KATALOG 2013
Brusni alati za sve namene
Brusna tehnologija
Bezbednost
PRVO NAJVAŽNIJI ASPEKT
KLINGSPOR proizvodi su označeni sa oSa oznakom
Šta oSa značI?
U mnogim zahtevima brušenja i rezanja potrebne su veoma
visoke periferne brzine rotirajućih brusnih proizvoda. Ovi
proizvodi moraju pre svega biti pojednačno bezbedni
i postojani na ekstremna mehanička i temperaturna
opterećenja. Nažalost ne postoji opšti standard koji
propisuje sigurnosne karakteristike brusnih proizvoda.
Zato su proizvođači brusnih proizvoda iz jednog broja
Evropskih zemalja uspostavili Organizaciju za bezbednost
brusnih proizvoda (oSa) 2000 i to uspostavljanje je jasan
signal protiv nekvalitetnih i nesigurnih proizvoda. Potrošači
prepoznaju ove kvalitete u proiz- vodima iz oSa robne
marke.
Oni proizvođačima i trgovcima značajno smanjuju odgovornost od rizika, bolju prodaju i prednost u odnosu na
konkurencijuje i veću prilika za zaradu.
Kao deo unutrašnjeg sistema menadžmenta kvaliteta,
proizvođači nastoje da se pridržavaju strogih pravila i
proizvode i prodaju samo sigurne i visoko kvalitetne
proizvode. Činjenica da je oSa - Organizacija za bezbednost
brusnih proizvoda, zaštitni znak robnih marki širom sveta
za članstvo je potvrda o internacionalnoj pripadnosti. oSa
oznaka ne znači da Organizacija za bezbednost Bruseva
ili te institucije preuzimaju odgovornost za označene
proizvode.
Opšte informacije
Sadržaj
Indeks
3
4-5
Oslojeni brusni materijali
Pregled proizvoda
Opšte
Allgemeines
informacije
Opšte informacije
Role
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Role
14
15 - 25
Beskonačne brusne trake
Kratke i duge brusne trake
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Kratke i duge brusne trake
Široke brusne trake
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Široke brusne trake
Brusni prstenovi
Rollen
6 - 13
Lamelasti brusni diskovi
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Lamelasti brusni diskovi
130 - 131
132 - 143
Brusne i rezne ploče
Brusne ploče
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Brusne ploče
Brusne šolje
Rezne ploče
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Rezne ploče
144
145 - 149
150
151 - 153
154 - 169
Diamantski testere
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Diamantski testere
170 - 171
172 - 181
Elastični brusevi
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Elastični brusevi
182
183 - 185
Karbidna glodala
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Karbidna glodala
186 - 187
188 - 195
Sigurnosne preporuke
196 - 197
198
Upotreba kataloga, informacije vezane za narudžbe
199
SB-Programm /
Service
Opšti termini i uslovi prodaje
Fiberscheiben
112 - 113
114 - 120
121 - 127
128 - 129
Schleifblätter
Lepezasti Brusevi
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Lepezasti brusni kolutovi
Mali lepezasti brusevi i brusevi za finu obradu
Lepezasti brusni kolutovi
Schleifmop
90 - 91
92 - 101
102 - 111
75 - 77
78 - 84
85 - 89
Schleifmopteller
Araci/listovi/diskovi
Araci/listovi
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Araci/listovi
Listovi, samopričvršćavajući
Diskovi
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Diskovi
Quick Change Discs
Schrupp- und
Trennscheiben
66
67 - 74
DiamantTrennscheiben
Fiber diskovi
Opšte informacije, vodič kroz primenu
Fiber diskovi
Elastische
Schleifmittel
54 - 55
56 - 62
63 - 65
Bänder
26 - 31
32 - 53
3
Indeks
A
C
Alat za isecanje ležišta za električne kutije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
CMT lamelni brusni disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 - 141
Asortiman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13
D
Adapteri
za lepezaste brusne kolute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Delta brusilice
Brusni materijali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 97
Mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 91
Araci
Brusno platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 - 84
Brusni papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 82
Dijamantske testere
Adapter za brušenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Dijamantski brusni točak u obliku šolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Dijamantske testere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 - 178
Pribori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Profesionalni dijamant za suvo bušenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Profesionalni dijamant za suvo bušenje-isecanje . . . . . . . . . . . .180
Testera za isecanje ležišta za električne kutije. . . . . . . . . . . . . . .180
B
Beskonačne brusne trake
Brusno platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 49
Brusni papir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 35
Antistatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 35, 40, 41
Duge trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 49
Dugotrajne trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Kratke trake za ručne mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 53
Standardni spoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 54
Široke trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 62
Disk za čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Diskovi
Brusni papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 99
Brušenje na orbitalnim brusilicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 91
Tip rasporeda rupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Brusno runo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
samopričvršćavajući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 99
Brzo zamenljivi diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 - 111
Brusni diskovi visokih performansi od brusnog runa . . . . . . . . . . . . .140
Brusno platno
Beskonačne brusne trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 49
Role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 24
Araci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 - 84
Listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 - 84
E
Excentar vibro mašine
Brusni materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 100
Mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 91
Brusni elastični blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 - 185
F
Brusni papir
Beskonačne brusne trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 35
Diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 99
Role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 19
Araci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 82
Listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 82
Široke trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 58
Fiber diski niso vlkjučeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Fiber diskovi
Fiber diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 72
Podmetači . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tipovi rupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Brusni araci
Diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 100
Araci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 86
Listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 86
Fleksibilni brusevi
Ručni blok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 - 185
Valjak za ornamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Brusni valjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Brusni prstenovi
Brusni papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 - 64
Gumeni valjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
G
Gumeni valjci za brusne prstenove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Brusna spužva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Brusne šolje
za ručne mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
K
Karbidna glodala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 - 194
Bandža čelična . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Brusne ploče
za ručne mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 - 149
Brusno runo
Diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Mali brusevi za završnu obradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 - 127
Role . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Koluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Brušenje sa ručnim mašinama
brusne trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 53
Mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 31
4
Indeks
Indeks
L
Role
Lamelasti brusni diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 - 142
Brusno platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 24
Brusni papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 19
antistatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 19
Papir za finalnu obradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Brusno runo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
perforirano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Lepezasti brusni koluti
Lepezasti brusevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 - 116
Lepezasti brusevi za finalnu obradu . . . . . . . . . . . . . . . . 119 - 120
Adapteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Tanjirasti brusni diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
perforirani (Mac-Mop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Lepezasti brusni kolutovi, extra coarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
S
Listovi
Brusno platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 - 84
Brusni papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 82
Raspored rupa za prašinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Ručni blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 - 77
Brusno runo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Brušenje na orbitalnim mašinama . . . . . . . . . . . . . 78 - 82, 85 - 86
samopričvršćavajući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 - 86
Sandflex valjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Samopričvršćavajući proizvodi
Podmetači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99, 101
Diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 99
Brusni blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 - 86
Set adaptera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
M
Š
Mali lepezasti brus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 - 124
Simbolične oznake za mašine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9
Mali brus za završnu obradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 - 127
Široke brusne trake
Brusni papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 58
Brusno platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 - 62
Standardni spoj na trakama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Mašine za široke trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 - 55
O
T
Orbitalne mašine
Brusni materijali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 82, 85 - 86
Mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 - 77
Tanjirasti brusni disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
U
P
Uskotračne mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Papir za finalnu obradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 19
Podmetači
za diskove od brusnog papira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
za fiber diskove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
za Kling-on diskove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99, 101
za diskove od brusnog runa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
rebrasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
za brzo zamenljive diskove QMC izgleda . . . . . . . . . . . . . .108, 111
V
Vreteno za pričvršćavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Valjak za ornamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Valjak brusni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Vulkan fiber diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 72
R
Rezne ploče
Dijamantske testere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 - 178
Ručne mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 - 163
Stacionarne mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 - 169
Benč mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 - 169
Benzinske mašine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 - 169
Male rezne ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
W
WSM lepezasti brusni kolut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Raspored rupa za prašinu
Diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Listovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
R-Flex disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
5
Pregled proizvoda
Pregled proizvoda po proizvodnim grupama
Sa ovim katalogom KLINGSPOR je omogućio da brzo i lako
odaberete proizvode koji su Vam potrebni iz našeg širokog
asortimana brusnog materijala vrhunskog kvaliteta. Jasan i
logičan raspored u devet proizvodnih grupa omogućava Vam
da lako pronađete proizvode koji su Vam potrebni.
Primena vrhunskih tehnologija u proizvodnji omogućavaju da
naši proizvodi ispunjavaju najviše zahteve u odnosu na kvalitet
obrađene površine, dužine veka trajanja i količine skidanja
materijala.
Role
Trake
Fiber diskovi
KLINGSPOR role za ručno brušenje
ili upotrebu na ručnim mašinama
raspoložive su u širokom asortimanu, specijalno dizajnirane za
obradu različitih materijala, od
drveta, metala do lakova.
KLINGSPOR brusne trake raspoložive su u različitim dimenzijama
i širokom asortimanu da odgovore
na sve zahteve brušenja, za
različite materijale i primene.
KLINGSPOR fiber diskovi su
idealno rešenje za grubo brušenje,
skidanje korozije i obradu varova.
6
Brusni listovi, araci
i diskovi
KLINGSPOR brusni listovi, araci
i diskovi su raspoloživi u više
kvaliteta i dizajna.
Lepezasti brusevi
KLINGSPOR lepezasti brusevi
su naročito pogodni za završnu
obradu gde je neophodna
fleksibilnost. Oni se perfektno
prilagođavaju svakoj konturi
obratka. KLINGSPOR praktično
ima odgovarajuće lepezaste
bruseve za sve zahteve i skoro
sve tipove materijala.
Opšte
informacije
Pregled proizvoda
Lamelasti brusni
diskovi
Brusne i rezne ploče
Performance KLINSPOR lamelastih
brusnih diskova, sa radijalno
složenim parčadima brusnog
platna, daleko prevazilaze ostale
brusne proizvode.
Stalne inovacije i razvoj specijalnih
proizvoda za sve zahteve
omogućavaju široku ponudu
KLINGSPOR brusnih i reznih
ploča za sve zahteve.
Dijamantske rezne
ploče
KLINGSPOR rezne ploče su dizajnirane za brzo i precizno sečenje
i sporo trošenje. Širok asortiman
obuhvata ploče sa sinterovanim
i laserski varenim sečivima za
sečenje različitih vrsta materijala.
7
Elastični brusevi
Karbidna glodala
Naš obiman proizvodni program je
zaokružen sa elastičnim brusevima
koji su razvijeni u KLINGSPORU za
preciznu završnu obradu I poliranje
svih vrsta površina.
KLINGSPOR karbidna glodala
su proizvedena u skladu sa
najvišim standardima i najvećom
preciznošću. Razne vrste glodala
su prilagodjena specifičnim
zahtevima i vrstama materijala i
primena.
Simbolične oznake za mašine
Ručno brušenje
Ručni blok
Oscilovajuća
brusilica brusilica
Ekscentrična
brusilica
Delta brusilica
Portabl tračna
brusilica
Rucna uska tračna
brusilica
Brusilica sa
kontaktnim
valjkom
Mašina za
brušenje
cilindričnih cevi
Mašina za
brušenje sa dve
uporedne trake
Brusna mašina za
Mašina za konture
Mašina za konture
papučicom
Široko-tračna
brusilica
Bušilica
Čeona brusilica
Mašina za
satiniranje
Stacionarna
brusilica
8
Opšte
informacije
Simbolične oznake za mašine
Ugaona brusilica
Ugaona brusilica
sa lamelastim
brusnim diskom
Ugaona brusilica
sa brusnom
šoljom
Benzinska mašina
za sečenje
Stacionarna
mašina za sečenje
Brusilica za
rasecanje
Stona testera
Sekač spojeva
Nosač snopa
fleksibilnih brusnih
valjaka
Pneumatska
ugaona brusilica
Brusilica sa
fleksibilnim
vratilom
Benzinska mašina
za sečenje sa
uređajem za
stezanje
Brusilica sa lakim
ugaonim šavom
Stona testera
Mašina za
usecanje kanala
9
Vodič kroz proizvodni program
Opis
Oslojeni brusni materijali
Tip
Svojstva
Podloga
Tip zrna
PS 8 A
vodootporan
A-
SiC
PS 8 C
vodootporan
C-
papir
SiC
PS 11 A
vodootporan
A-
papir
SiC
PS 11 C
vodootporan
C-
papir
SiC
F-
papir
Aluminium oksid
F-
papir
Aluminijum cirkon
F-
papir
Aluminium oksid
PS 20 F
PS 21 F
PS 22 F ACT
ANTISTATIC
Brusni papir
PS 22 N
E-
papir
Aluminium oksid
ANTISTATIC
F-
papir
Aluminium oksid
PS 24 F ACT
ANTISTATIC
F-
papir
SiC
PS 26 F
SUPER ANTISTATIC
F-
papir
Aluminium oksid
PS 27 DW
Specijalno oslojen, ANTISTATIC
D-
papir
SiC
PS 29 F ACT
ANTISTATIC
F-
papir
Aluminium oksid
PS 23 F
PS 30 D
D-
papir
Aluminium oksid
PL 31 B
B-
papir
Aluminium oksid
PS 33 B
B-
papir
Aluminium oksid
PS 33 C
C-
papir
Aluminium oksid
PS 61 F
F-
papir
Keramički Al.oksid
B-
papir
Aluminium oksid
PS 21 FK
F-
papir
Aluminijum cirkon
PS 22 K
E-
papir
Aluminium oksid
PS 33 BK
B-
papir
Aluminium oksid
PS 33 CK
C-
papir
Aluminium oksid
Samopričvršćavajući
PS 73 BW
Specijalno oslojen
PS 73 BWK
Specijalno oslojen
B-
papir
Aluminium oksid
PS 73 CWK
Specijalno oslojen
C-
papir
Aluminium oksid
CS 308 Y
Y-
poliester
Aluminium oksid
LS 309 X
X-
pamuk
Aluminium oksid
LS 309 J
J-
pamuk
Aluminium oksid
LS 309 JF
JF-
pamuk
Aluminium oksid
LS 309 XH
X-
pamuk
Aluminium oksid
CS 310 X
X-
pamuk
Aluminium oksid
CS 310 XF
Brusno platno
papir
XF- pamuk
Aluminium oksid
CS 311 Y ACT
ANTISTATIC
Y-
poliester
Aluminium oksid
LS 312 JF
Specijalno oslojen
JF-
pamuk
Aluminium oksid
LS 313 JF
multibond
JF-
pamuk
Aluminium oksid
LS 318 JF ACT
ANTISTATIC
JF-
pamuk, SUPERFLEX
Aluminium oksid
CS 320 Y
vodootporan
Y-
poliester
SiC
CS 321 X
vodootporan
X-
pamuk
SiC
CS 322 X
vodootporan
X-
pamuk
Pluto
CS 325 Y
KULEX, vodootporan
Y-
poliester
SiC agglomerat
CS 326 Y
KULEX, vodootporan
Y-
poliester
Al.oksid aglomerat
CS 329 JF
KULEX
JF-
pamuk
Al.oksid aglomerat
CS 329 Y
KULEX
Y-
poliester
Al.oksid aglomerat
CS 330 X
vodootporan
X-
pamuk
SiC/Pluto
10
Vodič kroz proizvodni program
Opšte
informacije
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno
Samopričvršćavajući
Brusni papir
PS 8 A
180 - 2500
Diskovi
Araci/Listovi
Fiber diskovi
Brusni prstenovi
Raspoložive granulacije
K
Široke trake
Role
Kratke i duge
trake
Trake za ručne
brusilice
Vodootporan
Vezivno sredstvo
Tip
Tip nanosa zrna
Opis
Strana
-
-
-
-
-
-
78
-
PS 8 C
K
60 - 150, 220 - 320
-
-
-
-
-
-
78
-
PS 11 A
K
220 - 2000
-
-
-
-
-
-
79
-
PS 11 C
K
60 - 400, 600, 1000
-
-
-
-
-
-
79
92
PS 20 F
K
60 - 240, 320, 400
-
32
-
56
-
-
-
-
PS 21 F
K
40, 60 - 320, 400
-
32
-
56
-
-
-
-
PS 22 F ACT
K
40 - 400
15
32
-
56
-
-
80
92
PS 22 N
K
24, 40 - 240, 320, 400 - 800
16
-
-
-
-
-
-
-
PS 23 F
K
40 - 220
-
32
-
56
-
-
-
-
PS 24 F ACT
K
80, 120 - 800
-
33
-
57
-
-
-
-
PS 26 F
K
60 - 220
-
33
-
57
-
-
-
-
PS 27 DW
K
180 - 600
-
33
-
57
-
-
-
-
PS 29 F ACT
K
40 - 320, 400
18
34
-
57
-
-
-
-
PS 30 D
K
40, 60 - 320
16
-
-
-
-
-
80
-
PL 31 B
L
40 - 320, 400
17
-
-
-
-
-
81
-
PS 33 B
K
150 - 320, 400 - 600
18
-
-
-
-
-
82
-
PS 33 C
K
40, 60 - 120
18
-
-
-
-
-
82
-
PS 61 F
K
60, 80, 120 - 280
-
35
-
58
-
-
-
-
PS 73 BW
K
150 - 1500
-
-
-
-
-
-
82
-
PS 21 FK
K
40, 60 - 180, 240, 320, 400
-
-
-
-
-
-
-
93
PS 22 K
K
24, 40, 60 - 240, 320, 400
-
-
-
-
-
-
85
93
PS 33 BK
K
150 - 320, 400 - 600
-
-
-
-
-
-
86
96
PS 33 CK
K
40, 60 - 120
-
-
-
-
-
-
86
96
PS 73 BWK
K
150 - 1500
-
-
-
-
-
-
-
98
PS 73 CWK
K
40, 60 - 120
-
-
-
-
-
-
-
98
CS 308 Y
K
40, 60 - 180, 240
LS 309 X
K
40 - 360
LS 309 J
K
60 - 500
LS 309 JF
K
60 - 400, 600
LS 309 XH
K
40 - 180, 240
CS 310 X
K
16 - 320, 400 - 600
-
36
-
59
-
-
-
-
20
36
-
-
-
-
-
-
-
37
-
-
-
-
-
-
20
37
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
-
-
-
-
-
38
-
59
63
-
-
-
CS 310 XF
K
40 - 280
-
39
-
-
-
-
-
-
CS 311 Y ACT
K
36 - 220
-
40
-
59
-
-
-
-
LS 312 JF
K
60 - 320, 400
-
40
-
-
-
-
-
-
LS 313 JF
K
80 - 240, 320
-
41
-
-
-
-
-
-
LS 318 JF ACT
K
60 - 180, 240, 320, 400
-
41
-
-
-
-
-
-
CS 320 Y
K
12, 16, 24, 40, 60 - 120, 180
-
41
-
59
-
-
-
-
CS 321 X
K
80 - 320, 400, 500, 800
-
41
-
60
-
-
-
-
CS 322 X
K
Fino poliranje
-
42
-
-
-
-
-
-
K
80, 120, 180, 240, 600
-
42
-
-
-
-
-
-
CS 326 Y
K
CS 329 JF
K
CS 325 Y
CS 329 Y
CS 330 X
80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
-
42
-
60
-
-
-
-
120, 180
-
43
-
-
-
-
-
-
K
80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
-
43
-
60
-
-
-
-
K
220, 280, 400, 600, 800
-
43
-
60
-
-
-
-
11
Vodič kroz proizvodni program
Opis
Oslojeni brusni materijali
Tip
Podloga
Tip zrna
CS 333 X
X-
SiC
CS 333 XF
XF- pamuk
SiC
CS 333 JF
JF-
pamuk
SiC
Brusno platno
CS 341 X
Svojstva
vodootporan
X-
pamuk
Aluminium oksid
KL 361 JF
JF-
pamuk
Aluminium oksid
KL 371 X
X-
pamuk
Aluminium oksid
KL 385 JF
JF-
pamuk
Aluminium oksid
CS 409 Y
multibond
Y-
poliester
Aluminijum cirkon
CS 410 X
multibond
X-
pamuk
Aluminium oksid
Brusni fiber
disk
CS 411 X
Brusno runo
pamuk
X-
pamuk
Aluminijum cirkon
CS 411 Y
vodootporan
Y-
poliester
Aluminijum cirkon
CS 412 Y
vodootporan
Y-
poliester
Aluminium oksid
CS 416 Y
vodootporan
Y-
poliester
Aluminijum cirkon
CS 420 Y
vodootporan, NOPPEX
Y-
poliester
Aluminium oksid
CS 451 X
multibond
X-
pamuk
Aluminijum cirkon
CS 538 Z
ANTISTATIC
Y-
poliester
SiC
CS 631 JF
multibond
JF-
pamuk
Keramički Al.oksid
CS 631 XF
multibond
XF- pamuk
Keramički Al.oksid
CS 811 Y ACT
vodootporan
Y-
poliester
Aluminijum cirkon
CS 910 Y ACT
multibond
Y-
poliester
Keramički Al.oksid
CS 912 Y ACT
vodootporan
Y-
poliester
Keramički Al.oksid
CS 561
Aluminium oksid
FS 764 ACT
Aluminium oksid
CS 565
Aluminijum cirkon
CS 570
multibond
Aluminijum cirkon
FS 966 ACT
multibond
Keramički Al.oksid
NRO 400
Aluminium oksid / SiC
NPA 400
Aluminium oksid / SiC
SV 484
Aluminium oksid
NDS 800
Aluminium oksid
NBF 800
vodootporan
Aluminium oksid
NBS 800
vodootporan
Aluminium oksid
SK 500
Brusni blok, fleksibilan
Aluminium oksid
SW 501
Brusni sunđer
Aluminium oksid
SW 502
Brusni sunđer
SiC
Papir
A
= Približno 95 g/m2
B
= Približno 105 g/m2
C
= Približno 110 g/m2
D
= Približno 130 g/m2
E
= Približno 250 g/m2
F
= Približno 300 g/m2
Platno
X
= Pamučno platna, teško
J
= Pamučno platno, lako
XF = Pamučno platno, teško, fleksibilno
JF
= Pamučno platno, lako, veoma fleksibilno
Y
= Poliester platno
12
Vodič kroz proizvodni program
Opšte
informacije
Oslojeni brusni materijali
-
-
-
-
-
CS 333 XF
K
60 - 120, 240, 280
-
44
-
-
-
-
-
-
CS 333 JF
K
80 - 180, 240 - 320
-
44
-
-
-
-
-
-
CS 341 X
K
KL 361 JF
K
30, 40 - 600
KL 371 X
L
30 - 400
KL 385 JF
K
40 - 320, 400, 600
Brusno platno
Brusni fiber
disk
Brusno runo
-
44
-
61
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
83
-
-
-
-
-
-
-
83
-
23
-
-
-
-
-
84
-
CS 409 Y
K
36 - 120
-
44
-
61
-
-
-
-
CS 410 X
K
40, 60 - 180
-
45
-
-
-
-
-
-
CS 411 X
K
24, 36 - 80, 120
-
45
-
-
-
-
-
-
CS 411 Y
K
24, 36 - 120
-
46
-
61
-
-
-
-
CS 412 Y
K
24, 36 - 180, 240
-
46
-
61
-
-
-
-
CS 416 Y
K
24, 36 - 120
-
47
-
-
-
-
-
-
K
CS 420 Y
120, 180, 240, 320, 400, 600
-
47
-
-
-
-
-
-
K
60, 80, 120
-
-
-
-
64
-
-
-
K
36 - 180
-
-
-
62
-
-
-
-
K
80 -120, 180, 240 - 320
-
47
-
-
-
-
-
-
CS 631 XF
K
60 - 120, 280
-
48
-
-
-
-
-
-
CS 811 Y ACT
K
24, 36 - 80
-
48
-
-
-
-
-
-
CS 910 Y ACT
K
24, 36 - 80
-
48
-
62
-
-
-
-
CS 912 Y ACT
K
24, 36 - 180
-
49
-
62
-
-
-
-
CS 451 X
CS 538 Z
CS 631 JF
CS 561
K
16, 24 - 240, 320
-
-
-
-
-
67
-
-
FS 764 ACT
K
24, 36, 40, 60, 80, 120
-
-
-
-
-
69
-
-
CS 565
K
24, 36 - 100
-
-
-
-
-
70
-
-
CS 570
K
24, 36 - 120
-
-
-
-
-
71
-
-
FS 966 ACT
K
24, 36 - 40, 60, 80
NRO 400
K
srednje, fino, veoma fino, ultra fino
-
-
-
-
-
72
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
NPA 400
K
grubo platno, srednje, veoma fino, ultra fino, bez abraziva
-
-
-
-
-
-
88
-
SV 484
K
80, 100, 180, 280
-
-
-
-
-
-
-
100
NDS 800
K
grubo platno, srednje, veoma fino
-
-
-
-
-
-
-
100
NBF 800
K
grubo platno, srednje, veoma fino
-
50
-
-
-
-
-
-
NBS 800
K
SK 500
SW 501
SW 502
Tip nanosa zrna
60 - 320, 400, 500
Diskovi
-
Araci/Listovi
43
Fiber diskovi
-
Brusni prstenovi
24, 36, 40, 60 - 150, 240
Široke trake
Vodootporan
CS 333 X
Role
Kratke i duge
trake
Trake za ručne
brusilice
Vezivno sredstvo
Raspoložive granulacije
K
Tip
Tip nanosa zrna
Opis
Strana
= Otvoreno
= Poluotvoreno
= Zatvoreno
grubo platno, srednje, veoma fino
-
51
-
-
-
-
-
-
60, 80, 100, 120, 180, 220, 280
-
-
-
-
-
-
88
-
120, 220
-
-
-
-
-
-
89
-
120, 220
-
-
-
-
-
-
89
-
Vezivno sredstvo
K
= smola
L
= lepilo
13
Role
Vodič kroz primenu
Vodič kroz primenu
Tabela sadrži kompletne detalje za svaki materijal
posebno kao i oblasti u kojima se primenjuju
materijali iz ove grupe proizvoda.
KLINGSPOR role za ručno brušenje ili upotrebu
na ručnim mašinama su dostupne u posebnom
asortimanu, namenjene za rad na razlčitim
materijalima- od drveta do metala i boja.
Primena brusnog papira u ubliku rola
Primena
Boje
Boje
Tip
Tip zrna
Tip nanosa zrna Svojstva
Podloga
Strana
PS 22 F ACT Aluminium oksid
F-
papir
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno brušenje
tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući ACT i antistatik
svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
PS 22 N
Aluminium oksid
E-
papir
Brusni papir poluotvoreno zrna sa povećanom agresivnošću skidanja materijala
pri obradi tvrdog drveta, npr. hrast, bukva
16
PS 29 F ACT Aluminium oksid
F-
papir
Brusna traka veoma dugog veka trajanja. Otvorena struktura zrna, antistatičnost
kao i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje zrna. Ovaj brusni
papir naročito je pogodan za obradu mekanog drveta i drveta bogatog smolom
18
PS 30 D
Aluminium oksid
D-
papir
Po ceni povoljan brusni papir, za višestranu primenu u obradi drveta i farbe
16
PL 31 B
Aluminium oksid
B-
papir
Fleksibilni brusni papir za završnu obradu i sa mogućnošću široke primene u
obradi drveta, farbe i laka
17
PS 30 D
Aluminium oksid
D-
papir
Po ceni povoljan brusni papir, za višestranu primenu u obradi drveta i farbe
16
PL 31 B
Aluminium oksid
B-
papir
Fleksibilni brusni papir za završnu obradu i sa mogućnošću široke primene u
obradi drveta, farbe i laka
17
PS 33 B/C
Aluminium oksid
B-/C- papir
Visoko kvalitetan brusni papir, naročito pogodan za obradu farbe, laka i gita
18
Tip
Tip zrna
Podloga
LS 309 X
Aluminium oksid
X-
pamuk
Višestruko primenjivo brusno platno za obradu metala i drveta, dobar odnos
cena / kvalitet
20
KL 361 JF Aluminium oksid
JF-
pamuk
Visoko kvalitetno, fleksibilno, impregnirano brusno platno za višestruku
primenu u metalnoj industriji
21
KL 385 JF Aluminium oksid
JF-
pamuk
Visoko fleksibilan univerzalan proizvod za metalopreradjivačku industriju,
dobar odnos cena / kvalitet
23
LS 309 X
Aluminium oksid
X-
pamuk
Višestruko primenjivo brusno platno za obradu metala i drveta, dobar odnos
cena / kvalitet
20
LS 309 JF Aluminium oksid
JF-
pamuk
Visoko fleksibilno brusno platno za dobijanje fino obradjene površine kod jako
profilisanih delova pri obradi metala i drveta
20
LS 309 JF
Aluminium oksid
Perforované
JF-
pamuk
Perforirano, fleksibilno brusno platno za dobijanje fino obradjene površine kod
jako profilisanih delova, naročito pri obradi drveta
20
15
Primena brusnog platna u ubliku rola
Primena
Čelik
Boje
Tip nanosa zrna Svojstva
Strana
Primena brusnog runa u ubliku rola
Primena
Tip
Tip zrna
Čelik
NRO 400
Al. oksid / SiC
Brusno runo
-
Odlično za fi nalnu obradu površina drveta, čelika i obojenih metala
25
Boje / Lakovi
NRO 400
Al. oksid / SiC
Brusno runo
-
Izvanredan za glačanje, čišćenje I finiširanje površina
25
Zatvoreno
Poluotvoreno
Tip nanosa zrna Svojstva
Strana
Otvoreno
Količine minimalne narudžbe
Tip
Granulacije
Tip
Granulacije
Širina mm
PS 22 F
PS 23 F
PS 29 F
CS 308 Y
LS 309 X
LS 309 J
LS 309 JF
CS 310 X
CS 310 XF
LS 312 JF
40 - 150
60 - 150
60 - 150
40 - 80, 120
40 - 360
60 - 320
60 - 400
24 - 400
40 - 320
60 - 320, 400
CS 321 X
CS 333 X
CS 341 X
KL 361 JF
KL 385 JF
CS 410 X
CS 411 X
CS 411 Y
80 - 400
60, 80, 120, 150
50 - 320
40 - 600
40 - 600
60 - 120
24 - 120
36 - 80
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
28 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Količ. minim. narudžbe
29 komada
19 komada
14 komada
11 komada
10 komada
9 komada
8 komada
7 komada
5 komada
4 komada
Širina mm
80 mm
95 mm
100 mm
120 mm
125 mm
140 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Količ. minim. narudžbe
3 komada
3 komada
3 komada
2 komada
2 komada
2 komada
2 komada
1 komada
1 komada
Za sve ostale tipove, mora se naručiti najmanje jedna kompletna širina džambo role, isečena na željene dimenzije. Količine raspoložive prema zahtevu.
Papir
B = Približno 105 g/m2
C = Približno 110 g/m2
D = Približno 130 g/m2
Platno
X = Pamučno platna, teško
J = Pamučno platno, lako
JF = Pamučno platno, lako, veoma fleksibilno
E = Približno 250 g/m2
F = Približno 300 g/m2
14
Role
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir
PS 22 F ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Drvo
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
95 x 50000
60
1
20822
7.242,00
95 x 50000
80
1
20850
6.355,00
95 x 50000
100
1
20884
5.786,00
95 x 50000
120
1
20916
5.786,00
95 x 50000
150
1
20940
5.786,00
95 x 50000
180
1
20960
5.786,00
110 x 50000
40
1
2969
10.614,00
110 x 50000
60
1
2971
8.393,00
110 x 50000
80
1
2972
7.354,00
110 x 50000
100
1
2973
6.702,00
110 x 50000
120
1
2974
6.702,00
110 x 50000
150
1
2975
6.702,00
110 x 50000
180
1
2976
6.702,00
110 x 50000
240
1
2978
6.757,00
115 x 50000
40
1
2983
11.099,00
115 x 50000
60
1
2985
8.783,00
115 x 50000
80
1
2986
7.688,00
115 x 50000
100
1
2987
7.006,00
115 x 50000
120
1
2988
7.006,00
115 x 50000
150
1
2989
7.006,00
115 x 50000
180
1
2990
7.006,00
115 x 50000
220
1
2991
7.076,00
115 x 50000
240
1
2992
7.076,00
150 x 50000
80
1
3014
10.016,00
150 x 50000
100
1
3015
9.129,00
150 x 50000
120
1
3016
9.129,00
200 x 50000
40
1
3053
19.285,00
200 x 50000
60
1
3055
15.261,00
200 x 50000
80
1
3056
13.361,00
200 x 50000
120
1
3058
12.182,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
15
Role
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno brušenje
tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući ACT i antistatik
svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
Role
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir
Brusni papir poluotvoreno zrna sa povećanom agresivnošću skidanja
materijala pri obradi tvrdog drveta, npr. hrast, bukva.
PS 22 N
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500 600 800 1000
1200
1500
2000
Primena:
Drvo
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
E
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 50000
40
1
244611
6.812,00
115 x 50000
60
1
244612
5.397,00
115 x 50000
80
1
244613
4.732,00
115 x 50000
100
1
244614
4.315,00
115 x 50000
120
1
244615
4.315,00
115 x 50000
150
1
244616
4.315,00
115 x 50000
180
1
244599
4.315,00
115 x 50000
240
1
244597
4.357,00
Brusni papir
Po ceni povoljan brusni papir, za višestranu primenu u obradi drveta i farbe.
PS 30 D
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
D
Cena
RSD
115 x 4500
40
10
174094
459,00
115 x 4500
60
10
174095
389,00
115 x 4500
80
10
174096
334,00
115 x 4500
100
10
174097
292,00
115 x 4500
120
10
174098
292,00
115 x 4500
150
10
174099
292,00
115 x 4500
180
10
174100
292,00
115 x 50000
40
1
174086
4.247,00
115 x 50000
60
1
174088
3.455,00
115 x 50000
80
1
174089
3.095,00
115 x 50000
100
1
174090
2.860,00
115 x 50000
120
1
174091
2.860,00
115 x 50000
150
1
174092
2.860,00
115 x 50000
180
1
174093
2.860,00
115 x 50000
240
1
182418
2.886,00
115 x 50000
320
1
182419
2.886,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
16
Role
Oslojeni brusni materijali
Papir za finalnu obradu
PL 31 B
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Lepilo
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
B
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
95 x 50000
40
1
3279
3.720,00
95 x 50000
60
1
3281
3.026,00
95 x 50000
80
1
3282
2.692,00
95 x 50000
100
1
3191
2.497,00
95 x 50000
120
1
3192
2.497,00
95 x 50000
180
1
3194
2.497,00
95 x 50000
240
1
3196
2.511,00
110 x 50000
40
1
3287
4.315,00
110 x 50000
60
1
3289
3.497,00
110 x 50000
80
1
3290
3.122,00
110 x 50000
100
1
3213
2.886,00
110 x 50000
120
1
3214
2.886,00
110 x 50000
150
1
3215
2.886,00
110 x 50000
180
1
3216
2.886,00
110 x 50000
220
1
3217
2.914,00
110 x 50000
240
1
3218
2.914,00
110 x 50000
280
1
3219
2.914,00
110 x 50000
320
1
3220
2.914,00
110 x 50000
400
1
3222
2.914,00
115 x 50000
40
1
3291
4.509,00
115 x 50000
60
1
3293
3.664,00
115 x 50000
80
1
3294
3.261,00
115 x 50000
100
1
3224
3.012,00
115 x 50000
120
1
3225
3.012,00
115 x 50000
150
1
3226
3.012,00
115 x 50000
180
1
3227
3.012,00
115 x 50000
220
1
3228
3.040,00
115 x 50000
240
1
3229
3.040,00
115 x 50000
280
1
3230
3.040,00
115 x 50000
320
1
3231
3.040,00
115 x 50000
400
1
3233
3.040,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
17
Role
Fleksibilni brusni papir za završnu obradu i sa mogućnošću široke primene u
obradi drveta, farbe i laka.
Role
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir
Visoko kvalitetan brusni papir, naročito pogodan za obradu farbe, laka i gita.
PS 33 B/PS 33 C
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
110 x 50000
60
1
146981
4.551,00
110 x 50000
80
1
146982
4.010,00
110 x 50000
100
1
146983
3.691,00
110 x 50000
120
1
146386
3.691,00
110 x 50000
150
1
148494
3.691,00
110 x 50000
180
1
147935
3.691,00
110 x 50000
220
1
148495
3.720,00
110 x 50000
240
1
147114
3.720,00
110 x 50000
280
1
148496
3.720,00
110 x 50000
320
1
147110
3.720,00
110 x 50000
400
1
146387
3.720,00
115 x 50000
60
1
155815
3.807,00
115 x 50000
80
1
147575
3.363,00
115 x 50000
100
1
147576
3.082,00
115 x 50000
120
1
153398
3.082,00
115 x 50000
150
1
153177
3.082,00
115 x 50000
180
1
149480
3.082,00
115 x 50000
220
1
149698
3.082,00
115 x 50000
240
1
147055
3.082,00
115 x 50000
280
1
165031
3.082,00
115 x 50000
320
1
148891
3.082,00
115 x 50000
400
1
145520
3.082,00
Brusni papir, ANTISTATIK
Brusna traka veoma dugog veka trajanja. Otvorena struktura zrna, antistatičnost
kao i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje zrna. Ovaj brusni papir
naročito je pogodan za obradu mekanog drveta i drveta bogatog smolom
PS 29 F ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
B/C
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
F
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
110 x 50000
80
1
307878
6.302,00
110 x 50000
100
1
307879
5.740,00
110 x 50000
120
1
307880
5.740,00
110 x 50000
150
1
307881
5.740,00
110 x 50000
180
1
307882
5.740,00
115 x 50000
60
1
307884
7.527,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
18
Role
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak PS 29 F ACT, Brusni papir, ANTISTATIK
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 50000
80
1
302592
6.585,00
115 x 50000
100
1
307885
5.999,00
115 x 50000
120
1
302591
5.999,00
115 x 50000
150
1
307886
5.999,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
19
Role
Širina x Dužina
u mm
Role
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno
LS 309 X
Višestruko primenjivo brusno platno za obradu metala i drveta, dobar odnos
cena / kvalitet.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
LS 309 JF
Visoko fleksibilno brusno platno za dobijanje fino obradjene površine kod
jako profilisanih delova pri obradi metala i drveta.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
LS 309 JF perforirano
Perforirano, fleksibilno brusno platno za dobijanje fino obradjene površine
kod jako profilisanih delova, naročito pri obradi drveta.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
20
Role
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno, smeđe
KL 361 JF
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Metal
Drvo
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
25 x 50000
40
1
3769
3.220,00
25 x 50000
60
1
3771
2.817,00
25 x 50000
80
1
3772
2.636,00
25 x 50000
100
1
3773
2.525,00
25 x 50000
120
1
3774
2.525,00
25 x 50000
150
1
3775
2.525,00
25 x 50000
180
1
3776
2.525,00
25 x 50000
220
1
3777
2.539,00
25 x 50000
240
1
3778
2.539,00
25 x 50000
320
1
3780
2.539,00
25 x 50000
400
1
3782
2.539,00
25 x 50000
600
1
64825
2.539,00
30 x 50000
40
1
3785
3.857,00
30 x 50000
60
1
3787
3.386,00
30 x 50000
80
1
91286
3.163,00
30 x 50000
100
1
3789
3.024,00
30 x 50000
120
1
3790
3.024,00
30 x 50000
150
1
3791
3.024,00
30 x 50000
180
1
3792
3.024,00
30 x 50000
240
1
3794
3.053,00
30 x 50000
320
1
3796
3.053,00
30 x 50000
400
1
3798
3.053,00
40 x 25000
40
1
4201
2.608,00
40 x 25000
50
1
4202
2.428,00
40 x 25000
60
1
4203
2.276,00
40 x 25000
80
1
4204
2.123,00
40 x 25000
100
1
4205
2.040,00
40 x 25000
120
1
4206
2.040,00
40 x 25000
150
1
4207
2.040,00
40 x 25000
180
1
4208
2.040,00
40 x 25000
220
1
4209
2.054,00
40 x 25000
240
1
4210
2.054,00
40 x 25000
320
1
4212
2.054,00
40 x 25000
400
1
4214
2.054,00
40 x 50000
40
1
3833
4.967,00
40 x 50000
60
1
3835
3.996,00
40 x 50000
80
1
3836
3.719,00
40 x 50000
100
1
3837
3.552,00
40 x 50000
120
1
3838
3.552,00
40 x 50000
150
1
3839
3.552,00
40 x 50000
180
1
3840
3.552,00
40 x 50000
220
1
3841
3.580,00
40 x 50000
240
1
3842
3.580,00
40 x 50000
280
1
3843
3.580,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
21
Role
Visoko kvalitetno, fleksibilno, impregnirano brusno platno za višestruku
primenu u metalnoj industriji.
Role
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
40 x 50000
320
1
3844
3.580,00
40 x 50000
360
1
3845
3.580,00
40 x 50000
400
1
3846
3.580,00
40 x 50000
600
1
64830
3.580,00
50 x 25000
40
1
4217
3.136,00
50 x 25000
60
1
4219
2.734,00
50 x 25000
80
1
4220
2.553,00
50 x 25000
100
1
4221
2.442,00
50 x 25000
120
1
4222
2.442,00
50 x 25000
150
1
4223
2.442,00
50 x 25000
180
1
4224
2.442,00
50 x 25000
220
1
4225
2.498,00
50 x 25000
240
1
4226
2.498,00
50 x 25000
320
1
4228
2.498,00
50 x 25000
400
1
4230
2.498,00
50 x 25000
600
1
64831
2.498,00
50 x 50000
40
1
3849
5.716,00
50 x 50000
50
1
3850
5.342,00
50 x 50000
60
1
3851
4.981,00
50 x 50000
80
1
3852
4.649,00
50 x 50000
100
1
3853
4.440,00
50 x 50000
120
1
3854
4.440,00
50 x 50000
150
1
3855
4.440,00
50 x 50000
180
1
3856
4.440,00
50 x 50000
220
1
3857
4.467,00
50 x 50000
240
1
3858
4.467,00
50 x 50000
280
1
3859
4.467,00
50 x 50000
320
1
3860
4.467,00
50 x 50000
360
1
3861
4.467,00
50 x 50000
400
1
3862
4.467,00
50 x 50000
500
1
3863
4.467,00
50 x 50000
600
1
64832
4.467,00
80 x 50000
80
1
3900
6.646,00
80 x 50000
120
1
3902
6.327,00
80 x 50000
150
1
3903
6.327,00
100 x 50000
40
1
3913
10.253,00
100 x 50000
50
1
3914
9.545,00
100 x 50000
60
1
3915
8.921,00
100 x 50000
80
1
3916
8.297,00
100 x 50000
100
1
3917
7.908,00
100 x 50000
120
1
3918
7.908,00
100 x 50000
150
1
3919
7.908,00
100 x 50000
180
1
3920
7.908,00
100 x 50000
220
1
3921
7.991,00
100 x 50000
240
1
3922
7.991,00
100 x 50000
320
1
3924
7.991,00
100 x 50000
400
1
3926
7.991,00
100 x 50000
600
1
64835
7.991,00
110 x 50000
40
1
3929
11.280,00
110 x 50000
60
1
3931
9.822,00
110 x 50000
80
1
3932
9.129,00
110 x 50000
100
1
3933
8.713,00
110 x 50000
120
1
3934
8.713,00
110 x 50000
150
1
3935
8.713,00
110 x 50000
180
1
3936
8.713,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
22
Role
Oslojeni brusni materijali
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
110 x 50000
240
1
3938
Cena
RSD
8.796,00
115 x 50000
40
1
3945
11.793,00
115 x 50000
60
1
3947
10.267,00
115 x 50000
80
1
3948
9.545,00
115 x 50000
100
1
3949
9.101,00
115 x 50000
120
1
3950
9.101,00
115 x 50000
150
1
3951
9.101,00
115 x 50000
180
1
3952
9.101,00
115 x 50000
240
1
3954
9.184,00
115 x 50000
320
1
3956
9.184,00
120 x 50000
60
1
3963
10.710,00
120 x 50000
80
1
3964
9.962,00
120 x 50000
100
1
3965
9.503,00
120 x 50000
120
1
3966
9.503,00
120 x 50000
180
1
3968
9.503,00
150 x 50000
40
1
3977
15.399,00
150 x 50000
60
1
3979
13.388,00
150 x 50000
80
1
3980
12.459,00
150 x 50000
100
1
3981
11.876,00
150 x 50000
120
1
3982
11.876,00
150 x 50000
150
1
3983
11.876,00
Brusno platno, smeđe
Kataloški
broj
Visoko fleksibilan univerzalan proizvod za metalopreradjivačku industriju,
dobar odnos cena / kvalitet
KL 385 JF
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Role
PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Metal
Obojeni metali
Drvo
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
25 x 50000
60
1
218196
2.359,00
25 x 50000
80
1
218197
2.205,00
25 x 50000
100
1
218198
2.109,00
25 x 50000
120
1
218199
2.109,00
40 x 50000
40
1
218077
4.065,00
40 x 50000
60
1
218079
3.565,00
40 x 50000
80
1
218080
3.330,00
40 x 50000
100
1
218081
3.178,00
40 x 50000
120
1
218082
3.178,00
40 x 50000
150
1
218083
3.178,00
40 x 50000
180
1
218084
3.178,00
40 x 50000
220
1
218085
3.220,00
40 x 50000
240
1
218086
3.220,00
40 x 50000
320
1
218088
3.220,00
40 x 50000
400
1
218090
3.220,00
50 x 50000
40
1
218094
5.077,00
50 x 50000
60
1
218096
4.454,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
23
Role
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak KL 385 JF Brusno platno, smeđe
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50 x 50000
80
1
218097
4.148,00
50 x 50000
100
1
218098
3.982,00
50 x 50000
120
1
218099
3.982,00
50 x 50000
150
1
218100
3.982,00
50 x 50000
180
1
218101
3.982,00
50 x 50000
220
1
218102
4.010,00
50 x 50000
240
1
218103
4.010,00
50 x 50000
320
1
218105
4.010,00
50 x 50000
400
1
218107
4.010,00
115 x 5000
60
1
278789
1.915,00
115 x 5000
80
1
278790
1.887,00
115 x 5000
120
1
278791
1.845,00
115 x 5000
320
1
278792
1.860,00
115 x 50000
40
1
224650
10.905,00
115 x 50000
60
1
228151
9.531,00
115 x 50000
80
1
228363
8.880,00
115 x 50000
100
1
228364
8.477,00
115 x 50000
120
1
228365
8.477,00
115 x 50000
150
1
228370
8.477,00
115 x 50000
180
1
228366
8.477,00
115 x 50000
240
1
228367
8.560,00
115 x 50000
320
1
228368
8.560,00
115 x 50000
400
1
228369
8.560,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
24
Role, brusno runo
Oslojeni brusni materijali
Brusno runo
Izvanredan za glačanje, čišćenje I finiširanje površina
Širina x Dužina
u mm
Primena Al. oksid:
Nerđajući čelik
Metal / Drvo
Plastika
Boje/lakovi/kitovi
Finoća
Zrno
Boje
Primena SiC:
Nerđajući čelik
Plastika
Boje/lakovi/kitovi
Metal / Drvo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Role
NRO 400
Cena
RSD
100 x 10000
medium
Al. oksid
Maroon
1
258870
5.273,00
100 x 10000
very fine
Al. oksid
Green
1
258871
3.511,00
4.385,00
100 x 10000
fine
Al. oksid
Maroon
1
258872
100 x 10000
very fine
Al. oksid
Maroon
1
258873
4.038,00
115 x 10000
medium
Al. oksid
Maroon
1
258885
6.132,00
115 x 10000
very fine
Al. oksid
Green
1
258886
4.385,00
115 x 10000
fine
Al. oksid
Maroon
1
258887
5.078,00
115 x 10000
very fine
Al. oksid
Maroon
1
258888
4.551,00
150 x 10000
medium
Al. oksid
Maroon
1
258890
7.894,00
150 x 10000
very fine
Al. oksid
Green
1
258891
5.273,00
150 x 10000
fine
Al. oksid
Maroon
1
258892
6.465,00
150 x 10000
very fine
Al. oksid
Maroon
1
258893
5.952,00
100 x 10000
medium
SiC
Black
1
260365
5.273,00
100 x 10000
ultra fine
SiC
Grey
1
258874
4.385,00
115 x 10000
medium
SiC
Black
1
260366
6.132,00
115 x 10000
ultra fine
SiC
Grey
1
258889
5.078,00
150 x 10000
medium
SiC
Black
1
260367
7.894,00
150 x 10000
ultra fine
SiC
Grey
1
258894
6.465,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 14; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 14.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
25
Brusne trake
Vodič kroz primenu
Trake
– pogodne za sve operacije brušenja: sa slobodnom trakom, sa kontaktnom papučicom, sa
kontaktnim točkom
– specijalno dizajnirane za zadovoljenje zahteva kupaca, na primer u proizvodnji nameštaja
omogućavaju brzu i čistu pripremu velikih površina spremnih za bojenje
– veliki izbor dimenzija
– podloga od papira i platna
– svi proizvodi su visoko otporni na naprezanje na istezanje i kidanje
Bezbedna upotreba KLINGSPOR brusenih materijala
Proizvodi ove grupe su označeni sa prikladnim sigurnosnim piktogramima saglasnim sa FEPA sigurnosnim
standardom za odgovarajuću pravilnu upotrebu oslojenih brusnih materijala:
Nošenje zaštitne
maske ili naočala
za zaštitu očiju
Primena
Primena
Tip zrna
PS 20 F
Aluminium
oksid
F-
papir
Zatvorena struktura zrna i teška, stabilna podloga omogućuju agresivno
skidanje materijala i dugotrajnost u obradi metala
32, 56
PS 21 F
Aluminijum
cirkon
F-
papir
Zatvoreno struktura zrna, stabilna podloga i visoki kvalitetno, samooštreće
zrno cirkona, omogućuju produženi vek pri brušenju, a naročito pri obradi
nerđajućeg čelika
32, 56
PS 61 F
Keramički
Al.oksid
F-
papir
Zatvorena struktura zrna, stabilna podloga i kontinuirano samooštreće
keramičko zrno. Idealna traka za potrošače sa velikim zahtevima za
dugotrajnost, agresivno skidanja materijala i za sigurnost pri obradi površina
nerđajućeg čelika
35, 58
PS 22 F
ACT
Aluminium
oksid
F-
papir
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno brušenje
tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući ACT i antistatik
svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
32, 56
PS 23 F
Aluminium
oksid
F-
papir
Otvorena struktura zrna i antistatičnost sprečavaju prevremeno zagušenje
trake. Robusna i opteretiva podloga, za sve vrste drveta, naročito za meko
drvo i za drvo bogato smolom, npr. smreka i bor
32, 56
PS 26 F
Aluminium
oksid
F-
papir
Otvorena struktura zrna i gornja površina sa pojačanom antistatičnošću zbog
dodatnog antistatičkog materijala sprečava zapušenje trake, omogućava bolji
kvalitet i dugotrajnost. Za sve vrste drveta, a naročito za meko drvo i za drvo
bogato smolom, npr. smreka, bor, itd.
