RED.
BR.
PROIZVOD
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
JED. MJ.
TEŽINA
kg / j.m.
m'
24,00
6,19
7,24
kom
12,00
1,12
1,31
MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
1
PREDNAPREGNUTI NOSAČ ZA SPREGNUTE KONSTRUKCIJE
2
STROPNA ISPUNA h = 15 cm
ŠLJAKO BLOK
3
ŠLJAKO BLOK 12x20x40 cm
kom
11,00
0,79
0,92
4
ŠLJAKO BLOK 20x20x40 cm
kom
20,00
1,01
1,18
5
ŠLJAKO BLOK 25x20x40 cm
kom
25,00
1,24
1,45
BETONSKI BLOK
6
BET. BLOK 12/20/40 cm
kom
13,00
1,01
1,18
7
BET. BLOK 20/20/40 cm
kom
22,00
1,35
1,58
8
BET. BLOK 25/20/40 cm
kom
27,00
1,57
1,84
LECCA BLOK
9
LECCA BLOK 12/20/40 cm
kom
1,01
1,18
10
LECCA BLOK 20/20/40 cm
kom
1,57
1,84
11
LECCA BLOK 25/20/40 cm
kom
2,03
2,38
12
LECCA BLOK 25/20/38 cm
kom
4,50
5,27
ZVONASTE BETONSKE CIJEVI
13
BETONSKE CIJEVI Φ300/2000 mm
kom
620,00
50,62
59,23
14
BETONSKE CIJEVI Φ400/2000 mm
kom
290,00
62,99
73,70
15
BETONSKE CIJEVI Φ500/2000 mm
kom
400,00
75,37
88,18
16
BETONSKE CIJEVI Φ600/2000 mm
kom
620,00
98,99
115,82
BETONSKE CIJEVI
17
BETOSKE CIJEVI Φ 150/1000 mm
kom
40,00
11,92
13,95
18
BETONSKE CIJEVI Φ 200/1000 mm
kom
55,00
13,73
16,06
19
BETONSKE CIJEVI Φ 300/1000 mm
kom
100,00
18,22
21,32
20
BETONSKE CIJEVI Φ 400/1000 mm
kom
145,00
23,40
27,38
21
BETONSKE CIJEVI Φ 500/1000 mm
kom
200,00
29,36
34,35
22
BETONSKE CIJEVI Φ 600/1000 mm
kom
310,00
40,04
46,85
23
BETONSKE CIJEVI Φ 800/1000 mm
kom
578,00
78,74
92,13
24
BETONSKE CIJEVI Φ 1000/1000 mm
kom
874,00
112,49
131,61
25
BETONSKE CIJEVI Φ 150/500 mm
kom
20,00
7,16
8,38
26
BETONSKE CIJEVI Φ 200/500 mm
kom
30,00
8,24
9,64
27
BETONSKE CIJEVI Φ 300/500 mm
kom
50,00
10,93
12,79
28
BETONSKE CIJEVI Φ 400/500 mm
kom
75,00
14,04
16,43
29
BETONSKE CIJEVI Φ 500/500 mm
kom
100,00
17,62
20,62
30
BETONSKE CIJEVI Φ 600/500 mm
kom
160,00
24,02
28,10
31
BETONSKE CIJEVI Φ 800/500 mm
kom
290,00
47,25
55,28
32
BETONSKE CIJEVI Φ 1000/500 mm
kom
440,00
67,50
78,98
RED.
BR.
PROIZVOD
JED. MJ.
TEŽINA
kg / j.m.
