Skladište 197
NEKURENTNA ROBA - otpad
Artikli
Naziv dijela
211013
211014
211018
211020
211025
211027
211028
211033
211035
211040
211043
211046
211053
211057
211069
211079
211089
211094
211100
211106
211108
211125
Nosač volana
Klizač semeringa
Viljuška mjenjača
Osigurač
Cijev za visoki pritisak
Ventil kompresora
Klackalica
Čaura anlasera
Valjak
Osigurač
Podizač elemenata
Oslonac dizne
Nosač kardana 12/3
Prekidač brisaća
Mreža fara
Opruga elementa
Priključak pumpe
Spojnica kandžasta
Osigurač limeni
Podizač
Čep pumpe
Navrtka za štelovanje
211129
Klin sajle osovine mjanjača
211148
211169
211171
211191
211192
211193
211206
Šaraf točka
Osovina alternatora
Razne matice
Doboš točka zadnji
Distanc komad
Čelični opružni osigurač
Uporni prsten
211220
211221
211230
211232
211246
211262
211268
211298
211299
211311
211315
211324
211337
211347
211349
211361
211368
211371
211373
211376
211381
211383
Količina
1
1
4
8
5
10
59
66
6
87
3
5
1
1
4
8
29
137
52
6
10
30
Vrijednost
KM
Knjigovodstvena
vrijednos KM
137,50 KM
1,17 KM
1,88 KM
0,94 KM
239,40 KM
1.196,16 KM
105,61 KM
7,79 KM
7,89 KM
87,00 KM
4,63 KM
0,58 KM
194,75 KM
55,00 KM
240,00 KM
10,00 KM
29,00 KM
1.233,00 KM
86,07 KM
153,43 KM
10,95 KM
38,44 KM
137,50 KM
1,17 KM
1,88 KM
0,94 KM
239,40 KM
1.196,16 KM
105,61 KM
7,79 KM
7,89 KM
87,00 KM
4,63 KM
0,58 KM
194,75 KM
55,00 KM
240,00 KM
10,00 KM
29,00 KM
1.233,00 KM
86,07 KM
153,43 KM
10,95 KM
38,44 KM
10,00 KM
10,00 KM
180
2
239
10
4
150
5
4.366,80 KM
338,15 KM
727,47 KM
3.671,50 KM
90,00 KM
1.681,50 KM
10,00 KM
4.366,80 KM
338,15 KM
727,47 KM
3.671,50 KM
90,00 KM
1.681,50 KM
10,00 KM
Matica osovine boš pumpe
10
43,85 KM
43,85 KM
Ampermetar
Nosač čeljusti
Čaura za podešavanje
Nosač diode alternatora
Navrtka rukavca
Matica cilindra
Podloška
Osocinica
Zglob šaltebla
Matica poluosovine
Matica trube diferencijala
Osovinica rukavca
Karika klipa
Glava motora "TAM"
Podizač šipke ventila
Vijak glave motora
Bakreni zavrtanj
Viljuška
Osigurač
Opruga
Ploča prednjeg rukavca
1
2
19
3
18
30
22
1
3
10
5
5
20
2
4
9
59
3
6
1
2
51,87 KM
240,12 KM
42,70 KM
788,97 KM
0,18 KM
212,34 KM
220,00 KM
15,38 KM
48,45 KM
379,34 KM
42,44 KM
68,67 KM
698,30 KM
2.200,14 KM
56,63 KM
346,16 KM
62,60 KM
43,98 KM
10,00 KM
3,33 KM
8,69 KM
51,87 KM
240,12 KM
42,70 KM
788,97 KM
0,18 KM
212,34 KM
220,00 KM
15,38 KM
48,45 KM
379,34 KM
42,44 KM
68,67 KM
698,30 KM
2.200,14 KM
56,63 KM
346,16 KM
62,60 KM
43,98 KM
10,00 KM
3,33 KM
8,69 KM
2
Procjenjena
vrijednost
211388
211392
211394
211397
211409
211415
Ključ točka prednji
Klip ispod gume
Ručica mjenjača
Navrtka rukavca
Ventil filtera
Navrtka šsrafa točka
1
2
4
1
1
3
95,85 KM
290,27 KM
47,58 KM
4,30 KM
14,36 KM
24,00 KM
95,85 KM
290,27 KM
47,58 KM
4,30 KM
14,36 KM
24,00 KM
211440
Zavrtanj zatezača remenice
