Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0128432
0128620
ATC
A
A02
A02B
A02BA
A02BA02
ranitidin
A02BA02
ranitidin
A02BA02
A02BC
A02BC01
0122120
A02BC01
INDIKACIJE
A02BC02
0122751
A02BC02
INDIKACIJE
0122812
0122813
ranitidin
omeprazol
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5 ml (10
mg/1 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
155,80
0,3 g
186,96
-
RANITIDIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 2 ml (50
mg/2ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
155,80
0,3 g
186,96
-
Portugalija
348,80
20 mg
174,40
-
OMEPROL
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 40 mg
Sofarimex-Industria
Quimica E
Farmaceutica, LDA
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do tri dana.
pantoprazol
pantoprazol
CONTROLOC
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 40 mg
Altana Pharma AG
Nemačka
542,60
40 mg
542,60
-
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do tri dana.
A02BC05
esomeprazol
A03BB01
RANISAN
omeprazol
esomeprazol
A02BC05
Participacija
osiguranog
lica
Inhibitori protonske pumpe
A02BC05
INDIKACIJE
A03
A03B
A03BB
A03BB01
0123140
INN
Država
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENjE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Antagonisti H2 ( H2-histaminskih ) receptora
esomeprazol
NEXIUM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
559,40
30 mg
419,55
-
NEXIUM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
5.594,30
30 mg
419,57
-
STAC; Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do tri dana.
LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni
Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)
hioscin-butilbromid
hioscin-butilbromid BUSCOPAN
rastvor za injekciju
ampula, 6 po 1ml (20
mg/1 ml)
Boehringer Ingelheim
Espana S.A.
Španija
147,30
60 mg
73,65
-
Strana 1
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
1123141
5123143
0124302
0124530
ATC
A03BB01
A03BB01
metoklopramid
A04
A04A
A04AA
A04AA01
ondansetron
A04AA01
ondansetron
A04AA02
A04AA05
A05BA..
NAPOMENA
FO
obložena tableta
supozitorija
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 20 po 10 mg
Boehringer Ingelheim
France
Francuska
strip, 6 po 10 mg
Istituto De Angeli
S.R.L.
Pakovanje i jačina
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
201,70
60 mg
60,51
-
Italija
365,60
60 mg
365,60
-
Republika Srbija
97,30
30 mg
29,19
-
Propulzivi
Propulzivi
A03FA01
NAPOMENA
A05
A05B
A05BA
A05BA..
0127452
hioscin-butilbromid BUSCOPAN
metoklopramid
NAPOMENA
A04AA05
0124574
hioscin-butilbromid BUSCOPAN
A03F
A03FA
A03FA01
NAPOMENA
A04AA02
0124584
INN
Zaštićeno ime
leka
KLOMETOL
rastvor za injekciju
ampula,10 po 10 mg/2
ml
Galenika a.d.
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT3)
ONDASAN
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 mg/2 ml
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
1.513,00
16 mg
1.210,40
-
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
3.146,60
3 mg
1.887,96
-
Irska; Republika
Srbija
7.206,50
0,25 mg
7.206,50
-
-
-
-
Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
granisetron
granisetron
KYTRIL
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju ampula, 5 po 1 mg/1ml
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
palonosetron
palonosetron
ALOXI
rastvor za injekciju
Helsinn Birex
bočica staklena, 1 po 5 Pharmaceuticals Ltd;
ml (0,25 mg/5 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi
Preparati u terapiji bolesti jetre
ornitinaspartat
ornitinaspartat
HEPA-MERZ
rastvor za infuziju
10 po (5 g/10 ml)
Merz Pharma GmbH
Nemačka
6.118,50
STAC
Strana 2
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
A06
A06A
A06AB
A06AB02
INN
bisakodil
5125072
A06AB02
bisakodil
1125073
A06AB02
bisakodil
Zaštićeno ime
leka
1121101
makrogol 4000
A06AD65
makrogol 4000
A09AA02
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
DULCOLAX
supozitorija
blister, 6 po 10 mg
Istituto De Angeli
S.R.L.
Italija
217,10
10 mg
36,18
-
DULCOLAX
gastrorezistentna
tableta
blister, 20 po 5 mg
Boehringer Ingelheim
France
Francuska
133,90
10 mg
13,39
-
Francuska
823,10
10 g
27,81
-
1.799,80
-
-
-
Proizvođač leka
LAKSATIVI
Laksativi
Kontaktni laksativi
Osmotski laksativi
A06AD65
NAPOMENA
A09
A09A
A09AA
A09AA02
Cena leka
na veliko za
pakovanje
FO
A06AD
3125300
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
leka
FORTRANS
prašak za oralni
rastvor
kesica, 4 po 74 g
Beaufour Ipsen
Industrie
STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE
Digestivi, uključujući enzime
Preparati sa enzimima
amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin)
alfa-amilaza,
lipaza, proteaza
FESTAL N
obložena tableta
blister, 500 po (4500
FIPj + 6000 FIPj + 300
FIPj)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
VITAMINI
A11
Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12
A11D
A11DA
A11DA01
tiamin (aneurin, vitamin B1)
0051160
A11DA01
tiamin (aneurin,
vitamin B1)
VITAMIN B1
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2 ml
(250 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
350,50
50 mg
1,40
-
0051750
A11DA01
tiamin
VITAMIN B1
ALKALOID
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 1ml (100
mg/1 ml)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.704,40
50 mg
17,04
-
333,70
-
-
-
0052184
Vitamin B1, monokomponentni
Vitamini B kompleksa, uključujući kombinacije
Vitamini B kompleksa, ostale kombinacije
A11E
A11EA
A11EA..
vitamini B-kompleksa
A11EA..
vitamini Bkompleksa
BEVIPLEX
injekcija
5 po 2 ml (40 mg + 4
mg +8 mg + 100 mg +
10 mg +0,004 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
Strana 3
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0051845
0051351
1053260
Zaštićeno ime
leka
ATC
INN
A11G
A11GA
A11GA01 askorbinska kiselina
A11GA01
askorbinska
kiselina
VITAMIN C
FO
injekcija
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
Askorbinska kiselina (vitamin C) uključujući kombinacije
Askorbinska kiselina (vitamin C), monokomponentni
50 po 500 mg/5 ml
Galenika a.d.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.166,60
0,2 g
9,33
-
Republika Srbija
503,90
0,16 g
32,25
-
Republika Srbija
136,30
3g
10,22
-
Republika Srbija
Ostali monokomponentni vitaminski preparati
Ostali monokomponentni vitaminski preparati
A11H
A11HA
A11HA02
piridoksin (vitamin B6)
A11HA02
piridoksin (vitamin
B6)
BEDOXIN
injekcija
50 po 50 mg/2 ml
Galenika a.d.
MINERALI
Kalijum
Kalijum
A12
A12B
A12BA
A12BA01
kalijum hlorid
A12BA01
kalijum hlorid
KALIJUM HLORID
tableta
40 po 1g
Sigmapharm
Strana 4
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062035
0062036
ATC
B
B01
B01A
B01AB
B01AB01
heparin
B01AB01
heparin
B01AB01
INN
heparin
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
Zaštićeno ime leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI -LEKOVI ZA LEČENjE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
Heparinska grupa
HEPARIN
HEPARIN
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5000
i.j./0,25 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
154,60
10000 i.j.
61,84
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5000 i.j./1
ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
160,90
10000 i.j.
64,36
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 25000
i.j./5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
2.019,50
10000 i.j.
80,78
-
B01AB01
heparin
B01AB02
antitrombin III
0062161
B01AB02
antitrombin III
ANTITROMBIN III
BAXTER
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
1 po 10 ml (500 i.j./10
ml)
Baxter AG
Austrija
23.228,80
2100 i.j.
97.560,96
-
0062162
B01AB02
antitrombin III
ANTITROMBIN III
BAXTER
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
1 po 20 ml (1000 i.j./20
ml)
Baxter AG
Austrija
46.457,20
2100 i.j.
97.560,12
-
KYBERNIN P 500
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 500
i.j.
CSL Behring GmbH
Nemačka
23.228,80
2100 i.j.
97.560,96
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,10 po 2500 i.j./0.2 Pfizer Manufacturing
ml
Belgium NV
Belgija
1.756,40
2500 i.j.
175,64
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,10 po 5000 i.j./0.2 Pfizer Manufacturing
ml
Belgium NV
Belgija
3.193,30
2500 i.j.
159,67
-
0062037
0062170
B01AB02
INDIKACIJE
B01AB04
0062210
0062211
B01AB04
B01AB04
antitrombin III
HEPARIN
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.
dalteparin
dalteparin- natrijum FRAGMIN
dalteparin- natrijum FRAGMIN
Strana 5
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062212
ATC
B01AB04
INDIKACIJE
B01AB05
0062200
0062201
0062202
0062203
B01AB05
B01AB05
B01AB05
B01AB05
INDIKACIJE
B01AB06
0062300
0062400
B01AB06
B01AB06
INN
Zaštićeno ime leka
dalteparin- natrijum FRAGMIN
FO
Pakovanje i jačina
leka
rastvor za
injekciju/infuziju
napunjen injekcioni
špric,10 po 10000 i.j./1
ml
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
5.806,00
2500 i.j.
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
-
145,15
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji;
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene
odgovarajućeg specijaliste;
3. Lečenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolničkog lečenja kod visokorizičnih internističkih bolesnika, kao i kod trudnica za vreme i kao nastavak
bolničkog lečenja na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili kardiovaskularnog hirurga ili hematologa.
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ).
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
enoksaparin
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
CLEXANE
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 2 po 20 mg (2000
i.j./0,2 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; SanofiAventis S.A.
Francuska;
Španija
393,50
2000 i.j.
196,75
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 2 po 40 mg (4000
i.j./0,4 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; SanofiAventis S.A.
Francuska;
Španija
768,00
2000 i.j.
192,00
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 2 po 60 mg (6000
i.j./0,6 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; SanofiAventis S.A.
Francuska;
Španija
984,30
2000 i.j.
164,05
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 2 po 80 mg (8000
i.j./0,8 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie; SanofiAventis S.A.
Francuska;
Španija
1.117,50
2000 i.j.
139,69
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji;
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene
odgovarajućeg specijaliste;
3. Lečenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolničkog lečenja kod visokorizičnih internističkih bolesnika;
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ).
nadroparin
nadroparin kalcijum FRAXIPARINE
nadroparin kalcijum FRAXIPARINE
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,3 ml
(2850 i.j./0,3 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
1.713,30
2850 i.j.
171,33
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,4 ml
(3800 i.j./0,4 ml)
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
2.284,30
2850 i.j.
171,32
-
Strana 6
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0062302
0062303
ATC
B01AB06
B01AB06
INDIKACIJE
B01AB08
0062410
0062411
B01AB08
B01AB08
INDIKACIJE
B01AD
B01AD01
0064051
0064052
B01AD01
B01AD01
NAPOMENA
B01AD02
0064130
B01AD02
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime leka
nadroparin kalcijum FRAXIPARINE
nadroparin kalcijum FRAXIPARINE
FO
Pakovanje i jačina
leka
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,6 ml
(5700 i.j./0,6 ml)
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 10 po 0,8 ml
(7600 i.j./0,8 ml)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
3.319,40
2850 i.j.
165,97
-
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
3.710,30
2850 i.j.
139,14
-
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji;
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do sedam dana na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene
odgovarajućeg specijaliste;
3. Lečenje tromboembolije za vreme i kao nastavak bolničkog lečenja kod visokorizičnih internističkih bolesnika, kao i kod trudnica za vreme i kao nastavak
bolničkog lečenja na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili kardiovaskularnog hirurga ili hematologa.
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija ( PCI / PTCA ).
reviparin-natrijum
reviparin-natrijum
reviparin-natrijum
CLIVARIN
rastvor za injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu
napunjen injekcioni
špric,10 po 0.25 ml
(1432 i.j./0,25 ml)
Abbott GmbH & Co.
KG
Nemačka
1.433,10
1430 i.j.
143,11
-
CLIVARIN
rastvor za injekciju u
napunjen injekcioni
napunjenom
špric,10 po 0.6 ml (3436 Abbott GmbH & Co.
injekcionom špricu
i.j./0,6 ml)
KG
Nemačka
3.456,30
1430 i.j.
143,84
-
1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji.
Enzimi
streptokinaza
streptokinaza
streptokinaza
STREPTASE
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
750000 i.j.
CSL Behring GmbH
Nemačka
5.313,50
1,5 Mi.j.
10.627,00
-
STREPTASE
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
1500000 i.j.
CSL Behring GmbH
Nemačka
10.627,00
1,5 Mi.j.
10.627,00
-
ACTILYSE
prašak i rastvarač za
liobočica sa
Boehringer Ingelheim
rastvor za
rastvaračem, 1 po 50 ml Pharma GmbH & Co.
injekciju/infuziju
( 50 mg/50 ml )
KG
Nemačka
45.367,30
0,1 g
90.734,60
-
STAC
alteplaza
alteplaza
STAC
Strana 7
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0064060
ATC
B01AD11
B01AD11
NAPOMENA
B02
B02B
B02BA
B02BA01
INN
tenekteplaza
tenekteplaza
liobočica sa
Boehringer Ingelheim
prašak i rastvarač za rastvaračem u špricu, 1 Pharma GmbH & Co.
rastvor za injekciju po 10 ml (50 mg/10 ml)
KG
DDD
Nemačka
101.564,50
40 mg
81.251,60
-
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
fitomenadion (vitamin K1)
B02BA01
0050974
B02BA01
fitomenadion
(vitamin K1)
KONAKION MM
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 10 mg/1
ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
255,00
20 mg
102,00
-
KONAKION MM
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2 mg/0,2
ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
251,80
20 mg
503,60
-
B02BC
B02BC30
fibrinski lepak ( fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid )
B02BC30
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid
B02BC30
fibrinogen,
koagulacioni faktor
XIII, humani,
aprotinin, trombin,
kalcijum hlorid
NAPOMENA
Proizvođač leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ANTIHEMORAGICI
Vitamin K i drugi hemostatici
Vitamin K
0050970
9067082
METALYSE
FO
Država
proizvodnje
leka
STAC
fitomenadion
(vitamin K1)
9067081
Zaštićeno ime leka
Pakovanje i jačina
leka
Lokalni hemostatici
BERIPLAST P CombiSet 1ml
bočica, 4 po 1 ml (90
prašak i rastvarač za mg+ 60 U + 1000 KIU +
lepak za tkivo
500 i.j.+ 5,9 mg)/ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
11.033,70
-
-
-
BERIPLAST P CombiSet 3ml
bočica, 4 po 3 ml (270
mg+ 180 U + 3000 KIU
+ 1500 i.j.+ 17,7 mg)/3
ml
CSL Behring GmbH
Nemačka
30.777,90
-
-
-
prašak i rastvarač za
lepak za tkivo
STAC
Strana 8
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066012
0066013
0066014
0066102
0066103
0066610
0066611
0066612
0066630
ATC
B02BD
B02BD02
INN
Zaštićeno ime leka
FO
koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
24.168,50
500 i.j.
24.168,50
-
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Faktori koagulacije krvi
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
OCTANATE 500
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
OCTANATE 1000
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
Octapharma
Pharmazeutika
1 po 10 ml (100 i.j./ml) Produktionsges m.b.H
Austrija
48.468,00
500 i.j.
24.234,00
-
OCTANATE 250
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
1 po 5 ml (50 i.j./ml)
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
13.240,40
500 i.j.
26.480,80
-
EMOCLOT
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 500
i.j./ 10 ml rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
24.168,50
500 i.j.
24.168,50
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
EMOCLOT
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem, 1 po 1000
rastvor za infuziju
i.j./ 10 ml rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
48.468,00
500 i.j.
24.234,00
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
BERIATE P
prašak za injekciju
1 po 250 i.j. sa rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
13.240,40
500 i.j.
26.480,80
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
BERIATE P
prašak za injekciju
1 po 500 i.j. sa rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
24.168,50
500 i.j.
24.168,50
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII (antihemofilni
faktor VIII)
BERIATE P
prašak za injekciju
1 po 1000 i.j. sa rastv.
ZLB Behring GmbH
Nemačka
48.468,00
500 i.j.
24.234,00
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
Nemačka
13.240,40
500 i.j.
26.480,80
-
HAEMOCTIN SDH
1 po (500 i.j.)/10 ml
liobočica, 1 po 250 i.j.
prašak i rastvarač za (50i.j./ml + 5ml vode za
rastvor za injekciju
inj.)
Biotest Pharma GmbH
Strana 9
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066631
0066632
0066153
0066154
0066907
0066908
0066906
ATC
INN
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
24.168,50
500 i.j.
24.168,50
-
liobočica, 1 po 1000 i.j.
prašak i rastvarač za (100 i.j./ml + 10 ml vode
rastvor za injekciju
za inj.)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
48.468,00
500 i.j.
24.234,00
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
HAEMOCTIN SDH
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica, 1 po 500
i.j.(50 i.j./ml + 10ml
vode za inj.)
HAEMOCTIN SDH
Zaštićeno ime leka
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
B02BD02
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
IMMUNATE
liofilizat za rastvor za
injekciju
1 po (250 i.j.+ 125 i.j.)
sa 5 ml rastvarača
Baxter AG
Austrija
13.240,40
500 i.j.
26.480,80
-
B02BD02
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
IMMUNATE
liofilizat za rastvor za
injekciju
1 po (500 i.j.+ 250 i.j.)
sa 5 ml rastvarača
Baxter AG
Austrija
24.168,50
500 i.j.
24.168,50
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
KOATE-DVI
prašak i rastvarač za
liobočica sa
rastvor za
rastvaračem u bočici, 1
injekciju/infuziju
po 5 ml (250 i.j./5 ml)
Talecris
Biotherapeutics INC.
SAD
13.240,00
500 i.j.
26.480,00
-
B02BD02
koagulacioni faktor
VIII, humani
KOATE-DVI
prašak i rastvarač za
liobočica sa
rastvor za
rastvaračem u bočici, 1
injekciju/infuziju
po 5 ml (500 i.j./5 ml)
Talecris
Biotherapeutics INC.
SAD
24.168,50
500 i.j.
24.168,50
-
KOATE-DVI
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u bočici, 1
rastvor za
po 10 ml (1000 i.j./10
injekciju/infuziju
ml)
Talecris
Biotherapeutics INC.
SAD
48.468,00
500 i.j.
24.234,00
-
B02BD02
NAPOMENA
koagulacioni faktor
VIII, humani
STAC
Strana 10
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066044
0066045
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII
B02BD03
FEIBA NF
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
1 po 20 ml (500 i.j./20
ml)
Baxter AG
Austrija
46.459,70
-
-
-
B02BD03
antiinhibitorski
kompleks faktora
VIII
FEIBA NF
prašak i rastvarač za
rastvor za infuziju
1 po 20 ml (1000 i.j./20
ml)
Baxter AG
Austrija
92.919,30
-
-
-
STAC ; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, te urođeni deficit faktora VII, na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima
za lečenje hemofilije.
koagulacioni faktor IX
B02BD04
0066010
B02BD04
koagulacioni faktor
IX,humani
AIMAFIX
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u bočici, 1
rastvor za infuziju
po 10 ml (500 i.j./10 ml)
0066171
B02BD04
humani faktor
koagulacije IX
IMMUNINE
liofilizat za rastvor za
injekciju
B02BD04
koagulacioni faktor
IX, humani
BERININ P
prašak i rastvarač za
liobočica sa
rastvor za
rastvaračem u bočici, 1
injekciju/infuziju
po 5 ml (600 i.j./5 ml)
NAPOMENA
B02BD06
0066200
0066201
DDD
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
antiinhibitorski
kompleks faktora
VIII
koagulacioni faktor
IX
0066008
Cena leka
na veliko za
pakovanje
B02BD03
INDIKACIJE
B02BD04
0066011
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
OCTANINE F
injekcija
1 po (500 i.j.)/5 ml
1 po 600 i.j./5 ml
Octapharma
Pharmazeutika
Produktionsges m.b.H
Austrija
21.940,30
350 i.j.
15.358,21
-
Kedrion S.P.A.
Italija
21.940,30
350 i.j.
15.358,21
-
Baxter AG
Austrija
26.328,40
350 i.j.
15.358,23
-
CSL Behring GmbH
Nemačka
26.328,40
350 i.j.
