kraj hradecký
ÚTERÝ 16. DUBNA 2013
WWW.IDNES.CZ
FAKTA
40 let Jitra
Sbor v číslech
2 800 absolventů
24 000 zkoušek
2500 koncertů
30 alb
na 1 500 000 ujetých a proletěných kilometrů
24 vítězství v mezinárodních soutěžích
20 zámořských turné
13 x USA - 217 koncertů
6 x Japonsko
2 x Čína
512 koncertů ve Francii
590 v Německu
82 ve Švýcarsku
64 v Rakousku
(Belgie, Holandsko, Dánsko, Itálie,
Španělsko...)
Řekli o Jitru
V životě skladatele je mnoho
nejistot - jednou z nich je ta, která
vznikne při pohledu do hotové
partitury s představou, jak asi bude
znít v podání toho či onoho
interpreta. Když vím, že tímto
interpretem bude sbor Jitro s Jiřím
Skopalem, nejistota se změní v
jistotu, že moje skladba bude znít
ve špičkové interpretaci. Taková
spolupráce je pro mě vždy velkou
výzvou i potěšením. Je pro mě
velkou ctí, že se mohu považovat za
dvorního skladatele Jitra, které je mi
přítelem, vynikajícím partnerem,
učitelem. Nikdy nezapomenu na
svůj úplně první pocit ze spolupráce
s Jitrem: přišel jsem do zkoušky,
zkoušely se tehdy moje Dovádivé
písničky, a to, co jsem slyšel, znělo
mnohem líp, než jak jsem to napsal.
To mě naučilo odpovědnosti za
každou notu, kterou jsem od té
doby do jakékoli partitury vložil.
skladatel Jan Jirásek
Vaše nahrávka mého propria In
Conceptione immaculata B.M.V. mě
i mou manželku úplně nadchla, když
jsme ji spolu poslouchali. Je to
naprosto perfektní, s výborným
tempem a čistotou a vřelostí zpěvu.
Vy vždycky cítíte skladby naprosto
v mém duchu… Vyřiďte jim, že mě
velice potěšili a že je opravdu
obdivuji.
skladatel Petr Eben o snímku
Liturgických zpěvů, 1996
„Žádný sbor není
tak úžasný!“ Jitro
v nejlepších letech
Královéhradecký sbor Jitro, těleso s pověstí zpívajících andělů proslulé v
Japonsku i Americe, v sobotu oslaví čtyřicátiny. Sbormistr Jiří Skopal do
Aldisu pozval i bývalé členy a pokřtí nové album Jan Jirásek a Jitro.
K
rálovéhradecký dětský
sbor Jitro, jehož věhlas
dosahuje Evropy, Japonska i USA, slaví čtyřicátiny. U zrodu tělesa stál v roce 1972
- na žádost Kulturního domu ROH
a na doporučení Bohumila Kulínského staršího - pedagog a sbormistr Josef Vrátil, první zkouška
byla v hradeckém Boromeu 10. ledna 1973. Tam zaznělo trojhlasně
Přátelství je jako zlatá brána, kánon ze 13. století, který provází
koncerty a pěvecká soustředění Jitra dodnes.
A zazní i ve finále sobotního koncertu k výročí, který začíná v 17 hodin v královéhradeckém Aldisu.
Než se však v kánonu ke všem složkám sboru přidají bývalí členové,
sbor se sbormistrem Jiřím Skopalem pokřtí nové album Jan Jirásek
a Jitro.
„V závěru druhé poloviny koncertu bude na pódiu tři sta současných zpěváků všech oddělení a
nejméně dvě stě absolventů. Přijedou i zpěvačky, které žijí v Německu, Švýcarsku a v Anglii. Budeme
zpívat sedm skladeb včetně Otvírání studánek Bohuslava Martinů.
Zkoušíme v nepopsatelné atmosféře,“ říká sbormistr Jiří Skopal, který těleso převzal v roce 1977 a roku
1982 stál i u založení slavných
chlapců Boni pueri
„Nedělní zkouška byla úžasná a
nejraději bych se ihned vrátila
zpět - domů. Fascinovalo mě, že je
všechno naprosto stejné jako před
Čtyřicet? Je to jen
krátké zastavení při
putování za dobrou
hudbou. Měl
jsem štěstí!