33, 57
PS 29 F
ACT
Aluminium
oksid
F-
papir
Brusna traka veoma dugog veka trajanja. Otvorena struktura zrna, antistatičnost
kao i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje zrna. Ovaj brusni
papir naročito je pogodan za obradu mekanog drveta i drveta bogatog
smolom
34, 57
PS 24 F
ACT
SiC
F-
papir
Zatvoreno zrno, stabilna podloga sa tvrdim zrnom silicijum karbida za bojene
I premazane površine u drvnoj industriji a naročito obradi nameštaja.
33, 57
PS 27 DW
SiC
D-
papir
Otvorena struktura zrna i dodatni sloj sa aktivnom supstancom, stierat, sprečavaju
zapušenje i umazanost trake. Specijalni proizvod za visoko kvalitetne lakove,
naročito za UV- lakove
33, 57
Tip
Tip zrna
Primena brusnog platna u obliku traka
Tip nanosa Svojstva
Podloga
zrna
LS 309 X
Aluminium
oksid
X-
pamuk
Univerzalno impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta, dobar
odnos cena - kvalitet
36
LS 309 XH
Aluminium
oksid
X-
pamuk
Brusno platno standardnog kvaliteta za rad sa ručnim brusilicama za obradu
metala, drveta, farbe i laka
52
CS 310 X
Aluminium
oksid
X-
pamuk
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom, za velika opterećenja i
sa dobrom postojanošću pri obradi metala
38, 59, 63
CS 410 X
Aluminium
oksid
X-
pamuk
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom, za velika opterećenja
i sa dobrom postojanošću zbog dodatnog sloja, multibond, za obradu
nerđajućih čelika
45
Čelik
Zatvoreno
Ne upotrebljavati
za mokro
brušenje
Primena brusnog papira u ubliku traka
Tip nanosa Svojstva
Podloga
zrna
Drvo
Boje/lakovi/
kitovi
Obraćanje pažnje Nošenje zaštitne Nošenje zaštitnih
na bezbedonosne maske za prašinu
rukavica
instrukcije
Tip
Čelik,
Nerđajući čelik
Nerđajući čelik
Upotreba
zaštitnika
za uši
Poluotvoreno
Otvoreno
Strana
Strana
Nastavak ¨
26
Brusne trake
Vodič kroz primenu
Čelik
Nerđajući čelik
Zatvoreno
Tip
Tip zrna
Primena brusnog platna u obliku traka
Tip nanosa Svojstva
zrna
Podloga
Strana
CS 341 X
Aluminium
oksid
Xpamuk
vodootporan
Vodootporno Impregnirano brusno platno, za vodeno brušenje čelika i
nerđajućih čelika, naročito prilagodjeno za brušenje zaobljenih i ravnih
površina
CS 308 Y
Aluminium
oksid
Y-
poliester
Poliesterska podloga sa zatvorenim zrnom za obradu metala tvrdog drveta
36, 59
CS 412 Y
Aluminium
oksid
Y-
poliester
Robusna i čvrsta poliester podloga za grubo brušenje i međubrušenje pri
obradi metala
46, 61
LS 309 J
Aluminium
oksid
J-
pamuk
Fleksibilno impregnirano brusno platno za obradu lakih kontura sa istovremeno
velikim učinkom u skidanju materijala, naročito pri obradi metala
37
LS 309 JF
Aluminium
oksid
JF-
pamuk
Visoko fleksibilno brusno platno sa armiranom tkaninom za dobijanje fine
površine kod jako profilisanih elemenata pri obradi metala
37
CS 310 XF
Aluminium
oksid
XF-
pamuk
Fleksibilno impregnirano brusno platno za jako profilisane metalne delove,
standardog kvaliteta za upotrebu na trakatistim brusilicama za uglove
39
CS 411 X
Aluminijum
cirkon
X-
pamuk
Brusno platno visokih performansi sa velikim učinkom skidanja materijala za
grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika
45
CS 411 Y
Aluminijum
cirkon
Y-
poliester
Brusno platno visokih performansi sa velikim učinkom skidanja materijala
za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika.
46, 61
CS 416 Y
Aluminijum
cirkon
Y-
poliester
Veoma otporan na istezanje sa visokom agresivnošću pri brušenju čelika I
nerđajućeg čelika sa poluotvorenim zrnom
47
CS 330 X
SiC / Pluto
Xpamuk
vodootporan
Specijalno brusno platno za čelik i nerdajući čelik, za mašine za ravno i
cilindrično brušenje. Posebno prilagodjeno za glancanje i završno brušenje, a
može i za poliranje
43, 60
CS 811 Y
ACT
Aluminijum
cirkon
Y-
poliester
Odlično vezivno sredstvo zrna, stabilna i na istezanje veoma otporna podloga
čine ovaj materijal veoma pogodnim za grubo brušenje i obradu rapavih ivica
čelika i nerđajućih čelika. Zahvaljujući visoko kvalitetnom zrnu aluminijum cirkona
postiže se maksimalna agresivnost brušenja tokom čitavog veka trajanja
48
LS 312 JF
Aluminium
oksid
JF-
pamuk
Visoko fleksibilni, vrhunski proizvod prevučen aktivnom supstancom za
zaobljene delove od nerđajućeg čelika kao npr. armature, okovi i hiruški
instrumenti
40
LS 313 JF
Aluminium
oksid
JF-
pamuk
Visoko fleksibilni vrhunski proizvod za zaobljene delove od nerđajućeg čelika
sa dodatnim slojem za hladno brušenje i dugotrajnost, multibond
41
47
44, 61
Keramički
CS 631 JF
Al.oksid
JF-
pamuk
Naročito fleksibilno brusno platno sa najvišim performansama brušenja,
izraženom dugotrajnošću zbog samooštrećih keramičkih zrna. Za završno
brušenje kontura, profila, armatura i okova. Sa dodatnim slojem za hladno
brušenje, multibond
CS 631 XF
Keramički
Al.oksid
XF-
pamuk
Fleksibilno brusno platno sa najvišim performansama brušenja, izraženom
dugotrajnošću zbog samooštrećih keramičkih zrna. Za grubo i medjubrušenje
kontura, profila, armatura i okova. Sa dodatnim slojem za hladno brušenje,
multibond
48
CS 329 JF
Al.oksid
aglomerat
JF-
pamuk
Dugotrajno brusno platno sa izrazito velikom postojanošću radne površine.
Specijalni proizvod za suvo brušenje profilisanih i jako profilisanih delova pri
obradi nerđajućih čelika
43
CS 411 X
Aluminijum
cirkon
X-
pamuk
Brusno platno visokih performansi sa velikim učinkom skidanja materijala za
grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika
45
CS 411 Y
Aluminijum
cirkon
Y-
poliester
Brusno platno visokih performansi sa velikim učinkom skidanja materijala za
grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika.
46, 61
CS 416 Y
Aluminijum
cirkon
Y-
poliester
Veoma otporan na istezanje sa visokom agresivnošću pri brušenju čelika I
nerđajućeg čelika sa poluotvorenim zrnom
CS 409 Y
Aluminijum
cirkon
Y-
poliester
Veoma čvrsto brusno platno visokih performansi, za nerđajuđe i visoko legirane
čelike, sa velikom agresivnošću pri skidanju materijala i dugotrajnošću zbog
dodatnog sloja, multibond. Za hladno brušenje
44, 61
CS 912 Y
ACT
Keramički
Al.oksid
Y-
poliester
Veoma čvrsto brusni platno visokih performansi sa jako velikom agresivnošću
pri skidanju materijala i dugotrajnošću zbog samooštrećeg keramičkog zrna.
Za brušenjenje visokolegiranih čelika
49, 62
CS 910 Y
ACT
Keramički
Al.oksid
Y-
poliester
Veoma čvrsto brusno platno visokih performansi, sa jako velikom agresivnošću
pri skidanjem materijala i dugotrajnošću zbog samooštrećeg keramičkog zrna. Za
brušenje visokolegiranih čelika. Sa dodatnim slojem za hladno brušenje, multibond
48, 62
CS 330 X
SiC / Pluto
Xpamuk
vodootporan
Specijalno brusno platno za čelik i nerđajući čelik, za mašine za ravno i
cilindrično brušenje. Posebno prilagodjeno za glancanje i završno brušenje, a
može i za poliranje
43, 60
CS 326 Y
Al.oksid
aglomerat
Y-
Dugotrajno brusno platno, vodootporno, sa izraženom postojanošću pri
obradi homogenih površina. Za obradu cilindričnih i ravnih površina
42, 60
Poluotvoreno
poliester
47
Nastavak ¨
Otvoreno
27
Brusne trake
Primena
Brusne trake
Vodič kroz primenu
Primena
Primena brusnog platna u obliku traka
Tip nanosa Svojstva
zrna
Tip
Tip zrna
Podloga
CS 329 Y
Al.oksid
aglomerat
Y-
poliester
Dugotrajno brusno platno sa izrazito velikom postojanošću radne površine.
Specijalni proizvod za suvo brušenje profi lisanih i jako profi lisanih delova pri
obradi nerđajućih čelika
CS 420 X
Al.oksid
aglomerat
X-
pamuk
Specijalni proizvod sa Noppex strukturom za obradu cilindričnih površina
nerđajućeg čelika. Naročito izražena dugotrajnost ravnomernog brušenja
47
CS 325 Y
SIC /
aglomerat
Y-
poliester
Dugotrajno brusno platno sa naročito izraženom dugotrajnošću ravnomernog
brušenja vanjskih površina. Za završno brušenje na mašinama za obradu
cilindričnih površina
42
CS 811 Y
ACT
Aluminijum
cirkon
Y-
poliester
Odlično vezivno sredstvo zrna, stabilna i na istezanje veoma otporna podloga
čine ovaj materijal veoma pogodnim za grubo brušenje i obradu hrapavih ivica
čelika i nerđajućih čelika. Zahvaljujući visoko kvalitetnom zrnu aluminijum cirkona
postiže se maksimalna agresivnost brušenja tokom čitavog veka trajanja
48
CS 333 JF SiC
JF-
pamuk
Visoko fleksibilno brusno platno za cilindrične delove od metala, naročito za
obojene metale
44
CS 333 XF SiC
XF-
pamuk
Fleksibilno brusno platno za cilindrične delove od metala, naročito za obojene
metale
44
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Drvo
Plastika
Staklo
Primena
Aluminium
oksid
X-
pamuk
Univerzalno impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta, dobar
odnos cena - kvalitet
36
LS 309 XH
Aluminium
oksid
X-
pamuk
Brusno platno standardnog kvaliteta za rad sa ručnim brusilicama za obradu
metala, drveta, farbe i laka
52
CS 311 Y
ACT
Aluminium
oksid
Y-
poliester
Kvalitetan aluminijum oksid otvorenog zrna I veoma otporna na istezanje
poliesterska podloga za kalibriranje I međufazno brušenje dreveta
40, 59
CS 308 Y
Aluminium
oksid
Y-
poliester
Poliesterska podloga sa zatvorenim zrnom za obradu metala tvrdog drveta
36, 59
LS 318 JF
ACT
Aluminium
oksid
JF-
pamuk
Visoko vleksibilna JF podloga za međubrušenje i finiširanje veoma profilisanih
i krivolinijskih delova od drveta. ACT tehnologija i antistatičnost sprečavaju
prevremeno zapušavanje zrna
41
CS 538 Z
SiC
Y-
poliester
(može se koristiti za
segmentne trake)
Specijalan proizvod za drvu industriju. Zatvoreno zrno I antistatic tehnologija
osiguravaju optimalan vek trajanja. Oštro zro sSilicijum karbida lako obrađuje
veoma tvrde površine materijala
62
CS 333 X
SiC
X-
pamuk
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom za velika opterećenja i sa
naročito izraženom dugotrajnošću. Za obradu gusa, keramike, gume, plastike
i okaline
43
CS 320 Y
SiC
Y-
poliester
Jako čvrsto, specijalno brusno platno otporno na povećano opterećenje pri
obradi stakla, keramike plastike, vodootporno
41, 59
CS 321 X
SiC
X-
pamuk
Specijalno brusno platno za obradu stakla, keramike i plastike, vodootporno
41, 60
CS 322 X
(Pluto)
Xpamuk
vodootporan
42
Struktura kao NBF 800, al iza stacionarne mašin
Primena brusnog runa u ubliku traka
Tip nanosa Svojstva
Podloga
zrna
Strana
Tip
Tip zrna
NBF 800
Aluminium
oksid
brusno runo
Specijalan proizvod za obradu metala I nerđajućeg čelika na mašinama gde se
material drži u ruci. Veoma visok vek trajanja, bez prevremenog zapušavanja,
stabilnih ivica i veoma otporan spoj na istezanje.
50
NBS 800
Aluminium
oksid
brusno runo
Struktura kao NBF 800, al iza stacionarne mašine
51
Poluotvoreno
Otvoreno
Količine minimalne narudžbe za article
Širina u mm
43, 60
LS 309 X
Nerđajući čelik
Zatvoreno
Strana
Količina min. narudžbe
NBF 800 / NBS 800
Širina u mm
Količina min. narudžbe
Širina u mm
Količina min. narudžbe
3 - 50 mm
30 Komada
151 - 300 mm
10 Komada
3 - 6 mm
40 Komada
51 - 60 mm
25 Komada
301 - 400 mm
30 Komada
7 - 13 mm
20 Komada
61 - 75 mm
20 Komada
401 mm i šire
10 Komada
14 - 30 mm
10 Komada
31 - 75 mm
5 Komada
≥ 76 mm
2 Komada
76 - 100 mm
15 Komada
101 - 150 mm
10 Komada
U principu, većina traka je isečena na dimenzije 300 mm i uvek su dostupne u magacinu, tako da je njihova isporuka i otprema moguća u vrlo
kratkom vremenskom periodu.
28
Brusne trake
Vodič kroz primenu
Donja tabela sadrži sve standardne tipove mašina.
Molimo Vas da nas kontaktirate ako niste u mogućnosti
pronaći Vašu mašinu na ovoj listi. Biće nam zadovoljstvo
da Vam pomognemo.
Spojevi za duge i kratke trake
Ako se proizvodi koji su Vam potrebni ne nalazi
u skladištu, mi ćemo ih izraditi za Vas, s tim da
poručite količinu minimalne narudžbe.
Type 1
Type 2
Type 3 G
Dijagonalno odsečeno pod uglom,
premazano lepilom na mestu
preklopa. Ovaj standardni spoj će
biti primenjen ako nije naznačen
zahtev za drugačijim spojem.
Dijagonalno odsečeno pod uglom.
premazano lepilom na mestu
preklopa. Vrhovi zrna su izbrušeni
da bi se postigao mirniji hod trake.
Na primer pri brušenju osetljivih
delova.
Cik-cak spoj, sa podložnom folijom, omogućava Slobodan rad
sa veoma osetljivim materijalima,
posebno staklom
Type 4 G
Type 5
Type 6 G
Diagonalni spoj. Spoj sa podložnom folijom. Pogodan za rad sa
trakom bez kontaktnog elementa,
za zahtevne aplikacije.
Dijagonalno sečeno pod uglom,
premazano lepilom na mestu
preklopa. Zrno na mestu preklopa
je potpuno izbrušeno. Pretežno se
upotrebljava za brušenje drveta.
Diagonalan spoj, sa podložnom
folijom sa starne gde se nalazi zrno. Zrno je kompletno odstranjeno.Upotrebljava se na mašinama
sa ravnim kontaktnim elementom
Type 4 W
Specijalni spoj za trake od brusnog
runa sa ojačanom podložnom
trakom i sa dodatnim čeonim
prijanjanjem
Type 7 G
Sinusoidni spoj, sa podložnom
folijom, omogućava slobodan
rad sa veoma osetljivim materijalima, za zahtevne aplikacije
29
Brusne trake
KLINGSPOR nudi trake sa različitim tipovima spojeva.
Tipovi spojeva zavise od namene trake i tipa mašine koju
koristite. Sledeće ilustracije pokaza će uobičajene tipove
spojeva. Primenjeni tip spoja je naveden u tabeli za svaki
proizvod.
Brusne trake
Vodič kroz primenu
Tipovi uskotračnih mašina za brušenje
Tipovi uskotračnih mašina za brušenje
Dimenzije Brusnih traka
širina u mm
dužina u mm
Proizvođač
Tip
Bütfering
E-Line 113
370
1900
KL 150
150
2250
KL 150 OS
150
CL 260
120 / 150
CL 300
CMC
Fein
Hess
Holzmann
Holzkraft
max. 150
2800
T 48
200
3000
2400
T 93 Start
150
7400
7050
T 94 Standard, T 94 Super, T 85,
T 95 Profi, T 95 Exclusiv
150
7800
7850
2000
GXR
75
2250
Kündig
Uniq, Basiq, Uniq S
Kuhlmeyer
T 98
150
8200
150/200
2000
75
3000
ZBS 2, PBM 3
100
9000
75 / 150
2000
ZBS 3
100
11200
GI 100
100
1000
PBM 4
100
11000
GI 150 / 150 2 H, GIL, GIS 150
150
2000
ZBS 4
100
13200
GIR
150
2250
GS 2 -6000
300
16300
TBSM 75
75
1000
GS 2 - 9000
300
22300
BSM 75, BSM E1, BSM 75 A, BSM 75 A/POL
75
2000
GS 2 - 12000
300
28300
120
2240
BSM 150, BSM 150 A, BSM 150 A/pol
150
2000
BKK 1/2, BKK 2
KSM 150, KSM 250, KOS 150
150
2250
FF 1, UKF 1.1, FF 3.1
120
2300
KOS 250
250
2250
UKF 2
120
2500
S 40
max. 100
3500
KFS
150
2500
D30 HFS 100
max. 100
2000
BS 75/-A/-W
100
950
100/150
2500
HSF / HSDSF
100 - 200
500 - 5500
Löser
200
3500
BS 200/-W
200
1500
D 20-2-2
max. 50
1250
BS 300/-W
300
2000
D 30-2-2
max. 100
2500
150
3500
D 40-2-2
max. 100/150
3500
RPS 336, RP+S 377, SP 377,
HSRG 377, ZSP 377
SZ 2
60
2300
RP+S 374
150
2500/3500
UKP 20
80
2300
HG-U
220
2000
FPA 8
130
1900
KFA, MFA 10
150
5400
R 40 HFS 150/200
Hema
T 47
75
D30 HFS 100/150
Heesemann
Johannsen
120 / 150
GIM, GIC
Greif
Tip
GX 75 / 75 2H, GXC, GI 75 / 75 2H, GIS 75
GICS
Flott
Dimenzije Brusnih traka
širina u mm
dužina u mm
Proizvođač
MFA 10
150
7000
MFA 10
1400
2620/3250
BA 2-2300
150
8500
HWS 200
20
1810
KB 202
20
2040
BB 315/S+P
25
2220
BB 315/3+3P
25
3150
SR 400
25
3320
SR 500
25
4080
SR 600/UH 630
25
4500
TBS 3000
120
1200
PSM 300
TP 80/TP 80S
30
740
KS 100
5 - 100
3500/4000
KS 360
5 - 75
2500
KS 350
5 - 75
3500/4000
KS 363
6 - 50
2500
50
2000
max. 100
3500
FS 384/150-G1, SP 337, SP 374, HSD
150
2500
SP 352
150
3000
SP 380, RPS 376
150
3500
KS 225
150
2250
KSM 1
150
2580
KSM 2
150
2630
150/300
3000
LS 200, DSM 1000
200
1600
DSM 2000, DSM 2004
200
1800
DSM 3000, DSM 3004, HBS 300,
HBS 302, LS 300, Multi 300, HBS VR
300
1800
HBS 400/HBS 400u/HBS 4000,
Multi 400, HBS 4000 BB
400
1800
Combi Queen
500
1800
50-200
2500
EB 2
EB 3-S
Löwer
SmartGrinder SG 150/300
25/50
2360
Junior, Expert
200
1850
Gloria
200
1600
75
2000
DSM 100200B
100
915
MSM 150, KS 2000
150
2000
BT 1220
150
1220
P4
100-420
2500
KOS 2260
150
2260
P6
320-420
2500
KOS 2510
150
2510
Quick Wood
Elicoid
40
1780
KOS 2600P, KOS 2600 C
150
2600
Scheppach
BGS 700
50
686
KOS 2740
150
2740
CSM 405
77
2400
BS 2000, BS 2400 XL
150
6000
BTS 900x
100
915
150
1500
MSM 75
Niederberger
P2/P5
PB 2400, PBVN 2400, BS 2400,
BKS 2400 XL, BSM 2600 P
150
6800
ISE 600
KOS 3000 P
200
3000
BSM 2010, KSM 2000
150
2000
BTS 200
152
1219
KSM 2500
150
2515
Unilev 150
150
2170
SLIK 7
150
2740
KSM 801, KSO 150
150
2200
TecnoMax UNILEV 150
150
2170
KSO 81
150
2250
TecnoMax LS
150
7100
KSO 1500
150
2280
Saturn E, Saturn Quattro
200
1800
LBSM 2505
150
6400
200-320
1800
LBSM 2505 ESE
150
7000
LBSM LS 2500
150
7100
LBSM 3005 ESE
150
8000
LBSM LS 3000
150
8100
KSO 200
200
2200
SCM
Stähle
Saturn Duo Comfort
Vobhag
Wegoma
30
ERS 25, EFS25, VFS 25
250
2500
VFS 42, DSM 42
420
2500
DSM 46
460
2500
VFS 52
520
2500
DSM 46/600
600
2500
KS2250/P
150
2250
KS2400
150
2400
KS2600, KS2600FU
200
2600
Brusne trake
Vodič kroz primenu
Mašine za ručno brušenje
Proizvođač
Tip
AEG
HBS 65, HBSE 65
65 x 410
HBSE 600, HBS 1000 E
75 x 533
75 x 533
LBR 1506 VRA
40 x 618
LRP 1503 VR
40 x 675
RBSE 75 AE, RBSE 75 S
Atlas Copco
Bosch
DeWalt
Elu
LBS 1105 VE
4/9/30 x 520/533
LBS 1105 VE Set
4/9/30 x 520/533
100 x 560
100 x 560
BBSE 1100
100 x 560
HBSE 75 S
75 x 533
SB 10 T, SB 10 V
100 x 610
HBSE 75
75 x 533
SB 10 V2, SB 10 S2
100 x 610
SB 110
110 x 620
LRP 1503 VRA
Hitachi
75 x 533
BBS 100
100 x 620
BBSE 100
100 x 620
HOLZ HER
40/20 x 760
SB - 75, SB8V2
75 x 533
9924 DB
75 x 610
2405
65 x 410
2406
65 x 410
KA 290, KA 900 E
13 x 451
2410, 2411, 2420
KA 292
13 x 451
2422
105 x 620
KA 293 E
13 x 451
2423
105 x 620
KA 83
65 x 410
2424
105 x 620
KA 83 E
65 x 410
Kress
CBS 6800 E
BS650
65 x 410
Löser
15003
75 x 533
65 x 410
3,6/13 x 305
BD 83
65 x 410
11475, 11476, 11476 EL, 11486, 11486 EL
25 x 760
BD 83 E
65 x 410
11477, 11477 EL, 11450, 11450 EL
50 x 760
DN83
65 x 410
14300, 14303
DN83E
65 x 410
14306
50 x 1143
KA 85 EK
75 x 457
52900
75 x 610
KA 85, KA 86
75 x 457
P 61-03
50 x 863
9032
9 x 533
75 x 508
9031
30 x 533
BD 75
75 x 508
9910/9911
75 x 457
BD 85
75 x 508
9901
75 x 533
SR 500 E
75 x 508
9902/9903
75 x 533
Makita
KA 75, KA 75 E, KA 88, XTA80EK
75 x 533
9900
75 x 533
GVS 350 AE
40 x 303
9924 DB
75 x 610
PVS 300 AE
40 x 303
9920
75 x 610
PBS 60
60 x 400
9402
100 x 610
PBS 60 E
60 x 400
9403
100 x 610
GBS 75 AE
75 x 533
9404
100 x 610
PBS 75
75 x 533
9924 DB
100 x 610
PBS 75 A
75 x 533
BFE 9-90 SET
6-19 x 457
PBS 75 AE
75 x 533
12-180 SET
PBS 75 E
75 x 533
Ba 0775, BAE 75
75 x 533
PBS 7 A, PBS 7 AE
75 x 457
Ba E 0876 Signal
75 x 533
Metabo
GBS 100 A
100 x 620
Ba E 1075
GBS 100 AE
100 x 620
Ba 6100
D26480
64 x 356
DW430, DW431
75 x 533
Milwaukee
75 x 533
DW650
100 x 560
DW650E
100 x 560
BBS 240, BBS 240/1
50 x 686
BBS 720, BBS 850 E, BT - BS 850 E
75 x 457
RT-BS 75, BT - BS 850/1 E
75 x 533
Löser
Ryobi
75 x 533
100 x 620
HBSE 75 S
75 x 533
BS 100 LE
100 x 620
40320
14000, 14021, 14021 F
Peugeot
40 x 760
6/12 x 305/457
3/6,5/13 x
610/863/1118
PB 600
75 x 457
PAB 75
75 x 533
B - 7076
75 x 533
BBS 1200
100 x 610
B 850 F
75 x 533
MHB158
75 x 480
BE-321
75 x 533
MHB158 E
75 x 480
EBS 9576V, EBS 8021 V
75 x 533
MHB 157
75 x 480
B - 7075
75 x 533
MHB 157 E
75 x 480
BE - 7075
75 x 533
MHB90
100 x 560
B - 7100
MHB90 E
100 x 560
B 422, BE 422
100 x 560
100 x 560
BE-1056
100 x 560
B-7200 A
100 x 610
BE - 422, B/BE 424
100 x 610
BE - 4240, EBS 1310 VF
100 x 610
BF1
BS 105, BS 105E, BS 105E-Set
Felisatti
Flex
BBS 1100
BS 75, BS 75E, BS 75E-Set
Fein
Dimenzije u mm
HBSE 100
MHB90K
Festool
Tip
100 x 560
DW 432/ DW 433
Einhell
Proizvođač
HBS 100
MBSE 705
Black & Decker
Dimenzije u mm
6/12/16/19 x 520
75 x 533
105 x 620
RS 12-70 E
20 x 815
RS 10-70 E
30 x 533
TP 411, BSF 76/900
BSF 100/1200E
SKIL
75 x 533, 76 x 533
100 x 610
1100, 1200, 1205, 1200 H, 1205 H,
1210, 1210 AA 7600, 7610 AD, 7610 AA,
7620 AA, 7675, 1220 MA, 7630
75 x 457
5903
75 x 508
594 U, 595 U, 7640MA
75 x 533
7650 AA, 7650 AE, 4640 MA
1400
7660 MA
Stayer
31
75 x 610
2 N 75
75 x 533
100 x 552
100 x 610 / 620
75 x 457
Brusne trake
Mašine za ručno brušenje
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir
PS 20 F
Zatvorena struktura zrna i teška, stabilna podloga omogućuju agresivno
skidanje materijala i dugotrajnost u obradi metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Metal
Obojeni metali
Nerđajući čelik
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir
PS 21 F
Zatvorena struktura zrna, stabilna podloga i visoki kvalitetan, samooštreće
zrno cirkona, omogućuju produženi vek pri brušenju, a naročito pri obradi
nerđajuceg čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Metal
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. cirkonijum/Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir, ANTISTATIK
PS 22 F ACT
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno
brušenje tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući
ACT i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Obojeni metali
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir, ANTISTATIK
PS 23 F
Otvorena struktura zrna i antistatičnost sprečavaju prevremeno zagušenje
trake. Robusna i opteretiva podloga, za sve vrste drveta, naročito za meko
drvo i za drvo bogato smolom, npr. smreka i bor
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
32
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
PS 24 F ACT
Zatvoreno zrno, stabilna podloga sa tvrdim zrnom silicijum karbida za bojene
I premazane površine u drvnoj industriji a naročito obradi nameštaja
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600 800 1000
1200
1500
2000
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Brusne trake
Brusni papir, ANTISTATIK
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir, SUPER ANTISTATIK
PS 26 F
Otvorena struktura zrna i gornja površina sa pojačanom antistatičnošću zbog
dodatnog antistatičkog materijala sprečava zapušenje trake, omogućava bolji
kvalitet i dugotrajnost. Za sve vrste drveta, a naročito za meko drvo i za drvo
bogato smolom, npr. smreka, bor, itd.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir, ANTISTATIK
PS 27 DW
Otvorena struktura zrna i dodatni sloj sa aktivnom supstancom, stierat,
sprečavaju zapušenje i umazanost trake. Specijalni proizvod za visoko
kvalitetne lakove, naročito za UV- lakove
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Boje/lakovi/kitovi
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
D
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
33
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusna traka veoma dugog veka trajanja. Otvorena struktura zrna,
antistatičnost kao i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje zrna.
Ovaj brusni papir naročito je pogodan za obradu mekanog drveta i drveta
bogatog smolom
Brusni papir, ANTISTATIK
PS 29 F ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Vrsta
spoja
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Drvo
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
F
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
150 x 2000
80
F5
10
307797
709,00
150 x 2000
100
F5
10
307798
665,00
665,00
150 x 2000
120
F5
10
307799
150 x 2170
80
F5
10
307800
833,00
150 x 2170
120
F5
10
307801
786,00
150 x 2250
60
F5
10
307802
931,00
150 x 2250
80
F5
10
307803
851,00
150 x 2250
100
F5
10
307804
805,00
150 x 2250
120
F5
10
307805
805,00
150 x 2250
150
F5
10
307806
805,00
150 x 2280
80
F5
10
307807
858,00
10
307808
807,00
807,00
150 x 2280
100
F5
150 x 2280
120
F5
10
307809
150 x 2280
150
F5
10
307810
807,00
150 x 2600
80
F5
10
307811
931,00
150 x 2600
100
F5
10
307812
873,00
150 x 2600
120
F5
10
307813
873,00
150 x 3000
80
F5
10
307814
1.021,00
150 x 3000
100
F5
10
307815
957,00
150 x 3000
120
F5
10
307816
957,00
150 x 6630
80
F2
10
307817
1.943,00
150 x 6630
100
F2
10
307818
1.797,00
150 x 6630
120
F2
10
307819
1.797,00
150 x 6630
150
F2
10
307820
1.797,00
150 x 6800
80
F2
10
307821
1.802,00
150 x 6800
100
F2
10
307822
1.670,00
150 x 6800
120
F2
10
307823
1.670,00
150 x 6880
80
F2
10
307824
1.823,00
150 x 6880
100
F2
10
307825
1.689,00
150 x 6880
120
F2
10
307826
1.669,00
150 x 6880
150
F2
10
307827
1.669,00
150 x 7100
60
F2
10
307828
2.086,00
150 x 7100
80
F2
10
307829
1.864,00
150 x 7100
100
F2
10
307830
1.879,00
150 x 7100
120
F2
10
307831
1.879,00
150 x 7100
150
F2
10
307832
1.879,00
150 x 7200
80
F2
10
307833
2.056,00
150 x 7200
100
F2
10
307834
1.901,00
150 x 7200
120
F2
10
307835
1.901,00
150 x 7500
80
F2
10
307837
2.121,00
150 x 7500
100
F2
10
307838
1.962,00
150 x 7500
120
F2
10
307839
1.962,00
150 x 7800
80
F2
10
307840
2.193,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
34
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak PS 29 F ACT, Brusni papir, ANTISTATIK
Granulacija
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
150 x 7800
100
F2
10
307841
2.022,00
150 x 7800
120
F2
10
307842
2.022,00
150 x 7800
150
F2
10
307843
2.022,00
200 x 1600
80
F5
10
307844
767,00
200 x 1600
100
F5
10
307845
719,00
200 x 1600
120
F5
10
307846
719,00
200 x 3000
80
F5
10
307847
1.360,00
200 x 3000
100
F5
10
307848
1.272,00
200 x 3000
120
F5
10
307849
1.272,00
200 x 3000
150
F5
10
307850
1.272,00
Brusni papir
PS 61 F
Zatvorena struktura zrna, stabilna podloga i kontinuirano samooštreće
keramičko zrno. Idealna traka za potrošače sa velikim zahtevima za
dugotrajnost, agresivno skidanja materijala i za sigurnost pri obradi
površina nerđajućeg čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Čelik
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
35
Brusne trake
Širina x Dužina
u mm
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno
Poliesterska podloga sa zatvorenim zrnom za obradu metala tvrdog drveta
CS 308 Y
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Drvo
Čelik
Obojeni metali
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
Univerzalno impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta, dobar
odnos cena - kvalitet
LS 309 X
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Metal
Drvo
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Cena
RSD
28 x 533
40
F4G
20
36755
139,00
28 x 533
60
F4G
20
37945
125,00
28 x 533
80
F4G
20
39236
125,00
28 x 533
100
F4G
20
40702
125,00
28 x 533
120
F4G
20
41900
125,00
28 x 533
150
F4G
20
42794
125,00
30 x 1250
60
F4G
25
37970
195,00
30 x 1250
80
F4G
25
39271
195,00
50 x 1020
40
F5
10
36837
250,00
50 x 1020
60
F5
25
38075
237,00
50 x 1020
80
F5
25
39401
223,00
25
40832
208,00
42020
208,00
50 x 1020
100
F5
50 x 1020
120
F5
25
50 x 2000
40
F4G
10
4502
403,00
50 x 2000
60
F4G
25
4531
361,00
50 x 2000
80
F4G
25
4548
333,00
75 x 2000
40
F4G
10
36923
583,00
75 x 2000
60
F4G
10
38198
528,00
75 x 2000
80
F4G
10
39556
500,00
75 x 2000
100
F4G
10
40930
472,00
75 x 2000
120
F4G
10
42119
472,00
100 x 800
60
F5
10
38286
320,00
100 x 800
80
F5
10
39659
306,00
100 x 800
120
F5
10
137024
291,00
100 x 860
60
F5
10
38895
333,00
100 x 860
80
F5
10
40425
320,00
100 x 860
100
F5
10
41621
306,00
100 x 860
120
F5
10
42678
306,00
100 x 900
60
F5
10
38898
348,00
100 x 900
80
F5
10
40428
320,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
36
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak LS 309 X, Brusno platno
Granulacija
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 900
100
F5
10
41623
320,00
100 x 900
120
F5
10
42679
320,00
100 x 915
40
F5
10
37324
374,00
100 x 915
60
F5
10
38900
348,00
100 x 915
80
F5
10
40430
333,00
100 x 915
100
F5
10
41625
320,00
100 x 915
120
F5
10
42681
320,00
100 x 915
150
F5
10
43054
320,00
100 x 915
180
F5
10
43308
320,00
100 x 915
240
F5
10
128755
320,00
100 x 950
40
F5
10
37328
389,00
100 x 950
60
F5
10
38904
348,00
100 x 950
80
F5
10
40435
333,00
100 x 950
100
F5
10
41627
320,00
100 x 950
120
F5
10
42684
320,00
100 x 1000
40
F5
10
36999
403,00
100 x 1000
60
F5
10
38304
361,00
100 x 1000
80
F5
10
39679
348,00
100 x 1000
100
F5
10
41019
333,00
100 x 1000
120
F5
10
42199
333,00
150 x 1220
60
F5
10
38428
639,00
150 x 1220
80
F5
10
39852
597,00
150 x 2000
40
F4G
10
37071
1.055,00
150 x 2000
60
F4G
10
38460
944,00
150 x 2000
80
F4G
10
39884
874,00
150 x 2000
120
F4G
10
42311
847,00
Brusno platno
LS 309 J
Fleksibilno impregnirano brusno platno za obradu lakih kontura sa
istovremeno velikim učinkom u skidanju materijala, naročito pri obradi
metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
J
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
LS 309 JF
Visoko fleksibilno brusno platno sa armiranom tkaninom za dobijanje fine
površine kod jako profilisanih elemenata pri obradi metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
37
Brusne trake
Širina x Dužina
u mm
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom, za velika opterećenja i sa
dobrom postojanošću pri obradi metala
CS 310 X
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Metal
Drvo
Plastika
Koža
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
25 x 1065
60
F4G
10
244635
166,00
25 x 1065
80
F4G
10
244634
154,00
50 x 1020
40
F5
10
47753
264,00
50 x 1020
60
F5
25
48549
237,00
50 x 1020
80
F5
25
49300
237,00
50 x 2000
40
F4G
10
4587
416,00
50 x 2000
60
F4G
25
4590
374,00
50 x 2000
80
F4G
25
4591
361,00
50 x 2000
120
F4G
25
4593
348,00
50 x 3500
40
F4G
10
4608
708,00
50 x 3500
60
F4G
25
4610
639,00
50 x 3500
80
F4G
25
4611
597,00
75 x 2000
24
F4G
10
46996
722,00
75 x 2000
36
F4G
10
4594
653,00
75 x 2000
40
F4G
10
4595
625,00
75 x 2000
60
F4G
25
4596
556,00
75 x 2000
80
F4G
25
49399
528,00
75 x 2000
100
F4G
25
50090
500,00
75 x 2000
120
F4G
25
50652
500,00
75 x 2000
180
F4G
25
51222
500,00
75 x 2000
240
F4G
25
51470
514,00
100 x 920
60
F5
10
48717
361,00
100 x 920
80
F5
10
49454
348,00
100 x 920
100
F5
10
50136
333,00
150 x 2000
36
F4G
10
47492
1.193,00
150 x 2000
40
F4G
10
47921
1.124,00
150 x 2000
60
F4G
10
48821
999,00
150 x 2000
80
F4G
10
49581
944,00
150 x 2000
100
F4G
10
50216
902,00
150 x 2000
120
F4G
10
50767
902,00
200 x 550
24
F7G
10
170543
639,00
200 x 550
36
F7G
10
170544
556,00
200 x 550
40
F7G
10
97832
514,00
200 x 550
60
F7G
10
105992
457,00
200 x 550
80
F7G
10
123929
445,00
200 x 550
100
F7G
10
105993
445,00
200 x 550
120
F7G
10
123931
445,00
200 x 750
24
F7G
10
47101
776,00
200 x 750
36
F7G
10
47561
680,00
200 x 750
40
F7G
10
48028
625,00
200 x 750
60
F7G
10
48970
542,00
200 x 750
80
F7G
10
49764
528,00
200 x 750
100
F7G
10
50340
514,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
38
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak CS 310 X, Brusno platno
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
200 x 750
120
F7G
10
50872
514,00
200 x 1500
40
F4G
10
47950
1.152,00
200 x 1500
60
F4G
10
48858
1.013,00
200 x 1500
80
F4G
10
49634
958,00
Brusno platno
CS 310 XF
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Vrsta
spoja
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Obojeni metali
Čelik
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
XF
Cena
RSD
6 x 610
40
F4G
25
4644
69,00
6 x 610
60
F4G
25
4645
67,00
6 x 610
80
F4G
25
4646
66,00
6 x 610
120
F4G
25
70595
66,00
9 x 533
40
F4G
25
286879
77,00
9 x 533
60
F4G
25
156968
76,00
9 x 533
80
F4G
25
286880
74,00
9 x 533
120
F4G
25
286881
74,00
25
86104
61,00
58,00
10 x 330
40
F4G
10 x 330
60
F4G
25
71110
10 x 330
80
F4G
25
71111
58,00
10 x 330
100
F4G
25
71112
55,00
10 x 330
120
F4G
25
71957
55,00
12 x 520
40
F4G
25
160139
67,00
12 x 520
60
F4G
25
160201
63,00
12 x 520
80
F4G
25
159040
63,00
12 x 520
120
F4G
25
160140
61,00
13 x 450
40
F4G
25
90914
66,00
13 x 450
60
F4G
25
75505
63,00
13 x 450
80
F4G
25
97081
61,00
13 x 450
120
F4G
25
105794
61,00
13 x 455
40
F4G
25
72895
66,00
25
73099
63,00
149565
61,00
13 x 455
60
F4G
13 x 455
80
F4G
25
13 x 455
100
F4G
25
73176
61,00
13 x 455
120
F4G
25
74086
61,00
13 x 610
40
F4G
25
4652
69,00
13 x 610
60
F4G
25
4653
69,00
13 x 610
80
F4G
25
4654
67,00
13 x 610
100
F4G
25
70590
66,00
13 x 610
120
F4G
25
70591
66,00
13 x 610
180
F4G
25
70593
66,00
13 x 610
240
F4G
25
99182
66,00
20 x 520
40
F4G
25
71959
77,00
20 x 520
60
F4G
25
71960
74,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
39
Brusne trake
Fleksibilno impregnirano brusno platno za jako profilisane metalne delove,
standardog kvaliteta za upotrebu na trakatistim brusilicama za uglove
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
ATTENTION: Nastavak CS 310 XF, Brusno platno
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
20 x 520
80
F4G
25
71961
70,00
20 x 520
120
F4G
25
71963
69,00
40 x 303
60
F4G
10
184719
102,00
40 x 303
80
F4G
10
188885
99,00
Brusno platno ANTISTATIK
Kvalitetan aluminijum oksid otvorenog zrna I veoma otporna na istezanje
poliesterska podloga za kalibriranje I međufazno brušenje dreveta
CS 311 Y ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno specijalno oslojeno
LS 312 JF
Visoko fleksibilni, vrhunski proizvod prevučen aktivnom supstancom za
zaobljene delove od nerđajućeg čelika kao npr. armature, okovi i hiruški
instrumenti
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Drvo
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50 x 1525
100
F1
25
247871
291,00
50 x 1525
240
F1
25
210375
291,00
50 x 1525
320
F1
25
247872
291,00
300 x 3500
100
F1
10
79849
3.024,00
300 x 3500
120
F1
10
132852
3.024,00
300 x 3500
180
F1
10
81518
3.024,00
300 x 3500
280
F1
10
79850
3.053,00
300 x 3500
320
F1
10
83657
3.053,00
300 x 3500
400
F1
10
81147
3.053,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
40
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
LS 313 JF
Visoko fleksibilni vrhunski proizvod za zaobljene delove od nerđajućeg čelika
sa dodatnim slojem za hladno brušenje i dugotrajnost, multibond
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Aluminijum
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Brusne trake
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno ANTISTATIK, SUPERFLEX
LS 318 JF ACT
Visoko vleksibilna JF podloga za međubrušenje i finiširanje veoma profilisanih
i krivolinijskih delova od drveta. ACT tehnologija i antistatičnost sprečavaju
prevremeno zapušavanje zrna
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
JF
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni platno, vodootporno
CS 320 Y
Jako čvrsto, specijalno brusno platno otporno na povećano opterećenje pri
obradi stakla, keramike i plastike, vodootporno.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150
180 220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Staklo/Kamen
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni platno, vodootporno
CS 321 X
Specijalno brusno platno za obradu stakla, keramike i plastike, vodootporno
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600
800 1000
1200
1500
2000
Staklo/Kamen
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
41
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusni platno, vodootporno
Specijalna traka za poliranje stakla
CS 322 X
Primena:
Staklo/Kamen
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Pluto
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC-agglom.
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, KULEX
Dugotrajno brusno platno sa naročito izraženom dugotrajnošću
ravnomernog brušenja vanjskih površina. Za završno brušenje na
mašinama za obradu cilindričnih površina
CS 325 Y
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100
120 150
180 220
240 280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Staklo/Kamen
Metal
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, KULEX
Dugotrajno brusno platno, vodootporno, sa izraženom postojanošću pri
obradi homogenih površina. Za obradu cilindričnih i ravnih površina.
CS 326 Y
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid agglom.
Podloga
Y
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
10
316029
2.400,00
2.253,00
150 x 2500
80
F4G
150 x 2500
120
F4G
10
316030
150 x 2500
180
F4G
10
316031
2.253,00
150 x 2500
240
F4G
10
316032
2.274,00
150 x 2500
320
F4G
10
316033
2.274,00
150 x 2500
400
F4G
10
316034
2.274,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
42
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
CS 329 JF
Dugotrajno brusno platno sa izrazito velikom postojanošću radne površine.
Specijalni proizvod za suvo brušenje profilisanih i jako profilisanih delova pri
obradi nerđajućih čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150
180 220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid agglom.
Podloga
JF
Brusne trake
Brusno platno, KULEX
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, KULEX
CS 329 Y
Dugotrajno brusno platno sa izrazito velikom postojanošću radne površine.
Specijalni proizvod za suvo brušenje profilisanih i jako profilisanih delova pri
obradi nerđajućih čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid agglom.
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni platno, vodootporno
CS 330 X
Specijalno brusno platno za čelik i nerđajući čelik, za mašine za ravno i
cilindrično brušenje. Posebno prilagodjeno za glačanje i završno brušenje,
a može i za poliranje
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220 240
280 320
360
400 Primena:
500
600 800 1000
1200
1500
2000
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC/Pluto
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
CS 333 X
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom za velika opterećenja
i sa naročito izraženom dugotrajnošću. Za obradu gusa, keramike, gume,
plastike i okaline
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150 180
220
240 280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Staklo/Kamen
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
43
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno
CS 333 XF
Flexibilno brusno platno za cilindrične delove od metala, naročito za
obojene metale.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120 150
180
220
240 280 320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Metal
Obojeni metali
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
XF
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
CS 333 JF
Visoko fleksibilno brusno platno za cilindrične delove od metala, naročito za
obojene metale
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Obojeni metali
Metal
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni platno, vodootporno
CS 341 X
Vodootporno lmpregnirano brusno platno, za vodeno brušenje čelika i
nerđajućih čelika, naročito prilagodjeno za brušenje zaobljenih i ravnih
površina
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600
800
1000
1200
1500
2000
Metal
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
CS 409 Y
Veoma čvrsto brusno platno visokih performansi, za nerđajuđe i visoko
legirane čelike, sa velikom agresivnošću pri skidanju materijala i dugotrajnošću
zbog dodatnog sloja, multibond. Za hladno brušenje
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
44
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
CS 410 X
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom, za velika opterećenja
i sa dobrom postojanošću zbog dodatnog sloja, multibond, za obradu
nerđajućih čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120 150 180 220
240
280
320
360
400
Vrsta
spoja
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Cena
RSD
50 x 450
60
F4G
25
53108
166,00
50 x 450
80
F4G
25
53267
166,00
50 x 450
120
F4G
25
53538
166,00
Brusno platno
Brusno platno visokih performansi sa velikim učinkom skidanja materijala
za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika
CS 411 X
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Cena
RSD
50 x 2000
36
F4G
10
26419
597,00
50 x 2000
40
F4G
10
26593
500,00
50 x 2000
60
F4G
25
72251
445,00
50 x 2000
80
F4G
25
26943
416,00
50 x 2000
120
F4G
25
103997
75 x 2000
24
F4G
10
4618
1.027,00
75 x 2000
36
F4G
10
4619
888,00
75 x 2000
40
F4G
10
4620
735,00
75 x 2000
60
F4G
10
4622
653,00
75 x 2000
80
F4G
10
26969
611,00
75 x 2000
120
F4G
10
113664
583,00
100 x 2000
36
F4G
5
26463
1.152,00
150 x 2000
36
F4G
10
26488
1.666,00
150 x 2000
40
F4G
10
26668
1.360,00
150 x 2000
60
F4G
10
72775
1.193,00
150 x 2000
80
F4G
10
27030
1.110,00
150 x 2000
120
F4G
10
101308
1.069,00
403,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
45
Brusne trake
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusni platno, vodootporno
Brusno platno visokih performansi sa velikim učinkom skidanja materijala
za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika
CS 411 Y
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
75 x 2000
24
F4G
10
62056
1.291,00
75 x 2000
36
F4G
10
62150
1.124,00
75 x 2000
40
F4G
10
62509
986,00
75 x 2000
50
F4G
10
62604
764,00
75 x 2000
60
F4G
10
62938
722,00
75 x 2000
80
F4G
10
63068
681,00
75 x 2000
120
F4G
10
20598
654,00
150 x 2000
24
F4G
10
62067
2.443,00
150 x 2000
36
F4G
10
62176
2.110,00
150 x 2000
40
F4G
10
62537
1.818,00
150 x 2000
60
F4G
10
62971
1.319,00
150 x 2000
80
F4G
10
63102
1.236,00
150 x 2000
120
F4G
10
278219
1.181,00
Brusni platno, vodootporno
CS 412 Y
Robusna i čvrsta poliester podloga za grubo brušenje i međubrušenje pri obradi
metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Koža
Metal
Obojeni metali
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
46
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusni platno, vodootporno
Veoma otporan na istezanje sa visokom agresivnošću pri brušenju čelika I
nerđajućeg čelika sa poluotvorenim zrnom
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Nerđajući čelik
Plastika
Koža
Obojeni metali
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
Y
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
75 x 2000
24
F4G
10
208669
1.166,00
75 x 2000
36
F4G
10
204858
986,00
75 x 2000
40
F4G
10
205377
861,00
75 x 2000
60
F4G
10
207651
696,00
75 x 2000
80
F4G
10
220805
654,00
75 x 2000
120
F4G
10
210753
625,00
150 x 2000
36
F4G
10
231336
1.846,00
150 x 2000
40
F4G
10
205474
1.595,00
150 x 2000
60
F4G
10
204213
1.263,00
150 x 2000
80
F4G
10
205130
1.194,00
150 x 2000
120
F4G
10
219575
1.139,00
Brusno platno, NOPPEX
CS 420 Y
Specijalni proizvod sa Noppex strukturom za obradu cilindričnih površina
nerđajućeg čelika. Naročito izražena dugotrajnost ravnomernog brušenja.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
CS 631 JF
Naročito fleksibilno brusno platno sa najvišim performansama brušenja,
izraženom dugotrajnošću zbog samooštrećih keramičkih zrna. Za završno
brušenje kontura, profila, armatura i okova. Sa dodatnim slojevima za hladno
brušenje, multbond
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
JF
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
47
Brusne trake
CS 416 Y
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
CS 631 XF
Fleksibilno brusno platno sa najvišim performansama brušenja, izraženom
dugotrajnošću zbog samooštrećih keramičkih zrna. Za grubo i medjubrušenje
kontura, profila,armatura i okova. Sa dodatnim slojevima za hladno brušenje,
multibond
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120 150
180
220
240
280 320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
XF
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni platno, vodootporno
CS 811 Y ACT
Odlično vezivno sredstvo zrna, stabilna i na istezanje veoma otporna podloga čine
ovaj materijal veoma pogodnim za grubo brušenje i obradu hrapavih ivica čelika i
nerđajućih čelika. Zahvaljujući visoko kvalitetnom zrnu aluminijum cirkona postiže
se maksimalna agresivnost brušenja tokom čitavog veka trajanja
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Čelik
Aluminijum
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
CS 910 Y ACT
Veoma čvrsto brusno platno visokih performansi, sa jako velikom agresivnošću
pri skidanju materijala i dugotrajnošću zbog samooštrećeg keramičkog zrna.