15.358,23
-
STAC
faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
HAEMATE P 250
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 250
i.j./ 10 ml rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
17.421,50
7200 i.j.
501.739,20
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
HAEMATE P 500
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem, 1 po 500
i.j./ 20 ml rastv.
CSL Behring GmbH
Nemačka
34.843,10
7200 i.j.
501.740,64
-
Strana 11
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0066202
0066700
0066701
ATC
Proizvođač leka
DDD
CSL Behring GmbH
Nemačka
69.686,00
7200 i.j.
501.739,20
-
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B02BD06
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:RCof)
WILATE 450
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u bočici, 1
Octapharma
rastvor za
po 5 ml (450 i.j./5ml +
Pharmazeutika
injekciju/infuziju
400 i.j./5 ml)
Produktionsges m.b.H
Austrija
31.358,80
7200 i.j.
501.740,80
-
B02BD06
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:RCof)
WILATE 900
liobočica sa
Octapharma
prašak i rastvarač za rastvaračem u bočici, 1
rastvor za
po 10 ml (900 i.j./10 ml
Pharmazeutika
+ 800 i.j./10 ml)
Produktionsges m.b.H
injekciju/infuziju
Austrija
62.717,60
7200 i.j.
501.740,80
-
Danska
82.452,00
-
-
-
B02BD08
B03BA01
INDIKACIJE
0051560
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
prašak i rastvarač za
liobočica sa
rastvor za
rastvaračem, 1 po 1000
injekciju/infuziju
i.j./ 30 ml rastv.
INDIKACIJE
B03
B03B
B03BA
B03BA01
0051760
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
faktor VIII, von
Willebrand-ov faktor
(vWF:Rco),(antihem
ofilni faktor VIII)
HAEMATE P 1000
NAPOMENA
B02BD08
0066600
INN
Pakovanje i jačina
leka
STAC
koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa ( aktivirani )
koagulacioni faktor
VIIa,eptakog
alfa(aktivirani)
NOVOSEVEN
liobočica sa
rastvaračem u bočici, 1
prašak i rastvarač za po 2,2 ml (1,2 mg/2,2
rastvor za injekciju
ml)
Novo Nordisk A/S
STAC ; Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, te urodjeni deficit faktora VII, na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima
za lečenje hemofilije.
ANTIANEMICI
Vitamin B12 i folna kiselina
Vitamin B12 (cijanokobalamin) i derivati
cijanokobalamin
cijanokobalamin
VITAMIN B12
rastvor za injekciju
50 po 500 mcg/1 ml
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
866,80
20 mcg
0,69
-
injekcija
5 po 2500 mcg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
343,70
20 mcg
0,55
-
Perniciozna anemija.
B03BA03
hidroksokobalamin
B03BA03
hidroksokobalamin
OHB 12
Strana 12
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0179350
0179700
ATC
B05
B05A
B05AA
B05AA01
INN
Zaštićeno ime leka
DDD
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
albumin, humani (5%)
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
OCTAPHARMA 5%
B05AA01
humani proteini
(najmanje 95%
albumina)
ALBUMIN (LJUDSKI)
5%
INDIKACIJE
B05AA01
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
Krv i slični proizvodi
Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme
rastvor za infuziju
Octapharma
Pharmazeutika
boca, 1 po 250 ml 5% Produktionsges m.b.H
Austrija
4.356,70
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 250 ml (50
g/ l)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
3.703,30
-
-
-
STAC; Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide);
opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.
albumin, humani (20%)
Octapharma
Pharmazeutika
boca, 1 po 50 ml 20% Produktionsges m.b.H
0179351
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
OCTAPHARMA 20%
0179315
B05AA01
albumin
HUMAN ALBUMIN
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml 20%
0179323
B05AA01
albumin
UMAN ALBUMIN
rastvor za infuziju
0179046
B05AA01
albumin, humani
LJUDSKI ALBUMIN
20%
0179048
B05AA01
albumin, humani
0179190
B05AA01
0179360
B05AA01
rastvor za infuziju
Austrija
2.974,10
-
-
-
Baxter AG
Austrija
2.974,10
-
-
-
1 po 50 ml 20%
Kedrion S.P.A.
Italija
2.974,10
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 10 ml 20%
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
696,80
-
-
-
LJUDSKI ALBUMIN
20%
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml
(20%)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
2.974,10
-
-
-
albumin
HUMAN ALBUMIN
20% BEHRING
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml
(20%)
CSL Behring GmbH
Nemačka
2.974,10
-
-
-
albumin, humani
HUMAN ALBUMIN
20% Biotest FH
rastvor za infuziju
staklena bočica, 1 po
50 ml (20%)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
2.974,10
-
-
-
Strana 13
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0179701
0179186
0179185
ATC
B05AA01
B05AA01
B05AA01
NAPOMENA
B05AA07
INN
humani proteini
(najmanje 95%
albumina)
albumin, humani
albumin, humani
Zaštićeno ime leka
ALBUMIN (LJUDSKI)
20%
PLASBUMIN-20
PLASBUMIN-20
FO
rastvor za infuziju
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
bočica, 1 po 50 ml (200
g/ l)
Imunološki zavod d.d.
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Hrvatska
2.974,10
-
-
-
Nemačka
2.974,10
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (20%)
Talecris
Biotherapeutics
GmbH
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (20%)
Talecris
Biotherapeutics
GmbH
Nemačka
5.948,20
-
-
-
STAC
hidroksietilskrob + natrijum hlorid
0179340
B05AA07
hidroksietilskrob +
natrijum hlorid
VOLUVEN
rastvor za infuziju
1 po 500 ml ( 60 g/l + 9
g/l)
Fresenius Kabi
Nemačka
767,40
-
-
-
0179345
B05AA07
hidroksietilskrob,
natrijum hlorid
HETASORB 6%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml (60 g/l + 9 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
767,40
-
-
-
0179346
B05AA07
hidroksietil skrob,
natrijum-hlorid
HETASORB 10%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml (100 g/l + 9 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.043,10
-
-
NAPOMENA
B05B
B05BA
B05BA01
STAC
Rastvori za intravensku primenu
Rastvori za parenteralnu ishranu
aminokiseline
0174030
B05BA01
alanin, arginin,
cistein, fenilalanin,
glicin, histidin,
izoleucin, leucin,
lizin, metionin,
prolin, serin,
glacijalna sirćetna
kiselina, treonin,
triptofan, valin
0174041
B05BA01
aminokiseline
NAPOMENA
HEPASOL 8%
VAMINOLACT
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (4,64
g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l
+ 0,88 g/l + 5,82 g/l +
2,8 g/ + 10,4 g/l + 13,09
g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l +
5,73 g/l + 2,24 g/l +
4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7
g/l + 10,08 g/l
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
529,80
-
-
-
rastvor za infuziju
12 po 100 ml
Fresenius Kabi
Austrija
13.522,00
-
-
-
STAC
Strana 14
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
boca staklena, 10 po
500 ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
17.349,50
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
emulzija za infuziju
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
ATC
B05BA02
INN
Zaštićeno ime leka
sojino ulje, fosfolipidi, glicerol
0171110
B05BA02
sojino ulje,
fosfolipidi, glicerol
0171290
B05BA02
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (staklo)
Fresenius Kabi
Austrija
6.098,80
-
-
-
0171291
B05BA02
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (plastika)
Fresenius Kabi AB
Švedska
6.098,80
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 250 ml l(staklo)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.333,80
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 250 ml (plastika)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.333,80
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 500 ml (staklo)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.772,70
-
-
-
rastvor za infuziju
1 po 500 ml (plastika)
20%
Fresenius Kabi AB
Švedska
1.772,90
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (5%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
73,70
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
(10%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
91,40
-
-
-
0171286
0171287
0171288
0171289
B05BA02
B05BA02
B05BA02
B05BA02
NAPOMENA
B05BA03
0173220
0173225
0173500
0173501
B05BA03
B05BA03
B05BA03
B05BA03
LIPOVENOES 10%
PLR
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
ulje soje prečišćeno INTRALIPID
STAC
glukoza
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
0173130
B05BA03
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%
0173131
B05BA03
glukoza
GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (5%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
73,70
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
(10%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
91,40
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
73,70
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
91,40
-
-
-
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
1.330,50
-
-
-
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
3.259,70
-
-
-
0173306
B05BA03
glukoza
GLUCOSE 5%
rastvor za infuziju
boca plastična, 20 po
100 ml (50 g/1l)
0173900
B05BA03
glukoza
GLUCOSE 5%
FRESENIUS
rastvor za infuziju
boca staklena, 49 po
100 ml (5%)
Strana 15
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
B05BA10
aminokiseline, vitamini, minerali
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
AMINOSTERIL NHepa 8%
rastvor za infuziju
boca staklena, 10 po
500 ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
10.768,80
-
-
-
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
KABIVEN
rastvor za infuziju
4 po 1026 ml (900 kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
10.208,90
-
-
-
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
rastvor za infuziju
4 po 1540 ml (1400
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
11.299,70
-
-
-
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
KABIVEN
rastvor za infuziju
3 po 2566 ml (2300
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
15.507,30
-
-
-
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
KABIVEN
PERIPHERAL
rastvor za infuziju
4 po 1440 ml (1000
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
11.195,90
-
-
-
B05BA10
aminokiseline,
vitamini, minerali
KABIVEN
PERIPHERAL
rastvor za infuziju
3 po 2400 ml (1700
kcal)
Fresenius Kabi
Austrija
12.996,30
-
-
-
B05BA10
alanin, prolin, glicin,
arginin, Naglicerilfosfat,
jabučna kiselina
AMINOSOL 10% E
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
601,70
-
-
-
0174036
B05BA10
leucin,alanin,
arginin, glicin,
prolin, lizin...
AMINOSOL 15%
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
911,20
-
-
-
0174035
B05BA10
aminokiseline
AMINOSOL 10%
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
663,20
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 500 ml (50
g/l)
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
4.892,90
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 500 ml
(100 g/l)
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
8.568,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 250 ml
(150 g/l)
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
6.809,30
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 10 po 500 ml
(150 g/l)
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
13.618,80
-
-
-
0174040
0171300
0171301
0171306
0171303
0171305
0174037
0174020
0174021
0174022
0174023
B05BA10
B05BA10
B05BA10
B05BA10
NAPOMENA
aminokiseline
aminokiseline
aminokiseline
aminokiseline
KABIVEN
AMINOVEN 5%
AMINOVEN 10%
AMINOVEN 15%
AMINOVEN 15%
STAC
Strana 16
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0175260
0175400
0175515
0175410
0175185
0400156
0400150
0400430
0400431
ATC
B05BB
B05BB01
INN
Zaštićeno ime leka
FO
natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid
B05BB01
natrijum hlorid,
kalijum hlorid,
kalcijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE COMP.
(Ringerov rastv)
B05BB01
natrijum hlorid,
kalijum hlorid,
kalcijum hlorid
RINGEROV
RASTVOR
B05BB01
natrijum hlorid,
kalijum hlorid,
kalcijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE COMP.
(Ringerov rastv)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
86,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (8,6
g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
86,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plasticna, 1 po
500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+
0,33 g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
86,60
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (6,02
g/l + 0,373 g/l + 0,294
g/l + 3,25 g/l)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
100,90
-
-
-
rastvor za infuziju
boca, 1 po 500 ml (6,02
g/l + 0,373 g/l + 0,294
g/l + 3,25 g/l)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
100,90
-
-
-
natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat
B05BB01
natrijum hlorid,
kalijum hlorid,
kalcijum hlorid,
natrijum laktat
HARTMANOV
RASTVOR
B05BB01
natrijum-hlorid,
kalijum-hlorid,
kalcijum-hlorid,
natrijum-laktat
HARTMANOV
RASTVOR
manitol
B05BC01
manitol
B05BC01
B05BC01
B05BC01
B05D...
DDD
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
rastvor za infuziju
B05BB01
B05BC
B05BC01
Cena leka
na veliko za
pakovanje
boca plasticna, 1 po
500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+
0,33 g/l)
Rastvori za osmotsku diurezu
manitol
manitol
manitol
MANITOL 20%
MANITOL 10%
MANITOL
MANITOL
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
250 ml 20%
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
129,70
-
-
-
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po 500
ml 10%
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
140,20
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
129,70
-
-
-
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
140,20
-
-
-
762,30
-
-
-
rastvor za infuziju
rastvor za infuziju
B05D
9175730
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Rastvori za elektrolitni disbalans
boca, 1 po 250 ml 20%
boca, 1 po 500 ml 10%
Rastvori za peritonealnu dijalizu
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml (13,6 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
Strana 17
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175731
9175732
9175733
9175734
9175735
9175736
9175737
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2500 ml (13,6 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
877,60
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
5000 ml (13,6 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.216,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml (22,7 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
762,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2500 ml (22,7 g/l+5,38
g/l+4,48 g/l+0,184
g/l+0,051 g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
877,60
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
5000 ml
(22.7g/l+5.38g/l+4.48g/l
+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.216,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
762,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2500 ml
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
877,60
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Strana 18
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175738
9175739
9175741
9175716
9175717
9175718
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
tirozin, triptofan,
fenilalanin, treonin,
serin, prolin, glicin,
alanin, valin,
metionin, izoleucin,
leucin, lizin, histidin,
arginin, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid, natrijumlaktat, natrijumhlorid
DIANEAL PD4
B05D...
ikodekstrin, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
EXTRANEAL
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
BALANCE 1.5%
magnezijum-hlorid, glukoze,1.25 mmol/l
glukoza
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
BALANCE 2.3%
magnezijum-hlorid, glukoze,1.25 mmol/l
glukoza
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
BALANCE 4.25%
magnezijum-hlorid, glukoze,1.25 mmol/l
glukoza
kalcijuma
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
5000 ml
(38.6g/l+5.38g/l+4.48g/l
+0.184g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.216,40
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml
(0.3g/l+0.27g/l+0.57g/l+
0.646g/l+0.51g/l+0.595
g/l+0.51g/l+0.951g/l+1.
393g/l+0.85g/l+0.85g/l+
1.02g/l+0.955g/l+0.714
g/l+1.071g/l+0.184g/l+0
.0508g/l+4.48g/l+5.38g/
l
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
1.469,70
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa 1 po
2000 ml
(75g/l+5.4g/l+4.5g/l+0.2
57g/l+0.051g/l)
Baxter Healthcare
S.A.
Irska
2.140,30
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
4.067,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
4.067,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
42,5 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
4.067,90
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Strana 19
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175743
9175744
9175745
9175720
9175722
9175724
9175753
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
BALANCE 1.5%
magnezijum-hlorid, glukoze,1.75 mmol/l
glukoza
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
BALANCE 2.3%
magnezijum-hlorid, glukoze,1.75 mmol/l
glukoza
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
BALANCE 4.25%
magnezijum-hlorid, glukoze,1.75 mmol/l
glukoza
kalcijuma
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 17 Stay safe
B05D..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 18 Stay safe
B05D..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 19 Stay safe
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 2 Stay safe
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64 g/l + 3.925 g/l +
0.2573 g/l + 0.1017 g/l
+ 15 g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
4.067,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
4.067,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.64g/l + 3.925g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
4.067,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.048,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.048,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.048,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.048,90
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Strana 20
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175755
9175757
9175754
9175756
9175758
9175721
9175723
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 3 Stay safe
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 4 Stay safe
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 2 Stay safe
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 3 Stay safe
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 4 Stay safe
B05DB..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 17 Stay safe
B05D..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 18 Stay safe
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
42,5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.048,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2000 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.048,90
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.517,60
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
42,5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.510,20
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.2573g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.510,20
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
15g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.510,20
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
42.5g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.510,20
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Strana 21
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9175725
9175726
9175727
9175728
9175729
0175150
0133110
0175510
0175180
0175240
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
B05D..
natrijum-hlorid,
natrijum-laktat,
kalcijum-hlorid,
magnezijum-hlorid,
glukoza
CAPD 19 Stay safe
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
GAMBROSOL trio 10
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
GAMBROSOL trio 10
B05D...
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
GAMBROSOL trio 40
B05D...
B05X
B05XA
B05XA01
glukoza, natrijumhlorid, natrijumlaktat, kalcijumhlorid, magnezijumhlorid
GAMBROSOL trio 40
DDD
rastvor za
peritonealnu dijalizu
kesa, 4 po 2500 ml
(5.786 g/l + 7.847g/l +
0.1838g/l + 0.1017g/l +
22.73g/l)
Fresenius Medical
Care Deutschland
GmbH
Nemačka
3.510,20
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa, 1 po
2000 ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.271g/l + 0.054g/l)
Gambro Dasco S.P.A.
Italija
744,20
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa, 1 po
5000 ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.271g/l + 0.054g/l)
Gambro Dasco S.P.A.
Italija
1.003,50
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa, 1 po
2000 ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.209g/l + 0.054g/l)
Gambro Dasco S.P.A.
Italija
744,20
-
-
-
rastvor za
peritonealnu dijalizu
plastična kesa, 1 po
5000 ml (500g/l +
5.38g/l + 4.72g/l +
0.209g/l + 0.054g/l)
Gambro Dasco S.P.A.
Italija
1.003,50
-
-
-
FO
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
kalijum - hlorid
KALIUM CHLORID
FRESENIUS
koncentrat za rastvor
za infuziju
20 po 20 ml (1
mmol/ml)
Fresenius Kabi Norge
Norveška
929,00
-
-
-
NATRIUMBICARBON
AT FRESENIUS 8,4%
rastvor za infuziju
bočica, 10 po 100 ml
Fresenius Kabi
Austria GmbH
Austrija
2.376,60
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca staklena, 1 po
500 ml 9g/l
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
78,90
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml 9g/l
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
78,90
-
-
-
natrijum hlorid
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
rastvor za infuziju
boca plastična, 1 po
500 ml 0,9%
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
78,90
-
-
-
kalijum - hlorid
B05XA02
natrijum hidrogenkarbonat
B05XA02
natrijum
hidrogenkarbonat
B05XA03
natrijum hlorid
B05XA03
B05XA03
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Rastvori za intravensku primenu, kao dopunska terapijska sredstva
Rastvori elektrolita
B05XA01
B05XA03
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
leka
Strana 22
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0175516
0175312
0175582
0052720
ATC
B05XA03
B05XA03
B05XA03
4159061
natrijum hlorid
natrijum-hlorid
SODIUM CHLORIDE
0.9%
natrijum-hlorid
FO
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
rastvor za infuziju
boca staklena , 1 po
250 ml (9g/l)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
64,50
-
-
-
rastvor za infuziju
boca plastična, 20 po
100 ml (9g/l)
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
1.276,30
-
-
-
rastvor za infuziju
boca staklena, 49 po
100 ml (9g/l)
Fresenius Kabi Italia
S.R.L.
