Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0128432
0128620
ATC
A
A02
A02B
A02BA
A02BA02
ranitidin
A02BA02
ranitidin
A02BA02
A02BC
A02BC01
0122120
A02BC01
INDIKACIJE
A02BC02
0122751
A02BC02
INDIKACIJE
INN
ranitidin
Cena leka
Držžava
na veliko
Cena leka
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
na veliko
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM(LEKOVI ZA LEýENjE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
LEKOVI ZA POREMEûAJE ACIDITETA
Lekovi za leþenje peptiþkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Antagonisti H2 ( H2-histaminskih ) receptora
RANISAN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5ml (10
mg/1 ml)
RANITIDIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 2ml (50
mg/2ml)
Participacija
osiguranog
lica
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
145,00
0,3 g
174,00
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
145,00
0,3 g
174,00
-
Portugalija
387,40
20 mg
193,70
-
Inhibitori protonske pumpe
omeprazol
omeprazol
OMEPROL
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 1 po 40mg
Sofarimex - Industria
Quimica E
Farmaceutica, LDA
STAC; Spreþavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograniþenjem terapije do tri dana.
pantoprazol
pantoprazol
CONTROLOC
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 40 mg
Altana Pharma AG
Nemaþka
523,30
40 mg
523,30
-
STAC; Spreþavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograniþenjem terapije do tri dana.
A02BC05
esomeprazol
0122812
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
injekcija
1 po 40 mg
Astra Zeneca AB
ŠŠvedska
523,10
30 mg
392,33
-
0122813
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
injekcija
10 po 40 mg
Astra Zeneca AB
ŠŠvedska
5.230,70
30 mg
392,30
-
INDIKACIJE
STAC; Spreþavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograniþenjem terapije do tri dana.
Strana 1
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0123140
1123141
5123143
0124300
0124302
0124530
ATC
A03
A03B
A03BB
A03BB01
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
LEKOVI KOJI REGULIŠŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEûAJE
Alkaloidi beladone i derivati,monokomponentni
Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)
hioscin-butilbromid
A03BB01
hioscin-butilbromid
A03BB01
A03BB01
hioscin-butilbromid
hioscin-butilbromid
A03F
A03FA
A03FA01
metoklopramid
A03FA01
metoklopramid
A03FA01
BUSCOPAN
BUSCOPAN
BUSCOPAN
rastvor za injekciju
obložžena tableta
supozitorija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ampula, 6 po 1ml
(20mg/1ml)
Boehringer Ingelheim
Espana S.A.
ŠŠpanija
164,30
60 mg
82,15
-
blister, 20 po 10mg
Boehringer Ingelheim
France
Francuska
187,70
60 mg
56,31
-
strip, 6 po 10mg
Istituto De Angeli
S.R.L.
Italija
340,30
60 mg
340,30
-
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
270,40
30 mg
27,04
-
Galenika a.d.
Republika
Srbija
90,60
30 mg
27,18
-
Propulzivi
Propulzivi
metoklopramid
REGLAN
KLOMETOL
injekcija
injekcija
30 po 10 mg/2 ml
10 po 10 mg/2 ml
A04
A04A
A04AA
A04AA01
ondansetron
A04AA01
ondansetron
ONDASAN®
rastvor za injekciju
ampula,5 po 4 mg/2
ml
Slaviamed d.o.o.
Republika
Srbija
1.401,60
16 mg
1.121,28
-
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT3)
0124542
A04AA01
ondansetron
ZOFRAN
rastvor za injekciju
5 po 4 mg/2ml
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
1.401,60
16 mg
1.121,28
-
0124543
A04AA01
ondansetron
ZOFRAN
rastvor za injekciju
5 po 8 mg/4ml
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
2.804,10
16 mg
1.121,64
-
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju kod povraüanja uz hemio ili radioterapiju.
Strana 2
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0124584
ATC
A04AA02
A04AA02
NAPOMENA
A04AA05
0124574
A04AA05
INN
granisetron
Zašštiüeno ime leka
granisetron
KYTRIL
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju
5 po 1mg/1ml
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
ŠŠvajcarska
0127452
palonosetron
ALOXI
2.995,30
3 mg
1.797,18
-
rastvor za injekciju
boþica staklena, 1 po
5 ml (0,25 mg/5ml)
Helsinn Birex
Pharmaceuticals Ltd.
7.206,50
0,25 mg
7206,5
-
Irska
Republika
Srbija
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraüanja uz hemio ili radioterapije.
TERAPIJA BOLESTI ŽŽUýNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
A05B
A05BA
A05BA10
L-ornitin-L-aspartat
A05BA10
L-ornitin-L-aspartat
NAPOMENA
A06
A06A
A06AB
A06AB02
Participacija
osiguranog
lica
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraüanja uz hemio ili radioterapije.
palonosetron
PharmaSwiss d.o.o.
NAPOMENA
A05
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi
Preparati u terapiji bolesti jetre
HEPA-MERZ
rastvor za infuziju
10 po ( 5g/10 ml )
Merz Pharmaceuticals
GmbH
Nemaþka
5.695,20
-
-
-
STAC
LAKSATIVI
Laksativi
Kontaktni laksativi
bisakodil
5125072
A06AB02
bisakodil
DULCOLAX
supozitorija
blister, 6 po 10mg
Istituto De Angeli
S.R.L.
Italija
202,00
10 mg
33,67
-
1125073
A06AB02
bisakodil
DULCOLAX
gastrorezistentna
tableta
blister, 20 po 5mg
Boehringer Ingelheim
France
Francuska
140,60
10 mg
14,06
-
Strana 3
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
3125300
ATC
A06AD
A06AD65
makrogol 4000
A06AD65
makrogol 4000
NAPOMENA
A09
A09A
A09AA
A09AA02
1121101
INN
A09AA02
Zašštiüeno ime leka
FORTRANS
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Osmotski laksativi
FO
praššak za oralni
rastvor
alfa-amilaza, lipaza,
proteaza
FESTAL N
0052184
A11DA01
tiamin (aneurin,
vitamin B1)
VITAMIN B1
tiamin
VITAMIN B1
ALKALOID
A11EA..
obložžena tableta
blister, 500 po
(4500FIPj + 6000FIPj
+ 300FIPj)
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2ml
(250mg/2ml)
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 1ml
(100 mg/1 ml)
A11GA01
25,89
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1.675,20
-
-
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
326,30
50 mg
1,31
-
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.586,40
50 mg
15,86
-
313,70
-
-
-
1.085,90
0,2 g
8,69
-
Vitamini B kompleksa, ukljuþujuüi kombinacije
vitamini B-kompleksa, ostale kombinacije
vitamini B-kompleksa
vitamini B-kompleksa BEVIPLEX
injekcija
askorbinska kiselina
VITAMIN C
5 po 2 ml ( 40mg +
4mg +8mg + 100mg +
10mg +0,004mg)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Askorbinska kiselina(vitamin C) ukljuþujuüi kombinacije
Askorbinska kiselina (vitamin C),monokomponentni
A11G
A11GA
A11GA01 askorbinska kiselina
0051845
10 g
Vitamin B1, monokomponentni
tiamin (aneurin, vitamin B1)
A11E
A11EX..
A11EX..
766,20
VITAMINI
A11DA
A11DA01
A11DA01
Participacija
osiguranog
lica
Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12
A11D
0051750
Francuska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
DIGESTIVI, UKLJUýUJUûI ENZIMSKE PREPARATE
Digestivi, ukljuþujuüi enzime
Preparati sa enzimima
amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin)
A11
0051160
Beaufour Ipsen
Industrie
4 po 74 g
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
injekcija
50 po 500 mg/5ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
Strana 4
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0051351
0053081
ATC
A11H
A11HA
A11HA02
INN
Zašštiüeno ime leka
piridoksin (vitamin B6)
A11HA02
piridoksin (vitamin B6) BEDOXIN
FO
injekcija
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Ostali monokomponentni vitaminski preparati
Ostali monokomponentni vitaminski preparati
Galenika a.d.
50 po 50 mg/2ml
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Republika
Srbija
469,10
0,16 g
30,02
-
ŠŠvajcarska
439,20
2,75 g
175,68
-
MINERALI
Kalcijum
Kalcijum
A12
A12A
A12AA
A12AA02
kalcijum glubionat
A12AA02
kalcijum glubionat
CALCIUM SANDOZ
injekcija
5 po 10ml (0,1375 g/1
ml)
Novartis Consumer
Health SA
Strana 5
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062035
0062036
0062037
ATC
B
B01
B01A
B01AB
B01AB01
heparin
B01AB01
heparin
B01AB01
INN
heparin
B01AB01
heparin
B01AB02
antitrombin III
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI -LEKOVI ZA LEýENjE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIýKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotiþka sredstva(antikoagulansi)
Heparinska grupa
HEPARIN
HEPARIN
HEPARIN
injekcija
injekcija
5 po 5000 i.j./0,25 ml
5 po 5000 i.j./1 ml
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Galenika a.d.
Republika
Srbija
175,60
10000 I.j
70,24
-
Galenika a.d.
Republika
Srbija
174,20
10000 I.j
69,68
-
1.879,80
10000 I.j
75,19
-
injekcija
10 po 25000 i.j./5 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
0062161
B01AB02
antitrombin III
ANTITROMBIN III
BAXTER
praššak i rastvaraþ za
rastvor za infuziju
1 po 10 ml
(500i.j./10ml)
Baxter AG
Austrija
21.621,50
2100 i.j.
90.810,30
-
0062162
B01AB02
antitrombin III
ANTITROMBIN III
BAXTER
praššak i rastvaraþ za
rastvor za infuziju
1 po 20 ml
(1000i.j./20ml)
Baxter AG
Austrija
43.242,70
2100 i.j.
90.809,67
-
0062170
B01AB02
antitrombin III
KYBERNIN P 500
injekcija
1 po 500 i.j.
CSL Behring GMBH
Nemaþka
21.621,50
2100 i.j.
90.810,30
-
INDIKACIJE
B01AB04
Profilaksa i leþenje tromboembolijskih komplikacija uroÿenog nedostatka antitrombina III.
dalteparin
0062210
B01AB04
dalteparin- natrijum
FRAGMIN
rastvor za injekciju
10 po 2500 i.j./0.2 ml
Pfizer Manufacturing
belgium NV
Belgija
1.777,40
2500 I.j
177,74
-
0062211
B01AB04
dalteparin- natrijum
FRAGMIN
rastvor za injekciju
10 po 5000 i.j./0.2 ml
Pfizer Manufacturing
belgium NV
Belgija
3.371,40
2500 I.j
168,57
-
Strana 6
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062212
ATC
B01AB04
INDIKACIJE
B01AB05
0062200
0062201
0062202
0062203
B01AB05
B01AB05
B01AB05
B01AB05
INDIKACIJE
B01AB06
0062303
B01AB06
INN
dalteparin- natrijum
Zašštiüeno ime leka
FRAGMIN
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za
injekciju/infuziju
10 po 10000 i.j./1 ml
Pfizer Manufacturing
belgium NV
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Belgija
5.872,90
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2500 I.j
146,82
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokoriziþnih bolesnika u opšštoj i ortopedskoj hirurgiji ( kuk,koleno );
2. Leþenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolniþkim uslovima i dužže, u zavisnosti od procene
odgovarajuüeg specijaliste;
3. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja kod visokorizicnih internistickih bolesnika, kao i kod trudnica za vreme i kao nastavak
bolniþkog leþenja na osnovu miššljenja interniste ili kardiologa ili kardiovaskularnog hirurga ili hematologa.
4. Leþenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ).
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 2 po 20 mg
(2000 i.j./0,2 ml)
Sanofi Wiinthrop
Industrie
Francuska
388,90
2000 i.j.
194,45
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 2 po 40 mg
(4000 i.j./0,4 ml)
Sanofi Wiinthrop
Industrie
Francuska
745,20
2000 i.j.
186,30
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 2 po 60 mg
(6000 i.j./0,6 ml)
Sanofi Wiinthrop
Industrie
Francuska
974,90
2000 i.j.
162,48
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 2 po 80 mg
(8000 i.j./0,8 ml)
Sanofi Wiinthrop
Industrie
Francuska
1.137,20
2000 i.j.
142,15
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokoriziþnih bolesnika u opšštoj i ortopedskoj hirurgiji ( kuk,koleno );
2. Leþenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolniþkim uslovima i dužže, u zavisnosti od procene
odgovarajuüeg specijaliste;
3. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja kod visokorizicnih internistickih bolesnika;
4. Leþenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ).
nadroparin
nadroparin kalcijum
FRAXIPARINE
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 10 po 0,8ml
(7600i.j./0,8ml)
GlaxoWellcome
Production
Francuska
4.656,50
2850 I.j
174,62
-
Strana 7
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062300
0062302
0062400
ATC
B01AB06
B01AB06
B01AB06
INDIKACIJE
B01AB08
0062410
0062411
B01AB08
B01AB08
INDIKACIJE
INN
nadroparin kalcijum
nadroparin kalcijum
nadroparin kalcijum
Zašštiüeno ime leka
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
FRAXIPARINE
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.936,40
2850 I.j
193,64
-
Francuska
3.577,40
2850 I.j
178,87
-
Francuska
2.535,40
2850 I.j
190,16
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 10 po 0,3ml
(2850i.j./0,3ml)
GlaxoWellcome
Production
Francuska
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 10 po 0,6ml
(5700i.j./0,6ml)
GlaxoWellcome
Production
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 10 po 0,4ml
(3800i.j./0,4ml)
GlaxoWellcome
Production
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokoriziþnih bolesnika u opšštoj i ortopedskoj hirurgiji ( kuk,koleno );
2. Leþenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolniþkim uslovima i dužže, u zavisnosti od procene
odgovarajuüeg specijaliste;
3. Lecenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolnickog lecenja kod visokorizicnih internistickih bolesnika, kao i kod trudnica za vreme i kao nastavak
bolniþkog leþenja na osnovu miššljenja interniste ili kardiologa ili kardiovaskularnog hirurga ili hematologa.
4. Leþenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ).
reviparin-natrijum
reviparin-natrijum
reviparin-natrijum
CLIVARIN
CLIVARIN
injekcija, ššpric
injekcija, ššpric
10 po 0.25ml/1750 i.j.
Abbott Laboratories
S.A.
ŠŠvajcarska
1.347,30
1430 i.j.
110,09
-
10 po 0.6ml/3436 i.j.
Abbott Laboratories
S.A.
ŠŠvajcarska
3.249,30
1430 i.j.
135,23
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokoriziþnih bolesnika u opšštoj i ortopedskoj hirurgiji ( kuk, koleno ).
B01AC
B01AD
B01AD01
streptokinaza
0064051
B01AD01
streptokinaza
STREPTASE
injekcija
1 po 750000 i.j.
CSL Behring GmbH
Nemaþka
5.331,60
1.5 MI.j
10.663,20
-
0064052
B01AD01
streptokinaza
STREPTASE
injekcija
1 po 1500000 i.j.
CSL Behring GmbH
Nemaþka
12.055,10
1.5 MI.j
12.055,10
-
praššak i rastvaraþ za
rastvor za
injekciju/infuziju
lioboþica sa
rastvaraþem,1 po 50
ml ( 50mg/50ml )
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH &
Co.KG
Nemaþka
45.449,60
0,1 g
90.899,20
-
NAPOMENA
B01AD02
0064130
B01AD02
NAPOMENA
Inhibitori agregacije trombocita, iskljuþujuüi heparin
Enzimi
STAC
alteplaza
alteplaza
ACTILYSE
STAC
Strana 8
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0064060
ATC
B01AD11
B01AD11
NAPOMENA
B02
B02B
B02BA
B02BA01
0050970
0050974
9067081
9067082
0066013
tenekteplaza
Zašštiüeno ime leka
METALYSE
FO
Proizvoÿaþ leka
lioboþica sa
rastvaraþem u ššpricu, Boehringer Ingelheim
praššak i rastvaraþ za
1 po 10ml
Pharma GmbH &
rastvor za injekciju
(50mg/10ml)
Co.KG
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Nemaþka
97.272,60
40 mg
77.818,08
Participacija
osiguranog
lica
STAC
ANTIHEMORAGICI
Vitamin K i drugi hemostatici
Vitamin K
fitomenadion (vitamin K1)
B02BA01
fitomenadion (vitamin
K1)
KONAKION MM
B02BA01
fitomenadion (vitamin
K1)
KONAKION MM
5 po 10 mg/1 ml
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
237,30
20 mg
94,92
-
5 po 2 mg/0,2 ml
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
234,40
20 mg
468,80
-
BERIPLAST® P
Combi-Set 1ml
boþica, 4 po 1ml
(90mg+ 60U +
praššak i rastvaraþ za 1000KIU + 500i.j.+ 5,9
lepak za tkivo
mg)/1ml
CSL Behring GmbH
Nemaþka
10.270,20
-
-
-
BERIPLAST® P
Combi-Set 3ml
boþica, 4 po 3ml
(270mg+ 180U +
3000KIU + 1500i.j.+
17,7mg)/3ml
Nemaþka
28.648,30
-
-
-
1 po (500i.j.)/10ml
Octapharma
Pharmazeutica
Produktionsges.m.b.H
Austrija
22.496,30
500 i.j.
22.496,30
-
1 po 10 ml (100 i.j./
ml)
Octapharma
Pharmazeutica
Produktionsges.m.b.H
Austrija
45.114,30
500 i.j.
22.557,15
-
injekcija
injekcija
B02BC
B02BC30
fibrinski lepak ( fibrinogen,aprotinin, trombin, kalcijum hlorid )
B02BC30
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid
B02BC30
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid
NAPOMENA
B02BD
B02BD02
0066012
INN
tenekteplaza
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Lokalni hemostatici
praššak i rastvaraþ za
lepak za tkivo
CSL Behring GmbH
STAC
Faktori koagulacije krvi
koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
OCTANATE 500
OCTANATE 1000
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
Strana 9
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066014
0066102
0066103
0066610
0066611
0066612
0066630
0066631
0066632
0066153
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
EMOCLOT
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofi
lni faktor VIII)
IMMUNATE
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Octapharma
Pharmazeutica
1 po 5 ml (50 i.j./ ml) Produktionsges.m.b.H
OCTANATE 250
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
EMOCLOT
lioboþica sa
praššak i rastvaraþ za rastvaraþem, 1 po 500
rastvor za infuziju
i.j./ 10 ml rastv.
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Austrija
12.323,90
500 i.j.
24.647,80
-
Kedrion S.P.A.
Italija
22.496,30
500 i.j.
22.496,30
-
praššak i rastvaraþ za
rastvor za infuziju
lioboþica sa
rastvaraþem, 1 po
1000 i.j./ 10 ml rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
45.114,30
500 i.j.
22.557,15
-
BERIATE P
praššak za injekciju
1 po 250 i.j. sa rastv.
CSLBehring GmbH
Nemaþka
12.323,90
500 i.j.
24.647,80
-
BERIATE P
praššak za injekciju
1 po 500 i.j. sa rastv.
CSLBehring GmbH
Nemaþka
22.496,30
500 i.j.
22.496,30
-
BERIATE P
praššak za injekciju
1 po 1000 i.j. sa rastv.
ZLB Behring GmbH
Nemaþka
45.114,30
500 i.j.
22.557,15
-
HAEMOCTIN SDH
lioboþica, 1 po 250
praššak i rastvaraþ za i.j.(50i.j./ml + 5ml vode
rastvor za injekciju
za inj.)
Biotest Pharma Gmbh
Nemaþka
12.323,90
500 i.j.
24.647,80
-
HAEMOCTIN SDH
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
lioboþica, 1 po 500
i.j.(50i.j./ml + 10ml
vode za inj.)
Biotest Pharma Gmbh
Nemaþka
22.496,30
500 i.j.
22.496,30
-
HAEMOCTIN SDH
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
lioboþica, 1 po 1000
i.j. (100i.j./ml + 10ml
vode za inj.)
Biotest Pharma Gmbh
Nemaþka
45.114,30
500 i.j.
22.557,15
-
Austrija
12.323,90
500 i.j.
24.647,80
-
liofilizat za rastvor za 1 po( 250 i.j.+ 125 i.j.)
injekciju
sa 5 ml rastvaraþa
Baxter AG
Strana 10
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066154
0066907
0066908
0066906
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
B02BD02
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofi
lni faktor VIII)
IMMUNATE
liofilizat za rastvor za 1 po( 500 i.j.+ 250 i.j.)
injekciju
sa 5 ml rastvaraþa
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
KOATE®-DVI
praššak i rastvaraþ za
rastvor za
injekciju/infuziju
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
NAPOMENA
koagulacioni faktor
VIII, humani
Proizvoÿaþ leka
Baxter AG
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Austrija
22.496,30
500 i.j.
22.496,30
-
lioboþica sa
rastvaraþem u boþici,
Talecris
1 po 5ml (250i.j./5ml) Biotherapeutics, INC.
SAD
12.323,90
500 i.j.
24.647,80
-
KOATE®-DVI
praššak i rastvaraþ za
rastvor za
injekciju/infuziju
lioboþica sa
rastvaraþem u boþici,
Talecris
1 po 5ml (500i.j./5ml) Biotherapeutics, INC.
SAD
22.496,30
500 i.j.
