Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ime i prezime/Naziv firme
Općina
Pozicija
prema
Naputku/
Pravilniku
Pozicija
prema
Programu
Odobrena
potpora u KM
Knežević Stana
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Sabljo Olga
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
326.88
Sabljo Olga
Posušje
član 29.
A/2-1-1
93.12
Izet Popara
Centar
A/1-1
F/1-1
88.32
Hadjić Hazim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
167.20
Šarić Suad
Cazin
član 11.
E/1
465.00
Keranović Ljubica
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
398.32
Kasumović Nijaz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
Alić Mehemed
Sapna
član 29.
A/2-1-1
92.96
ŠILAJK FATIMA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
244.48
ŠILAJK FATIMA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
297.60
Šebez Mara
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
251.04
Klarić Zdravko
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
4,080.00
ŠEHIĆ ZIKRET
Travnik
A/1-1
F/1-1
326.56
Tokić Ankica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
247.04
Hasanović Zehrudin
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
629.92
Hasanović Zehrudin
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
178.56
Bubalo Ante
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Pušeljić Anto
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Memić Džemo
Sapna
član 29.
A/2-1-1
134.56
Knežević Mladinko
Kupres
A/1-1
F/1-1
261.04
Knežević Mladinko
Kupres
član 29.
A/2-1-1
95.68
Zdravko Ivanković
Široki Brijeg
Članak 34.
A/2-2-4
2,645.40
Marijana Šimić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
549.44
Marijana Šimić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
751.04
Marijana Šimić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
161.76
Mijić Magdalena
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,020.00
1,740.00
Iljazović Iljo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Kovčić Alma
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Čuljak Verner
Grude
član 23
E/7
800.00
1
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Lojanica Relja
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
94.08
Veljko Danica
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
261.04
Šehović Hasan
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
84.16
Dominković Ilija
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,200.00
Milas Mate
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
1,578.56
Soldo Ante
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
569.76
Soldo Ante
Posušje
član 29.
A/2-1-1
126.08
Rašić Draženko
Grude
Članak 28.
A/2-1-1
552.16
Miličević Iva
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
494.24
Miličević Iva
Posušje
član 29.
A/2-1-1
131.20
Miličević Vinka
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
287.84
Leovac Mato
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
840.00
Mijo Šimić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,976.32
Mijo Šimić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,974.40
Mijo Šimić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
404.64
Džemidžić Huso
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
588.48
Džemidžić Huso
Goražde
član 29.
A/2-1-1
133.60
Habibija Senad
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Spahić Izeta
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Miličević Kaja
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
450.88
Miličević Kaja
Posušje
član 29.
A/2-1-1
166.88
DELIĆ SANEL
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
121.12
Stipić Dragan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
353.28
Stipić Dragan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
174.88
Salković Fatima
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
7,663.04
Salković Fatima
Goražde
član 29.
A/2-1-1
1,606.72
Radić Jasna
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
486.56
301.04
Jusić
Fatima
Sapna
A/1-1
F/1-1
Tokić Josip
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
960.32
Tokić Josip
Posušje
član 29.
A/2-1-1
142.08
Topalović Zahid
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Ramčić Amir
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
127.68
1,086.24
Ugarak Fikret
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
263.36
Kuštro Ivan
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
1,127.20
Kuštro Ivan
Kupres
član 29.
A/2-1-1
374.40
2
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sultanić Medina
Hadžići
A/1-1
F/1-1
125.92
Šarić Đenita
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
117.92
Tupo Amel
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Kureljušić Slavko
Kupres
A/1-1
F/1-1
247.44
Kureljušić Slavko
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
540.80
Kureljušić Slavko
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
430.32
Vatrić Haris
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Puščulović Nihad
Kiseljak
član 23
E/7
91.84
800.00
Hećić Fikreta
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Bešlić Blagica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
250.72
Petrović Luca
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
375.68
Alihodža Almir
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Budimir Marijana
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
419.68
Tokić Jozo
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
351.20
Tokić Jozo
Posušje
član 29.
A/2-1-1
85.28
Ćirković
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
90.08
Široki Brijeg
Članak 28.
A/2-1-1
660.64
Čedomir
Kolobarić Venka
Mehmedagić Zejnil
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Hodžić Mejra
Živinice
član 29.
A/2-1-1
143.68
Ivan Zrno
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
777.28
Ivan Zrno
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
375.04
Ivan Zrno
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
80.16
Mitar Domin
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
313.28
Marković Ivica
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
660.00
Lujić Martina
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Pavković Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
Pavković Ivan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
438.40
Romić Perica
Kupres
Članak 34.
A/2-2-4
1,550.70
2,615.20
Spomenka Rađenović
Centar
A/1-1
F/1-1
60.48
Katava Marinko
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
Stojak Irena
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Crnogorac Ruža
Kupres
A/1-1
F/1-1
277.28
Crnogorac Ruža
Kupres
član 29.
A/2-1-1
80.24
Bošnjak Kristina
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
310.88
Habibija Šerif
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Bećirović Ahmet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
3
89.76
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ratković Enes
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
308.96
Jusić Djevad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
429.76
Jusić Djevad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
147.36
Jakovljević Mira
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
265.28
780.00
Halilović Melis
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
Janja Zrno
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
464.96
Janja Zrno
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
282.72
Jakovljević Janja
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
488.00
Jakovljević Janja
Posušje
član 29.
A/2-1-1
114.08
Šarić Iva
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
461.92
Šarić Iva
Posušje
član 29.
A/2-1-1
108.48
DEDIĆ MUNIB
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
98.40
DEDIĆ MUNIB
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
81.92
Stanić Pejo
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
16,000.00
Ugarak Devleta
Kupres
A/1-1
F/1-1
Galić Danica-Bilinović
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
297.12
253.60
Rajič Marina
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
270.88
Rajič Marina
Posušje
član 29.
A/2-1-1
85.44
Petrović Blaženka
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Softić Maja
Novi Grad
član 23
E/7
800.00
Šehić Miralem
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
465.12
Šehić Miralem
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
207.20
Leovac Ivo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,260.00
Mladenka Marinčić
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
594.40
Mladenka Marinčić
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
506.56
Iličević Ilija
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Brkić Marko
Orašje
član 23
E/7
800.00
Agić Muharem
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Vidović Marinko
Vitez
Odluka
E/6.1.
Antunović Marko
Tuzla
Odluka
E/6.1.
Marija Barišić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,090.88
842.40
800.00
Marija Barišić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
Marija Barišić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
230.56
Bakula Zvonko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
517.28
Mijić Ivica
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
5,700.00
4
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Šahić Raif
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Grcić Senad
Hadžići
A/1-1
F/1-1
84.48
Markota Gordana
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
568.32
148.16
96.80
Markota Gordana
Posušje
član 29.
A/2-1-1
Mihalj Jasna
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
732.00
Mihalj Jasna
Posušje
član 29.
A/2-1-1
187.20
Kruno Brešić
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
256.96
Kruno Brešić
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
423.68
Kruno Brešić
Livno
član 29.
A/2-1-1
Radojka Marković
Centar
A/1-1
F/1-1
85.12
127.84
Šarić Marinko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
907.52
Šarić Marinko
Posušje
član 29.
A/2-1-1
119.68
Soldo Milica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
725.92
Soldo Milica
Posušje
član 29.
A/2-1-1
134.88
Topalović Adis
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
112.16
Dumančić Nevenka
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Vejzović Selima
Sapna
član 29.
A/2-1-1
85.76
Petrović Andrija
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
2,604.80
Petrović Andrija
Posušje
član 29.
A/2-1-1
455.36
Soldo Vinko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
348.32
800.00
Čajić Ivana
Tuzla
član 23
E/7
Hodžić Selmo
Sapna
član 29.
A/2-1-1
91.12
ČAKIĆ REDŽO
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
86.08
ČAKIĆ REDŽO
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
91.04
Đukić Joso
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
660.00
Kovačić Lazo
Kupres
A/1-1
F/1-1
241.12
Vranjković Nada
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
297.44
Baković Ivan
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Medić Anela
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Bašić Ljubo
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
265.12
Pavković Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
Bralo Dragan
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
119.68
Golubić Dževahid
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Ugarak Hamsudin
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
Pavković Biserka
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
1,469.28
5
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pavković Biserka
Posušje
član 29.
A/2-1-1
320.32
Mijić Mato
Domaljevac-Šamac Odluka
E/6.1.
800.00
Mulalić Mirnes
Travnik
F/1-1
403.68
243.44
A/1-1
Knežević Jela
Kupres
A/1-1
F/1-1
Jela Knežević
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
289.04
Topalović Ćamil
Hadžići
A/1-1
F/1-1
129.44
255.28
Matić Marinko
Kupres
A/1-1
F/1-1
Matić Marinko
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
298.80
Matić Marinko
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
411.20
Matić Marinko
Kupres
član 29.
A/2-1-1
96.72
Ramčić Ruždija
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
1,168.96
Ruždija Ramčić
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
266.08
Ruždija Ramčić
Kupres
član 29.
A/2-1-1
213.92
Sabljo Vinko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
1,138.40
Sabljo Vinko
Posušje
član 29.
A/2-1-1
136.16
Polić Vinko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
304.64
Osmanović Mešan
Sapna
član 29.
A/2-1-1
105.60
Poparić Salih
Kupres
Članak 34.
A/2-2-4
1,489.20
288.64
ALIĆ SMAJO
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
Vidović Miro
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Miličević Ankica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
760.32
Miličević Ankica
Posušje
član 29.
A/2-1-1
187.20
Keško Salahudin
Hadžići
A/1-1
F/1-1
104.64
Blažanović Slavko
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Klaić Pero
Orašje
član 23
E/7
4,680.00
800.00
Ibrahimspahić Senad
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Petrovac Asmir
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Ruža Zrno
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
471.52
Mihalj Blagica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
256.96
Ugarak Tahir
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
800.00
Čorić Marija
Čapljina
Odluka
E/6.1.
Žuga Ešef
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
278.40
Tokić Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
498.24
Tokić Ivan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
91.68
Pavković Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
10,074.40
6
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pavković Ivan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
Čomor Alija
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
2,582.40
117.12
Selimović Ramiz
Hadžići
A/1-1
F/1-1
212.96
Selimović Ramiz
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Tufo Zijada
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
87.68
Ugarak Azim
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
377.92
93.28
Azim Ugarak
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
Azim Ugarak
Kupres
član 29.
A/2-1-1
203.04
Nušević Amira
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Omićević Omer
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
432.00
143.04
Omićević Omer
Odžak
član 29.
A/2-1-1
Savo Knežević
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
504.08
Knežević Savo
kupres
Članak 28.
A/2-1-1
391.28
Sinanović Sifeta
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
81.44
Branko Perković
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,277.92
Malkić Dževad
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Malkić Dževad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
293.12
Bošnjak Ante
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
253.12
Hodžić Mehić Mujo
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
273.44
Hodžić Mehić Mujo
Odžak
član 29.
A/2-1-1
84.32
Vila Mijo
Kupres
Članak 34.
A/2-2-4
1,518.00
Mehačević Ramiz
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
338.56
Mehačević Ramiz
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
342.56
Tiro Aida
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
129.12
Mulaosmanović Sakib
Hadžići
A/1-1
F/1-1
234.64
Ivka Šimić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
88.64
Poparić Fikret
Kupres
Članak 34.
A/2-2-4
1,042.20
Buza Himzo
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Suvada Ablaković
Centar
A/1-1
F/1-1
182.08
Ribo Fahrudin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Ramić Hasan
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
183.52
Dedović Izet
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
369.28
28.64
1,336.80
ĐAJA MIRSAD
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
106.08
Ružica Barišić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,268.16
Ružica Barišić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,361.60
Ružica Barišić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
212.00
7
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kureljišić Pero
Kupres
A/1-1
F/1-1
329.28
Kureljišić Pero
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
385.60
271.92
Kureljišić Pero
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
Kureljišić Pero
Kupres
član 29.
A/2-1-1
Omanović Esma
Vitez
Odluka
E/6.1.
84.32
800.00
Galić Ana -Ćućilović
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
619.84
Mijatović Miroslav
Grude
član 23
E/7
800.00
BEŠO MUSTAFA
Vitez
član 29.
A/2-1-1
82.56
Vila Goran
Kupres
Članak 34.
A/2-2-4
1,237.80
Iličević Anto
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
"Kumulus" d.o.o.
Srebrenik
A/2-12
F/1-1
26,326.00
191,257.00
"Voćni rasadnik" d.o.o.
Srebrenik
A/2-12
F/1-1
"Voćni rasadnik" d.o.o.
Srebrenik
članak 27.
A/1-3-10
81,100.50
"Greni Smit" d.o.o.
Gradačac
A/2-12
F/1-1
27,720.00
"Riosar" d.o.o.
Čelić
član 14
E/ 2.2.
19,800.00
doo Mat Trade
Gradačac
član 19.
E/4.1.
3,300.00
"Prva brazda" PZ
Čelić
A/2-12
F/1-1
21,712.50
"Prva brazda" PZ
Čelić
A/2-14
F/1-1
56,940.00
"Prva brazda" PZ
Čelić
A/2-14
F/1-1
164,500.00
"Jaffa-komerc" d.o.o
Grad Mostar
članak 27.
A/1-3-10
51,156.50
"Plantaže Čapljina" d.o.o.
Čapljina
A/2-12
F/1-1
56,774.50
"Plantaže Čapljina" d.o.o.
Čapljina
A/2-18
F/1-1
59,460.00
"Agroherc" d.o.o.
Čapljina
Članak 27.
A/1-3-13
50,218.50
"Agroherc" d.o.o.
Čapljina
članak 27.
A/1-3-10
50,590.50
"VITA-V"I d.o.o
Čapljina
član 29.
A/2-1-1
"Dominant" d.o.o.
Čapljina
A/2-12
F/1-1
"Dominant" d.o.o.
Čapljina
članak 27.
A/1-3-10
30,395.50
"Poljokomerc" d.o.o.
Kiseljak
A/2-12
F/1-1
35,508.00
1,701.44
40,207.50
"HEKO" d.o.o.
Bugojno
A/2-15
F/1-1
58,714.00
"HEKO" d.o.o.
Bugojno
A/2-14
F/1-1
317,250.00
"HEKO" d.o.o.
Bugojno
Članak 27.
A/1-3-12
"HEKO" d.o.o.
Bugojno
A/2-14
F/1-1
3,000.00
"Poljopromet" ZZ
Donji Vakuf
A/2-14
F/1-1
38,895.00
"Euro Kalem Trade" d.o.o.
Orašje
A/2-12
F/1-1
103,267.50
Farma koza Muša d.o.o
Široki Brijeg
Članak 34.
A/2-2-4
28,014.00
FARMA TOMISLAVGRAD DOO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
7,419.36
8
12,410.50
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
"Farma Bošnjak"vl.Michael Bošnjak
Široki Brijeg
Članak 34.
A/2-2-4
702.30
"Farma Bošnjak"vl.Michael Bošnjak
Široki Brijeg
Članak 35.
A/2-2-4
585.30
SPP"DELJO"
Elvir
Vl.Deljo
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
SPP"DELJO"
Elvir
Vl.Deljo
Goražde
član 29.
A/2-1-1
92.48
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
291.68
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
856.48
SPP"MILKA"
Vl.Žuga Bahra
SPP"DEA".
Enisa
Vl. Dedović
SPP"DEA".
Enisa
Vl. Dedović
Goražde
član 29.
A/2-1-1
466.40
SPP"FARMA MASLAR"
Vl.Maslar Nusreta
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
551.20
SPP"FARMA MASLAR"
Vl.Maslar Nusreta
Goražde
član 29.
A/2-1-1
237.28
Farma Bošnjak vl. Michael Bošnjak
Široki Brijeg
Članak 34.
A/2-2-4
2,192.10
Miličević Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
811.52
Miličević Ivan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
203.68
Sarajlić Azem
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Latić Sabaheta
Gornji VakufUskoplje
Član 19.
A/1-1-3.
Đelilović Saliha
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Marjanović Mara
Jajce
B/1-5.
F/1-1
1,200.00
Pejazić Ilija
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
300.00
Ljubunčić Fahrudin
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
80.80
Ljubunčić Fahrudin
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Kulašin Smail
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
Alajbegović Asmira
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Šić Edin
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
1,200.00
"Forum" d.o.o.
Posušje
Članak 33.
A/2-1-3a
PD"Seferović Sabahet"
Centar
A/1-10
A/2-2-5
Turčinović Husnija
Zenica
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
NURIKIĆ MUJO
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
338.24
9
1,537.20
80.96
800.00
16,500.00
825.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
NURIKIĆ MUJO
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
702.40
NURIKIĆ MUJO
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
317.76
LENDO ŠEFIK
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Mušić Mešan
Živinice
A/2-8
F/1-1
248.10
84.16
Mirko Bradvica
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
500.00
Hafizović Halid
Tešanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Tomislav Bašić
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Šain Mladen
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Šutalo Anđelko
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
KATAVIĆ NIKO
Fojnica
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Petrović Nikola
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
960.00
Hodžić Ćamil
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
765.00
HADŽIPAŠIĆ HALIMA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
415.52
HADŽIPAŠIĆ HALIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
545.60
HADŽIPAŠIĆ HALIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
333.92
HADŽIPAŠIĆ HALIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
423.36
Lušić Ilija
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
495.00
Lušić Ilija
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
2,200.00
Lusić Ilija
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
1,385.00
Lušić Ilija
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
2,389.50
Turajlić Began
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Kosić Ambro
Orašje
A/1-7
F/1-1
7,205.00
Kosić Ambro
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
10,230.00
Kosić Ambro
Orašje
članak 38.
A/2-3-6
6,050.00
Kosić Ambro
Orašje
Odluka
E/6.1.
500.00
NEVISTIĆ MATO
Travnik
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Mahalbasšić Ibro
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
246.08
Mahalbašic Ibro
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
257.28
2,280.00
Bilokapa Željko
Livno
A/1-10
A/2-2-5
Balta Vehid
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
383.20
Balta Vehid
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
252.80
MUJIĆ MUHAMED
Gradačac
A/1-1
F/1-1
Mujić Muhamed
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
MUJIĆ MUHAMED
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
1,037.92
10
752.96
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUJIĆ MUHAMED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
801.92
MUJIĆ MUHAMED
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
259.52
MUJIĆ MUHAMED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
888.48
MUJIĆ MUHAMED
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
186.08
PALIĆ SAKIB
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
245.60
Imamović Ismet
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
500.00
500.00
Kujundžić Đorđo
Ravno
Odluka
E/6.1.
SEFIĆ HALID
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
284.96
Hasić Avdo
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
500.00
Perković Tadija
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
BOGDAN KOVAČEVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
379.04
BOGDAN KOVAČEVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
275.52
BOGDAN KOVAČEVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
309.92
BOGDAN KOVAČEVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
383.04
KOVAČEVIĆ BOGDAN
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
BOGDAN KOVAČEVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
108.64
BOGDAN KOVAČEVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
144.00
Ibrišimović Muhamed
Čelić
B/1-5.
F/1-1
2,121.60
FATKIĆ MUJAGA
Bihać
A/1-1
F/1-1
1,618.56
Fatkić Mujaga
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
FATKIĆ MUJAGA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,399.36
FATKIĆ MUJAGA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,339.52
FATKIĆ MUJAGA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
500.00
FATKIĆ MUJAGA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,529.12
FATKIĆ MUJAGA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
427.68
Durak Bajro
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
261.28
200.00
Gluhić Hasan
Gradačac
A/2-5
F/1-1
Avdić Ešref
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
500.00
Krištić Marijan
Orašje
B/1-5.
F/1-1
1,920.00
1,138.50
HALILOVIĆ REĐEP
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
284.16
Trninić Gojko
Drvar
Odluka
E/6.1.
500.00
Ferhatović Dževad
Visoko
član 23
E/7
800.00
BAJRIĆ MUHAREM (RASIM)
Cazin
A/1-1
F/1-1
300.00
BAJRIĆ MUHAREM (RASIM)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
137.76
BAJRIĆ MUHAREM (RASIM)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
100.48
Kalender Nijaz
Livno
A/1-1
F/1-1
559.20
11
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kalender Nijaz
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
865.28
Kalender Nijaz
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
734.40
Kalender Nijaz
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
952.00
Kalender Nijaz
Livno
član 29.
A/2-1-1
389.60
Kalender Nijaz
Livno
član 29.
A/2-1-1
282.72
Svraka Mustafa
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
500.00
Bektašagić Midhat
Tuzla
Odluka
E/6.1.
Topić Ivo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
SUČIĆ MIRKO
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Trapo Ismet
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
502.50
Maslić Hamdija
Živinice
A/1-1
F/1-1
360.88
Maslić Hamdija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
256.32
Maslić Hamdija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
171.04
Maslić Hamdija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
498.00
Maslić Hamdija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
111.76
OMERBAŠIĆ JUSUF
Odžak
član 29.
A/2-1-1
93.92
OMERBAŠIĆ JUSUF
Odžak
član 29.
A/2-1-1
80.96
Kordić Srećko
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
2,278.30
Kukuljević Mehmed
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
2,720.00
Raguž Zdravko
Stolac
A/2-6
F/1-1
3,450.60
Razdić Zvonko
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Abadžić Šaban
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
592.16
Abadžić Šaban
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
722.56
Abadžić Šaban
Živinice
član 29.
A/2-1-1
275.84
Abadžić Šaban
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
906.08
Abadžić Šaban
Živinice
član 29.
A/2-1-1
144.32
Čećura Anto
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Čećura Anto
Travnik
A/1-1
F/1-1
743.68
1,105.76
Čećura Anto
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Ćećura Anto
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
871.84
540.16
Ćećura Anto
Travnik
član 29.
A/2-1-1
317.60
Ćećura Anto
Travnik
član 29.
A/2-1-1
310.24
Jurić Nikica
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Jurić Nikica
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Dilaver Emina
Zenica
član 23
E/7
800.00
12
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Uzunić Fahro
Kalesija
Odluka
E/6.1.
800.00
Bedak Zuleha
Tešanj
A/1-1
F/1-1
279.68
Bedak Zuleha
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
333.60
Bedak Zuleha
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
310.08
Bedak Zuleha
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
393.28
Salihović Alija
Sapna
A/2-8
F/1-1
221.20
Hadžić Mustafa
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
KARAJIĆ RAMO
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
306.40
KARAJIĆ RAMO
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
650.08
KARAJIĆ RAMO
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
169.12
KARAJIĆ RAMO
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
81.28
LATKOVIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
413.92
LATKOVIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
298.40
LATKOVIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
233.28
LATKOVIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
749.76
LATKOVIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
214.56
Raič Srećko
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Trešnjo Mujo
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
Šehagić Rešad
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Draganović Ferid
Ključ
Odluka
E/6.1.
500.00
Dedić Džemal
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Hadžić Osman
Vogošća
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Hadžić Osman
Vogošća
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Hadžić Osman
Vogošća
A/1-10
A/2-2-5
810.00
Tica Nesad
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Majić Krešo
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Duranović Zerina
Konjic
Odluka
E/6.1.
Hadžić Nazif
Vogošća
Odluka
E/6.1.
Zahirović Salih
Travnik
A/1-5
A/2-1-2
3,216.00
800.00
800.00
2,100.00
Durić Hajrija
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
TALIĆ MINA (Hakija)
Ključ
A/1-1
F/1-1
327.04
TALIĆ MINA (Hakija)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
13
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
TALIĆ MINA (Hakija)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
327.84
Dragan Jović
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
20,300.00
9,000.00
Jović Dragan
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
Velagić Softić Ševko
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Katura Gojko
Grude
A/2-6
F/1-1
648.00
945.00
Ćalušić Ante
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
HODŽIĆ RUFAD
Ključ
član 29.
A/2-1-1
188.00
HODŽIĆ RUFAD
Ključ
član 29.
A/2-1-1
166.40
KOVAČEVIĆ HASAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
465.60
KOVAČEVIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
315.04
KOVAČEVIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
368.00
KOVAČEVIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
260.00
Brzica Mladan
Grude
A/2-6
F/1-1
1,393.20
Brzica Mladen
Grude
Član 22.
A/1-1-5c.
1,323.00
Veladžić Husein
Breza
Odluka
E/6.1.
Hrštić Hasan
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,050.00
900.00
800.00
Mušić Fatime
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
MUŠIĆ FATIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
245.76
MUŠIĆ FATIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
116.16
MUŠIĆ FATIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Karić Sakib
Doboj-Istok
B/1-5.
F/1-1
109.44
1,000.00
Gavran Branka
Ljubuški
član 23
E/7
SELIMAGIĆ ŠEFIK
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
2.72
SELIMAGIĆ ŠEFIK
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
55.84
140.48
SELIMAGIĆ ŠEFIK
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
SELIMAGIĆ ŠEFIK
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
HODŽIĆ SEMIR
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
800.00
95.36
299.20
HODŽIĆ SEMIR
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
410.24
HODŽIĆ SEMIR
DOBOJ-ISTOK
Članak 28.
A/2-1-1
337.12
HODŽIĆ SEMIR
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
175.36
HODŽIĆ SEMIR
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
377.60
HODŽIĆ SEMIR
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
GARIĆ ZULKIJAD
Odžak
A/1-1
F/1-1
303.20
414.40
93.28
GARIĆ ZULKIJAD
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
GARIĆ ZULKIJAD
Odžak
član 29.
A/2-1-1
86.72
GARIĆ ZULKIJAD
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
314.08
14
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
GARIĆ ZULKIJAD
Odžak
član 29.
A/2-1-1
Raič Grga
Neum
Odluka
E/6.1.
800.00
83.68
570.00
Repeša Senad
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
Laco Bruno
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Hasić Teufik
Visoko
član 23
E/7
800.00
Bajrić Saliha
Visoko
A/1-1
F/1-1
1,690.56
Bajrić Saliha
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
1,573.60
Bajrić Saliha
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
1,526.40
Bajrić Saliha
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
1,255.68
Ribić Adem
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
2,720.00
LJUBIJANKIĆ MINA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
444.48
LJUBIJANKIĆ MINA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
282.56
LJUBIJANKIĆ MINA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
368.16
LJUBIJANKIĆ MINA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
306.88
Ćuže Božidar
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Ivan Dugandžić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Šagolj Zdravko
Grad Mostar
član 23
E/7
Lačić Mehmed
Banovići
B/1-5.
F/1-1
800.00
Lačić Mehmed
Banovići
B/1-5.
F/1-1
900.00
Lačić Mehmed
Banovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Husejnagić Ermin
Zenica
Odluka
E/6.1.
500.00
Gudić Sulejman
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
Goran Emsad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
245.52
KEŠKIĆ REŠID (ŠER0)
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
258.88
1,496.00
1,980.00
KEŠKIĆ REŠID (ŠER0)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
110.40
KEŠKIĆ REŠID (ŠER0)
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
KEŠKIĆ REŠID (ŠER0)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Japić Sead
Cazin
A/2-8
F/1-1
90.56
365.35
Hodžić Ferid
Vareš
član 23
E/7
800.00
Džafić Seferdin
Kalesija
A/1-1
F/1-1
245.36
Džafić Seferdin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
290.32
Mikić Željko
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
1,125.00
Kosić Mišo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
2,040.00
Bešić Salko
Živinice
A/2-8
F/1-1
773.90
HRNČIĆ SELIM
Ključ
A/1-1
F/1-1
597.92
15
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HRNČIĆ SELIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
258.08
HRNČIĆ SELIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
308.80
HRNČIĆ SELIM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
180.48
HRNČIĆ SELIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
603.36
HRNČIĆ SELIM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
188.32
VUNIĆ NEĐIDA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
275.52
BOLIĆ ZINA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
270.08
Poturović Šerif
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
TALIĆ RUFAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
545.84
AHMETAGIĆ DURSUMA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
273.04
Ahmetagić Dursuma
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
AHMETAGIĆ DURSUMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
498.72
AHMETAGIĆ DURSUMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
278.40
AHMETAGIĆ DURSUMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
847.36
AHMETAGIĆ DURSUMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
215.68
JAHIĆ ZINETA
Kiseljak
član 32
A/2-1-3
900.00
317.52
Alibašić Husein
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Alibašić Husein
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
280.64
Alibašić Husein
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
444.88
Alibašić Husein
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
256.96
Alibašić Husein
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
575.76
Alibašić Husein
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
184.64
KASUMOVIĆ SENAID
Lukavac
A/1-1
F/1-1
408.80
Husić Izet
Živinice
Odluka
E/6.1.
500.00
Langic Smajil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
494.56
Langic Smajil
Travnik
A/1-1
F/1-1
272.16
Langic Smajil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
778.16
Langić Smajil
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Kadrić Enver
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
406.56
Kadrić Enver
Travnik
član 29.
A/2-1-1
81.44
Sefer Nevzudin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
247.76
Sefer Nevudin
Travnik
A/1-1
F/1-1
261.52
Sefer Nevzudin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
250.96
Boras Zvonko
Žepče
član 23
E/7
800.00
Asim Begović
Tešanj
član 23
E/7
800.00
16
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čović Zlatko
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
VRANJKOVIĆ ANTE
Posušje
A/1-1
F/1-1
249.60
Zec Šehab
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
Zec Šehab
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Musa Ivanka
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
900.00
Šobot Zdravko
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
Duraković Zejda
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
95.36
Duraković Zejda
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
107.68
Suljić Meho
Visoko
A/1-1
F/1-1
Suljić Meho
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
842.40
Suljić Meho
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
1,466.24
888.64
1,055.20
Suljić Meho
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
JAŠAREVIĆ ZIKRET
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Čovčić Šerif
Goražde
član 23
E/7
800.00
Knezović Ivica
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
PAŠAGIĆ IBRAHIM
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
388.96
Pašagić Ibrahim
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
PAŠAGIĆ IBRAHIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
540.64
PAŠAGIĆ IBRAHIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
740.48
PAŠAGIĆ IBRAHIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
166.40
488.32
PAŠAGIĆ IBRAHIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
PAŠAGIĆ IBRAHIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
165.28
Galić Marija
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
KADIĆ ENES
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,183.68
KADIĆ ENES
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
1,218.08
KADIĆ ENES
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,290.40
KADIĆ ENES
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
265.44
KADIĆ ENES
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
711.68
KADIĆ ENES
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
223.04
Melić Mihret
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
262.88
Bajrić Avdija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
96.32
Herić Semir
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Baotić Antun
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Baotić Antun
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
17
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kamenjašević Huma
Vogošća
član 23
E/7
800.00
BOTONJIĆ MENSURA (MUSTAFA)
Ključ
A/1-1
F/1-1
893.28
BOTONJIĆ MENSURA (MUSTAFA)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,056.16
BOTONJIĆ MENSURA (MUSTAFA)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,211.84
BOTONJIĆ MENSURA (MUSTAFA)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
396.80
Botonjić Mensura
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
180.00
BOTONJIĆ MENSURA (MUSTAFA)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,179.52
BOTONJIĆ MENSURA (MUSTAFA)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
BEGIĆ MUHAMED
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,994.56
322.08
Begić Muhamed
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Begić Muhamed
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
BEGIĆ MUHAMED
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
3,171.20
BEGIĆ MUHAMED
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,579.68
BEGIĆ MUHAMED
Cazin
član 29.
A/2-1-1
1,269.12
Begić Muhamed
Cazin
član 32
A/2-1-3
3,150.00
BEGIĆ MUHAMED
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
3,991.36
BEGIĆ MUHAMED
Cazin
član 29.
A/2-1-1
921.60
Borović Amir
Foča-Ustikolina
Odluka
E/6.1.
500.00
MIJO POKRAJČIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
1,157.76
MIJO POKRAJČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,511.36
MIJO POKRAJČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,592.48
MIJO POKRAJČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,748.64
Pokrajčić Mijo
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,350.00
MIJO POKRAJČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
548.00
MIJO POKRAJČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
494.72
800.00
170.00
Pokrajčić Mijo
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
Topalović Hasib
Hadžići
A/1-1
F/1-1
140.00
Fejzić Munir
Zenica
Odluka
E/6.1.
500.00
Telalović Sedin
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
POPARIĆ NIHAD
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Omeragić Seđida
Livno
A/1-1
F/1-1
419.36
Omeragić Seđida
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
410.24
18
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Omeragić Seđida
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
503.52
Omeragić Seđida
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
448.96
Omeragić Seđida
Livno
član 29.
A/2-1-1
104.80
Omeragić Seđida
Livno
član 29.
A/2-1-1
110.72
DURIĆ HUSEIN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
DURIĆ HUSEIN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Prošić Ekrem
Cazin
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Prošić Ekrem
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Duraković Firzet
Cazin
A/1-5
F/1-1
2,400.00
DURAKOVIĆ FIRZET
Cazin
A/1-1
F/1-1
848.64
Duraković Firzet
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
DURAKOVIĆ FIRZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,069.12
DURAKOVIĆ FIRZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,108.80
DURAKOVIĆ FIRZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
329.60
DURAKOVIĆ FIRZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,013.76
DURAKOVIĆ FIRZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
SALKIĆ SEBILA
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,137.92
259.68
SALKIĆ SEBILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,484.16
SALKIĆ SEBILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,280.00
SALKIĆ SEBILA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
324.32
SALKIĆ SEBILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,444.00
SALKIĆ SEBILA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
194.40
KADRIĆ EDIN
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Šabanović Dedo
Odžak
A/1-1
F/1-1
Šabanović Dedo
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,153.12
999.52
Šabanović Dedo
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,313.28
Šabanović Dedo
Odžak
član 32
A/2-1-3
900.00
Šabanović Dedo
Odžak
član 29.
A/2-1-1
375.36
Šabanović Dedo
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,290.08
Šabanović Dedo
Odžak
član 29.
A/2-1-1
339.68
Ćulap Mirko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
900.00
Džafić Azra
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
Halilović Fikret
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Tadić Ljuban
Prozor-Rama
član 23
E/7
800.00
5,576.00
Jukić Indira
Srebrenik
član 23
E/7
800.00
Avdić Mehmed
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
415.76
19
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Avdić Mehmed
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Avdić Mehmed
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
284.08
405.76
Avdić Mehmed
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
212.40
Avdić Mehmed
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
152.96
Fejzić Ismeta
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
MUJIĆ RASIM (MUNIB)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
542.88
MUJIĆ RASIM (MUNIB)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
443.84
MUJIĆ RASIM (MUNIB)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
136.16
MUJIĆ RASIM (MUNIB)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
386.72
MUJIĆ RASIM (MUNIB)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
MUŠIĆ ADIL
Cazin
A/1-1
F/1-1
80.16
739.84
MUŠIĆ ADIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
336.64
MUŠIĆ ADIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
260.48
MUŠIĆ ADIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
228.80
MUŠIĆ ADIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
586.24
MUŠIĆ ADIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
138.56
Nazdrajić Emir
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
KULIĆ ZIJADA
Kalesija
A/1-1
F/1-1
241.28
KULIĆ ZIJADA
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
272.80
KULIĆ ZIJADA
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
Durek Semir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
339.20
Durek Semir
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Durek Semir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
252.48
Durek Semir
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
100.00
Durek Semir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
487.36
Durek Semir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
133.28
Durek Semir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
81.12
MAHMIĆ SENAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
92.48
MAHMIĆ SENAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
262.24
Majić Ilija
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
1,650.00
Čaušević Izudin
Novi Grad
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Rimac Ante
Livno
član 32
A/2-1-3
Rimac Ante
Livno
član 29.
A/2-1-1
84.48
Mekić Nihad,pihaća
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
266.08
900.00
Mekić Nihad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
178.40
Mekić Nihad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
152.48
20
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Grabus Hidajet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
486.24
Grabus Hidajet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
412.48
Grabus Hidajet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
261.60
Grabus Hidajet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
100.88
Grabus Hidajet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
BEGANOVIĆ MUSTAFA
Cazin
A/1-1
F/1-1
674.72
900.00
99.52
Beganović Mustafa
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
BEGANOVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
577.60
BEGANOVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
BEGANOVIĆ MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
274.40
BEGANOVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
737.92
GALIJAŠEVIĆ HASAN (BEŠIR)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
272.48
Hadžić Besim
Gračanica
Odluka
E/6.1.
800.00
500.00
Ivica Rašić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Mahmutović Amir
Sapna
član 29.
A/2-1-1
89.12
Mahmutović Amir
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
241.04
SABIRA TIRO
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
350.88
SABIRA TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
612.96
SABIRA TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
824.16
Tiro Sabira
Tomislavgrad
Član 14.
A/1-1-1.
3,000.00
SABIRA TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
569.76
TIRO SABIRA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,250.00
SABIRA TIRO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
191.20
SABIRA TIRO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
192.16
Elezović Emir
Hadžići
član 32
A/2-1-3
900.00
Ugarak Bekir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
320.96
251.52
Ugarak Bekir
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Ugarak Bekir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
530.24
Ugarak Bekir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
246.40
Ugarak Bekir
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
800.00
Ugarak Bekir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Ugarak Bekir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
SMAJIĆ REDŽO
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
80.48
80.64
267.04
ADILOVIĆ ALIJA
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Melkić Fadil
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
419.52
MELKIĆ FADIL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
366.08
21
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MELKIĆ FADIL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
279.20
MELKIĆ FADIL
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
122.24
MELKIĆ FADIL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
371.36
MELKIĆ FADIL
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
110.72
FERKIĆ SULEJMAN (RASIM)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
268.64
FERKIĆ SULEJMAN (RASIM)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
339.36
FERKIĆ SULEJMAN (RASIM)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
131.20
FERKIĆ SULEJMAN (RASIM)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
462.40
FERKIĆ SULEJMAN (RASIM)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
105.92
MAJETIĆ FATIMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
250.72
270.88
MAJETIĆ FATIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
MAJETIĆ FATIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
127.20
MAJETIĆ FATIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
511.68
MAJETIĆ FATIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
130.24
Hasinović Samir
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
3,000.00
Hasinović Samir
Gračanica
Član 17.
A/1-1-2.
1,140.00
Hasinović Samir
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Hasinović Samir
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Ljevaković Nedžad
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Ljevaković Nedžad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
534.24
Ljevaković Nedžad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
529.12
303.20
Ljevaković Nedžad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
504.32
Dominković Zvonko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,075.00
720.00
Dominković Zvonko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Mehmedović Nihad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
271.12
MALIĆ FIKRETA
Cazin
A/1-1
F/1-1
386.40
MALIĆ FIKRETA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
87.36
MALIĆ FIKRETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
253.76
Pušić Mladen
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
2,445.00
Zulum Šefik
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
ZAHIĆ MIDHET (FADIL)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
344.64
ZAHIĆ MIDHET (FADIL)
Jajce
A/1-1
F/1-1
255.36
800.00
ZAHIĆ MIDHET (FADIL)
Jajce
član 29.
A/2-1-1
130.72
DURAKOVIĆ HAZIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
280.16
Matić Pavo
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
2,805.00
22
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Matić Pavo
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
525.00
Matić Pavo
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,150.00
Matić Pavo
Odžak
član 30
A/2-1-2
3,000.00
Barbarić Pavica
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
1,500.00
Barbarić Pavica
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
Tokić Branka
Livno
A/1-1
F/1-1
1,136.96
Tokić Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
711.52
Tokić Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
864.80
Tokić Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
676.80
Tokić Branka
Livno
član 29.
A/2-1-1
209.92
Tokić Branka
Livno
član 29.
A/2-1-1
288.80
Mustafić Enez
Gračanica
A/2-8
F/1-1
183.70
Novaković Vladislav
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
Smajlović Elvir
Zenica
član 23
E/7
Čengić Dževad
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
2,415.00
Dilaver Đehva
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,800.00
DŽEVAD DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
465.12
DŽEVAD DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
273.92
DŽEVAD DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
259.84
Šehić Hidajet
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
2,160.00
Hujdur Hazim
Prozor-Rama
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
2,070.00
800.00
HUJDUR HAZIM
Prozor-Rama
Članak 28.
A/2-1-1
MUJANOVIĆ MUJO
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,106.88
448.00
Mujanović Mujo
Gradačac
član 32
A/2-1-3
1,350.00
MUJANOVIĆ MUJO
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
875.20
MUJANOVIĆ MUJO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,210.08
MUJANOVIĆ MUJO
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
368.96
MUJANOVIĆ MUJO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
858.88
MUJANOVIĆ MUJO
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
350.88
Salkanović Sadika
Živinice
A/2-8
F/1-1
284.00
ŠAKANOVIĆ SEVLAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
266.88
Maksumić Nermin
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,590.00
Ozdić Dževad
Trnovo
A/2-9.
A/1-1-4.
1,525.00
RADUN RADOVAN
Drvar
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Međugorac Danijel
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
23
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Handanagić Mujo
Cazin
A/2-8
F/1-1
204.90
BEGIĆ HASAN (RIFET)
Cazin
A/1-1
F/1-1
380.80
BEGIĆ HASAN (RIFET)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
855.36
BEGIĆ HASAN (RIFET)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
564.64
BEGIĆ HASAN (RIFET)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
201.12
Begić Hasan
Cazin
član 32
A/2-1-3
1,800.00
BEGIĆ HASAN (RIFET)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
647.84
BEGIĆ HASAN (RIFET)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
208.80
Čuljak Dalibor
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
6,396.20
Džafić Ahmed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
98.64
Džafić Ahmed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
84.64
DURAKOVIĆ FADILA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
398.56
DURAKOVIĆ FADILA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
112.32
DURAKOVIĆ FADILA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
477.44
800.00
Turić Irma
Novi Travnik
B/1-5.
F/1-1
SULJANOVIĆ ADIL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
404.00
SULJANOVIĆ ADIL
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
139.68
ZAHIROVIĆ MIRELA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
305.60
ZAHIROVIĆ MIRELA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
172.80
ZAHIROVIĆ MIRELA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
187.20
Armin Ajan
Maglaj
član 23
E/7
800.00
Shahini Shaban
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Barišić Ivana
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Junuzović Mirza
Visoko
član 23
E/7
Kraljević Hrvoje
Široki Brijeg
A/1-7
A/2-3-6
2,200.00
800.00
Jusić Mustafa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
262.40
Lutvica Nazif
Glamoč
A/1-1
F/1-1
447.36
Lutvica Nazif
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
892.64
Lutvica Nazif
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
248.96
Lutvica Nazif
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
910.56
Lutvica Nazif
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
247.52
Lutvica Nazif
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
166.56
500.00
Stomornjak Salih
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
Tadić Ante
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
265.44
Tadić Ante
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
104.16
Agić Salih
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
750.00
24
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
AGIĆ SALIH
Kreševo
član 32
A/2-1-3
900.00
Sivro Muharem
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
1,584.48
Sivro Muharem
Vitez
A/1-1
F/1-1
1,312.96
Sivro Muharem
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
1,483.20
Sivro Muharem
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
1,276.00
Sivro Muharem
Vitez
član 29.
A/2-1-1
417.92
Sivro Muharem
Vitez
član 29.
A/2-1-1
442.08
Sivro Muharem
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
HODžIĆ JUSUF
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
647.68
HODŽIĆ JUSUF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
492.16
HODŽIĆ JUSUF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
335.04
HODŽIĆ JUSUF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
232.32
HODŽIĆ JUSUF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
407.36
HODŽIĆ JUSUF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
172.80
Balta Ibrahim
Vareš
član 23
E/7
800.00
ABDIĆ HASIB
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
543.04
ABDIĆ HASIB
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
535.68
ABDIĆ HASIB
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
510.88
ABDIĆ HASIB
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
192.00
ABDIĆ HASIB
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
468.48
ABDIĆ HASIB
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
256.00
Hadžović Mušan
Goražde
A/1-1
F/1-1
306.56
Hadžović Mušan
Goražde
član 29.