Italija
3.127,00
-
-
-
Švedska
3.239,00
-
-
-
Zaštićeno ime leka
NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE
SODIUM CHLORIDE
B05XC
B05XC..
askorbinska kiselina, nikotinamid
B05XC..
askorbinska
kiselina, nikotinamid SOLUVIT N
NAPOMENA
B06
B06A
B06AA
B06AA02
4159064
INN
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
Participacija
na veliko po osiguranog
DDD
lica
Vitamini
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 10 po
10 ml
Fresenius Kabi AB
STAC
OSTALA HEMATOLOŠKA SREDSTVA
Ostala hematološka sredstva
Enzimi
fibrinolizin, dezoksiribonukleaza (goveđa)
B06AA02
fibrinolizin,
dezoksiribonukleaz
a (govedja)
FIBROLAN
mast
25 g (1 Lij + 6,66 Cij)/1
g
Pfizer PGM
Francuska
495,90
-
-
-
B06AA02
fibrinolizin,
dezoksiribonukleaz
a (govedja)
FIBROLAN
mast
50 g (1 Lij + 6,66 Cij)/1
g
Pfizer PGM
Francuska
967,60
-
-
-
Strana 23
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0100250
ATC
C
C01
C01A
C01AA
C01AA05
C01AA05
C01B
C01BD
C01BD01
0101441
0101355
C01BD01
C01BD01
C01C
C01CA
C01CA04
0105146
C01CA04
C01CA07
0105401
C01CA07
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srčani glikozidi
Glikozidi digitalisa
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
digoksin
digoksin
DILACOR
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 6 po 2 ml (0.25
mg/2ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
111,60
0,25 mg
18,60
-
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
348,00
0,2 g
92,80
-
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
417,70
0,2 g
92,82
-
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa III
amjodaron
amjodaron
amjodaron
SEDACORON
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 3 ml (150
za infuziju
mg/3ml)
CORDARONE
ampula, 6 po 3 ml (150
mg/3ml)
rastvor za injekciju
Stimulansi srčanog rada, isključujući srčane glikozide
Adrenergička i dopaminergička sredstva
dopamin
dopamin
DOPAMIN ADMEDA koncentrat za rastvor
50
za infuziju
ampula, 5 po 5ml (50
mg/5ml)
Haupt Pharma
Wulfing GmbH,
Nemačka za Admeda
Arzneimittel GmbH
Nemačka
439,10
0,5 g
878,20
-
ampula, 1 po 50 ml
(250 mg/50 ml)
Haupt Pharma
Wulfing GmbH,
Nemačka za Admeda
Arzneimittel GmbH
Nemačka
459,40
0,5 g
918,80
-
dobutamin
dobutamin
DOBUTAMIN
ADMEDA 250
koncentrat za rastvor
za infuziju
Strana 24
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0105031
ATC
C01CA24
C01CA24
C01D
C01DA
C01DA02
0102182
0102180
Zaštićeno ime
INN
leka
adrenalin (epinefrin)
epinefrin
(adrenalin)
injekcija
50 po 1 mg/1 ml
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.068,30
0,5 g
20.683,00
-
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
C02
C02C
C02CA
C02CA06
ADRENALIN HCL
1:1000
FO
Pakovanje i jačina
leka
NIRMIN
NIRMIN
ampula, 50 po 1,6 ml (1 Hemofarm Koncern
mg/1,6 ml)
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
847,10
-
-
-
koncentrat za rastvor ampula, 50 po 1,6 ml (5 Hemofarm Koncern
za infuziju
mg/1,6 ml)
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
1.577,50
-
-
-
rastvor za injekciju
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
urapidil
0103290
C02CA06
urapidil
EBRANTIL 25
injekcija
5 po 25 mg/5 ml
Nycomed GmbH
Nemačka
1.755,50
50 mg
702,20
-
0103291
C02CA06
urapidil
EBRANTIL 50
injekcija
5 po 50 mg/10 ml
Nycomed GmbH
Nemačka
2.434,70
50 mg
486,94
-
NAPOMENA
C03
C03C
C03CA
C03CA01
STAC
DIURETICI
Snažni diuretici (Henleove petlje)
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
furosemid
0400140
C03CA01
furosemid
LASIX
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 20 mg/2
ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
60,30
40 mg
24,12
-
0400141
C03CA01
furosemid
LASIX
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 20 mg/2
ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
569,00
40 mg
22,76
-
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 10 po 2 ml (0,5
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
100,20
1 mg
20,04
-
C03CA02
0400040
C03CA02
bumetanid
bumetanid
YURINEX
Strana 25
Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0107497
ATC
C07
C07A
C07AB
C07AB02
C07AB02
C08
C08C
C08CA
C08CA06
0402102
C08CA06
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA
Beta -adrenergički blokatori
Beta-adrenergički blokatori, selektivni
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
277,00
0,15 g
1.662,00
-
1.310,50
50 mg
131,05
-
metoprolol
metoprolol
PRESOLOL
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5 ml (5
mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala
Derivati dihidropiridina
nimodipin
nimodipin
NIMOTOP S
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml/10
mg
Bayer Healthcare AG
Nemačka
STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
Strana 26
Lista B - Grupa D. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
D
D08
D08A
D08AG
D08AG02 povidon jod
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOZE I POTKOŽNOG TKIVA(DERMATICI)
ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
Antiseptici i dezinficijensi
Proizvodi sa jodom
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
4156151
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
pena za kožu
kontejner plastični, 1 po
500 ml (7,5%)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
398,20
-
-
-
4156150
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
rastvor za kožu
kontejner plastični, 1 po
500 ml (10%)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
398,20
-
-
-
4156152
D08AG02
povidon jod
POVIDON JOD
pena za kožu
kontejner plastični, 1 po
5000ml (7,5%)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
3.982,50
-
-
-
bočica 1 po 1000 ml (10
%)
Alkaloid a.d. u
saradnji sa
Mundipharma AG,
Švajcarska
Republika
Makedonija
796,50
-
-
-
4156163
D08AG02
povidon
BETADINE
rastvor za kožu
Strana 27
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
G
G02
G02A
G02AB
G02AB01
INN
Država
Cena leka
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
na veliko
Zaštićeno ime leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
Preparati za kontrakciju uterusa
Ergot alkaloidi
Participacija
osiguranog
lica
metilergometrin
0141132
G02AB01
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN
injekcija
50 po 0,1 mg/1 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
537,70
0,2 mg
21,51
-
0141135
G02AB01
metilergometrin
METHYLERGOMETRIN
injekcija
50 po 0,2 mg/1 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.087,70
0,2 mg
21,75
-
G02AD
G02AD02
Prostaglandini
dinoproston (PGE2)
4143125
G02AD02
dinoproston (PGE2)
PREPIDIL gel
endocervikalni gel
napunjeni injekcioni
špric, 1 po 3 g
(0,5 mg/3g)
6143120
G02AD02
dinoproston (PGE2)
PROSTIN E2
vaginalna tableta
4 po 3 mg
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
4.721,00
0,5 mg
196,71
-
rastvor za injekciju
1 po 0,25 mg/ml
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.036,20
2,5 mg
10.362,00
-
606,10
-
-
-
475,50
18 mg
6,85
-
NAPOMENA
G02AD04
0143043
G02AD04
NAPOMENA
G02C
G02CA
G02CA03
0142102
G02CA03
G03
G03B
G03BA
G03BA03
0048619
G03BA03
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.946,20
0,5 mg
324,37
-
STAC
karboprost (PGM15)
karboprost (PGM15)
PROSTIN 15M
STAC
Ostali ginekološki preparati
Simpatikometici kod prevremenog porođaja (tokolitici)
fenoterol
fenoterol
PARTUSISTEN
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 10 ml (0.5 Boehringer Ingelheim
za infuziju
mg/10 ml)
Espana S.A.
Španija
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
Androgeni
Derivati 3-androst-4ona
testosteron enantat
testosteron enantat
TESTOSTERON Depo
injekcija
5 po 250 mg/ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
Strana 28
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0048468
ATC
G03D
G03DA
G03DA03
G03DA03
G03G
G03GA
G03GA01
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Gestageni
Derivati pregnena
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
531,40
10 mg
4,25
-
hidroksiprogesteron
hidroksiprogesteron
PROGESTERON Depo
rastvor za injekciju
5 po 250 mg/ml
Galenika a.d.
Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije
Gonadotropini
horiogonadotropin
0044143
G03GA01
horiogonadotropin
PREGNYL
injekcija
3 po 1500 i.j. sa rastv.
N.V. Organon
Holandija
387,70
250 i.j.
21,54
-
0044142
G03GA01
horiogonadotropin
PREGNYL
injekcija
3 po 5000 i.j. sa rastv.
N.V. Organon
Holandija
1.028,20
250 i.j.
17,14
-
G03GA01
horionski
gonadotropin
PREGNYL
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
lioampula sa
rastvaračem, 1 po 1 ml
(5000 i.j./1ml)
N.V. Organon
Holandija
351,10
250 i.j.
17,56
-
Ferring GmbH
Nemačka
18.452,80
30 i.j.
738,11
-
IBSA Institut
Biochemique S.A.
Švajcarska
1.835,30
30 i.j.
734,12
-
1.236,10
-
0044144
NAPOMENA
G03GA02
0044086
0044400
G03GA02
G03GA02
INDIKACIJE
Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.
menotrofin ( humani menopauzalni gonadotropin )
menotrofin
menotrofin
10 bočica po (75 i.j.) sa
10 amp. po 1ml
rastvarača
MENOPUR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
MERIONAL
liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1
prašak i rastvarač za
po 1ml
(75i.j.FSH/75i.j.LH)
rastvor za injekciju
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno oštećenje ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
NAPOMENA
G03GA04 urofolitropin
0044412
G03GA04
urofolitropin
FOSTIMON
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
rastvor za injekciju
po 1 ml (75i.j./ml)
IBSA Institut
Biochemique S.A.
Švajcarska
1.236,10
75 i.j.
INDIKACIJE
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno oštećenje ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 29
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
G03GA05
INN
folitropin alfa
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u špricu, 1
rastvor za injekciju
po 75 i.j./ml
Merck Serono S.P.A.
Italija
pen sa uloškom, 1 po
0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)
Merck Serono S.P.A.
pen sa uloškom, 1 po
0,75 ml (450 i.j./0,75 ml) Merck Serono S.P.A.
FO
0044250
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F
0044251
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 300
rastvor za injekciju
0044252
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 450
rastvor za injekciju
0044253
G03GA05
folitropin alfa
GONAL-F 900
rastvor za injekciju
INDIKACIJE
Pakovanje i jačina
leka
pen sa uloškom, 1 po
1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)
Proizvođač leka
Merck Serono S.P.A.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.653,40
75 i.j.
2.653,40
-
Italija
10.613,60
75 i.j.
2.653,40
-
Italija
15.920,40
75 i.j.
2.653,40
-
Italija
31.840,80
75 i.j.
2.653,40
-
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno oštećenje ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
G03GA06 folitropin beta
0044226
G03GA06
folitropin beta
PUREGON
injekcija
0,5 ml po 50 i.j./0,5 ml
N.V. Organon
Holandija
1.774,20
75 i.j.
2.661,30
-
0044227
G03GA06
folitropin beta
PUREGON
injekcija
0,5 ml po 100 i.j./0,5 ml
N.V. Organon
Holandija
3.673,40
75 i.j.
2.755,05
-
INDIKACIJE
Sekundarni hipogonadotropizam ( hipotalamusno i / ili pituitarno oštećenje ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 30
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0140150
0140115
0140116
ATC
H
H01
H01B
H01BB
H01BB02
oksitocin
H01BB02
oksitocin
H01BB02
H01BB02
NAPOMENA
H01C
H01CB
H01CB02
0049190
H01CB02
INDIKACIJE
H01CB02
INN
oksitocin
oksitocin
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
Hormoni zadnjeg režnja hipofize
Oksitocin i analozi
OXYTOCIN
SYNTHETIC
injekcija
100 po 10 i.j./ml
Participacija
osiguranog
lica
Mađarska
3.326,60
15 i.j.
49,90
-
SYNTOCINON
rastvor za
injekciju/koncentrat za
Novartis Pharma Stein
rastvor za infuziju
ampula, 100 po 5 i.j./ml
AG
Švajcarska
2.430,80
15 i.j.
72,92
-
SYNTOCINON
rastvor za
injekciju/koncentrat za
rastvor za infuziju
Švajcarska
3.950,50
15 i.j.
59,26
-
Švajcarska
3.944,30
0,7 mg
5.522,02
-
ampula, 100 po 10
i.j./ml
Gedeon Richter
Cena leka
na veliko
po DDD
Novartis Pharma Stein
AG
STAC
Hormoni hipotalamusa
Antagonisti hormona rasta
oktreotid
oktreotid
SANDOSTATIN
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 1ml (0,1 Novartis Pharma Stein
mg/ml)
AG
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurškim putem izlečeni kao nastavak bolničkog lečenja.
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima.
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu digestivnog trakta koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima.
oktreotid
0049195
H01CB02
oktreotid
prašak i rastvarač za
SANDOSTATIN LAR suspenziju za injekciju
liobočica i rastvor u
špricu,1 po 10 mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
55.424,90
0,7 mg
3.879,74
-
0049196
H01CB02
oktreotid
prašak i rastvarač za
SANDOSTATIN LAR suspenziju za injekciju
liobočica i rastvor u
špricu,1 po 20 mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
92.831,80
0,7 mg
3.249,11
-
0049197
H01CB02
oktreotid
prašak i rastvarač za
SANDOSTATIN LAR suspenziju za injekciju
liobočica i rastvor u
špricu,1 po 30 mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
124.141,60
0,7 mg
2.896,64
-
INDIKACIJE
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurškim putem izlečeni kao nastavak bolničkog lečenja.
Strana 31
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
Zaštićeno ime
leka
INN
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
H01CB03
lanreotid
0049231
H01CB03
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
injekcija, špric
1 po 60 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
68.352,80
3 mg
3.417,64
-
0049232
H01CB03
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,1 po 90 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
94.555,80
3 mg
3.151,86
-
lanreotid
SOMATULINE
AUTOGEL
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric,1 po 120 mg
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
107.443,80
3 mg
2.686,10
-
0049233
H01CB03
INDIKACIJE
H02
H02A
H02AB
H02AB01
0047286
0047140
0047219
0047220
0047216
1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja.
2. Tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize koji nisu hirurškim putem izlečeni kao nastavak bolničkog lečenja.
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
Glukokortikoidi
betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat
H02AB01
betametazondinatri
jum fosfat,
betametazon
dipropionat
DIPROPHOS
H02AB02
deksametazon
H02AB02
deksametazon
H02AB04
metilprednizolon
H02AB04
H02AB04
H02AB04
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
injekcija
5 po (2 mg+5 mg)/ml
Schering Plough
Belgija
1.369,50
1,5 mg
58,69
-
rastvor za injekciju
ampula, 25 po 4 mg/ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
656,30
1,5 mg
9,84
-
LEMOD SOLU
prašak i rastvarač za
liobočica sa
rastvor za
rastvaračem u ampuli, 1
injekciju/infuziju
po 2 ml (125 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
170,70
20 mg
27,31
-
LEMOD SOLU
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
rastvor za
po 7,8 ml (500 mg/7,8
ml)
injekciju/infuziju
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
601,30
20 mg
24,05
-
LEMOD SOLU
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
731,00
20 mg
48,73
-
DEXASON
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,
15 po 1 ml (20 mg/ml)
Strana 32
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0047218
0047222
0047221
0047212
ATC
H02AB04
H02AB04
H02AB04
H02AB04
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
LEMOD - SOLU
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaračem za
dvodelna bočica, 1 po 1
parenteralnu upotrebu
ml (40 mg/1 ml)
Hemofarm a.d.
LEMOD - SOLU
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaračem za
dvodelna bočica, 1 po 2
parenteralnu upotrebu
ml (125 mg/2 ml)
metilprednizolon
LEMOD-DEPO
bočica, 10 po 1 ml (40
suspenzija za injekciju
mg/1 ml)
injekcija
injekcija
INN
metilprednizolon
metilprednizolon
metilprednizolon
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.362,10
20 mg
45,40
-
Republika Srbija
136,10
20 mg
68,05
-
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
243,40
20 mg
38,94
-
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
907,10
20 mg
45,36
-
15 po 20 mg sa rastv.
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
731,00
20 mg
48,73
-
15 po 40 mg sa rastv.
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.362,10
20 mg
45,40
-
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
liobočica sa
rastvaračem za
rastvaračem u ampuli, 1
parenteralnu upotrebu po 2 ml (100 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
75,80
30 mg
22,74
-
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
liobočica sa
rastvaračem za
rastvaračem u ampuli, 1
parenteralnu upotrebu po 4 ml (500 mg/4 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
231,10
30 mg
13,87
-
HIDROKORTIZON
liofilizat za rastvor za
injekciju sa
rastvaračem za
dvodelna bočica, 1 po 2
parenteralnu upotrebu
ml (100 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
108,40
30 mg
32,52
-
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
LEMOD SOLU
prašak i rastvarač za
rastvor za
injekciju/infuziju
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,
15 po 1 ml (40 mg/ml)
0047173
H02AB04
metilprednizolon
NIRYPAN
SOLUBILE
0047174
H02AB04
metilprednizolon
NIRYPAN
SOLUBILE
H02AB09
hidrokortizon (kortizol)
0047120
0047121
0047122
H02AB09
H02AB09
H02AB09
hidrokortizon
hidrokortizon
hidrokortizon
Strana 33
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0029781
ATC
J
J01
J01A
J01AA
J01AA12
tigeciklin
J01AA12
tigeciklin
NAPOMENA
J01C
J01CA
J01CA01
0021105
J01CA01
INN
Zaštićeno ime
leka
TYGACIL
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Tetraciklini
Tetraciklini
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 10 po 50 mg
Wyeth
Pharmaceuticals
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
53.685,10
0,1 g
10.737,02
-
Italija
4.090,40
2g
163,62
-
Velika Britanija
STAC
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Penicilini širokog spektra
ampicilin
ampicilin
PENTREXYL
injekcija
50 po 1g
Bristol Myers-Squibb
S.R.L.
J01CE
J01CE01
benzilpenicilin
0020015
J01CE01
benzilpenicilin
PAN - PENI G
SODIUM 1 MUI
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
1000000 i.j.
Panpharma
Francuska
1.863,30
6000000 i.j.
223,60
-
0020016
J01CE01
benzilpenicilin
PAN - PENI G
SODIUM 5 MUI
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
5000000 i.j.
Panpharma
Francuska
9.310,00
6000000 i.j.
223,44
-
J01CE30
benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin
J01CE30
benzilpenicilin,
prokainbenzilpenici
lin
PANCILLIN
prašak za suspenziju
za injekciju
bočica, 50 po 800000
i.j. (600000i.j.+
200000i.j.)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
2.279,50
6000000 i.j.
455,90
-
J01CE30
benzilpenicilin,
prokainbenzilpenici
lin
JUGOCILLIN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 50 po
(600000+200000 i.j.)
Galenika a.d.
Republika Srbija
937,90
6000000 i.j.
187,58
-
2g
442,36
-
0020056
0020081
0021356
Penicilini osetljivi na beta-laktamazu
J01CR
J01CR01
ampicilin, sulbaktam
J01CR01
ampicilin,
sulbaktam
Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze
AMPISULCILLIN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
750 mg (500mg +
250mg)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.105,90
Strana 34
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
bočica staklena, 10 po
1,5 g (1000mg +
500mg)
0021357
J01CR01
ampicilin,
sulbaktam
AMPISULCILLIN
prašak za rastvor za
injekciju
0021355
J01CR01
ampicilin,
sulbaktam
AMPISULCILLIN
prašak za rastvor za bočica staklena, 10 po
injekciju
3 g (2000mg + 1000mg)
0021565
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
NAPOMENA
J01CR05
0021998
J01CR05
NAPOMENA
J01D
AMOKSIKLAV LEK
1,2 g
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
Zdravlje a.d.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.508,50
2g
301,70
-
Republika Srbija
2.340,50
2g
234,05
-
prašak za rastvor za
injekciju
5 po (1000 mg+ 200
mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
934,00
3g
560,40
-
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 12 po (4000
mg+500 mg)
Wyeth Lederle S.P.A.
