Statistika návštěvnosti
Mariánské Lázně
KIS Mariánské Lázně s.r.o.
28.8.2013
Zdroje dat
ČSÚ
 Městské infocentrum

Návštěvnost a přenocování
Hromadná ubytovací zařízení
Mariánské Lázně 2000 - 2012
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2000
2001
2002
2003
Počet příjezdů hostů
2004
2005
z toho rezidenti
2006
2007
2008
Počet přenocování
2009
2010
z toho rezidenti
2011
2012
Návštěvnost a přenocování
Hromadná ubytovací zařízení
Mariánské Lázně 2010 - 2012
1 300 000
1 150 000
1 000 000
850 000
700 000
550 000
400 000
250 000
100 000
2010
Počet příjezdů
hostů
210 041
z toho
rezidenti
47 350
Počet
přenocování
1 213 076
z toho
rezidenti
226 472
2011
215 689
47 807
1 219 760
211 628
2012
236 791
62 472
1 294 755
247 435
Přenocování a délka pobytu
Mariánské Lázně
Přenocování a délka pobytu 2000-2012
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Průměrný počet
přenocování
Průměrná doba
pobytu
Příjezdy dle
ČSÚ a IC
Příjezdy 2005 - 2012
250 000
TIC Mariánské Lázně eviduje
počty návštěvníků od roku
2005.
Zatímco dle statistik ČSÚ
celkové příjezdy do
Mariánských Lázní stabilně
rostou (příjezdy nepoklesly
ani v době ekonomické krize
v roce 2009), počty
návštěvníků IC od roku 2010
klesají.
200 000
150 000
ČSÚ
IC
100 000
50 000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Návštěvnost infocentra
Návštěvnost infocentra 2011 - 2013
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Leden
Únor
4 957
Březe Duben Květe
n
n
7 790 8 895 9 214
Červe Červe Srpen
Září
Říjen
n
nec
9 588 12 920 15 418 12 003 9 439
Listop
ad
7 237
Prosin Celke
ec
m
4 173 104 85
2011 3 216
2012 3 794
5 284
7 709
8 522
9 540
8 648 11 488 16 466 12 023 8 694
6 091
3 765 102 02
2013 2 994
5 443
7 677
7 741
8 919
8 050 10 932 11 982
0
0
0
0
63 738
Návštěvnost infocentra
Struktura návštěvníků
2011-2013
Struktura
návštěvníků IC
TIC Mariánské Lázně je
součástí systému
monitoringu návštěvnosti
ve spolupráci s
CzechTourism a ČSÚ od
roku 2011. Do té doby
evidovalo pouze celkové
počty návštěvníků.
160000
140000
120000
66,44%
33,56%
64,88%
35,12%
62,03%
100000
80000
90651
96800
60000
37,97%
56053
40000
2011
Celkem
2012
rezidenti
2013 k 28.8.
nerezidenti
Návštěvnost infocentra
Počet zahraničních návštěvníků za
rok 2011: 60 229
558
658
669
1013
798
401
403
502
403
154
Německo
Rusko
Francie
USA
22650
38%
Počet zahraničních návštěvníků za
rok 2012: 62 803
Japonsko
32232
54%
Slovensko
Polsko
Nizozemí
Velká Británie
Čína
414
408
639
Německo
300
222
807
Rusko
Slovensko
USA
26819
43%
32060
51%
Velká
Británie
Polsko
Nizozemí
Japonsko
Návštěvnost infocentra
Počet zahraničních návštěvníků za rok
2013 (do 28.8.): 34 770
Německo
286 192
140
161
297
Rusko
Japonsko
586 217 74
Francie
Slovensko
15527
45%
17111
49%
USA
Nizozemí
Polsko
Rakousko
Velká
Británie
KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Městské infocentrum
tel. 354 622 474
infocentrum @kisml.cz
Zpracovala:
Bc. Barbora Tintěrová
[email protected]
Download

Statistika návštěvnosti Mariánské Lázně