ERASMUS MUNDUS EUROWEB
EUROWEB – EUropean Research and educatiOnal collaboration with WEstern Balkan
Osnovne informacije:
EUROWEB - projekat kreiran u okviru ERASMUS MUNDUS akcija 2 programa
CILJ - akademska mobilnost između zemalja EU i Zapadnog Balkana u obrazovanju i
istraživanjimа
KOORDINATOR: Univerzitet Malardalen iz Švedske
KONZORCIJUM: 17 univerziteta ( 9 iz EU i 8 sa Zapadnog Balkana)
1. Univerzitet Malardalen, Švedska (koordinator)
2. Univerzitet u Akvili, Italija
3. Vrije Univerzitet u Amsterdamu, Holandija
4. Univerzitet u Paderbornu, Njemacka
5. Univerzitet Abo Akademi, Finska
6. Univerzitet u Sofiji Sv. Kliment Ohridski, Bugarska
7. Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija
8. Vestminsterski univerzitet, Velika Britanija
9. Univerzitet na Balearskim ostrvima, Španija
10. Univerzitet “Mediteran” Podgorica, Crna Gora
11. Univerzitet u Beogradu, Srbija
12. Univerzitet u Nišu, Srbija
13. Univerzitet u Sarajevu, BiH
14. Univerzitet u Mostaru, BiH
15. Univerzitet u Banjoj Luci, BiH
16. Univerzitet Sv. Cirilo i Metodije u Skoplju, Makedonija
17. Univerzitet u Elbasanu “Aleksander Džuvani”, Albanija
CILJNE GRUPE:
Ciljna grupa 1: studenti I i II ciklusa, doktoranti, post-doktoranti, akademsko i
administrativno osoblje partnerskih univerziteta
Ciljna grupa 2 : državljani zemalja Zapadnog Balkana koji su studenti II ciklusa i
doktoranti nekog drugog univerziteta Zapadnog Balkana van konzorcijuma
Ciljna grupa 3 : državljani zemalja Zapadnog Balkana, studenti II ciklusa i doktoranti
nekog drugog univerziteta Zapadnog Balkana van konzorcijuma, koji su pripadnici tzv.
ranjivih grupa
EUROWEB stipendija obuhvata:
1. Troškove školarine na univerzitetu na kom se boravi
2. Putne troškove
3. Mjesečnu naknadu za troškove života u inostranstvu za vrijeme trajanja mobilnosti
4. Osiguranje
Mjesečne naknade za troškove života su:
Tip mobilnosti
Mjesečna naknada (EUR)
studenti I ciklusa
€ 1000
studenti II ciklusa
€ 1000
doktorandi
€ 1500
post-doktorandi
€ 1800
osoblje
€ 2500
Više informacija i prijavljivanje na sajtu: www.mrtc.mdh.se/euroweb
Download

ЕРАСМУС МУНДУС ЕUROWEB основне информације