Lista B - Grupa A. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A
A02
A02B
A02BA
A02BA02
ranitidin
0128432
A02BA02
ranitidin
RANISAN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5 ml (10
mg/1 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
193,10
0,3 g
231,72
-
0128620
A02BA02
ranitidin
RANITIDIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 2 ml (50
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
193,10
0,3 g
231,72
-
Portugalija
328,40
20 mg
164,20
-
A02BC
A02BC01
0122120
A02BC01
INDIKACIJE
A02BC02
0122751
0122927
0122928
A02BC02
A02BC02
A02BC02
INDIKACIJE
A02BC05
0122812
A02BC05
INN
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENjE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Antagonisti H2 ( H2-histaminskih ) receptora
Inhibitori protonske pumpe
omeprazol
omeprazol
OMEPROL
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 40 mg
Sofarimex-Industria
Quimica E
Farmaceutica, LDA
STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
CONTROLOC
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 40 mg
Takeda GmbH
Nemačka
345,70
40 mg
345,70
-
Španija; Slovenija
345,70
40 mg
345,70
-
Španija; Slovenija
1.728,50
40 mg
345,70
-
405,98
-
NOLPAZA
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po
40 mg
Laboratorios Alcala
Farma S.L.; Krka
Tovarna Zdravil d.d.
NOLPAZA
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 5 po
40 mg
Laboratorios Alcala
Farma S.L.; Krka
Tovarna Zdravil d.d.
STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).
esomeprazol
esomeprazol
NEXIUM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
541,30
30 mg
Strana 1
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0122813
A02BC05
INDIKACIJE
A03
A03B
A03BB
A03BB01
INN
esomeprazol
Zaštićeno ime
leka
NEXIUM
FO
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
bočica staklena, 10 po
40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
5.412,70
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
30 mg
405,95
-
STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).
LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni
Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)
hioscin-butilbromid
0123140
A03BB01
hioscin-butilbromid
BUSCOPAN
rastvor za injekciju
ampula, 6 po 1 ml (20
mg/1 ml)
Boehringer Ingelheim
Espana S.A.
Španija
193,90
60 mg
96,95
-
1123141
A03BB01
hioscin-butilbromid
BUSCOPAN
obložena tableta
blister, 20 po 10 mg
Delpharm Reims
Francuska
301,30
60 mg
90,39
-
Republika Srbija
111,20
−
−
-
Republika Srbija
169,90
30 mg
50,97
-
1.585,40
16 mg
1.268,32
-
0123560
0124302
0124530
A03D
A03DA
A03DA02
pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum
A03DA02
pitofenon,
fenpiverinijum-bromid,
metamizol-natrijum
Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima
Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5 ml (10
mg + 0,1 mg + 2500mg)
Jugoremedija a.d.
Propulzivi
Propulzivi
A03F
A03FA
A03FA01
metoklopramid
A03FA01
metoklopramid
A04
A04A
A04AA
A04AA01
ondansetron
A04AA01
ondansetron
NAPOMENA
BARALGETAS
KLOMETOL
rastvor za injekciju
ampula,10 po 10 mg/2
ml
Galenika a.d.
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT3)
ONDASAN
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 mg/2 ml
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
Strana 2
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0124584
0124573
0124570
INN
granisetron
A04AA02
granisetron
KYTRIL
koncentrat za rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 1 mg/1 ml
granisetron
GRANISETRONTEVA
koncentrat za rastvor za
injekciju/infuziju
granisetron
GRANISETRONTEVA
koncentrat za rastvor za
injekciju/infuziju
A04AA02
A04AA02
A04AA05
NAPOMENA
A04AD
A04AD12
1124587
A04AD12
NAPOMENA
A05
A05B
A05BA
A05BA..
0127452
A05BA..
NAPOMENA
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
ATC
A04AA02
NAPOMENA
A04AA05
0124574
Zaštićeno ime
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
2.030,00
3 mg
1.218,00
-
ampula, 5 po 1 ml, 1
mg/1 ml
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
2.030,00
3 mg
1.218,00
-
ampula, 5 po 3 ml, 3
mg/3 ml
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
3.213,30
3 mg
642,66
-
Irska; Republika
Srbija
5.055,10
0,25 mg
5.055,10
-
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
palonosetron
palonosetron
ALOXI
rastvor za injekciju
Helsinn Birex
bočica staklena, 1 po 5 Pharmaceuticals Ltd;
ml (0,25 mg/5 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na
cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
Ostali antiemetici
aprepitant
aprepitant
EMEND
kapsula, tvrda
blister, 1 po 125 mg, 2
po 80 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
5.777,00
95 mg
1.925,67
STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na
cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi
Preparati u terapiji bolesti jetre
ornitinaspartat
ornitinaspartat
HEPA-MERZ
rastvor za infuziju
10 po (5 g/10 ml)
Merz Pharma GmbH
Nemačka
6.406,20
-
-
-
STAC
Strana 3
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
3125300
ATC
A06
A06A
A06AD
A06AD65
makrogol 4000
A06AD65
makrogol 4000
NAPOMENA
A07
A07E
A07EC
A07EC02
5129473
A07EC02
INDIKACIJE
A11
A11D
A11DA
A11DA01
0051750
A11DA01
A11E
A11EA
A11EA..
0052184
A11EA..
Zaštićeno ime
leka
INN
FORTRANS
FO
prašak za oralni rastvor
A11GA01
kesica, 4 po 74 g
Beaufour Ipsen
Industrie
Francuska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
-
3.115,60
1,5 g
166,91
-
1.905,10
50 mg
19,05
-
437,40
-
-
-
1.783,30
0,2 g
14,27
-
728,10
STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
Aminosalicilna kiselina i slični lekovi
mesalazin
mesalazin
SALOFALK
rektalna suspenzija
bočica, 7 po 60 ml (4
g/60 ml)
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.
VITAMINI
Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12
Vitamin B1, monokomponentni
tiamin (aneurin, vitamin B1)
tiamin
VITAMIN B1
ALKALOID
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 1 ml
(100 mg/1 ml)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
Vitamini B kompleksa, uključujući kombinacije
Vitamini B kompleksa, ostale kombinacije
vitamini B-kompleksa
vitamini B-kompleksa
BEVIPLEX
injekcija
A11G
A11GA
A11GA01 askorbinska kiselina
0051845
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
LAKSATIVI
Laksativi
Osmotski laksativi
askorbinska kiselina
5 po 2 ml (40 mg + 4
mg +8 mg + 100 mg +
10 mg +0,004 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
Askorbinska kiselina (vitamin C) uključujući kombinacije
Askorbinska kiselina (vitamin C), monokomponentni
VITAMIN C
injekcija
50 po 500 mg/5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
Strana 4
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0051351
ATC
A11H
A11HA
A11HA02
piridoksin (vitamin B6)
A11HA02
piridoksin (vitamin B6)
A11J
A11JA
A11JA..
0050150
0050151
A11JA..
A11JA..
INDIKACIJE
INN
Zaštićeno ime
leka
BEDOXIN
FO
injekcija
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
Ostali monokomponentni vitaminski preparati
Ostali monokomponentni vitaminski preparati
50 po 50 mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
616,00
0,16 g
39,42
-
Ostali vitaminski proizvodi, kombinacije
Kombinacije vitamina
retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol
retinol, fitomenadion,
VITALIPID N
ergokalciferol, tokoferol INFANT
koncentrat za emulziju
za infuziju
retinol, fitomenadion,
koncentrat za emulziju
ergokalciferol, tokoferol VITALIPID N ADULT
za infuziju
ampula, 10 po 10 ml
(135,3 mcg/ml + 20
mcg/ml + 1 mcg/ml +
0,64 mg/ml)
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.750,80
-
-
-
ampula, 10 po 10 ml
(194,1 mcg/ml + 15
mcg/ml + 0,5 mcg/ml +
0,91 mg/ml)
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.187,80
-
-
-
Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11 godina
starosti.
Strana 5
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
1174015
ATC
A16
A16A
A16AA
INN
Zaštićeno ime
leka
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZAM
Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizam
Amino kiseline i derivati
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
A16AA..
alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin
A16AA..
alfa-okso-(R,S)izoleucin, kalcijumova
so, alfa-okso-leucin,
kalcijumova so, alfaokso-fenilalanin,
kalcijumova so, alfaokso-valin, kalcijumova
so, alfa-hidroksi-(R,S)metionin, kalcijumova
so, lizin, treonin,
triptofan, histidin, tirozin KETOSTERIL
INDIKACIJE
film tableta
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
blister, 100 po (67 mg + Beijng; Fresenius
101 mg + 68 mg + 86 Kabi Pharmaceutical
mg + 59 mg + 75 mg +
Co. Ltd; Labesfal53 mg + 23 mg + 38 mg Laboratorios Almiro
+ 30 mg
S.A.
Nemačka; Kina;
Portugalija
6.269,30
-
-
-
Prevencija i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan
(za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25
ml/min.
Strana 6
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0062035
0062036
ATC
B
B01
B01A
B01AB
B01AB01
heparin
B01AB01
heparin
B01AB01
heparin
ampula, 5 po 5000
i.j./0,25 ml
HEPARIN
rastvor za injekciju
HEPARIN
ampula, 5 po 5000 i.j./1
rastvor za injekciju
ml
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Galenika a.d.
Republika Srbija
359,00
10000 i.j.
143,60
-
Galenika a.d.
Republika Srbija
359,00
10000 i.j.
143,60
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 25000
i.j./5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
2.906,20
10000 i.j.
116,25
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po
5 ml (25000 i.j./5 ml)
Panpharma u saradnji
sa Rotexmedica
GmbH, Nemačka
Francuska
2.906,20
10000 i.j.
116,25
-
heparin
HEPARIN
B01AB01
heparin-natrijum
HEPARIN
PANPHARMA
B01AB02
antitrombin III
0062161
B01AB02
antitrombin III
ANTITROMBIN III
BAXTER
prašak i rastvarač 1 po 10 ml (500 i.j./10
za rastvor za infuziju
ml)
Baxter AG
Austrija
24.321,30
2100 i.j.
102.149,46
-
0062162
B01AB02
antitrombin III
ANTITROMBIN III
BAXTER
prašak i rastvarač 1 po 20 ml (1000 i.j./20
za rastvor za infuziju
ml)
Baxter AG
Austrija
48.642,30
2100 i.j.
102.148,83
-
CSL Behring GmbH
Nemačka
24.321,30
2100 i.j.
102.149,46
-
0062037
0062039
0062170
B01AB01
INN
Država
Cena leka na
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
veliko za
leka
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENjE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
Heparinska grupa
B01AB02
INDIKACIJE
B01AB04
0062210
0062211
B01AB04
B01AB04
antitrombin III
KYBERNIN P 500
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 500
i.j.
Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
dalteparin
dalteparin- natrijum
dalteparin- natrijum
FRAGMIN
napunjen injekcioni
špric,10 po 2500 i.j./0.2
rastvor za injekciju
ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.578,10
2500 i.j.
157,81
-
FRAGMIN
napunjen injekcioni
špric,10 po 5000 i.j./0.2
rastvor za injekciju
ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
2.923,90
2500 i.j.
146,20
-
Strana 7
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0062212
ATC
B01AB04
INDIKACIJE
B01AB05
0062200
0062201
0062202
0062203
B01AB05
B01AB05
B01AB05
B01AB05
INN
dalteparin- natrijum
Zaštićeno ime
leka
FRAGMIN
FO
rastvor za
injekciju/infuziju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
napunjen injekcioni
špric,10 po 10000 i.j./1
ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Belgija
4.546,40
2500 i.j.
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
113,66
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste,
u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca,
respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod
trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
napunjen injekcioni
špric, 2 po 20 mg (2000
rastvor za injekciju
i.j./0,2 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
390,80
2000 i.j.
195,40
-
napunjen injekcioni
špric, 2 po 40 mg (4000
rastvor za injekciju
i.j./0,4 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
718,30
2000 i.j.
179,58
-
napunjen injekcioni
špric, 2 po 60 mg (6000
rastvor za injekciju
i.j./0,6 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
941,90
2000 i.j.
156,98
-
napunjen injekcioni
špric, 2 po 80 mg (8000
rastvor za injekciju
i.j./0,8 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
1.069,80
2000 i.j.
133,73
-
Strana 8
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0062205
0062206
0062207
0062208
ATC
B01AB05
B01AB05
B01AB05
B01AB05
INDIKACIJE
B01AB06
0062300
0062400
B01AB06
B01AB06
INN
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
Zaštićeno ime
leka
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
rastvor za injekciju u napunjen injekcioni
napunjenom
špric sa iglom, 10 po
injekcionom špricu 0,2 ml (2000 i.j./0,2 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
1.954,00
2000 i.j.
195,40
-
rastvor za injekciju u napunjen injekcioni
napunjenom
špric sa iglom, 10 po
injekcionom špricu 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
3.591,60
2000 i.j.
179,58
-
rastvor za injekciju u napunjen injekcioni
napunjenom
špric sa iglom, 10 po
injekcionom špricu 0,6 ml (6000 i.j./0,6 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
4.709,40
2000 i.j.
156,98
-
rastvor za injekciju u napunjen injekcioni
napunjenom
špric sa iglom, 10 po
injekcionom špricu 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
5.348,90
2000 i.j.
133,72
-
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste,
u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca,
respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod
trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI ).
nadroparin
nadroparin kalcijum
nadroparin kalcijum
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,3 ml
(2850 i.j./0,3 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
1.793,90
2850 i.j.
179,39
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,4 ml
(3800 i.j./0,4 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
1.853,60
2850 i.j.
139,02
-
Strana 9
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0062302
ATC
B01AB06
INDIKACIJE
B01AD
B01AD01
0064052
B01AD01
NAPOMENA
B01AD02
0064130
B01AD02
NAPOMENA
B01AD11
0064060
B01AD11
B01AE
B01AE07
1069615
B01AE07
INN
nadroparin kalcijum
Zaštićeno ime
leka
FRAXIPARINE
FO
rastvor za injekciju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,6 ml
(5700 i.j./0,6 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Francuska
2.693,60
2850 i.j.
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
134,68
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste,
u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca,
respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod
trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
Enzimi
streptokinaza
streptokinaza
STREPTASE
prašak za rastvor za bočica staklena, 1 po
injekciju/infuziju
1500000 i.j.
CSL Behring GmbH
Nemačka
11.879,70
1,5 Mi.j.
11.879,70
-
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG
Nemačka
45.502,90
0,1 g
91.005,80
-
liobočica sa
Boehringer Ingelheim
rastvaračem u špricu, 1 Pharma GmbH & Co.
po 10 ml (50 mg/10 ml)
KG
Nemačka
107.562,00
40 mg
86.049,60
-
1.421,20
220 mg
416,89
-
STAC
alteplaza
alteplaza
ACTILYSE
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
METALYSE
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 50
ml (50 mg/50 ml)
STAC
tenekteplaza
tenekteplaza
Inhibitori agregacije trombocita, direktni
dabigatraneteksilat
dabigatraneteksilat
PRADAXA
kapsula, tvrda
blister, 10 po 75 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG
Nemačka
Strana 10
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
1069613
ATC
B01AE07
Zaštićeno ime
leka
INN
dabigatraneteksilat
PRADAXA
FO
kapsula, tvrda
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
blister, 10 po 110 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Nemačka
1.430,60
220 mg
INDIKACIJE
Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.
NAPOMENA
B01AX
B01AX05
STAC
0062420
B01AX05
INDIKACIJE
B01AX06
1069600
B01AX06
fondaparinuks-natrijum
ARIXTRA
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,5 ml (2,5
rastvor za injekciju
mg/0,5 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
4.739,40
2,5mg
473,94
‐
1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno
lečenje (PCI);
2. Infarkt miokarda sa elevcijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.
rivaroksaban
rivaroksaban
XARELTO
film tableta
blister, 10 po 10 mg
Bayer Healthcare AG
Nemačka
2.861,60
10 mg
NAPOMENA
B02
B02A
B02AA
B02AA02
STAC
INDIKACIJE
-
Ostala antitrombotička sredstva(antikoagulansi)
Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.
B02AA02
286,12
fondaparinuks-natrijum
INDIKACIJE
0065040
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
286,16
-
195,88
-
ANTIHEMORAGICI
Antifibrinolitici
Aminokiseline
traneksaminska kiselina
traneksaminska kiselina
TRANEXAMIC
MEDOCHEMIE
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 5 ml
(500 mg/5 ml)
Medochemie Ltd.
Kipar
489,70
2g
1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije,
konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom;
2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod
koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.
Strana 11
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0050970
0050974
9067081
9067082
ATC
B02B
B02BA
B02BA01
fitomenadion (vitamin K1)
B02BA01
fitomenadion (vitamin K1) KONAKION MM
B02BA01
0066013
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
fitomenadion (vitamin K1) KONAKION MM
ampula, 5 po 10 mg/1 F. Hoffmann-La Roche
ml
Ltd.
Švajcarska
217,80
20 mg
87,12
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2 mg/0,2 F. Hoffmann-La Roche
ml
Ltd.
Švajcarska
263,70
20 mg
527,40
-
B02BC30
fibrinogen, koagulacioni
faktor XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid
B02BC30
fibrinogen, koagulacioni
faktor XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid
B02BD02
Cena leka na
veliko za
pakovanje
rastvor za injekciju
fibrinski lepak ( fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid )
B02BD02
Država
proizvodnje
leka
Vitamin K
B02BC
B02BC30
NAPOMENA
B02BD
B02BD02
0066014
INN
Zaštićeno ime
leka
Lokalni hemostatici
BERIPLAST P
Combi-Set 1ml
bočica, 4 po 1 ml (90
prašak i rastvarač mg+ 60 U + 1000 KIU +
za lepak za tkivo
500 i.j.+ 5,9 mg)/ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
10.539,60
-
-
-
BERIPLAST P
Combi-Set 3ml
bočica, 4 po 3 ml (270
mg+ 180 U + 3000 KIU
+ 1500 i.j.+ 17,7 mg)/3
ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
30.916,30
-
-
-
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H;
Octapharma AB;
Octapharma S.A.S.
Austrija;
Švedska;
Francuska
13.863,80
500 i.j.
27.727,60
-
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H;
Octapharma AB;
1 po 10 ml (100 i.j./ml)
Octapharma S.A.S.
Austrija;
Švedska;
Francuska
50.614,40
500 i.j.
25.307,20
-
prašak i rastvarač
za lepak za tkivo
STAC
Faktori koagulacije krvi
koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)
koagulacioni faktor VIII
(antihemofilni faktor VIII) OCTANATE 250
koagulacioni faktor VIII
(antihemofilni faktor VIII) OCTANATE 1000
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
1 po 5 ml (50 i.j./ml)
Strana 12
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0066012
0066102
0066103
0066610
0066611
0066612
0066630
0066631
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
25.413,30
500 i.j.
25.413,30
-
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B02BD02
koagulacioni faktor VIII
(antihemofilni faktor VIII) OCTANATE 500
B02BD02
koagulacioni faktor VIII
(antihemofilni faktor VIII) EMOCLOT
liobočica sa
prašak i rastvarač rastvaračem, 1 po 500
za rastvor za infuziju
i.j./ 10 ml rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
25.413,30
500 i.j.
25.413,30
-
B02BD02
koagulacioni faktor VIII
(antihemofilni faktor VIII) EMOCLOT
liobočica sa
prašak i rastvarač rastvaračem, 1 po 1000
za rastvor za infuziju
i.j./ 10 ml rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
50.747,60
500 i.j.
25.373,80
-
B02BD02
koagulacioni faktor VIII
(antihemofilni faktor VIII) BERIATE
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5
ml)
CSL Behring GmbH
Nemačka
13.862,80
500 i.j.
27.725,60
-
B02BD02
koagulacioni faktor VIII
(antihemofilni faktor VIII) BERIATE
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)
CSL Behring GmbH
Nemačka
25.413,30
500 i.j.
25.413,30
-
B02BD02
koagulacioni faktor VIII
(antihemofilni faktor VIII) BERIATE
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 10 ml (1000 i.j./10
ml)
ZLB Behring GmbH
Nemačka
50.747,60
500 i.j.
25.373,80
-
B02BD02
koagulacioni faktor VIII,
humani
HAEMOCTIN SDH
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica, 1 po 250 i.j.
(50i.j./ml + 5ml vode za
inj.)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
13.862,80
500 i.j.
27.725,60
-
B02BD02
koagulacioni faktor VIII,
humani
HAEMOCTIN SDH
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
Nemačka
25.413,30
500 i.j.
25.413,30
-
1 po (500 i.j.)/10 ml
liobočica, 1 po 500
i.j.(50 i.j./ml + 10ml
vode za inj.)
Biotest Pharma GmbH
Strana 13
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0066632
0066907
0066908
0066906
0066905
0066903
ATC
INN
B02BD02
koagulacioni faktor VIII,
humani
B02BD02
koagulacioni faktor VIII,
humani
B02BD02
koagulacioni faktor VIII,
humani
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
HAEMOCTIN SDH
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica, 1 po 1000 i.j.
(100 i.j./ml + 10 ml
vode za inj.)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
50.747,60
500 i.j.
25.373,80
-
KOATE-DVI
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1
po 5 ml (250 i.j./5 ml)
Grifols Therapeutics
INC.
SAD
13.862,80
500 i.j.
27.725,60
-
KOATE-DVI
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1
po 5 ml (500 i.j./5 ml)
Grifols Therapeutics
INC.
SAD
25.413,30
500 i.j.
25.413,30
-
KOATE-DVI
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1
po 10 ml (1000 i.j./10
ml)
Grifols Therapeutics
INC.
SAD
50.747,60
500 i.j.
25.373,80
-
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica sa
rastvaračem u špricu
sa bio-set priborom, 1
po 2,5 ml (500 i.j./2,5
ml)
Bayer Healthcare
Manufacturing S.R.L.
Italija
25.413,30
500 i.j.
25.413,30
-
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica sa
rastvaračem u špricu
sa bio-set priborom, 1
po 2,5 ml (250 i.j/2, 5
ml)
Bayer Healthcare
Manufacturing S.R.L.
Italija
13.862,80
500 i.j.
27.725,60
-
Zaštićeno ime
leka
B02BD02
koagulacioni faktor VIII,
humani
B02BD02
oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni)
B02BD02
B02BD02
oktokog alfa (humani
faktor koagulacije VIII,
rekombinantni)
oktokog alfa
KOGENATE BAYER
KOGENATE BAYER
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Strana 14
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0066901
0066909
0066910
0066911
0066770
0066771
0066772
0066773
ATC
B02BD02
B02BD02
B02BD02
B02BD02
B02BD02
B02BD02
B02BD02
B02BD02
INN
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
moroktokog alfa
moroktokog alfa
moroktokog alfa
moroktokog alfa
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
KOGENATE BAYER
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica sa
rastvaračem u špricu
sa bio-set priborom, 1
po 2,5 ml (1000 i.j/2, 5
ml)
Bayer Healthcare
Manufacturing S.R.L.
Italija
50.747,60
500 i.j.
25.373,80
-
RECOMBINATE 250
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica sa
rastvaračem (komplet
BAXJECT II), 1 po 10
ml (250 i.j./10 ml)
Baxter S.A.
Belgija
13.862,80
500 i.j.
27.725,60
-
RECOMBINATE 500
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica sa
rastvaračem (komplet
BAXJECT II), 1 po 10
ml (500 i.j./10 ml)
Baxter S.A.
Belgija
25.413,30
500 i.j.
25.413,30
-
RECOMBINATE
1000
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
liobočica sa
rastvaračem (komplet
BAXJECT II), 1 po 10
ml (1000 i.j./10 ml)
Baxter S.A.
Belgija
50.747,60
500 i.j.
25.373,80
-
REFACTO AF
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
bočica i napunjeni
injekcioni špric, 1 po 4
ml (250 i.j./4 ml)
Wyeth Farma S.A.
Španija
13.862,80
500 i.j.
27.725,60
REFACTO AF
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
bočica i napunjeni
injekcioni špric, 1 po 4
ml (500 i.j./4 ml)
Wyeth Farma S.A.
Španija
25.413,30
500 i.j.
25.413,30
REFACTO AF
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
bočica i napunjeni
injekcioni špric, 1 po 4
ml (1000 i.j./4 ml)
Wyeth Farma S.A.
Španija
50.747,60
500 i.j.
25.373,80
REFACTO AF
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
bočica i napunjeni
injekcioni špric, 1 po 4
ml (2000 i.j./4 ml)
Wyeth Farma S.A.