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
NASTAVCI (PRSTENOVI) ZA CIJEVI Φ 1000
33
PRSTEN 20 cm
kom
29,24
34,21
34
PRSTEN 25 cm
kom
36,56
42,78
35
PRSTEN 30 cm
kom
43,87
51,33
36
PRSTEN 35 cm
kom
51,18
59,88
37
PRSTEN 40 cm
kom
58,49
68,43
38
PRSTEN 45 cm
kom
67,50
78,98
NASTAVCI (PRSTENOVI) ZA CIJEVI Φ 800
39
PRSTEN 20 cm
kom
20,48
23,96
40
PRSTEN 25 cm
kom
25,59
29,94
41
PRSTEN 30 cm
kom
30,71
35,93
42
PRSTEN 35 cm
kom
35,83
41,92
43
PRSTEN 40 cm
kom
40,94
47,90
44
PRSTEN 45 cm
kom
47,25
55,28
PRSTENASTO ARMIRANE BETONSKE CIJEVI
45
ARMIRANO BETONSKE CIJEVI Φ600/1000 mm
kom
310,00
53,65
62,77
46
ARMIRANO BETONSKE CIJEVI Φ 800/1000 mm
kom
578,00
105,51
123,45
47
ARMIRANO BETONSKE CIJEVI Φ 1000/1000 mm
kom
874,00
146,57
171,49
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI
48
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI Φ 150/1000 mm
kom
40,00
15,41
18,03
49
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI Φ 200/1000 mm
kom
55,00
17,43
20,39
50
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI Φ 300/1000 mm
kom
100,00
22,05
25,80
51
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI Φ 400/1000 mm
kom
145,00
30,37
35,53
52
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI Φ 500/1000 mm
kom
200,00
38,14
44,62
53
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI Φ 600/1000 mm
kom
310,00
51,97
60,80
54
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI Φ 800/1000 mm
kom
580,00
102,37
119,77
55
DRENAŽNE BETONSKE CIJEVI Φ 1000/1000 mm
kom
875,00
146,23
171,09
kom
298,00
60,75
71,08
kom
428,00
84,36
98,70
25,88
30,28
ZAVRŠNI ELEMENTI ŠAHTA
56
57
ZAVRŠNI KONUSNI ELEM. ŠAHTA (F96x76x60) ZA CIJEV
Φ 800 mm
ZAVRŠNI KONUSNI ELEM. ŠAHTA (F120x80x60) ZA CIJEV
Φ 1000 mm
ARMIRANO BETONSKI POKLOPCI
58
ARMIRANO BETONSKI POKLOPAC ZA ZAVRŠ. ŠAHT Φ 600 mm
kom
59
ARMIRANO BETONSKI POKLOPAC ZA CIJEV Φ 1000 mm
kom
150,00
44,54
52,11
60
ARMIRANO BETONSKI POKLOPAC ZA CIJEV Φ 800 mm
kom
81,00
25,88
30,28
61
ARMIRANO BETONSKI POKLOPAC ZA CIJEV Φ 600 mm
kom
39,00
15,53
18,17
62
ARMIRANO BETONSKI POKLOPAC ZA CIJEV Φ 500 mm
kom
30,68
12,38
14,48
63
ARMIRANO BETONSKI POKLOPAC ZA CIJEV Φ 400 mm
kom
19,50
9,90
11,58
64
ARMIRANO BETONSKI POKLOPAC ZA CIJEV Φ 300 mm
kom
10,92
7,87
9,21
RED.
BR.
PROIZVOD
JED. MJ.
TEŽINA
kg / j.m.
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
BETONSKI IVIČNJACI
65
BETONSKI DVOSLOJNI IVIČNJAK 24x24x80 cm
kom
100,00
13,27
15,53
66
BETONSKI DVOSLOJNI SIVI IVIČNJAK 20x24x80 cm
kom
80,00
7,76
9,08
67
BETONSKI DVOSLOJNI SIVI IVIČNJAK 20x24x40 cm
kom
40,00
4,72
5,52
68
BETONSKI DVOSLOJNI SIVI IVIČNJAK 18x24x80 cm
kom
80,00
7,43
8,69
69
BETONSKI DVOSLOJNI SIVI IVIČNJAK 18x24x40 cm
kom
40,00
4,50
5,27
70
BETONSKI DVOSLOJNI ZELENI IVIČNJAK 18x24x80 cm
kom
80,00
10,02
11,72
71
BETONSKI DVOSLOJNI SIVI IVIČNJAK 12x15x80 cm RAVNI
kom
33,00
3,94
4,61
72
BETONSKI DVOSLOJNI SIVI IVIČNJAK 8x24x100 cm - parkovski
kom
48,00
5,06
5,92
73
BET. IVIČNJAK ZAPREČNI "F3" ŽUTI 18x34x80 cm
kom
98,00
13,05
15,27
74
BET. IVIČNJAK ZAPREČNI "F4" ŽUTI 20x32x80 cm