22.496,30
-
KOATE®-DVI
praššak i rastvaraþ za
rastvor za
injekciju/infuziju
lioboþica sa
rastvaraþem u boþici,
1 po 10ml
Talecris
(1000i.j./10ml)
Biotherapeutics, INC.
SAD
45.114,30
500 i.j.
22.557,15
-
STAC
B02BD03
antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII
0066044
B02BD03
antiinhibitorski
kompleks faktora VIII
FEIBA NF
praššak i rastvaraþ za
rastvor za infuziju
1 po 20ml (500j/20ml)
Baxter AG
Austrija
43.244,90
-
-
-
0066045
B02BD03
antiinhibitorski
kompleks faktora VIII
FEIBA NF
praššak i rastvaraþ za
rastvor za infuziju
Baxter AG
Austrija
86.489,90
-
-
-
INDIKACIJE
B02BD04
0066011
0066010
1 po 20ml
(1000j/20ml)
STAC ; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII I faktor IX,te urodjeni deficit faktora VII, na osnovu miššljenja hematologa, interniste i pedijatra u
centrima za leþenje hemofilije.
koagulacioni faktor IX
B02BD04
Koagulacioni faktor IX OCTANINE F
B02BD04
koagulacioni faktor
IX,humani
AIMAFIX
injekcija
1 po (500i.j.)/5ml
lioboþica sa
praššak i rastvaraþ za rastvaraþem u boþici,1
rastvor za infuziju
po 10ml (500i.j./10ml)
Octapharma
Pharmazeutica
Produktionsges.m.b.H
Austrija
22.098,10
350 i.j.
15.468,67
-
Kedrion S.P.A.
Italija
22.098,10
350 i.j.
15.468,67
-
Strana 11
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066171
0066008
B02BD04
NAPOMENA
B02BD06
0066200
0066201
0066202
0066700
0066701
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
26.517,80
350 i.j.
15.468,72
-
Nemaþka
26.517,80
350 i.j.
15.468,72
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
IMMUNINE
liofilizat za rastvor za
injekciju
1 po 600 i.j./5 ml
Baxter AG
Austrija
koagulacioni faktor IX,
humani
BERININ P
praššak i rastvaraþ za
rastvor za
injekciju/infuziju
lioboþica sa
rastvaraþem u boþici,
1 po 5ml (600i.j./5ml)
CSL Behring GMBH
ATC
B02BD04
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
INN
humani faktor
koagulacije IX
Zašštiüeno ime leka
STAC
faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII)
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofi
lni faktor VIII)
HAEMATE P 250
injekcija
1 po 250 i.j./ 10 ml
rastv.
CSL Behring GmbH
Nemaþka
17.297,10
7200 i.j.
498.156,48
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofi
lni faktor VIII)
HAEMATE P 500
injekcija
1 po 500 i.j./ 20 ml
rastv.
CSL Behring GmbH
Nemaþka
32.432,20
7200 i.j.
467.023,68
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihemofi
lni faktor VIII)
HAEMATE P 1000
injekcija
1 po 1000 i.j./ 30 ml
rastv.
CSL Behring GmbH
Nemaþka
64.864,20
7200 i.j.
467.022,24
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:RCof)
WILATE® 450
lioboþica sa
praššak i rastvaraþ za rastvaraþem u boþici,
Octapharma
rastvor za
1 po 5ml (450i.j./5ml +
Pharmaceutika
injekciju/infuziju
400i.j./5ml)
Produktionsges m.b.H
Austrija
29.188,90
7200 i.j.
467.022,40
-
WILATE® 900
lioboþica sa
rastvaraþem u boþici,
1 po 10ml
Octapharma
(900i.j./10ml +
Pharmaceutika
800i.j./10ml)
Produktionsges m.b.H
Austrija
58.377,70
7200 i.j.
467.021,60
-
B02BD06
NAPOMENA
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:RCof)
praššak i rastvaraþ za
rastvor za
injekciju/infuziju
STAC
Strana 12
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066600
ATC
B02BD08
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
koagulacioni faktor VIIa,eptakog alfa ( aktivirani )
B02BD08
koagulacioni faktor
VIIa,eptakog
alfa(aktivirani)
INDIKACIJE
B03
B03B
B03BA
B03BA01
0051760
B03BA01
INDIKACIJE
0051560
0179700
cijanokobalamin
VITAMIN B12
Novo Nordisk A/S
Danska
77.844,20
DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
-
rastvor za injekciju
50 po 500 mcg/1ml
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
806,90
20 mcg
0,65
-
injekcija
5 po 2500mcg/2ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
319,90
20 mcg
0,51
-
Perniciozna anemija.
hidroksokobalamin
B03BA03
hidroksokobalamin
OHB 12
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
Krv i sliþni proizvodi
Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme
albumin,humani (5%)
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
OCTAPHARMA 5%
B05AA01
humani proteini
(najmanje 95%
albumina)
ALBUMIN (LJUDSKI)
5%
INDIKACIJE
lioboþica sa
rastvaraþem u boþici,1
praššak i rastvaraþ za po 2.2ml (1,2mg/2,2
rastvor za injekciju
ml)
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
na veliko
po DDD
STAC ; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII I faktor IX,te urodjeni deficit faktora VII, na osnovu miššljenja hematologa, interniste i pedijatra u
centrima za leþenje hemofilije.
ANTIANEMICI
Vitamin B12 i folna kiselina
Vitamin B12 (cijanokobalamin) i derivati
cijanokobalamin
B03BA03
B05
B05A
B05AA
B05AA01
0179350
NOVOSEVEN
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
rastvor za infuziju
rastvor za infuziju
1 po 250 ml 5%
Octapharma
Pharmazeutica
Produktionsges.m.b.H
Austrija
4.055,20
-
-
-
boþica,1 po 250 ml
(50g/ l)
Imunološški zavod d.d.
Hrvatska
3.447,00
-
-
-
STAC ; Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovama ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide);
opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.
Strana 13
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
B05AA01
INN
Zašštiüeno ime leka
albumin, humani (20%)
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Austrija
rastvor za infuziju
1 po 50ml 20%
Octapharma
Pharmazeutica
Produktionsges.m.b.H
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.127,00
-
-
-
0179351
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
OCTAPHARMA 20%
0179315
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
rastvor za infuziju
1 po 50ml 20%
Baxter AG
Austrija
3.127,00
-
-
-
0179323
B05AA01
albumin
UMAN ALBUMIN
rastvor za infuziju
1 po 50 ml 20%
Kedrion S.P.A.
Italija
3.127,00
-
-
-
0179046
B05AA01
albumin,humani
LJUDSKI ALBUMIN
20%
rastvor za infuziju
1 po 10 ml 20%
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
648,60
-
-
-
0179048
B05AA01
albumin,humani
LJUDSKI ALBUMIN
20%
rastvor za infuziju
boþica, 1 po 50ml
(20%)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
3.127,00
-
-
-
0179190
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
20% BEHRING
rastvor za infuziju
1 po 50 ml 20%
CSL Behring GmbH
Nemaþka
3.127,00
-
-
-
Nemaþka
3.127,00
-
-
-
0179360
0179701
0179186
0179185
B05AA01
B05AA01
B05AA01
B05AA01
NAPOMENA
B05AA07
0179340
B05AA07
albumin,phumani
(najmanje 95%
albumina)
albumin,humani
albumin,humani
HUMAN ALBUMIN
20% Biotest FH
ALBUMIN (LJUDSKI)
20%
PLASBUMIN®-20
PLASBUMIN®-20
rastvor za infuziju
staklena boþica, 1 po
50 ml 20%
Biotest Pharma GmbH
boþica, 1 po 50 ml
(200g/ l)
Imunološški zavod d.d.
Hrvatska
2.768,30
-
-
-
boþica staklena,1 po
50ml (20%)
Talecris
Biotherapeutics
GMBH
Nemaþka
3.127,00
-
-
-
rastvor za infuziju
boþica staklena,1 po
100ml (20%)
Talecris
Biotherapeutics
GMBH
Nemaþka
5.745,20
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 500 ml ( 60g/l +
9g/l)
Fresenius Kabi
Nemaþka
857,30
-
-
-
rastvor za infuziju
rastvor za infuziju
STAC
hidroksietilskrob + natrijum hlorid
hidroksietilskrob +
natrijum hlorid
VOLUVEN
Strana 14
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0179345
0179346
ATC
B05AA07
B05AA07
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
NAPOMENA
B05AA10
0172031
INN
hidroksietilskrob,
natrijum hlorid
B05AA10
NAPOMENA
B05B
B05BA
B05BA01
FO
Pakovanje i jaþina
leka
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500ml (60g/l + 9g/l)
HETASORB 10%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500ml (100g/l + 9g/l)
HAEMACCEL
rastvor za infuziju
10 po 500 ml 3.5%
Zašštiüeno ime leka
HETASORB 6%
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
-
-
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
714,20
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
970,90
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemaþka
3.952,40
-
-
-
STAC
poligelin
poligelin
STAC
Rastvori za intravensku primenu
Rastvori za parenteralnu ishranu
aminokiseline
0174030
B05BA01
alanin, arginin, cistein,
fenilalanin, glicin,
histidin, izoleucin,
leucin, lizin, metionin,
prolin, serin, glacijalna
sirüetna kiselina,
treonin, triptofan, valin HEPASOL 8%
0174041
B05BA01
aminokiseline
NAPOMENA
B05BA02
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
VAMINOLACT
rastvor za infuziju
1 po 500ml (4,64g/l +
10,72g/l + 0,52g/l +
0,88g/l + 5,82g/l +
2,8g/l + 10,4g/l +
13,09g/l + 6,88g/l +
1,1g/l + 5,73g/l +
2,24g/l + 4,42g/l +
4,4g/l + 0,7g/l +
10,08g/l
rastvor za infuziju
12 po 100 ml
Fresenius Kabi
Austrija
12.586,30
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
520,80
-
-
-
STAC
sojino ulje, fosfolipidi, glicerol
0171110
B05BA02
sojino ulje, fosfolipidi, LIPOVENOES 10%
glicerol
PLR
rastvor za infuziju
10 po 500ml
Fresenius Kabi
Austrija
16.490,50
-
-
-
0171290
B05BA02
ulje soje preþiššüeno
INTRALIPID 20 %
rastvor za infuziju
10 po 100ml(staklo)
Fresenius Kabi
Austrija
6.517,50
-
-
-
0171291
B05BA02
ulje soje preþiššüeno
INTRALIPID 20 %
rastvor za infuziju
10 po 100ml(plastika)
Fresenius Kabi
Austrija
6.517,50
-
-
-
Strana 15
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0171286
0171287
0171288
0171289
B05BA02
B05BA02
B05BA02
NAPOMENA
B05BA03
0173220
0173225
0173500
0173501
0173130
0173131
0173306
0174040
0171300
0171301
0171302
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.258,30
-
-
-
ŠŠvedska
1.258,30
-
-
-
Fresenius Kabi AB
ŠŠvedska
1.955,60
-
-
-
Fresenius Kabi AB
ŠŠvedska
1.955,60
-
-
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
68,60
-
-
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
85,00
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
68,60
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
85,00
-
-
-
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
68,60
-
-
-
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
85,00
-
-
-
B.Braun Melsungen
AG
Nemaþka
1.250,80
-
-
-
10 po 500 ml
Fresenius Kabi
Austrija
10.023,70
-
-
-
rastvor za infuziju
4 po 1.026 ml (900
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
10.016,90
-
-
-
rastvor za infuziju
4 po 1540 ml (1400
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
12.212,90
-
-
-
rastvor za infuziju
2 po 2566 ml (2300
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
9.622,90
-
-
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za infuziju
1 po 250ml(staklo)
20%
Fresenius Kabi AB
ŠŠvedska
rastvor za infuziju
1 po 250ml(plastika)
20%
Fresenius Kabi AB
rastvor za infuziju
1 po 500ml(staklo)
20%
INTRALIPID
rastvor za infuziju
1 po 500ml(plastika)
20%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500ml
(5%)
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500ml
(10%)
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500ml
(5%)
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500ml
(10%)
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
rastvor za infuziju
boca plastiþna,1 po
500ml
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
rastvor za infuziju
boca plastiþna,1 po
500ml
rastvor za infuziju
boca plastiþna, 20 po
100ml (50g/1l)
rastvor za infuziju
ATC
B05BA02
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
INN
ulje soje preþiššüeno
ulje soje preþiššüeno
ulje soje preþiššüeno
ulje soje preþiššüeno
Zašštiüeno ime leka
INTRALIPID
INTRALIPID
INTRALIPID
STAC
glukoza
B05BA03
glukoza
B05BA10
aminokiseline, vitamini, minerali
GLUCOSE 5%
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
AMINOSTERIL NHepa 8%
KABIVEN
KABIVEN
KABIVEN
Strana 16
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0171303
ATC
B05BA10
INN
aminokiseline,
vitamini, minerali
0174037
B05BA10
0174036
B05BA10
0174035
B05BA10
Proizvoÿaþ leka
rastvor za infuziju
4 po 1440 ml (1000
kcal)
Fresenius Kabi
rastvor za infuziju
2 po 2400 ml (1700
kcal)
Zašštiüeno ime leka
KABIVEN
PERIPHERAL
aminokiseline,
KABIVEN
vitamini,
minerali
,p
,g
, g PERIPHERAL
nin,Naglicerilfosfat,jabuþna AMINOSOL 10% E
0171304
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Austrija
11.462,50
-
-
-
Fresenius Kabi
Austrija
8.887,70
-
-
-
560,10
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
leucin,alanin,arginin,gl
icin,prolin,lizin...
AMINOSOL 15%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
848,10
-
-
-
B05BA10
aminokiseline
AMINOSOL 10%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
617,30
-
-
-
0174020
B05BA10
aminokiseline
AMINOVEN 5%
rastvor za infuziju
10 po 500 ml (50g/l)
Fresenius Kabi
Austrija
4.554,40
-
-
-
0174021
B05BA10
aminokiseline
AMINOVEN 10%
rastvor za infuziju
10 po 500 ml (100g/l)
Fresenius Kabi
Austrija
8.081,30
-
-
-
0174022
B05BA10
aminokiseline
AMINOVEN 15%
rastvor za infuziju
10 po 250 ml (150g/l)
Fresenius Kabi
Austrija
6.338,20
-
-
-
0174023
B05BA10
aminokiseline
AMINOVEN 15%
rastvor za infuziju
10 po 500 ml (150g/l)
Fresenius Kabi
Austrija
12.676,40
-
-
-
NAPOMENA
B05BB
B05BB01
STAC
Rastvori za elektrolitni disbalans
natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid
0175260
B05BB01
NATRII CHLORIDI
natrijum hlorid, kalijum INFUNDIBILE COMP.
hlorid, kalcijum hlorid (Ringerov rastv)
0175400
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum RINGEROV
hlorid, kalcijum hlorid RASTVOR
B05BB01
NATRII CHLORIDI
natrijum hlorid, kalijum INFUNDIBILE COMP.
hlorid, kalcijum hlorid (Ringerov rastv)
0175515
rastvor za infuziju
boca plasticna,1 po
500ml (8.6g/l+0.3g/l+
0.33g/l)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
80,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca,1 po 500ml
(8.6g/l+0.3g/l+ 0.33g/l)
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
80,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plasticna,1 po
500ml (8.6g/l+0.3g/l+
0.33g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
80,60
-
-
-
Strana 17
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0175410
0175185
0400156
ATC
B05BB01
Pakovanje i jaþina
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum
hlorid, kalcijum hlorid, HARTMANOV
natrijum laktat
RASTVOR
B05BB01
natrijum-hlorid, kalijumhlorid, kalcijum-hlorid, HARTMANOV
natrijum-laktat
RASTVOR
B05BC
B05BC01
manitol
B05BC01
manitol
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za infuziju
boca,1 po 500 ml (6,0
+ 0,373 + 0,294 +
3,25 g)
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
93,90
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500ml
(6,02g/l + 0,373g/l +
0,294g/l + 3,25g/l)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
93,90
-
-
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
121,90
-
-
-
131,80
-
-
-
Rastvori za osmotsku diurezu
MANITOL 20%
rastvor za infuziju
1 po 250 ml 20%
0400150
B05BC01
manitol
MANITOL 10%
rastvor za infuziju
1 po 500 ml 10%
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
0400430
B05BC01
manitol
MANITOL
rastvor za infuziju
1 po 250 ml 20%
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
121,90
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
131,80
-
-
-
0400431
B05BC01
manitol
MANITOL
B05D
9175730
9175731
9175732
rastvor za infuziju
1 po 500 ml 10%
Rastvori za peritonealnu dijalizu
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
2000ml
rastvor za
(13.6g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
716,60
-
-
-
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
2500ml
rastvor za
(13.6g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
825,00
-
-
-
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
5000ml
rastvor za
(13.6g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.143,50
-
-
-
Strana 18
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175733
9175734
9175735
9175736
9175737
9175738
ATC
INN
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
2000ml
rastvor za
(22.7g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
716,60
-
-
-
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
2500ml
rastvor za
(22.7g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
825,00
-
-
-
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
5000ml
rastvor za
(22.7g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.143,50
-
-
-
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
2000ml
rastvor za
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
716,60
-
-
-
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
2500ml
rastvor za
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
825,00
-
-
-
DIANEAL® PD4
plastiþna kesa 1 po
5000ml
rastvor za
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu /l+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.143,50
-
-
-
Strana 19
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175739
9175741
9175716
9175717
9175718
ATC
B05D...
INN
Zašštiüeno ime leka
tirozin,triptofan,fenilala
nin,treonin,serin,prolin
,glicin,alanin,valin,met
ionin,izoleucin,leucin,li
zin,histidin,arginin,kal
cijumhlorid,magnezijumhlorid,natrijumlaktat,natrijum-hlorid NUTRINEAL® PD4
B05D...
ikodekstrin,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
EXTRANEAL®
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
BALANCE 1.5%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
BALANCE 2.3%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
BALANCE 4.25%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
plastiþna kesa 1 po
2000ml
(0.3g/l+0.27g/l+0.57g/l
+0.646g/l+0.51g/l+0.5
95g/l+0.51g/l+0.951g/l
+1.393g/l+0.85g/l+0.8
5g/l+1.02g/l+0.955g/l+
0.714g/l+1.071g/l+0.1
rastvor za
84g/l+0.0508g/l+4.48g
peritonealnu dijalizu
/l+5.38g/l
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.381,70
-
-
-
plastiþna kesa 1 po
2000ml
rastvor za
(75g/l+5.4g/l+4.5g/l+0.
peritonealnu dijalizu
257g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
2.012,10
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
3.824,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
3.824,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 42,5 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
3.824,30
-
-
-
Strana 20
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175743
9175744
9175745
9175720
9175722
9175724
9175753
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
BALANCE 1.5%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
BALANCE 2.3%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
BALANCE 4.25%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05D..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05D..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
CAPD 17 Stay safe®
CAPD 18 Stay safe®
CAPD 19 Stay safe®
CAPD 2 Stay safe®
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.824,30
-
-
-
Nemaþka
3.824,30
-
-
-
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
3.824,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
2.866,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
2.866,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
2.866,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
2.866,30
-
-
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 42.5g/l)
Strana 21
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175755
9175757
9175754
9175756
9175758
9175721
ATC
INN
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05DB..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
Zašštiüeno ime leka
CAPD 3 Stay safe®
CAPD 4 Stay safe®
CAPD 2 Stay safe®
CAPD 3 Stay safe®
CAPD 4 Stay safe®
CAPD 17 Stay safe®
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.866,30
-
-
-
Nemaþka
2.866,30
-
-
-
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
3.306,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 42,5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
3.300,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
3.300,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
3.300,00
-
-
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 42,5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l
+ 15g/l)
Strana 22
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175723
9175725
9175726
9175727
9175728
9175729
ATC
INN
B05D..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05D..
natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid,glukoza
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
B05D...
B05D...
B05D...
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
glukoza,natrijumhlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
glukoza,natrijum
hlorid,natrijumlaktat,kalcijumhlorid,magnezijumhlorid
Zašštiüeno ime leka
CAPD 18 Stay safe®
CAPD 19 Stay safe®
GAMBROSOL trio 10
GAMBROSOL trio 10
GAMBROSOL trio 40
GAMBROSOL trio 40
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.300,00
-
-
-
Nemaþka
3.300,00
-
-
-
Gambro Dasco S.P.A.
Italija
699,60
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastiþna kesa, 1 po
5000ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.271g/l + 0.054g/l)
Gambro Dasco S.P.A.
Italija
943,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastiþna kesa, 1 po
2000ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.209g/l + 0.054g/l)
Gambro Dasco S.P.A.
Italija
699,60
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastiþna kesa, 1 po
5000ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.209g/l + 0.054g/l)
Gambro Dasco S.P.A.
