Jedinica
mjere:
R/B
Nomenklaturni broj :
POPIS REZERVNIH DIJELOVA I MATERIJALA
U MAGACINU SEKTORA TROLEJBUSKOG SAOBRAĆAJA
KOJI SE NE KORISTE
Naziv dijela :
Količ.:
Knjigovod.
cijena :
( KM/kom )
Knjigovod
vrijedn.:
( KM )
Procijenj.
jedinična
cijena:
(KM/kom)
Procijenjena
vrijednost
(KM):
DIJELOVI ZA PRODAJU:
1
2
3
611-002
611-017
611-018
4
5
6
7
8
9
611-023
611-043
611-046
611-048
611-058
611-061
10
611-062
11
611-070
12
611-073
13
14
15
611-081
611-087
611-103
Čekrk
Krilo vrata ''Sanos''
Automatski drenažni ventil
PRVA PETOLETKA 5 243 02
000 0
Balans-štanga Sanos
Kugla spone Škoda
Osovina trkača sa rupama
Pomoćna lisnata opruga čekrka
Rukohvat
Kućica diferencijala 210485
Škoda
Poklopac kućice diferencijala
210487 Škoda
Konusno-tanjirasti zupčanik
Sanos
Prirubnica diferencijala
''Sanos''
Čeoni zupčanik Sanos
Semering 190-220-15
Osigurači limeni diferencijala
Kom.
Kom.
Kom.
28
15
13
136,34
47,78
136,17
3 817,53
716,70
1 770,23
45,00
20,00
25,00
1 260,00
300,00
325,00
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
7
254
36
116
15
7
185,39
64,94
42,59
6,36
4,38
301,99
1 297,77
16 495,66
1 533,28
737,37
65,73
2 113,96
60,00
10,00
15,00
3,00
3,00
90,00
420,00
2 540,00
540,00
348,00
45,00
630,00
Kom.
9
169,56
1 526,04
60,00
540,00
Kom.
7
1 149,00
8 043,00
350,00
2 450,00
Kom.
4
145,29
581,16
50,00
200,00
Kom.
Kom.
Kom.
4
4
290
802,50
32,00
4,45
3 210,00
128,00
1 290,50
260,00
10,00
1,00
1 040,00
40,00
290,00
2
16
611-105
17
18
611-107
611-116
19
20
21
611-117
611-118
611-136
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
611-162
611-168
611-189
611-205
611-207
611-276
611-277
611-307
611-315
611-320
611-339
611-360
611-364
611-365
611-448
611-601
611-632
611-643
611-678
41
611-730
42
611-740
43
44
45
611-766
611-836
611-839
Ključ kočnice prednji lijevidesni
Ključ kočnice zadnji lijevi-desni
Zupčanik poluosovine (trkači
difer.) Škoda
Osovinica diferencijala ''Sanos''
Čaura diferencijala Sanos
Nosač kočione papuče (pakne)
Sanos (anker-plata)
Opruga čekrka lisnata
Semering 105-130-12
Pritisni ležaj (druk ležaj) TAM
Gumeni nosač gibnja Sanos
Poluosovina ''Sanos''
Poluga kočnice Sanos
Poluga kočnice Škoda
Kočioni doboš Škoda
Remenica malog alternatora
Semerinzi razni
Matica koša diferencijala
Osovina rukavca fi 50
Podmetač ležaja diferencijala
Zavrtanj diferencijala
Polušolja spone gornja i donja
Zupčanik trkač
Spojna čaura diferencijala
Semering 25-42-7
Konusno-tanjirasti zupčanik
Škoda
Prirubnica diferencijala 21 39
450 ERMEX ''Škoda''
Zupčanik glavčine točka
''Sanos''
Poluga ''Sanos''
Naboj diferencijala ''Sanos''
Navrtka diferencijala
Kom.
17
481,53
8 185,97
150,00
2 550,00
Kom.
Kom.
32
81
398,97
310,18
12 767,17
25 125,31
130,00
100,00
4 160,00
8 100,00
Kom.
Kom.
Kom.
32
6
9
41,60
62,27
642,00
1 331,08
373,62
5 778,00
13,00
20,00
210,00
416,00
120,00
1 890,00
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
19
21
1
12
8
11
1
5
4
40
18
25
7
16
224
76
4
2
16
93,10
0,10
185,00
196,00
832,82
38,00
528,25
321,10
495,65
1,20
42,25
205,74
15,87
7,60
25,30
50,54
542,00
3,79
1 917,30
1 768,90
2,06
185,00
2 352,00
6 662,54
418,00
528,25
1 605,50
1 982,60
48,00
760,50
5 143,52
111,07
121,60
5 666,71
3 840,74
2 168,00
7,59
30 676,80
10,00
10,00
60,00
80,00
270,00
15,00
80,00
150,00
80,00
3,00
14,00
90,00
5,00
3,00
5,00
25,00
150,00
3,00
600,00
190,00
210,00
60,00
960,00
2 160,00
165,00
80,00
750,00
320,00
120,00
252,00
2 250,00
35,00
48,00
1 120,00
1 900,00
600,00
6,00
9 600,00
Kom.