22
20,00 KM
20,00 KM
211441
211446
211455
211462
211464
211478
211479
211497
211508
211515
211516
211593
211606
211636
211669
211706
211707
211711
211738
211747
211755
211787
211826
211865
211866
211872
211893
211895
211925
211927
211990
211991
Bakreni zaptivač
Poklopac
Priključak razni
Poluga stabilizatora
Nosač amortizera
Prstenasta podloška
Spojni prsten
Kugla spone
Osigurač limeni
Segment zupčasti
Cilindar vrata
Ležište
Poluga osovine mjenjača
Priključak
Podloška
Zavrtanj klackalice
Cijev za ulje
Opruga kvačila
Kompresione karike
Ploča kontakta
Vijak
Trkači diferencijala
Vijak pumpe
Opruga
Opruga
Ventil
Osovinica gibnja
Opruga kombinovana
Rotor anlasera
Regulator alternatora
Rotor alternatora
Stator alternatora
Zaptivač vodene
pumpe(pakung)
37
1
22
3
6
9
17
3
6
110
2
2
1
29
63
31
4
802
76
26
94
1
14
11
2
107
12
213
18
21
37
38
41,11 KM
53,00 KM
287,69 KM
1.219,25 KM
41,40 KM
13,88 KM
3,16 KM
705,00 KM
7,50 KM
12,98 KM
298,50 KM
6,67 KM
10,62 KM
66,77 KM
7,43 KM
30,01 KM
269,62 KM
7.327,87 KM
650,39 KM
23,63 KM
1.941,85 KM
66,33 KM
10,00 KM
9,16 KM
30,66 KM
1,07 KM
207,74 KM
2.997,36 KM
4.941,51 KM
3.985,63 KM
8.416,61 KM
6.743,17 KM
41,11 KM
53,00 KM
287,69 KM
1.219,25 KM
41,40 KM
13,88 KM
3,16 KM
705,00 KM
7,50 KM
12,98 KM
298,50 KM
6,67 KM
10,62 KM
66,77 KM
7,43 KM
30,01 KM
269,62 KM
7.327,87 KM
650,39 KM
23,63 KM
1.941,85 KM
66,33 KM
10,00 KM
9,16 KM
30,66 KM
1,07 KM
207,74 KM
2.997,36 KM
4.941,51 KM
3.985,63 KM
8.416,61 KM
6.743,17 KM
31
1.585,15 KM
1.585,15 KM
212007
Sjedište ventila glave motora
58
485,58 KM
485,58 KM
212008
212021
212023
212027
212029
212030
212035
Poklopac
Držač viljuške pakni
Poluga gasa komplet
Opruga mjenjača
Osigurač limeni
Metalni prsten
Držač vodilice vrata
2
5
3
36
1
11
10
40,00 KM
20,73 KM
3,19 KM
42,41 KM
3,33 KM
92,43 KM
11,78 KM
40,00 KM
20,73 KM
3,19 KM
42,41 KM
3,33 KM
92,43 KM
11,78 KM
212040
Cep glavčine zadnjeg točka
6
7,06 KM
7,06 KM
212047
211048
212049
212067
Ventil za cilindar
Tanjirasti konusni
Kombinovani ventil
Prečistač komplet
Glavčina zadnjeg točka
"MAN"
Podloška limena
Uložak dizne
Zamajac motora
Ventil kočioni
Ventil cilindra kvačila
Dizač poklopca
89
1
1
2
324,67 KM
1.258,10 KM
147,03 KM
383,71 KM
324,67 KM
1.258,10 KM
147,03 KM
383,71 KM
1
364,23 KM
364,23 KM
17
3
1
1
2
4
136,31 KM
93,54 KM
788,00 KM
289,91 KM
1.078,20 KM
3.500,00 KM
136,31 KM
93,54 KM
788,00 KM
289,91 KM
1.078,20 KM
3.500,00 KM
212005
212078
212081
212084
212103
212108
212117
212119
212125
212176
212180
Remenica diname
Ventil cilindra kvačila
Košuljica klipa motora
1
6
62
112,50 KM
0,68 KM
11.270,47 KM
112,50 KM
0,68 KM
11.270,47 KM
212192
Prednja glava motora "MAN"
3
0,35 KM
0,35 KM
212194
212199
212210
212214
212219
212238
212240
212242
212246
212255
212271
212277