Za brušenje visokolegiranih čelika. Sa dodatnim slojem za hladno brušenje,
multibond
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
48
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
CS 912 Y ACT
Veoma čvrsto brusno platno visokih performansi sa jako velikom agresivnošću
pri skidanju materijala i dugotrajnošću zbog samooštrećeg keramičkog zrna. Za
brušenje visokolegiranih čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150 180 220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
49
Brusne trake
Brusni platno, vodootporno
Trake od brusnog runa
Traka od brusnog runa
Specijalan proizvod za obradu metala I nerđajućeg čelika na mašinama gde se
material drži u ruci. Veoma visok vek trajanja, bez prevremenog zapušavanja,
stabilnih ivica i veoma otporan spoj na istezanje
NBF 800
Širina x Dužina
u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Finoća
Boje
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
6 x 520
coarse
Brown
F4W
10
258646
265,00
6 x 520
medium
Maroon
F4W
10
258647
265,00
6 x 520
very fine
Blue
F4W
10
258648
265,00
9 x 533
coarse
Brown
F4W
10
258652
375,00
9 x 533
medium
Maroon
F4W
10
258653
375,00
9 x 533
very fine
Blue
F4W
10
258654
375,00
10 x 330
coarse
Brown
F4W
10
258655
265,00
10 x 330
medium
Maroon
F4W
10
258656
265,00
10 x 330
very fine
Blue
F4W
10
258657
265,00
12 x 520
coarse
Brown
F4W
10
258658
375,00
12 x 520
medium
Maroon
F4W
10
258659
375,00
12 x 520
very fine
Blue
F4W
10
258660
375,00
12 x 533
coarse
Brown
F4W
10
258661
375,00
12 x 533
medium
Maroon
F4W
10
258662
375,00
12 x 533
very fine
Blue
F4W
10
258663
375,00
13 x 457
coarse
Brown
F4W
10
258664
375,00
13 x 457
medium
Maroon
F4W
10
258665
375,00
13 x 457
very fine
Blue
F4W
10
258666
375,00
13 x 610
coarse
Brown
F4W
10
258667
515,00
13 x 610
medium
Maroon
F4W
10
258668
515,00
13 x 610
very fine
Blue
F4W
10
258669
515,00
20 x 520
coarse
Brown
F4W
10
258671
639,00
20 x 520
medium
Maroon
F4W
10
258672
639,00
20 x 520
very fine
Blue
F4W
10
258673
639,00
28 x 533
coarse
Brown
F4W
10
258674
764,00
28 x 533
medium
Maroon
F4W
10
258695
764,00
28 x 533
very fine
Blue
F4W
10
258696
764,00
30 x 533
coarse
Brown
F4W
5
258699
764,00
30 x 533
medium
Maroon
F4W
5
258700
764,00
30 x 533
very fine
Blue
F4W
5
258701
764,00
30 x 610
medium
Maroon
F4W
5
258703
902,00
30 x 610
very fine
Blue
F4W
5
258704
902,00
30 x 800
medium
Maroon
F4W
5
258706
1.014,00
30 x 800
very fine
Blue
F4W
5
258707
1.014,00
40 x 618
coarse
Brown
F4W
5
258711
1.139,00
40 x 618
medium
Maroon
F4W
5
258712
1.139,00
40 x 618
very fine
Blue
F4W
5
258713
1.139,00
40 x 820
coarse
Brown
F4W
5
258714
1.402,00
40 x 820
medium
Maroon
F4W
5
258715
1.402,00
40 x 820
very fine
Blue
F4W
5
258716
1.402,00
50 x 450
coarse
Brown
F4W
5
258717
1.014,00
50 x 450
medium
Maroon
F4W
5
258718
1.014,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 28. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
50
Trake od brusnog runa
Traka od brusnog runa
Struktura kao NBF 800, al iza stacionarne mašine
Širina x Dužina
u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Finoća
Boje
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
75 x 2000
coarse
Brown
F4W
5
258729
5.842,00
75 x 2000
medium
Maroon
F4W
5
258730
4.649,00
75 x 2000
very fine
Blue
F4W
5
258731
4.649,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 28. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
51
Brusne trake
NBS 800
Kratke trake za ručne mašine
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno
Brusno platno standardnog kvaliteta za rad sa ručnim brusilicama za obradu
metala, drveta, farbe i laka
LS 309 XH
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Vrsta
spoja
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Drvo
Metal
Obojeni metali
Boje/lakovi/kitovi
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Cena
RSD
60 x 400
40
F5
10
65163
123,00
60 x 400
60
F5
10
4100
116,00
60 x 400
80
F5
10
4104
115,00
60 x 400
120
F5
10
4097
114,00
65 x 410
40
F5
10
4106
130,00
65 x 410
60
F5
10
4114
122,00
65 x 410
80
F5
10
4120
118,00
65 x 410
100
F5
10
4124
116,00
65 x 410
120
F5
10
4128
116,00
75 x 457
40
F5
10
37269
144,00
10
38825
135,00
131,00
75 x 457
60
F5
75 x 457
80
F5
10
40345
75 x 457
100
F5
10
41560
128,00
75 x 457
120
F5
10
42627
128,00
75 x 457
150
F5
10
43020
128,00
75 x 480
40
F5
10
4098
146,00
75 x 480
60
F5
10
4107
138,00
75 x 480
80
F5
10
4115
132,00
75 x 480
100
F5
10
4121
131,00
75 x 480
120
F5
10
4125
131,00
75 x 508
40
F5
10
4099
152,00
75 x 508
60
F5
10
4103
142,00
10
4117
136,00
132,00
75 x 508
80
F5
75 x 508
100
F5
10
4118
75 x 533
40
F5
10
4137
157,00
75 x 533
60
F5
10
4139
146,00
75 x 533
80
F5
10
4140
139,00
75 x 533
100
F5
10
4141
136,00
75 x 533
120
F5
10
4142
136,00
75 x 533
150
F5
10
4143
136,00
75 x 533
180
F5
10
4144
136,00
75 x 533
240
F5
10
43614
138,00
75 x 610
40
F5
10
37285
166,00
75 x 610
60
F5
10
38842
156,00
75 x 610
80
F5
10
40365
149,00
75 x 610
100
F5
10
41576
146,00
75 x 610
120
F5
10
42642
146,00
100 x 560
40
F5
10
4151
193,00
100 x 560
60
F5
10
4473
178,00
100 x 560
80
F5
10
4474
171,00
100 x 560
100
F5
10
4475
166,00
100 x 560
120
F5
10
4476
166,00
100 x 560
150
F5
10
4477
166,00
100 x 560
180
F5
10
73079
166,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
52
Kratke trake za ručne mašine
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak LS 309 XH, Brusno platno
Granulacija
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 610
40
F5
10
4478
208,00
100 x 610
60
F5
10
4480
194,00
10
4481
187,00
181,00
100 x 610
80
F5
100 x 610
100
F5
10
4482
100 x 610
120
F5
10
4483
181,00
100 x 610
150
F5
10
4484
181,00
100 x 610
180
F5
10
43302
181,00
100 x 620
40
F5
10
6272
205,00
100 x 620
60
F5
10
6278
188,00
100 x 620
80
F5
10
6283
179,00
100 x 620
100
F5
10
6284
176,00
100 x 620
120
F5
10
6286
176,00
100 x 620
150
F5
10
6288
176,00
105 x 620
40
F5
10
4485
218,00
10
4487
202,00
193,00
105 x 620
60
F5
105 x 620
80
F5
10
4489
105 x 620
100
F5
10
4490
188,00
105 x 620
120
F5
10
4491
188,00
105 x 620
150
F5
10
4492
188,00
105 x 620
240
F5
10
43626
191,00
110 x 620
40
F5
10
6290
226,00
110 x 620
60
F5
10
6292
206,00
110 x 620
80
F5
10
6294
198,00
110 x 620
100
F5
10
6295
193,00
110 x 620
120
F5
10
6296
193,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 26-28.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
53
Brusne trake
Širina x Dužina
u mm
Široke brusne trake
Vodič kroz primenu
Tabela dalje sadrži sve standardne tipove mašina za
široke trake. Molimo Vas da nas kontaktirate ako
niste u mogućnosti pronaći Vašu mašinu na ovoj
listi. Bit će nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.
Ako se proizvodi koji su Vam potrebni ne
nalazi u skladištu, mi ćemo ih izraditi za Vas,
s tim da poručite količinu minimalne narudžbe.
Mašine za široke trake
Proizvođač
Tip
Saphir Combi 1100/1300, Saphir WS 1100/1300
Saphir WWS 1100/1300, Saphir 110/130
Saphir L, Saphir L-series
MT
Elite
Elite-B, Elite-T
Select
Anthon
Sandrite C, Sandrit KC, Sandrite 1100 C, BKKK-TKKK
1100, BKS-TKS 1100, Elite 1100 TKKS, Elite-TP
Boere
BK 1300, BKKS 1300, Elite 1300 TKC, Elite 1300
TKK, finish 1302, Select 1300 KC, Select 1300 KK
KLINGSPOR nudi trake sa različitim tipovima spojeva.
Tipovi spojeva zavise od namene trake i tipa mašine
koju koristite.
Sledeće ilustracije pokazat će uobičajene tipove
spojeva. Raspoloživi tipovi spojeva su navedeni u
tabeli za svaki proizvod.
Tip 1
Preklopni spoj. Stanardni
spoj za široke trake sa papirnom podlogom
Tip 3
Bütfering
Cik-cak spoj, jsa podložnom
folijom za završnu obradu gde
se zahteva naviši kvalitet
Casadei
Spoj sa podložnom folijom.
Standardni spoj za široke
trake sa podlogom od
platna. Visoka otpornost na
kidanje
Preklopni spoj. Zrno je potpuno
odstranjeno. Za aplikacije sa ravnim
kontaktnim elementom. Lagano
I mirno kretanje po površinikoja
se brusi
CMC
Costa
Tip 6 G
Spoj sa podložnom folijom na strain zrna. Zrno
je potpuno odstranjeno.
Upotrebljava se u drvnoj
industriji
54
1110
1900
1900
2620
2620
2620
1900
1900
1900
Super 111 L, Sandy, Classic 211/311, ECO 110,
Optima TSBC 211 CE Classic, E-Line 111, E-Line 211
1120
1900
AWS 1100 K, Optimat SWT 124/RC, SWT 134 RCC,
SWT 100, SKO 111 C, Optimat SGO 211/RC
1120
1900
E-Line 311, Optimat SWT 124 RK, SWT 124 RC,
SWT 124 MK, SWT 134 RRK
1120
1900
Vega 111, Vega 2 211, Vega 3 311, Optimat SCO
111/C/Sandy, Optimat SCO 211/RC/Sandy
1120
2150
Optimat SCO 211/CE/Sandy, Optimat SCO 111/C/
Special, Optimat SCO 211/CE/Lucky
1120
2150
Eco, Classic 111/113, ECO 211/213, Optimat STO/
SKO 111-413
1120/1370
1900
Vega
SWT 515 Diamond C, SCO 525 CC / CH / QC / QH
1120/1370
1120/1370
2150
2150/2620
E-Line 213, E-Line 313, Super 213 RF, Optimat SKO 213/CC,
Classic 213/313, Classic Lucky, SKO 213 RC, SKO 113 C
1370
1900
SCO 113/C/Diamond, Vega 113, Vega 2 213, Vega 3 313,
Optimat SCO 213/CE/Lucky, Optimat SCO 113/C/Sandy,
1370
2150
Optimat M-SCO 213 ML, Optimat SCO 213/RC/Sandy,
Optimat SCO 213/CE/Sandy, Optimat SCO 113/C/Special
1370
2150
SCO 313 RRE, SCO 413 QCEB, SWT 300, SWT 500
1370
2620
SWT 535 RQE / RQH / QCE / QCH,SWT 325 QC,
SWT 335 QCE / RQE, SWT 525/CC/QC/QH Diamond
1370
2620
1370/1670
1370/1670
970
2620/3250
bis 3250
1525
970/1115
1900
1115/1370
2150
1115/1370
2200
Libra 2 (TC, RT, RR, RTC)
1120
Libra 6
1180/1380
Libra 50/2 (RR 135, RTC 135), Libra 50/3 (RRR 135,
RRTC 135), Libra 60/2 (RR 135, TRC 135), Libra 60/3
1370
(RRR 135, RRTC 135)
LEV 95 RT/RR/R+T
970
LEV 115 RT/RR/R+T
1180
S4
1350/1650
S3
1350/1650
SN, K, KK, KB
1350/1650
SP, KH, KKH, KBH, KP, KKP, KBA, MSP
1150/1350
SA, MA, MSA
1150/1350
2200
2620
Libra 30 (RTC 95, TC 110, RTC 110), Libra 30/1
(TC 95, TC 110), Libra 30/2 (RTC 95, RTC 110)
Libra 40, Libra 40/1 TC 135, Libra 40/2 (RR 110,
RTC 110, RR 135, TRC 135), Libra 40/3 (RRR 110,
RRTC 110, RRR 135, RRTC 135)
Libra 40 (RR 110, RTC 110, RRR 110, RRTC 110,
TC 135, RR 135, RTC 135, RRR 135, RRTC135)
Tip 5
1900
1900
1900
1525 - 1900
1900 - 2620
1900
1900
1310
SWT 700
SWT 900
Libra 10, Libra 10/1 TC 95
Tip 4 G
1120/1320
1120/1320
1120/1320
400 - 950
600 - 1700
610/910/1110/1310
910/1110/1310
1110/1310
1310
1660
670
950
970
Elite-LAC K, Elite-LAC KK
Elite 1300 TKKC SP
Elite-HD
Easy
ECO 950
Optimat SWT 113 K
Spojevi za široke trake
Dimenzije Brusnih traka
širina u mm dužina u mm
2620
1900
1900
4600
3250
2620/3250
2620/3250
2620
K9, KK9
1350/1650/1900/
2620/3250
2200/2500
KHV
KW
W
MAR
MHR
MKR
350/650/1350
1350
1100/1300
1000/1200
1250
1600/2000
2620
2620
2620
2620
2620/3250
2620/3250
Široke brusne trake
Proizvođač
Tip
Dimenzije Brusnih traka
širina u mm dužina u mm
Topmetal 650 / 1350 / 1650
Unimetal 1100
Polisand, Chronosand
Technometal 1100 / 1350, Eurometal 1100 / 1350
670/1370/1670
1115
1115/1315
1115/1370
2620
2620
2620
2150
1115/1370
2620
1115/1370/1670
1115/1370/1670
1370
1370
1900
2620/3250
1900
2620
Technosand, Technosand K, Mastersand 1100 /
1350, Eurosand L 1100 / 1350
DMC
Unisand K-l linea 110 / 1350 / 1650
Unisand K 110 / 1350 / 1650
System BT 44 1350
Unisand 2000, System T2 1350, T3 1350, T7 1350
Topsand K-l linea 1350 /1650, Unisand K-IL linea
1350 / 1650
1370/1670
2620
1370/1670
1370/1670/1920/2270
2220
670
2620/3250
3250
2620
2000
1120
2000
1120
1120/1350
1350
1620
800
900
2000
2000
2000
2000
1540
1540
EG 3M/1400, EG 3M + ZB/1400, EM 4N 1400,
EM 5N 1400
1400
1540
820 ( SIMPLEX, DUPLEX, KOMBI)
1400
2620
510, 520, LKB/1350/K, Typ 810, 810-2, 850, 850-2,
830 Standard Handwerk
1400
2620
1400
1400
670
970
1110
1120
1110
1310
1150
1350
1350
1350
1400
1400
1800
2000
450
450/650
650
950
1100
320
420
450
650
650
930
1130
1130/1330
1050/1130
1050/1130/1330
970
1120/1380
1120/1380
900/1100/1350
930
930/1130/1380
950/1100
950/1130/1350
950/1130/1380
3150
2620/3150
1900
1900
2200
1900 - 2250
2200
2200
2100
2620
2150/2620
3250
2100
2620/3250
3250
3250
1600
1600
1900
1900
1900
1900
1900
1600
1600
1900/2200
1900/2200
1900
1900
1900
1900
1900
2150
1900
2150
2150
2150
1900
1900
1900
1100/1350
2150
1100/1380
1130
1130/1380
1900
1900
1900
Topsand K 1350 / 1650, Unimetal 1350 / 1650
Topsand 1350 / 1650 / 1900 / 2250
System BT 22 220
Duplex 650
Kündig /
Enorm
Ernst
Primo 1100, Duplex 1100, Topiq, Magiq 1 1100,
Magiq 1 Brillant 1100
Magiq 2 1100, Magiq 2 Brillant 1100, Basiq
Triplex
Primo 1350, Duplex 1350, Uniq/Uniq-S
Duplex 1600
EG 3M/800, EG 3M + ZB/800
EM 4N 900, EM 5N 900
830 Standard Industrie
530
FW 650
Felder
FW 950, FW 952
FW 1100, FW 1102
Ferri
Eco 1100
finish 1102, Giant 1350
Format
(Felder Group) finish 1302
EH 5/11
MFA 8, LSM 8, KSM 1, LSM 4, LSM 6, FGA 6
MFA 6
KSA 4
Heesemann
EH 5/13
MFA 10
KSA8-1800
KSA8-2200
BBS 430 C
BBS 630 C
BSM 650 P, BSM 650 RP, BSH 650 HP
Holzkraft
BSM 950 P
BSM 1100 RP
SPB 300R, SPB 300C, SPB 300RR, SPB 300RC
SPB 400R, SPB 400C, SPB 400RR, SPB 400RC
SPB 430R, SPB 430C
Holzmann
SPB 630R, SPB 630C
SPB 630 R, SPB 630 RR, SPB 630 RC
SPB 910 R, SPB 910 C, SPB 910 RC, SPB 910 RR
Aerostat II 2 Band
Aerostat I, Aerostat II
Johannsen
Compakt 2RS, Compakt 2RK
Compakt 1K
EURO 95 WS
OTT
Alpha-, Omega-, Deltatronic 110/136
EURO, Megatronic 110/136
SA 3202 WS
SA 3302 WWS
SA 3102 C
SA 2300 WWS
SA 2200 WS
Sandingmaster SA 2100 C
SA 3102 K, SA 3202 KG, SA 3202 WG,
SA 3202 WWG, SA 3302 WGG
SA 2200 KG
SA WINNER SENIOR WK
SA 2100 K, SA 2200 WG
Proizvođač
Timesavers
SCM
Tagliabue
Weber
VIET
55
Tip
Dimenzije Brusnih traka
širina u mm dužina u mm
Timesavers-Grindingmaster 3100 Serie
Timesavers-Grindingmaster 2100 Serie
Timesavers-Grindingmaster 2000 Serie
Timesavers-Grindingmaster 2200 Serie
Timesavers-Sandingmaster 3300 Serie
137-1HDMW
Speedsander
Timesavers-Grindingmaster Serie 4100-900-RDW
137-1HD60
137-1HPM
143-1HD60
Sandya WIN 63
Sandya UNO-CS, Sandya 1 CS, Sandya 1 RCS, Sandya 1 RR
Sandya 3 RCS
Sandya 1 S
Sandya 3 S, Sandya 300 950 / 1100
Sandya 5 CS, Sandya 5 RCS, Sandya 50 RT - FT 110
Sandya 10/2 RCS, Sandya 5 S 110, Sandya 5 SF
600/900
900/1100
900/1100/1350
900/1100/1300
900/1100/1350
914
930
930
940
940
1090
640
930
960
970
970/1115
1115
1115
1525
1900
1900
1900/1900/2620
1900/2150/2620
1905
1525
1900
1500
1905
1500
1525
1525
1900
1525
1900
1900
2150
Sandya 10 RRCS, Sandya 30 RCS, Sandya 30 RT,
Sandya 30/3 RRT
1115/1315
2620
Sandya 10/2, Sandya 10/3
1115/1320
2150
Sandya 5 S 1100 / 1350, Sandya 7 S,
Sandya 600 100/135
1115/1370
2150
Sandya 15 S, Sandya 20 S, Sandya 16 S 1100 /
1350, Sandya 9 S 1100 / 1350
1115/1370
2620
Sandya 10 RCS 130
Sandya 5 S 135
TAG CE 12
TAG T4
TAG T12
TAG L
TAG
TAG M
Weber TT, Weber MKS
BLC 2000
1315
1370
1330
1350 - 1400
1350 - 1400
250/450/650/850
1400
1400
620/1120/1370/1620
650/1150
2150
2150
2620
2620
2620/3250
2620
2620/3250
3250/4600
2150
1900
Weber MK
920/1120/1370/1620
2020
2620
OFZ-MK 900
EGE 1100
Weber 600, Weber TTSC
Weber 1000
Weber KSF
Weber M
950
1120
1120/1370
1120/1370
1120/1370/1620
1120/1370/1620/2120
2500
1900
1900
2150
2150
2620
1120/1370/1620
1920/2270
2620
1150
1150
1150
1150/1400
1320
1370/1620
1400
1400
1400
1000
1130
1130/1380
1130/1380
1130/1380
1150/1400
1400
1900
2500
2620
1900
1900
1900
1900
2500
2620
1900
2200
2200
2200/2620
2620
2620
3250
Weber KSV
Weber 2000 1100, TT
OFZ-MK 1100, OFZ-2-1100 MCS 26
K(O)-KS(O) 1100
TN
EGE 1300
Weber TTK
LCE 2000, KLE 2000, Weber 2000 1350
OFZ-MK 1350, OFZ 2 1350
KLE (O), K(O)-KS(O) 1350
S 219
S1 221A RT, Challenge A, Target
S1
S2
Challenge B, Challenge C, Challenge 221, S 3
Valeria 3 1100/1350
Valeria 1, 2, 3
Brusne trake
Vodič kroz primenu
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir
PS 20 F
Zatvoreno struktura zrna i teška, stabilna podloga omogućuju agresivno
skidanje materijala i dugotrajnost u obradi metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Metal
Obojeni metali
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir
PS 21 F
Zatvorena struktura zrna, stabilna podloga i visoki kvalitetan, samooštreće zrno
cirkona, omogućuju produženi vek pri brušenju, a naročito pri obradi nerđajuceg
čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Metal
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir, ANTISTATIK
PS 22 F ACT
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno brušenje
tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući ACT i antistatik
svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir, ANTISTATIK
PS 23 F
Otvorena struktura zrna i antistatičnost sprečavaju prevremeno zagušenje trake.
Robusna i opteretiva podloga, za sve vrste drveta, naročito za meko drvo i za
drvo bogato smolom, npr. smreka i bor.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
56
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir, ANTISTATIK
Zatvoreno zrno, stabilna podloga sa tvrdim zrnom silicijum karbida za bojene I
premazane površine u drvnoj industriji a naročito obradi nameštaja
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600 800 1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Brusne trake
PS 24 F ACT
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir, SUPER ANTISTATIK
PS 26 F
Otvorena struktura zrna i gornja površina sa pojačanom antistatičnošću zbog
dodatnog antistatičkog materijala sprečava zapušenje trake, omogućava bolji
kvalitet i dugotrajnost. Za sve vrste drveta, a naročito za meko drvo i za drvo
bogato smolom, npr. smreka, bor, itd.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
F
Drvo
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir, ANTISTATIK
Otvorena struktura zrna i dodatni sloj sa aktivnom supstancom, stierat,
sprečavaju zapušavanje i umazanost trake. Specijalni proizvod za visoko
kvalitetne lakove, naročito za UV- lakove
PS 27 DW
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
D
Boje/lakovi/kitovi
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusna traka veoma dugog veka trajanja. Otvorena struktura zrna, antistatičnost
kao i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje zrna. Ovaj brusni papir
naročito je pogodan za obradu mekanog drveta i drveta bogatog smolom
Brusni papir, ANTISTATIK
PS 29 F ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Drvo
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
F
Vrsta
spoja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
10
307851
Cena
RSD
930 x 1525
60
F1
930 x 1525
80
F1
10
307852
2.246,00
930 x 1525
100
F1
10
307853
2.126,00
2.433,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
57
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak PS 29 F ACT, Brusni papir, ANTISTATIK
Širina x Dužina
u mm
10
307854
Cena
RSD
2.126,00
930 x 1900
80
F1
10
307855
2.544,00
1100 x 1900
60
F1
10
307856
3.229,00
1100 x 1900
80
F1
10
307857
2.953,00
1100 x 1900
120
F1
10
307859
2.782,00
1100 x 1900
150
F1
10
307860
2.782,00
1120 x 1900
60
F1
10
292903
3.260,00
1120 x 1900
80
F1
10
292904
2.980,00
1120 x 1900
100
F1
10
292935
2.805,00
1120 x 1900
120
F1
10
292936
2.805,00
1120 x 1900
150
F1
10
292937
2.805,00
1120 x 1900
180
F1
10
307861
2.811,00
1120 x 2150
60
F1
10
307862
3.546,00
1120 x 2150
80
F1
10
307863
3.228,00
1120 x 2150
100
F1
10
307864
3.029,00
1120 x 2150
120
F1
10
307865
3.029,00
1120 x 2150
150
F1
10
307866
3.029,00
1350 x 2620
60
F1
10
292938
4.849,00
1350 x 2620
80
F1
10
292939
4.381,00
1350 x 2620
100
F1
10
292940
4.090,00
1350 x 2620
120
F1
10
292941
4.090,00
1350 x 2620
150
F1
10
292942
4.090,00
1350 x 2620
180
F1
10
307867
4.101,00
1360 x 1900
60
F1
10
307868
3.913,00
1360 x 1900
80
F1
10
307869
3.573,00
1360 x 1900
120
F1
10
307870
3.358,00
1360 x 1900
150
F1
10
307871
3.358,00
1380 x 2150
80
F1
10
307872
3.902,00
1380 x 2150
120
F1
10
307873
3.655,00
1380 x 2150
150
F1
10
307874
3.655,00
930 x 1525
Brusni papir
PS 61 F
Granulacija
120
Vrsta
spoja
F1
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Zatvorena struktura zrna, stabilna podloga i kontinuirano samooštreće keramičko
zrno. Idealna traka za potrošače sa velikim zahtevima za dugotrajnost, agresivno
skidanja materijala i za sigurnost pri obradi površina nerđajućeg čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Drvo
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
58
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
CS 308 Y
Poliesterska podloga sa zatvorenim zrnom za obradu metala tvrdog drveta
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Obojeni metali
Nerđajući čelik
Čelik
Plastika
Koža
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Brusne trake
Brusno platno
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
CS 310 X
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom, za velika opterećenja i
sa dobrom postojanošću pri obradi metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Metal
Drvo
Plastika
Koža
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno ANTISTATIK
CS 311 Y ACT
Kvalitetan aluminijum oksid otvorenog zrna I veoma otporna na istezanje
poliesterska podloga za kalibriranje I međufazno brušenje dreveta
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Otvoren
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni platno, vodootporno
CS 320 Y
Jako čvrsto, specijalno brusno platno otporno na povećano opterećenje pri
obradi stakla, keramike i plastike, vodootporno
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150
180 220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Staklo/Kamen
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
59
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusni platno, vodootporno
CS 321 X
Specijalno brusno platno za obradu stakla, keramike i plastike, vodootporno
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600
800 1000
1200
1500
2000
Staklo/Kamen
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, KULEX
CS 326 Y
Dugotrajno brusno platno, vodootporno, sa izraženom postojanošću pri obradi
homogenih površina. Za obradu cilindričnih i ravnih površina
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid agglom.
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, KULEX
CS 329 Y
Dugotrajno brusno platno sa izraženom dugotrajnošću ravnomerne obrade
vanjskih površina, za obradu cilindričnih i ravnih površina. Dobre performanse
i pri malom pritisku
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid agglom.
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
CS 330 X
Specijalno brusno platno za čelik i nerđajući čelik, za mašine za ravno i
cilindrično brušenje. Posebno prilagodjeno za glačanje i završno brušenje,
a može i za poliranje
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220 240
280 320
360
400 Primena:
500
600 800 1000
1200
1500
2000
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC/Pluto
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
60
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
CS 341 X
Vodootporno lmpregnirano brusno platno, za vodeno brušenje čelika i
nerđajućih čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600
800
1000
1200
1500
2000
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Brusne trake
Brusni platno, vodootporno
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
CS 409 Y
Veoma čvrsto brusno platno visokih performansi, za nerđajuće i visoko
legirane čelike, sa velikom agresivnošću pri skidanju materijala i dugotrajnošću
zbog dodatnog sloja, multibond. Za hladno brušenje
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni platno, vodootporno
CS 411 Y
Brusno platno visokih performansi sa velikim učinkom skidanja materijala
za grubo brušenje i skidanje ivica delova od čelika i nerđajućeg čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Čelik
Nerđajući čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni platno, vodootporno
CS 412 Y
Robusna i čvrsta poliester podloga za grubo brušenje i međubrušenje pri
obradi metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Koža
Metal
Čelik
Obojeni metali
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
61
Beskonačne brusne trake
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno ANTISTATIK
CS 538 Z
Specijalan proizvod za drvu industriju. Zatvoreno zrno I antistatic tehnologija
osiguravaju optimalan vek trajanja. Oštro zro sSilicijum karbida lako obrađuje
veoma tvrde površine materijala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150 180 220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
CS 910 Y ACT
Veoma čvrsto brusno platno visokih performansi, sa jako velikom agresivnošću
pri skidanju materijala i dugotrajnošću zbog samooštrećeg keramičkog zrna.
Za brušenje visokolegiranih čelika. Sa dodatnim slojem za hladno brušenje,
multibond
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusno platno
CS 912 Y ACT
Veoma čvrsto brusno platno visokih performansi sa jako velikom agresivnošću
pri skidanju materijala i dugotrajnošću zbog samooštrećeg keramičkog zrna.
Za brušenje visokolegiranih čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150 180 220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
Y
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
62
Brusni prstenovi
Oslojeni brusni materijali
CS 310 X
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom, za velika opterećenja
i sa dobrom postojanošću pri obradi metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50 60
80 100
Prečnik x visina
u mm
Granulacija
120
150 180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Primena:
Metal
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Kataloški
broj
Cena
RSD
10 x 20
80
50
11555
63,00
10 x 20
150
50
11554
63,00
13 x 25
50
50
28188
66,00
13 x 25
80
50
11558
66,00
13 x 25
150
50
11557
66,00
15 x 30
50
50
11568
65,00
15 x 30
80
50
11567
65,00
15 x 30
150
50
11566
65,00
22 x 20
50
50
11571
49,00
22 x 20
80
50
11570
49,00
22 x 20
150
50
11569
49,00
30 x 20
50
50
11574
55,00
30 x 20
80
50
11573
55,00
30 x 20
150
50
11572
55,00
30 x 30
50
50
11577
80,00
30 x 30
80
50
11576
80,00
30 x 30
150
50
11575
80,00
45 x 30
50
50
11580
93,00
45 x 30
80
50
11579
93,00
45 x 30
150
50
11578
93,00
60 x 30
50
25
11583
132,00
60 x 30
80
25
11582
132,00
60 x 30
150
25
11581
132,00
75 x 30
50
25
11586
157,00
75 x 30
80
25
11585
157,00
75 x 30
150
11584
157,00
25
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
63
Brusne trake
Brusno platno
Brusni prstenovi
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno
CS 310 X
Impregnirano brusno platno sa stabilnom podlogom, za velika opterećenja
i sa dobrom postojanošću pri obradi metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50 60
80 100
Prečnik x visina
u mm
Granulacija
120
150 180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Primena:
Metal
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Kataloški
broj
Cena
RSD
22 x 29 x 30
50
50
11592
162,00
22 x 29 x 30
80
50
11591
162,00
22 x 36 x 60
50
50
11595
204,00
22 x 36 x 60
80
50
11594
204,00
22 x 36 x 60
150
50
11593
204,00
Brusno platno, sa dodatnim slojem
(multibond)
CS 451 X
Postojan i čvrst, otporan na cepanje. Naročito pogodan za obradu nerđajućeg
čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100
Prečnik x visina
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Primena:
Nerđajući čelik
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
ZirkonAl. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Cena
RSD
30 x 20
60
50
255475
84,00
30 x 20
120
50
255584
84,00
45 x 30
60
50
255476
126,00
45 x 30
120
50
255625
126,00
60 x 30
60
25
255626
164,00
60 x 30
120
25
255627
164,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 28; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 54. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
64
Gumeni valjak
GK 310
Gumeni valjak namenjen za višekratnu upotrebu, koristi se kao nosač
brusnih prstenova CS 310 X i CS 451 X. Širenje lamela gumenog valjka usled
centrifugalnih sila omogućava zatezanje brusnog prstena tokom procesa
brušenja
Prečnik x visina x osovina
u mm
Max.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
10 x 20 x 6
13 x 25 x 6
44.000 1/min
1
14843
1.887,00
44.000 1/min
1
14845
861,00
15 x 30 x 6
36.000 1/min
1
14847
1.958,00
22 x 20 x 6
26.000 1/min
1
14848
1.611,00
30 x 20 x 6
19.100 1/min
1
14849
1.750,00
30 x 30 x 6
19.100 1/min
1
14850
1.929,00
45 x 30 x 6
12.700 1/min
1
14851
2.235,00
60 x 30 x 6
9.500 1/min
1
14852
2.872,00
75 x 30 x 8
7.600 1/min
1
14853
3.219,00
Gumeni valjak
GK 310
Gumeni valjak namenjen za višekratnu upotrebu, koristi se kao nosač brusnih
prstenova CS 310 X. Širenje lamela gumenog valjka usled centrifugalnih sila
omogućava zatezanje brusnog prstena tokom procesa brušenja
Prečnik x visina x osovina
u mm
Max.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
22/29 x 30 x 6
19.100 1/min
1
14855
1.666,00
15.900 1/min
1
14856
2.623,00
22/36 x 60 x 6
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
65
Brusne trake
Gumeni valjak
Fiber diskovi
Vodič kroz primenu
KLINGSPOR fiber diskovi su veoma agresivni I dugotrajni
i daju optimalan rezultat. Asortiman je kompletiran Pogodnim podlogama.
Polje upotrebe je npr. Čelik, nerđajući čelik, obojeni
metali i livovi. Sveobuhvatan raspon granulacija daje
mogućnost da izaberete pravi alat za svaki zahtev. Čak
i najkomplikovanije površine mogu se obrađivati veoma
lako sa fiber diskovima.
Bezbedna upotreba KLINGSPOR bruseva
Prozvodi ove grupe su označeni sa odgova
rajućim sigurnosnim piktogramima u sag
lasnosti sa FEPA Sigurnosnim pravilima i
preporukama za Pravilnu Upotrebu Oslojenih
brusnih materijala
Nošenje zaštitne
maske ili naočala
za zaštitu očiju
Upotreba
zaštitnika za uši
Obraćanje
pažnje na
bezbedonosne
instrukcije
Nošenje zaštitne
maske za
prašinu
Nošenje
zaštitnih
rukavica
Obavezna
upotreba
podmetača
KLINGSPOR brusni fiber diskovi su izvanredni za
grubo brušenje i čIšćenje, skidanje rđe na metalnim
delovima, obradu ivica i brušenje zavarenih spojeva.
Ovi diskovi su naročito pogodni za preciznu završnu
obradu metalnih delova.
Laserska tehnologija isecanja omogućava specijalne oblike za specijalne namene (pogledaj sliku
dole)
Kvalitet i osobine
- Ne dolazi do preranog začepljanja
površine
- Veoma dug upotrebni vek trajanja
- Upotreba i za završno brušenje
- Brušenje sa sniženom temperaturom
Ne upotrebljavati
za mokro
brušenje
Primena fiber diskova
Tip nanosa
zrna
Svojstva
Strana
Primena
Tip
Tip zrna
Podloga
Čelik, obojeni
metali
CS 561
Aluminium
oksid
fiber
Fiber disk za obradu čelika i obojenih metala
67
FS 764
ACT
Aluminium
oksid
fiber
Fiber disk za obradu čelika i obojenih metal. Visoka agresivnost i dug vek
trajanja zahvaljujući novoj tehnologiji vezivanja zrna (ACT)
69
CS 565
Aluminijum
cirkon
fiber
Fiber disk sa velikom agresivnošću pri obradi materijala, namenjen za grubo
brušenje i skidanje ivica, za obradu čelika i nerdjajučih čelika
70
CS 570
Aluminijum
cirkon
fiber
Visoko kvalitetan disk za agresivno skidanje materijala i sa produženim
vekom trajanja zbog dodatnog sloja, multibond, za nerdjajuće čelike i visoko
legirane čelike, za hladno brušenje i naročito pogodan za brušenje velikih
površina
71
FS 966
ACT
Keramički
Al.oksid
fiber
Visoko kvalitetan disk sa jako velikim agresivnošću skidanja materijala i
sa dugim vekom trajanja zbog samooštrećih keramičkih zrna, za brušenje
visoko legiranih čelika, sa dodatnim slojem za hladno brušenje, multibond
72
Čelik, nerđajući
čelik
Nerđajući čelik
Zatvoreno
Poluotvoreno
Otvoreno
Količina minimalne narudžbe
Diskovi
do 230 mm
Količina minimalne
narudžbe
Oblici otvora za fiber diskove
Ostali specijalni obici su dostpni na zahtev:
10 = Kružni oblik rupe
1000 komada
30 = Zvezdasti tip rupe
66
Molomo Vas pitajte nas!
Fiber disk
Oslojeni brusni materijali
Brusni fiber disk
Fiber disk za obradu čelika i obojenih metala
Držač za odlaganje fiber diskova, pogledajte na strani 73
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x Rupa
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Tip rupe
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Metal
Drvo
Plastika
Obojeni metali
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
100 x 16
16
10
25
65708
6.641,00
100 x 16
24
10
25
65713
5.701,00
100 x 16
36
10
25
65718
5.324,00
100 x 16
40
10
25
65720
5.057,00
100 x 16
50
10
25
65725
4.805,00
100 x 16
60
10
25
65730
4.371,00
100 x 16
80
10
25
65735
4.258,00
100 x 16
100
10
25
65739
4.258,00
100 x 16
120
10
25
65743
4.258,00
115 x 22
16
10
25
66302
7.849,00
115 x 22
24
10
25
72298
6.682,00
115 x 22
36
10
25
66308
6.233,00
115 x 22
40
10
25
72192
5.939,00
115 x 22
50
10
25
66313
5.646,00
115 x 22
60
10
25
66318
5.141,00
115 x 22
80
10
25
25472
5.002,00
115 x 22
100
10
25
66322
5.002,00
115 x 22
120
10
25
66327
5.002,00
115 x 22
16
30
25
10977
7.849,00
115 x 22
24
30
25
10978
6.682,00
115 x 22
24
30
50
311520
6.682,00
115 x 22
30
30
25
10979
6.443,00
115 x 22
36
30
25
10980
6.233,00
115 x 22
36
30
50
311521
6.233,00
115 x 22
40
30
25
10981
5.939,00
115 x 22
40
30
50
311518
5.939,00
115 x 22
50
30
25
10982
5.646,00
115 x 22
60
30
25
10983
5.141,00
115 x 22
60
30
50
311524
5.141,00
115 x 22
80
30
25
10984
5.002,00
115 x 22
100
30
25
10985
5.002,00
115 x 22
120
30
25
10986
5.002,00
115 x 22
150
30
25
10987
5.002,00
115 x 22
180
30
25
10988
5.002,00
115 x 22
220
30
25
10989
5.002,00
115 x 22
240
30
25
10990
5.002,00
115 x 22
320
30
25
10992
5.002,00
125 x 22
16
10
25
66354
9.105,00
125 x 22
24
10
25
66358
7.831,00
125 x 22
36
10
25
66364
7.313,00
125 x 22
40
10
25
66366
6.948,00
125 x 22
50
10
25
66371
6.598,00
125 x 22
60
10
25
66376
6.010,00
125 x 22
80
10
25
70439
5.842,00
Fiber disk
CS 561
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 66; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 66. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
67
Fiber disk
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak CS 561, Brusni fiber disk
Prečnik x Rupa
u mm
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
125 x 22
100
10
25
66379
5.842,00
125 x 22
120
10
25
66383
5.842,00
125 x 22
16
30
25
11009
9.105,00
125 x 22
24
30
25
11010
7.831,00
125 x 22
30
30
25
11011
7.537,00
125 x 22
36
30
25
11012
7.313,00
125 x 22
36
30
50
311523
7.313,00
125 x 22
40
30
25
11013
6.948,00
125 x 22
40
30
50
311549
6.948,00
125 x 22
50
30
25
11014
6.598,00
125 x 22
60
30
25
11015
6.010,00
125 x 22
60
30
50
311547
6.010,00
125 x 22
80
30
25
11016
5.842,00
125 x 22
80
30
50
311548
5.842,00
125 x 22
100
30
25
11017
5.842,00
125 x 22
120
30
25
11018
5.842,00
125 x 22
150
30
25
11019
5.842,00
125 x 22
180
30
25
11020
5.842,00
125 x 22
220
30
25
11021
5.842,00
125 x 22
240
30
25
11022
5.842,00
125 x 22
320
30
25
11024
5.842,00
150 x 22
24
30
25
11042
10.646,00
150 x 22
36
30
25
11044
9.889,00
150 x 22
40
30
25
11045
9.427,00
150 x 22
60
30
25
11047
8.208,00
150 x 22
80
30
25
11048
7.971,00
150 x 22
120
30
25
11050
7.971,00
180 x 22
16
10
25
66443
16.673,00
180 x 22
24
10
25
66451
14.325,00
180 x 22
36
10
25
66459
13.253,00
180 x 22
40
10
25
70447
12.594,00
180 x 22
50
10
25
70448
11.948,00
180 x 22
60
10
25
70449
10.913,00
180 x 22
80
10
25
66465
10.548,00
180 x 22
100
10
25
66469
10.548,00
180 x 22
120
10
25
66472
10.548,00
180 x 22
16
30
25
11057
16.673,00
180 x 22
24
30
25
11058
14.325,00
180 x 22
30
30
25
11059
13.629,00
180 x 22
36
30
25
11060
13.253,00
180 x 22
40
30
25
11061
12.594,00
180 x 22
50
30
25
11062
11.948,00
180 x 22
60
30
25
11063
10.913,00
180 x 22
80
30
25
11064
10.548,00
180 x 22
100
30
25
11065
10.548,00
180 x 22
120
30
25
11066
10.548,00
180 x 22
150
30
25
11067
10.548,00
180 x 22
180
30
25
11068
10.548,00
180 x 22
220
30
25
11069
10.548,00
180 x 22
240
30
25
11070
10.548,00
180 x 22
320
30
25
11072
10.548,00
235 x 22
16
10
25
66494
29.740,00
235 x 22
24
10
25
66497
25.551,00
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 66; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 66. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
68
Fiber disk
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak CS 561, Brusni fiber disk
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
235 x 22
36
10
25
66502
23.869,00
235 x 22
40
10
25
66504
22.665,00
235 x 22
60
10
25
66511
19.583,00
235 x 22
80
10
25
66514
19.023,00
Fiber disk za obradu čelika i obojenih metal. Visoka agresivnost i dug vek trajanja
zahvaljujući novoj tehnologiji vezivanja zrna (ACT)
Držač za odlaganje fiber diskova, pogledajte na strani 73
Brusni fiber disk
FS 764 ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x Rupa
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Tip rupe
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Metal
Drvo
Plastika
Obojeni metali
Nerđajući čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
115 x 22
24
30
25
316469
7.383,00
115 x 22
36
30
25
316470
6.892,00
115 x 22
40
30
25
316471
6.333,00
115 x 22
60
30
25
316473
5.477,00
115 x 22
80
30
25
316474
5.324,00
115 x 22
120
30
25
316475
5.324,00
125 x 22
24
30
25
316476
8.657,00
125 x 22
36
30
25
316477
8.083,00
125 x 22
40
30
25
316478
7.397,00
125 x 22
60
30
25
316480
6.402,00
125 x 22
80
30
25
316481
6.221,00
125 x 22
120
30
25
316482
6.221,00
180 x 22
24
30
25
316483
15.676,00
180 x 22
36
30
25
316484
14.639,00
180 x 22
40
30
25
316485
13.419,00
180 x 22
60
30
25
316487
11.626,00
180 x 22
80
30
25
316488
11.234,00
180 x 22
120
30
25
316489
11.234,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 66; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 66. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
69
Fiber disk
Prečnik x Rupa
u mm
Fiber disk
Oslojeni brusni materijali
Fiber disk sa velikom agresivnošću pri obradi materijala, namenjen za grubo
brušenje i skidanje ivica, za obradu čelika i nerdjajućih čelika
Držač za odlaganje fiber diskova, pogledajte na strani 73
Brusni fiber disk
CS 565
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x Rupa
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Tip rupe
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Metal
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
100 x 16
24
10
25
100711
7.788,00
100 x 16
36
10
25
23680
7.256,00
100 x 16
60
10
25
84604
5.996,00
100 x 16
80
10
25
188678
5.813,00
115 x 22
24
10
25
93409
9.148,00
115 x 22
36
10
25
65698
8.532,00
115 x 22
40
10
25
242800
7.872,00
115 x 22
50
10
25
85517
7.719,00
115 x 22
60
10
25
65700
7.018,00
115 x 22
80
10
25
65701
6.822,00
115 x 22
24
30
25
95335
9.148,00
115 x 22
36
30
25
6686
8.532,00
115 x 22
36
30
50
311522
8.532,00
115 x 22
40
30
25
242801
7.872,00
115 x 22
40
30
50
311516
7.872,00
115 x 22
50
30
25
92066
7.719,00
115 x 22
60
30
25
6687
7.018,00
115 x 22
60
30
50
311546
7.018,00
115 x 22
80
30
25
6688
6.822,00
115 x 22
80
30
50
311545
6.822,00
115 x 22
100
30
25
204609
6.822,00
125 x 22
24
10
25
95071
10.604,00
125 x 22
36
10
25
65681
9.932,00
125 x 22
40
10
25
242802
9.203,00
125 x 22
50
10
25
85518
9.021,00
125 x 22
60
10
25
65707
8.223,00
125 x 22
80
10
25
23001
7.985,00
125 x 22
24
30
25
97643
10.604,00
125 x 22
36
30
25
6620
9.932,00
125 x 22
40
30
25
242803
9.203,00
125 x 22
50
30
25
93054
9.021,00
125 x 22
60
30
25
6721
8.223,00
125 x 22
80
30
25
23005
7.985,00
125 x 22
100
30
25
204611
7.985,00
180 x 22
24
10
25
93410
19.629,00
180 x 22
36
10
25
65702
18.071,00
180 x 22
40
10
25
242805
16.530,00
180 x 22
50
10
25
85519
16.404,00
180 x 22
60
10
25
65705
14.933,00
180 x 22
80
10
25
65706
14.443,00
180 x 22
24
30
25
95993
19.629,00
180 x 22
36
30
25
65703
18.071,00
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 66; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 66. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
70
Fiber disk
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak CS 565, Brusni fiber disk
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
180 x 22
40
30
25
242807
16.530,00
180 x 22
50
30
25
93045
16.404,00
180 x 22
60
30
25
6690
14.933,00
180 x 22
80
30
25
6691
14.443,00
Visoko kvalitetan disk za agresivno skidanje materijala i sa produženim vekom
trajanja zbog dodatnog sloja, multibond, za nerdjajuće čelike i visoko legirane
čelike, za hladno brušenje i naročito pogodan za brušenje velikih površina
Držač za odlaganje fiber diskova, pogledajte na strani 73
Fiber disk, sa dodatnim vezivnim
slojem - multibond
CS 570
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x Rupa
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Tip rupe
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
100 x 16
36
10
25
204823
7.775,00
100 x 16
60
10
25
204825
6.290,00
100 x 16
80
10
25
204826
6.108,00
100 x 16
120
10
25
204828
6.108,00
115 x 22
36
10
25
204797
9.120,00
115 x 22
50
10
25
204798
8.097,00
115 x 22
60
10
25
204799
7.383,00
115 x 22
80
10
25
204800
7.173,00
115 x 22
120
10
25
204802
7.173,00
115 x 22
24
30
25
204085
9.885,00
115 x 22
36
30
25
204086
9.120,00
115 x 22
40
30
25
250258
8.544,00
115 x 22
50
30
25
204087
8.097,00
115 x 22
60
30
25
204088
7.383,00
115 x 22
80
30
25
204089
7.173,00
115 x 22
100
30
25
204090
7.173,00
115 x 22
120
30
25
204091
7.173,00
125 x 22
24
10
25
204805
11.416,00
125 x 22
36
10
25
204806
10.619,00
125 x 22
50
10
25
204810
9.469,00
125 x 22
60
10
25
204811
8.644,00
125 x 22
80
10
25
204812
8.377,00
125 x 22
100
10
25
204813
8.377,00
125 x 22
120
10
25
204814
8.377,00
125 x 22
24
30
25
204092
11.416,00
125 x 22
36
30
25
204093
10.619,00
125 x 22
40
30
25
250259
10.058,00
125 x 22
50
30
25
204094
9.469,00
125 x 22
60
30
25
204095
8.644,00
125 x 22
80
30
25
204096
8.377,00
125 x 22
100
30
25
204097
8.377,00
125 x 22
120
30
25
204098
8.377,00
180 x 22
24
10
25
204815
21.000,00
180 x 22
36
10
25
204816
19.401,00
180 x 22
50
10
25
204817
17.160,00
180 x 22
60
10
25
204818
15.676,00
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 66; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 66. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
71
Fiber disk
Prečnik x Rupa
u mm
Fiber disk
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak CS 570, Fiber disk, sa dodatnim vezivnim slojem - multibond
Prečnik x Rupa
u mm
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
180 x 22
80
10
25
204819
15.171,00
180 x 22
120
10
25
204821
15.171,00
180 x 22
24
30
25
204099
21.000,00
180 x 22
36
30
25
204100
19.401,00
180 x 22
40
30
25
250260
18.085,00
180 x 22
50
30
25
204101
17.160,00
180 x 22
60
30
25
204102
15.676,00
180 x 22
80
30
25
204103
15.171,00
180 x 22
100
30
25
204104
15.171,00
180 x 22
120
30
25
204105
15.171,00
Visoko kvalitetan disk sa jako velikom agresivnošću skidanja materijala i sa dugim
vekom trajanja zbog samooštrećih keramičkih zrna, za brušenje visoko legiranih
čelika, sa dodatnim slojem za hladno brušenje, multibond.
Držač za odlaganje fiber diskova, pogledajte na strani 73
Fiber disk, sa dodatnim vezivnim
slojem - multibond
FS 966 ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x Rupa
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Tip rupe
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
115 x 22
36
30
25
316490
15.073,00
115 x 22
40
30
25
316491
14.345,00
115 x 22
60
30
25
316492
12.411,00
115 x 22
80
30
25
316493
12.047,00
125 x 22
36
30
25
316494
17.651,00
125 x 22
40
30
25
316495
16.768,00
125 x 22
60
30
25
316496
14.121,00
125 x 22
80
30
25
316497
14.106,00
180 x 22
36
30
25
316498
32.022,00
180 x 22
40
30
25
316499
30.425,00
180 x 22
60
30
25
316501
26.376,00
180 x 22
80
30
25
316502
25.452,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 66; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 66. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
72
Podmetač / Držač
Podmetač
Podmetač za fiber diskove i papirne brusne diskove
Pogodan za
Konac/
osovina
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 16
M 10
80 m/s
15.000 1/min
1
305190
625,00
100 x 22
M 14
80 m/s
15.000 1/min
1
2774
570,00
115 x 22
M 10
80 m/s
13.300 1/min
1
14859
1.319,00
115 x 22
M 14
80 m/s
13.300 1/min
1
14838
473,00
125 x 22
M 14
80 m/s
12.200 1/min
1
14835
750,00
150 x 22
M 14
80 m/s
10.200 1/min
1
14836
890,00
180 x 22
M 14
80 m/s
8.500 1/min
1
14840
1.569,00
235 x 22
M 14
80 m/s
6.600 1/min
1
14841
2.414,00
Podmetač
Podmetač rebrasti za fiber diskove
ST 358 A
Pogodan za
Konac/
osovina
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
115
M 14
80 m/s
13.300 1/min
1
126346
916,00
125
M 14
80 m/s
12.200 1/min
1
126347
1.097,00
178
M 14
80 m/s
8.500 1/min
1
126348
1.652,00
Držač za odlaganje
fiber diskova
a
Cena
RSD
Izdržljivi plastični držač za odlaganje i čuvanje fiber diskova. Kapacitet do 100
fiber diskova (zavisno od granulacije) sa unutrašnjim prečnikom rupe od 22 mm.