Italija
17.190,30
14 g
5.013,84
-
**
piperacilin, tazobaktam
piperacilin,
tazobaktam
TAZOCIN
STAC
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
J01DB
Cefalosporini I generacije
J01DB04
cefazolin
0321961
J01DB04
cefazolin
GALECEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 50 po 1000 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
9.441,40
3g
566,48
-
0321030
J01DB04
cefazolin
PRIMACEPH
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
50 po 1 g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
9.441,40
3g
566,48
-
50 po 1 g
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A, Italija
Republika Srbija
9.441,40
3g
566,48
-
187,00
3g
748,00
-
0321962
J01DB04
J01DC
J01DC02
0321971
J01DC02
cefazolin
CEFAZOLIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
Cefalosporini II generacije
cefuroksim
cefuroksim
NILACEF
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena,1 po
750 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited, Velika
Britanija
Republika Srbija
Strana 35
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0321972
0321025
0321024
0321140
0321141
0321142
0321143
0321144
0321145
ATC
J01DC02
J01DC02
J01DC02
INN
cefuroksim
cefuroksim
cefuroksim
J01DD
J01DD01
cefotaksim
J01DD01
cefotaksim
J01DD01
J01DD01
J01DD01
J01DD01
J01DD01
Zaštićeno ime
leka
FO
NILACEF
prašak za rastvor za
injekciju
CEFUROKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
CEFUROKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
374,00
3g
748,00
-
1 po 1500 mg
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A, Italija
Republika Srbija
374,00
3g
748,00
-
1 po 750 mg
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A, Italija
Republika Srbija
187,00
3g
748,00
-
cefotaksim
cefotaksim
cefotaksim
cefotaksim
cefotaksim
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
118,60
4g
948,80
-
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 1
g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
237,20
4g
948,80
-
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 2
g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
474,40
4g
948,80
-
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
0,5 g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
2.372,00
4g
948,80
-
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
4.744,00
4g
948,80
-
TOLYCAR
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 20 po
2g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
9.488,00
4g
948,80
-
bočica staklena, 1 po
1000 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
237,20
4g
948,80
-
bočica staklena, 5 po
1000 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.186,00
4g
948,80
-
bočica staklena, 1 po
1000 mg
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited, Velika
Britanija
Republika Srbija
364,30
4g
1.457,20
-
bočica staklena, 1 po
500 mg
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited, Velika
Britanija
Republika Srbija
157,10
4g
1.256,80
-
CEFOTAKSIM
0321980
J01DD01
cefotaksim
CEFOTAKSIM
prašak za rastvor za
injekciju
J01DD02
Participacija
osiguranog
lica
bočica staklena, 1 po
0,5 g
cefotaksim
0321601
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
J01DD01
J01DD02
Hemofarm a.d. u
saradnji sa
GlaxoSmithKline
Export Limited, Velika
Britanija
Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
TOLYCAR
0321981
0321600
bočica staklena,1 po
1500 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cefalosporini III generacije
prašak za rastvor za
injekciju
NAPOMENA
J01DD02
Pakovanje i jačina
leka
STAC **
ceftazidim
ceftazidim
ceftazidim
FORCAS
FORCAS
prašak za rastvor za
injekciju
prašak za rastvor za
injekciju
Strana 36
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
1 po 1 g
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A, Italija
Republika Srbija
Pakovanje i jačina
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
364,30
4g
1.457,20
-
0321023
J01DD02
ceftazidim
CEFTAZIDIM
prašak za rastvor za
injekciju
0321603
J01DD02
ceftazidim
CEFTAZIDIM
SANDOZ
prašak za rastvor za
injekciju
1 po 500 mg
Sandoz GmbH
Austrija
157,10
4g
1.256,80
-
AZARAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 50 po 1000 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
17.758,00
2g
710,32
-
10 po 1 g
Galenika a.d.
Republika Srbija
3.551,60
2g
710,32
-
NAPOMENA
J01DD04
0321758
J01DD04
STAC **
ceftriakson
ceftriakson
0321329
J01DD04
ceftriakson
LONGACEPH
prašak za rastvor za
injekciju
0321990
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
887,90
2g
710,32
-
0321993
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
4.439,50
2g
710,32
-
0321991
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
1.775,80
2g
710,32
-
0321994
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
8.879,00
2g
710,32
-
0321992
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 10 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
3.551,60
2g
710,32
-
0321995
J01DD04
ceftriakson
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
1g
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
17.758,00
2g
710,32
-
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po 1
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
355,20
2g
710,40
-
CEFTRIAKSON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 5 po 1
g
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.775,80
2g
710,32
-
0321985
0321986
J01DD04
J01DD04
ceftriakson
ceftriakson
Strana 37
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0321987
0321988
0321022
ATC
J01DD04
J01DD04
J01DD04
INN
ceftriakson
ceftriakson
ceftriakson
Zaštićeno ime
leka
3CEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0321631
0321630
J01DE01
J01DE01
NAPOMENA
J01DH
J01DH02
0029750
0029751
J01DH02
J01DH02
3.551,60
2g
710,32
-
10 po 1 g
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A, Italija
Republika Srbija
3.551,60
2g
710,32
-
50 po 1 g
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa ACS
Dobfar S.P.A, Italija
Republika Srbija
17.758,00
2g
710,32
-
bočica staklena, 50 po
1g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
17.758,00
2g
710,32
-
CEFTRIAKSON
ceftriakson
J01DE01
Republika Srbija
prašak za rastvor za
injekciju
J01DD04
0321914
-
CEFTRIAKSON
0321865
NAPOMENA
J01DE
J01DE01
710,30
bočica staklena, 5 po 2
g
CEFTRIAKSON
Zdravlje a.d.
2g
prašak za rastvor za
injekciju
ceftriakson
Republika Srbija
710,30
CEFTRIAKSON
bočica staklena, 1 po 2
g
J01DD04
Zdravlje a.d.
DDD
FO
0321021
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Participacija
osiguranog
lica
prašak za rastvor za
injekciju
prašak za rastvor za
injekciju
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko
po DDD
Pakovanje i jačina
leka
STAC **; izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno ampule od 250 mg.
Cefalosporini IV generacije
cefepim
cefepim
cefepim
cefepim
MAXICEF
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
1000 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
517,40
2g
1.034,80
-
CEFIM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
258,70
2g
1.034,80
-
CEFIM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 1000 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
517,40
2g
1.034,80
-
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Karbapenemi
meropenem
meropenem
meropenem
MERONEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
MERONEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica,10 po 500 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
10.714,00
2g
4.285,60
-
bočica,10 po 1000 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
19.555,50
2g
3.911,10
-
Strana 38
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
bočica staklena,10 po
500 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
10.714,00
2g
4.285,60
-
0029753
J01DH02
meropenem
MEROCID
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0029754
J01DH02
meropenem
MEROCID
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,10 po
1000 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
19.555,50
2g
3.911,10
-
0029753
J01DH02
meropenem
MEROPENEM
PHARMANOVA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
10.714,00
2g
4.285,60
-
0029754
J01DH02
meropenem
MEROPENEM
PHARMANOVA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
19.555,50
2g
3.911,10
-
0029755
J01DH02
meropenem
ITANEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
10.714,00
2g
4.285,60
-
0029756
J01DH02
meropenem
ITANEM
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
1g
Galenika a.d.
Republika Srbija
19.555,50
2g
3.911,10
-
injekcija
1 po 1 g
Merck Sharp &
Dohme
Francuska
4.722,80
1g
4.722,80
-
prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju
bočica, 10 po 1g (500
mg + 500 mg)
Laboratories Merck
Sharp & DohmeChibret
Francuska
10.563,30
2g
4.225,32
-
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 10 po
1000 mg (500 mg+500
mg)
PharmaSwiss D.o.o.
Republika Srbija
10.563,30
2g
4.225,32
-
1,92 g
1.002,12
-
NAPOMENA
J01DH03
0029780
J01DH03
NAPOMENA
J01DH51
0029506
0029507
J01DH51
J01DH51
NAPOMENA
J01E
J01EE
J01EE01
0026601
J01EE01
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
ertapenem natrijum
ertapenem natrijum INVANZ
STAC
imipenem, cilastatin
imipenem,
cilastatin
imipenem,
cilastatin
TIENAM I.V.
MIPECID
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Sulfonamidi i trimetoprim
Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
sulfametoksazol, trimetoprim
sulfametoksazol,
trimetoprim
BACTRIM Roche
koncentrat za rastvor ampula, 10 po 5ml (400
za infuziju
mg/5 ml+80 mg/5 ml)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
2.505,30
Strana 39
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0325484
ATC
J01F
J01FA
J01FA10
azitromicin
J01FA10
azitromicin
NAPOMENA
J01FF
J01FF01
0326041
0326223
0025010
0024552
J01FF01
J01FF01
INN
Zaštićeno ime
leka
HEMOMYCIN
FO
prašak za rastvor za
infuziju
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Makrolidi, linkozamidi streptogramini
Makrolidi
bočica, 1 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
745,00
0,5 g
745,00
-
STAC
Linkozamidi
klindamicin
klindamicin
klindamicin
KLINDAMICIN
CLINDAMYCIN-MIP
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(150 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.113,50
1,8 g
668,10
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml (600
mg/4 ml)
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
975,00
1,8 g
585,00
-
Republika Srbija
4.067,50
1g
81,35
-
Aminoglikozidni antibakterijski lekovi
Streptomicini
J01G
J01GA
J01GA01
streptomicin
J01GA01
streptomicin
J01GB
J01GB03
gentamicin
J01GB03
gentamicin
STREPTOMICINSULFAT
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 50 po
1g
Galenika a.d.
Ostali aminoglikozidi
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
412,00
0,24 g
123,60
-
Galenika a.d.
Republika Srbija
618,10
0,24 g
123,62
-
0024553
J01GB03
gentamicin
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(120 mg/2 ml)
0024423
J01GB03
gentamicin
GENTAMICIN
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (20
mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
103,00
0,24 g
123,60
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (40
mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
206,00
0,24 g
123,60
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
412,00
0,24 g
123,60
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml
(120 mg/2 ml)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
618,10
0,24 g
123,62
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 2 ml (80
mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
412,00
0,24 g
123,60
-
rastvor za injekciju
10 po 2 ml (120 mg/2
ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
618,10
0,24 g
123,62
-
0024420
0024421
0024422
0024580
0024582
J01GB03
J01GB03
J01GB03
J01GB03
J01GB03
gentamicin
gentamicin
gentamicin
gentamicin
gentamicin
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
GENTAMICIN
Strana 40
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0024282
0024283
ATC
J01GB06
INN
amikacin
J01GB06
amikacin
J01GB06
NAPOMENA
J01M
J01MA
J01MA02
amikacin
Zaštićeno ime
leka
0029793
0029791
0029795
0029796
J01XA01
J01XA01
J01XA01
J01XA01
564,50
1g
564,50
-
1.621,70
1g
324,34
-
ciprofloksacin
rastvor za infuziju
bočica, 5 po 100 mg/50
ml
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.211,70
0,5 g
1.211,70
-
MAROCEN
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 5 po 100
mg/10 ml
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.211,70
0,5 g
1.211,70
-
CITERAL
koncentrat za rastvor
za infuziju
ampula, 5 po 10 ml
(100 mg/10 ml)
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
921,20
0,5 g
921,20
-
ciprofloksacin
J01XA01
Republika Srbija
Participacija
osiguranog
lica
Hinolonski antibakterijski lekovi
Fluorhinoloni
J01MA02
0029790
Galenika a.d.
AMIKACIN
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
**
0329412
J01XA01
Republika Srbija
rastvor za
injekciju/infuziju
CIPROCINAL
0029792
Galenika a.d.
ampula, 10 po 500
mg/2 ml
rastvor za
injekciju/infuziju
ciprofloksacin
J01MA02
ampula, 10 po 100
mg/2 ml
AMIKACIN
J01MA02
NAPOMENA
J01X
J01XA
J01XA01
Cena leka
na veliko za
pakovanje
FO
0329196
0329403
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
leka
ciprofloksacin
**
Ostali antibakterijski lekovi
Glikopeptidni antibakterijski lekovi
vankomicin
vankomicinn
vankomicinn
vankomicinn
vankomicinn
vankomicinn
vankomicinn
VANCOMYCIN-MIP
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
500 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
628,90
2g
2.515,60
-
VANCOMYCIN-MIP
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
500 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
3.144,50
2g
2.515,60
-
VANCOMYCIN-MIP
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
1000 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.257,80
2g
2.515,60
-
VANCOMYCIN-MIP
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 5 po
1000 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
6.289,00
2g
2.515,60
-
1 po 500 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
628,90
2g
2.515,60
-
1 po 1 g
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
1.257,80
2g
2.515,60
-
EDICIN
EDICIN
injekcija
injekcija
Strana 41
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0029291
0029292
0029294
0029293
ATC
J01XA01
J01XA01
J01XA01
J01XA01
NAPOMENA
J01XA02
0029760
J01XA02
INN
vankomicin
vankomicin
vankomicin
vankomicin
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
1 po 500 mg
Pharmatex Italia SRL
Italija
1 po 1 g
Pharmatex Italia SRL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
628,90
2g
2.515,60
-
Italija
1.257,80
2g
2.515,60
-
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
6.289,00
2g
2.515,60
-
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
12.578,00
2g
2.515,60
-
TARGOCID
liobočica sa
prašak za rastvor za rastvaračem u ampuli, 1
injekciju
po 3 ml (200 mg/3 ml) Gruppo Lepetit SPA
Italija
1.935,00
0,4 g
3.870,00
-
Italija
3.870,00
0,4 g
3.870,00
-
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
VANCOTEX
liofilizat za rastvor za
infuziju
VANCOTEX
liofilizat za rastvor za
infuziju
KOVANCIN
liofilizat za rastvor za bočica, staklena, 10 po
infuziju
500 mg
KOVANCIN
liofilizat za rastvor za bočica, staklena, 10 po
infuziju
1g
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
teikoplanin
teikoplanin
0029761
J01XA02
teikoplanin
TARGOCID
liobočica sa
prašak za rastvor za rastvaračem u ampuli, 1
injekciju
po 3 ml (400 mg/3 ml) Gruppo Lepetit SPA
0029051
J01XA02
teikoplanin
PLANICID
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
200 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
19.350,00
0,4 g
3.870,00
-
0029052
J01XA02
teikoplanin
PLANICID
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 10 po
400 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
38.700,00
0,4 g
3.870,00
-
Republika Srbija
215,70
1,5 g
647,10
-
Republika Srbija
46.378,00
1,2 g
9.275,60
-
NAPOMENA
J01XD
J01XD01
0029081
1029050
J01XD01
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Derivati imidazola
metronidazol
metronidazol
J01X
J01XX
J01XX08
linezolid
J01XX08
linezolid
NAPOMENA
ORVAGIL
rastvor za infuziju
100 ml (500 mg/100 ml)
Galenika a.d.
Ostali antibakterijski lekovi
Ostali antibakterijski lekovi
ZENIX
film tableta
blister, 10 po 600 mg
Hemofarm a.d.
STAC
Strana 42
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0327490
0327491
ATC
J02
J02A
J02AA
J02AA01
amfotericin b
J02AA01
amfotericin b
J02AA01
NAPOMENA
J02AC
J02AC01
0327312
0327357
J02AC01
J02AC01
NAPOMENA
J02AC03
0327534
J02AC03
NAPOMENA
J02AX
J02AX04
INN
amfotericin b
Zaštićeno ime
leka
FO
AMPHOCIL
liofilizat za rastvor za
infuziju
AMPHOCIL
liofilizat za rastvor za
infuziju
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Antimikotici za sistemsku primenu
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 po 50 mg
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
12.187,50
35 mg
8.531,25
-
1 po 100 mg
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
24.374,50
35 mg
8.531,08
-
STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Derivati triazola
flukonazol
flukonazol
flukonazol
DIFLUCAN
FLUCONAL
rastvor za infuziju
1 po 100 ml (2 mg/ml)
Pfizer PGM
Francuska
1.078,90
0,2 g
1.078,90
-
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100ml (2 mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.078,90
0,2 g
1.078,90
-
1 po 200 mg
Pfizer PGM
Francuska
11.461,70
0,4 g
22.923,40
-
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
vorikonazol
vorikonazol
VFEND
prašak za rastvor za
infuziju
STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Ostali antimikotici za sistemsku primenu
kaspofungin
0327560
J02AX04
kaspofungin
CANCIDAS
prašak za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
42.385,90
50 mg
42.385,90
-
0327561
J02AX04
kaspofungin
CANCIDAS
prašak za koncentrat
za rastvor za infuziju
1 po 70 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
59.340,20
50 mg
42.385,86
-
4g
13.166,72
-
NAPOMENA
J05
J05A
J05AB
J05AB01
0328270
J05AB01
NAPOMENA
STAC ; Samo u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze
aciklovir
aciklovir
ZOVIRAX
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 5 po 250 mg
GlaxoSmithKline SPA
Italija
4.114,60
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Strana 43
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0328260
ATC
J05AB06
INN
ganciklovir
J05AB06
ganciklovir
NAPOMENA
J05AX
J05AX07
0328650
J05AX07
NAPOMENA
J06
J06A
J06AA
J06AA03
0010200
0013500
0013501
0013502
0013503
0013463
J06AA03
Zaštićeno ime
leka
CYMEVENE
FO
Pakovanje i jačina
leka
prašak za rastvor za
infuziju
1 po 500 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
Švajcarska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.494,40
0,5 g
3.494,40
-
149.683,10
0,18 g
4.989,44
-
STAC ; Uz konsultaciju infektologa.
Ostali
enfuvirtid
enfuvirtid
FUZEON
bočica sa praškom i
prašak i rastvarač za bočica sa rastvaračem,
rastvor za injekciju 60 po 1,2ml (90 mg/ml)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
STAC ; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske
rezistencije pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20
IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI
Imunoserumi
Imunoserumi
antiserum protiv zmijskog otrova (konjski )
antiserum protiv
zmijskog otrova
(konjski )
VIEKVIN
injekcija
1 po 5 ml
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
1.122,50
-
-
-
Imunoglobulini
Imunoglobulini, nespecifični, humani
J06B
J06BA
J06BA02
imunoglobulin (IgG-7S), intravenski
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
Ig Vena
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
Ig Vena
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
Ig Vena
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
Ig Vena
J06BA02
HUMANI
imunoglobulin (IgG- IMUNOGLOBULIN
7S), intravenski
5%
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 20 ml (50
mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
7.317,30
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml (50
mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
18.293,40
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica,1 po 100 ml (50
mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
36.586,80
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 200ml
(50mg/ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
73.173,80
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica,1 po 100 ml (50
mg/ml)
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
18.208,90
-
-
-
Strana 44
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0013510
0013511
0013462
0013350
0013351
0013602
0013600
0013601
0013505
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
rastvor za infuziju
Octapharma
Pharmazeutika
1 po 50 ml (50 mg/ml) Produktionsges m.b.H
Austrija
Octapharma
bočica, 1 po 100 ml (50
Pharmazeutika
mg/1ml)
Produktionsges m.b.H
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
18.293,40
-
-
-
Austrija
36.586,80
-
-
-
Republika Srbija
9.139,10
-
-
-
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
OCTAGAM
J06BA02
imunoglobulin (IgG7S), intravenski
OCTAGAM
rastvor za infuziju
J06BA02
HUMANI
imunoglobulin (IgG- IMUNOGLOBULIN
7S), intravenski
5%
rastvor za infuziju
bočica,1 po 50 ml (50
mg/ml)
J06BA02
humani
imunoglobulin za
intravensku
primenu 7S
Imunoglobulin
(ljudski) za
intravensku primenu
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 50 ml (50
mg/ml)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
12.775,80
-
-
-
J06BA02
humani
imunoglobulin za
intravensku
primenu 7S
Imunoglobulin
(ljudski) za
intravensku primenu
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 100 ml (50
mg/ml)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
24.042,00
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (50 mg/ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
18.292,80
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (50 mg/ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
36.586,80
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
INTRATECT
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
200 ml (50 mg/ml)
Biotest Pharma GmbH
Nemačka
73.171,20
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
100ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
73.171,20
-
-
-
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Strana 45
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0013507
0013506
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
36.585,40
-
-
-
J06BA02
humani normalni
imunoglobulin za
intravensku
upotrebu
KIOVIG
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
25 ml (10%)
Baxter S.A.
Belgija
18.292,80
-
-
-
NAPOMENA
J06BB
J06BB01
STAC
Imunoglobulini, specifični
imunoglobulin anti -D (RhO)
0013449
J06BB01
Imunoglobulin anti
-D (RhO),humani PARTOBULIN SDF
rastvor za injekciju
1 po 1 ml (250 mcg/1
ml)
Baxter AG
Austrija
4.874,10
-
-
-
0013077
J06BB01
Imunoglobulin anti D (RhO),humani
BEOGLOBIN D
rastvor za injekciju
1 po 50 mcg
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
975,60
-
-
-
0013075
J06BB01
Imunoglobulin anti D (RhO),humani
BEOGLOBIN D
rastvor za injekciju
1 po 250 mcg
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
4.874,10
-
-
-
0013447
J06BB01
Imunoglobulin anti D (RhO)
IMMUNORHO
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
1 po 300 mcg sa rastv.
Kedrion S.P.A.
Italija
3.888,30
-
-
-
anti-D (Rho)
imunoglobulin
1250 i.j. (izraženo
na supstancu)
anti-D (Rho)
imunoglobulin,
humani
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju u
napunjenom
injekcionom špricu
ampula, 1 po 2 ml
(1250 i.j. / 2 ml)
napunjen injekcioni
špric, 1 po 2 ml (300
mcg/2 ml)
Octapharma AB
Švedska
4.874,10
-
-
-
CSL Behring AG
Švajcarska
4.277,20
−
−
-
0013315
J06BB01
0013445
J06BB01
NAPOMENA
J06BB02
0013167
0013434
0013160
RHESONATIV
RHOPHYLAC 300
STAC
imunoglobulin antitetanusni
J06BB02
imunoglobulin
antitetanusni
J06BB02
imunoglobulin
antitetanusni
TETANUS GAMMA
J06BB02
tetanus
imunoglobulin,
humani
ATEBULIN
TETAGAM P
injekcija
1 po 250 i.j./1 ml
ZLB Behring GmbH
Nemačka
909,60
-
-
-
napunjen injekcioni
špric
1 po 250 i.j./1 ml
Kedrion S.P.A.
