TABELARNI PRIKAZ PREDAVANJA u 2013 godini
ORGANIZATOR
MOSTAR
MEDICINSKI FAKULTET
MOSTAR
LIJEČNIKČA/LJEKARSKA
KOMORA HNŽ/K
TEMA
PREDAVANJA
MINI SIMPOZIJ:
Novosti u
ginekologiji
STRUČNO
PREDAVANJE:
DATUM
PREDAVANJA
BROJ
CERTIFIKATA
IZDATO
29.01.2013
01 - 120
120
14.02.2013
121 - 160
PONIŠTENO
BODOVANJE PREDAVANJA
AKTIVNO
PASIVNO
0
10
5
36
4
5
3
Hiperbarična
oksigenacija
Farmaceutska kompanija
TAKEDA GmbH
Inovativni terapijski
pristup iz
farmaceutske
kompanije Takeda
28.02.2013
161 - 280
115
5
10
3
Farmaceutska kompanija
Rosuvastatin i
Ramipril u
savremenom/suvremen
om tretmanu KV
bolesti
19.03.2013
281 - 360
80
0
10
3
Mjesto
levosimendana u
liječenju akutnog
zatajenja srca
25.03.2013
361 - 460
57
43
10
3
02.04.2013
461 - 500
28
12
5
3
02.04.2013
501 - 540
18
22
5
3
KRKA
Farmaceutska kompanija
MEDIS
Farmaceutska kompanija
GLAXOSMITHKLINE
INTREAKTIVNA
RADIONICA U
KONJICU
Farmaceutska kompanija
GLAXOSMITHKLINE
INTREAKTIVNA
RADIONICA U
MOSTARU
GLAXOSMITHKLINE
INTREAKTIVNA
RADIONICA U
MOSTARU
03.04.2013
541 - 580
27
13
5
3
UDRUŽENJE/UDRUGA
KARDIOLOGA BiH
SIMPOZIJ:
Atrijalna fibrilacija
04.04.2013
581 – 710
126
4
10
5
Farmaceutska kompanija
INTREAKTIVNA
RADIONICA U
MOSTARU
16.04.2013
711 - 750
40
0
5
3
Savremene/suvreme
ne smjernice u
farmakoterapiji
18.04.2013
751 - 860
93
17
10
3
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
Tromboza venskih
sinusa
04.04.2013
861 - 872
12
0
5
1
UDRUŽENJE/UDRUGA
GINEKOLOGA I
PERINATOLOGA F BiH
Mostarski dani
reproduktivne
medicine
20. i 21.04.2013
873 - 1055
119
64
15
10
Farmaceutska kompanija
GLAXOSMITHKLINE
INTREAKTIVNA
RADIONICA U
KONJICU
23.04.2013
1056 - 1099
36
8
5
3
BHAAAS
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
R.M.C. „ Dr. Safet Mujić“
DOM ZDRAVLJA MOSTAR
Simpozij iz
porodične/obiteljske
medicine
1100 - 1200
100
0
25
10
BHAAAS
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
R.M.C. „ Dr. Safet Mujić“
Simpozij iz opće
medicine
1201 - 1300
100
0
25
10
Farmaceutska kompanija
GLAXOSMITHKLINE
Farmaceutska kompanija
FARMAVITA
24.04.2013
25.04.2013
BHAAAS
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
R.M.C. „ Dr. Safet Mujić
IV. Internacionalni
simpozij iz
ortopedije
BHAAAS
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
R.M.C. „ Dr. Safet Mujić“
25. i 26.04.2013
1301 – 1400
96
4
25
10
Simpozij iz
pedijatrije
26.04.2013
1401 - 1500
56
44
25
10
BHAAAS
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
R.M.C. „ Dr. Safet Mujić“
V. Internacionalni
simpozij iz
onkologije
26.04.2013
1501 - 1600
63
37
25
10
BHAAAS
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
R.M.C. „ Dr. Safet Mujić“
V. Internacionalni
simpozij iz
neurohirurgije/
neurokirurgije
26. i 27.04.2013
1601 - 1700
79
21
25
10
BHAAAS
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