Brzi zatvarač za lako uklanjanje i odlaganje diskova
FS 555
Fiber diskovi nisu uključeni.
Dimenzije u mm
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
170 x 140 x 196
1
316463
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
73
Cena
RSD
1.349,00
Fiber disk
ST 358
Notizen
74
Listovi, Araci, Diskovi
Vodič kroz primenu
KLINGSPOR proizvodi vrlo širok asortiman visoko kvalitetnih brusnih proizvoda u obliku listova, araka i
diskova.
Listovi, araci
– Za široku upotrebu za ručno brušenje i brušenje
na ručnim električnim mašinama
– Specijalno dizajnirani za različite materijale (npr.
drvo, metal itd)
– Specijalne dimenzije se izrađuju po zah tevu
kupca
– Za mokro i suvo brušenje
– Papirna i platnena pozadina
Diskovi
– Za široku upotrebu na mnogim tipovima mašina
– Specijalni dizajni sa širokim spektrom tipova rasporeda rupa
– Različite dimenzije na zahtev potrošača
– Za mokro i suvo brušenje
– Podloga: Papir i syntetičko runo
– Samopričvršćavajući proizvodi
– Pogodna podloga za ugaone brusilice
Primena brusnog papira u obliku listova, araka i diskova
Drvo
Tip
Tip zrna
Strana
PS 22 F
ACT
Aluminium
oksid
F-
papir
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno brušenje
tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući ACT i antistatik
svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
PS 30 D
Aluminium oksid
D-
papir
Po ceni povoljan brusni papir, za višestranu primenu u obradi drveta i farbe
80
PL 31 B
Aluminium
oksid
B-
papir
Fleksibilni brusni papir za završnu obradu sa mogućnošću široke primene pri
obradi drveta, farbe
81
B/C- papir
Visoko kvalitetan brusni papir, naročito pogodan za obradu farbe, laka i gita
82, 86, 96
B-
papir
Visoko kvalitetni brusni papir namenjen za obradi farbe, laka i gita. Dugotrajan
zbog dodatnog sloja aktivne supstance, stierat
82, 98
PS 11 A/C SiC
A/C- papir
Visokokvalitetan, fleksibilan brusni papir, sa vodootpornom podlogom, za
obradu farbe, lakova i gitovanih površina. Osnovna primena pri autoreparaciji
i lakiranju
79, 92
PS 8 A/C
SiC
A/C- papir
Veoma fleksibilan vodootporni brusni papir za obradu boja, lakova i gitovanih
površina, naročito u oblasti autoreparacije
78
Tip
Tip zrna
PS 33 B/C Aluminium oksid
PS 73 BW
Boje / lakovi /
kitovi
Tip nanosa
Svojstva
zrna
Podloga
Aluminium
oksid
80, 92
Primena brusnog platno u obliku listova, araka i diskova
Primena
Čelik / Metal
Tip nanosa
Svojstva
zrna
Podloga
Strana
KL 361 JF Aluminium oksid
JF-
pamuk
Visoko kvalitetno, fleksibilno brusno platno, za višestranu primenu u metalopreradjivačkoj industriji
Aluminium oksid
X-
pamuk
Kvalitetan univerzalni proizvod za brušenje ravnih površina pri obradi metala
83
KL 385 JF Aluminium oksid
JF-
pamuk
Visoko fl eksibilan univerzalan proizvod za metalopreradjivačku industriju,
dobar odnos cena / kvalitet
84
KL 371 X
83
Primena brusnog runa i spužve u obliku listova, araka i diskova
Primena
Čelik / Metal
Boje / lakovi /
kitovi
Zatvoreno
Tip nanosa
Svojstva
zrna
Tip
Tip zrna
Podloga
NPA 400
Aluminium
oksid / SiC
brusno runo
Brusno runo, idelno za poravnavanje neravnina, čišćenje i finiširanje
88
NDS 800
Aluminium
oksid
brusno runo
Prvoklasan disk sa veoma jakim ivicama za zahtevne aplikacije. Pogodan za
grubo čišćenje, poravnavanje i obradu varova.
100
SV 484
Aluminium
oksid
brusno runo
Standardni disk, izvanredan odnos cene i kvarteta za finiširanje, blago profilisane površine.
100
SK 500
Aluminium
oksid
Brusna spužva oslojena sa četli strane za finu obradu profilisanih i ravnih
površina. Brusna spužva je postojana, može se prati i ponovo upotrebljavati.
Pogodna je za suvo i vlažno brušenje.
88
SW 501
Aluminium
oksid
Veoma fleksibilan alat za ručno brušenje. Brusna spužva oslojena sa dve strane
sa prilagodljivim jezgrom. Otporna na gužvanje i kidanje, može se prati i
ponovo upotrebljavati. Pogodna za suvo i vlažno brušenje.
89
SW 502
SiC
Struktura kao i SW 501 ali sa mnogo agresvnijim zrnom Silicijum karbida.
89
Poluotvoreno
Strana
Otvoreno
Bezbedna upotreba KLINGSPOR
brusenih materijala
Proizvodi ove grupe su označeni sa
prikladnim sigurnosnim piktogramima
saglasnim sa FEPA sigurnosnim standardom za odgovorajauću merodavnu
upotrebu brusnih materijala.
Nošenje zaštitne
Upotreba zaštitnika
maske ili naočala za
za uši
zaštitu očiju
Nošenje zaštitnih
rukavica
Obavezna upotreba
podmetača
Obraćanje pažnje
na bezbedonosne
instrukcije
Ne upotrebljavati za
mokro brušenje
75
Nošenje
zaštitne maske
za prašinu
papir
A = približno 95 g/m²
B = približno 105 g/m²
C = približno 110 g/m²
D = približno 130 g/m²
E = približno 250 g/m²
F = približno 300 g/m²
odeća
X = teško pamučno platno
J = lako pamučno platno
JF = lako pamučno platno, vrlo fleksibilno
Listovi, Araci,
Diskovi
Primena
Listovi, Araci, Diskovi
Vodič kroz primenu
Raspored rupa za brusne listove
GL 1
GL 9
GL 13
GL 17
KLINGSPOR nudi proizvode sa velikim izborom
različitih tipova rasporeda rupa za izvlačenje prašine. Raspored rupa koji Vam je potreban zavisi
od mašine koju upotrebljavate. U dole prikazanoj
tabeli navedene su najpopularnije mašine i za nih
odgovarajući rasporedi rupa Na sledećim stranama
možete pronać raspoložive tipove rasporeda rupa
markirane u tabelama proizvoda.
115 x 280 mm
10 rupa
prečnik 10 mm
93 x 230 mm
8 rupa
prečnik 10 mm
115 x 280 mm
8 rupa
prečnik 10 mm
93 x 180 mm
8 rupa
prečnik 10 mm
GL 3
GL 11
GL 15
GL 18
93 x 230 mm
8 rupa
prečnik 10 mm
115 x 280 mm
14 rupa
prečnik 10 mm
115 x 230 mm
10 rupa
prečnik 10 mm
80 x 133 mm
8 rupa
prečnik 10 mm
Ako se proizvodi koji su Vam potrebni ne nalazi u
skladištu, mi ćemo ih izraditi za Vas, s tim da poručite količinu minimalne narudžbe.
Ostali oblici rupa raspoloživi na zahtev
Količina minimalne narudžbe
Forma
Podloga papir
Podloga pamuk
Arak
PS 11 A, PS 11 C, PS 12 A, PS 30 D, PL 31 B,
PS 33 B, PS 33 C, PS 73 BW
KL 361 JF, KL 371 X, KL 385 JF
PS 11 A, PS 11 C; PS 22 F, PS 30 D, PL 31 B
KL 361 JF, CS 310 X
Listovi
PS 22 K, PS 33 BK, PS 33 CK, PS 73 BWK
Samo pričvršćavajućI
Listovi preko 230 x 280
Voliki format
PS 22 F
KL 361 JF, CS 310 X
CS 411 Y
Dimenzije
Količina minimalne narudžbe
230 x 280 mm
230 x 280 mm
70 x 450 mm
115 x 140 mm
93 x 230 mm
115 x 280 mm
70 mm širina
80 mm širina
93 x 230 mm
100 mm širina
115 mm širina
preko 230 x 280 mm
1400 x 1540 mm
250 komada
250 komada
500 komada
1.000 komada
600 komada
500 komada
500 komada
500 komada
500 komada
500 komada
500 komada
100 komada
20 komada
KLINGSPOR listovi za sve vrste alata
Molimo Vas da kontaktirate KLINGSPOR ukoliko niste u mogućnosti da pronađete mašinu koju vi koristite na ovoj listi. Bit će nam zadovoljstvo da Vam pomognemo.
Proizvođač
Tip
AEG
FS 2
VS/E 230, VSS/E 260
VSSE 260, VSS 260
VSS 20, VSSE 230, VS 280, VSE 280, VSSE 280
VSS 20, VSSE 20, VS 280, VSSE 280
VSS/E 20, VS/E 280, VSSE 280
VS 11
VSS 20, VSSE 20
VSS 20, VSSE 20
LSO30 H070-3, LS030 S070-3
LSO31 H070-3, LSO31 S070-3, LSO32 H070-3, LSO32 S070-3
P 63-01
KA 175, KA 186, KA 186 E
KA 320 EKA
KA 320 EKA, KA 300
BD 175, BD 180 E, DN 41 AE, DN 180 E, KA 185, KA 185 E, KC 185 E,
KC 962, VB 135 A, CD 400, BN 41 AE
KA 185, KA 185 E
KA 273
P 63-03, P 63-04, P 63-05, BD 273, SR 410
P 63-03, P 63-04, P 63-05, KA 273, SR 410 E, BD 273, DN 41, BD 175, BD 180E,
VB 135A, DN 180E, KA 185E, KC 962, DN 49, DN 273, VB 250 E, KA274EKA
PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 16 A
GSS 23 AE, GSS 230 A, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 AE
PSS 23 A, PSS 180, PSS 240, PSS 180 A, PSS 240 A, PSS 240 AE
PSS 250 AE, PSS 200 A
PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE
PSS 22, PSS 23 A, PSS 230, PSS 23, PSS 23 AE, PSS 250 AE
GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 A, PSS 23 AE, PSS 230
GSS 140 A
1289 D
GSS 140 A
GSS 28/A, GSS 280 A/AE, PSS 28 AE/280 AE, PSS 300 AE
GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE
GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE, PSS 300 AE
KLAR 210, VLR 210, BLR 170
BLR 250
LN 216, LR 228
Atlas Copco
Black & Decker
Bosch
Casals
76
Dimenzije
u mm
Raspored
rupa
Dzajn
80 x 133
93 x 180
93 x 230
115 x 230
115 x 280
115 x 280
80 x 133
115 x 230
115 x 280
93 x 180
93 x 180
80 x 133
93 x 180
93 x 190
93 x 230
93 x 230
93 x 230
93 x 230
115 x 230
115 x 280
115 x 280
115 x 280
80 x 133
93 x 180
93 x 180
93 x 190
93 x 230
93 x 230
93 x 230
115 x 107
115 x 115
115 x 140
115 x 230
115 x 280
115 x 280
93 x 180
115 x 230
115 x 280
GL 18
GL 17
GL 9
GL 16
bez rupe
GL 11
GL 18
GL 16
GL 11
bez rupe
GL 3
GL 18
GL 17
GL 4
GL 3
GL 9
GL 9
bez rupe
GL 16
bez rupe
GL 11
GL 11
GL 18
GL 17
GL 17
GL 10
GL 9
GL 9
bez rupe
GL 37
bez rupe
GL 38
GL 16
bez rupe
GL 11
GL 17
GL 16
bez rupe
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
Listovi, Araci, Diskovi
Proizvođač
Tip
DeWalt, ELU
D26423, D 26422
D26441
DW634, DW636, VS 41, VS 71
VS 71
DW634, DW636, VS 41, VS 71
D26420, D26421
D26441
EST 170
BSS 150, BT-OS 150
RT-OS 30, BT-OS 280 E
ERU 270
RT-OS 30, BT-OS 280 E
SS-G 270, BSS 250
MSs 641 a, MSs 641 b
MSs 641 a, MSs 641 b
MSs 641 a, MSs 641 b
TP 31 E
RS 4, RS 4 E, RS 4 - STF, RS 4 E - STF, RS 400, RS 400 Plus, RTS 400 (EQ-Plus, EQ, Q-Plus, Q)
RS 3 - STF, RS 4 E - STF, RS 4, RS 4 E
RS 3, RS 3 Plus, RS 3 E, RS 3 E Plus, RS 3 - STF, RS 3 E - STF, RS 300, RS 300 Q/EQ
RS 3 - SFE, RS 3 E - SFE
RS 3 - STF, RS 3 E - STF
RS 3 - STF, RS 3 E - STF
RS 1, RS 2, RS 2 E, LRB - IAS, RS 200, RS 100C, RS 100 CQ, RS 200 Q/EQ
RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF, RS 2, RS 2 E
RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF
RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF
OS 80-2, OSE 80-2
MS 713
WFO 280
WFO 280
SV 8 SA
FS 10 SB
SV 12 SG
SV 12 SF
SV 12 SD, SV 12 V
2436, 2437
2440
2441
CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE
CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE
UVA 115 E
U 115E, UK 115/ 115 E
U 115, U 115 E
U 115E, UK 115/ 115 E
BO 3700, BO 3711
BO 4554, BO 4556, BO 4565, BO 4555, BO 4566
9045 B, 9045 N, 9046, BO 4900V
BO 4556, BO 4558, BO 4555
BO 4901, 9046
9046, BO 4900V
SR 4350
SR 221, SR 321, SR 4320, SFE 227, SF 226
SR 226, SRE 227, SR 180 INTEC
SRE 357, SR 356, SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23
SR 216, SRE 217, SRA 60
FSR 200 INTEC
SR 358, SRE 359, SR 4351
SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359
SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359
POS 13
PV 240 A, TV 4102
TV 4003, TV 4103
ESS 2590
ESS 1890 C
S 35, NS 40, NS 40 I, NS-801
S 35, NS-40I, NS 801, NS 40, ESS 1890 C, ESS 2590
EOS 2410
NS-6200, NS 6300 A, ESS 3215 V
NS 6300 A
ESS 3215 V
7300, 7300 S, 7330, 7390, 7395, 7365 AA
7366 AA, 7351 AA, 7346 AA, 7346, 7361 AB
7315, 7320, 7330, 7365 AA, 7366 AA, 7351 AA, 7346 AA, 7346, 7361 AB
7314 MA
7312 AA, 7314 MA
666, 7381 MA
7381 MA
Einhell
Fein
Felisatti
Festool
Flex
HILTI
Hitachi
HOLZ HER
Kress
Mafell
Makita
Metabo
Milwaukee
Peugeot
Ryobi
SKIL
77
Dimenzije
u mm
Raspored
rupa
Dzajn
93 x 230
108 x 115
115 x 230
115 x 280
115 x 280
115 x 280
140 x 115
93 x 180
93 x 230
115 x 230
115 x 230
115 x 280
115 x 280
115 x 230
115 x 280
115 x 280
80 x 133
80 x 133
80 x 165
93 x 180
93 x 180
93 x 230
93 x 230
115 x 230
115 x 230
115 x 280
115 x 280
80 x 133
115 x 105
115 x 280
115 x 230
80 x 133
93 x 180
114 x 104
115 x 115
115 x 230
93 x 180
115 x 230
115 x 230
115 x 230
115 x 280
115 x 230
115 x 230
115 x 230
115 x 280
93 x 230
115 x 103
115 x 230
115 x 140
115 x 280
115 x 280
93 x 180
93 x 230
93 x 230
93 x 230
115 x 115
115 x 103
115 x 230
115 x 280
115 x 280
80 x 133
93 x 180
115 x 230
93 x 180
93 x 190
93 x 230
93 x 230
115 x 110
115 x 230
115 x 280
115 x 280
93 x 180
93 x 190
93 x 230
115 x 110
115 x 140
115 x 230
115 x 280
GL 3
GL 20
GL 16
bez rupe
GL 1
GL 1
GL 33
GL 17
GL 3
GL 15
GL 16
GL 1
GL 13
GL 16
GL 11
GL 11
GL 18
GL 18
GL 8
GL 17
GL 17
bez rupe
GL 9
GL 15
GL 16
bez rupe
GL 11
GL 18
GL 43
GL 1
GL 15
GL 18
GL 17
GL 19
GL 20
GL 16
GL 6
GL 15
GL 16
GL 16
GL 11
GL 11
GL 15
GL 16
GL 1
GL 9
GL 19
GL 16
GL 38
bez rupe
GL 11
GL 17
bez rupe
GL 9
bez rupe
GL 20
GL 19
GL 16
bez rupe
GL 11
GL 18
GL 17
GL 16
GL 17
GL 10
bez rupe
GL 9
GL 29
GL 16
bez rupe
GL 11
GL 17
GL 10
GL 9
GL 29
GL 38
GL 16
GL 11
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
samo pričvršćavanje
za pričvršćavan. sa sponama
Listovi, Araci,
Diskovi
Vodič kroz primenu
Bogen und Streifen
Schleifmittel auf Unterlagen
Brusni papir, vodootporan
Veoma fleksibilan vodootporni brusni papir za obradu boja, lakova i gitovanih
površina, naročito u oblasti autoreparacije
PS 8 A
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
2500
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Staklo/Kamen
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
A
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
230 x 280
180
50
269269
3.587,00
230 x 280
220
50
269275
3.587,00
230 x 280
240
50
269279
3.587,00
230 x 280
280
50
269285
3.587,00
230 x 280
320
50
269289
3.587,00
230 x 280
360
50
269294
3.587,00
230 x 280
400
50
269299
3.587,00
230 x 280
600
50
269314
3.587,00
230 x 280
800
50
269323
3.803,00
230 x 280
1000
50
269328
3.803,00
Brusni papir, vodootporan
Veoma fleksibilan vodootporni brusni papir za obradu boja, lakova i gitovanih
površina, naročito u oblasti autoreparacije
PS 8 C
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Staklo/Kamen
Plastika
Metal
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
C
Cena
RSD
230 x 280
60
50
269424
5.569,00
230 x 280
80
50
269429
5.232,00
230 x 280
100
50
269435
4.922,00
230 x 280
120
50
269444
4.922,00
230 x 280
150
50
269448
4.113,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
78
Araci/listovi
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir, vodootporan
Visokokvalitetan, fleksibilan brusni papir, sa vodootpornom podlogom, za obradu
farbe, lakova i gitovanih površina. Osnovna primena pri autoreparaciji i lakiranju
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Staklo/Kamen
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
A
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
230 x 280
220
50
2002
4.437,00
230 x 280
240
50
2003
4.437,00
230 x 280
280
50
2004
4.437,00
230 x 280
320
50
2005
4.437,00
230 x 280
360
50
2006
4.437,00
230 x 280
400
50
2007
4.437,00
230 x 280
500
50
2008
4.437,00
230 x 280
600
50
2009
4.437,00
230 x 280
800
50
2010
4.707,00
230 x 280
1000
50
11892
4.707,00
230 x 280
1200
50
6616
4.707,00
230 x 280
1500
50
186794
4.707,00
230 x 280
2000
50
186795
4.707,00
Brusni papir, vodootporan
Visokokvalitetan, fleksibilan brusni papir, sa vodootpornom podlogom, za obradu
farbe, lakova i gitovanih površina. Osnovna primena pri autoreparaciji i lakiranju
PS 11 C
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 Širina x Dužina
u mm
Listovi, Araci,
Diskovi
PS 11 A
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600 800
1000 1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Staklo/Kamen
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
C
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
230 x 280
60
50
2022
7.429,00
230 x 280
80
50
2023
6.459,00
230 x 280
100
50
2117
5.704,00
230 x 280
120
50
2116
4.989,00
230 x 280
150
50
2011
4.707,00
230 x 280
180
50
2012
4.437,00
230 x 280
220
50
2013
4.437,00
230 x 280
240
50
2014
4.437,00
230 x 280
280
50
2015
4.437,00
230 x 280
320
50
2016
4.437,00
230 x 280
360
50
2017
4.437,00
230 x 280
400
50
2018
4.437,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
79
Araci/listovi
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno brušenje
tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući ACT i antistatik
svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
Brusni papir
PS 22 F ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Drvo
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 280
40
100
6529
6.958,00
115 x 280
60
100
6531
5.529,00
115 x 280
80
100
6532
4.868,00
115 x 280
100
100
6533
4.437,00
115 x 280
120
100
6534
4.437,00
Brusni papir
Po ceni povoljan brusni papir, za višestranu primenu u obradi drveta i farbe
PS 30 D
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
D
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 280
40
100
194671
2.832,00
115 x 280
60
100
194673
2.334,00
115 x 280
80
100
194674
2.105,00
115 x 280
100
100
194675
1.943,00
115 x 280
120
100
194676
1.943,00
115 x 280
150
100
194678
1.943,00
115 x 280
180
100
194679
1.943,00
115 x 280
240
100
194680
1.957,00
230 x 280
40
50
194660
5.070,00
230 x 280
60
50
194662
4.059,00
230 x 280
80
50
194663
3.587,00
230 x 280
100
50
194664
3.290,00
230 x 280
120
50
194665
3.290,00
230 x 280
150
50
194666
3.290,00
230 x 280
180
50
194667
3.290,00
230 x 280
240
50
194668
3.317,00
230 x 280
320
50
194669
3.317,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
80
Araci/listovi
Oslojeni brusni materijali
Papir za finalnu obradu
Fleksibilni brusni papir za završnu obradu i sa mogućnošću široke primene u
obradi drveta, farbe i laka
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Tip rupe
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Metal
Vezivno sredstvo
Lepilo
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
B
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
93 x 230
40
100
2416
2.082,00
93 x 230
60
100
2418
1.699,00
93 x 230
80
100
2419
1.526,00
93 x 230
100
100
2390
1.417,00
93 x 230
120
100
2391
1.417,00
93 x 230
180
100
2393
1.417,00
93 x 230
240
100
2395
1.431,00
93 x 230
40
GL 9
100
2665
3.439,00
93 x 230
60
GL 9
100
2667
3.048,00
93 x 230
80
GL 9
100
2668
2.872,00
93 x 230
100
GL 9
100
2669
2.765,00
93 x 230
120
GL 9
100
2670
2.765,00
93 x 230
180
GL 9
100
2684
2.765,00
115 x 280
40
100
2412
3.142,00
115 x 280
60
100
2414
2.576,00
115 x 280
80
100
2415
2.306,00
115 x 280
100
100
2379
2.145,00
115 x 280
120
100
2380
2.145,00
115 x 280
150
100
2381
2.145,00
115 x 280
180
100
2382
2.145,00
115 x 280
220
100
2383
2.158,00
115 x 280
240
100
2384
2.158,00
115 x 280
40
GL 1
100
5326
4.490,00
115 x 280
60
GL 1
100
5324
3.924,00
115 x 280
80
GL 1
100
5323
3.654,00
115 x 280
100
GL 1
100
5322
3.493,00
115 x 280
120
GL 1
100
5321
3.493,00
115 x 280
180
GL 1
100
5319
3.493,00
230 x 280
40
50
2059
5.192,00
230 x 280
50
50
2060
4.638,00
230 x 280
60
50
2061
4.153,00
230 x 280
80
50
2062
3.668,00
230 x 280
100
50
2048
3.345,00
230 x 280
120
50
2049
3.345,00
230 x 280
150
50
2050
3.345,00
230 x 280
180
50
2051
3.345,00
230 x 280
220
50
2052
3.398,00
230 x 280
240
50
2053
3.398,00
230 x 280
280
50
2054
3.398,00
230 x 280
320
50
2055
3.398,00
230 x 280
400
50
2057
3.398,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
81
Listovi, Araci,
Diskovi
PL 31 B
Araci/listovi
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir
Visoko kvalitetan brusni papir, naročito pogodan za obradu farbe, laka i gita
PS 33 B/PS 33 C
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
B/C
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
230 x 280
40
50
147849
6.027,00
230 x 280
60
50
147850
4.760,00
230 x 280
80
50
147851
4.181,00
230 x 280
100
50
149719
3.803,00
230 x 280
120
50
147852
3.803,00
230 x 280
150
50
149528
3.803,00
230 x 280
180
50
147853
3.803,00
230 x 280
220
50
149529
3.857,00
230 x 280
240
50
147854
3.857,00
230 x 280
280
50
149793
3.857,00
230 x 280
320
50
149530
3.857,00
230 x 280
400
50
148971
3.857,00
230 x 280
500
50
170667
3.857,00
230 x 280
600
50
170668
3.857,00
Brusni papir, aktivno oslojen
Visoko kvalitetni brusni papir namenjen za obradu farbe, laka i gita.
Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, stierat
PS 73 BW
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
B
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
230 x 280
150
50
301196
4.571,00
230 x 280
180
50
301197
4.571,00
230 x 280
220
50
301198
4.564,00
230 x 280
240
50
301199
4.564,00
230 x 280
280
50
301200
4.564,00
230 x 280
320
50
301201
4.564,00
230 x 280
400
50
301202
4.564,00
230 x 280
500
50
301203
4.564,00
230 x 280
600
50
301204
4.564,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
82
Araci/listovi
Oslojeni brusni materijali
Brusno platno, smeđe
Visoko kvalitetno, fleksibilno, impregnirano brusno platno za višestruku primenu
u metalnoj industriji
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Čelik
Metal
Drvo
Nerđajući čelik
Plastika
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 280
40
100
73953
7.630,00
115 x 280
60
100
74436
6.756,00
115 x 280
80
100
72227
6.354,00
115 x 280
100
100
73583
6.090,00
115 x 280
120
100
72488
6.090,00
230 x 280
30
50
2083
16.094,00
230 x 280
40
50
2084
14.012,00
230 x 280
50
50
2085
13.111,00
230 x 280
60
50
2086
12.278,00
230 x 280
80
50
2087
11.459,00
230 x 280
100
50
2088
10.960,00
230 x 280
120
50
2089
10.960,00
230 x 280
150
50
2090
10.960,00
230 x 280
180
50
2091
10.960,00
230 x 280
220
50
2092
11.057,00
230 x 280
240
50
2093
11.057,00
230 x 280
280
50
2094
11.057,00
230 x 280
320
50
2095
11.057,00
230 x 280
360
50
2096
11.057,00
230 x 280
400
50
2097
11.057,00
230 x 280
500
50
2098
11.057,00
230 x 280
600
50
5334
11.057,00
Brusno platno, plavo
Kvalitetan univerzalni proizvod za brušenje ravnih površina pri obradi metala
KL 371 X
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Listovi, Araci,
Diskovi
KL 361 JF
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Metal
Vezivno sredstvo
Lepilo
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
X
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
230 x 280
40
50
2100
9.310,00
230 x 280
50
50
2101
8.727,00
230 x 280
60
50
2102
8.214,00
230 x 280
80
50
2103
7.700,00
230 x 280
100
50
2104
7.381,00
230 x 280
120
50
2105
7.381,00
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
83
Araci/listovi
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak KS 371 X, Brusno platno, plavo
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
230 x 280
150
50
2106
7.381,00
230 x 280
180
50
2107
7.381,00
230 x 280
220
50
2108
7.437,00
230 x 280
240
50
2109
7.437,00
230 x 280
280
50
119885
7.437,00
230 x 280
320
50
119886
7.437,00
230 x 280
360
50
119887
7.437,00
230 x 280
400
50
119888
7.437,00
Brusno platno, smeđe
Visoko fleksibilan univerzalan proizvod za metalopreradjivačku industriju, dobar
odnos cena / kvalitet
KL 385 JF
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Cena
RSD
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Drvo
Metal
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
JF
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
230 x 280
40
50
218047
11.501,00
230 x 280
50
50
218048
10.766,00
230 x 280
60
50
218050
10.128,00
230 x 280
80
50
218051
9.476,00
230 x 280
100
50
218052
9.074,00
230 x 280
120
50
218053
9.074,00
230 x 280
150
50
218054
9.074,00
230 x 280
180
50
218055
9.074,00
230 x 280
220
50
218056
9.158,00
230 x 280
240
50
218057
9.158,00
230 x 280
280
50
218058
9.158,00
230 x 280
320
50
218059
9.158,00
230 x 280
400
50
218061
9.158,00
230 x 280
600
50
218063
9.158,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
84
Listovi, samopričvršćavajući
Oslojeni brusni materijali
PS 22 K
Brusni papir zatvorenog zrna, sa agresivnim skidanjem materijala i za dobijanje
homogeno brušene površine pri obradi tvrdog drveta, npr. hrast, bukva
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Raspored Rupa
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
E
Drvo
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
70 x 125
60
100
147593
2.860,00
70 x 125
80
100
140608
2.590,00
70 x 125
100
100
131668
2.414,00
70 x 125
120
100
129801
2.414,00
70 x 125
150
100
135581
2.414,00
70 x 125
180
100
129802
2.414,00
80 x 133
40
GL18
100
149852
4.626,00
80 x 133
60
GL18
100
149853
3.952,00
80 x 133
80
GL18
100
149854
3.615,00
80 x 133
100
GL18
100
149855
3.426,00
80 x 133
120
GL18
100
149857
3.426,00
80 x 133
150
GL18
100
232741
3.426,00
80 x 133
180
GL18
100
232742
3.426,00
80 x 133
220
GL18
100
206371
3.439,00
100 x 115
80
100
103378
3.116,00
100 x 115
100
100
103379
2.886,00
100 x 115
120
100
103380
2.886,00
100 x 115
150
100
103381
2.886,00
100 x 115
180
100
103382
2.886,00
115 x 115
80
100
82076
2.927,00
115 x 115
100
100
81638
2.671,00
115 x 115
120
100
81637
2.671,00
115 x 115
150
100
94721
2.671,00
115 x 230
40
GL15
100
122331
9.075,00
115 x 230
60
GL15
100
116647
7.389,00
115 x 230
80
GL15
100
116648
6.580,00
115 x 230
100
GL15
100
116649
6.081,00
115 x 230
120
GL15
100
114942
6.081,00
115 x 230
150
GL15
100
111500
6.081,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
85
Listovi, Araci,
Diskovi
Brusni papir, samopričvršćavajuči
Listovi, samopričvršćavajući
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir, samopričvršćavajuči
PS 33 BK / PS 33 CK
Visoko kvalitetni brusni papir namenjen za obradu farbe, laka i gita
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
Raspored Rupa
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
B/C
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
70 x 125
80
100
155072
1.942,00
70 x 125
100
100
151786
1.826,00
70 x 125
120
100
151785
1.835,00
70 x 125
150
100
151784
1.835,00
70 x 125
180
100
148228
1.835,00
70 x 125
220
100
155500
1.835,00
70 x 125
240
100
152381
1.835,00
70 x 125
280
100
197133
1.835,00
80 x 133
40
GL18
100
146974
3.398,00
80 x 133
60
GL18
100
146975
2.940,00
80 x 133
80
GL18
100
146976
2.711,00
80 x 133
100
GL18
100
146977
2.576,00
80 x 133
120
GL18
100
147169
2.576,00
80 x 133
150
GL18
100
149107
2.576,00
80 x 133
180
GL18
100
147479
2.576,00
80 x 133
220
GL18
100
149819
2.590,00
80 x 133
240
GL18
100
148050
2.590,00
80 x 133
320
GL18
100
149897
2.590,00
80 x 133
400
GL18
100
149899
2.590,00
93 x 178
40
GL17
100
146970
4.342,00
93 x 178
60
GL17
100
146971
3.615,00
93 x 178
80
GL17
100
146972
3.278,00
93 x 178
100
GL17
100
146973
3.061,00
93 x 178
120
GL17
100
148046
3.061,00
93 x 178
150
GL17
100
149138
3.061,00
93 x 178
180
GL17
100
148047
3.061,00
93 x 178
220
GL17
100
148916
3.089,00
93 x 178
240
GL17
100
148048
3.089,00
100 x 115
80
100
147101
2.293,00
100 x 115
100
100
147102
2.158,00
100 x 115
120
100
147103
2.158,00
100 x 115
150
100
148658
2.158,00
100 x 115
180
100
147104
2.158,00
100 x 115
240
100
147105
2.172,00
115 x 230
40
GL15
100
146966
6.567,00
115 x 230
60
GL15
100
146967
5.407,00
115 x 230
80
GL15
100
146968
4.868,00
115 x 230
100
GL15
100
146969
4.531,00
115 x 230
120
GL15
100
147182
4.531,00
115 x 230
150
GL15
100
149820
4.531,00
115 x 230
180
GL15
100
147183
4.531,00
115 x 230
220
GL15
100
149486
4.557,00
115 x 230
240
GL15
100
147184
4.557,00
115 x 230
320
GL15
100
147185
4.557,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 76; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
86
Ručni blok
Ručni blok
Držač za brusni samopričvršćavajući papir
HK 100
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
68 x 118 x 40
1
185320
Cena
RSD
696,00
Listovi, Araci,
Diskovi
Širina x dužina x visina
u mm
Cene po 1 komadu. Preporučene cene.
Napomena: Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
87
Brusno runo, Brusni Blok
Brusno runo
Brusno runo, idelno za poravnavanje neravnina, čišćenje i finiširanje
NPA 400
Širina x Dužina
u mm
Primena Al. oksid:
Nerđajuci celik
Metal / Drvo
Boje/lakovi
Plastika
Finoća
Primena SiC:
Boje/lakovi
Plastika
Metal / Drvo
Nerđajuci celik
Vezivno sredstvo
Smola
Boje
Zrno
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
152 x 229
coarse
Brown
Al. oksid
10
258862
33.301,00
152 x 229
medium
Green HD
Al. oksid
10
258864
14.040,00
152 x 229
very fine
Green
Al. oksid
10
258865
11.528,00
152 x 229
very fine
Maroon
Al. oksid
10
258866
11.528,00
152 x 229
medium
Black
SiC
10
258863
14.483,00
152 x 229
ultra fine
Grey
SiC
10
258867
14.483,00
152 x 229
-
Non Abrasive White
-
10
258868
12.264,00
152 x 229
1
7 Boja
Al. oksid / SiC
7
258869
121.390,00
Brusni Blok, fleksibilan,
oslojen sa četiri strane
SK 500
Brusna spužva oslojena sa četli strane za finu obradu profilisanih i ravnih
površina. Brusna spužva je postojana, može se prati i ponovo upotrebljavati.
Pogodna je za suvo i vlažno brušenje
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 Širina x dužina x visina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 70 x 25
60
100
125279
8.047,00
100 x 70 x 25
80
100
225165
8.047,00
100 x 70 x 25
100
100
125280
8.047,00
100 x 70 x 25
120
100
225166
8.047,00
100 x 70 x 25
180
100
225167
8.047,00
100 x 70 x 25
220
100
225168
8.047,00
100 x 70 x 25
280
100
225169
8.047,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
88
Brusne spužve
SW 501
Veoma fleksibilan alat za ručno brušenje. Brusna spužva oslojena sa dve strane
sa prilagodljivim jezgrom. Otporna na gužvanje i kidanje, može se prati i ponovo
upotrebljavati. Pogodna za suvo i vlažno brušenje
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x dužina x visina
u mm
Granulacija
120 150
180
220 240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
123 x 96 x 12,5
120
100
125281
7.632,00
123 x 96 x 12,5
220
100
125282
8.047,00
Brusne spužve, fleksibilne,
oslojene sa dve strane
SW 502
Struktura kao i SW 501 ali sa mnogo agresvnijim zrnom Silicijum karbida
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x dužina x visina
u mm
Granulacija
120 150
180
220 240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Drvo
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
123 x 96 x 12,5
120
100
244377
7.632,00
123 x 96 x 12,5
220
100
244379
7.632,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
89
Listovi, Araci,
Diskovi
Brusne spužve, fleksibilne,
oslojene sa dve strane
Diskovi
Vodič kroz primenu
Tip rasporeda rupa na diskovima
KLINGSPOR nudi proizvode sa velikim izborom
različitih oblika i tipova rasporeda rupa za
izvlačenje prašine. Oblik i tip rasporeda rupa
koji Vam je potreban zavisi od mašine koju
upotrebljavate. U dole prikazanoj tabeli navedene
su najpopularnije mašine i za nih odgovarajući oblici
i tipovi rasporeda rupa. Na sledećim stranama pronaći ćete raspoložive oblike i tipove rasporeda rupa
markirane u tabelama proizvoda.
0=
bez rupe
10 =
30 =
okrugla rupa rupa u obliku zvezde
GLS 1
prečnik 150 mm
8 rupa prečnika 10 mm
raspoređene na prečniku
od 120 mm + 1 centralna
rupa prečnika 17 mm
Orbitalne i delta brusilice
Proizvođač
Tip
Dimenzija u mm
Raspored rupa
Ackermann + Schmitt
XS 712
125
GLS 5
X 1107 VE
150
GLS 2
AEG
Delta DSE 260
105x105x105
GLS 17
Atlas Copco
GLS 2
prečnik 150 mm
8 rupa prečnika 10 mm
raspoređene na prečniku
od 65 mm
Black & Decker
FS 2 D
98 x 148
GLS 24
EX 400, EXE 400, EX 450, EXE 460-125, EX 125 E, EX 125 ES
125
GLS 5
GLS 5
EXE 450
prilagodljiv do 125
EXE 450
150
GLS 2 (7)
EXE 460 - 150, ROS 150 E, EX 150 E
150
GLS 3
EX/E 450
150
GLS 7
LST 21 R350, LST 22 R350
90
GLS 41
VS 11 D
98 x 148
GLS 24
LST 30 H90-11
115
bez rupe
LST 20 R525, LST 20 R550
125
bez rupe
LST 21 R525, LST 21 R550, LST 22 R525, LST 22 R550
125
GLS 5
GLS 5
TXE 150
prilagodljiv do 125
LST 20 R625, LST 20 R650, LST 30 H90-15, LST 30 S90-15
150
bez rupe
ROS 150 E, LST 21 R625, LST 21 R650, LST 22 R625, LST 22 R650,
150
GLS 3
LST31 H90-15, LST31 S90-15, LST32 H90-15, LST32 S90-15, LST 22 R625-9
150
GLS 3
TXE 150
150
GLS 7
VP510
96x96x96
GLS 15
KA 510
94x94x94
GLS 15
KA 165 GT (mouse)
GLS 25
KA 230 E
BD190, BD190 E, BD190S, BD190D, XTA90EK, KS 191 EK, KA 198
GLS 3
prečnik 150 mm
6 rupa prečnika 10 mm
raspoređene na prečniku
od 80 mm
GLS 5
prečnik 125 mm
8 rupa prečnika 10 mm
raspoređene na prečniku
od 65 mm
GLS 4
prečnik 115 mm
8 rupa prečnika 10 mm
raspoređene na prečniku
od 65 mm
Bosch
GLS 15
trokutast prečnika 96 mm
6 rupa prečnik 8 mm
po prečniku 52 mm
Einhell
GLS 24
98 x 148 mm
7 rupe prečnik10 mm
GLS 47
prečnik 150 mm
8 rupa prečnika 9 mm
raspoređene na prečniku
od 120 mm, 6 rupa prečnika
9 mm raspoređene na prečniku
od 80 mm + 1 centralna rupa
prečnika 17 mm
DeWalt / ELU
NOV !!!
Fein
GLS 51
prečnik 150 mm
8 rupa prečnika 10 mm
raspoređene na prečniku
od 120 mm, 8 rupa prečnika 8
mm raspoređene na prečniku
od 65 mm + 1 centralna rupa
prečnika 10 mm
GLS 52
prečnik 225 mm
10 rupa prečnika 12 mm
raspoređene na prečniku
od 105 mm
Ostali oblici rupa raspoloživi na zahtev
Felisatti
GLS 34
125
GLS 5
KA 190, KA 190 E, KA 190 S, KA 198GT, KA220, KA220G, KA191EK
125
GLS 5
Delta GDA 280 E
96x96x96
GLS 15
Delta PDA 100, PDA 10-92
96x96x96
GLS 15
Delta PDA 120 E
96x96x96
GLS 15
Delta PDA 240 E, PDA 180, PDA 180 E
96x96x96
GLS 15
PEX 11 A, PEX 115, PEX 11 AE
115
GLS 4
PEX 300 A/AE, GEX 125-150 AVE Professional
125
GLS 5
PEX 400 AE
125
GLS 5
PEX 12 A , PEX 12 AE
125
GLS 5
PEX 125 A-1, PEX 125 AE
125
GLS 5
PEX 270 A/AE
125
GLS 5
GEX 125 A, GEX 125 AC, GEX 125-1 AE
125
GLS 5
PEX 220 A
125
GLS 5
PEX 15 AE, GEX 150 AE
150
GLS 3
GEX 150 AC/E, GEX 150 Turbo
150
GLS 3
PEX 420 AE
150
GLS 3
DE-G 200 E
94x94x94
GLS 15
EX 115
115
GLS 4
EX-G 125 E
125
GLS 5
BES 125, EX-G 125, BT-RS 420 E, BES 125 E, BRS 380 E
125
GLS 5
ES 55 E
125
GLS 5
ES 56 E, ES 56 EK
150
GLS 3
DW423, D26453
125
GLS 5
DW443, D 26410
150
GLS 3
LL 107 VEA
115
bez rupe
MSf 636-1
125
GLS 5
M 1000-5
125
GLS 5
XS 712
125
GLS 5
MSf 636-1
150
GLS 26
MSf 649-2 a/b
150
GLS 2 (7)
M 1000-6
150
GLS 2 (7)
X 1107 VE
150
GLS 3
TP 521/AS, TP 521/E, TP 522 AS/CE
150
GLS 3
90
Diskovi
Vodič kroz primenu
Orbitalne i delta brusilice
Proizvođač
Tip
Dimenzija u mm
Raspored rupa
Proizvođač
Tip
Dimenzija u mm
Raspored rupa
Festool
RO 90 DX FEQ-Plus
90
GLS 41
Makita
BO 4561, BO 4565
96 x 96 x 96
GLS 15
DS 400, DTS 400
98 x 148
GLS 24
BO 5000
125
GLS 5
DX 93
94 x 94 x 94
GLS 16
BO 5010, BO 5041, BO 5031 K
125
GLS 5
ES 125, ES 125 E
125
GLS 5
BO 5021, BO 5021 K, BO 5041 K
125
GLS 5
ES 125 E-PLUS, ES 125 PLUS
125
GLS 5
BO 6030
150
GLS 1
ES 125 EQ-Plus; ES 125 EQ, ES 125 Q-Plus,
ES 125 Q, ETS 125, LEX 2 125/3, LEX 1 125/7
125
GLS 27
BO 6040
150
GLS 1
DS E 130
96x96x96
GLS 15
ET 2 E - Plus
150
GLS 1
DS E 170, DS E 180
96x96x96
GLS 15
RO 150, RO 150 E
150
GLS 1
RO 125 FEQ-Plus
125
GLS 27
RO 2 E-Plus
150
GLS 1
ET 2 E
150
GLS 2
Flex
Hilti
Hitachi
HOLZ HER
Kress
LEX 150
150
GLS 1
ETS 150/3, ETS 150/5, WTS 150/7 E,
WTS 150/7 E-Plus
150
GLS 1
ETS 150/5 EQ, ETS 150/S EQ-E, ETS 150/5 EQ-Plus
150
GLS 1
Multi-Jetstream (8+8+1)
150
GLS 51
OD 100-2, ODE 100-2
98x148
DSE 300
94x94x94
GLS 15
DSE 300 Intec, DSE 280 INTEC
94x94x94
GLS 15
SXE 400
80
GLS 13
SX E 125, FSX 200 INTEC, SXE 425 TURBOTEC
125
GLS 5
SX E 425, SXE 325 INTEC
125
GLS 5
SX E 425 XL, SXE 450 TURBOTEC
150
GLS 3
SX E 450 Duo
150
GLS 3
PDS 13, FS 2 D
98 x 148
GLS 24
GLS 24
PRS 125 E
125
GLS 5
ROS 150 E
150
GLS 3
XS 712, XS 713
125
GLS 5
X 1107 VE, XS 1107 VE
150
GLS 3
Milwaukee
Peugeot
PAE 115
115
GLS 4
PRX 150 E
150
GLS 3
ORE 125-2
125
GLS 27
WFE 150
150
GLS 3
Pro Tool
ESP 150 E
150
GLS 3
WFE 380
150
GLS 3
Ryobi
ERO 2412V, CRO 180M
125
GLS 5
WFE 450 E
150
GLS 3
SKIL
7110 AA, 7115 AA
96x96x96
GLS 15
FSV 13 Y
125
GLS 5
7415
115
GLS 4
TSV 13 Y, SV 13 YA
125
GLS 5
7400
125
GLS 5
SAY 150 A
150
GLS 3
7425
125
GLS 5
GLS 7 (1)
7430
125
GLS 5
GLS 17
7435, 7440 AA, 7460 AA
125
GLS 5
RO 150
150
GLS 3
LRT 150
150
GLS 3
LRE 84 H, RTE84H
125
GLS 5
RX 91 C, RT188N, RTE46L, RTE146L
150
GLS 3
2445
150
CDS 6425, CDS 6420, CDS 6422 E
CPS 6115-1, 6115 E
Mafell
Metabo
105
115
Stayer
GLS 4
CPS 6125-1
125
GLS 5
CPS 6125 E
125
GLS 5
CPS 6125 E SET
125
GLS 5
HEX 1385 E
125
GLS 5
HEX 6385 E, 300 EXE
125
GLS 5
900 MPS
150
GLS 3
900 HEX /2
150
GLS 3
UT 150 E
150
GLS 1, 3, 47
UX 150 E
150
GLS 1, 3, 47
Wegoma
Molimo Vas da kontaktirate KLINGSPOR ukoliko niste u mogućnosti da na ovoj listi pronađete mašinu koju Vi koristite. Bit će nam
zadovoljstvo da Vam pomognemo. Ako se proizvodi koji su Vam
potrbni ne nalaze u skladištu, proizvest ćemo ih za Vas, s tim da
naručite količinu minimalne narudžbe.
Količina minimalne narudžbe
Forma
Diskovi, obična
pozadina
Diskovi
Podloga papir
Veći 200 mm
PS 11 C, PS 22 F ACT
Količina minimalne
arudžbe
1.000 komada
CS 310 X, CS 321 X
Količina minimalne
arudžbe
500 komada
Veći 400 mm
200 komada
100 komada
Veći 600 mm
100 komada
100 komada
25 komada
25 komada
preko 600 mm
Veći 125 mm
Diskovi, samo
pričvršćavajućI
Podloga platno
Veći 200 mm
PS 21 FK, PS 22 K,
PS 33 BK/CK, PS 73 BWK/CWK
1.000 komada
CS 411 XK
1.000 komada
500 komada
500 komada
Veći 400 mm
200 komada
200 komada
Veći 600 mm
100 komada
50 komada
91
Listovi, Araci,
Diskovi
Orbitalne i delta brusilice
Diskovi
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir, vodootporan
Visokokvalitetan, fleksibilan brusni papir, sa vodootpornom podlogom, za obradu
farbe, lakova i gitovanih površina. Osnovna primena pri autoreparaciji i lakiranju
PS 11 C
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100 120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000 1200
1500
2000
Boje/lakovi/kitovi
Staklo/Kamen
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
C
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno brušenje
tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući ACT i antistatik
svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
Brusni papir
PS 22 F ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
Tip rupe
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Drvo
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
180 x 22
40
50
115022
180 x 22
60
30
30
Cena
RSD
10.261,00
50
120109
8.602,00
180 x 22
80
30
50
115020
7.835,00
180 x 22
100
30
50
120110
7.348,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 91; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako
naručiti: Instrukcije na strani 199.