212278
212282
212289
212301
212309
212310
212312
212331
212333
212336
212337
212342
212353
212360
212368
212370
Pumpa volana
Filter ulja mjenjača
Glava kompresora
Klackalica ventila
Čaura rukavca
Termoregulacioni ventil
Cijev visokog pritiska
Držač ventila gumeni
Kombinovani instrument
Taložnik prečistača
Druk ležaj
Osovinica zadnjeg gibnja
Šaraf točka
Zupčanik zamajca
Opruga ventilatora
Termoprekidač
Osigurač
Osovinica rukavca
Pumpa za ulje
Podloška
Navrtka
Odstojna podloška
Navrtka holendera
Semering zadnjeg točka
Motorna kočnica "MAN"
Remenica kompresora
Poklopac prednjeg točka
Prednja ratkapa
4
57
24
100
6
40
2
4
4
8
6
3
432
3
71
3
5
24
2
10
23
28
33
11
2
2
16
7
4.283,94 KM
3.643,25 KM
8.497,78 KM
2.188,40 KM
197,76 KM
299,52 KM
872,00 KM
272,00 KM
3.502,00 KM
54,50 KM
1.552,07 KM
63,59 KM
7.157,12 KM
181,23 KM
370,21 KM
2.295,00 KM
30,44 KM
4.375,92 KM
1.229,72 KM
7,14 KM
59,64 KM
3,98 KM
30,00 KM
429,00 KM
573,59 KM
52,60 KM
253,84 KM
72,71 KM
4.283,94 KM
3.643,25 KM
8.497,78 KM
2.188,40 KM
197,76 KM
299,52 KM
872,00 KM
272,00 KM
3.502,00 KM
54,50 KM
1.552,07 KM
63,59 KM
7.157,12 KM
181,23 KM
370,21 KM
2.295,00 KM
30,44 KM
4.375,92 KM
1.229,72 KM
7,14 KM
59,64 KM
3,98 KM
30,00 KM
429,00 KM
573,59 KM
52,60 KM
253,84 KM
72,71 KM
212376
Spojnica ventilatora "MAN"
1
3.371,56 KM
3.371,56 KM
212386
212390
212409
212413
212427
212436
212456
212461
212476
212477
212484
212502
212509
212511
212512
212514
212515
212521
212523
212524
212527
212530
212537
212556
212568
212569
212574
212586
212606
212608
Cilindar točka
Remenica ventilatora
Mehanizam kočnice
Prirubnica
Podizač stakla "MAN"
Čaura za vrata
Opruga kugle spone
Lulasta konzola
Ključ točka
Rukavac "MAN"
Motor brisača
Amortizer kabine
Pobudna dioda
Stator alternatora 26V55 R
Regulator alternatora
Varijater "MAN"
Glavni list gibnja
Lamela kvačila
Ventilator alternatora
Remenica alternatora
Pumpa visikog pritiska
Zatezač španera
Košuljica brenz cilindra
Podloška diferencijala
Doboš točka zadnji
Poklopac pumpe
Povratna osovina
Nosač vodilice vrata
Osovinica
Poklopac alternatora
16
2
11
8
9
8
487
3
19
1
4
10
2
1
1
4
68
12
4
10
3
2
2
9
51
1
51
28
4
32
6.667,26 KM
40,00 KM
5.080,15 KM
214,93 KM
520,45 KM
8,00 KM
4.212,21 KM
3,28 KM
8.158,02 KM
137,96 KM
2.063,86 KM
636,00 KM
460,99 KM
1.143,30 KM
264,83 KM
1.706,46 KM
5.089,34 KM
5.447,70 KM
167,32 KM
1.150,18 KM
6.177,43 KM
18,28 KM
147,65 KM
8,18 KM
15.687,86 KM
0,11 KM
1.804,03 KM
3,30 KM
207,58 KM
10.945,52 KM
6.667,26 KM
40,00 KM
5.080,15 KM
214,93 KM
520,45 KM
8,00 KM
4.212,21 KM
3,28 KM
8.158,02 KM
137,96 KM
2.063,86 KM
636,00 KM
460,99 KM
1.143,30 KM
264,83 KM
1.706,46 KM
5.089,34 KM
5.447,70 KM
167,32 KM
1.150,18 KM
6.177,43 KM
18,28 KM
147,65 KM
8,18 KM
15.687,86 KM
0,11 KM
1.804,03 KM
