PLAN NABAVKI ZA 2015.GODINU
OPĆINA ILIJAŠ
ROBE
R.
BR
PREDMET
NABAVKE
ŠIFRA
JRJN
PROCIJENJ.
VRIJEDN.
VRSTA
POSTUPKA
OKVIRNI
DATUM
POKRETANJ
A POSTUPKA
OKVIRNI
DATUM
ZAKLJUČE
NJA
UGOVORA
IZVOR
FINANSIR
ANJA
1
Pogonsko gorivo, ulje i
mazivo
09000000-3
15 000 00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613510
2
Sredstva za održavanje
higijene i drugi potrošni
materijal
55900000-9
7.000,00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613910
3
Cvijeće i cvijetni aranžmani
03121210-0
1.500,00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613991
4
Nabavka dnevnog lista
Oslobođenje
22200000-2
1.040,00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613910
5
Nabavka dnevnog lista
AVAZ
22200000-2
260,00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613910
6
Kancelarijski materijal
30199000-0
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613410
10.000,00
7
Štampani materijal
22000000-0
8.000,00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613410
8
Toneri,ketriđi i ostali
materijal za kompjutere
30125120-8
10.000,00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613410
9
Priznanja i plakete sa grbom
Općine
18530000-3
1 500 00
Direktni
sporazum
I kvartal
2015
Mart
2015
Budžet
613998
10
Pehari, pločice za općinska
takmičenja
18530000-3
350,00
Direktni
sporazum
I kvartal
2015
Mart
2015
Budžet
614311
11
Nabavka užina za socijalno
ugrožene u osnovnim
školama
15811510-4
10.000,00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
614311
12
Nabavka građ.materijala za
obnovu kuća i stanova
44100000-1
40.000 00
Otvoreni
postupak
III Kvartal
2015
Oktobar
2015
Budžet
615211
13
Nabavka građevinskog
materijala za potrebe MZ-a
44100000-1
45.000 00
Otvoreni
postupak
III Kvartal
2015
Oktobar
2015
Budžet
615117
14
Nabavka i održavanje
parkovskih klupa
39113600-3
3 000 00
Direktni
sporazum
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
615411
15
nabavka sportskih rekvizita
za sportske plohe i igrališta
37400000-2
7 000 00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
615311
16
Nabavka motornog vozila
34100000-8
38 000 00
Konkurentski
zahtjev
I kvartal
2015
Mart
2015
Budžet
821321
17
Nabavka softvera
AUTO CED
48810000-9
18 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
18
Nabavka mašine za čišćenje
sa pratećom opremom za OŠ
“Stari Ilijaš”
39713410-0
5 900 00
Direktni
sporazum
IKvartal
Mart
2015
Budžet
615311
19
Nabavka knjiga
500 00
Direktni
sporazum
I kvartal
Mart
2015
22000000-0
Budžet
613430
NAPOM
ENE
20
Nabavka specijalne opreme
za potrebe CZ
44510000-8
10 000 00
Konkurentski
zahtjev
II
Kvartal
Juni
2015
Budžet
821380
USLUGE
R.
BR
PREDMET
NABAVKE
ŠIFRA
JRJN
PROCIJENJ.
VRIJEDN.
VRSTA
POSTUPKA
21
Održavanje vozila
50112000-3
9 000 00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613723
22
Hitne intervencije i
održavanje zgrada
50800000-3
15.000,00
Konkur.
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613721
23
Prevoz učenika os. i sred.
obrazovanja
60130000-8
585.000,00
Otvoreni
postupak
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
614243
24
Vanredni prevoz
60140000-1
10.000,00
Otvoreni
postupak
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613520
25
Štampanje,koričenje i
kopiranje
79800000-2
5.960,00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613910
26 Vulkaniziranje i pranje vozila
50112300-6
1.600,00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613723
27
Kamionski prevoz
60181000-0
3 000 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613520
28
Osiguranje imovine
66515200-5
1.000,00
Direktni
sporazum
I kvartal
2015.godine
Mart 2015
Budžet
613811
29
Osiguranje auta
66514110-0
1 520 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613813
30
Osiguranje lica
66512100-3
3.400,00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613814
31
Ugostiteljske usluge
55300000-3
5 000 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613910
32
Ugostiteljske usluge
55300000-3
10 000 00
Konkurentski
zahtjev
III kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
613910
33
Internet usluge
72400000-4
1 900 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613310
34
Popravke servera, računara i
rač. opreme
50312000-5
390 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613722
35 Usluge iznajmljivanja uređaja
za kopiranje
79521000-2
14.000,00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613621
36
Popravke i redovno
održavanje softvera FINOVA
XP
50312000-5
8.200,00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613934
37 Mjesečno održavanje softvera
DATANOVA i
DOCUNOVA
50312000-5
9.400,00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613934
38
Intervencijske popravke
softvera IIS BIZ
50312000-5
1 500 00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613934
39
Informativno praćenje
aktuelnih događaja
92220000-9
9 000 00
Konkurentski
zahtjev
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613910
79341000-6
7 000 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613910
40 Javno oglašavanje u dnevnim
novinama
OKVIRNI
OKVIRNI
DATUM
DATUM
POKRETANJ ZAKLJUČEN
A POSTUPKA
JA
UGOVORA
IZVOR
FINANSIR
ANJA
NAPOM
ENE
41 Reprezentacija napitci putem
aparata
55300000-3
1 000 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613910
42
Veterinarsko-higijenske
usluge
85200000-1
15 000 00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
614511
43
Pravne usluge-notarske
ovjere
79100000-5
3 000 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613932
44
Zakup .ba domene
72000000-5
200 00
Direktni
sporazum
I kvartal
2015.god.