92
Diskovi, samopričvršćavajući
Oslojeni brusni materijali
PS 21 K
Proizvod za mehaničku obradu metala, naročito za nerđajuće čelike
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Tip rupe
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Čelik
Nerđajući čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115
40
0
50
237224
4.981,00
115
60
0
50
248808
4.051,00
115
80
0
50
249326
3.607,00
115
120
0
50
249327
3.330,00
115
150
0
50
248809
3.330,00
115
240
0
50
255347
3.357,00
125
40
0
50
246857
5.675,00
125
60
0
50
237780
4.578,00
125
80
0
50
237781
4.065,00
125
120
0
50
237782
3.746,00
125
150
0
50
255348
3.746,00
125
240
0
50
237785
3.774,00
150
40
0
50
230312
7.617,00
150
60
0
50
230313
6.090,00
150
80
0
50
230314
5.370,00
150
120
0
50
246488
4.926,00
150
150
0
50
239244
4.926,00
150
240
0
50
251509
4.967,00
Brusni papir, samopričvršćavajuči
PS 22 K
Posebno pogodan za obradu drveta i metala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
Listovi, Araci,
Diskovi
Brusni papir, samopričvršćavajuči
Tip rupe
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600 800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
E
Metal
Drvo
Nerđajući čelik
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
96
40
GLS15
50
142134
3.237,00
96
60
GLS15
50
142135
2.765,00
96
80
GLS15
50
142136
2.562,00
96
100
GLS15
50
145055
2.414,00
96
120
GLS15
50
142137
2.414,00
96
150
GLS15
50
146336
2.414,00
96
180
GLS15
50
142138
2.414,00
96
240
GLS15
50
142139
2.428,00
115
24
0
50
6754
4.531,00
115
40
0
50
2785
3.479,00
115
60
0
50
2786
2.832,00
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 91; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
93
Diskovi, samopričvršćavajući
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak PS 22 K, Brusni papir, samopričvršćavajuči
Prečnik
u mm
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115
80
0
50
6756
2.535,00
115
100
0
50
2787
2.347,00
115
120
0
50
6757
2.347,00
115
150
0
50
80046
2.347,00
115
180
0
50
2788
2.347,00
115
220
0
50
88330
2.360,00
115
240
0
50
88333
2.360,00
115
320
0
50
95561
2.360,00
115
400
0
50
111470
2.360,00
115
40
GLS4
50
82938
4.167,00
115
60
GLS4
50
82940
3.520,00
115
80
GLS4
50
82941
3.209,00
115
100
GLS4
50
82942
3.021,00
115
120
GLS4
50
82944
3.021,00
115
150
GLS4
50
82945
3.021,00
115
180
GLS4
50
82946
3.021,00
115
240
GLS4
50
87424
3.048,00
125
24
0
50
7300
5.164,00
125
40
0
50
2294
3.964,00
125
60
0
50
2295
3.197,00
125
80
0
50
6774
2.846,00
125
100
0
50
2296
2.630,00
125
120
0
50
6775
2.630,00
125
150
0
50
78163
2.630,00
125
180
0
50
62107
2.630,00
125
220
0
50
97176
2.657,00
125
240
0
50
91922
2.657,00
125
320
0
50
93284
2.657,00
125
400
0
50
130114
2.657,00
125
24
GLS5
50
89485
5.852,00
125
40
GLS5
50
89486
4.638,00
125
60
GLS5
50
89488
3.883,00
125
80
GLS5
50
89489
3.534,00
125
100
GLS5
50
89491
3.304,00
125
120
GLS5
50
89493
3.304,00
125
150
GLS5
50
89494
3.304,00
125
180
GLS5
50
89495
3.304,00
125
220
GLS5
50
90758
3.317,00
125
240
GLS5
50
92753
3.317,00
125
320
GLS5
50
89496
3.317,00
125
400
GLS5
50
104778
3.317,00
125
40
GLS27
50
260795
4.760,00
125
60
GLS27
50
260796
4.005,00
125
80
GLS27
50
260797
3.654,00
125
100
GLS27
50
260798
3.439,00
125
120
GLS27
50
260799
3.439,00
125
150
GLS27
50
260800
3.439,00
125
180
GLS27
50
260801
3.439,00
125
240
GLS27
50
260802
3.465,00
150
24
0
50
2474
7.011,00
150
40
0
50
20207
5.312,00
150
60
0
50
6649
4.248,00
150
80
0
50
6936
3.749,00
150
100
0
50
6697
3.439,00
150
120
0
50
6937
3.439,00
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 91; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
94
Diskovi, samopričvršćavajući
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak PS 22 K, Brusni papir, samopričvršćavajuči
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
150
150
0
50
71140
3.439,00
150
180
0
50
4022
3.439,00
150
220
0
50
93324
3.479,00
150
240
0
50
91605
3.479,00
150
320
0
50
91721
3.479,00
150
400
0
50
129092
3.479,00
150
24
GLS1
50
6516
7.821,00
150
40
GLS1
50
6520
6.108,00
150
60
GLS1
50
6523
5.056,00
150
80
GLS1
50
6524
4.557,00
150
100
GLS1
50
6525
4.234,00
150
120
GLS1
50
6526
4.234,00
150
150
GLS1
50
80722
4.234,00
150
180
GLS1
50
6611
4.234,00
150
220
GLS1
50
98990
4.275,00
150
240
GLS1
50
89451
4.275,00
150
320
GLS1
50
89450
4.275,00
150
400
GLS1
50
129389
4.275,00
150
40
GLS2
50
74088
6.108,00
150
60
GLS2
50
72633
5.056,00
150
80
GLS2
50
72632
4.557,00
150
100
GLS2
50
73490
4.234,00
150
120
GLS2
50
72628
4.234,00
150
150
GLS2
50
79862
4.234,00
150
180
GLS2
50
72624
4.234,00
150
240
GLS2
50
91814
4.275,00
150
24
GLS3
50
93321
7.821,00
150
40
GLS3
50
89181
6.108,00
150
60
GLS3
50
86634
5.056,00
150
80
GLS3
50
86635
4.557,00
150
100
GLS3
50
97072
4.234,00
150
120
GLS3
50
86636
4.234,00
150
150
GLS3
50
86637
4.234,00
150
180
GLS3
50
87528
4.234,00
150
220
GLS3
50
100157
4.275,00
150
240
GLS3
50
97778
4.275,00
150
320
GLS3
50
97779
4.275,00
150
400
GLS3
50
128356
4.275,00
150
40
GLS51
50
306611
6.108,00
150
60
GLS51
50
306612
5.056,00
150
80
GLS51
50
305559
4.557,00
150
100
GLS51
50
306507
4.234,00
150
120
GLS51
50
305560
4.234,00
150
150
GLS51
50
306508
4.234,00
150
180
GLS51
50
306509
4.234,00
150
240
GLS51
50
309471
4.275,00
180
24
0
50
2782
9.869,00
180
40
0
50
2476
7.457,00
180
60
0
50
2477
5.974,00
180
80
0
50
6914
5.259,00
180
100
0
50
2783
4.841,00
180
120
0
50
6915
4.841,00
200
40
0
50
77659
9.088,00
Listovi, Araci,
Diskovi
Prečnik
u mm
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 91; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
95
Diskovi, samopričvršćavajući
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak PS 22 K, Brusni papir, samopričvršćavajuči
Prečnik
u mm
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
200
60
0
50
77660
7.281,00
200
80
0
50
77656
6.418,00
200
100
0
50
77658
5.879,00
200
120
0
50
77661
5.879,00
Brusni papir, samopričvršćavajuči
PS 33 BK / PS 33 CK
Visoko kvalitetan brusni papir, naročito pogodan za obradu farbe, laka i gita.
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
Tip rupe
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500 600 800
1000
1200
1500
2000
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
B/C
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
96
40
GLS15
100
147163
2.913,00
96
60
GLS15
100
147164
2.535,00
96
80
GLS15
100
147165
2.347,00
96
100
GLS15
100
147166
2.225,00
96
120
GLS15
100
148195
2.225,00
98 x 148
60
GLS24
100
215473
2.535,00
98 x 148
80
GLS24
100
215474
2.225,00
98 x 148
100
GLS24
100
215475
2.040,00
98 x 148
120
GLS24
100
215476
2.040,00
115
40
0
100
147701
3.021,00
115
60
0
100
148469
2.484,00
115
80
0
100
147144
2.239,00
115
100
0
100
150379
2.064,00
115
120
0
100
146955
2.068,00
125
40
0
100
154113
3.412,00
125
60
0
100
147604
2.779,00
125
80
0
100
149055
2.484,00
125
100
0
100
150431
2.306,00
125
120
0
100
150433
2.306,00
125
40
GLS5
100
146954
4.208,00
125
60
GLS5
100
147642
3.587,00
125
80
GLS5
100
147643
3.290,00
125
100
GLS5
100
147977
3.116,00
125
120
GLS5
100
147170
3.116,00
125
150
GLS5
100
150760
3.116,00
125
180
GLS5
100
147837
3.116,00
125
240
GLS5
100
147838
3.142,00
150
40
0
100
147922
4.518,00
150
60
0
100
147107
3.641,00
150
80
0
100
146739
3.237,00
150
100
0
100
147106
2.980,00
150
120
0
100
146740
2.980,00
150
150
0
100
148375
2.980,00
150
180
0
100
146958
2.980,00
150
220
0
100
149916
3.008,00
150
240
0
100
146959
3.008,00
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 91; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
96
Diskovi, samopričvršćavajući
Oslojeni brusni materijali
PAŽNJA: Nastavak PS 33 BK / PS 33 CK, samopričvršćavajući diskovi
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
150
320
0
100
146716
150
400
0
100
147108
3.008,00
150
40
GLS1
100
146978
5.326,00
150
60
GLS1
100
146979
4.450,00
150
80
GLS1
100
143130
4.045,00
150
100
GLS1
100
143131
3.776,00
150
120
GLS1
100
147093
3.776,00
150
150
GLS1
100
148379
3.776,00
150
180
GLS1
100
147095
3.776,00
150
220
GLS1
100
149794
3.774,00
150
240
GLS1
100
147094
3.774,00
150
320
GLS1
100
147096
3.774,00
150
400
GLS1
100
147097
3.774,00
150
60
GLS2
100
147226
4.450,00
150
80
GLS2
100
143132
4.045,00
150
100
GLS2
100
143133
3.776,00
150
120
GLS2
100
147225
3.776,00
150
150
GLS2
100
148377
3.776,00
150
180
GLS2
100
147224
3.776,00
150
240
GLS2
100
147280
3.803,00
150
320
GLS2
100
147721
3.803,00
150
40
GLS3
100
147647
5.326,00
150
60
GLS3
100
147124
4.450,00
150
80
GLS3
100
146946
4.045,00
150
100
GLS3
100
143694
3.776,00
150
120
GLS3
100
146947
3.776,00
150
150
GLS3
100
149151
3.776,00
150
180
GLS3
100
146948
3.776,00
150
220
GLS3
100
149255
3.774,00
150
240
GLS3
100
146907
3.774,00
150
320
GLS3
100
147126
3.774,00
150
400
GLS3
100
147125
3.774,00
150
40
GLS51
100
310531
5.312,00
150
60
GLS51
100
301874
4.437,00
150
80
GLS51
100
301925
4.032,00
150
100
GLS51
100
301926
3.776,00
150
120
GLS51
100
301927
3.776,00
150
150
GLS51
100
301928
3.776,00
150
180
GLS51
100
304084
3.776,00
150
220
GLS51
100
301929
3.803,00
150
240
GLS51
100
304815
3.803,00
150
320
GLS51
100
301930
3.803,00
150
400
GLS51
100
310898
3.803,00
225
40
0
50
223162
9.398,00
225
60
0
50
210124
7.524,00
225
80
0
50
210129
6.634,00
225
100
0
50
224731
5.791,00
225
120
0
50
210130
6.081,00
225
40
GLS52
50
302042
9.989,00
225
60
GLS52
50
302043
8.152,00
225
80
GLS52
50
302044
7.443,00
225
100
GLS52
50
302045
6.877,00
225
120
GLS52
50
302046
6.877,00
225
220
GLS52
50
302049
6.930,00
3.008,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 91; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
97
Listovi, Araci,
Diskovi
Prečnik
u mm
Diskovi, samopričvršćavajući
Oslojeni brusni materijali
Brusni papir, aktivno oslojen,
samopričvršćavajući
PS 73 BWK / PS 73 CWK
Visoko kvalitetni brusni papir namenjen za obradu farbe, laka i gita.
Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, stierat
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
Tip rupe
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Polu-otvoren
Podloga
B/C
Boje/lakovi/kitovi
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
150
40
0
100
301231
4.607,00
150
60
0
100
301232
3.705,00
150
80
0
100
301233
3.274,00
150
100
0
100
301234
3.012,00
150
120
0
100
301235
3.012,00
150
150
0
100
301236
3.012,00
150
180
0
100
301237
3.012,00
150
220
0
100
301238
3.038,00
150
240
0
100
301239
3.038,00
150
320
0
100
301240
3.038,00
150
400
0
100
301241
3.038,00
150
500
0
100
301937
3.038,00
150
800
0
100
301886
3.038,00
150
1000
0
100
301891
3.038,00
150
40
GLS1
100
301205
5.421,00
150
60
GLS1
100
301206
4.518,00
150
80
GLS1
100
301207
4.086,00
150
100
GLS1
100
301208
3.816,00
150
120
GLS1
100
301209
3.816,00
150
150
GLS1
100
301210
3.816,00
150
180
GLS1
100
301211
3.816,00
150
220
GLS1
100
301212
3.857,00
150
240
GLS1
100
301213
3.857,00
150
320
GLS1
100
301214
3.857,00
150
400
GLS1
100
301215
3.857,00
150
500
GLS1
100
301216
3.857,00
150
600
GLS1
100
301217
3.857,00
150
800
GLS1
100
301890
3.857,00
150
40
GLS3
100
301218
5.421,00
150
60
GLS3
100
301219
4.518,00
150
80
GLS3
100
301220
4.086,00
150
100
GLS3
100
301221
3.816,00
150
120
GLS3
100
301222
3.816,00
150
150
GLS3
100
301223
3.816,00
150
180
GLS3
100
301224
3.816,00
150
220
GLS3
100
301225
3.857,00
150
240
GLS3
100
301226
3.857,00
150
320
GLS3
100
301227
3.857,00
150
400
GLS3
100
301228
3.857,00
150
500
GLS3
100
301229
3.857,00
150
600
GLS3
100
301230
3.857,00
150
800
GLS3
100
301889
3.857,00
150
40
GLS47
100
301810
5.421,00
150
60
GLS47
100
301811
4.518,00
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 91; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
98
Diskovi, samopričvršćavajući / Podloga
Oslojeni brusni materijali
Prečnik
u mm
Granulacija
Tip rupe
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
150
80
GLS47
100
301812
4.086,00
150
100
GLS47
100
301813
3.816,00
150
120
GLS47
100
301814
3.816,00
150
150
GLS47
100
301855
3.816,00
150
180
GLS47
100
301856
3.816,00
150
220
GLS47
100
301857
3.857,00
150
240
GLS47
100
301858
3.857,00
150
320
GLS47
100
301859
3.857,00
150
400
GLS47
100
301860
3.857,00
150
500
GLS47
100
301861
3.857,00
150
600
GLS47
100
301862
3.857,00
150
80
GLS51
100
310524
4.086,00
150
100
GLS51
100
309470
3.816,00
150
120
GLS51
100
310478
3.816,00
150
150
GLS51
100
310479
3.816,00
150
180
GLS51
100
310525
3.816,00
150
220
GLS51
100
310526
3.843,00
150
240
GLS51
100
309093
3.843,00
150
320
GLS51
100
309094
3.843,00
150
400
GLS51
100
310527
3.843,00
150
500
GLS51
100
310528
3.857,00
150
1000
GLS51
100
310615
3.857,00
Podloga
Podloga za samopričvršćavajuće diskove
HST 359
Prečnik
u mm
Konac/
osovina
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115
M 10
1
70432
115
M 14
1
70433
696,00
115
8 mm
1
6874
667,00
125
M 14
1
70434
819,00
125
8 mm
1
70435
667,00
150
M 14
1
70436
1.249,00
180
M 14
1
73066
1.693,00
848,00
Cene po 100 komada (PS 73 BWK / PS 73 CWK) / po komadu (HST 359). Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 91; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
99
Listovi, Araci,
Diskovi
PAŽNJA: Nastavak PS 73 BWK / PS 73 CWK, Brusni papir, aktivno oslojen, samopričvršćavajući
Diskovi, brusno runo
Brusno runo
Standardni disk, izvanredan odnos cene i kvarteta za finiširanje, blago
profilisane površine
SV 484
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100 Prečnik
u mm
Granulacija
120
150
180 220
240
280 320
360
400
Finoća
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid oxide
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115
80
coarse
10
104134
32.339,00
115
100
medium
10
104135
30.590,00
115
180
medium
10
104138
30.590,00
115
280
very fine
10
104139
30.453,00
125
80
coarse
10
104136
42.688,00
125
100
medium
10
104137
40.497,00
125
180
medium
10
104140
40.497,00
125
280
very fine
10
104141
40.358,00
Brusno runo
Prvoklasan disk sa veoma jakim ivicama za zahtevne aplikacije. Pogodan za
grubo čišćenje, poravnavanje i obradu varova.
NDS 800
Prečnik
u mm
Primena:
Metal
Paint/Varnish/Filler
Plastic
Wood
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid oxide
Finoća
Boje
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
115
coarse
brown
115
medium
red
10
258430
53.565,00
10
258431
44.714,00
115
very fine
blue
10
258432
125
coarse
brown
10
258433
44.714,00
62.873,00
125
medium
red
10
258434
51.428,00
125
very fine
blue
10
258445
51.428,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 75. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
100
Cena
RSD
Podloga
Podloga
Podloga za diskove (brusno runo)
NDS 555
Konac/
osovina
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115
M 14
1
164100
1.679,00
125
M 14
1
208275
1.929,00
Listovi, Araci,
Diskovi
Prečnik
u mm
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
101
Brzo zamenljivi diskovi
Vodič kroz primenu
KLINGSPOR-ov brzo zamenljivi disk namenjen je za upotrebu na pneumatskim I
električnim brusilicama.
Primena:
Q Konstrukcija I izrada alata
Q Avio industrija
Q Proizvodnja motora
Q Obrada sečiva
Q Izrada kalupa
Q Izrada sudova
Q Obrada odlivaka
Prednosti:
Q Brza i jednostavna zamena diskova omogućava uštedu vremena pri postavljanju
Q Nema spojnica ni čičak podloge tako da nema proklizavanja i oslobadjanja
toplote
Q Disk ostaje centriran
Q Jednostavna upotreba, karakteristična glatka površina
Q Raznovrsna primena zahvaljujući različitim dimenzijama I tvrdoćama podloge
Primena Brzo zamenljivi diskovi
Oslojeni brusni materijali
Tip nanosa
Svojstva
zrna
Tip
Tip zrna
QMC/QRC 412
Aluminium oksid
Obrtni disk za grubo I srednje skidanje materijala.
104, 109
QMC/QRC 411
Aluminijum
cirkon
Visoki učinak skidanja materijala pri obradi nerđajućeg čelika
I čelika.
105, 109
QMC/QRC 409
Aluminijum
cirkon
Veoma agresivno skidanje materijala I produženi vek upotrebe
pri obradi nerđajućeg čelika I visoko legiranih čelika, proizvod
sadrži multibond premaz za hladno brušenje.
105, 110
QMC/QRC 910
Keramički
Al.oksid
Veoma oštro keramičko zrno za veliku agresivnost
I multibond premaz za hladno brušenje.
106, 110
QMC/QRC 400
Aluminium oksid
Disk od brusnog runa namenjen za finalnu obradu.
107, 110
QMC/QRC 800
Aluminium oksid
Vrhunskog kvaliteta sa povećanom stabilnošću ivica za izdržljivost
pri primeni. Izuzetno podesno za gruba čišćenja, skidanje, obaranje 107, 111
ivica I za obradu varova.
Pravilan izbor podmetača
Podmetač brzo zamenljivih diskova dostupan je u više vrsta zavisno od namene.
U zavisnosti od čvrstine podloge zavisiće uklanjanje materijala. Mekša podloga
omogućava rad na neravnim površinama I završno brušenje.
QCA 555 (Br. Artikla. 308693) omogućava primenu na uobičajenoj ugaonoj
brusilici.
102
Strana
Brzo zamenljivi diskovi
Vodič kroz primenu
Dva sistema pričvršćavanja preovladavaju na tržištu za grupu proizvoda “Brzo zamenljivih diskova”. KLINGSPOR vam nudi obe, Quick Metal
Connect i Quick Roll Connect, zas ve tipove.
Sistem QMC (Quick Metal Connect)
Brzo zamenljivi disk sa metalnim zatvaranjem je pričvršćen za podlogu pomoću metalne kopče.
Listovi, Araci,
Diskovi
Sistem QRC (Quick Roll Connect)
Postavite brzo izmenjivi disk na podlogu upotrebljavajući plastičnu čauru sa navojem i učvrsti okretajući ga za
180 stepeni u smeru kazaljke na satu.
Obratite pažnju na maksimalnu brzinu operacije za datu podlogu koja vam je prikazana u tabeli.
Molimo Vas obratite pažnju na minimalne količine prilikom narudžbe prikazane u tabeli.
Količina minimalne narudžbe (QRC System)
QCD
QRC 412
QRC 411
QRC 409
QRC 910
QRC 800
QRC 400
Prečnik
Količina minimalne
narudžbe
25 mm
300 komada
38 mm
300 komada
50 mm
200 komada
76 mm
150 komada
38 mm
100 komada
50 mm
100 komada
76 mm
100 komada
38 mm
100 komada
50 mm
100 komada
76 mm
100 komada
Bezbedna upotreba KLINGSPOR proizvoda
Proizvodi iz ove grupe su označeni sa odgovarajućim
sigurnosnom oznakama u saglasnosti sa FEPA Sigurnosnim Preporukama.
Nošenje
zaštitne maske
ili naočala za
zaštitu očiju
Upotreba
zaštitnika za uši
103
Nošenje
zaštitnih
rukavica za
ruke
Upotreba
zaštitnika za uši
Obraćanje
pažnje na
bezbe donosne
instrukcije
Obavezna
upotreba
podmetača
Brzo zamenljivi diskovi
Quick Metal Connect
Brzo zamenljivi disk
Obrtni disk za grubo I srednje skidanje materijala
QMC 412
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Metal
Obojeni metali
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
25
36
100
295112
7.063,00
25
40
100
295113
6.744,00
25
50
100
295114
6.632,00
25
60
100
295155
6.536,00
25
80
100
295156
6.465,00
25
100
100
295157
6.411,00
25
120
100
295158
6.369,00
25
150
100
295159
5.910,00
25
180
100
295160
5.910,00
25
240
100
295161
6.340,00
25
320
100
295162
6.854,00
38
36
100
295174
7.062,00
38
40
100
295175
6.743,00
38
50
100
295176
6.631,00
38
60
100
295177
6.646,00
38
80
100
295178
6.660,00
38
100
100
295179
6.395,00
38
120
100
295180
6.563,00
38
150
100
295181
6.369,00
38
180
100
295182
6.340,00
38
240
100
295183
6.340,00
38
320
100
295184
6.854,00
50
36
100
295196
8.671,00
50
40
100
295197
8.034,00
50
50
100
295198
7.923,00
50
60
100
295199
7.826,00
50
80
100
295200
7.714,00
50
100
100
295201
7.395,00
50
120
100
295202
7.437,00
50
150
100
295203
7.507,00
50
180
100
295204
7.507,00
50
240
100
295205
7.298,00
50
320
100
295206
8.297,00
76
36
50
295218
12.500,00
76
40
50
295219
11.862,00
76
50
50
295220
11.141,00
76
60
50
295221
11.016,00
76
80
50
295222
10.794,00
76
100
50
295223
10.405,00
76
120
50
295224
10.558,00
76
150
50
295225
9.420,00
76
180
50
295226
10.211,00
76
240
50
295227
10.488,00
76
320
50
295228
11.862,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 103; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 102.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
104
Brzo zamenljivi diskovi
Quick Metal Connect
Brzo zamenljivi disk
Visoki učinak skidanja materijala pri obradi nerđajućeg čelika I čelika
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
25
36
100
295276
7.354,00
25
40
100
295277
7.021,00
25
60
100
295279
7.065,00
25
80
100
295280
6.827,00
25
120
100
295281
6.660,00
38
36
100
295288
7.353,00
38
40
100
295289
7.575,00
38
50
100
295290
6.647,00
38
60
100
295291
6.896,00
38
80
100
295292
7.020,00
38
120
100
295293
6.854,00
50
36
100
295300
9.962,00
50
40
100
295301
9.476,00
50
50
100
295302
8.644,00
50
60
100
295303
8.325,00
50
80
100
295304
8.173,00
50
120
100
295305
8.020,00
76
36
50
295312
15.275,00
76
40
50
295313
14.485,00
76
50
50
295314
12.848,00
76
60
50
295315
12.293,00
76
80
50
295316
12.043,00
76
120
50
295317
11.419,00
Brzo zamenljivi disk
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Listovi, Araci,
Diskovi
QMC 411
Veoma agresivno skidanje materijala I produženi vek upotrebe pri obradi
nerđajućeg čelika I visoko legiranih čelika, proizvod sadrži multibond premaz
za hladno brušenje
QMC 409
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Prečnik
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
38
36
100
295324
8.796,00
38
40
100
295325
8.367,00
38
50
100
295326
7.908,00
38
60
100
295327
7.589,00
38
80
100
295328
7.521,00
38
120
100
297720
8.297,00
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
Nastavak £
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 103; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 102.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
105
Brzo zamenljivi diskovi
Quick Metal Connect
PAŽNJA: Nastavak QMC 409, Brzo zamenljivi disk
Prečnik
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50
36
100
295334
10.989,00
50
40
100
295335
9.198,00
50
50
100
295336
9.088,00
50
60
100
295337
9.143,00
50
80
100
295338
8.949,00
50
120
100
295339
8.700,00
76
36
50
295346
17.661,00
76
40
50
295347
16.329,00
76
50
50
295348
14.844,00
76
60
50
295349
13.860,00
76
80
50
295350
13.610,00
76
120
50
297324
13.818,00
Brzo zamenljivi disk
Veoma oštro keramičko zrno za veliku agresivnost I multibond premaz za hladno
brušenje
QMC 910
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Visoko legirani čelici
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
38
36
100
295356
10.197,00
38
40
100
295357
9.421,00
38
50
100
295358
8.920,00
38
60
100
295359
8.533,00
38
80
100
295360
8.006,00
50
36
100
295366
13.139,00
50
40
100
295367
11.988,00
50
50
100
295368
11.168,00
50
60
100
295369
10.586,00
50
80
100
295370
9.906,00
76
36
50
295376
22.101,00
76
40
50
295377
19.743,00
76
50
50
295378
18.049,00
76
60
50
295379
16.829,00
76
80
50
295380
15.442,00
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 103; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 102.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
106
Brzo zamenljivi diskovi
Quick Metal Connect
Brzo zamenljivi disk
Disk od brusnog runa namenjen za finalnu obradu
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Metal
Prečnik
u mm
Finoća
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Kataloški
broj
Cena
RSD
38
medium
100
295386
9.088,00
38
fine
100
295387
8.325,00
38
very fine
100
295388
8.325,00
50
medium
50
295392
9.087,00
50
fine
50
295393
9.088,00
50
very fine
50
295394
9.088,00
76
medium
25
295398
17.412,00
76
fine
25
295399
15.899,00
76
very fine
25
295400
15.899,00
Brzo zamenljivi disk
Vrhunskog kvaliteta sa povećanom stabilnošću ivica za izdržljivost pri primeni.
Izuzetno podesno za gruba čišćenja, skidanje, obaranje ivica I za obradu varova
QMC 800
Prečnik
u mm
Listovi, Araci,
Diskovi
QMC 400
Primena:
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Finoća
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
38
coarse
100
295404
15.552,00
38
medium
100
295405
14.873,00
38
very fine
100
295406
14.123,00
50
coarse
50
295410
20.215,00
50
medium
50
295411
19.186,00
50
very fine
50
295412
18.022,00
76
coarse
25
295416
34.434,00
76
medium
25
295417
32.310,00
76
very fine
25
295418
29.911,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 103; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 102.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
107
Brzo zamenljivi diskovi
Podloga
Podmetač
Podloga za brzo zamenljivi disk
QMC 555
Prečnik diska i osovine
u mm
Tvrdoća
Boje
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
25 x 6
soft
siv
30.000 1/min
1
300056
1.319,00
25 x 6
medium
plav
30.000 1/min
1
295422
1.249,00
38 x 6
soft
siv
30.000 1/min
1
300058
1.583,00
38 x 6
medium
plav
30.000 1/min
1
295424
1.554,00
38 x 6
firm
crven
30.000 1/min
1
300059
1.721,00
50 x 6
soft
siv
30.000 1/min
1
300060
1.693,00
50 x 6
medium
plav
30.000 1/min
1
295426
1.693,00
50 x 6
firm
crven
30.000 1/min
1
295427
1.832,00
76 x 6
soft
siv
20.000 1/min
1
300061
1.790,00
76 x 6
medium
plav
20.000 1/min
1
295430
1.790,00
76 x 6
firm
crven
20.000 1/min
1
295431
2.026,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
108
Brzo zamenljivi diskovi
Quick Roll Connect
Brzo zamenljivi disk
Obrtni disk za grubo I srednje skidanje materijala
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Metal
Obojeni metali
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
25
80
100
295167
6.729,00
25
120
100
295169
6.648,00
38
80
100
295189
6.729,00
38
120
100
295191
6.648,00
50
36
100
295207
8.172,00
50
40
100
295208
7.821,00
50
60
100
295210
7.591,00
50
80
100
295211
7.510,00
50
120
100
295213
7.389,00
76
36
50
295229
11.259,00
76
60
50
295232
10.072,00
76
80
50
295233
9.910,00
76
120
50
295235
9.668,00
Brzo zamenljivi disk
Visoki učinak skidanja materijala pri obradi nerđajućeg čelika I čelika
QRC 411
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Listovi, Araci,
Diskovi
QRC 412
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
25
40
100
295283
7.551,00
25
60
100
295285
7.066,00
38
40
100
295295
7.551,00
38
60
100
295297
7.066,00
50
36
100
295306
9.236,00
50
40
100
295307
8.791,00
50
60
100
295309
8.022,00
50
80
100
295310
7.955,00
50
120
100
295311
7.740,00
76
36
50
295318
13.470,00
76
40
50
295319
12.540,00
76
60
50
295321
10.961,00
76
80
50
295322
10.813,00
76
120
50
295323
10.395,00
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 103; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 102.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
109
Brzo zamenljivi diskovi
Quick Roll Connect
Brzo zamenljivi disk
Veoma agresivno skidanje materijala I produženi vek upotrebe pri obradi
nerđajućeg čelika I visoko legiranih čelika, proizvod sadrži multibond premaz
za hladno brušenje
QRC 409
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50
36
100
295340
9.708,00
50
60
100
295343
8.346,00
50
80
100
295344
8.252,00
50
120
100
295345
8.009,00
76
36
50
295351
14.440,00
Brzo zamenljivi disk
Veoma oštro keramičko zrno za veliku agresivnost I multibond premaz za hladno
brušenje
QRC 910
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Visoko legirani čelici
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Cena
RSD
50
40
100
295372
11.879,00
50
60
100
295374
10.449,00
50
80
100
295375
9.668,00
76
40
50
295382
18.916,00
76
60
50
295384
15.950,00
76
80
50
295385
14.359,00
Brzo zamenljivi disk
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Aluminijum cirkon
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Disk od brusnog runa namenjen za finalnu obradu
QRC 400
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po 100 komada. Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 103; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 102.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
110
Brzo zamenljivi diskovi
Quick Roll Connect / Podmetač
Brzo zamenljivi disk
Vrhunskog kvaliteta sa povećanom stabilnošću ivica za izdržljivost pri primeni.
Izuzetno podesno za gruba čišćenja, skidanje, obaranje ivica I za obradu varova
QRC 800
Primena:
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Prečnik
u mm
Finoća
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Kataloški
broj
Cena
RSD
coarse
50
295413
17.811,00
medium
50
295414
16.247,00
50
very fine
50
295415
16.247,00
76
coarse
25
295419
30.025,00
76
medium
25
295420
28.219,00
Podmetač
Listovi, Araci,
Diskovi
50
50
Podmetač za brzo zamenljivi disk QRC izgleda.
QRC 555
Prečnik diska i osovine
u mm
Tvrdoća
Boje
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
25 x 6
medium
plav
38 x 6
medium
plav
30.000 1/min
1
295423
1.888,00
30.000 1/min
1
295425
50 x 6
medium
1.888,00
plav
30.000 1/min
1
295428
50 x 6
1.778,00
firm
crven
30.000 1/min
1
295429
1.930,00
76 x 6
medium
plav
20.000 1/min
1
295432
1.888,00
76 x 6
firm
crven
20.000 1/min
1
295433
1.754,00
Cene po 100 komada (QRC 800) / po komadu (QRC 555). Preporučene cene.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 103; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 102.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
111
Lepezasti Brusevi
Vodič kroz primenu
KLINGSPOR lepezasti brusevi su perfektno rešenje za preciznu završnu obradu površina.
Razvoj lepezastih bruseva u KLINGSPOR od preko 40 godina, doprineo je poboljšanju
nijhove ekonomičnosti i praktičnosti pri završnoj obradi površina. Lepezasti oblik, radijalni
raspored segmenata brusnog platna oslojenog aluminijum oksidom,omogućavaju da
se ovi brusevi perfektno prilagođavaju konturama predmeta obrade.
KLINGSPOR ima lepezaste bruseve za sve površine, čak i ako su konkavne ili konveksne, i
skoro sve materijale.
Univerzalni lepezasti brus za ugaone brusilice.
Lepezasti brus WSM 617 za ugaone brusilice
KLINGSPOR -ov novi lepezasti brus WSM 617 za ugaone brusilice je pogodan za jednostavno i brzo postavljanje na ugaonu brusilicu. Navoj M14 narezan na ugrađenom
plastičnom jezgru, omogućava Vam direktno navrtanje na osovinu brusilice – jednostavno i
brzo ručno montiranje.
Bezbedna upotreba KLINGSPOR brusenih
materijala
Proizvodi ove grupe su označeni sa prikladnim
sigurnosnim piktogramima saglasnim sa FEPA
sigurnosnim standardom za odgovorajauću
merodavnu upotrebu brusnih materijala.
Nošenje zaštitne
maske ili naočala
za zaštitu očiju
Upotreba
zaštitnika
za uši
Obraćanje pažnje Nošenje zaštitne
na bezbedonosne
maske za
instrukcije
prašinu
Nošenje
zaštitnih
rukavica
za ruke
Ne upotrebljavati
za vodeno
brušenje
Količina minimalne narudžbe
Tip
Prečnik u mm
NCS 600 / NFS 600
30, 40, 50, 60
80, 100
MM 650
Količina minimalne
narudžbe
150 komada
100 komada
SM 611
Upotreba u odnosu na mašine
= Glavna primena
= Moguća primena
112
Fleksibilna vratila
Plastika
Konture u drvetumodeliranje
Konture u drvetumodeliranje
Boje / lakovi / kitovi
Profili
Drvo
Cevi
Escajg
Reljefi
Alati
Oprema
Izrada kalupa
Precizno inženjerstvo
114, 128
115
116
116
117
118
119, 128
119, 129
120
121
125
125
126
126
Profili
SM 611
SM 611 H
MM 630
MM 650
WSM 617
FSR 618
NCW 600
NFW 600
PW 2000
KM 613
KM 615
KMT 614
NCS 600
NFS 600
Str.
Upotreba u inženjerst. /
konstr. kontejnera
Tip
Metal
Brusne četke
Opis
Upotreba u odnosu na materijale
Ugaone brusilice
KMT 614
165
200 – 300
300 – 400
100 – 165
200 – 300
100 – 165
200 – 300
350 – 410
FSR 618
Stone brusilice
KM 615
Količina minimalne
narudžbe
20 komada
10 komada
4 komada
20 komada
10 komada
20 komada
10 komada
4 komada
Prečnik u mm
Automatske brusilice
40 – 320
od 360
40 – 180
40 – 320
od 360
KM 613
Tip
Brusna mašina za ravno
brušenje
Količina minimalne
narudžbe
250 komada
500 komada
250 komada
250 komada
500 komada
Granulacija
Bušilice
Tip
Lepezasti Brusevi
Vodič kroz primenu
Tehničke karakteristike lepezastih bruseva
Postoje dve različite vrste lepezatih bruseva: tvrdi i mekani lepezasti brusevi.
Te osobine se postižu različitim prečnicima jezgra, dužinom lepeza i gustinom
slaganja lepeza.
Tvrdi lepezasti brusevi
Velikog prečnika jezgra, sa više kratkih
lepeza gusto postavljenih koji obezbedjuju
agresivno brušenje i visok učinak uklonjenog
materijala.
Mekani lepezasti brus
Malog prečnika jezgra, sa manjim
brojem dužih lepeza koji obezbedjuju
jednolično obradjenu površinu.
Struktura lepeza
Druga mogućnost da se utiče na tvrdoću lepezastih bruseva je prilikom montaže lepeza, gde se različitim odnosom količine abrazivnih
lepeza i količinom srednjih slojeva dobija različita tvrdoća lepezastih bruseva. Što je odnos veći, veća je i tvrdoća samog lepezastog brusa.
5:1
1:1
3:1
Adapteri SMD 612 napravljeni su od čelika ili od livenog aluminijuma i
koriste se za sledeće standardne lepezaste bruseve: SM 611, MM 650,
NCW 600 and NFW 600.
Pravilno postavljanje adaptera je od izuzetne važnosti!
Adapter mora biti čvrsto postavljen u već pripremljeni žljeb.
Izgled obrađene površine
„ Kratke isprekidane linije
„ Grubo obrađena površina
„ Neravomeran izgled obrađene
površine
„ Duge kontinuirane linije
„ Minimalna ulegnuća
„ Glatko obrađena površina
Lepezasti brus, granulacija 40
Brusna traka, granulacija 40
Profilisane lepeze
Pre-profilisani lepezasti brusevi su dizajnirani tako da se perfektno
prilagođavaju nepravilnim oblicima obradaka i obezbeđuju odlične
rezultate od početka rada. Priprema pre-profilisanih lamelastih bruseva
ne iziskuje mnogo vremena.
Mi Vam stojimo na usluzi pri izboru vrste lamelastih bruseva.
113
Lepezasti brusevi
Adapteri
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
Lepezasti brus
Lepezasti brus sa ravnim lamelama za finu obradu spoljnih površina. Lepezaste,
radijalno postavljene lamele prilagodjavaju se konturi predmeta
SM 611
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x
Širina u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 30
40
9.500 1/min
5
12000
1.998,00
100 x 30
60
9.500 1/min
5
12002
2.026,00
100 x 30
80
9.500 1/min
5
12003
2.054,00
100 x 30
120
9.500 1/min
5
12005
2.096,00
100 x 30
180
9.500 1/min
5
12007
2.151,00
100 x 50
40
9.500 1/min
3
12015
2.234,00
100 x 50
80
9.500 1/min
3
12018
2.330,00
140 x 50
40
6.800 1/min
3
12060
2.734,00
140 x 50
60
6.800 1/min
3
12062
2.817,00
140 x 50
80
6.800 1/min
3
12063
2.776,00
140 x 50
120
6.800 1/min
3
12065
3.024,00
165 x 25
40
5.800 1/min
5
12075
2.608,00
165 x 25
60
5.800 1/min
5
12077
2.636,00
165 x 25
80
5.800 1/min
5
12078
2.693,00
165 x 25
100
5.800 1/min
5
12079
2.747,00
165 x 25
120
5.800 1/min
5
12080
2.776,00
165 x 25
150
5.800 1/min
5
12081
2.830,00
165 x 25
180
5.800 1/min
5
12082
2.844,00
165 x 25
240
5.800 1/min
5
12084
2.955,00
165 x 30
40
5.800 1/min
5
12090
2.719,00
165 x 30
60
5.800 1/min
5
12092
2.776,00
165 x 30
80
5.800 1/min
5
12093
2.859,00
165 x 30
120
5.800 1/min
5
12095
2.942,00
165 x 30
180
5.800 1/min
5
12097
3.038,00
165 x 50
40
5.800 1/min
3
12105
3.691,00
165 x 50
50
5.800 1/min
3
12106
3.677,00
165 x 50
60
5.800 1/min
3
12107
3.774,00
165 x 50
80
5.800 1/min
3
12108
3.899,00
165 x 50
100
5.800 1/min
3
12109
3.968,00
165 x 50
120
5.800 1/min
3
12110
4.051,00
165 x 50
150
5.800 1/min
3
12111
4.121,00
165 x 50
180
5.800 1/min
3
12112
4.121,00
165 x 50
240
5.800 1/min
3
12114
4.620,00
165 x 50
320
5.800 1/min
3
12116
4.620,00
200 x 25
120
4.800 1/min
5
12140
4.148,00
200 x 50
40
4.800 1/min
3
12165
5.813,00
200 x 50
60
4.800 1/min
3
12167
5.910,00
200 x 50
80
4.800 1/min
3
12168
6.050,00
200 x 50
120
4.800 1/min
3
12170
6.410,00
250 x 25
60
3.800 1/min
2
12197
5.009,00
250 x 25
80
3.800 1/min
2
12198
5.175,00
250 x 25
120
3.800 1/min
2
12200
5.175,00
250 x 25
180
3.800 1/min
2
12202
5.658,00
250 x 30
60
3.800 1/min
2
12212
5.051,00
Upotreba samo sa adapterom SMD 612!
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
114
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
PAŽNJA: Nastavak SM 611 Lepezasti brus
Prečnik x
Širina u mm
Granulacija
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
250 x 30
80
3.800 1/min
2
12213
5.325,00
250 x 30
240
3.800 1/min
2
12219
7.935,00
250 x 50
40
3.800 1/min
1
12225
7.228,00
250 x 50
60
3.800 1/min
1
12227
7.562,00
250 x 50
80
3.800 1/min
1
12228
8.408,00
250 x 50
120
3.800 1/min
1
12230
8.408,00
250 x 50
150
3.800 1/min
1
12231
9.754,00
250 x 50
180
3.800 1/min
1
12232
9.754,00
250 x 50
220
3.800 1/min
1
12233
9.754,00
250 x 50
240
3.800 1/min
1
12234
10.905,00
250 x 50
320
3.800 1/min
1
12236
10.905,00
300 x 50
40
3.200 1/min
1
12285
9.948,00
300 x 50
60
3.200 1/min
1
12287
9.948,00
300 x 50
80
3.200 1/min
1
12288
11.363,00
300 x 50
120
3.200 1/min
1
12290
11.363,00
300 x 50
180
3.200 1/min
1
12292
13.444,00
300 x 50
240
3.200 1/min
1
12294
15.718,00
300 x 50
320
3.200 1/min
1
12296
15.718,00
Upotreba samo sa adapterom SMD 612!
Lepezasti brus
SM 611 H
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik x širina
x otvor u mm
Granulacija
Granul
120 150
180 220
240 280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Metal
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
165 x 25 x 13
40
5.800 1/min
5
10030
2.608,00
165 x 25 x 13
60
5.800 1/min
5
10005
2.678,00
165 x 25 x 13
80
5.800 1/min
5
10004
2.789,00
165 x 25 x 13
120
5.800 1/min
5
10006
2.901,00
165 x 25 x 13
240
5.800 1/min
5
10027
3.705,00
165 x 50 x 13
40
5.800 1/min
3
10022
4.065,00
165 x 50 x 13
60
5.800 1/min
3
10017
4.273,00
165 x 50 x 13
80
5.800 1/min
3
10018
4.717,00
165 x 50 x 13
120
5.800 1/min
3
15990
4.717,00
165 x 50 x 13
180
5.800 1/min
3
10014
5.383,00
165 x 50 x 13
240
5.800 1/min
3
10009
6.035,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
115
Lepezasti brusevi
Lepezasti brus sa ravnim lamelama za finu obradu spoljnih površina. Lepezaste,
radijalno postavljene lamele prilagodjavaju se konturi predmeta
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
Lepezasti brus
Lepezasti brus sa otvorom i fleksibilnim, uzduž perforiranim lamelama za
obradu jako profilisanih delova. Namenjen za ručne i stabilne mašine
MM 650
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100 Prečnik x
Širina u mm
Granulacija
120 150 180 220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Metal
Plastika
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Kataloški
broj
Cena
RSD
250 x 50
80
2.300 1/min
2
2750
7.284,00
250 x 50
100
2.300 1/min
2
2486
7.284,00
250 x 50
120
2.300 1/min
2
2485
7.284,00
250 x 50
150
2.300 1/min
2
2483
8.504,00
250 x 50
180
2.300 1/min
2
2482
8.504,00
250 x 100
80
2.300 1/min
1
10210
13.513,00
250 x 100
120
2.300 1/min
1
2740
13.513,00
250 x 100
150
2.300 1/min
1
2741
16.398,00
250 x 100
180
2.300 1/min
1
2742
16.398,00
Upotreba samo sa adapterom SMD 612!
Lepezasti brus
Lepezasti brus sa osovinicom za pričvršćivanje i fleksibilnim, uzduž perforiranim
lamelama, za obradu jako profilisanih delova. Namenjen za ručne mašine
MM 630
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80 100
Prečnik x širina
x osovina u mm
Granulacija
120 150
180 220
240 280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Metal
Plastika
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
180 x 25 x 6
80
4.200 1/min
2
262630
2.636,00
180 x 25 x 6
120
4.200 1/min
2
262631
2.886,00
180 x 25 x 6
180
4.200 1/min
2
262632
2.886,00
180 x 25 x 6
240
4.200 1/min
2
262633
2.886,00
180 x 50 x 6
80
4.200 1/min
2
262634
3.191,00
180 x 50 x 6
120
4.200 1/min
2
262635
3.497,00
180 x 50 x 6
180
4.200 1/min
2
262636
3.497,00
180 x 50 x 6
240
4.200 1/min
2
262637
3.497,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
116
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
Adapter
Adapter za SM 611, MM 650, NFW 600 i NCW 600
SMD 612
Posebno pogodan
za
Prečnik četke
u mm
55 x 10
SM 611
79 x 12
SM 611, MM 650, NFW 600+NCW 600
121 x 14
SM 611, NFW 600+NCW 600
155 x 20
SM 611
201 x 25
228 x 25,4
20
2
14821
445,00
40
2
14823
487,00
200 + 250 mm
50
2
14824
806,00
300 mm
50
2
14826
1.223,00
SM 611
350 mm
80
2
14827
15.053,00
SM 611
380 + 410 mm
80
2
14829
10.069,00
Druga generacija specijalnih lepezastih bruseva za ugaone brusilice, idealno
za obradu neravnina, uklanjanja rđe, farbe, mrlja i sl.
Raspoložive granulacije:
Navoj
Cena
RSD
165 mm
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik x Granulacija
širina u mm
Kataloški
broj
100 + 140 mm
Lepezasti brus za ugaonu brusilicu
WSM
M 617
Maks.
Pakovanje
brušenje vece jedinica/pakovanju
Maksimalna
brzina operacije
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Boje
Plastika
Drvo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
115 x 20
40
M 14
80 m/s
13.300 1/min
5
277014
1.526,00
115 x 20
60
M 14
80 m/s
13.300 1/min
5
277015
1.526,00
5
277016
1.679,00
1.679,00
115 x 20
80
M 14
80 m/s
13.300 1/min
115 x 20
120
M 14
80 m/s
13.300 1/min
5
277017
125 x 20
40
M 14
80 m/s
12.200 1/min
5
277018
1.679,00
125 x 20
60
M 14
80 m/s
12.200 1/min
5
277019
1.679,00
125 x 20
80
M 14
80 m/s
12.200 1/min
5
277020
1.832,00
125 x 20
120
M 14
80 m/s
12.200 1/min
5
277021
1.832,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
117
Lepezasti brusevi
Prečnik
u mm
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
Tanjirasti brusni disk
Faltovani lepezasti brus sa uskom radnom površinom za obradu riseva, kanala,
žlebova, za ručne i stabilne mašine koje imaju duboki hod
FSR 618
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Metal
Drvo
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
165 x 14
40
5.800 1/min
10
10187
3.414,00
165 x 14
60
5.800 1/min
10
5830
3.414,00
165 x 14
80
5.800 1/min
10
5831
3.414,00
165 x 14
120
5.800 1/min
10
73994
3.414,00
165 x 14
150
5.800 1/min
10
25998
3.414,00
165 x 14
220
5.800 1/min
10
26033
3.414,00
165 x 14
240
5.800 1/min
10
26041
3.414,00
200 x 14
80
4.800 1/min
10
5833
3.649,00
200 x 14
120
4.800 1/min
10
25982
3.649,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
118
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
Lepezasti brus
Lepezasti brus sa kombinaciom od brusnog runa i platna, za posebno finu
obradu metalnih površina
NCW 600
Prečnik x
Širina u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Plastika
Granulacija
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Finoća
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
165 x 50
80
coarse
3.700 1/min
3
258909
3.691,00
165 x 50
100
medium
3.700 1/min
3
258910
3.843,00
165 x 50
150
medium
3.700 1/min
3
258911
3.843,00
165 x 50
180
very fine
3.700 1/min
3
258912
3.843,00
200 x 50
80
coarse
3.050 1/min
2
258913
6.355,00
200 x 50
100
medium
3.050 1/min
2
258914
6.646,00
200 x 50
150
medium
3.050 1/min
2
258915
6.646,00
Brus od najlonskog tkiva
Lepezasti brus od brusnog runa za matiranje, satiniranje i za završnu obradu
metalnih površina
NFW 600
Prečnik x
Širina u mm
Primena:
Metal
Nerđajući čelik
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Finoća
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
165 x 50
coarse
3.700 1/min
3
258898
4.080,00
165 x 50
medium
3.700 1/min
3
258899
4.080,00
165 x 50
very fine
3.700 1/min
3
258900
4.080,00
200 x 50
coarse
3.050 1/min
2
258901
7.034,00
200 x 50
medium
3.050 1/min
2
258902
7.034,00
200 x 50
very fine
3.050 1/min
2
258903
7.034,00
Upotreba samo sa adapterom SMD 612!
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
119
Cena
RSD
Lepezasti brusevi
Upotreba samo sa adapterom SMD 612!
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
Lepezasti brusni kolutovi, extra coarse
PW 2000
Brusno runo za čišćenje, višestruko primenjivo, sa velikim procentom agresivnog
silicijum karbida, za uobičajena čišćenja. Specijalno prilagodjen za grubo brušenje
varova i metala. Otvorena struktura runa sprečava prevremeno začepljanje odn.
zapušenje
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Metal
Kamen
Prečnik x širina
x otvor u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
10
194625
777,00
100 x 13 x 13
40 m/s
7.600 1/min
150 x 13 x 13
40 m/s
5.000 1/min
10
194626
1.249,00
200 x 13 x 13
40 m/s
3.700 1/min
10
241380
1.958,00
Učvršćivač za osovinu
Pribor za učvršćivanje PW 2000
SD 2000
Osovina
u mm
Držac
Zatezni disk
u mm
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
6
1 disk za Ø 100 - Ø 200
24/40/49 x 13 mm
1
194629
1.415,00
8
1-2 disk za Ø 100 - Ø 200
40/49/75 x 13 mm
1
194632
1.598,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
120
Mali lepezasti Brus
Lepezasti brusevi
Mali lepezasti Brus
Lepezasti brus sa osovinicom, namenjen za ručne mašine, za obradu profilisanih
delova, unutrašnjih površina i teško dostupnih mesta, posebno prilagodjen za
radijalnu čeonu upotrebu
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x visina
x osovina u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Maks.
