Република Србија
Универзитет у Нишу
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 13 – 3598
У Нишу, 13.05.2013. године
Председник Изборног већа Медицинског факултета у Нишу
С А З И В А
II седницу Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Нишу
у 2013. години
Седница ће се одржати у ЧЕТВРТАК 16.05.2013. године, са почетком у 12 часова у
новом амфитеатру Медицинског факултета
За ову седницу предлаже се следећи
1.
2.
3.
4.
5.
Д н е в н и р е д:
Усвајање записника са I седнице Изборног већа у 2013. години одржане
29.01.2013. године
Доношење предлога одлука о образовању комисија за избор наставника и
доношење одлука о образовању комисија за избор сарадника по конкурсу од
28.03.2013. године
Доношење одлука о избору у звање сарадника по конкурсу од 05.12.2012.
године
Утврђивање оцена из члана 136. став 6. Статута Медицинског факултета за
избор у звање наставника:
- по конкурсу од 30.03.2012. године,
- по конкурсу од 05.12.2012. године
Доношење предлога одлука о избору у звање наставника:
- по конкурсу од 30.03.2012. године,
- по конкурсу од 05.12.2012. године
6. Поступање по Закључку Научно-стручног већа за медицинске науке
Универзитета у Нишу број 8/19-01-001/13-040 од 07.03.2013.године (Фотокопија
Закључка у прилогу материјала)
2. Доношење предлога одлука о образовању комисија за избор наставника и
доношење одлука о образовању комисија за избор сарадника по конкурсу од
28.03.2013. године за следеће уже научне области:
1. УНО ПЕДИЈАТРИЈА – један редовни професор
1. Проф. др Борислав Каменов, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Гордана Костић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Драган Здравковић, редовни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
2. УНО ХИРУРГИЈА – анестезиологија – два ванредна професора
1.
Проф.
др
Милан
Вишњић,
редовни
професор
Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Невена Калезић, ванредни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Предраг Ромић, редовни професор Војномедицинске
академије у Београду, члан, Научна област медицинске науке
4. Проф. др Весна Бумбаширевић, ванредни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
5. Проф. др Милорад Митковић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, дописни члан САНУ, члан, Научна област медицинске
науке
3. УНО ПЕДИЈАТРИЈА – један ванредни професор
1. Проф. др Борислав Каменов, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Емилија Голубовић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Недељко Радловић, редовни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
4. УНО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА – један ванредни професор
1. Проф. др Милан Станковић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Мишко Живић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Рајко Јовић, редовни професор Медицинског факултета у
Новом Саду, члан, Научна област медицинске науке
5. УНО ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАРОДОНТОЛОГИЈА – два доцента
1. Проф. др Драгиња Којовић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област стоматолошке науке
2. Проф. др Љиљана Кесић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област стоматолошке науке
3. Проф.
др
Божидар
Димитријевић,
редовни
професор
Стоматолошког факултета у Београду, члан, Научна област стоматолошке
науке
6. УНО АНАТОМИЈА – један асистент
1. Проф. др Љиљана Васовић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Слободан Малобабић, редовни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Слободан Влајковић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
7. УНО ФИЗИОЛОГИЈА – један асистент
1. Проф. др Славимир Вељковић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Мирко Росић, редовни професор Медицинског факултета
у Крагујевцу, члан, Научна област медицинске науке
3. Доц. др Ненад Стојиљковић, доцент Медицинског факултета у Нишу,
члан, Научна област медицинске науке
8. УНО БИОХЕМИЈА – један асистент
1. Проф. др Татјана Цветковић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Доц. др Душан Соколовић, доцент Медицинског факултета у Нишу,
члан, Научна област медицинске науке
3. Доц. др Ана Савић - Радојевић, доцент Медицинског факултета у
Београду, члан, Научна област медицинске науке
9. УНО ПАТОФИЗИОЛОГИЈА – један асистент
1. Проф. др Стојан Радић, редовни професор Медицинског факултета
у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Маја Милојковић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Снежана Жунић Божиновски, редовни професор
Медицинског факултета у Београду, члан, Научна област медицинске
науке
10. УНО ФАРМАКОЛОГИЈА – један асистент
1. Проф. др Зорица Јовић, редовни професор Медицинског факултета
у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Гордана Пешић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Драган Миловановић, редовни професор Медицинског
факултета у Крагујевцу, члан, Научна област медицинске науке
11. УНО ФАРМАЦИЈА – Броматологија – један асистент
1. Проф. др Душица Стојановић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Душанка Китић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област фармацеутске науке
3. Проф. др Будимка Новаковић, редовни професор Медицинског
факултета у Новом Саду, члан, Научна област медицинске науке