A/2-1-1
114.72
Hadžović Mušan
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
266.24
Hadžović Mušan
Goražde
član 29.
A/2-1-1
111.20
Burić Emina
Visoko
član 23
E/7
Huseljić Nesib
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
800.00
5,440.00
Mehić Ahmet
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Džekić Asim
Živinice
A/1-1
F/1-1
294.08
Džekić Asim
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
Džekić Asim
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Imamović Ibrahim
Gračanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Đurina Mirko
Ravno
Odluka
E/6.1.
500.00
800.00
Hodović Sead
Visoko
Odluka
E/6.1.
Hodžić Safet
Doboj-Istok
Odluka
E/6.1.
800.00
Vrankić Ivan
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
25
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kico Osman
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
1,000.00
ĐOGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
741.60
ĐOGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
335.36
ĐOGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
631.04
ĐOGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
135.68
ĐOGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
304.16
ĐOGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
122.08
Oršolić Joso
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
660.00
VUKALIĆ ŠABAN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
426.24
VUKALIĆ ŠABAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
347.04
VUKALIĆ ŠABAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
339.20
VUKALIĆ ŠABAN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
171.68
VUKALIĆ ŠABAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
649.12
VUKALIĆ ŠABAN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
127.68
5,935.00
Mijatović Niko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
Dragun Mira
Bugojno
A/2-8
F/1-1
Baotić Joso
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
287.30
3,960.00
Baotić Joso
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Trejić Sejad
Bihać
A/1-9
A/2-1-3
900.00
SREBRIĆ RAMIZA
Bihać
A/1-1
F/1-1
Srebrić Ramiza
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
SREBRIĆ RAMIZA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
2,574.24
SREBRIĆ RAMIZA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
2,619.20
SREBRIĆ RAMIZA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
679.84
SREBRIĆ RAMIZA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,511.68
2,381.92
400.00
SREBRIĆ RAMIZA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
575.52
Nurikić Mehmedalija
Gračanica
A/1-1
F/1-1
405.44
Nurikić Mehmedalija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Nurikić Mehmedalija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
304.16
Nurikić Mehmedalija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
156.80
Nurikić Mehmedalija
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Nurikić Mehmedalija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
253.60
Nurikić Mehmedalija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
119.84
Kravljača Nedeljko
Hadžići
A/1-1
F/1-1
167.52
Čomor Fadil
Hadžići
A/1-9
A/2-1-3
900.00
26
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kravljača Nedeljko
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
492.16
Kravljača Nedeljko
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
340.80
Kravljača Nedeljko
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
425.12
Kamarić Ćazim
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
MUSTAFIĆ HASAN
Bužim
A/1-1
F/1-1
MUSTAFIĆ HASAN
Bužim
član 29.
A/2-1-1
288.96
88.48
MUSTAFIĆ HASAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
275.36
Velispahić Ibrahim
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Milan Lasić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
500.00
598.40
Vrdoljak Ruža
Livno
A/1-1
F/1-1
Vrdoljak Ruža
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
655.84
Vrdoljak Ruža
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
692.64
Vrdoljak Ruža
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
624.64
Vrdoljak Ruža
Livno
član 29.
A/2-1-1
181.44
153.28
Vrdoljak Ruža
Livno
član 29.
A/2-1-1
TABAKOVIĆ KASIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
31.52
TABAKOVIĆ KASIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
118.88
BAJRIĆ FIKRET
Cazin
A/1-1
F/1-1
272.64
BAJRIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
289.28
362.08
BAJRIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
BAJRIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
351.20
GRAHOVIĆ JASMINKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
336.16
GRAHOVIĆ JASMINKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
324.96
GRAHOVIĆ JASMINKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
341.12
GRAHOVIĆ JASMINKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
112.64
GRAHOVIĆ JASMINKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
Iličić Dinko
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Muharemović Meho
Hadžići
A/1-1
F/1-1
556.80
Jevrić Šaban
Kalesija
A/1-1
F/1-1
242.72
Jevrić Šaban
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
385.12
Jevrić Šaban
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
270.24
900.00
Javrić Šaban
Kalesija
član 32
A/2-1-3
Jevrić Šaban
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
290.16
Pašanbegović Semir
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Karić Hamid (Rezija)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
578.24
Karić Hamid (Rezija)
Travnik
A/1-1
F/1-1
248.32
27
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Karić Hamid (Rezija)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
762.08
Karić Hamid (Rezija)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
392.16
Karić Hamid (Rezija)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
90.08
Karić Hamid (Rezija)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Hodžić Senada
Livno
A/1-1
F/1-1
84.48
859.20
Hodžić Senada
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
451.84
Hodžić Senada
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
752.48
Hodžić Senada
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
843.20
Hodžić Senada
Livno
član 29.
A/2-1-1
239.04
Hodžić Senada
Livno
član 29.
A/2-1-1
242.88
Mehić Remiza
Bosanska Krupa
A/2-8
F/1-1
389.60
Mehanović Advija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
455.84
Mehanović Advija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
399.68
Mehanović Advija
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
101.92
Mehanović Advija
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
100.32
Salihović Šemsa
Gračanica
A/2-8
F/1-1
198.90
Mladen Leko
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Špago Žana
Konjic
član 23
E/7
800.00
Ahmedinović Alija
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
133.68
Ahmedinovic Alija
Kalesija
A/1-1
F/1-1
352.80
Ahmedinović Alija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
302.00
Ahmedinović Alija
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
88.08
Ahmedinović Alija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
325.04
Muminović Mirsad
Kalesija
A/1-1
F/1-1
312.88
Muminović Mirsad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
246.24
Muminović Mirsad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
83.76
Muminović Mirsad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.08
Muminović Mirsad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
83.04
Šimunović Stipo
Jajce
A/1-10
A/2-2-5
765.00
278.88
Pilav Hasan (Salih)
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Pilav Hasan (Salih)
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
255.04
Pilav Hasan (Salih)
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
268.80
Piljak Vojin
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
277.76
Piljak Vojin
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
280.80
Piljak Vojin
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
83.52
Piljak Vojin
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
122.56
28
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ponjević Šefika
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Hejub Šemso
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
2,790.00
277.10
Babić Mustafa
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
3,069.76
Babić Mustafa
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
2,136.96
Babić Mustafa
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
3,606.56
Babić Mustafa
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
953.28
Babić Mustafa
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Babić Mustafa
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
2,503.68
Babić Mustafa
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
1,012.00
Božo Pavković
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
500.00
LUŠNIČKIĆ SEMIR
Gradačac
A/1-1
F/1-1
669.76
LUŠNIČKIĆ SEMIR
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
689.12
LUŠNIČKIĆ SEMIR
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
747.04
LUŠNIČKIĆ SEMIR
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
368.32
LUŠNIČKIĆ SEMIR
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,106.88
LUŠNIČKIĆ SEMIR
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
313.28
Jeličić Milorad
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
RUŽNIĆ NEZIRA
Bihać
A/1-1
F/1-1
276.16
RUŽNIĆ NEZIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
372.48
RUŽNIĆ NEZIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
324.48
RUŽNIĆ NEZIRA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
127.20
Ružnić Nezira
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
150.00
RUŽNIĆ NEZIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
451.52
RUŽNIĆ NEZIRA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
113.76
Armin Beganović
Visoko
član 23
E/7
800.00
Skopljak Nesib
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
SKOPLJAK NESIB
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
3,015.00
900.00
LENDO SEMRA
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
262.88
MELKIĆ RAZIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
DIZDAREVIĆ VESNA
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,342.40
DIZDAREVIĆ VESNA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,007.36
DIZDAREVIĆ VESNA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,230.72
DIZDAREVIĆ VESNA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
666.88
DIZDAREVIĆ VESNA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,388.48
DIZDAREVIĆ VESNA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
719.04
29
241.44
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Oković Muhamed
Goražde
Odluka
E/6.1.
GAZIBARA SAMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
500.00
251.84
Tarakčija Hidajet
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
2,100.00
ČELAM ENES
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
569.76
ČELAM ENES
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
284.64
Silić Mevlida
Bosanska Krupa
A/1-5
F/1-1
3,000.00
Silić Mevlida
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
2,700.00
SILIĆ MEVLIDA (MUHAREM)
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
Hadžan Fatima
Tešanj
A/1-1
F/1-1
87.36
274.88
Hadžan Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
281.92
Hadžan Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
722.88
Hadžan Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
708.48
Salčin Samir
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
MLIVO MERĐANA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
101.28
Cerić Fikret
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
KAZIĆ EMIR
Ključ
član 29.
A/2-1-1
100.80
KAZIĆ EMIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
342.24
Topić Marinko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
7,690.00
Topić Marinko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
17,700.00
Hasić Adel
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Česa Maid
Visoko
A/1-10
A/2-2-5
800.00
Bišćević Adem
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
Biščević Adem
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,800.00
BIŠČEVIĆ ADEM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
2,897.60
BIŠČEVIĆ ADEM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
2,718.24
BIŠČEVIĆ ADEM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
1,039.36
BIŠČEVIĆ ADEM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
3,583.36
BIŠČEVIĆ ADEM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
951.84
HUSAREVIĆ SALVEDIN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
83.68
HUSAREVIĆ SALVEDIN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
Demir Minela
Jablanica
Odluka
E/6.1.
930
471.00
97.76
800.00
Gabela Adem
Goražde
član 23
E/7
800.00
Alić Hasan
Sapna
Odluka
E/6.1.
500.00
Anđa Gelo
Livno
Odluka
E/6.1.
Oljača Mile
Bosanska Krupa
član 30
A/2-1-2
Maslo Abas
Jablanica
Odluka
E/6.1.
30
800.00
1,500.00
500.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mostić Derviša
Visoko
član 23
E/7
800.00
HUSKIĆ MUHAREM
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
304.96
HUSKIĆ MUHAREM
Jajce
A/1-1
F/1-1
250.88
HUSKIĆ MUHAREM
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
423.68
HUSKIĆ MUHAREM
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
293.12
HUSKIĆ MUHAREM
Jajce
član 29.
A/2-1-1
141.60
HUSKIĆ MUHAREM
Jajce
član 29.
A/2-1-1
87.68
Mešukić Hasan
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
810.00
Novalić Ibro
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Sadiković Ramiz
Hadžići
A/1-5
F/1-1
Sendić Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Sendić Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
132.00
KLJUČANIN KASIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
274.40
250.56
KLJUČANIN KASIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
Begić Asim
Visoko
A/1-10
A/2-2-5
Rahimić Alija
Živinice
Odluka
E/6.1.
4,425
1,500.00
114.40
1,080
500.00
Ćehić Ibrahim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
361.92
Ćehić Ibrahim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
267.36
Husić Osman
Teočak
Odluka
E/6.1.
800.00
Malikić Hajrudin
Čelić
član 32
A/2-1-3
900.00
Redžić Hanife
Bosanski Petrovac
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Redžić Hanife
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Beširović Huso
Tešanj
A/1-1
F/1-1
570.08
Beširović Huso
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
760.64
Beširović Huso
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
893.44
Beširović Huso
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
521.12
Elezović Duran
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
825.00
Omeragić Jusuf
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Šabanović Mustafa
Zenica
član 32
A/2-1-3
900.00
Šabanović Mustafa
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Kačar Asim
Glamoč
A/1-1
F/1-1
289.76
Kačar Asim
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
352.16
104.80
Kačar Asim
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Kačar Asim
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
92.00
Delić Hasan
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
289.44
31
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Delić Hasan
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
305.12
Delić Hasan
Banovići
A/1-1
F/1-1
365.28
Delić Hasan
Banovići
član 29.
A/2-1-1
172.96
Delić Hasan
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
440.16
Delić Hasan
Fatić Ibrahim
Banovići
član 29.
A/2-1-1
146.56
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
229.68
554.88
Fatić Ibrahim
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Fatić Ibrahim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
293.28
Fatić Ibrahim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
395.92
Fatić Ibrahim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
261.68
Fatić Ibrahim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
391.92
Mehmed Ibrić
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
581.12
Mehmed Ibrić
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
425.76
Mehmed Ibrić
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
595.36
Ibrić Mehmed
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
264.80
Mehmed Ibrić
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
702.24
Ibrić Mehmed
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
244.32
Ibrić Mehmed
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
139.04
HANDANOVIĆ FADIL
Bihać
A/1-1
F/1-1
271.20
HANDANOVIĆ FADIL
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
266.40
HANDANOVIĆ FADIL
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
250.24
FELIĆ FERID
Bihać
A/1-1
F/1-1
FELIĆ FERID
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
546.40
FELIĆ FERID
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
587.52
FELIĆ FERID
Bihać
član 29.
A/2-1-1
383.52
Felić Ferid
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
1,019.68
FELIĆ FERID
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
822.08
FELIĆ FERID
Bihać
član 29.
A/2-1-1
317.12
Agić Sead
Gradačac
A/2-5
F/1-1
2,004.00
Agić Sead
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
2,650.50
KECMAN SLAVKA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
Kecman Slavka
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
1,800.00
KECMAN SLAVKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
539.20
32
925.44
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KECMAN SLAVKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
338.24
KECMAN SLAVKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
1,029.92
KECMAN SLAVKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
280.16
Šakić Zilka
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Marjanović Blagica
Grude
A/1-7
F/1-1
4,950.00
Marjanović Blagica
Grude
Članak 39.
A/2-3-7
1,200.00
Marijanović Blagica
Grude
A/1-10
A/2-2-5
1,365.00
Maljić Mehmed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
92.96
Maljić Mehmed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Popovac Bogdan
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
80.96
800.00
OSMANOVIĆ MEHO
Travnik
A/1-1
F/1-1
619.84
OSMANOVIĆ MEHO
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
323.68
OSMANOVIĆ MEHO
Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Čano Esad
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Bajrić Fuad
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
885.00
HUSEINSPAHIĆ MENSUR
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
Samardžić Selim
Bihać
član 23
E/7
800.00
Majić Joso
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
1,265.00
Majić Joso
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
1,925.00
Majić Joso
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Majić Joso
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,440.00
Muhibić Husein
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Muhibić Husein
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
88.00
Muhibić Husein
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
274.40
168.80
Miljković Mujo
Velika Kladuša
član 23
E/7
800.00
Korjenić Dževad
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Jusić Almir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
250.16
Opardija Emina
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
81.60
Čataković Habib
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
1,245.00
Omerčević Zejna
Cazin
A/2-8
F/1-1
398.55
HAFA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
336.16
33
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HAFA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
456.64
HAFA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
361.12
HAFA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
466.88
HAFA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
121.60
HAFA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
145.76
Dizdarević Suvad
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
MEMIĆ IZO
Cazin
A/1-1
F/1-1
286.72
Memić Izo
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
MEMIĆ IZO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
450.88
MEMIĆ IZO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
290.08
MEMIĆ IZO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
206.88
MEMIĆ IZO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
372.16
MEMIĆ IZO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Krišto Jozo
Busovača
B/1-5.
F/1-1
1,440.00
191.68
342.56
MAHIĆ NURIJA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MAHIĆ NURIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
265.76
Karajić Emina
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
329.85
Lendo Raha
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Kahveđić Meho
Visoko
član 23
E/7
800.00
Dedić Mirsada
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Muratović Faruk
Gračanica
Odluka
E/6.1.
500.00
254.88
Krišto Jela
Livno
A/1-1
F/1-1
Krišto Jela
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
259.84
Knezović Blaga
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Ahmić Ramiz
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Bašić Šehida
Živinice
A/1-1
F/1-1
354.16
MINA HAĐŽIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
837.76
MINA HAĐŽIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
910.40
MINA HAĐŽIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
844.48
1,215
MINA HAĐŽIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
518.56
Hadžić Mina
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,250.00
MINA HAĐŽIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
140.80
MINA HAĐŽIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
138.56
Hadžić Dževad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
Grgić Mijo
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
950.00
34
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Grgić Mijo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
600.00
Kolak Željko
Grude
E/7
800.00
član 23
Seferović Hase
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Jugo Enes
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
266.32
284.16
Jugo Enes
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Jugo Enes
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
499.44
Jugo Enes
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
386.64
900.00
Kreštić Mina
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
KREŠTIĆ MINE
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
263.68
Haskić Sabahudin
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Topalović Željka
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Škrgić Ismeta
Cazin
A/2-8
F/1-1
924.65
Selman Senad
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Hodžić Ismet
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
765.00
HODžIĆ ISMET
Travnik
A/1-1
F/1-1
261.28
HODžIĆ ISMET
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
288.64
HODžIĆ ISMET
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
356.96
Ikanović Habib
Kalesija
A/1-1
F/1-1
266.56
Ikanović Habib
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
373.44
Ikanović Habib
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
354.72
Ikanović Habib
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
105.60
Ikanović Habib
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
258.88
ČAUŠEVIĆ NUHAN (HUSEIN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
361.12
ČAUŠEVIĆ NUHAN (HUSEIN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
253.60
ČAUŠEVIĆ NUHAN (HUSEIN)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
102.88
ČAUŠEVIĆ NUHAN (HUSEIN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
357.76
Čaušević Nuhan
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
3,600.00
ALDŽIĆ ESMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
401.12
ALDŽIĆ ESMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
308.64
ALDŽIĆ ESMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
304.96
Mrđen Željko
Glamoč
A/1-1
F/1-1
341.76
Mrđen Željko
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
2,500.00
Mrđen Željko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
359.36
KAHRIĆ ABID
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
342.56
KAHRIĆ ABID
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
325.76
35
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KAHRIĆ ABID
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
350.08
TOPIĆ KEMAL
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
416.96
TOPIĆ KEMAL
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
270.72
TOPIĆ KEMAL
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
343.20
TOPIĆ KEMAL
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
106.40
TOPIĆ KEMAL
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
TOPIĆ KEMAL
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
117.44
Kardum Svjetlana
Bosansko Grahovo
član 23
E/7
800.00
Spahić Amir
Tuzla
Odluka
E/6.1.
500.00
748.64
Jusuf Fazlić
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Jusuf Fazlić
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
358.80
Jusuf Fazlić
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
409.04
Fazlić Jusuf
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
213.60
Fazlić Jusuf
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
365.76
Fazlić Jusuf
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
155.20
Alimanović Senad
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
800.00
Hrnjičić Armen
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Barbarić Slaven
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Abazi Rahima
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Muharemović Rejhan
Gradačac
A/2-4
F/1-1
5,674.60
Muharemović Rejhan
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5a.
6,745.60
Karahasanović Zehra
Zenica
A/1-1
F/1-1
Karahasanović Zehra
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
418.56
399.04
Karahasanović Zehra
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
441.76
Karahasanović Zehra
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
388.00
Abazović Fehim
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
900.00
JOLDIĆ FIKRET (NESIB)
Jajce
A/1-1
F/1-1
244.64
JOLDIĆ FIKRET (NESIB)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
396.16
JOLDIĆ FIKRET (NESIB)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
442.24
JOLDIĆ FIKRET (NESIB)
Jajce
član 29.
A/2-1-1
103.84
377.92
PILIPOVIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
PILIPOVIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
266.88
PILIPOVIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
251.20
PILIPOVIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
156.64
PILIPOVIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
354.88
36
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
PILIPOVIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
136.16
Ćibo Edina
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
245.12
Jašarević Mejra
Živinice
A/1-1
F/1-1
Jašarević Mejra
Živinice
član 29.
A/2-1-1
153.28
Jašarević Mejra
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
258.72
Jašarević Mejra
Živinice
član 29.
A/2-1-1
85.60
KRAK SEADA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
551.20
KRAK SEADA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
652.80
KRAK SEADA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
436.64
KRAK SEADA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
121.44
KRAK SEADA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
122.56
DŽAFEROVIĆ ZINETA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
111.84
DŽAFEROVIĆ ZINETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
284.80
Ivić Goran
Usora
član 23
E/7
Saldum Emsad
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
800.00
2,700.00
Ibrahimović Enver
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
267.04
Ibrahimović Enver
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
296.80
MAKIĆ ENIZ
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
540.16
MAKIĆ ENIZ
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
430.72
MAKIĆ ENIZ
Jajce
član 29.
A/2-1-1
88.48
Spahović Hamdija
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Džanan Edin
Visoko
A/1-10
A/2-2-5
Jogunčić Alisa
Tuzla
član 23
E/7
975
800.00
JAŠAREVIĆ SALKO
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
343.52
Suljić Admir
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Dumančić Ilija
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
Šarić Suad
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
JURE JURIČ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
321.28
3,975.00
JURE JURIČ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
260.96
Delić Behara
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Horozović Hasan
Cazin
A/2-8
F/1-1
274.55
Nukić Hilmija
Bihać
A/1-5
F/1-1
1,800.00
NUKIĆ HILMIJA
Bihać
A/1-1
F/1-1
1,289.60
Nukić Hilmija
Bihać
A/1-9
A/2-1-3
2,250.00
Nukić Hilmija
Bihać
Član 14.
A/1-1-1.
3,700.00
Nukić Hilmija
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
400.00
37
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Nukić Hilmija
Bihać
član 32
A/2-1-3
900.00
Nukić Hilmija
Bihać
član 30
A/2-1-2
1,800.00
NUKIĆ HILMIJA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,609.92
NUKIĆ HILMIJA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,322.24
NUKIĆ HILMIJA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
351.52
NUKIĆ HILMIJA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,425.12
NUKIĆ HILMIJA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
264.96
Mulahusić Rašid
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
KALTAK EKREM
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
1,773.12
Živković Mato
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
3,370.00
Živković Mato
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
3,300.00
Tupo Salih
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
245.60
Tupo Salih
Bugojno
A/1-1
F/1-1
246.72
Tupo Salih
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
248.16
Tupo Salih
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
356.16
117.28
Tupo Salih
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
Tupo Salih
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
KARAGA SULEJMAN
Jajce
A/1-1
F/1-1
94.08
243.68
BAJRIĆ AGAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
303.84
BAJRIĆ AGAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
353.28
Kondžić Mirsad
Tešanj
A/1-5
F/1-1
MRAKOVIĆ AHMET
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
430.72
MRAKOVIĆ AHMET
Jajce
A/1-1
F/1-1
461.12
1,800.00
MRAKOVIĆ AHMET
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
545.60
MRAKOVIĆ AHMET
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
669.44
Mraković Ahmet
Jajce
Odluka
E/6.1.
Trninić Miloš
Drvar
Članak 39.
A/2-3-7
800.00
1,125.00
ZLATA KARALIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
386.24
ZLATA KARALIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
418.40
ZLATA KARALIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
93.44
ZLATA KARALIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
DIZDAREVIĆ ATIFA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
83.52
333.44
DIZDAREVIĆ ATIFA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
326.72
DIZDAREVIĆ ATIFA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
354.08
DIZDAREVIĆ ATIFA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
MUMINOVIĆ JUSUF
Kalesija
A/1-1
F/1-1
38
95.20
250.08
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUMINOVIĆ JUSUF
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
310.24
MUMINOVIĆ JUSUF
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Muminović Jusuf
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
137.92
Muminović Jusuf
Kalesija
član 32
A/2-1-3
1,800.00
333.60
Muminović Jusuf
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Muminović Jusuf
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Ivanković Milenko
Čapljina
Odluka
E/6.1.
97.76
500.00
Hodžić Hasan
Hadžići
A/1-1
F/1-1
268.96
Hodžić Hasan
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
105.76
321.44
Hodžić Hasan
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Hodžić Hasan
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
80.48
Hodžić Hasan
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
431.52
800.00
Baković Fabijan
Livno
Odluka
E/6.1.
Lihovac Fatima
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
99.52
Lihovac Fatima
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
91.84
Salkanović Ejub
Teočak
član 32
A/2-1-3
900.00
ŠEHIĆ HAŠIM
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
273.12
Smajić Senija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
100.16
MAŠINOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
241.60
900.00
Mašinović Šefika
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
MAŠINOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
367.52
MAŠINOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
296.16
MAŠINOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
117.60
MAŠINOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
108.80
795.00
Bašić Mejra
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
LJUBA KLIŠANIN
Livno
član 29.
A/2-1-1
88.32
Avdibegović Mustafa
Kladanj
član 32
A/2-1-3
900.00
361.76
JOLDIĆ NEDŽAD
Jajce
A/1-1
F/1-1
JOLDIĆ NEDŽAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
336.16
JOLDIĆ NEDŽAD
Jajce
član 29.
A/2-1-1
107.36
JOLDIĆ NEDŽAD
Jajce
član 29.
A/2-1-1
Osmanbegović Nazif
Sarajevo
član 23
E/7
Hamzić Paša
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Džiho Meho
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
AHMET VELAGIĆ
Livno
A/1-1
F/1-1
574.24
39
85.92
800.00
80.48
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
AHMET VELAGIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
387.84
AHMET VELAGIĆ
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
417.60
AHMET VELAGIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
774.72
AHMET VELAGIĆ
Livno
član 29.
A/2-1-1
281.12
AHMET VELAGIĆ
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
200.16
Mandić Slavko
Ljubuški
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Hodžić Mirsada
Kalesija
Odluka
E/6.1.
800.00
Rajić Ivica
Travnik
Javni poziv
D/1-1
2,000.00
1,000.00
Rajić Ivica
Travnik
Javni poziv
D/1-1
Berbić Ishab
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Halep Šaha
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
327.84
395.20
Halep Šaha
Travnik
A/1-1
F/1-1
Halep Šaha
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
518.56
Halep Šaha
Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
208.64
Halep Šaha
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Halep Šaha
Travnik
član 29.
A/2-1-1
113.52
DELIĆ BESIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
562.88
DELIĆ BESIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
307.36
DELIĆ BESIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
166.08
DELIĆ BESIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
288.96
DELIĆ BESIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
147.52
Kapo Smajo
Visoko
član 23
E/7
800.00
Jakupović Osman
Cazin
A/2-8
F/1-1
402.05
714.80
Suljkanović Dževad
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Suljkanović Dževad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
590.32
Suljkanović Dževad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
424.48
Suljkanović Dževad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
340.08
Suljkanović Dževad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
931.44
Suljkanović Dževad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
244.48
Halilović Asim
Kladanj
član 23
E/7
800.00
334.40
Langic Mehmed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Langic Mehmed
Travnik
A/1-1
F/1-1
658.96
Langić Mehmed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
282.48
Langić Mehmed
Travnik
član 29.
A/2-1-1
194.48
Langić Mehmed
Travnik
član 29.
A/2-1-1
147.20
Sarvan Eldina
Zenica
član 23
E/7
800.00
40
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hrustanović Hatiđa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Hrustanović Hatiđa
Travnik
član 29.
A/2-1-1
246.56
Sebešić Anto
Odžak
A/1-7
F/1-1
385.00
245.44
95.04
Križevac Mustafa
Kalesija
A/1-1
F/1-1
KRIŽEVAC MUSTAFA
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
Patković Ibrahim
Zenica
član 32
A/2-1-3
900.00
REDŽIĆ IZET
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
REDŽIĆ IZET
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
522.88
REDŽIĆ IZET
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
624.00
REDŽIĆ IZET
Jajce
član 29.
A/2-1-1
150.56
REDŽIĆ IZET
Jajce
član 29.
A/2-1-1
114.56
Žuga Sulejmen
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
Perla Bakir
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Fejzić Muhamed
Visoko
član 23
E/7
800.00
Krnjić Rizah
Teočak
Odluka
E/6.1.
800.00
Hodjić Asim
Travnik
A/1-1
F/1-1
348.32
Hodjić Asim, ramo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
286.56
Hodjić Asim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
326.88
Hodjić Asim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
128.64
Hodjić Asim.ramo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
137.12
Hodjić Asim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Hodžić Šefika
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
95.52
284.16
HODŽIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
422.08
HODŽIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
HODŽIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
140.16
HODŽIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
287.84
HODŽIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
135.36
Bokšić Dragan
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Đonko Senad
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
SMAJIĆ NEZIR
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
251.84
SMAJIĆ NEZIR
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
313.60
SMAJIĆ NEZIR
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
248.32
SMAJIĆ NEZIR
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
84.48
Zoran Aćamović
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
1,050.00
SELIMAGIĆ FADILA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
83.20
41
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
SELIMAGIĆ FADILA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
72.48
Hakalović Junuz
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
1,500.00
Karahmetović Hasan
Gradačac
A/2-5
F/1-1
5,641.50
Karahmetović Hasan
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
5,091.00
Fuško Nijaz
Travnik
A/1-1
F/1-1
FUŠKO NIJAZ
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Fuško Nijaz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
297.92
FUŠKO NIJAZ
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
641.44
944.96
1,176.32
Fuško Nijaz
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
468.00
Fuško Nijaz
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
189.12
Fuško Nijaz
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
183.52
HODŽIĆ BEHIJA
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
406.88
HODŽIĆ BEHIJA
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
142.40
HODŽIĆ BEHIJA
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
101.44
Toković Musa
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
Tabaković Zahir
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
750.00
364.80
Ćasurović Džemila
Živinice
A/1-1
F/1-1
Ćasurović Džemila
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
501.92
Ćasurović Džemila
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
250.24
329.76
Ćasurović Džemila
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Ćogić Ibrahim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
Omerčić Hasan
Lukavac
A/1-10
A/2-2-5
1,275.00
TIRIĆ EKREMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
279.36
TIRIĆ EKREMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
691.20
383.68
TIRIĆ EKREMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
TIRIĆ EKREMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
98.72
TIRIĆ EKREMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
120.16
OSMANČEVIĆ SENAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
193.60
OSMANČEVIĆ SENAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
279.04
OSMANČEVIĆ SENAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
178.08
Ahmetović Muhidin
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
628.16
Ahmetović Muhidin
Sapna
A/1-1
F/1-1
435.04
Ahmetović Muhidin
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
425.60
Ahmetović Muhidin
Sapna
član 29.
A/2-1-1
96.96
Ahmetović Muhidin
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
527.28
Ahmetović Muhidin
Sapna
član 29.
A/2-1-1
149.44
42
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hrnjić Edina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
255.36
Hrnjić EDINA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
329.76
Ivković Pero
Livno
A/1-1
F/1-1
314.72
Ivković Pero
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
HODŽIĆ ELVIRA
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
733.28
HODŽIĆ ELVIRA
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
454.08
HODŽIĆ ELVIRA
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
320.96
HODŽIĆ ELVIRA
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
181.76
800.00
Omerčić Edin
Gradačac
Odluka
E/6.1.
Bašić Senada
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Krišto Ivana
Vitez
član 23
E/7
800.00
TABAKOVIĆ MIRZETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
124.80
TABAKOVIĆ MIRZETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
111.84
TABAKOVIĆ MIRZETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
92.48
AVDIĆ ENES
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
924.00
AVDIĆ ENES
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
316.32
AVDIĆ ENES
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,430.88
AVDIĆ ENES
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
289.28
Kadrić Mirsad
Tešanj
A/1-1
F/1-1
373.76
399.20
Kadrić Mirsad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Kadrić Mirsad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
593.44
Kadrić Mirsad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
534.24
Zotagić Edin
Busovača
B/1-5.
F/1-1
1,560.00
Ikanović Miralem
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
2,100.00
Bašić Advir
Srebrenik
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Bajramović Amir
Bosanska Krupa
A/2-8
F/1-1
OSMIĆ ELVEDIN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
248.96
KEŠKO ALMIN
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
271.04
Dedić Elvedin
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
249.28
Delić Alen
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
800.00
Zrakić Bono
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
7,500.00
Zrakić Bono
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
4,200.00
Vukić Ivica
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
550.00
Šahinović Safet
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
258.24
Šahinović Safet
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Kantarević Nijaz
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
43
369.80
84.80
210.78
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kokorović Ivana
Grad Mostar
član 23
E/7
Aščić Dragan
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
800.00
5,460.00
Dizdarević Fehim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
293.44
Čehaja Sifet
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
810.00
ISAKOVĆ ŠABAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
168.00
ISAKOVĆ ŠABAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
510.08
ISAKOVĆ ŠABAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Mišković Pere Mato
Orašje
A/2-5
F/1-1
100.00
Mišković Mato
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Šijak Lutvo
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
1,275.00
OSMANČEVIĆ ATIF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
374.56
OSMANČEVIĆ ATIF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
368.00
1,396.50
OSMANČEVIĆ ATIF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
189.60
Osmančević Atif
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
OSMANČEVIĆ ATIF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
424.00
OSMANČEVIĆ ATIF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
203.52
Dušanić Milan
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
7,000.00
Dušanić Milan
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
2,220.00
Radulović Slavko
Bosanski Petrovac
A/1-10
A/2-2-5
1,785.00
Mujagić Bekir
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
Selman Abdulah
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
350.48
Bašić Fadil
Tešanj
A/1-1
F/1-1
241.12
Livančić Zdravko
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Mulalić Hasib
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćosić Ibrahim
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
2,895
Adilović Zahid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Mravović Salem
Konjic
A/2-7
F/1-1
86.08
400.00
Mravović Salem
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
DŽAKULIĆ MEHMED
Cazin
A/1-1
F/1-1
305.76
Džakulić Mehmed
Cazin
član 32
A/2-1-3
Omeragić Ismet
Gradačac
A/1-5
F/1-1
900.00
1,500.00
Omeragić Ismet
Gradačac
član 32
A/2-1-3
HUSKIĆ FEHIM
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,037.60
Huskić Fehim
Gradačac
član 32
A/2-1-3
1,350.00
HUSKIĆ FEHIM
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
839.04
44
900.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HUSKIĆ FEHIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
HUSKIĆ FEHIM
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
1,062.72
200.64
HUSKIĆ FEHIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
952.48
HUSKIĆ FEHIM
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
Cifrić Mevludin
Čelić
B/1-5.
F/1-1
1,200.00
251.04
Imamović Hasiba
Žepče
A/1-1
F/1-1
649.28
Imamović Hasiba
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
604.16
Imamović Hasiba
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
566.72
Imamović Hasiba
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
494.40
Stanko Boras
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
304.80
Kaplan Hasan
Breza
A/1-1
F/1-1
Kaplan Hasan
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
365.28
Kaplan Hasan
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
329.92
Kaplan Hasan
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Jurišić Mijo
Travnik
B/1-5.
F/1-1
4,000.00
Tuka Adem
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
750.00
HALIMOVIĆ RAZA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
353.68
Jahić Omer
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
Markota Anica
Posušje
A/1-1
F/1-1
544.00
Markota Anica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
489.60
Markota Anica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
549.92
800.00
Moro Salko
Konjic
Odluka
E/6.1.
DERVIĆ ZIJAD
Travnik
A/1-1
F/1-1
376.96
DERVIĆ ZIJAD
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
328.64
DERVIĆ ZIJAD
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
372.00
Mujadžić Sead
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
1,800.00
Mujadžić Sead
Cazin
član 30
A/2-1-2
Jusufović Đina
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Babić Rahman
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Babić Rahman
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Hanžek Branko
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
900.00
Samardžić Munib
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
Hadžić Abdulah
Gračanica
A/1-1
F/1-1
Hadžić Abdulah
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,246.08
Hadžić Abdulah
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,140.96
Hadžić Abdulah
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
203.52
45
486.88
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hadžić Abdulah
Gračanica
član 32
A/2-1-3
Hadžić Abdulah
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
900.00
882.56
Hadžić Abdulah
Gračanica
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Hadžić Abdulah
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
262.72
Juko Rasim
Visoko
član 23
E/7
800.00
Herco Mevla
Breza
član 23
E/7
800.00
Kruško Alija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
273.60
218.50
Gračanin Nazifa
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Skrobo Sead
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
254.80
Skrobo Sead
Travnik
A/1-1
F/1-1
329.60
Skrobo Sead
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
Skrobo Sead
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Skrobo Sead
Travnik
član 29.
A/2-1-1
144.40
Skrobo Sead
Travnik
član 29.
A/2-1-1
142.40
Stojić Kruno
Čitluk
Odluka
E/6.1.
Bogoljub Radun
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
500.00
Begović Hanka
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
288.96
Imamović Ismet
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
257.92
3,750.00
Đapić Ivan
Livno
A/1-1
F/1-1
Đapić Ivan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
261.12
Đapić Ivan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
552.80
Đapić Ivan
Livno
član 29.
A/2-1-1
Ibrić Hasan
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
91.04
248.16
Ibrić Hasan
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
380.64
Ibrić Hasan
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
302.56
Ibrić Hasan
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
117.92
Ibrić Hasan
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
288.00
Ibrić Hasan
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
Salihović Salih
Sapna
A/2-8
F/1-1
233.65
Mrkaljević Safet
Zavidovići
A/1-1
F/1-1
1,321.60
Mrkaljević Safet
Zavidovići
Članak 28.
A/2-1-1
1,144.32
Pejanović Goran
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Tajar Hazim
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
98.08
Pobrić Emsa
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
Pobrić Emsa
Ključ
A/1-5
A/2-1-2
6,000.00
Pobrić Emsa
Ključ
član 30
A/2-1-2
3,000.00
46
100.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
TERZIĆ SADIKA (Mehmed)
Ključ
A/1-1
F/1-1
481.60
TERZIĆ SADIKA (Mehmed)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
616.80
TERZIĆ SADIKA (Mehmed)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
443.20
TERZIĆ SADIKA (Mehmed)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
152.80
Terzić Sadika
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
180.00
TERZIĆ SADIKA (Mehmed)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
615.68
TERZIĆ SADIKA (Mehmed)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
160.64
Petrović Milivoje
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,371.80
Ravlić Željka
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Tajar Hazim
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
286.56
Tajar Hazim
Bugojno
A/1-1
F/1-1
Tajar Hazim
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
Tajar Hazim
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
Tajar Hazim
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
120.80
Tajar Hazim
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
107.84
Gopo Ibrahim
Gračanica
član 23
E/7
Taletović Mihad
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
3,190.00
Junuzović Sulejman
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
535.70
Babić Božana
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Teklić Ana
Livno
A/1-1
F/1-1
477.76
Teklić Ana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
422.40
Teklić Ana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
282.88
Teklić Ana
Livno
član 29.
A/2-1-1
191.84
Teklić Ana
Livno
član 29.
A/2-1-1
187.84
Kazaz Sihanuk
Centar
A/2-9.
A/1-1-4.
3,400.00
HAJDUKALIĆ SMAJO
Kalesija
A/1-1
F/1-1
HAJDUKALIĆ SMAJO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,248.96
916.32
HAJDUKALIĆ SMAJO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,218.56
Hajdukalić Smajo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
453.28
Hajdukalić Smajo
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Hajdukalić Smajo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,032.96
Hajdukalić Smajo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
529.76
Oršolić Marko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,080.00
Ivić Pavo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
Halkić Izet
Bihać
član 23
E/7
800.00
KAUKOVIĆ SENIJA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
47
82.24
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dujak Božo
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
675.00
Tiro Maida
Hadžići
A/1-1
F/1-1
202.08
241.12
Tiro Maida
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Tiro Maida
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
96.32
Balihodžić Husein
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
262.56
Balihodžić Husein
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
335.20
Balihodžić Husein
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
Balihodžić Husein
Donji Vakuf
član 32
A/2-1-3
900.00
Balihidžić Husein
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
800.00
Balihodžić Husein
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
111.20
SELIMOVIĆ BAKIR
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
243.52
SELIMOVIĆ BAKIR
Jajce
A/1-1
F/1-1
SELIMOVIĆ BAKIR
Jajce
član 29.
A/2-1-1
Avdić Hasan
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
93.92
500.00
Šormaz Nikola
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
KOLAKOVIĆ SALIH
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,470.00
992.32
KOLAKOVIĆ SALIH
Cazin
član 29.
A/2-1-1
191.68
KOLAKOVIĆ SALIH
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
860.16
KOLAKOVIĆ SALIH
Cazin
član 29.
A/2-1-1
115.20
Petrušić Josip
Kreševo
Odluka
E/6.1.
Bubić Samir
Teočak
član 32
A/2-1-3
800.00
1,800.00
Čolaković Nasir
Zenica
Odluka
E/6.1.
500.00
Kvesić Tonka
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Maslić Vahid
Živinice
A/1-1
F/1-1
Maslić Vahid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,094.40
674.72
754.40
Maslić Vahid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Maslić Vahid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
364.64
Maslić Vahid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,127.20
Maslić Vahid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
296.16
Mehić Izet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
268.32
Fileković Ahmet
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
150.00
Hasić Umihana
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
298.88
350.56
Hasić Umihana
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
Hasić Umihana
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
80.64
Hasić Umihana
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
250.08
48
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hasić Umihana
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
151.84
Baralija Edina
Centar
Odluka
E/6.1.
800.00
Mujić Sead
Zavidovići
B/1-5.
F/1-1
1,360.00
MURATOVIĆ MAHMUT (IBRAHIM)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
382.72
MURATOVIĆ MAHMUT (IBRAHIM)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
268.48
MURATOVIĆ MAHMUT (IBRAHIM)
Bužim
član 29.
A/2-1-1
113.92
MURATOVIĆ MAHMUT (IBRAHIM)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
248.64
MURATOVIĆ MAHMUT (IBRAHIM)
Bužim
član 29.
A/2-1-1
125.76
ŠAKANOVIĆ AJKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
355.20
ŠAKANOVIĆ AJKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
415.68
ŠAKANOVIĆ AJKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
489.44
ŠAKANOVIĆ AJKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
138.24
Brnić Anto
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
2,585.00
Brnić Anto
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
600.00
Brnić Anto
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Hondo Hasan
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
DIZDAREVIĆ SUADA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
DIZDAREVIĆ SUADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
255.20
DIZDAREVIĆ SUADA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
144.16
DIZDAREVIĆ SUADA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
HOROZOVIĆ LATIF
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
3,805.00
274.08
96.48
398.88
Horozović Latif
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
110.00
HOROZOVIĆ LATIF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
354.08
448.64
HOROZOVIĆ LATIF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
HOROZOVIĆ LATIF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
87.52
HOROZOVIĆ LATIF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
279.04
HOROZOVIĆ LATIF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
MUSIĆ IBRAHIM
Ključ
A/1-1
F/1-1
91.36
389.28
MUSIĆ IBRAHIM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
149.60
MUSIĆ IBRAHIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
401.92
MUSIĆ IBRAHIM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
Nesimović Jasmin
Bosanska Krupa
A/1-5
F/1-1
99.36
1,800.00
Nesimović Jasmin
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
Nesimović Jasmin
Bosanska Krupa
član 30
A/2-1-2
1,800.00
BALTIĆ DAMIR (SALIH)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
254.88
BALTIĆ DAMIR (SALIH)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
132.32
49
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BALTIĆ DAMIR (SALIH)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
BALTIĆ DAMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
ŠAKANOVIĆ MIRZETA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
279.68
95.84
309.12
ŠAKANOVIĆ MIRZETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
405.44
ŠAKANOVIĆ MIRZETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
107.04
ŠAKANOVIĆ MIRZETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
639.68
ŠAKANOVIĆ MIRZETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
166.56
Numanović Almir
Visoko
član 23
E/7
800.00
Ramić Kemal
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
302.00
302.64
Ramić Kemal
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Spahić Fikret
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
252.32
Klepo Sanela
Jablanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Kantarević Izet
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
410.45
Avdibašić Avdo
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
248.48
HODŽIĆ HARIZ
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
270.08
HODŽIĆ HARIZ
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
470.24
HODŽIĆ HARIZ
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
124.96
HODŽIĆ HARIZ
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
502.72
HODŽIĆ HARIZ
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
104.16
Klaić Ljubica
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
585.00
1,980.00
Klaić Ljubica
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Mehić Elvir
Zenica
A/1-1
F/1-1
240.80
Mehić Elvir
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
271.04
Mehić Elvir
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
351.84
Džinić Mujo
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Bajramović Timka
Travnik
A/1-1
F/1-1
338.88
Bajramović Timko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
450.40
Bajramović Timko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
334.08
Bajramović Timko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
516.00
Bajramović Timko
Travnik
član 29.