kom
97,00
20,81
24,35
75
BET. IVIČNJAK ZAPREČNI "F5" ŽUTI 24x28x80 cm
kom
100,50
20,81
24,35
76
BET. IVIČNJAK ZA PROPUSTE 18x24x80 cm
kom
60,00
7,54
8,82
DUŽINA KOMADA REZANIH OD IVIČNJAKA 8/24/100 cm:
77
20 cm
kom
1,41
1,65
78
25 cm
kom
1,77
2,07
79
30 cm
kom
2,12
2,48
80
35 cm
kom
2,48
2,90
81
40 cm
kom
2,84
3,32
82
45 cm
kom
3,18
3,72
83
50 cm
kom
3,55
4,15
84
60 cm
kom
4,25
4,97
RASTER DVOSLOJNI ELEMENTI
85
RASTER SIVI ELEMENT 60x40x10 cm
kom
33,00
4,72
5,52
86
RASTER U BOJI 60x40x10cm
kom
33,00
5,28
6,18
ŠESTOUGAONE PLOČE
87
ŠESTOUGAONE PLOČE d=25 cm stranica dužine 20 cm
kom
5,03
5,89
88
ŠESTOUGAONE PLOČE d=18 cm stranica dužine 20 cm
kom
3,45
4,04
BETONSKE DVOSLOJNE PLOČE
89
BETONSKE SIVE PLOČE 40X40X4 cm
kom
15,00
2,98
3,49
90
BETONSKE CRVENE PLOČE 40x40x4 cm
kom
15,00
3,15
3,69
91
BETONSKE ŽUTE PLOČE 40x40x4 cm
kom
15,00
3,20
3,74
92
BETONSKE ZELENE PLOČE 40x40x4 cm
kom
15,00
3,57
4,18
93
BETONSKE BRAON PLOČE 40x40x4 cm
kom
15,00
3,18
3,72
94
BETONSKE SIVE PLOČE 40x40x6 cm
kom
23,00
4,16
4,87
95
BETONSKE SIVE PLOČE 50x50x5 cm
kom
32,00
5,12
5,99
BETONSKE DVOSLOJNE KULIR PLOČE
96
BETONSKE BIJELE KULIR PLOČE 40x40x4 cm
kom
15,00
4,27
5,00
97
BETONSKE BIJELE KULIR PLOČE 40x40x6 cm
kom
23,00
5,18
6,06
98
BETONSKE BIJELE KULIR PLOČE 50x50x5 cm
BETONSKE CRVENE, CRNE ILI KOMBINOVANE KULIR PLOČE
40x40x4 cm
kom
32,00
6,30
7,37
kom
15,00
4,95
5,79
99
RED.
BR.
PROIZVOD
JED. MJ.
TEŽINA
kg / j.m.
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
100
BETONSKE CRVENE, CRNE ILI KOMBINOVANE KULIR PLOČE
40x40x6 cm
kom
23,00
6,07
7,10
101
BETONSKE CRVENE, CRNE ILI KOMBINOVANE KULIR PLOČE
50x50x5 cm
kom
32,00
7,26
8,49
BETONSKE DVOSLOJNE KULIR PLOČE riječni šljunak
102
BET. KULIR PL. RJEČNI ŠLJ. (4-8) (8-16) 40x40x4cm
kom
15,00
3,83
4,48
103
BET. KULIR PL. RJEČNI ŠLJ. (4-8) (8-16) 40x40x6cm
kom
23,00
4,66
5,45
104
BET. KULIR PL. RJEČNI ŠLJ. (4-8) (8-16) 50x50x5cm
kom
32,00
5,67
6,63
m2
144,00
21,37
25,00
m
2
144,00
22,72
26,58
m
2
144,00
25,88
30,28
m
2
144,00
22,72
26,58
2
BETONSKI DVOSLOJNI OPLOČNICI debljine 6 cm
105
-
ALFA, DELTA, DOKON, DEKOR, ESKO, OKTAVIJA, KASTEL,
KLASIK, ROMB, SINUS, BRIKET(djetelina)
SIVE
CRVENE
ZELENE
ŽUTE
-
BRAON
m
144,00
23,06
26,98
-
CRNE
m2
144,00
22,50
26,33
m2
192,00
25,65
30,01
m
2
192,00
27,27
31,91
m
2
192,00
31,04
36,32
2
BETONSKI DVOSLOJNI OPLOČNICI debljine 8 cm
106
-
"I" , "S" i DONA
SIVE
CRVENE
ZELENE
-
ŽUTE
m
192,00
27,27
31,91
-
BRAON
m2
192,00
27,67
32,37
2
192,00
27,00
31,59
-
CRNE
m
BETONSKA KORITA
107
AB OSMOUGAONO KORITO 100x62 cm-sivo
kom
480,00
141,96
166,09
108
AB KORITO 114x38x30/5 cm-sivo
kom
130,00
73,11
85,54
109
AB NOGAR ZA KORITO 45x45x5 cm-sivo
par
62,00
23,06
26,98
110
AB TERACO BIJELA KORITA 114x38x30/5 cm
kom
130,00
125,99
147,41
111
AB TERACO BIJ. NOGAR ZA KORITO 45x45x5 cm
par
62,00
62,99
73,70
112
AB TERACO SIVA KORITA-RIZLO KOMB. 114x38x30/5 cm
kom
130,00
116,20
135,95
113
AB TERACO SIVI NOGAR ZA KORITO 45x45x5 rizlo kombinacija
par
62,00
59,61
69,74
114
AB TERACO KORITO SVIH BOJA 114x38x30/5 cm RIZLO KOMB.