Italija
943,40
-
-
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
Nemaþka
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l
+ 22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GMBH
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastiþna kesa, 1 po
2000ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.271g/l + 0.054g/l)
Strana 23
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0175150
0133110
0175510
0175180
0175240
0175516
0175312
0052720
ATC
4159061
Zašštiüeno ime leka
B05X
B05XA
B05XA01
kalijum - hlorid
B05XA01
kalijum - hlorid
B05XA02
natrijum hidrogenkarbonat
B05XA02
natrijum
hidrogenkarbonat
B05XA03
natrijum hlorid
B05XA03
B05XA03
B05XA03
B05XA03
BO5XA03
FO
Proizvoÿaþ leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Rastvori za intravensku primenu, kao dopunska terapijska sredstva
Rastvori elektrolita
KALIUM CHLORID
FRESENIUS
koncentrat za rastvor
za infuziju
20 po 20 ml
(1mmol/ml)
Fresenius Kabi Norge
Norvešška
864,70
-
-
-
NATRIUMBICARBON
AT FRESENIUS 8,4%
rastvor za infuziju
boþica,10 po 100ml
Fresenius Kabi
Austrija
2.212,20
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca staklena,1 po
500ml 9g/l
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
73,50
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca plastiþna,1 po
500 ml 9g/l
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
73,50
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca plastiþna,1 po
500 ml 0,9%
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
73,50
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca ,1 po 250ml
(9g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
60,00
-
-
-
natrijum-hlorid
SODIUM CHLORIDE
0.9%
rastvor za infuziju
boca plastiþna,20 po
100 ml (9g/l)
B.Braun Melsungen
AG
Nemaþka
1.199,90
-
-
-
Austrija
3.262,40
-
-
-
B05XC
B05XC..
asc.kis,nikotinamid
B05XC..
asc.kis,nikotinamid
NAPOMENA
B06
B06A
B06AA
B06AA02
4159064
INN
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Vitamini
SOLUVIT N
praššak za rastvor za
infuziju
10 po 10 ml
Fresenius Kabi
STAC
OSTALA HEMATOLOŠŠKA SREDSTVA
Ostala hematološška sredstva
Enzimi
fibrinolizin, dezoksiribonukleaza (goveÿa)
B06AA02
fibrinolizin,
dezoksiribonukleaza
(govedja)
FIBROLAN
mast
25g (1 Lij + 6,66
Cij)/1 g
Pfizer PGM
Francuska
461,60
-
-
-
B06AA02
fibrinolizin,
dezoksiribonukleaza
(govedja)
FIBROLAN
mast
50 g (1 Lij + 6,66
Cij)/1 g
Pfizer PGM
Francuska
900,70
-
-
-
Strana 24
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0100250
ATC
C
C01
C01A
C01AA
C01AA05
C01AA05
C01B
C01BD
C01BD01
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srþani glikozidi
Glikozidi digitalisa
digoksin
DILACOR
SEDACORON
0101355
C01BD01
amjodaron
CORDARONE
0105146
C01CA04
ampula, 6 po 2 ml
(0.25mg/2ml)
Republika
Srbija
104,90
0,25 mg
17,48
-
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 3 ml(150
Ebewe Pharma
za infuziju
mg/3ml)
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
617,50
0,2 g
164,67
-
ampula, 6 po 3 ml
(150 mg/3ml)
Francuska
740,90
0,2 g
164,64
-
Zdravlje a.d.
amjodaron
amjodaron
C01CA04
rastvor za
injekciju/infuziju
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa III
C01BD01
0105140
Participacija
osiguranog
lica
digoksin
0101441
C01C
C01CA
C01CA04
Cena leka
na veliko
po DDD
rastvor za injekciju
Sanofi Winthrop
Industrie
Stimulansi srþanog rada, iskljuþujuüi srþane glikozide
Adrenergiþka i dopaminergiþka sredstva
dopamin
dopamin
dopamin
DOPAMIN
DOPAMIN ADMEDA
50
injekcija
koncentrat za rastvor
za infuziju
5 po 50 mg/ 5 ml
Farmakos
Republika
Srbija
285,70
0,5 g
571,40
-
ampula, 5 po 5ml
(50mg/5ml)
Haupt Pharma
Wulfing
GMBH,Nemaþka za
Admeda Arzneimittel
GMBH
Nemaþka
408,70
0,5 g
817,40
-
Strana 25
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0105401
ATC
C01CA07
C01CA07
C01CA24
0105031
C01CA24
C01D
C01DA
C01DA02
0102182
0102180
INN
dobutamin
dobutamin
DOBUTAMIN
ADMEDA 250
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
427,60
0,5 g
855,20
-
Republika
Srbija
1.925,20
0,5 g
19,25
-
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 1 po 50ml
(250mg/50ml)
Haupt Pharma
Wulfing
GMBH,Nemaþka za
Admeda Arzneimittel
GMBH
Nemaþka
injekcija
50 po 1 mg/1ml
Jugoremedija a.d.
FO
adrenalin (epinefrin)
epinefrin (adrenalin)
ADRENALIN HCL
1:1000
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
C02
C02C
C02CA
C02CA06
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
NIRMIN
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 1,6ml
(1 mg/1,6 ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
788,50
-
-
-
NIRMIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 50 po 1,6ml
(5 mg/1,6 ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
1.468,30
-
-
-
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
Antagonisti alfa-adrenergiþkih receptora
urapidil
0103290
C02CA06
urapidil
EBRANTIL 25
injekcija
5 po 25 mg/5 ml
Altana Pharma AG
Nemaþka
1.674,00
50 mg
669,60
-
0103291
C02CA06
urapidil
EBRANTIL 50
injekcija
5 po 50 mg/10 ml
Altana Pharma AG
Nemaþka
2.266,30
50 mg
453,26
-
NAPOMENA
STAC
Strana 26
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0400140
0400141
ATC
C03
C03C
C03CA
C03CA01
C03CA01
C03CA01
C03CA02
0400040
C03CA02
C07
C07A
C07AB
C07AB02
0107497
C07AB02
C08
C08C
C08CA
C08CA06
0402102
C08CA06
NAPOMENA
INN
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
DIURETICI
Snažžni diuretici (Henleove petlje)
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
FO
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
furosemid
furosemid
furosemid
LASIX
LASIX
injekcija
5 po 20 mg/2 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
56,20
40 mg
22,48
-
529,60
40 mg
21,18
-
93,30
1 mg
18,66
-
274,30
0,15 g
1.645,80
-
1311,30
50 mg
131,13
-
injekcija
50 po 20 mg/2 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 2ml
(0,5 mg/2ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
bumetanid
bumetanid
YURINEX
BLOKATORI BETA-ADRENERGIýKIH RECEPTORA
Beta -adrenergiþki blokatori
Beta-adrenergiþki blokatori, selektivni
metoprolol
metoprolol
PRESOLOL
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5ml
(5mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala
Derivati dihidropiridina
nimodipin
nimodipin
NIMOTOP S
rastvor za infuziju
1 po 50 ml/10 mg
Bayer Healthcare AG
Nemaþka
STAC; Samo za leþenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
Strana 27
Lista B - Grupa D. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
4156151
4156150
4156152
ATC
INN
D
D08
D08A
D08AG
D08AG02 povidon jod
D08AG02
D08AG02
D08AG02
povidon jod
povidon jod
povidon jod
Zašštiüeno ime leka
POVIDON JOD
POVIDON JOD
POVIDON JOD
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
LEKOVI ZA LEýENJE BOLESTI KOZE I POTKOŽŽNOG TKIVA(DERMATICI)
ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
Antiseptici i dezinficijensi
Proizvodi sa jodom
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
pena za kožžu
kontejner plastiþni, 1
po 500 ml (7,5%)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
338,60
-
-
-
rastvor za kožžu
kontejner plastiþni, 1
po 500 ml (10%)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
298,40
-
-
-
pena za kožžu
kontejner plastiþni, 1
po 5000ml (7,5%)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
2.271,80
-
-
-
Strana 28
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0141132
0141135
ATC
G
G02
G02A
G02AB
G02AB01
G02AB01
G02AB01
G02AD
G02AD02
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Cena leka
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
na veliko
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI LEKOVI ZA LEýENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI
OSTALI GINEKOLOŠŠKI LEKOVI
Preparati za kontrakciju uterusa
Ergot alkaloidi
Participacija
osiguranog
lica
metilergometrin
metilergometrin
METHYLERGOMETR
IN
metilergometrin
METHYLERGOMETR
IN
injekcija
injekcija
50 po 0,1 mg/1 ml
50 po 0,2 mg/1 ml
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
327,10
0,2 mg
13,08
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
663,20
0,2 mg
13,26
-
Prostaglandini
dinoproston (PGE2)
4143125
G02AD02
dinoproston (PGE2)
PREPIDIL gel
gel
1 po 3 g/0,5 mg
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.913,00
0,5 mg
1.913,00
-
6143120
G02AD02
dinoproston (PGE2)
PROSTIN E2
vaginalna tableta
4 po 3 mg
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
4.438,20
0,5 mg
184,93
-
rastvor za injekciju
1 po 0,25mg/ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
964,50
2,5 mg
9.645,00
-
NAPOMENA
G02AD04
0143043
G02AD04
NAPOMENA
STAC
karboprost (PGM15)
karboprost (PGM15)
PROSTIN 15 M
STAC
Strana 29
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
G02C
G02CA
G02CA03
0142102
G02CA03
G03
G03B
G03BA
G03BA03
0048619
G03BA03
G03D
G03DA
G03DA03
0048468
G03DA03
G03G
G03GA
G03GA01
0044143
0044142
0044144
G03GA01
G03GA01
Ostali ginekološški preparati
Simpatikometici kod prevremenog poroÿaja (tokolitici)
fenoterol
fenoterol
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 5 po 10 ml
(0.5mg/10ml)
Boehringer Ingelheim
Espana S.A.
ŠŠpanija
564,10
-
-
-
Republika
Srbija
442,60
18 mg
6,37
-
Republika
Srbija
494,70
10 mg
3,96
-
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
Androgeni
Derivati 3-androst-4ona
testosteron enantat
testosteron enantat
TESTOSTERON
Depo
injekcija
5 po 250 mg/ml
Galenika a.d.
Gestageni
Derivati pregnena
hidroksiprogesteron
hidroksiprogesteron
PROGESTERON
Depo
rastvor za injekciju
5 po 250 mg/ml
Galenika a.d.
Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije
Gonadotropini
horiogonadotropin
horiogonadotropin
horiogonadotropin
horionski
G03GA01 gonadotropin
NAPOMENA
PARTUSISTEN
PREGNYL
PREGNYL
PREGNYL®
injekcija
3 po 1500 i.j. sa rastv.
N.V.Organon
Holandija
360,90
250 i.j
20,05
-
injekcija
3 po 5000 i.j. sa
rastv.
N.V.Organon
Holandija
992,80
250 i.j
16,55
-
N.V. Organon
Holandija
339,30
250 i.j
16,97
-
lio-ampula sa
praššak i rastvaraþ za rastvaraþem, 1 po 1ml
rastvor za injekciju
(5000i.j./1ml)
Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.
Strana 30
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
G03GA02
0044086
0044400
G03GA02
G03GA02
INDIKACIJE
menotrofin ( humani menopauzalni gonadotropin )
menotrofin
menotrofin
MENOPUR
MERIONAL
injekcija
10 boþica po (75 i.j.)
sa 10amp po 1ml
rastvaraþa
lioboþica sa
rastvaraþem u ampuli,
praššak i rastvaraþ za
1 po 1ml
rastvor za injekciju
(75i.j.FSH/75i.j.LH)
Ferring GmbH
Nemaþka
16.993,20
30 i.j.
679,73
-
IBSA Institut
Biochemique S.A.
ŠŠvajcarska
1.699,30
30 i.j.
679,72
-
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno oššteüenje ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
NAPOMENA
G03GA04 urofolitropin
0044412
G03GA04
urofolitropin
FOSTIMON
lioboþica sa
praššak i rastvaraþ za rastvaraþem u ampuli,
rastvor za injekciju
1 po 1ml (75i.j./1ml)
IBSA Institut
Biochemique S.A.
ŠŠvajcarska
1.150,60
75 i.j.
1.150,60
INDIKACIJE
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno oššteüenje ).
NAPOMENA
G03GA05
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
folitropin alfa
0044250
G03GA05
INDIKACIJE
folitropin alfa
GONAL-F
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
lioboþica sa
rastvaraþem u
ššpricu,1 po 75 i.j./ml
Merck Serono S.P.A.
Italija
2.498,80
75 i.j.
2.498,80
-
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno oššteüenje ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
G03GA06 folitropin beta
0044226
G03GA06
folitropin beta
PUREGON
injekcija
0,5 ml po 50 i.j./0,5 ml
N.V.Organon
Holandija
1.601,10
75 i.j.
2.401,65
-
0044227
G03GA06
folitropin beta
PUREGON
injekcija
0,5 ml po 100 i.j./0,5
ml
N.V.Organon
Holandija
3.324,30
75 i.j.
2.493,23
-
INDIKACIJE
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno oššteüenje ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 31
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0140150
0140115
0140116
ATC
H
H01
H01B
H01BB
H01BB02
oksitocin
H01BB02
oksitocin
H01BB02
H01BB02
NAPOMENA
H01C
H01CB
H01CB02
0049190
H01CB02
INDIKACIJE
H01CB02
INN
oksitocin
oksitocin
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
DDD
HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUýUJUûI POLNE HORMONE I INSULINE
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
Hormoni zadnjeg režžnja hipofize
Oksitocin i analozi
OXYTOCIN
SYNTHETIC
injekcija
100 po 10 i.j./ml
Gedeon Richter
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Maÿarska
3.096,50
15 i.j.
46,45
-
SYNTOCINON
rastvor za
injekciju/koncentrat za
Novartis Pharma Stein
rastvor za infuziju
ampula,100 po 5ij/ml
AG
ŠŠvajcarska
2.188,40
15 i.j.
65,65
-
SYNTOCINON
rastvor za
injekciju/koncentrat za
Novartis Pharma Stein
rastvor za infuziju
ampula,100 po 10ij/ml
AG
ŠŠvajcarska
3.677,10
15 i.j.
55,16
-
ŠŠvajcarska
3.833,50
0,7 mg
5.366,90
-
STAC
Hormoni hipotalamusa
Antagonisti hormona rasta
oktreotid
oktreotid
SANDOSTATIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula,5 po 1ml
(0,1mg/ml)
Novartis Pharma Stein
AG
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolniþkog leþenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hiruršškim putem izleþeni kao nastavak bolniþkog leþenja.
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i žželuca u bolniþkim uslovima.
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu digestivnog trakta koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolniþkim uslovima.
oktreotid
0049195
H01CB02
oktreotid
SANDOSTATIN LAR
praššak i rastvaraþ za lioboþica i rastvor u
suspenziju za injekciju ššpricu,1 po 10 mg
Novartis Pharma AG
ŠŠvajcarska
52.160,60
0,7 mg
3.651,24
-
0049196
H01CB02
oktreotid
SANDOSTATIN LAR
praššak i rastvaraþ za lioboþica i rastvor u
suspenziju za injekciju ššpricu,1 po 20 mg
Novartis Pharma AG
ŠŠvajcarska
87.271,70
0,7 mg
3.054,51
-
Strana 32
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0049197
ATC
H01CB02
INDIKACIJE
H01CB03
0049231
0049232
0049233
H01CB03
H01CB03
H01CB03
INDIKACIJE
H02
H02A
H02AB
H02AB01
0047286
0047140
0047219
0047220
INN
oktreotid
Zašštiüeno ime leka
SANDOSTATIN LAR
Novartis Pharma AG
ŠŠvajcarska
DDD
Participacija
osiguranog
lica
116.787,20
0,7 mg
2.725,03
-
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
injekcija, ššpric
1 po 60 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
64.258,80
3 mg
3.212,94
-
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
injekcija, ššpric
1 po 90 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
90.780,90
3 mg
3.026,03
-
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
injekcija, ššpric
1 po 120 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
102.776,60
3 mg
2.569,42
-
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolniþkog leþenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hiruršškim putem izleþeni kao nastavak bolniþkog leþenja.
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
Glukokortikoidi
betametazondinatrijum fosfat,betametazon dipropionat
H02AB01
H02AB02
deksametazon
H02AB02
deksametazon
H02AB04
metilprednizolon
H02AB04
praššak i rastvaraþ za lioboþica i rastvor u
suspenziju za injekciju ššpricu,1 po 30 mg
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
na veliko
po DDD
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolniþkog leþenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hiruršškim putem izleþeni kao nastavak bolniþkog leþenja.
lanreotid
betametazondinatriju
m fosfat, betametazon
dipropionat
DIPROPHOS
H02AB04
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
metilprednizolon
metilprednizolon
injekcija
5 po (2mg+5mg)/ml
Schering Plough
Belgija
1.274,80
1,5 mg
54,63
-
injekcija
25 po 4 mg/1 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
610,90
1,5 mg
9,16
-
LEMOD SOLU
praššak i rastvaraþ za
lioboþica sa
rastvor za
rastvaraþem u ampuli,
injekciju/infuziju
1 po 2ml (125mg/2ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
158,90
20 mg
25,42
-
LEMOD SOLU
lioboþica sa
praššak i rastvaraþ za rastvaraþem u ampuli,
rastvor za
1 po 7,8ml
injekciju/infuziju
(500mg/7,8ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
559,70
20 mg
22,39
-
DEXASON
Strana 33
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0047216
0047218
ATC
H02AB04
H02AB04
INN
metilprednizolon
metilprednizolon
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
LEMOD SOLU
praššak i rastvaraþ za
lioboþica sa
rastvor za
rastvaraþem u ampuli,
injekciju/infuziju
15 po 1ml (20mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
680,20
20 mg
45,35
-
LEMOD SOLU
praššak i rastvaraþ za
lioboþica sa
rastvor za
rastvaraþem u ampuli,
injekciju/infuziju
15 po 1ml (40mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
1.267,90
20 mg
42,26
-
680,50
20 mg
45,37
-
0047173
H02AB04
metilprednizolon
NIRYPAN SOLUBILE
injekcija
15 po 20 mg sa rastv.
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
0047174
H02AB04
metilprednizolon
NIRYPAN SOLUBILE
injekcija
15 po 40 mg sa rastv.
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1.267,80
20 mg
42,26
-
LEMOD-DEPO
suspenzija za injekcija
boþica, 10 po 1ml
(40mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
844,40
20 mg
42,22
-
LEMOD - SOLU
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaraþem za
dvodelna boþica, 1 po
parenteralnu upotrebu
1ml (40mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
129,20
20 mg
64,60
-
LEMOD - SOLU
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaraþem za
dvodelna boþica, 1 po
parenteralnu upotrebu
2ml (125mg/2ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
226,50
20 mg
36,24
-
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
lioboþica sa
rastvaraþem za
rastvaraþem u ampuli,
parenteralnu upotrebu 1 po 2ml (100mg/2ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
70,60
30 mg
21,18
-
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
lioboþica sa
rastvaraþem za
rastvaraþem u ampuli,
parenteralnu upotrebu 1 po 4ml (500mg/4ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
215,20
30 mg
12,91
-
0047212
0047222
0047221
0047120
0047121
H02AB04
H02AB04
metilprednizolon
metilprednizolon
H02AB04
metilprednizolon
H02AB09
hidrokortizon (kortizol)
H02AB09
H02AB09
hidrokortizon
hidrokortizon
Strana 34
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0029781
ATC
J
J01
J01A
J01AA
J01AA12
tigeciklin
J01AA12
tigeciklin
NAPOMENA
J01C
J01CA
J01CA01
0021105
1021776
1021778
0020015
0020016
INN
TYGACIL
FO
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 10 po 50mg
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
53.980,80
0,1 g
10.796,16
-
STAC
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Penicilini šširokog spektra
ampicilin
J01CA01
ampicilin
J01CA04
amoksicilin
J01CA04
amoksicilin
J01CA04
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Tetraciklini
Tetraciklini
amoksicilin
PENTREXYL
injekcija
50 po 1g
Bristol Myers - Squibb
S.R.L.
Italija
4.374,10
2g
174,96
-
AMOKSICILIN
kapsula, tvrda
boþica, 100 po 250mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
489,70
1g
19,59
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
783,40
1g
15,67
-
AMOKSICILIN
kapsula, tvrda
boþica, 100 po 500mg
Penicilini osetljivi na beta-laktamazu
J01CE
J01CE01
benzilpenicilin
J01CE01
benzilpenicilin
PAN - PENI G
SODIUM 1 MUI
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena,50 po
1000000 i.j.
Panpharma
Francuska
2.430,80
1600000i.j.
77,79
-
benzilpenicilin
PAN - PENI G
SODIUM 5 MUI
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena,50 po
5000000 i.j.
Panpharma
Francuska
8.888,10
1600000i.j.
56,88
-
J01CE01
Strana 35
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
boþica, 50 po 800000
i.j. (600000i.j.+
200000i.j.)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
50 po
(600000+200000 i.j.)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
ATC
J01CE30
INN
Zašštiüeno ime leka
benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin
0020056
J01CE30
benzilpenicilin,
prokainbenzilpenicilin
PANCILLIN
praššak za suspenziju
za injekciju
0020081
J01CE30
benzilpenicilin,
prokainbenzilpenicilin
JUGOCILLIN
praššak za rastvor za
injekciju
J01CR
J01CR01
ampicilin, sulbaktam
0021356
0021357
0021355
0021565
J01CR01
J01CR01
0021998
873,00
1600000i.j.
34,92
-
873,00
1600000i.j.
34,92
-
ampicilin, sulbaktam
ampicilin, sulbaktam
AMPISULCILLIN
boþica staklena, 10 po
750mg (500mg +
250mg)
Zdravlje AD
Republika
Srbija
1.129,60
2g
451,84
AMPISULCILLIN
boþica staklena, 10 po
praššak za rastvor za
1,5g (1000mg +
injekciju
500mg)
Zdravlje AD
Republika
Srbija
1.525,20
2g
305,04
AMPISULCILLIN
boþica staklena, 10 po
praššak za rastvor za
3g (2000mg +
injekciju
1000mg)
Zdravlje AD
Republika
Srbija
2.308,30
2g
230,83
Lek Farmaceutska
Družžba d.d.