A/2-1-1
146.08
Bajramović Timko
Travnik
član 29.
A/2-1-1
109.92
Imamović Zehrudin
Kalesija
A/1-1
F/1-1
495.52
50
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Imamović Zehrudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
653.92
Imamović Zehrudin
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
564.00
Imamović Zehrudin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
161.12
Imamović Zehrudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
525.44
Mekić Elkaz
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
3,045.00
Delibašić Zijad
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Džebo Midheta
Livno
A/1-1
F/1-1
455.84
Džebo Midheta
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
312.96
Džebo Midheta
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
248.16
Džebo Midheta
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
514.08
Džebo Midheta
Livno
član 29.
A/2-1-1
134.24
Džebo Midheta
Livno
član 29.
A/2-1-1
Kopić Đure Anto
Orašje
A/2-4
F/1-1
35,842.80
112.32
Kopić Anto
Orašje
Član 22.
A/1-1-5a.
57,692.90
Dedić Admir
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
Dedić Admir
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
470.72
Dedić Admir
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
143.84
401.12
Dedić Admir
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
497.92
Dedić Admir
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
112.00
Ferizović Abdulah
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
1,904.00
Šipka Nebojko
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Smajlović Abdurahman
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
PRCANOVIĆ DERVIŠ
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
Fatić Meho
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
1,755.00
1,428.00
Vujanović Čedo
Tuzla
B/1-5.
F/1-1
Mlivo Nezir
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
795.00
MEHMEDOVIĆ BEGO
Gračanica
A/1-1
F/1-1
241.12
Topalović Behija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Tekešić Namir
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
96.80
945.00
Kajmaković Nesib
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
LIVAKOVIĆ SELIMA
Bužim
A/1-1
F/1-1
243.20
LIVAKOVIĆ SELIMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
LIVAKOVIĆ SELIMA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
135.84
Rošić Anka
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
600.00
Grgić Stjepan
Vareš
E/7
800.00
51
član 23
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
GLUHIĆ AKIF
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
964.80
GLUHIĆ AKIF
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
502.08
GLUHIĆ AKIF
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
129.60
GLUHIĆ AKIF
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
610.88
Bojić Osman
Živinice
A/1-1
F/1-1
260.16
Bojić Osman
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
197.28
Bojić Osman
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
111.52
Bojić Osman
Živinice
član 29.
A/2-1-1
105.12
Mutlak Ilija
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
1,050.00
Petak Hamdija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
385.76
Petak Hamdija
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
394.40
Petak Hamdija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
423.68
Petak Hamdija
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
105.76
324.48
Jahjefendić Hamid
Livno
A/1-1
F/1-1
Jahjefendić Hamid
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
276.32
Jahjefendić Hamid
Livno
član 29.
A/2-1-1
115.68
Jahjefendić Hamid
Livno
član 29.
A/2-1-1
113.12
Turudić Ivan
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
MUJIĆ ŠABAN
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
Šakić Redžo
Gračanica
A/1-5
F/1-1
3,300.00
91.04
Šakić Redžo
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
3,300.00
Šakić Redžo
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Šakić Redžo
Gračanica
član 30
A/2-1-2
3,300.00
DIZDAREVIĆ HAŠIM
Cazin
A/1-1
F/1-1
313.12
DIZDAREVIĆ HAŠIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
640.16
355.68
DIZDAREVIĆ HAŠIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
DIZDAREVIĆ HAŠIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
273.12
DIZDAREVIĆ HAŠIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
867.52
201.60
DIZDAREVIĆ HAŠIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
ALIBAŠIĆ ZARIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
257.12
Dominković Martin
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
2,050.00
Dominković Martin
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
7,020.00
Ružić Ivica
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
HUREMOVIĆ SENAHID
Gradačac
A/1-1
F/1-1
641.28
HUREMOVIĆ SENAHID
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
1,250.24
HUREMOVIĆ SENAHID
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
873.60
52
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HUREMOVIĆ SENAHID
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
320.48
HUREMOVIĆ SENAHID
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
935.20
HUREMOVIĆ SENAHID
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
277.60
Huremović Senahid
Gradačac
član 32
A/2-1-3
1,350.00
BAHIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
BAHIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
448.32
288.64
BAHIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
106.88
BAHIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
532.48
Smajić Esad
Tešanj
A/1-1
F/1-1
371.20
Smajić Esad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
680.00
Smajić Esad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
708.80
258.88
Marelja Zdravko
Livno
A/1-1
F/1-1
Marelja Zdravko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
324.32
Marelja Zdravko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
352.48
Marelja Zdravko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
300.64
Marelja Zdravko
Livno
član 29.
A/2-1-1
137.60
118.88
Marelja Zdravko
Livno
član 29.
A/2-1-1
Ereš Drago
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Mijo Nižić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Smajić Smaila
Čelić
A/1-1
F/1-1
529.76
Smajić Smaila
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
449.44
Smajić Smaila
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
541.28
Smajić Smaila
Čelić
član 30
A/2-1-2
1,800.00
Alihođić Faruk
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
277.28
Alihodjić Faruk
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
362.40
Alihodjić Faruk
Travnik
član 29.
A/2-1-1
101.92
Alihodjić Faruk
Travnik
član 29.
A/2-1-1
137.44
Sejdić Alija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
320.64
Sejdić Alija
Travnik
A/1-1
F/1-1
373.28
Sejdić Alija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
299.20
Sejdić Alija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
135.84
Sejdić Alija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
H.Selimović Suad
Tuzla
Odluka
E/6.1.
500.00
359.52
96.00
MEŠANOVIĆ AHMET
Kalesija
A/1-1
F/1-1
MEŠANOVIĆ AHMET
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
MEŠANOVIĆ AHMET
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
364.16
53
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mešanović Ahmet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
206.40
Mešanović Ahmet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
339.68
Mešanović Ahmet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
275.20
Alić Bula
Lukavac
A/1-1
F/1-1
508.80
Alić Bula
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
932.64
Alić Bula
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
856.32
Alić Bula
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
200.48
Alić Bula
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
563.84
Alić Bula
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
91.68
Dizdarević Sabaheta
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
260.00
HRNČIĆ FATMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
291.84
HRNČIĆ FATMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
308.96
HRNČIĆ FATMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
114.88
HRNČIĆ FATMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
367.68
Čavkić Fuad
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
2,700.00
BEGANOVIĆ RASEMA (HUSEIN)
Cazin
A/1-1
F/1-1
458.72
BEGANOVIĆ RASEMA (HUSEIN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
653.92
BEGANOVIĆ RASEMA (HUSEIN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
422.56
Džido Jozo
Usora
član 23
E/7
800.00
Burkić Hamid
Livno
Član 14.
A/1-1-1.
3,750.00
BURKIĆ HAMID
Livno
A/1-10
A/2-2-5
3,015.00
Burkić Hamid
Livno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Živčić Nedim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
198.64
Živčić Nedim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
166.80
Živčić Nedim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.88
Berković Nedžad
Kladanj
član 32
A/2-1-3
900.00
Berković Nedžad
Kladanj
A/1-10
A/2-2-5
1,050.00
BEGIĆ MINE (MAŠE)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
86.72
BEGIĆ MINE (MAŠE)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
247.04
Hodžić Midhat
Goražde
član 32
A/2-1-3
900.00
Hodžić Midhat
Goražde
član 23
E/7
800.00
ŠEMSA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
2,184.64
ŠEMSA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
3,160.48
ŠEMSA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,762.88
ŠEMSA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,511.52
ŠEMSA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
660.48
54
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠEMSA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
854.24
Huskić Esad
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
3,250.00
Džuzdanović Sejdalija
Teočak
član 32
A/2-1-3
Džuzdanović Sejdalija
Teočak
B/1-5.
F/1-1
900.00
4,700.00
Hasanović Osman
Sapna
A/2-8
F/1-1
213.40
Selimović Suad
Ključ
član 32
A/2-1-3
900.00
Korajac Said
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
254.40
PRŠIĆ SENADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
319.84
PRŠIĆ SENADA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
93.44
PRŠIĆ SENADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
253.60
PRŠIĆ SENADA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Petrović Pavo
Čelić
član 23
E/7
800.00
97.44
BAŠANOVIĆ SAKIB
Bihać
A/1-1
F/1-1
500.64
BAŠANOVIĆ SAKIB
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
372.48
BAŠANOVIĆ SAKIB
Bihać
član 29.
A/2-1-1
149.60
Bašanović Sakib
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
4,500.00
BAŠANOVIĆ SAKIB
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
412.80
BAŠANOVIĆ SAKIB
Bihać
član 29.
A/2-1-1
171.20
REDŽIĆ RASIM (OMER)
Cazin
A/1-1
F/1-1
415.04
REDŽIĆ RASIM (OMER)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
290.08
Dautović Reuf
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
248.48
Dautović Reuf
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
900.00
MUTAPČIĆ UMIHANA
SREBRENIK
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
Marošević Tunjo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
6,060.00
Marošević Tunjo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
21,000.00
900.00
Bolić Senad
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
MUJADŽIĆ ĆAZIM
Cazin
A/1-1
F/1-1
608.32
MUJADŽIĆ ĆAZIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
270.88
MUJADŽIĆ ĆAZIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
132.16
MUJADŽIĆ ĆAZIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
434.40
MUJADŽIĆ ĆAZIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
105.60
PAJALIĆ ZEHIDA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
283.36
Kahrimanović Safet
Sapna
Odluka
E/6.1.
800.00
Hrustić Senad
Zenica
član 23
E/7
800.00
Topalović Delibeg
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
304.96
55
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Topalović Delibeg
Travnik
A/1-1
F/1-1
Topalović Delibeg
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
250.32
600.96
Topalović Delibeg
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
484.64
Topalović Delibeg
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,935.00
Topalović Delibeg
Travnik
član 29.
A/2-1-1
97.44
Topalović Delibeg
Travnik
član 29.
A/2-1-1
86.88
Vrdoljak Katica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
313.44
Vrdoljak Katica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
342.24
DŽAFIĆ ŠEFAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
269.28
278.24
DŽAFIĆ ŠEFAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
DŽAFIĆ ŠEFAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
194.08
DŽAFIĆ ŠEFAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
173.76
475.36
HUŠIDIĆ REDŽIFE
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
HUŠIDIĆ REDŽIFE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
293.28
HUŠIDIĆ REDŽIFE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
133.76
HUŠIDIĆ REDŽIFE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
519.20
HUŠIDIĆ REDŽIFE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
125.12
Živković Joso
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Živković Joso
Orašje
B/1-5.
F/1-1
900.00
9,500.00
Zehinović Kadir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
390.24
Zehinović Kadir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
321.04
2,865.00
Tarakčija Džemo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
BAJRIĆ MUHAREM
Cazin
A/1-1
F/1-1
636.48
BAJRIĆ MUHAREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
658.56
BAJRIĆ MUHAREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
868.48
BAJRIĆ MUHAREM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
291.04
BAJRIĆ MUHAREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
960.32
BAJRIĆ MUHAREM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
216.80
Avdić Amir
Doboj-Jug
član 23
E/7
800.00
Žuga Suvad
Goražde
Odluka
E/6.1.
500.00
Hodžić Rahim
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Akeljić Sejid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
326.08
Akeljić Sejid
Travnik
A/1-1
F/1-1
301.44
466.16
3,015.00
Akeljić Sejid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Akeljić Seid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
85.76
Akeljić Seid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
104.56
56
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Marković Miroslav
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
900.00
KALENDER MIRSAD
Sanski Most
F/1-1
264.48
A/1-1
KALENDER MIRSAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
606.40
KALENDER MIRSAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
559.36
KALENDER MIRSAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
172.80
KALENDER MIRSAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
626.88
KALENDER MIRSAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
116.64
Đedović Mustafa
Kalesija
A/1-1
F/1-1
824.00
Đedović Mustafa
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
2,801.28
Đedović Mustafa
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,318.56
Đedović Mustafa
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
321.92
Đedović Mustafa
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,474.56
Đedović Mustafa
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
241.60
SULJIĆ DŽEVAD
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
307.84
SULJIĆ DŽEVAD
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
MAHMIĆ MIRZET
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
308.16
MAHMIĆ MIRZET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
198.40
MAHMIĆ MIRZET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
484.16
113.28
MAHMIĆ MIRZET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
ALAGIĆ DURSUMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
87.36
ALAGIĆ DURSUMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
349.12
Peco Ermina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
339.20
Peco Ermina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
391.20
Peco Ermina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
392.64
Husaković Mehmed
Doboj-Istok
Odluka
E/6.1.
800.00
208.10
Sokolović Muharem
Kalesija
A/2-8
F/1-1
Sarajlić Asmira
Čelić
A/1-1
F/1-1
346.72
SARAJLIĆ ASMIRA
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
Sarajlić Asmira
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Sarajlić Asmira
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
294.88
Sarajlić Asmira
Čelić
član 29.
A/2-1-1
97.60
Radanović Goran
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
1,575.00
ĆENANOVIĆ JASMIN
Bihać
A/1-1
F/1-1
ĆENANOVIĆ JASMIN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
399.20
ĆENANOVIĆ JASMIN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
367.20
57
302.72
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ĆENANOVIĆ JASMIN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
127.73
Tabak Selma
Hadžići
A/1-1
F/1-1
269.76
Tabak Selma
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
255.52
Tabak Selma
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
304.48
Tabak Selma
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
108.48
Tabak Selma
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
120.96
Spahić Fatima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.36
Martina Čutura
Posušje
član 23
E/7
800.00
Članjak Muamer
Tešanj
B/1-5.
F/1-1
TABAKOVIĆ ELVIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
3,200.00
78.40
TABAKOVIĆ ELVIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
96.80
TABAKOVIĆ ELVIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
67.36
Hodžić Nevzet
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Hodžić Nevzet
Bosanski Petrovac
A/1-10
A/2-2-5
1,890.00
Matić Ana
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Matić Nikola
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Lozić Mujo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
490.24
Lozić Mujo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
435.04
Karahasan Bega
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
282.56
Milutinović Nedo
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
397.76
Milutinović Nedo
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
132.96
Milutinović Nedo
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
100.00
Habibović Ibrahim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
409.44
Habibović Ibrahim
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
410.40
Habibović Ibrahim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
432.32
Habibović Ibrahim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
494.24
Habibović Ibrahim
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
132.16
Habibović Ibrahim
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
132.32
ŠEHIĆ NAŠID
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
401.28
ŠEHIĆ NAŠID
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Mahmutagić Nezir
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
Rabić Razim
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
4,800.00
Mujkić Husein
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Huskic Vehbija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
412.32
Huskic Vehbija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
727.84
58
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Huskic Vehbija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
347.20
Rašić Drago
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
883.40
Bebek Ivan
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
Bebek Ivan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
740.70
Savić Nedeljko
Vareš
A/1-10
A/2-2-5
765
Okić Adem
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
252.32
2,416.60
Okić Adem
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
283.36
NOVKINIĆ HALIDA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
291.84
NOVKINIĆ HALIDA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
560.32
NOVKINIĆ HALIDA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
172.80
NOVKINIĆ HALIDA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
678.40
NOVKINIĆ HALIDA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
164.00
Džananović Mustafa
Gračanica
A/1-1
F/1-1
297.44
Džananović Mustafa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
371.20
Džananović Mustafa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
326.08
Džananović Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
104.48
Džananović Mustafa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
274.56
Džananović Mustafa
Gračanica
član 23
E/7
800.00
Avdibašić Asif
Kladanj
član 23
E/7
800.00
Ćoralić Safet
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Omerbašić Fata
Tešanj
A/1-1
F/1-1
265.28
Omerbašić Fata
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
455.52
Omerbašić Fata
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
286.24
Omerbašić Fata
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
260.16
Dolić Božo
Livno
A/1-1
F/1-1
1,658.72
Dolić Božo
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,456.00
Dolić Božo
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,464.64
Dolić Božo
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
989.76
Dolić Božo
Livno
član 29.
A/2-1-1
354.24
Dolić Božo
Livno
član 29.
A/2-1-1
397.76
DELIĆ PETAR
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
702.24
DELIĆ PETAR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
697.76
DELIĆ PETAR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
834.72
DELIĆ PETAR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
283.20
DELIĆ PETAR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
958.72
DELIĆ PETAR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
333.28
59
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
SELAVA KASIM
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Rašidović Esma
Visoko
član 23
E/7
800.00
Zulić Dževahira
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
215.84
Kovačević Enes
Gračanica
član 30
A/2-1-2
1,800.00
930.00
Tatarević Adem
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
Pekarić Nazif
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
PAŠIĆ AHMO
Bihać
A/1-1
F/1-1
699.20
Pašić Ahmo
Bihać
A/1-9
A/2-1-3
900.00
PAŠIĆ AHMO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,498.88
PAŠIĆ AHMO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
518.24
PAŠIĆ AHMO
Bihać
član 29.
A/2-1-1
538.08
PAŠIĆ AHMO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,509.12
PAŠIĆ AHMO
Bihać
član 29.
A/2-1-1
485.92
Selimović Juso
Živinice
A/2-8
F/1-1
400.30
MATKOVIĆ BRANKO
Vitez
A/1-5
A/2-1-2
Petrović Dinka
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
1,800.00
800.00
Trakilović Milan
Tuzla
A/1-1
F/1-1
240.16
690.56
Kalender Emir
Livno
A/1-1
F/1-1
Kalender Emir
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
741.92
Kalender Emir
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
860.96
Kalender Emir
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
776.48
Kalender Emir
Livno
član 29.
A/2-1-1
200.80
Kalender Emir
Livno
član 29.
A/2-1-1
221.44
Skopljak Hata
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
274.88
Skopljak Hata
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
314.72
Kruško Fazila
Tešanj
A/1-1
F/1-1
680.48
Krusko Fazila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
363.52
Krusko Fazila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
710.56
Krusko Fazila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
712.16
Šakota Anto
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
500.00
Kadrić Kadraga
Čelić
A/1-1
F/1-1
244.80
Kadrić Kadraga
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
327.20
Kadrić Kadraga
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
298.24
Kadrić Kadraga
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
247.52
Kadrić Kadraga
Čelić
član 29.
A/2-1-1
160.96
Đino Fadil
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
4,530.00
60
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kolaković Ramiza
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
KOLAKOVIĆ RAMIZA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
900.00
334.24
KOLAKOVIĆ RAMIZA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
118.08
KOLAKOVIĆ RAMIZA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
519.52
KOLAKOVIĆ RAMIZA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
168.00
Tabak Sevaha
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
341.92
Tabak Sevaha
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
303.36
Kovačević Zahid
Cazin
A/2-8
F/1-1
Kovačević Zahid
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
Omićević Nijaz
Odžak
A/1-1
F/1-1
347.20
1,051.90
Omićević Nijaz
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
334.88
Omićević Nijaz
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
295.68
Omićević Nijaz
Odžak
član 32
A/2-1-3
900.00
Omićević Nijaz
Odžak
član 29.
A/2-1-1
148.80
283.36
Omićević Nijaz
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
Omićević Nijaz
Odžak
član 29.
A/2-1-1
140.00
HUSEJNOVIĆ ZUMRA
Kalesija
A/1-1
F/1-1
253.76
Puljić-Vlahič Ivan
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
Karić Husejn
Tuzla
Odluka
E/6.1.
4,140.00
800.00
Hanić Ekrem
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
4,080.00
Grabus Mensur
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
285.60
BAJRIĆ MUSTAFA (PAŠE)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
254.08
DŽINO DERVIŠ
Bugojno
Članak 34.
A/2-2-4
2,713.50
DŽINO DERVIŠ
Bugojno
Članak 34.
A/2-2-4
4,308.00
Džino Derviš
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
2,100.00
Davidović Božo
Livno
Odluka
E/6.1.
Abazović Suad
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
855.00
čajo Sejad
Jajce
Odluka
E/6.1.
500.00
KEDIĆ SEAD
Bužim
A/1-1
F/1-1
KEDIĆ SEAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
800.00
928.00
1,038.72
KEDIĆ SEAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
865.92
KEDIĆ SEAD
Bužim
član 29.
A/2-1-1
419.68
KEDIĆ SEAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
776.48
KEDIĆ SEAD
Bužim
član 29.
A/2-1-1
212.16
Divković Ana
Tuzla
član 23
E/7
800.00
61
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hrustanović Ifeta
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
279.84
Hrustanović Ifeta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
126.32
Hrustanović Ifeta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Keranović Ale
Cazin
A/2-8
F/1-1
104.24
1,007.05
ŠABIĆ KASIM
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
250.56
Šabić Kasim
Bosanska Krupa
Član 16.
A/1-1-1a
180.00
MUJAGIĆ HASAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
85.44
Banjac Angelina
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Hondo Himzo
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,522.40
SPD "Marušić Ferida"
Kakanj
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
MUJANOVIĆ REDŽO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
BRKIĆ ŠEFKA (Hasib)
Ključ
A/1-1
F/1-1
653.12
BRKIĆ ŠEFKA (Hasib)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
389.28
BRKIĆ ŠEFKA (Hasib)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
499.84
BRKIĆ ŠEFKA (Hasib)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
190.56
Brkić Šefka
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
110.00
BRKIĆ ŠEFKA (Hasib)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
377.76
BRKIĆ ŠEFKA (Hasib)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
156.80
Balihodžić Emin
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
291.04
Balihodžić Emin
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
258.88
Balihodžić Emin
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
291.20
Balihodžić Emin
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
282.88
93.76
Balihodžić Emin
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Balihodžić Emin
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
81.92
Oraščanin Safet
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Dugonjić Janja
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,700.00
Jusufbašić Smaila
Bugojno
A/1-1
F/1-1
Jusufbašić Smaila
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
164.32
JUSUFBAŠIĆ SMAILA
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
359.04
244.96
JUSUFBAŠIĆ SMAILA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
128.16
JUSUFBAŠIĆ SMAILA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
114.56
HRKIĆ JASMINKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
533.92
HRKIĆ JASMINKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
298.56
ŠEHIĆ ISAK
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
62
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Fuško Mirsad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Fuško Mirsad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
87.68
Karaibrahimović Edita
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
OSMIĆ REUF
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
OSMIĆ REUF
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
86.72
Durić Enes
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
3,150.00
80.80
800.00
94.24
MEHIĆ VELIJA (SULEJMAN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Tatar Ibro
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,575.00
Palalić Jasmin
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
461.12
Palalić Jasmin
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
573.28
Palalić Jasmin
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
338.08
ISAKOVIĆ SEFEDIN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
664.80
ISAKOVIĆ SEFEDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,015.04
ISAKOVIĆ SEFEDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
718.72
ISAKOVIĆ SEFEDIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
392.00
ISAKOVIĆ SEFEDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
907.68
ISAKOVIĆ SEFEDIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
235.04
Kukuruz Memnuna
Zenica
član 23
E/7
800.00
Petrović Zahida
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
292.64
Petrović Zahida
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
248.80
Petrović Zahida
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
LATIĆ SEMIRA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
251.84
Marčinko Ivica
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
3,810.00
Mujkanović Muhamed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
268.16
Mujkanović Muhamed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
81.76
Mujkanović Muhamed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
308.80
Arnaut Edib
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Duvnjak Nermina
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
750
Ćusta Nermin
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Karić Suad
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Husić Mihana
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
252.48
Husić Mihana
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
OMERAGIĆ VESMIN (HUSEIN)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
OMERAGIĆ VESMIN (HUSEIN)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
63
86.40
264.64
81.60
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Balkić Haldina
Živinice
A/1-1
F/1-1
Balkić Haldina
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
292.56
352.48
Balkić Haldina
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
Balkić Haldina
Živinice
član 29.
A/2-1-1
121.76
Balkić Haldina
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
355.68
Balkić Haldina
Živinice
član 29.
A/2-1-1
103.12
Dizdarević Kasim
Zenica
član 23
E/7
800.00
DURAKOVIĆ SALIH
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Juko Anel
Visoko
član 23
E/7
86.40
800.00
Mujkić Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
104.96
Mujkić Mustafa
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
324.64
Mujkić Mustafa
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
Mujkić Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Smajlović Taib
Visoko
član 23
E/7
87.36
800.00
Kadić Hamid
Gradačac
A/2-4
F/1-1
12,631.00
Kadić Hamid
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5a.
13,455.50
Suljić Mustafa
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,450.00
Hadžić Muhamed
Kakanj
Odluka
E/6.1.
Kapić Hase
Cazin
član 32
A/2-1-3
Neretljak Mika
Orašje
B/1-5.
F/1-1
3,552.00
331.04
500.00
900.00
Puzić Derviš
Živinice
A/1-1
F/1-1
Puzić Derviš
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
361.28
Puzić Derviš
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
417.92
Puzić Derviš
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
291.60
Puzić Derviš
Živinice
član 29.
A/2-1-1
128.32
Ćosić Hamza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
639.36
Ćosić Hamza
Travnik
A/1-1
F/1-1
827.20
Ćosić Hamza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
768.80
Ćosić Hamza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,024.48
ČOSIĆ HAMZA
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćosić Hamza
Travnik
član 29.
A/2-1-1
365.60
Ćosić Hamza
Travnik
član 29.
A/2-1-1
324.64
DURAKOVIĆ SULEJMAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
288.16
300.16
DURAKOVIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
DURAKOVIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
91.20
DURAKOVIĆ SULEJMAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
243.84
64
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DURAKOVIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
NADAREVIĆ HASAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,270.72
82.56
NADAREVIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,467.52
NADAREVIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,132.00
NADAREVIĆ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
539.20
NADAREVIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,574.72
NADAREVIĆ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
408.32
DELIĆ EŠEF
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
329.60
DELIĆ EŠEF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
104.00
DELIĆ EŠEF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
126.88
KAJTEZOVIĆ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
120.00
Hamidović Kadro
Kalesija
A/1-1
F/1-1
404.00
Hamidović Kadro
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
276.80
Hamidović Kadro
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
149.92
Hamidović Kadro
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
415.68
Hamidović Kadro
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
100.96
Kehonjić Ramiza
Čelić
član 29.
A/2-1-1
115.84
KEHONJIĆ RAMIZA
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
362.08
243.52
Kehonjić Ramiza
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
Kehonjić Ramiza
Čelić
član 29.
A/2-1-1
Kantarević Emina
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
81.44
314.55
Karić Ramiz
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
Ibrišević Fikreta
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
SINANOVIĆ EMINA
Kalesija
A/1-1
F/1-1
264.64
SINANOVIĆ EMINA
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
251.04
112.64
SINANOVIĆ EMINA
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
SINANOVIĆ EMINA
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
387.20
Zahirović Ibrahim
Gračanica
A/2-8
F/1-1
199.10
Živković Joso
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Živković Joso
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
250.88
HADŽAN LIVAZA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
HADŽAN LIVAZA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
498.40
HADŽAN LIVAZA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
HADŽAN LIVAZA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
281.60
Perković Slava
Livno
A/1-1
F/1-1
466.72
Perković Slava
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
456.32
65
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Perković Slava
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
334.88
Perković Slava
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
493.12
135.04
Perković Slava
Livno
član 29.
A/2-1-1
Perković Slava
Livno
član 29.
A/2-1-1
Marić Halil Mehe
Stolac
A/2-6
F/1-1
99.20
579.60
AHMIĆ MINA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
655.84
AHMIĆ MINA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
947.68
AHMIĆ MINA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
771.20
AHMIĆ MINA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
528.64
Bašagić Ismet
Cazin
A/1-5
F/1-1
Smajić Alija
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
1,500.00
241.76
Gorančić Mustafa
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
825.00
Matoruga Adem
Ilijaš
A/1-5
F/1-1
Podgorica Ferida
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
1,500.00
SELIMOVIĆ MERSAD
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
542.40
SELIMOVIĆ MERSAD
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
310.72
SELIMOVIĆ MERSAD
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
SELIMOVIĆ MERSAD
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
151.52
SELIMOVIĆ MERSAD
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
256.96
89.28
SELIMOVIĆ MERSAD
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
158.56
Grošić Hasib
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Živković Jose Anto
Orašje
A/2-5
F/1-1
Živković Anto
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,300.00
802.50
Živković Anto
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
2,061.00
ELJAZOVIĆ ZIJAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
295.52
Eljazović Zijad
Bosanska Krupa
Član 14.
A/1-1-1.
520.00
Eljazović Zijad
Bosanska Krupa
Član 16.
A/1-1-1a
400.00
ELJAZOVIĆ ZIJAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
522.88
ELJAZOVIĆ ZIJAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
361.60
ELJAZOVIĆ ZIJAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
203.04
ELJAZOVIĆ ZIJAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
652.32
ELJAZOVIĆ ZIJAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
158.40
66
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ELJAZOVIĆ ZIJAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
172.57
Memić Mehmed
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Abazović Nusret
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
Šabić Hikmeta
Breza
A/1-1
F/1-1
252.00
Šabić Hikmeta
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
1,680.00
Šabić Hikmeta
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
Šabić Hikmeta
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
261.60
MUHIĆ SMAIL (SMAJE)
Cazin
A/1-1
F/1-1
272.80
MUHIĆ SMAIL (SMAJE)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
303.36
274.24
MUHIĆ SMAIL (SMAJE)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
MUHIĆ SMAIL (SMAJE)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Aljilji Muniba
Sarajevo
član 23
E/7
87.04
800.00
Kečanović Rasim
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
KEČANOVIĆ RASIM
Bihać
A/1-1
F/1-1
Kečanović Rasim
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
411.20
KEČANOVIĆ RASIM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
752.00
KEČANOVIĆ RASIM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
752.00
Kečanović Rasim
Bihać
član 29.
A/2-1-1
318.56
Kečanović Rasim
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Šiljeg Bosiljko
Ljubuški
A/1-7
F/1-1
1,096.64
619.84
305.28
2,200.00
FUŠKO FATIMA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
314.40
FUŠKO FATIMA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
900.00
Samardžić Rasim
Cazin
član 32
A/2-1-3
Glibo Ivan
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Dajić Elvedin
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Avdić Nijaz
Doboj-Jug
član 23
E/7
Jusufović Hajrudin
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Marić Ivan
Usora
član 23
E/7
800.00
Čuturić Nedeljko
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
2,235.00
ČUTURIĆ NEDELJKO
Fojnica
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Spahić Osman
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
2,700.00
Spahić Osman
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Spahić Osman
Gračanica
član 30
A/2-1-2
2,700.00
Boškailo Senad
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Raguž Vinko
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
67
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Serdarević Rizvan
Teočak
A/2-8
F/1-1
300.90
Serdarević Rizah
Teočak
A/1-10
A/2-2-5
855.00
Sinković Nijad
Zavidovići
član 23
E/7
Stupar Himzo
Lukavac
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,980.00
Romić Anto
Kupres
A/1-5
A/2-1-2
2,700.00
Ante Romić
Kupres
A/1-1
F/1-1
1,629.44
Romić Ante
Kupres
A/1-3
F/1-1
Romić Anto
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
4,785.00
175.50
ROMIĆ ANTO
Kupres
član 32
A/2-1-3
3,600.00
Šakić Rade
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Ćećez Davorka
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Zukić Fadil
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
3,536.00
Zelkanović Huso
Travnik
član 29.
A/2-1-1
85.28
HADŽIPAŠIĆ HASNIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
295.36
ČOSIĆ RUVEJDA
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
DURIĆ MUSTAFA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
47.52
DURIĆ MUSTAFA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
Softić Šemsa
Gračanica
A/1-1
F/1-1
554.88
94.56
Softić Šemsa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
742.40
Softić Šemsa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
831.68
Softić Šemsa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
94.88
Softić Šemsa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
484.48
Softić Šemsa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
174.24
BEĆIROVIĆ SUAD
Kalesija
A/1-1
F/1-1
348.00
BEĆIROVIĆ SUAD
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
405.92
BEĆIROVIĆ SUAD
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
461.12
Bećirović Suad
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
BEĆIROVIĆ SUAD
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
315.20
HUŠIDIĆ ASIMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
283.52
HUŠIDIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
276.80
HUŠIDIĆ ASIMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
112.16
HUŠIDIĆ ASIMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
136.96
LUČIĆ NIKO
Tomislavgrad
A/1-5
F/1-1
NIKO LUČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
NIKO LUČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
151.68
NIKO LUČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
86.88
68
18,000.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Herić Kasim
Lukavac
Odluka
E/6.1.
500.00
Selimović Ferid
Živinice
A/2-8
F/1-1
601.10
Selimović Ferid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
375.44
Selimović Ferid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
150.96
Selimović Ferid
Živinice
B/1-5.
F/1-1
600.00
Đukić Marijan
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
525.00
VAJKANOVIĆ ZORICA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
317.12
VAJKANOVIĆ ZORICA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
VAJKANOVIĆ ZORICA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
361.76
VAJKANOVIĆ ZORICA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
176.80
1,089.12
VAJKANOVIĆ ZORICA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
786.40
VAJKANOVIĆ ZORICA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
139.20
Joldić Snježana
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
473.60
BAŠANOVIĆ ŠEHERZADA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
296.80
BAŠANOVIĆ ŠEHERZADA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Mujkić Šerif
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
249.28
252.96
88.16
Mujkić Šerif
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
Mujkić Šerif
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
80.96
Mujkić Šerif
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
Mujkić Šerif
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
Halilović Amir
Kalesija
A/1-1
F/1-1
96.80
913.76
Halilović Amir
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
703.52
Halilović Amir
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
660.64
Halilović Amir
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
161.12
Halilović Amir
Kalesija
član 32
A/2-1-3
1,800.00
564.48
Halilović Amir
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Halilović Amir
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
204.96
Graćić Đevad
Zenica
A/1-1
F/1-1
285.76
Graćić Đevad
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
253.28
MAJETIĆ MESUD
Cazin
A/1-1
F/1-1
470.88
900.00
Majetić Mesud
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
MAJETIĆ MESUD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
971.04
MAJETIĆ MESUD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
876.96
MAJETIĆ MESUD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
91.52
MAJETIĆ MESUD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
652.64
69
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MAJETIĆ MESUD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.80
Muharemović Nedzad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
250.00
Muharemović Nedzad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
252.56
Ramić Zuhad
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
2,280.00
Burić Sunija
Vogošća
Odluka
E/6.1.
Mehmedović Emir
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
500.00
MEHMEDOVIĆ EMIR (RAMADAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
87.04
MEHMEDOVIĆ EMIR (RAMADAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
114.40
2,250.00
RANKA ŠARIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
256.16
Peco Muhamed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
299.76
Peco Muhamed
Travnik
A/1-1
F/1-1
416.40
Bikić Adil
Čelić
član 32
A/2-1-3
900.00
Bikić Adil
Čelić
A/1-1
F/1-1
246.72
REKIĆ BAHRUDIN
Bihać
A/1-1
F/1-1
273.44
REKIĆ BAHRUDIN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
292.48
REKIĆ BAHRUDIN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
278.56
Rekić Bahrudin
Bihać
član 23
E/7
800.00
Brkanić Dženan
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
Živković Ruža
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Brajković Mario
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Džinić Mirza
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
1,320.00
HADŽIĆ SADMIR
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
240.48
ŠAKIĆ ZDRAVKO
Busovača
Članak 39.
A/2-3-7
525.00
ŠAKIĆ ZDRAVKO
Busovača
članak 38.
A/2-3-6
1,650.00
Knežević Mirna
Kreševo
član 23
E/7
800.00
Fadžan Berina
Zenica
član 23
E/7
800.00
Paštar Slobodan
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
Memić Dario
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Purišević Nezir
Visoko
član 23
E/7
800.00
2,750.00
Lovrić Ana
Tuzla
A/1-7
A/2-3-6
BABALUK OSMO
Kiseljak
član 32
A/2-1-3
14,850.00
900.00
Bošnjak Dragutin
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
1,215.00
Sarhatlić Hasan
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
Topuz Vahid
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Slomo Mijat
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
TURBIĆ ABDULAH
Gradačac
A/1-1
F/1-1
346.24
70
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
TURBIĆ ABDULAH
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
301.44
TURBIĆ ABDULAH
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
300.16
TURBIĆ ABDULAH
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
316.96
Janjić Vidan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
BEGANOVIĆ OSMAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
938.88
Beganović Osman
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
BEGANOVIĆ OSMAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
498.72
BEGANOVIĆ OSMAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
805.76
1,350.00
BEGANOVIĆ OSMAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
380.80
BEGANOVIĆ OSMAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
888.16
BEGANOVIĆ OSMAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
432.32
IMOĆANIN HAMDIJA
Jajce
A/1-1
F/1-1
248.32
Samardžić Hakija
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
Rustemović Zijabeg
Kladanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Marojević Janja
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
6,720.00
Mrakić Hasan
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
272.72
Kelava Božo
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Bilalić Rizvo
Teočak
Odluka
E/6.1.
Radoš Anto
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
800.00
2,370.00
RADOŠ ANTE
Kupres
član 32
A/2-1-3
900.00
Delić Safet
Zenica
Član 16.
A/1-1-1a
100.00
Topčagić Azra
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
Pivić Omer
Žepče
Odluka
E/6.1.
500.00
Selava Hamdo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
840.00
Milić Anto
Livno
član 29.
A/2-1-1
92.32
Milić Anto
Livno
član 29.
A/2-1-1
Glavura Ivo
Travnik
Odluka
E/6.1.
4,080.00
84.00
800.00
Tomić Stana
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Mrgan Fatima
Hadžići
A/1-1
F/1-1
168.16
Mrgan Fatima
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
DJEDOVIĆ SEAD
Gradačac
A/1-1
F/1-1
528.80
Djedović Sead
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
502.50
DJEDOVIĆ SEAD
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
604.80
DJEDOVIĆ SEAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
548.80
DJEDOVIĆ SEAD
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
215.68
DJEDOVIĆ SEAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
457.76
71
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DJEDOVIĆ SEAD
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
209.28
Pejičić Luka
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Pejičić Jose Anica
Orašje
A/2-5
F/1-1
Pejičić Anica
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
990.00
2,280.00
Bećirović Taiba
Žepče
A/1-1
F/1-1
469.12
Bećirović Taiba
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
676.80
Bećirović Taiba
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
343.04
Bećirović Taiba
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
255.20
DOLIĆ HUSNIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
569.44
DOLIĆ HUSNIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
581.44
DOLIĆ HUSNIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
179.36
DOLIĆ HUSNIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
603.68
Daut Nezir
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
3,855.00
Bavrk Mustafa
Odžak
A/1-1
F/1-1
1,469.60
Bavrk Mustafa
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,133.28
Bavrk Mustafa
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,024.80
Bavrk Mustafa
Odžak
član 32
A/2-1-3
2,700.00
Bavrk Mustafa
Odžak
član 29.
A/2-1-1
242.72
Bavrk Mustafa
Odžak
član 30
A/2-1-2
4,800.00
862.40
Bavrk Mustafa
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
Bavrk Mustafa
Odžak
član 29.
A/2-1-1
196.16
Memić Adil
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Mašinović Mirsad
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
SIVIĆ RAZIJA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
256.96
Tipura Humija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
2,250.00
Kazić Saima
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
331.52
Kazić Saima
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
252.64
Kurić Rabija
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Kurić Rabija
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
292.72
Kurić Rabija
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
341.12
117.52
Kurić Rabija
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Kurić Rabija
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
ŽUTIĆ FEHIM
Bužim
A/1-1
F/1-1
Žutić Fehim
Bihać
A/1-5
A/2-1-2
ŽUTIĆ FEHIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
526.24
ŽUTIĆ FEHIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
638.24
72
84.80
806.72
1,500.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŽUTIĆ FEHIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
177.60
ŽUTIĆ FEHIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
444.16
ŽUTIĆ FEHIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
166.88
LJUBIJANKIĆ MERSA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
617.60
LJUBIJANKIĆ MERSA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
569.28
LJUBIJANKIĆ MERSA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
473.28
LJUBIJANKIĆ MERSA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
131.20
Ljubijankić Mersa
Bužim
Odluka
E/6.1.
500.00
500.00
Vahid Rudan
Stolac
Odluka
E/6.1.
DRMAČ IVICA
Kreševo
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćejvanović Osman
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
257.45
BAJREKTAREVIĆ EKREM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
BAJREKTAREVIĆ EKREM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
124.80
Balić Jasmin
Doboj-Jug
član 23
E/7
800.00
Kordić Slavko
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Šehić Akif
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Šehić Akif
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
500.00
Huseinbašić Sejfudin
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
Noćić Bećir
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
1,000.00
990.56
Noćić Bećir
Sapna
A/1-1
F/1-1
856.08
Noćić Bećir
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
727.84
Nočić Bećir
Sapna
član 29.
A/2-1-1
210.40
Noćić Bećir
Sapna
član 32
A/2-1-3
900.00
Noćić Bećir
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
943.84
Sapna
član 29.
A/2-1-1
224.00
Dananović Nerfid
Nočić
Bećir
Odžak
A/1-1
F/1-1
931.84
Džananović Nerfid
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
960.80
Džananović Nerfid
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
969.44
Džananović Nerfid
Odžak
član 29.
A/2-1-1
264.48
Novalić Ćamil
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,395.00
Paradžik Milenko
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Nadarević Vinka Ana
Orašje
A/2-5
F/1-1
583.50
Babić Izet
Cazin
A/1-5
F/1-1
5,400.00
Babić Izet
Cazin
Član 14.
A/1-1-1.
5,250.00
Babić Izet
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
Babić Izet
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
73
800.00
500.00
4,275.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Babić Izet
Cazin
član 30
A/2-1-2
Šagolj Zdravka
Grad Mostar
član 23
E/7
3000.00
800.00
Kahrimanović Osman
Sapna
A/2-8
F/1-1
215.70
Kahrimanović Osman
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
248.32
Kahrimanović
Osman
Sapna
A/1-1
F/1-1
241.76
Kahrimanović Osman
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
384.00
Umihanić Jusuf
Živinice
član 32
A/2-1-3
OMEROVIĆ MERSED
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,960.16
900.00
OMEROVIĆ MERSED
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
2,405.92
OMEROVIĆ MERSED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
2,985.92
OMEROVIĆ MERSED
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
468.96
OMEROVIĆ MERSED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,669.76
OMEROVIĆ MERSED
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
613.28
Džiinalić Avdo
Tešanj
A/1-1
F/1-1
240.00
DZINALIC AVDO
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
256.32
DZINALIC AVDO
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
422.08
DZINALIC AVDO
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
356.96
HODŽIĆ OSMAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
252.16
319.20
HODŽIĆ OSMAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
Zagorac Hasan
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
93.92
Zagorac Hasan
Trnovo
član 32
A/2-1-3
900.00
Zagorac Hasan
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
Malkočević Amira
Tuzla
član 23
E/7
95.20
800.00
Šarić Pero
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
Šarić Pero
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
310.40
156.32
Islamović Mujo
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Islamović Mujo
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
125.60
Buza Hanas
Visoko
član 23
E/7
800.00
Zehić Muhidin
Teočak
Odluka
E/6.1.