Italija
762,20
-
-
-
injekcija
1 po 250 i.j.
Institut za transfuziju
krvi Srbije
Republika Srbija
909,60
-
-
-
Strana 46
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0013165
0013311
0013312
0013313
0013220
0013221
0013250
0013251
0013252
ATC
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
1 po 250 i.j.
Baxter AG
Austrija
FO
Pakovanje i jačina
leka
injekcija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
909,60
-
-
-
J06BB02
antitetanusni
imunoglobulin
humani
J06BB04
hepatitis B imunoglobulin
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
HEPATITISA B
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 250 i.j.
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
11.615,00
-
-
-
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin,
humani
ImmunoHBs
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 1
ml (180 i.j./1ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
7.339,90
-
-
-
J06BB04
hepatitis B
imunoglobulin,
humani
ImmunoHBs
rastvor za injekciju
bočica staklena, 1 po 3
ml (540 i.j./3 ml)
Kedrion S.P.A.
Italija
25.711,00
-
-
-
J06BB05
imunoglobulin protiv besnila
J06BB05
rabies
imunoglobulin
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
BESNILA
rastvor za injekciju
bočica,1 po 5 ml (500
i.j/ml)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
17.461,60
-
-
-
J06BB05
rabies
imunoglobulin
IMUNOGLOBULIN
(LJUDSKI) PROTIV
BESNILA
rastvor za injekciju
bočica,1 po 2 ml (200
i.j/ml)
Imunološki zavod d.d.
Hrvatska
8.711,30
-
-
-
J06BB05
rabies
imunoglobulin,
humani
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 1 ml (najmanje 100 Institut za transfuziju
i.j./1 ml)
krvi Srbije
Republika Srbija
16,80/i.j.
-
-
-
J06BB05
rabies
imunoglobulin,
humani
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 2 ml (najmanje 100 Institut za transfuziju
i.j./1 ml)
krvi Srbije
Republika Srbija
16,80/i.j.
-
-
-
imunoglobulin
protiv besnila
HUMANI
ANTIRABIJSKI
IMUNOGLOBULIN
rastvor za injekciju
1 po 5 ml (najmanje 100 Institut za transfuziju
i.j./ml)
krvi Srbije
Republika Srbija
16,80/i.j.
-
-
-
829,00
-
-
-
J06BB05
J07
J07A
J07AG
J07AG01
0011857
INN
Zaštićeno ime
leka
J07AG01
TETABULIN S/D
VAKCINE
Bakterijske vakcine
Kapsulirani antigen hemofilus influence tip B
hemofilus influence tip B
vakcina protiv
Haemofilus
influenzae tip B,
konjugovana
Act-HIB
prašak za rastvor za 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5
injekciju
ml)
Sanofi Pasteur
Francuska
Strana 47
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011878
ATC
J07AG01
NAPOMENA
J07AH
J07AH03
0011858
J07AH03
NAPOMENA
J07AJ
J07AJ51
0011147
J07AJ51
NAPOMENA
J07AL
J07AL01
0011856
J07AL01
NAPOMENA
J07AM
J07AM01
0011840
0011841
INN
vakcina protiv
Haemofilus
influenzae tip B
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
liobočica sa
rastvaračem u ampuli, 1
prašak i rastvarač za po 0,5 ml (10 mcg/0,5
ml)
rastvor za injekciju
HIBERIX
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
Francuska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
780,00
-
-
-
925,30
-
-
-
15.576,50
-
-
-
987,00
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv meningokoka
Vakcina protiv meningitisa (tip A i C)
liobočica sa
vakcina protiv
rastvaračem u špricu, 1
meningitisa (tip A i MENINGOCOCCAL prašak i rastvarač za po 0,5 ml (50 mcg/0,5
C),polisaharidna
A+C
suspenziju za injekciju ml + 50 mcg/0,5 ml)
Sanofi Pasteur S.A.
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv pertususa (veliki kašalj)
vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja
vakcina protiv
difterije, tetanusa i
velikog kašlja,
adsorbovana
ALDIPETE-T
10 po 5 ml (najmanje 40 Institut za virusologiju,
i.j.+ najmanje 30 i.j. +
vakcine i serume
suspenzija za injekciju najmanje 4 i.j.)/0,5 ml
"Torlak"
Republika Srbija
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv pneumokoka
Vakcina protiv pneumokoka, polivalentna (prečišćeni polisaharidni antigeni S. pneumoniae)
vakcina protiv
pneumokoka,
polivalentna
PNEUMO 23
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 0,5 ml (25
mcg/0,5 ml)
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv tetanusa
vakcina protiv tetanusa (toksoid C. tetani)
J07AM01
vakcina protiv
tetanusa,
adsorbovana
J07AM01
vakcina protiv
tetanusa,
adsorbovana
TETAVAKSAL
TETAVAKSAL
T
1 po 0,5 ml (najmanje
suspenzija za injekciju
40 i.j./0,5 ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
176,00
-
-
-
T
10 po 0,5 ml (najmanje
suspenzija za injekciju
40 i.j./0,5 ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
1.291,50
-
-
-
Strana 48
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011512
0011017
0011831
ATC
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
8.478,50
-
-
-
vakcina protiv tetanusa i difterije (toksoid C. tetani i toksoid C. diphtheriae)
J07AM51
vakcina protiv
difterije i tetanusa, Ditevaksal-T za
adsorbovana
odrasle
10 po 5 ml (najviše 30 Institut za virusologiju,
i.j./0,5ml + najmanje 40
vakcine i serume
suspenzija za injekciju
i.j./0,5 ml)
"Torlak"
Republika Srbija
7.900,20
-
-
-
J07AM51
vakcina protiv
difterije i tetanusa,
adsorbovana
Ditevaksal-T
10 po 5 ml (najmanje 30 Institut za virusologiju,
i.j./0,5ml + najmanje 40
vakcine i serume
suspenzija za injekciju
i.j./0,5 ml)
"Torlak"
Republika Srbija
7.900,20
-
-
-
3.593,40
-
-
-
4.659,00
-
-
-
3.076,00
-
-
-
J07AM51
J07AN01
J07BB01
TETAVAKSAL T
10 po 5 ml (najmanje 40
suspenzija za injekciju
i.j./0,5 ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
J07AM51
NAPOMENA
J07B
J07BB
J07BB01
0011712
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
J07AM01
NAPOMENA
J07AN
J07AN01
0011185
FO
Pakovanje i jačina
leka
vakcina protiv
tetanusa,
adsorbovana
NAPOMENA
J07AM51
0011865
INN
Zaštićeno ime
leka
Prema programu obavezne imunizacije.
vakcina protiv difterije i tetanusa i velikog kašlja (toksoid C.diphtheriae, toksoid C.tetani i inaktivisane cele ćelije B.pertussis)
vakcina protiv
difterije,tetanusa i
pertusisa
(acelularna),
adsorbovana
TRIPACEL
bočica staklena, 5 po
0,5 ml (10 mcg/05 ml +
5 mcg/0,5 ml + 5
mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5
ml + 30 i.j./0,5 ml + 40
suspenzija za injekciju
i.j./0,5 ml)
Sanofi Pasteur
Limited
Kanada
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv tuberkuloze
vakcina protiv tuberkuloze (živi inaktivisani bacili M. bovis, soj BCG)
vakcina protiv
tuberkuloze
BCG vakcina,
liofilizovana
prašak i rastvarač za 5 po 1 mg liofilizata sa
suspenziju za injekciju 5 po 1 ml rastvarača
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
Prema programu obavezne imunizacije.
Virusne vakcine
Virusne vakcine protiv influence (grip)
vakcina protiv gripa, trovalentna (inaktivisani celi virusi influence A (H1N1,A (H3N2) I B
INAKTIVISANA
vakcina protiv
VAKCINA PROTIV
gripa, inaktivisana GRIPA
injekcija
10 po 0,5 ml (1 doza)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
Strana 49
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011710
ATC
J07BB01
NAPOMENA
J07BB02
0011868
0011876
0011877
0011888
INN
Zaštićeno ime
leka
INAKTIVISANA
vakcina protiv
VAKCINA PROTIV
gripa, inaktivisana GRIPA
FO
injekcija
Pakovanje i jačina
leka
20 po 5 ml (10 doza)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
38.122,70
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
vakcina protiv gripa, trovalentna, prečišćeni antigeni virusa influence A (H1N1), A (H3N2 ) I B
J07BB02
vakcina protiv
gripa
(inaktivisana,rasce
pana virusna
čestica)
FLUARIX
J07BB02
vakcina protiv
gripa, trovalentna
prečišćeni antigeni
virusa influence A
(H1N1), A (H3N2) I
B
VAXIGRIP
J07BB02
vakcina protiv
gripa, trovalentna
prečišćeni antigeni
virusa influence A
(H1N1), A (H3N2) I
B
VAXIGRIP JUNIOR
J07BB02
vakcina protiv
gripa, trovalentna
prečišćeni antigeni
virusa influence A
(H1N1), A (H3N2) I
B
VAXIGRIP
suspenzija za injekciju
u napunjenom
1 po 0,5 ml (15 mcg +
injekcionom špricu 15 mcg + 15 mcg)/doza
GlaxoSmithKline
Biologicals
Nemačka
481,90
-
-
-
suspenzija za
injekciju, špric
1 po 0,5ml (15 mcg +
15 mcg + 15 mcg)/doza
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
535,60
-
-
-
injekcija, špric
1 po 0,25 ml (7,5 mcg +
7,5 mcg + 7,5
mcg)/doza
Sanofi Pasteur
Francuska
465,80
-
-
-
injekcija, špric
20 po 0,5 ml (15 mcg +
15 mcg + 15 mcg)/0,5
ml
Sanofi Pasteur
Francuska
10.799,00
-
-
-
Strana 50
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011900
ATC
J07BB02
NAPOMENA
J07BC
J07BC01
0011553
0011551
0011891
0011904
0011890
0011907
antigen virusa A
(H1N1) za svaku
sezonu, antigen
virusa A (H3N2) za
svaku sezonu,
antigen virusa B za
svaku sezonu
AGRIPPAL S1
FO
Pakovanje i jačina
leka
suspenzija za
injekciju, špric
1 po 0,5 ml (15
mcg/doza + 15
mcg/doza + 15
mcg/doza)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Novartis Vaccines and
Diagnostics S.R.L.
Italija
388,80
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcina protiv hepatitisa (zutica)(precišćeni antigeni virusa hepatitisa B)
vakcina protiv hepatitisa B
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
ENGERIX B
suspenzija za injekciju
25 po 0,5 ml (10
mcg/0,5 ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
12.618,70
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
ENGERIX B
suspenzija za injekciju
25 po 1 ml (20 mcg/1
ml)
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
17.781,60
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 20 po 0,5 ml (10
mcg/0,5 ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
10.095,00
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 1 po 1ml (20
mcg/ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
1.520,10
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 20 po 1ml (20
mcg/ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
14.225,30
-
-
-
J07BC01
vakcina protiv
hepatitisa B,
rekombinantna
EUVAX B
suspenzija za injekciju
bočica, 1 po 0.5 ml (10
mcg/0,5 ml)
LG Life Sciences
Južna Koreja
980,80
-
-
-
6.654,30
-
-
-
NAPOMENA
J07BD
J07BD52
0011855
INN
Zaštićeno ime
leka
J07BD52
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcina protiv morbila (malih boginja)
živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitis
živi atenuirani
virusi morbila,
rubeole i parotitisa
(vakcina protiv
malih boginja,
crvenke i zauški)
TRIMOVAX
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem u
ampuli,10 po 0.5ml (3
log CCID50 + 3,7 log
CCID50 + 3 log
CCID50)
Sanofi Pasteur S.A.
Francuska
Strana 51
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011866
ATC
J07BD52
NAPOMENA
J07BF
J07BF02
2011703
2011704
2011705
INN
vakcina protiv
malih
boginja,crvenke i
zauški (živi
atenuisani virusi
morbila, rubeole i
parotitisa)
Zaštićeno ime
leka
PRIORIX
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
rastvor za injekciju
doza i 1 po 0.5 ml
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.
Belgija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
964,70
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv poliomijelitisa (dečija paraliza)
vakcina protiv dečije paralize, trovalentna,oralna (živi atenuirani virusi poliomijelitisa 1,2 I 3)
J07BF02
vakcina protiv
decije paralize,
trovalentna, oralna
(živi atenuirani
virusi poliomijelitisa
1, 2 i 3), tritipna
(Sabin )
OPV-T
J07BF02
vakcina protiv
decije paralize,
trovalentna, oralna
(živi atenuirani
virusi poliomijelitisa
1, 2 i 3), tritipna
(Sabin )
OPV-T
J07BF02
vakcina protiv
decije paralize,
trovalentna, oralna
(živi atenuirani
virusi poliomijelitisa
1, 2 i 3), tritipna
(Sabin )
OPV-T
NAPOMENA
FO
Pakovanje i jačina
leka
kapi
10 po 1 ml (10 doza)
tritipna stabilizovana
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
10.033,10
-
-
-
kapi
10 po 2 ml (20 doza)
tritipna stabilizovana
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
20.066,20
-
-
-
kapi
50 po 2 ml (20 doza)
tritipna stabilizovana
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika Srbija
100.330,10
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 52
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0011895
ATC
J07BF03
J07BF03
NAPOMENA
J07BG
J07BG01
0011863
0011531
Zaštićeno ime
INN
leka
FO
vakcina protiv dečije paralize, trovalentna
vakcina protiv
poliomijelitisa,
inaktivisana
1 po 0,5ml (1 doza)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Sanofi Pasteur
Francuska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
428,90
-
-
-
Francuska
6.070,40
-
-
-
Nemačka
5.968,80
-
-
-
Prema programu obavezne imunizacije.
Vakcine protiv rabijesa ( besnila )
vakcina protiv besnila
J07BG01
vakcina protiv
besnila
J07BG01
vakcina protiv
besnila
NAPOMENA
IMOVAX POLIO
suspenzija za injekciju
u napunjenom
injekcionom špricu
Pakovanje i jačina
leka
VERORAB
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju
RABIPUR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
bočica sa rastvaračem
u ampuli, 5 po 0,5 ml
(2,5 i.j./0,5ml)
Sanofi Pasteur
liobočica sa
Novartis Vaccines and
rastvaračem, 5 po 2,5 Diagnostics GmbH &
i.j./ml
Co. KG
Prema programu obavezne imunizacije.
Strana 53
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
DDD
Participacija
osiguranog
lica
0031500
L01AA01
ciklofosfamid
ENDOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 500 mg
Baxter Oncology
GmbH
Nemačka
317,00
-
-
-
0031501
L01AA01
ciklofosfamid
ENDOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 1 g
Baxter Oncology
GmbH
Nemačka
536,20
-
-
-
L01AA06
ifosfamid
L01AA06
ifosfamid
HOLOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 500 mg
Baxter Oncology
GmbH
Nemačka
1.245,60
-
-
-
HOLOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 1 g
Baxter Oncology
GmbH
Nemačka
1.664,20
-
-
-
HOLOXAN
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 2 g
Baxter Oncology
GmbH
Nemačka
5.181,70
-
-
-
0031050
L01AA06
L01AA06
ifosfamid
ifosfamid
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
ciklofosfamid
0031051
Zaštićeno ime leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
L
L01
L01A
L01AA
L01AA01
0031052
INN
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ANTINEOPLASTICI
Alkilirajuci antineoplastici
Azotni plikavci
L01AX
L01AX04
Ostali alkilirajući antineoplastici
dakarbazin
0039250
L01AX04
dakarbazin
DACARBAZIN PlivaLachema 100
prašak za rastvor za
injekciju ili infuziju
bočica, 10 po 100 mg
Pliva-Lachema A.S.
Češka
3.584,40
-
-
-
0039251
L01AX04
dakarbazin
DACARBAZIN PlivaLachema 200
prašak za rastvor za
injekciju ili infuziju
bočica, 10 po 200 mg
Pliva-Lachema A.S.
Češka
5.915,30
-
-
-
0039032
L01AX04
dakarbazin
DAKARBAZIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 10 po 100 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
2.467,40
-
-
-
0039033
L01AX04
dakarbazin
DAKARBAZIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 10 po 200 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
4.934,80
-
-
-
0039031
L01AX04
dakarbazin
DAKARBAZIN
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 500 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
1.233,70
-
-
-
0039030
L01AX04
dakarbazin
DAKARBAZIN
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 1000 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
2.467,40
-
-
-
Strana 54
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0034333
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Antimetaboliti
Analozi folne kiseline
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
L01B
L01BA
L01BA01
metotreksat
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 1
ml (10 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
337,40
-
-
-
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po 5 Ebewe Pharma Ges.
ml (50 mg/5 ml)
M.B.H NFG. KG
Austrija
411,10
-
-
-
0034334
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
0034335
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.365,10
-
-
-
0034336
L01BA01
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
Ebewe Pharma Ges.
za injekciju/infuziju 1 po 10 ml (100 mg/ml)
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.365,10
-
-
-
0034180
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATE
rastvor za injekciju
0034181
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATE
0034152
0034151
0034153
L01BA01
L01BA01
L01BA01
metotreksat
metotreksat
metotreksat
METOJECT
METOJECT
METOJECT
1 po 5ml (100 mg/ml)
5 po 50 mg/2 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
1.687,00
-
-
-
rastvor za injekciju
1 po 500 mg/20 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
2.365,10
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 1 ml (10
mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
1.211,80
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 1,5ml
(15mg/1,5ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
1.549,40
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 2ml (20 mg/2
ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
1.641,00
-
-
-
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
1.939,30
-
-
-
0034154
L01BA01
metotreksat
METOJECT
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 2,5 ml (25
mg/2,5 ml)
0034183
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATETeva
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 2 ml (25
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
411,10
-
-
-
0034182
L01BA01
metotreksat
METHOTREXATETeva
rastvor za injekciju
bočica, 1po 20 ml (25
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
2.365,10
-
-
-
Strana 55
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0034025
ATC
L01BB
L01BB04
kladribin
L01BB04
kladribin
NAPOMENA
L01BB05
0034020
0034801
0034800
L01BB05
L01BB05
L01BB05
INDIKACIJE
NAPOMENA
L01BC
L01BC01
0034140
L01BC01
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Analozi purina
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
bočica staklena, 5 po
10 mg/5 ml
Lipomed AG
Švajcarska
144.078,80
-
-
-
FLUDARA
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
5 po 50 mg
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
38.213,00
-
-
-
SINDARABIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
7.642,60
-
-
-
FLUDARABINE-Teva
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 2
za injekciju/infuziju
ml (25 mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
7.642,60
-
-
-
LITAK
STAC
fludarabin
fludarabin
fludarabin
fludarabin
Hronična limfocitna leukemija i “LOW GRADE” Non Hodgkin limfomi, prva linija hemioterapije u relapsiranom ili rezistentnom oboljenju.