Slovenija
1.129,10
3g
677,46
-
Italija
18.361,10
14 g
5.355,32
-
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
NAPOMENA
Participacija
osiguranog
lica
praššak za rastvor za
injekciju
ampicilin, sulbaktam
J01CR05
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Kombinacije penicilina, ukljuþujuüi i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
J01CR01
NAPOMENA
J01CR05
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
AMOKSIKLAV LEK
1,2 g
praššak za rastvor za
injekciju
5 po (1000mg+
200mg)
**
piperacilin, tazobaktam
piperacilin, tazobaktam TAZOCIN
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
boþica, 12 po (4000 +
500 mg)
Wyeth Lederle S.P.A.
STAC
Strana 36
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
J01D
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
J01DB
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Cefalosporini I generacije
J01DB04
cefazolin
0321961
J01DB04
cefazolin
GALECEF
praššak za rastvor za
injekciju
50 po 1000 mg
Galenika a.d.
Republika
Srbija
8.937,60
3g
536,26
-
0321030
J01DB04
cefazolin
PRIMACEPH
praššak za rastvor za
injekciju
50 po 1 g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
8.937,60
3g
536,26
-
50 po 1 g
Habit Pharm a.d. U
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A., Italija
Republika
Srbija
8.937,60
3g
536,26
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
225,80
3g
903,20
-
1 po 1500mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
387,90
3g
775,80
-
1 po 1500 mg
Habit Pharm a.d.u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A. Italija
Republika
Srbija
387,90
3g
775,80
-
1 po 750 mg
Habit Pharm a.d.u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A. Italija
Republika
Srbija
225,80
3g
903,20
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
122,60
4g
980,80
-
223,00
4g
892,00
-
446,00
4g
892,00
-
0321962
0321971
0321972
0321025
0321024
0321140
J01DB04
cefazolin
J01DC
J01DC02
cefuroksim
J01DC02
cefuroksim
J01DC02
J01DC02
J01DC02
CEFAZOLIN
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
Cefalosporini II generacije
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
J01DD
J01DD01
cefotaksim
J01DD01
cefotaksim
NILACEF
praššak za rastvor za
injekciju
NILACEF
praššak za rastvor za
injekciju
CEFUROKSIM
praššak za rastvor za
injekciju
CEFUROKSIM
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 750mg
Cefalosporini III generacije
TOLYCAR
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 1000 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1 po 2000 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
0321141
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
praššak za rastvor za
injekciju
0321142
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 500 mg
Strana 37
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0321143
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
praššak za rastvor za
injekciju
0321144
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
praššak za rastvor za
injekciju
TOLYCAR
praššak za rastvor za
injekciju
20 po 2000 mg
CEFOTAKSIM
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena, 1 po
1000 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
223,00
4g
892,00
-
CEFOTAKSIM
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena, 5 po
1000 mg
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
1.114,90
4g
891,92
-
0321145
0321981
0321980
J01DD01
J01DD01
J01DD01
NAPOMENA
J01DD02
cefotaksim
cefotaksim
cefotaksim
20 po 500 mg
20 po 1000 mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
2.453,50
4g
981,40
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
4.459,70
4g
891,94
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
8.919,30
4g
891,93
-
STAC **
ceftazidim
0321600
J01DD02
ceftazidim
FORCAS
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 1000 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
435,90
4g
1.743,60
-
0321601
J01DD02
ceftazidim
FORCAS
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
254,70
4g
2.037,60
-
CEFTAZIDIM
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 1 g
Habit Pharm a.d. U
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A., Italija
Republika
Srbija
435,90
4g
1.743,60
-
AZARAN
praššak za rastvor za
injekciju
boþica, 50 po
1000mg
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
20.496,40
2g
819,86
-
LONGACEPH
praššak za rastvor za
injekciju
Galenika a.d.
Republika
Srbija
4.098,70
2g
819,74
-
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za boþica staklena, 10 po
injekciju
250mg
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1.130,70
2g
904,56
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
5.653,70
2g
904,59
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1.997,90
2g
799,16
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
9.989,20
2g
799,14
-
0321023
J01DD02
NAPOMENA
J01DD04
0321758
0321329
0321990
J01DD04
J01DD04
J01DD04
ceftazidim
STAC **
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
10 po 1 g
0321993
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za
injekciju
0321991
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za boþica staklena, 10 po
injekciju
500mg
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za boþica staklena, 50 po
injekciju
500mg
0321994
J01DD04
ceftriakson
boþica staklena, 50
po 250mg
Strana 38
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0321992
0321995
0321985
0321986
0321987
0321988
0321022
0321021
ATC
J01DD04
J01DD04
J01DD04
J01DD04
J01DD04
J01DD04
J01DD04
J01DD04
NAPOMENA
J01DE
J01DE01
0321914
0321631
0321630
J01DE01
JO1DE01
JO1DE01
NAPOMENA
INN
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za boþica staklena, 10 po
injekciju
1g
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za boþica staklena, 50 po
injekciju
1g
4.098,70
2g
819,74
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena, 1 po
1g
20.496,40
2g
819,86
-
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena, 5 po
1g
409,90
2g
819,80
-
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena, 1 po
2g
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
2.049,30
2g
819,72
-
865,30
2g
865,30
-
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena, 5 po
2g
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
4.325,60
2g
865,12
-
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za
injekciju
10 po 1 g
Habit Pharm a.d.u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A. Italija
Republika
Srbija
4.098,70
2g
819,74
-
CEFTRIAKSON
praššak za rastvor za
injekciju
50 po 1g
Habit Pharm a.d.u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A. Italija
Republika
Srbija
20.496,40
2g
819,86
-
Galenika a.d.
Republika
Srbija
621,50
2g
1.243,00
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
313,40
2g
1.253,60
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
621,50
2g
1.243,00
-
STAC ** ,izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno amp od 250 mg
Cefalosporini IV generacije
cefepim
cefepim
cefepim
cefepim
MAXICEF
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
CEFIM
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
CEFIM
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 1000mg
boþica, 1 po 500mg
boþica, 1 po 1000mg
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Strana 39
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0029750
0029751
0029753
0029754
ATC
J01DH
J01DH02
meropenem
J01DH02
meropenem
J01DH02
J01DH02
J01DH02
NAPOMENA
J01DH03
0029780
J01DH03
NAPOMENA
J01DH51
0029506
0029507
J01DH51
J01DH51
NAPOMENA
J01E
J01EE
J01EE01
0026601
J01EE01
INN
meropenem
meropenem
meropenem
Zašštiüeno ime leka
FO
MERONEM
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Karbapenemi
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
10 po 500 mg
Astra Zeneca UK
Limited
Velika Britanija
11.788,70
2g
4.715,48
-
MERONEM
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
10 po 1000 mg
Astra Zeneca UK
Limited
Velika Britanija
21.989,40
2g
4.397,88
-
MEROCID®
prasak za rastvor za
injekciju/infuziju
boþica staklena,10 po
500mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
11.788,70
2g
4.715,48
-
MEROCID®
prasak za rastvor za
injekciju/infuziju
boþica staklena,10 po
1000mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
21.989,40
2g
4.397,88
-
injekcija
1 po 1 g
Merck Sharp and
Dohme
Francuska
4.570,00
1g
4.570,00
-
TIENAM I.V.
praššak za koncentrat
za rastvor za infuziju
boþica, 10 po 1g
(500mg + 500mg)
Laboratoires Merck
Sharp & Dohme Chibret
Francuska
10.068,90
2g
4.027,56
-
MIPECID®
boþica staklena, 10 po
praššak za rastvor za
1000mg
infuziju
(500mg+500mg)
PharmaSwiss D.o.o.
Republika
Srbija
10.068,90
2g
4.027,56
-
1,92 g
445,44
-
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
ertapenem natrijum
ertapenem natrijum
INVANZ
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
imipenem,cilastatin
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Sulfonamidi i trimetoprim
Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, ukljuþujuüi derivate
sulfametoksazol, trimetoprim
sulfametoksazol,trimet
oprim
BACTRIM Roche
ampula, 10 po 5ml
koncentrat za rastvor (400mg/5ml+80mg/5m F.Hoffmann-La Roche
za infuziju
l)
LTD
ŠŠvajcarska
1.113,60
Strana 40
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0325484
ATC
J01F
J01FA
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
NAPOMENA
J01FF
J01FF01
0326041
0326223
0025010
0024552
0024553
0024423
0024420
0024421
J01FF01
J01FF01
INN
klindamicin
klindamicin
streptomicin
Hemofarm AD
Srbija
693,50
0,5 g
693,50
KLINDAMICIN
CLINDAMYCIN-MIP
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2ml
(150mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
1.036,40
1.8 g
621,84
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4ml
(600mg/4ml)
Chephasaar
Chem.Pharm.
Nemaþka
907,60
1.8 g
544,56
-
Republika
Srbija
3.786,00
1g
75,72
-
Galenika a.d.
Republika
Srbija
471,90
0.24 g
141,57
-
Galenika a.d.
Republika
Srbija
575,40
0.24 g
115,08
-
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
291,70
0.24 g
350,04
-
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
360,70
0.24 g
216,42
-
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
471,90
0.24 g
141,57
-
Aminoglikozidni antibakterijski lekovi
Streptomicini
STREPTOMICINSULFAT
praššak za rastvor za
injekciju
50 po 1 g
Galenika a.d.
Ostali aminoglikozidi
J01GB
J01GB03
gentamicin
J01GB03
gentamicin
J01GB03
boþica, 1 po 500mg
Linkozamidi
J01GA01
J01GB03
praššak za rastvor za
infuziju
DDD
Participacija
osiguranog
lica
klindamicin
streptomicin
J01GB03
HEMOMYCIN
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
STAC
J01G
J01GA
J01GA01
J01GB03
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Makrolidi, linkozamidi streptogramini
Makrilidi
gentamicin
gentamicin
gentamicin
gentamicin
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
injekcija
10 po 2ml(80mg/2ml)
injekcija
10 po 2ml(120mg/2ml)
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(20 mg/2 ml)
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(40 mg/2 ml)
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(80 mg/2 ml)
Strana 41
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0024422
ATC
J01GB03
INN
gentamicin
Zašštiüeno ime leka
GENTAMICIN
FO
Pakovanje i jaþina
leka
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(120 mg/2 ml)
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
575,40
0.24 g
115,08
-
471,90
0.24 g
141,57
-
0024580
J01GB03
gentamicin
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
10 po 2 ml(80mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
0024582
J01GB03
gentamicin
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
10 po 2 ml/(120 mg/2
ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
575,40
0.24 g
115,08
-
J01GB06
amikacin
J01GB06
amikacin
AMIKACIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula,10 po 100
mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
525,40
1g
525,40
-
AMIKACIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 500
mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
1.977,50
1g
395,50
-
Zdravlje a.d.
Republika
Srbija
1.542,80
0.5 g
1.542,80
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
1.127,80
0.5 g
1.127,80
-
Alkaloid d.o.o.
Republika
Srbija
857,40
0,5 g
857,40
-
0024282
0024283
J01GB06
NAPOMENA
J01M
J01MA
J01MA02
0329196
0329412
0329403
J01MA02
J01MA02
J01MA02
NAPOMENA
J01X
J01XA
J01XA01
0029792
0029790
0029793
J01XA01
J01XA01
J01XA01
amikacin
**
Hinolonski antibakterijski lekovi
Fluorhinoloni
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
CIPROCINAL
rastvor za infuziju
boþica,5 po 100
mg/50ml
MAROCEN
injekcija
5 po 100 mg/10 ml
CITERAL®
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula,5 po 10ml
(100mg/10ml)
**
Ostali antibakterijski lekovi
Glikopeptidni antibakterijski lekovi
vankomicin
vankomicinn
vankomicinn
vankomicinn
VANCOMYCIN-MIP
praššak za rastvor za
infuziju
boþica staklena, 1 po
500mg
Chephasaar
Chem.Pharm.
Nemaþka
618,00
2g
2.472,00
-
VANCOMYCIN-MIP
praššak za rastvor za
infuziju
boþica staklena, 5 po
500mg
Chephasaar
Chem.Pharm.
Nemaþka
3.089,90
2g
2.471,92
-
VANCOMYCIN-MIP
praššak za rastvor za
infuziju
boþica staklena, 1 po
1000mg
Chephasaar
Chem.Pharm.
Nemaþka
1.209,40
2g
2.418,80
-
Strana 42
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0029791
0029795
0029796
0029291
0029292
ATC
J01XA01
J01XA01
J01XA01
J01XA01
J01XA01
NAPOMENA
J01XA02
0029760
J01XA02
INN
vankomicinn
vankomicinn
vankomicinn
vankomicin
vankomicin
Zašštiüeno ime leka
VANCOMYCIN-MIP
EDICIN
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
6.047,40
2g
2.418,96
-
Slovenija
618,00
2g
2.472,00
-
Slovenija
1.209,40
2g
2.418,80
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
praššak za rastvor za
infuziju
boþica staklena, 5 po
1000mg
Chephasaar
Chem.Pharm.
Nemaþka
1 po 500 mg
Lek Farmaceutska
Družžba d.d.
injekcija
injekcija
1 po 1 g
Lek Farmaceutska
Družžba d.d.
VANCOTEX
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 500 mg
Pharmatex Italia SRL
Italija
618,00
2g
2.472,00
-
VANCOTEX
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 1g
Pharmatex Italia SRL
Italija
1.209,40
2g
2.418,80
-
TARGOCID
lioboþica sa
praššak za rastvor za rastvaraþem u ampuli,
injekciju
1 po 3ml (200mg/3ml)
Gruppo Lepetit SPA
Italija
1.819,60
0,4 g
3.639,20
-
EDICIN
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
teikoplanin
teikoplanin
0029761
J01XA02
teikoplanin
TARGOCID
lioboþica sa
praššak za rastvor za rastvaraþem u ampuli,
injekciju
1 po 3ml (400mg/3ml)
Gruppo Lepetit SPA
Italija
3.425,20
0,4 g
3.425,20
-
0029051
J01XA02
teikoplanin
PLANICID®
praššak za rastvor za boþica staklena, 10 po
injekciju/infuziju
200mg
PharmaSwiss d.o.o.
Srbija
18.196,10
0,4 g
3.639,22
-
0029052
J01XA02
teikoplanin
PLANICID®
praššak za rastvor za boþica staklena, 10 po
injekciju/infuziju
400mg
PharmaSwiss d.o.o.
Srbija
34.252,20
0,4 g
3.425,22
-
Republika
Srbija
160,30
1,5 g
480,90
-
NAPOMENA
J01XD
J01XD01
0029081
J01XD01
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Derivati imidazola
metronidazol
metronidazol
ORVAGIL
rastvor za infuziju
100ml (500mg/100ml)
Galenika a.d.
Strana 43
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
1029050
ATC
J01X
J01XX
J01XX08
linezolid
J01XX08
linezolid
NAPOMENA
J02
J02A
J02AA
J02AA01
0327470
J02AA01
NAPOMENA
J02AA01
0327490
0327491
J02AA01
J02AA01
NAPOMENA
J02AC
J02AC01
0327312
0327357
J02AC01
J02AC01
NAPOMENA
J02AC03
0327534
J02AC03
NAPOMENA
INN
Zašštiüeno ime leka
ZENIX
FO
film tableta
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Ostali antibakterijski lekovi
Ostali antibakterijski lekovi
blister, 10 po 600mg
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Hemofarm AD
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Srbija
45.447,60
1,2 g
9.089,52
Francuska
737,80
35 mg
516,46
-
STAC
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Antimikotici za sistemsku primenu
amfotericin b
amfotericin b
FUNGIZONE
rastvor za infuziju
1 po 50mg
Bristol-Myers Squibb
AMPHOCIL
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
13.039,50
35 mg
9.127,65
-
AMPHOCIL
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 100 mg
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
23.441,70
35 mg
8.204,60
-
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
amfotericin b
amfotericin b
amfotericin b
STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zašštite.
Derivati triazola
flukonazol
flukonazol
flukonazol
DIFLUCAN
FLUCONAL
rastvor za infuziju
1 po 100 ml/(2 mg/ml)
Pfizer PGM
Francuska
1.004,20
0,2 g
1.004,20
-
rastvor za infuziju
boþica staklena, 1 po
100ml (2mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
1.004,20
0,2 g
1004,20
-
praššak za rastvor za
infuziju
1 po 200 mg
Pfizer PGM
Francuska
10.668,60
0,4 g
21.337,20
-
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
vorikonazol
vorikonazol
VFEND
STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zašštite.
Strana 44
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
DDD
0327560
J02AX04
kaspofungin
CANCIDAS
praššak za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
Merck Sharp &
Dohme Idea Inc.
ŠŠvajcarska
45.144,00
50 mg
45.144,00
-
0327561
J02AX04
kaspofungin
CANCIDAS
praššak za rastvor za
infuziju
1 po 70 mg
Merck Sharp &
Dohme Idea Inc.
ŠŠvajcarska
57.421,20
50 mg
41.015,14
-
J05AB01
NAPOMENA
J05AB06
0328260
J05AB06
NAPOMENA
J05AX
J05AX07
0328650
J05AX07
NAPOMENA
J06
J06A
J06AA
J06AA03
0010200
J06AA03
FO
Participacija
osiguranog
lica
kaspofungin
0328270
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
na veliko
po DDD
ATC
J02AX
J02AX04
NAPOMENA
J05
J05A
J05AB
J05AB01
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Ostali antimikotici za sistemsku primenu
STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zašštite.
ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
Nukleozidi i nukleotidi, iskljuþujuüi inhibitore reverzne transkriptaze
aciklovir
aciklovir
ZOVIRAX
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 5 po 250mg
GlaxoSmithKline SPA
Italija
4.004,80
4g
12.815,36
-
praššak za rastvor za
infuziju
1 po 500 mg
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
3.393,80
0,5 g
3.393,80
-
ŠŠvajcarska
150.761,40
0,18 g
5.025,38
-
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
ganciklovir
ganciklovir
CYMEVENE
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Ostali
enfuvirtid
enfuvirtid
FUZEON
60 po
praššak za rastvor za 108mg/1,1ml(90mg/ml F.Hoffmann-La Roche
injekciju
)
Ltd
STAC ; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo leþeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske
rezistencije pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka možže sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20
IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI
Imunoserumi
Imunoserumi
antiserum protiv zmijskog otrova (konjski )
antiserum protiv
zmijskog otrova
(konjski )
VIEKVIN
injekcija
1 po 5ml
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika
Srbija
1.044,80
-
-
-
Strana 45
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
J06B
J06BA
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S), intravenski
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
0013503
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
0013463
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
0013511
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
OCTAGAM
0013462
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
0013500
0013501
0013502
0013510
0013350
0013351
0013602
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Imunoglobulini
Imunoglobulini, nespecifiþni, humani
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za infuziju
1 po 20 ml (1 gr/20
ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
6.811,00
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 50ml (2,5 gr/50
ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
17.027,60
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 100ml (5 gr/100
ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
34.055,30
-
-
-
Ig Vena
rastvor za infuziju
1 po 200ml (10 gr/200
ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
68.110,70
-
-
-
HUMANI
IMUNOGLOBULIN 5%
rastvor za infuziju
1 po 100ml (50mg/ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
16.949,00
-
-
-
rastvor za infuziju
Octapharma
Pharmazeutica
1 po 50ml (50mg/ml) Produktionsges.m.b.H
Austrija
17.027,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boþica, 1 po 100ml
(50mg/1ml)
Octapharma
Pharmazeutica
Produktionsges.m.b.H
Austrija
34.055,30
-
-
-
HUMANI
IMUNOGLOBULIN 5%
rastvor za infuziju
1 po 50ml (50mg/ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
8.506,70
-
-
-
J06BA02
humani imunoglobulin Imunoglobulin (ljudski)
za intravensku primenu za intravensku
7S
primenu
rastvor za infuziju
boþica, 1 po 50ml
(50mg/ml)
Imunološški Zavod
D.D.
Hrvatska
11.891,80
-
-
-
J06BA02
humani imunoglobulin Imunoglobulin (ljudski)
za intravensku primenu za intravensku
7S
primenu
rastvor za infuziju
boþica, 1 po 100ml
(50mg/ml)
Imunološški Zavod
D.D.
