Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A
A02
A02B
A02BA
A02BA02
ranitidin
0128432
A02BA02
ranitidin
RANISAN
rastvor za injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5 ml (10
mg/1 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
171,60
0,3 g
205,92
-
0128620
A02BA02
ranitidin
RANITIDIN
rastvor za injekciju/infuziju
ampula, 5 po 2 ml (50
mg/2ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
171,60
0,3 g
205,92
-
Portugalija
311,10
20 mg
155,55
-
A02BC
A02BC01
0122120
A02BC01
INDIKACIJE
A02BC02
0122751
A02BC02
INDIKACIJE
INN
Država
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENjE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Antagonisti H2 ( H2-histaminskih ) receptora
Inhibitori protonske pumpe
omeprazol
omeprazol
OMEPROL
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 40 mg
Sofarimex-Industria
Quimica E
Farmaceutica, LDA
STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja i sprečavanje rekrvarenja iz gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a
sledeća dva dana do 4 ampule po danu).
pantoprazol
pantoprazol
CONTROLOC
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 40 mg
Nycomed GmbH
Nemačka
506,80
40 mg
506,80
-
STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja i sprečavanje rekrvarenja iz gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a
sledeća dva dana do 4 ampule po danu).
A02BC05
esomeprazol
0122812
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
496,70
30 mg
372,53
-
0122813
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
4.966,80
30 mg
372,51
-
INDIKACIJE
STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja i sprečavanje rekrvarenja iz gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a
sledeća dva dana do 4 ampule po danu).
Strana 1
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0123140
1123141
5123143
0123560
0124302
0124530
ATC
A03
A03B
A03BB
A03BB01
hioscin-butilbromid
A03BB01
hioscin-butilbromid
A03BB01
A03BB01
hioscin-butilbromid
hioscin-butilbromid
BUSCOPAN
BUSCOPAN
BUSCOPAN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni
Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)
rastvor za injekciju
obložena tableta
supozitorija
pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum
A03DA02
pitofenon,
fenpiverinijumbromid, metamizolnatrijum
BARALGETAS
metoklopramid
A03FA01
metoklopramid
A04
A04A
A04AA
A04AA01
ondansetron
A04AA01
ondansetron
NAPOMENA
Participacija
osiguranog
lica
ampula, 6 po 1ml (20
mg/1 ml)
Boehringer Ingelheim
Espana S.A.
Španija
137,90
60 mg
68,95
-
blister, 20 po 10 mg
Boehringer Ingelheim
France
Francuska
188,90
60 mg
56,67
-
strip, 6 po 10 mg
Istituto De Angeli
S.R.L.
Italija
189,10
60 mg
189,10
-
rastvor za injekciju
Republika Srbija
99,50
−
−
-
Republika Srbija
121,80
30 mg
36,54
-
ampula, 5 po 5 ml (10
mg + 0,1 mg + 2500mg)
Jugoremedija a.d.
Propulzivi
Propulzivi
A03F
A03FA
A03FA01
A04AA02
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima
Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima
A03D
A03DA
A03DA02
NAPOMENA
A04AA02
0124584
INN
Zaštićeno ime
leka
KLOMETOL
rastvor za injekciju
ampula,10 po 10 mg/2
ml
Galenika a.d.
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT3)
ONDASAN
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 mg/2 ml
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
1.417,20
16 mg
1.133,76
-
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
2.661,10
3 mg
1.596,66
-
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
granisetron
granisetron
KYTRIL
koncentrat za rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 1 mg/1ml
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
Strana 2
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0124574
ATC
A04AA05
A04AA05
NAPOMENA
A05
A05B
A05BA
A05BA..
0127452
A05BA..
NAPOMENA
A06
A06A
A06AB
A06AB02
INN
palonosetron
palonosetron
Zaštićeno ime
leka
ALOXI
FO
rastvor za injekciju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Helsinn Birex
bočica staklena, 1 po 5 Pharmaceuticals Ltd;
PharmaSwiss d.o.o.
ml (0,25 mg/5 ml)
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Irska; Republika
Srbija
7.045,30
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,25 mg
7.045,30
-
STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na
cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi
Preparati u terapiji bolesti jetre
ornitinaspartat
ornitinaspartat
HEPA-MERZ
rastvor za infuziju
10 po (5 g/10 ml)
Merz Pharma GmbH
Nemačka
5.731,20
-
-
-
STAC
LAKSATIVI
Laksativi
Kontaktni laksativi
bisakodil
5125072
A06AB02
bisakodil
DULCOLAX
supozitorija
blister, 6 po 10 mg
Istituto De Angeli
S.R.L.
Italija
203,40
10 mg
33,90
-
1125073
A06AB02
bisakodil
DULCOLAX
gastrorezistentna tableta
blister, 20 po 5 mg
Boehringer Ingelheim
France
Francuska
125,40
10 mg
12,54
-
Francuska
729,10
-
-
-
1.685,90
-
-
-
3125300
A06AD
A06AD65
makrogol 4000
A06AD65
makrogol 4000
NAPOMENA
A09
A09A
A09AA
A09AA02
1121101
A09AA02
Osmotski laksativi
FORTRANS
prašak za oralni rastvor
kesica, 4 po 74 g
Beaufour Ipsen
Industrie
STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE
Digestivi, uključujući enzime
Preparati sa enzimima
amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin)
alfa-amilaza, lipaza,
proteaza
FESTAL N
obložena tableta
blister, 500 po (4500
FIPj + 6000 FIPj + 300
FIPj)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
Strana 3
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0051750
0052184
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
A11
A11D
A11DA
A11DA01
tiamin (aneurin, vitamin B1)
A11DA01
tiamin
VITAMIN B1
ALKALOID
A11E
A11EA
A11EA..
vitamini B-kompleksa
A11EA..
vitamini Bkompleksa
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
VITAMINI
Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12
Vitamin B1, monokomponentni
0051351
0050150
0050151
A11GA01
BEVIPLEX
askorbinska kiselina VITAMIN C
Republika
Makedonija
1.704,40
50 mg
17,04
-
5 po 2 ml (40 mg + 4
mg +8 mg + 100 mg +
10 mg +0,004 mg)
injekcija
Galenika a.d.
Republika Srbija
312,60
-
-
-
1.092,80
0,2 g
8,74
-
472,00
0,16 g
30,21
-
Askorbinska kiselina (vitamin C) uključujući kombinacije
Askorbinska kiselina (vitamin C), monokomponentni
injekcija
50 po 500 mg/5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
Ostali monokomponentni vitaminski preparati
Ostali monokomponentni vitaminski preparati
A11H
A11HA
A11HA02
piridoksin (vitamin B6)
A11HA02
piridoksin (vitamin
B6)
BEDOXIN
injekcija
50 po 50 mg/2 ml
A11J
A11JA
A11JA..
retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol
A11JA..
retinol,
fitomenadion,
ergokalciferol,
tokoferol
VITALIPID N
INFANT
A11JA..
retinol,
fitomenadion,
ergokalciferol,
tokoferol
ampula, 10 po 10 ml
(194,1 mcg/ml + 15
koncentrat za emulziju za mcg/ml + 0,5 mcg/ml +
0,91 mg/ml)
VITALIPID N ADULT
infuziju
INDIKACIJE
Alkaloid a.d.
Participacija
osiguranog
lica
Vitamini B kompleksa, uključujući kombinacije
Vitamini B kompleksa, ostale kombinacije
A11G
A11GA
A11GA01 askorbinska kiselina
0051845
ampula, 50 po 1ml (100
mg/1 ml)
rastvor za injekciju
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Galenika a.d.
Republika Srbija
Ostali vitaminski proizvodi, kombinacije
Kombinacije vitamina
koncentrat za emulziju za
infuziju
ampula, 10 po 10 ml
(135,3 mcg/ml + 20
mcg/ml + 1 mcg/ml +
0,64 mg/ml)
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.511,30
-
-
-
Fresenius Kabi AB
Švedska
2.030,60
-
-
-
Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11
godina starosti.
Strana 4
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
1174015
ATC
A16AA
A16AA..
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
INN
FO
leka
leka
Amino kiseline i derivati
(
)
j
j
metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin
A16AA..
alfa-okso-(R,S)izoleucin,
kalcijumova so, alfaokso-leucin,
kalcijumova so, alfaokso-fenilalanin,
kalcijumova so, alfaokso-valin,
kalcijumova so, alfahidroksi-(R,S)metionin,
kalcijumova so,
lizin, treonin,
triptofan, histidin,
tirozin
KETOSTERIL
INDIKACIJE
Zaštićeno ime
leka
film tableta
Fresenius Kabi
Deutschland GmbH
blister, 100 po (67 mg + Beijng; Fresenius
101 mg + 68 mg + 86 Kabi Pharmaceutical
Co. Ltd; Labesfalmg + 59 mg + 75 mg +
53 mg + 23 mg + 38 mg Laboratorios Almiro
S.A.
+ 30 mg
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
j
Nemačka; Kina;
Portugalija
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
j
5.774,70
-
(
-
)
-
Prevencija i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od
40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR
ispod 25 ml/min.
Strana 5
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062035
0062036
ATC
B
B01
B01A
B01AB
B01AB01
heparin
B01AB01
heparin
B01AB01
INN
heparin
Zaštićeno ime
leka
HEPARIN
HEPARIN
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5000
i.j./0,25 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
181,00
10000 i.j.
72,40
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5000 i.j./1
ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
188,30
10000 i.j.
75,32
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 25000
i.j./5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
2.600,00
10000 i.j.
104,00
-
B01AB01
heparin
B01AB02
antitrombin III
0062161
B01AB02
antitrombin III
ANTITROMBIN III
BAXTER
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
1 po 10 ml (500 i.j./10
ml)
Baxter AG
Austrija
21.758,30
2100 i.j.
91.384,86
-
0062162
B01AB02
antitrombin III
ANTITROMBIN III
BAXTER
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
1 po 20 ml (1000 i.j./20
ml)
Baxter AG
Austrija
43.516,50
2100 i.j.
91.384,65
-
KYBERNIN P 500
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 500
i.j.
CSL Behring GmbH
Nemačka
21.758,30
2100 i.j.
91.384,86
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,10 po 2500 i.j./0.2 Pfizer Manufacturing
ml
Belgium NV
Belgija
1.448,10
2500 i.j.
144,81
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,10 po 5000 i.j./0.2 Pfizer Manufacturing
ml
Belgium NV
Belgija
2.683,00
2500 i.j.
134,15
-
0062037
0062170
B01AB02
INDIKACIJE
B01AB04
0062210
0062211
B01AB04
B01AB04
antitrombin III
HEPARIN
Država
Cena leka na
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENjE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
Heparinska grupa
Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
dalteparin
dalteparin- natrijum FRAGMIN
dalteparin- natrijum FRAGMIN
Strana 6
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062212
ATC
B01AB04
INDIKACIJE
B01AB05
0062200
0062201
0062202
0062203
B01AB05
B01AB05
B01AB05
B01AB05
INDIKACIJE
B01AB06
INN
Zaštićeno ime
leka
dalteparin- natrijum FRAGMIN
FO
rastvor za
injekciju/infuziju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
napunjen injekcioni
špric,10 po 10000 i.j./1
ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Belgija
4.171,80
2500 i.j.
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
-
104,30
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji;
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene
odgovarajućeg specijaliste;
3. Lečenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolničkog lečenja kod visokorizičnih internističkih bolesnika, kao i kod trudnica za vreme i kao nastavak bolničkog
lečenja na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili kardiovaskularnog hirurga ili hematologa;
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 2 po 20 mg (2000
i.j./0,2 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
361,20
2000 i.j.
180,60
-
napunjen injekcioni
špric, 2 po 40 mg (4000
i.j./0,4 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
685,10
2000 i.j.
171,28
-
napunjen injekcioni
špric, 2 po 60 mg (6000
i.j./0,6 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
878,10
2000 i.j.
146,35
-
napunjen injekcioni
špric, 2 po 80 mg (8000
i.j./0,8 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; Chinoin
Pharmaceutical
Chemical Works
Co.Ltd.
Francuska;
Mađarska
996,90
2000 i.j.
124,61
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji;
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene
odgovarajućeg specijaliste;
3. Lečenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolničkog lečenja kod visokorizičnih internističkih bolesnika;
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
nadroparin
Strana 7
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062300
0062400
0062302
ATC
B01AB06
B01AB06
B01AB06
INDIKACIJE
B01AB08
0062410
0062411
B01AB08
B01AB08
INDIKACIJE
B01AD
B01AD01
0064052
B01AD01
NAPOMENA
B01AD02
0064130
B01AD02
NAPOMENA
B01AD11
INN
Zaštićeno ime
leka
nadroparin kalcijum FRAXIPARINE
nadroparin kalcijum FRAXIPARINE
nadroparin kalcijum FRAXIPARINE
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,3 ml
(2850 i.j./0,3 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
1.604,80
2850 i.j.
160,48
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,4 ml
(3800 i.j./0,4 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
1.700,90
2850 i.j.
127,57
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,6 ml
(5700 i.j./0,6 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
2.471,60
2850 i.j.
123,58
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji;
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene
odgovarajućeg specijaliste;
3. Lečenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolničkog lečenja kod visokorizičnih internističkih bolesnika, kao i kod trudnica za vreme i kao nastavak bolničkog
lečenja na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili kardiovaskularnog hirurga ili hematologa;
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
reviparin-natrijum
reviparin-natrijum
reviparin-natrijum
napunjen injekcioni
špric,10 po 0.25 ml
(1432 i.j./0,25 ml)
CLIVARIN
rastvor za injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu
Abbott GmbH & Co.
KG
Nemačka
1.406,40
1430 i.j.
140,44
-
CLIVARIN
napunjen injekcioni
rastvor za injekciju u
špric,10 po 0.6 ml (3436 Abbott GmbH & Co.
napunjenom
i.j./0,6 ml)
KG
injekcionom špricu
Nemačka
3.213,80
1430 i.j.
133,75
-
Nemačka
10.627,00
1,5 Mi.j.
10.627,00
-
Nemačka
41.754,00
0,1 g
83.508,00
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji.
Enzimi
streptokinaza
streptokinaza
STREPTASE
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
1500000 i.j.
ACTILYSE
Boehringer Ingelheim
liobočica sa
prašak i rastvarač za
rastvaračem, 1 po 50 ml Pharma GmbH & Co.
rastvor za
KG
(50 mg/50 ml)
injekciju/infuziju
CSL Behring GmbH
STAC
alteplaza
alteplaza
STAC
tenekteplaza
Strana 8
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0064060
ATC
B01AD11
INN
tenekteplaza
Zaštićeno ime
leka
METALYSE
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Boehringer Ingelheim
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u špricu, 1 Pharma GmbH & Co.
KG
rastvor za injekciju po 10 ml (50 mg/10 ml)
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Nemačka
96.220,00
40 mg
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
76.976,00
Strana 9
-
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062420
ATC
B01AX
B01AX05
fondaparinuks-natrijum
B01AX05
fondaparinuksnatrijum
INDIKACIJE
B02
B02B
B02BA
B02BA01
0050970
0050974
9067081
9067082
INN
Zaštićeno ime
leka
ARIXTRA
FO
rastvor za injekciju
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Ostala antitrombotička sredstva(antikoagulansi)
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,5 ml (2,5
mg/0,5 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
4.239,60
2,5mg
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
423,96
‐
1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno
lečenje (PCI);
2. Infarkt miokarda sa elevcijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.
ANTIHEMORAGICI
Vitamin K i drugi hemostatici
Vitamin K
fitomenadion (vitamin K1)
B02BA01
fitomenadion
(vitamin K1)
B02BA01
fitomenadion
(vitamin K1)
KONAKION MM
KONAKION MM
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 10 mg/1
ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
194,90
20 mg
77,96
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2 mg/0,2
ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
235,90
20 mg
471,80
-
B02BC
B02BC30
fibrinski lepak ( fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid )
B02BC30
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid
bočica, 4 po 1 ml (90
BERIPLAST P Combi- prašak i rastvarač za mg+ 60 U + 1000 KIU +
500 i.j.+ 5,9 mg)/ml
Set 1ml
lepak za tkivo
CSL Behring GmbH
Nemačka
9.428,30
-
-
-
B02BC30
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid
bočica, 4 po 3 ml (270
mg+ 180 U + 3000 KIU
+ 1500 i.j.+ 17,7 mg)/3
ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
27.656,30
-
-
-
NAPOMENA
Lokalni hemostatici
BERIPLAST P Combi- prašak i rastvarač za
Set 3ml
lepak za tkivo
STAC
Strana 10
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066014
0066013
ATC
B02BD
B02BD02
koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
NAPOMENA
B02BD02
0066012
0066102
0066103
0066610
0066611
0066612
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
OCTANATE 250
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
OCTANATE 1000
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Faktori koagulacije krvi
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
12.401,90
500 i.j.
24.803,80
-
Octapharma
Pharmazeutika
1 po 10 ml (100 i.j./ml) Produktionsges m.b.H
Austrija
45.400,00
500 i.j.
22.700,00
-
Austrija
22.638,60
500 i.j.
22.638,60
-
1 po 5 ml (50 i.j./ml)
STAC
koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)
OCTANATE 500
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
1 po (500 i.j.)/10 ml
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
EMOCLOT
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 500
i.j./ 10 ml rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
22.638,60
500 i.j.
22.638,60
-
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem, 1 po 1000
i.j./ 10 ml rastv.
rastvor za infuziju
Kedrion S.P.A.
Italija
45.400,00
500 i.j.
22.700,00
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
EMOCLOT
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
BERIATE P
prašak za injekciju
1 po 250 i.j. sa rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
12.401,90
500 i.j.
24.803,80
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
BERIATE P
prašak za injekciju
1 po 500 i.j. sa rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
22.638,60
500 i.j.
22.638,60
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
BERIATE P
prašak za injekciju
1 po 1000 i.j. sa rastv.
ZLB Behring GmbH
Nemačka
45.400,00
500 i.j.
22.700,00
-
Strana 11
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066630
0066631
0066632
0066153
0066154
0066907
0066908
0066906
ATC
INN
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
HAEMOCTIN SDH
liobočica, 1 po 250 i.j.
prašak i rastvarač za (50i.j./ml + 5ml vode za
inj.)
Biotest Pharma GmbH
rastvor za injekciju
Nemačka
12.401,90
500 i.j.
24.803,80
-
HAEMOCTIN SDH
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica, 1 po 500
i.j.(50 i.j./ml + 10ml
vode za inj.)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
22.638,60
500 i.j.
22.638,60
-
HAEMOCTIN SDH
liobočica, 1 po 1000 i.j.
prašak i rastvarač za (100 i.j./ml + 10 ml vode
za inj.)
Biotest Pharma GmbH
rastvor za injekciju
Nemačka
45.400,00
500 i.j.
22.700,00
-
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
IMMUNATE
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
1 po (250 i.j.+ 125 i.j.)
sa 5 ml rastvarača
Baxter AG
Austrija
12.401,90
500 i.j.
24.803,80
-
B02BD02
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
IMMUNATE
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
1 po (500 i.j.+ 250 i.j.)
sa 5 ml rastvarača
Baxter AG
Austrija
22.638,60
500 i.j.
22.638,60
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
KOATE-DVI
liobočica sa
prašak i rastvarač za
rastvaračem u bočici, 1
rastvor za
po 5 ml (250 i.j./5 ml)
injekciju/infuziju
Talecris
Biotherapeutics INC.
SAD
12.401,90
500 i.j.
24.803,80
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
KOATE-DVI
liobočica sa
prašak i rastvarač za
rastvaračem u bočici, 1
rastvor za
po 5 ml (500 i.j./5 ml)
injekciju/infuziju
Talecris
Biotherapeutics INC.
SAD
22.638,60
500 i.j.
22.638,60
-
KOATE-DVI
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u bočici, 1
po 10 ml (1000 i.j./10
rastvor za
ml)
injekciju/infuziju
Talecris
Biotherapeutics INC.
SAD
45.400,00
500 i.j.