Mart
2015
Budžet
613934
45
Tehnički servis vozila
71631200-2
230 00
Direktni
sporazum
II kvartal
2015.god.
Juni
2015
Budžet
613723
46
Izrada elaborata arheoloških
istraživanja i uređenja
nekropole stećaka Kopošići
71242000-6
10 000 00
Konkurentski
zahtjev
II kvartal
2015.god.
Juni
2015
Budžet
615311
47
Finansijske usluge - Izrada
završnih računa za Mjesne
zajednice Općine Ilijaš
7921100-7
3 500 00
Direktni
sporazum
I kvartal
2015 god.
Mart
2015
Budžet
613931
48
Geodetsko snimanje
podzemnih instalacija
vodovoda Balbegovići,
Gornji Malešići, Kamenica
79211200-8
2 100 00
Direktni
sporazum
III Kvartal
2015.godine
Juli
2015
Budžet
821521
49
Bankarske usluge
66110000-4
6 000 00
Direktni
sporazum
I Kvartal
2015
Mart
2015
Budžet
613821
50 Protivprovalno obezbjeđenje
zgrade
79711000-1
3 600 00
Direktni
sporazum
IV kvartal
2014
Decembar
2014
Budžet
613991
51
Usluge sanitacije i
deratizacije
90920000-2
1 000 00
Direktni
sporazum
II kvartal
2015
Juni
2015
Budžet
613327
52
Nabavka auto guma
34351100-3
2 000 00
Direktni
sporazum
III kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
613418
53
Digitalizacija katastra
48810000-9
20 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
613939
54 Izrada projekta rekonstrukcije
gradskog stadiona Ilijaš
71250000-5
10 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
55
Izrada projekta sportskorekreacionog centra Mrakovo
71250000-5
5 000 00
Direktni
sporazum
II kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
56 Izrada projekta rekonstrukcije
puta Vlaškovo
71250000-5
8 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
57
Izrada saobraćajne
signalizacije puta za Misoču i
Popoviće
71250000-5
7 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
58
Izrada projektne
dokumentacije za
kanalizaciju G.Ivančići
71250000-5
9 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
59
Izrada projektne
dokumentacije za odvodnju
oborinskih voda iznad fabrike
“Standard” u S.Ilijašu
71250000-5
15 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
60
Izrada projekta za uređenje
korita rijeke Rača na
lokalitetu Srednje
71250000-5
6 000 00
Direktni
sporazum
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
61
Izrada projektne
dokumentacije za
71250000-5
6 000 00
Direktni
sporazum
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
rekonstrukciju i proširenje
snabdijevanja izvorišta
Junakovac
62 Izrada elaborata vodozaštitne
zone Dragoradi i izvorišta
Vrutak
71250000-5
20 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
63
71250000-5
8 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
821521
79412000-5
5 100 00
Direktni
sporazum
I Kvartal
2015
Mart
2015
Budžet
613939
Izrada projekta uređenja
korita rijeke Misoče
64 Savjetničke usluge u sistemu
finansijskog upravljanja i
kontrole
RADOVI
R.
BR
PREDMET
NABAVKE
ŠIFRA
JRJN
PROCIJENJ.
VRIJEDN.