kom
130,00
123,74
144,78
115
AB NOGAR ZA KORITO SVIH BOJA 45x45x5 cm teraco riz.kom.
par
62,00
61,87
72,39
116
AB KORITO 200x50x60 SA KANELURAMA sivo
kom
461,00
154,11
180,31
117
AB KORITO 100x50x60 SA KANELURAMA sivo
kom
262,00
81,00
94,77
118
AB KORITA SA KAN. 100x40x40 cm - SIVO TERACO
kom
210,00
71,99
84,23
119
AB KORITO SA KANELURAMA TERACO 100x40x40 cm- svih boja
kom
210,00
78,18
91,47
120
AB KOR. SA KAN. SIVA 100x40x40 cm
kom
210,00
60,75
71,08
121
AB KOR. KULIR SA KAN. U BOJI 100x40x40 cm
kom
210,00
123,74
144,78
122
KORITO TIP "A" BIJELO
(ili kombinovano rizlo)
kom
195,00
106,86
125,03
123
124
KORITO TIP "A" SIVI CEM.
KORITO TIP "A" SIVO
(riječni šljunak 4-8 mm)
(natur beton)
kom
kom
195,00
195,00
101,23
65,80
118,44
76,99
RED.
BR.
125
PROIZVOD
JED. MJ.
TEŽINA
kg / j.m.
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
KORITO TIP "B" BIJELO
(ili kombinovano rizlo)
kom
140,00
101,23
118,44
126
KORITO TIP "B" SIVI CEM.
(riječni šljunak 4-8 mm)
kom
140,00
95,62
111,88
127
KORITO TIP "B" SIVO
(natur beton)
kom
140,00
61,94
72,47
128
KORITO TIP "C" BIJELO
(ili kombinovano rizlo)
kom
150,00
89,99
105,29
129
KORITO TIP "C" SIVI CEM.
(riječni šljunak 4-8 mm)
kom
150,00
84,36
98,70
130
KORITO TIP "C" SIVO
(natur beton)
kom
150,00
54,36
63,60
ELEMENTI ZA TERACO KORITA (riječni šljunak 0-16 mm):
131
TIP br. "1" dim. 90x50x5
kom
20,57
24,07
132
TIP br. "2" dim. 30x50x5
ŠLJAKO KORITA SA KANELURAMA
SIVA I U BOJI BEZ DNA
kom
6,94
8,12
133
KORITO 1.
kom
14,29
16,72
134
KORITO 2.
kom
12,94
15,14
135
KORITO 3.
kom
8,32
9,73
136
KORITO 4.
kom
13,73
16,06
137
KORITO 5.
kom
16,20
18,95
138
KORITO 6.
kom
13,73
16,06
139
AB KORITO 7.
kom
42,07
49,22
140
AB KORITO 8.
kom
54,89
64,22
141
AB KORITO 9.
kom
46,90
54,87
142
AB KORITO 10.