22.700,00
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
Strana 12
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066905
0066903
0066901
0066909
0066910
0066911
ATC
INN
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
KOGENATE BAYER
liobočica sa
rastvaračem u špricu sa
Bayer Healthcare
prašak i rastvarač za bio-set priborom, 1 po
2,5 ml (500 i.j./2,5 ml) Manufacturing S.R.L.
rastvor za injekciju
Italija
22.638,60
500 i.j.
22.638,60
-
KOGENATE BAYER
liobočica sa
rastvaračem u špricu sa
Bayer Healthcare
prašak i rastvarač za bio-set priborom, 1 po
2,5 ml (250 i.j/2, 5 ml) Manufacturing S.R.L.
rastvor za injekciju
Italija
12.401,90
500 i.j.
24.803,80
-
KOGENATE BAYER
liobočica sa
rastvaračem u špricu sa
Bayer Healthcare
prašak i rastvarač za bio-set priborom, 1 po
2,5 ml (1000 i.j/2, 5 ml) Manufacturing S.R.L.
rastvor za injekciju
Italija
45.400,00
500 i.j.
22.700,00
-
RECOMBINATE 250
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem (komplet
BAXJECT II), 1 po 10
ml (250 i.j./10 ml)
Baxter S.A.
Belgija
12.401,90
500 i.j.
24.803,80
-
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem (komplet
BAXJECT II), 1 po 10
ml (500 i.j./10 ml)
Baxter S.A.
Belgija
22.638,60
500 i.j.
22.638,60
-
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem (komplet
BAXJECT II), 1 po 10
ml (1000 i.j./10 ml)
Baxter S.A.
Belgija
45.400,00
500 i.j.
22.700,00
-
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
B02BD02
oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni)
B02BD02
oktokog alfa
(humani faktor
koagulacije VIII,
rekombinantni)
B02BD02
B02BD02
B02BD02
B02BD02
B02BD02
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
oktokog alfa
RECOMBINATE 500
RECOMBINATE
1000
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
Strana 13
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066044
ATC
B02BD03
Zaštićeno ime
INN
leka
FO
antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII
B02BD03
antiinhibitorski
kompleks faktora
VIII
INDIKACIJE
B02BD04
0066011
0066010
0066171
0066008
0066200
0066201
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
1 po 20 ml (500 i.j./20
ml)
Baxter AG
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Austrija
43.518,80
10000 i.j.
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
870.376,00
-
Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, te urođeni deficit faktora VII, na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima za lečenje
hemofilije.
koagulacioni faktor IX
B02BD04
koagulacioni faktor
IX
B02BD04
koagulacioni faktor
IX,humani
B02BD04
humani faktor
koagulacije IX
B02BD04
koagulacioni faktor
IX, humani
B02BD06
FEIBA NF
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
OCTANINE F
injekcija
1 po (500 i.j.)/5 ml
AIMAFIX
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u bočici, 1
po 10 ml (500 i.j./10 ml)
rastvor za infuziju
IMMUNINE
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
BERININ P
liobočica sa
prašak i rastvarač za
rastvaračem u bočici, 1
rastvor za
po 5 ml (600 i.j./5 ml)
injekciju/infuziju
1 po 600 i.j./5 ml
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
20.551,50
350 i.j.
14.386,05
-
Kedrion S.P.A.
Italija
20.551,50
350 i.j.
14.386,05
-
Baxter AG
Austrija
24.661,80
350 i.j.
14.386,05
-
CSL Behring GmbH
Nemačka
24.661,80
350 i.j.
14.386,05
-
faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
HAEMATE P 250
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 250
i.j./ 10 ml rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
16.318,80
7200 i.j.
469.981,44
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
HAEMATE P 500
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 500
i.j./20 ml rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
32.637,50
7200 i.j.
469.980,00
-
Strana 14
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066202
0066700
0066701
0066600
ATC
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
DDD
Nemačka
65.274,90
7200 i.j.
469.979,28
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
HAEMATE P 1000
liobočica sa
prašak i rastvarač za
rastvaračem, 1 po 1000
rastvor za
i.j./30 ml rastv.
injekciju/infuziju
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:RCof)
WILATE 450
liobočica sa
Octapharma
prašak i rastvarač za rastvaračem u bočici, 1
Pharmazeutika
po 5 ml (450 i.j./5 ml +
rastvor za
Produktionsges m.b.H
400 i.j./5 ml)
injekciju/infuziju
Austrija
29.373,80
7200 i.j.
469.980,80
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:RCof)
WILATE 900
liobočica sa
Octapharma
prašak i rastvarač za rastvaračem u bočici, 1
Pharmazeutika
po 10 ml (900 i.j./10 ml
rastvor za
Produktionsges m.b.H
+ 800 i.j./10 ml)
injekciju/infuziju
Austrija
58.747,40
7200 i.j.
469.979,20
-
B02BD08
koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa ( aktivirani )
B02BD08
koagulacioni faktor
VIIa,eptakog
alfa(aktivirani)
Danska
76.558,10
2500000 i.j.
1.837,39
-
INDIKACIJE
B02BD08
0066602
INN
Zaštićeno ime
leka
B02BD08
INDIKACIJE
NOVOSEVEN
liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1
prašak i rastvarač za po 2,2 ml (1,2 mg/2,2
ml)
rastvor za injekciju
CSL Behring GmbH
Novo Nordisk A/S
STAC; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, te urođeni deficit faktora VII, na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima za
lečenje hemofilije.
koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa ( aktivirani )
eptakog alfa
(aktivirani)
NOVOSEVEN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
bočica sa praškom i
bočica sa rastvaračem
1 po 1,1 ml (1 mg/1,1
ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
63.798,40
2500000 i.j.
1.403,56
-
Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, te urođeni deficit faktora VII, na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima za lečenje
hemofilije.
Strana 15
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0060250
ATC
B03
B03A
B03AC
B03AC02
gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks
B03AC02
gvožđe (III)
hidroksid saharoza
kompleks
NAPOMENA
B03B
B03BA
B03BA01
0051760
B03BA01
INDIKACIJE
B03BA03
0051560
B03BA03
B05
B05A
B05AA
B05AA01
0179350
B05AA01
INDIKACIJE
B05AA01
0179351
B05AA01
INN
Zaštićeno ime
leka
FERROVIN
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
ANTIANEMICI
Preparati gvožđa
Trovalentno gvožđe, parenteralni preparati
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 100 mg/5
za injekciju/infuziju
ml
Rafarm S.A.
Grčka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
DDD
5.213,10
0,1 g
1.042,62
-
STAC
Vitamin B12 i folna kiselina
Vitamin B12 (cijanokobalamin) i derivati
cijanokobalamin
cijanokobalamin
VITAMIN B12
rastvor za injekciju
50 po 500 mcg/1 ml
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
811,90
20 mcg
0,65
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2500
mcg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
321,90
20 mcg
0,52
-
4.080,90
-
-
-
Perniciozna anemija.
hidroksokobalamin
hidroksokobalamin
OHB 12
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
Krv i slični proizvodi
Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme
albumin, humani (5%)
albumin
HUMAN ALBUMIN
OCTAPHARMA 5%
rastvor za infuziju
Octapharma
Pharmazeutika
boca, 1 po 250 ml 5% Produktionsges m.b.H
Austrija
STAC; Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide);
opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.
albumin, humani (20%)
albumin
HUMAN ALBUMIN
OCTAPHARMA 20%
rastvor za infuziju
Octapharma
Pharmazeutika
boca, 1 po 50 ml 20% Produktionsges m.b.H
Austrija
3.263,60
-
-
-
Strana 16
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
ATC
0179315
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml 20%
Baxter AG
Austrija
3.263,60
-
-
-
0179323
B05AA01
albumin
UMAN ALBUMIN
rastvor za infuziju
1 po 50 ml 20%
Kedrion S.P.A.
Italija
3.263,60
-
-
-
0179046
B05AA01
albumin, humani
LJUDSKI ALBUMIN
20%
rastvor za infuziju
1 po 10 ml 20%
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
652,70
-
-
-
0179048
B05AA01
albumin, humani
LJUDSKI ALBUMIN
20%
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml
(20%)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
3.263,60
-
-
-
0179190
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
20% BEHRING
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml
(20%)
CSL Behring GmbH
Nemačka
3.263,60
-
-
-
0179360
B05AA01
albumin, humani
ALBIOMIN 20%
rastvor za infuziju
staklena bočica, 1 po
50 ml (20%)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
3.263,60
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (20%)
Talecris
Biotherapeutics
GmbH
Nemačka
3.146,80
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (20%)
Talecris
Biotherapeutics
GmbH
Nemačka
5.781,60
-
-
-
0179185
B05AA01
B05AA01
NAPOMENA
B05AA07
albumin, humani
albumin, humani
PLASBUMIN-20
PLASBUMIN-20
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
JKL
0179186
INN
Zaštićeno ime
leka
STAC
hidroksietilskrob, natrijum hlorid
0179340
B05AA07
hidroksietilskrob,
natrijum hlorid
VOLUVEN
rastvor za infuziju
1 po 500 ml ( 60 g/l + 9
g/l)
Fresenius Kabi
Nemačka
664,40
-
-
-
0179345
B05AA07
hidroksietilskrob,
natrijum hlorid
HETASORB 6%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml (60 g/l + 9 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
664,40
-
-
-
0179346
B05AA07
hidroksietil skrob,
natrijum hlorid
HETASORB 10%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml (100 g/l + 9 g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
977,10
-
-
NAPOMENA
STAC
Strana 17
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
B05B
B05BA
B05BA01
aminokiseline
0174030
B05BA01
alanin, arginin,
cistein, fenilalanin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
prolin, serin,
glacijalna sirćetna
kiselina, treonin,
triptofan, valin
HEPASOL 8%
0174041
B05BA01
aminokiseline
VAMINOLACT
NAPOMENA
B05BA02
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Rastvori za intravensku primenu
Rastvori za parenteralnu ishranu
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (4,64
g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l
+ 0,88 g/l + 5,82 g/l +
2,8 g/ + 10,4 g/l + 13,09
g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l +
5,73 g/l + 2,24 g/l +
4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7
g/l + 10,08 g/l
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
496,30
-
-
-
rastvor za infuziju
12 po 100 ml
Fresenius Kabi
Austrija
12.666,10
-
-
-
emulzija za infuziju
boca staklena, 10 po
500 ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
16.251,30
-
-
-
STAC
sojino ulje, fosfolipidi, glicerol
0171110
B05BA02
sojino ulje,
fosfolipidi, glicerol
0171290
B05BA02
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (staklo)
Fresenius Kabi
Austrija
4.900,00
-
-
-
0171291
B05BA02
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (plastika)
Fresenius Kabi AB
Švedska
4.900,00
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 250 ml (staklo)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
990,00
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 250 ml (plastika)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
990,00
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 500 ml (staklo)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.165,60
-
-
-
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.165,60
-
-
-
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
4.264,80
-
-
-
0171286
0171287
0171288
0171289
0171310
B05BA02
B05BA02
B05BA02
LIPOVENOES 10%
PLR
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
B05BA02
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
rastvor za infuziju
1 po 500 ml (plastika)
20%
B05BA02
ulje soje, rafinisano,
trigliceridi, srednje LIPOFUNDIN
dužine lanca
MCT/LCT 20%
emulzija za infuziju
boca, 10 po 100 ml
(100 g/1l + 100 g/1l)
Strana 18
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0171311
0171312
ATC
0173225
0173500
0173501
0173130
0173131
0173306
0173900
0173901
0174040
0171300
0171301
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
B05BA02
ulje soje, rafinisano,
trigliceridi, srednje LIPOFUNDIN
dužine lanca
MCT/LCT 20%
emulzija za infuziju
boca, 10 po 250 ml
(100 g/1l + 100 g/1l)
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
9.098,60
-
-
-
B05BA02
ulje soje, rafinisano,
trigliceridi, srednje LIPOFUNDIN
dužine lanca
MCT/LCT 20%
emulzija za infuziju
boca, 10 po 500 ml
(100 g/1l + 100 g/1l)
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
11.655,50
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (5%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
69,00
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
(10%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
85,60
-
-
-
NAPOMENA
B05BA03
0173220
INN
Zaštićeno ime
leka
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
STAC
glukoza
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (5%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
69,00
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
(10%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
85,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
69,00
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
85,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 20 po
100 ml (50 g/1l)
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
1.246,30
-
-
-
rastvor za infuziju
boca staklena, 49 po
100 ml (5%)
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
3.053,40
-
-
-
rastvor za infuziju
boca staklena, 20 po
500 ml (5%)
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
1.380,00
-
-
-
glukoza
GLUCOSE 5%
glukoza
GLUCOSE 5%
FRESENIUS
B05BA03
glukoza
GLUCOSE 5%
FRESENIUS
B05BA10
aminokiseline, vitamini, minerali
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
AMINOSTERIL NHepa 8%
rastvor za infuziju
boca staklena, 10 po
500 ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
9.380,40
-
-
-
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
KABIVEN
emulzija za infuziju
4 po 1026 ml (900 kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
9.027,70
-
-
-
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
emulzija za infuziju
4 po 1540 ml (1400
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
9.992,40
-
-
-
B05BA03
KABIVEN
Strana 19
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
0171306
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
0171303
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
KABIVEN
PERIPHERAL
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
KABIVEN
PERIPHERAL
B05BA10
alanin, prolin, glicin,
arginin, Naglicerilfosfat,
jabučna kiselina
AMINOSOL 10% E
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
563,60
-
-
-
0174036
B05BA10
leucin,alanin,
arginin, glicin,
prolin, lizin...
AMINOSOL 15%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
853,50
-
-
-
0174035
B05BA10
aminokiseline
AMINOSOL 10%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
621,20
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 500 ml
(100 g/l)
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
7.577,20
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 250 ml
(150 g/l)
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
6.378,30
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 500 ml
(150 g/l)
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
12.756,70
-
-
-
emulzija za infuziju
kesa, 4 po 2000 ml
(11,39g/l + 6,33g/l +
5,67g/l + 2,64g/l +
3,3g/l + 4,02g/l +
3,19g/l + 2,2g/l +
3,08g/l + 3,74g/l +
2,75g/l + 2,31g/l +
0,99g/l + 0,22g/l +
3,19g/l + 2,45g/l +
5,36g/l + 2,98g/l +
1,12g/l + 200g/l +
0,74g/l + 100g/l)
Baxter S.A.
Belgija
13.838,80
-
-
-
0171305
0174037
0174021
0174022
0174023
0171121
B05BA10
B05BA10
aminokiseline
aminokiseline
KABIVEN
AMINOVEN 10%
AMINOVEN 15%
B05BA10
aminokiseline
AMINOVEN 15%
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin
,izoleucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat, kalijumhlorid, magnezijumhlorid, glukoza,
kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino
OLICLINOMEL N4ulje, mešavina
550E
emulzija za infuziju
3 po 2566 ml (2300
kcal)
Fresenius Kabi
Švedska
14.525,70
-
-
-
emulzija za infuziju
4 po 1440 ml (1000
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
9.900,50
-
-
-
emulzija za infuziju
3 po 2400 ml (1700
kcal)
Fresenius Kabi
Švedska
10.150,20
-
-
-
Strana 20
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0171120
0171122
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin
,izoleucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat, kalijumhlorid, magnezijumhlorid, glukoza,
kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino
OLICLINOMEL N4ulje, mešavina
550E
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin
,izoleucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat, kalijumhlorid, magnezijumhlorid, glukoza,
kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino
OLICLINOMEL N6ulje, mešavina
900E
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
emulzija za infuziju
kesa, 6 po 1000 ml
(11,39g/l + 6,33g/l +
5,67g/l + 2,64g/l +
3,3g/l + 4,02g/l +
3,19g/l + 2,2g/l +
3,08g/l + 3,74g/l +
2,75g/l + 2,31g/l +
0,99g/l + 0,22g/l +
3,19g/l + 2,45g/l +
5,36g/l + 2,98g/l +
1,12g/l + 200g/l +
0,74g/l + 100g/l)
Baxter S.A.
Belgija
14.446,60
-
-
-
emulzija za infuziju
kesa, 4 po 2000 ml
(17,6g/l + 9,78g/l +
8,76g/l + 4,08g/l +
5,1g/l + 6,21g/l +
4,93g/l + 3,4g/l +
4,76g/l + 5,78g/l +
4,25g/l + 3,57g/l +
1,53g/l + 0,34g/l +
4,93g/l + 6,12g/l +
5,36g/l + 4,47g/l +
1,12g/l + 300g/l +
0,74g/l + 200g/l)
Baxter S.A.
Belgija
16.213,40
-
-
-
Strana 21
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0171123
0171124
ATC
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin
,izoleucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat, kalijumhlorid, magnezijumhlorid, glukoza,
kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino
OLICLINOMEL N7ulje, mešavina
1000E
B05BA10
alanin,
arginin,glicin,histidin
,izoleucin, lizin,
metionin,
fenilalanin, prolin,
serin, treonin,
triptofan, tirozin,
valin, natrijumacetat, natrijumglicerofosfat, kalijumhlorid, magnezijumhlorid, glukoza,
kalcijum-hlorid,
maslinovo i sojino
OLICLINOMEL N7ulje, mešavina
1000E
NAPOMENA
B05BB
B05BB01
0175260
INN
Zaštićeno ime
leka
B05BB01
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
emulzija za infuziju
kesa, 6 po 1000 ml
(20,7g/l + 11,5g/l +
10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l +
7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l +
5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l +
4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l +
5,8g/l + 6,12g/l +
5,36g/l + 4,47g/l +
1,12g/l + 400g/l +
0,74g/l + 200g/l)
Baxter S.A.
Belgija
16.306,30
-
-
-
emulzija za infuziju
kesa, 4 po 2000 ml
(20,7g/l + 11,5g/l +
10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l +
7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l +
5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l +
4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l +
5,8g/l + 6,12g/l +
5,36g/l + 4,47g/l +
1,12g/l + 400g/l +
0,74g/l + 200g/l)
Baxter S.A.
Belgija
15.151,20
-
-
-
81,10
-
-
-
STAC
Rastvori za elektrolitni disbalans
natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid
natrijum hlorid,
kalijum hlorid,
kalcijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE COMP.
(Ringerov rastv)
rastvor za infuziju
boca plasticna, 1 po
500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+
0,33 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Strana 22
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0175400
0175515
0175410
0175185
0400156
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
B05BB01
natrijum hlorid,
kalijum hlorid,
kalcijum hlorid
RINGEROV
RASTVOR
B05BB01
natrijum hlorid,
kalijum hlorid,
kalcijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE COMP.
(Ringerov rastv)
B05BB01
natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat
B05BB01
natrijum hlorid,
kalijum hlorid,
kalcijum hlorid,
natrijum laktat
HARTMANOV
RASTVOR
B05BB01
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
natrijum-laktat
HARTMANOV
RASTVOR
B05BC
B05BC01
manitol
B05BC01
manitol
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
81,10
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plasticna, 1 po
500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+
0,33 g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
81,10
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (6,02
g/l + 0,373 g/l + 0,294
g/l + 3,25 g/l)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
91,20
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (6,02
g/l + 0,373 g/l + 0,294
g/l + 3,25 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
91,20
-
-
-
Rastvori za osmotsku diurezu
MANITOL 20%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
250 ml 20%
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
121,50
-
-
-
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
131,30
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
121,50
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
131,30
-
-
-
714,10
-
-
-
B05BC01
manitol
MANITOL 10%
rastvor za infuziju
0400430
B05BC01
manitol
MANITOL
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 250
ml 20%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml 10%
manitol
MANITOL
B05D
9175730
B05D...
