Dobitnici konkursa za raspodelu sredstava nevladinim
organizacijama-udruženjima građana u opštini Čoka, namenjena za
realizaciju programa i projekata u 2013. godini
Podnosilac prijave
Naziv projekta
Fudbalski klub „Jadran“ Sanad
Udruž. žena „Arvačka“ Jazovo
„Fudbal se vraća u Sanad“
„Renoviranje prostorija
udruženja“
„Istorijski-književni put Kalman
Lajoša“
Jednodn. turnir u fudbalu
omladine Padej i omladine Čoke
Jednodn. edukacija: održavanje
uzgoja ovaca u sad. uslovima
Organizacija 6. međunar.karate
turnira Čoka 2013 u Čoki
Real.republičkog A i B
kalendara takmičenja za 2013. g
Stari zanati
50.000,00
Dani vina i rakije - edukacija
40.000,00
Opremanje omladinskog kluba u
Jazovu
Rekonstrukcija narodne nošnje
Čajanka na seoski način
Peti advent u Vrbici – božoćni
sajam suvenira i ruč.ra
Četvrti međunar.trad. festival
prol. belog luka u Vrbici
Obezbeđ.uslova za realiz.
Tradicionalnog let.kampa
Fudbal je i naša radost
Prva faza izgradnje letnje
pozornice sa pom. objektom
Međ.turnir „Prijatelji rukometa
2013“
8. Međun.festival dobošara
„Daje se na znanje“
Oteto od zaborava
50.000.00
Udruž. građana „Zlatna buba“ Vrbica
FK“Tisa“ Padej
Udruženje stočara „Vojvodina“ Padej
Karate klub „Čoka“ Čoka
Karate klub „Čoka“ Čoka
Udruž.građana „Razvoj sela - RASEL“
Čoka
Udruž. voćara i vinograda“Kalem“
Čoka
Omlad.organizacija „Svetlost“ Jazovo
KUD „Sveti Sava“ Čoka
Udruženje žena „Neven“ Sanad
Udruženje žena „Đurđevak“ Vrbica
UPP“Vrbički prol.beli luk“ Vrbica
MKK“Tisasentmikloš“ Ostojićevo
FK“Čoka“ Čoka
MKK „Takač Rafael“ Padej
Rukometni klub „Sloga“ Ostojićevo
KIU“Čokanski dobošari“ Čoka
Udruž.likovnih umetnika „Paleta“
Čoka
Predlog za
odobravanje
sredstva/RSD
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
60.000,00
40.000,00
60.000,00
30.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
80.000,00
100.000,00
200.000,00
40.000,00
Udrženje „Orpheus“ Čoka
KD „Mora Ferenc“ Čoka
Teatar „TO“ Ostojićevo
Klub malog fudbala Čoka 2012
KD „Crna Bara“ Crna Bara
USR“ Tisa 130“ Sanad
Opšte udruž. penzionera Čoka
Udruženje „Orpheus“ Čoka
FK „Sloga“ Ostojićevo
Šahovski klub „Proleter“ Čoka
KD „Petefi Šandor“Banatski Monoštor
Ekološko udruženje „Čoka“ Čoka
KUD“Vuk Karadžić“ Sanad
Stonoteniski klub Čoka
Lovačko udruženje „Padej“ Padej
DVD „Padej“ Padej
Udruženje lovaca „Ostojićevo“
Ostojićevo
Gastro klub „Banka Bači“ Čoka
UKUPNO:
Peti međun. festival „Danko
Pišta“
15. dečiji folklorni kamp
Banatski Monoštor 2013
Etnologija za najmlađe –
pozor.predstava „Opanak i gunj“
Noćni turnir u malom fudbalu u
Čoki
Kukuruzijada 2013
Školica pecanja
Zlatna svadba u Čoki
Memorialni kult. program
Memorijalni turnir u malom
fudb.“Jovan Banov – Kuvar“
Internet ogledalo
65.godiš.postojanja društva i
postavljanje spomenika pesniku
„Jamurina“ zaštićeno stanište
autoht.riba i barske kornjače
Nabavka nošnji
50. godina uspeha, proslava
jubileja
Adaptacija prostorija doma u
hladnjaču
Nabavka goriva, rad orkestra i
rekonstrk.krova šupe
Nabavka fazanskih pilića 600
kom za potr.članova i turista
Drugo međ. takmičenje u
kuvanju ovčijeg perkelta
50.000,00
80.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
35.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
25.000,00
1.690.000,00
Download

Dobitnici konkursa za raspodelu sredstava nevladinim