ŠLJAKO KORITA SA KANELURAMA
SIVA I U BOJI SA DNOM
kom
61,42
71,86
143
KORITO 1.
kom
18,00
21,06
144
KORITO 2.
kom
14,85
17,37
145
KORITO 3.
kom
9,67
11,31
146
KORITO 4.
kom
18,00
21,06
147
KORITO 5.
kom
22,50
26,33
148
KORITO 6.
kom
17,54
20,52
149
AB KORITO 7.
kom
53,15
62,19
150
AB KORITO 8.
kom
70,53
82,52
151
AB KORITO 9.
kom
67,94
79,49
152
AB KORITO 10.
KULIR KORITA SA KANELURAMA BIJELA
(bijelo rizlo, bijeli cement) BEZ DNA
kom
98,76
115,55
153
AB KORITO 1.
kom
37,67
44,07
154
AB KORITO 2.
kom
36,67
42,90
155
AB KORITO 3.
kom
30,18
35,31
156
AB KORITO 4.
kom
36,25
42,41
157
AB KORITO 5.
kom
47,05
55,05
158
AB KORITO 6.
kom
36,25
42,41
159
AB KORITO 7.
kom
78,48
91,82
160
AB KORITO 8.
kom
100,38
117,44
161
162
AB KORITO 9.
AB KORITO 10.
kom
kom
84,46
119,24
98,82
139,51
RED.
BR.
PROIZVOD
JED. MJ.
TEŽINA
kg / j.m.
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
KULIR KORITA SA KANELURAMA BIJELA
(bijelo rizlo, bijeli cement) SA DNOM
163
AB KORITO 1.
kom
44,75
52,36
164
AB KORITO 2.
kom
41,69
48,78
165
AB KORITO 3.
kom
32,48
38,00
166
AB KORITO 4.
kom
45,32
53,02
167
AB KORITO 5.
kom
57,94
67,79
168
AB KORITO 6.
kom
43,48
50,87
169
AB KORITO 7.
kom
103,52
121,12
170
AB KORITO 8.
kom
123,84
144,89
171
AB KORITO 9.
kom
105,83
123,82
172
AB KORITO 10.
kom
151,62
177,40
158,61
185,57
STOLOVI I KLUPE
173
TERACO STO 200x80x7 SIVI - RJ.ŠLJ.
komplet
310,00
174
TERACO STO 200x80x7 SIVI - rizlo svih boja
komplet
310,00
203,60
238,21
175
TERACO STO 200x80x7 BIJELI
komplet
310,00
277,85
325,08
176
PARKOVSKA KLUPA TIP "2J"
(betonska sjedalica)
komplet
165,00
148,93
174,25
177
PARKOVSKA KLUPA TIP "1J"
(betonska sjedalica)
komplet
180,00
166,25
194,51
178
PARKOVSKA KLUPA TIP "1M"
(betonska sjedalica)
komplet
175,00
138,81
162,41
179
PARKOVSKA KLUPA TIP "2M"
(betonska sjedalica)
komplet
178,00
127,45
149,12
180
NOSAČ KLUPE "TN1" bez sjedalice
kom
73,60
37,12
43,43
181
NOSAČ KLUPE "TN1" sa drvenim sjedalicama
kom
73,60
44,99
52,64
182
NOSAČ KLUPE "TN2" bez sjedalice
kom
104,00
41,62
48,70
183
kom
104,00
49,49
57,90
184
NOSAČ KLUPE "TN2" sa drvenim sjedalicama
Drvena sjedalica za klupu L=200cm bojena sadolinom za TN1 i
TN2, za klupu bez naslona, za klupu tip "T" (4 komada 5x8x200 cm)
komplet
40,50
47,39
185
AB TERACO BIJELA KLUPA TIP "D1"
par
82,58
96,62
186
AB TERACO BIJELA KLUPA TIP "D2"
par
82,16
96,13
187
Drvena sjedalica za klupu L=200cm bojena sadolinom za klupe
"D1"i "D2"
komplet
58,70
68,68
188
AB KLUPA SA NASLONOM SIVA
par
100,00
52,87
61,86
189
AB TER. BIJELA KLUPA SA NASLONOM
- bez sjedalica
par
100,00
128,23
150,03
190
AB TER. SIVA KL. SA NASLONOM RJ.ŠLJ.