500.00
SELIMOVIĆ EDIN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
112.16
345.12
SELIMOVIĆ EDIN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
SELIMOVIĆ EDIN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
85.28
Herić Zlatan
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
3,100.00
Pejičić Ivo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,050.00
Pejičić Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
74
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KANURIĆ SEAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
254.08
KANURIĆ SEAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
304.48
396.80
KANURIĆ SEAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
KANURIĆ SEAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
96.64
KANURIĆ SEAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
437.28
KANURIĆ SEAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
134.24
Husejnović Mevla
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
81.60
Husejnović Mevla
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
80.48
Rimac Ante
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
473.28
Rimac Ante
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
590.08
Omerović Mirhat
Živinice
A/2-8
F/1-1
295.50
900.00
Mahmić Mirsad
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
MELKIĆ FERIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Džebo Šemsudin
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Cifrić Admir
Čelić
B/1-5.
F/1-1
1,050.00
Bulajić Dragan
Žepče
Odluka
E/6.1.
500.00
Kudić Miroslav
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
800.00
Udovičić Ružica
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
VINČEVIĆ SAFIJA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
433.44
13.76
VINČEVIĆ SAFIJA
Jajce
A/1-1
F/1-1
260.00
VINČEVIĆ SAFIJA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
468.00
260.96
VINČEVIĆ SAFIJA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
VINČEVIĆ SAFIJA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
ĆORALIĆ MERSAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
82.40
442.08
ĆORALIĆ MERSAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
315.52
Huskić Samira
Gračanica
A/2-8
F/1-1
194.30
Kerim Sačak
Zenica
član 23
E/7
800.00
Adilović Aida
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
560.32
KOVAČ IVAN
Posušje
A/1-1
F/1-1
KOVAČ IVAN
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
520.80
KOVAČ IVAN
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
495.04
Ivan Kovač
Posušje
član 29.
A/2-1-1
200.16
Ivan Kovač
Posušje
član 29.
A/2-1-1
170.40
Kovač Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
544.80
Vlačo Milenko
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
4,000.00
Talić Rešid
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
75
263.52
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MILKA MILOLOŽA
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
Begić Muhamed
Lukavac
Odluka
E/6.1.
500.00
Abdagić Zuhdija
Cazin
Odluka
E/6.1.
Mršić Ale
Ključ
član 32
A/2-1-3
500.00
1,350.00
Safet Zec
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
SINANOVIĆ SAKIB
Gradačac
A/1-1
F/1-1
292.00
SINANOVIĆ SAKIB
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
97.44
SINANOVIĆ SAKIB
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
280.48
Sinanović Sakib
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
Bičević Ismet
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Čajdo Šemsa
Donji Vakuf
član 23
E/7
800.00
2,992.00
Zaimović Esed
Breza
Odluka
E/6.1.
500.00
Selimović Šekib
Tuzla
Odluka
E/6.1.
500.00
FERDO LONČAR
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Stoisavljević Momčilo
Glamoč
A/1-1
F/1-1
1,044.80
Stoisavljević Momčilo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,118.40
Stoisavljević Momčilo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
958.08
Stojisavljević Momčilo
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
555.00
Stoisavljević Momčilo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,143.04
Stoisavljević Momčilo
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
1,890.00
Stojisavljević Momčilo
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Stoisavljević Momčilo
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
284.80
92.16
Stoisavljević Momčilo
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
284.00
Ljoljo Marinko
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
500.00
317.44
Fejzić Ševket
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Fejzić Ševket
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
74.64
Fejzić Ševket
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
264.64
Petrović Jozo
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Razić Našid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
263.20
Razić Našid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
274.48
Turalić Mujo
Tešanj
A/1-1
F/1-1
346.88
Turalić Mujo
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
352.64
Turalić Mujo
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
450.72
Turalić Mujo
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Stanić Ante
Novi Travnik
B/1-5.
F/1-1
2,250.00
Hadžiselimović Midhad
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
76
407.52
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bilić Kasim
Maglaj
član 23
E/7
Ahmić Nezir
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Janja Vuletić
Kakanj
član 23
E/7
800.00
1,140
800.00
JAŠARAGIĆ ESMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
522.72
Jašaragić Esma
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
JAŠARAGIĆ ESMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,402.08
JAŠARAGIĆ ESMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
587.36
JAŠARAGIĆ ESMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
471.52
JAŠARAGIĆ ESMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,462.72
JAŠARAGIĆ ESMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
283.84
MEHIĆ VELAGA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
604.64
MEHIĆ VELAGA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
739.52
MEHIĆ VELAGA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
352.80
MEHIĆ VELAGA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
159.52
MEHIĆ VELAGA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
654.72
MEHIĆ VELAGA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
125.12
Veselko Ilić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
ZULIĆ ALMA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Agić Fehro
Tešanj
Odluka
E/6.1.
89.60
500.00
Husejnagić Besim
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Dervić Fikret
Bužim
Odluka
E/6.1.
800.00
Bešlić Ivan
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
Kočan Jonuz
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Buharalija Mirsad
Fojnica
član 23
E/7
800.00
5,265.00
Gromila Abid
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Akmadžić Miro
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Hukić Fikret
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
258.56
Hukić Fikret
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
275.20
BLAŽ ŠEKELJA
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
779.52
BLAŽ ŠEKELJA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
264.96
BLAŽ ŠEKELJA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
382.08
ŠEKELJA BLAŽ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
648.32
Buzaljko Nijaz
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Zekić Lidija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Ivanković Zdenka
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
BAJRAKTAREVIĆ SENIJA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
600.96
77
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BAJRAKTAREVIĆ SENIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
732.80
Miletić Gojko
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
Vladušić Jovo
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
Ahmić Senad
Tešanj
Odluka
E/6.1.
Velagić Jusuf
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
785.44
Velagić Jusuf
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
629.60
1,230.00
800.00
Velagić Jusuf
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
429.76
Smajić Himzo
Glamoč
A/1-1
F/1-1
250.08
Smajić Himzo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
387.84
Smajić Himzo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
324.00
Smajić Himzo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
547.20
Šunjić Jadranka
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
BOTONJIĆ MIRSAD (Šemso)
Ključ
A/1-1
F/1-1
311.68
BOTONJIĆ MIRSAD (Šemso)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
315.68
BOTONJIĆ MIRSAD (Šemso)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
115.20
BOTONJIĆ MIRSAD (Šemso)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
494.08
BOTONJIĆ MIRSAD (Šemso)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
147.52
MEHIĆ ENISA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
305.28
Džafić Izet
Gračanica
A/1-1
F/1-1
249.60
Džafić Izet
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
504.64
Džafić Izet
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
281.44
Džafić Izet
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
133.92
553.44
Džafić Izet
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Džafić Izet
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
95.36
Čizmić Semir
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
6,165.00
SELIMAGIĆ REFIK
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
46.40
SELIMAGIĆ REFIK
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
66.24
SELIMAGIĆ REFIK
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
112.32
HALKIĆ SENADA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
364.80
HALKIĆ SENADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
103.68
Telalović Goran
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Husičić Ethem
Žepče
A/1-1
F/1-1
527.20
Husičić Ethem
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
871.84
Husičić Ethem
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
865.60
Husičić Ethem
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
731.20
78
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Prljević Mirko
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,800.00
MIRKO PRLJEVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
101.92
MIRKO PRLJEVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
240.64
MIRZA BUKVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
476.00
MIRZA BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
363.20
MIRZA BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
253.28
303.68
MIRZA BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
MIRZA BUKVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
87.68
MIRZA BUKVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
118.40
Šantić Jozo
Čitluk
Odluka
E/6.1.
Mujanović Asim
Kalesija
A/1-5
A/2-1-2
800.00
2,400.00
Mujanović Asim
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Mehtić Nermin
Donji Vakuf
Član 23
E/7
800.00
Fuško Besim
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Mešić Mustafa
Bihać
član 23
E/7
Smajić Dževad
Glamoč
A/1-1
F/1-1
2,133.44
Smajić Dževad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
5,411.36
Smajić Dževad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
2,998.88
Smajić Dževad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
4,130.24
Smajić Đevad
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
1,500.00
SMAJIĆ ĐEVAD
Glamoč
član 32
A/2-1-3
7,650.00
Smajić Dževad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
851.68
Smajić Dževad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
659.20
Mezit Rifat
Konjic
A/2-7
F/1-1
1,000.00
Jašić Mineta
Kalesija
A/2-8
F/1-1
203.60
Brkić Sead
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
361.12
Brkić Sead
Travnik
član 29.
A/2-1-1
TOPALOVIĆ ŠEFIK
Bužim
A/1-1
F/1-1
354.40
TOPALOVIĆ ŠEFIK
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
436.64
TOPALOVIĆ ŠEFIK
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
498.24
TOPALOVIĆ ŠEFIK
Bužim
član 29.
A/2-1-1
123.36
TOPALOVIĆ ŠEFIK
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
407.68
TOPALOVIĆ ŠEFIK
Bužim
član 29.
A/2-1-1
167.20
MEHIĆ SENADA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
91.84
MEHIĆ SENADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
361.12
Macić Dervo
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
2,895.00
79
1,935.00
800.00
89.76
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Memić Ismet
Sapna
Odluka
E/6.1.
500.00
Ćatić Nevresa
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
PROŠIĆ HASE
Cazin
A/1-1
F/1-1
344.64
PROŠIĆ HASE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
351.36
PROŠIĆ HASE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
265.28
Malikić Jusuf
Čelić
član 30
A/2-1-2
3,600.00
Malikić Jusuf
Čelić
član 29.
A/2-1-1
94.72
Brđak Senad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
305.36
417.12
Brđak Senad
Sapna
A/1-1
F/1-1
Brđak Senad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
386.40
Brđak Senad
Sapna
član 29.
A/2-1-1
146.32
275.12
Brđak Senad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
Brđak Senad
Sapna
član 29.
A/2-1-1
MAJETIĆ HAVA
Cazin
A/1-1
F/1-1
91.44
295.20
MAJETIĆ HAVA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
MAJETIĆ HAVA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
MAJETIĆ HAVA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
148.00
MAJETIĆ HAVA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
365.28
MAJETIĆ HAVA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
113.44
Sabljić Dijana
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Kazić Edin
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
DANOVIĆ ELVEDINA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
269.76
645.60
DANOVIĆ ELVEDINA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
DANOVIĆ ELVEDINA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
431.52
DANOVIĆ ELVEDINA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
409.28
800.00
Šiško Mario
Livno
Odluka
E/6.1.
Jakirlić Kemal
Glamoč
A/1-1
F/1-1
Jakirlić Kemal
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
Jakirlić Kemal
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
909.12
Jakirlić Kemal
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,343.84
875.52
1,194.24
Jakirlić Kemal
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
296.96
Jakirlić Kemal
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
252.00
578.88
Suljagić Admir
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
Suljagić Admir
Srebrenik
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Suljagić Admir
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
484.32
Suljagić Admir
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
637.92
80
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Suljagić Admir
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
320.64
Suljagić Admir
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
605.76
Suljagić Admir
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
317.60
Mujkić Hurija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
449.60
ISLAMOVIĆ ASMIR
Kalesija
A/1-1
F/1-1
280.00
ISLAMOVIĆ ASMIR
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
332.96
ISLAMOVIĆ ASMIR
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
Islamović Asmir
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
306.40
Čajlaković Muris
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Mević Vejsil
Cazin
A/1-3
F/1-1
7,617.00
2,265
Mević Vejsil
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Mević Vejsil
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
Mević Vejsil
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
6,060.00
Mavić Vejsil
Cazin
Članak 35.
A/2-2-4
5,263.50
EMIR HADŽIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
EMIR HADŽIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
383.52
Hadžić Emir
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
3,150.00
500.00
388.00
EMIR HADŽIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
137.60
EMIR HADŽIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
101.44
Tomić Milan
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,800.00
Tomić Milan
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
3,000.00
Toman Karlo
Srebrenik
Član 17.
A/1-1-2.
5,100.00
Mehanović Samir
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Špago Šaban
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Grbavac Blago
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Šečkanović Šaban
Čelić
B/1-5.
F/1-1
Bečić Avdo
Kakanj
Odluka
E/6.1.
Drndić Mujo
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
600.00
1,192.50
800.00
1,500.00
Bradić Ivan
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
500.00
Džopa Huso
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
300.00
855.00
Džopa Huso
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
ČAMDŽIĆ ADEM
Tešanj
A/1-1
F/1-1
459.68
ČAMDŽIĆ ADEM
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
307.04
247.84
Ćurak Nediljko R.
Livno
A/1-1
F/1-1
Ćurak Nediljko R.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
282.40
Ćurak Nediljko R.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
264.16
81
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sejdić Ramiz
Visoko
član 23
E/7
800.00
Alibegić Mulo
Visoko
A/1-1
F/1-1
253.60
Alibegić Mulo
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Alibegić Mulo
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
271.68
Alibegić Mulo
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
Ćelenka Besim
Zenica
A/1-1
F/1-1
688.16
Ćelenka Besim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
677.12
Ćelenka Besim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
1,169.92
673.76
Ćelenka Besim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
Alagić Irfan
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
Vincetić Pero
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Vincetić Pero
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
720.00
Miočević Ana
Visoko
član 23
E/7
800.00
Dragica Kalajdžić
Visoko
član 23
E/7
800.00
Nikola Bilokapa
Livno
Odluka
E/6.1.
500.00
Radivojša Pero
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
6,715.00
Radivojša Pero
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
14,100.00
Kriste Nikola
Ravno
Odluka
E/6.1.
MEMIĆ IBRO
Travnik
A/1-1
F/1-1
500.00
276.80
MEMIĆ IBRO
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
244.64
ĆATIĆ MUSTAFA
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
ĆATIĆ MUSTAFA
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
446.08
ĆATIĆ MUSTAFA
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
1,159.20
ĆATIĆ MUSTAFA
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
724.80
ĆATIĆ MUSTAFA
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
198.40
ĆATIĆ MUSTAFA
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
164.96
Čosić Mujo
Zenica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Čosić Mujo
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
MEMIĆ IMŠIR
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
3,330
998.72
MEMIĆ IMŠIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
528.48
Imamović Emina
Kalesija
A/1-1
F/1-1
241.60
Maslić Sadik
Živinice
A/1-1
F/1-1
293.92
Maslić Sadik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
256.32
Maslić Sadik
Živinice
član 29.
A/2-1-1
80.80
Maslić Sadik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
257.60
Esat Ugarak
Kupres
A/1-1
F/1-1
349.60
82
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Eset Ugarak
Kupres
član 29.
A/2-1-1
85.28
Eset Ugarak
Kupres
član 29.
A/2-1-1
89.44
870.00
Galić Borko
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
DURANOVIĆ ARIFA
Bužim
A/1-1
F/1-1
DURANOVIĆ ARIFA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
511.20
1,049.44
DURANOVIĆ ARIFA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
752.80
DURANOVIĆ ARIFA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
190.08
DURANOVIĆ ARIFA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
772.96
DURANOVIĆ ARIFA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
112.00
299.50
Mekanović Mevlida
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Zelentrović Nedžad
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
MAKIĆ FAHRIJA (BEĆIR)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
451.84
MAKIĆ FAHRIJA (BEĆIR)
Jajce
A/1-1
F/1-1
351.20
MAKIĆ FAHRIJA (BEĆIR)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
306.72
372.16
MAKIĆ FAHRIJA (BEĆIR)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
MAKIĆ FAHRIJA (BEĆIR)
Jajce
član 29.
A/2-1-1
92.32
MAKIĆ FAHRIJA (BEĆIR)
Jajce
član 29.
A/2-1-1
113.28
Alić Mustafa
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
Alić Mustafa
Banovići
A/1-1
F/1-1
256.00
Alić Mustafa
Banovići
član 29.
A/2-1-1
125.76
Alić Mustafa
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
429.92
Alić Mustafa
Banovići
član 29.
A/2-1-1
DRAGICA PAVIĆ
Livno
A/1-1
F/1-1
94.24
360.48
Šehić Ćazim
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
276.16
Šehić Ćazim
Banovići
A/1-1
F/1-1
378.40
Šehić Ćazim
Banovići
član 29.
A/2-1-1
125.76
Šehić Ćazim
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
246.88
Šehić Ćazim
Banovići
član 29.
A/2-1-1
Hasanović Husejn
Živinice
B/1-5.
F/1-1
2,400.00
NOVKOVIĆ DUŠAN
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
433.60
Novković Dušan
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
NOVKOVIĆ DUŠAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
127.52
83
82.88
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
NOVKOVIĆ DUŠAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
462.08
152.96
NOVKOVIĆ DUŠAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
SELIMAGIĆ HASNIJA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
82.40
Purić Avdo
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
256.16
MARIJA DODIG
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
252.96
MARIJA DODIG
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
570.08
DODIG MARIJA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,800.00
DODIG MARIJA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
878.72
Dodig Marija
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
198.72
Dodig Marija
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
107.52
Dizdarić Emir
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
TURKEŠ FERID
Tešanj
A/1-1
F/1-1
393.76
TURKEŠ FERID
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
316.80
TURKEŠ FERID
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
350.56
TURKEŠ FERID
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
548.80
1,440.00
Trnka Husnija
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Maglić Enesa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
410.24
Maglić Enesa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
370.56
114.88
Maglić Enesa
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Maglić Enesa
Travnik
član 29.
A/2-1-1
88.64
Mehić Fazlo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
431.68
Mehić Fazlo
Travnik
A/1-1
F/1-1
252.48
Mehić Fazlo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
400.80
Mehić Fazlo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
285.36
Mehić Fazlo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
83.20
Mehić Fazlo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
87.28
MISKIĆ NIJAZ
Bihać
član 29.
A/2-1-1
88.32
MISKIĆ NIJAZ
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
305.60
Čizmić Sifa
Kakanj
član 23
E/7
800.00
VRANJKOVIĆ BRANKA
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
ZAHIROVIĆ FUAD
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Samardžić Suad
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
594.40
SAMARDŽIĆ SUAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
SAMARDŽIĆ SUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
733.60
SAMARDŽIĆ SUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
646.40
84
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
SAMARDŽIĆ SUAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
353.60
SAMARDŽIĆ SUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
427.68
SAMARDŽIĆ SUAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
295.36
Grujić Milorad
Drvar
Odluka
E/6.1.
800.00
Jukić Danica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
279.68
Jukić Danica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
276.48
Šego Šehrzada
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
244.24
Šego Šehrzada
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
246.40
Papić Bilal
Novi Grad
A/1-5
F/1-1
ABDIĆ VAHIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
262.24
Butković Azem
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
5,520.00
1,500.00
Butković Azem
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
Hondo Vejsil
Konjic
A/2-8
F/1-1
3,999.80
405.00
Hondo Vejsil
Konjic
A/2-7
F/1-1
7,000.00
Hondo Vejsil
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
9,120.00
Dominković Mirko
Orašje
A/1-7
F/1-1
Dominković Mirko
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
935.00
1,760.00
Hrvić Ejub
Živinice
A/1-1
F/1-1
Hrvić Ejub
Živinice
član 29.
A/2-1-1
242.00
Hrvić Ejub
Živinice
član 29.
A/2-1-1
80.64
Berbić Haris
Kakanj
A/1-10
A/2-2-5
1,680
KUKAVICA HAJRIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
92.16
KUKAVICA HAJRIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
312.80
135.36
97.44
KUKAVICA HAJRIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Raković Osme
Bihać
A/2-8
F/1-1
257.50
Raković Osme
Bihać
B/1-5.
F/1-1
1,600.00
MELKIĆ NIJAZ
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MELIKĆ NIJAZ
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
66.08
137.76
Mujić Šefija
Žepče
A/1-1
F/1-1
308.64
Mujić Šefija
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
421.12
Mujić Šefija
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
425.92
Mujić Šefija
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
269.44
Udovičić Ilija
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Avdić Besim
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
Murtić Safet
Visoko
član 23
E/7
800.00
Kahrimanović Zijo
Sapna
A/2-8
F/1-1
303.15
85
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Karajkić Safet
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Brkić Ibrahim
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
Šarić Vanis
Kladanj
A/1-10
A/2-2-5
810.00
MALANOVIĆ ĐEVAD
Travnik
A/1-1
F/1-1
274.56
LELIĆ FATMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
408.64
LELIĆ FATMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
348.32
122.40
LELIĆ FATMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
LELIĆ FATMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
344.32
Martinović Drago
Široki Brijeg
A/1-10
A/2-2-5
900.00
800.00
Martinović Drago
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Petrović Ivica
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Prošić Nisveta
Cazin
A/2-8
F/1-1
616.95
Bulić Nataša
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Šarić Senka
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Lučić Marinko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
MATE CRNKOVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
469.28
MATE CRNKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
327.20
MATE CRNKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
382.08
MATE CRNKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
395.36
MATE CRNKOVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
141.60
MATE CRNKOVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
162.08
NADAREVIĆ FEHIM
Cazin
A/1-1
F/1-1
540.16
NADAREVIĆ FEHIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
366.56
NADAREVIĆ FEHIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
382.56
NADAREVIĆ FEHIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.80
NADAREVIĆ FEHIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
402.40
NADAREVIĆ FEHIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
81.76
Selmović Mahmut
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
108.16
261.28
Selimović Mahmut
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Čolaković Elvedin
Grad Mostar
A/2-7.
A/1-1-3.
500.00
Smajić Samir
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Žulj Zdenka
Grude
član 23
E/7
800.00
TAHIĆ AMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
463.84
TAHIĆ AMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
291.20
TAHIĆ AMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
827.20
TAHIĆ AMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
349.60
86
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
SELIMOVIĆ NERMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
512.64
SELIMOVIĆ NERMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
705.60
SELIMOVIĆ NERMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
607.84
SELIMOVIĆ NERMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
195.68
Selimović Nerma
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
190.00
SELIMOVIĆ NERMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
519.84
173.92
SELIMOVIĆ NERMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Medić Edin
Ilijaš
član 23
E/7
Dropić Ismet
Lukavac
A/1-5
A/2-1-2
800.00
2,100.00
Gagula Naida
Konjic
član 23
E/7
800.00
BRLJAK MEDINA
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
Brljak Medina
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Rahmanović Naida
Zenica
Odluka
E/6.1.
86.88
800.00
Bobeta Mehmed
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Barbarić Lujo
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,751.70
800.00
Barbarić Lujo
Ljubuški
B/1-5.
F/1-1
1,680.00
Petrović Dragica
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
4,760.00
Durmišević Sulejman
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
2,516.00
KOLAKOVIĆ MUSTAFA
Cazin
A/1-1
F/1-1
537.76
KOLAKOVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
942.40
KOLAKOVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,092.96
KOLAKOVIĆ MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
132.48
KOLAKOVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
788.96
KOLAKOVIĆ MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
137.76
TALETOVIĆ SALIH
Gradačac
A/1-1
F/1-1
354.56
TALETOVIĆ SALIH
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
437.28
TALETOVIĆ SALIH
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
287.36
TALETOVIĆ SALIH
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
109.92
TALETOVIĆ SALIH
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
367.04
TALETOVIĆ SALIH
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
107.20
Parlić Fadil
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Ramić Zejnil
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
80.16
Ramić Zejnil
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
Čilaš Halida
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Kožul Mira
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
495.00
Zvekić Husein
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
4,350
87
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hodžić Ahmet
Kladanj
član 23
E/7
800.00
Durić Kasim
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Durić Kasim
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
Talić Fahrudin
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
276.32
Delić Mustafa
Čelić
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Jusufović Fejzo
Tuzla
član 23
E/7
800.00
HERCEG ŠEFIK
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Herceg Šefik
Novi Travnik
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Bajrektarević Mehmed
Cazin
A/2-8
F/1-1
317.90
Bojić Zahid
Banovići
A/1-1
F/1-1
251.68
Mustić Meho
Zavidovići
A/1-1
F/1-1
415.68
Mustić Meho
Zavidovići
Članak 28.
A/2-1-1
378.40
Mustić Meho
Zavidovići
Članak 28.
A/2-1-1
284.16
Mustić Meho
Zavidovići
Članak 28.
A/2-1-1
469.92
MIŠČEVIĆ LJUBICA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
279.68
Miščević Ljubica
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
1,800.00
MIŠČEVIĆ LJUBICA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
636.48
MIŠČEVIĆ LJUBICA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
183.04
MIŠČEVIĆ LJUBICA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
849.28
MIŠČEVIĆ LJUBICA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
176.16
Vidović Mato
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
REDŽIĆ ZLATKA
Cazin
A/1-1
F/1-1
283.04
Redžić Zlatka
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
110.00
REDŽIĆ ZLATKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
475.20
REDŽIĆ ZLATKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
459.68
REDŽIĆ ZLATKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
326.88
REDŽIĆ ZLATKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
113.28
Ana Zrno
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
Ana Zrno
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
0.00
381.60
Humačkić Naira
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Skalić Munib
Bihać
član 23
E/7
800.00
KERANOVIĆ MIRSAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
271.52
88
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KERANOVIĆ MIRSAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
307.20
KERANOVIĆ MIRSAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
260.16
KERANOVIĆ MIRSAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
110.08
KERANOVIĆ MIRSAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
440.32
KERANOVIĆ MIRSAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
100.96
MURTIĆ DERVIŠE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
244.48
Vladić Ilija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Bučuk Rešad
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
Marković Andrija
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
2,145.00
Marković Andrija
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Šain Kata
Gornji VakufUskoplje
Članak 39.
A/2-3-7
Pešorda Vlado
Grude
A/2-6
F/1-1
Vukoja Lucija
Kreševo
član 23
E/7
ANDRIĆ ANĐA
Travnik
član 32
A/2-1-3
525.00
2,269.80
800.00
1,350.00
Delić Ševala
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
337.28
Delić Ševala
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
743.68
Buljubašić Munira
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Buljubašić Munira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
805.60
Buljubašić Munira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
919.84
881.92
Buljubašić Munira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
TOPALOVIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
283.52
TOPALOVIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
312.96
Crnčić Ivan
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Dragičević Nevenka
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Trešnjo Muhamed
Hadžići
A/1-1
F/1-1
286.40
Trešnjo Muhamed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
309.12
Trešnjo Muhamed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
412.00
Trešnjo Muhamed
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
Tulumović Šefik
Kladanj
A/1-10
A/2-2-5
PRANJGIĆ FATIMA
Travnik
A/1-1
F/1-1
252.64
Ramčić Nedžad
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
341.28
1,395.00
HUŠIDIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
HUŠIDIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
392.00
HUŠIDIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
368.96
HUŠIDIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
119.68
89
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HUŠIDIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
301.12
HUŠIDIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
116.00
Pendić Mijo
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Dandić Rusmir
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Stranjac Fikret
Cazin
A/2-8
F/1-1
386.55
Đonlagić Nihada
Livno
A/1-1
F/1-1
426.72
Đonlagić Nihada
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
341.28
Đonlagić Nihada
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
397.12
Đonlagić Nihada
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
361.28
Đonlagić Nihada
Livno
član 29.
A/2-1-1
92.96
Đonlagić Nihada
Livno
član 29.
A/2-1-1
91.36
Mehić Nijaz
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
1,080.00
Begzadić Haso
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
1,170.00
Šabić Senad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
314.64
Šabić Senad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
341.68
Šabić Senad
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
112.88
Šabić Senad
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
143.92
Džajić Mirkoslav
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
2,860.30
BEGANOVIĆ MUJO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
202.72
BEGANOVIĆ MUJO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
246.24
BEGANOVIĆ MUJO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
170.72
Jašarević Hasan
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Rošić Mehmed
Cazin
A/2-8
F/1-1
261.25
Ćurčić Predrag
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Jadranko Lasić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Rizvić Šačir
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
472.80
Omerdić Esma
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
415.04
Omerdić Esma
Travnik
A/1-1
F/1-1
358.88
Balihodžić Šefik
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
800.00
ĆUK ZDENKA
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
447.04
Ćuk Zdenka
Posušje
član 29.
A/2-1-1
88.00
Ćuk Zdenka
Posušje
član 29.
A/2-1-1
112.00
Pavić Slobodan
Tuzla
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Hodžić Ćamil
Vogošća
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
PANDŽIĆ EDIN (HASAN)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
312.96
Hujdur Hasiba
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
440.00
90
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hujdur Hasiba
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
348.16
Hujdur Hasiba
Kalesija
A/1-1
F/1-1
399.84
Madžarević Josip
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
2,035.00
Madžarević Josip
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,560.00
Mujčinović Teufik
Teočak
A/1-10
A/2-2-5
3,390.00
Hebibović Admir
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Harbinja Nihad
Breza
član 23
E/7
800.00
Mandić Goran
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Ristić Slavko
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Turajlić Jasminka Opličići
Čapljina
A/2-6
F/1-1
Kečo Ramiza
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
Maslać Grgo
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
3,283.20
Buljubašić Ramo
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
446.88
Buljubašić Ramo
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
264.64
Buljubašić Ramo
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
Babić Vaso (Danica)
Čapljina
A/2-6
F/1-1
1,191.60
356.80
500.00
Neimarlija Kemal
Kakanj
Odluka
E/6.1.
Ožegović Ibrahim
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
PORČA VEHBIJA-FATMA
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
334.88
900.00
SKOPLJAK MUSTAFA
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
Karlović Petar
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
Barešić Milan
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
2,055.00
Aždajić Atif
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Osmanhodžić Osman
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
1,100.00
800.00
Osmanhodžić Osman
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Galić Slobodan
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
1,365.00
Vilakić Jakub
Gračanica
A/1-5
F/1-1
2,700.00
Vilakić Jakub
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
4,500.00
Bašić Božidar
Ravno
Odluka
E/6.1.
Huskić Eniz
Banovići
Odluka
E/6.1.
500.00
SEFIĆ MUSTE
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
242.88
SEFIĆ MUSTE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
SEFIĆ MUSTE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
OSMAN DILAVER
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
91
800.00
87.68
80.80
890.56
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
OSMAN DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
942.08
OSMAN DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
710.72
OSMAN DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
993.44
Dilaver Osman
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,250.00
OSMAN DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
253.44
OSMAN DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
175.68
Dubljević Meho
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
1,200.00
HODŽIĆ FARUK
Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
HODŽIĆ FATIME
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
240.80
HODŽIĆ FATIME
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
HODŽIĆ FATIME
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
299.52
Delić Alija
Živinice
A/1-1
F/1-1
253.92
800.00
Delić Alija
Živinice
Odluka
E/6.1.
Derlić Ibrahim
Žepče
A/1-1
F/1-1
843.20
Derlić Ibrahim
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
497.60
Derlić Ibrahim
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
682.08
Derlić Ibrahim
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
521.28
Derlić Ibrahim
Žepče
Odluka
E/6.1.
500.00
Šukurica Nefa
Visoko
A/1-1
F/1-1
546.40
Šukurica Nefa
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
319.20
Šukurica Nefa
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
444.80
Šukurica Nefa
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
436.64
Bojić Emin
Banovići
A/1-1
F/1-1
241.60
Vučemil Mijo
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
280.32
Vučemil Mijo
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
273.12
90.72
Vučemil Mijo
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Vučemil Mijo
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Jozić Jozo
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
500.00
Turbić Hanifa
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
3,536.00
Jusić Ibrahim (Ahmo)
Zenica
A/1-1
F/1-1
679.04
Jusić Ibrahim (Ahmo)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
511.36
Jusić Ibrahim (Ahmo)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
667.04
82.24
Jusić Ibrahim (Ahmo)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
789.92
Avdić Mahmut
Zenica
član 23
E/7
800.00
Rajko Petrović
Centar
A/1-1
F/1-1
Majstorović Josip
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
92
40.00
1,020.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Marčeta Milan
Drvar
Odluka
E/6.1.
800.00
Bajrektarević Fatima
Cazin
A/2-8
F/1-1
357.95
Ćurak Niko
Livno
član 29.
A/2-1-1
103.52
Imamović Mevludin
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
ČURČIĆ ZDENKO
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
DAUTOVIĆ SAFET
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
HODŽIĆ MUHAREM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
Peco Asim Muje
Grad Mostar
A/2-6
F/1-1
2,781.00
241.44
Šuta Habib
Čapljina
A/2-7
F/1-1
3,882.50
Skopljaković Berzat
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Spaho Velija
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
316.96
Božo Mioč
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
Božo Mioč
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
374.88
Božo Mioč
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
321.28
Mioč Božo
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
406.88
Mioč Božo
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Mioč Božo
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
150.08
Božo Mioč
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
120.32
Beljan Anđa
Livno
A/1-1
F/1-1
412.96
Beljan Anđa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
253.76
Beljan Anđa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
329.28
Beljan Anđa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
383.04
Beljan Anđa
Livno
član 29.
A/2-1-1
117.28
Beljan Anđa
Livno
član 29.
A/2-1-1
112.48
Vujević Milenko
Ljubuški
član 23
E/7
Menalo Šimun Mate
Čapljina
A/2-6
F/1-1
3,225.60
800.00
Đulić Fata Salke
Stolac
A/2-6
F/1-1
1,450.80
ALAGIĆ EKREM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
148.80
ALAGIĆ EKREM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
180.16
800.00
Pleić Mijo
Busovača
član 23
E/7
Čorbić hazim
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Nezirić Idris
Jablanica
A/1-10
A/2-2-5
1,365.00
Džajić Ivan
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
3,110.00
Džajić Ivan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Pavlović Ivica
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Džida Božo
Čitluk
Odluka
E/6.1.
500.00
93
812.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
FADŽAN MUJO
Tomislavgrad
A/1-5
F/1-1
MUJO FAĐŽAN
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
MUJO FAĐŽAN
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,800.00
892.16
1,988.16
MUJO FAĐŽAN
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
873.44
Fadžan Mujo
Tomislavgrad
Član 14.
A/1-1-1.
1,005.00
MUJO FAĐŽAN
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,862.24
Fadžan Mujo
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,250.00
MUJO FAĐŽAN
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
319.84
MUJO FAĐŽAN
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
292.48
464.16
ĐULKO DILAVER
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
ĐULKO DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
706.56
ĐULKO DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
766.72
ĐULKO DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
620.16
ĐULKO DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
284.16
ĐULKO DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
220.48
Pudar Željko
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
1,335.00
3,807.00
Kaplan Murat Salke
Stolac
A/2-6
F/1-1
Husanović Mehmed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
269.60
Husanović Mehmed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
320.48
Husanović Mehmed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
132.64
Husanović Mehmed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
413.92
Husanović Mehmed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
101.44
Tokić Asim
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
TOKIĆ ASIM
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
88.64
TOKIĆ ASIM
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
127.20
Pejić Marko
Orašje
B/1-5.
F/1-1
Salihović Nizama
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Husanović Mehmed
Hadžići
A/1-1
F/1-1
381.44
261.12
2,016.00
60.16
SIVIĆ DŽEVAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
Sivić Dževad
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
LJUBIJANKIĆ MINE
Cazin
A/1-1
F/1-1
240.48
900.00
Ljubijankić Mine
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
LJUBIJANKIĆ MINE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
143.20
LJUBIJANKIĆ MINE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
294.56
LJUBIJANKIĆ MINE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
130.88
Avdić Esad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
287.04
94
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Avdić Esad
Travnik
A/1-1
F/1-1
241.92
Avdić Esad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
254.24
Avdić Esad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
140.48
Ašćerić Šaban
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
334.40
Ašćerić Šaban
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Ašćerić Šaban
Zenica
Odluka
E/6.1.
Hasanović Zehrida
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
Pjanić Fehim
Zenica
član 23
E/7
2,730
800.00
99.84
800.00
Hadžipašić Hilmija
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
Bašić Fikret
Bužim
Odluka
E/6.1.
800.00
Kubat Vitomir
Bosansko Grahovo
A/1-1
F/1-1
421.92
Kubat Vitomir
Bosansko Grahovo
Članak 28.
A/2-1-1
656.48
Kubat Vitomir
Bosansko Grahovo
Članak 28.
A/2-1-1
254.24
Kubat Vitomir
Bosansko Grahovo
Članak 28.
A/2-1-1
490.88
Kubat Vitomir
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
1,440.00
KUBAT VITOMIR
Bosansko Grahovo
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Kubat Vitomir
Livno
član 29.
A/2-1-1
125.60
VULETA MLADEN
Busovača
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Filipović Mrako
Žepče
B/1-5.
F/1-1
6,400.00
MEDANOVIĆ SENADA
Ključ
A/1-1
F/1-1
447.84
MEDANOVIĆ SENADA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
256.00
MEDANOVIĆ SENADA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
174.08
MEDANOVIĆ SENADA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
744.16
MEDANOVIĆ SENADA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
137.76
Medanović Senada
Ključ
Odluka
E/6.1.
800.00
ŠABANAGIĆ ADILA
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,210.72
ŠABANAGIĆ ADILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,313.44
ŠABANAGIĆ ADILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,387.68
ŠABANAGIĆ ADILA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
308.48
ŠABANAGIĆ ADILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,092.32
ŠABANAGIĆ ADILA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
352.48
Islam Fišić
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,965.00
95
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Raguž Ivica
Stolac
A/2-6
F/1-1
Šušak Nada
Široki Brijeg
član 23
E/7
2,167.20
800.00
Jusufbašić Ešef
Olovo
Odluka
E/6.1.
500.00
Mujić Salim
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
BRLJAK HAZEM
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
289.60
Brljak Hazem
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
265.44
369.12
2,415.00
HUMA DILAVER
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
HUMA DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
398.88
HUMA DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
248.48
HUMA DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
400.32
HUMA DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
154.08
HUMA DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
MIDŽIĆ MUNIR
Bihać
A/1-1
F/1-1
93.60
249.44
MIDŽIĆ MUNIR
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
MIDŽIĆ MUNIR
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
261.12
Mehinović Eniz
Doboj-Istok
B/1-5.
F/1-1
1,632.00
Krešo Branko
Livno
A/1-1
F/1-1
524.00
Krešo Branko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
363.68
Krešo Branko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
541.28
Krešo Branko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
290.88
Krešo Branko
Livno
član 29.
A/2-1-1
122.56
Krešo Branko
Livno
član 29.
A/2-1-1
90.72
Šarčević Mijo
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
870.00
800.00
Kotlo Jadranka
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Kubat Nusret
Visoko
član 23
E/7
800.00
Bajrektarević Nihad
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
704.64
Bajrektarević Nihad
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
890.72
Bajrektarević Nihad
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
1,183.84
Bajrektarević Nihad
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
128.00
Bajrektarević Nihad
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
803.84
Bajrektarević Nihad
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
Bajrić Bajro
Živinice
član 23
E/7
83.68
800.00
Alivuk Alija
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
750.00
BALČINOVIĆ HAZIM (HASAN)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
281.44
BALČINOVIĆ HAZIM (HASAN)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
96
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MARIJANOVIĆ SRETO
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
390.24
MARIJANOVIĆ SRETO
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
125.76
MARIJANOVIĆ SRETO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
374.24
MARIJANOVIĆ SRETO
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
114.72
Kedić Fatima
Bužim
član 32
A/2-1-3
900.00
KEDIĆ FATIMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
337.76
KEDIĆ FATIMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
KEDIĆ FATIMA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
274.08
KEDIĆ FATIMA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
99.84
Madžarević Iljo
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
1,100.00
Madžarević Iljo
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
2,090.00
Madžarević Iljo
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Madžarević Iljo
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
3,950.00
Madžarević Iljo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
12,900.00
Blažanović Ilija
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
718.50
Trepčić Adem
Tešanj
A/1-1
F/1-1
444.96
Trepčić Adem
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
552.64
Trepčić Adem
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
658.72
Trepčić Adem
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
498.24
Branka Protrka
Posušje
Odluka
E/6.1.
500.00
Hodžić Enver
Vareš
član 23
E/7
Bijelić Jasminka
Gradačac
D/3-1
E/6.1.
800.00
1,735.80
Selimović Šaban
Zenica
član 23
E/7
800.00
Mujadžić Zuhdija
Cazin
član 23
E/7
800.00
Sičić Pavo
Odžak
A/1-7
F/1-1
2,145.00
Sičić Pavo
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
5,610.00
Sičić Pavo
Odžak
članak 38.
A/2-3-6
6,050.00
Šarić Pavo
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Grbavac Marinko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
330.40
97
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Marinko Grbavac
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Zukić Nesib
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
930.00
Bahtić Enes
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
MAKALIĆ AZIM
Kalesija
A/1-1
F/1-1
385.60
900.00
Makalić Azim
Kalesija
član 32
A/2-1-3
Čano Omer
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
1,140
MUJAGIĆ SENADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
375.52
MUJAGIĆ SENADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
344.16
ĆORALIĆ VAHIDA
Cazin
A/1-1
F/1-1
255.52
294.08
ĆORALIĆ VAHIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
ĆORALIĆ VAHIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
81.12
ĆORALIĆ VAHIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
300.48
Đukić Mato
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
2,090.00
Džananović Alija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
118.24
Džananović Alija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
87.36
Zečević Mato
Odžak
član 30
A/2-1-2
7,200.00
Muslija Rešad
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Mustapić Josip
Neum
Odluka
E/6.1.
800.00
Topić Zdravka
Posušje
A/1-1
F/1-1
274.56
Gazija Nedim
Visoko
A/1-1
F/1-1
248.16
Gazija Nedim
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
Gazija Nedim
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
249.28
Gazija Nedim
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
164.00
Muris Penjo
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Herić Eniz
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
ŠARIĆ REFIK
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
277.12
Delić Vahid
Odžak
A/1-5
F/1-1
2,100.00
Zulfić Esad
Odžak
član 30
A/2-1-2
4,200.00
MARIJA KULIŠ
Livno
A/1-1
F/1-1
MARIJA KULIŠ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
383.04
MARIJA KULIŠ
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
327.68
284.64
MARIJA KULIŠ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
316.48
VRDOLJAK BOŽANA
Livno
A/1-10
A/2-2-5
765.00
Gelo Janja
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
245.76
KATICA JURIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
280.80
98
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KATICA JURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
500.00
KATICA JURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
439.04
389.44
KATICA JURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
KATICA JURIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Moro Semo
Hadžići
A/1-1
F/1-1
81.76
235.36
Moro Semo
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
244.00
Moro Semo
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
266.24
Moro Semo
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
109.92
Moro Semo
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
332.96
Moro Semo
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
83.20
Meša Ramiz
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
2,100.00
Selimović Asif
Vogošća
član 32
A/2-1-3
900.00
Džuzdanović Remzudin
Teočak
A/2-8
F/1-1
494.30
Ikanović Ramiz
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
Karić Mirsad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
427.20
Karić Mirsad
Travnik
A/1-1
F/1-1
378.08
3,750.00
Karić Mirsad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
244.16
Karić Mirsad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Karić Mirsad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
161.28
Karić Mirsad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
150.72
FUŠKO RAMO
Travnik
Odluka
E/6.1.