3,30 KM
207,58 KM
10.945,52 KM
212621
212633
212637
212639
212654
212655
212657
212658
212659
212671
212675
212691
212693
212705
212743
212749
212754
212755
212756
212763
212764
212766
212767
212768
Osovinica rukavca
Nosač alternatora
Ploča kompresora
Klip kompresora
Kvačilo komplet
Priključak
Klip sa košuljicom
Klip motora
Navrtka boš pumpe
Navrtka klackalice
Caura gibnja
Pužni točak
Navrtka točka
Karika kompresora
Viljuška ručne kočnice
Prirubnica stezača
Čaura klipnjače
Kučište vodene pumpe
Pogonska osovinica
Nosač vratila
Zglob kardana
Viljuška gibnja
Osovinica točka "MAN"
Caura točka "MAN"
212775
Prstenasti klizač semeringa
212778
212779
212788
212804
212811
212814
212830
212849
212891
212910
212914
212928
212935
212958
212975
213005
213058
213135
213148
213180
213192
213248
213283
213297
213311
214012
214014
214018
214022
214030
214038
214051
214052
214058
214064
214065
214069
214079
214088
Zupčanik mjenjača
Poluosovina "TAM"
Semering
Regulator
Osovinica
Cilindar kočnice motora
Poluga kvačila
Remenica
Ventil za ulje
Cep glave kompresora
Puž ključa
Vođica ventila
Grijno tijelo
Kuglasti zglob
Priključak servo kvačila
Štop prekidač met-plast
Komandni relej webasta
Elektro relej
Zvučnik radio stanice
Regulator boš 24 V
Tregar plata
Patroni NVI 80 A
Dioda varisor
Indikator kvara
Lak žica
Graničnik
Nosač gibnja
Nosač glavnog ležaja
Opružni lim korpe kvačila
Navrtka
Reducir mjenjača
Viljuška
Rikverc prekidač
Zupčanik III brzine
Sklop
Torziona štanga
Tijelo spojnice
Temperaturni potezać
Semering 25x160x15
26
24
7
15
9
22
39
4
13
76
37
1
30
170
73
5
96
20
4
5
1
6
4
20
5
1
3
12
3
233
8
77
1
26
65
25
145
16
11
14
78
28
6
7
16
1
50
32
9
44
2
2
1
5217
21
6
1
7
2
4
3
3
20
4
1.595,83 KM
45,94 KM
1.521,50 KM
3.675,34 KM
6.379,57 KM
1,03 KM
24.453,42 KM
1.772,29 KM
10,00 KM
487,05 KM
313,21 KM
7,53 KM
596,00 KM
6.256,00 KM
70,01 KM
25,00 KM
1.876,17 KM
4.307,82 KM
10,00 KM
10,00 KM
197,28 KM
262,29 KM
152,66 KM
550,87 KM
1.595,83 KM
45,94 KM
1.521,50 KM
3.675,34 KM
6.379,57 KM
1,03 KM
24.453,42 KM
1.772,29 KM
10,00 KM
487,05 KM
313,21 KM
7,53 KM
596,00 KM
6.256,00 KM
70,01 KM
25,00 KM
1.876,17 KM
4.307,82 KM
10,00 KM
10,00 KM
197,28 KM
262,29 KM
152,66 KM
550,87 KM
10,00 KM
10,00 KM
10,00 KM
2.598,38 KM
329,29 KM
1.026,15 KM
100,89 KM
1.197,28 KM
1.378,05 KM
86,30 KM
169,07 KM
371,06 KM
5.915,75 KM
1.216,22 KM
11.251,21 KM
308,87 KM
1,64 KM
3.405,36 KM
27.605,94 KM
100,01 KM
647,63 KM
4.698,30 KM
993,40 KM
5,92 KM
20,89 KM
972,39 KM
102,12 KM
10,00 KM
160,98 KM
10,00 KM
7.357,01 KM
198,14 KM
708,05 KM
10,00 KM
155,60 KM
627,00 KM
2.014,52 KM
2.110,12 KM
19,16 KM
900,00 KM
113,79 KM
10,00 KM
2.598,38 KM
329,29 KM
1.026,15 KM
100,89 KM
1.197,28 KM
1.378,05 KM
86,30 KM
169,07 KM
371,06 KM
5.915,75 KM
1.216,22 KM