- bez sjedalica
par
100,00
76,33
89,31
191
AB. TER. KLUPA SA NASL. RIZLO SVIH BOJA
- bez sjedalica
par
100,00
120,92
141,48
192
AB KLUPA BEZ NASLONA SIVA
par
57,00
42,41
49,62
193
AB TERACO KLUPA BEZ NASLONA
- bez sjedalica
par
57,00
53,65
62,77
194
AB TER. SIVA TIP"T" RIZLO KOMBINOVANO
- bez sjedalica
par
57,00
66,82
78,18
195
AB TER. SIVA TIP"T" RJ.ŠLJ. 0-16
- bez sjedalica
par
57,00
31,83
37,24
196
par
57,00
24,75
28,96
197
AB KLUPA TIP "T" SIVA
- bez sjedalica
Drvena sjedalica za klupu sa naslonom L=200cm bojena
sadolinom (4 kom 5x8x200 cm i 1komad 15x5x200 cm)
54,00
63,18
198
TERACO SIVI STO 115/115 h=80 cm
kom
320,00
184,48
215,84
199
KLUPA UZ STO 115/115 dim. 115/43/40 cm siva teraco
kom
150,00
103,49
121,08
200
201
TERACO BIJELI STO 115/115 h=80 cm
KLUPA UZ STO 115/115 dim. 115/43/40 cm bijela teraco
kom
kom
320,00
150,00
316,32
141,73
370,09
165,82
- bez sjedalica
- bez sjedalica
kompl
RED.
BR.
PROIZVOD
JED. MJ.
TEŽINA
kg / j.m.
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
202
OKRUGLI TERACO SIVI STO R=140 h=80 cm
kom
300,00
258,72
302,70
203
kom
150,00
129,36
151,35
204
POLUKRUŽNA KLUPA UZ OKRUGLI STO - siva teraco
POLUKRUŽNA KLUPA SA NASLONOM UZ OKRUGLI STO
- siva teraco
145,10
169,77
205
OKRUGLI STO R=140 h=80cm bijeli teraco
kom
300,00
321,15
375,75
206
kom
150,00
170,98
200,05
207
POLUKRUŽNA KLUPA UZ OKRUGLI STO - bijela teraco
POLUKRUŽNA KLUPA SA NASLONOM UZ OKRUGLI STO
- bijela teraco
kom
218,73
255,91
208
OKRUGLI STO R=120 cm bijeli teraco
kom
209,65
245,29
209
KLUPA "br.6" UZ OKRUGLI STO R=120 cm - sa sjedalicom
kom
51,35
60,08
kom
BETONSKI RIGOLI
210
BET. RIGOL 80x50x8 cm
kom
103,00
11,36
13,29
AB RIGOLI
211
AB RIGOL 40x50x8 cm
kom
38,00
8,43
9,86
212
AB RIGOL 40x50X8 cm REŠETKASTI
kom
35,00
10,69
12,51
213
AB RIGOLI 100x/26-23/x/45-5/ cm SA ZUBOM
kom
86,00
32,17
37,64
214
AB RIGOL 100/45/26 cm BEZ ZUBA
kom
84,00
32,17
37,64
BETONSKI BILJEZI
215
BET. BILJEZI 10x10x40 cm
kom
9,00
2,81
3,29
216
BET. BILJEZI 10x10x50 cm
kom
12,00
3,55
4,15
217
AB BET. BILJEZI 12x12x50 cm
kom
16,00
4,16
4,87
218
BET. PODZEMNI CENTRI 12x12x5 cm
kom
1,50
1,12
1,31
AB STUBOVI
219
ARMIRANO BETONSKI STUB 10x10x160cm
kom
40,00
19,13
22,38
220
ARMIRANO BETONSKI STUB 10x10x180cm
kom
45,00
21,37
25,00
221
ARMIRANO BETONSKI STUB 10x10x200 cm
kom
23,84
27,89
222
ARMIRANO BETONSKI STUB 10x10x220 cm
kom
26,14
30,58
223
ARMIRANO BETONSKI STUB 12x12x230cm
kom
85,00
30,37
35,53
224
ARMIRANO BETONSKI STUB 12x12x220 cm POVIJEN VRH
kom
74,40
32,62
38,17
225
ARMIRANO BETONSKI STUB 16x16x275cm POVIJEN VRH
kom
125,00
52,87
61,86
226
ARMIRANO BETONSKI STUB 16x16x340cm POVIJEN VRH
kom
155,00
64,12
75,02
227
AB STUB 18x16x160 cm ZA RASTER OGRADU
kom
100,00
43,87
51,33
228
AB STUB 18x16x120 cm ZA RASTER OGRADU
kom
80,00
32,96
38,56
229
AB NOGAR "BN-2" ZA DRVENI STUB
kom
132,00
73,84
86,39
AB MONTAŽNI SPRATNI DIMNJACI
230
DIMNNJACI TIP "A" 60x40x270-280 cm
m'
311,00
163,10
190,83
231
DIMNNJACI TIP "B" 40x40x270-280 cm
m'
240,00
123,74
144,78
232
DIMNJACI TIP "C" 30x30x270-280 cm
m'
145,00
75,37
88,18
AB MONTAZNE SPRATNE VENTILACIJE
233
VENT. TIP"A" 40x33x270-280 cm
m'
185,00
44,99
52,64
234
VENT. TIP "B" 60x40x270-280 cm
m'
312,00
98,99
115,82
235
VENT. TIP "C" 60x40x270-280 cm
m'
312,00
98,99
115,82
236
237
VENT. TIP "D" 60x14x(16)x270-280 cm
VENT. TIP "E" 40x40x270-280 cm
m'
m'
150,00
252,00
39,37
54,00
46,06
63,18
RED.