12. УНО ФАРМАЦИЈА – Токсикологија – један асистент
1. Проф. др Милан Јокановић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област хемијске науке
2. Проф. др Горан Николић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област хемијске науке
3. Проф. др Весна Килибарда, ванредни професор Војномедицинске
академије у Београду, члан, Научна област фармацеутске науке
13. УНО ФАРМАЦИЈА – Фармакокинетика – један асистент
1. Проф. др Милан Јокановић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област хемијске науке
2. Проф. др Момир Миков, редовни професор Медицинског факултета
у Новом Саду, члан, Научна област медицинске науке
3. Доц. др Радмила Величковић - Радовановић, доцент Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област фармацеутске науке
14. УНО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – један асистент
1. Проф. др Драган Ђорђевић, редовни професор Природно –
математичког факултета у Нишу, председник, Научна област математичке
науке
2. Проф. др Драгана Цветковић - Илић, редовни професор Природно –
математичког факултета у Нишу, члан, Научна област математичке науке
3. Проф. др Ивана Ђоловић, ванредни професор Техничког факултета у
Бору, члан, Научна област математичке науке
15. УНО ХИРУРГИЈА – дигестивна хирургија – један асистент
1. Проф. др Мирослав Стојановић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Горан Станојевић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Томислав Ранђеловић, редовни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
16. УНО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА – један асистент
1. Проф. др Љиљана Алексов, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област стоматолошке науке
2. Проф. др Стеван Игић, редовни професор Медицинског факултета у
Нишу, члан, Научна област стоматолошке науке
3. Проф. др Дубравка Марковић, редовни професор Медицинског
факултета у Новом Саду, члан, Научна област стоматолошке науке
17. УНО БИОХЕМИЈА – два асистента до 1/3 радног времена
1. Доц. др Татјана Јевтовић - Стоименов, доцент Медицинског факултета
у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Доц. др Душан Соколовић, доцент Медицинског факултета у Нишу,
члан, Научна област медицинске науке
3.Проф. др Татјана Симић, редовни професор Медицинског факултета
у Београду, члан, Научна област медицинске науке
18. УНО РАДИОЛОГИЈА – један клинички асистент
1. Проф. др Петар Бошњаковић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Сања Стојановић, редовни професор Медицинског
факултета у Новом Саду, члан, Научна област медицинске науке
3. Доц. др Зоран Радовановић, доцент Медицинског факултета у Нишу,
члан, Научна област медицинске науке
19. УНО
ИНТЕРНА
МЕДИЦИНА
–
кардиологија
НБ
Клиника
кардиоваскуларне болести КЦ Ниш – један клинички асистент
за
1. Проф. др Стеван Илић, редовни професор Медицинског факултета у
Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Лазар Тодоровић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Синиша Павловић, ванредни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
20. УНО НЕУРОЛОГИЈА – један клинички асистент
1. Проф. др Зоран Перић, редовни професор Медицинског факултета
у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Мирјана Спасић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Марина Светел, ванредни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
21. УНО ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ – један
клинички асистент
1. Доц. др Душан Лазаревић, доцент Медицинског факултета у Нишу,
председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Јулијана Николић Поповић, ванредни професор
Медицинског факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у
Нишу, члан, Научна област медицинске науке
22. УНО ХИРУРГИЈА – ортопедија – један клинички асистент
1. Проф. др Милорад Митковић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, дописни члан САНУ, председник, Научна област
медицинске науке
2. Проф. др Марко Бумбаширевић, редовни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
3. Доц. др Саша Миленковић, доцент Медицинског факултета у Нишу,
члан, Научна област медицинске науке
23. УНО АНАТОМИЈА – један сарадник у настави
1. Проф. др Љиљана Васовић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Слободан Малобабић, редовни професор Медицинског
факултета у Београду, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Слободан Влајковић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
24. УНО ХЕМИЈА – један сарадник у настави
1. Проф. др Горан Николић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област хемијске науке
2. Проф. др Мирјана Абрамовић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област хемијске науке
3. Проф. др Снежана Митић, редовни професор Природно математичког факултета у Нишу, члан, Научна област хемијске науке
25. УНО ПАТОФИЗИОЛОГИЈА – један сарадник у настави
1. Проф. др Владмила Бојанић, редовни професор Медицинског
факултета у Нишу, председник, Научна област медицинске науке
2. Проф. др Борис Ђинђић, ванредни професор Медицинског
факултета у Нишу, члан, Научна област медицинске науке
3. Проф. др Снежана Жунић Божиновски, редовни професор
Медицинског факултета у Београду, члан, Научна област медицинске
науке
3. Доношење одлука о избору у звање сарадника по конкурсу од 05.12.2012.