11.251,21 KM
308,87 KM
1,64 KM
3.405,36 KM
27.605,94 KM
100,01 KM
647,63 KM
4.698,30 KM
993,40 KM
5,92 KM
20,89 KM
972,39 KM
102,12 KM
10,00 KM
160,98 KM
10,00 KM
7.357,01 KM
198,14 KM
708,05 KM
10,00 KM
155,60 KM
627,00 KM
2.014,52 KM
2.110,12 KM
19,16 KM
900,00 KM
113,79 KM
214101
Posredni priključak ventila
3
214104
214116
214121
214127
214130
214135
214143
214146
214170
214211
214245
214266
214327
214337
214347
214463
214500
214507
214509
214512
214515
214517
214522
214514
214540
214541
214548
214575
214579
214581
214583
214594
214609
214623
214633
214733
214762
214765
214767
214775
214780
214790
214791
214794
214817
214857
214865
214879
214909
214914
214921
214934
214956
Valjak papuće kočnice
Cilindar vrata
Klip pumpe
Poklopac mjenjača
Prsten
Ležište vrata
Zupčanik
Puž veći za šneku
Opruga "MAN"
Nastavak za rukohvat
Papučica gasa
Potisni prsten kvačila
Karter "MAN"
Opruga IK5
Filter zraka
Nosač vodilice
Kompresor
Vratilo osovine mjenjača
Lamelasti ventil
Kuglasti zglob
Ležište vrata
Magnetni ventil
Ležište vrata
Umetak dizne TAM 260
Zavrtanj kardana TAM
Spiralna cijev
Rukohvat vrata
Cijev za prirubnicu
Semering
Mesingani prsten
Čivija trkača
Opruga "MAN"
Prirubnica
Priključak
Podloška zupčanika
Vođica vrata
Kučište mjenjača
Osovinica
Stezna čaura
Podmetač zadnjeg gibnja
Prst mjenjača
Spojna navrtka
Usječeni prsten
Podloška
Limeni poklopac deter.
Podloške
Mesingana čaura
Čelni poklopac
Povlakač
Čaura mumpe za vodu
Tremometar
Vođica ventila
Zglob okretnice
Potisni ležaj kvačila(ventil
hladnjaka)
Osovinica vage kvačila
Vratilo zupčanika
Fiksator
Zupčanik III I IV brzine-27
Zupčanik III brzine
Prihvatač
Oslonac
Čuvar temperature
39
1
27
4
5
1
3
18
14
1
3
8
3
19
10
10
6
3
7
2
4
6
44
43
25
7
69
75
28
5
6
809
1
49
13
8
3
95
51
2
5
36
49
7
3
36
85
6
4
33
20
12
5
214957
214958
214962
214966
214973
214978
214979
214980
214982
42,99 KM
42,99 KM
40,01 KM
0,87 KM
1.564,77 KM
147,35 KM
0,17 KM
1,17 KM
387,37 KM
2.340,00 KM
18,62 KM
1,17 KM
133,65 KM
125,48 KM
6.174,21 KM
20,01 KM
675,97 KM
10,00 KM
13.508,64 KM
177,07 KM
1.706,85 KM
1,17 KM
0,67 KM
1.488,21 KM
109,16 KM
2.893,35 KM
251,60 KM
87,43 KM
0,83 KM
194,85 KM
1.230,14 KM
35,72 KM
1,00 KM
10.035,73 KM
8,64 KM
22,98 KM
9,28 KM
126,14 KM
20,00 KM
110,77 KM
54,42 KM
1,17 KM
64,20 KM
3,13 KM
5,78 KM
30,00 KM
0,41 KM
385,88 KM
86,96 KM
3,53 KM
8,30 KM
60,40 KM
7.356,82 KM
9,37 KM
242,89 KM
40,01 KM
0,87 KM
1.564,77 KM
147,35 KM
0,17 KM
1,17 KM
387,37 KM
2.340,00 KM
18,62 KM
1,17 KM
133,65 KM
125,48 KM
6.174,21 KM
20,01 KM
675,97 KM
10,00 KM
13.508,64 KM
177,07 KM
1.706,85 KM
1,17 KM
0,67 KM
1.488,21 KM
109,16 KM
2.893,35 KM
251,60 KM
87,43 KM
0,83 KM
194,85 KM
1.230,14 KM
35,72 KM
1,00 KM
10.035,73 KM
8,64 KM
22,98 KM
9,28 KM
126,14 KM
20,00 KM