Hrvatska
22.378,40
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
rastvor za infuziju
boþica staklena, 1 po
50ml(50mg/ml)
Biotest Pharma
GMBH
Nemaþka
15.233,70
-
-
-
Ig Vena
Ig Vena
Ig Vena
OCTAGAM
INTRATECT®
Strana 46
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0013600
0013601
0013505
0013507
0013506
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
INTRATECT®
rastvor za infuziju
boþica staklena, 1 po
100ml(50mg/ml)
Biotest Pharma
GMBH
Nemaþka
30.468,40
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
INTRATECT®
rastvor za infuziju
boþica staklena, 1 po
200ml(50mg/ml)
Biotest Pharma
GMBH
Nemaþka
60.936,90
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
boþica staklena, 1 po
100ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
68.108,20
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
boþica staklena, 1 po
50ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
34.054,00
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
boþica staklena, 1 po
25ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
17.027,00
-
-
-
NAPOMENA
J06BB
J06BB01
STAC
Imunoglobulini, specifiþni
imunoglobulin anti -D (RhO)
0013449
J06BB01
Imunoglobulin anti -D
(RhO),humani
PARTOBULIN SDF
rastvor za injekciju
1 po 1 ml (250 mcg/1
ml)
Baxter AG
Austrija
4.536,80
-
-
-
0013077
J06BB01
Imunoglobulin anti -D
(RhO),humani
BEOGLOBIN D
rastvor za injekciju
1 po 50 mcg
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
908,10
-
-
-
0013075
J06BB01
Imunoglobulin anti -D
(RhO),humani
BEOGLOBIN D
rastvor za injekciju
1 po 250 mcg
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
4.540,60
-
-
-
0013447
J06BB01
Imunoglobulin anti -D
(RhO) (
)
IMMUNORHO
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
1 po 300 mcg sa
rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
3.916,60
-
-
-
J06BB01
imunoglobulin 1250 i.j.
(izražženo na
RHESONATIV
rastvor za injekciju
1 po 2 ml (1250 i.j. / 2
ml)
Octapharma AB
ŠŠvedska
4.540,60
-
-
-
0013315
NAPOMENA
STAC
Strana 47
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
J06BB02
INN
Zašštiüeno ime leka
imunoglobulin antitetanusni
J06BB02
imunoglobulin
antitetanusni
0013432
J06BB02
imunoglobulin
antitetanusni
TETANUS GAMMA
0013160
J06BB02
tetanus
imunoglobulin,humani
J06BB02
antitetanusni
imunoglobulin humani
J06BB04
hepatitis B imunoglobulin
0013311
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin
0013312
J06BB04
0013313
0013167
0013165
0013220
0013221
0013250
Proizvoÿaþ leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
injekcija
1 po 1 ml/250 i.j.
ZLB Behring GmbH
Nemaþka
846,60
-
-
-
napunjen injekcioni
ššpric
1 po 250 i.j. /2ml
Kedrion S.P.A.
Italija
767,90
-
-
-
ATEBULIN
injekcija
1 po 250 i.j.
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
846,70
-
-
-
TETABULIN S/D
injekcija
1 po 250 ij.
Baxter AG
Austrija
931,30
-
-
-
rastvor za injekciju
boþica,1 po 250 i.j.
Imunološški zavod d.d.
Hrvatska
10.811,30
-
-
-
hepatitis B
imunoglobulin, humani ImmunoHBs
rastvor za injekciju
boþica staklena, 1 po
1ml (180i.j./1ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
7.351,30
-
-
-
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin, humani ImmunoHBs
rastvor za injekciju
boþica staklena, 1 po
3ml (540i.j./3ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
22.053,90
-
-
-
J06BB05
imunoglobulin protiv besnila
rabies imunoglobulin
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
BESNILA
rastvor za injekciju
boþica,1 po 5 ml
(100i.j/ml)
Imunološški zavod d.d.
Hrvatska
16.253,40
-
-
-
rabies imunoglobulin
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
BESNILA
rastvor za injekciju
boþica,1 po 2 ml
(100i.j/ml)
Imunološški zavod d.d.
Hrvatska
8.108,50
-
-
-
rabies
imunoglobulin,humani
HUMANI
ANTIRABIJES
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 1ml (100i.j./1ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
15.70/i.j.
-
-
-
J06BB05
J06BB05
J06BB05
TETAGAM P
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
HEPATITISA B
Strana 48
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0013251
0013252
ATC
J06BB05
J06BB05
J07
J07A
J07AG
J07AG01
0011857
0011878
Participacija
osiguranog
lica
FO
rabies
imunoglobulin,humani
HUMANI
ANTIRABIJES
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 2ml (100i.j./1ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
15.70/i.j.
-
-
-
imunoglobulin protiv
besnila
HUMANI
ANTIRABIJES
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 5ml (100i.j./1ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika
Srbija
15.70i.j.
-
-
-
INN
Zašštiüeno ime leka
Proizvoÿaþ leka
VAKCINE
Bakterijske vakcine
Kapsulirani antigen hemofilus influence tip B
hemofilus influence tip B
J07AG01
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 0,5 ml
(10mcg/0,5ml)
Sanofi Pasteur
Francuska
771,70
-
-
-
J07AG01
vakcina protiv
Haemofilus influenzae
tip B
HIBERIX
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
1 po 0,5 ml
(10mcg/0,5ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
726,00
-
-
-
Francuska
861,30
-
-
Francuska
918,70
-
-
J07AH03
NAPOMENA
J07AL
J07AL01
0011856
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Pakovanje i jaþina
leka
vakcina protiv
Haemofilus influenzae
tip B,konjugovana
Act-HIB
NAPOMENA
J07AH
J07AH03
0011858
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
J07AL01
NAPOMENA
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv meningokoka
Vakcina protiv meningitisa (tip A i C)
vakcina protiv
meningitisa (tip A i
C),polisaharidna
MENINGOCOCCAL
A+C
lioboþica sa
rastvaraþem u ššpricu,
1 po 0,5ml
praššak i rastvaraþ za
(50mcg/0,5ml +
suspenziju za injekciju
50mcg/0,5ml)
Sanofi Pasteur S.A.
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv pneumokoka
Vakcina protiv pneumokoka, polivalentna (preþiššüeni polisaharidni antigeni S. pneumoniae)
Vakcina protiv
pneumokoka,
polivalentna
PNEUMO 23
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 1 po 0,5ml
(25mcg/0,5ml)
Sanofi Pasteur S.A.
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 49
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011146
ATC
J07AJ
J07AJ52
vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kaššlja
J07AJ52
vakcina protiv difterije,
tetanusa i velikog
kaššlja ,adsorbovana
ALDIPETE-T
NAPOMENA
J07AM
J07AM01
0011840
0011841
0011512
0011017
0011831
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
Vakcine protiv pertususa (veliki kaššalj)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Participacija
osiguranog
lica
Republika
Srbija
14.498,70
-
-
-
T
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
suspenzija za injekciju 1 po 0,5ml (40ij/0,5ml)
"Torlak"
Republika
Srbija
163,90
-
-
-
T
10 po 0,5ml
(40ij/0,5ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika
Srbija
1.202,10
-
-
-
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
suspenzija za injekciju 10 po 5 ml (40ij/0,5ml)
"Torlak"
Republika
Srbija
7.891,90
-
-
-
suspenzija za injekciju
10 po 5ml (40i.j.+
30i.j. + 4i.j.)/0,5ml
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv tetanusa
vakcina protiv tetanusa (toksoid C. tetani)
J07AM01
vakcina protiv
tetanusa,adsorbovana TETAVAKSAL
J07AM01
vakcina protiv
tetanusa,adsorbovana TETAVAKSAL
J07AM01
vakcina protiv
tetanusa,adsorbovana TETAVAKSAL T
J07AM51
vakcina protiv tetanusa i difterije (toksoid C. tetani i toksoid C. diphtheriae)
J07AM51
vakcina protiv tetanusa
i difterije adsorbovana
(toksoid C. tetani i
Ditevaksal-T za
toksoid C. diphtheriae) odrasle
10 po 5 ml (30
suspenzija za injekciju i.j./0,5ml + 40i.j./0,5ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika
Srbija
7.353,50
-
-
-
J07AM51
vakcina protiv tetanusa
i difterije (toksoid C.
tetani i toksoid C.
diphtheriae) ,
adsorbovana
Ditevaksal-T
10 po 5 ml (30
suspenzija za injekciju i.j./0,5ml + 40i.j./0,5ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika
Srbija
7.353,50
-
-
-
NAPOMENA
suspenzija za injekciju
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 50
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
J07AM51
0011865
J07AM51
NAPOMENA
J07AN
J07AN01
0011185
J07AN01
NAPOMENA
J07B
J07BB
J07BB01
0011712
0011710
Zašštiüeno ime leka
vakcina protiv
difterije,tetanusa i
pertusisa
(acelularna),adsorbova
na
TRIPACEL
Proizvoÿaþ leka
DDD
Participacija
osiguranog
lica
boþica staklena, 5 po
0,5 ml (10mcg/05ml +
5mcg/0,5ml +
5mcg/0,5ml +
3mcg/0,5ml +
30i.j./0,5ml +
suspenzija za injekciju
40i.j./0,5ml)
Sanofi Pasteur
Limited
Kanada
5.627,20
-
-
-
Republika
Srbija
4.336,70
-
-
-
injekcija
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
10 po 0,5 ml (1 doza)
"Torlak"
Republika
Srbija
2.863,20
-
-
-
injekcija
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
20 po 5 ml (10 doza)
"Torlak"
Republika
Srbija
35.484,90
-
-
-
Nemaþka
448,50
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv tuberkuloze
vakcina protiv tuberkuloze (žživi inaktivisani bacili M. bovis, soj BCG)
vakcina protiv
tuberkuloze,atenuirani
bacili M bovis soj
BCG-T
praššak za rastvor za 5 po 1 mg liofilizata sa
injekciju
5 po 1 ml rastvaraþa
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Prema programu obavezne imunizacije.
Virusne vakcine
Virusne vakcine protiv influence (grip)
vakcina protiv gripa, trovalentna (inaktivisani celi virusi influence A (H1N1,A (H3N2) I B
J07BB01
INAKTIVISANA
VAKCINA PROTIV
GRIPA
J07BB01
vakcina protiv gripa,
inaktivisana
INAKTIVISANA
VAKCINA PROTIV
GRIPA
J07BB02
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kaššlja (toksoid C.diphtheriae, toksoid C.tetani i inaktivisane cele üelije B.pertussis)
vakcina protiv gripa,
inaktivisana
NAPOMENA
J07BB02
0011868
INN
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Prema programu obavezne imunizacije.
vakcina protiv gripa, trovalentna, preþiššüeni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2 ) I B
vakcina protiv gripa
(inaktivisana,rascepan
a virusna þestica)
FLUARIX
suspenzija za injekciju
u napunjenom
1 po 0,5 ml(15mcg +
injekcionom ššpricu 15mcg + 15mcg)/doza
GlaxoSmithKline
Biologicals
Strana 51
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011876
0011877
0011888
0011900
ATC
0011551
Zašštiüeno ime leka
J07BB02
vakcina protiv gripa,
trovalentna preþiššüeni
antigeni virusa
influence A (H1N1), A
(H3N2 ) I B
J07BB02
vakcina protiv gripa,
trovalentna preþiššüeni
antigeni virusa
influence A (H1N1), A
(H3N2 ) I B
J07BB02
vakcina protiv gripa,
trovalentna preþiššüeni
antigeni virusa
influence A (H1N1), A
(H3N2 ) I B
J07BB02
antigen virusa A
(H1N1) za svaku
sezonu, antigen virusa
A (H3N2) za svaku
sezonu, antigen virusa
B za svaku sezonu AGRIPPAL S1
NAPOMENA
J07BC
J07BC01
0011553
INN
VAXIGRIP
VAXIGRIP JUNIOR
VAXIGRIP
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
498,50
-
-
-
Francuska
433,50
-
-
-
Sanofi Pasteur
Francuska
11.666,10
-
-
-
Chiron S.R.L.
Italija
361,90
-
-
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
suspenzija za
injekciju, ššpric
1 po 0,5ml (15mcg +
15mcg + 15mcg)/doza
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
injekcija, ššpric
1 po 0,25ml (7,5mcg +
7,5mcg +
7,5mcg)/doza
Sanofi Pasteur
injekcija, ššpric
20 po 0,5ml (15mcg +
15mcg +
15mcg)/0,5ml
suspenzija za
injekciju, ššpric
1 po 0,5 ml
(15mcg/doza +
15mcg/doza +
15mcg/doza)
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcina protiv hepatitisa (zutica)(preciššüeni antigeni virusa hepatitisa B)
vakcina protiv hepatitisa B
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
ENGERIX B
suspenzija za injekciju
25 po 0,5ml
(10mcg/0,5ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
12.980,50
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
ENGERIX B
suspenzija za injekciju
25 po 1ml
(20mcg/1ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
16.992,20
-
-
-
Strana 52
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011891
0011904
0011890
0011907
ATC
0011866
FO
Proizvoÿaþ leka
DDD
Participacija
osiguranog
lica
J07BC01
EUVAX B
suspenzija za injekciju
boþica, 20 po 0.5ml
(10mcg/0,5ml)
LG Life Sciences
Južžna Koreja
9.396,60
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
boþica, 1 po 1ml
(20mcg/1ml)
LG Life Sciences
Južžna Koreja
1.424,20
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
boþica, 20 po 1ml
(20mcg/1ml)
LG Life Sciences
Južžna Koreja
13.241,00
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
boþica, 1 po 0.5 ml
(10mcg/0,5ml)
LG Life Sciences
Južžna Koreja
1.000,20
-
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcina protiv morbila (malih boginja)
žživi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitis
J07BD52
žživi atenuirani virusi
morbila, rubeole i
parotitisa (vakcina
protiv malih
boginja,crvenke i
zaušški)
J07BD52
liofilizirana, žživa,
atenuirana vakcina
protiv mumpsa, morbila
i rubeole
PRIORIX
NAPOMENA
J07BF
J07BF02
2011703
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
na veliko
po DDD
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
NAPOMENA
J07BD
J07BD52
0011855
INN
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
J07BF02
TRIMOVAX
lioboþica sa
rastvaraþem u
ampuli,10 po 0.5ml (3
log CCID50 + 3,7 log
pražžak i rastvaraþ za
CCID50 + 3 log
rastvor za injekciju
CCID50)
injekcija
1 doza i 1 po 0.5 ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
6.193,90
-
-
GlaxoSmithKline
Velika Britanija
897,90
-
-
9.338,90
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv poliomijelitisa (deþija paraliza)
vakcina protiv deþije paralize, trovalentna,oralna (žživi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 I 3)
vakcina protiv decije
paralize, trovalentna,
oralna (zivi atenuirani
virusi poliomijelitisa
1,2, i 3),titipna (sabin ) OPV-T
kapi
10 po 1ml (10
doza)tritipna
stabilizovana
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika
Srbija
-
Strana 53
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
2011704
2011705
ATC
J07BF02
J07BF02
vakcina protiv decije
paralize, trovalentna,
oralna (zivi atenuirani
virusi poliomijelitisa
1,2, i 3),titipna (sabin ) OPV-T
J07BF03
NAPOMENA
J07BG
J07BG01
Participacija
osiguranog
lica
18.677,70
-
-
-
Republika
Srbija
93.387,90
-
-
-
Francuska
598,40
-
-
-
Sanofi Pasteur
Francuska
5.650,40
-
-
-
ChironBehring GMBH
Nemaþka
5.555,90
-
-
-
FO
Proizvoÿaþ leka
kapi
10 po 2ml (20
doza)tritipna
stabilizovana
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika
Srbija
kapi
50 po 2ml (20
doza)tritipna
stabilizovana
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
suspenzija za injekciju
u napunjenom
injekcionom ššpricu
1 po 0,5ml (1 doza)
Sanofi Pasteur
Prema programu obavezne imunizacije.
vakcina protiv deþije paralize, trovalentna
vakcina protiv
poliomijelitisa,inaktivisa
na
IMOVAX POLIO
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv rabijesa ( besnila )
vakcina protiv besnila
0011863
J07BG01
vakcina protiv besnila
VERORAB
0011531
J07BG01
vakcina protiv besnila
RABIPUR
NAPOMENA
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Pakovanje i jaþina
leka
Zašštiüeno ime leka
vakcina protiv decije
paralize, trovalentna,
oralna (zivi atenuirani
virusi poliomijelitisa
1,2, i 3),titipna (sabin ) OPV-T
NAPOMENA
J07BF03
0011895
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
boþica sa rastvaraþem
praššak i rastvaraþ za u ampuli, 5 po 0,5ml
suspenziju za injekciju
(2.5i.j./0,5ml)
injekcija
5 po 2,5 i.j./ml
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 54
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0031500
ATC
L
L01
L01A
L01AA
L01AA01
INN
ciklofosfamid
L01AA01
ciklofosfamid
Zašštiüeno ime leka
FO
ENDOXAN
praššak za rastvor za
injekciju
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ANTINEOPLASTICI
Alkilirajuci antineoplastici
Azotni plikavci
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 po 500 mg
Baxter Oncology
GmbH
Nemaþka
368,50
-
-
-
ENDOXAN
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 1 g
Baxter Oncology
GmbH
Nemaþka
696,60
-
-
-
L01AA01
ciklofosfamid
L01AA06
ifosfamid
0031052
L01AA06
ifosfamid
HOLOXAN
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 500 mg
Baxter Oncology
GmbH
Nemaþka
1.159,40
-
-
-
0031051
L01AA06
ifosfamid
HOLOXAN
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 1 g
Baxter Oncology
GmbH
Nemaþka
2.217,90
-
-
-
HOLOXAN
praššak za rastvor za
injekciju
1 po 2 g
Baxter Oncology
GmbH
Nemaþka
4.823,20
-
-
-
0031501
0031050
0039250
0039251
L01AA06
ifosfamid
Ostali alkilirajuüi antineoplastici
L01AX
L01AX04
dakarbazin
L01AX04
dakarbazin
DACARBAZIN PlivaLachema 100
praššak za rastvor za
injekciju
10 po 100 mg
Pliva - Lachema a.s.
ýešška
2.865,30
-
-
-
dakarbazin
DACARBAZIN PlivaLachema 200
praššak za rastvor za
injekciju
10 po 200 mg
Pliva - Lachema a.s.
ýešška
5.730,60
-
-
-
L01AX04
Strana 55
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0039032
L01AX04
dakarbazin
DAKARBAZIN
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
boþica, 10 po 100mg
Habit pharm a.d.
Republika
Srbija
2.865,30
-
-
-
0039033
L01AX04
dakarbazin
DAKARBAZIN
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
boþica, 10 po 200mg
Habit pharm a.d.
Republika
Srbija
5.730,60
-
-
-
0039031
L01AX04
dakarbazin
DAKARBAZIN
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 1 po 500mg
Habit pharm a.d.
Republika
Srbija
1.231,50
-
-
-
0039030
L01AX04
dakarbazin
DAKARBAZIN
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 1 po 1000mg
Habit pharm a.d.
Republika
Srbija
2.296,60
-
-
-
0034333
L01B
L01BA
L01BA01
Antimetaboliti
Analozi folne kiseline
metotreksat
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
boþica staklena,1 po
1ml (10mg/ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
314,10
-
-
-
rastvor za
injekciju/infuziju
boþica staklena,1 po
5ml/(50mg/5ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
425,00
-
-
-
0034334
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
0034335
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
Ebewe Pharma
za injekciju/infuziju 1 po 5ml (100mg/1ml) Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
2.201,50
-
-
-
0034336
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju
0034180
0034181
L01BA01
L01BA01
metotreksat
metotreksat
METHOTREXATE
METHOTREXATE
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
1 po 10ml
(100mg/1ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
3.824,30
-
-
-
5 po 50 mg/2 ml
Pfizer (Perth)
PTY.Limited
Australija
2.124,80
-
-
-
1 po 500 mg/20 ml
Pfizer (Perth)
PTY.Limited
Australija
2.201,50
-
-
-
Strana 56
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0034152
0034151
0034153
0034154
0034025
ATC
L01BA01
L01BA01
L01BA01
L01BA01
0034801
metotreksat
metotreksat
metotreksat
metotreksat
L01BB
L01BB04
kladribin
L01BB04
kladribin
NAPOMENA
L01BB05
0034020
INN
L01BB05
L01BB05
INDIKACIJE
NAPOMENA
Zašštiüeno ime leka
METOJECT
METOJECT
METOJECT
METOJECT
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.127,90
-
-
-
Republika
Srbija
1.442,10
-
-
-
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
1.540,70
-
-
-
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
1.805,20
-
-
-
Lipomed
ŠŠvajcarska
139.305,20
-
-
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 1 po 1ml
(10mg/1ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 1 po 1,5ml
(15mg/1,5ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 1 po 2ml
(20mg/2ml)
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 1 po 2,5ml
(25mg/2,5ml)
Analozi purina
LITAK 10 sol.
rastvor za injekciju
5 po 10 mg/5 ml
FLUDARA
liofilizat za rastvor za
injekciju
5 po 50 mg
Schering A.G.
Nemaþka
65.336,30
-
-
-
SINDARABIN®
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
boþica, 1 po 50mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
13.067,30
-
-
-
STAC
fludarabin
fludarabin
fludarabin
Hroniþna limfocitna leukemija i ““LOW GRADE”” Non Hodgkin limfomi, prva linija hemioterapije u relapsiranom ili rezistentnom oboljenju.
Relaps akutne leukemije i relaps posle transplatacije matiþne üelije hematopoeze, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
STAC
Strana 57
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0034140
ATC
L01BC
L01BC01
INN
citarabin
L01BC01
citarabin
Zašštiüeno ime leka
CYTOSAR
0034141
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
0034142
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
0034350
0034351
0034352
0034324
0034023
0034024
0034414
0034165
L01BC01
L01BC01
citarabin
citarabin
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Analozi pirimidina
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
injekcija
1 po 100 mg sa 5ml
rastvaraþa
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
245,70
-
-
-
injekcija
1 po 500 mg sa 10ml
rastvaraþa
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
1.148,10
-
-
-
injekcija
1 po 1000 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
1.953,10
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za injekciju /
infuziju
boþica staklena,1 po
100mg / 5ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
245,70
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za injekciju /
infuziju
boþica staklena,1 po
500mg / 10ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.148,10
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za injekciju /
infuziju
boþica staklena,1 po
1000mg / 20ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.953,10
-
-
-
L01BC01
citarabin
L01BC02
fluorouracil
L01BC02
fluorouracil
5-FLUOROURACIL
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5ml
(250mg/5 ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
677,70
-
-
-
fluorouracil
FLUOROURACIL TEVA
rastvor za injekciju
1 po 5 ml (50mg/1ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
112,30
-
-
-
fluorouracil
FLUOROURACIL TEVA
rastvor za injekciju
1 po 10 ml (50mg/1ml) Pharmachemie B.V.