Hodžić-Mehić Redžad
Odžak
član 30
A/2-1-2
1,500.00
500.00
Smajlović Bahrija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
101.28
Smajlović Bahrija
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
254.08
Smajlović Bahrija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
86.08
Halać Bahrudin (Suvada)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
271.84
Halać Bahrudin (Suvada)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
260.00
Mukić Ismet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
275.12
361.12
Barun Janja
Livno
A/1-1
F/1-1
Barun Janja
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
345.12
Barun Janja
Livno
član 29.
A/2-1-1
116.48
ZORA SOLIĆ
Livno
A/1-1
F/1-1
265.28
ZORA SOLIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
401.92
ZORA SOLIĆ
Livno
član 29.
A/2-1-1
122.08
ZORA SOLIĆ
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
115.68
Čaušević Rasim
Gradačac
A/1-10
A/2-2-5
2,175.00
99
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kočić Đevad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
339.52
Kočić Đevad
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
358.88
Kočić Dževad
Čelić
član 29.
A/2-1-1
106.08
Kočić Đevad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
338.88
Kočić Dževad
Čelić
član 29.
A/2-1-1
Jozić Momčila Ljiljana
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,075.50
84.64
Jozić Ljiljana
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
1,965.00
Suljić Samir
Zenica
Odluka
E/6.1.
Husejnović Kasim
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
2,400
Kulaš Đemil
Travnik
član 29.
A/2-1-1
206.64
800.00
Kulaš Đemil
Travnik
član 29.
A/2-1-1
180.00
ČOSIĆ SUVADA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
293.28
Kuduzović Hata
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
205.20
Grgoslav Pavlović
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
2,035.00
Šošić Martin
Orašje
A/1-7
F/1-1
Šošić Martin
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
675.00
Šošić Martin
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
745.00
304.00
Suljić Džemal
Živinice
A/1-1
F/1-1
Suljić Džemal
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Murtić Jasmina
Teočak
B/1-5.
F/1-1
256.00
2,560.00
Tahirović Huso
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
259.52
Tahirović Huso
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
318.72
Tahirović Huso
Travnik
član 29.
A/2-1-1
89.92
Tahirović Huso
Travnik
član 29.
A/2-1-1
111.52
TAHIROVIĆ HUSO
Travnik
Odluka
E/6.1.
500.00
SUBAŠIĆ ALMIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
355.68
SUBAŠIĆ ALMIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
272.80
SUBAŠIĆ ALMIR
Ključ
član 29.
A/2-1-1
100.96
SUBAŠIĆ ALMIR
Ključ
član 29.
A/2-1-1
PERVIZ IZET
Cazin
A/1-1
F/1-1
Perviz Izet
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
200.00
PERVIZ IZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
360.32
81.92
330.72
PERVIZ IZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
267.36
PERVIZ IZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
157.44
PERVIZ IZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
483.68
PERVIZ IZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
105.76
100
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠAKONJIĆ KATKA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
255.04
LISIĆ BAHRUDIN
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
5,760.00
Blažević Andrija
Gornji VakufUskoplje
Članak 39.
A/2-3-7
450.00
TARAKČIJA ERMIN
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Kadrić Ibrahim
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
2,040.00
ZUKANOVIĆ ELVIR
Ključ
A/1-1
F/1-1
454.56
ZUKANOVIĆ ELVIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
573.44
ZUKANOVIĆ ELVIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
462.24
ZUKANOVIĆ ELVIR
Ključ
član 29.
A/2-1-1
148.00
ZUKANOVIĆ ELVIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
673.28
ZUKANOVIĆ ELVIR
Ključ
član 29.
A/2-1-1
111.68
OMERAGIĆ RIFET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
80.16
OMERAGIĆ RIFET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
322.56
OMERAGIĆ RIFET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
82.88
Tomas Ivan
Grude
A/1-10
A/2-2-5
1,065.00
IVAN BELJAN
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
151.36
Beljan Ivan
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Bekrić Izet
Gračanica
A/2-8
F/1-1
134.10
Zehić Ibrahim
Sapna
A/2-8
F/1-1
233.15
Saldum Ifet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
287.20
Saldum Ifet
Travnik
A/1-1
F/1-1
591.68
Saldum Ifet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
413.52
Saldum Ifet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
93.36
ALIBEGIĆ JASMIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
80.16
Perenda Neir
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,590.00
Suljkanović Sejfo
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Suljkanović Sejfo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
241.04
241.20
Suljkanović Sejfo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
254.08
Husić Mirzet
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
6,960.00
Čolić Ekrem
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
4,624.00
PAJIĆ HUSE (MUSTAFA)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
107.36
Čomor Dževad
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
855.00
Hodžić Nermin
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Hodžić Nermin
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
BEBLEK VALENTINA
Fojnica
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
101
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEBLEK VALENTINA
Fojnica
član 32
A/2-1-3
900.00
Sarajlija Samir
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
SARAJLIJA SAMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
626.08
SARAJLIJA SAMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
317.44
SARAJLIJA SAMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
123.20
SARAJLIJA SAMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
554.56
260.48
OMERAGIĆ SABINA (SMAIL)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
OMERAGIĆ SABINA (SMAIL)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
451.52
OMERAGIĆ SABINA (SMAIL)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
297.28
OMERAGIĆ SABINA (SMAIL)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
127.04
OMERAGIĆ SABINA (SMAIL)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
441.12
OMERAGIĆ SABINA (SMAIL)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
107.68
Jusić Esad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
379.68
365.52
Jusić Esad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
Jusić Esad
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
82.00
Lukić Ivica
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Gosto Senad
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
2,940.00
Hasanović Nehrudis
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
514.08
Hasanović Nehrudis
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
264.16
Karišik Kemal
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Stanić Blažan
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
915.00
800.00
Durić Arna
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
AGIČIĆ ELVEDIN
Bihać
A/1-1
F/1-1
588.16
AGIČIĆ ELVEDIN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
498.08
AGIČIĆ ELVEDIN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
269.28
AGIČIĆ ELVEDIN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
128.32
469.44
AGIČIĆ ELVEDIN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
AGIČIĆ ELVEDIN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
87.04
MUJANOVIĆ EMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
169.60
MUJANOVIĆ EMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
104.00
MUJANOVIĆ EMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
192.00
MUJANOVIĆ EMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
136.48
MEHUROVIĆ NAHIDA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
284.48
MEHUROVIĆ NAHIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
411.84
MEHUROVIĆ NAHIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
297.92
MEHUROVIĆ NAHIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
94.08
102
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MEHUROVIĆ NAHIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
344.48
MEHUROVIĆ NAHIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
104.48
Lešo Sehmin
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
2,280.00
Palalić Safet
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,245.00
Grbavac Branko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
524.10
Lučić Dario
Tuzla
član 23
E/7
Tahirović Fehim
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
2,055.00
Gujić Tomislav
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
2,145.00
Mešić Ševka
Ilidža
član 23
E/7
800.00
Nikšić Asim
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
110.72
Nikšić Asim
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Ivanković Dragica
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
GUTLIĆ MENSUD
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
365.60
Gutlić Mensud
Bosanski Petrovac
član 32
A/2-1-3
1,350.00
GUTLIĆ MENSUD
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
271.04
GUTLIĆ MENSUD
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
291.04
GUTLIĆ MENSUD
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
91.20
GUTLIĆ MENSUD
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
376.64
GUTLIĆ MENSUD
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
Bajić Muhamed
Gračanica
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Bajić Muhamed
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Bajić Muhamed
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Bajić Muhamed
Gračanica
član 30
A/2-1-2
4,800.00
Bajić Muhamed
Gračanica
član 30
A/2-1-2
3,900.00
Pejić Marijan
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
600.00
Pejić Marijan
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
4,560.00
1,485.00
Pejić Marijan
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
Hrustan Mustafa
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Kereš Muharem
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
103
800.00
80.64
81.12
800.00
1,485.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ahmetašević Rabija
Gračanica
A/2-8
F/1-1
Ahmetašević Rabija
Gračanica
Član 19.
A/1-1-3.
403.00
Čengić Fadil
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Mališević Fikret
Hadžići
A/1-1
F/1-1
253.44
Mališević Fikret
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
80.32
Durut Mevluda
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Bajić Muhamed
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
1,050.00
Sinanović Remzo
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Čeko Ljubica
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Čeko Ljubica
Livno
član 29.
A/2-1-1
94.24
Čeko Ljubica
Livno
član 29.
A/2-1-1
119.84
Pozder Mukadesa
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Preldžić Benjamin
Tešanj
Odluka
E/6.1.
500.00
1,354.00
ĐULIĆ MIRSAD
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
Biljaka Vladko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,544.32
434.88
Biljaka Vladko
Travnik
A/1-1
F/1-1
2,360.32
Biljaka Vladko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
2,217.44
Biljaka Vladko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
2,109.92
Biljaka Vladko
Travnik
član 29.
A/2-1-1
685.12
Biljaka Vladko
Travnik
član 29.
A/2-1-1
568.96
SALČINOVIĆ ZEMKA
Fojnica
član 32
A/2-1-3
900.00
VEREGET LUTVIJA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
154.40
VEREGET LUTVIJA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
94.40
Javrić Salko
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
245.92
Isaković Izet
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Mulalić Omer
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
244.48
Mulalić Omer
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
360.00
Mulalić Omer
Travnik
član 29.
A/2-1-1
140.32
Mulalić Omer
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Hadžimejlić Amir
Zenica
član 23
E/7
88.80
800.00
H.Omerović Ahmeta Melihad
Orašje
A/2-5
F/1-1
4,866.00
H.Omerović Melihad
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
7,429.50
Hadžipašić Senija
Bosanska Krupa
A/2-8
F/1-1
644.55
HADŽIPAŠIĆ SENIJA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
475.36
HADŽIPAŠIĆ SENIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
275.52
HADŽIPAŠIĆ SENIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
380.96
104
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tokić Zdenko
Livno
A/1-1
F/1-1
302.56
Tokić Zdenko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
651.20
Tokić Zdenko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
387.36
Tokić Zdenko
Livno
član 29.
A/2-1-1
122.88
Tokić Zdenko
Livno
član 29.
A/2-1-1
OSMIĆ FIKRET
Gradačac
A/1-1
F/1-1
89.44
248.00
OSMIĆ FIKRET
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
285.76
OSMIĆ FIKRET
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
OSMIĆ FIKRET
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
84.96
OSMIĆ FIKRET
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
100.80
OSMIĆ FIKRET
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
AVDIĆ SULJO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
326.88
AVDIĆ SULJO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
134.56
AVDIĆ SULJO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
387.84
AVDIĆ SULJO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
119.68
Ćuže Milenko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
3,795.80
Grepo Ante
Ljubuški
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Grepo Ante
Ljubuški
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Topić Blagica
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Mušić Mešan
Živinice
A/1-1
F/1-1
265.68
Mušić Mešan
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
308.88
Kabilović Rušveta
Gračanica
A/2-8
F/1-1
271.70
242.64
Ćorić Rešo
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Ćorić Rešo
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
438.16
Ćorić Rešo
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
568.72
119.84
Ćorić Rešo
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Ćorić Rešo
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
82.40
Damjanović Anto
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
780.00
MURATOVIĆ EDIN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Muratović Edin
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
Muratović Edin
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
2,250.00
MURATOVIĆ EDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,603.04
MURATOVIĆ EDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,724.48
MURATOVIĆ EDIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
755.52
MURATOVIĆ EDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,887.20
MURATOVIĆ EDIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
744.96
105
1,842.24
380.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Murić Muhamed
Cazin
A/2-8
F/1-1
463.40
MURIĆ MUHAMED
Cazin
A/1-1
F/1-1
283.04
BERONJA BILJANA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
252.16
Sabljo Olga
Posušje
A/1-1
F/1-1
280.96
Sabljo Olga
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
252.32
Sabljo Olga
Posušje
član 29.
A/2-1-1
113.60
Hodžić Elvira
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
85.92
Hodžić Elvira
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
248.00
800.00
Bešlija Nail
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
ELJAZOVIĆ SAFET
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
ELJAZOVIĆ SAFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
578.88
1,227.84
ELJAZOVIĆ SAFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
798.40
ELJAZOVIĆ SAFET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
208.96
ELJAZOVIĆ SAFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
588.16
ELJAZOVIĆ SAFET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
146.24
Duraković Miralem
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
Gačanović Vedad
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Blažević Aleksandra
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
1,000.00
Škoro Marijana
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
Tikveša Hamid
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
500.00
316.32
Hodžić Husein
Gračanica
A/1-1
F/1-1
Hodžić Husein
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
295.36
Babić Marko
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
302.24
Kruško Halil
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
LJUBA SMILJANIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
373.60
LJUBA SMILJANIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
118.08
LJUBA SMILJANIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
94.56
Gagula Nedžib
Foča-Ustikolina
A/1-10
A/2-2-5
2,235.00
Čurić Alaga
Travnik
Odluka
E/6.1.
Ahmedbegović Ibrahim
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
800.00
975.00
Pudar Dobrislav
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
Dominković Marijan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
835.00
Oršolić Pejo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
840.00
Ferizović Ismet
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Čaušević Halil
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Mulahalilović Hajrudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
270.24
106
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mulahalilović Hajrudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
303.04
Mulahalilović Hajrudin
Kalesija
A/1-1
F/1-1
251.04
Berbić Hamdo
Vareš
Odluka
E/6.1.
500.00
JAHIĆ REFIKA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
251.52
JAHIĆ REFIKA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
94.88
JUSIĆ ISMET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
281.76
Bošnjak Dane
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Drago Rašević
Centar
A/1-1
F/1-1
163.20
Glotić Ifeta
Gračanica
A/2-8
F/1-1
199.90
Subašić Redžo
Živinice
A/1-1
F/1-1
271.84
Suubašić Redžo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
278.24
Subašić Redžo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
98.88
Subašić Redžo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
80.32
Đukić Đuro
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
1,210.00
Đukić Đuro
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
1,650.00
Đukić Đuro
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Đukić Đuro
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
1,375.00
Mahmutović Feriza
Živinice
A/1-1
F/1-1
487.20
Mahmutović Feriza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
271.20
Mahmutović Feriza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
316.16
Mahmutović Feriza
Živinice
član 29.
A/2-1-1
165.12
Mahmutović Feriza
Živinice
član 29.
A/2-1-1
158.96
Husić Hadžira
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Kadrić Šaban
Breza
Odluka
E/6.1.
500.00
Đelilbašič Ramiza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
418.32
Đelilbašič Ramiza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
550.72
Đelilbašič Ramiza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
334.08
Katanovski Enisa
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Kvesić Slavka
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Amra Zečević
Visoko
član 23
E/7
800.00
292.00
Dragica Mioč
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
Mioč Dragica
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
488.96
Dragica Mioč
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
311.04
107
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mioč Dragica
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
325.12
MIOČ DRAGICA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Mioč Dragica
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Graho Nijaz
Konjic
A/2-7
F/1-1
1,100.00
84.32
Graho Nijaz
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
2,000.00
Šola Ljuba
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Rasim Polić
Zavidovići
član 23
E/7
92.96
800.00
Hifzefendić Edin
Gračanica
A/1-1
F/1-1
Hifzefendić Edin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,385.92
785.76
Hifzefendić Edin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,484.64
Hifzefendić Edin
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
243.68
Hifzefendić Edin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,003.36
Hifzefendić Edin
Gračanica
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Hifzefendić Edin
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
173.60
Džino Asim
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,050.00
Suljić Refid
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
2,175.00
Suljić Refid
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
Hadžić Besima
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
632.96
Hadžić Besima
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
208.80
800.00
Hadžić Besima
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
163.20
Hadžić Besima
Glamoč
A/1-1
F/1-1
401.60
Hadžić Besima
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
253.92
Hodžić Besima
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
ŠABIĆ HUSEIN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
249.92
ŠABIĆ HUSEIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
900.96
ŠABIĆ HUSEIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
255.52
ŠABIĆ HUSEIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
165.44
ŠABIĆ HUSEIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
571.36
ŠABIĆ HUSEIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
110.08
Bilić Sabit
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Smaka Tufik
Kakanj
član 23
E/7
Fazlić Hajrudin
Gračanica
član 30
A/2-1-2
1,800.00
VELAGIĆ ZLATA
Glamoč
A/1-5
F/1-1
3,000.00
Velagić Zlata
Glamoč
A/1-1
F/1-1
1,046.24
Velagić Zlata
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
787.36
Velagić Zlata
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
699.36
108
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Velagić Zlata
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
6,000.00
Velagić Zlata
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,471.20
Velagić Zlata
Glamoč
član 32
A/2-1-3
2,700.00
Velagić Zlata
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
346.56
Velagić Zlata
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
273.92
KADIĆ FERIZ
Gradačac
A/1-1
F/1-1
441.44
KADIĆ FERIZ
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
388.32
KADIĆ FERIZ
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
410.72
KADIĆ FERIZ
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
94.56
KADIĆ FERIZ
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
288.16
KADIĆ FERIZ
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
104.16
Kržalić Nijaz
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
1,425.00
Mikić Ivo
Orašje
A/1-7
F/1-1
2,860.00
Mikić Ivo
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
1,650.00
2,475.00
Mikić Ivo
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
Mikić Ivo
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
750.00
Mlivić Edina
Visoko
član 23
E/7
800.00
602.56
BEĆIREVIĆ HAJRUDIN
Cazin
A/1-1
F/1-1
BEĆIREVIĆ HAJRUDIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
392.48
BEĆIREVIĆ HAJRUDIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
293.12
BEĆIREVIĆ HAJRUDIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
603.52
BEĆIREVIĆ HAJRUDIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
185.92
Abdić Azim
Cazin
B/1-5.
F/1-1
800.00
DREK HAĐIJA (M)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
259.36
DREK HAĐIJA (M)
Jajce
A/1-1
F/1-1
366.08
DREK HAĐIJA (M)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
313.60
DREK HAĐIJA (M)
Jajce
član 29.
A/2-1-1
163.84
DREK HAĐIJA (M)
Jajce
član 29.
A/2-1-1
115.84
Pranjić Tomislav
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Tatar Avdo
Travnik
A/1-1
F/1-1
249.28
Gušić Ilijaz
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
270.80
Gušić Ilijaz
Sapna
A/1-1
F/1-1
677.44
Gušić Ilijaz
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
246.48
Gušić Ilijaz
Sapna
član 32
A/2-1-3
900.00
Muharemović Jusuf
Sapna
A/1-1
F/1-1
611.52
Muharemović Jusuf
Sapna
član 32
A/2-1-3
900.00
109
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BIOGRADLIJA AIDA
Busovača
A/1-1
F/1-1
594.40
BIOGRADLIJA AIDA
Busovača
Članak 28.
A/2-1-1
392.96
BIOGRADLIJA AIDA
Busovača
Članak 28.
A/2-1-1
380.64
BIOGRADLIJA AIDA
Busovača
Članak 28.
A/2-1-1
493.44
BIOGRADLIJA AIDA
Busovača
član 29.
A/2-1-1
120.80
BIOGRADLIJA AIDA
Busovača
član 29.
A/2-1-1
127.52
Mustafica Mersiha
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
296.48
Mustafica Mersiha
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
262.88
102.16
Mustafica Mersiha
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Mustafica Mersiha
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
IBRADŽIĆ HASAN (BEĆIR)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
90.64
245.28
IBRADŽIĆ HASAN (BEĆIR)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
254.40
IBRADŽIĆ HASAN (BEĆIR)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
250.72
Topčagić Zlatko
Velika Kladuša
A/1-5
F/1-1
TOPČAGIĆ ZLATKO
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
1,500.00
519.36
TOPČAGIĆ ZLATKO
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
283.20
TOPČAGIĆ ZLATKO
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
248.00
TOPČAGIĆ ZLATKO
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
283.36
TOPČAGIĆ ZLATKO
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
111.84
MUSTAFIĆ ABDEGA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
999.36
MUSTAFIĆ ABDEGA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
277.76
MUSTAFIĆ ABDEGA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
560.32
Omeragić Elvir
Stari Grad
A/1-10
A/2-2-5
1,890.00
PORIĆ SABINA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
489.44
PORIĆ SABINA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
115.20
PORIĆ SABINA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
94.24
Bratanović Eldina
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
BRATANOVIĆ ELDINA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
352.64
BRATANOVIĆ ELDINA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
255.36
BRATANOVIĆ ELDINA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
343.52
Muharemović Jusuf
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
357.44
Muharemović Jusuf
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
508.16
Muharemović Jusuf
Sapna
član 29.
A/2-1-1
162.88
Muharemović Jusuf
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
604.80
Muharemović Jusuf
Sapna
član 29.
A/2-1-1
162.56
Barun Blaž
Livno
A/1-1
F/1-1
297.92
110
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Barun Blaž
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
598.40
Barun Blaž
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
504.16
Barun Blaž
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
383.68
Barun Blaž
Livno
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Barun Blaž
Livno
član 29.
A/2-1-1
134.40
Barun Blaž
Livno
član 29.
A/2-1-1
146.72
Bešić Mejra
Živinice
B/1-5.
F/1-1
2,240.00
Bešić Mejra
Živinice
B/1-5.
F/1-1
2,480.00
Dajdić Muhamed
Tešanj
Odluka
E/6.1.
800.00
HASANOVIĆ SULJO
Teočak
A/1-1
F/1-1
457.60
HASANOVIĆ SULJO
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
257.60
HASANOVIĆ SULJO
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
HASANOVIĆ SULJO
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
248.48
Garić Radojka
Čelić
A/1-10
A/2-2-5
1,410.00
TAHIROVIĆ HASAN
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Duraković Abid
Bužim
Odluka
E/6.1.
800.00
Fatmić Hajrija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
422.72
Fatmić Hajrija
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
247.52
Fatmić Hajrija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
123.52
Fatmić Hajrija
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
312.64
Fatmić Hajrija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Bećirević Fatima
Gračanica
A/2-8
F/1-1
195.90
800.00
98.56
Alajbegović Hasan
Kakanj
Odluka
E/6.1.
ŠAHDANOVIĆ MEHMED
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
276.32
ŠAHDANOVIĆ MEHMED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
244.48
ŠAHDANOVIĆ MEHMED
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
93.44
ŠAHDANOVIĆ MEHMED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
274.72
ŠAHDANOVIĆ MEHMED
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
113.28
Delić Vlado
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Karamović Esad
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Pantoš Todor
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
990.00
KAMENČIĆ FADIL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
90.24
KAMENČIĆ FADIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
246.72
KAMENČIĆ FADIL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
80.32
Ređić Fehim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
244.16
Kajtez Slavko
Glamoč
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
111
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kajtez Slavko
Glamoč
član 32
A/2-1-3
KAJTEZ SIMO SLAVKO
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
2,700.00
194.24
KAJTEZ SIMO SLAVKO
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
202.24
Kadrić Zejr
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.60
Čaluk Mustafa
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Alić Ramiza
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Bradarić Mujo
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
900.00
303.20
Suša Mirjana
Livno
A/1-1
F/1-1
Suša Mirjana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
636.16
Suša Mirjana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
358.24
Suša Mirjana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
263.36
Safet Džananović
Goražde
član 23
E/7
800.00
Salihović Avdija
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
553.10
Mrakić Safija
Travnik
A/1-1
F/1-1
271.44
HODŽIĆ HUSEIN
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Rizvanović Sabaha
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Čolaković Saja
Čapljina
Odluka
E/6.1.
Pepić Ljubinka
Kladanj
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,920.00
Kadrić Mina
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Kadrić Mina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
1,050.08
914.08
Kadrić Mina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
1,323.36
Kadrić Mina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
1,431.20
Husić Ismet
Zavidovići
A/1-5
F/1-1
3,300.00
Husić Ismet
Zavidovići
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Alić Ramiza
Gračanica
A/2-8
F/1-1
Alić Ramiza
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
84.48
Alić Ramiza
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
280.96
535.90
Bilić Klara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
261.92
Pravdić Vlatka
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
241.44
Pravdić Vlatka
Livno
A/1-1
F/1-1
Pravdić Vlatka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
251.20
Pravdić Vlatka
Livno
član 29.
A/2-1-1
157.76
Pravdić Vlatka
Livno
član 29.
A/2-1-1
140.00
Alić Sead
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
285.28
Alić Sead
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
306.56
Škoro Ramiz
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
930
112
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Rahić Besima
Tešanj
A/1-1
F/1-1
328.32
Rahić Besima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
405.92
Rahić Besima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
581.60
Rahić Besima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
548.80
Kovačević Nurzad
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehuljić Vehbija
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
Slišković Viktor
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
SEJDIĆ SENAD
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
367.84
Žigić Fatima
Živinice
A/1-1
F/1-1
247.68
Žigić Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
337.92
Skopljaković Mirsudin
Kalesija
A/2-8
F/1-1
Mehina Omer
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
6,346.40
248.80
MEHINA OMER
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
5,140.80
MEHINA OMER
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
5,515.20
MEHINA OMER
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
5,141.44
MEHINA OMER
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
1,646.40
MEHINA OMER
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
1,709.60
Škahić Ekrem
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
5,508.00
Vrebac Jasmin
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Agić Mustafa
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Marijan Bilić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Mujić Salem
Travnik
A/1-1
F/1-1
245.12
Mujić Salem
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
247.36
ČUTURA SLOBODAN
Posušje
A/1-1
F/1-1
471.36
ČUTURA SLOBODAN
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
311.36
ČUTURA SLOBODAN
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
506.56
Čutura Slobodan
Posušje
član 23
E/7
800.00
Velagić Vahid
Pale-Prača
A/1-10
A/2-2-5
765.00
434.72
FERIZ DILAVER
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
FERIZ DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
624.48
FERIZ DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
582.24
FERIZ DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
547.20
Dilaver Feriz
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,350.00
FERIZ DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
158.56
Kobilica Mediha
Kakanj
Članak 28.
A/2-1-1
340.80
Kobilica Mediha
Kakanj
Članak 28.
A/2-1-1
347.36
113
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bećarević Fikreta
Hadžići
A/1-1
F/1-1
161.92
Husanović Azem
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Avdić Fatima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
403.04
Avdić Fatima
Travnik
A/1-1
F/1-1
294.56
Avgustinović Josip
Usora
član 23
E/7
800.00
BEGANOVIĆ AJKA
Cazin
A/1-1
F/1-1
255.04
453.28
BEGANOVIĆ AJKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
BEGANOVIĆ AJKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.80
BEGANOVIĆ AJKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
314.72
BEGANOVIĆ AJKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
110.88
Muhibić Zajko
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Botonjić Fikret
Ključ
član 32
A/2-1-3
900.00
Halilović Seid
Konjic
A/1-1
F/1-1
362.72
Halilović Seid
Konjic
Članak 28.
A/2-1-1
278.88
Halilović Seid
Konjic
Članak 28.
A/2-1-1
319.04
Halilović Seid
Konjic
Članak 28.
A/2-1-1
396.00
Halilović Seid
Konjic
član 29.
A/2-1-1
160.32
Halilović Seid
Konjic
član 29.
A/2-1-1
156.48
Halilović Seid
Konjic
član 29.
A/2-1-1
119.04
Lukačević Nike Velimir
Orašje
A/2-5
F/1-1
7,516.50
Lukačević Velimir
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,500.00
Lukačević Velimir
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
5,617.50
Tursunović Mujo
Srebrenik
A/1-10
A/2-2-5
1,110.00
Kadrić Aida
Zenica
član 23
E/7
800.00
KUJUNDŽIĆ FADIL
Kiseljak
član 32
A/2-1-3
900.00
900.00
Čaušević Munib
Bihać
A/1-9
A/2-1-3
Milanović Drago
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
556.32
Milanović Drago
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
433.28
Milanović Drago
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
283.68
Alađuz Salih
Hadžići
A/1-1
F/1-1
116.32
Alađuz Salih
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
DŽANIĆ ŠERIF
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
1,574.56
DŽANIĆ ŠERIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,301.44
DŽANIĆ ŠERIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,603.52
DŽANIĆ ŠERIF
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
342.40
DŽANIĆ ŠERIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,057.12
114
343.36
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DŽANIĆ ŠERIF
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
573.76
Selimović Edhem
Srebrenik
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Hodžić Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
98.08
Hodžić Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
92.96
LJILJA LONČAR
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
LJILJA LONČAR
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Prlić Donka
Grude
član 23
E/7
Vehabović Salim
Maglaj
A/1-10
A/2-2-5
SELIMAGIĆ HATA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
81.44
800.00
960
376.48
SELIMAGIĆ HATA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
346.88
SELIMAGIĆ HATA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
322.24
SELIMAGIĆ HATA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Džafić Bešlaga
Gračanica
A/2-8
F/1-1
Egrlić Sabiha
Ključ
član 30
A/2-1-2
Bašović Šaban
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
Halilčević Refija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
285.92
99.20
654.70
1,500.00
Halilčević Refija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
388.80
Halilčević Refija
Živinice
A/1-1
F/1-1
240.16
Halilčević Refija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
88.64
Halilčević Refija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
375.36
Halilčević Refija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Brkan Miralem
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
83.36
800.00
Ferid Penjić
Kakanj
član 23
E/7
800.00
JELA ŠUĆA
Livno
A/1-1
F/1-1
326.88
JELA ŠUĆA
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
339.68
JELA ŠUĆA
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
275.04
104.80
JELA ŠUĆA
Livno
član 29.
A/2-1-1
JELA ŠUĆA
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
Menzilović Nevzet
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
83.84
800.00
BEĆIREVIĆ MIDHET
Ključ
A/1-1
F/1-1
286.56
Bećirević Midhet
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
BEĆIREVIĆ MIDHET
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
640.32
BEĆIREVIĆ MIDHET
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
343.68
BEĆIREVIĆ MIDHET
Ključ
član 29.
A/2-1-1
140.64
Bećirević Midhet
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
150.00
BEĆIREVIĆ MIDHET
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
700.48
115
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEĆIREVIĆ MIDHET
Ključ
član 29.
A/2-1-1
123.84
Sušić Jusuf
Živinice
A/2-8
F/1-1
256.10
Skopljak Meho
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
258.40
Skopljak Meho
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
244.80
Skopljak Meho
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
450.88
Skopljak Meho
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
258.40
Talić Zubejda
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Obad Ante
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Omerović Mehdin
Sapna
A/2-8
F/1-1
358.90
Šljivo Senad
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
652.16
Šljivo Senad
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
453.44
Šljivo Senad
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
506.08
Šljivo Senad
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
775.52
Šljivo Senad
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
276.32
Šljivo Senad
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
192.16
Jakovljević Ivan
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
6,855.00
2,535
Čičko Džemal
Hadžići
A/1-1
F/1-1
105.76
HASIĆ HAMDIJA
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
264.00
375.00
Đuzel Marinko
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
MAHMUTOVIĆ ASIF
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
524.64
MAHMUTOVIĆ ASIF
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
357.12
MAHMUTOVIĆ ASIF
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
348.48
MAHMUTOVIĆ ASIF
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
123.36
236.40
Bajraktarević Ferida
Gračanica
A/2-8
F/1-1
Mešić Vahudin
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
MUSTAFIĆ SUVAD
Gradačac
A/1-1
F/1-1
2,333.44
Mustafić Suvad
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
Halilović Sabahudin
Bugojno
A/1-1
F/1-1
242.72
Čar Dževad
Glamoč
A/1-1
F/1-1
580.00
Čar Dževad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
670.40
Čar Dževad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
392.16
Čar Dževad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
532.16
116
82.56
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ćar Đevad
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
2,880.00
Čar Dževad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
138.24
Čar Dževad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
98.88
Jagurdžija Mirnes
Sanski Most
A/1-10
A/2-2-5
2,205.00
Bašić Hasena
Gračanica
A/1-1
F/1-1
354.88
Bašić Hasena
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
Bašić Hasena
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
278.56
Bašić Hasena
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
244.96
Fazlić Enes
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
5,115.00
Fazlić Enes
Grad Mostar
B/1-6
E/6.1.
SINANOVIĆ MIRALEM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
Šakanović Zemina
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
ŠAKANOVIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,257.76
ŠAKANOVIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,368.16
ŠAKANOVIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
425.12
ŠAKANOVIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,342.08
16,500.00
ŠAKANOVIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
391.20
Džino Senad
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
2,085.00
Ivković Božo
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Ivanković Dragan
Čapljina
Odluka
E/6.1.
500.00
500.00
Čustović Vahid
Ilidža
Odluka
E/6.1.
Amira Kovačević
Gračanica
član 23
E/7
Hodžić Adnan
Lukavac
A/1-10
A/2-2-5
800.00
3,045.00
Lepić Mahir
Visoko
član 23
E/7
800.00
Salkanović Osmo
Živinice
A/2-8
F/1-1
297.30
VELIĆ EDIS
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
366.72
VELIĆ EDIS
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
121.92
VELIĆ EDIS
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Bencun Ivan
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Balhođić Jasmin
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
362.56
Balhođić Jasmin
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
286.56
Balhođić Jasmin
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
86.32
Balhođić Jasmin
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Đokić Đorđe
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Kadić Edin
Breza
član 23
E/7
800.00
Lokvančić Fata
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
117
83.04
408.16
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dobrnjić Rasim
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Horosković Safet
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Horosković Safet
Odžak
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Crnomerović Halil
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
6,165.00
Filipović Iva
Grad Mostar
član 23
E/7
Delić Hazim
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
2,040.00
2,400.00
800.00
Muminović Salih
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
Pehilj Adem
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Pejić Luka
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
600.00
Knežević Ankica
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
800.00
Zovak Anica
Grude
A/2-6
F/1-1
820.80
Bašić Hidajet
Zenica
član 23
E/7
800.00
Karić Adil
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Makan Zlatan
Jablanica
Odluka
E/6.1.
500.00
OKČIĆ HILMIJA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Okčić Hilmija
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
2,700.00
278.88
OKČIĆ HILMIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,402.72
OKČIĆ HILMIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
770.88
OKČIĆ HILMIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
531.04
Okčić Hilmija
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
OKČIĆ HILMIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
450.00
1,732.00
OKČIĆ HILMIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
462.88
Čamdžić Ramiza
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
Jašarević Zumra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
552.64
Jašarević Zumra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
330.56
Jašarević Zumra
Tešanj
A/1-1
F/1-1
328.16
Jašarević Zumra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
414.24
Hasanspahić Bajro
Olovo
Odluka
E/6.1.
500.00
Mulić Nedžad
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
OMERAGIĆ REFIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
244.96
Mehinbašić Mirza
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
Mehinbašić Mirza
Gračanica
član 30
A/2-1-2
2,400.00
Deljkić Avdo
Tešanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Kraljević Jozo
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Selimović Abdulah
Zenica
član 23
E/7
800.00
Juhić Mirsad
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
118
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Totić Hanefija
Novi Grad
A/1-5
F/1-1
3,600.00
Totić Hanefija
Novi Grad
A/1-5
F/1-1
4,800.00
Totić Hanefija
Novi Grad
A/1-9
A/2-1-3
4,500.00
Totić Hanefija
Novi Grad
A/1-10
A/2-2-5
3,315.00
Perić Marina
Grude
Odluka
E/6.1.
Mehanović Zumra
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
114.72
Mehanović Zumra
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
319.84
Trnka Nezir
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,275.00
Bosnić Fikreta
Bihać
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
BOSNIĆ FIKRETA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
272.00
BOSNIĆ FIKRETA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
273.76
BOSNIĆ FIKRETA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Petrina Franjo
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
88.32
500.00
MURTIĆ SENAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
259.04
MURTIĆ SENAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
276.64
Gordan Iličić
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Haračić Sead
Kakanj
član 23
E/7
800.00
359.84
Jahić Senija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Jahić Senija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
274.88
Jahić Senija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
836.00
Jahić Senija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Mamić Mladen
Livno
A/1-1
F/1-1
340.64
Mamić Mladen
Livno
član 29.
A/2-1-1
Hamzić Jasim
Čelić
A/2-8
F/1-1
85.12
269.80
Silajdžija Suada
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
315.60
Đug Halil
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
3,500.00
PEŠTALIĆ MEVLUDIN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,023.52
Peštalić Mevludin
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
PEŠTALIĆ MEVLUDIN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
1,454.24
PEŠTALIĆ MEVLUDIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,194.72
PEŠTALIĆ MEVLUDIN
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
393.28
PEŠTALIĆ MEVLUDIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,187.36
309.44
PEŠTALIĆ MEVLUDIN
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
KLIČIĆ MUNIRA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
91.68
Šehić Edin
Livno
A/1-10
A/2-2-5
5,565.00
Mikić Marka Iljo
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,108.50
119
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mikić Iljo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
Mikić Iljo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
550.00
Halilović Džemal
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
VEJSIĆ ZINAIDA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
451.36
2,625.00
VEJSIĆ ZINAIDA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
254.72
VEJSIĆ ZINAIDA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
308.64
VEJSIĆ ZINAIDA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
268.32
Zoran Blatinčić
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
529.44
Zoran Blatinčić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,085.60
Zoran Blatančić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
577.28
Zoran Blatinčić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
712.16
Zoran Blatinčić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
311.20
Zoran Blatinčić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
193.60
Lipović Mirsad
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
277.28
LIPOVIĆ MIRSAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
LIPOVIĆ MIRSAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
81.60
Matanović Blaž
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
Matanović Blaž
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
3,420.00
Ivić Zoran
Usora
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Alićić Sadika
Doboj-Jug
A/1-1
F/1-1
243.04
Selimović Šemsa
Živinice
A/2-8
F/1-1
202.00
AVDIĆ NEHRUDIN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
Halilović Mihret
Vogošća
Odluka
E/6.1.
80.80
500.00
Čizmić Zikret
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Mujagić Samir
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
210.90
1,385.12
Šestan Hadis
Gračanica
A/1-1
F/1-1
Jozić Slaviša
Zenica
član 23
E/7
800.00
OKČIĆ ASIMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
121.28
384.80
OKČIĆ ASIMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
OKČIĆ ASIMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Vukoja Senka
Grude
član 23
E/7
94.72
800.00
Šehić Muamer
Zenica
član 23
E/7
800.00
DIZDAREVIĆ-MUJAGIĆ LEJLA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
449.92
DIZDAREVIĆ-MUJAGIĆ LEJLA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
620.48
DIZDAREVIĆ-MUJAGIĆ LEJLA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
214.72
DIZDAREVIĆ-MUJAGIĆ LEJLA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
180.16
120
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kovač Melisa
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Kalajac Sulejman
Živinice
A/1-1
F/1-1
273.28
Kalajac Sulejman
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
268.32
Kalajac Sulejman
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Kalajac Sulejman
Živinice
član 29.
A/2-1-1
119.68
Kalajac Sulejman
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
323.04
Kalajac Sulejman
Živinice
član 29.
A/2-1-1
80.96
ERCEG MARJANA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
246.72
ERCEG MARJANA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
557.76
ERCEG MARJANA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
81.60
ERCEG MARJANA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
477.76
Aličić Elmedin
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
Sinanović Hašim
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
500.00
Bilić Vlatko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Tarakčija Fadil
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Tarakčija Fadil
Travnik
Odluka
E/6.1.
4,005.00
Memić Huso
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,695.00
Muratović Halil
Gračanica
član 30
A/2-1-2
2,400.00
Jahić Husnija
Kakanj
Odluka
E/6.1.
Smajić Himzo
Visoko
član 32
A/2-1-3
900.00
LIPOVIĆ AHMET (MUHAMED)
Cazin
A/1-1
F/1-1
413.92
800.00
800.00
LIPOVIĆ AHMET (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
481.92
LIPOVIĆ AHMET (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
290.40
153.28
LIPOVIĆ AHMET (MUHAMED)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
LIPOVIĆ AHMET (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
522.08
LIPOVIĆ AHMET (MUHAMED)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
124.00
Drndić Ibrahim
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
SMAJIĆ RAMIZ
Jajce
A/1-1
F/1-1
302.88
SMAJIĆ RAMIZ
Jajce
član 29.
A/2-1-1
155.68
Muslimović Emira
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Mevic Ramiza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
251.92
Mevic Ramiza
Travnik
A/1-1
F/1-1
312.80
Čajdin Fazila
Prozor-Rama
član 23
E/7
800.00
121
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ahmetović Mehmed
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Ahmetović Mehmed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
269.28
Bačić Vahid
Čelić
A/1-1
F/1-1
Bačić Vahid
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
Mišković Ružica
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
81.60
269.28
Čengić Ismeta
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
765.00
Karić Semka
Konjic
Članak 28.
A/2-1-1
262.24
Karić Semka
Konjic
član 29.
A/2-1-1
87.36
Gligić Gordana
Bosansko Grahovo
A/1-1
F/1-1
Gligić Gordana
Bosansko Grahovo
Članak 28.
A/2-1-1
1,165.12
Gligić Gordana
Bosansko Grahovo
Članak 28.
A/2-1-1
657.12
729.76
Gligić Gordana
Bosansko Grahovo
Članak 28.
A/2-1-1
718.40
Gligić Gordana
Livno
član 29.
A/2-1-1
189.44
Gligić Gordana
Livno
član 29.
A/2-1-1
144.64
BALAGIĆ SENAD
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
373.60
BALAGIĆ SENAD
Ključ
član 29.
A/2-1-1
80.80
BALAGIĆ SENAD
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
376.32
BALAGIĆ SENAD
Ključ
član 29.
A/2-1-1
89.28
Bebek Zoran
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
524.30
583.36
Muratović Kemal
Živinice
A/1-1
F/1-1
Muratović Kemal
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
707.84
Muratović Kemal
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
556.72
Muratović Kemal
Živinice
član 29.
A/2-1-1
276.80
Muratović Kemal
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
703.28
Muratović Kemal
Živinice
član 29.
A/2-1-1
218.40
Muratović Mehmed
Živinice
A/1-1
F/1-1
285.36
Muratović Mehmed
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
268.48
Muratović Mehmed
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
264.08
Mešinović Zijad
Tešanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Pemperović Mehmed
Čelić
član 29.
A/2-1-1
179.36
Pemperović Mehmed
Čelić
A/1-1
F/1-1
445.76
Pemperović Mehmed
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
510.96
Pemperović Mehmed
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
270.40
122
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pemperović Mehmed
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
582.40
Pemperović Mehmed
Čelić
član 29.
A/2-1-1
122.24
Mešanović Mehmed
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
366.00
BUDIMIR SLAVKO
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
115.20
BUDIMIR SLAVKO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
304.64
BUDIMIR SLAVKO
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
109.44
Selimović Midhat
Živinice
A/2-8
F/1-1
615.10
225.70
Tahirović Suvad
Cazin
A/2-8
F/1-1
Bašić Mehra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
307.84
Bašić Mehra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
359.20
Beganović Nermin
Kakanj
član 23
E/7
800.00
MAHMUTOVIĆ ILFAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
996.48
MAHMUTOVIĆ ILFAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
612.48
MAHMUTOVIĆ ILFAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
875.84
MAHMUTOVIĆ ILFAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
179.84
Mehić Hajrudin
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
216.02
Sinanović Ferid
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Sinanović Ferid
Gradačac
član 30
A/2-1-2
1,800.00
Džafić Osmo
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Džafić Osmo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
330.08
Džafić Osmo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
362.16
439.52
Džafić Osmo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
159.60
Džafić Osmo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
300.48
Džafić Osmo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
158.80
ČATAKOVIĆ AJŠA
Cazin
A/1-1
F/1-1
240.16
ČATAKOVIĆ AJŠA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
342.72
ČATAKOVIĆ AJŠA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
348.80
Garanović Mujo
Zenica
A/1-1
F/1-1
519.36
Garanović Mujo
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
260.80
Garanović Mujo
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
366.72
500.00
Garanović Mujo
Zenica
Odluka
E/6.1.