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
boca, 1 po 500 ml (8,6
g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)
0400150
B05BC01
Cena leka na
veliko za
pakovanje
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml 10%
0400431
Država
proizvodnje
leka
Rastvori za peritonealnu dijalizu
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml (13,6 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
Strana 23
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175731
9175732
9175733
9175734
9175735
9175736
9175737
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2500 ml (13,6 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
822,10
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
5000 ml (13,6 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.139,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml (22,7 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
714,10
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2500 ml (22,7 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
822,10
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
5000 ml
(22.7g/l+5.38g/l+4.48g/l
+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.139,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
714,10
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2500 ml
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
822,10
-
-
-
Strana 24
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175738
9175739
9175741
9175716
9175717
9175718
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
tirozin, triptofan,
fenilalanin, treonin,
serin, prolin, glicin,
alanin, valin,
metionin, izoleucin,
leucin, lizin, histidin,
arginin, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumlaktat, natrijumhlorid
NUTRINEAL PD4
B05D...
ikodekstrin, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
EXTRANEAL
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 1.5%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 2.3%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 4.25%
glukoze,1.25 mmol/l
kalcijuma
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
5000 ml
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.139,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml
(0.3g/l+0.27g/l+0.57g/l+
0.646g/l+0.51g/l+0.595
g/l+0.51g/l+0.951g/l+1.
393g/l+0.85g/l+0.85g/l+
1.02g/l+0.955g/l+0.714
g/l+1.071g/l+0.184g/l+0
.0508g/l+4.48g/l+5.38g/
l
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.376,60
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml
(75g/l+5.4g/l+4.5g/l+0.2
57g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
2.004,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.810,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.810,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
42,5 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.810,40
-
-
-
Strana 25
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175743
9175744
9175745
9175720
9175722
9175724
9175753
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 1.5%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 2.3%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
BALANCE 4.25%
glukoze,1.75 mmol/l
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05D..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05D..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 17 Stay safe
CAPD 18 Stay safe
CAPD 19 Stay safe
CAPD 2 Stay safe
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64 g/l + 3.925 g/l +
0.2573 g/l + 0.1017 g/l
+ 15 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.810,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.810,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.810,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.183,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.183,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.183,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.183,00
-
-
-
Strana 26
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175755
9175757
9175754
9175756
9175758
9175721
9175723
ATC
INN
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05D..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
Zaštićeno ime
leka
CAPD 3 Stay safe
CAPD 4 Stay safe
CAPD 2 Stay safe
CAPD 3 Stay safe
CAPD 4 Stay safe
CAPD 17 Stay safe
CAPD 18 Stay safe
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
42,5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.183,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.183,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.288,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
42,5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.288,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.288,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.288,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.288,00
-
-
-
Strana 27
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175725
9175117
9175119
9175118
9175726
9175727
9175728
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
B05D..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
GAMBROSOL trio 10
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
GAMBROSOL trio 10
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
GAMBROSOL trio 40
CAPD 19 Stay safe
CAPD 2 Sleep safe
CAPD 3 Sleep safe
CAPD 4 Sleep safe
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
DDD
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786 g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.288,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 2 po 5000 ml
(5.786 g/l + 7.847 g/l +
0.2573g/l + 0.1017g11
+ 15 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.339,40
-
-
‐
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 2 po 5000 ml
(5.786 g/l + 7.847 g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
42.5 g/ll)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.339,40
-
-
‐
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 2 po 5000 ml
(5.786 g/l+ 7.847 g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
22.73 g/l
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
2.339,40
-
-
‐
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa, 1 po
2000 ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.271g/l + 0.054g/l)
Dialifluids S.R.L.
Italija
697,10
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa, 1 po
5000 ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.271g/l + 0.054g/l)
Dialifluids S.R.L.
Italija
940,00
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa, 1 po
2000 ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.209g/l + 0.054g/l)
Dialifluids S.R.L.
Italija
697,10
-
-
-
Strana 28
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175729
ATC
B05D...
INN
Zaštićeno ime
leka
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
GAMBROSOL trio 40
B05X
B05XA
B05XA01
kalijum hlorid
B05XA01
kalijum hlorid
B05XA02
natrijum hidrogenkarbonat
B05XA02
natrijum
hidrogenkarbonat
B05XA03
natrijum hlorid
0175510
B05XA03
0175180
B05XA03
0175150
0133110
KALIUM CHLORID
FRESENIUS
-
-
-
-
NATRIUMBICARBO
NAT FRESENIUS
8,4%
rastvor za infuziju
bočica, 10 po 100 ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
2.226,20
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml 9g/l
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
73,90
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml 9g/l
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
73,90
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml 0,9%
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
73,90
-
-
-
rastvor za infuziju
boca staklena , 1 po
250 ml (9g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
60,40
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 20 po
100 ml (9g/l)
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
1.195,50
-
-
-
rastvor za infuziju
boca staklena, 49 po
100 ml (9g/l)
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
2.929,10
-
-
-
boca staklena, 1 po 500 Fresenius Kabi Italia
ml (9g/l)
S.R.L.
Italija
73,90
-
-
-
Austrija
31.456,70
-
-
-
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
natrijum hlorid
SODIUM CHLORIDE
0.9%
natrijum hlorid
natrijum hlorid
B05XB
B05XB02
alanil glutamin
B05XB02
alanil glutamin
NAPOMENA
-
-
natrijum hlorid
0174050
940,00
870,20
B05XA03
B05XA03
Italija
Norveška
0175516
0175581
DDD
Fresenius Kabi Norge
natrijum hlorid
B05XA03
Dialifluids S.R.L.
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
20 po 20 ml (1
mmol/ml)
B05XA03
0175582
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa, 1 po
5000 ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.209g/l + 0.054g/l)
Cena leka na
veliko za
pakovanje
koncentrat za rastvor
za infuziju
0175240
B05XA03
FO
Država
proizvodnje
leka
Rastvori za intravensku primenu, kao dopunska terapijska sredstva
Rastvori elektrolita
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
0175312
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
SODIUM CHLORIDE
SODIUM CHLORIDE
rastvor za infuziju
Aminokiseline
DIPEPTIVEN
koncentrat za rastvor boca, 10 po 100 ml (20
za infuziju
g/100 ml)
Fresenius Kabi
Austria GMBH
STAC
Strana 29
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0052720
ATC
B05XC
B05XC..
askorbinska kiselina, nikotinamid
B05XC..
askorbinska
kiselina, nikotinamid SOLUVIT N
NAPOMENA
B06
B06A
B06AA
B06AA02
4159064
4159061
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
prašak za rastvor za
infuziju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Vitamini
bočica staklena, 10 po
10 ml
Fresenius Kabi AB
Država
proizvodnje
leka
Cena leka na
veliko za
pakovanje
Participacija
Cena leka na osiguranog
veliko po DDD
lica
DDD
Švedska
3.034,00
-
-
-
STAC
OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA
Ostala hematološka sredstva
Enzimi
fibrinolizin, dezoksiribonukleaza (goveđa)
B06AA02
fibrinolizin,
dezoksiribonukleaza
(govedja)
FIBROLAN
mast
25 g (1 Lij + 6,66 Cij)/1
g
Pfizer PGM
Francuska
464,50
-
-
-
B06AA02
fibrinolizin,
dezoksiribonukleaza
(govedja)
FIBROLAN
mast
50 g (1 Lij + 6,66 Cij)/1
g
Pfizer PGM
Francuska
870,60
-
-
-
Strana 30
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0100250
0101441
0101355
ATC
C
C01
C01A
C01AA
C01AA05
digoksin
C01AA05
digoksin
C01B
C01BD
C01BD01
amjodaron
C01BD01
amjodaron
C01BD01
C01C
C01CA
C01CA04
0105146
0105401
0105031
INN
Zaštićeno ime
leka
DILACOR
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srčani glikozidi
Glikozidi digitalisa
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 6 po 2 ml (0,25
mg/2ml)
Zdravlje a.d.
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Republika Srbija
145,70
0,25 mg
24,28
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
309,70
0,2 g
82,59
-
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
371,60
0,2 g
82,58
-
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa III
amjodaron
SEDACORON
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 3 ml (150
za infuziju
mg/3ml)
CORDARONE
ampula, 6 po 3 ml (150
mg/3 ml)
rastvor za injekciju
Stimulansi srčanog rada, isključujući srčane glikozide
Adrenergička i dopaminergička sredstva
dopamin
C01CA04
dopamin
C01CA07
dobutamin
ampula, 5 po 5 ml (50
mg/5 ml)
Haupt Pharma
Wulfing GmbH,
Nemačka za Admeda
Arzneimittel GmbH
Nemačka
439,10
0,5 g
878,20
-
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 1 po 50 ml
(250 mg/50 ml)
Haupt Pharma
Wulfing GmbH,
Nemačka za Admeda
Arzneimittel GmbH
Nemačka
430,30
0,5 g
860,60
-
injekcija
50 po 1 mg/1 ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.937,40
0,5 g
19.374,00
-
DOPAMIN ADMEDA koncentrat za rastvor
50
za infuziju
DOBUTAMIN
ADMEDA 250
C01CA07
dobutamin
C01CA24
adrenalin (epinefrin)
C01CA24
epinefrin
(adrenalin)
ADRENALIN HCL
1:1000
Strana 31
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
C01D
C01DA
C01DA02
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
0102182
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
NIRMIN
0102180
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
NIRMIN
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ampula, 50 po 1,6 ml (1
mg/1,6 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
793,50
-
-
-
koncentrat za rastvor ampula, 50 po 1,6 ml (5
za infuziju
mg/1,6 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.577,50
-
-
-
rastvor za injekciju
C02
C02C
C02CA
C02CA06
urapidil
0103290
C02CA06
urapidil
EBRANTIL 25
injekcija
5 po 25 mg/5 ml
Nycomed GmbH
Nemačka
1.485,30
50 mg
594,12
-
0103291
C02CA06
urapidil
EBRANTIL 50
injekcija
5 po 50 mg/10 ml
Nycomed GmbH
Nemačka
1.485,30
50 mg
297,06
-
NAPOMENA
C03
C03C
C03CA
C03CA01
0400140
C03CA01
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
STAC
DIURETICI
Snažni diuretici (Henleove petlje)
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
furosemid
furosemid
LASIX
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 20 mg/2
ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
56,90
40 mg
22,76
-
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
569,00
40 mg
22,76
-
0400141
C03CA01
furosemid
LASIX
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 20 mg/2
ml
0400411
C03CA01
furosemid
FUROSEMIDE
SOPHARMA
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (10
mg/ml)
Sopharma PLC
Bugarska
235,80
40 mg
47,16
-
C03CA02
bumetanid
C03CA02
bumetanid
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 2 ml (0,5
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
93,90
1 mg
18,78
-
259,50
0,15 g
1.557,00
-
0400040
0107497
C07
C07A
C07AB
C07AB02
metoprolol
C07AB02
metoprolol
YURINEX
BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA
Beta-adrenergički blokatori
Beta-adrenergički blokatori, selektivni
PRESOLOL
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5 ml (5
mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Strana 32
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0402102
ATC
C08
C08C
C08CA
C08CA06
nimodipin
C08CA06
nimodipin
NAPOMENA
C09
C09A
C09AA
C09AA15
1103462
C09AA15
INDIKACIJE
INN
Zaštićeno ime
leka
NIMOTOP S
FO
rastvor za infuziju
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala
Derivati dihidropiridina
bočica, 1 po 50 ml/10
mg
Bayer Healthcare AG
Nemačka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
1.169,10
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
50 mg
116,91
-
30 mg
42,16
-
STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
zofenopril
Menarini Von Heyden
zofenopril
ZOFECARD
film tableta
blister, 28 po 7,5 mg
GmbH; A. Menarini
Manufacturing
Logistics and Services
S.R.L.
Nemačka; Italija
295,10
Hipertenzija:
Zofenopril je indikovan u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije.
Akutni infarkt miokarda:
Zofenopril je indikovan u terapiji koja je započela u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane
insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.
Strana 33
Lista B - Grupa D. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
D
D08
D08A
D08AG
D08AG02 povidon jod
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)
ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
Antiseptici i dezinficijensi
Proizvodi sa jodom
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4156151
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
pena za kožu
kontejner plastični, 1 po
500 ml (7,5%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
372,10
-
-
-
4156150
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
rastvor za kožu
kontejner plastični, 1 po
500 ml (10%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
372,10
-
-
-
4156152
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
pena za kožu
kontejner plastični, 1 po
5000ml (7,5%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
3.721,00
-
-
-
bočica 1 po 1000 ml (10
%)
Alkaloid a.d. u
saradnji sa
Mundipharma AG,
Švajcarska
Republika
Makedonija
744,20
-
-
-
4156163
D08AG02
povidon
BETADINE
rastvor za kožu
Strana 34
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
Država
Cena leka
Cena leka Participacija
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
na veliko osiguranog
Zaštićeno ime leka
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
lica
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
Preparati za kontrakciju uterusa
Ergot alkaloidi
ATC
INN
G
G02
G02A
G02AB
G02AB01 metilergometrin
0141132
G02AB01
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN
injekcija
50 po 0,1 mg/1 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
503,70
0,2 mg
20,15
-
0141135
G02AB01
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN
injekcija
50 po 0,2 mg/1 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.015,00
0,2 mg
20,30
-
G02AD
G02AD02 dinoproston (PGE2)
Prostaglandini
4143125
G02AD02
dinoproston (PGE2)
PREPIDIL GEL
endocervikalni gel
napunjeni injekcioni
špric, 1 po 3 g
(0,5 mg/3g)
6143120
G02AD02
dinoproston (PGE2)
PROSTIN E2
vaginalna tableta
4 po 3 mg
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
4.422,20
0,5 mg
184,26
-
rastvor za injekciju
1 po 0,25 mg/ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
970,60
2,5 mg
9.706,00
-
567,70
-
-
-
641,30
18 mg
9,23
-
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.721,00
0,5 mg
286,83
-
NAPOMENA
STAC
G02AD04 karboprost (PGM15)
0143043
G02AD04
karboprost (PGM15)
PROSTIN 15M
NAPOMENA
STAC
G02C
G02CA
G02CA03 fenoterol
0142102
G02CA03
fenoterol
Ostali ginekološki preparati
Simpatikometici kod prevremenog porođaja (tokolitici)
PARTUSISTEN
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 10 ml (0.5 Boehringer Ingelheim
za infuziju
mg/10 ml)
Espana S.A.
G03
G03B
G03BA
G03BA03 testosteron enantat
0048619
G03BA03
testosteron enantat
TESTOSTERON DEPO
Španija
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
Androgeni
Derivati 3-androst-4ona
injekcija
5 po 250 mg/ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
Strana 35
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0048468
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
G03D
G03DA
G03DA03 hidroksiprogesteron
G03DA03
hidroksiprogesteron
PROGESTERON DEPO
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Gestageni
Derivati pregnena
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
rastvor za injekciju
5 po 250 mg/ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
497,80
10 mg
3,98
-
vaginalni gel
aplikator, 1 po 15 (90
mg/1,125 g)
Fleet Laboratories Ltd.
Velika Britanija
3.241,20
90 mg
216,08
-
G03DA04 progesteron
4137040
G03DA04
progesteron
CRINONE
1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97),
INDIKACIJE
2. U toku invitro oplodnje (N97).
Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije
G03G
Gonadotropini
G03GA
G03GA01 horiogonadotropin
0044143
G03GA01
horiogonadotropin
PREGNYL
injekcija
3 po 1500 i.j. sa rastv.
N.V. Organon
Holandija
363,20
250 i.j.
20,18
-
0044142
G03GA01
horiogonadotropin
PREGNYL
injekcija
3 po 5000 i.j. sa rastv.
N.V. Organon
Holandija
922,10
250 i.j.
15,37
-
PREGNYL
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
lioampula sa
rastvaračem, 1 po 1 ml
(5000 i.j./1ml)
N.V. Organon
Holandija
307,40
250 i.j.
15,37
-
Ferring GmbH
Nemačka
16.701,90
30 i.j.
668,08
-
IBSA Institut
Biochemique S.A.
Švajcarska
1.670,20
30 i.j.
668,08
-
0044144
G03GA01
NAPOMENA
G03GA02
0044086
0044400
G03GA02
G03GA02
horiogonadotropin
Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.
menotrofin ( humani menopauzalni gonadotropin )
menotrofin
menotrofin
10 bočica po (75 i.j.) sa
10 amp. po 1ml
rastvarača
MENOPUR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
MERIONAL
liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1
prašak i rastvarač za po 1ml (75 i.j. FSH/75
i.j. LH)
rastvor za injekciju
INDIKACIJE
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 36
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0044412
ATC
INN
G03GA04 urofolitropin
G03GA04
urofolitropin
Zaštićeno ime leka
FOSTIMON
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
po 1 ml (75 i.j./ml)
rastvor za injekciju
IBSA Institut
Biochemique S.A.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Švajcarska
1.116,90
75 i.j.
INDIKACIJE
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje ).
NAPOMENA
G03GA05
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
folitropin alfa
1.116,90
-
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u špricu, 1
po 75 i.j./ml
Merck Serono S.P.A.
rastvor za injekciju
Italija
2.478,50
75 i.j.
2.478,50
-
pen sa uloškom, 1 po
0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)
Merck Serono S.P.A.
Italija
10.048,50
75 i.j.
2.512,13
-
pen sa uloškom, 1 po
0,75 ml (450 i.j./0,75 ml) Merck Serono S.P.A.
Italija
15.057,80
75 i.j.
2.509,63
-
Italija
29.976,60
75 i.j.
2.498,05
-
0044250
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F
0044251
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 300
rastvor za injekciju
0044252
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 450
rastvor za injekciju
0044253
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 900
rastvor za injekciju
INDIKACIJE
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
pen sa uloškom, 1 po
1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)
Merck Serono S.P.A.
1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i
klomifen citrata.
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
G03GA06 folitropin beta
0044226
G03GA06
folitropin beta
PUREGON
injekcija
1 po 0,5 ml (50 i.j./0,5
ml)
N.V. Organon
Holandija
1.661,90
75 i.j.
2.492,85
-
0044227
G03GA06
folitropin beta
PUREGON
injekcija
1 po 0,5 ml (100 i.j./0,5
ml)
N.V. Organon
Holandija
3.277,00
75 i.j.
2.457,75
-
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje );
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i
klomifen citrata.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 37
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0140150
0140115
0140116
ATC
H
H01
H01B
H01BB
H01BB02
oksitocin
H01BB02
oksitocin
H01BB02
H01BB02
NAPOMENA
H01C
H01CB
H01CB02
0049190
H01CB02
INDIKACIJE
H01CB02
0049195
0049196
H01CB02
H01CB02
INN
oksitocin
oksitocin
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
Hormoni zadnjeg režnja hipofize
Oksitocin i analozi
OXYTOCIN
SYNTHETIC
injekcija
100 po 10 i.j./ml
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Gedeon Richter
Mađarska
3.116,00
15 i.j.
46,74
-
SYNTOCINON
rastvor za
injekciju/koncentrat
za rastvor za infuziju ampula, 100 po 5 i.j./ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
2.168,50
15 i.j.
65,06
-
SYNTOCINON
rastvor za
injekciju/koncentrat
za rastvor za infuziju
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
3.116,00
15 i.j.
46,74
-
Švajcarska
3.342,60
0,7 mg
4.679,64
-
ampula, 100 po 10
i.j./ml
STAC
Hormoni hipotalamusa
Antagonisti hormona rasta
oktreotid
oktreotid
SANDOSTATIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 1ml (0,1
mg/ml)
Novartis Pharma
Stein AG
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurškim putem izlečeni kao nastavak bolničkog lečenja.
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima.