110,77 KM
54,42 KM
1,17 KM
64,20 KM
3,13 KM
5,78 KM
30,00 KM
0,41 KM
385,88 KM
86,96 KM
3,53 KM
8,30 KM
60,40 KM
7.356,82 KM
9,37 KM
242,89 KM
1
109,06 KM
109,06 KM
4
9
4
1
2
11
8
4
9,49 KM
2,72 KM
13,16 KM
485,09 KM
272,48 KM
54,13 KM
17,99 KM
1,17 KM
9,49 KM
2,72 KM
13,16 KM
485,09 KM
272,48 KM
54,13 KM
17,99 KM
1,17 KM
214984
214988
215008
215011
215014
215019
215022
215029
215032
215037
215041
215062
215063
215065
215066
215083
215085
215093
215094
215101
215104
215105
215114
215119
215123
215129
215130
215135
215141
215153
215162
215185
215193
215202
215215
215216
215222
215228
215266
215267
215269
215273
215275
215279
215281
215296
217014
223043
229110
229347
241244
Optočna pumpa
Preklopka dvopolna
Preklopni ventil
Razdjeljivač vazduha
Ventil mjenjača
Prekidač glavne pumpe
Ventil raz.pogona43
Ventil opruge
Elektro pneumatski ventil
Ventil tereta
Ventil brzohodnih brzina
Prirubnica pumpe
Priključak vodene pumpe
Poklopac vodene pumpe
Poklopac naz.kutije
Limeni osigurač
Navrtka
Donja osovina
Donji oslonac
Poklopac hladnjaka ulja
Osovina
Klizna viljuška
Zatezač kompresora
Osovinica
Poklopac
Zupčanik mjenjača
Zupčanik mjenjača
Bakreni lončić
Točak volana
Relej ventil
Poluga MKN
Lomeni prsten
Poklopac motora
Glava volana
Zupčanik pumpe ulja
Držač alternatora
Cijev zraka
Nosač alternatora
Uložak balans štange
Ventil uljne pumpe
Nosač poluge IK5
Držač ograde vozača
Cilindar zadnjeg točka
Utičnica sa kablom
Mehanizam krovne
ventilacije
Nosač selen bloka
Antifrizer
Spec.tipl.m x 12 z 14
Almeks mašina
Elektro oznaka
Otpornik
14
5
15
10
1
68
43
4
11
3
11
5
2
14
5
35
9
3
5
3
24
3
16
1
2
3
5
13
3
4
1
40
3
1
43
7
13
6
25
4
2
2
4
1
12.137,34 KM
19,10 KM
1.321,50 KM
1.113,98 KM
198,30 KM
10.981,70 KM
9.138,17 KM
526,00 KM
4.416,61 KM
2.758,70 KM
1.729,36 KM
16,49 KM
5,89 KM
29,46 KM
8,24 KM
4,13 KM
123,06 KM
706,47 KM
5,89 KM
20,02 KM
28,27 KM
4,71 KM
18,85 KM
15,00 KM
60,00 KM
844,69 KM
1.493,99 KM
0,16 KM
604,82 KM
1.370,26 KM
30,00 KM
17,57 KM
10,00 KM
4.004,46 KM
1.569,66 KM
10,00 KM
116,91 KM
52,62 KM
3.401,03 KM
20,00 KM
210,80 KM
10,00 KM
3.039,45 KM
10,00 KM
12.137,34 KM
19,10 KM
1.321,50 KM
1.113,98 KM
198,30 KM
10.981,70 KM
9.138,17 KM
526,00 KM
4.416,61 KM
2.758,70 KM
1.729,36 KM
16,49 KM
5,89 KM
29,46 KM
8,24 KM
4,13 KM
123,06 KM
706,47 KM
5,89 KM
20,02 KM
28,27 KM
4,71 KM
18,85 KM
15,00 KM
60,00 KM
844,69 KM
1.493,99 KM
0,16 KM
604,82 KM
1.370,26 KM
30,00 KM
17,57 KM
10,00 KM
4.004,46 KM
1.569,66 KM
10,00 KM
116,91 KM
52,62 KM
3.401,03 KM
20,00 KM
210,80 KM
10,00 KM
3.039,45 KM
10,00 KM
8
39,20 KM
39,20 KM
10,00 KM
744,72 KM
1.841,78 KM
0,85 KM
10,00 KM
10,00 KM
458.712,83 KM
10,00 KM
744,72 KM
1.841,78 KM
0,85 KM
10,00 KM
10,00 KM
458.712,83 KM
2
41
2280
85
4
1
Download

NEKURENTNA ROBA - otpad