године за следеће уже научне области:
1. УНО АНАТОМИЈА – један асистент
Кандидат: Др. мед. Миљана Павловић, асистент
Известилац: Проф. др Светлана Антић
2. УНО ХЕМИЈА – један асистент
Кандидат: Мр сци. Александар Веселиновић, асистент
Известилац: Проф. др Горан Николић
3. УНО БИОЛОГИЈА - Ботаника – један асистент
Кандидат: Дипл. биолог Јелена Матејић, асистент
Известилац: Проф. др Владимир Ранђеловић, Природно-математички
факултет у Нишу
4. УНО ИМУНОЛОГИЈА – два асистента
Кандидати: Др сци. мед. Тања Џопалић, асистент и др. мед. Ирена
Димов, асистент
Известилац: Проф. др Миодраг Чолић
5. УНО МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА – један асистент
Кандидат: Др. мед. Милена Богдановић, асистент
Известилац: Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић
4. Утврђивање оцена из члана 136. став 6. Статута Медицинског факултета за
избор у звање наставника:
- по конкурсу од 30.03.2012. године за следећег кандидата:
Др сци. мед. Александар Димић, ванредни професор за УНО Интерна
медицина - реуматологија – избор једног наставника у једно од
наставничких звања
- по конкурсу од 05.12.2012. године за следеће кандидате:
1. Др сци. Горан Николић, ванредни професор за УНО Хемија – Физичка
хемија – избор једног редовног професора
2. Др сци. Славица Сунарић, доцент за УНО Хемија – Аналитика лекова –
избор једног ванредног професора
3. Др сци. Бранимир Живковић, ванредни професор за УНО Физика – избор
једног ванредног професора
5. Доношење предлога одлука о избору у звање наставника:
- по конкурсу од 30.03.2012. године за следећу ужу научну област:
УНО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – реуматологија – један наставник за избор у
једно од наставничких звања
Кандидат: Др сци. мед. Александар Димић, ванредни професор
Известилац: Проф. др Лана Мачукановић Голубовић
- по конкурсу од 05.12.2012. године за следеће уже научне области:
1. УНО ХЕМИЈА – Физичка хемија – један редовни професор
Кандидат: Др сци. Горан Николић, ванредни професор
Известилац: Проф. др Весна Кунтић, Фармацеутски факултет у Београду
2. УНО ХЕМИЈА – Аналитика лекова – један ванредни професор
Кандидат: Др сци. Славица Сунарић, доцент
Известилац: Проф. др Биљана Каличанин
3. УНО ФИЗИКА – један ванредни професор
Кандидат: Др сци. Бранимир Живковић, ванредни професор
Известилац: Проф. др Надежда Новаковић, Природно-математички
факултет у Нишу
6. Поступање по Закључку Научно-стручног већа за медицинске науке
Универзитета у Нишу број 8/19-01-001/13-040 од 07.03.2013.године, за
утврђивање предлога комисије за избор једног доцента за УНО Хирургија –
васкуларна хирургија по конкурсу од 19.04.2012. године
Материјал за трећу и пету тачку дневног реда (извештаји комисија, предлози
одлука за избор у звање наставника, приговори и одговор на приговоре) доступан је
члановима Изборног већа на веб сајту Медицинског факултета: www.medfak.ni.ac.rs
Присуствовање седници је радна обавеза сваког члана Изборног већа
(редовни професори, ванредни професори и доценти). Неоправдано одсуство
биће санкционисано.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА
Проф. др Стеван Илић, с.р.
Download

Република Србија Универзитет у Нишу МЕДИЦИНСКИ