Španija
101.495,20
500 i.j.
25.373,80
Strana 15
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0066044
ATC
B02BD03
Zaštićeno ime
INN
leka
FO
antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII
B02BD03
antiinhibitorski kompleks
faktora VIII
FEIBA NF
INDIKACIJE
B02BD04
0066011
0066010
0066171
0066008
0066502
0066501
0066500
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
prašak i rastvarač 1 po 20 ml (500 i.j./20
za rastvor za infuziju
ml)
Baxter AG
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Austrija
47.306,70
10000 i.j.
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
946.134,00
-
Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili internisteili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.
koagulacioni faktor IX
B02BD04
koagulacioni faktor IX
B02BD04
koagulacioni faktor
IX,humani
OCTANINE F
AIMAFIX
injekcija
1 po (500 i.j.)/5 ml
liobočica sa
prašak i rastvarač rastvaračem u bočici, 1
za rastvor za infuziju po 10 ml (500 i.j./10 ml)
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
22.972,20
350 i.j.
16.080,54
-
Kedrion S.P.A.
Italija
22.972,20
350 i.j.
16.080,54
-
B02BD04
humani faktor koagulacije
IX
IMMUNINE
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
B02BD04
koagulacioni faktor IX,
humani
BERININ P
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1
po 5 ml (600 i.j./5 ml)
B02BD04
koagulacioni faktor IX,
humani
HAEMONINE 250
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
bočica sa praškom i
bočica sa rastvaračem,
1 po 5 ml (50 i.j. /ml) Biotest Pharma GmbH
Nemačka
11.486,10
350 i.j.
16.080,54
-
B02BD04
koagulacioni faktor IX,
humani
HAEMONINE 500
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
bočica sa praškom i
bočica sa rastvaračem,
1 po 5 ml (100 i.j./ml) Biotest Pharma GmbH
Nemačka
22.972,20
350 i.j.
16.080,54
-
B02BD04
koagulacioni faktor IX,
humani
HAEMONINE 1000
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
bočica sa praškom i
bočica sa rastvaračem,
1 po 10 ml (100 i.j./ml) Biotest Pharma GmbH
Nemačka
45.944,40
350 i.j.
16.080,54
-
1 po 600 i.j./5 ml
Baxter AG
Austrija
27.566,60
350 i.j.
16.080,52
-
CSL Behring GmbH
Nemačka
27.566,60
350 i.j.
16.080,52
-
Strana 16
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0066200
0066201
0066202
0066700
0066701
0066153
ATC
B02BD06
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
INN
leka
FO
leka
leka
faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofilni
faktor VIII)
HAEMATE P 250
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 250
i.j./ 10 ml rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
18.240,90
7200 i.j.
525.337,92
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofilni
faktor VIII)
HAEMATE P 500
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 500
i.j./20 ml rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
36.481,80
7200 i.j.
525.337,92
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofilni
faktor VIII)
HAEMATE P 1000
prašak i rastvarač
liobočica sa
za rastvor za
rastvaračem, 1 po 1000
injekciju/infuziju
i.j./30 ml rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
72.963,50
7200 i.j.
525.337,20
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:RCof)
WILATE 450
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1
Octapharma
po 5 ml (450 i.j./5 ml +
Pharmazeutika
400 i.j./5 ml)
Produktionsges m.b.H
Austrija
36.481,80
7200 i.j.
525.337,92
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:RCof)
WILATE 900
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1
Octapharma
po 10 ml (900 i.j./10 ml
Pharmazeutika
+ 800 i.j./10 ml)
Produktionsges m.b.H
Austrija
72.963,50
7200 i.j.
525.337,20
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofilni
faktor VIII)
IMMUNATE
Austrija
12.652,60
7200 i.j.
364.394,88
-
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
1 po (250 i.j.+ 125 i.j.)
sa 5 ml rastvarača
Baxter AG
Strana 17
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0066154
ATC
B02BD06
INDIKACIJE
B02BD08
0066602
B02BD08
INDIKACIJE
B03
B03A
B03AC
B03AC02
0060250
B03AC02
NAPOMENA
B03B
B03BA
B03BA01
0051760
B03BA01
INDIKACIJE
Zaštićeno ime
leka
INN
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofilni
faktor VIII)
IMMUNATE
FO
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
1 po (500 i.j.+ 250 i.j.)
sa 5 ml rastvarača
Baxter AG
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Austrija
25.305,20
7200 i.j.
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
364.394,88
-
Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora
VIII.
koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa ( aktivirani )
eptakog alfa (aktivirani)
NOVOSEVEN
prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
bočica sa praškom i
bočica sa rastvaračem
1 po 1,1 ml (1 mg/1,1
ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
69.526,50
2500000 i.j.
1.529,58
-
Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, te urođeni deficit faktora VII na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili
pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.
ANTIANEMICI
Preparati gvožđa
Trovalentno gvožđe, parenteralni preparati
gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks
gvožđe (III) hidroksid
saharoza kompleks
FERROVIN
koncentrat za
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 100 mg/5
ml
Rafarm S.A.
Grčka
4.937,80
0,1 g
987,56
-
907,60
20 mcg
0,73
-
STAC
Vitamin B12 i folna kiselina
Vitamin B12 (cijanokobalamin) i derivati
cijanokobalamin
cijanokobalamin
VITAMIN B12
rastvor za injekciju
50 po 500 mcg/1 ml
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
Perniciozna anemija.
Strana 18
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0051560
ATC
B03BA03
INN
hidroksokobalamin
B03BA03
hidroksokobalamin
B05
B05A
B05AA
B05AA01
0179350
B05AA01
INDIKACIJE
B05AA01
0179351
B05AA01
Zaštićeno ime
leka
OHB 12
FO
rastvor za injekciju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
ampula, 5 po 2500
mcg/2 ml
Galenika a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Republika Srbija
361,10
20 mcg
0,58
-
4.561,50
-
-
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
Krv i slični proizvodi
Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme
albumin, humani (5%)
albumin
HUMAN ALBUMIN
OCTAPHARMA 5%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 250 ml 5%
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
STAC; Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide);
opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.
albumin, humani (20%)
albumin
HUMAN ALBUMIN
OCTAPHARMA 20%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 50 ml 20%
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml 20%
Baxter AG
Austrija
3.648,00
-
-
-
Austrija
3.648,00
-
-
-
0179315
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
20% BAXTER
0179323
B05AA01
albumin
UMAN ALBUMIN
rastvor za infuziju
1 po 50 ml 20%
Kedrion S.P.A.
Italija
3.648,00
-
-
-
0179046
B05AA01
albumin, humani
LJUDSKI ALBUMIN
20%
rastvor za infuziju
1 po 10 ml 20%
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
729,50
-
-
-
0179048
B05AA01
albumin, humani
LJUDSKI ALBUMIN
20%
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml
(20%)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
3.648,00
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml
(20%)
CSL Behring GmbH
Nemačka
3.648,00
-
-
-
0179190
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
20% BEHRING
0179360
B05AA01
albumin, humani
ALBIOMIN 20%
rastvor za infuziju
staklena bočica, 1 po
50 ml (20%)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
3.648,00
-
-
-
0179186
B05AA01
albumin, humani
PLASBUMIN-20
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (20%)
Talecris
Biotherapeutics GmbH
Nemačka
3.517,40
-
-
-
Strana 19
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0179185
B05AA01
NAPOMENA
B05AA07
INN
albumin, humani
Zaštićeno ime
leka
PLASBUMIN-20
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (20%)
Talecris
Biotherapeutics GmbH
Nemačka
6.462,60
-
-
-
STAC
hidroksietilskrob, natrijum hlorid
0179340
B05AA07
hidroksietilskrob, natrijum
hlorid
VOLUVEN
rastvor za infuziju
1 po 500 ml ( 60 g/l +
9 g/l)
Fresenius Kabi
Nemačka
724,10
-
-
-
0179345
B05AA07
hidroksietilskrob, natrijum
hlorid
HETASORB 6%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml (60 g/l + 9 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
606,10
-
-
-
0179346
B05AA07
hidroksietil skrob,
natrijum hlorid
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml (100 g/l + 9 g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
694,50
-
-
-
B05AA07
hidroksietilskrob, natrijumhlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat, jabučna
kiselina
TETRASPAN 6%
rastvor za infuziju
boca plastična, 10 po
500 ml (60 g/l + 6,252
g/l + 298,4 mg/l + 367,5
mg/l + 203,3 mg/l +
3,266 g/l + 671 mg/l)
B.Braun Medical SA
Švajcarska
6.516,50
-
-
-
B05AA07
hidroksietilskrob, natrijumhlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat, jabučna
kiselina
TETRASPAN 6%
rastvor za infuziju
kesa, 20 po 250 ml (60
g/l + 6,252 g/l + 298,4
mg/l + 367,5 mg/l +
203,3 mg/l + 3,266 g/l +
671 mg/l)
B.Braun Medical SA
Švajcarska
8.283,30
-
-
-
0179355
0179356
HETASORB 10%
Strana 20
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0179357
0179358
0179359
ATC
B05AA07
hidroksietilskrob, natrijumhlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat, jabučna
kiselina
TETRASPAN 6%
B05AA07
hidroksietilskrob, natrijumhlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat, jabučna
kiselina
TETRASPAN 10%
B05AA07
hidroksietilskrob, natrijumhlorid, kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-acetat, jabučna
kiselina
TETRASPAN 10%
NAPOMENA
B05B
B05BA
B05BA01
0174030
INN
Zaštićeno ime
leka
B05BA01
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
rastvor za infuziju
kesa, 20 po 500 ml (60
g/l + 6,252 g/l + 298,4
mg/l + 367,5 mg/l +
203,3 mg/l + 3,266 g/l +
671 mg/l)
B.Braun Medical SA
Švajcarska
13.033,00
-
-
-
rastvor za infuziju
kesa, 20 po 250 ml
(100 g/l + 6,252 g/l +
298,4 mg/l + 367,5 mg/l
+ 203,3 mg/l + 3,266 g/l
+ 671 mg/l)
B.Braun Medical SA
Švajcarska
10.829,70
-
-
-
rastvor za infuziju
kesa, 20 po 500 ml
(100 g/l + 6,252 g/l +
298,4 mg/l + 367,5 mg/l
+ 203,3 mg/l + 3,266 g/l
+ 671 mg/l)
B.Braun Medical SA
Švajcarska
13.782,70
-
-
-
Republika Crna
Gora
554,70
-
-
-
STAC
Rastvori za intravensku primenu
Rastvori za parenteralnu ishranu
aminokiseline
alanin, arginin, cistein,
fenilalanin, glicin, histidin,
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, prolin, serin,
glacijalna sirćetna
kiselina, treonin, triptofan,
valin
HEPASOL 8%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (4,64
g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l
+ 0,88 g/l + 5,82 g/l +
2,8 g/ + 10,4 g/l +
13,09 g/l + 6,88 g/l +
1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24
g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l +
0,7 g/l + 10,08 g/l
Hemomont d.o.o.
Strana 21
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
ATC
0174041
B05BA01
aminokiseline
VAMINOLACT
rastvor za infuziju
12 po 100 ml
Fresenius Kabi
Austrija
12.968,00
-
-
-
0174037
B05BA01
alanin, prolin, glicin,
arginin, Na-glicerilfosfat,
jabučna kiselina
AMINOSOL 10% E
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
630,00
-
-
-
0174036
B05BA01
leucin,alanin, arginin,
glicin, prolin, lizin...
AMINOSOL 15%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
954,00
-
-
-
0174035
B05BA01
aminokiseline
AMINOSOL 10%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
630,00
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 500 ml
(100 g/l)
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
7.412,00
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 500 ml
(150 g/l)
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
11.991,30
-
-
-
0174023
B05BA01
B05BA01
NAPOMENA
B05BA02
aminokiseline
aminokiseline
AMINOVEN 10%
AMINOVEN 15%
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
JKL
0174021
INN
Zaštićeno ime
leka
STAC
sojino ulje, fosfolipidi, glicerol
0171110
B05BA02
sojino ulje, fosfolipidi,
glicerol
LIPOVENOES 10%
PLR
emulzija za infuziju
boca staklena, 10 po
500 ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
18.140,00
-
-
-
0171291
B05BA02
ulje soje prečišćeno
INTRALIPID
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (plastika)
Fresenius Kabi AB
Švedska
4.793,20
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 250 ml (plastika)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
968,40
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 500 ml (plastika)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.281,40
-
-
-
0171287
0171289
0171310
0171311
B05BA02
ulje soje prečišćeno
INTRALIPID
B05BA02
ulje soje prečišćeno
INTRALIPID
B05BA02
ulje soje, rafinisano,
trigliceridi, srednje dužine LIPOFUNDIN
lanca
MCT/LCT 20%
emulzija za infuziju
boca, 10 po 100 ml
(100 g/1l + 100 g/1l)
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
4.647,70
-
-
-
B05BA02
ulje soje, rafinisano,
trigliceridi, srednje dužine LIPOFUNDIN
lanca
MCT/LCT 20%
emulzija za infuziju
boca, 10 po 250 ml
(100 g/1l + 100 g/1l)
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
10.146,30
-
-
-
Strana 22
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171312
ATC
B05BA02
NAPOMENA
B05BA03
0173220
0173225
0173500
0173501
0173130
0173131
0173306
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
INN
Zaštićeno ime
leka
ulje soje, rafinisano,
trigliceridi, srednje dužine LIPOFUNDIN
lanca
MCT/LCT 20%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
12.701,90
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (5%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
69,40
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
(10%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
86,10
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (5%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
69,40
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
(10%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
86,10
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
69,40
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
86,10
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 20 po
100 ml (50 g/1l)
B. Braun Melsungen
AG; B. Braun Medical
SA
Nemačka;
Španija
1.253,90
-
-
-
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
3.072,00
-
-
-
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
rastvor za infuziju
boca staklena, 49 po
100 ml (5%)
rastvor za infuziju
boca staklena, 20 po
500 ml (5%)
glukoza
0173901
B05BA03
glukoza
GLUCOSE 5%
FRESENIUS
B05BA03
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
boca, 10 po 500 ml
(100 g/1l + 100 g/1l)
GLUCOSE 5%
B05BA03
0173551
Cena leka na
veliko za
pakovanje
emulzija za infuziju
glukoza
0173900
B05BA03
Država
proizvodnje
leka
STAC
glukoza
GLUCOSE 5%
FRESENIUS
0173550
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
glukoza
glukoza
GLUKOZA 5%
GLUKOZA 5%
1.388,00
-
-
-
rastvor za infuziju
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Španija; Italija;
Baxter Healthcare LTD; Velika Britanija;
kesa, 1 po 100 ml (5%)
Baxter S.A.
Belgija
62,70
-
-
-
rastvor za infuziju
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Španija; Italija;
Baxter Healthcare LTD; Velika Britanija;
kesa, 1 po 250 ml (5%)
Baxter S.A.
Belgija
66,90
-
-
-
Strana 23
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0173552
ATC
B05BA03
INN
glukoza
GLUKOZA 5%
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
rastvor za infuziju
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Španija; Italija;
Baxter Healthcare LTD; Velika Britanija;
kesa, 1 po 500 ml (5%)
Baxter S.A.
Belgija
69,40
-
-
-
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Španija; Italija;
Baxter Healthcare LTD; Velika Britanija;
Baxter S.A.
Belgija
156,50
-
-
-
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
0173553
B05BA03
glukoza
GLUKOZA 5%
rastvor za infuziju
kesa, 1 po 1000 ml
(5%)
0173554
B05BA03
glukoza
GLUKOZA 10%
rastvor za infuziju
kesa, 1 po 250 ml
(10%)
Bieffe Medital S.A.
Španija
83,80
-
-
-
0173556
B05BA03
glukoza
GLUKOZA 10%
rastvor za infuziju
kesa, 1 po 500 ml
(10%)
Bieffe Medital S.A.
Španija
86,10
-
-
-
0173557
B05BA03
glukoza
GLUKOZA 10%
rastvor za infuziju
kesa, 1 po 1000 ml
(10%)
Bieffe Medital S.A.
Španija
189,30
-
-
-
B05BA10
kombinacija rastvora za parenteralnu ishranu
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, acetilcistein,
fenilalanin, treonin,
triptofan, valin, arginin,
histidin, glicin, alanin,
prolin, serin, glacijalna
sirćetna kiselina
boca staklena, 10 po
500 ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
10.222,60
-
-
-
0174040
AMINOSTERIL NHepa 8%
rastvor za infuziju
Strana 24
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171300
0171301
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Fresenius Kabi
Austrija
9.838,30
-
-
-
Fresenius Kabi
Austrija
10.889,50
-
-
-
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
B05BA10
glukoza, alanin, arginin,
aspartanska kiselina,
glutaminska kiselina,
glicin, histidin, izoleucin,
leucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, kalcijum-hlorid,
natrijum-glicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid, natrijumacetat, ulje soje
KABIVEN
emulzija za infuziju 5 po 1026 ml (900 kcal)
B05BA10
glukoza, alanin, arginin,
aspartanska kiselina,
glutaminska kiselina,
glicin, histidin, izoleucin,
leucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, kalcijum-hlorid,
natrijum-glicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid, natrijumacetat, ulje soje
KABIVEN
emulzija za infuziju
4 po 1540 ml (1400
kcal)
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Strana 25
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171306
0171303
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
B05BA10
glukoza, alanin, arginin,
aspartanska kiselina,
glutaminska kiselina,
glicin, histidin, izoleucin,
leucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, kalcijum-hlorid,
natrijum-glicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid, natrijumacetat, ulje soje
KABIVEN
emulzija za infuziju
3 po 2566 ml (2300
kcal)
Fresenius Kabi
Švedska
16.236,70
B05BA10
glukoza, alanin, arginin,
aspartanska kiselina,
glutaminska kiselina,
glicin, histidin, izoleucin,
leucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, kalcijum-hlorid,
natrijum-glicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid, natrijumacetat, ulje soje
KABIVEN
PERIPHERAL
emulzija za infuziju
4 po 1440 ml (1000
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
10.789,40
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Strana 26
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171305
0171121
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
B05BA10
glukoza, alanin, arginin,
aspartanska kiselina,
glutaminska kiselina,
glicin, histidin, izoleucin,
leucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, kalcijum-hlorid,
natrijum-glicerofosfat,
magnezijum-sulfat,
kalijum-hlorid, natrijumacetat, ulje soje
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin,izole
ucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, natrijum-acetat,
natrijum-glicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino ulje,
OLICLINOMEL N4mešavina
550E
KABIVEN
PERIPHERAL
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
emulzija za infuziju
3 po 2400 ml (1700
kcal)
Fresenius Kabi
Švedska
11.346,60
emulzija za infuziju
kesa, 4 po 2000 ml
(11,39g/l + 6,33g/l +
5,67g/l + 2,64g/l +
3,3g/l + 4,02g/l +
3,19g/l + 2,2g/l +
3,08g/l + 3,74g/l +
2,75g/l + 2,31g/l +
0,99g/l + 0,22g/l +
3,19g/l + 2,45g/l +
5,36g/l + 2,98g/l +
1,12g/l + 200g/l +
0,74g/l + 100g/l)
Baxter S.A.
Belgija
15.081,30
DDD
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
-
Strana 27
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171120
0171122
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin,izole
ucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, natrijum-acetat,
natrijum-glicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino ulje,
OLICLINOMEL N4mešavina
550E
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin,izole
ucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, natrijum-acetat,
natrijum-glicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino ulje,
OLICLINOMEL N6mešavina
900E
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
emulzija za infuziju
kesa, 6 po 1000 ml
(11,39g/l + 6,33g/l +
5,67g/l + 2,64g/l +
3,3g/l + 4,02g/l +
3,19g/l + 2,2g/l +
3,08g/l + 3,74g/l +
2,75g/l + 2,31g/l +
0,99g/l + 0,22g/l +
3,19g/l + 2,45g/l +
5,36g/l + 2,98g/l +
1,12g/l + 200g/l +
0,74g/l + 100g/l)
Baxter S.A.
Belgija
15.743,70
-
-
-
emulzija za infuziju
kesa, 4 po 2000 ml
(17,6g/l + 9,78g/l +
8,76g/l + 4,08g/l +
5,1g/l + 6,21g/l +
4,93g/l + 3,4g/l +
4,76g/l + 5,78g/l +
4,25g/l + 3,57g/l +
1,53g/l + 0,34g/l +
4,93g/l + 6,12g/l +
5,36g/l + 4,47g/l +
1,12g/l + 300g/l +
0,74g/l + 200g/l)
Baxter S.A.
Belgija
17.669,10
-
-
-
Strana 28
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171123
0171124
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin,izole
ucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, natrijum-acetat,
natrijum-glicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino ulje,
OLICLINOMEL N7mešavina
1000E
kesa, 6 po 1000 ml
(20,7g/l + 11,5g/l +
10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l +
7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l +
5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l +
4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l +
5,8g/l + 6,12g/l +
5,36g/l + 4,47g/l +
1,12g/l + 400g/l +
emulzija za infuziju
0,74g/l + 200g/l)
Baxter S.A.
Belgija
17.770,30
-
-
-
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin,izole
ucin, lizin, metionin,
fenilalanin, prolin, serin,
treonin, triptofan, tirozin,
valin, natrijum-acetat,
natrijum-glicerofosfat,
kalijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza, kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino ulje,
OLICLINOMEL N7mešavina
1000E
kesa, 4 po 2000 ml
(20,7g/l + 11,5g/l +
10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l +
7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l +
5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l +
4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l +
5,8g/l + 6,12g/l +
5,36g/l + 4,47g/l +
1,12g/l + 400g/l +
emulzija za infuziju
0,74g/l + 200g/l)
Baxter S.A.