Relaps akutne leukemije i relaps posle transplantacije matične ćelije hematopoeze, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
STAC
Analozi pirimidina
citarabin
citarabin
CYTOSAR
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli,1
rastvor za injekciju
po 5 ml ( 100 mg/5 ml)
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
261,30
-
-
-
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
1.155,70
-
-
-
0034141
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
liobočica sa
rastvaračem u ampuli,1
prašak i rastvarač za
po 10 ml (500 mg/10
rastvor za injekciju
ml)
0034142
L01BC01
citarabin
CYTOSAR
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
bočica,1 po 1000 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
2.008,70
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
100 mg/5 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
261,30
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
500 mg/10 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.155,70
-
-
-
ALEXAN Ebewe
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena,1 po
1000 mg/20 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.008,70
-
-
-
0034350
0034351
0034352
L01BC01
L01BC01
L01BC01
citarabin
citarabin
citarabin
Strana 56
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
Proizvođač leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
INN
fluorouracil
0034324
L01BC02
fluorouracil
5-FLUOROURACIL
"Ebewe"
koncentrat za rastvor ampula, 5 po 5 ml (250
za injekciju/infuziju
mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
705,30
-
-
-
0034325
L01BC02
fluorouracil
5-FLUOROURACIL
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju
ampula, 5 po 10 ml
(500 mg/10 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.120,90
-
-
-
fluorouracil
FLUOROURACIL TEVA
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 5 ml (50
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
92,90
-
-
-
fluorouracil
FLUOROURACIL TEVA
rastvor za injekciju
bočica,1 po 10 ml (50
mg/ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
212,40
-
-
-
bočica, 1 po 5 ml (50
mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
92,90
-
-
-
bočica, 1 po 10 ml (50
mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
212,40
-
-
-
bočica, 1 po 20 ml (50
mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
337,80
-
-
-
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 100 ml (50
mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
1.273,90
-
-
-
0034024
0034414
0034165
0034167
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
L01BC02
fluorouracil
fluorouracil
fluorouracil
FLUOROURACIL
FLUOROURACIL
FLUOROURACIL
rastvor za
injekciju/infuziju
rastvor za
injekciju/infuziju
rastvor za
injekciju/infuziju
L01BC02
fluorouracil
L01BC05
gemcitabin
0034210
L01BC05
gemcitabin
GEMZAR
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 200 mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
1.510,00
-
-
-
0034211
L01BC05
gemcitabin
GEMZAR
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 1000 mg
Lilly France S.A.S.
Francuska
7.138,80
-
-
-
0034213
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN SANDOZ
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 200 mg
Sandoz S.A.
Argentina
1.510,00
-
-
-
0034212
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN SANDOZ
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 1g
Sandoz S.A.
Argentina
7.138,80
-
-
-
0034166
FLUOROURACIL
FO
Država
proizvodnje
leka
ATC
L01BC02
0034023
Zaštićeno ime leka
Pakovanje i jačina
leka
Strana 57
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
FO
bočica staklena 1 po
200 mg
Proizvođač leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.510,00
-
-
-
ATC
0034215
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
infuziju
0034216
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena 1 po 1g
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
7.138,80
-
-
-
0034214
L01BC05
gemcitabin
GEMCITABIN
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
infuziju
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
15.100,00
-
-
-
0030092
0030040
0030061
0030230
vinblastin
L01CA02
vinkristin
L01CA02
vinkristin
L01CA02
bočica staklena 1 po 2
g
1. Ne-mikro-celularni karcinom pluća – klinički stadijum III i IV, PS 0 ili 1 bez komorbiditeta, bez metastaza u CNS-u i/ili kostima, prema Pravilniku o standardima
za primenu citostatika;
2. Urotelijalni karcinomi (TCC) – kao neoadjuvantna hemioterapija kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom, kliničkog stadijuma II i III i kao
sistemska terapija kod bolesnika sa kliničkim stadijumom IV, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Adenokarcinom pankreasa, I linija hemioterapije, uznapredovala ili metastatska neresektabilna bolest, PS 0,1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu
citostatika;
4. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, posle prethodne primene antraciklina, u kombinaciji sa paklitakselom, PS 0 ili 1, prema Pravilniku
o standardima za primenu citostatika.
STAC
Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
Alkaloidi vinke i analozi
vinblastin
L01CA01
L01CA02
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
JKL
INDIKACIJE
NAPOMENA
L01C
L01CA
L01CA01
INN
Pakovanje i jačina
leka
vinkristin
vinkristin
VINBLASTIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
liobočica sa
rastvaračem u ampulu,
1 po 5 ml (10 mg/5 ml)
Gedeon Richter Ltd.
Mađarska
960,90
-
-
-
VINCRISTINE
injekcija
5 po 1 mg/1 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
2.029,60
-
-
-
VINCRISTIN
prašak i rastvarač za
liobočica sa
rastvor za
rastvaračem u ampuli, 1
injekciju/infuziju
po 10 ml (1 mg/10 ml) Gedeon Richter Ltd.
Mađarska
405,90
-
-
-
SINDOVIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
Rumunija
405,90
-
-
-
1 po 1 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Strana 58
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
FO
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
L01CA04
INN
vinorelbin
0030240
L01CA04
vinorelbin
VINORELSIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 1 ml (10 mg/ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.521,70
-
-
-
0030241
L01CA04
vinorelbin
VINORELSIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 5 ml (50 mg/5 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
7.092,30
-
-
-
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 1
za infuziju
ml (10 mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
1.521,70
-
-
-
Republika Srbija
7.092,30
-
-
-
0030102
L01CA04
vinorelbin
Zaštićeno ime leka
Pakovanje i jačina
leka
VINORELBIN
0030103
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (50 mg/5 ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
0030243
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN "Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 1
za infuziju
ml (10 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.521,70
-
-
-
0030242
L01CA04
vinorelbin
VINORELBIN "Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (50 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
7.092,30
-
-
-
0030080
Derivati podofilotoksina
L01CB
L01CB01
etopozid
L01CB01
etopozid
ETOPOSIDE
0030030
L01CB01
etopozid
VEPESID
0030111
L01CB01
etopozid
ETOPOSID "Ebewe"
injekcija
1 po 100 mg/5 ml
Pfizer PTY. Limited
Australija
676,50
-
-
-
injekcija
10 po 100 mg/5 ml
Bristol Myers-Squibb
S.R.L.
Italija
6.765,00
-
-
-
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena,1 po 5
ml/(100 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
676,50
-
-
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 5 ml(100
mg/5 ml)
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
6.765,00
-
-
-
0030220
L01CB01
etopozid
LASTET
0030121
L01CB01
etopozid
ETOPOSIDE-TEVA
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
676,50
-
-
-
0030122
L01CB01
etopozid
SINTOPOZID
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
676,50
-
-
-
Strana 59
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0039280
0039350
ATC
L01CD
L01CD01
paklitaksel
L01CD01
paklitaksel
L01CD01
INN
paklitaksel
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
TAXOL
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 5 ml (30 mg/5 ml)
Bristol Myers-Squibb
S.R.L.
Italija
3.946,40
-
-
-
PACLITAXEL Ebewe
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
5ml (30 mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
3.946,40
-
-
-
bočica staklena, 1 po
100 mg/16,7 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
13.417,60
-
-
-
Zaštićeno ime leka
Proizvođač leka
Taksani
0039351
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe
koncentrat za rastvor
za infuziju
0039352
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
25 ml (150 mg/25 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
20.129,00
-
-
-
0039353
L01CD01
paklitaksel
PACLITAXEL Ebewe
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
300 mg/50 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
40.252,80
-
-
-
paklitaksel
PACLITAXEL
PHARMASWISS
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica,1 po 5 ml (30
mg/5 ml)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
3.946,40
-
-
-
PACLITAXEL - TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica,1 po 5 ml (30
mg/5 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
3.946,40
-
-
-
PACLITAXEL - TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica,1 po 16,7 ml
(100 mg/16,7 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
13.417,60
-
-
-
SINDAXEL
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 30 mg/ 5 ml
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
3.946,40
-
-
-
SINDAXEL
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 100 mg/16,67 ml
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
13.417,60
-
-
-
HABItax
Habit Pharm a.d. u
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5 saradnji sa Samyang
za infuziju
ml (30 mg/5 ml)
Corporation, Koreja Republika Srbija
3.946,40
-
-
-
HABItax
koncentrat za rastvor
za infuziju
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Samyang
Corporation, Koreja Republika Srbija
39.464,00
-
-
-
0039282
0039500
0039501
0039020
0039021
0039712
0039713
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
L01CD01
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
paklitaksel
bočica staklena, 10 po
5 ml (30 mg/5 ml)
Strana 60
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0039711
ATC
L01CD01
INDIKACIJE
L01D
L01DB
L01DB01
INN
paklitaksel
Zaštićeno ime leka
HABItax
FO
Pakovanje i jačina
leka
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
16,7 ml (100 mg/16,7
ml)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Samyang
Corporation, Koreja Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
13.417,60
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
-
1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima
(CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Karcinom ovarijuma, odmakla bolest (FIGO IIb – IV), PS 0 ili 1, prva linija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
3. Karcinom ovarijuma, prva linija za metastatsko oboljenje za bolesnice koje su inicijalno bile u FIGO stadijumima Ia – IIa,
te nisu u prvoj liniji primale paklitaksel, PS 0 ili 1, primena u nedeljnom režimu, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Ne - mikro - celularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije ( posle primene gemcitabin hlorid-a ) klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, bez komorbiditeta, prema
Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
5. Karcinom dojke, nodus pozitivna bolest, adjuvantna hemioterapija u kombinaciji sa antraciklinskim režimima, kao sekvencionalni ili konkomitantni pristup,
prema Praviniku o standardima za primenu citostatika.
Citotoksični antibiotici i srodne supstance
Antraciklini i srodni preparati
doksorubicin
0033190
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
355,20
-
-
-
0033191
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena,1 po 25 Ebewe Pharma Ges.
za infuziju
ml (50 mg/25 ml)
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.776,00
-
-
-
0033102
L01DB01
doksorubicin
ADRIBLASTINA R.D.
Pfizer italia S.R.L.
Italija
355,20
-
-
-
0033103
L01DB01
doksorubicin
ADRIBLASTINA R.D.
0033050
L01DB01
doksorubicin
bočica staklena,1 po 5
ml (10 mg/5 ml)
injekcija
1 po 10 mg sa rastv.
injekcija
1 po 50 mg sa rastv.
Pfizer italia S.R.L.
Italija
1.776,00
-
-
-
SINDROXOCIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
1 po 10 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
355,20
-
-
-
1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.776,00
-
-
-
0033051
L01DB01
doksorubicin
SINDROXOCIN
prašak za rastvor za
injekciju/infuziju
0033170
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN - TEVA
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 10 mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
355,20
-
-
-
0033171
L01DB01
doksorubicin
DOXORUBICIN - TEVA
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 1 po 50 mg
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.776,00
-
-
-
Strana 61
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
L01DB02
INN
daunorubicin
Zaštićeno ime leka
liobočica sa
prašak i rastvarač za rastvaračem u ampuli, 1
rastvor za injekciju po 10 ml (20 mg/10 ml)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Actavis Italia S.P.A.
Italija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
708,10
-
-
-
L01DB02
daunorubicin
L01DB03
epirubicin
0033112
L01DB03
epirubicin
FARMORUBICIN R.D.
injekcija
1 po 10 mg sa rastv.
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
524,30
-
-
-
0033113
L01DB03
epirubicin
FARMORUBICIN R.D.
injekcija
1 po 50 mg sa rastv.
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
2.621,50
-
-
-
0033115
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN "Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za injekciju/infuziju
ml (2 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
524,30
-
-
-
0033116
L01DB03
epirubicin
EPIRUBICIN "Ebewe"
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
25 ml (2 mg/ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.621,50
-
-
-
EPISINDAN
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 10 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
524,30
-
-
-
EPISINDAN
liofilizat za rastvor za
infuziju
1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
2.621,50
-
-
-
0033060
0033130
0033131
0033241
0033242
L01DB03
L01DB03
epirubicin
L01D
L01DB
L01DB07
mitoksantron
L01DB07
mitoksantron
MITOXANTRON
"Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena,1 po 10 Ebewe Pharma Ges.
za infuziju
mg/5 ml
M.B.H NFG. KG
Austrija
5.355,50
-
-
-
mitoksantron
MITOXANTRON
"Ebewe"
koncentrat za rastvor bočica staklena,1 po 20 Ebewe Pharma Ges.
za infuziju
mg/10 ml
M.B.H NFG. KG
Austrija
10.269,90
-
-
-
L01DB07
INDIKACIJE
L01DC
L01DC01
0033220
epirubicin
DAUNOBLASTINA
FO
Pakovanje i jačina
leka
L01DC01
Citotoksični antibiotici i srodne supstance
Antraciklini i srodni preparati
1. Indikovano lečenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika
2. Maligne primarne progresivne forme multiple skleroze.
Ostali citotoksični antibiotici
bleomicin
bleomicin
BLEOCIN-S
prašak za rastvor za
injekciju
bočica staklena, 1 po
15000 i.j.
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
2.059,00
-
-
-
Strana 62
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0031330
ATC
L01X
L01XA
L01XA01
INN
cisplatin
L01XA01
cisplatin
Zaštićeno ime leka
CISPLATIN "Ebewe"
FO
rastvor za infuziju
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Ostali antineoplastici
Jedinjenja platine
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 po 10 mg/20 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
347,20
-
-
-
Austrija
1.014,80
-
-
-
0031332
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN "Ebewe"
rastvor za infuziju
1 po 50 mg/100 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
0031250
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN
rastvor za infuziju
5 po 10ml ( 1mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
1.014,80
-
-
-
0031251
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN
rastvor za infuziju
1 po 50 ml (1 mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
1.014,80
-
-
-
0031231
0031220
0031221
L01XA01
L01XA01
L01XA01
cisplatin
cisplatin
cisplatin
PLATINEX
CISPLATIN
CISPLATIN
rastvor za infuziju
1 po 100 ml (50 mg/100 Bristol Myers-Squibb
ml)
S.R.L.
Italija
1.014,80
-
-
-
Republika Srbija
347,20
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 20 ml (0,5
mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 100 ml (0,5
mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
1.014,80
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica, 1 po 200 ml
(0,5mg/1ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
2.029,60
-
-
-
0031222
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN
0031283
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica, 1 po 20 ml (10
mg/20 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
347,20
-
-
-
0031282
L01XA01
cisplatin
CISPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 100ml (50
za infuziju
mg/100ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.014,80
-
-
-
0031223
L01XA01
cisplatin
SINPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
10ml (10 mg/10ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
347,20
-
-
-
0031224
L01XA01
cisplatin
SINPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (50 mg/50 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.014,80
-
-
-
L01XA02
karboplatin
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 150 mg/15 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.916,80
-
-
-
karboplatin
CARBOPLATIN
"Ebewe"
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 450 mg/45 ml
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
5.750,40
-
-
-
0031341
0031342
L01XA02
Strana 63
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0031240
0031241
0031302
0031347
0031345
ATC
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
L01XA02
INN
karboplatin
karboplatin
karboplatin
karboplatin
karboplatin
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Pfizer PTY. Limited
Australija
1 po 45 ml (10 mg/ml)
Pfizer PTY. Limited
1 po 150 mg/15 ml
Bristol Myers-Squibb
S.R.L.
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
5ml (10 mg/ml)
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.916,80
-
-
-
Australija
5.750,40
-
-
-
Italija
1.916,80
-
-
-
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
639,00
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
15 ml (10 mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
1.916,80
-
-
-
rastvor za infuziju
bočica staklena, 1 po
45 ml (10 mg/ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
5.750,40
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
CARBOPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 15 ml (10 mg/ml)
CARBOPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
PARAPLATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
Zaštićeno ime leka
KARBOPLATIN
KARBOPLATIN
0031346
L01XA02
karboplatin
KARBOPLATIN
0031304
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 15 ml (150
za infuziju
mg/15 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
1.916,80
-
-
-
0031305
L01XA02
karboplatin
CARBOPLATIN-TEVA
koncentrat za rastvor bočica, 1 po 45 ml (450
za infuziju
mg/45 ml)
Pharmachemie B.V.
Holandija
5.750,40
-
-
-
0031308
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (10 mg/ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
639,00
-
-
-
0031306
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
15 ml (10 mg/ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.916,80
-
-
-
0031307
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
45 ml (10 mg/ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
5.750,40
-
-
-
0031309
L01XA02
karboplatin
CARBOPLASIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
bočica staklena, 1 po
60 ml (10 mg/ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
7.667,20
-
-
-
Strana 64
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
FO
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
L01XA03
INN
oksaliplatin
0031395
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 50 mg
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
8.181,10
-
-
-
0031396
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 100 mg
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
16.362,20
-
-
-
0031397
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 10 ml (5 mg/ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
8.181,10
-
-
-
0031398
L01XA03
oksaliplatin
ELOXATIN
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 20 ml (5 mg/ml)
Aventis Pharma Ltd.
Velika Britanija
16.362,20
-
-
-
1 po 50 mg
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
8.181,10
-
-
-
1 po 100 mg
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika Srbija
16.362,20
-
-
-
bočica, 1 po 100 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italia
S.P.A
Rumunija; Italija
16.362,20
-
-
-
Rumunija; Italija
8.181,10
-
-
-
0031510
0031511
0031361
L01XA03
L01XA03
L01XA03
oksaliplatin
oksaliplatin
oksaliplatin
Zaštićeno ime leka
Pakovanje i jačina
leka
OXALIPLATIN
prašak za rastvor za
infuziju
OXALIPLATIN
prašak za rastvor za
infuziju
SINOXAL
prašak za rastvor za
infuziju
bočica, 1 po 50 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.; Actavis Italia
S.P.A
0031360
L01XA03
oksaliplatin
SINOXAL
prašak za rastvor za
infuziju
0031503
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN "Ebewe"
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
50 mg
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
8.181,10
-
-
-
0031502
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN "Ebewe"
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
100 mg
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
16.362,20
-
-
-
0031506
L01XA03
oksaliplatin
OXALIPLATIN
PharmaSwiss
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
50 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
8.181,10
-
-
-
Strana 65
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
0031505
L01XA03
INDIKACIJE
L01XX
L01XX19
INN
oksaliplatin
Zaštićeno ime leka
OXALIPLATIN
PharmaSwiss
FO
Pakovanje i jačina
leka
prašak za rastvor za
infuziju
bočica staklena, 1 po
100 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
16.362,20
L01XX19
irinotekan
CAMPTO
koncentrat za rastvor
za infuziju
0039290
L01XX19
irinotekan
CAMPTO
0039296
L01XX19
irinotekan
CAMPTO
irinotekan
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 2
IRINOTEKAN SANDOZ
za infuziju
ml (40 mg/2 ml)
irinotekan
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
IRINOTEKAN SANDOZ
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
irinotekan
IRINOTESIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 2
za infuziju
ml (40 mg/2 ml)
IRINOTESIN
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
0039292
0039295
0039294
L01XX19
L01XX19
L01XX19
L01XX19
Participacija
osiguranog
lica
-
-
-
1. Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, druga linija hemioterapije metastatske bolesti posle postignute inicijalne kontrole (CR, PR ili SD duže od 6 meseci) primenom
hemioterapije 5FU-LV ili irinotekanom, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
2. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po završenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima
za primenu citostatika;
3. Kolorektalni karcinom dijagnostikovan u fazi metastatskog oboljenja, progresije posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV ("Mayo" režim), prema
Pravilniku o standardima za primenu citostatika;
4. Neoadjuvantna hemioterapija potencijalno resektabilnih metastaza u jetri kod kolorektalnog karcinoma, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu
citostatika.
Ostali antineoplastici
irinotekan
0039291
0039293
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
irinotekan
1 po 100 mg /5 ml
Pfizer Enterprises
Luksemburg
8.302,50
-
-
-
koncentrat za rastvor bočica plastična, 1 po 2
za infuziju
ml (40 mg/2 ml)
Pfizer PTY. Limited
Australija
3.572,20
-
-
-
koncentrat za rastvor
za infuziju
Pfizer PTY. Limited
Australija
24.907,50
-
-
-
Sandoz S.A.
Argentina
3.572,20
-
-
-
Sandoz S.A.
Argentina
8.302,50
-
-
-
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
3.572,20
-
-
-
Rumunija
8.302,50
-
-
-
bočica plastična, 1po
15 ml (300 mg/15 ml)
Strana 66
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0039719
0039718
ATC
L01XX19
L01XX19
INDIKACIJE
NAPOMENA
L02
L02A
L02AE
L02AE03
0037070
0037071
L02AE03
L02AE03
INDIKACIJE
NAPOMENA
L02AE04
Pakovanje i jačina
leka
irinotekan
IRINOTECAN
PharmaSwiss
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 2
za infuziju
ml (40 mg/2 ml)
irinotekan
IRINOTECAN
PharmaSwiss
koncentrat za rastvor bočica staklena, 1 po 5
za infuziju
ml (100 mg/5 ml)
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.572,20
-
-
-
8.302,50
-
-
-
1. Kolorektalni karcinom, relaps u toku adjuvantne hemioterapije ili do 6 meseci po završenoj adjuvantnoj hemioterapiji, PS 0 ili 1,
prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. Kolorektalni karcinom, dijagnostikovan u fazi metastatskog oboljenja, progresija posle dva ciklusa primarne hemioterapije 5FU-LV (“Mayo” režim) , PS 0 ili 1,
prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
STAC
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
Hormoni I srodni lekovi
Analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin
goserelin
goserelin
goserelin
ZOLADEX
ZOLADEX LA
implant
napunjen injekcioni
špric,1 po 3,6 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
12.291,80
0.129 mg
440,46
-
implant
napunjen injekcioni
špric, 1 po 10,8 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
36.004,40
0.129 mg
430,05
-
1. Endometrioza ( N80 );
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke ( C50 ) za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije do 24 meseca;
3. Karcinom prostate ( C61 ).
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. na
osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i urolog.
triptorelin
0037090
L02AE04
triptorelin
DIPHERELINE
liofilizat za rastvor za 7 po 0,1 mg i 7 ampula
injekciju
po 1ml rastvarača
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
3.155,10
0,134 mg
603,98
-
0037091
L02AE04
triptorelin
DIPHERELINE
liofilizat za rastvor za 1 po 3,75 mg i 1 ampula
injekciju
po 2ml rastvarača
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
12.187,90
0,134 mg
435,51
-
Strana 67
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0037092
ATC
L02AE04
INDIKACIJE
NAPOMENA
L03
L03A
L03AA
L03AA02
0069135
0069134
L03AA02
L03AA02
NAPOMENA
L03AB
L03AB04
0328336
0328337
L03AB04
L03AB04
INN
triptorelin
1.