RPM
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Metal
Drvo
Plastika
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
20 x 10 x 6
40
38.150 1/min
25
284729
237,00
20 x 10 x 6
60
38.150 1/min
25
284730
237,00
20 x 10 x 6
80
38.150 1/min
25
284731
237,00
20 x 10 x 6
120
38.150 1/min
25
284732
237,00
20 x 10 x 6
180
38.150 1/min
25
284733
237,00
20 x 10 x 6
240
38.150 1/min
25
284734
237,00
20 x 10 x 6
320
38.150 1/min
25
284735
250,00
20 x 15 x 6
40
38.150 1/min
25
284736
250,00
20 x 15 x 6
60
38.150 1/min
25
284737
250,00
20 x 15 x 6
80
38.150 1/min
25
284738
250,00
25
284739
250,00
250,00
20 x 15 x 6
120
38.150 1/min
20 x 15 x 6
180
38.150 1/min
25
284740
20 x 15 x 6
240
38.150 1/min
25
284741
250,00
20 x 15 x 6
320
38.150 1/min
25
284742
250,00
20 x 20 x 6
40
38.150 1/min
25
284743
250,00
20 x 20 x 6
60
38.150 1/min
25
284744
250,00
20 x 20 x 6
80
38.150 1/min
25
284745
250,00
20 x 20 x 6
120
38.150 1/min
25
284746
250,00
20 x 20 x 6
180
38.150 1/min
25
284747
250,00
20 x 20 x 6
240
38.150 1/min
25
284748
250,00
20 x 20 x 6
320
38.150 1/min
25
284749
250,00
25 x 10 x 6
40
30.500 1/min
10
253816
250,00
10
253591
250,00
250,00
25 x 10 x 6
60
30.500 1/min
25 x 10 x 6
80
30.500 1/min
10
253592
25 x 10 x 6
120
30.500 1/min
10
253593
250,00
25 x 10 x 6
150
30.500 1/min
10
253594
250,00
25 x 10 x 6
240
30.500 1/min
10
253605
250,00
25 x 15 x 6
40
30.500 1/min
10
253817
264,00
25 x 15 x 6
60
30.500 1/min
10
250985
264,00
25 x 15 x 6
80
30.500 1/min
10
237496
264,00
25 x 15 x 6
120
30.500 1/min
10
253606
264,00
25 x 15 x 6
150
30.500 1/min
10
253607
264,00
25 x 15 x 6
240
30.500 1/min
10
253608
264,00
30 x 5 x 3
60
25.400 1/min
10
12781
250,00
30 x 5 x 3
80
25.400 1/min
10
12782
250,00
30 x 5 x 3
120
25.400 1/min
10
12784
250,00
30 x 5 x 3
240
25.400 1/min
10
12787
250,00
30 x 5 x 6
60
25.400 1/min
10
12790
250,00
30 x 5 x 6
80
25.400 1/min
10
12791
250,00
30 x 5 x 6
120
25.400 1/min
10
12793
250,00
30 x 5 x 6
150
25.400 1/min
10
12794
250,00
30 x 5 x 6
240
25.400 1/min
10
12796
250,00
30 x 10 x 3
60
25.400 1/min
10
12808
264,00
30 x 10 x 3
80
25.400 1/min
10
12809
264,00
Lepezasti brusevi
KM 613
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
121
Mali lepezasti Brus
Lepezasti brusevi
PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus
Prečnik x visina
x osovina u mm
Granulacija
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
30 x 10 x 3
120
25.400 1/min
10
12811
264,00
30 x 10 x 3
240
25.400 1/min
10
12814
264,00
30 x 10 x 6
40
25.400 1/min
10
12816
264,00
30 x 10 x 6
60
25.400 1/min
10
12817
264,00
30 x 10 x 6
80
25.400 1/min
10
12818
264,00
30 x 10 x 6
100
25.400 1/min
10
12819
264,00
30 x 10 x 6
120
25.400 1/min
10
12820
264,00
30 x 10 x 6
150
25.400 1/min
10
12821
264,00
30 x 10 x 6
180
25.400 1/min
10
12822
264,00
30 x 10 x 6
240
25.400 1/min
10
12823
264,00
30 x 10 x 6
320
25.400 1/min
10
12824
264,00
30 x 15 x 6
40
25.400 1/min
10
12843
278,00
30 x 15 x 6
60
25.400 1/min
10
12844
278,00
30 x 15 x 6
80
25.400 1/min
10
12845
278,00
30 x 15 x 6
100
25.400 1/min
10
12846
278,00
30 x 15 x 6
120
25.400 1/min
10
12847
278,00
30 x 15 x 6
150
25.400 1/min
10
12848
278,00
30 x 15 x 6
180
25.400 1/min
10
12849
278,00
30 x 15 x 6
240
25.400 1/min
10
12850
291,00
30 x 15 x 6
320
25.400 1/min
10
12851
291,00
40 x 10 x 6
40
19.000 1/min
10
12870
278,00
40 x 10 x 6
60
19.000 1/min
10
12871
278,00
40 x 10 x 6
80
19.000 1/min
10
12872
278,00
40 x 10 x 6
120
19.000 1/min
10
12874
278,00
40 x 10 x 6
150
19.000 1/min
10
12875
278,00
40 x 10 x 6
240
19.000 1/min
10
12877
291,00
40 x 15 x 6
40
19.000 1/min
10
12906
291,00
40 x 15 x 6
60
19.000 1/min
10
12907
291,00
40 x 15 x 6
80
19.000 1/min
10
12908
291,00
40 x 15 x 6
100
19.000 1/min
10
12909
291,00
40 x 15 x 6
120
19.000 1/min
10
12910
291,00
40 x 15 x 6
150
19.000 1/min
10
12911
291,00
40 x 15 x 6
180
19.000 1/min
10
12912
291,00
40 x 15 x 6
240
19.000 1/min
10
12913
291,00
40 x 15 x 6
320
19.000 1/min
10
12914
291,00
40 x 20 x 6
40
19.000 1/min
10
12942
306,00
40 x 20 x 6
60
19.000 1/min
10
12943
306,00
40 x 20 x 6
80
19.000 1/min
10
12944
306,00
40 x 20 x 6
100
19.000 1/min
10
12945
306,00
40 x 20 x 6
120
19.000 1/min
10
12946
306,00
40 x 20 x 6
150
19.000 1/min
10
12947
306,00
40 x 20 x 6
180
19.000 1/min
10
12948
306,00
40 x 20 x 6
240
19.000 1/min
10
12949
306,00
40 x 20 x 6
320
19.000 1/min
10
12950
306,00
50 x 5 x 6
60
15.200 1/min
10
135235
435,00
50 x 5 x 6
80
15.200 1/min
10
136451
435,00
50 x 5 x 6
120
15.200 1/min
10
251778
449,00
50 x 5 x 6
150
15.200 1/min
10
149046
449,00
50 x 5 x 6
240
15.200 1/min
10
149047
449,00
50 x 10 x 6
40
15.200 1/min
10
12960
278,00
50 x 10 x 6
60
15.200 1/min
10
12961
278,00
50 x 10 x 6
80
15.200 1/min
10
12962
278,00
50 x 10 x 6
120
15.200 1/min
10
12964
278,00
50 x 10 x 6
150
15.200 1/min
10
12965
278,00
50 x 10 x 6
240
15.200 1/min
10
12967
291,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
122
Mali lepezasti Brus
Lepezasti brusevi
PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus
Granulacija
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50 x 15 x 6
40
15.200 1/min
10
12978
333,00
50 x 15 x 6
60
15.200 1/min
10
12979
333,00
10
12980
333,00
333,00
50 x 15 x 6
80
15.200 1/min
50 x 15 x 6
120
15.200 1/min
10
12982
50 x 15 x 6
150
15.200 1/min
10
12983
333,00
50 x 15 x 6
240
15.200 1/min
10
12985
333,00
50 x 20 x 6
40
15.200 1/min
10
12996
361,00
50 x 20 x 6
60
15.200 1/min
10
12997
361,00
50 x 20 x 6
80
15.200 1/min
10
12998
361,00
50 x 20 x 6
100
15.200 1/min
10
12999
361,00
50 x 20 x 6
120
15.200 1/min
10
13000
361,00
50 x 20 x 6
150
15.200 1/min
10
13001
361,00
50 x 20 x 6
180
15.200 1/min
10
13002
361,00
50 x 20 x 6
240
15.200 1/min
10
13003
361,00
50 x 20 x 6
320
15.200 1/min
10
13004
361,00
50 x 30 x 6
40
15.200 1/min
10
61282
403,00
50 x 30 x 6
60
15.200 1/min
10
61299
403,00
50 x 30 x 6
80
15.200 1/min
10
61319
403,00
50 x 30 x 6
100
15.200 1/min
10
61333
403,00
50 x 30 x 6
120
15.200 1/min
10
61350
403,00
50 x 30 x 6
150
15.200 1/min
10
71015
403,00
50 x 30 x 6
180
15.200 1/min
10
61371
403,00
50 x 30 x 6
240
15.200 1/min
10
71017
403,00
50 x 30 x 6
320
15.200 1/min
10
61389
403,00
60 x 15 x 6
40
12.700 1/min
10
13014
348,00
60 x 15 x 6
60
12.700 1/min
10
13015
348,00
60 x 15 x 6
80
12.700 1/min
10
13016
348,00
60 x 15 x 6
120
12.700 1/min
10
13018
348,00
10
13019
348,00
348,00
60 x 15 x 6
150
12.700 1/min
60 x 15 x 6
240
12.700 1/min
10
13021
60 x 20 x 6
40
12.700 1/min
10
13032
389,00
60 x 20 x 6
60
12.700 1/min
10
13033
389,00
60 x 20 x 6
80
12.700 1/min
10
13034
389,00
60 x 20 x 6
120
12.700 1/min
10
13036
389,00
60 x 20 x 6
150
12.700 1/min
10
13037
389,00
60 x 20 x 6
180
12.700 1/min
10
13038
389,00
60 x 20 x 6
240
12.700 1/min
10
13039
389,00
60 x 30 x 6
40
12.700 1/min
10
13050
445,00
60 x 30 x 6
60
12.700 1/min
10
13051
445,00
60 x 30 x 6
80
12.700 1/min
10
13052
445,00
10
13053
445,00
445,00
60 x 30 x 6
100
12.700 1/min
60 x 30 x 6
120
12.700 1/min
10
13054
60 x 30 x 6
150
12.700 1/min
10
13055
445,00
60 x 30 x 6
180
12.700 1/min
10
13056
445,00
60 x 30 x 6
240
12.700 1/min
10
13057
500,00
60 x 30 x 6
320
12.700 1/min
10
13058
500,00
60 x 40 x 6
40
12.700 1/min
10
13068
514,00
60 x 40 x 6
60
12.700 1/min
10
13069
514,00
60 x 40 x 6
80
12.700 1/min
10
13070
514,00
60 x 40 x 6
100
12.700 1/min
10
13071
514,00
60 x 40 x 6
120
12.700 1/min
10
13072
514,00
60 x 40 x 6
150
12.700 1/min
10
13073
542,00
60 x 40 x 6
180
12.700 1/min
10
13074
542,00
60 x 40 x 6
240
12.700 1/min
10
13075
583,00
60 x 50 x 6
40
12.700 1/min
10
13086
583,00
Lepezasti brusevi
Prečnik x visina
x osovina u mm
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
123
Mali lepezasti Brus
Lepezasti brusevi
PAŽNJA: Nastavak KM 613 Mali lepezasti Brus
Prečnik x visina
x osovina u mm
Granulacija
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
60 x 50 x 6
60
12.700 1/min
10
13087
583,00
60 x 50 x 6
80
12.700 1/min
10
13088
583,00
10
13090
597,00
625,00
60 x 50 x 6
120
12.700 1/min
60 x 50 x 6
180
12.700 1/min
10
13092
60 x 50 x 6
240
12.700 1/min
10
13093
667,00
60 x 50 x 6
320
12.700 1/min
10
13094
667,00
80 x 15 x 6
40
9.500 1/min
10
13104
431,00
80 x 15 x 6
60
9.500 1/min
10
13105
431,00
80 x 15 x 6
80
9.500 1/min
10
13106
431,00
80 x 15 x 6
120
9.500 1/min
10
13108
472,00
80 x 15 x 6
150
9.500 1/min
10
13109
472,00
80 x 15 x 6
240
9.500 1/min
10
13111
500,00
80 x 20 x 6
40
9.500 1/min
10
13122
500,00
80 x 20 x 6
60
9.500 1/min
10
13123
500,00
10
13124
500,00
528,00
80 x 20 x 6
80
9.500 1/min
80 x 20 x 6
120
9.500 1/min
10
13126
80 x 30 x 6
40
9.500 1/min
10
13140
625,00
80 x 30 x 6
60
9.500 1/min
10
13141
625,00
80 x 30 x 6
80
9.500 1/min
10
13142
625,00
80 x 30 x 6
100
9.500 1/min
10
13143
639,00
80 x 30 x 6
120
9.500 1/min
10
13144
639,00
80 x 30 x 6
150
9.500 1/min
10
13145
639,00
80 x 30 x 6
240
9.500 1/min
10
13147
819,00
80 x 30 x 6
320
9.500 1/min
10
13148
819,00
80 x 40 x 6
40
9.500 1/min
10
13158
776,00
80 x 40 x 6
60
9.500 1/min
10
13159
776,00
80 x 40 x 6
80
9.500 1/min
10
13160
776,00
80 x 40 x 6
100
9.500 1/min
10
13161
776,00
10
13162
776,00
971,00
80 x 40 x 6
120
9.500 1/min
80 x 40 x 6
180
9.500 1/min
10
13164
80 x 40 x 6
240
9.500 1/min
10
13165
971,00
80 x 50 x 6
40
8.400 1/min
10
13176
874,00
80 x 50 x 6
60
8.400 1/min
10
13177
874,00
80 x 50 x 6
80
8.400 1/min
10
13178
874,00
80 x 50 x 6
100
8.400 1/min
10
13179
888,00
80 x 50 x 6
120
8.400 1/min
10
13180
888,00
80 x 50 x 6
150
8.400 1/min
10
13181
888,00
80 x 50 x 6
240
8.400 1/min
10
13183
1.124,00
80 x 50 x 6
320
8.400 1/min
10
13184
1.124,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
124
Mali lepezasti Brus
Lepezasti brusevi
Lepezasti brus sa osovinicom, izradjen od multibond platna, namenjen za
ručne mašine, za obradu profilisanih delova, unutrašnjih površina, uskih i
teško pristupačnih mesta. Specijalno prilagodjen za radijalne površine i
hladno brušenje nerdjajućih čelika
KM 615
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80 100
Prečnik x visina
x osovina u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Maks.
RPM
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
30 x 10 x 6
60
25.400 1/min
10
253615
278,00
30 x 10 x 6
80
25.400 1/min
10
253620
278,00
30 x 10 x 6
120
25.400 1/min
10
253610
278,00
40 x 20 x 6
60
19.000 1/min
10
253616
320,00
40 x 20 x 6
80
19.000 1/min
10
253621
320,00
40 x 20 x 6
120
19.000 1/min
10
253611
320,00
50 x 20 x 6
60
15.200 1/min
10
253617
374,00
50 x 20 x 6
80
15.200 1/min
10
253622
374,00
50 x 20 x 6
120
15.200 1/min
10
253612
374,00
60 x 30 x 6
60
12.700 1/min
10
253618
445,00
10
253623
445,00
445,00
60 x 30 x 6
80
12.700 1/min
60 x 30 x 6
120
12.700 1/min
10
253613
80 x 40 x 6
60
9.500 1/min
10
253619
861,00
80 x 40 x 6
80
9.500 1/min
10
253624
861,00
80 x 40 x 6
120
9.500 1/min
10
253614
985,00
Mali lepezasti Brus, u obliku šolje
Lepezasti brus sa osovinicom, namenjen za ručne mašine, za obradu
profilisanih delova, unutrašnjih površina i teško dostupnih mesta, posebno
prilagodjen za radijalnu čeonu upotrebu
KMT 614
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik x visina
x osovina u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Maks.
RPM
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Metal
Drvo
Plastika
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
60 x 40 x 6
40
10.200 1/min
10
13194
569,00
60 x 40 x 6
60
10.200 1/min
10
13195
569,00
60 x 40 x 6
80
10.200 1/min
10
13196
569,00
60 x 40 x 6
120
10.200 1/min
10
13198
583,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
125
Lepezasti brusevi
Mali lepezasti Brus
Mali lepezasti Brus
Lepezasti brusevi
Lepezasti brus
Lepezasti brus sa kombinaciom od brusnog runa i platna, sa osovinicom,
za fino brušenje profilisanih delova, unutrašnjih površina, uskih i teško
pristupačnih mesta
NCS 600
Prečnik x visina
x osovina u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Plastika
Granulacija
Finoća
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
50 x 30 x 6
60
coarse
12.200 1/min
10
258932
625,00
50 x 30 x 6
100
medium
12.200 1/min
10
258933
625,00
50 x 30 x 6
150
medium
12.200 1/min
10
258934
625,00
50 x 30 x 6
240
very fine
12.200 1/min
10
258935
625,00
60 x 30 x 6
60
coarse
10.000 1/min
10
258936
775,00
60 x 30 x 6
100
medium
10.000 1/min
10
258937
775,00
60 x 30 x 6
150
medium
10.000 1/min
10
258938
775,00
60 x 30 x 6
240
very fine
10.000 1/min
10
258939
775,00
60 x 50 x 6
60
coarse
10.000 1/min
10
258940
912,00
60 x 50 x 6
100
medium
10.000 1/min
10
258941
912,00
60 x 50 x 6
150
medium
10.000 1/min
10
258942
912,00
60 x 50 x 6
240
very fine
10.000 1/min
10
258943
912,00
80 x 50 x 6
60
coarse
7.600 1/min
10
258944
1.212,00
80 x 50 x 6
100
medium
7.600 1/min
10
258945
1.212,00
80 x 50 x 6
150
medium
7.600 1/min
10
258946
1.212,00
80 x 50 x 6
240
very fine
7.600 1/min
10
258947
1.212,00
100 x 50 x 6
60
coarse
6.000 1/min
4
258948
2.136,00
100 x 50 x 6
100
medium
6.000 1/min
4
258949
2.136,00
100 x 50 x 6
150
medium
6.000 1/min
4
258950
2.136,00
100 x 50 x 6
240
very fine
6.000 1/min
4
258951
2.136,00
Mali lepezasti brus za završnu obradu
NFS 600
Prečnik x visina
x osovina u mm
Lepezasti brus od brusnog runa, sa osovinicom, za završno brušenje,
matiranje i satiniranje profilisanih delova, unutrašnjih površina, uskih i
teško pristupačnih mesta
Primena:
Metal
Nerđajući čelik
Finoća
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
10
258917
687,00
687,00
50 x 30 x 6
coarse
12.200 1/min
50 x 30 x 6
medium
12.200 1/min
10
258918
50 x 30 x 6
very fine
12.200 1/min
10
258919
687,00
60 x 30 x 6
coarse
10.000 1/min
10
258920
801,00
60 x 30 x 6
medium
10.000 1/min
10
258921
801,00
60 x 30 x 6
very fine
10.000 1/min
10
258922
801,00
60 x 50 x 6
coarse
10.000 1/min
10
258923
888,00
60 x 50 x 6
medium
10.000 1/min
10
258924
888,00
60 x 50 x 6
very fine
10.000 1/min
10
258925
888,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
126
Mali lepezasti Brus
Lepezasti brusevi
PAŽNJA: Nastavak NFS 600 Mali lepezasti brus za završnu obradu
Prečnik x visina
x osovina u mm
Finoća
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
coarse
7.600 1/min
10
258926
1.162,00
medium
7.600 1/min
10
258927
1.162,00
80 x 50 x 6
very fine
7.600 1/min
10
258928
1.162,00
100 x 50 x 6
coarse
6.000 1/min
4
258929
1.986,00
100 x 50 x 6
medium
6.000 1/min
4
258930
1.986,00
100 x 50 x 6
very fine
6.000 1/min
4
258931
1.986,00
Lepezasti brusevi
80 x 50 x 6
80 x 50 x 6
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
127
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
Lepezasti brus
Lepezasti brus sa ravnim lamelama za finu obradu spoljnih površina
SM 611
11
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x širina
x otvor u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Drvo
Plastika
Metal
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
100 x 50 x 19
40
3.700 1/min
3
60868
2.595,00
100 x 50 x 19
60
3.700 1/min
3
60899
2.608,00
100 x 50 x 19
80
3.700 1/min
3
60943
2.789,00
100 x 50 x 19
120
3.700 1/min
3
61045
2.955,00
100 x 100 x 19
40
3.700 1/min
1
83167
3.913,00
100 x 100 x 19
60
3.700 1/min
1
7325
3.954,00
100 x 100 x 19
80
3.700 1/min
1
7326
4.288,00
100 x 100 x 19
120
3.700 1/min
1
93076
4.620,00
100 x 100 x 19
180
3.700 1/min
1
93021
4.953,00
100 x 100 x 19
240
3.700 1/min
1
104999
5.175,00
Lepezasti brus
Lepezasti brus sa kombinaciom od brusnog runa i platna, za posebno
finu obradu metalnih površina
NCW 600
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Plastika
Granulacija
Finoća
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
100 x 50 x 19
80
coarse
3.700 1/min
3
259896
2.511,00
100 x 50 x 19
100
medium
3.700 1/min
3
259897
2.665,00
100 x 50 x 19
150
medium
3.700 1/min
3
259898
2.665,00
100 x 50 x 19
180
very fine
3.700 1/min
3
259899
2.942,00
100 x 100 x 19
80
coarse
3.700 1/min
1
258905
3.858,00
100 x 100 x 19
100
medium
3.700 1/min
1
258906
4.371,00
100 x 100 x 19
150
medium
3.700 1/min
1
258907
4.371,00
100 x 100 x 19
180
very fine
3.700 1/min
1
258908
4.371,00
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
128
Lepezasti brusni kolutovi
Lepezasti brusevi
Brus od najlonskog tkiva
NFW
W 600
Primena:
Metal
Nerđajući čelik
Zrno
Al. oksid
Finoća
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 50 x 19
coarse
3.700 1/min
3
259853
2.511,00
100 x 50 x 19
medium
3.700 1/min
3
259854
2.511,00
100 x 50 x 19
very fine
3.700 1/min
3
259895
2.511,00
100 x 100 x 19
coarse
3.700 1/min
1
258895
3.801,00
100 x 100 x 19
medium
3.700 1/min
1
258896
3.801,00
100 x 100 x 19
very fine
3.700 1/min
1
258897
3.801,00
Lepezasti brusevi
Prečnik x širina
x otvor u mm
Lepezasti brus od brusnog runa za matiranje, satiniranje i za završnu obradu
metalnih površina
Cene po komadu. Preporučene cene. Ostale granulacije i dimenzije dostupne po zahtevu.
Napomena: Minimalne količine narudžbe za proizvodnju artikala pogledaj na strani 112; Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 112.
Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
129
Lamelasti brusni diskovi
Vodič kroz primenu
Od kako su se pojavili na tržištu, KLINGSPOR lamelasti brusni diskovi uspešno su
zamenili brusne ploče u mnogim oblastima finalne obrade površina.
Lepezasti radijalni raspored parčadi brusnog platna omogućava usavršavanje performansi
brušenja u poređenju sa ostalim brusnim proizvodima.
KLINGSPOR Lamelasti Brusni Diskovi napravljeni su od parčadi aluminijum cirkonijuma,
aluminijum oxidnog ili keramik-aluminijum oxidnog brusnog platna pričvršdenih na
ojačanu fiber glas ili plastičnu podlogu ojačanu staklenim vlaknima. Ujednačeni raspored
lamela garantuje visoku flexibilnost i konstantno visok učinak brušenja.
Lamelni brusni diskovi u novoj CMT seriji uključuju i novi sistem za brzo postavljanje.
Učvršćenje je omogućeno sa CMT 555 podmetačem dizajniranim specijalno za CMT
proizvode.
Lamelni brusni diskovi CMT serije mogu se podesiti na podmetač i potom ukloniti
sa brzim zaokretom ručno. Alat nije potreban ni pri stezanju ni pri uklanjanju. Ovo
čini nove brusne alate bližim korisnicima na svim nivoima i značajno smanjuju vreme
pripreme za rad.
Lamelni brusni diskovi serije CMT mogu se jedino koristiti sa CMT 555
podmetačima.
Vodič kroz primenu
Tabela sadrži detalje o proizvodima, materijalima i oblastima u kojima se primenjuju lamelni brusni diskovi
Aluminijum oksid
konveksnog
140
???
SiC
SiC (grobo čišćenje)
Aluminijum cirkon
Aluminijum cirkon
Aluminijum oksid
ravnog
ravnog
konveksnog
ravnog
konveksnog
140
???
142
135
140
134
141
134
141
134
= Moguća primena
130
Drvo
Boje-lakovi
Plastika / Poliester
Mesing / Bronza
Aluminiu / Obojeni metali
132
127
132
127
133
128
133
128
134
129
135
130
135
130
136
131
136
131
137
132
137
136
138
???
138
132
138
136
139
133
139
136
139
133
Visoko legirani nerđajući čelik
Nerđajući čelik
konveksnog
ravnog
ravnog
konveksnog
konveksnog
konveksnog
konveksnog
ravnog
ravnog
konveksnog
ravnog
ravnog
konveksnog
ravnog
konveksnog
ravnog
konveksnog
Čelik
Oblik
Aluminijum cirkon / Aluminijum oksid
Aluminijum cirkon / Aluminijum oksid
Aluminijum cirkon / Aluminijum oksid
Aluminijum cirkon / Aluminijum oksid
Aluminijum cirkon
Aluminijum cirkon
Aluminijum oksid
Aluminijum cirkon
Aluminijum cirkon
Aluminijum cirkon multibond
Aluminijum cirkon multibond
Aluminijum cirkon
Aluminijum cirkon
Aluminijum cirkon
Keramik Aluminijum oxid multibond
Keramik Aluminijum oxid
Aluminijum oksid
Metal
Zrno
SMT 615 Extra
SMT 616 Extra
SMT 618 Extra
SMT 619 Extra
SMT 624 Supra
SMT 626 Supra
SMT 627 Supra
SMT 628 Supra
SMT 625 Special
SMT 630 Special
SMT 631 Special
SMT 645 Special
SMT 656 Special
SMT 688 Special
SMT 696 Special
SMT 698 Special
SMT 800 Special
SMT 850 plus
Special
MFW 600 Special
NCD 200 Special
CMT 726 Supra
CMT 728 Supra
CMT 800 Special
Brušenje ivica
Obrada varova
Alatni čelik
Materijali
Tip
= Glavna primena
Strana
Brušenje površina
Primena
Lamelasti brusni diskovi
Struktura i bezbednost
Lamele brusnog platna
Podloga
Lepak
Abrazivi:
KLINGSPOR je razvio specijalne oslojene abrazive namenjene za proizvodnju lamelnih
brusnih diskova. Ovaj brusni alat je perfektan za upotrebu pomoću brzih ugaonih brusilica
(80 m/s) na odgovarajućim aplikacijama. Lamelni brusni diskovi obezbeđuju odlične brusne
performanse i dug životni vek.
Podloga:
KLINGSPOR koristi dva različita tipa podloga u proizvodnji lamelnih brusnih diskova. Prva i najpopularnija na našem
tržištu je podloga sačinjena od ojačanih staklenih vlakana (fiber glas); na drugom mestu nalazi se plastična podloga
ojačana staklenim vlaknima.
EXTRA
SUPRA
SPECIAL
Idealan odnos kvaliteta i cene pri univerzalnoj
primeni. Veoma dobri brusni rezultati na
različitim vrstama čelika.
Profesionalni proizvod sa odličnim vekom
trajanja i visokoim učinkom uklanjanja
materijala. - Agresivno brušenje i dug
životni vek.
Proizvod visokoih performansi za specijalne
namene u industriji i trgovini. Visoke
performanse i dug životni vek dolaze do
izražaja pri intenzivnoj upotrebi.
KLINGSPOR lamelni brusni diskovi izrađuju se u dva oblika. Disk ravnog oblika se uglavnom
upotrebljava za brušenje ravnih površina. Disk konveksnog oblika upotrebljava se za obradu
ivica, za rad na nepristupačnim mestima i za ravno brušenje.
Disk ravnog oblika
Disk konveksnog
oblika
Bezbedna upotreba KLINGSPOR brusenih materijala
KLINGSPOR brusni diskovi su odobreni za rad pri brzini od
80 m/s. Svaki proizvod je označen sa odgovarajućim sigurnosnim
piktogramima
Nošenje zaštitne
maske ili naočala
za zaštitu očiju
Upotreba
zaštitnika za ušI
Nošenje zaštitne
maske za prašinu
Nošenje
zaštitnih
rukavica za ruke
Obraćanje pažnje
na bezbedonosne
instrukcije
Ne upotrebljavati
za vodeno
brušenje
Nepravilno
montirano
Pravilno
montirano
131
Lamelasti brusni
diskovi
Lepak:
Lepak čini vezu između podloge i lamelnih parčadi brusnog platna. Lepak obezbeđuje da lamele brusnog platna ostaju čvrsto vezane za
podlogu i sprečava njihovo odvajanje prilikom pravilne upotrebe. Takođe obezbeđuje da granica loma bude daleko iznad smernica koje je
OSA postavila standardom EN 13743.
Lamelasti brusni diskovi
Lamelasti brusni disk
Veoma pogodan za brušenje metalnih površina
SMT 615
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Metal
Dizajn
Konveksni 12°
Stepen kvaliteta
Ekstra
Zrno
Al. cirkonijum/Al. oksid
Podmetač
Staklena vlakna
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
280228
271,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
280229
271,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
280230
271,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
280231
334,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
280232
334,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
280233
334,00
Lamelasti brusni disk
Standardni proizvod za obradu metala, naročito za brušenje površina
SMT 616
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Metal
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Ekstra
Zrno
Al. cirkonijum/Al. oksid
Podmetač
Staklena vlakna
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
280234
271,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
280245
271,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
280246
271,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
280247
334,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
280248
334,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
280249
334,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
132
Lamelasti brusni diskovi
Lamelasti brusni disk
Standardni proizvod za obradu metala, naročito za brušenje površina
SMT 618
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Metal
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Ekstra
Zrno
Al. cirkonijum/Al. oksid
Podmetač
Plastika, armirana staklenim vlaknima
Cena
RSD
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
250108
272,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
250109
272,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
250110
272,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
253080
306,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
253081
306,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
253082
306,00
Lamelasti brusni disk
Veoma pogodan za brušenje metalnih površina
SMT 619
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Metal
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Konveksni 12°
Stepen kvaliteta
Ekstra
Zrno
Al. cirkonijum/Al. oksid
Podmetač
Plastika, armirana staklenim vlaknima
Cena
RSD
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
252333
272,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
252334
272,00
10
252345
272,00
306,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
253083
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
253084
306,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
253105
306,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
133
Lamelasti
brusni diskovi
Prečnik x
širina u mm
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Lamelasti brusni diskovi
Lamelasti brusni disk
Posebno pogodan za obradu čelika, nerđajućih čelika i visoko legiranih čelika
SMT 624
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Konveksni 12°
Stepen kvaliteta
Supra
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Staklena vlakna
Cena
RSD
100 x 16
36
80 m/s
15.300 1/min
10
224469
265,00
100 x 16
40
80 m/s
15.300 1/min
10
224470
265,00
100 x 16
60
80 m/s
15.300 1/min
10
224472
265,00
100 x 16
80
80 m/s
15.300 1/min
10
224473
265,00
100 x 16
120
80 m/s
15.300 1/min
10
224474
265,00
115 x 22,23
36
80 m/s
13.300 1/min
10
221180
298,00
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
221181
298,00
115 x 22,23
50
80 m/s
13.300 1/min
10
221182
298,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
221183
298,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
221184
298,00
115 x 22,23
120
80 m/s
13.300 1/min
10
221185
298,00
125 x 22,23
36
80 m/s
12.200 1/min
10
222106
331,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
222107
331,00
125 x 22,23
50
80 m/s
12.200 1/min
10
222108
331,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
222109
331,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
222110
331,00
125 x 22,23
120
80 m/s
12.200 1/min
10
222111
331,00
150 x 22,23
40
80 m/s
10.200 1/min
10
235675
516,00
150 x 22,23
60
80 m/s
10.200 1/min
10
235677
516,00
150 x 22,23
80
80 m/s
10.200 1/min
10
235678
516,00
180 x 22,23
36
80 m/s
8.500 1/min
10
224480
726,00
180 x 22,23
40
80 m/s
8.500 1/min
10
224481
726,00
10
224482
726,00
726,00
180 x 22,23
50
80 m/s
8.500 1/min
180 x 22,23
60
80 m/s
8.500 1/min
10
224483
180 x 22,23
80
80 m/s
8.500 1/min
10
224484
726,00
180 x 22,23
120
80 m/s
8.500 1/min
224485
726,00
10
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
134
Lamelasti brusni diskovi
Lamelasti brusni disk
Standardni proizvod za obradu ivica I varova
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Konveksni 6°
Stepen kvaliteta
Supra
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Staklena vlakna
Cena
RSD
100 x 16
60
80 m/s
15.300 1/min
10
134095
279,00
100 x 16
80
80 m/s
15.300 1/min
10
134096
279,00
115 x 22,23
36
80 m/s
13.300 1/min
10
83350
347,00
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
83351
347,00
115 x 22,23
50
80 m/s
13.300 1/min
10
83352
347,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
83353
347,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
83354
347,00
115 x 22,23
120
80 m/s
13.300 1/min
10
87165
347,00
125 x 22,23
36
80 m/s
12.200 1/min
10
108484
383,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
103540
383,00
10
108485
383,00
383,00
125 x 22,23
50
80 m/s
12.200 1/min
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
103541
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
103542
383,00
125 x 22,23
120
80 m/s
12.200 1/min
10
108486
383,00
180 x 22,23
36
80 m/s
8.500 1/min
10
94925
806,00
180 x 22,23
40
80 m/s
8.500 1/min
10
94926
806,00
180 x 22,23
60
80 m/s
8.500 1/min
10
94928
806,00
180 x 22,23
80
80 m/s
8.500 1/min
10
94929
806,00
180 x 22,23
120
80 m/s
8.500 1/min
10
97390
806,00
Lamelasti brusni disk
Odličan proizvod za obradu ivica i varova čelika i obojenih metala
SMT 627
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x
širina u mm
Lamelasti
brusni diskovi
SMT 626
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Drvo
Obojeni metali
Čelik
Dizajn
Konveksni 12°
Stepen kvaliteta
Supra
Zrno
Al. oksid
Podmetač
Staklena vlakna
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
10
116329
313,00
313,00
115 x 22,23
36
80 m/s
13.300 1/min
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
116330
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
116332
313,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
116333
313,00
115 x 22,23
120
80 m/s
13.300 1/min
10
116334
313,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
116337
347,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
116339
347,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
116340
347,00
125 x 22,23
120
80 m/s
12.200 1/min
10
116341
347,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
135
Lamelasti brusni diskovi
PAŽNJA: Nastavak SMT 627 Lamelasti brusni disk
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
180 x 22,23
36
80 m/s
8.500 1/min
10
116342
764,00
180 x 22,23
40
80 m/s
8.500 1/min
10
116343
764,00
10
116345
764,00
116346
764,00
180 x 22,23
60
80 m/s
8.500 1/min
180 x 22,23
80
80 m/s
8.500 1/min
Lamelasti brusni disk
Univerzalan proizvod za brušenje površina
SMT 628
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x
širina u mm
10
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Supra
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Staklena vlakna
Cena
RSD
115 x 22,23
36
80 m/s
13.300 1/min
10
134434
347,00
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
133923
347,00
115 x 22,23
50
80 m/s
13.300 1/min
10
134435
347,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
134436
347,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
134437
347,00
115 x 22,23
120
80 m/s
13.300 1/min
10
134438
347,00
125 x 22,23
36
80 m/s
12.200 1/min
10
173804
383,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
173805
383,00
10
173807
383,00
383,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
173808
125 x 22,23
120
80 m/s
12.200 1/min
10
173809
383,00
180 x 22,23
36
80 m/s
8.500 1/min
10
139844
806,00
180 x 22,23
40
80 m/s
8.500 1/min
10
139719
806,00
180 x 22,23
60
80 m/s
8.500 1/min
10
139847
806,00
180 x 22,23
80
80 m/s
8.500 1/min
10
139846
806,00
180 x 22,23
120
80 m/s
8.500 1/min
10
139845
805,00
Lamelasti brusni disk
Veoma pogodan za ravno brušenje i brušenje površina nerđajućeg čelika
i ostalih metala
SMT 625
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Specijal
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Plastika, armirana staklenim vlaknima
Cena
RSD
115 x 22,23
24
80 m/s
13.300 1/min
10
2756
438,00
115 x 22,23
36
80 m/s
13.300 1/min
10
2757
438,00
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
2758
438,00
115 x 22,23
50
80 m/s
13.300 1/min
10
2759
438,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
2760
438,00
Nastavak £
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
136
Lamelasti brusni diskovi
PAŽNJA: Nastavak SMT 625 Lamelasti brusni disk
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
2761
438,00
115 x 22,23
120
80 m/s
13.300 1/min
10
3311
438,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
254055
516,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
254056
516,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
254057
180 x 22,23
24
80 m/s
8.500 1/min
5
2762
1.624,00
180 x 22,23
36
80 m/s
8.500 1/min
5
2763
1.624,00
180 x 22,23
40
80 m/s
8.500 1/min
5
2764
1.624,00
180 x 22,23
60
80 m/s
8.500 1/min
5
2766
1.624,00
180 x 22,23
80
80 m/s
8.500 1/min
5
2767
1.624,00
Lamelasti brusni disk, multibond
SMT 630
Specijalan proizvod za obradu nerđajućeg čelika, specijalno za obradu ivica
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
516,00
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Konveksni 6°
Stepen kvaliteta
Specijal
Zrno
Al.cirkonijum multibond
Podmetač
Staklena vlakna
Cena
RSD
115 x 22,23
36
80 m/s
13.300 1/min
10
191711
375,00
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
191712
375,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
191714
375,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
191715
375,00
115 x 22,23
120
80 m/s
13.300 1/min
10
191716
375,00
125 x 22,23
36
80 m/s
12.200 1/min
10
191717
426,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
191718
426,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
191720
426,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
191721
426,00
125 x 22,23
120
80 m/s
12.200 1/min
10
191722
426,00
180 x 22,23
36
80 m/s
8.500 1/min
10
191723
900,00
180 x 22,23
40
80 m/s
8.500 1/min
10
191724
900,00
180 x 22,23
60
80 m/s
8.500 1/min
10
191726
900,00
180 x 22,23
80
80 m/s
8.500 1/min
10
191727
905,00
Lamelasti brusni disk, multibond
SMT 631
Specijalni lamelasti brusni disk za profesionalnu upotrebu pri obradi nerðajućih
celika, napravljen od lamela sa agresivnim aluminium cirkonom i multibond
premazom za hladno brušenje, ravnog oblika, perfektan za brušenje ravnih površina
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Čelik
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
137
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Specijal
Zrno
Al.cirkonijum multibond
Podmetač
Staklena vlakna
Lamelasti
brusni diskovi
Prečnik x
širina u mm
Lamelasti brusni diskovi
Lamelasti brusni disk
Lamelasti brusni disk sa duplim lamelama zа brušenje povšina a naročito
pogodan za nerđajuće čelike i varove
SMT 645
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Maksimalna
brzina operacije
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Supra
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Plastika
Cena
RSD
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
278590
453,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
278591
453,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
278592
453,00
Lamelasti brusni disk
Lamelasti brusni disk za profesionalnu upotrebu. Konveksan dizajn pogodan za
široku primenu. Produženi vek upotrebe, agresivno skidanje materijala
SMT 656
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Maksimalna
brzina operacije
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Konveksni 6°
Stepen kvaliteta
Specijal
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Staklena vlakna
Cena
RSD
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
279959
411,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
279960
411,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
279961
411,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
279962
475,00
10
279963
475,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
279964
475,00
180 x 22,23
40
80 m/s
8.500 1/min
10
291497
877,00
Lamelasti brusni disk
SMT 688
Specijalni proizvod posebno primenljiv za obradu teško pristupačnih mesta kao
što su žlebovi i udubljenja
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50 60 80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Čelik
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
138
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Specijal
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Staklena vlakna
Lamelasti brusni diskovi
Lamelasti brusni disk
Lamelasti brusni disk za profesionalnu upotrebu na nerdjajućem čeliku,segmenti
sa visokom agresivnošću, keramički Al.oksid, konveksnog oblika, idealan za
brušenje ivica.Hladno brušenje zahvaljujući multibondu
SMT 696
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Granulacija
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Nerđajući čelik
Dizajn
Konveksni 6°
Stepen kvaliteta
Specijal
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Podmetač
Staklena vlakna
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 22,23
40
80 m/s
13.300 1/min
10
296596
500,00
115 x 22,23
60
80 m/s
13.300 1/min
10
297651
500,00
115 x 22,23
80
80 m/s
13.300 1/min
10
296597
500,00
125 x 22,23
40
80 m/s
12.200 1/min
10
296598
597,00
125 x 22,23
60
80 m/s
12.200 1/min
10
297652
585,00
125 x 22,23
80
80 m/s
12.200 1/min
10
296599
597,00
180 x 22,23
40
80 m/s
8.500 1/min
10
300328
1.014,00
180 x 22,23
80
80 m/s
8.500 1/min
10
300330
1.012,00
Lamelasti brusni disk
SMT 698 je namenjen korisnicima koji više vole ravan dizajn. Ostale karakteristike
su iste kao i kod SMT 696
SMT 698
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Primena:
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Specijal
Zrno
Keramicki Al.Oksid
Podmetač
Staklena vlakna
Nerđajući čelik
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Lamelasti brusni disk
Visoko kvalitetni lamelasti brusni disk za završnu obradu. U zavisnosti od
stepena tvrdoće takođe pogodan za čišćenje i obradu manjih neravnina i
za obradu TIG-varova na nerđajućem čeliku
SMT 800
Prečnik x
širina u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Finoća
Boje
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
Kataloški
jedinica/pakovanju
broj
115 x 22,23
coarse
Brown
80 m/s
13.300 1/min
115 x 22,23
medium
Maroon
80 m/s
13.300 1/min
115 x 22,23
very fine
Blue
80 m/s
13.300 1/min
125 x 22,23
coarse
Brown
80 m/s
12.200 1/min
125 x 22,23
medium
Maroon
80 m/s
12.200 1/min
125 x 22,23
very fine
Blue
80 m/s
12.200 1/min
5
Cena
RSD
278495
725,00
5
278496
725,00
5
278497
725,00
5
278498
812,00
5
278499
812,00
278500
812,00
5
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
139
Dizajn
Konveksni 12°
Stepen kvaliteta
Specijal
Podmetač
Staklena vlakna
Lamelasti
brusni diskovi
Prečnik x
širina u mm
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Lamelasti brusni diskovi
Kombinovani lamelasti brusni disk
SMT 850 plus
p
Prečnik x
širina u mm
Granulacija
115 x 22,23
60
115 x 22,23
80
115 x 22,23
120
125 x 22,23
Visoko-kvalitetni i više-namenski lamelasti brusni disk omogućava agresivno
brušenje i finalnu obradu u jednom koraku. Idealan za obradu varnih šavova na
delovima od nerđajućeg čelika
Primena:
Nerđajući čelik
Finoća
Dizajn
Konveksni 12°
Stepen kvaliteta
Specijal
Podmetač
Staklena vlakna
Boje
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
coarse
Brown
80 m/s
13.300 1/min
7.000 1/min
5
312556
2.157,00
medium
Maroon
80 m/s
13.300 1/min
7.000 1/min
5
312557
2.157,00
very fine
Blue
80 m/s
13.300 1/min
7.000 1/min
5
312558
2.157,00
60
coarse
Brown
80 m/s
12.200 1/min
6.400 1/min
5
312559
2.427,00
125 x 22,23
80
medium
Maroon
80 m/s
12.200 1/min
6.400 1/min
5
312560
2.427,00
125 x 22,23
120
very fine
Blue
80 m/s
12.200 1/min
6.400 1/min
5
312561
2.427,00
Brusni diskovi visokih performansi
od brusnog runa
Preporučen
Pakovanje
Kataloški
RPM
jedinica/pakovanju
broj
Brusni diskovi visokih performansi od brusnog runa za savršeni finiš
MFW 600
00
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Prečnik x širina
x otvor u mm
Cena
RSD
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
SiC
Finoća
Boje
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Preporučena
operativna brzina
150 x 6 x 22
coarse
crven
47 m/s
6.000 1/min
22 m/s
2.800 1/min
5
311867
3.506,00
150 x 6 x 22
medium
siv
47 m/s
6.000 1/min
22 m/s
2.800 1/min
5
311868
3.237,00
150 x 6 x 22
fine
plav
47 m/s
6.000 1/min
22 m/s
2.800 1/min
5
311869
3.102,00
150 x 6 x 22
very fine
Green
37 m/s
4.700 1/min
22 m/s
2.800 1/min
311870
3.102,00
Lamelasti brusni disk
5
Cena
RSD
Specijalni proizvod sa sistemom za brzo postavljanje. Za univerzalnu upotrebu
pri obradi površina i ivica , posebno pogodan za upotrebu pri obradi čelika,
nerđajućeg čelika i visoko legiranog čelika
CMT 726
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik
u mm
Preporučen
Pakovanje
Kataloški
RPM
jedinica/pakovanju
broj
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Dizajn
Konveksni 6°
Stepen kvaliteta
Supra
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Plastika, armirana staklenim vlaknima
Cena
RSD
125
40
80 m/s
12.200 1/min
10
252877
344,00
125
60
80 m/s
12.200 1/min
10
252878
344,00
125
80
80 m/s
12.200 1/min
10
252879
344,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
140
Lamelasti brusni diskovi
Lamelasti brusni disk
Specijalni proizvod sa sistemom za brzo postavljanje. Za univerzalnu upotrebu
pri obradi čelika, nerđajućeg čelika, visoko legiranog čelika, za obradu površina
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40 50
60 80 100
Prečnik
u mm
Granulacija
Maksimalna
brzina operacije
120 150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maks.
RPM
Dizajn
Ravno
Stepen kvaliteta
Supra
Zrno
Aluminijum cirkon
Podmetač
Plastika, armirana staklenim vlaknima
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
125
40
80 m/s
12.200 1/min
10
252881
344,00
125
60
80 m/s
12.200 1/min
10
252882
344,00
125
80
80 m/s
12.200 1/min
10
252883
344,00
Lamelasti brusni disk
CMT 800
Prečnik
u mm
Visoko kvalitetni lamelasti brusni disk za završnu obradu. U zavisnosti od
stepena tvrdoće takođe pogodan za čišćenje i obradu manjih neravnina i
za obradu TIG-varova na nerđajućem čeliku
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Finoća
Boje
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Dizajn
Konveksni 6°
Stepen kvaliteta
Specijal
Podmetač
Plastika, armirana staklenim vlaknima
Pakovanje
Kataloški
jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
125
coarse
Brown
80 m/s
12.200 1/min
5
304077
735,00
125
medium
Maroon
80 m/s
12.200 1/min
5
304078
735,00
125
very fine
Blue
80 m/s
12.200 1/min
5
304079
735,00
Podmetač
Podmetač za lamelni brusni disk CMT
CMT 555
Za Prečnik (CMT)
u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Materijal
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Cinkovan-presovani liv
Pakovanje
Kataloški
jedinica/pakovanju
broj
1
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
141
252885
Cena
RSD
792,00
Lamelasti
brusni diskovi
CMT 728
Lamelasti brusni diskovi
Disk za čišćenje
Velika čvrstoća ivica i učinak čišćenja, idealan za skidanje oksida, farbe i laka
NCD 200
Prečnik x
širina u mm
Primena:
Metal
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Nerđajući čelik
Dizajn
Dizajn
Ravno
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
115 x 22,23
SiC
11.000 1/min
5
259043
1.249,00
125 x 22,23
SiC
9.800 1/min
5
259044
1.333,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 130-131. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
142
Cena
RSD
Lamelasti
brusni diskovi
Beleške
143
Kronenflex® brusne ploče
Vodič kroz primenu
Kronenflex® brusne ploče karakteristične su po permanentno
visokom stepenu agresivnosti i maksimalnoj brzini skidanja
materijala. Optimalan odnos između performansi i veka trajanja
je garancija kompletnoj upotrebi diska.
Bezbedna upotreba Kronenflex® brusnih diskovi
Uvek budite sigurni da ste preduzeli sve mere predostrožnosti
kada upotrebljavate Kronenflex® brusni i rezni alat. Proizvodi
ove grupe su označeni sa prikladnim sigurnosnim piktogramima.
Kronenflex® brusne ploče najviše se upotrebljavaju za brušenje
površina kao i za brušenje ivica i bridova. KLINGSPOR nudi
profesionalne savete u odabiru pravih brusnih ploča za Vas. Od
jednostavne obrade metala do specijalnih zahteva u odnosu na
materijale, čelike, nerđajuće čelike, obojene metale do specifičnijih
zahteva u nuklearnoj industriji. KLINGSPOR poseduje proizvode
koji su Vam neophodni. Ploče za brušenje kamena i kupasti brusevi
zaokružuju naš program.
Nošenje zaštitne
maske ili
naočala za
zaštitu očiju
NašI inženjeri Vam stoje na raspolaganju za pomoć u slučaju da
imate specifične probleme ili tehnička pitanja. Vi možete dobiti
savete od našeg tehničkog servisa kao i putem KLINGSPOR veb
sajta.
Nošenje zaštitnih
rukavica za ruke
Upotreba
zaštitnika
za ušI
Obraćanje pažnje
na bezbedonosne
instrukcije
Nošenje zaštitne
maske za
prašinu
Ne upotrebljavati
za vodeno
brušenje
Ne upotrebljavati
za ručno brušenje i
sečenje
Ne upotrebljavati
za ugaono
brušenje
Brusne
šolje
= Glavna primena
O
O
O
O
O
O
O
= Moguća primena
144
O
O
O
O
O
O
Materijali mineralnog porekla
Mesing
Bakar
Meki liv
Bronza
Čelični liv
Aluminijum
Sferično liveno gvožđe
O
Sivi liv
O
Cevovodne konstrukcije
O
Nuklearna industrija
O
Limovi Ne rđajućeg čelika/tanki profilis. komadi
O
Visoko legirani Ne rđajućI čelik
O
O
Ne rđajući čelik
145
145
146
146
147
147
147
148
148
148
149
150
150
150
150
Čelični lim /tanki profilis. komadi
Strana
Čelik
Tip
A 24 Extra
A 24 Extra T
A 24 R Supra
A 24 N Supra INOX
A 24 S Supra
A 46 N Supra
AC 24 R Supra
C 24 R Supra
A 24 R/01 Special
A 24 R/36 Special
A 24 TX Special
A 16 R Supra
A 30 R Supra
C 16 R Supra
C 30 R Supra
Metal
Brusne ploče
Opis
Ne upotrebljavati
ako jo oštačano
O
O
O
O
O
O
Kronenflex brusne ploče
za ručne mašine
Brusna ploča
Isprobana i testirana univerzalna ploča za sve vidove obrade metala
A 24 Extra
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 6 x 16
80 m/s
15.300 1/min
10
189004
217,00
115 x 6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
10
188465
202,00
125 x 6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10
188466
217,00
150 x 6 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
10
235371
298,00
180 x 6 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13444
323,00
180 x 8 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13446
432,00
230 x 6 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
10
13447
502,00
230 x 8 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
10
13448
697,00
Brusna ploča
Univerzalna ploča za brušenje ivica i neravnina, rad u svim oblastima
metalne industrije
A 24 Extra T
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Metali
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
180 x 6 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13794
354,00
180 x 8 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13445
482,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 144. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
145
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Metali
Kronenflex brusne ploče
za ručne mašine
Brusna ploča
Standardna ploča sa visokim brusnim odlikama za sve vrste brušenja
A 24 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Livovi
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 4 x 16
80 m/s
15.300 1/min
10
13400
239,00
100 x 6 x 16
80 m/s
15.300 1/min
10
6578
252,00
115 x 4 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
10
13746
213,00
115 x 6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
10
13401
227,00
125 x 4 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10
240831
230,00
125 x 6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10
13402
250,00
150 x 6 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
10
13403
334,00
180 x 4 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13408
363,00
180 x 7 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13413
510,00
180 x 8 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13418
570,00
180 x 10 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13423
658,00
230 x 4 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
10
13428
534,00
230 x 6 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
10
13433
781,00
230 x 8 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
10
13438
909,00
Brusna ploča INOX
Standardna ploča za obradu nerđajućeg čelika
A 24 N Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Aluminijum
Oblik
Vezivo
Mekano
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
10
2923
280,00
125 x 6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10
2922
313,00
180 x 4 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13407
465,00
180 x 6 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13412
554,00
180 x 8 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13417
730,00
230 x 6 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
10
13432
833,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 144. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
146
Kronenflex brusne ploče
za ručne mašine
Brusna ploča
Tvrda ploča za obradu livova
A 24 S Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Livovi
Čelik
Oblik
180 x 7 x 22,23
Brusna ploča
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
80 m/s
8.500 1/min
10
13411
513,00
Standardna mekana brusna ploča za obradu aluminijuma i ostalih obojenih
metala
A 46 N Supra
Primena:
Aluminijum
Oblik
Vezivo
Mekano
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
10
6622
293,00
125 x 6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10
2226
329,00
180 x 6 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13410
591,00
180 x 8 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13415
776,00
Brusna ploča
Visoko kvalitetana brusna ploča za obradu čeličnih livova
AC 24 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
230 x 8 x 22,23,23
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Livovi
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
80 m/s
6.600 1/min
10
252871
878,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 144. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
147
Kronenflex brusne ploče
za ručne mašine
Brusna ploča
Standardna brusna ploča za rad u baznoj mineralnoj industriji
C 24 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Kamen/Beton
Livovi
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
10
6664
242,00
125 x 6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10
6665
264,00
180 x 6 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13409
544,00
Brusna ploča
A 24 R/01 Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Oblik
Specijalna brusna ploča za cevovodne i kontejnerske konstrukcije, površine
zavarenih spojeva i uklanjanje neravnina pri varenju
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Specijal
Maks.