Belgija
16.511,50
-
-
-
Strana 29
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0174203
0174202
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, tirozin, natrijumacetat, natrijumhidroksid, kalijum-acetat,
magnezijum-hlorid,
AMINOPLASMAL
dinatrijum-fosfat
B.BRAUN 10% E
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, tirozin, natrijumacetat, natrijumhidroksid, kalijum-acetat,
magnezijum-hlorid,
AMINOPLASMAL
dinatrijum-fosfat
B.BRAUN 10% E
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
rastvor za infuziju
boca staklena, 10 po
500 ml (5g/l, 8,9g/l,
6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l,
4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l,
11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l,
12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l,
5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l,
2,858g/l, 0,36g/l,
2,453g/l, 0,508g/l,
3,581g/l
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
7.215,90
-
-
-
rastvor za infuziju
boca staklena, 6 po
1000 ml (5g/l, 8,9g/l,
6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l,
4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l,
11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l,
12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l,
5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l,
2,858g/l, 0,36g/l,
2,453g/l, 0,508g/l,
3,581g/l
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
8.661,90
-
-
-
Strana 30
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171320
0171321
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
PERI
kesa, 5 po 1250 ml
(1,872 g/l + 2,504 g/l +
2,272 g/l + 1,568 g/l +
2,808 g /l + 1,456 g/l +
0,456 g/l + 2,08 g/l +
2,16 g/l + 1,352 g/l +
3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2
g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l +
2,4 g/l + 0,64 g/l +
0,865 g/l + 0,435 g/l +
2,354 g/l + 0,515 g/l +
0,353 g/l + 70,4 g/l +
0,936 g/l + 5,28 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l + 20 g/l
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
13.973,50
-
-
-
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
PERI
kesa, 5 po 1875 ml
(1,872 g/l + 2,504 g/l +
2,272 g/l + 1,568 g/l +
2,808 g /l + 1,456 g/l +
0,456 g/l + 2,08 g/l +
2,16 g/l + 1,352 g/l +
3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2
g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l +
2,4 g/l + 0,64 g/l +
0,865 g/l + 0,435 g/l +
2,354 g/l + 0,515 g/l +
0,353 g/l + 70,4 g/l +
0,936 g/l + 5,28 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l + 20 g/l
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
16.768,10
-
-
-
Strana 31
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171322
0171323
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
PERI
kesa, 5 po 2500 ml
(1,872 g/l + 2,504 g/l +
2,272 g/l + 1,568 g/l +
2,808 g /l + 1,456 g/l +
0,456 g/l + 2,08 g/l +
2,16 g/l + 1,352 g/l +
3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2
g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l +
2,4 g/l + 0,64 g/l +
0,865 g/l + 0,435 g/l +
2,354 g/l + 0,515 g/l +
0,353 g/l + 70,4 g/l +
0,936 g/l + 5,28 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l + 20 g/l
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
21.239,70
-
-
-
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
PLUS
kesa, 5 po 1250 ml
(2,256 g/l + 3,008 g/l +
2,728 g/l + 1,88 g/l +
3,368 g/l + 1,744 g/l +
0,544 g/l + 2,496 g/l +
2,592 g/l + 1,624 g/l +
4,656 g/l + 1,584 g/l +
1,44 g/l + 3,368 g/l +
3,264 g/l + 2,88 g/l +
0,781 g/l + 0,402 g/l +
0,222 g/l + 2,747 g/l +
0,686 g/l + 0,47 g/l +
132 g/l + 1,872 g/l +
5,264 g/l + 20 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l)
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
16.835,20
-
-
-
Strana 32
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171324
0171325
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
PLUS
kesa, 5 po 1875 ml
(2,256 g/l + 3,008 g/l +
2,728 g/l + 1,88 g/l +
3,368 g/l + 1,744 g/l +
0,544 g/l + 2,496 g/l +
2,592 g/l + 1,624 g/l +
4,656 g/l + 1,584 g/l +
1,44 g/l + 3,368 g/l +
3,264 g/l + 2,88 g/l +
0,781 g/l + 0,402 g/l +
0,222 g/l + 2,747 g/l +
0,686 g/l + 0,47 g/l +
132 g/l + 1,872 g/l +
5,264 g/l + 20 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l)
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
20.121,80
-
-
-
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
PLUS
kesa, 5 po 2500 ml
(2,256 g/l + 3,008 g/l +
2,728 g/l + 1,88 g/l +
3,368 g/l + 1,744 g/l +
0,544 g/l + 2,496 g/l +
2,592 g/l + 1,624 g/l +
4,656 g/l + 1,584 g/l +
1,44 g/l + 3,368 g/l +
3,264 g/l + 2,88 g/l +
0,781 g/l + 0,402 g/l +
0,222 g/l + 2,747 g/l +
0,686 g/l + 0,47 g/l +
132 g/l + 1,872 g/l +
5,264 g/l + 20 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l)
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
26.829,00
-
-
-
Strana 33
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171326
0171327
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
SPECIAL
kesa, 5 po 1250 ml
(3,284 g/l + 4,384 g/l +
3,98 g/l + 2,736 g/l +
4,916 g/l + 2,54 g/l +
0,8 g/l + 3,604 g/l +
3,78 g/l + 2,368 g/l +
6,792 g/l + 2,312 g/l +
2,1 g/l + 4,908 g/l +
4,76 g/l + 4,2 g/l +
1,171 g/l + 0,378 g/l +
0,25 g/l + 3,689 g/l +
0,91 g/l + 0,623 g/l +
158,4 g/l + 2,496 g/l +
7,024 g/l + 20 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l)
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
20.540,90
-
-
-
B05BA10
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
SPECIAL
kesa, 5 po 1875 ml
(3,284 g/l + 4,384 g/l +
3,98 g/l + 2,736 g/l +
4,916 g/l + 2,54 g/l +
0,8 g/l + 3,604 g/l +
3,78 g/l + 2,368 g/l +
6,792 g/l + 2,312 g/l +
2,1 g/l + 4,908 g/l +
4,76 g/l + 4,2 g/l +
1,171 g/l + 0,378 g/l +
0,25 g/l + 3,689 g/l +
0,91 g/l + 0,623 g/l +
158,4 g/l + 2,496 g/l +
7,024 g/l + 20 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l)
B.Braun Melsungen AG
Nemačka
21.484,20
-
-
-
Strana 34
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0171328
ATC
B05BA10
NAPOMENA
B05BB
B05BB01
INN
Zaštićeno ime
leka
izoleucin, leucin, lizin,
metionin, fenilalanin,
treonin, triptofan, valin,
arginin, histidin, alanin,
glicin, aspartanska kis,
glutaminska kis, prolin,
serin, natrijum-hidroksid,
natrijum-hlorid, natrijumacetat, kalijum-acetat,
magnezijum-acetat,
kalcijum-hlorid, glukoza,
natrijum-dihidrogenfosfat,
cink-acetat, trigliceridi,
srednje dužine lanca, ulje NUTRIFLEX LIPID
soje
SPECIAL
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Nemačka
29.064,80
-
-
-
kesa, 5 po 2500 ml
(3,284 g/l + 4,384 g/l +
3,98 g/l + 2,736 g/l +
4,916 g/l + 2,54 g/l +
0,8 g/l + 3,604 g/l +
3,78 g/l + 2,368 g/l +
6,792 g/l + 2,312 g/l +
2,1 g/l + 4,908 g/l +
4,76 g/l + 4,2 g/l +
1,171 g/l + 0,378 g/l +
0,25 g/l + 3,689 g/l +
0,91 g/l + 0,623 g/l +
158,4 g/l + 2,496 g/l +
7,024 g/l + 20 g/l + 20
emulzija za infuziju
g/l)
B.Braun Melsungen AG
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Rastvori za elektrolitni disbalans
natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
COMP. (Ringerov
rastv)
0175260
B05BB01
0175400
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum
hlorid, kalcijum hlorid
RINGEROV
RASTVOR
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum
hlorid, kalcijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
COMP. (Ringerov
rastv)
B05BB01
natrijum hlorid, kalcijum
hlorid, kalijum hlorid
RINGEROV
RASTVOR
0175331
Država
proizvodnje
leka
STAC
natrijum hlorid, kalijum
hlorid, kalcijum hlorid
0175515
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
rastvor za infuziju
boca plasticna, 1 po
500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+
0,33 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
81,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (8,6
g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
81,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plasticna, 1 po
500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+
0,33 g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
81,60
-
-
-
Bieffe Medital S.A.;
kesa, 1 po 500 ml (8,6 Baxter Healthcare LTD; Španija; Velika
g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)
Baxter S.A.
Britanija; Belgija
81,60
-
-
-
rastvor za infuziju
Strana 35
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0175330
0175410
0175185
0175420
0175421
0400430
0400431
9175213
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
Bieffe Medital S.A.;
kesa, 1 po 1000 ml (8,6 Baxter Healthcare LTD; Španija; Velika
g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)
Baxter S.A.
Britanija; Belgija
B05BB01
natrijum hlorid, kalcijum
hlorid, kalijum hlorid
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum
hlorid, kalcijum hlorid,
natrijum laktat
HARTMANOV
RASTVOR
B05BB01
natrijum-hlorid, kalijumhlorid, kalcijum-hlorid,
natrijum-laktat
HARTMANOV
RASTVOR
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum
hlorid, kalcijum hlorid,
natrijum laktat
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum
hlorid, kalcijum hlorid,
natrijum laktat
B05BC
B05BC01
manitol
B05BC01
manitol
B05BC01
RINGEROV
RASTVOR
FO
HARTMANOV
RASTVOR
HARTMANOV
RASTVOR
rastvor za infuziju
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
179,10
-
-
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (6,02
g/l + 0,373 g/l + 0,294
g/l + 3,25 g/l)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
89,50
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (6,02
g/l + 0,373 g/l + 0,294
g/l + 3,25 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
89,50
-
-
-
rastvor za infuziju
kesa, 1 po 500 ml (6 g/l Bieffe Medital S.A.;
+ 0,4 g/l + 0,27 g/l + Baxter Healthcare LTD; Španija; Velika
3,2 g/l)
Baxter S.A.
Britanija; Belgija
89,50
-
-
-
rastvor za infuziju
kesa, 1 po 1000 ml (6
Bieffe Medital S.A.;
g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + Baxter Healthcare LTD; Španija; Velika
3,2 g/l)
Baxter S.A.
Britanija; Belgija
143,10
-
-
-
Rastvori za osmotsku diurezu
manitol
B05C
B05CX
B05CX10
manitol, sorbitol
B05CX10
manitol, sorbitol
MANITOL
MANITOL
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
250 ml 20%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml 10%
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
151,10
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
163,20
-
-
-
Republika Srbija
1.315,70
-
-
-
Rastvori za ispiranje
Ostali rastvori za ispiranje
ISPIROL
rastvor za ispiranje
bešike
kesa, 5 l (5,4 g/l + 27
g/l)
Hemofarm a.d.
Strana 36
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
9175730
9175731
9175732
9175733
9175734
9175735
9175736
ATC
B05D
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Rastvori za peritonealnu dijalizu
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
2000 ml (13,6 g/l+5,38
rastvor za
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare S.A.
peritonealnu dijalizu
Irska
798,30
-
-
-
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
2500 ml (13,6 g/l+5,38
rastvor za
g/l+4,48 g/l+0,184
peritonealnu dijalizu
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare S.A.
Irska
919,00
-
-
-
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
5000 ml (13,6 g/l+5,38
rastvor za
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare S.A.
peritonealnu dijalizu
Irska
1.273,70
-
-
-
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
2000 ml (22,7 g/l+5,38
rastvor za
g/l+4,48 g/l+0,184
peritonealnu dijalizu
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare S.A.
Irska
798,30
-
-
-
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
2500 ml (22,7 g/l+5,38
rastvor za
g/l+4,48 g/l+0,184
peritonealnu dijalizu
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare S.A.
Irska
919,00
-
-
-
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
5000 ml
rastvor za
(22.7g/l+5.38g/l+4.48g/l
peritonealnu dijalizu +0.184g/l+0.051g/l) Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.273,70
-
-
-
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
2000 ml
rastvor za
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
peritonealnu dijalizu +0.184g/l+0.051g/l) Baxter Healthcare S.A.
Irska
798,30
-
-
-
Strana 37
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
9175737
9175738
9175739
9175741
9175716
9175717
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
2500 ml
rastvor za
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
peritonealnu dijalizu +0.184g/l+0.051g/l) Baxter Healthcare S.A.
Irska
919,00
-
-
-
B05D...
glukoza, natrijum-hlorid,
natrijum-laktat, kalcijumhlorid, magnezijum-hlorid DIANEAL PD4
plastična kesa 1 po
5000 ml
rastvor za
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
peritonealnu dijalizu +0.184g/l+0.051g/l) Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.273,70
-
-
-
B05D...
tirozin, triptofan,
fenilalanin, treonin, serin,
prolin, glicin, alanin,
valin, metionin, izoleucin,
leucin, lizin, histidin,
arginin, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
natrijum-laktat, natrijumhlorid
NUTRINEAL PD4
plastična kesa 1 po
2000 ml
(0.3g/l+0.27g/l+0.57g/l
+0.646g/l+0.51g/l+0.59
5g/l+0.51g/l+0.951g/l+1
.393g/l+0.85g/l+0.85g/l
+1.02g/l+0.955g/l+0.71
4g/l+1.071g/l+0.184g/l+
rastvor za
0.0508g/l+4.48g/l+5.38
peritonealnu dijalizu
g/l
Baxter Healthcare S.A.
Irska
1.538,90
-
-
-
B05D...
ikodekstrin, natrijumhlorid, natrijum(S)-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid
EXTRANEAL
plastična kesa 1 po
2000 ml
rastvor za
(75g/l+5.4g/l+4.5g/l+0.
peritonealnu dijalizu
257g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare S.A.
Irska
2.241,30
-
-
-
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 1.5%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.517,10
-
-
-
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 2.3%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.517,10
-
-
-
Strana 38
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
9175718
9175743
9175744
9175745
9175720
9175722
9175724
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 4.25%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
42,5 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.517,10
-
-
-
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 1.5%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64 g/l + 3.925 g/l +
rastvor za
0.2573 g/l + 0.1017 g/l
peritonealnu dijalizu
+ 15 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.517,10
-
-
-
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 2.3%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.517,10
-
-
-
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 4.25%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.517,10
-
-
-
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 17 Stay safe
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.269,40
-
-
-
B05D..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 18 Stay safe
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.269,40
-
-
-
B05D..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 19 Stay safe
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.269,40
-
-
-
Strana 39
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
9175753
9175755
9175757
9175754
9175756
9175758
9175721
ATC
INN
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
CAPD 2 Stay safe
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.440,30
-
-
-
CAPD 3 Stay safe
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
42,5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.440,30
-
-
-
CAPD 4 Stay safe
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.440,30
-
-
-
CAPD 2 Stay safe
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.089,20
-
-
-
CAPD 3 Stay safe
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
42,5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.089,20
-
-
-
CAPD 4 Stay safe
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.089,20
-
-
-
CAPD 17 Stay safe
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.836,70
-
-
-
Strana 40
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
9175723
9175725
9175117
9175119
9175118
0175150
0133110
ATC
INN
B05D..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05D..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid, natrijumlaktat, kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
Zaštićeno ime
leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
CAPD 18 Stay safe
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.836,70
-
-
-
CAPD 19 Stay safe
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786 g/l + 7.847g/l +
rastvor za
0.1838g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.836,70
-
-
-
CAPD 2 Sleep safe
kesa, 2 po 5000 ml
(5.786 g/l + 7.847 g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g11
peritonealnu dijalizu
+ 15 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.615,10
-
-
‐
CAPD 3 Sleep safe
kesa, 2 po 5000 ml
(5.786 g/l + 7.847 g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
42.5 g/ll)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.615,10
-
-
‐
CAPD 4 Sleep safe
kesa, 2 po 5000 ml
(5.786 g/l+ 7.847 g/l +
rastvor za
0.2573g/l + 0.1017g/l +
peritonealnu dijalizu
22.73 g/l
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.615,10
-
-
‐
B05X
B05XA
B05XA01
kalijum hlorid
B05XA01
kalijum hlorid
B05XA02
natrijum hidrogenkarbonat
B05XA02
natrijum
hidrogenkarbonat
Rastvori za intravensku primenu, kao dopunska terapijska sredstva
Rastvori elektrolita
KALIUM CHLORID
FRESENIUS
NATRIUMBICARBO
NAT FRESENIUS
8,4%
koncentrat za
rastvor za infuziju
20 po 20 ml (1
mmol/ml)
Fresenius Kabi Norge
Norveška
972,70
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 10 po 100 ml
Fresenius Kabi Austria
GmbH
Austrija
2.488,40
-
-
-
Strana 41
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0175510
0175180
0175240
0175516
0175312
0175582
0175581
0170350
0170351
0170352
0170353
Zaštićeno ime
leka
ATC
B05XA03
INN
natrijum hlorid
B05XA03
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
B05XA03
B05XA03
B05XA03
B05XA03
B05XA03
B05XA03
B05XA03
B05XA03
B05XA03
B05XA03
natrijum hlorid
natrijum hlorid
natrijum hlorid
natrijum hlorid
natrijum hlorid
natrijum hlorid
natrijum hlorid
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml 9 g/l
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
74,30
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml 9 g/l
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
74,30
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml 0,9%
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
74,30
-
-
-
rastvor za infuziju
boca staklena , 1 po
250 ml (9 g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
60,80
-
-
-
SODIUM CHLORIDE
0.9%
rastvor za infuziju
boca plastična, 20 po
100 ml (9 g/l)
B. Braun Melsungen
AG; B. Braun
Pharmaceuticals S.A.;
B. Braun Medical SA
Nemačka;
Rumunija;
Španija
1.202,80
-
-
-
SODIUM CHLORIDE rastvor za infuziju
boca staklena, 49 po
100 ml (9 g/l)
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
2.944,90
-
-
-
SODIUM CHLORIDE rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml (9 g/l)
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
74,30
-
-
-
kesa, 1 po 100 ml (9
g/l)
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Španija; Italija;
Baxter Healthcare LTD; Velika Britanija;
Baxter S.A.
Belgija
60,10
-
-
-
kesa, 1 po 250 ml (9
g/l)
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Španija; Italija;
Baxter Healthcare LTD; Velika Britanija;
Baxter S.A.
Belgija
60,80
-
-
-
rastvor za infuziju
kesa, 1 po 500 ml (9
g/l)
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Španija; Italija;
Baxter Healthcare LTD; Velika Britanija;
Baxter S.A.
Belgija
74,30
-
-
-
rastvor za infuziju
Bieffe Medital S.A.;
Bieffe Medital SPA;
Španija; Italija;
kesa, 1 po 1000 ml (9 Baxter Healthcare LTD; Velika Britanija;
g/l)
Baxter S.A.
Belgija
167,70
-
-
-
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE 0,9%
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE 0,9%
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE 0,9%
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE 0,9%
rastvor za infuziju
rastvor za infuziju
Strana 42
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0174050
ATC
B05XB
B05XB02
alanil glutamin
B05XB02
alanil glutamin
NAPOMENA
B05XC
B05XC..
0052720
B05XC..
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
DIPEPTIVEN
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Aminokiseline
koncentrat za
rastvor za infuziju
boca, 10 po 100 ml (20 Fresenius Kabi Austria
g/100 ml)
GMBH
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Austrija
34.281,00
-
-
-
Švedska
3.320,20
-
-
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
STAC
Vitamini
askorbinska kiselina, nikotinamid
askorbinska kiselina,
nikotinamid
SOLUVIT N
prašak za rastvor za bočica staklena, 10 po
infuziju
10 ml
Fresenius Kabi AB
STAC
Strana 43
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0100250
ATC
C
C01
C01A
C01AA
C01AA05
INN
digoksin
C01AA05
digoksin
Zaštićeno ime
leka
DILACOR
C01B
C01BD
C01BD01
amjodaron
0101441
C01BD01
amjodaron
SEDACORON
0101355
C01BD01
amjodaron
CORDARONE
C01C
C01CA
C01CA04
0105146
0105401
0105031
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srčani glikozidi
Glikozidi digitalisa
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 6 po 2 ml (0,25
mg/2ml)
Zdravlje a.d.
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Republika Srbija
164,20
0,25 mg
27,37
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
346,20
0,2 g
92,32
-
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
415,40
0,2 g
92,31
-
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa III
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 3 ml (150
za infuziju
mg/3ml)
rastvor za injekciju
ampula, 6 po 3 ml (150
mg/3 ml)
Stimulansi srčanog rada, isključujući srčane glikozide
Adrenergička i dopaminergička sredstva
dopamin
C01CA04
dopamin
C01CA07
dobutamin
ampula, 5 po 5 ml (50
mg/5 ml)
Haupt Pharma
Wulfing GmbH,
Nemačka za Admeda
Arzneimittel GmbH
Nemačka
490,90
0,5 g
981,80
-
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 1 po 50 ml
(250 mg/50 ml)
Haupt Pharma
Wulfing GmbH,
Nemačka za Admeda
Arzneimittel GmbH
Nemačka
481,00
0,5 g
962,00
-
injekcija
50 po 1 mg/1 ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
2.165,60
0,5 g
21.656,00
-
DOPAMIN ADMEDA koncentrat za rastvor
50
za infuziju
DOBUTAMIN
ADMEDA 250
C01CA07
dobutamin
C01CA24
adrenalin (epinefrin)
C01CA24
epinefrin
(adrenalin)
ADRENALIN HCL
1:1000
Strana 44
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
C01D
C01DA
C01DA02
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
0102182
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
NIRMIN
0102180
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
NIRMIN
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ampula, 50 po 1,6 ml (1
mg/1,6 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
887,00
-
-
-
koncentrat za rastvor ampula, 50 po 1,6 ml (5
za infuziju
mg/1,6 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
2.147,50
-
-
-
rastvor za injekciju
C02
C02C
C02CA
C02CA06
urapidil
0103290
C02CA06
urapidil
EBRANTIL 25
injekcija
5 po 25 mg/5 ml
Nycomed GmbH
Nemačka
1.660,30
50 mg
664,12
-
0103291
C02CA06
urapidil
EBRANTIL 50
injekcija
5 po 50 mg/10 ml
Nycomed GmbH
Nemačka
1.660,30
50 mg
332,06
-
NAPOMENA
C03
C03C
C03CA
C03CA01
0400411
0400040
0107497
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
STAC
DIURETICI
Snažni diuretici (Henleove petlje)
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
furosemid
C03CA01
furosemid
C03CA02
bumetanid
C03CA02
bumetanid
C07
C07A
C07AB
C07AB02
metoprolol
C07AB02
metoprolol
FUROSEMIDE
IVANČIĆ
YURINEX
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (10
mg/ml)
Sopharma PLC
Bugarska
345,60
40 mg
69,12
-
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 2 ml (0,5
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
105,00
1 mg
21,00
-
255,10
0,15 g
1.530,60
-
BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA
Beta-adrenergički blokatori
Beta-adrenergički blokatori, selektivni
PRESOLOL
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5 ml (5
mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Strana 45
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0402102
ATC
C08
C08C
C08CA
C08CA06
nimodipin
C08CA06
nimodipin
NAPOMENA
C08D
C08DA
C08DA01
0402721
1103462
C08DA01
INN
NIMOTOP S
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala
Derivati dihidropiridina
FO
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml/10
mg
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
1.298,50
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
50 mg
129,85
-
0,24 g
2.158,56
-
30 mg
47,11
-
STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce
Derivati fenilalkilamina
verapamil
verapamil
C09
C09A
C09AA
C09AA15
zofenopril
C09AA15
zofenopril
INDIKACIJE
Zaštićeno ime
leka
VERAPAMIL
ALKALOID
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 2 ml (5
mg/2 ml)
Alkaloid a.d.
Makedonija
449,70
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
ZOFECARD
film tableta
blister, 28 po 7,5 mg
Menarini Von Heyden
GmbH; A. Menarini
Manufacturing
Logistics and Services
S.R.L.
Nemačka; Italija
329,80
Hipertenzija:
Zofenopril je indikovan u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije.
Akutni infarkt miokarda:
Zofenopril je indikovan u terapiji koja je započela u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane
insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.
Strana 46
Lista B - Grupa D. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravtvenim ustanovama
JKL
ATC
INN
D
D08
D08A
D08AG
D08AG02 povidon jod
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)
ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
Antiseptici i dezinficijensi
Proizvodi sa jodom
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
4156151
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
pena za kožu
kontejner plastični, 1 po
500 ml (7,5%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
407,40
-
-
-
4156150
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
rastvor za kožu
kontejner plastični, 1 po
500 ml (10%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
407,40
-
-
-
4156152
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
pena za kožu
kontejner plastični, 1 po
5000ml (7,5%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
4.074,00
-
-
-
bočica 1 po 1000 ml (10
%)
Alkaloid a.d. u
saradnji sa
Mundipharma AG,
Švajcarska
Republika
Makedonija
814,80
-
-
-
7156163
D08AG02
povidon
BETADINE
rastvor za kožu
Strana 47
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
Država
Cena leka
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
na veliko
Zaštićeno ime leka
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
Preparati za kontrakciju uterusa
Ergot alkaloidi
ATC
INN
G
G02
G02A
G02AB
G02AB01 metilergometrin
Participacija
osiguranog
lica
0141132
G02AB01
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN
injekcija
50 po 0,1 mg/1 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
563,10
0,2 mg
22,52
-
0141135
G02AB01
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN
injekcija
50 po 0,2 mg/1 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.134,50
0,2 mg
22,69
-
Prostaglandini
G02AD
G02AD02 dinoproston (PGE2)
4143125
G02AD02
dinoproston (PGE2)
PREPIDIL GEL
endocervikalni gel
napunjeni injekcioni
špric, 1 po 3 g
(0,5 mg/3g)
6143120
G02AD02
dinoproston (PGE2)
PROSTIN E2
vaginalna tableta
4 po 3 mg
Sanico N.V.
Belgija
3.931,30
0,5 mg
163,80
-
rastvor za injekciju
1 po 0,25 mg/ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.084,90
2,5 mg
10.849,00
-
634,60
-
-
-
718,10
18 mg
10,34
-
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.875,60
0,5 mg
312,60
-
STAC
NAPOMENA
G02AD04 karboprost (PGM15)
0143043
G02AD04
karboprost (PGM15)
PROSTIN 15M
NAPOMENA
STAC
G02C
G02CA
G02CA03 fenoterol
0142102
G02CA03
fenoterol
Ostali ginekološki preparati
Simpatikometici kod prevremenog porođaja (tokolitici)
PARTUSISTEN
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 10 ml (0.5 Boehringer Ingelheim
za infuziju
mg/10 ml)
Espana S.A.