2.
3.
4.
Zaštićeno ime leka
DIPHERELINE
FO
Pakovanje i jačina
leka
liofilizat za rastvor za
injekciju
1 po 11,25 mg i 1
ampula po 2 ml
rastvarača
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Ipsen Pharma Biotech
Francuska
33.464,20
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0,134 mg
398,60
-
Endometrioza ( N80 );
Medikamentna kastracija za karcinom dojke ( C50 ) za osobe starosti do 35 godina u trajanju terapije do 24 meseca;
Karcinom prostate ( C61 ),
Pravi ( centralni ) prerani pubertet ( E22.8 ).
STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, pod tačkom 3. na
osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i urolog a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove
koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
IMUNOSTIMULANSI
Citokini I imunomodulatori
Faktori stimulisanja kolonije (citokini)
filgrastim
filgrastim
filgrastim
NEUPOGEN
rastvor za
infuziju/injekciju, špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 0,5
ml/30000000 i.j.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
7.183,50
0,35 mg
8.380,75
-
NEUPOGEN
rastvor za
infuziju/injekciju, špric
napunjen injekcioni
špric,1 po 0,5
ml/48000000 i.j.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
11.493,70
0,35 mg
8.380,82
-
STAC
Interferoni
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
interferon alfa 2a
ROFERON A
ROFERON A
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric,1 po 3000000
i.j./0,5 ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
1.612,00
2 Mi.j.
1.074,67
-
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 4500000
i.j./0,5 ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
2.417,50
2 Mi.j.
1.074,44
-
Strana 68
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
0328339
L03AB04
interferon alfa 2a
ROFERON A
rastvor za injekciju,
špric
napunjen injekcioni
špric, 1 po 9000000
i.j./0.5 ml
0328645
L03AB04
interferon alfa 2a
ROFERON A
rastvor za injekciju
uložak, 1 po 0,6ml (18
Mij/0,6 ml)
INDIKACIJE
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
5.015,10
2 Mi.j.
1.114,47
-
10.030,20
2 Mi.j.
1.114,47
-
1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje.
za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliničkog centra.
Strana 69
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
L03AB05
INN
Zaštićeno ime leka
interferon alfa 2b
0328183
L03AB05
interferon alfa 2b –
rekombinantni
INTRON A
rastvor za injekciju,
pen sa uloskom
1 po 18 Mi.j./1,2 ml
Schering Plough
Central East AG
Irska
10.279,00
2 Mi.j.
1.142,11
-
0328657
L03AB05
interferon alfa 2b –
rekombinantni
REALDIRON
prašak za rastvor za
injekciju
bočica, 5 po 3 Mi.j.
Sicor biotech UAB
Litvanija
8.569,90
2 Mi.j.
1.142,65
-
INDIKACIJE
L03AX
L03AX03
0039421
L03AX03
NAPOMENA
1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
-Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje.
za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Kliničkog centra.
Ostali citokini i imunomodulatori
živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG
živi atenuirani
bacili M.bovis, soj
BCG
IMMUCYST
prašak za
intravezikalni rastvor
1 po (81 mg/3 ml)
Sanofi Pasteur
Limited
Kanada
8.574,70
1,8 mg
190,55
-
STAC
Strana 70
Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0010221
0010220
0014111
DDD
Participacija
osiguranog
lica
L04AA04
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin
kunića
ATG FRESENIUS S
koncentrat za rastvor
za infuziju
10 po 5 ml (20 mg/ml)
Fresenius Biotech
GmbH
Nemačka
266.283,00
-
-
-
L04AA04
anti-humani T
limfocitni
imunoglobulin
kunića
ATG FRESENIUS S
koncentrat za rastvor
za infuziju
1 po 5 ml (20 mg/ml)
Fresenius Biotech
GmbH
Nemačka
26.628,20
-
-
-
Švajcarska
9.914,00
0,25 g
991,40
-
NAPOMENA
FO
Cena leka
na veliko
po DDD
imunoglobulin kunića
L04AD01
Zaštićeno ime leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
L04
L04A
L04AA
L04AA04
NAPOMENA
L04AD
L04AD01
INN
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
Imunosupresivi
Selektivni imunosupresivi
STAC
Inhibitori kalcineurina
ciklosporin
ciklosporin
SANDIMMUN
koncentrat za rastvor ampula,10 po 250 mg/5 Novartis Pharma Stein
za infuziju
ml (50 mg/ml)
AG
STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.
Strana 71
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0162440
0162192
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AB
M01AB05 diklofenak
M01AB05
M01AB05
diklofenak
diklofenak
Zaštićeno ime
leka
DIKLOFEN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi
Derivati sirćetne kiseline I srodne supstance
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
5 po 3 ml (75 mg/3 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
106,30
0,1 g
28,35
-
DIKLOFENAK
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 3 ml (75
mg/3 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
106,30
0,1 g
28,35
-
ZODOL
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 30 mg/ml
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
263,80
30 mg
52,76
-
Španija
267,70
15 mg
53,54
-
Slovenija
371,00
0,15 g
55,65
-
4.218,70
-
-
-
M01AB15 ketorolak
0162522
M01AB15
ketorolak
Oksikami
M01AC
M01AC06 meloksikam
0161022
M01AC06
meloksikam
MOVALIS
rastvor za injekciju
M01AE
M01AE03 ketoprofen
0162088
M01AE03
ketoprofen
Derivati propionske kiseline
KETONAL
rastvor za injekciju
M03AB01
NAPOMENA
suksametonijum
MIDARINE
10 ampula po 100 mg/2
ml
Lek farmacevtska
družba d.d.
MIORELAKSANSI
Miorelaksansi sa perifernim delovanjem
Derivati holina
M03
M03A
M03AB
M03AB01 suksametonijum (sukcinilholin)
0082320
ampula, 5 po 1,5 ml (15 Boehringer Ingelheim
mg/1,5 ml)
Espana S.A.
rastvor za
injekciju/infuziju
100 po 2 ml (100 mg/2
GlaxoSmithKline
ml)
Manufacturing S.P.A.
Italija
STAC
Strana 72
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0082350
0082105
ATC
INN
M03AC
M03AC01 pankuronijum
M03AC01
M03AC01
Zaštićeno ime
leka
pankuronijum
bromid
PAVULON
pankuronijum
PANCURONIUM
DeltaSelect
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
50 po 2 ml (4 mg/2 ml)
N.V. Organon
Holandija
4.071,00
-
-
-
rastvor za injekciju
ampula,10 po 2 ml (4
mg/2 ml)
DeltaSelect GmbH
Nemačka
814,20
-
-
-
N.V. Organon
Holandija
10.067,30
-
-
-
NAPOMENA
STAC
M03AC03 vekuronijum
0082280
M03AC03
vekuronijumbromid
NORCURON
ampula sa rastvaračem
prašak i rastvarač za u ampuli, 50 po 1 ml (40
rastvor za injekciju
mg/1 ml)
NAPOMENA
STAC
M03AC04 atrakurijum
0082290
M03AC04
atrakurijum besilat TRACRIUM
rastvor za injekciju
5 po 25 mg/2,5 ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
857,00
-
-
-
0082291
M03AC04
atrakurijum besilat TRACRIUM
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/5 ml
GlaxoSmithKline SPA
Italija
1.714,00
-
-
-
0082300
M03AC04
ATRACURIUM
atrakurijum besilat DeltaSelect
rastvor za injekciju
10 po 2,5 ml (10 mg/ml)
DeltaSelect GmbH
Nemačka
1.714,00
-
-
-
0082301
M03AC04
ATRACURIUM
atrakurijum besilat DeltaSelect
rastvor za injekciju
10 po 5 ml (10 mg/ml)
DeltaSelect GmbH
Nemačka
3.368,10
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 5ml (50 mg/5 ml)
N.V. Organon
Holandija
5.332,80
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 10ml (100 mg/10
ml)
N.V. Organon
Holandija
10.665,50
-
-
-
STAC
NAPOMENA
M03AC09 rokuronijum bromid
0082050
0082051
M03AC09
M03AC09
NAPOMENA
rokuronijum bromid ESMERON
rokuronijum bromid ESMERON
STAC
Strana 73
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
M03AC11 cisatrakurijum
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0082410
M03AC11
cisatrakurijum
NIMBEX
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 2,5 ml (2
mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
1.299,20
-
-
-
0082411
M03AC11
cisatrakurijum
NIMBEX
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5 ml (2
mg/ml)
GlaxoSmithKline
Manufacturing S.P.A.
Italija
2.598,30
-
-
-
54.354,60
-
-
-
9.079,30
6 mg
18.158,60
-
NAPOMENA
STAC
M03AX
M03AX01 toksin clostridium botulinum tip A ( klostridijum )
0082111
M03AX01
INDIKACIJE
toksin clostridium
botulinum tip A
DYSPORT
liofilizat za rastvor za
injekciju
M05BA06
2 po 500 i.j.
Ipsen Biopharm
Limited
Velika Britanija
1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom ekstremiteta i urednim mentalnim stanjem starosti do 6 godina,
2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija).
3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala.
NAPOMENA
STAC
M05
M05B
M05BA
M05BA06 ibandronska kiselina
0059089
Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem
ibandronska
kiselina
BONVIVA
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
Bifosfonati
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 1 po 3 ml (3 mg/3
ml)
Roche Diagnostics
GmbH
Nemačka
INDIKACIJE
1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena u postmenopauzi starosne dobi 55 godina i starije i kod kojih nije
moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se
mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva
verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.
NAPOMENA
STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou.
Strana 74
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
9080091
ATC
N
N01
N01A
N01AB
N01AB01
halotan
N01AB01
halotan
N01AB06
0086161
0080670
0080671
N01AB06
N01AB06
N01AB06
NAPOMENA
N01AB08
9080161
N01AB08
NAPOMENA
N01AH
N01AH01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
NERVNI SISTEM - LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
ANESTETICI
Anestetici, opšti
Halogenovani ugljovodonici
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
HALOTAN
para za inhalaciju,
tečnost
bočica staklena, 5 po
50 ml (99,99%)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
4.754,10
-
-
-
izofluran
FORANE
para za inhalaciju,
tečnost
bočica, 1 po 100 ml
(100%)
Abbott Laboratories
S.A.
Velika Britanija
2.742,00
-
-
-
izofluran
ISOFLURAN
NICHOLAS
PIRAMAL
para za inhalaciju,
tečnost
1 po 100 ml (100%)
Nicholas Piramal India
Ltd.
Velika Britanija
2.742,00
-
-
-
izofluran
ISOFLURAN
NICHOLAS
PIRAMAL
para za inhalaciju,
tečnost
1 po 250 ml (100%)
Nicholas Piramal India
Ltd.
Velika Britanija
6.855,10
-
-
-
SEVORANE
para za inhalaciju,
tečnost
boca plastična, 1 po
250 ml ( 100%)
Abbott Laboratories
Ltd.
Velika Britanija
17.385,50
-
-
-
izofluran
STAC
sevofluran
sevofluran
STAC
Opoidni anestetici
fentanil
0087552
N01AH01
fentanil
FENTANYL
rastvor za injekciju
50 po 2 ml (0,05 mg/1
ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.038,60
-
-
-
0087555
N01AH01
fentanil
FENTANYL
rastvor za injekciju
50 po 10 ml (0,05 mg/1
Janssen
ml)
Pharmaceutica N.V.
Belgija
7.026,30
-
-
-
fentanil
FENTANYL
TORREX
rastvor za injekciju
Torrex Chiesi Pharma
5 po 10 ml (50 mcg/ml)
GmbH
Austrija
681,60
-
-
-
RAPIFEN
rastvor za injekciju
Belgija
14.072,80
-
-
-
0087557
N01AH01
NAPOMENA
N01AH02
0087575
N01AH02
NAPOMENA
STAC
alfentanil
alfentanil
ampula, 50 po 10 ml
(0,5 mg/1 ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
STAC
Strana 75
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0087171
0087660
0087661
0087662
Zaštićeno ime
leka
ATC
N01AH03
INN
sufentanil
N01AH03
sufentanil
SUFENTA forte
sufentanil
SUFENTANIL
TORREX
sufentanil
SUFENTANIL
TORREX
sufentanil
SUFENTANIL
TORREX
N01AH03
N01AH03
N01AH03
NAPOMENA
N01AH06
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
FO
Pakovanje i jačina
leka
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 5 ml (0,25
mg/5 ml)
rastvor za injekciju
Torrex Chiesi Pharma
5 po 10 ml (0,05 mg/ml)
GmbH
rastvor za injekciju
Torrex Chiesi Pharma
5 po 5 ml (0,25 mg/ml)
GmbH
rastvor za injekciju
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
5 po 20 ml (1 mg/ml)
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.309,70
-
-
-
Austrija
647,10
-
-
-
Austrija
2.309,70
-
-
-
Austrija
8.714,90
-
-
-
STAC
remifentanil
0087620
N01AH06
remifentanil
ULTIVA
prašak za koncentrat bočica staklena, 5 po 1
za rastvor za infuziju
mg/3 ml
GlaxoOperations UK
Limited
Velika Britanija
3.098,50
-
-
-
0087621
N01AH06
remifentanil
ULTIVA
prašak za koncentrat bočica staklena, 5 po 2
za rastvor za infuziju
mg/5 ml
GlaxoOperations UK
Limited
Velika Britanija
4.706,40
-
-
-
NAPOMENA
N01AX
N01AX07
0080300
N01AX07
NAPOMENA
N01AX10
STAC
Ostali opšti anestetici
etomidat
etomidat
HYPNOMIDATE
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 10 ml (2
mg/ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
567,90
-
-
-
STAC
propofol
0080420
N01AX10
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
5 po 20 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
1.200,10
-
-
-
0080421
N01AX10
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
600,10
-
-
-
0080423
N01AX10
propofol
PROPOFOL 1%
Fresenius
rastvor za injekciju
1 po 100 ml ( 10 mg/ml)
Fresenius Kabi
Austrija
1.200,10
-
-
-
0080360
N01AX10
propofol
RECOFOL
emulzija za
injekciju/infuziju
ampula,5 po 20 ml (10
mg/ml)
Schering OY
Finska
1.200,10
-
-
-
0080364
N01AX10
propofol
RECOFOL
emulzija za infuziju
bočica staklena, 1 po
50 ml (20 mg/ml)
Bayer Schering
Pharma OY
Finska
1.200,10
-
-
-
Strana 76
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
0080202
N01AX10
propofol
DIPRIVAN
emulzija za
injekciju/infuziju
5 po 20 ml (10 mg/ml)
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
1.200,10
-
-
-
0080200
N01AX10
propofol
DIPRIVAN
emulzija za
injekciju/infuziju
1 po 50 ml(10 mg/ml)
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
600,10
-
-
-
0080432
N01AX10
propofol
PROPOFOL
LIPURO 1%
emulzija za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 20ml
(10mg/1ml)
B. Braun Melsungen
AG
Nemačka
1.200,10
-
-
-
emulzija za
injekciju/infuziju
bočica, 10 po 50 ml (10 B. Braun Melsungen
mg/ml)
AG
Nemačka
6.000,50
-
-
-
emulzija za
injekciju/infuziju
Nemačka
12.009,70
-
-
-
0080431
N01AX10
propofol
PROPOFOL
LIPURO 1%
0080430
N01AX10
propofol
PROPOFOL
LIPURO 1%
NAPOMENA
N01B
N01BB
N01BB01
bočica, 10 po 100 ml
(10 mg/ml)
B. Braun Melsungen
AG
STAC
Anestetici, lokalni
Amidi
bupivakain
0081581
N01BB01
bupivakain
MARCAINE 0,5%
rastvor za injekciju
bočica staklena, 5 po
20 ml (5 mg/ml)
AstraZeneca Monts
Francuska
1.085,70
-
-
-
0081582
N01BB01
bupivakain
MARCAINE spinal
0,5%
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml (5
mg/ml)
Cenexi SAS
Francuska
2.280,60
-
-
-
bupivakain
MARCAINE spinal
0,5% heavy
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 4 ml
(5mg/ml)
Cenexi SAS
Francuska
2.414,40
-
-
-
0081583
N01BB01
NAPOMENA
N01BB02
STAC
lidokain
0081621
N01BB02
lidokain
LIDOCAINE
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 3,5 ml
(10 mg/ml) 1%
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
676,70
-
-
-
0081622
N01BB02
lidokain
LIDOCAINE
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2 ml (20
mg/ml) 2%
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
709,50
-
-
-
lidokain
LIDOKAIN-HLORID
1%
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 3,5 ml
(35 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
135,40
-
-
-
lidokain
LIDOKAIN-HLORID
2%
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2 ml (40
mg/2 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
709,50
-
-
-
0081222
0081560
N01BB02
N01BB02
Strana 77
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0081141
0081010
0081011
0081012
0081142
0081143
ampula, 5 po 10 ml (20
mg/ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
ampula, 10 po 10 ml
(2,5 mg/ml)
Abbott S.P.A.
CHIROCAINE
rastvor za
injekciju/koncentrat za ampula, 10 po 10 ml (5
rastvor za infuziju
mg/ml)
CHIROCAINE
rastvor za
injekciju/koncentrat za
rastvor za infuziju
rastvor za injekciju
N01BB08
artikain
N01BB10
levobupivakain
N01BB10
N01BB10
N01BB10
levobupivakain
levobupivakain
levobupivakain
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
186,40
-
-
-
Italija
4.189,70
-
-
-
Abbott S.P.A.
Italija
4.054,90
-
-
-
ampula, 10 po 10 ml
(7,5 mg/ml)
Abbott S.P.A.
Italija
5.755,60
-
-
-
ampula, 50 po 2 ml (40
mg+0,025 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
709,50
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
rastvor za injekciju
CHIROCAINE
rastvor za
injekciju/koncentrat za
rastvor za infuziju
CYSTOCAIN 2%
STAC
lidokain, adrenalin (epinefrin)
N01BB52
lidokain, adrenalin LIDOKAIN 2%(epinefrin)
ADRENALIN
N01BB58
artikain( kartikain ), adrenalin ( epinefrin )
N01BB58
artikain (kartikain),
adrenalin
(epinefrin)
CYSTOCAIN 2% A
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 10 ml (20
mg+0,006 mg)/ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
186,40
-
-
-
N01BB58
artikain (kartikain),
adrenalin
(epinefrin)
CYSTOCAIN DS
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2 ml (40
mg+0,006 mg)/ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
876,40
-
-
-
Republika
Makedonija
736,80
30 mg
110,52
-
N02
N02A
N02AA
N02AA01
0087854
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
N01BB08
NAPOMENA
N01BB52
0081540
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Zaštićeno ime
INN
leka
artikain ( kartikain )
N02AA01
ANALGETICI
Opioidi
Prirodni alkaloidi opijuma
morfin
morfin
MORFIN
HIDROHLORID
ALKALOID
rastvor za injekciju
ampula,10 po 20 mg/ml
Alkaloid a.d.