RPM
12.200 1/min
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
125 x 4 x 22,23
Maksimalna
brzina operacije
80 m/s
10
130825
Cena
RSD
246,00
180 x 4 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
13756
397,00
Brusna ploča
Specijalna brusna ploča za rad u nuklearnoj industriji
A 24 R/36 Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Oblik
Primena:
Nerđajući čelik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
115 x 6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
10
2488
264,00
125 x 6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10
2830
293,00
180 x 6 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
10
2463
612,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 144. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
148
Cena
RSD
Kronenflex brusne ploče
za ručne mašine
Brusna ploča
Visoko kvalitetana brusna ploča za obradu čeličnih livova
A 24 TX Special
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
125 x 6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10
231251
393,00
230 x 6 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
10
231254
1.125,00
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Livovi
Nerđajući čelik
Čelik
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 144. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
149
Brusna šolja Kronenflex
za ručne mašine
Brusna šolja
Za veoma agresivno brušenje ivica i ravnih površina. Naročito pogodan za
uklanjanje izbočina I ravnanje kao I za obradu varova na čelicima I livovima.
Dug vek trajanja
A 16 R Supra
Prečnik x visina
x otvor u mm
Primena:
Čelik
Livovi
Oblik
110 x 55 x 22,23
Brusna šolja
Oblik
Brusna šolja
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50 m/s
8.600 1/min
6
13729
1.517,00
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50 m/s
8.600 1/min
6
13728
1.517,00
Primena:
Kamen/Beton
Livovi
Oblik
110 x 55 x 22,23
Brusna šolja
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50 m/s
8.600 1/min
6
13727
1.565,00
Brusni alat za brušenje ivica I površina kamena I drugih materijala na mineralnoj
bazi. Dug vek trajanja
C 30 R Supra
110 x 55 x 22,23
Maks.
RPM
Brusni alat dugog veka trajanja za brušenje površina I ivica kamena I drugih
materijala na mineralnoj bazi
C 16 R Supra
Prečnik x visina
x otvor u mm
Maksimalna
brzina operacije
Primena:
Čelik
110 x 55 x 22,23
Prečnik x visina
x otvor u mm
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Za agresivno brušenje ivica I ravnih povrašina. Uklanjanje izbočina, skidanje rđe
I za obradu varova. Dug vek trajanja
A 30 R Supra
Prečnik x visina
x otvor u mm
Primena:
Kamen/Beton
Livovi
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
50 m/s
8.600 1/min
6
13726
1.565,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Upotrebljavati samo na ugaonoj brusilici sa
upotrebu strana 144. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
štitnikom namenjenim za brusne šolje! Molimo Vas pogledajte uputstvo za
150
Kronenflex® rezne ploče
Vodič kroz primenu
Kronenflex® brusne ploče karakteriše širok opseg primene što uključuje obradu čelika,
nerđajućeg čelika, svih bitnijih obojenih metala, svih tipova livova, prirodnog i veštačkog
kamena i asfalta. Dizajnirani su za posebne namene kako bi garantovano udovoljili
visokim zahtevima primene.
Za manualne benzinske mašine KLINGSPOR je razvio Supra i Specijal klasu reznih ploča
prečnika 300, 350 i 400 mm. Osim naših standardnih ploča za čelične livove takođe
smo napravili specijalan tip za sečenje tračnica, asfalta, prirodnog i veštačkog kamena.
Stacionarno
sečenje sa upotrebom podnih
ili benč mašina
sa postoljem
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Asfalt
Mesing
O
O
Bakar
O
O
Bronza
O
Aluminijum
O
Meko liv
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
z = Glavna primena
* = Stacionarno sečenje / upotreba benč mašina
151
= Moguća primena
Brusne i rezne
ploče
O
Kamen
O
Čelični liv
O
O
Sferično liveno gvožđe
O
O
Sivi liv
nuklearna industrija
Železničke tračnice
Duktil cevi
Limovi Ne rđaj. čelika/tanki profil.
komad.
O
O
Visoko legirani Ne rđajućI čelik
Ne rđajućI čelik
Čelični lim /tanki profilisani komadi
Alatni čelik
Čelik
Strana
154
154
155
155
156
157
157
158
158
158
159
159
159
160
160
160
161
162
162
163
163
163
165
165
165
166
166
166
167
168
168
169
Metal
Tip
A 24 Extra
C 24 Extra
A 46 Extra
A 60 Extra
A 24 R Supra
A 24 N Supra INOX
A 24 S Supra
A 36 R Supra INOX
A 46 N Supra
A 46 R Supra INOX
A 60 N Supra
A 60 R Supra INOX
C 24 R Supra
A 24 R/36 Special INOX
A 24 TZ Special INOX
A 36 TZ Special INOX
A 46 TZ Special INOX
A 46 VZ Special DUPLEX
A 60 TZ Special INOX
A 80 TZ Special INOX
T 60 AZ Special
A 24 R Mala brusna ploča
A 24 Extra
C 24 Extra
A 24 R Special
A 24 SX Special
C 24 RA Special
C 24 RT Special
C 24 RT/34 Special
A 24 R Supra
A 24 N Supra INOX
A 30 N Special*
Ostali materijali mineraln. porekla
Ručno sečenje sa
upotrebom benzinskih
mašina
Ručno sečenje sa upotrebom
portabl ugaonih brusilica
Opis
Stacionarne mašine su najpogodnije za ekonomično sečenje velikih poprečnih preseka
i radnih komada. Supra klasa Kronenflex® reznih ploča, sa njihovim izvanrednim
performansama i dugim vekom trajanja ispunjavaju najveći broj zahteva za sečenje na
stacionarnim mašinama. Svi KLINGSPOROVI potrošači se mogu uvek obratiti kvalifikovanim
inženjerima zs stručni savet i pomoć.
Kronenflex® rezne ploče
Struktura i bezbednost
Zaštitna etiketa
Staklena vlakna (fiber mrežica)
Metalni prsten
Smeša
Zaštitna etiketa
Staklena vlakna (fiber mrežica)
Etiketa sadrži sve važne informacije o proizvodu, proizvođaču i kako
pravilno upotrebljavati brusni alat.
Fiber mrežica od staklenih vlakana obezbeđuje i povećava sigurnost
rezne ploče. Što više staklenih vlakana rezna ploča sadrži to je veća
bočna stabilnost.
Metalni prsten
Vezivno svojstvo sintetičke
smole koje se koristi u proizvodnji reznih ploča, poseduje
zagarantovani vek trajanja od
tri godine od datuma izrade.
Rok trajanja (kvartal i godina)
utisnuti su na metalom prstenu.
Većem potencijalu reznih ploča pri bočnom opterećenju (bočno
opterećenje je veće kod slobodnog nego kod stacionarnog sečenja),
doprineće što veći sadržaj staklenih vlakana koje svaka rezna ploča
mora da sadrži. Tanki materijali koji se koriste pri izradi tankih
reznih ploča (0.8 mm do 1 mm), moraju imati što veći procenat
abrazivnih zrna između slojeva materijala.
Nakon ovog datuma, garancija
neće više biti važeća.
Smeša
Zrno: Danas su svi tipovi zrna dobijeni sintetičkim putem. Samo
sintetički proizvedena zrna mogu obezbediti visok kvalitet i kontinuirano trošenje reznih ploča. Na performanse reznih ploča bitan
uticaj ima kvalitet samog zrna.
Primer:
Oznaka= V 04 / 2013
Proizvedeno = Apr-Jun 2010
Upotrebljivo = Juni 2013
Za Kronenflex rezne i brusne ploče koriste se sledeći tipovi zrna:
aluminijum oksid, silicijum karbid i od skoro aluminijum cirkonijum.
Kvartal
V 01
Jan-Mar
V 04
Apr-Jun
V 07
Jul-Sep
V 10
Okt-Dec
Smola i ispuna:
Dopunske i veoma važne komponente kod izrade brusnih i reznih
ploča čine smola, (u tečnoj ili suvoj formi), i ispuna.
Tvrdoća brusnih i reznih ploča može se regulisati pomoću smole i
ispune.
152
Kronenflex® rezne ploče
Oznake i kolor sistem obeležavanje
KLINGSPOR robna marka Kronenflex®
Sigurnosni piktogram
Grupa proizvoda / Tip
EAN-Code (EAN-13)
Sigurnosni piktogram
Maksimalna brzina rezanja
Maksimalan broj obrtaja
KLINGSPOR Artikal broj
Sigurnosni standard (oSa / EN 12413)
Kolor kod
Ograničenja pri upotrebi
Podaci o obliku, kvalitetu i vezivu
Informacije o proizvođaču
Dimenzije u mm /inčima
EXTRA
Idealan odnos cena / kvalitet,
za univerzalnu primenu
SUPRA
Profesionalni proizvod dugog
veka trajanja i visokog stepena
agresivnosti
SPECIAL
Proizvod sa visokim performansama za specijalne namene u
industriji i trgovini
Kolor-sistem obeležavanja za KLINGSPOR brusne i rezne ploče
Metal:
siva
čelik:
crna
Nerdjajući čelik:
plava
Bezbedna upotreba Kronenflex® brusnih ploča
Uvek budite sigurni da ste preduzeli sve mere predostrožnosti kada upotrebljavate Kronenflex® brusni i rezni
alat. Proizvodi ove grupe su označeni sa prikladnim
sigurnosnim piktogramima:
Liv:
crvena
Aluminijum:
srebrna
Kamen/Beton:
zelena
Nošenje zaštitne
maske ili naočala
za zaštitu očiju
Upotreba
zaštitnika za ušI
Obraćanje pažnje
na bezbedonosne
instrukcije
Nošenje zaštitne
maske za prašinu
Nošenje zaštitnih
rukavica za ruke
Ne upotrebljavati
za vodeno
brušenje
Ne upotrebljavati
za ugaono
brušenje
Nepřípustné pro
ruční broušení a
rozbrušování
153
Ne upotrebljavati
ako jo oštačano
Brusne i rezne
ploče
Kronenflex brusne i rezne ploče dostupne su u tri klase kvaliteta i razvrstane su u šest kolor grupa u cilju brzog i lakog prepoznavanja osnovne
primene.
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča
Isprobana i testirana univerzalna ploča posebno pogodna pri radu sa
metalima
A 24 Extra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Metali
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 2,5 x 16
80 m/s
15.300 1/min
25
188998
145,00
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
242137
103,00
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
188461
101,00
115 x 3,2 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
209014
147,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
242138
111,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
188463
113,00
125 x 3,2 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
209016
163,00
150 x 2,5 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
25
235375
176,00
150 x 2,5 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
25
235374
179,00
180 x 2 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
286455
196,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13490
197,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
189000
201,00
230 x 2 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
286456
252,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13492
260,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
189002
263,00
Rezna ploča
Ekonomski univerzalna rezna ploča za obradu materijala na bazi minerala
C 24 Extra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Kamen/Beton
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 2,5 x 16
80 m/s
15.300 1/min
25
188999
154,00
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
242143
118,00
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
188462
118,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
242144
132,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
188464
132,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13489
231,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
189001
231,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13491
336,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
189003
336,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
154
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča
Standardna tanka rezna ploča za mekane I nerđajuće čelike
A 46 Extra
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 1,6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
263247
112,00
125 x 1,6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
263248
119,00
Rezna ploča
Ekstra tanka standardna ploča za fini rez tankih profila I cevi nerđajućeg čelika
A 60Extra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 1 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
262936
112,00
125 x 1 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
262937
119,00
Rezna ploča
Ekstra tanka standardna ploča za fini rez tankih profila I cevi nerđajućeg čelika.
10 komada u limenci sa preglednim prozorom
A 60Extra
Prečnik x širina
širina u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Oblik
125 x 1 x 22,23
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD /PA
80 m/s
12.200 1/min
10 ploča
310500
1.320,00
Minimalna količina narudžbe= 5 pakovanja
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
155
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča
oča
Ekstra tanka standardna ploča za fini rez tankih profila I cevi nerđajućeg čelika.
5 limenki u displeju
A 60Extra
Extra
Prečnik x širina
širina u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Metal
Oblik
125 x 1 x 22,23
Rezna ploča
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/displeju
Kataloški
broj
Cena
RSD /PA
80 m/s
12.200 1/min
5 limenki po 10 diskova
312031
1.370,00
Profesionalna rezna ploča sa visokim performancama za različite aplikacije pri
obradi čelika
A 24 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Livovi
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 2,5 x 16
80 m/s
15.300 1/min
25
13754
155,00
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
13297
124,00
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
13466
124,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
13295
141,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
13738
141,00
150 x 2,5 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
25
6667
221,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13456
255,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13470
255,00
180 x 3,5 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13474
317,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13464
336,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13478
336,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
156
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča INOX
Standardna ploča za obradu nerđajućeg čelika
A 24 N Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Aluminijum
Oblik
Vezivo
Mekano
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
3020
126,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
2951
141,00
150 x 2,5 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
25
235377
214,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13455
259,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13469
259,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13463
356,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13477
356,00
Rezna ploča
Standardna rezna ploča za rad sa livovima i čelikom, Novi kvalitet
A 24 S Supra
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13468
287,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13462
382,00
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Livovi
Čelik
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
157
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča INOX
Profesionalna rezna ploča za tankostjene obradke, naročito za nerđajuće čelike
A 36 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 2 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
123208
118,00
125 x 2 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
126849
132,00
150 x 2 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
25
251752
204,00
180 x 2,5 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
123209
302,00
230 x 2,5 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
123833
425,00
Rezna ploča
Mekana profesionalna rezna ploča za sečenje aluminijuma I ostalih nerđajućih
metala
A 46 N Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Aluminijum
Oblik
Vezivo
Mekano
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
170707
138,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
170708
152,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
170709
341,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
170710
489,00
Rezna ploča INOX
Tanka profesionalna rezna ploča naročito za limove, profile I čelične ploče
A 46 R Supra
Sup
pra
Prečnik x širina
x otvor u mm
125 x 1,6 x 22,23
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
80 m/s
12.200 1/min
25
222954
138,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
158
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča
Extra tanka rezna ploča idealna za obradu nerđajućih metala, kao što su
aluminijum, bakar, mesing. Mekana struktura abraziva sprečava zapušenje
A 60 N Supra
Oblik
Vezivo
Mekano
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 1 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
264297
131,00
125 x 1 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
264298
150,00
Rezna ploča INOX
Extra tanka standardna ploča za profile tankih zidova i cevi od nerđajućih čelika
A 60 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Obojeni metali
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 1 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
249512
126,00
125 x 1 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
249513
145,00
Rezna ploča
Standardna brusna ploča za rad u baznoj mineralnoj industriji
C 24 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Kamen/Beton
Livovi
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
13465
141,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
13739
155,00
150 x 2,5 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
25
6668
231,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
13453
260,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13461
359,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
13475
359,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
159
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Aluminijum
Čelik
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča INOX
Specijalna brusna ploča za rad u nuklearnoj industriji
A 24 R/36 Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Oblik
Primena:
Nerđajući čelik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 2,5 x 16
80 m/s
15.300 1/min
25
60533
159,00
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
60534
109,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
2825
119,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
60537
273,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
60061
383,00
Rezna ploča INOX
Rezna ploča sa visokim odlikama, veoma agresivna i dugog veka trajanja
A 24 TZ Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 2,5 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
136554
178,00
125 x 2,5 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
136555
203,00
180 x 3 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
136558
373,00
230 x 3 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
136559
532,00
Rezna ploča INOX
Rezna ploča sa visokim odlikama, veoma agresivna, dugog veka trajanja, sa
mirnim radom laganim pritiskom na mašinu
A 36 TZ Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 2 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
136549
152,00
125 x 2 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
136550
178,00
180 x 2 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
136551
335,00
230 x 2 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
136552
468,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
160
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča INOX
Rezna ploča sa visokim performansama, posebno za male poprečne preseke
A 46 TZ Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 1,6 x 16
80 m/s
15.300 1/min
25
194071
182,00
115 x 1,6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
187170
133,00
115 x 1,6 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
235378
133,00
125 x 1,6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
187171
152,00
125 x 1,6 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
235379
152,00
150 x 1,6 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
25
241472
212,00
180 x 1,6 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
25
221161
239,00
230 x 1,9 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
224084
365,00
230 x 1,9 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
25
265044
365,00
Čelična bandža
Čelična bandža za reznu ploču A 46 TZ i dijamantsku testeru
FL 76
A 46 TZ
Prečnik
230
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
1 Set
236130
Cena
RSD
7.894,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
161
Brusne i rezne
ploče
pogodan za
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Brusno-rezna ploča
Veoma tanka rezna ploča, namenjena za efikasno sečenje i bezbedno brušenje
pomoću samo jednog alata. A 46 VZ DUPLEX namenjena ja za obradu cevi,
profila i limova
A 46 VZ Special
Sp
pecial
Prečnik x širina
x otvor u mm
Oblik
Primena:
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Čelik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 2 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
298176
156,00
125 x 2 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
298177
175,00
Rezna ploča
Rezna ploča sa visokim reznim odlikama, za obradu cevi i komada tankih zidova.
A 60 TZ vrši brzo sečenje bez paljenja rezne površine. FE/S/CL ≤ 0,1%
A 60 TZ Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Čelik
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 x 1 x 16
80 m/s
15.300 1/min
25
202402
141,00
115 x 1 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
202400
133,00
115 x 1 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
233741
133,00
125 x 1 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
202401
152,00
125 x 1 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
233742
152,00
Rezna ploča sa visokim reznim odlikama, za obradu cevi i komada tankih zidova.
A 60 TZ vrši brzo sečenje bez paljenja rezne površine. FE/S/CL ≤ 0,1%
Pakovanje čini 10 ploča
Rezna ploča
A 60 TZ Special
p
Prečnik x širina
x otvor u mm
25
Primena:
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Čelik
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD /PA
115 x 1 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
10 ploča
310503
1.414,00
125 x 1 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
10 ploča
310504
1.612,00
Minimalna količina narudžbe= 5 pakovanja
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
162
Kronenflex rezne ploče
za ručne mašine
Rezna ploča sa visokim reznim odlikama, za obradu cevi i komada tankih zidova.
Konstantno dobri rezultati rezanja, lakoća upotrebe, znatno manje vibracije i
stvaranje prašine prilikom upotrebe. FE/S/CL ≤ 0,1%
Rezna ploča INOX
T 60 AZ Special
p
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 1 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
314675
155,00
125 x 1 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
313800
164,00
Rezna ploča
Rezna ploča sa visokim reznim odlikama, za obradu cevi i komada tankih zidova
A 80 TZ Special
Sp
pecial
Prečnik
rečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Čelik
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 0,8 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
25
260265
265,00
125 x 0,8 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
25
260266
292,00
Rezna ploča
Profesionalna rezna ploča visokih reznih performansi
A 24 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Livovi
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
40 x 2 x 6
80 m/s
38.200 1/min
100
130536
122,00
50 x 2 x 6
80 m/s
30.600 1/min
100
130537
137,00
70 x 2 x 6
80 m/s
21.800 1/min
100
134234
187,00
70 x 2 x 10
80 m/s
21.800 1/min
100
130540
187,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
163
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Čelik
Vreteno za pričvršćavanje
Vreteno za pričvršćavanje
Vreteno za
pričvršćavanje
Za Male brusne diskove
Držac
Osovina
prečnik
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
6 mm
6 mm
1
2790
958,00
10 mm
6 mm
1
2789
1.152,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
164
Cena
RSD
Kronenflex Rezne ploče
za benzinske mašine
Rezna ploča
Rezne ploče za obradu metala
A 24 Extra
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
300 x 3,5 x 20
80 m/s
5.100 1/min
10
288221
621,00
300 x 3,5 x 22,23
80 m/s
5.100 1/min
10
288222
621,00
Rezna ploča
Specijalna rezna ploča za prirodni/veštački kamen i beton
C 24 Extra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Kamen/Beton
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Ekstra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
300 x 3,5 x 20
80 m/s
5.100 1/min
10
288223
679,00
300 x 3,5 x 22,23
80 m/s
5.100 1/min
10
288224
679,00
Rezna ploča
Rezne ploče za obradu metala
A 24 R Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Livovi
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
926,00
300 x 3,5 x 20
80 m/s
5.100 1/min
10
288245
300 x 3,5 x 22,23
80 m/s
5.100 1/min
10
288246
926,00
300 x 3,5 x 25,4
80 m/s
5.100 1/min
10
288247
1.050,00
350 x 4 x 20
80 m/s
4.400 1/min
10
288248
1.431,00
350 x 4 x 22,23
80 m/s
4.400 1/min
10
288249
1.431,00
350 x 4 x 25,4
80 m/s
4.400 1/min
10
288250
1.431,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
165
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Metali
Kronenflex Rezne ploče
za benzinske mašine sa sigurnosnim priključkom
Rezna ploča
Specijalna ploča sa odličnom brzinom rezanja i visokim perOblikansama za
primenu u železničkoj konstrukciji
T 24 AX Special
p
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Čelik
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
300 x 3,5 x 22,23
100 m/s
6.400 1/min
10
314012
1.449,00
350 x 4 x 22,23
100 m/s
5.500 1/min
10
314013
1.980,00
350 x 4 x 25,4
100 m/s
5.500 1/min
10
314014
1.980,00
400 x 4 x 25,4
100 m/s
4.800 1/min
10
314035
2.264,00
Rezna ploča
Specijane rezne ploče za asfalt
C 24 RA Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Asfalt
Kamen/Beton
Oblik
Vezivo
Tvrdo
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
300 x 3,5 x 20
80 m/s
5.100 1/min
10
288251
840,00
350 x 4 x 20
80 m/s
4.400 1/min
10
288252
1.374,00
350 x 4 x 25,4
80 m/s
4.400 1/min
10
288253
1.374,00
Rezna ploča
Specijalna rezna ploča za prirodni/veštački kamen i beton
C 24 RT Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
300 x 3,5 x 20
Cena
RSD
Primena:
Kamen/Beton
Oblik
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
80 m/s
5.100 1/min
10
288254
897,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
166
Kronenflex Rezne ploče
za benzinske mašine
Rezna ploča
Specijane rezne ploče za kanalizacione cevi (beton/livovi kombinacija)
C 24 RT/34 Special
Prečnik x širina
x otvor u mm
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
80 m/s
5.100 1/min
10
288256
897,00
Brusne i rezne
ploče
300 x 3,5 x 20
Oblik
Primena:
Čelik
Livovi
Kamen/Beton
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
167
Kronenflex Rezne ploče
za stacionarno sečenje
Rezna ploča
Standardna rezna ploča sa visokim reznim karakteristikama
A 24 R Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Livovi
Oblik
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Vezivo
Srednje
Stepen kvaliteta
Supra
Kataloški
broj
Cena
RSD
250 x 3 x 32
100 m/s
7.600 1/min
10
2465
717,00
300 x 3 x 22,23
100 m/s
6.400 1/min
10
71365
828,00
300 x 3 x 25,4
100 m/s
6.400 1/min
10
6793
828,00
300 x 3 x 30
100 m/s
6.400 1/min
10
13524
828,00
300 x 3 x 32
100 m/s
6.400 1/min
10
6807
828,00
350 x 3,5 x 25,4
100 m/s
5.500 1/min
10
13528
1.233,00
350 x 3,5 x 32
100 m/s
5.500 1/min
10
13536
1.233,00
400 x 4,5 x 25,4
100 m/s
4.800 1/min
10
292933
1.906,00
400 x 4,5 x 32
100 m/s
4.800 1/min
10
292932
1.906,00
400 x 4,5 x 40
100 m/s
4.800 1/min
10
296567
1.906,00
Rezna ploča INOX
Standardna rezna ploča sa mekanim vezivom i dobrim sposobnostima sečenja
A 24 N Supra
Prečnik x širina
x otvor u mm
350 x 3,5 x 25,4
Primena:
Nerđajući čelik
Čelik
Aluminijum
Oblik
Vezivo
Mekano
Stepen kvaliteta
Supra
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
100 m/s
5.500 1/min
10
13527
1.395,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
168
Kronenflex Rezne ploče
za stacionarno sečenje
Rezna ploča
Tanka rezna ploča za upotrebu na benč mašinama, univerzalna upotreba
A 30 N Special
Oblik
Vezivo
Mekano
Stepen kvaliteta
Specijal
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
300 x 2,5 x 25,4
80 m/s
5.100 1/min
10
119627
792,00
350 x 3 x 25,4
80 m/s
4.400 1/min
10
119628
1.056,00
400 x 3,5 x 25,4
80 m/s
3.800 1/min
10
119629
1.431,00
Brusne i rezne
ploče
Prečnik x širina
x otvor u mm
Primena:
Čelik
Nerđajući čelik
Aluminijum
Livovi
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 151-153. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
169
Dijamantski alat
Vodič kroz primenu
KLINGSPOR dijamantske testere su logičan nastavak Kronflex® programa reznih ploča.
Veoma visoke tehničke osobine, čisto sečenje i dug vek trajanja obezbeđuju ekonomično
sečenje mineralnih materijala.
Dijamantske testere su se pokazale veoma prikaladnim u građevinarstvu i izgradnji puteva,
za sečenje kamena i glinenih elemenata.
EXTRA
SUPRA
SPECIAL
Građevinski malter
Grafit
Lepljiva materija
Epoksidni premazi
Svež beton
Asfalt
Košuljice
Vatrostalna opeka
Opeka
Krečnjak
Cigla
Crep
Zasićeni beton
Kaldrma
Građevinski materijali
Betonske krovne ploče
Betonski kompozitni materijali
Betonske cevi
Univerzalni beton
Armirani beton
Klinker
Srednje tvrdi klinker
Škriljac
Teraco
Granit
Strana
Prirodni kamen
Tip
Porfir
Alat visokih performansi sa odličnim
reznim performansama i vekom trajanja.
Za one korisnike koji zahtevaju najviši nivo
performansi i pouzdanost alata u najrigoroznijim uslovima.
Glazirane pločice
Profesionalni alat sa odličnim odnosom
cene i kvaliteta. Za korisnike kojima je
potrebna pouzdana i moćna dijamantska
ploča za svakodnevnu upotrebu.
Ploče za peć
Brend kvalitet po povoljnoj ceni. Za korisnike
koji zahtevaju alate profesionalnog kvaliteta
i koji dijamantske ploče koriste samo
povremeno.
Podne ploče
SPECIAL
Keramika
SUPRA
Klasa
EXTRA
DS 60 U
172
DT 60 U
172
DG 60 F
172
DS 80 G
173
DS 80 U
173
DT 80 U
174
DS 80 B
174
DS 80 A
174
DG 80 F
175
DS 80 MF
175
DS 80 BT
179
DV 80 FB
180
DV 80 FK
180
DS 80 UD
180
DS 100 UX
176
DS 100 U
176
DS 100 B
177
DS 100 K
177
DS 100 A
178
DT 100 F
178
DS 100 BT
179
DS 100 ET
179
= odlična primenljivost
= dobra primenljivost
= moguća primena
170
Dijamantski alat
Varijante sečiva i uputstva za upotrebu
A
B
A Standardna nazubljenost
– Velika brzina rezanja
B Turbo segmenti
– kratko vreme rezanja
– brz i stabilan
H
C
C Usko nazubljeni alat
– tih i malih vibracija
– čist rez
– veoma miran rad zahvaljujući malom
razmaku između segmenata
D Turbo obod
– veoma miran rad
– čiste ivice
E Osnovni zaštitni segment
– sprečavanje stražnjeg brušenja
– optimalna zaštita noseće ploče
– veoma miran rad
G
D
F zatvoren izgled
– čiste ivice
– precizan rad
– kratko vreme rezanja
G Istovetna nazubljenost
– veoma miran rad
– vrlo dobra temperaturna izdržljivost
– duži vek trajanja u odnosu na standardnu
nazubljenost
– veoma bezbedna
F
H Robusni segmenti
– preventivno stražnje brušenje
– sprečavanje otkidanja segmenata
– optimalna zaštita zahvaljujući lemljeno
zavarenim spojevima
E
– KLINGSPOR dijamantske testere se upotrebljavaju samo na brusilicama
koje su dizajnirane za tu namenu
– Obrati pažnju na smer rotacije, smer oštrica i smer rotacije mašine
mora biti isti
– Obezbediti čvrsto i centrično stezanje dijamantske testere
– Prečnik rupe dijamantske testere mora biti isti kao i prečnik osovine
za montažu na mašini
– Očisti obod testere pre nego što je montiraš na mašinu. Fiksiraj
disk u saglasnosti sa propisima i sa specifičnom metalnom bandžom
prečnika 70-100 mm
– Nikad ne upotrebljavaj testeru koja je debalansirana i klimava
– Uz sigurnosne naočare, zaštitnike za uši, sigurnosne rukavice, i
masku za prašinu, upotrebljavaj zaštitnu kožnu kecelju i sigurnosne
čizme
– Upotrebljavaj zaštitni pribor od brusnih mašina, npr. Zaštitnike,
okvire i si
– Ne prekoračuj maksimalnu brzinu rezanja odnosno maksimalni broj
obrtaja
– Materijal koji sečeš dobro pričvrsti
– Ne opterećuj suviše dijamantsku testeru, kada se zagreje pusti je
da se ohladi
– Pri radu sa dijamantskom testerom izbegavaj nagle udare i trzaje
– Ne radi sa velikim pritiskom pri rezanju, težina mašine je dovoljna
– Velike poprečne preseke seci u nekoliko operacija
– Budi siguran da je tip dijamantske teste re odgovarajući za materijal
koji sečeš
Bezbedna upotreba KLINGSPOR proizvoda
Proizvodi iz ove grupe su označeni sa odgovarajućim sigurnosnom oznakama u saglasnosti sa FEPA Sigurnosnim Preporukama.
Nošenje zaštitne
maske ili naočala
za zaštitu očiju
Upotreba
zaštitnika za uši
Obraćanje
pažnje na
bezbe donosne
instrukcije
Nošenje zaštitne
maske za prašinu
171
Nošenje zaštitnih
rukavica za ruke
Ne upotrebljavati
za ugaono
brušenje
Ne upotrebljavati
ako jo oštačano
Dijamantski alat
Dijamantske rezne ploče su alati visokih performansi i koji izdržavaju velika
opterećenja prilikom upotrebe. Radi Vaše bezbednosti trebalo bi da poštujete
sledeća uputstva upotrebe:
Dijamantske testere
Kvalitetna dijamantsko testera
Ekonomična, univerzalna ploča za više vrsta operacija na različitim
konstrukcionim materijalima
DS 60 U
Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Segmentno
Primena:
Građevinski materijali
Kaldrma
Beton
Cigla
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
9 / 32 / 1,8 / 7
1
313633
1.484,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
10 / 32 / 1,8 / 7
1
313634
1.619,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
14 / 34 / 2,2 / 7
1
313635
2.697,00
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica
16 / 39 / 2,4 / 7
1
313636
3.371,00
Kvalitetna dijamantsko testera
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
Ekonomična, univerzalna ploča turbo oboda za više vrsta operacija na različitim
konstrukcionim materijalima
DT 60 U
Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Turbo
Primena:
Građevinski materijali
Cigla
Beton
Kaldrma
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,0 / 7
1
313637
1.754,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,4 / 7
1
313638
1.888,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,4 / 7
1
313639
2.967,00
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,6 / 7
1
313640
3.911,00
Kvalitetna dijamantsko testera
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
Konstantni obod I povoljna cena čini ovu ploču veoma atraktivnom za sečenje
ploča
DG 60 F
Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Zatvoreno
Primena:
Podne ploče
Ploče za peć
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,6 / 6
1
313641
1.214,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,6 / 6
1
313642
1.349,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,0 / 6
1
313643
2.293,00
CR* / CR* / 2,0 / 6
1
313644
2.697,00
CR* / CR* / 2,0 / 6
1
313645
3.371,00
200 x 30 / 25,4
80 m/s
7.600 1/min
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica,
Zid odbrane
Ugaona brusilica
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
172
Cena
RSD
Dijamantske testere
Profesionalna dijamantska testera
DS 80 G
Profesionalna ploča namenjena za sečenje granita, granita sa visokim
sadržajem kvarca I prirodnog kamena. DS 80 G je ploča niskog nivoa buke I male
vibracije. Fina izreckanost obezbeđuje fin rez. Idealna ploča za stone mašine
Od prečnika 300 mm sa pomocnim otvorom
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Prirodni kamen
Granit
Teraco
Klinker
Armirani beton
Ploče za peć
Građevinski materijali
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
125 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
12 / 30 / 2,8 / 9
1
313678
9.438,00
180 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
18 / 30 / 2,8 / 9
1
313679
12.808,00
230 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
24 / 30 / 2,8 / 9
1
313680
16.179,00
250 x 30 / 25,4
80 m/s
6.100 1/min
Tabela testera do 7.5 kW
28 / 30 / 2,8 / 9
1
313681
32.493,00
300 x 30 / 25,4
100 m/s
6.400 1/min
Tabela testera do 7.5 kW
30 / 30 / 2,8 / 9
1
313682
33.705,00
350 x 30 / 25,4
100 m/s
5.500 1/min
Tabela testera do 7.5 kW
34 / 30 / 2,8 / 9
1
313683
38.155,00
Profesionalna dijamantska testera
Profesionalna ploča za standardne konstrukcione materijale
DS 80 U
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Građevinski materijali
Beton
Armirani beton
Klinker
Cigla
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
8 / 34 / 2,3 / 10
1
313646
3.237,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
9 / 32 / 2,3 / 10
1
313647
3.641,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
14 / 32 / 2,3 / 10
1
313648
5.663,00
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica
16 / 38 / 2,4 / 10
1
313649
6.607,00
300 x 20
100 m/s
6.400 1/min
Benzinska mašina
21 / 38 / 3,0 / 10
1
313650
13.348,00
300 x 25,4
100 m/s
6.400 1/min
21 / 38 / 3,0 / 10
1
313651
13.348,00
350 x 20
100 m/s
5.500 1/min
24 / 40 / 3,2 / 10
1
313652
18.741,00
24 / 40 / 3,2 / 10
1
313653
18.741,00
350 x 25,4
100 m/s
5.500 1/min
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Benzinska mašina,
Tabela testera
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Tabela testera
Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
173
Cena
RSD
Dijamantski alat
Primena:
Dijamantske testere
Profesionalna dijamantska testera
Profesionalna ploča turbo oboda namenjena za konstrukcione materijale
DT 80 U
Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Turbo
Primena:
Kaldrma
Crep
Beton
Građevinski materijali
Cigla
Klinker
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,2 / 10
1
313654
3.237,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,2 / 10
1
313655
3.641,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,6 / 10
1
313656
5.663,00
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 2,6 / 10
1
313657
6.607,00
Profesionalna dijamantska testera
DS 80 B
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
Profesionalni alat sa turbo segmentima za sečenje konstrukcionih materijala I
betona. Segmenti obezbeđuju kratko vreme rezanja I čiste ivice
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Kaldrma
Beton
Građevinski materijali
Armirani beton
Krečnjak
Cigla
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
8 / 34 / 2,3 / 10
1
313658
3.102,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
9 / 32 / 2,3 / 10
1
313659
3.776,00
150 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
Ugaona brusilica
10 / 36 / 2,6 / 10
1
315223
4.732,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
14 / 32 / 2,6 / 10
1
313660
5.799,00
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica
16 / 38 / 2,6 / 10
1
313661
7.551,00
Profesionalna dijamantska testera
DS 80 A
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
Profesionalna ploča odličnog odnosa cena/kvalitet, namenjena za sečenje asfalta.
Specijalni segmenti obezbeđuju miran I bezbedan rad. DS 80 A namenjeni za
rad na električnim mašinama I mašinama za sečenje podloge snage do 7.5 kW
Od prečnika 300 mm sa pomocnim otvorom
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Asfalt
Košuljice
Svež beton
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
300 x 20
100 m/s
6.400 1/min
300 x 25,4
100 m/s
6.400 1/min
350 x 20
100 m/s
5.500 1/min
5.500 1/min
350 x 25,4
100 m/s
Mašine
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Benzinska mašina,
Drumska mašina
Benzinska mašina,
Drumska mašina
Cena
RSD
18 / 38 / 3,2 / 10
1
313664
16.449,00
18 / 38 / 3,2 / 10
1
313665
16.449,00
Benzinska mašina
21 / 38 / 3,2 / 10
1
313666
21.842,00
Benzinska mašina,
Drumska mašina
21 / 38 / 3,2 / 10
1
313667
21.842,00
Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
174
Dijamantske testere
Profesionalna dijamantska testera
DS 80 MF
Specijalna ploča za ugaone brusilice. Dug vek trajanja I robustan dizajn dobijen
je lasersko zavarenim segmentima. DS 80 MF namenjena je obradi malterisanih
spojeva na cigli I fasadnih cigli, za uklanjanje ostataka maltera prilikom zidanja
sa cigli, prirodnog kamena I klinker fasada. Širina reza = 6.4mm
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Cementni spojevi
Malter
Zidane površine
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
8 / 35 / 4,8 / 9
1
314116
26.964,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
9 / 35 / 4,8 / 9
1
314117
29.257,00
Profesionalna dijamantska testera
DG 80 F
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
Profesionalni alat kontinuiranog oboda za sečenje ploča. Ova dijamantska ploča
omogućuje precizan rad, čist rez I brz proces sečenja
Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Zatvoreno
Primena:
Keramika
Podne ploče
Ploče za peć
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,5 / 7
1
313668
2.832,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,5 / 7
1
313669
3.776,00
150 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,5 / 7
1
313670
5.529,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,6 / 7
1
313671
5.799,00
180 x 30 / 25,4
80 m/s
8.500 1/min
200 x 30 / 25,4
80 m/s
7.600 1/min
Ugaona brusilica,
Zid odbrane
Zid odbrane
CR* / CR* / 1,6 / 7
1
313673
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,65 / 7
1
313674
8.360,00
250 x 30 / 25,4
80 m/s
6.100 1/min
Tabela testera do 2,2 kW
CR* / CR* / 1,65 / 7
1
313675
13.696,00
300 x 30 / 25,4
100 m/s
6.400 1/min
Tabela testera do 2,2 kW
CR* / CR* / 2 / 7
1
313676
14.562,00
350 x 30 / 25,4
100 m/s
5.500 1/min
Tabela testera do 2,2 kW
CR* / CR* / 2,2 / 7
1
313677
17.797,00
1
313672
5.799,00
7.416,00
Dijamantski alat
CR* / CR* / 1,6 / 7
Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
175
Dijamantske testere
Dijamantska testera sa visokim
karakteristikama
Vrhunska ploča proizvodnog programa KLINGSPOR: Trenutno na tržištu nećete
naći bolju dijamantsku ploču za sečenje prirodnog kamena I betona. Dijamanti
oslojeni titanijumom obezbeđuju I garantuju bolje rezne performance.
Segmenti visine 17 mm garantuju maximalni vek trajanja
Od prečnika 300 mm sa pomocnim otvorom
DS 100 UX
X
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Beton
Armirani beton
Cigla
Građevinski materijali
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
Krečnjak
Opeka
Granit
Klinker
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica
15 / 44,4 / 2,8 / 17
1
313708
21.303,00
300 x 20
100 m/s
6.400 1/min
Benzinska mašina
19 / 42,6 / 2,8 / 17
1
313709
28.448,00
19 / 42,6 / 2,8 / 17
1
313710
28.448,00
22 / 42,1 / 3,0 / 17
1
313711
35.728,00
22 / 42,1 / 3,0 / 17
1
313712
35.728,00
25 / 42,1 / 3,0 / 17
1
313713
41.795,00
25 / 42,1 / 3,0 / 17
1
313714
41.795,00
300 x 25,4
100 m/s
6.400 1/min
350 x 20
100 m/s
5.500 1/min
350 x 25,4
100 m/s
5.500 1/min
400 x 20
100 m/s
4.800 1/min
400 x 25,4
100 m/s
4.800 1/min
Dijamantska testera sa visokim
karakteristikama
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW
Top kvalitet I maximalne performance pri upotrebi na različitim materijalima,
visina segmenata od 13 mm obezbeđuju dug vek trajanja čak I pod intenzivnim
uslovima upotrebe
DS 100 U
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Beton
Armirani beton
Granit
Građevinski materijali
Cigla
Krečnjak
Opeka
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
8 / 42,5 / 2,4 / 13
1
313686
6.473,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
9 / 40,3 / 2,4 / 13
1
313687
7.955,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
13 / 41,2 / 2,4 / 13
1
313688
9.708,00
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
Ugaona brusilica
15 / 43,4 / 2,6 / 13
1
313689
12.000,00
300 x 20
100 m/s
6.400 1/min
Benzinska mašina
18 / 41,5 / 2,8 / 13
1
313690
27.908,00
18 / 41,5 / 2,8 / 13
1
313691
27.908,00
21 / 40,3 / 3,0 / 13
1
313692
29.526,00
21 / 40,3 / 3,0 / 13
1
313693
29.526,00
24 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313694
35.054,00
24 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313695
35.054,00
24 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313706
33.301,00
300 x 25,4
100 m/s
6.400 1/min
350 x 20
100 m/s
5.500 1/min
350 x 25,4
100 m/s
5.500 1/min
400 x 20
100 m/s
4.8001/min
400 x 25,4
100 m/s
4.800 1/min
400 x 30
100 m/s
4.800 1/min
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW
Tabela testera > 2,2 kW
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
176
Cena
RSD
Dijamantske testere
Dijamantska testera sa visokim
karakteristikama
Ova ploča namenjena je za suvo sečenje tvrdog crvenog klinkera ali je takođe I
veoma dobra za sečenje škriljca I kamenog krečnjaka.
DS 100 K idealna je za upotrebu na stonim mašinama snage do 2kW
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Klinker
Škriljac
Građevinski materijali
Armirani beton
Cigla
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
300 x 25,4
100 m/s
6.400 1/min
300 x 30
100 m/s
6.400 1/min
350 x 25,4
100 m/s
5.500 1/min
350 x 30
100 m/s
5.500 1/min
400 x 25,4
100 m/s
4.800 1/min
400 x 30
100 m/s
4.800 1/min
Dijamantska testera sa visokim
karakteristikama
Mašine
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Ugaona brusilica
Benzinska mašina,
Tabela testera
Tabela testera
Benzinska mašina,
Tabela testera
Tabela testera
Benzinska mašina,
Tabela testera
Tabela testera
15 / 43,4 / 2,6 / 13
1
313722
14.426,00
18 / 41,5 / 2,8 / 13
1
313723
20.763,00
18 / 41,5 / 2,8 / 13
1
313724
20.763,00
21 / 40,3 / 3,0 / 13
1
313725
25.752,00
21 / 40,3 / 3,0 / 13
1
313726
25.752,00
24 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313727
30.201,00
24 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313728
30.201,00
Ploča visokih performansi sa dužim vekom trajanja čak I pod visokim intenzitetom
upotrebe. Upotrebljava se za sečenje betona I armiranog betona u rekordnom
roku, takođe ova ploča može bti upotrebljena za obradu abrazivnih materijala.
DS 100 B idealna je za sečenje zidova
Od prečnika 300 mm sa pomocnim otvorom
DS 100
0B
Primena:
Beton
Armirani beton
Krečnjak
Cigla
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Mašine
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
150 x 22,23
80 m/s
10.200 1/min
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
230 x 22,23
80 m/s
6.600 1/min
300 x 20
100 m/s
6.400 1/min
Benzinska mašina
300 x 25,4
100 m/s
6.400 1/min
350 x 20
100 m/s
5.500 1/min
350 x 25,4
100 m/s
5.500 1/min
400 x 20
100 m/s
4.800 1/min
400 x 25,4
100 m/s
4.800 1/min
450 x 25,4
80 m/s
3.400 1/min
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Građevinski materijali
Opeka
Košuljice
Klinker
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Ugaona brusilica
Ugaona brusilica,
Zid odbrane
Ugaona brusilica,
Zid odbrane
Ugaona brusilica,
Zid odbrane
Ugaona brusilica
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW,
Drumska mašina do 15 kW
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW,
Drumska mašina do 15 kW
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Tabela testera > 2,2 kW,
Drumska mašina do 15 kW
Drumska mašina
Cena
RSD
8 / 42,5 / 2,4 / 13
1
313696
7.821,00
9 / 40,5 / 2,6 / 13
1
313697
9.034,00
11 / 40,5 / 2,6 / 13
1
313835
10.247,00
13 / 41,2 / 2,6 / 13
1
313698
11.460,00
15 / 43,4 / 2,6 / 13
1
313699
15.640,00
20 / 41,5 / 2,8 / 13
1
313700
19.955,00
20 / 41,5 / 2,8 / 13
1
313701
19.955,00
24 / 40,3 / 3,0 / 13
1
313702
26.022,00
24 / 40,3 / 3,0 / 13
1
313703
26.022,00
28 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313704
33.301,00
28 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313705
33.301,00
25 / 39,6 / 3,6 / 13
1
313707
44.222,00
Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
177
Cena
RSD
Dijamantski alat
DS 100
0K
Dijamantske testere
Dijamantska testera sa visokim
karakteristikama
Ploča visokih performansi upotrebljiva za sečenje asfalta. Specijalni segmenti
obezbeđuju mirnu operaciju I maksimalnu zaštitu. DS 100 A je ploča koja brzo
seče sa veoma niskim nivoom vibracije I namenjena je za upotrebu na benzinskim
mašinama I kolenastim mašinama sa izlaznom snagom do 15 kW
Od prečnika 300 mm sa pomocnim otvorom
Dizajn
DS 100
0A
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Asfalt
Košuljice
Svež beton
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
300 x 20
100 m/s
6.400 1/min
300 x 25,4
100 m/s
6.400 1/min
350 x 20
100 m/s
5.500 1/min
350 x 25,4
100 m/s
5.500 1/min
400 x 20
100 m/s
4.800 1/min
400 x 25,4
100 m/s
4.800 1/min
450 x 25,4
80 m/s
3.400 1/min
Dijamantska testera sa visokim
karakteristikama
Mašine
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Drumska mašina do 15 KW
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Drumska mašina do 15 KW
Benzinska mašina
Benzinska mašina,
Drumska mašina do 15 KW
Benzinska mašina,
Drumska mašina do 15 KW
18 / 41,5 / 2,8 / 13
1
313715
21.033,00
18 / 41,5 / 2,8 / 13
1
313716
21.033,00
21 / 40,3 / 3,0 / 13
1
313717
24.404,00
21 / 40,3 / 3,0 / 13
1
313718
24.404,00
24 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313719
33.571,00
24 / 39,6 / 3,2 / 13
1
313720
33.571,00
25 / 39,6 / 3,6 / 13
1
313721
46.649,00
Ploča visokih performansi sa debljinom od samo 1.2 mm, turbo oboda I
pojačane oblasti oboda. Precizno I brzo sečenje čak I kod najtvrđih materijala uz
maksimalnu bezbednost. DT 100 F dijamantska ploča turbo oboda obezbeđuje
veliku preciznost, rezne performanse i nije potrebno praviti pauze tokom rada
radi hlađenja
DT 100
0F
Primena:
Keramika
Podne ploče
Prirodni kamen
Granit
Ploče za peć
Cena
RSD
Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Turbo
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,2 / 7
1
313684
3.776,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
CR* / CR* / 1,2 / 7
1
313685
4.181,00
Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
178
Cena
RSD
Dijamantski brusni točak u obliku šolje
Dijamantski točak u obliku šolje
visokih performansl
Profesionalni dvoredni brusni disk za obradu betona. Vrhunski učinak
uklanjanja sa veoma malim utroškom energije
DS 80
0 BT
T
Dizajn
Lemljeno
Sečivo
Segmentno
Primena:
Beton
Građevinski materijali
Zasićeni beton
Cigla
Krečnjak
Opeka
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
115 x 22,23
80 m/s
13.300 1/min
Ugaona brusilica
18 / 8 / 6
1
313729
11.460,00
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
18 / 8 / 6
1
313733
12.674,00
Dijamantski točak u obliku šolje
visokih performansl
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
Nizak stepen vibracije, visoke performance brusnog diska sa indukciono
zavarenim Z–segmentima za enormni učinak skidanja materijala uz maksmalnu
proizvodnu bezbednost. Koristi se za obradu betona I abrazivnih materijala
DS 100
00 BT
T
Dizajn
Zavaren
Sečivo
Segmentno
Primena:
Beton
Građevinski materijali
Kaldrma
Klinker
Armirani beton
Granit
Krečnjak
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
8 / z-oblika / 10 / 5
1
313730
22.111,00
180 x 22,23
80 m/s
8.500 1/min
Ugaona brusilica
12 / z-oblika / 10 / 5
1
313731
33.301,00
Dijamantski točak u obliku šolje
visokih performansl
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
Cena
RSD
DS 100
00 ET
T
Dizajn
Zavaren
Sečivo
Segmentno
Primena:
Epoksidni premazi
Lepljiva materija
Grafit
Prečnik x
širina u mm
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Mašine
125 x 22,23
80 m/s
12.200 1/min
Ugaona brusilica
Segmentovano
Pakovanje
Kataloški
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
broj
8 / c-oblika / 5 / 5
1
Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
179
313732
Cena
RSD
22.111,00
Dijamantski alat
Nizak stepen vibracije, visoke performance brusnog diska sa indukciono
zavarenim C-segmentima za enormni učinak skidanja materijala uz maksimalnu
proizvodnu bezbednost. Uklanja ostatke lepka, premaze I podne boje
Dijamantske bušilice
Profesionalni dijamant za suvo bušenje Profesionalni dijamant za suvo bušenje, namenjen obradi tvrdih materijala kao
što su: keramika, granitne ploče I opeka. Pogodan pribor: Adapter za brušenje
ABH 80
DV 80 FB
Dizajn
Vakum lemljeno
Sečivo
Zatvoreno
Primena:
Keramika
Podne ploče
Ploče za peć
Prečnik
u mm
Držac
Mašine
6
1/4” Bit, šestougaoni
Busilica
32
8
1/4” Bit, šestougaoni
Busilica
32
10
1/4” Bit, šestougaoni
Busilica
12
1/4” Bit, šestougaoni
14
1/4” Bit, šestougaoni
Profesionalni dijamant za suvo
bušenje-isecanje
DV 80 FK
Efektivna
Pakovanje
dužina u mm jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
1
313734
4.719,00
1
313735
4.855,00
32
1
313736
5.124,00
Busilica
32
1
313737
5.393,00
Busilica
32
1
313738
5.799,00
Profesionalni dijamant za suvo bušenje- isecanje, upotrebljiva se na ugaonim
brusilicama. Pogodan alat za upotrebu na najtvrđim pločicama, zidanih I
kamenih. Ručno centriranje
Dizajn
Vakum lemljeno
Sečivo
Zatvoreno
Primena:
Keramika
Podne ploče
Ploče za peć
Prečnik
u mm
Rupa
Mašine
Efektivna
Pakovanje
dužina u mm jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
26
M 14
Ugaona brusilica
45
1
313739
10.247,00
38
M 14
Ugaona brusilica
45
1
313740
14.562,00
58
M 14
Ugaona brusilica
35
1
313741
21.842,00
65
M 14
Ugaona brusilica
35
1
313742
23.594,00
70
M 14
Ugaona brusilica
35
1
313743
25.482,00
80
M 14
Ugaona brusilica
35
1
313744
29.122,00
112
M 14
Ugaona brusilica
35
1
313745
41.795,00
Testera za isecanje ležišta
za električne kutije
DS 80
0 UD
Specijalni alat za bez vibraciono bušenje. Za upotrebom na mekšim I srednje
tvrdim materijalima kao što su cigla, klinker I opeka. Zahteva adapter ADS 200
Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno
Primena:
Zidane površine
Cigla
Krečnjak
Prečnik
u mm
Rupa
Mašine
Segmentovano
Pakovanje
Broj/Duž./Širin./Visin. jedinica/pakovanju
68
M 16
Bohrmaschine
4 / 20 / 3,5 / 8
82
M 16
Bohrmaschine
6 / 20 / 3,5 / 8
Kataloški
broj
Cena
RSD
1
313746
10.382,00
1
313747
11.326,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
180
Pribori
Pribori
SDS / šestougaoni adapter sa centralnom burgijom 8 mm; pogodan za DS 80 DU
ADS
DS 200
Dimenzije
u mm
Posebno
pogodan za
Držac
115
DS 80 UD
Sechskant
1 Set
236442
2.179,00
115
DS 80 UD
SDS
1 Set
236588
3.581,00
Adapter za brušenje
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
Adapter za profesionalnu dijamantsku burgiju za suvo bušenje DV 80 FB
ABH
H 80
Posebno
pogodan za
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
55
DV 80 FB
1
313807
Cena
RSD
6.213,00
Dijamantski alat
Dimenzije
u mm
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 170-171. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
181
Elastični brusevi
Vodič kroz primenu
Sandflex kocka
kocka čisti, polira i matira mnoge vrsta materijala uključujućI metal, drvo,
boju, plastiku, gumu I papir Osim za komercijalnu primenu, takođe je
pogodna za održavanje auta, primenu u kući, npr. čIšćenje metalnih
ploča, ivica na skijama itd. Njen učinak će biti bolji ako je upotrebite
sa vodom, sapunom, parafinom, uljem ili pastom Među četiri granulacije
koje vam stoje na raspolaganju naći će te odgovarajućI tip za sve
namene i vrste materijala.