0048619
G03BA03
testosteron enantat
TESTOSTERON DEPO
Španija
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
Androgeni
Derivati 3-androst-4ona
G03
G03B
G03BA
G03BA03 testosteron enantat
injekcija
5 po 250 mg/ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
Strana 48
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0048468
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
G03D
G03DA
G03DA03 hidroksiprogesteron
G03DA03
hidroksiprogesteron
PROGESTERON DEPO
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Gestageni
Derivati pregnena
rastvor za injekciju
5 po 250 mg/ml
vaginalni gel
aplikator, 1 po 15 (90
mg/1,125 g)
Galenika a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
557,70
10 mg
4,46
-
3.623,30
90 mg
241,55
-
G03DA04 progesteron
4137040
G03DA04
progesteron
CRINONE
Fleet Laboratories Ltd. Velika Britanija
1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97),
INDIKACIJE
2. U toku invitro oplodnje (N97).
G03G
Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije
G03GA
Gonadotropini
G03GA01 horiogonadotropin
0044143
G03GA01
horiogonadotropin
PREGNYL
injekcija
3 po 1500 i.j. sa rastv.
N.V. Organon
Holandija
406,00
250 i.j.
22,56
-
0044142
G03GA01
horiogonadotropin
PREGNYL
injekcija
3 po 5000 i.j. sa rastv.
N.V. Organon
Holandija
1.030,80
250 i.j.
17,18
-
PREGNYL
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
lioampula sa
rastvaračem, 1 po 1 ml
(5000 i.j./1ml)
N.V. Organon
Holandija
343,60
250 i.j.
17,18
-
Ferring GmbH
Nemačka
18.161,40
30 i.j.
726,46
-
IBSA Institut
Biochemique S.A.
Švajcarska
1.821,50
30 i.j.
728,60
-
0044144
G03GA01
NAPOMENA
G03GA02
0044086
0044400
G03GA02
G03GA02
horiogonadotropin
Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.
menotrofin ( humani menopauzalni gonadotropin )
menotrofin
menotrofin
10 bočica po (75 i.j.) sa
10 amp. po 1ml
rastvarača
MENOPUR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
MERIONAL
liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1
prašak i rastvarač za po 1ml (75 i.j. FSH/75
rastvor za injekciju
i.j. LH)
INDIKACIJE
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 49
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0044412
ATC
INN
G03GA04 urofolitropin
G03GA04
urofolitropin
Zaštićeno ime leka
FOSTIMON
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
rastvor za injekciju
po 1 ml (75 i.j./ml)
IBSA Institut
Biochemique S.A.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Švajcarska
1.161,20
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
75 i.j.
1.161,20
-
INDIKACIJE
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje ).
NAPOMENA
G03GA05
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
folitropin alfa
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u špricu, 1
rastvor za injekciju
po 75 i.j./ml
Merck Serono S.P.A.
Italija
2.652,20
75 i.j.
2.652,20
-
pen sa uloškom, 1 po
0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)
Merck Serono S.P.A.
Italija
10.883,90
75 i.j.
2.720,98
-
pen sa uloškom, 1 po
0,75 ml (450 i.j./0,75 ml) Merck Serono S.P.A.
Italija
16.228,70
75 i.j.
2.704,78
-
Italija
32.425,50
75 i.j.
2.702,13
-
0044250
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F
0044251
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 300
rastvor za injekciju
0044252
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 450
rastvor za injekciju
0044253
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 900
rastvor za injekciju
INDIKACIJE
pen sa uloškom, 1 po
1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)
Merck Serono S.P.A.
1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i
klomifen citrata.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
NAPOMENA
G03GA06 folitropin beta
0044226
G03GA06
folitropin beta
PUREGON
injekcija
1 po 0,5 ml (50 i.j./0,5
ml)
N.V. Organon
Holandija
1.797,80
75 i.j.
2.696,70
-
0044227
G03GA06
folitropin beta
PUREGON
injekcija
1 po 0,5 ml (100 i.j./0,5
ml)
N.V. Organon
Holandija
3.406,90
75 i.j.
2.555,18
-
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje );
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i
klomifen citrata.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 50
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0140150
0140115
0140116
ATC
H
H01
H01B
H01BB
H01BB02
oksitocin
H01BB02
oksitocin
H01BB02
H01BB02
NAPOMENA
H01C
H01CB
H01CB02
0049190
H01CB02
INDIKACIJE
H01CB02
0049195
H01CB02
INN
oksitocin
oksitocin
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
Hormoni zadnjeg režnja hipofize
Oksitocin i analozi
OXYTOCIN
SYNTHETIC
injekcija
100 po 10 i.j./ml
Mađarska
3.483,30
15 i.j.
52,25
-
SYNTOCINON
rastvor za
injekciju/koncentrat za
Novartis Pharma Stein
rastvor za infuziju
ampula, 100 po 5 i.j./ml
AG
Švajcarska
2.424,10
15 i.j.
72,72
-
SYNTOCINON
rastvor za
injekciju/koncentrat za
rastvor za infuziju
Švajcarska
3.483,30
15 i.j.
52,25
-
Švajcarska
3.736,60
0,7 mg
5.231,24
-
ampula, 100 po 10
i.j./ml
Gedeon Richter
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Novartis Pharma Stein
AG
STAC
Hormoni hipotalamusa
Antagonisti hormona rasta
oktreotid
oktreotid
SANDOSTATIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 1 ml (0,1 Novartis Pharma Stein
mg/ml)
AG
1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0);
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovma (I85.0);
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).
oktreotid
oktreotid
prašak i rastvarač za
SANDOSTATIN LAR suspenziju za injekciju
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 10 mg/2,5 ml
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
52.509,20
0,7 mg
3.675,64
-
Strana 51
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0049196
0049197
ATC
H01CB02
H01CB02
INDIKACIJE
H01CB03
INN
oktreotid
oktreotid
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
prašak i rastvarač za
SANDOSTATIN LAR suspenziju za injekciju
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 20 mg/2,5 ml
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
90.510,90
0,7 mg
3.167,88
-
prašak i rastvarač za
SANDOSTATIN LAR suspenziju za injekciju
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 30 mg/2,5 ml
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
117.610,50
0,7 mg
2.744,25
-
1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).
lanreotid
0049231
H01CB03
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
injekcija, špric
1 po 60 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
74.102,90
3 mg
3.705,15
-
0049232
H01CB03
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,1 po 90 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
79.980,50
3 mg
2.666,02
-
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,1 po 120 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
109.398,50
3 mg
2.734,96
-
0049233
H01CB03
INDIKACIJE
H02
H02A
H02AB
H02AB01
0047286
0047140
Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
Glukokortikoidi
betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat
H02AB01
betametazon
H02AB02
deksametazon
H02AB02
deksametazon
DIPROPHOS
DEXASON
injekcija
5 po (2 mg + 5 mg)/ml
Schering Plough
Belgija
1.433,90
1,5 mg
61,45
-
rastvor za injekciju
ampula, 25 po 4 mg/ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
688,50
1,5 mg
10,33
-
Strana 52
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0047219
0047220
0047218
0047212
0047173
0047174
0047120
0047121
0047122
ATC
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
INN
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
LEMOD SOLU
prašak i rastvarač za
liobočica sa
rastvor za
rastvaračem u ampuli, 1
injekciju/infuziju
po 2 ml (125 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
190,80
20 mg
30,53
-
LEMOD SOLU
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
po 7,8 ml (500 mg/7,8
rastvor za
injekciju/infuziju
ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
629,60
20 mg
25,18
-
LEMOD SOLU
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,
15 po 1 ml (40 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.426,30
20 mg
47,54
-
bočica, 10 po 1 ml (40
suspenzija za injekciju
mg/1 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.109,00
20 mg
55,45
-
metilprednizolon
LEMOD DEPO
metilprednizolon
NIRYPAN
SOLUBILE
injekcija
15 po 20 mg sa rastv.
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
765,40
20 mg
51,03
-
H02AB04
metilprednizolon
NIRYPAN
SOLUBILE
injekcija
15 po 40 mg sa rastv.
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.426,30
20 mg
47,54
-
H02AB09
hidrokortizon (kortizol)
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
liobočica sa
rastvaračem za
rastvaračem u ampuli, 1
parenteralnu upotrebu po 2 ml (100 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
125,30
30 mg
37,59
-
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
liobočica sa
rastvaračem za
rastvaračem u ampuli, 1
parenteralnu upotrebu po 4 ml (500 mg/4 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
327,10
30 mg
19,63
-
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaračem za
dvodelna bočica, 1 po 2
parenteralnu upotrebu
ml (100 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
109,90
30 mg
32,97
-
H02AB04
H02AB04
H02AB09
H02AB09
H02AB09
hidrokortizon
hidrokortizon
hidrokortizon
Strana 53
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
1050012
1050010
0050140
ATC
H05
H05B
H05BX
H05BX02
parikalcitol
H05BX02
parikalcitol
H05BX02
H05BX02
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
parikalcitol
parikalcitol
Zaštićeno ime
leka
ZEMPLAR
ZEMPLAR
ZEMPLAR
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Homeostaza kalcijuma
Antiparatiroidni hormoni
Drugi antiparatiroidni hormoni
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
blister, 28 po 1 mcg
Aesica Queenborough
Ltd.
Velika Britanija
9.687,20
2 mcg
691,94
-
kapsula, meka
blister, 28 po 2 mcg
Aesica Queenborough
Ltd.
Velika Britanija
19.323,30
2 mcg
690,12
-
rastvor za injekciju
ampula 5 po 1 ml (5
mcg/ml)
Abbott S.R.L.
Italija
10.550,90
2 mcg
844,07
-
kapsula, meka
Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili
na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom
koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.
Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
Strana 54
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0029781
ATC
J
J01
J01A
J01AA
J01AA12
tigeciklin
J01AA12
tigeciklin
NAPOMENA
J01C
J01CA
J01CA01
0021108
0021109
0020056
J01CA01
J01CA01
bočica, 10 po 50 mg
Wyeth Pharmaceuticals
Velika Britanija
51.569,20
0,1 g
10.313,84
-
ampicilin
ampicilin
ampicilin
PAMECIL
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Medochemie Ltd.
Kipar
721,30
2g
144,26
-
PAMECIL
prašak za rastvor za bočica staklena, 100 po
injekciju/infuziju
1g
Medochemie Ltd.
Kipar
7.213,20
2g
144,26
-
Republika Srbija
2.386,70
6000000 i.j.
477,34
-
Penicilini osetljivi na beta-laktamazu
J01CE30
J01CR02
prašak za rastvor za
infuziju
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Penicilini širokog spektra
benzilpenicilin,
prokainbenzilpenicilin
J01CR01
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Tetraciklini
Tetraciklini
**
benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin
NAPOMENA
J01CR02
0021565
TYGACIL
J01CE
J01CE30
J01CR
J01CR01
0021357
INN
Zaštićeno ime
leka
PANCILLIN
prašak za suspenziju
za injekciju
bočica, 50 po 800000
i.j. (600000i.j.+
200000i.j.)
Hemofarm a.d.
Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
ampicilin, sulbaktam
ampicilin, sulbaktam
AMPISULCILLIN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
1,5 g (1000mg +
500mg)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.722,00
2g
344,40
-
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
5 po (1000 mg+ 200
mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
975,10
3g
585,06
-
STAC
amoksicilin, klavulanska kiselina
amoksicilin, klavulanska
kiselina
AMOKSIKLAV
Strana 55
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0021650
J01CR02
NAPOMENA
J01CR05
INN
Zaštićeno ime
leka
amoksicilin, klavulanska
kiselina
MEDOCLAV
FO
Pakovanje i jačina
leka
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
5 po (1000 mg+ 200
mg)
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Medochemie Ltd.
Kipar
975,10
3g
585,06
-
Wyeth Lederle S.P.A.
Italija
9.204,00
14 g
2.684,50
-
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
9.204,00
14 g
2.684,50
-
Španija
767,00
14 g
2.684,50
-
Indija
9.204,00
14 g
2.684,50
-
STAC
piperacilin, tazobaktam
0021998
J01CR05
piperacilin, tazobaktam
TAZOCIN
prašak za rastvor za bočica, 12 po (4 g + 0,5
injekciju/infuziju
mg)
0021995
J01CR05
piperacilin, tazobaktam
PIPTAZ
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0021959
J01CR05
piperacilin, tazobaktam
ACIPIRIN
prašak za rastvor za bočica staklena, 1 po (4 Laboratorio Reig Jofre
injekciju/infuziju
g + 0,5 g)
S.A.
piperacilin, tazobaktam
PIPERACILLIN/TAZ
OBACTAM
AUROBINDO
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0021971
J01CR05
NAPOMENA
J01D
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
bočica 12 po (4 g +
0.5g)
bočica staklena, 12 po
4,5 g
Aurobindo Pharma Ltd.
**
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
J01DB
J01DB04
cefazolin
0321961
J01DB04
cefazolin
GALECEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 50 po 1 g
Galenika a.d.
Republika Srbija
5.975,90
3g
358,55
-
0321030
J01DB04
cefazolin
PRIMACEPH
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
50 po 1 g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
5.975,90
3g
358,55
-
CEFAZOLIN-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 10 po 2 g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.838,90
3g
275,84
-
0321829
J01DB04
Cefalosporini I generacije
cefazolin
Strana 56
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0321854
J01DB04
J01DC
J01DC02
0321971
J01DC02
INN
cefazolin
Zaštićeno ime
leka
CEFAZOLIN
PHARMANOVA
FO
Pakovanje i jačina
leka
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 5 po 1
g
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Pharmanova d.o.o.
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Republika Srbija
597,60
3g
358,56
-
bočica staklena,1 po
750 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline Export
Limited, Velika Britanija
Republika Srbija
112,80
3g
451,20
-
Republika Srbija
195,50
3g
391,00
-
Cefalosporini II generacije
cefuroksim
cefuroksim
NILACEF
prašak za rastvor za
injekciju
0321972
J01DC02
cefuroksim
NILACEF
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena,1 po
1500 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline Export
Limited, Velika Britanija
0321025
J01DC02
cefuroksim
CEFUROKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 1500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
195,50
3g
391,00
-
0321024
J01DC02
cefuroksim
CEFUROKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 750 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
112,80
3g
451,20
-
0321401
J01DC02
cefuroksim
DICEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 50 po
750 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
5.640,00
3g
451,20
-
0321404
J01DC02
cefuroksim
DICEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 50 po
1500 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
9.775,00
3g
391,00
-
0321640
J01DC02
cefuroksim
XORIM
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
750 mg
Sandoz GmbH
Austrija
1.128,00
3g
451,20
-
0321643
J01DC02
cefuroksim
XORIM
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
1500 mg
Sandoz GmbH
Austrija
1.955,00
3g
391,00
-
Strana 57
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
CEFUROXIM-MIP
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
750 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.128,00
3g
451,20
-
cefuroksim
CEFUROXIM-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1500 mg/50 ml
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.955,00
3g
391,00
-
J01DC02
cefuroksim
CEFUROXIM-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1500 mg/100 ml
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.955,00
3g
391,00
-
0321955
J01DC02
cefuroksim
CEFUROXIM
MEDOCHEMIE
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
750 mg
Medochemie Ltd.
Kipar
1.128,00
3g
451,20
-
0321874
J01DC02
cefuroksim
CEFUROXIM
MEDOCHEMIE
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1500 mg
Medochemie Ltd.
Kipar
1.955,00
3g
391,00
-
JKL
ATC
INN
0321882
J01DC02
cefuroksim
0321883
J01DC02
0321884
Zaštićeno ime
leka
DDD
Cefalosporini III generacije
J01DD
J01DD01
cefotaksim
0321140
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
0,5 g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
100,10
4g
800,80
-
0321141
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 1
g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
200,10
4g
800,40
-
0321142
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 2
g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
400,30
4g
800,60
-
0321143
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
0,5 g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
2.002,00
4g
800,80
-
0321144
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
4.002,00
4g
800,40
-
Strana 58
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0321145
J01DD01
0321981
J01DD01
INN
cefotaksim
cefotaksim
Zaštićeno ime
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
2g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
8.006,00
4g
800,60
-
CEFOTAKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po
1000 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
200,10
4g
800,40
-
bočica staklena, 5 po
1000 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.000,50
4g
800,40
-
DDD
0321980
J01DD01
cefotaksim
CEFOTAKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
0321983
J01DD01
cefotaksim
CEFOTAXIM
MEDOCHEMIE
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Medochemie Ltd.
Kipar
2.001,00
4g
800,40
-
cefotaksim
CEFOTAXIM
MEDOCHEMIE
prašak za rastvor za bočica staklena, 100 po
injekciju/infuziju
1g
Medochemie Ltd.
Kipar
20.010,00
4g
800,40
-
bočica staklena, 1 po
1000 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline Export
Limited, Velika Britanija
Republika Srbija
325,30
4g
1.301,20
-
Republika Srbija
155,20
4g
1.241,60
-
0321984
J01DD01
NAPOMENA
J01DD02
0321600
J01DD02
STAC
ceftazidim
ceftazidim
FORCAS
prašak za rastvor za
injekciju
0321601
J01DD02
ceftazidim
FORCAS
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po
500 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline Export
Limited, Velika Britanija
0321023
J01DD02
ceftazidim
CEFTAZIDIM
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 1 g
Galenika a.d.
Republika Srbija
325,30
4g
1.301,20
-
0321603
J01DD02
ceftazidim
CEFTAZIDIM
SANDOZ
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 500 mg
Sandoz GmbH
Austrija
155,20
4g
1.241,60
-
0321602
J01DD02
ceftazidim
CEFTAZIDIM
SANDOZ
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 1 g
Sandoz GmbH
Austrija
325,30
4g
1.301,20
‐
0321707
J01DD02
ceftazidim
TIZACEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 50 po
1g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
16.265,00
4g
1.301,20
‐
NAPOMENA
STAC
Strana 59
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0321758
ATC
J01DD04
INN
ceftriakson
J01DD04
ceftriakson
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
AZARAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 50 po 1000 mg
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
14.624,70
2g
584,99
-
10 po 1 g
Galenika a.d.
Republika Srbija
2.924,90
2g
584,98
-
0321329
J01DD04
ceftriakson
LONGACEPH
prašak za rastvor za
injekciju
0321990
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
913,10
2g
730,48
-
0321993
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
4.565,70
2g
730,51
-
0321991
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.826,40
2g
730,56
-
0321994
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
9.132,00
2g
730,56
-
0321992
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
2.924,90
2g
584,98
-
0321995
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
14.624,70
2g
584,99
-
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po 1
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
292,50
2g
585,00
-
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 5 po 1
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.462,50
2g
585,00
-
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po 2
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
615,50
2g
615,50
-
bočica staklena, 5 po 2
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
3.077,50
2g
615,50
-
0321985
0321986
0321987
J01DD04
J01DD04
J01DD04
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
0321988
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
0321865
J01DD04
ceftriakson
3CEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 50 po
1g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
14.624,70
2g
584,99
-
0321863
J01DD04
ceftriakson
LENDACIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 10 po 1 g
Sandoz GmbH
Austrija
2.924,90
2g
584,98
-
Strana 60
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
CEFTRIAXON-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 1
g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
292,50
2g
585,00
-
ceftriakson
CEFTRIAXON-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
2.924,90
2g
584,98
-
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAXON-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 2
g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
615,50
2g
615,50
-
0321999
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAXON-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
2g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
6.154,70
2g
615,47
-
0321989
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
PHARMANOVA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 5 po 1
g
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.462,50
2g
585,00
-
JKL
ATC
0321996
J01DD04
ceftriakson
0321997
J01DD04
0321998
NAPOMENA
J01DE
J01DE01
0321914
J01DE01
INN
Zaštićeno ime
leka
STAC ** ; izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno ampule od 250 mg.
Cefalosporini IV generacije
cefepim
cefepim
MAXICEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
1000 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
541,70
2g
1.083,40
-
bočica, 1 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
270,90
2g
1.083,60
-
bočica, 1 po 1000 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
541,70
2g
1.083,40
-
Velika Britanija
6.605,80
2g
2.642,32
-
0321631
J01DE01
cefepim
CEFIM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0321630
J01DE01
cefepim
CEFIM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
NAPOMENA
J01DH
J01DH02
0029750
J01DH02
DDD
STAC
Karbapenemi
meropenem
meropenem
MERONEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica,10 po 500 mg
AstraZeneca UK
Limited
Strana 61
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0029751
J01DH02
0029753
J01DH02
INN
meropenem
meropenem
Zaštićeno ime
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
MERONEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica,10 po 1000 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
12.057,00
2g
2.411,40
-
MEROCID
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,10 po
500 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
6.605,80
2g
2.642,32
-
bočica staklena,10 po
1000 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
12.057,00
2g
2.411,40
-
DDD
0029754
J01DH02
meropenem
MEROCID
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0029757
J01DH02
meropenem
MEROPENEM
PHARMANOVA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
6.605,80
2g
2.642,32
-
0029758
J01DH02
meropenem
MEROPENEM
PHARMANOVA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
12.057,00
2g
2.411,40
-
bočica staklena, 10 po
500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
6.605,80
2g
2.642,32
-
0029755
J01DH02
meropenem
ITANEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0029756
J01DH02
meropenem
ITANEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Galenika a.d.
Republika Srbija
12.057,00
2g
2.411,40
-
0029658
J01DH02
meropenem
MEROPENEM
PROVIDENS
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Pharmathen S.A.
Grčka
6.605,80
2g
2.642,32
-
0029759
J01DH02
meropenem
MEROPENEM
PROVIDENS
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1000 mg
Pharmathen S.A.
Grčka
12.057,00
2g
2.411,40
-
injekcija
1 po 1 g
Merck Sharp & Dohme
Francuska
4.709,80
1g
4.709,80
-
Francuska
7.760,20
2g
3.104,08
-
Republika Srbija
7.760,20
2g
3.104,08
-
NAPOMENA
J01DH03
0029780
J01DH03
NAPOMENA
J01DH51
0029506
0029507
J01DH51
J01DH51
NAPOMENA
**
ertapenem natrijum
ertapenem natrijum
INVANZ
STAC
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
TIENAM I.V.
prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju
bočica, 10 po 1g (500
Laboratories Merck
mg + 500 mg)
Sharp & Dohme-Chibret
MIPECID
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 10 po
1000 mg (500 mg+500
mg)
PharmaSwiss d.o.o.
**
Strana 62
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0026601
0325484
0325476
ATC
J01E
J01EE
J01EE01
sulfametoksazol, trimetoprim
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
J01F
J01FA
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
J01FA10
NAPOMENA
J01FF
J01FF01
0326041
0326223
J01FF01
J01FF01
NAPOMENA
J01G
J01GB
J01GB03
0024552
0024553
0024423
0024420
0024421
INN
Zaštićeno ime
leka
J01GB03
J01GB03
J01GB03
J01GB03
J01GB03
BACTRIM Roche
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
Sulfonamidi i trimetoprim
Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
ampula, 10 po 5 ml
koncentrat za rastvor (400 mg/5 ml+80 mg/5 F. Hoffmann-La Roche
za infuziju
ml)
Ltd.
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Švajcarska
2.568,10
1,92 g
1.027,24
-
Makrolidi, linkozamidi streptogramini
Makrolidi
azitromicin
HEMOMYCIN
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
556,90
0,5 g
556,90
-
SUMAMED
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
500 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
2.784,50
0,5 g
556,90
-
STAC
Linkozamidi
klindamicin
klindamicin
klindamicin
KLINDAMICIN
CLINDAMYCIN-MIP
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(150 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.244,70
1,8 g
746,82
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml (600
mg/4 ml)
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.089,80
1,8 g
653,88
-
STAC
Aminoglikozidni antibakterijski lekovi
Ostali aminoglikozidi
gentamicin
gentamicin
gentamicin
gentamicin
gentamicin
gentamicin
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
460,50
0,24 g
138,15
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(120 mg/2 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
690,90
0,24 g
138,18
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (20
mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
328,20
0,24 g
393,84
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (40
mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
405,80
0,24 g
243,48
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
460,50
0,24 g
138,15
-
Strana 63
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0024422
0024580
0024582
0024282
0024283
0024633
ATC
J01GB03
J01GB03
INN
gentamicin
gentamicin
J01GB03
gentamicin
J01GB06
amikacin
J01GB06
amikacin
J01GB06
J01GB06
NAPOMENA
J01M
J01MA
J01MA02
amikacin
amikacin
Zaštićeno ime
leka
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(120 mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
690,90
0,24 g
138,18
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
460,50
0,24 g
138,15
-
rastvor za injekciju
10 po 2 ml (120 mg/2
ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
690,90
0,24 g
138,18
-
AMIKACIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 100
mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
591,10
1g
591,10
-
AMIKACIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 500
mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.698,00
1g
339,60
-
AMINOCIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 50 po 2 ml
(500 mg/2 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
8.489,80
1g
339,59
-
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
Hinolonski antibakterijski lekovi
Fluorhinoloni
ciprofloksacin
rastvor za infuziju
bočica, 5 po 100 mg/50
ml
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.029,80
0,5 g
1.029,80
-
MAROCEN
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 5 po 100
mg/10 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.029,80
0,5 g
1.029,80
-
CITERAL
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 5 po 10 ml
(100 mg/10 ml)
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
1.029,80
0,5 g
1.029,80
-
ciprofloksacin
CIPROCINAL
0329412
J01MA02
ciprofloksacin
J01MA02
DDD
STAC
J01MA02
NAPOMENA
J01MA12
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
0329196
0329403
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Pakovanje i jačina
leka
ciprofloksacin
STAC
levofloksacin
0329081
J01MA12
levofloksacin
LEVOMAX
rastvor za infuziju
kesa, 10 po 100 ml
(500 mg/100 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
12.190,70
0,5 g
1.219,07
0329101
J01MA12
levofloksacin
LEVOXA
rastvor za infuziju
5 po 50 ml (5 mg/ml)
Pharmathen S.A.