VRSTA
POSTUPKA
OKVIRNI
OKVIRNI
DATUM
DATUM
POKRETANJ ZAKLJUČE
A POSTUPKA
NJA
UGOVORA
IZVOR
FINANSI
RANJA
65
Održavanje gradske velike i
male fontane
65000000-3
5.000,00
Direktni
sporazum
II kvartal
2015
Juni
2015
Budžet
615411
66
Zimsko održavanje puteva
od interesa za općinu Ilijaš
45233141-9
1 000 000 00
Otvoreni
postupak
III kvartal
Oktobar
2015
Budžet
615117
67
Rekonstrukcija vodov.
sistema Junakovac
45232151-5
50 000 00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
Oktobar
2015
Budžet
615117
68 Uređenje korita rijeke Misoče
na lokalitetu u naselju Mlini i
na potezu od donjeg mosta
prema lokaciji
Sarajevoputevi
45246200-5
120.000,00
Otvoreni
postupak
III Kvartal
2015
Oktobar
2015
Budžet
615117
69
Uređenje korita rijeke
Ljubine
45246200-5
80.000,00
Otvoreni
postupak
III Kvartal
2015
Oktobar
2015
Budžet
615117
70
Izgradnja fekalne i
obor. kan. u IZ LUKE
45232410-9
170 000 00
Otvoreni
postupak
I Kvartal
2015
April
2015
Budžet
615117
71
Sanacija klizišta Grebenac,
Povoća i Solakovići
45212211-8
100.000,00
Otvoreni
postupak
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
615117
72
Sanacija i opremanje ureda
MZ Stari Ilijaš
45213100-4
10.000,00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juli
2015
Budžet
615117
73
Sanacija i obnova zgrade u
Starom Ilijašu – 4 stana
45211341-1
20.000,00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
615210
74
Izgradnja dječijeg igrališta u
Ilijašu
45236210-5
20.000,00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
septembar
2015
Budžet
615311
75
Sanacija stare deponije
Lješevo
45222110-3
10 000 00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
615411
76
Nadziđivanje zgrade organa
uprave
45262800-9
1 100 000 00
Otvoreni
postupak
I Kvartal
2015
April
2015
Budžet
621614
NAPOMENE
Okvirni
sporazum sa
jednim
ponuđačem
na 3 godine
Okvirni
sporazum sa
jednim
dobavljačem
na 2 godine
77
Sanacija krova na
prostorijama MZ Lješevo
45261000-4
3 500 00
Direktni
sporazum
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
615117
78
Sanacija elektroinstalacija na
objektu obdaništa u Ilijašu
45310000-3
3 000 00
Direktni
sporazum
III Kvartal
2015
Oktobar
2015
Budžet
615117
79
Izgradnja spomen obilježja
Korita
45212314-0
25 000 00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
615311
80
Izgradnja putnih
komunikacija u obuhvatu IZ
LUKE
45230000-8
120 000 00
Otvoreni
postupak
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
821612
81 Radovi redovnog i vanrednog
održavanja
puteva
na
području općine Ilijaš
45233141-9
1 400 000 00
Otvoreni
postupak
II Kvartal
2015
82
Projekat energetske
efikasnosti na zgradi općine
Ilijaš
45420000-7
110 000 00
Konkurentski
zahtjev
I Kvartal
2015
April
2015
Budžet
821614
83
Izgradnja fekalne
kanalizacione mreže u
Karaula, Kamenica,
Malešići, Kadarići i naselje
Luka
45230000-8
350 000 00
Otvoreni
postupak
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
615117
84
Ograđivanje mezarja Stari
Ilijaš, Ljubnići, Luka tursko
groblje
45342000-6
20 000 00
Konkurentski
zahtjev
II Kvartal
2015
Juni
2015
Budžet
615311
85
Izgradnja sistema
vatrodojave
45343000-3
6 000 00
Direktni
sporazum
II Kvartal
2015
Juni
2015
Budžet
821319
86
Izgradnja javne rasvjete
45231400-9
150 000 00
Otvoreni
postupak
II Kvartal
2015
Juni
2015
Budžet
821611
87
Sanacija krova MU Srednje
45211340-4
20 000 00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
821624
88 Izvođenje radova na uređenju
korita rijeke Rača na
lokalitetu OŠ Srednje
45246200-5
50 000 00
Konkurentski
zahtjev
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
615117
89
Hitne intervencije na zgradi
kolektivnog stanovanja
45211340-4
5 000 00
Direktni
sporazum
III Kvartal
2015
Septembar
2015
Budžet
615211
90
Uređenje i sadnja drvoreda u
pojasu regionalnog puta u
MZ Lješevo i puta kroz
Željezaru Ilijaš
77300000-3
25 000 00
Konkurentski
zahtjev
IV Kvartal
2015
Novembar
2015
Budžet
615117
91
Rekonstrukcija dijela puta u
naselju Gornje Mrakovo u
dužini od 850m
45230000-8
67 000 00
Konkurentski
zahtjev
I Kvartal
2015
April
2015
Budžet
821612
Budžet
821622
Okvirni
sporazum sa
jednim
dobavljačem
na 2 godine
Download

Plan nabavki Općine Ilijaš za 2015. godinu