Strana 78
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0087018
ATC
N02AB
N02AB02
petidin hidrohlorid
N02AB02
petidin hidrohlorid
NAPOMENA
N02AX
N02AX02
0087531
N02AX02
INN
Zaštićeno ime
leka
DOLANTIN
FO
rastvor za injekciju
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Fenil piperidinski derivat
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
5 po 2 ml/100 mg
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Nemačka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
526,40
400 mg
421,12
-
STAC
Ostali opioidi
tramadol
tramadol
TRAMADOL
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
150,30
0,3 g
180,36
-
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
210,10
0,3 g
126,06
-
0087533
N02AX02
tramadol
TRAMADOL
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2 ml (100
mg/2 ml)
0087400
N02AX02
tramadol
TRODON
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
150,30
0,3 g
180,36
-
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 2ml (100
mg/2ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
210,10
0,3 g
126,06
-
Republika Srbija
1.029,70
3g
24,71
-
Republika Srbija
244,00
0,1 g
22,18
-
Švajcarska
683,70
8 mg
1.093,92
-
0087402
N02AX02
N02B
N02BB
N02BB02
0086431
N02BB02
N03
N03A
N03AA
N03AA02
0084520
N03AA02
N03AE
N03AE01
0084405
N03AE01
tramadol
TRODON
Ostali analgetici i antipiretici
Pirazoloni
metamizol-natrijum
metamizol-natrijum NOVALGETOL
rastvor za injekciju
ampula, 50 po 2,5 g/5
ml
Galenika a.d.
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Barbiturati i derivati
fenobarbital (fenobarbiton)
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON
NATRIJUM
liobočica sa
liofilizat za rastvor za rastvaračem, 5 po 2 ml
injekciju
(220 mg/2 ml)
Hemofarm a.d.
Derivati benzodiazepina
klonazepam
klonazepam
RIVOTRIL
koncentrat za rastvor
za injekciju/infuziju sa ampula sa rastvaračem
rastvaračem za
u ampuli, 5 po 1 ml (1
parenteralnu upotrebu
mg/ml)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Strana 79
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0084502
Zaštićeno ime
leka
ATC
INN
N03AG
N03AG01 valproinska kiselina
FO
valproinska
kiselina
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
N03AG01
N04
N04B
N04BB
N04BB01
0085353
N04BB01
INDIKACIJE
N05
N05A
N05AB
N05AB02
0070261
N05AB02
NAPOMENA
N05AD
N05AD01
0070207
0070200
N05AD01
N05AD01
NAPOMENA
DEPAKINE
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Francuska
Nemačka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.383,30
1,5 g
3.171,84
-
16.222,80
-
-
-
Slovenija
1.087,80
1 mg
8,70
-
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
Krka Tovarna Zdravil
d.d. u saradnji sa
Janssen
Pharmaceutica N.V,
Belgija
Slovenija
1.361,20
3,3 mg
17,97
-
ampula, 10 po 1ml (5
mg/ml)
Krka Tovarna Zdravil
d.d. u saradnji sa
Janssen
Pharmaceutica N.V,
Belgija
Slovenija
300,10
8 mg
48,02
-
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Derivati masnih kiselina
liobočica sa
rastvaračem, 4 po 4 ml
(400 mg/4 ml)
Sanofi Winthrop
Industrie
ANTIPARKINSONICI
Dopaminergički lekovi
Derivati amantadina
amantadin sulfat
amantadin sulfat
PK MERZ
rastvor za infuziju
10 po 500 ml (200 mg)
Merz Pharmaceuticals
GmbH
STAC ; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
flufenazin
flufenazin
MODITEN Depo
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1ml (25
mg /ml)
Krka Tovarna Zdravil
d.d. u saradnji sa
Bristol-Myers-Squibb,
USA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati butirofenona
haloperidol
haloperidol
haloperidol
HALDOL Depo
HALDOL
rastvor za injekciju
rastvor za injekciju
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 80
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0070972
0070973
ATC
N05AF
N05AF05
zuklopentiksol - dekanoat
N05AF05
zuklopentiksol dekanoat
N05AF05
NAPOMENA
N05AX
N05AX08
0070925
0070926
0070927
N05AX08
N05AX08
N05AX08
INDIKACIJE
NAPOMENA
N05B
N05BA
N05BA01
0071123
N05BA01
INN
Zaštićeno ime
leka
zuklopentiksol
CLOPIXOL
ACUPHASE
CLOPIXOL DEPOT
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Derivati tioksantena
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
ampula, 5 po 1 ml (50
mg/ml)
H. Lundbeck A/S
Danska
2.816,40
30 mg
337,97
-
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 1 ml
(200 mg/ml)
H. Lundbeck A/S
Danska
3.075,60
15 mg
23,07
-
Cilag Ltd.
Švajcarska
10.924,30
2,7 mg
1.179,82
-
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Ostali antipsihotici
risperidon
risperidon
risperidon
risperidon
bočica i rastvarač u
napunjenom
injekcionom špricu, 1
po 25 mg
RISPOLEPT
CONSTA
prašak i rastvarač za
suspenziju za injekciju
RISPOLEPT
CONSTA
bočica i rastvarač u
napunjenom
prašak i rastvarač za injekcionom špricu,1 po
suspenziju za injekciju
37,5 mg
Cilag Ltd.
Švajcarska
14.145,40
2,7 mg
1.018,47
-
RISPOLEPT
CONSTA
bočica i rastvarač u
napunjenom
prašak i rastvarač za injekcionom špricu,1 po
suspenziju za injekciju
50 mg
Cilag Ltd.
Švajcarska
17.515,30
2,7 mg
945,83
-
1. Prve epizode shizofrenije kod mladih, ( do 35 god. ) nekomplijantnih pacijenata.
2. Nekomplijantni pacijenti koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
3 Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Anksiolitici
Derivati benzodiazepina
diazepam
diazepam
BENSEDIN
rastvor za injekciju
10 po 10 mg/2 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
217,00
10 mg
21,70
-
Strana 81
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
N05C
N05CD
N05CD08
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
midazolam
0071834
N05CD08
midazolam
DORMICUM
rastvor za injekciju
ampula, 10 po 5 mg/5
ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
603,60
15 mg
181,08
-
0071835
N05CD08
midazolam
DORMICUM
rastvor za injekciju
5 po 15 mg/3 ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
823,10
15 mg
164,62
-
midazolam
MIDAZOLAM
TORREX
10 po 5 mg/5 ml
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
603,60
15 mg
181,08
-
rastvor za injekciju
10 po 50 mg/10 ml
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
3.553,90
15 mg
106,62
-
rastvor za injekciju
10 po 15 mg/3 ml
Torrex Chiesi Pharma
GmbH
Austrija
1.646,30
15 mg
164,63
-
345,50
0,1 g
138,20
-
0071851
N05CD08
0071852
N05CD08
midazolam
MIDAZOLAM
TORREX
0071853
N05CD08
midazolam
MIDAZOLAM
TORREX
NAPOMENA
N06
N06A
N06AA
N06AA04
0072741
3087506
3087507
N06AA04
STAC
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
klomipramin
klomipramin
ANAFRANIL
rastvor za injekciju
10 po 25 mg/2 ml
Novartis
Švajcarska
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti
N07
N07B
N07BC
N07BC02
metadon
N07BC02
metadon
METADON
ALKALOID
metadon
METADON
ALKALOID
N07BC02
rastvor za injekciju
oralni rastvor
bočica, 1 po 100 ml (10
mg/ml)
oralni rastvor
bočica, 1 po 1000 ml
(10 mg/ml)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
1.048,40
25 mg
26,21
-
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
10.483,70
25 mg
26,21
-
Strana 82
Lista B - Grupa R. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0114501
0058334
ATC
R
R03
R03D
R03DA
R03DA05
R03DA05
aminofilin
hloropiramin
R06AC03
hloropiramin
R07AA..
INDIKACIJE
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
Ksantini
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
aminofilin
R06
R06A
R06AC
R06AC03
R07
R07A
R07AA
R07AA..
0119150
INN
Zaštićeno ime
leka
AMINOPHYLLINUM
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 50 po 250
mg/10 ml
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
669,90
0,6 g
32,16
-
250,60
20 mg
25,06
-
0,16 g
57.981,40
-
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Supstituisani etilendiamini
SYNOPEN
rastvor za injekciju
ampula,10 po 20 mg/2
ml
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
OSTALI LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Ostali proizvodi za lečenje bolesti respiratornog sistema
Plućni surfaktanti
poraktant alfa
poraktant alfa
CUROSURF
suspenzija za
endotraheopulmonaln bočica staklena, 2 po
o ukapavanje
1,5 ml (120 mg/1,5 ml)
Chiesi Farmaceutici
S.P.A.
Italija
86.972,10
STAC ; Lek se uvodi u terapiju za lečenje neonatalnog respiratornog distres sindroma u porodilištima i visokospecijalizovanim ustanovama.
Strana 83
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0180030
ATC
V
V03
V03A
V03AB
V03AB14
protamin
V03AB14
protamin
NAPOMENA
V03AB25
0189100
0189101
V03AB25
V03AB25
NAPOMENA
V03AF
V03AF03
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
proizvodnje na veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
PROTAMIN
SULFAT
rastvor za injekciju
5 po 50 mg/5 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
789,00
-
-
-
ANEXATE
rastvor za injekciju
5 po 0,5 mg/5 ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
6.072,00
-
-
-
5 po 1 mg/10 ml
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
9.093,80
-
-
-
Proizvođač leka
OSTALO
SVI OSTALI TERAPIJSKI PROIZVODI
Svi ostali terapijski proizvodi
Antidoti
STAC
flumazenil
flumazenil
flumazenil
ANEXATE
rastvor za injekciju
STAC
Lekovi za detoksikaciju u terapiji antineoplasticima
kalcijum folinat
0184034
V03AF03
kalcijum folinat
CALCIUMFOLINAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 3 ml (30
mg/3 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
2.700,50
60 mg
1.080,20
-
0184036
V03AF03
kalcijum folinat
CALCIUMFOLINAT
"Ebewe"
rastvor za
injekciju/infuziju
ampula, 5 po 5 ml (50
mg/5 ml)
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
4.500,60
60 mg
1.080,14
-
0184025
V03AF03
kalcijum folinat
LEUKOVORIN
Calcium
rastvor za injekciju
10 po 50 mg/5 ml
Pfizer Enterprises
Luksemburg
9.001,30
60 mg
1.080,16
-
0184100
V03AF03
kalcijum-folinat
FOLCASIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica staklena, 1 po
10 ml (30 mg/10 ml)
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
220,20
60 mg
440,40
-
Teva Pharmaceutical
bočica staklena, 1 po 5
Works Private Ltd.
ml (50 mg/5 ml)
Company
Mađarska
900,10
60 mg
1.080,12
-
0184105
V03AF03
NAPOMENA
kalcijum-folinat
LEUCOVORINTeva
rastvor za
injekciju/infuziju
STAC
Strana 84
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0184090
0184091
0184092
0184093
0184094
0184095
0184096
ATC
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V03AF06
V04
V04C
V04CF
V04CF01
0012070
V04CF01
DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.452,30
60 mg
1.471,38
-
Republika
Srbija
4.904,60
60 mg
1.471,38
-
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika
Srbija
7.356,80
60 mg
1.471,36
-
bočica, 1 po 7 ml (350
mg/7 ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika
Srbija
8.582,80
60 mg
1.471,34
-
SODIOFOLIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 8 ml (400
mg/8 ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika
Srbija
9.808,90
60 mg
1.471,34
-
SODIOFOLIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 10 ml (500
mg/10 ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika
Srbija
12.261,10
60 mg
1.471,33
-
SODIOFOLIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 18 ml (900
mg/18 ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika
Srbija
22.070,10
60 mg
1.471,34
-
18.729,80
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
SODIOFOLIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 2 ml (100
mg/2 ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
Republika
Srbija
SODIOFOLIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 4 ml (200
mg/4 ml)
Habit Pharm a.d. u
saradnji sa Medac
GmbH, Nemačka
SODIOFOLIN
rastvor za
injekciju/infuziju
bočica, 1 po 6 ml (300
mg/6 ml)
SODIOFOLIN
rastvor za
injekciju/infuziju
INN
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
dinatrijum-folinat
Država
Cena leka
proizvodnje na veliko za
leka
pakovanje
Cena leka
na veliko
po DDD
Zaštićeno ime
leka
DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
Ostala dijagnostička sredstva
Testovi za dijagnostiku tuberkuloze
tuberkulin
prečišćeni
proteinski derivat
tuberkulina za
humanu upotrebu
PPD-T
TUBERKULIN
rastvor za injekciju
10 po 2,5 ml (3
i.j./0,1ml)
Institut za virusologiju,
vakcine i serume
"Torlak"
Republika
Srbija
Strana 85
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
ATC
V07
V07A
V07AB
VO7AB..
Zaštićeno ime
leka
INN
V07AB..
voda za injekcije
VODA ZA
INJEKCIJE
0176185
V07AB..
voda za injekcije
0176183
V07AB..
0176184
V07AB..
V08AA05
NAPOMENA
V08AB
V08AB02
Participacija
osiguranog
lica
rastvor za injekciju
50 po 5 ml
Galenika a.d.
Republika
Srbija
800,00
-
-
-
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
50 po 5 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
800,00
-
-
-
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
ampula, 50 po 10 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
1.600,00
-
-
-
voda za injekcije
AQUA PRO
INJECTIONE
rastvarač za
parenteralnu upotrebu
50 po 2 ml
Jugoremedija a.d.
Republika
Srbija
320,00
-
-
-
-
-
-
KONTRASTNA SREDSTVA
Kontrastna sredstva sa jodom (X-zraci)
Nefrotropna, visokoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
V08
V08A
V08AA
2194362
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
voda za injekcije
0176042
V08AA05
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI
Svi ostali neterapijski proizvodi
Rastvarači i razblaživači, uključujući rastvore za ispiranje
joksitalaminska kiselina
joksitalaminska
kiselina
TELEBRIX
GASTRO
rastvor za oralnu i
rektalnu primenu
1 po 100 ml (300
mg/ml)
Guerbet
Francuska
676,00
STAC
Nefrotropna, niskoosmolarna kontrastna sredstva, rastvorljiva u vodi
joheksol
0199210
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 50 ml (300
mg/ml)
GH Healthcare Ireland
Irska
13.605,00
-
-
-
0199215
V08AB02
joheksol
OMNIPAQUE
rastvor za injekciju
10 po 100 ml (350
mg/ml)
GH Healthcare Ireland
Irska
27.240,80
-
-
-
rastvor za injekciju
10 po 200 ml (350
mg/ml)
GH Healthcare Ireland
Irska
54.481,50
-
-
-
0199217
V08AB02
NAPOMENA
joheksol
OMNIPAQUE
STAC
Strana 86
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0194350
0194351
ATC
V08AB03
Zaštićeno ime
INN
leka
FO
joksaglat megluimin+joksaglat natrijum
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
Cena leka
proizvodnje na veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
V08AB03
joksaglat
megluimin+joksagl
at natrijum
HEXABRIX 320
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (320 mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.466,20
-
-
-
V08AB03
joksaglat
megluimin+joksagl
at natrijum
HEXABRIX 320
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (320
mg/ml)
Guerbet
Francuska
2.784,50
-
-
-
NAPOMENA
V08AB05
STAC
jopromid
0194292
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 300
rastvor za infuziju
10 po 50 ml (300)
Schering AG
Nemačka
17.128,80
-
-
-
0194293
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 300
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (300)
Schering AG
Nemačka
34.257,70
-
-
-
0194255
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
10 po 50 ml (370)
Schering AG
Nemačka
19.015,70
-
-
-
0194258
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
10 po 100 ml (370)
Schering AG
Nemačka
38.031,40
-
-
-
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
76.062,80
-
-
-
0194257
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
boca staklena, 10 po
200 ml (370 mg
joda/ml)
0194259
V08AB05
jopromid
ULTRAVIST 370
rastvor za infuziju
boca staklena, 8 po 500
ml (768,86 mg/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
151.743,30
-
-
-
NAPOMENA
V08AB07
STAC
joversol
0199406
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
10 po 50 ml sa 300 mg
joda/ml (63.6%)
Tyco Healthcare
Kanada
9.869,40
-
-
-
0199411
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 10 po 75 ml (300
mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
14.804,10
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 100ml
(300mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
19.738,80
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 150 ml
(300 mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
29.608,20
-
-
-
0199413
0199412
V08AB07
V08AB07
joversol
joversol
OPTIRAY 300
OPTIRAY 300
Strana 87
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0199415
ATC
V08AB07
INN
joversol
Zaštićeno ime
leka
OPTIRAY 300
Država
Cena leka
proizvodnje na veliko za
leka
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
39.477,60
-
-
-
Kanada
49.347,00
-
-
-
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
rastvor za injekciju
boca, 10 po 200 ml
(300 mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
Tyco HealthCare
0199416
V08AB07
joversol
OPTIRAY 300
rastvor za injekciju
boca, 5 po 500 ml (300
mg joda/ml)
0199407
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
rastvor za injekciju
10 po 50 ml sa 350 mg
joda/ml (74.2%)
Tyco Healthcare
Švajcarska
9.869,40
-
-
-
rastvor za injekciju
boca, 10 po 100 ml
(350 mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
19.738,80
-
-
-
Tyco HealthCare
Kanada
39.477,60
-
-
-
0199408
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
0199409
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
rastvor za injekciju
boca, 10 po 200 ml
(350 mg joda/ml)
0199410
V08AB07
joversol
OPTIRAY 350
rastvor za injekciju
boca, 5 po 500 ml (350
mg joda/ml)
Tyco HealthCare
Kanada
49.347,00
-
-
-
XENETIX 300
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (300 mg/ml)
Guerbet
Francuska
1.862,70
-
-
-
Guerbet
Francuska
3.725,50
-
-
-
NAPOMENA
V08AB11
0199480
V08AB11
STAC
jobitridol
jobitridol
0199481
V08AB11
jobitridol
XENETIX 300
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (300
mg/ml)
0199482
V08AB11
jobitridol
XENETIX 350
rastvor za injekciju
1 po 50 ml (350 mg/ml)
Guerbet
Francuska
2.014,80
-
-
-
rastvor za injekciju
1 po 100 ml (350
mg/ml)
Guerbet
Francuska
4.029,60
-
-
-
0199483
V08AB11
NAPOMENA
V08B
V08BA
V08BA02
jobitridol
XENETIX 350
STAC
Kontrastna sredstva bez joda (X-zraci)
Kontrastna sredstva sa barijum sulfatom
barijum sulfat
3192102
V08BA02
barijum sulfat
BARIJUM SULFAT
oralna/rektalna
suspenzija
boca staklena, 1 po 200 Hemofarm Koncern
ml (1g/ml)
"Zorka Pharma" a.d.
Republika
Srbija
152,60
-
-
-
3192101
V08BA02
barijum sulfat
BARIJUM SULFAT
oralna/rektalna
suspenzija
kontejner plastični, 1 po
5 l (1g/ml)
Republika
Srbija
2.680,20
-
-
-
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Strana 88
Lista B - Grupa V. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL
0199430
ATC
V08C
V08CA
V08CA01
V08CA01
NAPOMENA
V08CA02
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
Kontrastna sredstva za magnetnu rezonancu
Paramagnetna kontrastna sredstva
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina)
gadopentetat
dimeglumin
(gadopentetinska
kiselina)
MAGNEVIST
rastvor za injekciju
bočica, 10 po 20 ml
(469,01 mg/ml)
Schering AG
Nemačka
58.468,40
-
-
-
STAC
gadoterična kiselina
0199475
V08CA02
gadoterična
kiselina
DOTAREM
rastvor za injekciju
15 ml po (0,5 mmol/ml)
Guerbet
Francuska
3.739,00
-
-
-
0199476
V08CA02
gadoterična
kiselina
DOTAREM
rastvor za injekciju
20 ml po (0,5 mmol/ml)
Guerbet
Francuska
4.865,60
-
-
-
NAPOMENA
V08CA09
STAC
gadobutrol
0199485
V08CA09
gadobutrol
GADOVIST
rastvor za injekciju
5 po 15 ml (1,0
mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
49.923,50
-
-
-
0199486
V08CA09
gadobutrol
GADOVIST
rastvor za injekciju
10 po 30 ml (1,0
mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
208.439,00
-
-
-
rastvor za injekciju
napunjen injekcioni
špric, 5 po 7,5 ml
(604,72 mg/ml, 1
mmol/ml)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
26.204,90
-
-
-
0199487
V08CA09
NAPOMENA
gadobutrol
GADOVIST
STAC
Strana 89
Download

4_ Lista B