BR.
PROIZVOD
JED. MJ.
TEŽINA
kg / j.m.
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
AB MONTAŽNA STEPENIŠTA sprat visine 270-280 cm
JEDNOKRAKO STEP.
238
AB VANGE - ŠPAHTLOVANE
kom
430,00
186,73
218,47
239
AB TERACO VANGE - BRUŠENE
kom
412,00
248,59
290,85
DVOKRAKO STEPENIŠTE
240
AB VANGE - ŠPAHTLOVANE
kom
188,00
76,49
89,49
241
AB TERACO VANGE - BRUŠENE
kom
180,00
102,37
119,77
GAZIŠTA
242
AB POČETNE TERACO STEP. 105-108-110
kom
40,00
25,88
30,28
243
AB NORM. TERACO STEP. 105-108-110
kom
60,00
37,12
43,43
244
AB ZAVRŠNE TER. STEP. 105-108-110
kom
35,00
21,37
25,00
245
AB POČETNO TER. GAZIŠTE 120
kom
46,00
29,81
34,88
246
AB NORM. TERACO GAZIŠTE 120
kom
51,00
41,06
48,04
247
AB. ZAVRŠNO TER. GAZIŠTE 120
kom
39,00
25,31
29,61
AB TERACO NIŠANI
248
MUŠKI NIŠAN /komplet/ h=140 š=25cm
par
91,00
122,04
142,79
249
ŽENSKI NIŠAN /komplet/ h=140 š=25cm
par
91,00
118,67
138,84
BET. GALANTERIJA
250
BIJELA TERACO FONTANA h=800 š=103m
kom
360,00
385,60
451,15
251
kom
385,00
588,24
688,24
252
BIJELA TERACO "TRODJELNA" FONTANA h=141 š=103cm
ELEMENT(pepeljara) ZA OTPATKE /kulir-rizlo svih boja/ h=81
š=38cm
kom
50,50
147,47
172,54
253
BETONSKI BRANIK h=35 š=16cm
kom
28,00
39,37
46,06
254
VRTNI KAMIN VELIKI 260/300/88 cm
kompl
1241,52
1452,58
255
VRTNI KAMIN MALI 150/68/216 štokovan sa bruš. pločom
kompl
674,92
789,66
256
DONJI DIO KAMINA BEZ PLOČE
kompl
308,21
360,61
257
GORNJI DIO KAMINA SA PLOČOM
kompl
366,70
429,04
258
AB GABION 200x100x100 cm
kom
195,20
228,38
TRIBINE
259
-Vertikalni nosač 30x110x210 cm
kom
309,34
361,93
260
- Montažna ploča sa drvenim sjedalicama 400x70x10 cm
kom
271,10
317,19
261
- Leđna ograda - željezna Φ 50 mm 400x90 cm
kom
192,35
225,05
262
- Bočna ograda - željezna Φ 50 mm 60x90 cm
kom
25,31
29,61
BETON MB10 (0-16)
m3
95,89
112,19
264
BETON MB10 (0-32)
m
3
94,12
110,12
265
BETON MB15 (0-16)
m3
100,05
117,06
BETON MB15 (0-32)
m
3
98,28
114,99
m
3
105,04
122,90
m
3
104,00
121,68
m
3
109,72
128,37
3
107,64
117,00
125,94
136,89
BETONI
263
266
267
268
269
270
271
BETON MB20 (0-16)
BETON MB20 (0-32)
BETON MB25 (0-16)
BETON MB25 (0-32)
BETON MB30 (0-16)
m
m3
RED.