R.M.C. „ Dr. Safet Mujić
Simpozij iz
intenzivne medicine
26. i 27.04.2013
1701 - 1800
100
0
25
10
BHAAAS
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
R.M.C. „ Dr. Safet Mujić
Simpozij iz dječje i
adolescentne
psihijatrije i
psihologije
27.04.2013
1801 - 1900
78
22
25
10
Farmaceutska kompanija
GLAXOSMITHKLINE
ŠKOLA SPIROMETRIJE
14.05.2013
1901 - 1960
28
32
5
3
Farmaceutska kompanija
GLAXOSMITHKLINE
INERAKTIVNA
RADIONICA U
ČAPLJINI
1961 - 1990
13
17
5
3
Farmaceutska kompanija
GLAXOSMITHKLINE
INERAKTIVNA
RADIONICA U
MEĐUGORJU
1991 - 2070
73
7
5
3
16.05.2013
17. i 18.05.2013
Udruženje/udruga
gastroenterologa i hepatologa
BiH
Simpozij sa
odabranim
poglavljima iz
gastroenterologije
24. i 25.05.2013
2071 - 2244
172
2
15
10
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KLINIKA ZA DJEČJU
HIRURGIJU/KIRURGIJU Dr. von
X. SIMPOZIJ IZ DJEČJE
HIRURGIJE/KIRURGIJ
E I UROLOGIJE
30 i 31.05.2013
2245 - 2480
230
0
25
10
08.06.2013
2481 - 2600
120
0
15
10
2601 - 2641
40
0
25
10
2642 – 2750
108
0
15
10
Haunerschen Kinderspital
Minhen
KLINIČKA BOLNICA MOSTARKLINIKA ZA PSIHIJATRIJU i
UDRUŽENJE/UDRUGA
PSIHIJATARA BiH
SIMPOZIJ:
X. MOSTARSKA
PSIHIJATRIJSKA
SUBOTA
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KLINIKA ZA DJEČJU
HIRURGIJU/KIRURGIJU Dr. von
Dopuna nedostajućih
certifikata za Simpozij:
X. Simpozij iz dječje
hirurgije/kirurgije i
urologije
30 i 31.05.2013
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
KLINIKA ZA ORTOPEDIJU i
MEDICINSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
SIMPOZIJ:
Komplikacije liječenja
u zglobno koštanoj
kirurgiji/hirurgiji
20. i 21.09.2013
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR I
UDRUGA ZA DOWN SINDROM
I.Simpozij o down
sindromu u
Hercegovini
27.09.2013
2751 – 2850
44
56
7
3
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
UDRŽENJE/UDRUGA
KARDIOLOGA HNK/Ž
SIMPOZIJ POVODOM
DANA SRCA:
KARDIOVASKULARNE
BOLESTI
27.09.2013
2851 - 2960
100
25
7
3
Farmaceutska kompanija
ROCHE d.o.o.- ROCHE
L.t.d.
Stručno predavanje:
Savremeni pristup u
tretmanu malignih
oboljenja
2961 - 3060
100
13
7
3
Haunerschen Kinderspital
Minhen
Dopuna
08.10.2013
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR
MEDICINSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR –
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU
KLINIČKA BOLNICA MOSTAR i
MEDICINSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
DOM ZDRAVLJA MOSTAR
SIMPOZIJ:
Liječenje raka vrata
maternice i raka
endometrija
SIPOZIJ: XII
Psihijatrijski dani
BiH
Simpozij:
Helicobacter Pylori
FAMI predavanja
09.11.2013
3061 - 3170
110
0
10
5
15. i 16.11.2013
3171 - 3300
130
0
15
7
21.11.2013
3301 - 3400
100
0
10
5
31
0
5
3
Od
januara/sječnja
2013 –
decembra/prosin
ca 2013
3401 - 3431
Download

Statistika predavanja 2013.godini