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima.
oktreotid
oktreotid
prašak i rastvarač za
suspenziju za
injekciju
SANDOSTATIN LAR
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 10 mg/2,5 ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
46.972,30
0,7 mg
3.288,06
-
oktreotid
prašak i rastvarač za
suspenziju za
injekciju
SANDOSTATIN LAR
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 20 mg/2,5 ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
80.966,90
0,7 mg
2.833,84
-
Strana 38
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0049197
ATC
H01CB02
INDIKACIJE
H01CB03
0049231
0049232
0049233
H01CB03
H01CB03
H01CB03
INDIKACIJE
H02
H02A
H02AB
H02AB01
0047286
0047140
0047219
Zaštićeno ime
leka
INN
oktreotid
prašak i rastvarač za
suspenziju za
injekciju
SANDOSTATIN LAR
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 30 mg/2,5 ml
Novartis Pharma
Stein AG
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Švajcarska
105.208,90
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,7 mg
2.454,87
-
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurškim putem izlečeni kao nastavak bolničkog lečenja.
lanreotid
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
injekcija, špric
1 po 60 mg
Ipsen Pharma
Biotech
Francuska
66.289,00
3 mg
3.314,45
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,1 po 90 mg
Ipsen Pharma
Biotech
Francuska
71.546,80
3 mg
2.384,89
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,1 po 120 mg
Ipsen Pharma
Biotech
Francuska
100.642,60
3 mg
2.516,07
-
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurškim putem izlečeni kao nastavak bolničkog lečenja.
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
Glukokortikoidi
betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat
H02AB01
betametazon
H02AB02
deksametazon
H02AB02
deksametazon
H02AB04
metilprednizolon
H02AB04
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
metilprednizolon
DIPROPHOS
DEXASON
LEMOD SOLU
injekcija
5 po (2 mg+5 mg)/ml
Schering Plough
Belgija
1.282,80
1,5 mg
54,98
-
rastvor za injekciju
ampula, 25 po 4 mg/ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
614,80
1,5 mg
9,22
-
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
170,70
20 mg
27,31
-
liobočica sa
prašak i rastvarač za
rastvaračem u ampuli, 1
rastvor za
po 2 ml (125 mg/2 ml)
injekciju/infuziju
Strana 39
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0047220
0047216
0047218
0047222
0047221
ATC
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
INN
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
LEMOD SOLU
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
po 7,8 ml (500 mg/7,8
rastvor za
ml)
injekciju/infuziju
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
563,20
20 mg
22,53
-
LEMOD SOLU
liobočica sa
prašak i rastvarač za
rastvaračem u ampuli,
rastvor za
15 po 1 ml (20 mg/ml)
injekciju/infuziju
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
684,70
20 mg
45,65
-
LEMOD SOLU
liobočica sa
prašak i rastvarač za
rastvaračem u ampuli,
rastvor za
15 po 1 ml (40 mg/ml)
injekciju/infuziju
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.275,90
20 mg
42,53
-
LEMOD SOLU
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaračem za
parenteralnu
dvodelna bočica, 1 po 1
upotrebu
ml (40 mg/1 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
126,70
20 mg
63,35
-
LEMOD SOLU
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaračem za
parenteralnu
dvodelna bočica, 1 po 2
upotrebu
ml (125 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
228,00
20 mg
36,48
-
suspenzija za
injekciju
bočica, 10 po 1 ml (40
mg/1 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
849,70
20 mg
42,49
-
0047212
H02AB04
metilprednizolon
LEMOD DEPO
0047173
H02AB04
metilprednizolon
NIRYPAN SOLUBILE
injekcija
15 po 20 mg sa rastv.
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
684,70
20 mg
45,65
-
0047174
H02AB04
metilprednizolon
NIRYPAN SOLUBILE
injekcija
15 po 40 mg sa rastv.
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.275,90
20 mg
42,53
-
H02AB09
hidrokortizon (kortizol)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
71,00
30 mg
21,30
-
0047120
H02AB09
hidrokortizon
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
liobočica sa
rastvaračem za
rastvaračem u ampuli, 1
parenteralnu
po 2 ml (100 mg/2 ml)
upotrebu
Strana 40
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0047121
0047122
ATC
H02AB09
H02AB09
INN
hidrokortizon
hidrokortizon
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
liobočica sa
rastvaračem za
rastvaračem u ampuli, 1
parenteralnu
po 4 ml (500 mg/4 ml)
upotrebu
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
231,10
30 mg
13,87
-
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaračem za
parenteralnu
dvodelna bočica, 1 po 2
upotrebu
ml (100 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
100,90
30 mg
30,27
-
Strana 41
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0029781
ATC
J
J01
J01A
J01AA
J01AA12
tigeciklin
J01AA12
tigeciklin
NAPOMENA
J01C
J01CA
J01CA01
0021105
0021108
0021109
0020056
J01CA01
J01CA01
J01CA01
INN
TYGACIL
bočica, 10 po 50 mg
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
47.320,60
0,1 g
9.464,12
-
ampicilin
ampicilin
ampicilin
ampicilin
PENTREXYL
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 50 po 1 g
Corden Pharma
Latina S.P.A.
Italija
3.226,60
2g
129,06
-
PAMECIL
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Medochemie Ltd.
Kipar
645,30
2g
129,06
-
PAMECIL
prašak za rastvor za bočica staklena, 100 po
injekciju/infuziju
1g
Medochemie Ltd.
Kipar
6.453,10
2g
129,06
-
Republika Srbija
2.135,20
6000000 i.j.
427,04
-
J01CE30
benzilpenicilin,
prokainbenzilpenicilin
NAPOMENA
J01CR02
prašak za rastvor za
infuziju
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Penicilini širokog spektra
benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin
J01CR01
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Tetraciklini
Tetraciklini
**
J01CE
J01CE30
J01CR
J01CR01
0021357
Zaštićeno ime
leka
Penicilini osetljivi na beta-laktamazu
PANCILLIN
prašak za suspenziju
za injekciju
bočica, 50 po 800000
i.j. (600000i.j.+
200000i.j.)
Hemofarm a.d.
Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
ampicilin, sulbaktam
ampicilin, sulbaktam
AMPISULCILLIN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
1,5 g (1000mg +
500mg)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.413,00
2g
282,60
-
STAC
amoksicilin, klavulanska kiselina
0021565
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
5 po (1000 mg+ 200
mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
872,30
3g
523,38
-
0021650
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
MEDOCLAV
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
5 po (1000 mg+ 200
mg)
Medochemie Ltd.
Kipar
872,30
3g
523,38
-
NAPOMENA
STAC
Strana 42
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
ATC
J01CR05
Zaštićeno ime
INN
leka
piperacilin, tazobaktam
0021998
J01CR05
piperacilin, tazobaktam TAZOCIN
prašak za rastvor za bočica, 12 po (4 g + 0,5
injekciju/infuziju
mg)
Wyeth Lederle S.P.A.
0021995
J01CR05
piperacilin, tazobaktam PIPTAZ
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
JKL
NAPOMENA
J01D
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
bočica 12 po (4g +
0.5g)
PharmaSwiss d.o.o.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Italija
10.164,90
14 g
2.964,76
-
Republika Srbija
10.164,90
14 g
2.964,76
-
**
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
Cefalosporini I generacije
J01DB
J01DB04
cefazolin
0321961
J01DB04
cefazolin
GALECEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 50 po 1000 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
5.939,80
3g
356,39
-
0321030
J01DB04
cefazolin
PRIMACEPH
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
50 po 1 g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
5.939,80
3g
356,39
-
CEFAZOLIN-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 10 po 2 g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.645,00
3g
246,75
-
bočica staklena,1 po
750 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited, Velika
Britanija
Republika Srbija
112,20
3g
448,80
-
Republika Srbija
194,40
3g
388,80
-
0321829
J01DB04
J01DC
J01DC02
0321971
J01DC02
cefazolin
Cefalosporini II generacije
cefuroksim
cefuroksim
NILACEF
prašak za rastvor za
injekciju
0321972
J01DC02
cefuroksim
NILACEF
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena,1 po
1500 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited, Velika
Britanija
0321025
J01DC02
cefuroksim
CEFUROKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 1500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
194,40
3g
388,80
-
0321024
J01DC02
cefuroksim
CEFUROKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 750 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
112,20
3g
448,80
-
Strana 43
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
0321401
J01DC02
cefuroksim
DICEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 50 po
750 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
5.611,70
3g
448,94
-
0321404
J01DC02
cefuroksim
DICEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 50 po
1500 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
9.719,30
3g
388,77
-
0321640
J01DC02
cefuroksim
XORIM
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
750 mg
Sandoz GmbH
Austrija
1.122,30
3g
448,92
-
0321643
J01DC02
cefuroksim
XORIM
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
1500 mg
Sandoz GmbH
Austrija
1.943,80
3g
388,76
-
0321882
J01DC02
cefuroksim
CEFUROXIM-MIP
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
750 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.122,30
3g
448,92
-
0321883
J01DC02
cefuroksim
CEFUROXIM-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1500 mg/50 ml
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.943,80
3g
388,76
-
0321884
J01DC02
cefuroksim
CEFUROXIM-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1500 mg/100 ml
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.943,80
3g
388,76
-
J01DD
J01DD01
cefotaksim
0321140
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
0,5 g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
89,50
4g
716,00
-
0321141
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 1
g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
179,00
4g
716,00
-
0321142
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 2
g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
358,10
4g
716,20
-
0321143
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
0,5 g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.790,60
4g
716,24
-
Cefalosporini III generacije
Strana 44
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
0321144
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
3.581,20
4g
716,24
-
0321145
J01DD01
cefotaksim
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
2g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
7.162,40
4g
716,24
-
CEFOTAKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po
1000 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
179,00
4g
716,00
-
cefotaksim
CEFOTAKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 5 po
1000 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
895,30
4g
716,24
-
cefotaksim
CEFOTAXIM
MEDOCHEMIE
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Medochemie Ltd.
Kipar
1.790,60
4g
716,24
-
cefotaksim
CEFOTAXIM
MEDOCHEMIE
prašak za rastvor za bočica staklena, 100 po
injekciju/infuziju
1g
Medochemie Ltd.
Kipar
17.906,10
4g
716,24
-
bočica staklena, 1 po
1000 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited, Velika
Britanija
Republika Srbija
291,00
4g
1.164,00
-
Republika Srbija
138,90
4g
1.111,20
-
0321980
0321983
0321984
J01DD01
J01DD01
J01DD01
J01DD01
NAPOMENA
J01DD02
0321600
J01DD02
cefotaksim
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
JKL
0321981
INN
Zaštićeno ime
leka
STAC
ceftazidim
ceftazidim
FORCAS
prašak za rastvor za
injekciju
0321601
J01DD02
ceftazidim
FORCAS
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po
500 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited, Velika
Britanija
0321023
J01DD02
ceftazidim
CEFTAZIDIM
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 1 g
Galenika a.d.
Republika Srbija
291,00
4g
1.164,00
-
0321603
J01DD02
ceftazidim
CEFTAZIDIM
SANDOZ
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 500 mg
Sandoz GmbH
Austrija
138,90
4g
1.111,20
-
0321602
J01DD02
ceftazidim
CEFTAZIDIM
SANDOZ
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 1 g
Sandoz GmbH
Austrija
291,00
4g
1.164,00
‐
Strana 45
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
0321707
J01DD02
NAPOMENA
J01DD04
0321758
J01DD04
INN
ceftazidim
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
TIZACEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 50 po
1g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
14.551,00
4g
1.164,08
‐
AZARAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 50 po 1000 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
14.704,00
2g
588,16
-
10 po 1 g
Galenika a.d.
Republika Srbija
2.940,80
2g
588,16
-
STAC
ceftriakson
ceftriakson
0321329
J01DD04
ceftriakson
LONGACEPH
prašak za rastvor za
injekciju
0321990
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
816,90
2g
653,52
-
0321993
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
4.084,50
2g
653,52
-
0321991
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.633,80
2g
653,52
-
0321994
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
8.168,90
2g
653,51
-
0321992
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
2.940,80
2g
588,16
-
0321995
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
14.704,00
2g
588,16
-
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po 1
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
294,10
2g
588,20
-
bočica staklena, 5 po 1
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.470,40
2g
588,16
-
0321985
J01DD04
ceftriakson
0321986
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
0321987
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po 2
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
588,20
2g
588,20
-
bočica staklena, 5 po 2
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
2.940,80
2g
588,16
-
bočica staklena, 50 po
1g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
14.703,90
2g
588,16
-
0321988
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
0321865
J01DD04
ceftriakson
3CEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
Strana 46
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
0321863
J01DD04
ceftriakson
LENDACIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 10 po 1 g
Sandoz GmbH
Austrija
2.940,80
2g
588,16
-
0321996
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAXON-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 1
g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
294,10
2g
588,20
-
0321997
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAXON-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
2.940,80
2g
588,16
-
0321998
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAXON-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 2
g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
588,20
2g
588,20
-
0321999
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAXON-MIP
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
2g
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
5.881,60
2g
588,16
-
NAPOMENA
J01DE
J01DE01
INN
Zaštićeno ime
leka
STAC ** ; izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno ampule od 250 mg.
Cefalosporini IV generacije
cefepim
0321914
J01DE01
cefepim
MAXICEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
1000 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
484,60
2g
969,20
-
0321631
J01DE01
cefepim
CEFIM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
242,30
2g
969,20
-
CEFIM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 1000 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
484,60
2g
969,20
-
0321630
J01DE01
NAPOMENA
J01DH
J01DH02
cefepim
STAC
Karbapenemi
meropenem
0029750
J01DH02
meropenem
MERONEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica,10 po 500 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
6.565,80
2g
2.626,32
-
0029751
J01DH02
meropenem
MERONEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica,10 po 1000 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
11.984,00
2g
2.396,80
-
MEROCID
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,10 po
500 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
6.565,80
2g
2.626,32
-
0029753
J01DH02
meropenem
Strana 47
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0029754
J01DH02
meropenem
MEROCID
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,10 po
1000 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
11.984,00
2g
2.396,80
-
0029757
J01DH02
meropenem
MEROPENEM
PHARMANOVA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
6.565,80
2g
2.626,32
-
0029758
J01DH02
meropenem
MEROPENEM
PHARMANOVA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
11.984,00
2g
2.396,80
-
bočica staklena, 10 po
500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
6.565,80
2g
2.626,32
-
0029755
J01DH02
meropenem
ITANEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0029756
J01DH02
meropenem
ITANEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Galenika a.d.
Republika Srbija
11.984,00
2g
2.396,80
-
INVANZ
injekcija
1 po 1 g
Merck Sharp &
Dohme
Francuska
4.213,20
1g
4.213,20
-
DORIBAX
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
21.171,00
1,5 g
6.351,30
‐
TIENAM I.V.
prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju
bočica, 10 po 1g (500
mg + 500 mg)
Laboratories Merck
Sharp & DohmeChibret
Francuska
6.941,90
2g
2.776,76
-
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 10 po
1000 mg (500 mg+500
mg)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
6.941,90
2g
2.776,76
-
2.346,70
1,92 g
938,68
-
NAPOMENA
J01DH03
0029780
J01DH03
NAPOMENA
J01DH04
0029508
J01DH04
NAPOMENA
J01DH51
0029506
0029507
J01DH51
J01DH51
NAPOMENA
J01E
J01EE
J01EE01
0026601
J01EE01
**
ertapenem natrijum
ertapenem natrijum
**
doripenem
doripenem
**
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
imipenem, cilastatin
MIPECID
**
Sulfonamidi i trimetoprim
Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
sulfametoksazol, trimetoprim
sulfametoksazol,
trimetoprim
BACTRIM Roche
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 10 po 5 ml
(400 mg/5 ml+80 mg/5
ml)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
Strana 48
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0325484
ATC
J01F
J01FA
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
NAPOMENA
J01FF
J01FF01
INN
Zaštićeno ime
leka
HEMOMYCIN
FO
prašak za rastvor za
infuziju
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Makrolidi, linkozamidi streptogramini
Makrolidi
bočica, 1 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Republika Srbija
697,80
0,5 g
697,80
-
STAC
Linkozamidi
klindamicin
0326041
J01FF01
klindamicin
KLINDAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(150 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.113,50
1,8 g
668,10
-
0326223
J01FF01
klindamicin
CLINDAMYCIN-MIP
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml (600
mg/4 ml)
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
975,00
1,8 g
585,00
-
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
412,00
0,24 g
123,60
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(120 mg/2 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
618,10
0,24 g
123,62
-
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
293,60
0,24 g
352,32
-
NAPOMENA
J01GB03
0024552
0024553
J01GB03
J01GB03
STAC
gentamicin
gentamicin
gentamicin
GENTAMICIN
0024423
J01GB03
gentamicin
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (20
mg/2 ml)
0024420
J01GB03
gentamicin
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (40
mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
363,00
0,24 g
217,80
-
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
412,00
0,24 g
123,60
-
0024421
J01GB03
gentamicin
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
0024422
J01GB03
gentamicin
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(120 mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
618,10
0,24 g
123,62
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
412,00
0,24 g
123,60
-
rastvor za injekciju
10 po 2 ml (120 mg/2
ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
618,10
0,24 g
123,62
-
AMIKACIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 100
mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
528,80
1g
528,80
-
AMIKACIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 500
mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.519,00
1g
303,80
-
0024580
0024582
0024282
0024283
J01GB03
gentamicin
J01GB03
gentamicin
J01GB06
amikacin
J01GB06
amikacin
J01GB06
amikacin
GENTAMICIN
GENTAMICIN
Strana 49
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0024633
ATC
J01GB06
NAPOMENA
J01M
J01MA
J01MA02
INN
amikacin
Zaštićeno ime
leka
AMINOCIN
0029791
0029795
0029796
0029294
0029293
J01XA01
J01XA01
J01XA01
J01XA01
J01XA01
J01XA01
NAPOMENA
1g
303,80
-
Republika Srbija
921,20
0,5 g
921,20
-
MAROCEN
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 5 po 100
mg/10 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
921,20
0,5 g
921,20
-
CITERAL
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 5 po 10 ml
(100 mg/10 ml)
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
921,20
0,5 g
921,20
-
Republika Srbija
12.117,00
0,5 g
1211,7
ciprofloksacin
0029790
7.595,00
Zdravlje a.d.
J01MA02
NAPOMENA
J01XA
J01XA01
Republika Srbija
bočica, 5 po 100 mg/50
ml
0329412
J01MA12
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za infuziju
CIPROCINAL
0329081
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
ciprofloksacin
ciprofloksacin
J01MA02
PharmaSwiss d.o.o.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Hinolonski antibakterijski lekovi
Fluorhinoloni
J01MA02
NAPOMENA
J01MA12
ampula, 50 po 2 ml
(500 mg/2 ml)
Država
proizvodnje
leka
STAC
0329196
0329403
FO
rastvor za
injekciju/infuziju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
ciprofloksacin
STAC
levofloksacin
levofloksacin
LEVOMAX
rastvor za infuziju
kesa, 10 po 100 ml (500
mg/100 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
-
STAC
Glikopeptidni antibakterijski lekovi
vankomicin
vankomicin
vankomicin
vankomicin
vankomicin
vankomicin
vankomicin
VANCOMYCIN-MIP
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
500 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
2.427,80
2g
1.942,24
-
VANCOMYCIN-MIP
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
1000 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
5.561,50
2g
2.224,60
-
1 po 500 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
485,60
2g
1.942,40
-
1 po 1 g
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
1.112,30
2g
2.224,60
-
KOVANCIN
liofilizat za rastvor za bočica, staklena, 10 po
infuziju
500 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
4.855,60
2g
1.942,24
-
KOVANCIN
liofilizat za rastvor za bočica, staklena, 10 po
infuziju
1g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
11.123,10
2g
2.224,62
-
EDICIN
EDICIN
injekcija
injekcija
**
Strana 50
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0029760
0029761
ATC
J01XA02
J01XA02
J01XA02
NAPOMENA
J01XD
J01XD01
0029081
J01XD01
NAPOMENA
J01X
J01XX
J01XX08
1029050
0029060
0029061
J01XX08
J01XX08
J01XX08
NAPOMENA
J02
J02A
J02AA
J02AA01
0327490
J02AA01
INN
teikoplanin
teikoplanin
teikoplanin
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
TARGOCID
liobočica sa
prašak za rastvor za rastvaračem u ampuli, 1
po 3 ml (200 mg/3 ml) Gruppo Lepetit SPA
injekciju
Italija
TARGOCID
liobočica sa
prašak za rastvor za rastvaračem u ampuli, 1
po 3 ml (400 mg/3 ml) Gruppo Lepetit SPA
injekciju
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.796,70
0,4 g
3.593,40
-
Italija
3.422,20
0,4 g
3.422,20
-
Republika Srbija
202,00
1,5 g
606,00
-
-
**
Derivati imidazola
metronidazol
metronidazol
ORVAGIL
rastvor za infuziju
100 ml (500 mg/100 ml)
Galenika a.d.