R-Flex disk
R-Flex disk je, u zavisnosti od aplikacije, dostupan sa silicijum karbidnim i aluminijum oksidnim zrnom u različitim tvrdoćama veziva
i dimenzijama. Tipična primena je npr. Otklanjanje neravnina na
plastičnim delovima, završna obrada hirurških instrumenta, oštrenje
noževa, itd.
R-flex brusevi
Se upotrebljavaju za finiširanje i poliranje svih vrsta površina. Bez
obzira na elastičnu konstrukciju, R-Flex brusevi se mogu pohvaliti
dugim vekom trajanja i sa visokom dimenzionalnom jednakošću
tokom rada.
R-flex diskovi su, zbog njihove elastičnosti, lagani za
oblikovanje i prilagođavanje
konturama tokom brušenja.
Valjčići
Dostupni su u više granulacija i dimenzija. Upotrebjavaju se pri izradi
aparata, sudova, u avio i automobilskoj industriji kao i u prehrambenoj i
hemijskoj industriji.
Valjčići
Daju izvanredan površinski efekat sa jednolikom završnom obradom.
Veoma su pogodni za obradu nerđajućeg čelika i aluminijuma, za
izradu sudova i ugostiteljske opreme velikih dimenzija.
O= Glavna primena
SFK 655 Kocka za ručnu upotrebu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Porculan
O
Keramika
O
Obojeni metali
Papir
Sandflex
SFM 656 Vrsta veziva W
Koža
RFR 654 Vrsta veziva Z / E
Plastika
RFM 652 Vrsta veziva E
183
183
183
185
184
184
Staklo / Kamen
R-Flex brusevi
RFS 651 Vrsta veziva E
Boje / Lakovi
RFS 651 Vrsta veziva Z
Nerđajući čelik
Strana
Čelik
Tip
Željezo
Opis
Drvo
U ovoj tabeli imate kompletne informaciije vezane za upotrebu i namenu elastičnih bruseva
O
= Moguća primena
Bezbedna upotreba KLINGSPOR
bruseva
Proizvodi ove grupe su označeni sa
prikladnim sigurnosnim piktogramima
FEPA. Preporuke za pravilnu upotrbu
bruseva.
Vrsta veziva
Nošenje zaštitne
maske ili naočala
za zaštitu očiju
Upotreba
zaštitnika za ušI
Nošenje zaštitne Nošenje zaštitnih
maske za prašinu rukavica za ruke
182
Obraćanje
pažnje na
bezbedonosne
instrukcije
Maksimalna
brzina rada
Z = tvrd žilav
do 30 m/s
E = bez začepljanja
(idealan za
aluminijum)
do 15 m/s
W = mekan savitljiv
(idealan za nerđajućI
čelik)
do 5 m/s
Elastični brusevi
Brusni valjci, Valjci za ornamente
R-Flex brusni valjak
Veoma svestrani abrazivni alat namenjen za čiščenje i finalnu obradu metalnih
površina
RFS 651
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80
100
Prečnik x visina
x osovina u mm
Granulacija
120 150
180
220
240 280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Aluminijum
Nerđajući čelik
Obojeni metali
Vezivno
sredstvo
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Vezivno sredstvo
Plastika
Zrno
Al. oksid
Cena
RSD
30 x 10 x 3
60
Z
30 m/s
19.100 1/min
10
13934
625,00
30 x 10 x 3
240
Z
30 m/s
19.100 1/min
10
13936
625,00
40 x 15 x 6
60
E
15 m/s
7.000 1/min
10
14006
806,00
40 x 15 x 6
120
E
15 m/s
7.000 1/min
10
14007
806,00
40 x 15 x 6
240
E
15 m/s
7.000 1/min
10
14008
806,00
50 x 10 x 6
240
E
15 m/s
5.700 1/min
10
14012
806,00
60 x 30 x 6
60
E
15 m/s
4.800 1/min
10
14030
1.194,00
60 x 30 x 6
120
E
15 m/s
4.800 1/min
10
14031
1.194,00
60 x 30 x 6
240
E
15 m/s
4.800 1/min
10
14032
1.194,00
R-Flex valjak za ornamente
Posebno pogodan za postizanje efekata na površini, za sve vrste metala
RFM 652
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80
100
Prečnik x visina
x osovina u mm
Granulacija
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Aluminijum
Obojeni metali
Vezivno sredstvo
Plastika
Zrno
SiC
Vezivno
sredstvo
Maksimalna
brzina operacije
Maks.
RPM
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
60
E
8 m/s
5.000 1/min
10
14033
1.223,00
30 x 30 x 6
120
E
8 m/s
5.000 1/min
10
14034
1.223,00
40 x 30 x 6
120
E
8 m/s
3.800 1/min
10
14036
1.291,00
50 x 30 x 6
60
E
8 m/s
3.000 1/min
10
14037
1.347,00
50 x 30 x 6
120
E
8 m/s
3.000 1/min
10
14038
1.347,00
Elastični brusevi
30 x 30 x 6
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 182. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
183
Elastični brusevi
Valjci za ornamente / Ručni blok
Sandflex valjak za ornamente
Odličan za ornamentalno brušenje ploča nerđajućeg čelika
SFM 656
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80
100
Prečnik x visina
x osovina u mm
Granulacija
Vezivno
sredstvo
120 150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Maksimalna
brzina operacije
Primena:
Nerđajući čelik
Maks.
RPM
Vezivno sredstvo
Plastika
Zrno
SiC
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
30 x 30 x 6
60
W
5 m/s
3.200 1/min
10
13856
1.223,00
30 x 30 x 6
120
W
5 m/s
3.200 1/min
10
13857
1.223,00
40 x 30 x 6
60
W
5 m/s
2.400 1/min
10
13859
1.291,00
40 x 30 x 6
120
W
5 m/s
2.400 1/min
10
13860
1.291,00
50 x 30 x 6
60
W
5 m/s
1.900 1/min
10
13862
1.347,00
50 x 30 x 6
120
W
5 m/s
1.900 1/min
10
13863
1.347,00
60 x 30 x 6
60
W
5 m/s
1.600 1/min
10
13865
1.389,00
60 x 30 x 6
120
W
5 m/s
1.600 1/min
10
13866
1.389,00
Ručni blok
SFK 655
Veoma svestrani abrazivni alat namenjen za čiščenje i finalnu obradu metalnih
površina
Raspoložive granulacije:
16
24
30 36
40
50
60 80
100
Širina x dužina x visina
u mm
Granulacija
120 150
180
220
240 280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Staklo/Kamen
Drvo
Plastika
Koža
Metal
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
18
13800
Vezivno sredstvo
Plastika
Zrno
SiC
Cena
RSD
80 x 50 x 20
30
80 x 50 x 20
60
18
13801
417,00
80 x 50 x 20
120
18
13802
417,00
80 x 50 x 20
240
18
13803
417,00
150 x 80 x 20
30
1
13804
1.056,00
417,00
150 x 80 x 20
60
1
13805
1.056,00
150 x 80 x 20
120
1
63231
1.056,00
150 x 80 x 20
240
1
13807
1.056,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 182. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
184
Elastični brusevi
Ručni blok / R-Flex disk
Ručni blok
SFK 655
Veoma svestrani abrazivni alat namenjen za čiščenje i finalnu obradu metalnih
površina
Raspoložive granulacije:
16
24
30 36
40
50
60 80
100
120 150
180
220
240 280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Primena:
Boje/lakovi/kitovi
Staklo/Kamen
Drvo
Plastika
Koža
Metal
Širina x dužina x visina
u mm
Granulacija
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
80 x 50 x 20
60, 120, 240
6
72129
R-Flex disk
RFR 654
4
Vezivno sredstvo
Plastika
Zrno
SiC
Cena
RSD
7.520,00
Fleksibilni abraziv velikog spektra primena kao što su lako brušenje, oštrenje
noževa i oštrica, matiranje i finalna obrada metala i plastike
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60 80
100
120 150
180
220
240 280
320
360
400
Primena:
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Nerđajući čelik
Čelik
Obojeni metali
Aluminijum
Plastika
Staklo
Vezivno sredstvo
Plastika
Zrno
Al. oksid / SiC
Elastični brusevi
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 182. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
185
Karbidna glodala
Vodič kroz primenu
Snažno glodanje i nivelisanje površina i oblika
KLINGSPOR karbidna glodala su proizvedena u skladu sa
najvišim standardima i najvećom preciznošću. Razne vrste
glodala su prilagodjena specifičnim zahtevima i vrstama
materijala i primena.
Pregled glodala:
2
Standardno glatko glodalo za završne
i univerzalne primene.
Oblik
HF 100 A
3 Aluminijum
Visok stepen uklanjanja i redukovan
broj zuba za dugo struganje i rad
na mekim materijalima kao što su
nerđajući metali i plastika.
6 Najtraženiji proizvod
Duplo glodalo za univerzalnu primenu,
poboljšana obrada i niska vibracija.
Sitan otpad.
Ostala nazubljenja su dostupna na zahtev!
Strana
Cilindrično glodalo (nije namenjeno za čeonu upotrebu)
188
HF 100 B
Cilindrično glodalo (namenjeno i za čeonu upotrebu)
188
HF 100 C
Cilindrično glodalo sa oblim krajem
189
HF 100 D
Oblo glodalo
189
HF 100 E
Ovalno glodalo
190
HF 100 F
Glodalo sa oblim završetkom
190
HF 100 G
Glodalo sa oštrim vrhom
191
HF 100 H
Glodalo bakljastog oblika
191
HF 100 J
Konusno glodalo (ugao 60)
192
HF 100 K
Konusno glodalo (ugao 90)
192
HF 100 L
Kupasto glodalo oblog vrha
192
HF 100 M
Kupasto glodalo tačkastog vrha
193
HF 100 N
Glodalo obrnutog konusa
193
HF 100
Set od 40 karbidnih glodala
194
HF 100
Set od 5 karbidnih glodala
194
Materijali
186
Termosetovi
Termootporna plastika
Tvrdo vulkanizovana guma
CFRP
Plastika
GRP
Beli liv
Sivi liv
Legura na bazi kobalta
3
6
Legura na bazi nikla
Legura aluminijuma (visok sadržaj SiC)
Legura titanijuma
Tvrdi čelik
Titanijum
Legirani čelik
Bronza
Liveni čelik
Livovi
Cink
Kaljeni čelik
Bakar
Nelegirani čelici
Tvrdi obojeni metali
Mesing
Alatni čelik
2
Meki obojeni metali
Aluminijum
Sečivo
Ugljenični čelik
Čelik
Materijali
otporni na
istezanje
Karbidna glodala
Vodič kroz primenu
Važne sigurnosne napomene:
• Vodite računa da je maksimalno 30% površine alata u kontaktu sa radnom površinom
• Dug vek upotrebe glodala sa produženom drškom zahteva sporiju operativnu brzinu
• Osugurajte da glodalo bude dobro pričvršćeno radi dugotrajnosti proizvoda
• Koristite odgovarajuće glodalo pri optimalnoj brzini da bi ste izbegli rizik i osigurali
optimalnu upotrebu alata
• Molimo vas držite se sigurnosnih preporuka prikazanih na pakovanju
Preporučene radne brzine
Prečnik glave
glodala u mm
Optimalne brzine (U/min), zavise od materijala. Vrednosti u zagradi
su preporučene za početne radne brzine (startne tačke) ukoliko
empirijske vrednosti nisu dostupne
Obojeni metali
Aluminijum,
Plastika
Nekaljenialjeni
čelik
Kaljeni čelik,
Nerdjajući čelik
2 / 2,4 / 3
45.000
(65.000)
Do 80.000
60.000
(65.000)
Do 80.000
60.000
(80.000)
Do 80.000
60.000
(80.000)
Do 80.000
4 / 4,8 /
5 / 6 / 6,3
22.000
(45.000)
Do 60.000
15.000
(40.000)
Do 60.000
45.000
(50.000)
Do 60.000
30.000
(40.000)
Do 45.000
8 / 9,6 /
10 / 11
15.000
(30.000)
Do 40.000
10.000
(25.000)
Do 50.000
30.000
(30.000)
Do 40.000
19.000
(25.000)
Do 30.000
12 / 12,7
11.000
(25.000)
Do 30.000
7.000
(20.000)
Do 30.000
22.000
(25.000)
Do 30.000
15.000
(20.000)
Do 22.000
16
9.000
(20.000)
Do 20.000
6.000
(15.000)
Do 20.000
18.000
(20.000)
Do 20.000
12.000
(15.000)
Do 18.000
19,2
8.000
(12.000)
Do 17.000
5.000
(10.000)
Do 17.000
15.000
(15.000)
Do 17.000
10.000
(10.000)
Do 15.000
25,4
6.000
(10.000)
Do 13.000
4.000
(8.000)
Do 13.000
10.000
(10.000)
Do 13.000
7.000
(8.000)
Do 11.000
Prečnik glave glodala
u mm
Max. R.P.M-. (U/min)
Prečnik glave glodala
u mm
Max. R.P.M-. (U/min)
2 / 2,4 / 3
100.000
16
25.000
4 / 4,8 / 5 / 6 / 6,3
65.000
19,2
20.000
8 / 9,6 / 10 / 11
55.000
25,4
15.000
12 / 12,7
35.000
Bezbedna upotreba KLINGSPOR
proizvoda
Proizvodi iz ove grupe su označeni sa
odgovarajućim sigurnosnom oznakama u
saglasnosti sa FEPA Sigurnosnim Preporukama.
Nošenje
zaštitne
maske ili
naočala
za zaštitu očiju
187
Nošenje
zaštitne
maske za
prašinu
Nošenje
zaštitnih
rukavica
za ruke
Upotreba
zaštitnika
za uši
Obraćanje
pažnje
na bezbe
donosne
instrukcije
Karbid
Kar
Karbidna
b na gl
bi
bid
gglo
glodala
looda
ddal
aa
Maksimalna radna brzina
Karbidna glodala
Karbidna glodala
Cilindrično glodalo za univerzalnu primenu
HF 100 A
Prečnik
nik
u mm
Visina
u mm
Celokupna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
3
14
38
3
2
5
295475
930,00
3
14
38
3
6
5
295482
930,00
6,3
12,7
45
3
6
5
295506
1.514,00
6
18
50
6
2
1
295521
1.583,00
12,7
25
70
6
2
1
295602
3.455,00
6
18
50
6
3
1
295525
1.970,00
9,6
19
64
6
3
1
295563
2.776,00
12,7
25
70
6
3
1
295604
4.329,00
6
18
50
6
6
1
295531
1.583,00
8
19
64
6
6
1
295552
2.068,00
1
295568
2.220,00
3.387,00
9,6
19
64
6
6
12,7
19
64
6
6
1
295594
12,7
25
70
6
6
1
295609
3.455,00
16
25
70
6
6
1
295621
4.357,00
Karbidna glodala
Cilindrično glodalo za univerzalnu primenu. Idealno za rad na unutrašnjim
konturama
HF 100 B
Prečnik
u mm
Visina
u mm
Celokupna
pna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
3
14
38
3
2
5
295476
1.014,00
3
14
38
3
6
5
295483
1.014,00
6,3
12,7
45
3
6
5
295507
1.666,00
6
18
50
6
2
1
295522
1.735,00
12,7
25
70
6
2
1
295603
3.801,00
6
18
50
6
3
1
295526
2.179,00
1
295564
3.053,00
4.759,00
9,6
19
64
6
3
12,7
25
70
6
3
1
295605
6
18
50
6
6
1
295532
1.735,00
8
19
64
6
6
1
295553
2.262,00
9,6
19
64
6
6
1
295569
2.443,00
12,7
19
64
6
6
1
295595
3.720,00
12,7
25
70
6
6
1
295610
3.801,00
16
25
70
6
6
1
295622
4.787,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 186-187. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
188
Karbidna glodala
Karbidna glodala
Cilindrično glodalo sa oblim krajem za rad na površinama, konturama i
radujusima
HF 100 C
Visina
u mm
Celokupna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
3
14
38
3
2
5
295649
930,00
3
14
38
3
6
5
295654
930,00
6,3
12,7
45
3
6
5
295673
1.514,00
6
18
50
6
2
1
295686
1.832,00
12,7
25
70
6
2
1
295747
3.872,00
6
18
50
6
3
1
295688
2.291,00
9,6
19
64
6
3
1
295725
3.095,00
12,7
25
70
6
3
1
295750
4.857,00
6
18
50
6
6
1
295694
1.832,00
8
19
64
6
6
1
295713
2.249,00
1
295727
2.471,00
3.830,00
9,6
19
64
6
6
12,7
19
64
6
6
1
295741
12,7
25
70
6
6
1
295753
3.872,00
16
25
70
6
6
1
295763
4.870,00
Karbidna glodala
Oblo glodalo za rad na konturama I otvorima. Posebno pogodno za rad na teško
dostupnim mestima
HF 100 D
Prečnik
u mm
Visina
u mm
Celokupna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
3
2,5
38
3
2
5
295778
930,00
3
2,5
38
3
6
5
295784
930,00
4
3,4
38
3
6
5
295798
2.220,00
6,3
5
38
3
6
5
295807
1.514,00
6
4,7
50
6
2
1
295815
1.693,00
12,7
11
56
6
2
1
295856
2.734,00
6
4,7
50
6
3
1
295816
2.110,00
9,6
8
54
6
3
1
300054
2.539,00
12,7
11
56
6
3
1
295857
3.428,00
6
4,7
50
6
6
1
295819
1.693,00
8
6
52
6
6
1
295831
1.818,00
9,6
8
54
6
6
1
295843
2.026,00
12,7
11
56
6
6
1
295859
2.734,00
16
14
59
6
6
1
295868
3.387,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 186-187. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
189
Karbidna glodala
Prečnik
u mm
Karbidna glodala
Karbidna glodala
Ovalno glodalo za univerzalnu primenu
HF 100 E
Prečnik
u mm
Visina
u mm
Celokupna
na
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
S
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
12,7
22
67
6
2
1
295921
3.607,00
8
15
60
6
6
1
295909
2.262,00
9,6
16
60
6
6
1
295916
2.471,00
12,7
22
67
6
6
1
295925
3.607,00
Karbidna glodala
Glodalo sa oblim završetkom i radijalno završenim stablom namejeno za rad na
uskim konturama
HF 100 F
Prečnik
u mm
Cena
RSD
Visina
u mm
Celokupna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
930,00
3
14
38
3
2
5
295946
3
14
38
3
6
5
295951
930,00
6,3
12,7
45
3
6
5
295963
1.514,00
6
18
50
6
2
1
295967
1.916,00
12,7
25
70
6
2
1
300045
3.567,00
6
18
50
6
3
1
295968
2.401,00
9,6
19
64
6
3
1
295985
3.026,00
12,7
25
70
6
3
1
296007
4.467,00
6
18
50
6
6
1
295971
1.916,00
8
20
65
6
6
1
295978
2.262,00
9,6
19
64
6
6
1
295987
2.414,00
12,7
25
70
6
6
1
296010
3.567,00
16
25
70
6
6
1
296020
4.926,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 186-187. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
190
Karbidna glodala
Karbidna glodala
Glodalo sa oštrim vrhom za rad na naglašenim ugaonim površinama i uskim
konturama
HF 100 G
Prečnik
u mm
Visina
u mm
Celokupna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
930,00
3
14
38
3
2
5
296043
3
14
38
3
6
5
296047
930,00
6,3
12,7
45
3
6
5
296055
1.514,00
6
18
50
6
2
1
296058
1.916,00
12,7
25
70
6
2
1
296082
3.497,00
6
18
50
6
6
1
296062
1.916,00
8
19
64
6
6
1
296066
2.333,00
9,6
19
64
6
6
1
296074
2.581,00
12,7
19
64
6
6
1
296079
3.497,00
1
296086
3.497,00
1
296094
4.870,00
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
12,7
25
70
6
6
16
25
70
6
6
Karbidna glodala
Glodalo bakljastog oblika za univerzalnu primenu
HF 100 H
Prečnik
u mm
Visina
u mm
Celokupna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
Cena
RSD
3
6
38
3
6
5
296106
930,00
12,7
32
77
6
2
1
297076
5.211,00
6
14
50
6
6
1
300046
1.934,00
8
19
64
6
6
1
296193
2.539,00
19
65
6
6
1
297074
4.399,00
32
77
6
6
1
296194
5.162,00
16
36
81
6
6
1
297083
7.200,00
Karbidna glodala
9,6
12,7
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 186-187. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
191
Karbidna glodala
Karbidna glodala
Glodalo sa uglom od 60° sa konusnim vrhom namenjeno za obradu žljebova
HF 100 J
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Karbidna glodala
Glodalo sa uglom od 90° sa konusnim vrhom namenjeno za obradu žljebova
HF 100 K
Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtev
Karbidna glodala
Stanjeno glodalo za rad na teško pristupačnim površinama
HF 100 L
Prečnik
u mm
Visina
u mm
Celokupna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
P
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
972,00
3
14
38
3
2
5
297111
3
14
38
3
6
5
296199
972,00
6,3
15,8
48
3
3
5
297465
1.583,00
12,7
32
77
6
2
1
297125
3.940,00
9,6
30
76
6
3
1
300055
4.038,00
12,7
32
77
6
3
1
297470
5.509,00
6
18
50
6
6
1
296200
2.054,00
8
25,4
70
6
6
1
296205
2.692,00
9,6
30
76
6
6
1
296201
3.219,00
12,7
32
77
6
6
1
296192
3.940,00
16
33
78
6
6
1
297132
7.816,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 186-187. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
192
Karbidna glodala
Karbidna glodala
Kupasto (stanjeno) glodalo sa tačkastim vrhom za rad na teško pristupačnim
površinama. Pogodno za rad na pravljenju kalupa
HF 100 M
Prečnik
u mm
Visina
u mm
Celokupna
dužina u mm
Prečnik osovine
u mm
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
972,00
3
11
38
3
2
5
296204
3
11
38
3
6
5
296114
972,00
6,3
12,7
49
3
6
5
296129
1.598,00
6
20
50
6
2
1
296133
2.054,00
12,7
22
71
6
2
1
296145
4.038,00
6
20
50
6
6
1
296136
2.054,00
8
18
64
6
6
1
300052
2.984,00
9,6
16
64
6
6
1
296144
3.234,00
12,7
22
71
6
6
1
296148
4.038,00
16
25
71
6
6
1
296152
5.397,00
Karbidna glodala
Karbidno glodalo za rad na konusnim površinama
HF 100 N
Karbidna glodala
Sve dimenzije
enzije i minimalne količine
k
narudžbe raspoložive na zahtev
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 186-187. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
193
Karbidna glodala / Setovi
Karbidna glodala
40 Karbidnih glodala u izložbenom panou sa mogućnošću zaključavanja.
Sadrži po 2 komada od svakog najprodavanijeg oblika (B, C, F, G, L) u 4
različite dimenzije I sa 6 sečiva
HF 100 Set
et
Dimenzija u mm
Sečivo
Se
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
165 x 310 x 245
6
1
300627
Karbidna glodala
Cena
RSD
127.979,00
5 najprodavanijih karbidnih glodala iz našeg programa i to tip sečiva 6 u ručno
prenosivom pakovanju
HF 100 Set
šifre:
295610 1x
295753 1x
295859 1x
295925 1x
296010 1x
HF 100B
HF 100C
HF 100D
HF 100E
HF 100F
12,7 x 25 x 6
12,7 x 25 x 6
12,7 x 11 x 6
12,7 x 22 x 6
12,7 x 25 x 6
Dimenzija u mm
Sečivo
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
70 x 100
6
1
314620
19.396,00
Cene po komadu. Preporučene cene.
Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 186-187. Kako naručiti: Instrukcije na strani 199.
194
Karbidna glodala
Beleške
195
Sigurnosne preporuke
Opšta načela sigurnosti
Brusni proizvodi mogu biti veoma opasni ako se nepravilno upotrebljavaju.
• Uvek sledite instrukcije od strane proizvođača brusnog materijala i mašina
• Pravilno odaberite odgovarajuće brusne materijale za namenjenu upotrebu.
Pre upotrebe proverite sve brusne materijale da li su oštećeni ili defektni.
• Pratite proceduru pravilne upotrebe i skladištenja brusnih materijala
Budite svesni opasnosti koje su moguće tokom upotrebe brusnih materijala i
pridržavajte se predloženih mera predostrožnosti zbog sledećih opasnosti:
• Telesnog kontakta sa brusnim proizvodima pri radu
• Povreda prouzrokovanih lomljenjem brusnih proizvoda tokom rada
• Opiljaka, iskri, isparenja i prašine nastalih tokom rada
• Buke
• Vibracija
Koristite samo brusne proizvode koji su prilagođeni najvišim sigurnosnim standardima.
Ti proizvodi nose odgovarajući EN standard broj i/ili znak ‘oSa‘.
• EN12413 za brusne proizvode sa vezivom
• EN 13236 za super abrazive
• EN 13743 za specijalne oslojene abrazive (vulkan fiber diskove, lepezaste
kolutove, lepezaste diskove i lepezaste bruseve sa osovinicom).
Nikada ne koristi mašinu ako nije ispravna ili ako ima oštećene delove.
Poslodavaci treba da obave procenu rizika za svaki od procesa brušenja kako bi definisali
potrebne mere zaštite. Oni su dužni da obezbede da su njihovi radnici obučeni za
obavljanje delatnosti.
Više detaljnih informacija o sigurnoj upotrbi brusnih proizvoda, kombinovani
Sigurnosni Propis na raspolaganju je u FEPA ili Vašoj Nacionalnoj Trgovačkoj
Asicijaciji.
• FEPA Sigurnosni propisi za brusne proizvode sa vezivom i precizne super abrazive
• FEPA Sigurnosni propisi za super abrazive za kamen i konstrukcije
• FEPA Sigurnosni propisi za oslojene abrazive
• Nikada ne postavljajte brusni proizvod na silu i ne prepravljajte ih kako bi
nalegli u ležište.
• Nikada ne prekoračujte maksimalan broj obrtaja koji je propisan.
• Proverite da li je upotrebljen pravilan dodatak za montiranje i da je u
pravilnom položaju, čist i da dobro naleže.
• Koristite podmetače gde su predviđeni.
• Ne stežite prekomerno dodatak za montiranje.
• Posle montiranja ili demontiranja brusnog proizvoda, izvršite probu
najmanje 30 sekundi, da li on ostaje čist pre upotrebe, sa zaštitnikom
na svom mestu i pri propisanoj brzini rezanja.
• Nikada ne uklanjajte zaštitnik sa mašine i uvek osigurajte da je u dobrom
stanju.
• Obezbedite da radni predmet bude sigurno i pravilno stegnut.
Osigurajte pravilno odstranjivanje otpadaka koji nastaju pri obradi.
• Nikada ne startujte mašinu dok je radni predmet u kontaktu sa brusnim
materijalom.
• Nikada ne izlažite brusne proizvode naglim udarima i trzajima niti ih
pregrejavajte.
• Nemojte upotrebljavati brusne proizvode za one vrste obrade za koje
nisu dizajnirani. Izbegavajte brušenje ivicama brusnih traka, brusite
centralnim delom trake, ako je to moguće.
• Izbegavajte začepljenja i nepravilno habanje kako bi obezbedili da brusni
proizvod ima ravnomernu obradu. Što češće ih otprašujte i istresajte.
• Nakon zaustavljanja mašine pustite brusni proizvod da se sam zaustavi,
bez pritisaka.
• Isključite tečnost za hlađenje, i pustite ga da otekne, pre nego što
zaustavite mašinu.
• Ne ostavljajte brusni prozvod stegnut ako nije u upotrebi.
Mere predostrožnosti u odnosu na moguće opasnosti
Telesni kontakt sa brusnim proizvodima
• Uvek budite veoma oprezni kada upotrebljavate brusne proizvode. Vežite
dugu kosu, nemojte nositi široku odeću, kravatu i nakit.
• Sprečite neočekivano startovanje mašine pri montiranju ili menjanju brusnih
proizvoda. Izolujte mašinu od izvora električne energije.
• Nikada ne uklanjajte zaštitnik sa mašine i proverite da li je u dobrom stanju
i da li je pravilno pričvršćen pre nego što startujete mašinu.
• Uvek upotrebljavajte zaštitne naočare i odgovarajuće odelo kada radite sa
ručnim mašinama. Minimalni stepen zaštite za zaštitne naočare po EN 388
je kategorije 2.
• Nakon isključivanja mašine obezbedite da su otpaci nakon brušenja pravilno
uklonjeni.
Nije dozvoljena upotreba na ručnim mašinama
Nije dozvoljena upotreba sa tečnošću za hlađenje
Nije dozvoljeno direktno gladanje procesa
brušenja
Povrede izazvane lomljenjem brusnih proizvoda
• Uvek koristite brusne proizvode sa velikom pažnjiom, oni se vrlo lako oštećuju.
Pregledajte sve proizvode pre upotrebe da li su oštećeni ili defektni.
• Skladištite brusne proizvode u suvim prostorijama i bez velikih temperaturnih
varijacija. Obezbedite ih od eventualnih oštećenja i iskrivljenja.
• Oslojeni abrazivi se skladište na temperaturama od 18 do 25* C i 45 do 65%
relativne vlažnosti.
• Brusne trake se skladište tako što se vešaju na štap ili čiviju preseka ne manjeg
od 50 mm.
• Nikada ne upotrebljavajte brusne proizvode posle isteka roka trajanja koji je
naznačen na pakovanju. Obratite pažnju na rok upotrbe za sledeće specifične
proizvode: Smolasti i Šelak proizvodi 3 godine, Gumirani proizvodi 5 godina,
Vitrol proizvodi 10 godina.
• Proverite brusne proizvode ili pakovanja na sve detalje koje stoje u upozorenjima ili
ostalim sigurnosnim informacijama.
• Proverite da li je odabran ogovarajući brusni proizvod. Nikada ne upotrbljavajte
proizvod ako nije predviđen za tu vrstu obrade.
• Pratite uputstva od strane proizvođača brusnog materijala ili mašina pri montiranju
brusnog proizvoda. Obratite pažnju na instrukcije naznačene na proizvodu kao
upuzstva ili način montiranja.
196
Ne upotrebljavati ako je oštećeno
Upotreba isključivo
sa podlogom
Obavezno
nošenje
zaštitnika za uši
Pročitati uputstvo
Obavezno
nošenje zaštitnih
rukavica
Obavezno nošenje
zaštitnika za oči
Obavezno
nošenje zaštitne
maske
Obavezna upotreba sa tečnošću za
hlađenje
Obavezna upotreba
na totalno zaštićenim mašinama
Sigurnosne preporuke
Nus produkti brušenja – iskre, prašina i isparenja
Škart brusnih proizvoda
• Izlaganje prašini koja pri brušenju nastaje od obratka ili brusnog
proizvoda može prouzrokovati oštećenje pluća i/ili psihičke posledice.
• Za svako suvo brušenje treba obezbediti adekvatnu ventilaciju prostorije.
• Ne upotrebljavajte brusne proizvode u blizini zapaljivih materija.
• Upotreba ventilacije za prostorije u skladu sa EN 149 je preporučljiva čak
i ako već postoji ventilacioni sistem.
• Zaštitnik treba podesiti tako da zaštiti radnika od iskri i osta lih nus
produkata brušenja.
• Obezbedite dodatne mere kako bi ste obezbedili radnike koji se nalaze
u blizini mesta brušenja.
• Zaštitnik za oči je preporučljiv za sve operacije brušenja. Za ručne ili
stacionarne mašine, preporučuju se začtitne naočare ili maska.
• Preporučuje se minimalna zaštita za oči EN166 Stepen B.
• Proverite da li se upotrebljava odgovarajući brusni proizvod.
Neodgovarajući proizvodi mogu prouzrokovati stvaranje mnogo veće
količine nus produkata brušenja.
• Procedura sa škartnim abrazivima treba da bude regulisana u skladu sa
lokalnim ili nacionalnim regulativama.
• Ostale informacije mogu se naći u upustvu o sigurnoj upotrebi materijala
propisanog od strane proizvođača.
• Budite svesni da brusni proizvodi mogu biti kontaminirani materijalom
iz obratka u toku rada ili posle rada.
• Oštećene brusne proizvode treba izdvojiti kako bi se preventivno sprečilo
prštanje parčadi sa njih ili ponovna upotreba.
Buka
Vibracije
• Operacije gde se sa mašinom ili obradkom radi ručno mogu prouzrokovati
povrede usled vibracija.
• Neophodno je preduzeti mere ako se oseti peckanje i probadanje ili
ukočenost nakon 10 minuta kontinuiranog brušenja.
• Efekti vibracije su jače izraženi u hladnoći pa zbog toga neka su Vam ruke
zagrejane i redovno tokom rada vežbajte ruke i prste.
Upotrebljvajte savremenu opremu koja smanjuje vibracije.
• Održavajte svu opremu u dobrom stanju i proveravajte ih na oštećenja od
vibracija.
• Upotrebljavajte kvalitetne brusne proizvide i pravilno se starajte o njima
tokom njihovog radnog veka.
• Održavajte podloške i ploče za montiranje i menjajte ih kada dotraju.
• Nemojte držati obratke i mašine suviše čvrsto i ne pravite veliki pritisak na
brusni materijal u toku rada.
• Izbegevajte dugotrajnu upotrebu brusnih materijala.
• Upotrebljavajte odgovarajuće brusne prozvode. Neodgovarajući proizvodi
mogu izazvati veće vibracije.
• Ne ignorišite fizičke simptome pruzrokovane vibracijama – potražite
lekarsku pomoć.
Sigurnosne preporuke
• Proverite da li je odabran ogovarajući brusni proizvod. Nikada neu potrbljavajte
proizvod ako nije predviđen za tu vrstu obrade.
• Pratite uputstva od strane proizvođača brusnog materijala ili mašina pri
montiranju brusnog proizvoda. Obratite pažnju na instrukcije naznačene na
proizvodu kao uputstva ili način montiranja.
• Nikada ne postavljajte brusni proizvod na silu i ne prepravljajte ih kako bi nalegli
u ležište.
• Nikada ne prekoračujte maksimalan broj obrtaja koji je propisan.
• Proverite da li je upotrebljen pravilan dodatak za montiranje i da je u pravilnom
položaju, čist i da dobro naleže.
• Koristite podmetače gde su predviđeni.
• Ne stežite prekomerno dodatak za montiranje.
• Posle montiranja ili demontiranja brusnog proizvoida, izvršite probu najmanje
30 sekundi, da li on ostaje čist pre upotrebe, sa zaštitnikom na svom mestu i pri
propisanoj brzini rezanja.
• Nikada ne uklanjajte zaštitnik sa mašine i uvek osigurajte da3 je u dobrom
stanju.
• Obezbedite da radni predmet bude sigurno i pravilno stegnut. Osigurajte
pravilno odstranjivanje otpadaka koji nastaju pri obradi.
• Nikada ne startujte mašinu dok je radni predmet u kontaktu sa brusnim
materijalom.
• Nikada ne izlažite brusne proizvode naglim udarima i trzajima niti ih
pregrejavajte.
• Nemojte upotrebljavati brusne proizvode za one vrste obrade za koje nisu
dizajnirani. Izbegavajte brušenje ivicama brusnih traka, brusite centralnim
delom trake, ako je to moguće.
• Izbegavajte začepljenja i nepravilno habanje kako bi obezbedili da brusni
proizvod ima ravnomernu obradu. Što češće ih otprašujte i istresajte.
• Nakon zaustavljanja mašine pustite brusni proizvod da se sam zaustavi, bez
pritisaka.
• Isključite tečnost za hlađenje, i pustite ga da otekne, pre nego što zaustavite
mašinu.
• Ne ostavljajte brusni proizvod stegnut ako nije u upotrebi.
197
Servisna
oprema
• Preporučuje se zaštita za uši u skladu sa EN 352 za brušenje na svim
mašinama, bez obzira na nivo buke.
• Proverite da li se upotrebljava odgovarajući brusni proizvod.
Neodgovarajući proizvodi mogu prouzrokovati stvaranje mnogo većeg
nivoa buke.
Opšti trgovački termini i uslovi
Svi dogovori napravljeni u medjusobnim poslovnim transakcijama biti će jedino validni ako su potvrđeni pismeno.
Ponude i Narudžbe
Trgovački rokovi i uslovi predočeni u ovoj formi biti će
sastavna komponenta naših ponuda i potvrda narudžbi.
Oni će također biti sastavni deo i naših narudžbi. Rok
prigovora na naše uslove iznosi sedam dana. Prigovori
moraju biti predočeni u pismenoj formi; slanje glavnih
termina i uslova neće biti prihvaćeni kao primedbe.
Narudžba će biti prihvaćena kada mi imamo potvrdu u
pismenoj formi i/ili kada je isporučimo. Artikli koji se
isporučuju će biti naznačeni u našoj potvrdi narudžbe.
Odstupanja od dimenzija, težina, dizajna i specifikacija
prikazanih u brošurama i katalozima su dopušteni ako
su to prelazna izdanja iz sadržaja naše dokumentacije.
Mi zadržavamo pravo odsupanja od količina narudžbe
zbog razloga proisteklih iz proizvodnje i pakovanja.
Cene
Naše cene su formirane u Haigeru. Minimalna vrednost
narudžbe u Austriji iznosi 150,00 EUR. Naručena roba
u vrednosti od 150,00 EUR biti će dopremljena bez
plaćanja putnih troškova do krajnje stanice. Narudžbe
manje od 150 EUR biti će fakturisane zajedno sa fiksnom
nadoknadom za troškove transporta u visini od 10,00 EUR.
Minimalna vrednost narudžbe za izvoz iznosi 300,00 EUR.
Narudžbe u vrednosti iznad 1000,00 EUR mi ćemo dostaviti
bez naknade do najbliže carinske ispostave. Cene koje se
fakturišu su one koje važe na dan otpreme. VažećI zakonski
VAT će biti dodati na cene. Na glavnicu će biti dodati
dodatni troškovi za posebne usluge, ubrzana isporuka ili
slično, čak iako je predviđena besplatna dostava.
Pakovanje, Otprema i Rizik transporta
Ako ne postoje specijalni zahtevi mi ćemo biti slobodni da
odaberemo način transporta. Pošiljalac se oslobađa rizika
(i u slučaju kada na sebe preuzme obavezu dostave robe
do kupca) kada robu preuzme transportna kompanija.
Uslovi i pojmovi plaćanja
Uslovi plaćanja će biti dogovoreni direktno sa kupcem i
zahtevaće pismenu potvrdu da bi bili validni. U Austriji,
se primenjuju sledeći uslovi: plaćanje se vrši gotovinski,
bez odbitaka i u periodu od 30 dana od datuma fakturisanja robe. Odobravamo dodatni rabat od 2 % za plaćanje
u roku od 14 dana od datuma fakturisanja robe. Kašnjenje
sa plaćanjem daće nam za pravo da obračunamo kamatu
u visini koju obračunava naša matična banka za istu visinu
duga. Ako se plaćanje vrši razmenom (na način o kojem
ćemo odlučiti za svaki slučaj posebno) u tom slučaju rabat
se ne odobrava. Ako se dese neki nepredviđeni događaji
koji su bitni za naš posao (npr. oko procedure, približavanja
rokova plaćanja) daćemo sebi za pravo da izmenimo uslove
i termine, naročito uslove i termine plaćanja - ili raskinuti
ugovor u potpunosti ili delimično. Osim toga, ako je
dugovanje značajno, dat će nam za pravo da zahtevamo
prinudnu naplatu od dužnika, bilo u robi ili u novcu.
Zadržavanje novca, u svrhu nadoknade potraživanja sa
kojima se mi ne slažemo, nije moguće.
Zadržavanje svojine
Roba će ostati naša svojina sve dok se ne izmire sva
potraživanja na koja mi polažemo pravo. Pre toga
vremena nikakvo nov zaduživanje neće biti dozvoljeno.
Ovo će, također, doprineti boljoj naplati. Naplativost će
i dalje predsatvljati zadatak za nas sve dok se ne ostvare
naplata od dilera. Kupac je dužan da nas obavesti o kašnjenju.
Krajnji rokovi isporuke
Dogovoreni krajnji rok isporuke se smatra samo kao približan
krajnji rok. Isti počinje da teče onog dana kada sporazum koji
se odnosi na porudžbinu, izmedju nas i kupca, uključujući sve
tehničke pojedinosti, bude stavljen na raspolaganje u pismenoj
formi. Krajnji rok isporuke će biti produžen u svim slučajevima
više sile kao i u drugim nepredviđenim okolnostima, koje su
van našeg uticaja: havarije, štrajkovi, zatvaranje fabrika zbog
štrajkova, prekidi dovoda energije, bez obzira da li je do njih
došlo u našim prostorijama ili u prostorijama našeg podliferanta/isporučioca. U takvim slučajevima kupac može raskinuti
ugovor sa prihvatljivim rokom, ipak zahtev za nadoknadu
se izričito isključuje.
Odgovornost za nedostatke
Manji nedostaci u boji, izgledu i veličini robe ne mogu biti
osnov za reklamaciju. Primalac robe mora dati prigovor na
vidljive, prepoznatljive nedostatke u roku od deset dana od
prijema robe. Ako kupac utvrdi da postoje latentni nedostaci
ili proizvod nije usklađen sa opisom, onda nas u takvim
slučajevima mora odmah obavestiti. U svim slučajevima
opravdanog obaveštenja o nedostatku, obavezujemo se
da izvršimo zamenu isporuke ili da otklonimo nedostatke u
našoj fabrici sa isključenjem daljih zahteva od strane kupca
za isplatu/isporuku U slučajevima gde je zamenu isporuke ili
otklajanje nedostataka nemoguće izvesti u prihvartljivom roku,
zadržavamo alternmativno pravo da smanjimo nabavnu cenu
ili da se povučemo iz ugovora.
Obaveze, zahtev za nadoknadu
Prihvatamo samo odgovornost za štete bez obzira na vrstu,
ako je do istih došlo našom greškom sa predumišljajem ili iz
opšte nemarnosti. Isto se odnosi na zahteve za nadoknadu
zbog nemogućnosti isporuke, kašnjenja, kršenja zakona,
dugovanja pre izvršenog plaćanja i neovlašćenih radnji. Ne
prihvatamo odgovornost za primenu ili vrstu primene brusnih
alata isporučenih posle dostavljanja ponude, informativne
literature, cenovnika ili isporuke abraziva ili konsultacija sa
kupčevom službom, osim ako isto nije izričito odobreno u
pismenoj formi. U svakom slučaju kupac mora da se uveri o
pogodnosti brusnog alata koji je isporučen za svhu za koju je
namenjen. Ugovorni partner se obavezuje kod prenošenja
ili dalje prodaje proizvoda do krajnjeg korisnika da naznači
odgovarajuću primenu proizvoda i da upozori na posledice
nepravilnog korišćenja. Izuzeće iz obaveza ili ograničenje
obaveza se ne primenjuje u slučajevima, u kojima odgovornost,
u skladu sa propisima za odgovornost za defekt kod isporučenog
proizvoda, se prihvata kod oštećenja lica i svojine nastalih kod
privatno korišćenih proizvoda.
Mesto izvršenja, mesto sudske nadležnosti
Mesto izvršenja je Beč.
Mesto sudske nadležnosti za sporove sa registrovanim
trgovcima i svim licima sa sličnim statusom prema zakonu
za regulisanje prava, opštih uslova trgovine ili pravnih lica su
odgovorni sud za direkciju naše kompanije. Ipak, zadržavamo
pravo da podignemo optužnicu u mestu direkcije kupca.
KLINGSPOR Schleifwerkzeuge (Privatna kompanija sa
ograničenom odgovornošću).
Status: 05 / 2003
Mi nismo odgovorni za štamparske greške.
198
Upotreba kataloga
Kako napraviti narudžbu?
Ovaj katalog je dizajniran tako da se može napravite lak i brz izbor
iz našeg širokog programa brusnih proizvoda. Proizvodi sa lagera i
proizvodnje su u daljem tekstu jasno definisani.
Pored uobičajenih veličina i kvalieta navedenih u ovom katalogu,
takođe možemo da napravimo proizvode po Vašim specifičnim
zahtevima.
Molimo Vas da nas kontaktirate za dodatne informacije.
Snadbevanje sa lagera
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno
brušenje tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući
ACT i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
Brusni papir
PS 22 F ACT
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
Širina x Dužina
u mm
Granulacija
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Drvo
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Metal
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Pakovanje
jedinica/pakovanju
Kataloški
broj
Cena
RSD
115 x 280
40
100
6529
6.958,00
115 x 280
60
100
6531
5.529,00
115 x 280
80
100
6532
4.868,00
115 x 280
100
100
6533
4.437,00
115 x 280
120
100
6534
4.437,00
“Lager“ Proizvodi su proizvodi koje mi držimo na
lageru za Vas Ova grupa proizvoda je označena
sa kataloškim brojem. Za narudžbu, jednostavno
navedite kataloški broj i potrebne količine.
Da bi izbegli greške svakako Vam preporučujemo
da takođe navedete specifi- kacije proizvoda.
Kako da naručite proizvode sa lagera?
Količina1) Kataloški
broj
Opis proizvoda/tip
Dimenzije
B 2)
SBJ 2)
Zrno 2) HP 2)
1) molimVas da obratite pažnju na jedinicu pakovanja /ili minimalnu količinu narudžbe
2) Ako se upotrebljava B = podloga, SBJ = standardni spojevi na trakama, HP = tip rasporeda rupa
Proizvodi iz proizvodnje
Brusni papir
PS 22 F ACT
Pored proizvoda sa lagera mi takođe nudimo
proizvode napravljene po vašim specifičnim
zahtevima po potvrdi Vaše narudžbe.
Odgovarajuća minimalna količna narudžbe za
oslojene brusne proizvde mora biti kalikulisana
u saglasnosti sa obimom proizvodnje. Tabele
sa minimalnom količinom narudžbe date su na
početku svakog proizvodnog programa. Zbog
toga što ovi proizvodi nemaju kataloške brojeve
neophodno je da navedete kompletan i precizan
opis.
Brusni papir zatvorenog zrna za maksimalno agresivno i ravnomerno
brušenje tvrdog drveta i drveta sa malim sadržajem smole. Zahvaljujući
ACT i antistatik svojstvima sprečava se prevremeno zapušavanje trake
Raspoložive granulacije:
16
24
30
36
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
Primena:
Drvo
Boje/lakovi/kitovi
Plastika
Metal
500
600
800
1000
1200
1500
2000
Vezivno sredstvo
Smola
Zrno
Al. oksid
Tip nanosa zrna
Zatvoreno
Podloga
F
Sve veličine i količine minimalne narudžbe su raspoložive na zahtev
Kako da naručite proizvode iz proizvodnje?
Količina1) Kataloški
broj
Opis proizvoda/tip
36
Dimenzije
[
B 2)
(
SBJ 2)
Zrno 2) HP 2)
1) molimVas da obratite pažnju na jedinicu pakovanja /ili minimalnu količinu narudžbe
2) Ako se upotrebljava B = podloga, SBJ = standardni spojevi na trakama, HP = tip rasporeda rupa
Kada naručujete, molimo Vas da obratite pažnju na broj jedinica po
pakovanju za svaki artikal. Mi nemožemo prihvatiti narudžbe za količine
manje od broja jedinica po jednom pakovanju.
Za minimalne vrednosti narudžbe pogledajte generalne rokove I uslove
prodaje.
317312 – 11/2012
KLINGSPOR d.o.o.
Kumodraška 260
11000 Beograd
Srbija
Phone: +381 11 24 69 453
Fax:
+381 11 30 99 199
Internet: www.klingspor.rs
E-mail: [email protected]
Brusna tehnologija
Download

Klingspor brusni alati, 5. novembar 2013. (download PDF