,
Holandija
197,70
-
-
-
boþica, 1 po 5ml
(50mg/1ml)
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
112,30
-
-
-
boþica, 1 po 10ml
(50mg/1ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
197,70
-
-
-
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
fluorouracil
fluorouracil
FLUOROURACIL
FLUOROURACIL
rastvor za
injekciju/infuziju
rastvor za
injekciju/infuziju
Strana 58
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0034167
ATC
L01BC02
INN
fluorouracil
Zašštiüeno ime leka
FLUOROURACIL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
401,30
-
-
-
Republika
Srbija
1.942,10
-
-
-
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
boþica, 1 po 20ml
(50mg/1ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
rastvor za
injekciju/infuziju
boþica, 1 po 100ml
(50mg/1ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
FO
rastvor za
injekciju/infuziju
L01BC02
fluorouracil
L01BC05
gemcitabin
0034210
L01BC05
gemcitabin
GEMZAR
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 1 po 200 mg
Elli Lilly
Francuska
2.350,40
-
-
-
0034211
L01BC05
gemcitabin
GEMZAR
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 1 po 1000 mg
Elli Lilly
Francuska
11.173,20
-
-
-
0034213
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
SANDOZ
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 1 po 200mg
Sandoz S.A.
Argentina
2.350,40
-
-
-
0034212
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
SANDOZ
praššak za rastvor za
infuziju
boþica, 1 po 1g
Sandoz S.A.
Argentina
11.173,20
-
-
-
0034166
INDIKACIJE
NAPOMENA
FLUOROURACIL
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
1. Ne-mikro-celularni karcinom pluüa –– kliniþki stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o
standardima za primenu citostatika;
2. Urotelijalni karcinomi (TCC) –– kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, kliniþkog stadijuma II i III i kao
sistemska terapija kod bolesnika sa kliniþkim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3.Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za
primenu citostatika;
4.Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema
Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
STAC
Strana 59
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0030092
0030040
0030061
0030230
0030240
0030241
0030102
ATC
L01C
L01CA
L01CA01
INN
vinblastin
L01CA02
vinkristin
L01CA02
vinkristin
vinkristin
L01CA02
vinkristin
L01CA04
vinorelbin
L01CA04
L01CA04
L01CA04
FO
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
vinblastin
L01CA01
L01CA02
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
Alkaloidi vinke i analozi
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
vinorelbin
vinorelbin
vinorelbin
VINBLASTIN
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju
lioboþica sa
rastvaraþem u
ampulu, 1 po 5ml
(10mg/5ml)
VINCRISTINE
injekcija
5 po 1 mg/1 ml
Gedeon Richter LTD
Maÿarska
922,20
-
-
-
Pfizer (Perth)
PTY.Limited
Australija
1.908,00
-
-
-
VINCRISTIN
praššak i rastvaraþ za
lioboþica sa
rastvor za
rastvaraþem u ampuli,
injekciju/infuziju
1 po 10ml (1mg/10ml) Gedeon Richter LTD
Maÿarska
381,60
-
-
-
SINDOVIN
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 1mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
381,60
-
-
-
VINORELSIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 1ml (10mg/1ml)
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.995,10
-
-
-
VINORELSIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
S.C. Sindan - Pharma
1 po 5ml (50mg/5ml)
S.R.L.
Rumunija
9.554,10
-
-
-
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
1ml (10mg/1ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
1.995,10
-
-
-
Republika
Srbija
9.554,10
-
-
-
VINORELBIN
0030103
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (50mg/5ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
0030243
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
1ml (10mg/1ml)
Ebewe Pharma
GES.M.B.H NFG.KG
Austrija
1.995,10
-
-
-
0030242
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (50mg/5ml)
Ebewe Pharma
GES.M.B.H NFG.KG
Austrija
9.554,10
-
-
-
Strana 60
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0030080
ATC
L01CB
L01CB01
INN
etopozid
L01CB01
etopozid
Zašštiüeno ime leka
ETOPOSIDE
0030030
L01CB01
etopozid
VEPESID
0030111
L01CB01
etopozid
ETOPOSID "Ebewe"
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Derivati podofilotoksina
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 po 100 mg/5 ml
Pfizer (Perth)
PTY.Limited
Australija
636,00
-
-
-
injekcija
10 po 100 mg/5 ml
Bristol Myers - Squibb
S.R.L.
Italija
6.360,00
-
-
-
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica staklena,1 po
5ml/(100mg/5ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
636,00
-
-
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po
5ml(100 mg/5 ml)
Nippon Kayaku
Co.Ltd.
Japan
6.360,00
-
-
-
injekcija
0030220
L01CB01
etopozid
LASTET
0030121
L01CB01
etopozid
ETOPOSIDE-TEVA
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (100mg/5ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
636,00
-
-
-
0030122
L01CB01
etopozid
SINTOPOZID
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (100mg/5ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
636,00
-
-
-
L01CD
L01CD01
paklitaksel
L01CD01
paklitaksel
Italija
3.710,00
-
-
-
0039280
0039281
0039350
0039351
0039353
0039282
0039500
0039501
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
Taksani
TAXOL
koncentrat za rastvor
Bristol Myers - Squibb
za infuziju
1 po 5 ml (30 mg/5 ml)
S.R.L.
TAXOL
koncentrat za rastvor
za infuziju
Bristol Myers - Squibb
ŠŠvajcarska
12.614,00
-
-
-
PACLITAXEL Ebewe
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (30mg/5ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
3.710,00
-
-
-
PACLITAXEL Ebewe
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
100mg/16,7ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
12.614,00
-
-
-
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
300mg/50ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
37.842,00
-
-
-
paklitaksel
PACLITAXEL
PHARMASWISS
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 5ml (30mg/5ml)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
3.710,00
-
-
-
PACLITAXEL - TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 5 ml (30mg/5ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
3.710,00
-
-
-
PACLITAXEL - TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
Pharmachemie B.V.
Holandija
12.614,00
-
-
-
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
1 po 100 mg/
16,7ml(6mg/ml)
1 po 16.7 ml
(100mg/16.7ml)
Strana 61
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0039020
0039021
0039712
0039713
0039711
ATC
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
INDIKACIJE
INN
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.710,00
-
-
-
Rumunija
12.614,00
-
-
-
HABItax
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (30mg/5ml)
Habit Pharm
A.D.,Srbija u saradnji
sa Samyang
Corporation,Koreja
Republika
Srbija
3.710,00
-
-
-
HABItax
Habit Pharm
A.D.,Srbija u saradnji
koncentrat za rastvor boþica staklena, 10 po
sa Samyang
za infuziju
5ml (30mg/5ml)
Corporation,Koreja
Republika
Srbija
37.100,00
-
-
-
HABItax
boþica staklena, 1 po
koncentrat za rastvor
16,7ml
za infuziju
(100mg/16,7ml)
Habit Pharm
A.D.,Srbija u saradnji
sa Samyang
Corporation,Koreja
Republika
Srbija
12.614,00
-
-
-
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
SINDAXEL
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 30 mg/ 5 ml
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
SINDAXEL
koncentrat za rastvor
S.C. Sindan - Pharma
za infuziju
1 po 100 mg/ 16,67 ml
S.R.L.
Zašštiüeno ime leka
FO
1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima
(CR, PR ili SD dužže od 6 meseci), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Karcinom ovarijuma, odmakla bolest (FIGO IIb –– IV), PS 0 ili 1, prva linija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Karcinom ovarijuma, prva linija za metastatsko oboljenje za bolesnice koje su inicijalno bile u FIGO stadijumima Ia –– IIa,
te nisu u prvoj liniji primale paklitaksel, PS 0 ili 1, primena u nedeljnom režžimu, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Ne - mikro - celularni karcinom pluüa, druga linija hemioterapije ( posle primene gemcitabin hlorid-a ) kliniþki stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta,
prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
5. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim režžimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup,
prema Praviniku o standardima za primenu citostatika.
Strana 62
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
DDD
Participacija
osiguranog
lica
doksorubicin
0033190
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica staklena,1 po
5ml (10mg/5ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
333,90
-
-
-
0033191
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica staklena,1 po
25ml (50mg/25ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.537,00
-
-
-
0033102
L01DB01
doksorubicin
ADRIBLASTINA R.D.
injekcija
1 po 10 mg sa rastv.
Pfizer italia S.R.L.
Italija
333,90
-
-
-
0033103
L01DB01
doksorubicin
ADRIBLASTINA R.D.
injekcija
1 po 50 mg sa rastv.
Pfizer italia S.R.L.
Italija
1.537,00
-
-
-
0033051
0033170
0033171
0033060
0033112
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
na veliko
po DDD
ATC
L01D
L01DB
L01DB01
0033050
INN
Pakovanje i jaþina
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
Citotoksiþni antibiotici i srodne supstance
Antraciklini i srodni preparati
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
SINDROXOCIN
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 10 mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
333,90
-
-
-
doksorubicin
SINDROXOCIN
praššak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 50 mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.537,00
-
-
-
doksorubicin
DOXORUBICIN TEVA
praššak za rastvor za
injekciju
boþica, 1 po 10mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
333,90
-
-
-
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN TEVA
praššak za rastvor za
injekciju
boþica, 1 po 50mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.537,00
-
-
-
L01DB02
daunorubicin
L01DB02
daunorubicin
DAUNOBLASTINA
injekcija
1 po 20 mg sa rastv.
Pfizer Enterprises
Luksemburg
659,10
-
-
-
L01DB03
epirubicin
L01DB03
epirubicin
FARMORUBICIN R.D.
injekcija
1 po 10 mg sa rastv.
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
492,90
-
-
-
L01DB01
L01DB01
L01DB01
doksorubicin
Strana 63
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0033113
0033115
0033116
0033130
0033131
0033241
0033242
L01DB03
L01DB03
L01DB03
L01DB03
0031330
0031332
Participacija
osiguranog
lica
Zašštiüeno ime leka
FO
epirubicin
FARMORUBICIN R.D.
injekcija
1 po 50 mg sa rastv.
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
2.522,80
-
-
-
epirubicin
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
EPIRUBICIN "Ebewe"
za infuziju
5ml (2mg/1ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
492,90
-
-
-
epirubicin
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
EPIRUBICIN "Ebewe"
za infuziju
25ml (2mg/1ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
2.522,80
-
-
-
epirubicin
EPISINDAN
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 10 mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
492,90
-
-
-
EPISINDAN
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
2.522,80
-
-
-
INN
epirubicin
Proizvoÿaþ leka
L01D
L01DB
L01DB07
mitoksantron
L01DB07
mitoksantron
MITOXANTRON
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica staklena,1 po
10mg/5ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
6.307,80
-
-
-
mitoksantron
MITOXANTRON
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica staklena,1 po
20mg/10ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
12.984,30
-
-
-
L01DB07
INDIKACIJE
L01DC
L01DC01
0033220
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Pakovanje i jaþina
leka
ATC
L01DB03
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
L01DC01
Citotoksiþni antibiotici i srodne supstance
Antraciklini i srodni preparati
1. Indikovano leþenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika
2. Maligne primarne progresivne forme multiple skleroze.
Ostali citotoksiþni antibiotici
bleomicin
bleomicin
L01X
L01XA
L01XA01
cisplatin
L01XA01
cisplatin
L01XA01
BLEOCIN-S
praššak za rastvor za
injekciju
boþica staklena, 1 po
15000 i.j.
Nippon Kayaku
Co.Ltd.
Japan
2.073,90
-
-
-
Ostali antineoplastici
Jedinjenja platine
cisplatin
CISPLATIN "Ebewe"
CISPLATIN "Ebewe"
rastvor za infuziju
rastvor za infuziju
1 po 10 mg/20 ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
381,60
-
-
-
1 po 50 mg/100 ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
954,00
-
-
-
Strana 64
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0031250
0031251
0031231
0031220
0031221
ATC
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
L01XA01
INN
cisplatin
cisplatin
cisplatin
cisplatin
cisplatin
Zašštiüeno ime leka
CISPLATIN
CISPLATIN
PLATINEX
CISPLATIN
CISPLATIN
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
954,00
-
-
-
Australija
954,00
-
-
-
Italija
954,00
-
-
-
Republika
Srbija
381,60
-
-
-
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
Republika
Srbija
954,00
-
-
-
boþica, 1 po 200ml
(0,5mg/1ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
Republika
Srbija
1.908,00
-
-
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za infuziju
5 po 10ml ( 1mg/ml)
Pfizer (Perth)
PTY.Limited
Australija
rastvor za infuziju
1 po 50 ml (1mg/ml)
Pfizer (Perth)
PTY.Limited
rastvor za infuziju
1 po 100ml(50
mg/100ml)
Bristol Myers - Squibb
S.R.L.
rastvor za infuziju
boþica, 1 po 20ml
(0,5mg/1ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
rastvor za infuziju
boþica, 1 po 100ml
(0,5mg/1ml)
rastvor za infuziju
0031222
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN
0031283
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica, 1 po 20ml
(10mg/20ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
381,60
-
-
-
0031282
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica, 1 po 100ml
(50mg/100ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
954,00
-
-
-
0031223
L01XA01
cisplatin
SINPLATIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
10ml (10mg/10ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
381,60
-
-
-
0031224
L01XA01
cisplatin
SINPLATIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
50ml (50mg/50ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
954,00
-
-
-
Strana 65
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0031341
0031342
0031240
0031241
0031302
0031347
0031345
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
1 po 150 mg/15ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1 po 450 mg/45 ml
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.802,00
-
-
-
ATC
L01XA02
INN
karboplatin
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
karboplatin
CARBOPLATIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
Austrija
5.406,00
-
-
-
CARBOPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 15 ml/(10 mg/ml)
Pfizer (Perth)
PTY.Limited
Australija
1.802,00
-
-
-
CARBOPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 45 ml/(10mg/ml)
Pfizer (Perth)
PTY.Limited
Australija
5.406,00
-
-
-
PARAPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 150 mg/15ml
Bristol Myers - Squibb
S.R.L.
Italija
1.802,00
-
-
-
boþica staklena, 1 po
5ml (10mg/1ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
600,70
-
-
-
boþica staklena, 1 po
15ml (10mg/1ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
1.802,00
-
-
-
rastvor za infuziju
boþica staklena, 1 po
45ml (10mg/1ml)
Habit Pharm A.D.,
Srbija, u saradnji sa
Medac GmbH,
Nemaþka
Republika
Srbija
5.406,00
-
-
-
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
karboplatin
karboplatin
karboplatin
karboplatin
karboplatin
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
KARBOPLATIN
KARBOPLATIN
rastvor za infuziju
rastvor za infuziju
0031346
L01XA02
karboplatin
KARBOPLATIN
0031304
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica, 1 po 15ml
(150mg/15ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.802,00
-
-
-
0031305
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
boþica, 1 po 45ml
(450mg/45ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
5.406,00
-
-
-
Strana 66
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0031308
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (10mg/1ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
600,70
-
-
-
0031306
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
15ml (10mg/1ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.802,00
-
-
-
0031307
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
45ml (10mg/1ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
5.406,00
-
-
-
0031309
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
60ml (10mg/1ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
7.208,00
-
-
-
L01XA03
oksaliplatin
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
praššak za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
Aventis Pharma Ltd
Velika Britanija
7.691,10
-
-
-
ELOXATIN
praššak za rastvor za
infuziju
1 po 100 mg
Aventis Pharma Ltd
Velika Britanija
15.382,40
-
-
-
ELOXATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 10 ml (5mg/ml)
Aventis Pharma Ltd
Velika Britanija
7.691,10
-
-
-
ELOXATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 20 ml (5mg/ml)
Aventis Pharma Ltd
Velika Britanija
15.382,40
-
-
-
1 po 50 mg
Habit Pharm A.D.,
Srbija u saradnji sa
Medac GmbH
Republika
Srbija
7.691,10
-
-
-
1 po 100 mg
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH
Republika
Srbija
15.382,40
-
-
-
0031395
0031396
0031397
0031398
0031510
0031511
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
L01XA03
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
OXALIPLATIN
OXALIPLATIN
praššak za rastvor za
infuziju
praššak za rastvor za
infuziju
Strana 67
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
1 po 100 mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
15.382,40
-
-
-
0031361
L01XA03
oksaliplatin
SINOXAL
praššak za rastvor za
infuziju
0031360
L01XA03
oksaliplatin
SINOXAL
praššak za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
S.C. Sindan - Pharma
S.R.L.
Rumunija
7.691,10
-
-
-
0031503
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
"Ebewe"
praššak za rastvor za
infuziju
boþica staklena, 1 po
50mg
Ebewe Pharma
GES.M.B.H NFG.KG
Austrija
7.691,10
-
-
-
0031502
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
"Ebewe"
praššak za rastvor za
infuziju
boþica staklena, 1 po
100mg
Ebewe Pharma
GES.M.B.H NFG.KG
Austrija
15.382,40
-
-
-
0031506
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
PharmaSwiss
praššak za rastvor za
infuziju
boþica staklena, 1 po
50mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
7.691,10
-
-
-
0031505
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
PharmaSwiss
praššak za rastvor za
infuziju
boþica staklena, 1 po
100mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika
Srbija
15.382,40
-
-
-
INDIKACIJE
1. Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, druga linija hemioterapije metastatske bolesti posle postignute inicijalne kontrole (CR, PR ili SD dužže od 6 meseci)
primenom hemioterapije 5FU-LV ili irinotekanom, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po završšenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o
standardima za primenu citostatika;
3. Kolorektalni karcinom dijagnostikovan u fazi metastatskog oboljenja, progresije posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV ("Mayo" režžim), prema
Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Neoadjuvantna hemioterapija potencijalno resektabilnih metastaza u jetri kod kolorektalnog karcinoma, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu
citostatika.
Strana 68
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
FO
L01XX
0039291
0039293
0039292
0039295
0039294
irinotekan
L01XX19
irinotekan
CAMPTO
koncentrat za rastvor
za infuziju
irinotekan
IRINOTEKAN
SANDOZ
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
2ml (40mg/2ml)
irinotekan
IRINOTEKAN
SANDOZ
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (100mg/5ml)
IRINOTESIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
2ml (40mg/2ml)
IRINOTESIN
koncentrat za rastvor boþica staklena, 1 po
za infuziju
5ml (100mg/5ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
NAPOMENA
L02
L02A
L02AE
L02AE03
0037071
L02AE03
L02AE03
INDIKACIJE
NAPOMENA
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Ostali antineoplastici
L01XX19
INDIKACIJE
0037070
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
irinotekan
irinotekan
1 po 100 mg / 5 ml
Pfizer Enterprises
Luksemburg
11.292,30
-
-
-
Sandoz S.A.
Argentina
4.844,40
-
-
-
Sandoz S.A.
Argentina
11.292,30
-
-
-
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
4.844,40
-
-
-
Rumunija
11.292,30
-
-
-
1. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po završšenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1,
prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. Kolorektalni karcinom, dijagnostikovan u fazi metastatskog oboljenja, progresija posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV (““Mayo”” režžim) , PS 0 ili
1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
STAC
ENDOKRINOLOŠŠKA TERAPIJA
Hormoni I srodni lekovi
Analozi hormona koji oslobaÿaju gonadotropin
goserelin
goserelin
goserelin
ZOLADEX
ZOLADEX ® LA
implant
napunjen injekcioni
ššpric,1 po 3,6 mg
Astra Zeneca UK
Limited
Velika Britanija
11.490,40
0,129 mg
411,74
-
implant
napunjen injekcioni
ššpric, 1 po 10,8mg
Astra Zeneca UK
Limited
Velika Britanija
33.708,00
0,129 mg
402,62
-
1. Endometrioza ( N80 );
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke ( C50 ) za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije do 24 meseca;
3. Karcinom prostate ( C61 ).
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod taþkom 1. na osnovu miššljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou, pod taþkom 2. na osnovu miššljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga þine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod taþkom 3. na
osnovu miššljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga þine endokrinolog, onkolog i urolog.
Strana 69
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0037090
0037091
0037092
Zašštiüeno ime leka
L02AE04
triptorelin
DIPHERELINE
liofilizat za rastvor za 7 po 0,1mg i 7 ampula
injekciju
po 1ml rastvaraþa Ipsen Pharma Biotech
Francuska
3.067,90
0,134 mg
587,28
-
DIPHERELINE
liofilizat za rastvor za
injekciju
1 po 3,75mg i 1
ampula po 2ml
rastvaraþa
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
11.835,20
0,134 mg
422,91
-
DIPHERELINE
liofilizat za rastvor za
injekciju
1 po 11,25mg i 1
ampula po 2ml
rastvaraþa
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
32.881,90
0,134 mg
391,66
-
L02AE04
INDIKACIJE
NAPOMENA
L03
L03A
L03AA
L03AA02
0069135
0069134
DDD
Participacija
osiguranog
lica
INN
triptorelin
L03AA02
L03AA02
NAPOMENA
triptorelin
triptorelin
1.