STAC
Ostali antibakterijski lekovi
Ostali antibakterijski lekovi
linezolid
linezolid
linezolid
linezolid
ZENIX
ZENIX
ZENIX
film tableta
blister, 10 po 600 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
43.327,40
1,2 g
8.665,48
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 100
ml (2 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.452,20
1,2 g
8.713,20
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 300
ml (2 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
4.356,50
1,2 g
8.713,00
11.387,20
35 mg
7.971,04
**
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Antimikotici za sistemsku primenu
amfotericin b
amfotericin b
AMPHOCIL
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
Strana 51
-
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0327491
ATC
J02AA01
NAPOMENA
J02AC
J02AC01
0327312
0327357
J02AC01
J02AC01
NAPOMENA
J02AC03
INN
amfotericin b
Zaštićeno ime
leka
AMPHOCIL
FO
liofilizat za rastvor za
infuziju
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
1 po 100 mg
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Austrija
22.774,30
35 mg
7.971,01
-
**
Derivati triazola
flukonazol
flukonazol
flukonazol
DIFLUCAN
FLUCONAL
rastvor za infuziju
1 po 100 ml (2 mg/ml)
Pfizer PGM
Francuska
1.010,60
0,2 g
1.010,60
-
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (2 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.010,60
0,2 g
1.010,60
-
STAC
vorikonazol
0327534
J02AC03
vorikonazol
VFEND
prašak za rastvor za
infuziju
1 po 200 mg
Pfizer PGM
Francuska
10.736,20
0,4 g
21.472,40
-
1327530
J02AC03
vorikonazol
VFEND
film tableta
blister, 10 po 50 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
8.447,20
0,4 g
6.757,76
-
1327532
J02AC03
vorikonazol
VFEND
film tableta
blister, 10 po 200 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
34.837,70
0,4 g
6.967,54
-
NAPOMENA
J02AX
J02AX04
STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Ostali antimikotici za sistemsku primenu
kaspofungin
0327560
J02AX04
kaspofungin
CANCIDAS
prašak za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
39.702,90
50 mg
39.702,90
-
0327561
J02AX04
kaspofungin
CANCIDAS
prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju
1 po 70 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
52.937,30
50 mg
37.812,36
-
NAPOMENA
**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Strana 52
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0328270
ATC
J05
J05A
J05AB
J05AB01
aciklovir
J05AB01
aciklovir
NAPOMENA
J05AB06
0328260
J05AB06
NAPOMENA
J05AX
J05AX07
0328650
J05AX07
NAPOMENA
J06
J06A
J06AA
J06AA03
0010200
0013500
J06AA03
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ZOVIRAX
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 5 po 250 mg
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
3.843,80
4g
12.300,16
-
CYMEVENE
prašak za rastvor za
infuziju
1 po 500 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
3.237,60
0,5 g
3.237,60
-
Švajcarska
140.208,20
0,18 g
4.673,61
-
**
ganciklovir
ganciklovir
**
Ostali
enfuvirtid
enfuvirtid
FUZEON
bočica sa praškom i
prašak i rastvarač za bočica sa rastvaračem,
rastvor za injekciju 60 po 1,2ml (90 mg/ml)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
STAC; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije
pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20.
IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI
Imunoserumi
Imunoserumi
antiserum protiv zmijskog otrova (konjski )
antiserum protiv
zmijskog otrova (konjski
)
VIEKVIN
rastvor za injekciju
bočica staklena,1 po 5
ml
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
1.051,40
-
-
-
6.854,10
-
-
-
Imunoglobulini
Imunoglobulini, nespecifični, humani
J06B
J06BA
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S), intravenski
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
IG VENA
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 20 ml (50
mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
Strana 53
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0013501
0013502
0013503
0013463
0013510
0013511
0013462
0013350
0013351
0013602
0013600
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
IG VENA
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml (50
mg/ml)
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
IG VENA
rastvor za infuziju
bočica,1 po 100 ml (50
mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
17.135,40
-
-
-
Kedrion S.P.A.
Italija
34.270,90
-
-
-
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
IG VENA
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 200ml
(50mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
68.541,90
-
-
-
J06BA02
HUMANI
imunoglobulin (IgG-7S), IMUNOGLOBULIN
5%
intravenski
rastvor za infuziju
bočica,1 po 100 ml (50
mg/ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
17.056,30
-
-
-
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
OCTAGAM
rastvor za infuziju
Octapharma
Pharmazeutika
1 po 50 ml (50 mg/ml) Produktionsges m.b.H
Austrija
17.135,40
-
-
-
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S),
intravenski
OCTAGAM
rastvor za infuziju
Octapharma
Pharmazeutika
bočica, 1 po 100 ml (50
Produktionsges m.b.H
mg/1ml)
Austrija
34.270,00
-
-
-
J06BA02
HUMANI
imunoglobulin (IgG-7S), IMUNOGLOBULIN
5%
intravenski
rastvor za infuziju
bočica,1 po 50 ml (50
mg/ml)
Republika Srbija
8.560,60
-
-
-
J06BA02
IMUNOGLOBULIN
humani imunoglobulin (LJUDSKI) ZA
za intravensku primenu INTRAVENSKU
PRIMENU
7S
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml (50
mg/ml)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
11.967,10
-
-
-
J06BA02
IMUNOGLOBULIN
humani imunoglobulin (LJUDSKI) ZA
za intravensku primenu INTRAVENSKU
PRIMENU
7S
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 100 ml (50
mg/ml)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
22.520,10
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (50 mg/ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
17.134,90
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (50 mg/ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
34.270,90
-
-
-
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Strana 54
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0013601
0013505
0013507
0013506
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
200 ml (50 mg/ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
68.539,50
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
68.539,50
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
34.269,50
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
25 ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
17.134,90
-
-
-
NAPOMENA
J06BB
J06BB01
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja
obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom
nivou.
Imunoglobulini, specifični
imunoglobulin anti -D (RhO)
0013449
J06BB01
Imunoglobulin anti -D
(RhO),humani
PARTOBULIN SDF
rastvor za injekciju
1 po 1 ml (250 mcg/1
ml)
Baxter AG
Austrija
4.565,60
-
-
-
0013075
J06BB01
Imunoglobulin anti -D
(RhO),humani
BEOGLOBIN D
rastvor za injekciju
1 po 250 mcg
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
4.565,60
-
-
-
0013447
J06BB01
Imunoglobulin anti -D
(RhO)
IMMUNORHO
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
1 po 300 mcg sa rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
3.642,20
-
-
-
0013315
J06BB01
anti-D (Rho)
imunoglobulin 1250 i.j.
(izraženo na supstancu) RHESONATIV
Švedska
4.565,60
-
-
-
J06BB01
anti-D (Rho)
imunoglobulin, humani
ampula, 1 po 2 ml
(1250 i.j. / 2 ml)
napunjen injekcioni
špric, 1 po 2 ml (300
mcg/2 ml)
Octapharma AB
0013445
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu
CSL Behring AG
Švajcarska
4.569,30
−
−
-
NAPOMENA
RHOPHYLAC 300
STAC
Strana 55
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
ATC
J06BB02
Zaštićeno ime
INN
leka
imunoglobulin antitetanusni
J06BB02
imunoglobulin
antitetanusni
0013434
J06BB02
imunoglobulin
antitetanusni
TETANUS GAMMA
0013160
J06BB02
tetanus imunoglobulin,
humani
0013165
J06BB02
antitetanusni
imunoglobulin, humani
J06BB04
hepatitis B imunoglobulin
0013311
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin
0013312
J06BB04
0013313
JKL
0013167
0013317
0013318
0013319
0013221
0013250
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
injekcija
1 po 250 i.j./1 ml
ZLB Behring GmbH
Nemačka
852,00
-
-
-
napunjen injekcioni
špric
1 po 250 i.j./1 ml
Kedrion S.P.A.
Italija
714,00
-
-
-
ATEBULIN
injekcija
1 po 250 i.j.
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
852,00
-
-
-
TETABULIN S/D
injekcija
1 po 250 i.j.
Baxter AG
Austrija
937,20
-
-
-
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
HEPATITISA B
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 250 i.j.
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
10.879,80
-
-
-
hepatitis B
imunoglobulin, humani
IMMUNO HBS
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 1
ml (180 i.j./1ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
6.875,30
-
-
-
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin, humani
IMMUNO HBS
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 3
ml (540 i.j./3 ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
24.083,50
-
-
-
J06BB04
humani hepatitis B
imunoglobulin za
intravensku primenu
HEPATECT CP
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po 2
ml (50 i.j./ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
6.745,80
-
-
-
J06BB04
humani hepatitis B
imunoglobulin za
intravensku primenu
HEPATECT CP
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
10 ml (50 i.j./ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
31.008,20
-
-
-
J06BB04
humani hepatitis B
imunoglobulin za
intravensku primenu
HEPATECT CP
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
40 ml (50 i.j./ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
119.684,60
-
-
-
J06BB05
imunoglobulin protiv besnila
rabies imunoglobulin
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
BESNILA
rastvor za injekciju
bočica,1 po 2 ml (200
i.j/ml)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
8.159,90
-
-
-
rabies imunoglobulin,
humani
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
Republika Srbija
15.70/i.j.
-
-
-
J06BB05
J06BB05
TETAGAM P
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
1 po 1 ml (najmanje 150 Institut za transfuziju
i.j./1 ml)
krvi Srbije
Strana 56
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0013251
0013252
0013286
0013285
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rabies imunoglobulin,
humani
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 2 ml (najmanje 150 Institut za transfuziju
i.j./1 ml)
krvi Srbije
Republika Srbija
15.70/i.j.
-
-
-
J06BB05
imunoglobulin protiv
besnila
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 5 ml (najmanje 150 Institut za transfuziju
i.j./ml)
krvi Srbije
Republika Srbija
15.70/i.j.
-
-
-
J06BB16
palivizumab
J06BB05
J06BB16
J06BB16
palivizumab
palivizumab
SYNAGIS
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
bočica sa rastvaračem
u ampuli, 1 po 1 ml (50
mg)
Abbott S.R.L.
Italija
51.417,10
−
−
‐
SYNAGIS
bočica sa rastvaračem
prašak i rastvarač za u ampuli, 1 po 1 ml (100
mg)
rastvor za injekciju
Abbott S.R.L.
Italija
85.346,00
−
−
‐
INDIKACIJE
1. Prevencija teških oblika oboljenja donjih disajnih puteva koji zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim
rizikom od nastanka RSV oboljenja i to:
- sva deca rođena u 28 nedelji gestacije ili ranije koja su na početku RSV sezone starosti do 12 meseci,
- deca rođena u 29-32 nedelji gestacije koja na početku RSV sezone imaju do 6 meseci i prisustvo bar dva od navedenih faktora rizika (otpušteni iz
bolnice/porodilišta u vreme RSV sezone, na veštačkoj ishrani, deca iz višestrukih trudnoća, boravak u jaslicama, treće i dalje rođeno dete i prisustvo teških pratećih
bolesti),
- deca sa hroničnom plućnom bolešću ( bronhopulmonarna displazija ) koja na početku RSV sezone imaju do 12 meseci ili do 24 meseca ukoliko su tokom
prethodnih šest meseci zahtevala primenu kiseonika ili drugu medikamentoznu terapiju,
- deca sa urođenim srčanim manama koja na početku RSV sezone imaju do 12 meseci, a koja su operisana ili će uskoro biti operisana.
NAPOMENA
J07
J07A
J07AG
J07AG01
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.
VAKCINE
Bakterijske vakcine
Kapsulirani antigen hemofilus influence tip B
hemofilus influence tip B
0011857
J07AG01
vakcina protiv
Haemofilus influenzae
tip B, konjugovana
ACT-HIB
prašak za rastvor za 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5
injekciju
ml)
Sanofi Pasteur
Francuska
730,60
-
-
-
Strana 57
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011878
ATC
J07AG01
NAPOMENA
J07AH
J07AH03
0011858
J07AH03
NAPOMENA
J07AJ
J07AJ51
0011147
J07AJ51
NAPOMENA
J07AL
J07AL01
0011856
J07AL01
NAPOMENA
0011920
INN
vakcina protiv
Haemofilus influenzae
tip B
Zaštićeno ime
leka
HIBERIX
FO
liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1
prašak i rastvarač za po 0,5 ml (10 mcg/0,5
ml)
rastvor za injekciju
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Participacija
osiguranog
lica
Belgija
730,60
-
-
-
Francuska
732,80
-
-
-
Republika Srbija
14.590,50
-
-
-
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
924,50
-
-
-
Wyeth
Pharmaceuticals
Velika Britanija
4.566,10
-
-
-
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv meningokoka
Vakcina protiv meningitisa (tip A i C)
vakcina protiv
meningitisa (tip A i
C),polisaharidna
liobočica sa
rastvaračem u špricu, 1
MENINGOCOCCAL prašak i rastvarač za po 0,5 ml (50 mcg/0,5
A+C
suspenziju za injekciju ml + 50 mcg/0,5 ml)
Sanofi Pasteur S.A.
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv pertususa (veliki kašalj)
vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja
vakcina protiv difterije,
tetanusa i velikog
kašlja, adsorbovana
ALDIPETE-T
suspenzija za injekciju
bočica, 10x5ml (30i.j.
(najmanje)+40i.j.
(najmanje)+4i.j.
(najmanje))/0.5mL;
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv pneumokoka
vakcina protiv pneumokoka, polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. pneumoniae)
vakcina protiv
pneumokoka,
polivalentna
PNEUMO 23
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 0,5 ml (25
mcg/0,5 ml)
Prema programu obavezne imunizacije.
J07AL02
pneumokokna saharidna konjugovana vakcina, adsorbovana
J07AL02
pneumokokna
saharidna konjugovana
vakcina, adsorbovana PREVENAR
INDIKACIJE
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
suspenzija za injekciju
u napunjenom
injekcionom spricu
napunjen injekcioni
špric,1 po 0,5 ml
1. Anemija srpastih ćelija, splenektomisani bolesnici, urođeni i stečeni imunološki deficit kod dece.
Strana 58
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011860
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
ATC
INN
leka
FO
leka
leka
J07AL52 pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana
J07AL52
INDIKACIJE
J07AM
J07AM01
0011840
0011841
0011512
0011017
0011831
pneumokokna
polisaharidna
konjugovana vakcina,
adsorbovana
SYNFLORIX
napunjen injekcioni
špric 1 po 0,5 ml (1
mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5
ml + 1 mcg/0,5 ml + 1
mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5
ml + 1 mcg/0,5 ml + 1
suspenzija za injekciju mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5
ml + 3 mcg/0,5 ml + 1
u napunjenom
mcg/0,5 ml
injekcionom špricu
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Belgija
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4.566,10
-
-
-
1. Anemija srpastih ćelija, splenektomisani bolesnici, urođeni i stečeni imunološki deficit kod dece.
Vakcine protiv tetanusa
vakcina protiv tetanusa (toksoid C. tetani)
J07AM01
vakcina protiv tetanusa,
adsorbovana
TETAVAKSAL T
1 po 0,5 ml (najmanje
suspenzija za injekciju
40 i.j./0,5 ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
164,90
-
-
-
J07AM01
vakcina protiv tetanusa,
adsorbovana
TETAVAKSAL T
10 po 0,5 ml (najmanje
suspenzija za injekciju
40 i.j./0,5 ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
1.209,70
-
-
-
J07AM01
vakcina protiv tetanusa,
adsorbovana
TETAVAKSAL T
10 po 5 ml (najmanje 40
suspenzija za injekciju
i.j./0,5 ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
7.941,80
-
-
-
J07AM51
vakcina protiv tetanusa i difterije (toksoid C. tetani i toksoid C. diphtheriae)
J07AM51
vakcina protiv difterije i DITEVAKSAL-T ZA
tetanusa, adsorbovana ODRASLE
10 po 5 ml (najviše 30 Institut za virusologiju,
vakcine i serume
i.j./0,5ml + najmanje 40
"Torlak"
i.j./0,5 ml)
suspenzija za injekciju
Republika Srbija
7.400,10
-
-
-
J07AM51
vakcina protiv difterije i
tetanusa, adsorbovana DITEVAKSAL-T
10 po 5 ml (najmanje 30 Institut za virusologiju,
vakcine i serume
i.j./0,5ml + najmanje 40
"Torlak"
i.j./0,5 ml)
suspenzija za injekciju
Republika Srbija
7.400,10
-
-
-
NAPOMENA
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 59
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
J07AM51
0011865
J07AM51
NAPOMENA
J07AN
J07AN01
0011185
J07AN01
NAPOMENA
J07B
J07BB
J07BB02
0011868
0011876
0011877
0011888
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja (toksoid C.diphtheriae, toksoid C.tetani i inaktivisane cele ćelije B.pertussis)
vakcina protiv
difterije,tetanusa i
pertusisa (acelularna),
adsorbovana
TRIPACEL
bočica staklena, 5 po
0,5 ml (10 mcg/05 ml +
5 mcg/0,5 ml + 5
mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5
ml + 30 i.j./0,5 ml + 40
i.j./0,5 ml)
suspenzija za injekciju
Sanofi Pasteur
Limited
Kanada
3.365,90
-
-
-
Republika Srbija
4.364,10
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv tuberkuloze
vakcina protiv tuberkuloze (živi inaktivisani bacili M. bovis, soj BCG)
vakcina protiv
tuberkuloze
BCG VAKCINA,
LIOFILIZOVANA
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju
bočica sa rastvaračem Institut za virusologiju,
vakcine i serume
u ampuli 5 po 1 ml,
"Torlak"
1mg/mL
Prema programu obavezne imunizacije.