Zec Senada
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
343.52
Huskić Amir
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
Fuško Muhamed
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,290.00
123
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dreco Hava
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
306.24
Dreco Hava
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
110.64
800.00
Stipe Vukojević
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
RAMULJ FAHRIJA
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Murtić Haska
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
310.24
ŠABIĆ AMIR
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
100.48
Šoljić Berislav
Tomislavgrad
A/1-5
A/2-1-2
6,900.00
OKČIĆ ZIJADA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
248.64
Okčić Zijada
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
OKČIĆ ZIJADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
346.24
OKČIĆ ZIJADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
394.88
OKČIĆ ZIJADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
352.48
Hadžić Eniz
Donji Vakuf
A/1-10
A/2-2-5
1,575.00
Đogić Aldina
Cazin
član 23
E/7
800.00
Tajić Nermin
Visoko
član 23
E/7
800.00
800.00
Musa Marino
Grad Mostar
član 23
E/7
Topić Salih
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Radmanić Ineni
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
600.00
2,535
Knežević Đuro
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Granić Krešimir
Livno
član 29.
A/2-1-1
81.44
Bajrić Idriz
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Kolobarić Stjepan
Široki Brijeg
A/2-6
F/1-1
Mulić Rahima
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
Džebić Šerif
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
800.00
1,922.40
Krvavac Mehmedalija
Glamoč
A/1-1
F/1-1
243.04
Hasečić Meho
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
Hasečić Meho
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
312.48
KAHRIĆ FADILA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
206.08
Kahrić Fadila
Bosanski Petrovac
član 32
A/2-1-3
900.00
KAHRIĆ FADILA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
105.28
Likirić Smajo
Odžak
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Likirić Smajo
Odžak
član 30
A/2-1-2
1,800.00
124
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Šijak Husein
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
MUSTEDANAGIĆ FERID
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MUSTEDANAGIĆ FERID
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
504.96
MUSTEDANAGIĆ FERID
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
366.40
1,050.00
299.68
MUSTEDANAGIĆ FERID
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
133.12
MUSTEDANAGIĆ FERID
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
436.32
MUSTEDANAGIĆ FERID
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
100.32
Suljanović Fuad
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
500.00
Ibrić Sulejman
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
524.32
Ibrić Sulejman
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
497.60
Ibrić Sulejman
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
434.88
Ibrić Sulejman
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
149.12
Ibrić Sulejman
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
610.88
Ibrić Sulejman
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
130.24
Bandić Nagib
Hadžići
A/1-1
F/1-1
96.64
MAJETIĆ AHMET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
97.76
MANDŽUKA DŽEMAL
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
246.72
MANDŽUKA DŽEMAL
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
250.72
Šarčević Hasib
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
ŠARČEVIĆ HASIB
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
283.84
Mrkalić Hajrudin
Visoko
član 23
E/7
800.00
VIDOVIĆ ILIJA
Bosansko Grahovo
član 32
A/2-1-3
Stipić Anđelka
Grude
Odluka
E/6.1.
Tufo Muhamed
Hadžići
A/1-1
F/1-1
306.40
Tufo Muhamed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
130.72
242.24
1,350.00
800.00
Tufo Muhamed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Tufo Muhamed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
111.52
Čičko Sidik
Hadžići
A/1-1
F/1-1
354.40
Čičko Sidik
Hadžići
A/2-9.
A/1-1-4.
900.00
Čičko Sidik
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
323.36
Čičko Sidik
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
85.60
Čičko Sidik
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
270.88
Čičko Sidik
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Salihović Fazil
Srebrenik
A/1-5
F/1-1
Bristrić Mevlida
Gradačac
član 32
A/2-1-3
125
86.72
3,000.00
900.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠKILJO SUBHIJA
Doboj-Jug
A/1-1
F/1-1
290.56
ŠKILJO SUBHIJA
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
655.04
ŠKILJO SUBHIJA
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
333.44
ŠKILJO SUBHIJA
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
800.80
Muminović Enver
Tuzla
A/1-1
F/1-1
Tekešić Alija
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
243.60
2,250.00
Rašo Anđelka
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
VUKALIĆ FIKRET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
800.00
99.20
MEHMEDOVIĆ SELIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
170.24
MEHMEDOVIĆ SELIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
103.52
RIZVIĆ ZERINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
94.40
RIZVIĆ ZERINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Žigić Halid
Živinice
A/1-1
F/1-1
401.12
512.88
20.16
Žigić Halid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Žigić Halid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
258.80
Žigić Halid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
102.56
Žigić Halid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
285.36
Žigić Halid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
203.28
Sejdić Nafiz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
362.88
SEJDIĆ NAFIZ
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
305.92
Ćukaz Admir
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
1,305.00
Jusufbegović Samir
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,755.00
Trnka Sabit
Konjic
član 23
E/7
800.00
EMRIĆ NURIJA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
389.28
EMRIĆ NURIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
364.96
EMRIĆ NURIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
361.12
EMRIĆ NURIJA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
141.28
EMRIĆ NURIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
497.60
128.16
EMRIĆ NURIJA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Hasanović Adila
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
82.08
Hasanović Adila
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
129.12
Hasanović Adila
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Čamdžić Nermin
Maglaj
Odluka
E/6.1.
800.00
Bedak Almir
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
328.80
Bedak Almir
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
331.04
Oraščanin Enes
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
3,150.00
126
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sesar Mario
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Kosović Adnan
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
ADEMOVIĆ ADIS
Gradačac
A/1-1
F/1-1
920.00
ADEMOVIĆ ADIS
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
902.08
ADEMOVIĆ ADIS
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,368.00
ADEMOVIĆ ADIS
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
148.80
ADEMOVIĆ ADIS
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
724.64
ADEMOVIĆ ADIS
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
206.40
Škorić Simo
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
765.00
Miljević Gojko
Drvar
Odluka
E/6.1.
800.00
Rubanović Omer (Đevada)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
Rubanović Omer (Đevada)
Travnik
A/1-1
F/1-1
240.32
Čondić Milena
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Ante Nižić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Čaušević Čamka
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
250.88
Čaušević Čamka
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
Jovanović Milan
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
243.04
2,500.00
Šakić Reuf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
272.48
Šakić Reuf
Travnik
A/1-1
F/1-1
387.44
Šakić Reuf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
374.56
Šakić Reuf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
458.00
Šakić Reuf
Travnik
član 29.
A/2-1-1
124.40
Gačan Hasan
Visoko
član 23
E/7
800.00
Čolić Rahim
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
MEKANOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
655.36
330.24
2,085
MEKANOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
MEKANOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
488.80
MEKANOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
155.04
MEKANOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
575.04
MEKANOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
179.20
500.00
Hasanbegović Nijaz
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
Kovačević Minka
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Ibrić Mustafa
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
4,760.00
Mišković Marijana Luka
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,417.50
Mišković Luka
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
2,274.00
127
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ivković Kata
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
608.32
Ivković Kata
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
566.08
Ivković Kata
Livno
član 29.
A/2-1-1
159.20
Ivković Kata
Livno
član 29.
A/2-1-1
90.88
Ćošković Zvonimir
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
2,750.00
Ćošković Zvonimir
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
3,520.00
Ćošković Zvonimir
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
525.00
Ćošković Zvonimir
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
2,475.00
Čogić Vehab
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
293.92
Čogić Vehab
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Mujanović Muhamed
Kalesija
član 23
E/7
88.32
800.00
Kopić Anto
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Kopić Anto
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,500.00
Bokanović Ilija
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
331.20
Bokanović Ilija
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
328.48
900.00
BOKANOVIĆ ILIJA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
Bokanović Ilija
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Putica Mato
Neum
Odluka
E/6.1.
84.48
500.00
Čormehmedović Ismet
Centar
Odluka
E/6.1.
BEŠO HUSO
Vitez
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
800.00
GROŠIĆ EDIN
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
1,777.92
GROŠIĆ EDIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,061.44
GROŠIĆ EDIN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
238.88
GROŠIĆ EDIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
629.12
GROŠIĆ EDIN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
189.60
Đugum Ahmet
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
404.80
Đugum Ahmet
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
582.08
Đugum Ahmet
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
417.28
Đugum Ahmet
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
331.04
Đugum Ahmet
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
112.80
Đugum Ahmet
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
84.32
Kazaz Džemal
Vogošća
A/2-9.
A/1-1-4.
750.00
BEČIĆ ŠEFIK
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
268.64
128
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEČIĆ ŠEFIK
Ključ
član 29.
A/2-1-1
109.60
BEČIĆ ŠEFIK
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
386.56
BEČIĆ ŠEFIK
Ključ
član 29.
A/2-1-1
127.47
Ramić Nail
Tuzla
član 32
A/2-1-3
900.00
Zečević Drago
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
4,750.00
Zečević Drago
Odžak
članak 38.
A/2-3-6
2,585.00
Brkan Omer
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
5,415.00
Živković Marijan
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
4,678.50
Aganbegović Idriz
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
BEČIĆ IZA
Ključ
A/1-1
F/1-1
534.72
Bečić Iza
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
BEČIĆ IZA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
294.72
BEČIĆ IZA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
304.48
BEČIĆ IZA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
189.28
BEČIĆ IZA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
615.84
Bečić Iza
Ključ
član 30
A/2-1-2
1500.00
BEČIĆ IZA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
126.08
Kavazović Mihret
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
381.44
Kavazović Mihret
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
420.64
Kavazović Mihret
Banovići
A/1-1
F/1-1
534.72
Kavazović Mihret
Banovići
član 29.
A/2-1-1
171.84
Kavazović Mihret
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
455.84
Kavazović Mihret
Banovići
član 29.
A/2-1-1
150.08
Gafić Edin
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
2,715.00
SULJIĆ MUHAMED
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Muheljić Emira
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
224.85
HERCEGOVAC MURADIF
Kalesija
A/1-1
F/1-1
260.16
HERCEGOVAC MURADIF
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
146.40
HERCEGOVAC MURADIF
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
HERCEGOVAC MURADIF
KALESIJA
član 29.
A/2-1-1
82.88
Hasić Mevludin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
503.04
421.60
Hasić Mevludin
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
Hasić Mevludin
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
87.68
Hasić Mevludin
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
397.92
Bosnić Ilija
Odžak
A/1-5
F/1-1
129
4,200.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bosnić Ilija
Odžak
član 30
A/2-1-2
Semir Stomornjak
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
3,000.00
855.00
ISAKOVIĆ SENAD (KASIM)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
746.88
Isaković Senad
Bužim
Član 16.
A/1-1-1a
Isaković Senad
Bužim
član 32
A/2-1-3
18,000.00
500.00
ISAKOVIĆ SENAD (KASIM)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
486.08
ISAKOVIĆ SENAD (KASIM)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
295.04
Isaković Senad
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
1,320.00
ISAKOVIĆ SENAD (KASIM)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
321.92
ISAKOVIĆ SENAD (KASIM)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
394.72
Drugović Mahir
Visoko
član 23
E/7
800.00
Alić Hajrudin
Hadžići
A/1-1
F/1-1
549.92
Alić Hajrudin
Vogošća
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Alić Hajrudin
Vogošća
član 29.
A/2-1-1
404.00
Alić Hajrudin
Vogošća
Članak 28.
A/2-1-1
1,176.32
Alić Hajrudin
Vogošća
član 29.
A/2-1-1
214.08
Nedić Dalibor
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Šehić Anisa
Zenica
član 23
E/7
BAJRIĆ ADIS
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
BAJRIĆ ADIS
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
61.60
148.00
BAJRIĆ ADIS
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
46.24
BAJRIĆ ADIS
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
150.72
Smajlović Mustafa
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
Gerin Avdo Begana
Stolac
A/2-6
F/1-1
693.00
Gerin Avdo
Stolac
Odluka
E/6.1.
500.00
Mirvić Mensur
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
ZAKETOVIĆ OSMAN
Gračanica
A/1-1
F/1-1
268.48
Husičić Hasiba
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
BAJRIĆ MUHAREM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
80.96
DEDIĆ IBRAHIM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
360.00
DEDIĆ IBRAHIM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
308.32
Hasanović Muharem
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
1,845
Turčalo Muradif
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
780.00
Fejzić Ramo
Zenica
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Fejzić Ramo
Žepče
Članak 34.
A/2-2-4
8,736.00
Fejzić Ramo
Žepče
Članak 34.
A/2-2-4
8,925.00
130
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Fejzić Ramo
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Fejzić Ramo
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
1,245
6,555
Karahasanović Murat
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
459.20
Karahasanović Murat
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
452.32
Karahasanović Murat
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
315.68
MILJKOVIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
522.08
MILJKOVIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
107.36
323.36
MILJKOVIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
MILJKOVIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
85.28
Osmić Hivzo
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
900.00
ĆERIMOVIĆ AGAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
343.04
ĆERIMOVIĆ AGAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
286.56
ĆERIMOVIĆ AGAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
298.88
BUDIMLIĆ ZAHIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
365.60
302.56
BUDIMLIĆ ZAHIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
BUDIMLIĆ ZAHIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
96.00
BUDIMLIĆ ZAHIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
278.40
Čičkušić Adem
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
MOSTIĆ MUHAMED
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
307.04
Klarić Željko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
Živković Ive Janja
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,531.50
600.00
Živković Janja
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
1,815.00
Lucić Marko
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Alibegović Izeta
Ilijaš
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Ibrahimagić Šemsa
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
398.88
Ibrahimagić Šemsa
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
411.36
Ibrahimagić Šemsa
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
394.88
Mahalbašić Badema
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Behić Suad
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
2,070.00
Smajić Himzo
Glamoč
član 32
A/2-1-3
1,350.00
DELIĆ SENA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
108.96
DELIĆ SENA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
109.12
Čajić Marjan
Tuzla
član 23
E/7
Bilalović Mensur
Čelić
B/1-5.
F/1-1
6,664.00
Bilalović Mensur
Čelić
B/1-5.
F/1-1
2,100.00
Cero Suad
Centar
Odluka
E/6.1.
800.00
131
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Krželj Miran
Livno
A/1-1
F/1-1
Krželj Miran
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
429.28
674.24
Krželj Miran
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
416.00
Krželj Miran
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
699.20
Krželj Miran
Livno
član 29.
A/2-1-1
155.52
Krželj Miran
Livno
član 29.
A/2-1-1
Puljić Mladen
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
81.28
800.00
Mandić Vitomir
Čitluk
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Burgić Nedžad
Lukavac
Odluka
E/6.1.
800.00
Grošić Nijaz
Bosanska Krupa
A/1-5
A/2-1-2
HADŽIPAŠIĆ HALID
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
470.72
HADŽIPAŠIĆ HALID
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
358.40
2,400.00
HALKIĆ HASEDA
Cazin
A/1-1
F/1-1
244.64
HALKIĆ HASEDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
320.48
HALKIĆ HASEDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
99.36
HALKIĆ HASEDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
348.00
Rimac Zdenka
Livno
A/1-1
F/1-1
542.24
Rimac Zdenka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
302.08
Rimac Zdenka
Livno
član 29.
A/2-1-1
123.36
Rimac Zdenka
Livno
član 29.
A/2-1-1
93.76
Tabak Muhamed
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Heganović Mirsad
Kakanj
član 23
E/7
JELIĆ BOŽO
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
3,390.00
HALILOVIĆ RASEMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
HALILOVIĆ RASEMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
257.44
Nihada Pandžić
Centar
A/1-1
F/1-1
94.88
Hodžić Redžo
Čelić
A/2-8
F/1-1
389.00
Hodžić Redžo
Čelić
član 29.
A/2-1-1
187.68
Hodžić Redžo
Čelić
član 29.
A/2-1-1
115.84
Džebo Nesiba
Livno
A/1-1
F/1-1
267.52
97.12
800.00
Džebo Nesiba
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
553.76
Džebo Nesiba
Livno
član 29.
A/2-1-1
133.76
Džebo Nesiba
Livno
član 29.
A/2-1-1
96.64
GALIĆ MIRKO
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
252.00
LUŠNIČKIĆ EMIR
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
HALILOVIĆ SAFETA
Bihać
A/1-1
F/1-1
752.80
132
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Baković Stipan
Tomislavgrad
A/2-8
F/1-1
1,987.50
Baković Stipan
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Pervić Vahida
Ključ
član 32
A/2-1-3
900.00
PERVIĆ VAHIDA (HUSNIJA)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
Bajrić Elvir
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
Džebo Amra
Hadžići
A/1-1
F/1-1
270.40
Pandžić Enisa
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
ALDŽIĆ SEAD
Bužim
član 29.
A/2-1-1
88.80
ALDŽIĆ SEAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
278.88
Hodžić Bećir
Tešanj
Odluka
E/6.1.
500.00
MEHMEDOVIĆ SAFET
Cazin
A/1-1
F/1-1
261.60
MEHMEDOVIĆ SAFET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Hondo Elma
Konjic
Odluka
E/6.1.
83.52
800.00
Sivac Sedad
Zenica
član 23
E/7
800.00
Bećirović Dalila
Visoko
član 23
E/7
800.00
Variščić Jasmina
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Katura Pavao
Grude
A/2-6
F/1-1
522.00
Ivković Frano
Livno
Odluka
E/6.1.
800.00
DERVIĆ MEHO
Travnik
A/1-1
F/1-1
279.04
Subašić Himzo
Hadžići
A/1-1
F/1-1
284.00
Kovać Ramiz
Visoko
A/1-1
F/1-1
250.56
Kovać Ramiz
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
Kovać Ramiz
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
269.44
Kovać Ramiz
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
81.60
Meškić Fehim
Maglaj
A/1-10
A/2-2-5
Maljić Halid
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Maljić Halid
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
169.60
Maljić Halid
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
532.00
Maljić Halid
Hadžići
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Maljić Halid
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
158.56
Ašćerić Salima
Zenica
A/1-1
F/1-1
373.28
667.20
840
412.64
Ašćerić Salima
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
Ašćerić Salima
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
901.92
Ašćerić Salima
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
786.88
Kordić Omer
Cazin
A/2-8
F/1-1
239.00
MEŠTROVAC ARIF
Jajce
A/1-1
F/1-1
244.32
133
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MEŠTROVAC ARIF
Jajce
član 29.
A/2-1-1
Mezit Vehbija
Konjic
A/2-7
F/1-1
Mezit Vehbija
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
2,000.00
Vehbija Mezit
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,215.00
Vidačak Franjo
Grad Mostar
član 23
E/7
Jukić Mira
Posušje
B/1-7
E/6.1.
82.40
1,000.00
800.00
1,988.00
Memić Mehmed
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
358.24
Memić Mehmed
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
307.52
Radić Frano
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
3,400.00
Ćufurović Mirsad
Velika Kladuša
A/1-10
A/2-2-5
2,505.00
Isić Hidajet
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
869.90
BOTONJIĆ HIDAJET
Ključ
A/1-1
F/1-1
1,986.24
BOTONJIĆ HIDAJET
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
2,184.00
BOTONJIĆ HIDAJET
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
2,579.52
MASLIĆ ILIJAZ
Ključ
A/1-1
F/1-1
791.68
MASLIĆ ILIJAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
818.88
MASLIĆ ILIJAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
657.28
MASLIĆ ILIJAZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
204.80
MASLIĆ ILIJAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
640.80
MASLIĆ ILIJAZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
189.44
1,590.00
Oraščanin Mehmed
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
Strukar Branko
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
OMERAGIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
354.72
OMERAGIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
315.84
OMERAGIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
105.44
247.52
OMERAGIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
OMERAGIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
114.72
Zovko Miroslav
Široki Brijeg
A/1-10
A/2-2-5
4,710.00
Zovko Miroslav
Široki Brijeg
A/1-10
A/2-2-5
600.00
PORČIĆ ASMINA
Cazin
A/1-1
F/1-1
128.00
PORČIĆ ASMINA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
281.60
PORČIĆ ASMINA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
Tubić Enes
Gračanica
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Tubić Enes
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Tubić Enes
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
3,500.00
Tubić Enes
Gračanica
Član 17.
A/1-1-2.
900.00
134
48.96
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tubić Enes
Gračanica
član 32
A/2-1-3
Beganović Šerifa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
2,250.00
242.08
Spahić Redžo
Tešanj
A/1-1
F/1-1
356.64
Spahić Redžo
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
312.48
Spahić Redžo
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
316.80
Spahić Redžo
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
261.12
Luburić Stanko
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
Brčaninović Nusret
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Tursunović Nedžad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
293.36
Tursunović Nedžad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
77.60
Šehović Nizama
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Tursunović Nedžad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
249.52
Kurbaša Silvana
Livno
A/1-1
F/1-1
455.68
Kurbaša Silvana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
256.96
Kurbaša Silvana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
366.40
Kurbaša Silvana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
560.32
Kurbaša Silvana
Livno
član 29.
A/2-1-1
347.36
Kurbaša Silvana
Livno
član 29.
A/2-1-1
192.80
Nimanović Jasminka
Konjic
član 23
E/7
800.00
Maros Anto
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Bulić Franjka
Livno
A/1-1
F/1-1
329.76
Bulić Franjka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
422.08
Bulić Franjka
Livno
član 29.
A/2-1-1
127.04
Bulić Franjka
Livno
član 29.
A/2-1-1
110.08
Antunović Zlatan
Tuzla
članak 38.
A/2-3-6
2,365.00
Kulić Edin
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Musić Salih
Živinice
A/1-1
F/1-1
473.44
Musić Salih
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
248.64
Musić Salih
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
320.80
Musić Salih
Živinice
član 29.
A/2-1-1
274.40
Musić Salih
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Musić Salih
Živinice
član 29.
A/2-1-1
144.00
Dedić Fatima
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
670.08
Dedić Fatima
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
526.24
Dedić Fatima
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
471.04
Dedić Fatima
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
325.92
135
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DEDIĆ FATIMA
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Dedić Fatima
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
173.44
Dedić Fatima
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
119.20
Hajdarević Amir
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
568.16
Hajdarević Amir
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
510.40
Hajdarević Amir
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
577.12
Hajdarević Amir
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
489.44
Hajdarević Amir
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
165.12
Hajdarević Amir
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
130.56
800.00
Deljo Emsudin
Goražde
Odluka
E/6.1.
DURMIŠEVIĆ EDIN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
530.72
DURMIŠEVIĆ EDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
361.76
DURMIŠEVIĆ EDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
623.84
DURMIŠEVIĆ EDIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
289.60
Durmišević Edin
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,800.00
DURMIŠEVIĆ EDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,013.92
DURMIŠEVIĆ EDIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
215.20
Kukić Emir
Banovići
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Rajić Željka
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Kurtodža Edin
Busovača
D/2-1
F/1-1
840.00
Hamzić Zijah
Visoko
član 23
E/7
800.00
Kutle Marko
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
ikić Dragutin
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
Ćosić Muhamed
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
ĆOSIĆ MUHAMED
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
ĆOSIĆ MUHAMED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
254.40
800.00
1,000.00
ĆOSIĆ MUHAMED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
262.72
Baketarić Anto
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
800.00
Bender Nikola
Neum
Odluka
E/6.1.
500.00
Vileš Kemal
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Romić Mato
Livno
A/1-7
A/2-3-6
Romić Mato
Livno
Član 20.
A/1-1-4.
6,515.00
Romić Mato
Livno
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Tomas Stipe
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
368.96
Tomas Stipe
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
285.60
136
3,300.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tomas Stipe
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
303.20
Tomas Stipe
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
564.16
TOMAS STIPE
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Tomas Stipe
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
134.40
Tomas Stipe
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
146.72
Tabak Ljupko
Livno
Odluka
E/6.1.
500.00
Lučić Mišo
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Ljubas Jozo
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
VRANJKOVIĆ MILA
Posušje
A/1-1
F/1-1
375.68
Skalonjić Zekira
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Halilović Jakub
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
267.04
Tirić Senad
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
336.48
Tirić Senad
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
312.48
Bajrić Ekrem
Lukavac
A/2-8
F/1-1
207.90
Bajrić Ekrem
Lukavac
A/1-1
F/1-1
263.52
Bajrić Ekrem
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
489.12
Bajrić Ekrem
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
273.92
Bajrić Ekrem
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
418.08
Bajrić Ekrem
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
122.88
Mešanović Mustafa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
246.88
378.08
Mešanović Mustafa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Mešanović Mustafa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
80.32
Mešanović Mustafa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
104.24
SMLATIĆ SEBILA (IBRAHIM)
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
273.60
Jovanović Miloš
Vogošća
A/2-9.
A/1-1-4.
4,250.00
Prijić Nisveta
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
258.56
Prijić Nisveta
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
369.60
Prijić Nisveta
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
140.48
Prijić Nisveta
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
125.76
Crnčalo Rifet
Pale-Prača
Odluka
E/6.1.
800.00
Živković Marijan
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Živković Marijan
Orašje
Član 22.
A/1-1-5a.
Jusufbašić Jusuf
Bugojno
A/2-8
F/1-1
137
660.00
22,625.30
582.40
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
GRABUS NERMIN
Travnik
član 32
A/2-1-3
Mujčinović Hurija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
900.00
78.56
ČOSIĆ SEFIR
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
252.80
Kelava Željka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
263.04
Čardaković Munib
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Mujketa Snežana
Doboj-Jug
Odluka
E/6.1.
Kuloglija Šaćir
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Edin Sinanović
Tešanj
član 23
E/7
800.00
429.28
PETROVIĆ ANICA (MARKO)
Jajce
A/1-1
F/1-1
PETROVIĆ ANICA (MARKO)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
266.72
PETROVIĆ ANICA (MARKO)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
243.84
800.00
Sedić Sulejman
Cazin
Odluka
E/6.1.
DURIĆ ZULA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
302.08
DURIĆ ZULA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
252.64
DURIĆ ZULA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
278.08
Bajić Violeta
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
930.00
975.00
Rizvić Šaćir
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Rizvić Šaćir
Travnik
član 29.
A/2-1-1
182.24
Rizvić Šaćir
Travnik
član 29.
A/2-1-1
144.32
Sofić Emir
Srebrenik
član 23
E/7
800.00
Keško Ermin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
Keško Ermin
Travnik
A/1-1
F/1-1
KEŠKO ERMIN
Travnik
član 32
A/2-1-3
280.80
1,350.00
Keško Ermin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
111.68
Keško Ermin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
137.76
254.24
MUSTEDANAGIĆ AJKA (HUŠIDIĆ)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MUSTEDANAGIĆ AJKA (HUŠIDIĆ)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
308.48
MUSTEDANAGIĆ AJKA (HUŠIDIĆ)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
355.20
MUSTEDANAGIĆ AJKA (HUŠIDIĆ)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
156.96
MUSTEDANAGIĆ AJKA (HUŠIDIĆ)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
438.56
MUSTEDANAGIĆ AJKA (HUŠIDIĆ)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Mujkić Mirzet
Doboj-Istok
B/1-5.
F/1-1
3,332.00
107.20
1,215.00
Pjano Rasim
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
Cigale Branislava
Usora
Odluka
E/6.1.
Đelilbašić Edin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
331.12
Đelilbašić Edin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
252.32
138
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dizdarić Melvis
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
170.00
DIZDARIĆ MELVIS
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
284.48
DIZDARIĆ MELVIS
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
397.12
DIZDARIĆ MELVIS
Bihać
član 29.
A/2-1-1
204.96
DIZDARIĆ MELVIS
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
468.48
DIZDARIĆ MELVIS
Bihać
član 29.
A/2-1-1
173.92
Sultanić Halil
Konjic
član 29.
A/2-1-1
125.92
Sultanić Halil
Konjic
član 29.
A/2-1-1
133.60
Sultanić Halil
Konjic
član 29.
A/2-1-1
Kovačević Armin
Konjic
A/2-7
F/1-1
9,370.00
129.76
Kovačević Armin
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
7,300.00
Lemeš Huso
Visoko
Odluka
E/6.1.
Brđanović Muamer
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
226.40
Brđanović Muamer
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
830.56
500.00
Brđanović Muamer
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
190.08
Potura Alma
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
424.32
Šanjta Aldijana
Glamoč
A/1-1
F/1-1
Šanjta Aldijana
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
608.96
Šanjta Aldijana
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
170.08
Šanjta Aldijana
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
141.76
Kulaglić Denaida
Prozor-Rama
član 23
E/7
800.00
Kurić Delajda
Prozor-Rama
član 23
E/7
800.00
Osmanhodžić Hasan
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
600.00
NEDŽAD TIRO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
99.68
Biber Arif
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,755.00
Cvjetković Stojana David
Orašje
A/2-4
F/1-1
5,465.50
Cvjetković David
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,600.00
Cvjetković David
Orašje
Član 22.
A/1-1-5a.
11,872.80
Bešić Mehmed
Čelić
B/1-5.
F/1-1
3,168.00
Skrobo Izet
Travnik
A/1-1
F/1-1
253.52
Skrobo Izet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
400.00
Skrobo Izet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
486.64
Skrobo Izet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Alpeza Vjenceslav
Grude
A/2-6
F/1-1
268.20
Ivan Vukojević
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Memić Neđib
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
300.32
139
84.96
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Memić Nedžib
Sapna
član 29.
A/2-1-1
129.92
Memić Nedžib
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
405.76
Memić Nedžib
Sapna
član 29.
A/2-1-1
111.68
Haračić Jusuf
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Kazazović Muhamed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
413.12
Kazazović Muhamed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
114.56
256.80
Kazazović Muhamed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Kazazović Muhamed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Rašić Zdenko
Ljubuški
B/1-5.
F/1-1
87.68
18,396.00
Tufekčić Osman
Lukavac
A/1-1
F/1-1
403.52
Tufekčić Osman
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
359.68
Tufekčić Osman
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
107.52
Tufekčić Osman
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
572.64
Tufekčić Osman
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
88.16
Poljaković Fehrat
Sapna
A/1-10
A/2-2-5
840.00
Isaković Bego
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
900.00
Džinić Mehmed
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
320.80
Džinić Mehmed
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
Vlašić Veselko
Grude
član 23
E/7
800.00
Alić Mujo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
154.40
Alić Mujo
Kalesija
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Alić Mujo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
134.88
Musić Mehmed
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
500.00
Hrnjić Mina
Tešanj
A/1-1
F/1-1
394.24
Hrnjić Mina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
328.96
Suljetović Hajrija
Tuzla
član 23
E/7
Turbić Ćama
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
4,400.00
800.00
Pranjić Marijan
Tuzla
članak 38.
A/2-3-6
1,650.00
Džida Ivan
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Mojević Rajka
Hadžići
A/1-1
F/1-1
198.96
Buljan Stanka
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
443.84
Buljan Stanka
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
340.64
Babić Hasna
Visoko
A/1-1
F/1-1
267.04
Babić Hasna
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
Babić Hasna
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
260.64
Babić Hasna
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
264.64
140
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Fejzović Taiba
Visoko
A/1-1
F/1-1
253.28
Fejzović Taiba
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Fejzović Taiba
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
251.04
Fejzović Taiba
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
173.12
Haračić Mevludin
Teočak
Odluka
E/6.1.
500.00
Bečić Esad
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
291.84
SEFIĆ MERSUD
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
SEFIĆ MERSUD
Bihać
član 29.
A/2-1-1
91.68
SEFIĆ MERSUD
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
413.76
Mahmutović Ismet
Tešanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Nikola Planinić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Pažin Božo Nikole
Stolac
A/2-6
F/1-1
3,123.00
Pažon Božo
Stolac
Član 22.
A/1-1-5c.
2,615.40
Šarić Husnija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Kovač Hazim
Srebrenik
Član 14.
A/1-1-1.
1,750.00
Kovač Hazim
Srebrenik
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Kovač Hazim
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
2,040.00
Tabaković Sulejman
Sapna
A/2-8
F/1-1
282.56
96.48
GLIGIĆ MILOJKO
Bosansko Grahovo
član 32
A/2-1-3
900.00
Konta Mara
Livno
A/1-1
F/1-1
389.92
Konta Mara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
456.00
Konta Mara
Livno
član 29.
A/2-1-1
137.44
Konta Mara
Livno
član 29.
A/2-1-1
Mezit Munib
Grad Mostar
A/2-7
F/1-1
Mezit Munib
Grad Mostar
Član 19.
A/1-1-3.
4,030.00
Mezit Munib
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,035.00
Bukva Halid
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Pušćul Izet
Visoko
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Gačić Edhem
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Pašić Avdo
Ilidža
B/1-5.
F/1-1
1,550.00
Pašić Avdo
Ilidža
B/1-5.
F/1-1
1,920.00
Čerkezović Habib
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Čerkezović Habib
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Bronja Faik
Ilidža
Odluka
E/6.1.
Gološ Osman
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
141
111.20
2,700.00
1,020
110.72
91.28
800.00
1,575.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Gološ Osman
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
585.00
Mešanović Habil
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Husić Senahid
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
666.60
KEDIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
897.60
Kedić Husein
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
KEDIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
990.56
KEDIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
967.84
KEDIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
242.40
KEDIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
759.20
KEDIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
208.96
Hajdarović Asim
Stolac
A/2-7
F/1-1
5,488.00
Hajdarović Asim
Stolac
A/2-7.
A/1-1-3.
2,155.00
Hajdarović Asim
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
3,180.50
Balta Sead
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
22,600.00
Grbo Dževad
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
ČURIĆ BEČIR
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
800.00
265.28
Jašarević Selim
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
930.00
DŽAJIĆ FEHIM
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
497.60
DŽAJIĆ FEHIM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
321.60
DŽAJIĆ FEHIM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
144.00
DŽAJIĆ FEHIM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
123.36
Kolundžija Nikica
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Kolundžija Nikica
Bosanski Petrovac
Odluka
E/6.1.
800.00
Knežević Branko
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
ZILHA KARALIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
1,755.00
304.80
ZILHA KARALIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
382.88
ZILHA KARALIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
285.92
ZILHA KARALIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
549.12
ZILHA KARALIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
200.16
ZILHA KARALIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
138.40
AGANOVIĆ SUVAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Aganović Suvad
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
317.52
1,350.00
AGANOVIĆ SUVAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
367.84
AGANOVIĆ SUAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
502.96
142
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
AGANOVIĆ SUVAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
107.36
AGANOVIĆ SUVAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
453.28
AGANOVIĆ SUVAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
117.76
Mašić Mesud
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
500.00
Smailhodžić Elmaz
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
Sipović Fadil
Pale-Prača
A/1-10
A/2-2-5
750.00
BREŠČIĆ HISAB
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
Ahmetović Belkiza
Čelić
B/1-5.
F/1-1
246.16
4,624.00
Spahić Ferid
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
Huremović Meho
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
327.04
3,060
HODŽIĆ ESAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
Boras Sveto
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,388.50
Mešikić Hazim
Gradačac
član 23
E/7
800.00
Mujakić Muhamed
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
281.40
Gerin Alija
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Mišković Ivica
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
3,575.00
Mišković Ivica
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
1,125.00
Injić Miroslav
Travnik
Odluka
E/6.1.
Ahmić Husein
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Šahinović Refik-sabirač
Bužim
A/1-1
F/1-1
800.00
1,170
253.28
ŠAHINOVIĆ REFIK
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
211.20
ŠAHINOVIĆ REFIK
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
166.08
ŠAHINOVIĆ REFIK
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
234.40
ŠAHINOVIĆ REFIK
Bužim
član 29.
A/2-1-1
233.60
Čorić Miroslav
Čitluk
Odluka
E/6.1.
Kovač Senada
Grad Mostar
Članak 34.
A/2-2-4
7,401.00
800.00
Kovač Senada
Grad Mostar
Članak 34.
A/2-2-4
6,873.00
Kovač Senada
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
2,850.00
Kovac Senada
Grad Mostar
A/1-3
F/1-1
6,198.90
Čubro Eldina
Breza
član 23
E/7
800.00
Džafić Šemso
Kalesija
A/1-1
F/1-1
548.40
Džafić Šemso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
776.64
Džafić Šemso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
420.32
Džafić Šemso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
157.44
Džafić Šemso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
555.92
Džafić Šemso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
114.56
143
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Keško Muradif
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
Keško Muradif
Vitez
član 29.
A/2-1-1
90.24
Keško Muradif
Vitez
član 29.
A/2-1-1
BAJRIĆ EDHAM
Cazin
A/1-1
F/1-1
83.20
242.56
BAJRIĆ EDHAM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
285.44
BAJRIĆ EDHAM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
120.00
BAJRIĆ EDHAM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
269.12
BAJRIĆ EDHAM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
118.24
ČATAKOVIĆ HALIMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
315.36
ČATAKOVIĆ HALIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
449.76
ČATAKOVIĆ HALIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
422.08
ČATAKOVIĆ HALIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
132.96
ČATAKOVIĆ HALIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
440.48
Crnjac Miroslav
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
KEDIĆ BAJRO (MUJO)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
243.04
KEDIĆ BAJRO (MUJO)
Bužim
član 29.
A/2-1-1
119.20
KEDIĆ BAJRO (MUJO)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
298.40
KEDIĆ BAJRO (MUJO)
Bužim
član 29.
A/2-1-1
123.20
Murtić Džanan
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
234.35
MURTIĆ DŽANAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
113.92
MURTIĆ DŽANAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
PAŠIĆ SEMIRA
Bihać
A/1-1
F/1-1
91.36
381.12
PAŠIĆ SEMIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
356.00
Petković Mara
Tešanj
A/1-1
F/1-1
682.72
Petković Mara
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
471.52
Petković Mara
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
354.40
Petković Mara
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Bradvica Jozo
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
3,749.20
1,999.60
482.08
Bradvica Jozo
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
PIVIĆ ŠABAN
Travnik
A/1-1
F/1-1
PIVIĆ ŠABAN
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
426.72
PIVIĆ ŠABAN
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
504.96
388.64
PIVIĆ ŠABAN
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Pivić Šaban
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Oruć Rešid
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
283.04
144
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čaušević Vahdeta
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
322.88
Čaušević Vahdeta
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
241.28
Čaušević Vahdeta
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
325.28
Čaušević Vahdeta
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
253.60
Čaušević Vahdeta
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
81.92
Čaušević Vahdeta
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
80.48
Ljubunčić Hasib
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
Dizdarević Rasim
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
TURKEŠ MUJO
Tešanj
A/1-1
F/1-1
391.36
1,000.00
TURKEŠ MUJO
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
345.28
TURKEŠ MUJO
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
263.68
TURKEŠ MUJO
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
318.72
Petrović Vinko
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Jazvin Husein
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Pavlović Mate
Ljubuški
B/1-7
E/6.1.
3,000.00
Mate Pavlović
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
HRNČIĆ SABINA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
265.28
Čulibrk Gorana
Zenica
član 23
E/7
800.00
Čukić Juro
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Huseinbegović Edin
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Dujmović Mirjana
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Haseljić Besim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
244.64
Mujetekić Mehmedalija
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
1,935
Zahirović Mediha
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Zahirović Mediha
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
80.32
Čuljak Mirko
Široki Brijeg
A/1-10
A/2-2-5
2,700.00
3,555.00
Žarko Bunoza
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
500.00
Muratovič Edin
Visoko
A/1-1
F/1-1
281.92
Muratovič Edin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
145
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Muratovič Edin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
284.96
Muratovič Edin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
269.28
Marković Branko
Fojnica
član 23
E/7
800.00
Šmigalović Husejn
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
151.92
252.88
Šmigalović Husejn
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Šmigalović Husejn
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
365.52
Šmigalović Husejn
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
255.76
Šmigalović Husejn
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
100.80
Šmigalović Husejn
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
294.00
Bleković Mirzet
Lukavac
A/2-8
F/1-1
200.40
Ibrić Abid
Srebrenik
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Čerkezović Mevludin
Živinice
A/1-1
F/1-1
439.60
Čerkezović Mevludin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
331.92
Čerkezović Mevludin
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
507.04
Čerkezović Mevludin
Živinice
član 29.
A/2-1-1
155.68
Čerkezović Mevludin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
462.32
Tole Olgica
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
274.56
Modrić Ibrahim
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
Modrić Ibrahim
Banovići
član 29.
A/2-1-1
91.52
Modrić Ibrahim
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
Modrić Ibrahim
Banovići
član 29.
A/2-1-1
Memić Esim
Novi Travnik
Javni poziv
D/1-1
Ibrahimbegović Ismeta
Ključ
Odluka
E/6.1.
Novkinić Midhad
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
85.12
1,000.00
500.00
2,535.00
Matić Filip
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
DRUŽANOVIĆ HUSEIN
Cazin
F/1-1
1,389.76
A/1-1
600.00
DRUŽANOVIĆ HUSEIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,240.32
DRUŽANOVIĆ HUSEIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,104.96
DRUŽANOVIĆ HUSEIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
261.92
Družanović Husein
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
DRUŽANOVIĆ HUSEIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
931.52
DRUŽANOVIĆ HUSEIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
208.48
KOVAČEVIĆ SMAIL
Cazin
A/1-1
F/1-1
310.88
KOVAČEVIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
341.60
KOVAČEVIĆ SMAIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
98.40
146
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KOVAČEVIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
KOVAČEVIĆ SMAIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
240.32
86.40
Šola Nevenka
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
2,340.00
Lavić Šaban
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,605.00
Beširović Mustafa
Gradačac
Odluka
E/6.1.
500.00
Perenda Esad
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
328.32
PERENDA ESAD
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
PERENDA ESAD
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
SKALIĆ SAMIRA
Bihać
A/1-1
F/1-1
549.12
SKALIĆ SAMIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
480.80
800.00
SKALIĆ SAMIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
295.04
SKALIĆ SAMIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
249.12
Gološ Jusuf
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
450.00
Gološ Jusuf
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
4,815.00
Brkan Kemal
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
4,350.00
Barbarić Marko
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
Ivan Knezović
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Pandžić Nijaz
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
Hrnjić Nihad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
536.00
Hrnjić Nihad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
593.28
Medić Nijaz
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
1,365.00
Vrtagić Šemso
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
260.00
Vrtagić Pašezada
Živinice
A/1-1
F/1-1
273.12
Vrtagić Pašezada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
10.88
Vrtagić Pašezada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
191.68
Vrtagić Pašezada
Živinice
član 29.
A/2-1-1
88.16
MUJČIĆ SEMIR
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
KUBURAŠ EDITA
Ključ
A/1-1
F/1-1
1,317.12
KUBURAŠ EDITA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,297.12
KUBURAŠ EDITA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,087.68
KUBURAŠ EDITA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
337.60
Kuburaš Edita
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
400.00
KUBURAŠ EDITA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
KUBURAŠ EDITA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
276.48
BAJRIĆ ALE
Cazin
A/1-1
F/1-1
538.24
BAJRIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
402.56
147
1,500.00
1,292.80
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BAJRIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
460.32
Džafić Adem
Gračanica
A/1-1
F/1-1
638.88
Džafić Adem
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
451.84
Džafić Adem
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
507.36
Džafić Adem
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
120.64
Džafić Adem
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
411.52
Džafić Adem
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
102.56
Čukić Nedeljko
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
3,025.00
Čukić Nedeljko
Odžak
Odluka
E/6.1.
Alibašić Senad
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
1,485.00
1,035.00
800.00
Dautbašić Behara
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
Delić Mersudin
Živinice
Odluka
E/6.1.