2.
3.
4.
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
na veliko
po DDD
ATC
L02AE04
L02AE04
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Endometrioza ( N80 );
Medikamentna kastracija za karcinom dojke ( C50 ) za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije do 24 meseca;
Karcinom prostate ( C61 ),
Pravi ( centralni ) prerani pubertet ( E22.8 ).
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod taþkom 1. na osnovu miššljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou, pod taþkom 2. na osnovu miššljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga þine endokrinolog, onkolog i ginekolog, pod taþkom 3. na
osnovu miššljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga þine endokrinolog, onkolog i urolog a pod taþkom 4. na osnovu miššljenja zdravstvene ustanove
koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
IMUNOSTIMULANSI
Citokini I imunomodulatori
Faktori stimulisanja kolonije (citokini)
filgrastim
filgrastim
filgrastim
NEUPOGEN
rastvor za
1 po 0,5 ml/30000000 F.Hoffmann-La Roche
infuziju/injekciju, ššpric
i.j.
Ltd
ŠŠvajcarska
8.082,50
0,35 mg
9.429,58
-
NEUPOGEN
rastvor za
1 po 0,5 ml/48000000 F.Hoffmann-La Roche
infuziju/injekciju, ššpric
i.j.
Ltd
ŠŠvajcarska
12.932,00
0,35 mg
9.429,58
-
STAC
Strana 70
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0328336
0328337
0328339
0328645
ATC
L03AB
L03AB04
interferon alfa 2a
L03AB04
interferon alfa 2a
L03AB04
L03AB04
L03AB04
INN
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Interferoni
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ROFERON A
rastvor za injekciju,
ššpric
1 po 3000000 i.j./0,5 F.Hoffmann-La Roche
ml
Ltd
ŠŠvajcarska
1.611,20
2 Mi.j.
1.074,13
-
ROFERON A
rastvor za injekciju,
ššpric
1 po 4500000 i.j./0,5 F.Hoffmann-La Roche
ml
Ltd
ŠŠvajcarska
2.416,80
2 Mi.j.
1.074,13
-
ROFERON A
rastvor za injekciju,
ššpric
1 po 9000000 i.j./0.5 F.Hoffmann-La Roche
ml
Ltd
ŠŠvajcarska
4.833,60
2 Mi.j.
1.074,13
-
injekcija,karpula
1 po 18000000 i.j./0.5 F.Hoffmann-La Roche
ml
Ltd
ŠŠvajcarska
9.500,10
2 Mi.j.
1.055,57
-
ROFERON A
1. Hroniþni hepatitis B:
a) Obe forme hroniþnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hroniþni hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski poviššena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološški aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hroniþni hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Iskljuþiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hroniþni hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hroniþni hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu miššljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hroniþni hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski poviššena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološški dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hroniþni hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje.
za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hroniþna mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održžavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu miššljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliniþkog centra.
INDIKACIJE
Strana 71
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
L03AB05
INN
interferon alfa 2b
Zašštiüeno ime leka
0328183
L03AB05
interferon alfa 2b ––
rekombinantni
INTRON A
0328657
L03AB05
interferon alfa 2b ––
rekombinantni
REALDIRON
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za
injekciju,pen sa
uloskom
1 po 18 Mi.j./1,2 ml
Schering Plough
Central East AG
Irska
praššak za rastvor za
injekciju
5 po 3 Mi.j.
Sicor biotech UAB
Litvanija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
10.659,60
2 Mi.j.
1.184,40
-
7.976,90
2 Mi.j.
1.063,59
-
1. Hroniþni hepatitis B:
a) Obe forme hroniþnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hroniþni hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski poviššena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološški aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hroniþni hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Iskljuþiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hroniþni hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hroniþni hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu miššljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hroniþni hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski poviššena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološški dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hroniþni hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje.
za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hroniþna mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održžavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu miššljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliniþkog centra.
INDIKACIJE
Strana 72
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0039421
ATC
žživi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG
L03AX03
žživi atenuirani bacili
M.bovis, soj BCG
L04AA01
NAPOMENA
L04AA04
0010221
0010220
Zašštiüeno ime leka
L03AX
L03AX03
NAPOMENA
L04
L04A
L04AA
L04AA01
0014111
INN
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Ostali citokini i imunomodulatori
IMMUCYST
praššak za
intravezikalni rastvor
1 po (81mg/3ml)
Sanofi Pasteur
Limited
Kanada
8.636,50
1,8 mg
191,92
-
ŠŠvajcarska
9.228,00
0,25 g
922,80
-
STAC
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
Imunosupresivi
Selektivni imunosupresivi
ciklosporin
ciklosporin
SANDIMMUN
koncentrat za rastvor 10 po 250 mg/5 ml (50 Novartis Pharma Stein
za infuziju
mg/1ml)
AG
STAC; Samo za pacijente nakon transplatacije.
imunoglobulin kuniüa
L04AA04
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin kuniüa
ATG FRESENIUS S
koncentrat za rastvor
za infuziju
10 po 5 ml (20mg/ml)
Fresenius Biotech
GmbH
Nemaþka
247.858,00
-
-
-
L04AA04
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin kuniüa
ATG FRESENIUS S
koncentrat za rastvor
za infuziju
Fresenius Biotech
GmbH
Nemaþka
24.785,80
-
-
-
NAPOMENA
1 po 5 ml (20mg/ml)
STAC
Strana 73
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0162440
0162192
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AB
M01AB05 diklofenak
M01AB05
M01AB05
diklofenak
diklofenak
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
MIŠŠIûNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠŠIûNO-KOSTNOG SISTEMA
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
Derivati sirüetne kiseline I srodne supstance
rastvor za injekciju
5 po 3 ml/(75 mg/3
ml)
DIKLOFENAK
ZODOL
DIKLOFEN
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Galenika a.d.
Republika
Srbija
98,90
0,1 g
26,37
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 3ml
(75mg/3ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
98,90
0,1 g
26,37
-
rastvor za injekciju
5 po 30 mg/ml
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
329,90
30 mg
65,98
-
Boehringer Ingelheim
Espana S.A.
ŠŠpanija
262,90
15 mg
52,58
-
Slovenija
354,40
0,15 g
53,16
-
Italija
3.966,10
-
-
-
M01AB15 ketorolak
0162522
M01AB15
ketorolak
Oksikami
M01AC
M01AC06 meloksikam
0161022
M01AC06
meloksikam
MOVALIS
rastvor za injekciju
Derivati propionske kiseline
M01AE
M01AE03 ketoprofen
0162088
M01AE03
ketoprofen
KETONAL LEK
M03
M03A
M03AB
M03AB01 suksametonijum (sukcinilholin)
0082320
M03AB01
NAPOMENA
suksametonijum
ampula, 5 po 1.5 ml
(15 mg/1.5 ml)
MIDARINE
rastvor za injekciju
10 ampula po
100mg/2ml
Lek Farmaceutska
Družžba d.d.
MIORELAKSANSI
Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
Derivati holina
rastvor za
injekciju/infuziju
100 po 2ml
(100mg/2ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
STAC
Strana 74
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
M03AC
M03AC01 pankuronijum
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0082500
M03AC01
pankuronijum bromid
PANCURONIUM BP
rastvor za injekciju
10 po 2ml (4mg/2ml)
Rotexmedica GmbH
Nemaþka
791,90
-
-
-
0082350
M03AC01
pankuronijum bromid
PAVULON
rastvor za injekciju
50 po 2ml (4mg/2ml)
N.V.Organon
Holandija
3.959,60
-
-
-
pankuronijum
PANCURONIUM
DeltaSelect
rastvor za injekciju
10 po 2ml (4mg/2ml)
DeltaSelect GmbH
Nemaþka
791,90
-
-
-
NORCURON
rastvor za injekciju
50 po 4 mg i 1ml vode
N.V.Organon
Holandija
9.370,70
-
-
-
0082105
M03AC01
STAC
NAPOMENA
M03AC03 vekuronijum
0082280
M03AC03
vekuronijum
NAPOMENA
STAC
M03AC04 atrakurijum
0082290
M03AC04
atrakurijum besilat
TRACRIUM
rastvor za injekciju
5 po 25 mg/2,5 ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
817,30
-
-
-
0082291
M03AC04
atrakurijum besilat
TRACRIUM
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/5 ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
1.614,40
-
-
-
atrakurijum besilat
ATRACURIUM
DeltaSelect
rastvor za injekciju
10 po 2,5ml
(10mg/1ml)
DeltaSelect GmbH
Nemaþka
1.634,50
-
-
-
atrakurijum besilat
ATRACURIUM
DeltaSelect
rastvor za injekciju
10 po 5ml (10mg/1ml)
DeltaSelect GmbH
Nemaþka
3.228,80
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 5ml (50mg/5ml)
N.V.Organon
Holandija
5.504,30
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 10ml
(100mg/10ml)
N.V.Organon
Holandija
10.063,10
-
-
-
0082300
0082301
M03AC04
M03AC04
NAPOMENA
STAC
M03AC09 rokuronijum bromid
0082050
0082051
M03AC09
M03AC09
NAPOMENA
rokuronijum bromid
rokuronijum bromid
ESMERON
ESMERON
STAC
Strana 75
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0082410
0082411
1.223,80
-
-
-
Italija
1.924,90
-
-
-
Velika Britanija
51.772,20
-
-
-
8.824,20
6 mg
17.648,40
-
Proizvoÿaþ leka
5 po 2,5ml (2mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing SPA
Italija
5 po 5 ml (2mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing SPA
M03AC11
NIMBEX
rastvor za
injekciju/infuziju
NIMBEX
rastvor za
injekciju/infuziju
cisatrakurijum
Participacija
osiguranog
lica
FO
Zašštiüeno ime leka
M03AC11
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Pakovanje i jaþina
leka
ATC
INN
M03AC11 cisatrakurijum
cisatrakurijum
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
NAPOMENA
STAC
M03AX
Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
M03AX01 toksin clostridium botulinum tip A ( klostridijum )
0082111
M03AX01
INDIKACIJE
toksin clostridium
botulinum tip A
DYSPORT
M05BA06
2 po 500 i.j.
Ipsen Biopharm
Limitid
1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom ekstremiteta i urednim mentalnim stanjem starosti do 6 godina,
2. Spazmodiþna disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija).
3. Postapopleksiþna distonija ššake, ruke i stopala.
NAPOMENA
STAC
M05
M05B
M05BA
M05BA06 ibandronska kiselina
0059089
liofilizat za rastvor za
injekciju
ibandronska kiselina
BONVIVA
LEKOVI U TERAPIJI OBOLENJA KOSTIJU
Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
Bifosfonati
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 1 po 3ml
(3mg/3ml)
Roche Diagnostics
GMBH
Nemaþka
INDIKACIJE
1. Za leþenje tešških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ” -3,5 SD) kod žžena u postmenopauzi starosne dobi 55 godina i starije i kod kojih nije
moguüa primena oralnih bisfosfonata zbog nemoguünosti efikasne apsorpcije. Nemoguünost primene oralnih bisfosfonata potvrÿuje se
miššljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroniþnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogorššanja postojeüe bolesti jednjaka ili žželuca ili creva
verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije razliþitog uzroka, a na osnovu gastroenterološške dokumentacije.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod taþkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou.
Strana 76
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9080091
ATC
N
N01
N01A
N01AB
N01AB01
halotan
N01AB01
halotan
N01AB06
INN
Zašštiüeno ime leka
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
NERVNI SISTEM - LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
ANESTETICI
Anestetici, opššti
Halogenovani ugljovodonici
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
HALOTAN
para za inhalaciju,
teþnost
boþica staklena, 5 po
50ml (99,99%)
Jugoremedija A.D.
Republika
Srbija
4.425,20
-
-
-
Abbott Laboratories
S.A.
Italija
2.698,80
-
-
-
izofluran
0086161
N01AB06
izofluran
FORANE
para za inhalaciju,
teþnost
boþica,1 po
100ml(100%)
0080670
N01AB06
izofluran
ISOFLURAN
NICHOLAS PIRAMAL
para za inhalaciju,
teþnost
1 po 100 ml (100%)
Nicholas Piramal India
Ltd
Velika Britanija
2.747,90
-
-
-
0080671
N01AB06
izofluran
ISOFLURAN
NICHOLAS PIRAMAL
para za inhalaciju,
teþnost
1 po 250 ml (100%)
Nicholas Piramal India
Ltd
Velika Britanija
6.869,80
-
-
-
SEVORANE
para za inhalaciju,
teþnost
boca plastiþna,1 po
250ml(100%)
Velika Britanija
16.592,80
-
-
-
Belgija
2.083,10
-
-
-
Belgija
6.540,10
-
-
-
NAPOMENA
N01AB08
9080161
N01AB08
NAPOMENA
N01AH
N01AH01
0087552
0087555
N01AH01
N01AH01
STAC
sevofluran
sevofluran
Abbott Laboratories
LTD
STAC
Opoidni anestetici
fentanil
fentanil
fentanil
FENTANYL
FENTANYL
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
50 po 2 ml (0,05 mg/1
Janssen
ml)
Pharmaceutica N.V.
50 po 10 ml (0,05
mg/1 ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Strana 77
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0087557
ATC
N01AH01
NAPOMENA
N01AH02
0087572
0087575
N01AH02
N01AH02
NAPOMENA
N01AH03
0087171
0087660
0087661
0087662
N01AH03
N01AH03
N01AH03
N01AH03
NAPOMENA
N01AH06
INN
fentanil
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Torrex Chiesi Pharma
5 po 10 ml (50mcg/ml)
GmbH
FENTANYL TORREX
rastvor za injekciju
RAPIFEN
rastvor za injekciju
50 po 2 ml (0,5 mg/1
ml)
RAPIFEN
sufentanil
SUFENTA forte
sufentanil
SUFENTANIL
TORREX
sufentanil
SUFENTANIL
TORREX
sufentanil
SUFENTANIL
TORREX
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Austrija
634,40
-
-
-
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.082,00
-
-
-
rastvor za injekciju
50 po 10 ml (0,5 mg/1
Janssen
ml)
Pharmaceutica N.V.
Belgija
13.099,10
-
-
-
rastvor za injekciju
Janssen
5 po 5ml (0,05mg/1ml) Pharmaceutica N.V.
STAC
alfentanil
alfentanil
alfentanil
STAC
sufentanil
Belgija
3.015,10
-
-
-
Torrex Chiesi Pharma
GbmH
Austrija
615,60
-
-
-
rastvor za injekciju
Torrex Chiesi Pharma
5 po 5ml (0,25mg/1ml)
GbmH
Austrija
2.149,90
-
-
-
rastvor za injekciju
Torrex Chiesi Pharma
5 po 20ml (1mg/1ml)
GbmH
Austrija
8.111,90
-
-
-
rastvor za injekciju
5 po 10ml
(0,05mg/1ml)
STAC
remifentanil
0087620
N01AH06
remifentanil
ULTIVA
praššak za koncentrat
za rastvor za infuziju
5 po 1 mg/3 ml
GlaxoOperations UK
Limited
Velika Britanija
2.884,00
-
-
-
0087621
N01AH06
remifentanil
ULTIVA
praššak za koncentrat
za rastvor za infuziju
5 po 2 mg/5 ml
GlaxoOperations UK
Limited
Velika Britanija
4.380,80
-
-
-
Belgija
528,60
-
-
-
NAPOMENA
N01AX
N01AX07
0080300
N01AX07
NAPOMENA
STAC
Ostali opššti anestetici
etomidat
etomidat
HYPNOMIDATE
rastvor za injekciju
5 po 20 mg/10 ml
Janssen
Pharmaceutica N.V.
STAC
Strana 78
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0080420
0080421
0080423
0080360
0080364
0080202
0080200
0080432
0080431
0080430
ATC
N01AX10
N01AX10
N01AX10
N01AX10
N01AX10
N01AX10
N01AX10
N01AX10
N01AX10
N01AX10
N01AX10
NAPOMENA
N01BB
N01BB01
0081581
0081582
N01BB01
N01BB01
INN
propofol
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
5 po 20ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
1.429,20
-
-
-
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
790,00
-
-
-
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
1 po 100ml ( 10
mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
1.563,60
-
-
-
RECOFOL
emulzija za infuziju
5 po 20 ml (10 mg/1
ml)
Schering OY
Finska
1.429,20
-
-
-
RECOFOL
emulzija za
injekciju/infuziju
1 po 50 ml (20 mg/1
ml)
Schering A.G.
Nemaþka
1.580,00
-
-
-
DIPRIVAN
emulzija za
injekciju/infuziju
5 po 20 ml (10 mg/ml)
Astra Zeneca UK
Limited
Velika Britanija
1.429,20
-
-
-
propofol
DIPRIVAN
emulzija za
injekciju/infuziju
1 po 50 ml(10 mg/ml)
Astra Zeneca UK
Limited
Velika Britanija
790,00
-
-
-
propofol
PROPOFOL LIPURO
1%
emulzija za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 20ml
(10mg/1ml)
B.Braun Melsungen
AG
Nemaþka
1.429,20
-
-
-
propofol
PROPOFOL LIPURO
1%
emulzija za
injekciju/infuziju
boþica, 10 po 50ml
(10mg/1ml)
B.Braun Melsungen
AG
Nemaþka
6.084,40
-
-
-
propofol
PROPOFOL LIPURO
1%
emulzija za
injekciju/infuziju
boþica, 10 po 100ml
(10mg/1ml)
B.Braun Melsungen
AG
Nemaþka
12.173,00
-
-
-
propofol
propofol
propofol
STAC
Amidi
bupivakain
bupivakain
MARCAINE 0,5%
rastvor za injekciju
5 po 20ml (5mg/1ml)
AstraZeneca Monts
Francuska
1.010,60
-
-
-
bupivakain
MARCAINE spinal
0,5%
rastvor za injekciju
5 po 4ml (5mg/1ml)
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
2.122,80
-
-
-
Strana 79
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0081583
ATC
N01BB01
NAPOMENA
N01BB02
0081621
0081622
0081222
0081560
0081141
0081010
0081011
0081012
N01BB02
FO
rastvor za injekciju
5 po 4ml (5mg/1ml)
AstraZeneca AB
ŠŠvedska
2.247,30
-
-
-
LIDOCAINE
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 3,5ml
(10mg/1ml) 1%
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
629,90
-
-
-
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2ml
(20mg/1ml) 2%
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
660,40
-
-
-
Zašštiüeno ime leka
lidokain
lidokain
LIDOKAIN-HLORID
1%
N01BB02
lidokain
LIDOKAIN-HLORID
2%
N01BB08
artikain ( kartikain )
N01BB08
artikain
N01BB10
levobupivakain
N01BB10
N01BB10
N01BB10
NAPOMENA
Proizvoÿaþ leka
STAC
lidokain
LIDOCAINE
N01BB02
Participacija
osiguranog
lica
MARCAINE spinal
0,5% heavy
lidokain
N01BB02
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Pakovanje i jaþina
leka
INN
bupivakain
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
levobupivakain
levobupivakain
levobupivakain
rastvor za injekciju
10 po 3,5 ml (35mg)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
126,00
-
-
-
rastvor za injekciju
ampula,50 po 2 ml (20
mg/ml)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
660,40
-
-
-
rastvor za injekciju
5 po 10 ml(20 mg/ml)
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
173,40
-
-
-
CHIROCAINE
rastvor za
injekciju/koncentrat za
rastvor za infuziju
ampula,10 po 10 ml
(2,5mg/ml)
Abbot S.P.A.
Italija
3.171,10
-
-
-
CHIROCAINE
rastvor za
injekciju/koncentrat za
rastvor za infuziju
ampula,10 po 10 ml
(5mg/ml)
Abbot S.P.A.
Italija
3.994,80
-
-
-
CHIROCAINE
rastvor za
injekciju/koncentrat za
rastvor za infuziju
ampula,10 po 10 ml
(7,5mg/ml)
Abbot S.P.A.
Italija
4.759,20
-
-
-
CYSTOCAIN 2%
STAC
Strana 80
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
N01BB52
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za injekciju
50 po 2 ml
(40mg+0,025 mg)
Galenika a.d.
Republika
Srbija
INN
Zašštiüeno ime leka
lidokain, adrenalin (epinefrin)
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
660,40
-
-
-
N01BB52
lidokain, adrenalin
(epinefrin)
N01BB58
artikain( kartikain ), adrenalin ( epinefrin )
0081142
N01BB58
artikain (kartikain),
adrenalin (epinefrin)
CYSTOCAIN 2% A
rastvor za injekciju
5 po 10 ml (20
mg+0,006 mg)ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
173,40
-
-
-
0081143
N01BB58
artikain (kartikain),
adrenalin (epinefrin)
CYSTOCAIN DS
rastvor za injekciju
50 po 2 ml (40
mg+0,006 mg)ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
815,80
-
-
-
Republika
Makedonija
685,80
30 mg
102,87
-
Nemaþka
490,00
400 mg
392,00
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
139,90
0,3 g
167,88
-
0081540
N02
N02A
N02AA
N02AA01
0087854
0087018
N02AA01
0087531
0087533
0087400
0087402
ANALGETICI
Opioidi
Prirodni alkaloidi opijuma
morfin
morfin
N02AB
N02AB02
petidin hidrohlorid
N02AB02
petidin hidrohlorid
NAPOMENA
N02AX
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
N02AX02
LIDOKAIN 2%ADRENALIN
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
MORFIN
HIDROHLORID
ALKALOID
rastvor za injekciju
10 po 20 mg/1 ml
Alkaloid a.d.