Jiří Skopal, sbormistr
šestnácti lety - pan sbormistr, pan
Chrobák u piána, domeček, stejné
noty. Všechny oblíbené skladby
znám zpaměti. Zpěv mi moc chybí, ale žádný sbor není tak úžasný
jako Jitro,“ napsala sbormistrovi
bývalá členka Daniela Čížková.
„Nikdy jsem anděly neviděl,
dnes ale ano“
A co znamená čtyřicítka pro sbormistra? „Věřím, že je to jen krátké
zastavení při našem putování za
dobrou hudbou a současně příležitost k ohlédnutí se za nezapomenutelnou cestou několika tisícovek
báječných dětí a mnoha vynikajících spolupracovníků. Měl jsem
štěstí, a tak to ohlédnutí je skuteč-
Děti jsou skvělé, zpívají dokonale
čistě, s lehkostí, udivující v tak
obtížné skladbě. Znamenitá jsou
sóla, nevídaná je i hlasová kultura
sboru, ve všech polohách.
skladatel Ilja Hurník o nahrávce
mše Missa Vinea Crucis, 1995
Návštěvníci byli hluboce a ze srdce
pohnuti až k slzám a reagovali
potleskem ve stoje. Sdělovali, že to
bylo poprvé v životě, co slyšeli tak
krásné hlasy a harmonii. Také byli
skutečně ohromeni tím, jak hluboce
pochopily zpěvačky obsah písně a
jak perfektně zpívaly japonsky.
Toshitake Nakamura, President
Tempo Primo Japan, 2010
www.jitro.cz
Kamion sjel
ze srázu a převrátil se
Řidič španělského kamionu včera
odpoledne na obchvatu České Skalice na Náchodsku nezvládl řízení,
s vozem sjel ze silnice po čtyřmetrovém srázu a na poli nezvladatelný kamion převrátil. O zraněného
řidiče se postarali záchranáři.
HRADEC KRÁLOVÉ
Na univerzitě začal
mezinárodní týden
Zkušenost na zahraničních univerzitách nepotřebují sbírat jen
studenti, ale i jejich učitelé. Právě pro ně pořádá Univerzita v
ně příjemné,“ vyznává se Jiří Skopal. A proč Jitro? „Je to krátký název, výstižný, je v něm počátek dne
i naděje,“ vysvětluje sbormistr.
Naděje bývá i v jejich zpěvu,
vždyť kolikrát už slyšeli, ať už v Olomouci, ve Washingtonu, nebo v Tokiu, v různým obměnách: „Nikdy
jsem anděly neviděl, dnes ale ano.
A jsem si jistý, že vy andělé jste.“
Hradec je proslulý sborovou tradicí, už v roce 1878 psal Ferdinand
Lehner: „Lidé kolemjdoucí tou krásou jako okouzleni se zastavovali a
naslouchali lahodným zvukům.
Tak jsem si vždy představoval, že
by se měla pěstovati hudba na
ústavu učitelském. Toho v Praze
nemáme.“
Jitro vzešlo z dívčího sboru Josefa Vrátila a smíšeného sboru Luboše Klimeše. „V září 1977 jsem přijal
nabídku převzít umělecké vedení.
Dosavadní sbor čítal asi 35 dětí, neměl žádný přípravný sbor. V září a
říjnu jsem prováděl hlasové zkoušky dětí 1. až 5. tříd. Celkem bylo
prověřeno 6 000 dětí“, zaznamenal
v kronice Skopal. Měl už za sebou
vedení
školního
sboru
v Postřelmově a založení sboru
v Mohelnici před příchodem na katedru hudební výchovy v Hradci
Králové roce 1974. Staronový sbor
měl 13. března 1978 první veřejné
vystoupení. „Mám děti rád a obdivuji je,“ říká umělecký vedoucí.