9
747,82
6 730,35
250,00
2 250,00
Kom.
33
777,78
25 666,74
150,00
4 950,00
Kom.
Kom.
Kom.
16
9
4
382,64
252,00
47,50
6 122,17
2 268.00
190,00
120,00
80,00
16,00
1 920,00
720,00
64,00
3
46
47
48
49
50
51
52
53
54
611-941
611-972
612-008
612-141
612141R
613-004
613-030
613-046
613-063
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
613-077
613-095
613-139
613-149
613-156
613-161
613-164
613-189
613-191
613-220
613-228
613-242
613-243
613-244
613-282
613-301
71
72
73
74
75
76
77
613-317
613-340
613-348
613-349
613-350
613-357
613-364
Krst diferencijala fi 24 Škoda
Transformator TNS 3501-51
Glava spone ''Škoda''
Izolaciona cijev
Tekstolitna cijev
Kom.
Kom.
Kom.
kom.
kom.
9
2
23
37
76
521,93
4,72
83,89
54,20
59,50
4 697,37
9,44
1 929,47
2.005,40
4.521,92
170,00
6,00
12,00
18,00
20,00
1 530,00
12,00
276,00
666,00
1 520,00
Kontakt kontaktera ''L''
Pokretni kontakt
Transformator TNS 3505.51
Elektromagnetni ventil vrata
24V 0,9A EV-78
Štop-prekidač 24V 4A 857094
Metalni kontakt
Grijač 300V 500W
Nosač kontaktera veći
Izolator
Tiristor TR 955 200/12
Izolatori razni
Propeler ventilatora hlađenja
Otpornik 25W
Četkice vučnog motora 100 kW
Četkice vučnog motora 100 kW
kondenzator 0,22 microF
Kondenzator 0,47 microF
Kondenzator 1 microF 2000V
Držač dizne
Tiristor 988 200 12 KL +diode
razne
Dioda D 855 320/12
Dioda 855 250 18 N
Žičani otpor 15R
Žičani otpor 8K2 25W
Žičani otpor 2K2
Otpornik UDE 225 18K
Dioda DR 855 250 20
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
138
77
3
5
52,08
6,84
0,99
108,90
7 187,04
526,68
2,97
544,50
35,00
3,00
6,00
35,00
4 830,00
231,00
18,00
175,00
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
55
180
100
440
111
37
200
78
204
128
2
44
27
61
8
92
35,43
3,39
94,66
35,18
2,5
568,33
90,11
86,05
6,43
50,90
45,96
82,04
87,66
74,40
2,50
133,95
1 948,65
609,30
9 466,02
15 480,78
277,50
21 028,17
18 022,00
6 712,13
1 312,20
6 411,52
91,92
3 609,80
2 366,90
4 538,10
20,00
12 323,10
12,00
2,00
45,00
12,00
4,00
180,00
15,00
30,00
2,00
15,00
15,00
25,00
25,00
25,00
1,00
45,00
660,00
360,00
4 500,00
5 280,00
444,00
6 660,00
3 000,00
2 340,00
408,00
1 920,00
30,00
1 100,00
675,00
1 525,00
8,00
4 140,00
Kom.
Kom.
Kom.
kom.
kom.
kom.
Kom.
20
28
89
196
11
67
150
687,00
17,43
9,20
1,41
17,78
1,61
8,88
13 740,00
488,00
818,80
276,40
195,60
107,92
1 332,30
180,00
20,00
3,00
3,00
3,00
1,00
5,00
3 600,00
560,00
267,00
588,00
33,00
67,00
750,00
4
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
613-365
613-366
613-384
613-387
613-418
613-459
614-007
614-001
623-097
623-107
623-108
623-110
625-002
625-005
625-013
625-014
625-038
625-054
625-092
629-201
Otpornik 47 oma
Otpornik 100 oma
Pokretni dio kontakta
Izolatori
Stator malog alternatora
Štiz osigurač 67 A 750 VDC
Transformator TNS 3502.51
Krst kardana ''Sanos'' fi 52
Ringle nitne tapetarske
Podloška opružna M3
Vijak M3 x 10
Vijak M3 x 14
Ležaj 30 211
Ležaj 30 216
Ležaj 3204
Ležaj 6007
Ležaj 30 308
Ležaj 32 312
Ležaj NKS 40
Krčljiva folija za rukohvat
Kom.
kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
m
211
147
299
131
1
78
3
21
20 000
11 000
1 000
10 000
10
25
29
78
18
10
113
166
UKUPNO:
1,40
1,53
1,15
40,19
31,46
17,98
3,15
0,14
0,08
0,05
0,01
0,03
32,70
136,68
7,06
22,74
35,24
125,33
34,97
18,91
295,40
224,90
345,05
5 264,89
31,46
1 402,14
9,45
2,94
1 600,00
550,00
10,00
300,00
327,00
4 417,00
204,74
1 773,72
634,24
1 253,30
3 951,28
3 139,56
370.253,69 KM
1,00
1,00
2,00
12,00
20,00
10,00
3,00
60,00
0,04
0,01
0,01
0,01
15,00
30,00
3,00
12,00
20,00
40,00
12,00
6,00
211,00
147,00
598,00
1 572,00
20,00
780,00
9,00
1 260,00
800,00
110,00
10,00
100,00
150,00
750,00
87,00
936,00
360,00
400,00
1 356,00
996,00
117.759,00 KM
5
R/B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nomenkla
-turni
broj :
611-078
611-082
611-083
611-086
611-120
611-130
611-135
611-265
611-366
611-369
611-386
611-419
611-423
611-454
611-488
611-491
611-495
611-504
611-532
611-535
611-559
611-568
Naziv dijela :
Viljuška sabirnice
Odstojni prsten
Nosač čekrka
Točak volana Sanos
Bolcn ležaja vrata Škoda
Kočiona poluga – šneka prednja Škoda
Podloška zupčanika diferencijala
Bolcn - čivija
Limeni osigurač
Puž glavčine točka
Brezon-šaraf balans-štange
Isključni zubac
Klin diferencijala
Krstasti čep
Nosač vrata
Opruge tlačne 950x38,5x7
Točkovi bunkera za akumulator
Ključ prednje pakne
Držač kedera
Četvrtka vrata
Osigurač sabirnice
Zavrtanj vodilice vrata
Jedinica
mjere:
DIJELOVI ZA OTPAD (PRODAJA NA VAGU)
Količ.:
Knjigovod.
cijena :
( KM/kom )
Knjigovod
vrijedn.:
( KM )
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
46
38
3
1
10
25
559
17
78
5
19
549
24
42
48
30
44
1
80
6
21
33
113,43
18,61
14,00
2 ,51
7,83
52,75
2,23
14,72
8,19
60,62
0,10
1,38
1,65
0,98
0,72
68,65
64,60
0,53
0,20
3,58
0,67
0,25
5 217,90
707,58
42,00
2,51
78,30
1 318,75
1 248,07
250,24
639,12
303,10
1,90
754,88
39,76
41,16
34,51
2 059,50
2 842,40
0,53
16,00
21,49
14,07
8,25
6
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
611-593
611-610
611-631
611-642
611-659
611-674
611-700
611-709
611-715
611-725
611-746
611-748
611-803
611-804
611-847
611-960
612-017
612-021
612-024
612-025
612-176
613-004
613-274
613-336
613-465
614-034
614-035
614-036
614-041
614-056
614-078
623-139
623-147
Podloška
Bolcn vrata
Kućište diferencijala ''Škoda''
Ventil kočionog ventila
Čaura –odstojna cijev 321 991 03 40
Poklopac malog alternatora
Osovina vrata - krajnica
Bolcn poluge ručne kočnice
Nosač semeringa
Osovina papuče kočnice
Bolcn kontaktera
Poklopac četvrtke vrata
Čep
Cilindrična čivija
Čaura čepa
Nosač sajle amortizera
Odvodna cijev volana
Nosač klina čekrka
Glavni zubac čekrka
Isključni zubac čekrka
Lim grijanja
Kontakt kontaktera ''L''
Nosač kontrolne lampe
Spojnice za akumulator čelična
Zaštitnik opruge
Kutija grijača
Maska grijača
Izduvna kutija grijanja
Maska grijača
Zaštitni lim
Kućište MG-spojke
Priključak vrata
Osovina vrata sa navojem
UKUPNO:
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
10
21
3
22
10
13
22
10
1
19
95
3
1
23
21
12
124
12
3
8
1
75
2
300
25
16
32
28
45
2
12
22
38
0,20
0,73
246,00
1,32
6,50
6,90
0,39
0,50
2,88
0,38
0,37
0,71
8,00
1,18
26,40
0,47
13,38
135,00
30,00
15,00
51,80
52,08
20,42
3,20
0,99
13,28
5,33
11,66
4,02
3,08
103,90
0,68
1,54
2,00
15,33
738,00
29,04
65,00
89,70
8,60
5,00
2,88
7,16
34,87
2,13
8,00
27,14
554,40
5,64
1 659,69
1 620,00
90,00
120,00
51,80
3 906,00
40,86
960,00
24,75
212,48
170,40
326,48
180,90
6,16
1 246,80
14,96
58,52
27.926,71 KM
Download

KJKP GRAS d