ZUKIĆ FIKRET
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
ZUKIĆ FIKRET
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
80.48
Smajic Edina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
404.00
800.00
84.00
Smajic Edina
Travnik
A/1-1
F/1-1
315.36
Smajic Edina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
501.76
Smajic Edina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
489.76
Smajic Edina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
146.88
Smajic Edina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
110.08
DURANOVIĆ SUVAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
256.96
DURANOVIĆ SUVAD
Jajce
A/1-1
F/1-1
266.88
DURANOVIĆ SUVAD
Jajce
član 29.
A/2-1-1
109.60
DURANOVIĆ SUVAD
Jajce
član 29.
A/2-1-1
111.52
Marić Pero
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
915.00
BADIĆ AMIR
Cazin
A/1-1
F/1-1
255.52
BADIĆ AMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
373.76
BADIĆ AMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
428.96
643.04
BADIĆ AMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
BADIĆ AMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
MUMINOVIĆ HANKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
97.28
243.20
MUMINOVIĆ HANKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
Adžaga Nikola
Usora
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Adžaga Nikola
Usora
Članak 39.
A/2-3-7
675.00
Hasinović Sedina
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
148
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Velić Nijaz
Breza
član 23
E/7
800.00
Garib Midhat
Visoko
član 23
E/7
800.00
Jahić Amira
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
519.20
Begluk Selver
Konjic
A/2-7
F/1-1
6,490.00
Begluk Selver
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
7,000.00
Musa Goran
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
OSMANKIĆ SAMIRA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
587.04
263.84
Hasanović Nermin
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Hasanović Nermin
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
85.92
Hasanović Nermin
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
900.00
Hasanović Nermin
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
Hasanović Nermin
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
Hasanović Nermin
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
81.60
800.00
Hasanović Nermin
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
500.00
Kovač Haris
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehić Zuhdija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
254.64
Mehić Zuhdija
Travnik
A/1-1
F/1-1
294.64
Mehić Zuhdija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
281.36
Mehić Zuhdija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
276.08
317.76
LIVAKOVIĆ FAHRUDIN (NURIJA)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
LIVAKOVIĆ FAHRUDIN (NURIJA)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Trnka Nurko
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Mašić Sead
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Delić Munir
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,590.00
Bavrka Borislav
Novi Travnik
član 23
E/7
Smajić Muhamed
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
800.00
Hodžić Mefail
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
Humkić Seudin
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Rosić Malik
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
1,000.00
2,295.00
1,755.00
500.00
78.88
Grabus Hasan
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Hodžić Izudin
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Memiš Asmir
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
KEKIĆ SENADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
268.00
Hadžić Medina
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,085.28
Hadžić Medina
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,111.52
149
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hadžić Medina
Živinice
A/1-1
F/1-1
Hadžić Medina
Živinice
član 29.
A/2-1-1
1,259.36
236.80
Hadžić Medina
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,018.88
Hadžić Medina
Živinice
član 29.
A/2-1-1
210.40
Karić Anela
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Lepić Edita
Visoko
član 23
E/7
800.00
ŠARAC ENES
Fojnica
član 32
A/2-1-3
900.00
840.00
Hadžić Nedžad
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
Bratić Nenad
Usora
član 23
E/7
800.00
Bagarić Josip
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Simišić Dragana
Drvar
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
SIMIŠIĆ DRAGANA
Drvar
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Fačić Nurija
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
ABAZOVIĆ SELIMA
Bužim
A/1-1
F/1-1
313.60
ABAZOVIĆ SELIMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
359.20
ABAZOVIĆ SELIMA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
132.00
ABAZOVIĆ SELIMA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
175.68
Krupalija Mehmed
Hadžići
A/1-1
F/1-1
267.84
Krupalija Mehmed
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
276.96
Krupalija Mehmed
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
157.76
Krupalija Mehmed
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
295.84
Krupalija Mehmed
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
117.44
Šišić Osman
Tešanj
Odluka
E/6.1.
500.00
RIZVIĆ NAZA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
485.12
RIZVIĆ NAZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
384.48
RIZVIĆ NAZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
332.96
RIZVIĆ NAZA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
138.56
RIZVIĆ NAZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
460.32
RIZVIĆ NAZA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
115.52
ZUKANOVIĆ SAKIB
Ključ
A/1-1
F/1-1
294.88
136.96
ZUKANOVIĆ SAKIB
Ključ
član 29.
A/2-1-1
ZUKANOVIĆ SAKIB
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
275.20
ZUKANOVIĆ SAKIB
Ključ
član 29.
A/2-1-1
132.32
Ilak Marko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
Đugum Sulejman
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
550.40
Đugum Sulejman
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
728.80
150
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Đugum Sulejman
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
747.52
Đugum Sulejman
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
588.48
Đugum Sulejman
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Đugum Sulejman
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
264.00
Đugum Sulejman
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
213.60
Smailbegović Halim
Breza
član 23
E/7
800.00
Civić Hasan
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
Zeljko Branka
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
1,815.00
BEŠO SAFET
Vitez
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
Majdandžić Marko
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
1,815.00
Pjević Vlaho
Ravno
Odluka
E/6.1.
500.00
Muratović Omer
Tešanj
A/1-1
F/1-1
286.88
800.00
Muratović Omer
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
265.76
Bašanović Latif
Bihać
Odluka
E/6.1.
500.00
Mrkonjić Edhem
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
254.40
Mrkonjić Edhem
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
256.80
Mrkonjić Edhem
Banovići
A/1-1
F/1-1
248.64
Mušanović Refik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
366.24
Mušanović Refik
Živinice
član 29.
A/2-1-1
152.32
Mušanović Refik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
441.60
Mušanović Refik
Živinice
član 29.
A/2-1-1
92.00
Avdić Hanifa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
99.52
Avdić Hanifa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
352.16
Ramić Fahrudin
Čelić
A/1-1
F/1-1
692.48
Kličić Hasan
Cazin
A/2-8
F/1-1
556.90
Jusić Muharem
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
645.60
Jusić Muharem
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
314.40
Jusić Muharem
Živinice
član 29.
A/2-1-1
97.76
Jusić Muharem
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
481.20
Halebić Ibrahim
Jablanica
Odluka
E/6.1.
800.00
KULANIĆ (O) OSMAN
Kalesija
A/1-1
F/1-1
343.68
Kulanović Osman
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
KULANIĆ (O) OSMAN
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
391.36
Kulanić Osman
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
85.92
Kulanović Osman
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
323.36
151
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Trakić Refik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
261.36
Gavrić Slađana
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Babić Mirko
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Cerovina Himzo
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
500.00
Matanović Veselko
Orašje
A/1-7
F/1-1
1,210.00
Matanović Veselko
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
1,870.00
Gabela Omer
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,215.00
ŠABIĆ MEHMED
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
4,049.60
Šabić Mehmed
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
2,250.00
ŠABIĆ MEHMED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,686.56
ŠABIĆ MEHMED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
2,667.52
ŠABIĆ MEHMED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,069.44
Musić Ago
Glamoč
A/1-1
F/1-1
245.92
Musić Ago
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
450.56
Musić Ago
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
418.40
Musić Ago
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
304.64
Musić Ago
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
94.56
Musić Ago
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
90.24
Brkić Rasim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Brkić Rasim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Stupar Asim
Zenica
A/1-1
F/1-1
82.56
483.84
Stupar Asim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
457.44
Stupar Asim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
564.00
Stupar Asim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
345.76
Brkić Munir
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
3,135.00
MUJKANOVIĆ NAIL
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Mujkanović Nail
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,350.00
859.68
992.16
MUJKANOVIĆ NAIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
MUJKANOVIĆ NAIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
661.92
MUJKANOVIĆ NAIL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
212.16
MUJKANOVIĆ NAIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
870.40
MUJKANOVIĆ NAIL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
348.16
Mulaibrahimović Jasmina
Gradačac
član 23
E/7
Vincetić Blaženka
Orašje
A/1-7
F/1-1
2,090.00
Vincetić Blaženka
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
5,500.00
Vincetić Blaženka
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
550.00
152
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Prijić Nedžad
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
800.00
Kokić Dželal
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
250.00
MANDURIĆ VALENTINA
Posušje
A/1-1
F/1-1
351.84
MANDURIĆ VALENTINA
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
442.40
MANDURIĆ VALENTINA
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
306.24
Valentina Mandurić
Posušje
član 29.
A/2-1-1
123.20
Valentina Mandurić
Posušje
član 29.
A/2-1-1
103.36
Mandurić Valentina
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
391.20
Ibrišimović Fadil
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
278.40
Kikić Veselko
Čelić
član 23
E/7
Isić Izeta
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
800.00
4,275.00
Isić Edi
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Kvesić Josip
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Abazović Aden
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Zukić Selmir
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
261.76
Zukić Selmir
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
244.88
Martinović Pavo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
825.00
1,020.00
Martinović Pavo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Selimović Enver
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Džajić Mile
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
500.00
1,077.10
HALKIĆ RASEMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
400.80
HALKIĆ RASEMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
HALKIĆ RASEMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
380.48
HALKIĆ RASEMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
103.20
HALKIĆ RASEMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
99.36
Buljina Šefik
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
2,100.00
Hrštić Abdulah
Gradačac
Odluka
E/6.1.
500.00
Hećimović Sead
Orašje
Odluka
E/6.1.
800.00
Hasanspahić Fadil
Olovo
A/2-10
E/6.1.
2,625.00
Smajić Zijad
Konjic
A/2-7
F/1-1
3,000.00
Midžić Alaga
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
2,790.00
MEHMEDOVIĆ MUNIB
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
MEHMEDOVIĆ MUNIB
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
537.12
MEHMEDOVIĆ MUNIB
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
462.08
MEHMEDOVIĆ MUNIB
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
497.60
153
480.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MEHMEDOVIĆ MUNIB
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
148.80
MEHMEDOVIĆ MUNIB
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
158.40
Tasovac Teodor
Sapna
A/1-10
A/2-2-5
900.00
Tasovac Teodor
Sapna
Odluka
E/6.1.
500.00
Ljubijankić Zlatko
Velika Kladuša
član 23
E/7
800.00
Duranović Nurko
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
Čelenka Šerif
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
1,650
Jarakula Radislavko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
455.04
341.60
Jarakula Radislavko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
Jarakula Radislavko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
417.12
Jarakula Radislavko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
109.44
Jarakula Radislavko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Krešić Ante
Čapljina
Odluka
E/6.1.
80.80
800.00
Imamović Husnija
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Čaušević Nurija
Cazin
A/2-8
F/1-1
2,475.00
Teklić Ivka
Livno
A/1-1
F/1-1
303.20
Teklić Ivka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
757.44
254.40
Teklić Ivka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
652.00
Teklić Ivka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
422.72
Teklić Ivka
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Teklić Ivka
Livno
član 29.
A/2-1-1
120.80
Dominković Šimo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
VUKALIĆ ESAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
249.12
VUKALIĆ ESAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
283.04
ĆERIMOVIĆ NURE (SALIH)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
324.32
Karić Almasa
Konjic
A/1-1
F/1-1
Karić Almasa
Konjic
Članak 28.
A/2-1-1
311.52
Karić Almasa
Konjic
Članak 28.
A/2-1-1
254.72
Karić Almasa
Konjic
Članak 28.
A/2-1-1
343.68
Karić Almasa
Konjic
član 29.
A/2-1-1
121.76
Karić Almasa
Konjic
član 29.
A/2-1-1
133.28
Karić Almasa
Konjic
član 29.
A/2-1-1
105.76
Zahirović Faruk
Gračanica
A/1-5
F/1-1
SOFTIĆ OSMAN
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
GALIJAŠEVIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
465.76
GALIJAŠEVIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
369.92
154
2,100.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
GALIJAŠEVIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
383.04
GALIJAŠEVIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
143.52
472.32
GALIJAŠEVIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
GALIJAŠEVIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Alić Ramiz
Maglaj
član 23
E/7
88.96
800.00
IMŠIROVIĆ HARUN
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
370.08
IMŠIROVIĆ HARUN
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
290.56
IMŠIROVIĆ HARUN
SREBRENIK
Članak 28.
A/2-1-1
272.96
IMŠIROVIĆ HARUN
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
105.92
IMŠIROVIĆ HARUN
SREBRENIK
Članak 28.
A/2-1-1
305.60
IMŠIROVIĆ HARUN
SREBRENIK
član 29.
A/2-1-1
123.20
IMŠIROVIĆ HARUN
SREBRENIK
član 29.
A/2-1-1
Kavgić Jusuf
Tuzla
Odluka
E/6.1.
99.84
800.00
Jahić Ćazim
Živinice
A/1-1
F/1-1
394.88
Draganović Sulejman
Cazin
A/1-5
F/1-1
1,800.00
MUŠIĆ MIRSAD (Hasan)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
276.16
MUŠIĆ MIRSAD (Hasan)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
283.04
MUŠIĆ MIRSAD (Hasan)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
MUŠIĆ MIRSAD (Hasan)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
84.80
MUŠIĆ MIRSAD (Hasan)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
315.84
MUŠIĆ MIRSAD (Hasan)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
103.36
Kavazović Mirsada
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
Kavazović Mirsada
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
282.40
Kavazović Mirsada
Banovići
A/1-1
F/1-1
416.96
122.08
Kavazović Mirsada
Banovići
član 29.
A/2-1-1
Kavazović Mirsada
Banovići
član 29.
A/2-1-1
81.44
Mameleđija Ramiz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
323.60
Mameleđija Ramiz
Travnik
A/1-1
F/1-1
334.48
Mameleđija Ramiz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
629.04
Mameleđija Ramiz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
376.00
Mameleđija Ramiz
Travnik
član 29.
A/2-1-1
84.00
Mameleđija Ramiz
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Selimović Fahro
Hadžići
Odluka
E/6.1.
87.68
800.00
Joldić Bedrudin
Gračanica
A/2-8
F/1-1
199.00
Markota Vinko
Posušje
A/1-1
F/1-1
884.16
Markota Vinko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
991.68
155
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Markota Vinko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
899.36
Markota Vinko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
1,012.48
Markota Vinko
Posušje
član 29.
A/2-1-1
369.76
Markota Vinko
Posušje
član 29.
A/2-1-1
295.04
Tulji Mire
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
750.00
HAŠIĆ HASIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
166.72
HAŠIĆ HASIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
171.52
HAŠIĆ HASIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
183.20
2,355.00
Bebek Mijo
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
DINDIĆ FERID (Nurija)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
637.44
DINDIĆ FERID (Nurija)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
619.36
DINDIĆ FERID (Nurija)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
137.76
DINDIĆ FERID (Nurija)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
641.76
DINDIĆ FERID (Nurija)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
81.60
BEVRNJA RASEMA
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
451.68
BEVRNJA RASEMA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
129.28
BEVRNJA RASEMA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
114.24
Delić Muedin
Kiseljak
član 23
E/7
Bećić Mehmed
Gradačac
A/2-5
F/1-1
800.00
1,282.50
Bećić Mehmed
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
879.00
MUSTEDANAGIĆ MUNIBA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
295.52
312.00
MUSTEDANAGIĆ MUNIBA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
MUSTEDANAGIĆ MUNIBA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
DJEDOVIĆ IZUDIN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
98.88
621.44
Djedović Izudin
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
4,350.00
DJEDOVIĆ IZUDIN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
772.64
DJEDOVIĆ IZUDIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
662.08
DJEDOVIĆ IZUDIN
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
183.36
DJEDOVIĆ IZUDIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
452.16
DJEDOVIĆ IZUDIN
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
129.44
Ibrahimović Hasan
Sapna
A/2-8
F/1-1
377.45
Čolić Hamida
Bugojno
A/2-8
F/1-1
252.80
Čolić Hamida/Ramiz
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
243.84
Čolić Hamida/Ramiz
Bugojno
A/1-1
F/1-1
261.60
Čolić Hamida/Ramiz
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Čolić Hamida/Ramiz
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
82.72
156
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čolić Hamida/Ramiz
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
Čolić Hamida
Bugojno
Odluka
E/6.1.
88.80
800.00
LENDO ISMIJA
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Humić Mujo
Jajce
Odluka
E/6.1.
800.00
Toromanović Ismet
Cazin
A/2-8
F/1-1
Agić Amir
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
536.60
1,700.00
KANURIĆ ZIZA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
160.00
KANURIĆ ZIZA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
199.36
KLIČIĆ HAFEZA
Cazin
A/1-1
F/1-1
KLIČIĆ HAFEZA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
831.84
1,038.88
KLIČIĆ HAFEZA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
716.00
KLIČIĆ HAFEZA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
369.92
KLIČIĆ HAFEZA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
896.32
KLIČIĆ HAFEZA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
321.60
Hanić Vahid
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
900.00
HANIĆ VAHID
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
378.56
HANIĆ VAHID
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
266.88
HANIĆ VAHID
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
106.40
HANIĆ VAHID
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
326.72
Alibašić Samir
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Hajrudinović Jasmin
Bužim
Odluka
E/6.1.
800.00
248.32
Tahirović Jasmin (Ibrahim)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Tahirović Jasmin (Ibrahim)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
88.64
Tahirović Jasmin (Ibrahim)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
100.96
Omeragić Senad
Glamoč
A/1-1
F/1-1
348.64
Omeragić Senad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
686.08
Omeragić Senad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
442.40
Omeragić Senad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
656.16
Omeragić Senad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
141.28
Cerovac Elvedina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
247.20
Cerovac Elvedina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
275.20
Grahić Edin
Doboj-Jug
član 23
E/7
800.00
Petrović Millena
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Bureković Sanela
Fojnica
Odluka
E/6.1.
Đorđevski Damir
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Hujdur Osman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
359.52
157
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hujdur Osman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
275.04
Hujdur Osman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
410.24
MUSIĆ FAJIK
Ključ
A/1-1
F/1-1
620.80
MUSIĆ FAJIK
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
658.40
588.64
MUSIĆ FAJIK
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
MUSIĆ FAJIK
Ključ
član 29.
A/2-1-1
164.80
Musić Fajik
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
250.00
MUSIĆ FAJIK
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
496.00
MUSIĆ FAJIK
Ključ
član 29.
A/2-1-1
135.20
Helić Ibrahim
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćosić Ibrahim
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Barišić Mato
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
Salkić Fadil
Lukavac
član 23
E/7
800.00
MULAOMEROVIĆ HASAN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
248.16
1,900.00
MULAOMEROVIĆ HASAN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
MULAOMEROVIĆ HASAN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
318.88
102.88
MULAOMEROVIĆ HASAN
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
MULAOMEROVIĆ HASAN
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
Martinović Marijan
Grad Mostar
član 23
E/7
90.24
800.00
AŠČIĆ DŽEMAIL
Kalesija
A/1-1
F/1-1
AŠČIĆ DŽEMAIL
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,306.40
919.52
AŠČIĆ DŽEMAIL
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
887.52
Aščić Džemail
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
516.00
Aščić Džemail
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
984.00
Kulaš Diba
Travnik
član 29.
A/2-1-1
95.36
Hušić Huse
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Kurbašić Adem
Gradačac
član 30
A/2-1-2
1,800.00
Miletić Miloslav
Ravno
Odluka
E/6.1.
800.00
Dijaković Vjekoslav
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
ČAMDŽIĆ ŠABAN
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
ČAMDŽIĆ ŠABAN
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
247.84
Mikulić Marina
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Jahić Uzejr
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
Smajić Ramiz
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
Kokić Jasmin
Travnik
Odluka
E/6.1.
500.00
Hrnjić Derviš
Travnik
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
158
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
VUNIĆ ZAJIM
Jajce
član 29.
A/2-1-1
93.60
Puljarga Hamdija
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
430.00
Puljarga Hamdija
Bugojno
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Mikić Jose Stanko
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,780.50
Mikić Stanko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
Mikić Stanko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Mikić Stanko
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
600.00
2,440.50
Mujaković Hasiba
Zenica
član 23
E/7
800.00
Bilić Marica
Livno
A/1-1
F/1-1
280.32
Bilić Marica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
264.80
Bilić Marica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
281.28
Bilić Marica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
299.68
Bilić Marica
Livno
član 29.
A/2-1-1
91.84
Bilić Marica
Livno
član 29.
A/2-1-1
89.12
Mekić Alija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Ćeranić Rade
Ravno
Odluka
E/6.1.
80.16
500.00
Pavić Mitar
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
900.00
Okanović Edin
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
800.00
ATLAGIĆ ZORA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
748.32
Atlagić Zora
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
1,800.00
ATLAGIĆ ZORA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
1,178.88
ATLAGIĆ ZORA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
727.84
ATLAGIĆ ZORA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
227.52
ATLAGIĆ ZORA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
841.44
ATLAGIĆ ZORA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
204.80
Stanić Mladen
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
287.20
Stanić Mladen
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
459.36
Stanić Mladen
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
373.76
Stanić Mladen
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
360.96
Stanić Mladen
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Stanić Mladen
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
112.96
159
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sažić Ibrahim
Travnik
A/1-1
F/1-1
Škulj Edber
Kakanj
A/1-10
A/2-2-5
EDIN LAKAČA
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
251.20
1,980
586.24
EDIN LAKAČA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
598.56
EDIN LAKAČA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
519.20
EDIN LAKAČA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
903.52
EDIN LAKAČA
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
241.44
EDIN LAKAČA
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
215.04
Mašić Ivo
Odžak
A/2-8
F/1-1
494.20
119.12
Jusić Šemso
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Jusić Šemso
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
87.04
Jusić Šemso
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
1,830.00
Tahirović Huso
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.60
Tahirović Huso
Travnik
A/1-1
F/1-1
420.16
390.56
Tahirović Huso
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Tahirović Huso
Travnik
član 29.
A/2-1-1
94.08
Tahirović Huso
Travnik
član 29.
A/2-1-1
131.68
Avdić Mirsad
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
286.40
Avdić Mirsad
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
247.84
Avdić Mirsad
Banovići
A/1-1
F/1-1
454.72
Avdić Mirsad
Banovići
član 29.
A/2-1-1
129.12
Avdić Mirsad
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
453.44
Avdić Mirsad
Banovići
član 29.
A/2-1-1
115.52
Pašalić Jasmin
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
Juhić Mujo
Busovača
A/2-7
F/1-1
480.00
Musić Ahmet,osman
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
332.16
Švago Almir
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Memić Emsad
Travnik
A/1-1
F/1-1
629.12
1,360.00
Memić Emsad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
732.96
Memić Emsad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
725.92
Memić Emsad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
585.44
Memić Emsad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
201.60
Memić Emsad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
210.56
Sefer Nermin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
Sefer Nermin
Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Sefer Nermin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
94.32
160
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sefer Nermin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Šehić Nusret
Vitez
B/1-5.
F/1-1
90.48
3,600.00
BAJRAMOVIĆ ŠEFKIJA (ŠERIF)
Cazin
A/1-1
F/1-1
310.08
BAJRAMOVIĆ ŠEFKIJA (ŠERIF)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
271.04
KLJUČANIN MIRZETA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
371.84
KLJUČANIN MIRZETA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
147.36
KLJUČANIN MIRZETA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
384.16
KLJUČANIN MIRZETA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
130.56
Hrvić Mithat
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
Putica Jago
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Nuhić Bego
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
Bahto Jusuf
Centar
Odluka
E/6.1.
500.00
Mačak Mehmed
Jajce
Odluka
E/6.1.
500.00
BEĆIROVIĆ IBRAHIM
Gračanica
A/1-1
F/1-1
389.76
365.12
BEĆIROVIĆ IBRAHIM
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
BEĆIROVIĆ IBRAHIM
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
81.60
BEĆIROVIĆ IBRAHIM
GRAČANICA
Članak 28.
A/2-1-1
312.16
Alikadić Meliha
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Kljutić Zdravko
Ključ
član 32
A/2-1-3
900.00
MILJUŠ KOVILJKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
81.76
Ikanović Smajil
Teočak
A/1-10
A/2-2-5
3,240.00
1,152.00
Gašparević Đuro
Domaljevac-Šamac B/1-5.
F/1-1
Avdić Šahbaz
Gračanica
A/2-8
F/1-1
ŠABIĆ HAMZALIJA
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
83.40
332.80
ŠABIĆ HAMZALIJA
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
299.68
ŠABIĆ HAMZALIJA
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
475.20
ŠABIĆ HAMZALIJA
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
VIDIMLIĆ RESKO
Glamoč
A/1-1
F/1-1
1,708.32
VIDIMLIĆ RESKO
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
2,918.88
VIDIMLIĆ RESKO
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
3,311.52
Vidimlić Resko
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
7,755.00
Vidimlić Resko
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
9,285.00
VIDIMLIĆ RESKO
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
2,233.60
VIDIMLIĆ RESKO
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
5,040.00
VIDIMLIĆ RESKO
Glamoč
član 32
A/2-1-3
9,000.00
161
148.80
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
VIDIMLIĆ RESKO
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
471.68
VIDIMLIĆ RESKO
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
407.04
2,535.00
Džino Adil
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
MUSIĆ REĐO
Travnik
A/1-1
F/1-1
242.08
MUSIĆ REĐO
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
553.60
MUSIĆ REĐO
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
345.28
Hankušić Ibrahim
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
116.64
Ibišević Ibrahim
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
80.96
Stanišić Mišo
Vareš
A/1-10
A/2-2-5
1,710
Kasim Bešić
Visoko
član 23
E/7
800.00
Bajrektarević Mirsada
Bužim
član 32
A/2-1-3
900.00
Hrsto Mladen
Livno
A/1-1
F/1-1
352.00
Hrsto Mladen
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
536.16
Hrsto Mladen
Livno
član 29.
A/2-1-1
164.00
Hrsto Mladen
Livno
član 29.
A/2-1-1
144.64
Kasumović Mirsada
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
285.28
Kasumović Mirsada
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
376.96
Kasumović Mirsada
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Filipović Ivo
Orašje
Odluka
E/6.1.
87.52
500.00
Delić Sifet
Zenica
A/1-1
F/1-1
304.16
Delić Sifet
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
711.20
Delić Sifet
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
358.88
Delić Sifet
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
625.76
OGREŠEVIĆ SMAIL
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
Ogrešević Smail
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
1,350.00
417.12
768.48
OGREŠEVIĆ SMAIL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
OGREŠEVIĆ SMAIL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
407.36
OGREŠEVIĆ SMAIL
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
208.48
OGREŠEVIĆ SMAIL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
633.44
OGREŠEVIĆ SMAIL
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
225.28
Solo Zijada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
391.20
Solo Zijada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
384.32
Solo Zijada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
341.92
Kurdić Hatiđa
Tešanj
A/1-1
F/1-1
301.76
Kurdić Hatiđa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
268.16
Butković Ahmet
Živinice
A/1-1
F/1-1
504.16
162
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Butković Ahmet
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
379.20
Butković Ahmet
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
340.32
Butković Ahmet
Živinice
član 29.
A/2-1-1
274.08
Butković Ahmet
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
548.80
Butković Ahmet
Živinice
član 29.
A/2-1-1
210.72
Hismet Karkelja
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
2,205.00
SOKOLOVIĆ ZAIM
Kalesija
A/1-1
F/1-1
241.60
SOKOLOVIĆ ZAIM
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
246.24
SOKOLOVIĆ ZAIM
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
SOKOLOVIĆ ZAIM
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
276.00
PAŠALIĆ BEHARA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Čaušević Safet
Živinice
A/2-8
F/1-1
414.50
954.72
Anica (Gara) Barišić
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
Ankica Mioč
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
402.40
Ankica Mioč
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
274.88
Ankica Mioč
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
867.52
Ankica Mioč
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,043.68
Ankica Mioč
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
292.00
Ankica Mioč
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
221.92
Delić Semir
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
Nasić Bahrija
Gračanica
A/1-1
F/1-1
Arnaut Mensad
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
Ivanka Jozić
Livno
član 29.
A/2-1-1
Trako Biba
Visoko
A/1-1
F/1-1
327.20
1,455.00
90.40
252.48
Trako Biba
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
244.96
Trako Biba
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
284.16
Trako Biba
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
261.92
Smajlović Benjamin
Banovići
Odluka
E/6.1.
800.00
ALIBABIĆ RAŠID
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
537.28
Alibabić Rašid
Bihać
član 23
E/7
800.00
Lipovača Nermin
Bihać
Odluka
E/6.1.
Kordić Jozo
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
3,809.10
Kahvedžić Enesa
Banovići
član 29.
A/2-1-1
80.64
Kahvedžić Enesa
Banovići
član 29.
A/2-1-1
91.84
HODŽIĆ MUJO
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
756.32
Hodžić Mujo
Bugojno
član 32
A/2-1-3
900.00
163
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HODŽIĆ MUJO
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
214.40
HODŽIĆ MUJO
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
222.40
733.92
MUJAGIĆ HASIBA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MUJAGIĆ HASIBA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
669.28
MUJAGIĆ HASIBA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
288.64
MUJAGIĆ HASIBA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
507.04
MUJAGIĆ HASIBA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
209.28
Ubović Dragan
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
1,350.00
Ubović Dragan
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
3,915.00
Rizvanović Fatima
Sapna
A/1-1
F/1-1
295.68
Ivić Dragan
Glamoč
A/1-1
F/1-1
385.44
108.16
IVIC DRAGAN
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Bilušić Valentina
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Tomić Franjo
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Tomić Franjo
Žepče
član 23
E/7
800.00
Banožić Ana
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Perić Jasna
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Dijaković Nikolina
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Kopić Ivo
Orašje
A/1-7
F/1-1
1,815.00
Kopić Ivo
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
2,310.00
Kopić Ivo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
3,995.00
Kopić Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
7,800.00
Mahmutović Mustafa
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Nikola Kraljević
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Husić Mustafa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
Husić Mustafa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
254.40
ZAHIROVIĆ MUMIN
Ključ
A/1-1
F/1-1
791.68
ZAHIROVIĆ MUMIN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
836.96
ZAHIROVIĆ MUMIN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
361.76
ZAHIROVIĆ MUMIN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
195.36
ZAHIROVIĆ MUMIN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
760.64
ZAHIROVIĆ MUMIN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
197.92
572.32
MARKO PERKOVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
MARKO PERKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
254.56
MARKO PERKOVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
133.60
Mehić Asim
Gradačac
član 23
E/7
800.00
164
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Husibegović Mahmo
Tešanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Đelilović Ramiza
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
JELIČIĆ VINKO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
414.56
JELIČIĆ VINKO
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
96.00
JELIČIĆ VINKO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
449.12
JELIČIĆ VINKO
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
98.40
Kulić Mustafa
Tuzla
Član 14.
A/1-1-1.
8,000.00
Kulić Mustafa
Tuzla
član 30
A/2-1-2
6,000.00
Kulić Mustafa
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
ISMET DILAVER
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
845.12
Dilaver Ismet
Tomislavgrad
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
ISMET DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,095.68
ISMET DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
764.80
ISMET DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,039.20
DILAVER ISMET
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,700.00
ISMET DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
228.48
ISMET DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
139.84
Nišić Fikret
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
HIDIĆ ZENAD
Vitez
A/1-5
F/1-1
1,500.00
JOGIĆ RASIM
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
243.68
JOGIĆ RASIM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
292.96
JOGIĆ RASIM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
392.48
JOGIĆ RASIM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
129.12
JOGIĆ RASIM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
176.48
IVA ŠIMUNAC
Livno
A/1-1
F/1-1
313.60
Mlinarević Veljko
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
Užičanin Suljo
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Zoletić Salko
Živinice
A/1-1
F/1-1
245.28
2,653.30
Zoletić Salko
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
MARIĆ ZDENKA
Busovača
članak 38.
A/2-3-6
1,705.00
Jogić Fadila
Bosanska Krupa
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Beširević Nedžib
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
1,620.00
Bešlija Nusret
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
165
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Suljić Pašaga
Živinice
A/1-1
F/1-1
Suljić Pašaga
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
312.00
352.00
Suljić Pašaga
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
252.80
Suljić Pašaga
Živinice
član 29.
A/2-1-1
93.44
Suljić Pašaga
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
444.00
Ćehajić Hajrudin
Tešanj
A/1-1
F/1-1
250.08
Huremović Mevludin
Sapna
Odluka
E/6.1.
500.00
Tepeluk Ivo
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
660.00
Tepeluk Ivo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
2,160.00
Tepeluk Ivo
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
1,760.00
Baljeta Ćamil
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
BAJREKTAREVIĆ ASIMA (AHMET)
Cazin
A/1-1
F/1-1
341.44
BAJREKTAREVIĆ ASIMA (AHMET)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
312.96
BAJREKTAREVIĆ ASIMA (AHMET)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
135.84
BAJREKTAREVIĆ ASIMA (AHMET)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
506.24
BAJREKTAREVIĆ ASIMA (AHMET)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Vidaković Branka
Ravno
Odluka
E/6.1.
Hamzić Senad
Čelić
A/1-1
F/1-1
Hamzić Senad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
80.16
800.00
825.44
1,061.76
Hamzić Senad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
639.20
Hamzić Senad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
1,055.36
Hamzić Senad
Čelić
član 29.
A/2-1-1
249.12
ŠUVIĆ SAID
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
333.92
Lišančić Asmir
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
Omanović Ćazim
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,350.00
Hodjić Advija
Travnik
A/1-1
F/1-1
Hođić Advija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
254.40
313.44
Hodjić Advija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
404.16
Hodjić Advija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
113.28
Hođić Advija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
81.12
166
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Puzić Emin
Živinice
član 29.
A/2-1-1
100.16
Puzić Emin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
261.76
Puzić Emin
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Mušić Fatima
Živinice
A/1-1
F/1-1
88.48
256.56
Mušić Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
386.96
Mušić Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
380.48
339.52
Mušić Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Mušić Fatima
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Abazović Hasan
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
332.60
90.56
ABAZOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
251.36
ABAZOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
ABAZOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
ABAZOVIĆ HASAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
261.44
MEHIĆ ŠEFKET (Vahid)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
402.56
Brljak Safet
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.60
Alihodžić Sanel
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Čupović Sabahudin
Zenica
član 23
E/7
800.00
Karić Sanela
Gračanica
A/1-1
F/1-1
259.04
Karić Sanela
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
391.36
Karić Sanela
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
442.56
Karić Sanela
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
117.76
Karić Sanela
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
398.24
Karić Sanela
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
102.40
SELMAN MIRSAD
Kiseljak
A/1-5
A/2-1-2
3,900.00
Halilović Senad
Bugojno
A/1-1
F/1-1
Halilović Senad
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
300.64
101.76
Halilović Senad
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,245.00
Halilović Denisa
Breza
član 23
E/7
800.00
Jurić Sandra
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Suljić Edis
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
Kaurinović Pavo
Odžak
A/1-1
F/1-1
Avdić Alija
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
778.50
Kovačević Adem
Lukavac
Odluka
E/6.1.
800.00
885.00
1,170.00
240.48
MujagićSalko
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
Mujkić Ševko
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Klarić Vidan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
750.00
167
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Topalović Drago
Travnik
B/1-5.
F/1-1
Mehmedović Aiša
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
3,000.00
106.88
TAHIROVIĆ ABDULAH
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Dogdić Fikret
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Mihaljević Milivoj
Livno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Mihaljević Milivoj
Livno
A/1-1
F/1-1
601.76
Mihaljević Milivoj
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
889.92
Mihaljević Milivoj
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
721.60
Mihaljević Milivoj
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
521.92
Mihaljević Milivoj
Livno
član 29.
A/2-1-1
149.92
Mihaljević Milivoj
Livno
član 29.
A/2-1-1
168.64
Krešić Jozo
Neum
Odluka
E/6.1.
800.00
Bomelić Antun
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
KLJAJIĆ ISMET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
287.52
KLJAJIĆ ISMET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
1,200.00
KLJAJIĆ ISMET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
273.92
KLJAJIĆ ISMET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
104.96
800.00
Mican Mara
Bugojno
Odluka
E/6.1.
Imamović Haso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
284.64
Imamović Haso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
360.00
292.48
Imamović Haso
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Imamović Haso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
96.16
Imamović Haso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
297.44
Imamović Haso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Srećko Boban
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
83.20
Ravlić Borislav
Grad Mostar
član 23
E/7
Paloš Omer
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
265.92
Paloš Omer
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
284.96
SALIHA BUKVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
414.08
SALIHA BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
417.28
SALIHA BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
316.32
SALIHA BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
619.20
Bukvić Saliha
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
SALIHA BUKVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
182.40
SALIHA BUKVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
140.16
168
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Škoro Viktorija
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
ZUKANOVIĆ RUFAD
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
432.64
ZUKANOVIĆ RUFAD
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
Kalaba Simo
Glamoč
A/1-1
F/1-1
298.88
Kalaba Simo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
420.00
Kalaba Simo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
397.44
Kalaba Simo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
496.80
Kalaba Simo
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
134.40
Kalaba Simo
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
83.36
STANKA PRANJIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
284.16
STANKA PRANJIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
335.04
Pinjuh Slađana
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
AGANOVIĆ NEZIR
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
251.04
AGANOVIĆ NEZIR
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
301.28
Bešlija Akif
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Karić Safet
Vogošća
član 23
E/7
800.00
Kovačević Nusret
Lukavac
Odluka
E/6.1.
800.00
Baković Mila
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
249.76
Herić Nafiz
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Marković Marijana Miroslav
Orašje
A/2-5
F/1-1
588.00
Marković Miroslav
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
Marković Miroslav
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
570.00
1,861.50
BAJRIĆ FATA (IBRO)
Cazin
A/1-1
F/1-1
579.84
BAJRIĆ FATA (IBRO)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
251.20
Andačić Nikola
Odžak
A/1-7
F/1-1
Andačić Nikola
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
550.00
ISAKOVIĆ HAŠIM
Bužim
A/1-1
F/1-1
406.24
ISAKOVIĆ HAŠIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
509.60
ISAKOVIĆ HAŠIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
327.04
ISAKOVIĆ HAŠIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
313.92
ISAKOVIĆ HAŠIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
80.00
Hađić Refik
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
351.36
2,420.00
ĆORALIĆ ZAHID
Cazin
član 29.
A/2-1-1
118.08
Ćoralić Zahid
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
7,725.00
ĆORALIĆ ZAHID
Cazin
član 29.
A/2-1-1
126.08
Poturović Osman
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
500.00
169
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ISAKOVIĆ RASIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
430.24
Jurišić Mijo
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
100.00
Tihić- Gunić Enida
Visoko
član 23
E/7
800.00
Avdić Ćamil
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
BAŠANOVIĆ ALMA
Bihać
A/1-1
F/1-1
255.52
BAŠANOVIĆ ALMA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
105.92
Mehanović Emir
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Tole Slavko
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
MANDA LETICA
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
248.80
Biogradlić Ibrahim
Centar
Odluka
E/6.1.
800.00
BIBERKIĆ OMER
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,696.96
BIBERKIĆ OMER
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
1,484.80
BIBERKIĆ OMER
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,373.12
BIBERKIĆ OMER
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
512.80
BIBERKIĆ OMER
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,531.68
430.40
BIBERKIĆ OMER
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
Biberkić Omer
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
950.00
Zečević Hilmija
Visoko
član 23
E/7
800.00
Perković Mara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
308.48
Perković Mara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
288.00
Pezerović Adil
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Brkanić Atif
Hadžići
A/1-1
F/1-1
442.72
Brkanić Atif
Vogošća
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Brkanić Atif
Vogošća
A/1-10
A/2-2-5
1,575.00
Brkanić Atif
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
MISKIĆ MEJRO
Bihać
A/1-1
F/1-1
379.68
MISKIĆ MEJRO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
452.96
MISKIĆ MEJRO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
423.68
Tolj Ivan
Ljubuški
član 23
E/7
Vukadin Mirko
Kiseljak
A/2-8
F/1-1
2,970.00
800.00
1,500.00
Vukadin Mirko
Kiseljak
A/2-1.
A/1-1-1.
VUKADIN MIRKO
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
443.84
VUKADIN MIRKO
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
613.12
Mostarlić Aziz
Zavidovići
B/1-5.
F/1-1
3,600.00
Bajramović Sead
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
3,600.00
Bajramović Sead
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
170
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bajramović Sead
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
Ždero Velimir
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
2,375.00
Ždero Velimir
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
3,570.00
Ždero Velimir
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
3,750.00
MAŠINOVIĆ MUHAMED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
306.72
MAŠINOVIĆ MUHAMED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
MAŠINOVIĆ MUHAMED
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
80.00
MAŠINOVIĆ MUHAMED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
330.40
Šaldić Husin
Odžak
A/1-5
F/1-1
Purivatra Mujo
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
9,900.00
800.00
Hevešević Hazim
Gračanica
A/2-8
F/1-1
180.80
DELIĆ HUSNIJA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
440.00
DELIĆ HUSNIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
600.48
DELIĆ HUSNIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
407.52
DELIĆ HUSNIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
176.32
DELIĆ HUSNIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
621.92
DELIĆ HUSNIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
149.92
Nurikić Jusuf
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
Nurikić Jusuf
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
91.36
Nurikić Jusuf
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
250.88
Nurikić Jusuf
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
91.52
Balta Mirsad
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
9,950.00
Salihović Senad
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
Ahmić Adem
Tešanj
A/1-5
A/2-1-2
729.90
1,500.00
MILETIĆ JOSIP
Kreševo
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
BURZIĆ MIRALEM
Ključ
A/1-1
F/1-1
284.96
BURZIĆ MIRALEM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
597.12
BURZIĆ MIRALEM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
198.24
BURZIĆ MIRALEM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
632.00
BURZIĆ MIRALEM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
148.80
361.76
OSMANČEVIĆ SENADA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Maroš Adem
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
256.00
Maroš Adem
Bugojno
A/1-1
F/1-1
324.80
Maroš Adem
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
573.60
Maroš Adem
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
424.00
Maroš Adem
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
85.12
171
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Maroš Adem
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
Ćehić Senad
Doboj-Istok
Odluka
E/6.1.
89.60
800.00
Avdaković Fatima
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
437.28
KRUPIĆ EMILA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
430.24
KRUPIĆ EMILA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
537.44
KRUPIĆ EMILA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
356.32
KRUPIĆ EMILA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
260.00
KRUPIĆ EMILA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
672.96
KRUPIĆ EMILA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
140.00
BEĆIR TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
648.96
BEĆIR TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
474.88
BEĆIR TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
330.72
TIRO BEĆIR
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
BEĆIR TIRO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
97.92
BEĆIR TIRO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Mišak Vladimir
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
800.00
Doglod Hajriz
Zenica
član 23
E/7
PAŠIĆ HAJRA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Marić Jozo
Usora
član 23
E/7
96.80
85.12
800.00
Puzić Fatija
Živinice
A/1-1
F/1-1
313.76
Puzić Fatija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
296.32
Puzić Fatija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
287.68
Puzić Fatija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
178.08
247.36
Puzić Fatija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Puzić Fatija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
143.52
Čaušević Senad
Živinice
A/2-8
F/1-1
247.70
Čaušević Senad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
43.04
Čaušević Senad
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Muratspahić Fehim
Bugojno
A/2-8
F/1-1
666.70
Ramić Emir
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
Subašić Mujo
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
Rizvić Alma
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
318.88
Lukačević Franjo
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
1,650.00
Lukačević Franjo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
9,870.00
Maskaljević Marko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,500.00
Maskaljević Marko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
2,400.00
172
1,635.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Memić Alija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Stanić Mladen
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
ELBISA BUKVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
257.12
ELBISA BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
420.16
ELBISA BUKVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
SAMARDŽIĆ OMER
Cazin
A/1-1
F/1-1
90.24
391.52
SAMARDŽIĆ OMER
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
513.28
SAMARDŽIĆ OMER
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
324.96
SAMARDŽIĆ OMER
Cazin
član 29.