„Sbormistr na principech odpovědnosti, poctivosti, důslednosti,
nesmlouvavé cesty za uměleckou
vizí a respektem k dílu vychoval tisíce muzikantů, stovky zpěváků a
desítky sbormistrů. Jeho úsilí vyvrcholilo zřízením studijního oboru
sbormistrovství na Univerzitě Hradec Králové a založením Základní
umělecké školy Jitro,“ uvádí muzikolog Stanislav Bohadlo.
Vítězství v mezinárodních soutěžích má sbor čtyřiadvacet. Nejcennější jsou z Llangollenu (1988),
Nantes (1989), Neerpeltu (1996), z
Olomouce (1988, 2003), nejnovější
absolutní vítězství přivezlo Jitro
z Pardubic (2009) a z italského Lecca (2010).
Máte-li jiný program, zrušte ho!
Skladatel a jeho sbormistr Jan Jirásek (vpravo) a Jiří Skopal při
premiéře skladby Missa propria.
Foto: archiv Jitra
INZERCE
Krátce
ČESKÁ SKALICE
B 3
Hradci Králové takzvaný Erasmus pro dospělé, tedy výměnný
pobyt, na němž si vzájemně předávají zkušenosti zaměstnanci
univerzit z různých koutů Evropy. S českými kolegy se budou radit o otázkách řízení a provozu
vysokých škol hosté ze Španělska, Řecka, Rakouska, Švýcarska,
Turecka či Polska. „Naší snahou
je zanechat co nepříznivější
dojmy u svých partnerů a přispět
k posílení povědomí o Hradci
Králové na mapě univerzitních
měst Evropy,“ říká mluvčí univerzity Ondřej Tikovský.
(ram)
JIČÍN
Děti uklízí odpadky,
slaví Den země
Děti z jičínských základních škol
se letos znovu zapojí do úklidové
akce k příležitosti Dne země.
V tomto týdnu až do pátka budou
opět zbavovat vybrané jičínské lokality odpadků. Svoz nashromážděného odpadu zajistí technické
služby.
(ram)
Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105
Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105
Zpívali v Praze, Barceloně, Halle,
Štrasburku, Philadelphii, Washingtonu, Baltimore, Ithace, Penn Sta-
Se zlatou medailí Jitrem za 40 let prošly téměř tři tisíce zpěvaček.
Fanynky Hradecké Jitro vítají japonské školačky.
3x foto: archiv sboru
Sladká Francie Dívky z Jitra pózují před Louvrem.
te University, New Yorku, San Antoniu, Dallasu, Oklahoma City, Tokiu, Hirošimě, Hongkongu, Bernu,
Basileji, Dortmundu, Avignonu,
Toulouse aj. „Charakter i profil
sboru se vyvíjel od úprav lidových
písní přes sborové cykly Ilji Hurníka, Otmara Máchy či Petra Ebena
k vokální polyfonii a až k soutěžním kompozicím,“ říká Bohadlo.
Nové album, které Jitro pokřtí,
obsahuje i cyklus multikulturních
rčení Chceš-li být milován, miluj,
Kyrie eleison věnované Boni pueri
a profesoru Skopalovi, a a capella
Missu propria. „Promítá se v ní
můj vztah k celému duchovnímu
světu. V těchto věcech, pokud je
sám k sobě poctivý, může člověk
mluvit jen sám za sebe. Pokud má
štěstí, může mluvit i za jiné,“ říká
světově proslulý Jan Jirásek, rodák
z Rychnova nad Kněžnou.
Arkansaské noviny Daily Times
už v roce 1993 ještě před koncertem napsaly: „Nemáte-li na neděli
plány, přijďte! Máte-li jiný program, zrušte ho!“
„Jitro je nejkrásnějším okamžikem nového dne, je to zrození, naděje, budoucnost. Je to i jistota,
průzračnost a neobvyklá barevnost. Je to probuzení, okouzlení a
energie. Kéž to královéhradecké tohle nikdy nikdy neztratí,“ přeje
sboru Stanislav Bohadlo.
Jitro letos čeká Francie, Lucembursko či Japonsko a příští rok další americké turné.
Petr Mareček
Download

„Žádný sbor není tak úžasný!“ Jitro v nejlepších letech