Virusne vakcine
Virusne vakcine protiv influence (grip)
vakcina protiv gripa, trovalentna, prečišćeni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2 ) i B
J07BB02
vakcina protiv gripa
(inaktivisana,rascepana
virusna čestica)
FLUARIX
J07BB02
vakcina protiv gripa,
trovalentna prečišćeni
antigeni virusa
influence A (H1N1), A
(H3N2) I B
J07BB02
vakcina protiv gripa,
trovalentna prečišćeni
antigeni virusa
influence A (H1N1), A
(H3N2) I B
J07BB02
vakcina protiv gripa,
trovalentna prečišćeni
antigeni virusa
influence A (H1N1), A
(H3N2) I B
NAPOMENA
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
suspenzija za injekciju
u napunjenom
1 po 0,5 ml (15 mcg +
injekcionom špricu 15 mcg + 15 mcg)/doza
VAXIGRIP
VAXIGRIP JUNIOR
VAXIGRIP
GlaxoSmithKline
Biologicals
Nemačka
448,80
-
-
-
suspenzija za
injekciju, špric
1 po 0,5ml (15 mcg +
15 mcg + 15 mcg)/doza
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
448,80
-
-
-
injekcija, špric
1 po 0,25 ml (7,5 mcg +
7,5 mcg + 7,5
mcg)/doza
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
436,30
-
-
-
injekcija, špric
20 po 0,5 ml (15 mcg +
15 mcg + 15 mcg)/0,5
ml
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
8.976,00
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 60
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
J07BC
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa B
0011553
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
ENGERIX B
suspenzija za injekciju
25 po 0,5 ml (10
mcg/0,5 ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
11.820,00
-
-
-
0011551
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
ENGERIX B
suspenzija za injekciju
25 po 1 ml (20 mcg/1
ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
17.099,70
-
-
-
0011891
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 20 po 0,5 ml (10
mcg/0,5 ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
8.539,60
-
-
-
0011904
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 1 po 1ml (20
mcg/ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
791,40
-
-
-
0011890
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 20 po 1ml (20
mcg/ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
13.324,80
-
-
-
0011907
J07BC01
vakcina protiv hepatitisa
B, rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 1 po 0.5 ml (10
mcg/0,5 ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
427,00
-
-
-
NAPOMENA
J07BD
J07BD52
0011855
0011866
INN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
Vakcina protiv hepatitisa (zutica)(precišćeni antigeni virusa hepatitisa B)
Zaštićeno ime
leka
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcina protiv morbila (malih boginja)
živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitis
J07BD52
živi atenuirani virusi
morbila, rubeole i
parotitisa (vakcina
protiv malih boginja,
crvenke i zauški)
J07BD52
vakcina protiv malih
boginja,crvenke i zauški
(živi atenuisani virusi
morbila, rubeole i
parotitisa)
PRIORIX
NAPOMENA
TRIMOVAX
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli,10 po 0,5ml (3
log CCID50 + 3,7 log
CCID50 + 3 log
CCID50)
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
doza i 1 po 0.5 ml
rastvor za injekciju
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
6.233,10
-
-
-
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
891,80
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 61
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
2011710
ATC
J07BF
J07BF02
J07BF02
NAPOMENA
J07BF03
0011895
J07BF03
NAPOMENA
J07BG
J07BG01
0011863
J07BG01
NAPOMENA
Zaštićeno ime
leka
INN
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Vakcine protiv poliomijelitisa (dečija paraliza)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
vakcina protiv dečije paralize (oralna)
vakcina protiv dečije
paralize (oralna)
OPVERO
oralna suspenzija
bočica, 10 po 0,1ml
(najmanje 10⁶ CCID₅₀+
najmanje 10⁵ CCID₅₀+
najmanje 10⁵'⁸ CCID₅₀)
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
4.037,00
-
-
-
1 po 0,5 ml (1 doza)
Sanofi Pasteur
Francuska
379,20
-
-
-
Francuska
5.968,80
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
vakcina protiv dečije paralize, trovalentna
vakcina protiv
poliomijelitisa,
inaktivisana
IMOVAX POLIO
suspenzija za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv rabijesa ( besnila )
vakcina protiv besnila
vakcina protiv besnila
VERORAB
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju
bočica sa rastvaračem
u ampuli, 5 po 0,5 ml
(2,5 i.j./0,5ml)
Sanofi Pasteur
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 62
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0031500
0031501
0031051
0034333
ATC
L
L01
L01A
L01AA
L01AA01
INN
ciklofosfamid
L01AA01
ciklofosfamid
L01AA01
ciklofosfamid
L01AA06
ifosfamid
L01AA06
ifosfamid
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ANTINEOPLASTICI
Alkilirajuci antineoplastici
Azotni plikavci
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ENDOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 500 mg
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
367,10
-
-
-
ENDOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 1 g
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
688,90
-
-
-
HOLOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 1 g
Baxter Oncology GmbH
Nemačka
2.031,50
-
-
-
L01B
L01BA
L01BA01
metotreksat
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 1
ml (10 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
337,40
-
-
-
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
5 ml (50 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
363,50
-
-
-
Antimetaboliti
Analozi folne kiseline
0034334
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
0034335
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 5 ml (100 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.215,40
-
-
-
0034336
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 10 ml (100 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
3.679,80
-
-
-
0034180
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATE
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/2 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
1.580,20
-
-
0034181
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATE
rastvor za injekciju
1 po 500 mg/20 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
2.215,40
-
-
-
0034183
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATETeva
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 2 ml (25
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
363,50
-
-
-
0034182
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATETeva
rastvor za injekciju
bočica, 1po 20 ml (25
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
2.215,40
-
-
-
Strana 63
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0034025
0034020
0034801
0034800
L01BB05
INDIKACIJE
NAPOMENA
L01BC
L01BC01
0034140
Lipomed AG
Švajcarska
139.497,00
-
-
-
FLUDARA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
5 po 50 mg
Bayer Schering Pharma
AG
Nemačka
35.677,00
-
-
-
fludarabin
SINDARABIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
7.139,80
-
-
-
fludarabin
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 2
FLUDARABINE-Teva
injekciju/infuziju
ml (25 mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
7.139,80
-
-
-
kladribin
L01BB05
L01BC01
Participacija
osiguranog
lica
bočica staklena, 5 po
10 mg/5 ml
L01BB04
L01BB05
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
rastvor za injekciju
kladribin
NAPOMENA
L01BB05
Cena leka
na veliko za
pakovanje
FO
INN
LITAK
Naziv proizvođača
leka
Analozi purina
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
leka
ATC
L01BB
L01BB04
Zaštićeno ime
leka
STAC
fludarabin
fludarabin
Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom), prema Pravilniku
o standardima za primenu citostatika.
STAC
Analozi pirimidina
citarabin
citarabin
CYTOSAR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,1
po 5 ml (100 mg/5 ml)
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
216,40
-
-
-
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
1.082,50
-
-
-
0034141
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,1
po 10 ml (500 mg/10
ml)
0034142
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
bočica,1 po 1000 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
1.881,50
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
100 mg/5 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
216,40
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
500 mg/10 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.082,50
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
1000 mg/20 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.881,50
-
-
-
0034350
0034351
0034352
L01BC01
L01BC01
L01BC01
citarabin
citarabin
citarabin
Strana 64
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
Zaštićeno ime
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
L01BC02
INN
fluorouracil
0034324
L01BC02
fluorouracil
5-FLUOROURACIL
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za ampula, 5 po 5 ml (250
injekciju/infuziju
mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
657,20
-
-
-
0034325
L01BC02
fluorouracil
5-FLUOROURACIL
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 10 ml
(500 mg/10 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
846,10
-
-
-
fluorouracil
FLUOROURACIL TEVA
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 5 ml (50
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
131,40
-
-
-
L01BC02
fluorouracil
FLUOROURACIL TEVA
rastvor za injekciju
bočica,1 po 10 ml (50
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
208,70
-
-
-
L01BC05
gemcitabin
0034210
L01BC05
gemcitabin
GEMZAR
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 200 mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
1.335,10
-
-
-
0034211
L01BC05
gemcitabin
GEMZAR
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 1000 mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
6.312,80
-
-
-
0034213
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
SANDOZ
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 200 mg
Sandoz S.A.
Argentina
1.335,10
-
-
-
0034212
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
SANDOZ
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 1 g
Sandoz S.A.
Argentina
6.312,80
-
-
-
0034215
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
200 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
1.335,10
-
-
-
0034216
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po 1
g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
6.312,80
-
-
-
0034214
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po 2
g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
12.694,90
-
-
-
1 po 200 mg
Actavis Italy S.p.a.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
1.335,10
-
-
-
0034023
0034024
0034220
L01BC02
L01BC05
gemcitabin
GITRABIN
FO
Pakovanje i jačina
leka
prašak za rastvor za
infuziju
Strana 65
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0034221
ATC
L01BC05
INDIKACIJE
NAPOMENA
L01C
L01CA
L01CA01
0030092
0030040
0030061
0030230
0030240
INN
gemcitabin
GITRABIN
FO
prašak za rastvor za
infuziju
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
1 po 1000 mg
Actavis Italy S.p.a.;
S.C.Sindan-Pharma
S.R.L.
Italija; Rumunija
6.312,80
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
-
1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu
citostatika;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima
za primenu citostatika;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima
za primenu citostatika.
STAC
Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
Alkaloidi vinke i analozi
vinblastin
L01CA01
vinblastin
L01CA02
vinkristin
L01CA02
vinkristin
L01CA02
Zaštićeno ime
leka
vinkristin
L01CA02
vinkristin
L01CA04
vinorelbin
L01CA04
vinorelbin
VINBLASTIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem u ampulu,
1 po 5 ml (10 mg/5 ml)
Gedeon Richter Ltd.
Mađarska
900,10
-
-
-
VINCRISTINE
injekcija
5 po 1 mg/1 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
1.894,70
-
-
-
VINCRISTIN
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,
1 po 10 ml (1 mg/10
ml)
Gedeon Richter Ltd.
Mađarska
378,90
-
-
-
SINDOVIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 1 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
378,90
-
-
-
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.394,00
-
-
-
VINORELSIN
koncentrat za rastvor za
infuziju
1 po 1 ml (10 mg/ml)
Strana 66
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
0030241
L01CA04
vinorelbin
VINORELSIN
koncentrat za rastvor za
infuziju
1 po 5 ml (50 mg/5 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
6.273,20
-
-
-
0030243
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 1
infuziju
ml (10 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.394,00
-
-
-
0030242
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 5
infuziju
ml (50 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
6.273,20
-
-
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
633,70
-
-
-
Nippon Kayaku Co. Ltd.
Japan
6.336,80
-
-
-
L01CB
L01CB01
etopozid
0030111
L01CB01
etopozid
ETOPOSID "Ebewe"
koncentrat za rastvor za bočica staklena,1 po 5
infuziju
ml (100 mg/5 ml)
0030220
L01CB01
etopozid
LASTET
koncentrat za rastvor za
infuziju
0030121
L01CB01
etopozid
ETOPOSIDE-TEVA
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 5
infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
633,70
-
-
-
0030122
L01CB01
etopozid
SINTOPOZID
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 5
infuziju
ml (100 mg/5 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
633,70
-
-
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
0039350
Derivati podofilotoksina
ampula, 10 po 5 ml
(100 mg/5 ml)
L01CD
L01CD01
Taksani
paklitaksel
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe
Austrija
3.151,50
-
-
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
12.543,70
-
-
-
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 5
infuziju
ml (30 mg/5 ml)
0039351
L01CD01
paklitaksel
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
PACLITAXEL Ebewe
infuziju
100 mg/16,7 ml
0039352
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
infuziju
25 ml (150 mg/25 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
14.712,70
-
-
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
37.632,90
-
-
-
0039353
L01CD01
paklitaksel
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
PACLITAXEL Ebewe
infuziju
300 mg/50 ml
0039282
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL
PHARMASWISS
koncentrat za rastvor za
infuziju
bočica,1 po 5 ml (30
mg/5 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
3.151,50
-
-
-
paklitaksel
koncentrat za rastvor za
PACLITAXEL - TEVA
infuziju
bočica,1 po 5 ml (30
mg/5 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
3.151,50
-
-
-
0039500
L01CD01
Strana 67
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
bočica,1 po 16,7 ml
(100 mg/16,7 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
12.543,70
-
-
-
0039501
L01CD01
paklitaksel
koncentrat za rastvor za
PACLITAXEL - TEVA
infuziju
0039020
L01CD01
paklitaksel
SINDAXEL
koncentrat za rastvor za
infuziju
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italy S.P.A Rumunija; Italija
3.151,50
-
-
-
0039021
L01CD01
paklitaksel
SINDAXEL
koncentrat za rastvor za
S.C. Sindan-Pharma
infuziju
1 po 100 mg/16,67 ml S.R.L.; Actavis Italy S.P.A Rumunija; Italija
12.543,70
-
-
-
1 po 30 mg/ 5 ml
1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za
metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod bolesnica bez
komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod bolesnica bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi
prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredlovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline
(SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
INDIKACIJE
L01D
L01DB
L01DB01
0033190
L01DB01
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za bolesnice koje nisu primale paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih bolesnica (vreme od prethodne primene leka≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; prema Pravilniku o standardima
za primenu citostatika.
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima
za primenu citostatika.
Citotoksični antibiotici i srodne supstance
Antraciklini i srodni preparati
doksorubicin
doksorubicin
DOXORUBICIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za bočica staklena,1 po 5
infuziju
ml (10 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
329,80
-
-
-
Strana 68
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
0033191
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN
"Ebewe"
0033102
L01DB01
doksorubicin
ADRIBLASTINA R.D.
0033103
L01DB01
doksorubicin
ADRIBLASTINA R.D.
0033050
L01DB01
doksorubicin
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
koncentrat za rastvor za
infuziju
bočica staklena,1 po
25 ml (50 mg/25 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.658,90
-
-
-
injekcija
1 po 10 mg sa rastv.
Pfizer italia S.R.L.
Italija
329,80
-
-
-
injekcija
1 po 50 mg sa rastv.
Pfizer italia S.R.L.
Italija
1.658,90
-
-
-
SINDROXOCIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 10 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
329,80
-
-
-
1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.658,90
-
-
-
0033051
L01DB01
doksorubicin
SINDROXOCIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0033170
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN TEVA
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 10 mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
329,80
-
-
-
0033171
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN TEVA
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 50 mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.658,90
-
-
-
L01DB02
daunorubicin
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,
1 po 10 ml (20 mg/10
ml)
Actavis Italia S.P.A.
Italija
663,30
-
-
-
L01DB02
daunorubicin
L01DB03
epirubicin
0033112
L01DB03
epirubicin
FARMORUBICIN R.D.
injekcija
1 po 10 mg sa rastv.
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
489,40
-
-
-
0033113
L01DB03
epirubicin
FARMORUBICIN R.D.
injekcija
1 po 50 mg sa rastv.
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
2.446,10
-
-
-
0033115
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN "Ebewe"
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 5
injekciju/infuziju
ml (2 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
489,40
-
-
-
0033116
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN "Ebewe"
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
injekciju/infuziju
25 ml (2 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.446,10
-
-
-
1 po 10 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
489,40
-
-
-
1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
2.446,10
-
-
-
0033060
0033130
0033131
L01DB03
L01DB03
L01D
epirubicin
epirubicin
DAUNOBLASTINA
EPISINDAN
liofilizat za rastvor za
infuziju
EPISINDAN
liofilizat za rastvor za
infuziju
Citotoksični antibiotici i srodne supstance
Strana 69
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
mitoksantron
0033241
L01DB07
mitoksantron
MITOXANTRON
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za
infuziju
bočica staklena,1 po
10 mg/5 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
4.777,60
-
-
-
0033242
L01DB07
mitoksantron
MITOXANTRON
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za
infuziju
bočica staklena,1 po
20 mg/10 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
9.161,80
-
-
-
Japan
1.928,70
-
-
-
0033220
0031330
L01DC01
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Antraciklini i srodni preparati
ATC
L01DB
L01DB07
INDIKACIJE
L01DC
L01DC01
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.
Ostali citotoksični antibiotici
bleomicin
bleomicin
L01X
L01XA
L01XA01
cisplatin
L01XA01
cisplatin
BLEOCIN-S
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
15000 i.j.
Nippon Kayaku Co. Ltd.
Ostali antineoplastici
Jedinjenja platine
CISPLATIN "Ebewe"
rastvor za infuziju
1 po 10 mg/20 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
307,00
-
-
-
Austrija
947,70
-
-
-
0031332
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN "Ebewe"
rastvor za infuziju
1 po 50 mg/100 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
0031250
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN
rastvor za infuziju
5 po 10 ml (1 mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
947,70
-
-
-
0031251
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN
rastvor za infuziju
1 po 50 ml (1 mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
947,70
-
-
-
0031283
L01XA01
cisplatin
PLATOSIN
koncentrat za rastvor za bočica, 1 po 20 ml (10
infuziju
mg/20 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
307,00
-
-
-
0031282
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor za bočica, 1 po 100 ml (50
infuziju
mg/100 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
947,70
-
-
-
0031223
L01XA01
cisplatin
SINPLATIN
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
infuziju
10 ml (10 mg/10 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
307,00
-
-
-
0031224
L01XA01
cisplatin
SINPLATIN
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
infuziju
50 ml (50 mg/50 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
947,70
-
-
-
Strana 70
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0031341
0031342
0031240
0031241
0031347
0031345
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 po 150 mg/15 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1 po 450 mg/45 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
1.613,70
-
-
-
Austrija
5.386,40
-
-
-
ATC
L01XA02
INN
karboplatin
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za
infuziju
karboplatin
CARBOPLATIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor za
infuziju
CARBOPLATIN
koncentrat za rastvor za
infuziju
1 po 15 ml (10 mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
1.613,70
-
-
-
CARBOPLATIN
koncentrat za rastvor za
infuziju
1 po 45 ml (10 mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
5.386,40
-
-
-
598,60
-
-
-
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
karboplatin
karboplatin
karboplatin
karboplatin
KARBOPLATIN
KARBOPLATIN
rastvor za infuziju
Habit Pharm a.d. u
bočica staklena, 1 po 5 saradnji sa Medac GmbH,
Nemačka
Republika Srbija
ml (10 mg/ml)
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
15 ml (10mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac GmbH,
Nemačka
Republika Srbija
1.613,70
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
45 ml (10 mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac GmbH,
Nemačka
Republika Srbija
5.386,40
-
-
-
0031346
L01XA02
karboplatin
KARBOPLATIN
0031304
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATINTEVA
koncentrat za rastvor za bočica, 1 po 15 ml (150
infuziju
mg/15 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.613,70
-
-
-
0031305
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATINTEVA
koncentrat za rastvor za bočica, 1 po 45 ml (450
infuziju
mg/45 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
5.386,40
-
-
-
0031308
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 5
infuziju
ml (10 mg/ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
598,60
-
-
-
0031306
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
infuziju
15 ml (10 mg/ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.613,70
-
-
-
0031307
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
infuziju
45 ml (10 mg/ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
5.386,40
-
-
-
Strana 71
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
7.667,20
-
-
-
ATC
0031309
L01XA02
karboplatin
L01XA03
oksaliplatin
0031395
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 50 mg
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
6.115,60
-
-
-
0031396
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 100 mg
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
12.231,40
-
-
-
0031397
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
koncentrat za rastvor za
infuziju
1 po 10 ml (5 mg/ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
6.115,60
-
-
-
0031398
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
koncentrat za rastvor za
infuziju
1 po 20 ml (5 mg/ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
12.231,40
-
-
-
0031361
L01XA03
oksaliplatin
SINOXAL
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 100 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
12.231,40
-
-
-
0031360
L01XA03
oksaliplatin
SINOXAL
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
6.115,60
-
-
-
0031503
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
"Ebewe"
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
50 mg
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
6.115,60
-
-
-
0031502
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
"Ebewe"
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
100 mg
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
12.231,40
-
-
-
CARBOPLASIN
FO
Pakovanje i jačina
leka
JKL
INDIKACIJE
INN
Zaštićeno ime
leka
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po
infuziju
60 ml (10 mg/ml)
Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima, prema
Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
Strana 72
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Pfizer Enterprises
Luksemburg
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Ostali antineoplastici
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
7.234,00
-
-
-
ATC
L01XX
L01XX19
irinotekan
0039291
L01XX19
irinotekan
CAMPTO
koncentrat za rastvor za
infuziju
0039290
L01XX19
irinotekan
CAMPTO
koncentrat za rastvor za bočica plastična, 1 po
infuziju
2 ml (40 mg/2 ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
3.186,80
-
-
-
0039296
L01XX19
irinotekan
CAMPTO
koncentrat za rastvor za bočica plastična, 1 po
infuziju
15 ml (300 mg/15 ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
23.127,00
-
-
-
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 2
infuziju
ml (40 mg/2 ml)
Sandoz S.A.
Argentina
3.186,80
-
-
-
1 po 100 mg /5 ml
0039293
L01XX19
irinotekan
IRINOTEKAN
SANDOZ
0039292
L01XX19
irinotekan
IRINOTEKAN
SANDOZ
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 5
infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Sandoz S.A.
Argentina
7.234,00
-
-
-
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
3.186,80
-
-
-
7.234,00
-
-
-
0039295
L01XX19
irinotekan
IRINOTESIN
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 2
infuziju
ml (40 mg/2 ml)
0039294
L01XX19
irinotekan
IRINOTESIN
koncentrat za rastvor za bočica staklena, 1 po 5
S.C. Sindan-Pharma
infuziju
ml (100 mg/5 ml)
S.R.L.; Actavis Italia S.P.A Rumunija; Italija
INDIKACIJE
NAPOMENA
L02
L02A
L02AE
L02AE02
0037021
L02AE02
Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu
citostatika.
STAC
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
Hormoni I srodni lekovi
Analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin
leuprorelin
leuprorelin
LUPRON
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju u napunjen injekcioni
špric, 1 po 1 ml (3,75
napunjenom
mg/ml)
injekcionom špricu
Abbott Laboratories S.A.