Grčka
3.047,70
0,5 g
1.219,08
0329100
J01MA12
levofloksacin
LEVOXA
rastvor za infuziju
20 po 50 ml (5 mg/ml)
Pharmathen S.A.
Grčka
12.190,70
0,5 g
1.219,07
-
-
-
Strana 64
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
LEVOXA
rastvor za infuziju
5 po 100 ml (5 mg/ml)
Pharmathen S.A.
Grčka
6.095,40
0,5 g
1.219,08
levofloksacin
LEVOXA
rastvor za infuziju
20 po 100 ml (5 mg/ml)
Pharmathen S.A.
Grčka
24.381,40
0,5 g
1.219,07
levofloksacin
ALVOLAMID
rastvor za infuziju
bočica, 10 po 100 ml (5
mg/ml)
Alvogen Pharma d.o.o.
Republika Srbija
12.190,70
0,5 g
1.219,07
JKL
ATC
INN
0329103
J01MA12
levofloksacin
0329102
J01MA12
0329200
J01MA12
Zaštićeno ime
leka
DDD
-
-
NAPOMENA
J01X
J01XA
J01XA01
0029790
0029791
0029795
0029796
J01XA01
J01XA01
J01XA01
J01XA01
-
STAC
Ostali antibakterijski lekovi
Glikopeptidni antibakterijski lekovi
vankomicin
vankomicin
vankomicin
vankomicin
vankomicin
VANCOMYCIN-MIP
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
500 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
2.198,00
2g
1.758,40
-
VANCOMYCIN-MIP
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
1000 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
5.382,50
2g
2.153,00
-
1 po 500 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
439,60
2g
1.758,40
-
1 po 1 g
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
1.076,50
2g
2.153,00
-
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
4.396,00
2g
1.758,40
-
EDICIN
EDICIN
injekcija
injekcija
0029294
J01XA01
vankomicin
KOVANCIN
liofilizat za rastvor za bočica, staklena, 10 po
infuziju
500 mg
0029293
J01XA01
vankomicin
KOVANCIN
liofilizat za rastvor za bočica, staklena, 10 po
infuziju
1g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
10.765,00
2g
2.153,00
-
bočica staklena,1 po
500 mg
Vianex S.A.
Grčka
439,60
2g
1.758,40
-
0029801
J01XA01
vankomicin
VOXIN
prašak za rastvor za
infuziju
0029797
J01XA01
vankomicin
VANCOMYCIN
RIEMSER
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
1000 mg
Riemser Arzneimittel
AG
Nemačka
5.382,50
2g
2.153,00
-
vankomicin
VANCOMYCIN
RIEMSER
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
500 mg
Riemser Arzneimittel
AG
Nemačka
2.198,00
2g
1.758,40
-
VANCOMYCINE
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 500 mg
Xellia Pharmaceuticals
Aps
Danska
439,60
2g
1.758,40
-
VANCOMYCINE
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 1000 mg
Xellia Pharmaceuticals
Aps
Danska
1.076,50
2g
2.153,00
-
0029798
0029001
0029000
J01XA01
J01XA01
J01XA01
NAPOMENA
vankomicin
vankomicin
**
Strana 65
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0029760
0029761
ATC
J01XA02
J01XA02
J01XA02
NAPOMENA
J01XD
J01XD01
0029081
0029784
J01XD01
J01XD01
NAPOMENA
J01X
J01XX
J01XX08
1029050
0029060
0029061
1029051
0029063
J01XX08
J01XX08
J01XX08
J01XX08
J01XX08
NAPOMENA
INN
teikoplanin
teikoplanin
teikoplanin
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
TARGOCID
liobočica sa
prašak za rastvor za rastvaračem u ampuli,
injekciju
1 po 3 ml (200 mg/3 ml)
Gruppo Lepetit SPA
Italija
1.981,20
0,4 g
3.962,40
-
TARGOCID
liobočica sa
prašak za rastvor za rastvaračem u ampuli,
injekciju
1 po 3 ml (400 mg/3 ml)
Gruppo Lepetit SPA
Italija
3.729,40
0,4 g
3.729,40
-
**
Derivati imidazola
metronidazol
metronidazol
metronidazol
ORVAGIL
METRONIDAZOLE
B. BRAUN
rastvor za infuziju
rastvor za infuziju
100 ml (500 mg/100 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
225,80
1,5 g
677,40
-
20 po 100 ml (500
mg/100 ml)
B. Braun Melsungen
AG; B. Braun Medical
SA
Nemačka; Španija
2.862,80
1,5 g
429,42
-
STAC
Ostali antibakterijski lekovi
Ostali antibakterijski lekovi
linezolid
linezolid
linezolid
linezolid
linezolid
linezolid
ZENIX
ZENIX
ZENIX
ZYVOX
ZYVOX
film tableta
blister, 10 po 600 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
41.717,70
1,2 g
8.343,54
-
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 100
ml (2 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.398,20
1,2 g
8.389,20
-
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 300
ml (2 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
4.194,60
1,2 g
8.389,20
-
film tableta
blister, 30 po 600 mg
Pfizer Pharmaceuticals
LLC
Portoriko
125.153,10
1,2 g
8.343,54
-
rastvor za infuziju
kesa, 10 po 300 ml (2
mg/ml)
Fresenius Kabi Norge
AS
Norveška
41.946,00
1,2 g
8.389,20
-
**
Strana 66
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
flukonazol
0327312
J02AC01
flukonazol
DIFLUCAN
rastvor za infuziju
1 po 100 ml (2 mg/ml)
Pfizer PGM
Francuska
1.016,60
0,2 g
1.016,60
-
0327357
J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (2 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.016,60
0,2 g
1.016,60
-
flukonazol
FLUCONAZOLETEVA
rastvor za infuziju
kesa, 10 po 100 ml (2
mg/ml)
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
10.166,00
0,2 g
1.016,60
-
J02AC01
NAPOMENA
J02AC03
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Derivati triazola
ATC
J02
J02A
J02AC
J02AC01
0327313
INN
Zaštićeno ime
leka
DDD
STAC
vorikonazol
0327534
J02AC03
vorikonazol
VFEND
prašak za rastvor za
infuziju
1 po 200 mg
Pfizer PGM
Francuska
12.000,90
0,4 g
24.001,80
-
1327530
J02AC03
vorikonazol
VFEND
film tableta
blister, 10 po 50 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
9.205,60
0,4 g
7.364,48
-
1327532
J02AC03
vorikonazol
VFEND
film tableta
blister, 10 po 200 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
37.965,60
0,4 g
7.593,12
-
NAPOMENA
J02AX
J02AX04
STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Ostali antimikotici za sistemsku primenu
kaspofungin
0327560
J02AX04
kaspofungin
CANCIDAS
prašak za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Holandija
44.382,90
50 mg
44.382,90
-
0327561
J02AX04
kaspofungin
CANCIDAS
prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju
1 po 70 mg
Merck Sharp & Dohme
B.V.
Holandija
59.177,30
50 mg
42.269,50
-
NAPOMENA
**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Strana 67
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ATC
J05
J05A
J05AB
J05AB01
aciklovir
0328270
J05AB01
aciklovir
ZOVIRAX
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 5 po 250 mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
3.678,20
4g
11.770,24
-
0328251
J05AB01
aciklovir
MEDOVIR
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 10 po
250 mg
Medochemie Ltd.;
Lisapharma S.P.A.
Kipar; Italija
7.356,40
4g
11.770,24
-
0328252
J05AB01
aciklovir
MEDOVIR
prašak za rastvor za bočica staklena, 100 po
infuziju
250 mg
Medochemie Ltd.;
Lisapharma S.P.A.
Kipar; Italija
73.564,00
4g
11.770,24
-
CYMEVENE
prašak za rastvor za
infuziju
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
3.528,20
0,5 g
3.528,20
-
Švajcarska
156.723,20
0,18 g
5.224,11
-
NAPOMENA
J05AB06
0328260
J05AB06
NAPOMENA
J05AX
J05AX07
0328650
J05AX07
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
DDD
**
ganciklovir
ganciklovir
1 po 500 mg
**
Ostali
enfuvirtid
enfuvirtid
FUZEON
bočica sa praškom i
prašak i rastvarač za bočica sa rastvaračem, F. Hoffmann-La Roche
rastvor za injekciju 60 po 1,2 ml (90 mg/ml)
Ltd.
STAC; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije
pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20.
Strana 68
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0010200
0013500
0013501
0013502
0013503
0013510
0013511
0013602
0013600
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
J06
J06A
J06AA
J06AA03
FO
antiserum protiv zmijskog otrova (konjski)
J06AA03
antiserum protiv
zmijskog otrova (konjski
)
VIEKVIN
rastvor za injekciju
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI
Imunoserumi
Imunoserumi
bočica staklena,1 po 5
ml
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1.175,20
-
-
-
Imunoglobulini
Imunoglobulini, nespecifični, humani
J06B
J06BA
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S), intravenski
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
IG VENA
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
IG VENA
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
IG VENA
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
IG VENA
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
OCTAGAM
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
OCTAGAM
rastvor za infuziju
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (50 mg/ml)
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (50 mg/ml)
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 20 ml (50
mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
7.661,50
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml (50
mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
19.153,70
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica,1 po 100 ml (50
mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
38.307,70
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 200ml
(50mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
76.615,40
-
-
-
1 po 50 ml (50 mg/ml)
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
19.153,70
-
-
-
Octapharma
bočica, 1 po 100 ml (50
Pharmazeutika
mg/1ml)
Produktionsges m.b.H
Austrija
38.307,70
-
-
-
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
19.153,30
-
-
-
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
38.307,70
-
-
-
rastvor za infuziju
Strana 69
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0013601
0013505
0013507
0013506
0013605
0013606
0013607
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
200 ml (50 mg/ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
76.612,70
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
76.612,70
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
38.306,10
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
25 ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
19.153,30
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku primenu
PRIVIGEN
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
25 ml (100 mg/ml)
CSL Behring AG
Švajcarska
19.146,80
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku primenu
PRIVIGEN
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (100 mg/ml)
CSL Behring AG
Švajcarska
38.305,80
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku primenu
PRIVIGEN
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (100 mg/ml)
CSL Behring AG
Švajcarska
76.611,50
-
-
-
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja
obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
Strana 70
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0013447
0013315
0013445
ATC
J06BB
J06BB01
imunoglobulin anti -D (RhO)
J06BB01
Imunoglobulin anti -D
(RhO)
J06BB01
anti-D (Rho)
imunoglobulin 1250 i.j.
(izraženo na supstancu) RHESONATIV
J06BB01
NAPOMENA
J06BB02
INN
Zaštićeno ime
leka
anti-D (Rho)
imunoglobulin, humani
IMMUNORHO
RHOPHYLAC 300
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
1 po 300 mcg sa rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
4.071,20
-
-
-
rastvor za injekciju
ampula, 1 po 2 ml
(1250 i.j. / 2 ml)
Octapharma AB
Švedska
5.107,50
-
-
-
rastvor za injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric, 1 po 2 ml (300
mcg/2 ml)
CSL Behring AG
Švajcarska
5.107,50
−
−
-
STAC
imunoglobulin antitetanusni
J06BB02
imunoglobulin
antitetanusni
0013434
J06BB02
imunoglobulin
antitetanusni
TETANUS GAMMA
0013160
J06BB02
tetanus imunoglobulin,
humani
ATEBULIN
0013167
FO
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
Imunoglobulini, specifični
TETAGAM P
injekcija
1 po 250 i.j./1 ml
ZLB Behring GmbH
Nemačka
952,40
-
-
-
napunjen injekcioni
špric
1 po 250 i.j./1 ml
Kedrion S.P.A.
Italija
798,10
-
-
-
injekcija
1 po 250 i.j.
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
952,50
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,1 po 1 ml (250
i.j./1 ml)
Baxter AG
Austrija
1.047,60
-
-
-
J06BB02
antitetanusni
imunoglobulin, humani
J06BB04
hepatitis B imunoglobulin
0013312
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin, humani
IMMUNO HBS
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 1
ml (180 i.j./1ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
7.685,10
-
-
-
0013313
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin, humani
IMMUNO HBS
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 3
ml (540 i.j./3 ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
26.920,30
-
-
-
J06BB04
humani hepatitis B
imunoglobulin za
intravensku primenu
HEPATECT CP
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po 2
ml (50 i.j./ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
7.540,40
-
-
-
0013165
0013317
TETABULIN S/D
Strana 71
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0013318
0013319
0013221
0013250
0013251
0013252
0013286
0013285
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
J06BB04
humani hepatitis B
imunoglobulin za
intravensku primenu
HEPATECT CP
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
10 ml (50 i.j./ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
34.660,70
-
-
-
J06BB04
humani hepatitis B
imunoglobulin za
intravensku primenu
HEPATECT CP
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
40 ml (50 i.j./ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
133.782,20
-
-
-
J06BB05
imunoglobulin protiv besnila
rabies imunoglobulin
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
BESNILA
rastvor za injekciju
bočica,1 po 2 ml (200
i.j/ml)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
9.121,00
-
-
-
rabies imunoglobulin,
humani
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 1 ml (najmanje
100 i.j./1 ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
22,60/i.j.
-
-
-
rabies imunoglobulin,
humani
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 2 ml (najmanje
100 i.j./1 ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
22,60/i.j.
-
-
-
J06BB05
imunoglobulin protiv
besnila
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 5 ml (najmanje
100 i.j./ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
22,60/i.j.
-
-
-
J06BB16
palivizumab
SYNAGIS
bočica sa rastvaračem
prašak i rastvarač za u ampuli, 1 po 1 ml (50
rastvor za injekciju
mg)
Abbott S.R.L.
Italija
57.478,00
−
−
‐
SYNAGIS
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
bočica sa rastvaračem
u ampuli, 1 po 1 ml
(100 mg)
Abbott S.R.L.
Italija
94.688,10
−
−
‐
J06BB05
J06BB05
J06BB05
J06BB16
J06BB16
INDIKACIJE
NAPOMENA
palivizumab
palivizumab
Prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od
nastanka RSV oboljenja:
· deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone;
· deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije;
· deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.
Strana 72
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0011857
0011917
ATC
J07
J07A
J07AG
J07AG01
J07AG01
J07AG01
vakcina protiv
Haemofilus influenzae
tip B
J07AH03
NAPOMENA
J07AJ
J07AJ52
0011865
J07AJ52
FO
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
VAKCINE
Bakterijske vakcine
Kapsulirani antigen hemofilus influence tip B
Pakovanje i jačina
leka
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
hemofilus influence tip B
vakcina protiv
Haemofilus influenzae
tip B, konjugovana
NAPOMENA
J07AH
J07AH03
0011858
INN
Zaštićeno ime
leka
ACT-HIB
bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni
špric sa rastvaračem, 1
prašak i rastvarač za po 0,5 ml (10 mcg/0,5
rastvor za injekciju
ml)
HIBERIX
bočica sa praškom i
ampula sa
rastvaračem, 100 po
0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
790,00
-
-
-
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
79.003,50
-
-
-
Francuska
819,10
-
-
-
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv meningokoka
Vakcina protiv meningitisa (tip A i C)
vakcina protiv
meningitisa (tip A i
C),polisaharidna
bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni
špric sa rastvaračem, 1
MENINGOCOCCAL prašak i rastvarač za po 0,5 ml (50 mcg/0,5
A+C
suspenziju za injekciju ml + 50 mcg/0,5 ml)
Sanofi Pasteur S.A.
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv pertususa (veliki kašalj)
vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja (toksoid C.diphtheriae, toksoid C.tetani i inaktivisane cele ćelije B.pertussis)
vakcina protiv
difterije,tetanusa i
pertusisa (acelularna),
adsorbovana
TRIPACEL
bočica staklena, 5 po
0,5 ml (10 mcg/0,5 ml +
5 mcg/0,5 ml + 5
mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5
ml + 30 i.j./0,5 ml + 40
suspenzija za injekciju
i.j./0,5 ml)
Sanofi Pasteur Limited
Kanada
3.762,60
Strana 73
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0011922
ATC
J07AJ52
NAPOMENA
J07AL
J07AL01
0011856
J07AL01
NAPOMENA
0011920
0011935
INN
vakcina protiv difterije,
tetanusa i pertusisa
(acelularna),
adsorbovana
Zaštićeno ime
leka
TRIPACEL
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
bočica staklena, 1 po
0,5 ml (10 mcg/0,5 ml +
5 mcg/0,5 ml + 5
mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5
ml + 30 i.j./0,5 ml + 40
suspenzija za injekciju
i.j./0,5 ml)
Sanofi Pasteur Limited
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Kanada
752,50
-
-
-
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
1.033,40
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv pneumokoka
vakcina protiv pneumokoka, polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. pneumoniae)
vakcina protiv
pneumokoka,
polivalentna
PNEUMO 23
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 0,5 ml (25
mcg/0,5 ml)
Prema programu obavezne imunizacije.
J07AL02
pneumokokna saharidna konjugovana vakcina, adsorbovana
J07AL02
pneumokokna
saharidna konjugovana
vakcina, adsorbovana
PREVENAR
suspenzija za injekciju
u napunjenom
injekcionom spricu
Wyeth Pharmaceuticals
Velika Britanija
4.993,20
-
-
-
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana vakcina,
adsorbovana
napunjen injekcioni
špric sa iglom, 1 po 0,5
ml (2,2 mcg/0,5 ml +
2,2 mcg/0,5 ml + 2,2
mcg/0,5 ml + 2,2
mcg/0,5 ml + 2,2
mcg/0,5 ml + 4,4
mcg/0,5 ml + 2,2
mcg/0,5 ml + 2,2
mcg/0,5 ml + 2,2
mcg/0,5 ml + 2,2
mcg/0,5 ml + 2,2
mcg/0,5 ml + 2,2
suspenzija za injekciju
mcg/0,5 ml + 2,2
u napunjenom
mcg/0,5 ml + 32
injekcionom špricu
mcg/0,5 ml)
Wyeth Pharmaceuticals
Velika Britanija
4.993,20
-
-
-
J07AL02
INDIKACIJE
PREVENAR 13
napunjen injekcioni
špric,1 po 0,5 ml
1. Anemija srpastih ćelija, splenektomisani bolesnici, urođeni i stečeni imunološki deficit kod dece.
Strana 74
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0011860
ATC
J07AL52
J07AL52
INDIKACIJE
J07AM
J07AM01
0011840
0011841
0011512
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana vakcina,
adsorbovana
SYNFLORIX
napunjen injekcioni
špric 1 po 0,5 ml (1
mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5
ml + 1 mcg/0,5 ml + 1
mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5
ml + 1 mcg/0,5 ml + 1
suspenzija za injekciju mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5
u napunjenom
ml + 3 mcg/0,5 ml + 1
mcg/0,5 ml
injekcionom špricu
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Belgija
4.976,10
-
-
-
1. Anemija srpastih ćelija, splenektomisani bolesnici, urođeni i stečeni imunološki deficit kod dece.
Vakcine protiv tetanusa
vakcina protiv tetanusa (toksoid C. tetani)
J07AM01
vakcina protiv tetanusa,
adsorbovana
TETAVAKSAL T
1 po 0,5 ml (najmanje
suspenzija za injekciju
40 i.j./0,5 ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
184,30
-
-
-
J07AM01
vakcina protiv tetanusa,
adsorbovana
TETAVAKSAL T
10 po 0,5 ml (najmanje
suspenzija za injekciju
40 i.j./0,5 ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
1.352,20
-
-
-
J07AM01
vakcina protiv tetanusa,
adsorbovana
TETAVAKSAL T
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
8.877,30
-
-
-
10 po 5 ml (najviše 30 Institut za virusologiju,
i.j./0,5ml + najmanje 40
vakcine i serume
suspenzija za injekciju
i.j./0,5 ml)
"Torlak"
Republika Srbija
8.271,80
-
-
-
NAPOMENA
J07AM51
0011017
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
INN
leka
FO
leka
pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana
J07AM51
suspenzija za injekciju
10 po 5 ml (najmanje
40 i.j./0,5 ml)
Prema programu obavezne imunizacije.
vakcina protiv tetanusa i difterije (toksoid C. tetani i toksoid C. diphtheriae)
vakcina protiv difterije i
tetanusa, adsorbovana
DITEVAKSAL-T ZA
ODRASLE
Strana 75
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0011831
ATC
J07AM51
NAPOMENA
J07AN
J07AN01
0011185
J07AN01
NAPOMENA
J07B
J07BB
J07BB02
0011868
0011876
0011877
0011913
INN
vakcina protiv difterije i
tetanusa, adsorbovana
Zaštićeno ime
leka
DITEVAKSAL-T
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
10 po 5 ml (najmanje Institut za virusologiju,
30 i.j./0,5ml + najmanje
vakcine i serume
suspenzija za injekciju
40 i.j./0,5 ml)
"Torlak"
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Republika Srbija
8.271,80
-
-
-
Republika Srbija
4.878,20
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv tuberkuloze
vakcina protiv tuberkuloze (živi inaktivisani bacili M. bovis, soj BCG)
vakcina protiv
tuberkuloze
BCG VAKCINA,
LIOFILIZOVANA
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju
bočica sa rastvaračem
u ampuli 5 po 1 ml,
1mg/mL
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Prema programu obavezne imunizacije.
Virusne vakcine
Virusne vakcine protiv influence (grip)
vakcina protiv gripa, trovalentna, prečišćeni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2 ) i B
J07BB02
vakcina protiv gripa
(inaktivisana,rascepana
virusna čestica)
FLUARIX
suspenzija za injekciju
u napunjenom
1 po 0,5 ml (15 mcg +
injekcionom špricu 15 mcg + 15 mcg)/doza
GlaxoSmithKline
Biologicals
Nemačka
501,70
-
-
-
J07BB02
vakcina protiv gripa,
trovalentna prečišćeni
antigeni virusa influence
A (H1N1), A (H3N2) I B VAXIGRIP
suspenzija za injekciju
u napunjenom
1 po 0,5ml (15 mcg +
injekcionom špricu 15 mcg + 15 mcg)/doza
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
501,70
-
-
-
J07BB02
vakcina protiv gripa,
trovalentna prečišćeni
antigeni virusa influence
A (H1N1), A (H3N2) I B VAXIGRIP JUNIOR
suspenzija za injekciju 1 po 0,25 ml (7,5 mcg +
u napunjenom
7,5 mcg + 7,5
injekcionom špricu
mcg)/doza
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
487,70
-
-
-
vakcina protiv gripa
(fragmentisani virus,
inaktivisana)
napunjen injekcioni
špric, 20 po 0,5 ml (15
suspenzija za injekciju
mcg/doza + 15
u napunjenom
mcg/doza + 15
injekcionom špricu
mcg/doza)
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
10.034,10
-
-
-
J07BB02
NAPOMENA
VAXIGRIP
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 76
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ATC
J07BC
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa B
0011553
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
ENGERIX B
suspenzija za injekciju
25 po 0,5 ml (10
mcg/0,5 ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
11.932,50
-
-
-
0011551
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
ENGERIX B
suspenzija za injekciju
25 po 1 ml (20 mcg/1
ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
18.617,50
-
-
-
0011904
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 1 po 1 ml (20
mcg/ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
744,70
-
-
-
0011907
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 1 po 0.5 ml (10
mcg/0,5 ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
477,30
-
-
-
0011906
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 10 po 0,5 ml
(10 mcg/0,5 ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
4.773,10
-
-
-
0011905
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 10 po 1 ml (20
mcg/1 ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
7.447,10
-
-
-
Francuska
6.967,30
-
-
-
NAPOMENA
J07BD
J07BD52
0011855
J07BD52
INN
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
Vakcina protiv hepatitisa (zutica)(precišćeni antigeni virusa hepatitisa B)
Zaštićeno ime
leka
DDD
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcina protiv morbila (malih boginja)
živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitis
živi atenuirani virusi
morbila, rubeole i
parotitisa (vakcina protiv
malih boginja, crvenke i
zauški)
TRIMOVAX
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli,10 po 0,5ml (3
log CCID50 + 3,7 log
CCID50 + 3 log
CCID50)
Sanofi Pasteur S.A.