Fenil piperidinski derivat
DOLANTIN
rastvor za injekciju
5 po 2 ml/100 mg
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
STAC
Ostali opioidi
tramadol
tramadol
tramadol
tramadol
tramadol
TRAMADOL
TRAMADOL
TRODON
TRODON
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1ml
(50mg/1ml)
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2ml (100
mg/2ml)
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
195,60
0,3 g
117,36
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1ml
(50mg/1ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
139,90
0,3 g
167,88
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2ml
(100mg/2ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
195,60
0,3 g
117,36
-
Strana 81
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0086431
ATC
N02B
N02BB
N02BB02
N02BB02
N02BE
N02BE01
1086696
1086522
1086105
N02BE01
N02BE01
N02BE01
N03
N03A
N03AA
N03AA02
0084520
N03AA02
N03AE
N03AE01
0084405
N03AE01
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Ostali analgetici i antipiretici
Pirazoloni
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
metamizol-natrijum
metamizol-natrijum
NOVALGETOL
rastvor za injekciju
50 po 2.5 g/5 ml
Republika
Srbija
875,70
3g
21,02
-
Galenika a.d.
Republika
Srbija
783,00
3g
9,40
-
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
717,80
3g
8,61
-
Hemofarm a.d.
Republika
Srbija
783,00
3g
9,40
-
Republika
Srbija
227,20
0,1 g
20,65
-
ŠŠvajcarska
636,40
8 mg
1.018,24
-
Galenika a.d.
Anilidi
paracetamol
paracetamol
paracetamol
paracetamol
PARACETAMOL
PARACETAMOL
FEBRICET
tableta
tableta
tableta
blister, 500 po 500mg
500 po 500 mg
500 po 500 mg
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Barbiturati i derivati
fenobarbital (fenobarbiton)
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON
NATRIJUM
liofilizat za rastvor za
injekciju
lioboþica sa
rastvaraþem, 5 po
2ml (220mg/2ml)
Hemofarm a.d.
Derivati benzodiazepina
klonazepam
klonazepam
RIVOTRIL
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju sa
rastvaraþem za
parenteralnu upotrebu
ampula sa
rastvaraþem u
ampuli,5 po 1ml
(1mg/ml)
F.Hoffmann-La Roche
LTD
Strana 82
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0084502
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
N03AG
N03AG01 valproinska kiselina
N03AG01
N04
N04B
N04BB
N04BB01
N04BB01
INDIKACIJE
N05
N05A
N05AB
N05AB02
0085353
0070261
N05AB02
NAPOMENA
N05AD
N05AD01
0070207
0070200
N05AD01
N05AD01
NAPOMENA
N05AF
N05AF05
0070972
0070973
N05AF05
N05AF05
NAPOMENA
valproinska kiselina
DEPAKINE
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Derivati masnih kiselina
praššak i rastvaraþ za
rastvor za injekciju 4 po 4 ml (400mg/4ml)
Sanofi Winthrop
Industrie
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Francuska
3.265,20
1,5 g
3.061,13
-
Nemaþka
15.100,30
-
-
-
Slovenija
1.043,70
1 mg
8,35
-
ANTIPARKINSONICI
Dopaminergiþki lekovi
Derivati amantadina
amantadin sulfat
amantadin sulfat
PK MERZ
rastvor za infuziju
10 po 500 ml (200
mg)
Merz Pharmaceuticals
GmbH
STAC ; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
flufenazin
flufenazin
MODITEN Depo
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1ml (25 Krka, Tovarna Zdravil,
mg /1ml)
d.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati butirofenona
haloperidol
haloperidol
haloperidol
HALDOL Depo
HALDOL
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1ml (50 Krka, Tovarna Zdravil,
mg/1ml)
d.d.
Slovenija
1.296,20
3,3 mg
17,11
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 1ml (5 Krka, Tovarna Zdravil,
mg/1 ml)
d.d.
Slovenija
291,10
8 mg
46,58
-
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati tioksantena
zuklopentiksol - dekanoat
zuklopentiksol dekanoat
zuklopentiksol
CLOPIXOL
ACUPHASE
CLOPIXOL DEPOT
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml
(50mg/ml)
H.Lundbeck A/S
Danska
2.861,40
30 mg
343,37
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 1 ml
(200mg/ml)
H.Lundbeck A/S
Danska
3.122,80
15 mg
23,42
-
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 83
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0070925
0070926
0070927
ATC
N05AX
N05AX08
N05AX08
N05AX08
N05AX08
INDIKACIJE
NAPOMENA
N05B
N05BA
N05BA01
0071123
N05BA01
N05C
N05CD
N05CD08
0071834
0071835
0071851
N05CD08
N05CD08
N05CD08
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Ostali antipsihotici
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
RISPOLEPT
CONSTA
boþica i rastvaraþ u
napunjenom
praššak i rastvaraþ za injekcionom ššpricu,1
suspenziju za injekciju
po 25 mg
Cilag LTD
ŠŠvajcarska
10.526,30
2,7 mg
1.136,84
-
RISPOLEPT
CONSTA
boþica i rastvaraþ u
napunjenom
praššak i rastvaraþ za injekcionom ššpricu,1
suspenziju za injekciju
po 37.5 mg
Cilag LTD
ŠŠvajcarska
13.697,40
2,7 mg
986,21
-
RISPOLEPT
CONSTA
boþica i rastvaraþ u
napunjenom
praššak i rastvaraþ za injekcionom ššpricu,1
suspenziju za injekciju
po 50 mg
Cilag LTD
ŠŠvajcarska
16.996,70
2,7 mg
917,82
-
1. Prve epizode shizofrenije kod mladih, ( do 35 god. ) nekomplijantnih pacijenata.
2. Nekomplijantni pacijenti koji imaju nežželjene efekte na klasiþnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
3 Rezistentni na klasiþne depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasiþna antipsihotika u roku od 6 meseci).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu miššljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Anksiolitici
Derivati benzodiazepina
diazepam
diazepam
BENSEDIN
rastvor za injekciju
10 po 10 mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
185,20
10 mg
18,52
-
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
midazolam
midazolam
DORMICUM
midazolam
DORMICUM
midazolam
MIDAZOLAM
TORREX
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
10 po 5 mg/5 ml
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
758,30
15 mg
227,49
-
5 po 15 mg/3ml
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
800,70
15 mg
160,14
-
10 po 5mg/5ml
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
758,30
15 mg
227,49
-
Strana 84
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0071852
0071853
ATC
N05CD08
N05CD08
NAPOMENA
N06
N06A
N06AA
N06AA04
0072741
N06AA04
N07
N07A
N07AA
N07AA01
0088060
N07AA01
NAPOMENA
N07B
N07BC
N07BC02
3087506
3087507
N07BC02
N07BC02
INN
Zašštiüeno ime leka
midazolam
MIDAZOLAM
TORREX
midazolam
MIDAZOLAM
TORREX
FO
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
10 po 50 mg/10ml
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
10 po 15 mg/3ml
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4.246,90
15 mg
127,41
-
1.601,40
15 mg
160,14
-
348,00
0,1 g
139,20
-
354,60
2 mg
141,84
-
STAC
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
klomipramin
klomipramin
ANAFRANIL
rastvor za injekciju
10 po 2 ml/25 mg
Novartis
ŠŠvajcarska
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Parasimpatikomimetici
Antiholinesteraze
neostigmin
neostigmin
NEOSTIGMINE BP
rastvor za injekciju
10 po 1 ml (0,5 mg/1
ml)
Rotexmedica GmbH
Nemaþka
STAC
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti
metadon
metadon
METADON
ALKALOID
metadon
METADON
ALKALOID
oralni rastvor
boþica, 1 po 100 ml
(10mg / 1ml)
oralni rastvor
boþica, 1 po 1000ml
(10mg /1ml)
Alkaloid AD
Republika
Makedonija
1.005,60
25 mg
25,14
-
Alkaloid AD
Republika
Makedonija
9.758,40
25 mg
24,40
-
Strana 85
Lista B - Grupa R. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0114501
0058334
ATC
R
R03
R03D
R03DA
R03DA05
R03DA05
aminofilin
hloropiramin
R06AC03
hloropiramin
R07AA02
INDIKACIJE
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
623,60
0,6 g
29,93
-
233,30
20 mg
23,33
-
0,16 g
55.538,33
-
aminofilin
R06
R06A
R06AC
R06AC03
R07
R07A
R07AA
R07AA02
0119150
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
Zašštiüeno ime leka
FO
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUûNOJ BOLESTI
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim pluünim bolestima
Ksantini
AMINOPHYLLINUM
rastvor za injekciju
50 po 250 mg/10ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Supstituisani etilendiamini
SYNOPEN
rastvor za injekciju
10 po 20mg/2ml
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
OSTALI LEKOVI ZA LEýENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Ostali proizvodi za leþenje bolesti respiratornog sistema
Pluüni surfaktanti
poraktant alfa
poraktant alfa
CUROSURF
suspenzija za injekciju
boþica, 2 po 1.5 ml
(120 mg / 1.5 ml)
Chiesi Farmaceutici
S.p.A
Italija
83.307,50
STAC ; Lek se uvodi u terapiju za leþenje neonatalnog respiratornog distres sindroma u porodilišštima i visokospecijalizovanim ustanovama.
Strana 86
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0180030
ATC
V
V03
V03A
V03AB
V03AB14
protamin
V03AB14
protamin
NAPOMENA
V03AB25
0189100
0189101
V03AB25
V03AB25
NAPOMENA
V03AF
V03AF03
0184034
0184036
V03AF03
V03AF03
INN
Zašštiüeno ime leka
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
OSTALO
SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
Svi ostali terapijski proizvodi
Antidoti
FO
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
PROTAMIN SULFAT
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/5 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
390,70
-
-
-
ANEXATE
rastvor za injekciju
5 po 0,5 mg/5 ml
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
6.394,00
-
-
-
5 po 1 mg/10 ml
F.Hoffmann-La Roche
Ltd
ŠŠvajcarska
8.464,50
-
-
-
STAC
flumazenil
flumazenil
flumazenil
ANEXATE
rastvor za injekciju
STAC
Lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima
kalcijum folinat
kalcijum folinat
CALCIUMFOLINAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 3ml
(30mg/3ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
1.537,00
60 mg
614,80
-
kalcijum folinat
CALCIUMFOLINAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5ml
(50mg/5ml)
Ebewe Pharma
Ges.M.B.H NFG. KG
Austrija
4.189,30
60 mg
1.005,43
-
rastvor za injekciju
10 po 50 mg/5 ml
Pfizer Enterprises
Luksemburg
8.378,60
60 mg
1.005,43
-
rastvor za
injekciju/infuziju
boþica staklena, 1 po
10ml (30mg/10ml)
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
205,00
60 mg
410,00
-
0184025
V03AF03
kalcijum folinat
LEUKOVORIN
Calcium
0184100
V03AF03
kalcijum-folinat
FOLCASIN
NAPOMENA
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
STAC
Strana 87
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0184090
0184091
0184092
0184093
0184094
0184095
0184096
ATC
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V04
V04C
V04CF
V04CF01
0012070
V04CF01
INN
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
Zašštiüeno ime leka
SODIOFOLIN
SODIOFOLIN
SODIOFOLIN
SODIOFOLIN
SODIOFOLIN
SODIOFOLIN
SODIOFOLIN
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.282,60
60 mg
1.369,56
-
Republika
Srbija
4.565,20
60 mg
1.369,56
-
boþica, 1 po 6 ml
(300mg/6ml)
Habit Pharm A.D., u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
Republika
Srbija
6.847,70
60 mg
1.369,54
-
boþica, 1 po 7 ml
(350mg/7ml)
Habit Pharm A.D., u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
Republika
Srbija
7.988,90
60 mg
1.369,53
-
boþica, 1 po 8 ml
(400mg/8ml)
Habit Pharm A.D., u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
Republika
Srbija
9.130,20
60 mg
1.369,53
-
boþica, 1 po 10 ml
(500mg/10ml)
Habit Pharm A.D., u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
Republika
Srbija
11.412,70
60 mg
1.369,52
-
boþica, 1 po 18 ml
(900mg/18ml)
Habit Pharm A.D., u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
Republika
Srbija
20.543,00
60 mg
1.369,53
-
Republika
Srbija
17.433,80
-
-
-
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
rastvor za injekciju /
infuziju
boþica, 1 po 2 ml
(100mg/2ml)
Habit Pharm A.D., u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
Republika
Srbija
boþica, 1 po 4 ml
(200mg/4ml)
Habit Pharm A.D., u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemaþka
rastvor za injekciju /
infuziju
rastvor za injekciju /
infuziju
rastvor za injekciju /
infuziju
rastvor za injekciju /
infuziju
rastvor za injekciju /
infuziju
rastvor za injekciju /
infuziju
DIJAGNOSTIýKA SREDSTVA
Ostala dijagnostiþka sredstva
Testovi za dijagnostiku tuberkuloze
tuberkulin
preþiššüeni proteinski
derivat tuberkulina za
humanu upotrebu
PPD-T TUBERKULIN
rastvor za injekciju
10 po 2,5 ml
(3ij/0.1ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Strana 88
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0176042
ATC
V07
V07A
V07AB
VO7AB..
V07AB..
INN
Cena leka
Držžava
na veliko
Pakovanje i jaþina
proizvodnje
za
leka
Proizvoÿaþ leka
leka
pakovanje
SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI
Svi ostali neterapijski proizvodi
Rastvaraþi i razblažživaþi, ukljuþujuüi rastvore za ispiranje
Zašštiüeno ime leka
FO
voda za injekcije
VODA ZA INJEKCIJE
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
voda za injekcije
Galenika a.d.
Republika
Srbija
651,60
-
-
-
50 po 5 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
651,60
-
-
-
50 po 5 ml
0176185
V07AB..
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
0176183
V07AB..
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvaraþ za
parenteralnu upotrebu
ampula,50 po 10 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
646,50
-
-
-
0176184
V07AB..
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvor za injekciju
50 po 2 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
399,60
-
-
-
-
-
-
KONTRASTNA SREDSTVA
Kontrastna sredstva sa jodom (X-zraci)
Nefrotropna, visokoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
V08
V08A
V08AA
V08AA05
2194362
V08AA05
NAPOMENA
V08AB
V08AB02
0199210
0199215
0199216
V08AB02
V08AB02
V08AB02
NAPOMENA
joksitalaminska kiselina
joksitalaminska
kiselina
TELEBRIX GASTRO
rastvor za oralnu i
rektalnu primenu
1 po 100 ml (300
mg/ml)
Guerbet
Francuska
635,50
STAC
Nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
joheksol
joheksol
joheksol
joheksol
OMNIPAQUE
OMNIPAQUE
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 50ml
(300mg/1ml)
GH Healthcare Ireland
Irska
12.790,10
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 100ml
(350mg/1ml)
GH Healthcare Ireland
Irska
25.609,20
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 200ml
(350mg/1ml)
GH Healthcare Ireland
Irska
51.218,40
-
-
-
STAC
Strana 89
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0194350
0194351
ATC
V08AB03
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
joksaglat megluimin+joksaglat natrijum
V08AB03
joksaglat
megluimin+joksaglat
natrijum
HEXABRIX 320
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (320
mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.492,50
-
-
-
V08AB03
joksaglat
megluimin+joksaglat
natrijum
HEXABRIX 320
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (320
mg/ml)
Guerbet
Francuska
2.844,70
-
-
-
NAPOMENA
V08AB05
STAC
jopromid
0194292
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 300
rastvor za infuziju
10 po 50 ml (300)
Schering A.G.
Nemaþka
18.043,60
-
-
-
0194293
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 300
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (300)
Schering A.G.
Nemaþka
34.677,70
-
-
-
0194255
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
10 po 50 ml (370)
Schering A.G.
Nemaþka
19.226,60
-
-
-
0194258
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (370)
Schering A.G.
Nemaþka
35.753,50
-
-
-
Bayer Schering
Pharma AG
Nemaþka
71.507,10
-
-
-
142.167,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0194257
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST® 370
rastvor za infuziju
boca staklena, 10 po
200ml (370mg
joda/ml)
0194259
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST®370
rastvor za infuziju
boca staklena, 8 po
500ml (768,86mg/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemaþka
NAPOMENA
V08AB07
STAC
joversol
0199406
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
10 po 50 ml sa 300mg
joda na 1 ml (63.6%)
Tyco Healthcare
Kanada
0199411
V08AB07
joversol
OPTIRAY® 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 75ml
(300mg joda/1ml)
Tyco HealthCare
Kanada
12.397,40
18.844,00
Strana 90
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0199413
V08AB07
joversol
OPTIRAY® 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 100ml
(300mg joda/1ml)
Tyco HealthCare
Kanada
24.175,00
-
-
-
0199412
V08AB07
joversol
OPTIRAY® 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 150ml
(300mg joda/1ml)
Tyco HealthCare
Kanada
36.745,90
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 200ml
(300mg joda/1ml)
Tyco HealthCare
Kanada
47.141,20
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
45.932,50
-
-
-
-
-
-
0199415
V08AB07
joversol
OPTIRAY® 300
0199416
V08AB07
joversol
OPTIRAY® 300
rastvor za injekciju
boca, 5 po 500ml
(300mg joda/1ml)
0199407
V08AB07
joversol
OPTIRAY
rastvor za injekciju
10 po 50 ml sa 350mg
joda na 1 ml (74.2%)
Tyco Healthcare
ŠŠvajcarska
rastvor za injekciju
boca, 10 po 100ml
(350mg joda/1ml)
Tyco HealthCare
Kanada
24.175,00
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 200ml
(350mg joda/1ml)
Tyco HealthCare
Kanada
47.141,20
-
-
-
OPTIRAY® 350
rastvor za injekciju
boca, 5 po 500ml
(350mg joda/1ml)
Tyco HealthCare
Kanada
45.932,50
-
-
-
XENETIX 300
rastvor za injekciju
1 po 50 ml ( 300mg /
1 ml )
Guerbet
Francuska
1.633,80
-
-
-
rastvor za injekciju
1 po 100 ml ( 300mg /
1 ml )
Guerbet
Francuska
3.046,80
-
-
-
rastvor za injekciju
1 po 50 ml ( 350mg /
1 ml )
Guerbet
Francuska
1.846,90
-
-
-
rastvor za injekciju
1 po 100 ml ( 350mg /
1 ml )
Guerbet
Francuska
3.436,60
-
-
-
0199408
0199409
0199410
V08AB07
V08AB07
V08AB07
NAPOMENA
V08AB11
0199480
0199481
0199482
0199483
V08AB11
V08AB11
V08AB11
V08AB11
joversol
joversol
joversol
OPTIRAY® 350
OPTIRAY® 350
12.397,40
STAC
jobitridol
jobitridol
jobitridol
jobitridol
jobitridol
XENETIX 300
XENETIX 350
XENETIX 350
Strana 91
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
NAPOMENA
V08B
V08BA
V08BA02
3192102
3192101
V08BA02
V08BA02
V08C
V08CA
V08CA01
0199430
V08CA01
NAPOMENA
V08CA02
0199475
0199476
V08CA02
V08CA02
NAPOMENA
V08CA09
0199485
0199486
0199487
V08CA09
V08CA09
V08CA09
NAPOMENA
INN
Zašštiüeno ime leka
FO
Pakovanje i jaþina
leka
Proizvoÿaþ leka
Cena leka
Držžava
na veliko
proizvodnje
za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
STAC
Kontrastna sredstva bez joda (X-zraci)
Kontrastna sredstva sa barijum sulfatom
barijum sulfat
barijum sulfat
barijum sulfat
BARIJUM SULFAT
oralna/rektalna
suspenzija
boca staklena, 1 po
200ml (1g/1ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
142,00
-
-
-
BARIJUM SULFAT
oralna/rektalna
suspenzija
kontejner plastiþni, 1
po 5l (1g/1ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
2.494,70
-
-
-
Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu
Paramagnetna kontrastna sredstva
gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina)
gadopentetat
dimeglumin
(gadopentetinska
kiselina)
rastvor za injekciju
10 po 20 ml (469,01
mg/ml)
Schering A.G.
Nemaþka
59.104,10
-
-
-
rastvor za injekciju
15 ml po (0,5
mmol/ml)
Guerbet
Francuska
4.519,30
-
-
-
DOTAREM
rastvor za injekciju
20 ml po (0,5
mmol/ml)
Guerbet
Francuska
5.256,10
-
-
-
GADOVIST
rastvor za injekciju
5 po 15 ml (1.0
mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma A.G.
Nemaþka
52.375,00
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 30 ml (1.0
mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma A.G.
Nemaþka
209.072,10
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
ššpric, 5 po 7,5ml
(604,72mg/ml,
1mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma A.G.
Nemaþka
26.685,10
-
-
-
MAGNEVIST
STAC
gadoteriþna kiselina
gadoteriþna kiselina
gadoteriþna kiselina
DOTAREM
STAC
gadobutrol
gadobutrol
gadobutrol
gadobutrol
GADOVIST
GADOVIST
STAC
Strana 92
Download

4_Lista B