Španija
9.318,60
0,134 mg
332,98
Strana 73
-
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0037020
ATC
L02AE02
INN
leuprorelin
Zaštićeno ime
leka
LUPRON
FO
Pakovanje i jačina
leka
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju u napunjen injekcioni
špric, 1 po 1 ml (11,25
napunjenom
mg/ml)
injekcionom špricu
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Abbott Laboratories S.A.
Španija
27.476,00
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,134 mg
327,27
-
INDIKACIJE
1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) za osobe do navršenih 40 godina života u momentu započinjanja terapije u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2, za osobe starosne dobi do 75 godina (C61).
NAPOMENA
L02AE03
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom
nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu
mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
goserelin
0037070
0037071
L02AE03
L02AE03
goserelin
goserelin
ZOLADEX
ZOLADEX LA
implant
napunjen injekcioni
špric,1 po 3,6 mg
AstraZeneca UK Limited
Velika Britanija
9.292,70
0.129 mg
332,99
-
implant
napunjen injekcioni
špric, 1 po 10,8 mg
AstraZeneca UK Limited
Velika Britanija
27.399,40
0.129 mg
327,27
-
INDIKACIJE
1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) za osobe do navršenih 40 godina života u momentu započinjanja terapije u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2, za osobe starosne dobi do 75 godina (C61);
5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.
NAPOMENA
L02AE04
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom
nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3, 4. i 5. na osnovu
mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
triptorelin
0037091
L02AE04
triptorelin
DIPHERELINE
liofilizat za rastvor za
injekciju
1 po 3,75 mg i 1
ampula po 2ml
rastvarača
Ipsen Pharma Biotech;
PharmaSwiss d.o.o.
Francuska;
Republika Srbija
9.736,20
0,134 mg
347,91
Strana 74
-
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0037092
ATC
L02AE04
INN
triptorelin
Zaštićeno ime
leka
DIPHERELINE
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
liofilizat za rastvor za
injekciju
1 po 11,25 mg i 1
ampula po 2 ml
rastvarača
Ipsen Pharma Biotech;
PharmaSwiss d.o.o.
Francuska;
Republika Srbija
27.476,00
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,134 mg
327,27
-
INDIKACIJE
1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci , kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2, za osobe starosne dobi do 75 godina (C61).
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).
NAPOMENA
L03
L03A
L03AA
L03AA02
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom
nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na
osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
IMUNOSTIMULANSI
Citokini I imunomodulatori
Faktori stimulisanja kolonije (citokini)
filgrastim
0069135
0069134
L03AA02
L03AA02
NAPOMENA
L03AB
L03AB04
0328336
0328337
0328339
L03AB04
L03AB04
L03AB04
filgrastim
filgrastim
NEUPOGEN
rastvor za
infuziju/injekciju, špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 0,5
ml/30000000 i.j.
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
6.728,80
0,35 mg
7.850,27
-
NEUPOGEN
rastvor za
infuziju/injekciju, špric
napunjen injekcioni
špric,1 po 0,5
ml/48000000 i.j.
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
10.766,10
0,35 mg
7.850,28
-
STAC
Interferoni
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
ROFERON A
ROFERON A
ROFERON A
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric,1 po 3000000
i.j./0,5 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
1.252,70
2 Mi.j.
835,13
-
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 4500000
i.j./0,5 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
1.816,20
2 Mi.j.
807,20
-
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 9000000
i.j./0.5 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
3.688,00
2 Mi.j.
819,56
-
Strana 75
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
0328645
L03AB04
INDIKACIJE
L03AB05
0328183
L03AB05
INN
interferon alfa 2a
Zaštićeno ime
leka
ROFERON A
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
rastvor za injekciju
uložak, 1 po 0,6ml (18
Mij/0,6 ml)
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
8.978,40
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2 Mi.j.
997,60
-
1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje.
za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliničkog centra.
interferon alfa 2b
interferon alfa 2b –
rekombinantni
INTRON A
rastvor za injekciju, pen
sa uloskom
1 po 18 Mi.j./1,2 ml
Schering Plough Central
East AG
Irska
9.268,60
2 Mi.j.
1.029,84
Strana 76
-
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
0328657
L03AB05
INDIKACIJE
L03AX
L03AX03
0039421
L03AX03
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
interferon alfa 2b –
rekombinantni
REALDIRON
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 5 po 3 Mi.j.
Sicor Biotech UAB
Litvanija
3.953,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2 Mi.j.
527,13
-
1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje.
za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliničkog centra.
Ostali citokini i imunomodulatori
živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG
živi atenuirani bacili
M.bovis, soj BCG IMMUCYST
prašak za intravezikalni
rastvor
1 po (81 mg/3 ml)
Sanofi Pasteur Limited
Kanada
8.031,90
1,8 mg
178,49
STAC
Strana 77
-
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0010221
0010220
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
Imunosupresivi
Selektivni imunosupresivi
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
L04
L04A
L04AA
L04AA04
imunoglobulin kunića
L04AA04
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin
kunića
ATG FRESENIUS S
koncentrat za rastvor za
infuziju
10 po 5 ml (20 mg/ml)
Fresenius Biotech GmbH
Nemačka
249.427,30
-
-
-
L04AA04
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin
kunića
ATG FRESENIUS S
koncentrat za rastvor za
infuziju
1 po 5 ml (20 mg/ml)
Fresenius Biotech GmbH
Nemačka
24.942,60
-
-
-
NAPOMENA
L04AA13
INN
Zaštićeno ime
leka
STAC
leflunomid
1014300
L04AA13
leflunomid
ARAVA
film tableta
bočica, 30 po 10 mg
Aventis Intercontinental
Francuska
5.356,50
20 mg
357,10
-
1014301
L04AA13
leflunomid
ARAVA
film tableta
bočica, 30 po 20 mg
Aventis Intercontinental
Francuska
3.942,90
20 mg
131,43
-
1014302
L04AA13
leflunomid
ARAVA
film tableta
blister, 3 po 100 mg
Aventis Intercontinental
Francuska
2.043,40
20 mg
136,23
-
INDIKACIJE
1. Aktivni reumatoidni artritis ( M05 i M06 ) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih dogadjaja ( gastrična nepodnošljivost,
hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo ) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg
nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije;
2. Aktivan psorijazni artritis ( M07 ) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih dogadjaja ( gastrična nepodnošljivost,
hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo ) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg
nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.
NAPOMENA
L04AD
L04AD01
STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine refrentne zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu
delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Inhibitori kalcineurina
ciklosporin
0014111
L04AD01
NAPOMENA
ciklosporin
SANDIMMUN
koncentrat za rastvor za
infuziju
ampula,10 po 250
mg/5 ml (50 mg/ml)
Novartis Pharma Stein AG
Švajcarska
8.942,40
0,25 g
894,24
STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.
Strana 78
-
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0162440
0162192
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AB
M01AB05 diklofenak
M01AB05
M01AB05
diklofenak
diklofenak
Zaštićeno ime
leka
DIKLOFEN
DIKLOFENAK
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi
Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
5 po 3 ml (75 mg/3 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
99,60
0,1 g
26,56
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 3 ml (75
mg/3 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
99,60
0,1 g
26,56
-
Hemofarm a.d. u saradnji
sa F.Hoffmann-La Roche,
Švajcarska
Republika Srbija
418,90
30 mg
125,67
-
Hemofarm a.d. u saradnji
sa F.Hoffmann-La Roche,
Švajcarska
Republika Srbija
ampula, 5 po 30 mg/ml
226,30
30 mg
45,26
-
Španija
204,40
15 mg
40,88
-
Slovenija
346,70
0,15 g
52,01
-
Italija
3.951,70
-
-
-
M01AB15 ketorolak
1162520
0162522
M01AB15
M01AB15
ketorolak
ketorolak
ZODOL
ZODOL
film tableta
rastvor za injekciju
10 po 10 mg
M01AC
M01AC06 meloksikam
0161022
M01AC06
meloksikam
Oksikami
MOVALIS
rastvor za injekciju
M01AE03
ketoprofen
KETONAL
rastvor za injekciju
M03
M03A
M03AB
M03AB01 suksametonijum (sukcinilholin)
0082320
M03AB01
NAPOMENA
suksametonijum
Boehringer Ingelheim
Espana S.A.
Derivati propionske kiseline
M01AE
M01AE03 ketoprofen
0162088
ampula, 5 po 1,5 ml (15
mg/1,5 ml)
MIDARINE
10 ampula po 100 mg/2 Lek farmacevtska družba
ml
d.d.
MIORELAKSANSI
Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
Derivati holina
rastvor za
injekciju/infuziju
100 po 2 ml (100 mg/2
ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
STAC
Strana 79
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0082105
ATC
INN
M03AC
M03AC01 pankuronijum
M03AC01
pankuronijum
Zaštićeno ime
leka
PANCURONIUM
DeltaSelect
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
ampula,10 po 2 ml (4
mg/2 ml)
DeltaSelect GmbH
Nemačka
759,60
-
-
-
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
ampula sa rastvaračem
u ampuli, 50 po 1 ml (4
mg/1 ml)
N.V. Organon
Holandija
9.430,00
-
-
-
NAPOMENA
STAC
M03AC03 vekuronijum
0082280
M03AC03
vekuronijum bromid NORCURON
NAPOMENA
STAC
M03AC04 atrakurijum
0082290
M03AC04
atrakurijum besilat
TRACRIUM
rastvor za injekciju
5 po 25 mg/2,5 ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
802,70
-
-
-
0082291
M03AC04
atrakurijum besilat
TRACRIUM
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/5 ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
1.605,50
-
-
-
0082300
M03AC04
atrakurijum besilat
ATRACURIUM
DeltaSelect
rastvor za injekciju
10 po 2,5 ml (10 mg/ml)
DeltaSelect GmbH
Nemačka
1.082,40
-
-
-
0082301
M03AC04
atrakurijum besilat
ATRACURIUM
DeltaSelect
rastvor za injekciju
10 po 5 ml (10 mg/ml)
DeltaSelect GmbH
Nemačka
2.130,80
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 5 ml (50 mg/5 ml)
N.V. Organon
Holandija
4.398,60
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 10 ml (100 mg/10
ml)
N.V. Organon
Holandija
8.797,20
-
-
-
STAC
NAPOMENA
M03AC09 rokuronijum bromid
0082050
0082051
M03AC09
M03AC09
NAPOMENA
rokuronijum bromid
rokuronijum bromid
ESMERON
ESMERON
STAC
Strana 80
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0082410
0082411
ATC
INN
M03AC11 cisatrakurijum
M03AC11
M03AC11
cisatrakurijum
cisatrakurijum
Zaštićeno ime
leka
NIMBEX
NIMBEX
FO
rastvor za
injekciju/infuziju
rastvor za
injekciju/infuziju
STAC
NAPOMENA
M03AX
M03AX01 toksin clostridium botulinum tip A ( klostridijum )
0082111
M03AX01
INDIKACIJE
toksin clostridium
botulinum tip A
DYSPORT
liofilizat za rastvor za
injekciju
M05BA06
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ampula, 5 po 2,5 ml (2
mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.;
Aspen Bad Oldesloe
GmbH
Italija; Nemačka
1.216,90
-
-
-
ampula, 5 po 5 ml (2
mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.;
Aspen Bad Oldesloe
GmbH
Italija; Nemačka
2.433,80
-
-
-
48.489,60
-
-
-
Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
2 po 500 i.j.
Ipsen Biopharm Limited
Velika Britanija
1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim za pacijente uzrasta do 18 godina (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8)
2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3)
3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2)
NAPOMENA
STAC
M05
M05B
M05BA
M05BA06 ibandronska kiselina
0059089
Pakovanje i jačina
leka
ibandronska kiselina BONVIVA
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
Bifosfonati
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 3 ml (3 mg/3
ml)
Roche Diagnostics GmbH
Nemačka
7.854,40
6 mg
15.708,80
-
INDIKACIJE
1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena starosne dobi 65 godina i starije i kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata
zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim
nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou.
Strana 81
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0059213
Zaštićeno ime
ATC
INN
leka
M05BA08 zolendronska kiselina
M05BA08
zolendronska
kiselina
ACLASTA
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 100 ml
(0,05 mg/ml)
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
31.417,60
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4 mg
25.134,08
-
INDIKACIJE
1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) sa povećanim rizikom od fraktura kao i kod bolesnika sa nedavnom frakturom kuka usled lake
povrede, kod žena i muškaraca starosne dobi 65 godina i starije, a kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata. Nemogućnost primene oralnih
bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim
nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije,
2. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) povezane sa dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima kod žena u postmenopauzi
i muškaraca sa povećanim rizikom od fraktura.
3. Terapija Paget-ove bolesti.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou.
Strana 82
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9080091
0086161
0080670
0080671
ATC
N
N01
N01A
N01AB
N01AB01
halotan
N01AB01
halotan
N01AB06
izofluran
N01AB06
N01AB06
N01AB06
NAPOMENA
N01AB08
9080161
N01AB08
NAPOMENA
N01AH
N01AH01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
leka
pakovanje
NERVNI SISTEM - LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
ANESTETICI
Anestetici, opšti
Halogenovani ugljovodonici
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
HALOTAN
para za inhalaciju,
tečnost
bočica staklena, 5 po
50 ml (99,99%)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
4.453,20
-
-
-
izofluran
FORANE
para za inhalaciju,
tečnost
bočica, 1 po 100 ml
(100%)
Aesica Queenborough
Ltd.
Velika Britanija
2.562,20
-
-
-
izofluran
ISOFLURAN
NICHOLAS
PIRAMAL
para za inhalaciju,
tečnost
1 po 100 ml (100%)
Nicholas Piramal India
Ltd.; Torrex Chiesi
Velika Britanija;
Pharma GmbH
Austrija
2.562,20
-
-
-
izofluran
ISOFLURAN
NICHOLAS
PIRAMAL
para za inhalaciju,
tečnost
1 po 250 ml (100%)
Nicholas Piramal India
Ltd.; Torrex Chiesi
Velika Britanija;
Pharma GmbH
Austrija
6.054,00
-
-
-
SEVORANE
para za inhalaciju,
tečnost
boca plastična, 1 po
250 ml ( 100%)
Aesica Queenborough
Ltd.
Velika Britanija
15.789,20
-
-
-
STAC
sevofluran
sevofluran
STAC
Opoidni anestetici
fentanil
0087552
N01AH01
fentanil
FENTANYL
rastvor za injekciju
50 po 2 ml (0,05 mg/1
ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.819,90
-
-
-
0087555
N01AH01
fentanil
FENTANYL
rastvor za injekciju
50 po 10 ml (0,05 mg/1
Janssen
ml)
Pharmaceutica N.V.
Belgija
6.581,50
-
-
-
Austrija
638,50
-
-
-
0087557
N01AH01
NAPOMENA
fentanil
FENTANYL TORREX
rastvor za injekciju
5 po 10 ml (50 mcg/ml)
Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
STAC
Strana 83
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0087575
ATC
N01AH02
INN
alfentanil
N01AH02
alfentanil
NAPOMENA
N01AH03
0087171
N01AH03
NAPOMENA
N01AH06
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
RAPIFEN
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 10 ml
(0,5 mg/1 ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
13.182,00
-
-
-
SUFENTA forte
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5 ml (0,25
mg/5 ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.163,50
-
-
-
STAC
sufentanil
sufentanil
STAC
remifentanil
0087620
N01AH06
remifentanil
ULTIVA
prašak za koncentrat bočica staklena, 5 po 1 Glaxo Operations UK
za rastvor za infuziju
mg/3 ml
Limited
Velika Britanija
2.889,60
-
-
-
0087621
N01AH06
remifentanil
ULTIVA
prašak za koncentrat bočica staklena, 5 po 2 Glaxo Operations UK
za rastvor za infuziju
mg/5 ml
Limited
Velika Britanija
4.408,50
-
-
-
NAPOMENA
N01AX
N01AX07
0080300
N01AX07
NAPOMENA
N01AX10
0080420
N01AX10
STAC
Ostali opšti anestetici
etomidat
HYPNOMIDATE
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 10 ml (2
mg/ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
528,20
-
-
-
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
5 po 20 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
1.122,30
-
-
-
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
561,20
-
-
-
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
1.122,30
-
-
-
etomidat
STAC
propofol
0080421
N01AX10
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
0080423
N01AX10
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
0080202
N01AX10
propofol
DIPRIVAN
emulzija za
injekciju/infuziju
5 po 20 ml (10 mg/ml)
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
1.122,30
-
-
-
0080200
N01AX10
propofol
DIPRIVAN
emulzija za
injekciju/infuziju
1 po 50 ml (10 mg/ml)
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
561,20
-
-
-
Strana 84
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
FO
JKL
ATC
0080432
N01AX10
propofol
PROPOFOL LIPURO
1%
emulzija za
injekciju/infuziju
0080431
N01AX10
propofol
PROPOFOL LIPURO
1%
emulzija za
injekciju/infuziju
0080430
N01AX10
propofol
PROPOFOL LIPURO
1%
emulzija za
injekciju/infuziju
NAPOMENA
N01B
N01BB
N01BB01
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
bočica, 10 po 50 ml (10 B. Braun Melsungen
mg/ml)
AG
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
ampula, 5 po 20 ml
(10mg/1ml)
bočica, 10 po 100 ml
(10 mg/ml)
B. Braun Melsungen
AG
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.122,30
-
-
-
Nemačka
5.612,00
-
-
-
Nemačka
11.222,70
-
-
-
STAC
Anestetici, lokalni
Amidi
bupivakain
0081581
N01BB01
bupivakain
MARCAINE 0,5%
rastvor za injekciju
bočica staklena, 5 po
20 ml (5 mg/ml)
Recipharm Monts
Francuska
1.085,70
-
-
-
0081582
N01BB01
bupivakain
MARCAINE SPINAL
0,5%
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml (5
mg/ml)
Cenexi SAS
Francuska
2.136,20
-
-
-
0081583
N01BB01
bupivakain
MARCAINE SPINAL
0,5% HEAVY
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml (5
mg/ml)
Cenexi SAS
Francuska
2.261,60
-
-
-
NAPOMENA
N01BB02
STAC
lidokain
0081222
N01BB02
lidokain
LIDOKAIN-HLORID
1%
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 3,5 ml
(35 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
126,80
-
-
-
0081560
N01BB02
lidokain
LIDOKAIN-HLORID
2%
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2 ml (40
mg/2 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
709,50
-
-
-
N01BB08
artikain ( kartikain )
N01BB08
artikain
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 10 ml (20
mg/ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
174,60
-
-
-
N01BB10
levobupivakain
Abbott S.R.L.
Italija
3.732,60
-
-
-
0081141
0081011
N01BB10
NAPOMENA
levobupivakain
CYSTOCAIN 2%
CHIROCAINE
rastvor za
injekciju/koncentrat za ampula, 10 po 10 ml (5
rastvor za infuziju
mg/ml)
STAC
Strana 85
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0081540
0081142
0081143
ATC
N01BB52
Zaštićeno ime
INN
leka
lidokain, adrenalin (epinefrin)
N01BB52
lidokain, adrenalin LIDOKAIN 2%(epinefrin)
ADRENALIN
N01BB58
artikain ( kartikain ), adrenalin ( epinefrin )
N01BB58
artikain (kartikain),
adrenalin
(epinefrin)
CYSTOCAIN 2% A
N01BB58
artikain (kartikain),
adrenalin
(epinefrin)
CYSTOCAIN DS
N02
N02A
N02AA
N02AA01
0087854
0087018
N02AA01
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ampula, 50 po 2 ml (40
mg+0,025 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
664,60
-
-
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 10 ml (20
mg+0,006 mg)/ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
174,60
-
-
-
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2 ml (40
mg+0,006 mg)/ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
820,90
-
-
-
Republika
Makedonija
616,00
30 mg
92,40
-
Nemačka
493,10
400 mg
394,48
-
rastvor za injekciju
ANALGETICI
Opioidi
Prirodni alkaloidi opijuma
morfin
morfin
MORFIN
HIDROHLORID
ALKALOID
N02AB
N02AB02
petidin hidrohlorid
N02AB02
petidin hidrohlorid
NAPOMENA
N02AX
N02AX02
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
rastvor za injekciju
ampula,10 po 20 mg/ml
Alkaloid a.d.