Strana 77
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0011866
0011909
0011955
ATC
J07BD52
J07BD52
J07BD52
NAPOMENA
J07BF
J07BF02
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
vakcina protiv malih
boginja,crvenke i zauški
(živi atenuisani virusi
morbila, rubeole i
parotitisa)
PRIORIX
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,
1 doza i 1 po 0,5 ml (10
exp3 CCID50/0,5 ml +
10 exp3,7 CCID50/0,5
ml + 10 exp3
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
CCID50/0,5 ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
971,90
-
-
-
vakcina protiv malih
boginja,crvenke i zauški
(živi atenuirani virusi
morbila, rubeole i
parotitisa)
PRIORIX
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,
100 po 0,5 ml (10 exp3
CCID50/0,5 ml + 10
exp3,7 CCID50/0,5 ml
prašak i rastvarač za + 10 exp3 CCID50/0,5
rastvor za injekciju
ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
98.043,10
-
-
-
Holandija
7.122,60
-
-
-
4.512,80
-
-
-
vakcina protiv malih
boginja, zauški i rubele
M-M-R-VAXPRO
bočica sa praškom i
napunjeni injekcioni
špric sa rastvaračem,
prašak i rastvarač za
10 po 0,5 ml
suspenziju za injekciju (3logTCID50/0,5 ml +
u napunjenom
4,1logTCID50/0,5 ml + Merck Sharp & Dohme
injekcionom špricu
3logTCID50/0,5 ml)
B.V.
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv poliomijelitisa (dečija paraliza)
vakcina protiv dečije paralize (oralna)
bočica, 10 po 1 ml
(najmanje 10 6 CCID
50/0,1 ml + najmanja 10
5
2011710
J07BF02
NAPOMENA
vakcina protiv dečije
paralize (oralna)
OPVERO
oralna suspenzija
CCID 50/0,1 ml +
najmanje 10 5,8 CCID
50/0,1 ml)
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 78
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0011895
ATC
J07BF03
Zaštićeno ime
INN
leka
vakcina protiv dečije paralize, trovalentna
J07BF03
vakcina protiv
poliomijelitisa,
inaktivisana
NAPOMENA
J07BG
J07BG01
0011863
J07BG01
NAPOMENA
J07C
J07CA
0011925
IMOVAX POLIO
FO
Pakovanje i jačina
leka
napunjen injekcioni
suspenzija za injekciju špric,1 po 0,5 ml (40
u napunjenom
D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5
injekcionom špricu
ml + 32 D.j./0,5 ml)
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Sanofi Pasteur
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Francuska
630,00
-
-
-
Francuska
5.600,30
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv rabijesa ( besnila )
vakcina protiv besnila
vakcina protiv besnila
VERORAB
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju
bočica sa rastvaračem
u ampuli, 5 po 0,5 ml
(2,5 i.j./0,5ml)
Sanofi Pasteur
Prema programu obavezne imunizacije.
Bakterijske i virusne vakcine, kombinacije
Bakterijske i virusne vakcine, kombinacije
J07CA06
vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana
J07CA06
vakcina protiv difterije,
tetanusa, pertusisa
(acelularna),
poliomijelitisa
(inaktivisana) i
Haemophilus influenzae
tip b (konjugovana,
adsorbovana),
kombinovana
INFANRIX-IPV+Hib
napunjen injekcioni
špric i bočica, 1 po 0,5
ml (30 i.j./0,5 ml + 25
mcg/0,5 ml + 40 D.j/0,5
ml + 8 D.j./0,5 ml + 32
D.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5
ml + 8 mcg/0,5 ml + 40
i.j./0,5 ml + 10 mcg
prašak i suspenzija za PRP/0,5 ml i 20-40 mcg
suspenziju za injekciju
T/0,5 ml
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
2.070,50
-
-
-
Strana 79
Lista B - Grupa J. Lekovi koji primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0011898
0011929
ATC
J07CA06
J07CA06
NAPOMENA
INN
vakcina protiv H.
influenzae tip b,
adsorbovana difterije i
tetanusa i acelularna
pertusisa i inaktivisana
poliomijelitisa 1,2 i 3
vakcina protiv H.
influenzae tip b,
adsorbovana difterije i
tetanusa i acelularna
pertusisa i inaktivisana
poliomijelitisa 1,2 i 3
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
PENTAXIM
bočica i napunjeni
injekcioni špric sa
iglom, 1 po 0,5 ml (30
i.j./0, 5 ml + 40 i.j./0,5
prašak i suspenzija za ml + 25 mcg/0,5 ml +
suspenziju za injekciju 25 mcg/0,5 ml + 40
u napunjenom
D.j/0,5 ml + 8 D.j./0,5
injekcionom špricu sa ml + 32 D.j./0,5 ml + 10
iglom
mcg/0,5 ml)
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
2.070,50
-
-
-
PENTAXIM
bočica i napunjeni
injekcioni špric sa
dodatkom jedne ili dve
igle, 1 po 0,5 ml (30
i.j./0, 5 ml + 40 i.j./0,5
ml + 25 mcg/0,5 ml +
25 mcg/0,5 ml + 40
D.j/0,5 ml + 8 D.j./0,5
ml + 32 D.j./0,5 ml + 10
mcg/0,5 ml)
Sanofi Pasteur S.A.;
Sanofi-Aventis ZRT.
Francuska;
Mađarska
2.070,50
-
-
-
prašak i suspenzija za
suspenziju za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu sa
dodatkom jedne ili dve
igle
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 80
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
ciklofosfamid
0031500
L01AA01
ciklofosfamid
ENDOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 500 mg
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
370,30
-
-
-
0031501
L01AA01
ciklofosfamid
ENDOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 1 g
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
694,90
-
-
-
L01AA06
ifosfamid
L01AA06
ifosfamid
HOLOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 1 g
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
2.157,10
-
-
-
bočica, 1 po 500 mg
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
5.329,80
-
-
-
bočica, 1 po 1000 mg
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
8.288,30
-
-
-
L01AX
L01AX04
0039031
0039030
L01AX04
L01AX04
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ANTINEOPLASTICI
Alkilirajuci antineoplastici
Azotni plikavci
ATC
L
L01
L01A
L01AA
L01AA01
0031051
INN
Zaštićeno ime
leka
Ostali alkilirajući antineoplastici
dakarbazin
dakarbazin
dakarbazin
DAKARBAZIN
prašak za rastvor za
infuziju
DAKARBAZIN
prašak za rastvor za
infuziju
Antimetaboliti
Analozi folne kiseline
L01B
L01BA
L01BA01
metotreksat
0034180
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATE
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/2 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
1.766,40
-
-
-
0034181
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATE
rastvor za injekciju
1 po 500 mg/20 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
2.476,50
-
-
-
0034183
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATETeva
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 2 ml (25
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
353,30
-
-
-
0034182
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATETeva
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 20 ml (25
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
2.476,50
-
-
-
Strana 81
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0034151
0034153
0034154
0034025
ATC
L01BA01
L01BA01
L01BA01
INN
metotreksat
metotreksat
metotreksat
L01BB
L01BB04
kladribin
L01BB04
kladribin
NAPOMENA
L01BB05
Zaštićeno ime
leka
METOJECT
METOJECT
METOJECT
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 1,5 ml, 15
mg/1,5 ml
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
1.216,00
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 2 ml, 20
mg/2 ml
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
1.467,20
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 2,5 ml, 25
mg/2,5 ml
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
1.807,10
-
-
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Analozi purina
LITAK
rastvor za injekciju
bočica staklena, 5 po 10
mg/5 ml
Lipomed AG
Švajcarska
146.745,30
-
-
-
STAC
fludarabin
0034020
L01BB05
fludarabin
FLUDARA ◊
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
5 po 50 mg
Bayer Schering Pharma
AG
Nemačka
35.334,00
-
-
-
0034801
L01BB05
fludarabin
SINDARABIN ◊
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
7.066,80
-
-
-
Strana 82
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0034800
L01BB05
INN
fludarabin
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
FLUDARABINE-Teva koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 2
◊
za injekciju/infuziju
ml (25 mg/ml)
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Pharmachemie B.V.
Holandija
7.066,80
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
-
INDIKACIJE
Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).
NAPOMENA
L01BC
L01BC01
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
Analozi pirimidina
citarabin
0034140
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli,1
rastvor za injekciju
po 5 ml (100 mg/5 ml)
Actavis Italy S.P.A.
Italija
241,80
-
-
-
Actavis Italy S.P.A.
Italija
1.184,70
-
-
-
0034141
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli,1
rastvor za injekciju po 10 ml (500 mg/10 ml)
0034142
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
bočica,1 po 1000 mg
Actavis Italy S.P.A.
Italija
2.103,10
-
-
-
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
100 mg/5 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
241,80
-
-
-
0034350
L01BC01
citarabin
ALEXAN Ebewe
Strana 83
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0034351
ATC
L01BC01
INN
citarabin
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
ALEXAN Ebewe
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
500 mg/10 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.184,70
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
1000 mg/20 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.103,10
-
-
-
Zaštićeno ime
leka
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
L01BC01
citarabin
L01BC02
fluorouracil
0034324
L01BC02
fluorouracil
5-FLUOROURACIL
"Ebewe"
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 5 ml (250
za injekciju/infuziju
mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
734,50
-
-
-
0034325
L01BC02
fluorouracil
5-FLUOROURACIL
"Ebewe"
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 10 ml (500
za injekciju/infuziju
mg/10 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.166,50
-
-
-
fluorouracil
FLUOROURACIL TEVA
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 5 ml (50
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
146,90
-
-
-
fluorouracil
FLUOROURACIL TEVA
rastvor za injekciju
bočica,1 po 10 ml (50
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
210,00
-
-
-
FLUOROURACIL
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 10 ml (50
mg/ml)
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
210,00
-
-
-
FLUOROURACIL
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 20 ml (50
mg/ml)
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
350,00
-
-
-
FLUOROURACIL
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 100 ml (50
mg/ml)
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
1.377,30
-
-
-
0034352
0034023
0034024
0034165
0034167
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
fluorouracil
fluorouracil
L01BC02
fluorouracil
L01BC05
gemcitabin
0034210
L01BC05
gemcitabin
GEMZAR ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 200 mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
1.080,40
-
-
-
0034211
L01BC05
gemcitabin
GEMZAR ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 1000 mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
5.108,40
-
-
-
0034213
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
SANDOZ ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 200 mg
Sandoz S.A.
Argentina
1.080,40
-
-
-
0034166
Strana 84
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
JKL
ATC
0034212
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
SANDOZ ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 1 g
Sandoz S.A.
Argentina
5.108,40
-
-
-
0034426
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
EBEWE ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
200 mg/20 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.080,40
-
-
-
0034425
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
EBEWE ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
1000 mg/100 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
5.108,40
-
-
-
0034215
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
200 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
1.080,40
-
-
-
0034216
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss ◊
prašak za rastvor za bočica staklena, 1 po 1
infuziju
g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
5.108,40
-
-
-
0034214
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss ◊
prašak za rastvor za bočica staklena, 1 po 2
infuziju
g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
10.216,80
-
-
-
GITRABIN ◊
prašak za rastvor za
infuziju
1 po 200 mg
Actavis Italy S.p.a.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
1.080,40
-
-
-
1 po 1000 mg
Actavis Italy S.p.a.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
5.108,40
-
-
-
Vianex S.A
Grčka
1.080,40
-
-
-
0034220
L01BC05
INN
Zaštićeno ime
leka
gemcitabin
0034221
L01BC05
gemcitabin
GITRABIN ◊
prašak za rastvor za
infuziju
0034551
L01BC05
gemcitabin
GEMNIL ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
200 mg
0034550
L01BC05
gemcitabin
GEMNIL ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
1000 mg
Vianex S.A
Grčka
5.108,40
-
-
-
Mađarska;
Hrvatska
1.080,40
-
-
-
0034428
0034427
0034001
L01BC05
L01BC05
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN PLIVA
200 ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
200 mg
Works Private Ltd.
Company; Pliva Hrvatska
d.o.o.
gemcitabin
GEMCITABIN PLIVA
1000 ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
1000 mg
Works Private Ltd.
Company; Pliva Hrvatska
d.o.o.
Mađarska;
Hrvatska
5.108,40
-
-
-
GEMCITABINE ◊
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 5,3 ml (38
za infuziju
mg/ml)
Hospira UK Limited
Velika Britanija
1.080,40
-
-
-
gemcitabin
Strana 85
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0034000
ATC
L01BC05
INDIKACIJE
INN
gemcitabin
Zaštićeno ime
leka
GEMCITABINE ◊
FO
Pakovanje i jačina
leka
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 26,3 ml (38
za infuziju
mg/ml)
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Hospira UK Limited
Velika Britanija
5.108,40
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
-
1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „ Knez selo“ KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
Strana 86
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0030092
0030040
0030061
ATC
L01C
L01CA
L01CA01
INN
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
Alkaloidi vinke i analozi
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
vinblastin
L01CA01
vinblastin
L01CA02
vinkristin
L01CA02
vinkristin
L01CA02
Zaštićeno ime
leka
vinkristin
VINBLASTIN
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampulu,
rastvor za injekciju 1 po 5 ml (10 mg/5 ml)
Gedeon Richter Ltd.
Mađarska
1.044,50
-
-
-
Pfizer PTY. Limited
Australija
2.118,00
-
-
-
VINCRISTIN
prašak i rastvarač za
bočica sa praškom i
rastvor za
ampula sa rastvaračem,
injekciju/infuziju
1 po 10 ml (1 mg/10 ml)
Gedeon Richter Ltd.
Mađarska
423,60
-
-
-
SINDOVIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 1 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
423,60
-
-
-
1 po 1 ml (10 mg/ml)
Actavis Italy S.P.A; S.C.
Sindan-Pharma S.R.L.
Italija; Rumunija
1.519,20
-
-
-
VINCRISTINE
injekcija
5 po 1 mg/1 ml
L01CA02
vinkristin
L01CA04
vinorelbin
0030240
L01CA04
vinorelbin
VINORELSIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
0030241
L01CA04
vinorelbin
VINORELSIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 5 ml (50 mg/5 ml)
Actavis Italy S.P.A; S.C.
Sindan-Pharma S.R.L.
Italija; Rumunija
6.152,50
-
-
-
0030243
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 1
za infuziju
ml (10 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.519,20
-
-
-
0030242
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (50 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
6.152,50
-
-
-
0030230
Derivati podofilotoksina
L01CB
L01CB01
etopozid
0030111
L01CB01
etopozid
ETOPOSID "Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena,1 po 5
ml (100 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
708,40
-
-
-
0030121
L01CB01
etopozid
ETOPOSIDE-TEVA
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
708,40
-
-
-
Strana 87
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0030122
L01CB01
0039350
INN
etopozid
Zaštićeno ime
leka
SINTOPOZID
FO
Pakovanje i jačina
leka
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
708,40
-
-
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Taksani
L01CD
L01CD01
paklitaksel
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
◊
za infuziju
ml (30 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
3.077,30
-
-
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
9.744,90
-
-
-
0039351
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe koncentrat za rastvor
◊
za infuziju
0039352
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 25
◊
za infuziju
ml (150 mg/25 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
14.430,40
-
-
-
0039353
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe koncentrat za rastvor
◊
za infuziju
bočica staklena, 1 po
300 mg/50 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
28.293,50
-
-
-
paklitaksel
PACLITAXEL
PHARMASWISS ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica,1 po 5 ml (30
mg/5 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
3.077,30
-
-
-
paklitaksel
PACLITAXEL - TEVA koncentrat za rastvor
◊
za infuziju
bočica,1 po 5 ml (30
mg/5 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
3.077,30
-
-
-
bočica,1 po 16,7 ml
(100 mg/16,7 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
9.744,90
-
-
-
0039282
0039500
L01CD01
L01CD01
bočica staklena, 1 po
100 mg/16,7 ml
0039501
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL - TEVA koncentrat za rastvor
◊
za infuziju
0039020
L01CD01
paklitaksel
SINDAXEL ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 30 mg/ 5 ml
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italy S.P.A Rumunija; Italija
3.077,30
-
-
-
0039021
L01CD01
paklitaksel
SINDAXEL ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 100 mg/16,67 ml
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italy S.P.A Rumunija; Italija
9.744,90
-
-
-
1039852
L01CD01
paklitaksel
PATAXEL ◊
koncentrat za rastvor bočica, staklena, 1 po 5
za infuziju
ml, 30 mg/5 ml
Vianex S.A.
Grčka
3.077,30
-
-
-
1039850
L01CD01
paklitaksel
PATAXEL ◊
koncentrat za rastvor bočica, staklena, 1 po
za infuziju
16,7 ml, 100 mg/16,7 ml
Vianex S.A.
Grčka
9.744,90
-
-
-
Strana 88
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
1039851
ATC
L01CD01
INN
paklitaksel
Zaštićeno ime
leka
PATAXEL ◊
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica, staklena, 1 po
50 ml, 300 mg/50ml
Vianex S.A.
Grčka
28.293,50
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
-
INDIKACIJE
1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira
na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za
moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose
visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do
četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
Strana 89
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0039300
ATC
L01CD02
L01CD02
INN
docetaksel
docetaksel
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
TAXOTERE ◊
koncentrat i
bočica sa rastvaračem u
rastvarač za rastvor bočici, 1 po 1,5 ml (20
za infuziju
mg/0,5 ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
4.295,50
-
-
-
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
16.038,00
-
-
-
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
0039301
L01CD02
docetaksel
TAXOTERE ◊
koncentrat i
bočica sa rastvaračem u
rastvarač za rastvor
bočici, 1 po 6 ml (80
za infuziju
mg/2 ml)
0039304
L01CD02
docetaksel
TAXOTERE ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 1
za infuziju
ml (20 mg/1 ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
4.295,50
-
-
-
0039305
L01CD02
docetaksel
TAXOTERE ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 4
za infuziju
ml (80 mg/4 ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
16.038,00
-
-
-
DOCETAXEL ◊
koncentrat i
bočica sa koncentratom
rastvarač za rastvor i bočica sa rastvaračem,
za infuziju
20 mg/0,5 ml
S.C. Sindan Pharma
S.R.L.
Rumunija
4.295,50
-
-
-
S.C. Sindan Pharma
S.R.L.
Rumunija
16.038,00
-
-
-
0039310
L01CD02
docetaksel
0039311
L01CD02
docetaksel
DOCETAXEL ◊
koncentrat i
bočica sa koncentratom
rastvarač za rastvor i bočica sa rastvaračem,
za infuziju
80 mg/2 ml
0039725
L01CD02
docetaksel
DOCETAXEL
SANDOZ ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica, 20 mg/2 ml
Ebewe Pharma GmbH
NFG.KG
Austrija
4.295,50
-
-
-
0039796
L01CD02
docetaksel
DOCETAXEL
SANDOZ ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica, 80 mg/8 ml
Ebewe Pharma GmbH
NFG.KG
Austrija
16.038,00
-
-
-
DOCETAXEL-TEVA
◊
bočica sa koncentratom
Teva Pharmaceutical
i bočica sa rastvaračem,
Works Private Ltd.
koncentrat i
rastvarač za rastvor
1 po 1,28 ml (20
Company; Pharmachemie
za infuziju
mg/0,72 ml)
B.V.
Mađarska;
Holandija
4.295,50
-
-
-
0039315
L01CD02
docetaksel
Strana 90
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0039316
0039727
0039728
ATC
L01CD02
L01CD02
L01CD02
INN
docetaksel
docetaksel
docetaksel
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Mađarska;
Holandija
16.038,00
-
-
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
DOCETAXEL-TEVA
◊
bočica sa koncentratom
Teva Pharmaceutical
koncentrat i
i bočica sa rastvaračem,
Works Private Ltd.
rastvarač za rastvor
1 po 5,12 ml (80
Company; Pharmachemie
za infuziju
mg/2,88 ml)
B.V.
DOCETAXEL ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 1
za infuziju
ml (20 mg/1 ml)
Actavis Italy S.P.A.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
4.295,50
-
-
-
DOCETAXEL ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 4
za infuziju
ml (80 mg/4 ml)
Actavis Italy S.P.A.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
16.038,00
-
-
-
Actavis Italy S.P.A.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
28.066,50
-
-
-
0039729
L01CD02
docetaksel
DOCETAXEL ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 7
za infuziju
ml (140 mg/7 ml)
0039318
L01CD02
docetaksel
DOCETAXEL ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica, 1 po 2 ml (10
mg/ml)
Hospira UK Limited
Velika Britanija
4.295,50
-
-
-
0039319
L01CD02
docetaksel
DOCETAXEL ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica, 1 po 8 ml (10
mg/ml)
Hospira UK Limited
Velika Britanija
16.038,00
-
-
-
Strana 91
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0039320
L01CD02
INN
docetaksel
Zaštićeno ime
leka
DOCETAXEL ◊
FO
Pakovanje i jačina
leka
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 16 ml (10
za infuziju
mg/ml)
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Hospira UK Limited
Velika Britanija
32.076,00
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
-
INDIKACIJE
1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde
može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao
sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog
odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona
(<0,5 ng/ml).
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
Strana 92
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
FO
injekcija
1 po 10 mg sa rastv.
injekcija
ATC
L01D
L01DB
L01DB01
doksorubicin
0033102
L01DB01
doksorubicin
ADRIBLASTINA R.D.
0033103
L01DB01
doksorubicin
ADRIBLASTINA R.D.
0033050
L01DB01
INN
doksorubicin
Država
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
Citotoksični antibiotici i srodne supstance
Antraciklini i srodni preparati
Zaštićeno ime
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Actavis Italy S.P.A.
Italija
368,70
-
-
-
1 po 50 mg sa rastv.
Actavis Italy S.P.A.
Italija
1.854,50
-
-
-
SINDROXOCIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 10 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
368,70
-
-
-
1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.854,50
-
-
-
0033051
L01DB01
doksorubicin
SINDROXOCIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0033170
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN TEVA
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 10 mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
368,70
-
-
-
0033171
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN TEVA
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 50 mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.854,50
-
-
-
0033190
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena,1 po 5
za infuziju
ml (10 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
368,70
-
-
-
0033191
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena,1 po 25
za infuziju
ml (50 mg/25 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.854,50
-
-
-
L01DB02
daunorubicin
DAUNOBLASTINA
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
rastvor za injekciju po 10 ml (20 mg/10 ml)
Actavis Italy S.P.A.
Italija
741,50
-
-
-
0033060
0033112
L01DB02
daunorubicin
L01DB03
epirubicin
L01DB03
epirubicin
FARMORUBICIN
R.D.
injekcija
1 po 10 mg sa rastv.
Actavis Italy S.P.A.
Italija
492,40
-
-
-
injekcija
1 po 50 mg sa rastv.
Actavis Italy S.P.A.
Italija
2.461,10
-
-
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
492,40
-
-
-
0033113
L01DB03
epirubicin
FARMORUBICIN
R.D.
0033115
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN "Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za injekciju/infuziju
ml (2 mg/ml)
Strana 93
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
ATC
0033116
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN "Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 25
za injekciju/infuziju
ml (2 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.461,10
-
-
-
0033130
L01DB03
epirubicin
EPISINDAN
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 10 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
492,40
-
-
-
0033131
L01DB03
epirubicin
EPISINDAN
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
2.461,10
-
-
-
0033124
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 5
ml (2 mg/ml)
Medac GmbH
Nemačka
492,40
-
-
-
0033121
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 10
ml (2 mg/ml)
Medac GmbH
Nemačka
984,80
-
-
-
0033120
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 25
ml (2 mg/ml)
Medac GmbH
Nemačka
2.461,10
-
-
-
0033122
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 50
ml (2 mg/ml)
Medac GmbH
Nemačka
4.922,20
-
-
-
0033123
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (2 mg/ml)
Medac GmbH
Nemačka
9.844,40
-
-
-
5.340,80
-
-
-
L01D
L01DB
L01DB07
mitoksantron
L01DB07
mitoksantron
FO
Pakovanje i jačina
leka
JKL
0033241
INN
Zaštićeno ime
leka
Citotoksični antibiotici i srodne supstance
Antraciklini i srodni preparati
MITOXANTRON
"Ebewe" ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena,1 po 10
za infuziju
mg/5 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
Strana 94
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
INN
0033242
L01DB07
mitoksantron
Zaštićeno ime
leka
MITOXANTRON
"Ebewe" ◊
FO
Pakovanje i jačina
leka
koncentrat za rastvor bočica staklena,1 po 20
za infuziju
mg/10 ml
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
10.241,80
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
-
INDIKACIJE
1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije;
2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.