BR.
272
PROIZVOD
JED. MJ.
BETON MB30 (0-32)
TEŽINA
kg / j.m.
Cij. bez
PDV-a
KM
Cij. sa
PDV-om
KM
m3
114,92
134,46
3
273
BETON MB 35 (0-16)
m
119,60
139,93
274
BETON MB35 (0-32)
m3
118,04
138,11
BETON MB40 (0-16)
m
3
130,00
152,10
m
3
128,44
150,27
m3
12,48
14,60
3
12,48
14,60
275
276
277
278
BETON MB40 (0-32)
TRASPORT BETONA AUTOMIKSEROM V=6,00 m3 - LOKO
SARAJEVO
3
UPOTREBA PUMPE ZA BETON - LOKO SARAJEVO (preko 6m )
m
AGREGATI SEPARACIJA BUTMIR
279
280
281
282
283
FRAKCIJA 0-4
t/m3
1.759
16,63
19,46
FRAKCIJA 4-8
t/m
3
1.484
13,68
16,01
t/m
3
1.517
13,02
15,23
t/m
3
1.588
11,14
13,03
t/m
3
1.664
13,12
15,35
3
FRAKCIJA 8-16
FRAKCIJA 16-32
MJEŠAVINA 0-16
284
MJEŠAVINA 0-32
t/m
1.728
12,03
14,08
285
RIJEČNI ŠLJUNAK NESEPARISAN
t/m3
1.874
6,66
7,79
AGREGATI SEPARACIJA HADŽIĆI
286
FRAKCIJA 0-2
t/m3
1.687
15,53
18,17
287
FRAKCIJA 0-4
t/m3
1.742
12,45
14,57
FRAKCIJA 4-8
t/m
3
1.545
11,46
13,41
t/m
3
1.515
11,02
12,89
t/m
3
1.470
10,05
11,76
t/m
3
1.467
10,05
11,76
3
288
289
290
291
FRAKCIJA 8-16
FRAKCIJA 16-31.5
FRAKCIJA 31.5-63
292
MJEŠAVINA 0-16
t/m
1.630
12,06
14,11
293
MJEŠAVINA 0-31.5
t/m3
1.614
11,58
13,55
t/m
3
1.956
5,51
6,45
t/m
3
2.012
4,40
5,15
t/m
3
2.090
1,49
1,74
3
2.143
1,711
7,64
9,57
8,94
11,20
294
295
296
297
298
TAMPON 0-60 SEPARISANI
TAMPON MATERIJAL NESEPARISAN
JALOVINA
LOMLJENI KAMEN
GABIONI 50-150
t/m
t/m3
1
CIJENE U CJENOVNIKU PO JEDINICI PROZVODA SE PODRAZUMJEVAJU SA UTOVAROM
FCO SIGMA - KAMENOLOM HADŽIĆI
2
PDV ĆE SE OBRAČUNAVATI I NAPLAĆIVATI U SKLADU SA ZAKONOM O PDV-u
3
PRIMJENA CJENOVNIKA VAŽI OD 04. 05. 2010. GODINE
4
PORED ASORTIMANA BETONSKIH PREFABRIKATA DATIH U OVOM CJENOVNIKU RADIMO
I OSTALE PROIZVODE OD BETONA PO NARUDŽBI KUPCA UZ PROJEKTNU DOKUMENTACIJU.
5
ZA GOTOVINSKO PLAĆANJE SVIH PROIZVODA ODOBRAVA SE POPUST OD 5% - OSIM ZA
FRAKCIJU 0-4(SEPARACIJA SIGMA BUTMIR)
6
ZA UPLATE PO PREDRAČUNIMA ODOBRAVA SE POPUST OD 5%, SAMO ZA KUPCE KOJI NEMAJU DUGA
PREMA SIGMI
SARAJEVO, 04. 05. 2010. GODINE
Download

Kopija od Cjenovnik 03.05.2010..XLS