Fenil piperidinski derivat
DOLANTIN
rastvor za injekciju
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
5 po 2 ml/100 mg
STAC
Ostali opioidi
tramadol
0087531
N02AX02
tramadol
TRODON
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
140,80
0,3 g
168,96
-
0087533
N02AX02
tramadol
TRODON
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2 ml (100
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
196,80
0,3 g
118,08
-
Republika Srbija
964,50
3g
23,15
-
0086431
Ostali analgetici i antipiretici
Pirazoloni
N02B
N02BB
N02BB02
metamizol natrijum
N02BB02
metamizol natrijum NOVALGETOL
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2,5 g/5
ml
Galenika a.d.
Strana 86
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0086930
ATC
N02BE
N02BE01
paracetamol
N02BE01
paracetamol
N03
N03A
N03AA
N03AA02
0084520
N03AA02
N03AE
N03AE01
0084405
N03AE01
Zaštićeno ime
leka
INN
PARACETAMOL
PHARMASWISS
FO
rastvor za infuziju
0085353
N03AG01
PharmaSwiss d.o.o.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Republika Srbija
2.447,30
3g
734,19
-
Republika Srbija
228,60
0,1 g
20,78
-
Švajcarska
515,60
8 mg
824,96
-
Francuska
3.169,10
1,5 g
2.971,03
-
Nemačka
15.195,90
-
-
-
fenobarbital (fenobarbiton)
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON
NATRIJUM
bočica sa praškom i
prašak i rastvarač za ampula sa rastvaračem,
rastvor za injekciju 5 po 2 ml (220 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Derivati benzodiazepina
klonazepam
klonazepam
RIVOTRIL
valproinska
kiselina
DEPAKINE
N04
N04B
N04BB
N04BB01
amantadin sulfat
N04BB01
amantadin sulfat
INDIKACIJE
boca, 10 po 100 ml (10
mg/ml)
Država
proizvodnje
leka
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Barbiturati i derivati
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju sa ampula sa rastvaračem
u ampuli, 5 po 1 ml (1
rastvaračem za
mg/ml)
parenteralnu upotrebu
N03AG
N03AG01 valproinska kiselina
0084502
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Anilidi
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Derivati masnih kiselina
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem, 4 po 4 ml
(400 mg/4 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie
ANTIPARKINSONICI
Dopaminergički lekovi
Derivati amantadina
PK MERZ
rastvor za infuziju
10 po 500 ml (200 mg)
Merz Pharmaceuticals
GmbH
STAC; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.
Strana 87
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0070261
ATC
N05
N05A
N05AB
N05AB02
N05AB02
NAPOMENA
N05AD
N05AD01
0070207
0070200
N05AD01
N05AD01
NAPOMENA
N05AF
N05AF05
0070972
0070973
N05AF05
N05AF05
NAPOMENA
N05AX
N05AX08
0070925
N05AX08
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Slovenija
1.016,00
1 mg
8,13
-
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
Krka Tovarna Zdravil
d.d. u saradnji sa
Janssen
Pharmaceutica N.V,
Belgija
Slovenija
1.271,20
3,3 mg
16,78
-
ampula, 10 po 1ml (5
mg/ml)
Krka Tovarna Zdravil
d.d. u saradnji sa
Janssen
Pharmaceutica N.V,
Belgija
Slovenija
280,80
8 mg
44,93
-
flufenazin
flufenazin
MODITEN Depo
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (25
mg /ml)
Krka Tovarna Zdravil
d.d. u saradnji sa
Bristol-Myers-Squibb,
USA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati butirofenona
haloperidol
haloperidol
haloperidol
HALDOL DEPO
HALDOL
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati tioksantena
zuklopentiksol dekanoat
zuklopentiksol
dekanoat
zuklopentiksol
CLOPIXOL
ACUPHASE
CLOPIXOL DEPOT
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
H. Lundbeck A/S
Danska
2.635,60
30 mg
316,27
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 1 ml
(200 mg/ml)
H. Lundbeck A/S
Danska
2.877,60
15 mg
21,58
-
Švajcarska
10.202,30
2,7 mg
1.101,85
-
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Ostali antipsihotici
risperidon
risperidon
RISPOLEPT
CONSTA
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 25 mg
Cilag Ltd.
Strana 88
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0070926
0070927
ATC
N05AX08
N05AX08
INDIKACIJE
NAPOMENA
N05B
N05BA
N05BA01
0071123
N05BA01
INN
risperidon
risperidon
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Švajcarska
13.210,50
2,7 mg
951,16
-
RISPOLEPT
CONSTA
bočica i rastvarač u
napunjenom
prašak i rastvarač za injekcionom špricu,1 po
50 mg
suspenziju za injekciju
Cilag Ltd.
Švajcarska
16.357,70
2,7 mg
883,32
-
1. Prve epizode shizofrenije kod nekomplijantnih pacijenata starosti do 35 godina.
2. Nekomplijantni pacijenti do 65 godina starosti koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
3 Rezistentni na klasične depo antipsihotike za pacijente do 65 godina starosti (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična
antipsihotika u roku od 6 meseci).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Anksiolitici
Derivati benzodiazepina
diazepam
diazepam
BENSEDIN
rastvor za injekciju
10 po 10 mg/2 ml
Republika Srbija
217,00
10 mg
21,70
-
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
593,00
15 mg
177,90
-
5 po 15 mg/3 ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
769,10
15 mg
153,82
-
10 po 15 mg/3 ml
Chiesi
Pharmaceuticals
GmbH
Austrija
1.504,40
15 mg
150,44
-
323,60
0,1 g
129,44
-
midazolam
DORMICUM
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 5 mg/5
ml
0071835
N05CD08
midazolam
DORMICUM
rastvor za injekciju
midazolam
MIDAZOLAM
TORREX
N06AA04
Galenika a.d.
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
N05CD08
0072741
Participacija
osiguranog
lica
Cilag Ltd.
0071834
N05CD08
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
RISPOLEPT
CONSTA
midazolam
NAPOMENA
N06
N06A
N06AA
N06AA04
Cena leka
na veliko za
pakovanje
bočica i rastvarač u
napunjenom
prašak i rastvarač za injekcionom špricu,1 po
37,5 mg
suspenziju za injekciju
N05C
N05CD
N05CD08
0071853
Država
proizvodnje
leka
rastvor za injekciju
STAC
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
klomipramin
klomipramin
ANAFRANIL
rastvor za injekciju
10 po 25 mg/2 ml
Novartis Pharma
Stein AG
Švajcarska
Strana 89
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
3087506
3087507
ATC
N07
N07B
N07BC
N07BC02
metadon
N07BC02
metadon
METADON
ALKALOID
metadon
METADON
ALKALOID
N07BC02
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti
oralni rastvor
bočica, 1 po 100 ml (10
mg/ml)
oralni rastvor
bočica, 1 po 1000 ml
(10 mg/ml)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.012,00
25 mg
25,30
-
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
9.820,10
25 mg
24,55
-
INDIKACIJE
1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom
nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou.
Strana 90
Lista B - Grupa R. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0114501
0058334
ATC
R
R03
R03D
R03DA
R03DA05
aminofilin
R03DA05
aminofilin
R06
R06A
R06AC
R06AC03
hloropiramin
R06AC03
hloropiramin
R07
R07A
R07AA
R07AA..
0119150
INN
R07AA..
NAPOMENA
Zaštićeno ime leka
AMINOPHYLLINUM
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
Ksantini
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 50 po 250
mg/10 ml
Jugoremedija a.d.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
815,70
0,6 g
39,15
-
702,50
20 mg
70,25
-
80.474,80
0,16 g
53.649,87
-
Republika Srbija
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Supstituisani etilendiamini
SYNOPEN
rastvor za injekciju
ampula,10 po 20 mg/2
ml
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Ostali proizvodi za lečenje bolesti respiratornog sistema
Plućni surfaktanti
poraktant alfa
poraktant alfa
CUROSURF
suspenzija za
endotraheopulmonalno
ukapavanje
bočica staklena, 2 po
1,5 ml (120 mg/1,5 ml)
Chiesi Farmaceutici
S.P.A.
Italija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
Strana 91
Lista B - Grupa S. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
7097030
ATC
S
S01
S01H
S01HA
S01HA03
INN
tetrakain
S01HA03
tetrakain
Zaštićeno ime
leka
TETRAKAIN
FO
Naziv
Država
Cena leka na
Pakovanje i
proizvođača
proizvodnje
veliko za
jačina leka
leka
leka
pakovanje
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Lokalni anestetici
Lokalni anestetici
kapi za oči, rastvor
bočica staklena, 1 po
10 ml (0,5%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
135,80
DDD
-
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
-
-
Strana 92
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0180030
ATC
V
V03
V03A
V03AB
V03AB14
protamin
V03AB14
protamin
NAPOMENA
V03AB25
0189100
0189101
V03AB25
V03AB25
NAPOMENA
V03AF
V03AF03
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Naziv proizvođača proizvodnje
Pakovanje i jačina leka
leka
leka
OSTALO
SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
Svi ostali terapijski proizvodi
Antidoti
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
PROTAMIN SULFAT
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
789,00
-
-
-
ANEXATE
rastvor za injekciju
5 po 0,5 mg/5 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
5.369,50
-
-
-
5 po 1 mg/10 ml
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
Švajcarska
8.518,20
-
-
-
STAC
flumazenil
flumazenil
flumazenil
ANEXATE
rastvor za injekciju
STAC
Lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima
kalcijum folinat
0184034
V03AF03
kalcijum folinat
CALCIUMFOLINAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 3 ml (30 mg/3
ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.031,50
60 mg
412,60
-
0184036
V03AF03
kalcijum folinat
CALCIUMFOLINAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5
ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.866,20
60 mg
687,89
-
0184025
V03AF03
kalcijum folinat
LEUKOVORIN
Calcium
rastvor za injekciju
10 po 50 mg/5 ml
Pfizer Enterprises
Luksemburg
5.732,40
60 mg
687,89
-
0184100
V03AF03
kalcijum folinat
FOLCASIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 10 ml
(30 mg/10 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
206,30
60 mg
412,60
-
bočica staklena, 1 po 5 ml
(50 mg/5 ml)
Teva Pharmaceutical
Works Private Ltd.
Company
Mađarska
573,20
60 mg
687,84
-
0184105
V03AF03
NAPOMENA
kalcijum folinat
LEUCOVORIN- Teva
rastvor za
injekciju/infuziju
STAC
Strana 93
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0012070
ATC
V04
V04C
V04CF
V04CF01
INN
tuberkulin
V04CF01
prečišćeni
proteinski derivat
tuberkulina za
humanu upotrebu
Zaštićeno ime
leka
PPD-T TUBERKULIN
V07
V07A
V07AB
V07AB..
voda za injekcije
0176042
V07AB..
voda za injekcije
VODA ZA INJEKCIJE
0176185
V07AB..
voda za injekcije
0176183
V07AB..
0176184
V07AB..
2194362
FO
rastvor za injekciju
10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
17.544,20
-
-
-
SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI
Svi ostali neterapijski proizvodi
Rastvarači i razblaživači, uključujući rastvore za ispiranje
rastvor za injekciju
50 po 5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.500,00
-
-
-
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
50 po 5 ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.500,00
-
-
-
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
ampula, 50 po 10 ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
3.000,00
-
-
-
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
50 po 2 ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
600,00
-
-
-
639,50
-
-
-
KONTRASTNA SREDSTVA
Kontrastna sredstva sa jodom (X-zraci)
Nefrotropna, visokoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
V08
V08A
V08AA
V08AA05
joksitalaminska kiselina
V08AA05
joksitalaminska
kiselina
NAPOMENA
Država
Naziv proizvođača proizvodnje
Pakovanje i jačina leka
leka
leka
DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
Ostala dijagnostička sredstva
Testovi za dijagnostiku tuberkuloze
TELEBRIX GASTRO
rastvor za oralnu i
rektalnu primenu
1 po 100 ml (300 mg/ml)
Guerbet
Francuska
STAC
Strana 94
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
V08AB
V08AB02
joheksol
0199210
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 50 ml (300 mg I/ml)
GE Healthcare Ireland
Irska
12.899,70
-
-
-
0199211
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
boca plastična, 10 po 100
ml (300 mg I/ml)
GE Healthcare Ireland
Irska
27.210,00
-
-
-
0199214
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
boca plastična, 10 po 50 ml
(350 mg I/ml)
GE Healthcare Ireland
Irska
12.885,60
-
-
-
0199215
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 100 ml (350 mg I/ml)
GE Healthcare Ireland
Irska
25.771,20
-
-
0199217
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 200 ml (350 mg I/ml) GE Healthcare Ireland
Irska
50.731,00
-
-
-
NAPOMENA
V08AB03
0194350
0194351
0194293
STAC
joksaglat megluimin, joksaglat natrijum
V08AB03
joksaglat
megluimin,
joksaglat natrijum
HEXABRIX 320
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (320 mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.308,00
-
-
-
V08AB03
joksaglat
megluimin,
joksaglat natrijum
HEXABRIX 320
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (320 mg/ml)
Guerbet
Francuska
2.484,00
-
-
-
ULTRAVIST 300
rastvor za infuziju
10 po 50 ml (300)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
15.537,70
-
-
-
10 po 100 ml (300)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
29.595,60
-
-
-
NAPOMENA
V08AB05
0194292
INN
Država
Cena leka
Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
Pakovanje i jačina leka
leka
leka
pakovanje
Nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
Zaštićeno ime
leka
V08AB05
V08AB05
STAC
jopromid
jopromid
jopromid
ULTRAVIST 300
rastvor za infuziju
Strana 95
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0194255
ATC
V08AB05
INN
jopromid
Zaštićeno ime
leka
ULTRAVIST 370
FO
rastvor za infuziju
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
10 po 50 ml (370)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
Naziv proizvođača
Pakovanje i jačina leka
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
18.216,60
-
-
-
Nemačka
36.433,20
-
-
-
0194258
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (370)
Bayer Schering
Pharma AG
0194257
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
boca staklena, 10 po 200 ml
(370 mg joda/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
72.089,80
-
-
-
0194259
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
boca staklena, 8 po 500 ml
(768,86 mg/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
142.595,90
-
-
-
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
10 po 50 ml sa 300 mg
joda/ml (63.6%)
Tyco Healthcare
Kanada
12.475,90
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 75 ml (300 mg
joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
18.963,40
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
24.328,00
-
-
-
NAPOMENA
V08AB07
0199406
0199411
V08AB07
V08AB07
STAC
joversol
joversol
joversol
OPTIRAY 300
0199413
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 100 ml (300mg
joda/ml)
0199412
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 150 ml (300 mg
joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
36.978,50
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 200 ml (300 mg
joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
47.439,60
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
46.223,30
-
-
-
0199415
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
0199416
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 5 po 500 ml (300 mg
joda/ml)
0199407
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
rastvor za injekciju
10 po 50 ml sa 350 mg
joda/ml (74.2%)
Tyco Healthcare
Švajcarska
12.475,90
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 100 ml (350 mg
joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
24.328,00
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
47.439,60
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
46.223,30
-
-
-
0199408
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
0199409
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
rastvor za injekciju
boca, 10 po 200 ml (350 mg
joda/ml)
0199410
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
rastvor za injekciju
boca, 5 po 500 ml (350 mg
joda/ml)
NAPOMENA
STAC
Strana 96
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
Zaštićeno ime
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
V08AB09
INN
jodiksanol
0199463
V08AB09
jodiksanol
VISIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 50 ml (320 mg I/ml)
GE Healthcare AS
Norveška
17.522,70
-
-
-
0199464
V08AB09
jodiksanol
VISIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 100 ml (320 mg I/ml)
GE Healthcare AS
Norveška
34.921,90
-
-
-
V08AB11
jobitridol
0199480
V08AB11
jobitridol
XENETIX 300
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (300 mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.437,20
-
-
-
0199481
V08AB11
jobitridol
XENETIX 300
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (300 mg/ml)
Guerbet
Francuska
2.910,70
-
-
-
0199482
V08AB11
jobitridol
XENETIX 350
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (350 mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.552,00
-
-
-
0199483
V08AB11
jobitridol
XENETIX 350
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (350 mg/ml)
Guerbet
Francuska
3.046,60
-
-
-
NAPOMENA
V08B
V08BA
V08BA02
3192102
3192101
0199430
0199015
V08BA02
V08BA02
FO
Naziv proizvođača
Pakovanje i jačina leka
leka
STAC
Kontrastna sredstva bez joda (X-zraci)
Kontrastna sredstva sa barijum sulfatom
barijum sulfat
barijum sulfat
barijum sulfat
BARIJUM SULFAT
oralna/rektalna
suspenzija
boca staklena, 1 po 200 ml
(1 g/ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
142,90
-
-
-
BARIJUM SULFAT
oralna/rektalna
suspenzija
kontejner plastični, 1 po 5 l
(1 g/ml)
Hemofarm d.o.o.
Šabac
Republika Srbija
2.510,50
-
-
-
Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu
Paramagnetna kontrastna sredstva
V08C
V08CA
V08CA01
gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina)
V08CA01
gadopentetat
dimeglumin
(gadopentetinska
kiselina)
V08CA01
gadopentetska
kiselina
MAGNEVIST
MAGNEGITA 500
rastvor za injekciju
bočica, 10 po 20 ml (469,01
mg/ml)
Schering AG
Nemačka
39.339,80
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 5 ml
(500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
943,10
-
-
-
Strana 97
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0199021
0199011
0199017
0199012
0199018
0199013
0199019
0199014
0199020
ATC
INN
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
Zaštićeno ime
leka
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
FO
Naziv proizvođača
Pakovanje i jačina leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 5 ml
(500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
9.430,80
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 10 ml
(500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
1.886,20
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 10
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
18.861,60
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 15 ml
(500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
2.828,60
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 15
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
28.285,50
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 20 ml
(500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
2.865,90
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 20
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
28.658,80
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 30 ml
(500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
4.299,80
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 30
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
42.998,00
-
-
-
Strana 98
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0199010
0199016
ATC
INN
V08CA01
gadopentetska
kiselina
V08CA01
gadopentetska
kiselina
NAPOMENA
V08CA02
Zaštićeno ime
leka
MAGNEGITA 500
MAGNEGITA 500
FO
Naziv proizvođača
Pakovanje i jačina leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 100
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
14.329,40
-
-
-
rastvor za injekciju
bočica staklena, 10 po 100
ml (500 mcmol/ml)
Biokanol Pharma
GmbH, Nemačka za
Insight Agents GmbH
Nemačka
143.294,10
-
-
-
STAC
gadoterična kiselina
0199475
V08CA02
gadoterična kiselina DOTAREM
rastvor za injekciju
15 ml po (0,5 mmol/ml)
Guerbet
Francuska
3.306,40
-
-
-
0199476
V08CA02
gadoterična kiselina DOTAREM
rastvor za injekciju
20 ml po (0,5 mmol/ml)
Guerbet
Francuska
4.194,80
-
-
-
NAPOMENA
V08CA09
STAC
gadobutrol
0199485
V08CA09
gadobutrol
GADOVIST
rastvor za injekciju
5 po 15 ml (1,0 mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
48.114,50
-
-
-
0199486
V08CA09
gadobutrol
GADOVIST
rastvor za injekciju
10 po 30 ml (1,0 mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
184.104,20
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni špric, 5
po 7,5 ml (604,72 mg/ml, 1
mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
24.729,00
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni špric, 1
po 10 ml (181,43 mg/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
16.333,00
-
-
-
0199487
V08CA09
NAPOMENA
V08CA10
0199535
V08CA10
NAPOMENA
gadobutrol
GADOVIST
STAC
gadoksetinska kiselina
gadoksetinska
kiselina
PRIMOVIST
STAC
Strana 99
Download

Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog Strana 1