NAPOMENA
L01DC
L01DC01
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KCB Bežanijska kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
Ostali citotoksični antibiotici
bleomicin
0033220
L01DC01
bleomicin
BLEOCIN-S
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
15000 i.j.
Japan
2.110,70
-
-
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
334,60
-
-
-
1 po 50 mg/100 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.059,40
-
-
-
1 po 50 ml (1 mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
953,50
-
-
-
L01X
L01XA
L01XA01
cisplatin
0031330
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN "Ebewe"
rastvor za infuziju
1 po 10 mg/20 ml
0031332
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN "Ebewe"
rastvor za infuziju
0031251
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN
rastvor za infuziju
Nippon Kayaku Co. Ltd.
Ostali antineoplastici
Jedinjenja platine
Strana 95
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
ATC
0031283
L01XA01
cisplatin
PLATOSIN
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 20 ml (10
za infuziju
mg/20 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
301,10
-
-
-
0031282
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 100 ml (50
za infuziju
mg/100 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
953,50
-
-
-
0031223
L01XA01
cisplatin
SINPLATIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 10
za infuziju
ml (10 mg/10 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
301,10
-
-
-
0031224
L01XA01
cisplatin
SINPLATIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 50
za infuziju
ml (50 mg/50 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
953,50
-
-
-
bočica, 1 po 20 ml (0,5
mg/ml)
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
301,10
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 100 ml (0,5
mg/ml)
Medac Gesellschaft fur
Klinische
Spezialpraparate M.B.H
Nemačka
953,50
-
-
1 po 150 mg/15 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.758,60
-
-
-
Austrija
6.021,30
-
-
-
0031221
0031341
0031342
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN
rastvor za infuziju
L01XA01
cisplatin
L01XA02
karboplatin
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
karboplatin
CARBOPLATIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 450 mg/45 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
1 po 15 ml (10 mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
1.758,60
-
-
-
L01XA02
CISPLATIN
FO
Pakovanje i jačina
leka
JKL
0031220
INN
Zaštićeno ime
leka
0031240
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
0031304
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATINTEVA
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 15 ml (150
za infuziju
mg/15 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.758,60
-
-
-
0031305
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATINTEVA
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 45 ml (450
za infuziju
mg/45 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
6.021,30
-
-
-
0031308
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
S.C. Sindan-Pharma
za infuziju
ml (10 mg/ml)
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
669,20
-
-
-
0031306
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 15
S.C. Sindan-Pharma
za infuziju
ml (10 mg/ml)
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
1.758,60
-
-
-
Strana 96
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
ATC
0031307
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 45
S.C. Sindan-Pharma
za infuziju
ml (10 mg/ml)
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
6.021,30
-
-
-
0031309
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 60
S.C. Sindan-Pharma
za infuziju
ml (10 mg/ml)
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
8.571,00
-
-
-
L01XA03
oksaliplatin
0031397
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 10 ml (5 mg/ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
5.537,60
-
-
-
0031398
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 20 ml (5 mg/ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
11.075,20
-
-
-
0031360
L01XA03
oksaliplatin
SINOXAL ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
5.537,60
-
-
-
0031361
L01XA03
oksaliplatin
SINOXAL ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 100 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
11.075,20
-
-
-
0031503
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
"Ebewe" ◊
prašak za rastvor za bočica staklena, 1 po 50
infuziju
mg
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
5.537,60
-
-
-
0031502
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
"Ebewe" ◊
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
100 mg
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
11.075,20
-
-
-
bočica, 1 po 10 ml (5
mg/ml)
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company; Pharmachemie
B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.
Mađarska;
Holandija;
Hrvatska
5.537,60
-
-
-
L01XA03
oksaliplatin
FO
Pakovanje i jačina
leka
JKL
0031364
INN
Zaštićeno ime
leka
OXALIPLATIN-PLIVA koncentrat za rastvor
◊
za infuziju
Strana 97
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
bočica, 1 po 20 ml (5
mg/ml)
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company; Pharmachemie
B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.
Mađarska;
Holandija;
Hrvatska
11.075,20
-
-
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
0031365
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN-PLIVA koncentrat za rastvor
◊
za infuziju
0031001
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN HF ◊
prašak za rastvor za bočica staklena, 1 po 50
infuziju
mg
Cell Pharm GMBH
Nemačka
5.537,60
-
-
-
0031000
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN HF ◊
prašak za rastvor za
infuziju
Cell Pharm GMBH
Nemačka
11.075,20
-
-
-
SINOXAL ◊
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 10 ml (50
za infuziju
mg/10 ml)
Actavis Italy S.P.A.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
5.537,60
-
-
-
SINOXAL ◊
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 20 ml (100
za infuziju
mg/20 ml)
Actavis Italy S.P.A.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
11.075,20
-
-
-
SINOXAL ◊
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 40 ml (200
za infuziju
mg/40 ml)
Actavis Italy S.P.A.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
22.150,40
-
-
-
0031367
0031368
0031366
L01XA03
L01XA03
L01XA03
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
bočica staklena, 1 po
100 mg
INDIKACIJE
Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.
NAPOMENA
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
Strana 98
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Pfizer (Perth) PTY. Ltd.
Australija
5.895,20
-
-
-
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
leka
leka
Ostali antineoplastici
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
ATC
L01XX
L01XX19
irinotekan
0039291
L01XX19
irinotekan
CAMPTO ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
0039290
L01XX19
irinotekan
CAMPTO ◊
koncentrat za rastvor bočica plastična, 1 po 2
za infuziju
ml (40 mg/2 ml)
Pfizer (Perth) PTY. Ltd.
Australija
2.861,90
-
-
-
0039296
L01XX19
irinotekan
CAMPTO ◊
koncentrat za rastvor
za infuziju
Pfizer (Perth) PTY. Ltd.
Australija
25.853,10
-
-
-
0039292
L01XX19
irinotekan
IRINOTEKAN
SANDOZ ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Sandoz S.A.
Argentina
5.895,20
-
-
-
0039295
L01XX19
irinotekan
IRINOTESIN ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 2
za infuziju
ml (40 mg/2 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
2.861,90
-
-
-
0039294
L01XX19
irinotekan
IRINOTESIN ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
S.C. Sindan-Pharma
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
5.895,20
-
-
-
0039355
L01XX19
irinotekan
IRINOTESIN ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 25
S.C. Sindan-Pharma
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
36.390,00
-
-
-
0039551
L01XX19
irinotekan
IRINOTECAN ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 2
za infuziju
ml (40 mg/2 ml)
Cipla LTD.
Indija
2.861,90
-
-
-
0039550
L01XX19
irinotekan
IRINOTECAN ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Cipla LTD.
Indija
5.895,20
-
-
-
0039317
L01XX19
irinotekan
VIARITEC ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 2
za infuziju
ml (40 mg/2 ml)
Vianex S.A.
Grčka
2.861,90
-
-
-
0039314
L01XX19
irinotekan
VIARITEC ◊
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Vianex S.A.
Grčka
5.895,20
-
-
-
1 po 100 mg /5 ml
bočica plastična, 1 po
15 ml (300 mg/15 ml)
Strana 99
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
0039312
L01XX19
INN
irinotekan
Zaštićeno ime
leka
IRINOTECAN
EBEWE ◊
FO
Pakovanje i jačina
leka
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
5.895,20
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
-
INDIKACIJE
Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.
NAPOMENA
L02
L02A
L02AE
L02AE02
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
Hormoni I srodni lekovi
Analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin
leuprorelin
0037021
0037020
L02AE02
L02AE02
leuprorelin
leuprorelin
LUPRON
prašak i rastvarač za
suspenziju za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric, 1 po 1 ml (3,75
mg/ml)
Abbott Laboratories S.A.
Španija
9.444,40
0,134 mg
337,48
-
LUPRON
prašak i rastvarač za
suspenziju za
injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric, 1 po 1 ml (11,25
mg/ml)
Abbott Laboratories S.A.
Španija
28.333,10
0,134 mg
337,48
-
INDIKACIJE
1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).
NAPOMENA
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom
nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu
mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 100
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0037070
0037071
ATC
L02AE03
INN
goserelin
L02AE03
goserelin
L02AE03
goserelin
Zaštićeno ime
leka
ZOLADEX
ZOLADEX LA
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
implant
napunjen injekcioni
špric,1 po 3,6 mg
AstraZeneca UK Limited
Velika Britanija
10.388,10
0.129 mg
372,24
-
implant
napunjen injekcioni
špric, 1 po 10,8 mg
AstraZeneca UK Limited
Velika Britanija
30.629,10
0.129 mg
365,85
-
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
INDIKACIJE
1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61);
5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.
NAPOMENA
L02AE04
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom
nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3, 4. i 5. na osnovu
mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
triptorelin
0037091
0037092
0037093
L02AE04
L02AE04
L02AE04
triptorelin
triptorelin
triptorelin
DIPHERELINE
liofilizat za rastvor za 1 po 3,75 mg i 1 ampula
injekciju
po 2ml rastvarača
DIPHERELINE
liofilizat za rastvor za
injekciju
DIPHERELINE
prašak i rastvarač za
suspenziju za
injekciju sa
bočica sa praškom i
produženim
ampula sa rastvaračem,
oslobađanjem
1 po 2 ml (22,5 mg/2 ml)
1 po 11,25 mg i 1
ampula po 2 ml
rastvarača
Ipsen Pharma Biotech;
PharmaSwiss d.o.o.
Francuska;
Republika Srbija
9.527,80
0,134 mg
340,46
-
Ipsen Pharma Biotech;
PharmaSwiss d.o.o.
Francuska;
Republika Srbija
28.583,10
0,134 mg
340,46
-
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
57.166,20
0,134 mg
340,46
-
INDIKACIJE
1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci , kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).
NAPOMENA
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom
nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na
osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Strana 101
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0069135
0069134
0069137
0069138
0069139
0069130
0069131
ATC
L03
L03A
L03AA
L03AA02
L03AA02
L03AA02
L03AA02
L03AA02
L03AA02
L03AA02
L03AA02
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
IMUNOSTIMULANSI
Citokini I imunomodulatori
Faktori stimulisanja kolonije (citokini)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
filgrastim
filgrastim
filgrastim
filgrastim
filgrastim
filgrastim
filgrastim
filgrastim
NEUPOGEN
rastvor za
infuziju/injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 0,5
ml/30000000 i.j.
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
5.444,90
0,35 mg
6.352,38
-
NEUPOGEN
rastvor za
infuziju/injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric,1 po 0,5
ml/48000000 i.j.
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
8.612,50
0,35 mg
6.279,95
-
NIVESTIM
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric, 5 po 0,2 ml (12
Mj./0,2 ml)
Hospira Enterprises B.V.
Holandija
11.174,70
0,35 mg
6.518,58
-
NIVESTIM
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric, 5 po 0,5 ml (30
Mj./0,5 ml)
Hospira Enterprises B.V.
Holandija
27.224,50
0,35 mg
6.352,38
-
NIVESTIM
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric, 5 po 0,5 ml (48
Mj./0,5 ml)
Hospira Enterprises B.V.
Holandija
43.062,30
0,35 mg
6.279,92
-
ZARZIO
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric, 1 po 0,5 ml (30
Mj/0,5 ml)
Sandoz GmbH
Austrija
5.444,90
0,35 mg
6.352,38
-
ZARZIO
rastvor za
injekciju/infuziju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric, 1 po 0,5 ml (48
Mj/0,5 ml)
Sandoz GmbH
Austrija
8.612,50
0,35 mg
6.279,95
-
STAC
Strana 102
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0328336
0328337
ATC
L03AB
L03AB04
L03AB04
L03AB04
INN
Zaštićeno ime
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
FO
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric,1 po 3000000
i.j./0,5 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
1.365,20
2 Mi.j.
910,13
-
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 4500000
i.j./0,5 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
1.979,30
2 Mi.j.
879,69
-
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
4.019,20
2 Mi.j.
893,16
-
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
10.036,70
2 Mi.j.
1.115,19
-
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
ROFERON A
ROFERON A
0328339
L03AB04
interferon alfa 2a
ROFERON A
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 9000000
i.j./0.5 ml
0328645
L03AB04
interferon alfa 2a
ROFERON A
rastvor za injekciju
uložak, 1 po 0,6ml (18
Mij/0,6 ml)
INDIKACIJE
Naziv proizvođača
leka
Interferoni
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
leka
1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje.
za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliničkog centra.
Strana 103
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
ATC
L03AB05
INN
interferon alfa 2b
0328183
L03AB05
interferon alfa 2b –
rekombinantni
INTRON A
rastvor za injekciju,
pen sa uloskom
1 po 18 Mi.j./1,2 ml
Schering Plough Central
East AG
Irska
10.361,20
2 Mi.j.
1.151,24
-
0328657
L03AB05
interferon alfa 2b –
rekombinantni
REALDIRON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 5 po 3 Mi.j.
Sicor Biotech UAB
Litvanija
4.419,50
2 Mi.j.
589,27
-
INDIKACIJE
L03AX
L03AX03
0039421
L03AX03
NAPOMENA
1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje.
za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliničkog centra.
Ostali citokini i imunomodulatori
živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG
živi atenuirani bacili
M.bovis, soj BCG
IMMUCYST
prašak za
intravezikalnu
suspenziju
bočica, 1 po 81 mg
Sanofi Pasteur Limited;
Sanofi-Aventis ZRT.
Kanada;
Mađarska
8.789,60
1,8 mg
195,32
STAC
Strana 104
-
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0010221
0010220
0014111
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
imunoglobulin kunića
L04AA04
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin kunića ATG FRESENIUS S
koncentrat za rastvor
za infuziju
10 po 5 ml (20 mg/ml)
Fresenius Biotech GmbH
Nemačka
278.807,20
-
-
-
L04AA04
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin kunića ATG FRESENIUS S
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 5 ml (20 mg/ml)
Fresenius Biotech GmbH
Nemačka
27.880,60
-
-
-
Švajcarska
9.996,50
0,25 g
999,65
-
L04AD01
NAPOMENA
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
Imunosupresivi
Selektivni imunosupresivi
ATC
L04
L04A
L04AA
L04AA04
NAPOMENA
L04AD
L04AD01
INN
Zaštićeno ime
leka
STAC
Inhibitori kalcineurina
ciklosporin
ciklosporin
SANDIMMUN
koncentrat za rastvor ampula,10 po 250 mg/5
za infuziju
ml (50 mg/ml)
Novartis Pharma Stein AG
STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.
Strana 105
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0162440
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AB
M01AB05 diklofenak
M01AB05
diklofenak
Zaštićeno ime
leka
DIKLOFEN
0162192
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
1162485
M01AB05
diklofenak
RAPTEN-K
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
rastvor za injekciju
5 po 3 ml (75 mg/3 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
112,60
0,1 g
30,03
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 3 ml (75
mg/3 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
112,60
0,1 g
30,03
-
obložena tableta
blister, 10 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
57,70
0,1 g
11,54
-
blister, 30 po 75 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
263,80
0,1 g
11,72
-
1162487
M01AB05
diklofenak
RAPTEN DUO
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
1162190
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
76,80
0,1 g
7,68
-
tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 20 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
166,30
0,1 g
8,32
-
1162193
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
1162441
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
76,80
0,1 g
7,68
-
1162442
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
tableta sa produženim
oslobadjanjem
blister, 20 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
166,30
0,1 g
8,32
-
5162445
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
supozitorija
10 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
134,50
0,1 g
26,90
-
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
263,80
0,1 g
11,72
-
1162403
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN DUO
5162648
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
supozitorija
10 po 50 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
99,00
0,1 g
19,80
-
1162402
M01AB05
diklofenak
DICLOFENACRETARD
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 20 po 100 mg
Alvogen d.o.o.
Republika Srbija
166,30
0,1 g
8,32
-
Strana 106
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
1162520
0162522
ATC
INN
M01AB15 ketorolak
M01AB15
M01AB15
ketorolak
ketorolak
Zaštićeno ime
leka
ZODOL
ZODOL
FO
film tableta
rastvor za injekciju
Cena leka
Država
na veliko za
proizvodnje leka pakovanje
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
10 po 10 mg
Hemofarm a.d. u saradnji
sa F.Hoffmann-La Roche,
Švajcarska
Republika Srbija
469,60
30 mg
140,88
-
Hemofarm a.d. u saradnji
sa F.Hoffmann-La Roche,
ampula, 5 po 30 mg/ml
Švajcarska
Republika Srbija
253,00
30 mg
50,60
-
Mađarska
354,10
0,2 g
35,41
-
DDD
M01AB16 aceklofenak
1162555
M01AB16
aceklofenak
AFLAMIL
film tableta
blister, 20 po 100 mg
M01AC
M01AC06 meloksikam
Gedeon Richter PLC
Oksikami
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1,5 ml (15
mg/1,5 ml)
Boehringer Ingelheim
Espana S.A.
Španija
222,70
15 mg
44,54
-
MELOKSIKAM
PHARMAS
tableta
blister, 20 po 7,5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
113,70
15 mg
11,37
-
meloksikam
MELOKSIKAM
PHARMAS
tableta
blister, 20 po 15 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
184,10
15 mg
9,21
-
M01AC06
meloksikam
MELOXAN
tableta
blister, 30 po 15 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
276,10
15 mg
9,20
-
1161302
M01AC06
meloksikam
MELOXAN
tableta
blister, 20 po 15 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
184,10
15 mg
9,21
-
1161051
M01AC06
meloksikam
MELOGAL
tableta
blister, 10 po 15 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
92,00
15 mg
9,20
-
Holandija; Grčka
144,80
1,2 g
14,48
-
0161022
M01AC06
meloksikam
MOVALIS
1161300
M01AC06
meloksikam
1161301
M01AC06
1161108
M01AE
M01AE01 ibuprofen
1162031
M01AE01
ibuprofen
Derivati propionske kiseline
BRUFEN
film tableta
blister, 30 po 400 mg
Abbott Logistics B.V.;
Famar S.A.
Strana 107
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Cena leka
Država
na veliko za
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1162032
M01AE01
ibuprofen
BRUFEN
film tableta
blister, 30 po 600 mg
Abbott Logistics B.V.;
Famar S.A.
Holandija; Grčka
209,20
1,2 g
13,95
-
1162531
M01AE01
ibuprofen
IBUPROFEN
film tableta
blister, 30 po 400 mg
Union-Medic d.o.o. Novi
Sad
Republika Srbija
144,80
1,2 g
14,48
-
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
209,20
144,80
209,20
1,2 g
1,2 g
1,2 g
13,95
14,48
13,95
-
Republika Srbija
180,30
0,5 g
12,02
-
1162532
1162512
1162513
M01AE01
M01AE01
M01AE01
1162423
M01AE02
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
IBUPROFEN
RAPIDOL
RAPIDOL
film tableta
film tableta
film tableta
blister, 30 po 600 mg
blister, 30 po 400 mg
blister, 30 po 600 mg
Union-Medic d.o.o. Novi
Sad
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
NAPROKSEN
film tableta
blister, 20 po 375 mg
Hemofarm a.d.
M01AE02 naproksen
naproksen
M01AE03 ketoprofen
0162088
M01AE03
ketoprofen
KETONAL
1162089
M01AE03
ketoprofen
KETONAL FORTE
rastvor za injekciju
10 ampula po 100 mg/2 Lek farmacevtska družba
ml
d.d.
Slovenija
345,80
0,15 g
51,87
-
film tableta
bočica staklena, 20 po Lek farmacevtska družba
100 mg
d.d.
Slovenija
158,30
0,15 g
11,87
-
Republika Srbija
222,60
600 mg
22,26
-
M01AE11 tiaprofenska kiselina
1162220
M01AE11
tiaprofenska
kiselina
TURGANIL
tableta
M03AB01
suksametonijum
Union-Medic d.o.o. Novi
Sad
MIORELAKSANSI
Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
Derivati holina
M03
M03A
M03AB
M03AB01 suksametonijum (sukcinilholin)
0082320
blister, 20 po 300 mg
MIDARINE
rastvor za
injekciju/infuziju
100 po 2 ml (100 mg/2
ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
4.417,60
-
-
-
TRACRIUM
rastvor za injekciju
5 po 25 mg/2,5 ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
897,30
-
-
-
NAPOMENA
STAC
M03AC04 atrakurijum
0082290
M03AC04
atrakurijum besilat
Strana 108
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0082291
ATC
M03AC04
INN
atrakurijum besilat
Zaštićeno ime
leka
TRACRIUM
Cena leka
Država
na veliko za
proizvodnje leka pakovanje
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/5 ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
1.794,80
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 5 ml (50 mg/5 ml)
N.V. Organon
Holandija
4.848,60
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 10 ml (100 mg/10
ml)
N.V. Organon
Holandija
9.834,10
-
-
-
ampula, 5 po 2,5 ml (2
mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.;
Aspen Bad Oldesloe
GmbH
Italija; Nemačka
1.360,40
-
-
-
ampula, 5 po 5 ml (2
mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.;
Aspen Bad Oldesloe
GmbH
Italija; Nemačka
2.720,50
-
-
-
54.205,30
-
-
-
DDD
NAPOMENA
STAC
M03AC09 rokuronijum bromid
0082052
0082051
M03AC09
M03AC09
rokuronijum bromid ESMERON
rokuronijum bromid ESMERON
NAPOMENA
STAC
M03AC11 cisatrakurijum
0082410
0082411
M03AC11
M03AC11
cisatrakurijum
cisatrakurijum
NIMBEX
NIMBEX
rastvor za
injekciju/infuziju
rastvor za
injekciju/infuziju
STAC
NAPOMENA
M03AX
M03AX01 toksin clostridium botulinum tip A ( klostridijum )
0082111
M03AX01
INDIKACIJE
NAPOMENA
toksin clostridium
botulinum tip A
DYSPORT
liofilizat za rastvor za
injekciju
Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
2 po 500 i.j.
Ipsen Biopharm Limited
Velika Britanija
1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8);
2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3);
3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).
STAC
Strana 109
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0059089
Zaštićeno ime
leka
ATC
INN
M05
M05B
M05BA
M05BA06 ibandronska kiselina
M05BA06
INDIKACIJE
ibandronska
kiselina
BONVIVA
FO
rastvor za injekciju
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
Bifosfonati
napunjen injekcioni
špric, 1 po 3 ml (3 mg/3
ml)
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
8.438,30
DDD
6 mg
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
16.876,60
-
1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne
apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim
nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
NAPOMENA
tercijarnom nivou.
M05BA08 zolendronska kiselina
0059213
M05BA08
zolendronska
kiselina
ACLASTA
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 100 ml
(0,05 mg/ml)
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
32.872,10
4 mg
26.297,68
-
INDIKACIJE
1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) sa povećanim rizikom od fraktura kao i kod bolesnika sa nedavnom frakturom kuka usled lake
povrede, a kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim
nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije,
2. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) povezane sa dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima kod žena u
postmenopauzi i muškaraca sa povećanim rizikom od fraktura.
3. Terapija Paget-ove bolesti.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou.
Strana 110
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
9080091
0086161
ATC
N
N01
N01A
N01AB
N01AB01
halotan
N01AB01
halotan
N01AB06
izofluran
N01AB06
izofluran
NAPOMENA
N01AB08
9080161
N01AB08
NAPOMENA
N01AH
N01AH01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
NERVNI SISTEM - LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
ANESTETICI
Anestetici, opšti
Halogenovani ugljovodonici
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
HALOTAN
para za inhalaciju,
tečnost
bočica staklena, 5 po
50 ml (99,99%)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
4.977,80
-
-
-
FORANE
para za inhalaciju,
tečnost
bočica, 1 po 100 ml
(100%)
Aesica Queenborough
Ltd.
Velika Britanija
2.864,20
-
-
-
SEVORANE
para za inhalaciju,
tečnost
boca plastična, 1 po
250 ml ( 100%)
Aesica Queenborough
Ltd.
Velika Britanija
17.106,90
-
-
-
STAC
sevofluran
sevofluran
STAC
Opoidni anestetici
fentanil
0087552
N01AH01
fentanil
FENTANYL
rastvor za injekciju
50 po 2 ml (0,05 mg/1 Janssen Pharmaceutica
ml)
N.V.
Belgija
2.619,80
-
-
-
0087555
N01AH01
fentanil
FENTANYL
rastvor za injekciju
50 po 10 ml (0,05 mg/1 Janssen Pharmaceutica
ml)
N.V.
Belgija
7.108,50
-
-
-
0087557
N01AH01
fentanil
FENTANYL
TORREX
rastvor za injekciju
5 po 10 ml (50 mcg/ml)
Chiesi Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
565,60
-
-
-
RAPIFEN
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 10 ml
(0,5 mg/1 ml)
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Belgija
14.734,70
-
-
-
SUFENTA forte
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5 ml (0,25
mg/5 ml)
Glaxo Smith Kline
Manufacturing S.p.a.
Italija
2.418,50
-
-
-
NAPOMENA
N01AH02
0087575
N01AH02
NAPOMENA
N01AH03
0087171
N01AH03
NAPOMENA
STAC
alfentanil
alfentanil
STAC
sufentanil
sufentanil
STAC
Strana 111
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0087621
ATC
N01AH06
INN
remifentanil
N01AH06
remifentanil
NAPOMENA
N01AX
N01AX07
0080300
N01AX07
NAPOMENA
N01AX10
Zaštićeno ime
leka
ULTIVA
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
prašak za koncentrat bočica staklena, 5 po 2
za rastvor za infuziju
mg/5 ml
Glaxo Operations UK
Limited
Velika Britanija
4.927,80
-
-
-
FO
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
STAC
Ostali opšti anestetici
etomidat
etomidat
HYPNOMIDATE
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 10 ml (2
mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
537,90
-
-
-
STAC
propofol
0080420
N01AX10
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
5 po 20 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
1.131,30
-
-
-
0080421
N01AX10
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
627,30
-
-
-
0080423
N01AX10
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
1.121,40
-
-
-
0080202
N01AX10
propofol
DIPRIVAN
emulzija za
injekciju/infuziju
5 po 20 ml (10 mg/ml) AstraZeneca UK Limited
Velika Britanija
1.254,60
-
-
-
0080432
N01AX10
propofol
PROPOFOL
LIPURO 1%
emulzija za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 20 ml (10
mg/1ml)
B. Braun Melsungen AG
Nemačka
1.131,30
-
-
-
0080431
N01AX10
propofol
PROPOFOL
LIPURO 1%
emulzija za
injekciju/infuziju
bočica, 10 po 50 ml (10
mg/ml)
B. Braun Melsungen AG
Nemačka
6.273,20
-
-
-
0080430
N01AX10
propofol
PROPOFOL
LIPURO 1%
emulzija za
injekciju/infuziju
Nemačka
11.214,00
-
-
-
NAPOMENA
bočica, 10 po 100 ml
(10 mg/ml)
B. Braun Melsungen AG
STAC
Strana 112
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
bupivakain
0081581
N01BB01
bupivakain
MARCAINE 0,5%
rastvor za injekciju
bočica staklena, 5 po
20 ml (5 mg/ml)
Recipharm Monts
Francuska
1.213,60
-
-
-
0081582
N01BB01
bupivakain
MARCAINE SPINAL
0,5%
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml (5
mg/ml)
Cenexi SAS
Francuska
2.387,80
-
-
-
0081583
N01BB01
bupivakain
MARCAINE SPINAL
0,5% HEAVY
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml (5
mg/ml)
Cenexi SAS
Francuska
2.528,00
-
-
-
lidokain
LIDOKAIN-HLORID
1%
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 3,5 ml
(35 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
210,60
-
-
-
N01BB02
lidokain
LIDOKAIN-HLORID
2%
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2 ml (40
mg/2 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.048,00
-
-
-
N01BB10
levobupivakain
rastvor za
injekciju/koncentrat za ampula, 10 po 10 ml (5
rastvor za infuziju
mg/ml)
Abbott S.R.L.
Italija
4.103,10
-
-
-
ampula, 50 po 2 ml (40
mg+0,025 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
865,20
-
-
-
Republika
Makedonija
688,70
30 mg
103,31
-
0081222
0081560
0081011
N01BB02
N01BB10
NAPOMENA
N01BB52
0081540
N01BB52
N02
N02A
N02AA
N02AA01
0087854
N02AA01
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Anestetici, lokalni
Amidi
ATC
N01B
N01BB
N01BB01
NAPOMENA
N01BB02
INN
Zaštićeno ime
leka
STAC
lidokain
levobupivakain
CHIROCAINE
STAC
lidokain, adrenalin (epinefrin)
lidokain, adrenalin
(epinefrin)
LIDOKAIN 2%ADRENALIN
rastvor za injekciju
ANALGETICI
Opioidi
Prirodni alkaloidi opijuma
morfin
morfin
MORFIN
HIDROHLORID
ALKALOID
rastvor za injekciju
ampula,10 po 20 mg/ml
Alkaloid a.d.
Strana 113
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0087018
ATC
N02AB
N02AB02
petidin hidrohlorid
N02AB02
petidin hidrohlorid
NAPOMENA
N02AX
N02AX02
0087531
0087533
0086431
0086418
0086930
N02AX02
N02AX02
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
5 po 2 ml/100 mg
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Nemačka
551,20
400 mg
440,96
-
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Ostali opioidi
tramadol
tramadol
TRODON
TRODON
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
157,40
0,3 g
188,88
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2 ml (100
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
220,00
0,3 g
132,00
-
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.345,40
3g
32,29
-
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.345,40
3g
32,29
-
Republika Srbija
2.296,80
3g
689,04
-
Republika Srbija
256,80
0,1 g
23,35
-
Ostali analgetici i antipiretici
Pirazoloni
N02BB02
metamizol natrijum
metamizol natrijum
NOVALGETOL
ANALGIN
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2,5 g/5
ml
ampula 50 po 2,5 g/5 ml
Anilidi
N02BE
N02BE01
paracetamol
N02BE01
paracetamol
N03AA02
rastvor za injekciju
Država
proizvodnje
leka
tramadol
metamizol natrijum
N02BB02
DOLANTIN
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Fenil piperidinski derivat
STAC
N02B
N02BB
N02BB02
N03
N03A
N03AA
N03AA02
0084520
INN
Zaštićeno ime
leka
PARACETAMOL
PHARMASWISS
rastvor za infuziju
boca, 10 po 100 ml (10
mg/ml)
PharmaSwiss d.o.o.
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Barbiturati i derivati
fenobarbital (fenobarbiton)
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON
NATRIJUM
bočica sa praškom i
prašak i rastvarač za ampula sa rastvaračem,
rastvor za injekciju 5 po 2 ml (220 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Strana 114
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0084405
ATC
N03AE
N03AE01
N03AE01
Zaštićeno ime
leka
INN
FO
0085353
N03AG01
klonazepam
0070261
valproinska kiselina
amantadin sulfat
N04BB01
amantadin sulfat
N05AB02
NAPOMENA
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Švajcarska
576,40
8 mg
922,24
-
Italija; Francuska
3.542,40
1,5 g
3.321,00
-
Nemačka
16.255,90
-
-
-
Slovenija
1.135,70
1 mg
9,09
-
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
RIVOTRIL
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju sa ampula sa rastvaračem
rastvaračem za
u ampuli, 5 po 1 ml (1
parenteralnu upotrebu
mg/ml)
DEPAKINE
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Derivati masnih kiselina
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem, 4 po 4 ml
(400 mg/4 ml)
Gruppo Lepetit S.p.a.;
Glaxo Wellcome
Production
ANTIPARKINSONICI
Dopaminergički lekovi
Derivati amantadina
N04
N04B
N04BB
N04BB01
INDIKACIJE
N05
N05A
N05AB
N05AB02
Država
proizvodnje
leka
klonazepam
N03AG
N03AG01 valproinska kiselina
0084502
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Derivati benzodiazepina
PK MERZ
rastvor za infuziju
10 po 500 ml (200 mg)
Merz Pharmaceuticals
GmbH
STAC; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
flufenazin
flufenazin
MODITEN Depo
rastvor za injekciju
Krka Tovarna Zdravil
ampula, 5 po 1 ml (25 d.d. u saradnji sa Bristolmg /ml)
Myers-Squibb, USA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 115
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0070207
0070200
ATC
N05AD
N05AD01
N05AD01
N05AD01
NAPOMENA
N05AE
N05AE04
0070654
N05AE04
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
Krka Tovarna Zdravil
d.d. u saradnji sa
Janssen Pharmaceutica
N.V, Belgija
Slovenija
1.420,90
3,3 mg
18,76
-
ampula, 10 po 1 ml (5
mg/ml)
Krka Tovarna Zdravil
d.d. u saradnji sa
Janssen Pharmaceutica
N.V, Belgija
Slovenija
306,00
8 mg
48,96
-
Francuska
1.397,30
40 mg
2.328,83
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Derivati butirofenona
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
haloperidol
haloperidol
haloperidol
HALDOL DEPO
HALDOL
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati indola
ziprasidon
ziprasidon
ZELDOX
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
1 po 1,2 ml (20 mg/ml)
Pfizer PGM
INDIKACIJE
1. Agitacija kod šizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Agitacija kod manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma ( F31.1; F31.2; F31.6 ).
NAPOMENA
N05AF
N05AF05
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom
nivou.
Derivati tioksantena
zuklopentiksol dekanoat
0070972
0070973
N05AF05
N05AF05
NAPOMENA
zuklopentiksol
dekanoat
zuklopentiksol
CLOPIXOL
ACUPHASE
CLOPIXOL DEPOT
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
H. Lundbeck A/S
Danska
2.872,20
30 mg
344,66
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 1 ml
(200 mg/ml)
H. Lundbeck A/S
Danska
3.136,00
15 mg
23,52
-
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 116
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0070925
0070926
0070927
ATC
N05AX
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cilag Ltd.
Švajcarska
10.918,70
2,7 mg
1.179,22
-
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Ostali antipsihotici
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 25 mg
RISPOLEPT
CONSTA
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju
RISPOLEPT
CONSTA
bočica i rastvarač u
napunjenom
prašak i rastvarač za injekcionom špricu,1 po
suspenziju za injekciju
37,5 mg
Cilag Ltd.
Švajcarska
14.153,90
2,7 mg
1.019,08
-
RISPOLEPT
CONSTA
bočica i rastvarač u
napunjenom
prašak i rastvarač za injekcionom špricu,1 po
suspenziju za injekciju
50 mg
Cilag Ltd.
Švajcarska
17.497,80
2,7 mg
944,88
-
Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
INDIKACIJE
NAPOMENA
N05B
N05BA
N05BA01
0071123
0071834
0071835
N05BA01
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Anksiolitici
Derivati benzodiazepina
diazepam
diazepam
midazolam
N05CD08
midazolam
N05CD08
BENSEDIN
rastvor za injekciju
10 po 10 mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
281,50
10 mg
28,15
-
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
N05C
N05CD
N05CD08
midazolam
DORMICUM
DORMICUM
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 5 mg/5
ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
662,90
15 mg
198,87
-
5 po 15 mg/3 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
794,80
15 mg
158,96
-
Strana 117
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0071853
ATC
N05CD08
NAPOMENA
N06
N06A
N06AA
N06AA04
0072741
0088065
N06AA04
2087507
2087516
midazolam
MIDAZOLAM
TORREX
klomipramin
ANAFRANIL
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
rastvor za injekciju
10 po 15 mg/3 ml
Chiesi Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
1.589,60
15 mg
158,96
-
354,20
0,1 g
141,68
-
1.479,60
2 mg
23,67
-
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
rastvor za injekciju
10 po 25 mg/2 ml
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Parasimpatomimetici
Antiholinesteraze
neostigmin metilsulfat NEOSTIGMINE
N07BC02
Država
proizvodnje
leka
klomipramin
N07AA01
N07BC02
Naziv proizvođača
leka
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
neostigmin metilsulfat
N07BC02
FO
Pakovanje i jačina
leka
STAC
N07
N07A
N07AA
N07AA01
NAPOMENA
N07B
N07BC
N07BC02
2087506
INN
Zaštićeno ime
leka
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 1 ml (2,5
mg/ml)
Cooper S.A.
Grčka
STAC
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti
metadon
metadon
METADON
ALKALOID
metadon
METADON
ALKALOID
metadon
METADON
MOLTENI
oralni rastvor
bočica, 1 po 100 ml (10
mg/ml)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.131,20
25 mg
28,28
-
oralni rastvor
bočica, 1 po 1000 ml
(10 mg/ml)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
10.976,80
25 mg
27,44
-
oralni rastvor
bočica plastična, 1 po
1000 ml (5 mg/ml)
L. Molteni & C. Dei F.
LLI Alitti Societa Di
Esercizio S.P.A.
Italija
5.048,00
25 mg
25,24
-
INDIKACIJE
1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom
nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu
delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Strana 118
Lista B - Grupa R. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0058334
ATC
R
R06
R06A
R06AC
R06AC03
hloropiramin
R06AC03
hloropiramin
R07
R07A
R07AA
R07AA..
0119150
R07AA..
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
SYNOPEN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Supstituisani etilendiamini
rastvor za injekciju
ampula,10 po 20 mg/2
ml
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
785,20
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
20 mg
78,52
-
0,16 g
59.973,80
-
OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Ostali proizvodi za lečenje bolesti respiratornog sistema
Plućni surfaktanti
poraktant alfa
poraktant alfa
CUROSURF
suspenzija za
Chiesi Farmaceutici
endotraheopulmonaln bočica staklena, 2 po 1,5
S.P.A; Chiesi
o ukapavanje
ml (120 mg/1,5 ml)
Pharmaceuticals GmbH
Italija; Austrija
89.960,70
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
Strana 119
Lista B - Grupa S. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
7097030
ATC
S
S01
S01H
S01HA
S01HA03
INN
tetrakain
S01HA03
tetrakain
Zaštićeno ime
leka
TETRAKAIN
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Lokalni anestetici
Lokalni anestetici
kapi za oči, rastvor
bočica staklena, 1 po
10 ml (0,5%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
153,10
DDD
-
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
-
Strana 120
-
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0180030
ATC
V
V03
V03A
V03AB
V03AB14
protamin
V03AB14
protamin
NAPOMENA
V03AB25
INN
Država
Cena leka
Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
pakovanje
OSTALO
SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
Svi ostali terapijski proizvodi
Antidoti
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
PROTAMIN SULFAT
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/5 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
1.354,20
-
-
-
Zaštićeno ime leka
STAC
flumazenil
0189100
V03AB25
flumazenil
ANEXATE
rastvor za injekciju
5 po 0,5 mg/5 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
4.315,00
-
-
-
0189101
V03AB25
flumazenil
ANEXATE
rastvor za injekciju
5 po 1 mg/10 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
9.521,50
-
-
-
NAPOMENA
V03AF
V03AF03
STAC
Lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima
kalcijum folinat
0184034
V03AF03
kalcijum folinat
CALCIUMFOLINAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 3 ml (30
mg/3 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.153,00
60 mg
461,20
-
0184036
V03AF03
kalcijum folinat
CALCIUMFOLINAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5 ml (50
mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.688,00
60 mg
405,12
-
0184027
V03AF03
kalcijum folinat
LEUCOVORIN Kalcijum
0184100
0184105
V03AF03
V03AF03
NAPOMENA
kalcijum folinat
kalcijum folinat
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 50 mg/5 ml Pfizer (Perth) PTY. Ltd.
FOLCASIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 10
ml (30 mg/10 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italia
S.P.A
LEUCOVORIN- Teva
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 5 ml
(50 mg/5 ml)
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Australija
3.375,90
60 mg
405,11
-
Rumunija; Italija
230,60
60 mg
461,20
-
Mađarska
337,60
60 mg
405,12
-
STAC
Strana 121
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0012070
ATC
V04
V04C
V04CF
V04CF01
INN
tuberkulin
V04CF01
prečišćeni
proteinski derivat
tuberkulina za
humanu upotrebu
Zaštićeno ime leka
PPD-T TUBERKULIN
voda za injekcije
0176042
V07AB..
voda za injekcije
VODA ZA INJEKCIJE
0176185
V07AB..
voda za injekcije
0176183
V07AB..
0176184
V07AB..
rastvor za injekciju
10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika
Srbija
DDD
Participacija
osiguranog
lica
19.610,80
-
-
-
rastvor za injekciju
50 po 5 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
1.500,00
-
-
-
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
50 po 5 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1.500,00
-
-
-
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
ampula, 50 po 10 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
3.000,00
-
-
-
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
50 po 2 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
600,00
-
-
-
-
-
-
KONTRASTNA SREDSTVA
Kontrastna sredstva sa jodom (X-zraci)
Nefrotropna, visokoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
V08
V08A
V08AA
V08AA05
joksitalaminska kiselina
V08AA05
joksitalaminska
kiselina
NAPOMENA
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI
Svi ostali neterapijski proizvodi
Rastvarači i razblaživači, uključujući rastvore za ispiranje
V07
V07A
V07AB
V07AB..
2194362
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
leka
pakovanje
DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
Ostala dijagnostička sredstva
Testovi za dijagnostiku tuberkuloze
TELEBRIX GASTRO
rastvor za oralnu i
rektalnu primenu
1 po 100 ml (300 mg/ml)
Guerbet
Francuska
714,90
STAC
Strana 122
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
DDD
14.057,90
-
-
Irska
30.417,40
-
-
-
GE Healthcare Ireland
Irska
14.403,40
-
-
-
10 po 100 ml (350 mg
I/ml)
GE Healthcare Ireland
Irska
28.806,90
-
-
rastvor za injekciju
10 po 200 ml (350 mg
I/ml)
GE Healthcare Ireland
Irska
55.285,90
-
-
-
joheksol
0199210
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 50 ml (300 mg I/ml) GE Healthcare Ireland
Irska
0199211
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
boca plastična, 10 po 100
ml (300 mg I/ml)
GE Healthcare Ireland
0199214
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
boca plastična, 10 po 50
ml (350 mg I/ml)
0199215
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
0199217
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
0194350
0194351
0194293
Participacija
osiguranog
lica
STAC
joksaglat megluimin, joksaglat natrijum
V08AB03
joksaglat
megluimin,
joksaglat natrijum
HEXABRIX 320
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (320 mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.359,90
-
-
-
V08AB03
joksaglat
megluimin,
joksaglat natrijum
HEXABRIX 320
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (320 mg/ml)
Guerbet
Francuska
2.582,40
-
-
-
ULTRAVIST 300
rastvor za infuziju
10 po 50 ml (300)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
17.369,20
-
-
-
10 po 100 ml (300)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
32.039,70
-
-
-
NAPOMENA
V08AB05
0194292
Zaštićeno ime leka
Cena leka
na veliko
po DDD
ATC
V08AB
V08AB02
NAPOMENA
V08AB03
INN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
Nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
V08AB05
V08AB05
STAC
jopromid
jopromid
jopromid
ULTRAVIST 300
rastvor za infuziju
Strana 123
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0194255
ATC
V08AB05
INN
jopromid
Zaštićeno ime leka
ULTRAVIST 370
FO
rastvor za infuziju
Pakovanje i jačina
leka
Država
Cena leka
Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
10 po 50 ml (370)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
20.363,90
-
-
-
Nemačka
39.505,60
-
-
-
0194258
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (370)
Bayer Schering
Pharma AG
0194257
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
boca staklena, 10 po 200
ml (370 mg joda/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
78.949,10
-
-
-
0194259
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
boca staklena, 8 po 500
ml (768,86 mg/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
157.843,80
-
-
-
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
10 po 50 ml sa 300 mg
joda/ml (63.6%)
Tyco Healthcare
Kanada
16.037,20
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
24.376,60
-
-
-
NAPOMENA
V08AB07
0199406
V08AB07
STAC
joversol
joversol
0199411
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 75 ml (300
mg joda/ml)
0199413
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 100 ml
(300mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
31.272,60
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 150 ml (300
mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
47.534,30
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
60.981,60
-
-
-
0199412
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
0199415
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 200 ml (300
mg joda/ml)
0199416
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 5 po 500 ml (300
mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
59.418,10
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 50 ml sa 350 mg
joda/ml (74.2%)
Tyco Healthcare
Švajcarska
16.037,20
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
31.272,60
-
-
-
0199407
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
0199408
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
rastvor za injekciju
boca, 10 po 100 ml (350
mg joda/ml)
0199409
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
rastvor za injekciju
boca, 10 po 200 ml (350
mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
60.981,60
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 5 po 500 ml (350
mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
59.418,10
-
-
-
0199410
V08AB07
NAPOMENA
joversol
OPTIRAY 350
STAC
Strana 124
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
Država
Cena leka
Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
VISIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 50 ml (320 mg I/ml)
GE Healthcare AS
Norveška
19.588,20
-
-
-
VISIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 100 ml (320 mg
I/ml)
GE Healthcare AS
Norveška
39.038,30
-
-
-
jobitridol
XENETIX 300
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (300 mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.566,20
-
-
-
V08AB11
jobitridol
XENETIX 300
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (300 mg/ml)
Guerbet
Francuska
3.172,00
-
-
-
0199482
V08AB11
jobitridol
XENETIX 350
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (350 mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.691,40
-
-
-
0199483
V08AB11
jobitridol
XENETIX 350
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (350 mg/ml)
Guerbet
Francuska
3.320,20
-
-
-
3.868,50
-
-
-
Nemačka
32.036,90
-
-
-
Biokanol Pharma
bočica staklena, 1 po 5 ml GmbH, Nemačka za
(500 mcmol/ml)
Insight Agents GmbH
Nemačka
1.054,30
-
-
-
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
10.542,50
-
-
-
JKL
ATC
V08AB09
INN
jodiksanol
0199463
V08AB09
jodiksanol
0199464
V08AB09
jodiksanol
V08AB11
jobitridol
0199480
V08AB11
0199481
NAPOMENA
V08B
V08BA
V08BA02
3192101
0199430
0199015
0199021
V08BA02
Zaštićeno ime leka
STAC
Kontrastna sredstva bez joda (X-zraci)
Kontrastna sredstva sa barijum sulfatom
barijum sulfat
barijum sulfat
BARIJUM SULFAT
oralna/rektalna
suspenzija
V08C
V08CA
V08CA01
gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina)
V08CA01
gadopentetat
dimeglumin
(gadopentetinska
kiselina)
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
kontejner plastični, 1 po 5
l (1 g/ml)
Hemofarm d.o.o.
Republika
Srbija
Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu
Paramagnetna kontrastna sredstva
MAGNEVIST
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
bočica, 10 po 20 ml
(469,01 mg/ml)
bočica staklena, 10 po 5
ml (500 mcmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Strana 125
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0199011
0199017
0199012
0199018
0199013
0199019
0199014
0199020
0199010
ATC
INN
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
Zaštićeno ime leka
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
Država
Cena leka
Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 10
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
2.108,50
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 10
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
21.084,90
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 15
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
3.161,90
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 15
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
31.619,60
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 20
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
3.203,70
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 20
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
32.036,90
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 30
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
4.806,70
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 30
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
48.066,40
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 100
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
16.018,50
-
-
-
Strana 126
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama
JKL
0199016
ATC
V08CA01
NAPOMENA
V08CA02
INN
gadopentetska
kiselina
Zaštićeno ime leka
MAGNEGITA 500
FO
Pakovanje i jačina
leka
Država
Cena leka
Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
pakovanje
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po
100 ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
160.184,90
-
-
-
STAC
gadoterična kiselina
0199475
V08CA02
gadoterična kiselina DOTAREM
rastvor za injekciju
15 ml po (0,5 mmol/ml)
Guerbet
Francuska
3.659,70
-
-
-
0199476
V08CA02
gadoterična kiselina DOTAREM
rastvor za injekciju
20 ml po (0,5 mmol/ml)
Guerbet
Francuska
4.571,50
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 30 ml (1,0 mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
205.805,60
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni špric,
5 po 7,5 ml (604,72
mg/ml, 1 mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
26.724,80
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni špric,
1 po 10 ml (181,43 mg/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
18.258,30
-
-
-
NAPOMENA
V08CA09
0199486
0199487
V08CA09
V08CA09
NAPOMENA
V08CA10
0199535
V08CA10
NAPOMENA
STAC
gadobutrol
gadobutrol
gadobutrol
GADOVIST
GADOVIST
STAC
gadoksetinska kiselina
gadoksetinska
kiselina
PRIMOVIST
STAC
Strana 127
Download

5_Lista B