A/2-1-1
191.52
SAMARDŽIĆ OMER
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
400.16
SAMARDŽIĆ OMER
Cazin
član 29.
A/2-1-1
140.48
Pirija Nermin
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
500.00
Softić Edin
Kakanj
Odluka
E/6.1.
Bućo Marko
Fojnica
član 23
E/7
800.00
Bokšić Ivan
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Milić Ilija
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
1,800.00
Raguž Luka Pere
Stolac
A/2-6
F/1-1
1,362.60
Raguž Luka
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
Raguž Luka
Stolac
Član 22.
A/1-1-5c.
855.00
2,334.60
Efendić Ramiza
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
Marić Andrija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Hušić Alija
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Karlović Petar
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
900.00
Župarić Marko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
650.00
ŠEFIKA KORIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
927.04
ŠEFIKA KORIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
ŠEFIKA KORIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
457.60
ŠEFIKA KORIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,595.68
1,198.56
ŠEFIKA KORIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
360.64
ŠEFIKA KORIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
247.68
Pamuk Hamid
Hadžići
A/1-1
F/1-1
244.32
Pamuk Hamid
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
296.48
Ćutuk Branko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
2,272.10
Čeko Agata
Livno
A/1-1
F/1-1
289.12
Čeko Agata
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
352.16
173
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čeko Agata
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
285.60
Čeko Agata
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
336.64
Čeko Agata
Livno
član 29.
A/2-1-1
173.76
Čeko Agata
Livno
član 29.
A/2-1-1
133.60
Ćaluk Sead
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
417.36
Lepir Seid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
308.96
382.40
Ćaluk Sead
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
Ćaluk Sead
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
98.64
FOŠTAGIĆ HUSE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
311.04
FOŠTAGIĆ HUSE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
Sofić Muhamed
Srebrenik
član 23
E/7
800.00
Mušić Hasan
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Milić Franjo
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Pilipović Muharem
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Mioč Marko
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
2,550.00
282.00
Petrović Franjo
Busovača
A/2-1.
A/1-1-1.
2,500.00
Salkić Sefija
Cazin
A/2-8
F/1-1
Čarapović Zdenko
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Hurija Sinanović
Živinice
A/1-1
F/1-1
338.64
Hurija Sinanović
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
288.96
Hurija Sinanović
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
354.08
Sinanović Hurija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
137.60
296.40
Sinanović Hurija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
273.76
Sinanović Hurija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
133.76
Živković Pavo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,225.00
Živković Pavo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
Krupić Hajrudin
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
800.00
Ćuk Dragan
Posušje
A/1-7
F/1-1
6,985.00
Ćuk Dragan
Posušje
A/1-7
A/2-3-6
2,310.00
Ćuk Dragan
Posušje
A/1-7
A/2-3-6
3,190.00
Hodžić Zajim
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Vujović Zoran
Kiseljak
član 23
E/7
BEGANOVIĆ MIRSAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
91.84
BEGANOVIĆ MIRSAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
BEGANOVIĆ MIRSAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
87.84
Ivanković Dragan
Čitluk
član 32
A/2-1-3
900.00
174
2,100
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ivanković Dragan
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
Sipović Edib
Pale-Prača
A/1-10
A/2-2-5
2,610.00
780.00
BALTIĆ VAHIDA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
499.68
BALTIĆ VAHIDA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
387.04
BALTIĆ VAHIDA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
434.08
BALTIĆ VAHIDA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
121.12
Selimović Abdurahman
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Begović Zurijeta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Radoslav Matijević
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
500.00
Korić Samir
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Sinanović Osmo
Tešanj
A/1-1
F/1-1
424.32
757.12
Sinanović Osmo
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Fejzić Elmin
Hadžići
A/2-9.
A/1-1-4.
285.00
Jurić Mara
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
STANKA KRIVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
339.36
STANKA KRIVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
281.44
STANKA KRIVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
389.60
STANKA KRIVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
139.20
STANKA KRIVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Bećirević Razo
Cazin
A/2-8
F/1-1
302.65
364.80
93.60
Piragić Hanifa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Piragić Hanifa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
96.48
Piragić Hanifa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
413.28
Piragić Hanifa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
REMIĆ IVICA
Fojnica
Odluka
E/6.1.
Efendić Mehmed
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
MUJANOVIĆ FEHIMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
97.28
500.00
1,770
406.40
MUJANOVIĆ FEHIMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
428.96
KUKAVICA DŽEVAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
173.60
KUKAVICA DŽEVAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Kopić Marka Zvonko
Orašje
A/2-4
F/1-1
137.44
Kopić Zvonko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
3,100.00
Kopić Zvonko
Orašje
Član 22.
A/1-1-5a.
45,398.50
16,321.70
BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
502.88
BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
148.64
Bajrambašić Mirnes
Zenica
A/1-1
F/1-1
662.40
175
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bajrambašić Mirnes
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
748.80
Bajrambašić Mirnes
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
671.04
Bajrambašić Mirnes
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
472.16
Bajrambašić Mirnes
Zenica
član 23
E/7
800.00
Travljanin Senad
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
Bajrambašić Mirnes
Zenica
A/1-5
A/2-1-2
500.00
1,800.00
Lukić Dajana
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
MEHUROVIĆ HUSEIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
112.80
MEHUROVIĆ HUSEIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
98.40
Basara Jakub
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,830.00
STJEPAN ĆURKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
247.52
STJEPAN ĆURKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
265.44
STJEPAN ĆURKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
396.64
STJEPAN ĆURKOVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
143.52
Skenderović Elvin
Bužim
član 32
A/2-1-3
900.00
Bajrić Emina
Cazin
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Čalić Božana
Bosansko Grahovo
član 23
E/7
800.00
Osmić Minela
Maglaj
član 23
E/7
800.00
Kasumović Zejrema
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
296.00
Kasumović Zejrema
Travnik
A/1-1
F/1-1
241.28
Kasumović Zejrema
Travnik
član 29.
A/2-1-1
115.84
Kasumović Zejrema
Travnik
član 29.
A/2-1-1
112.16
Kovačević Pejo
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Čondić Vlado
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Mehić Esed
Teočak
Odluka
E/6.1.
500.00
Husejnović Habiba
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
304.16
Husejnović Habiba
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
189.12
Husejnović Habiba
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
158.40
Husejnović Habiba
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
435.84
Husejnović Habiba
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
154.08
KRANTIĆ ADEM (ALE)
Ključ
A/1-1
F/1-1
340.00
KRANTIĆ ADEM (ALE)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
527.20
KRANTIĆ ADEM (ALE)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
431.52
KRANTIĆ ADEM (ALE)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
318.88
HAMULIĆ HASIBE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
288.80
176
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Javrić Hasna
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Javrić Hasan
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
379.36
468.32
Javrić Hasan
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
450.00
Javrić Hasan
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
140.24
Javrić Hasan
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
567.92
Javrić Hasan
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
94.88
Grabus Nezir (Zlatka)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
392.64
Grabus Nezir (Zlatka)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
MEKANOVIĆ FATIMA (REDŽO)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
370.40
Vikalo Esad
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
Jusić Emin
Visoko
A/1-1
F/1-1
260.96
Jusić Emin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Jusić Emin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
250.88
Jusić Emin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
Pandžić Salko
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
272.32
TUBIĆ HAMID
Kalesija
A/1-1
F/1-1
TUBIĆ HAMID
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
TUBIĆ HAMID
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
111.36
Tubić Hamid
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Tubić Hamid
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
MUJAGIĆ ESMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
94.72
314.56
MUJAGIĆ ESMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
509.76
MUJAGIĆ ESMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
393.92
MUJAGIĆ ESMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
102.56
MUJAGIĆ ESMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
526.72
MUJAGIĆ ESMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
82.72
Elkaz Izet
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
444.96
568.88
Elkaz Izet
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Elkaz Izet
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
496.72
Elkaz Izet
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
825.04
Elkaz Izet
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
292.24
Elkaz Izet
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
166.24
270.72
DRAGA TOMIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
DRAGA TOMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
283.84
DRAGA TOMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
TOMIĆ DRAGA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
269.92
177
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tomić Draga
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Bihorac Kimeta
Sarajevo
član 23
E/7
OMERČIĆ NUSRET
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
Ajanović Džemal
Tešanj
A/1-1
F/1-1
89.76
800.00
87.04
808.48
Ajanović Džemal
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
805.28
Ajanović Džemal
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
634.08
Ajanović Džemal
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
543.52
Banožić Mila
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Puškar Dragan
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Kuranović Vahdeta
Tuzla
A/1-1
F/1-1
286.96
Dizdarević Nijaz
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
800.00
Paponja Ivan
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
Paponja Ivan
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
900.00
Grlušić Marinko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Dedić Ramiz
Sapna
A/1-10
A/2-2-5
960.00
Počuč Milan
Bosanski Petrovac
član 32
A/2-1-3
1,350.00
KANURIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
243.20
KANURIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
119.52
Bukmir Dobroslav
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
1,400.10
Bukmir Dobroslav
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
7,907.60
Mehmedović Senad
Gračanica
A/2-8
F/1-1
183.40
ČAUŠEVIĆ ŠERIFA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
253.76
Hodžić Dževad
Bugojno
Odluka
E/6.1.
Šarić Miroslav
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
1,850.00
800.00
Šarić Miroslav
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
4,750.00
Hakalović Meho
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,250.00
Zerdo Amela
Visoko
član 23
E/7
800.00
Čelarević Tenza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
453.76
Čelarević Tenza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
506.72
Čelarević Tenza
Travnik
član 29.
A/2-1-1
109.04
241.60
ĆORALIĆ MEHO
Cazin
A/1-1
F/1-1
ĆORALIĆ MEHO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
391.84
ĆORALIĆ MEHO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
380.00
ĆORALIĆ MEHO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
128.80
ĆORALIĆ MEHO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
416.48
178
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ĆORALIĆ MEHO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Hodžić Hakija
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
111.36
Dajdžić Himzo
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Cvjetković Pavle
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
FERKIĆ ENESA (RASIM)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
BEĆIROVIĆ SENADA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
91.84
Pamić Nedžad
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
975.00
1,530
248.96
1,850.00
355.84
MULALIĆ ZIJADA
Bužim
A/1-1
F/1-1
377.76
MULALIĆ ZIJADA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
393.28
248.64
Mehremić Senada
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Mehremić Senada
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
83.04
Tahirović Mirza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
454.72
Tahirović Mirza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
408.96
Tahirović Mirza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
Tahirović Mirza
Travnik
član 29.
A/2-1-1
86.72
Abdić Mirzet
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Abdić Mirzet
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
2,250.00
Abdić Mirzet
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Sarajlić Senadina
Vitez
B/1-5.
F/1-1
Juko Kenan
Visoko
član 23
E/7
800.00
Palić Nusmira
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
250.00
Lokmić Aldin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,527.68
Pehar Ivan
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Husejnović Edis
Kalesija
A/1-1
F/1-1
247.36
103.68
Husejnović Edis
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Husejnović Edis
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Bušić Dijana
Grude
član 23
E/7
800.00
83.84
800.00
Kolašinac Mehmed
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
900.00
Kolašinac Mehmed
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Alerić Mate
Grude
A/1-10
A/2-2-5
Džafić Selim
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,095.00
241.44
Džafić Selim
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Džafić Selim
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
253.60
Marić Vinko
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
Liska Kasim
Centar
A/1-10
A/2-2-5
1,350.00
Hadžić Omer
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
179
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hadžić Omer
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Hadžić Omer
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
274.08
Kličić Redžo
Cazin
A/2-8
F/1-1
306.70
TURKEŠ SMAJIL
Tešanj
A/1-1
F/1-1
351.68
TURKEŠ SMAJIL
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
543.84
TURKEŠ SMAJIL
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
641.76
Rašić Radojka
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Bešir Adem
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
241.84
Bešir Adem
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
245.04
Bešir Adem
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
80.32
Ramić Nerida
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
362.24
244.64
Ramić Nerida
Travnik
A/1-1
F/1-1
Ramić Nerida
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
368.64
Ramić Nerida
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
321.44
Brnadić Ivan
Usora
član 23
E/7
800.00
Ljiljanić Martin
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Brujić Dragica
Novi Travnik
član 23
E/7
Fišić Mujo
Konjic
A/1-5
A/2-1-2
4,800.00
800.00
Fišić Mujo
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,800.00
Hadžimehmedagić Dika
Visoko
član 23
E/7
800.00
ZARIFOVIĆ FATIMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
317.92
ZARIFOVIĆ FATIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
523.52
ZARIFOVIĆ FATIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
436.32
ZARIFOVIĆ FATIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
308.00
Škaro Marija
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
676.16
445.44
Škaro Marija
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
Škaro Marija
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
307.20
Škaro Marija
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
752.16
Škaro Marija
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
183.84
Škaro Marija
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
146.88
Salčin Esad
Sarajevo
član 23
E/7
Milić Zoran
Busovača
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,005.00
Alihodžić Vahida
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
MUŠIĆ HAĐIJA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
500.32
MUŠIĆ HAĐIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
495.52
MUŠIĆ HAĐIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
599.52
180
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUŠIĆ HAĐIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
161.76
Rizvić Mevludin
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
279.20
Rizvić Mevludin
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Rizvić Mevludin
Banovići
A/1-1
F/1-1
387.52
Parić Ibrahim
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
926.72
Parić Ibrahim
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
615.44
Parić Ibrahim
Živinice
član 29.
A/2-1-1
131.04
Parić Ibrahim
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
651.12
Parić Ibrahim
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Kličić Fehim
Cazin
A/2-8
F/1-1
202.40
2,000.00
80.32
Mujak Salih
Konjic
A/2-7
F/1-1
Salčinović Ćamil
Živinice
Odluka
E/6.1.
500.00
Pašović Mujo
Busovača
B/1-5.
F/1-1
1,600.00
DŽEBIĆ RAZIJA (ALIJA)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Šehić Dilaver
Sarajevo
član 23
E/7
MUJIĆ VEHAB
Gornji VakufUskoplje
Članak 34.
A/2-2-4
2,949.90
MUJIĆ VEHAB
Gornji VakufUskoplje
Članak 34.
A/2-2-4
3,754.50
Mujić Vehab
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
5,850.00
Beganović Semira
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
332.80
Beganović Semira
Travnik
A/1-1
F/1-1
300.64
82.08
800.00
MEMIĆ IZETA (MUHO)
Cazin
A/1-1
F/1-1
412.32
MEMIĆ IZETA (MUHO)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
246.08
MEMIĆ IZETA (MUHO)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
133.76
MEMIĆ IZETA (MUHO)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
155.04
Mujak Mirzija
Konjic
A/2-7
F/1-1
1,000.00
Mujak Mirzija
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
2,195.00
Mujak Mirzija
Konjic
Odluka
E/6.1.
Ristemoski Enes
Zenica
član 23
E/7
800.00
LUKOVIĆ SEIDA
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Šiljak Nisvet
Travnik
A/1-1
F/1-1
319.04
Šiljak Nisvet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
802.08
Šiljak Nisvet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
740.64
800.00
Šiljak Nisvet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
444.16
Šiljak Nisvet
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,335.00
181
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠILJAK NISVET
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Šiljak Nisvet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
197.92
116.00
Šiljak Nisvet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Avdić Enver
Čelić
B/1-5.
F/1-1
750.00
Burić Izet
Zavidovići
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
VELADŽIĆ ASMIR
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
Veladžić Asmir
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
655.68
2,250.00
VELADŽIĆ ASMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
727.36
VELADŽIĆ ASMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
630.24
VELADŽIĆ ASMIR
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
188.32
VELADŽIĆ ASMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
779.84
VELADŽIĆ ASMIR
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
213.60
MILIĆ VINKO
Busovača
Odluka
E/6.1.
500.00
Hukara Saida
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Ahmić Almedin
Vitez
A/2-7
F/1-1
1,150.00
Božić Dario
Visoko
član 23
E/7
800.00
Hadžić Mensur
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
248.00
SKENDEROVIĆ NISVETA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
125.28
SKENDEROVIĆ NISVETA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
SKENDEROVIĆ NISVETA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
128.32
Crnica Namik
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
382.00
Drmić Dragan
Vitez
Odluka
E/6.1.
Imamović Denisa
Gračanica
član 30
A/2-1-2
800.00
1,500.00
Turulja Elma
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Raguž Marko
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Tahirović Šerif
Hadžići
A/2-9.
A/1-1-4.
Kajtazaj Fatima
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
825.00
Merdanović Fadil
Lukavac
član 32
A/2-1-3
900.00
6,850.00
Badrov Slavka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
334.40
Badrov Slavka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
420.32
Badrov Slavka
Livno
član 29.
A/2-1-1
152.00
Badrov Slavka
Livno
član 29.
A/2-1-1
142.88
325.84
Goran Muharem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Goran Muharem
Travnik
član 29.
A/2-1-1
96.40
Mate Barišić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
313.60
182
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mate Barišić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
302.24
Periša Ankica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
302.72
Periša Ankica
Livno
član 29.
A/2-1-1
87.52
Meškić Đulsa
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
2,079.00
Hatkić Rukija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Hatkić Rukija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
364.80
278.08
Hatkić Rukija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
409.44
Hatkić Rukija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
424.16
KOVAČEVIĆ MIRKO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
730.08
KOVAČEVIĆ MIRKO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
548.16
KOVAČEVIĆ MIRKO
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
371.68
KOVAČEVIĆ MIRKO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
268.48
KOVAČEVIĆ MIRKO
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
345.12
JAGURDŽIJA MUHAREMA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
287.36
JAGURDŽIJA MUHAREMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
255.52
102.56
JAGURDŽIJA MUHAREMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
JAGURDŽIJA MUHAREMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
MATIJA KOLAK
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
89.44
446.72
MATIJA KOLAK
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
646.24
MATIJA KOLAK
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
412.32
MATIJA KOLAK
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
729.12
MATIJA KOLAK
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
197.44
MATIJA KOLAK
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Arnautović Šaćir
Novo Sarajevo
Javni poziv
D/1-1
2,000.00
161.76
Arnautović Šaćir
Novo Sarajevo
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Marušić Ljiljana
Široki Brijeg
član 23
E/7
Zahirović Mejra
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
800.00
2,176.00
Jašarević Dekvaid
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
551.90
Semrad Hrvoje
Zenica
član 23
E/7
800.00
AGIČIĆ HAMDIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
257.28
AGIČIĆ HAMDIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
147.36
AGIČIĆ HAMDIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
250.08
AGIČIĆ HAMDIJA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
134.72
Karić Jasmina
Zenica
član 23
E/7
800.00
Hamidović Neima
Ilidža
član 23
E/7
800.00
NUHANOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
137.44
183
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
NUHANOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
NUHANOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Matijević Cecilija
Tešanj
član 23
E/7
336.96
98.88
800.00
Begović Paša
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Obad Željko
Neum
Odluka
E/6.1.
1,950.00
Pušeljić Jozo
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Mamić Zdravko
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
287.68
Mamić Zdravko
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
842.08
MAMIĆ ZDRAVKO
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
500.00
Mamić Zdravko
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
270.08
Mamić Zdravko
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
227.68
Ramulj Dževad
Novi Travnik
A/2-1.
A/1-1-1.
6,000.00
Ramulj Dževad
Novi Travnik
A/2-7.
A/1-1-3.
5,210.00
RAHMULJ DŽEVAD
Novi Travnik
Članak 34.
A/2-2-4
2,367.00
Ramulj DŽevad
Novi Travnik
Članak 34.
A/2-2-4
3,492.00
Ramulj Dževad
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
3,615.00
Banić Simo
Bosansko Grahovo
Odluka
E/6.1.
LENDO MIRZET
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
800.00
1,350.00
Peco Selvedina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
434.72
Peco Selvedina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
361.04
Peco Selvedina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
89.44
Peco Selvedina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
82.88
MUJDŽIĆ MIRSAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
85.60
MUJDŽIĆ MIRSAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
295.84
Grle Stanislav
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Ramić Zijada
Livno
A/1-1
F/1-1
638.72
Ramić Zijada
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
455.84
Ramić Zijada
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
673.92
Ramić Zijada
Livno
član 29.
A/2-1-1
91.52
BURZIĆ AZMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
115.04
BURZIĆ AZMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
139.84
Hrnjak Salem
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
900.00
Ivičević Nenad
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
Jovandić Vojislav
Bosansko Grahovo
Odluka
E/6.1.
Toromanović Džemal
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
184
800.00
5,505.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kevro Amira
Vogošća
član 23
E/7
800.00
Šitum Boris
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
Kopić Đuro
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
SALKIĆ HASIB
Cazin
A/1-1
F/1-1
544.48
SALKIĆ HASIB
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
827.04
SALKIĆ HASIB
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
452.80
SALKIĆ HASIB
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
727.04
SALKIĆ HASIB
Cazin
član 29.
A/2-1-1
198.56
750.00
Miličević Marko
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
Cvitković Vaso
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
296.48
Cvitković Vaso
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
Cvitković Vaso
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
Cvitković Vaso
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
108.32
Cvitković Vaso
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
83.04
Jahić Fehim
Kalesija
Član 14.
A/1-1-1.
5,000.00
Janjić Luka
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,250.00
JANJA KRIŽANAC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
300.32
JANJA KRIŽANAC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
95.68
JANJA KRIŽANAC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
84.00
Senjak Ivan
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
1,500.00
Smailović Muharem
Žepče
Odluka
E/6.1.
500.00
Duvnjak Islam
Konjic
član 23
E/7
800.00
612.80
Muharem Saburović
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
Saburović Muharem
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
84.80
Buljubašić Sejdo
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
103.52
Gološ Šaćir
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
500.00
Brkić Milenko
Bosansko Grahovo
A/1-9
F/1-1
900.00
800.00
Brkić Milenko
Bosansko Grahovo
član 23
E/7
Musić Jusuf
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
85.28
Musić Jusuf
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
255.20
Bradarić Muhamed
Maglaj
A/1-1
F/1-1
1,552.80
Bradarić Muhamed
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
1,588.80
Bradarić Muhamed
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
1,813.60
Bradarić Muhamed
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
1,215.36
Jakovljević Mardefina
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
340.16
185
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jakovljević Mardefina
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
Jakovljević Mardefina
Posušje
član 29.
A/2-1-1
356.32
82.56
Jakovljević Mardefina
Posušje
član 29.
A/2-1-1
112.32
Hajdarović Alema
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Kosovac Behija
Visoko
A/1-1
F/1-1
251.04
Kosovac Behija
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
362.24
Kosovac Behija
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
323.52
114.40
Kosovac Behija
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
Mahmutović Jusuf
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
259.20
Alić Safet
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
280.96
Alić Safet
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
Gasal Šačir
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
477.68
Gasal Šačir
Travnik
A/1-1
F/1-1
501.28
Gasal Šačir
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
337.92
Bešir Mirsada
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
264.24
Bešir Mirsada
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
99.20
Bešir Mirsada
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
86.88
Tabaković Muradif
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
TABAKOVIĆ MURADIF
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
116.48
TABAKOVIĆ MURADIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
460.48
TABAKOVIĆ MURADIF
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Duraković Omer
Gračanica
A/1-1
F/1-1
264.64
Duraković Omer
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Duraković Omer
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
128.64
Duraković Omer
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
Duraković Omer
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
130.72
Čuljak Vinko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,929.00
98.08
Mešanović Remzija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
191.84
Mešanović Remzija
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
312.96
315.04
Mešanović Remzija
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Mešanović Remzija
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Zohrović Izet
Tuzla
član 23
E/7
Kosić Marijan
Orašje
A/1-7
F/1-1
3,630.00
Kosić Marijan
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
2,860.00
Spahić Mujo
Bihać
Odluka
E/6.1.
500.00
Vražo Nadžija
Visoko
član 23
E/7
800.00
186
80.80
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠEHIĆ EJUB
Travnik
Odluka
E/6.1.
Tadić Niko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
1,900.00
Dokić Mile
Glamoč
Odluka
E/6.1.
800.00
Kerić Emir
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Suljić Derviš
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Kamerić Hasan
Kalesija
Odluka
E/6.1.
800.00
Šabanović Ibro
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Kovač Salim
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
855.00
3,000.00
Silić Idriz
Cazin
A/2-8
F/1-1
466.60
Silić Idriz
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
BAJRIĆ ŠEFIK
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Mujanović Azem
Odžak
A/1-1
F/1-1
360.96
Mujanović Azem
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
374.08
Mujanović Azem
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
Mujanović Azem
Odžak
član 29.
A/2-1-1
103.36
Mujanović Azem
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Mujanović Azem
Odžak
član 29.
A/2-1-1
128.16
Orlović Sejad
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
276.32
Dizdar Omer
Glamoč
A/1-1
F/1-1
721.12
Dizdar Omer
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
892.80
Dizdar Omer
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
645.28
Dizdar Omer
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
564.64
Dizdar Omer
Glamoč
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Dizdar Omer
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
182.56
Dizdar Omer
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
191.20
RUŽA LJUBIČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
253.44
RUŽA LJUBIČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
268.16
Baljić Mirsad
Čapljina
A/2-7
F/1-1
8,335.99
Baljić Mirsad
Čapljina
A/2-7.
A/1-1-3.
5,283.40
Herceg Srtećko
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
Herceg Srećko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
822.70
3,056.00
SILIĆ MEHMED
Cazin
A/1-1
F/1-1
295.68
SILIĆ MEHMED
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
351.84
Tubić Ranko
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
Maganjić Ljeposava
Livno
član 29.
A/2-1-1
Krupalija Hakija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
187
81.12
207.20
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Krupalija Hakija
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
487.76
Krupalija Hakija
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
355.76
Krupalija Hakija
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
Mujčić Osman
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
SIVIĆ SALIME
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Hajdić Hasib
Maglaj
Odluka
E/6.1.
Kelecija Adisa
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Vidović Ivan
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
82.72
500.00
Mehić Esad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
264.40
Mehić Esad
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
4,635.00
Mehić Esad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Hasić Zuhdija
Gradačac
Odluka
E/6.1.
90.40
800.00
Garanović Salih
Zenica
Odluka
E/6.1.
500.00
Ćatić Mirsad
Bugojno
A/2-8
F/1-1
483.20
AJANOVIĆ ENES
Travnik
A/1-1
F/1-1
266.40
AJANOVIĆ ENES
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
308.80
AJANOVIĆ ENES
Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Odak Slobodan
Čitluk
Odluka
E/6.1.
Sprečo Mujo
Pale-Prača
član 23
E/7
800.00
Avdagić Razija
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
244.80
800.00
Avdagić Razija
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
Avdagić Razija
Banovići
A/1-1
F/1-1
260.96
Popović Predrag
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
Popović Predrag
Bugojno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
340.00
Popović Predrag
Bugojno
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Popović Predrag
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
2,595.00
NADAREVIĆ RASIMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
573.92
NADAREVIĆ RASIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
788.16
NADAREVIĆ RASIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
554.72
NADAREVIĆ RASIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
223.68
NADAREVIĆ RASIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
696.96
NADAREVIĆ RASIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
154.24
Elezović Ahmet
Hadžići
A/1-1
F/1-1
142.96
Čurić Semir
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Martinović Branka
Široki Brijeg
član 23
E/7
Markota Gordana
Posušje
A/1-1
F/1-1
188
800.00
2,547.68
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Markota Gordana
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
2,337.12
Markota Gordana
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
2,004.32
2,422.24
Markota Gordana
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
Markota Gordana
Posušje
član 29.
A/2-1-1
558.08
Markota Gordana
Posušje
član 29.
A/2-1-1
475.52
Hasičić Kemal
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
BAŠIĆ MERIM
Ključ
A/1-1
F/1-1
372.32
BAŠIĆ MERIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
481.60
BAŠIĆ MERIM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
183.04
472.64
BAŠIĆ MERIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
BAŠIĆ MERIM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
181.92
Ćuk Željko
Široki Brijeg
A/1-10
A/2-2-5
1,920.00
Jusufbašić Senad
Bugojno
A/2-8
F/1-1
Tirić Sulejman
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
350.50
290.40
Tirić Sulejman
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
Tirić Sulejman
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
502.08
Tirić Sulejman
Vitez
član 29.
A/2-1-1
165.12
Tirić Sulejman
Vitez
član 29.
A/2-1-1
144.64
JUSUFOVIĆ OSMAN
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Halidović Samir
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
TONKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
105.44
TONKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
TONKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
NAZIĆ FATE
Cazin
A/1-1
F/1-1
94.24
252.16
Ribić Senija
Odžak
član 32
A/2-1-3
900.00
Semren Stipo
Livno
A/1-7
A/2-3-6
1,980.00
Semren Stipo
Livno
A/1-7
A/2-3-6
2,145.00
Semren Stipo
Livno
Članak 39.
A/2-3-7
1,575.00
Semren Stipo
Livno
Član 14.
A/1-1-1.
4,000.00
Semren Stipo
Livno
A/1-10
A/2-2-5
2,295.00
Mustafić Mehmed
Lukavac
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Hajrić Sakib
Tešanj
A/1-1
F/1-1
265.92
Hajrić Sakib
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
445.12
Hajrić Sakib
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
381.60
Petrović Anica
Široki Brijeg
član 23
E/7
MUSTAFA VELAGIĆ
Livno
A/1-1
F/1-1
189
800.00
1,696.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUSTAFA VELAGIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
1,425.44
MUSTAFA VELAGIĆ
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,433.28
MUSTAFA VELAGIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
1,697.12
MUSTAFA VELAGIĆ
Livno
član 29.
A/2-1-1
625.60
MUSTAFA VELAGIĆ
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
656.80
800.00
Džakovac Mustafa
Visoko
Odluka
E/6.1.
Barić Ljiljana
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
PONJEVIĆ SEDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
394.56
PONJEVIĆ SEDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
540.64
PONJEVIĆ SEDIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
103.68
BAJRIĆ SAMIR
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Memija Enes
Ilidža
član 23
E/7
800.00
Fišek Mirza
Breza
A/1-1
F/1-1
366.88
Fišek Mirza
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
684.48
Burzić Edin
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
MUMINOVIĆ ELVIR
Bužim
A/1-1
F/1-1
430.08
MAKIĆ HARIS
Jajce
A/1-1
F/1-1
371.52
MAKIĆ HARIS
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
253.44
800.00
Sabljić Mario
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
MUSTAJBEGOVIĆ ELVEDIN
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
Suljić Rifet
Kalesija
A/1-1
F/1-1
726.72
Suljić Rifet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
460.40
Suljić Rifet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
556.56
Suljić Rifet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
253.92
Suljić Rifet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
138.48
Avdić Mirnas
Breza
član 23
E/7
Ramić Emir
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
Ramić Emir
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
Ajradinović Refika
Hadžići
A/1-1
F/1-1
97.60
800.00
4,750.00
900.00
1,420.00
Ajradinović Refika
Ilijaš
A/1-9
A/2-1-3
Ajradinović Refika
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
900.00
780.00
Ajradinović Refika
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
2,245.12
Ajradinović Refika
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
516.00
Ajradinović Refika
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
1,876.00
Ajradinović Refika
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
452.96
Martinović Marijana
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
190
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Grba Zorana
Ilidža
Odluka
E/6.1.
Crnalić Mehmed
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
800.00
SEFIĆ IBRAHIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
102.88
SEFIĆ IBRAHIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Hasanović Akif
Hadžići
A/1-1
F/1-1
95.20
245.28
Hasanović Akif
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
Mesić Mujo
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
800.00
247.85
Selimović Avdo
Sapna
A/2-8
F/1-1
Marić Nikola
Grad Mostar
Članak 39.
A/2-3-7
825.00
Oršolić Pejo
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Oršolić Pejo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
2,400.00
Ređić Sakib
Žepče
A/1-1
F/1-1
256.16
Ređić Sakib
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
418.24
Ređić Sakib
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
299.04
Ređić Sakib
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
336.64
Mladen Sabljo
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Bašić Muniba
Ključ
član 32
A/2-1-3
1,800.00
800.00
Čutura Jerko
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
1,335.00
Mustafagić Kemal
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Memić Murat
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
354.08
Memić Murat
Vitez
A/1-1
F/1-1
302.88
Memić Murat
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
526.08
496.96
Memić Murat
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
Memić Murat
Vitez
član 29.
A/2-1-1
158.88
Memić Murat
Vitez
član 29.
A/2-1-1
114.88
500.00
Bećić Bego
Kalesija
Odluka
E/6.1.
Šuvalić Sakib
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
85.44
Šuvalić Sakib
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
113.28
Šuvalić Sakib
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
Zukić Halil
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
BEŠIREVIĆ HAJRO
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
507.84
Beširević Hajro
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
BEŠIREVIĆ HAJRO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
943.20
BEŠIREVIĆ HAJRO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
457.12
BEŠIREVIĆ HAJRO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
248.16
BEŠIREVIĆ HAJRO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,187.84
191
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEŠIREVIĆ HAJRO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
229.76
Muraćević Sadeta
Zenica
A/1-1
F/1-1
441.12
Muraćević Sadeta
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
301.60
Muraćević Sadeta
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
635.84
Halilović Muradif
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
KAUKOVIĆ RASIM
Bužim
A/1-1
F/1-1
Kauković Rasim
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
791.04
1,350.00
Kauković Rasim
Bužim
Član 16.
A/1-1-1a
280.00
KAUKOVIĆ RASIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
329.76
KAUKOVIĆ RASIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
708.00
KAUKOVIĆ RASIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
187.84
KAUKOVIĆ RASIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
578.08
KAUKOVIĆ RASIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
170.56
Kauković Rasim
Bužim
Odluka
E/6.1.
Brkan Šećo
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
500.00
2,055.00
NURIKIĆ MUJO
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
347.20
Vukoja Pavo
Kreševo
član 23
E/7
800.00
Hodžić Ahmet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
249.60
Hodžić Ahmet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
288.96
Hodžić Ahmet
Kalesija
Član 14.
A/1-1-1.
2,500.00
Hodžić Ahmet
Kalesija
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Hodžić Ahmet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Hodžić Ahmet
Kalesija
Odluka
E/6.1.
800.00
Hođić Smajo (Medina)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
269.76
Hođić Smajo (Medina)
Travnik
A/1-1
F/1-1
242.24
Hođić Smajo (Medina)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
485.12
Hođić Smajo (Medina)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
488.96
121.44
Hođić Smajo (Medina)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Hođić Smajo (Medina)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
95.20
Hodžić Avdo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
3,615.00
Maršić Mirko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
2,520.00
Salihović Hurija
Živinice
Odluka
E/6.1.
Sabahet Seferović
Centar
A/1-1
F/1-1
93.92
Lukanović Zvonko
Čapljina
A/2-7
F/1-1
1,304.20
Lukanović Zvonko
Čapljina
A/2-7.
A/1-1-3.
3,125.90
Lukanović Zvonko
Čapljina
Član 19.
A/1-1-3.
4,905.80
192
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bolotin Mira
Livno
A/1-1
F/1-1
Bolotin Mira
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
600.64
762.24
Bolotin Mira
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
441.12
Bolotin Mira
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
641.60
Bolotin Mira
Livno
član 29.
A/2-1-1
180.48
Bolotin Mira
Livno
član 29.
A/2-1-1
112.96
Jusufbegović Mustafa
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
2,025.00
Šabić Nermin
Bugojno
član 32
A/2-1-3
900.00
Alić Mersija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
292.32
Alić Mersija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
341.12
Alić Mersija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
277.28
Alić Mersija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
339.04
VALJEVAC ZINETA
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
253.28
HATIĆ ESAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
248.16
Sinanović Vahdeta
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Milinović Duško
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
HAJIĆ SAMKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
360.00
HAJIĆ SAMKA
Jajce
A/1-1
F/1-1
277.12
HAJIĆ SAMKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
604.00
HAJIĆ SAMKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
422.40
HAJIĆ SAMKA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
190.72
HAJIĆ SAMKA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
96.32
Husejnović Ševal
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
297.92
Husejnović Ševal
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
Ahmo Idriz
Stolac
A/2-7
F/1-1
2,429.00
624.48
Idriz Ahmo
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
2,656.00
ALIVUK MUSTAFA
Bihać
A/1-1
F/1-1
413.92
Alivuk Mustafa
Bihać
član 32
A/2-1-3
900.00
ALIVUK MUSTAFA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
606.40
Alivuk Mustafa
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
ALIVUK MUSTAFA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
295.68
Jahić M.Fatima
Živinice
A/1-1
F/1-1
286.24
Jahić M.Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
352.80
Jahić M.Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
275.20
Jahić M.Fatima
Živinice
član 29.
A/2-1-1
117.84
Jahić M.Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
258.08
193
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Memić Almir
Konjic
Odluka
E/6.1.
Balta Simada
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
800.00
1,000.00
Balta Simada
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
339.04
Balta Simada
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
156.00
333.92
Balta Simada
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
Balta Simada
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
88.32
Mijatović Darko
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
247.68
Frlj Suad
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
MUJČIĆ ALMIR
Fojnica
član 32
A/2-1-3
900.00
Fejzić Almir
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
4,245.00
RIZVIĆ HAJRUDIN
Fojnica
član 32
A/2-1-3
900.00
Marić Irma
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
ĐULIĆ NIHAD
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
292.96
Đulić Nihad
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
102.88
Đulić Nihad
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Smajkić Adnan
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
80.16
Bosnić Dobrila
Drvar
Odluka
E/6.1.
500.00
Đulović Sanel
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
800.00
Đukić Branislav
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Muhibić Hata
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
279.36
Muhibić Hata
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
80.64
Muhibić Hata
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
298.24
Muhibić Hata
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
DŽEBIĆ SANELA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
80.80
501.28
DŽEBIĆ SANELA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
431.84
DŽEBIĆ SANELA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
516.80
DŽEBIĆ SANELA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
190.72
DŽEBIĆ SANELA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
518.56
DŽEBIĆ SANELA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
RAMIĆ ŠERIF
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
1,333.28
290.56
1,350.00
Ramić Šerif
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
RAMIĆ ŠERIF
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
895.84
RAMIĆ ŠERIF
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,204.64
RAMIĆ ŠERIF
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
572.96
RAMIĆ ŠERIF
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,563.36
RAMIĆ ŠERIF
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
529.60
194
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
PAŠIĆ EDIN
Tešanj
A/1-1
F/1-1
370.56
PAŠIĆ EDIN
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
590.88
PAŠIĆ EDIN
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
451.52
PAŠIĆ EDIN
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
504.32
Bajramović Ale
Cazin
A/2-8
F/1-1
203.25
Tulić Mensur
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
Alić Jusuf
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
248.16
Alić Jusuf
Kalesija
A/1-1
F/1-1
245.44
Milošević Tonka
Zenica
član 23
E/7
800.00
Salihagić Vehbo
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Hasanović Safet
Teočak
B/1-5.
F/1-1
1,600.00
Smajlović Faketa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Smajlović Faketa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
94.08
DŽINOVIĆ ESED
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
146.88
Jahirović Munevera
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Mazalović Sakib
Kladanj
član 23
E/7
800.00
800.00
Stevanović Zoran
Kakanj
Odluka
E/6.1.
SILAJDŽIJA MUNIB
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
Silajdžija Munib
Novi Travnik
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
462.55
900.00
Muhamedagić Sead
Cazin
A/2-8
F/1-1
Muhamedagić Sead
Cazin
član 23
E/7
800.00
Filipović Silvestar
Posušje
Odluka
E/6.1.
800.00
Zildum Đevad
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
289.28
Zildum Đevad
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
122.72
Zildum Đevad
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
TALIĆ HARIS
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
TALIĆ HARIS
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
TALIĆ HARIS
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
570.40
TALIĆ HARIS
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
315.20
TALIĆ HARIS
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,083.52
TALIĆ HARIS
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
241.28
Fejzić Nedžad
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
1,425
Smajić Jasmin
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
323.84
88.00
422.24
1,090.56
Smajić Jasmin
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Pešić Spomenka
Livno
A/1-1
F/1-1
1,515.20
Pešić Spomenka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
3,314.24
195
328.64
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pešić Spomenka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
2,135.84
Pešić Spomenka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
2,825.28
Pešić Spomenka
Livno
član 29.
A/2-1-1
706.40
Pešić Spomenka
Livno
član 29.
A/2-1-1
751.20
MEŠANOVIĆ VAHID
Gradačac
A/1-1
F/1-1
478.72
MEŠANOVIĆ VAHID
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
631.68
MEŠANOVIĆ VAHID
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
357.12
MEŠANOVIĆ VAHID
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
158.24
MEŠANOVIĆ VAHID
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
552.96
Cvjetković Anđa
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Suljić Fatka
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
263.20
Suljić Fatka
Travnik
A/1-1
F/1-1
260.16
187.36
KUKAVICA DŽEMAL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
KUKAVICA DŽEMAL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
367.04
KUKAVICA DŽEMAL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
218.56
MUJČINOVIĆ JASMIN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
839.36
MUJČINOVIĆ JASMIN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
508.48
MUJČINOVIĆ JASMIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
733.60
MUJČINOVIĆ JASMIN
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
209.28
MUJČINOVIĆ JASMIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
557.92
MUJČINOVIĆ JASMIN
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
233.76
Huskić Amir
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
MELKIĆ DŽEVAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
116.00
MELKIĆ DŽEVAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
23.20
DURAKOVIĆ FADILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
268.96
800.00
Galić Toni
Posušje
Odluka
E/6.1.
Marić Sanela
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Čekrlija Alma
Hadžići
član 23
E/7
800.00
394.72
IKANOVIĆ MEVLIDA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
IKANOVIĆ MEVLIDA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
519.20
IKANOVIĆ MEVLIDA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
366.08
IKANOVIĆ MEVLIDA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
105.44
IKANOVIĆ MEVLIDA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
341.28
Balihodžić Mirzet
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
800.00
Siočić Habeg
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
Mazalović Salih
Kladanj
Odluka
E/6.1.
800.00
196
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kudić Ibrahim
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
800.00
RIZVIĆ EMINA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
279.20
RIZVIĆ EMINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
93.28
Džajić Ivan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
2,472.30
Suljagić Alifet
Lukavac
Odluka
E/6.1.
Macić Fejzulah
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
500.00
1,575.00
Suljetović Šahzija
Tuzla
Odluka
E/6.1.
HRNČIĆ MEHO
Ključ
član 29.
A/2-1-1
800.00
220.32
HRNČIĆ MEHO
Ključ
član 29.
A/2-1-1
221.44
Hifziefendić Rešad
Maglaj
Odluka
E/6.1.
800.00
Kordić Nikola
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Nezirović Rašid
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
HRNJIĆ DŽEMILA
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
267.36
Jusufbegović Sejda
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Dolić Mara G.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
297.60
Dolić Mara G.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
399.84
Hondo Ibrahim
Konjic
A/2-8
F/1-1
2,000.00
Hondo Ibrahim
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
4,000.00
Mulaosmanović Alija
Ilidža
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
Salihović Zuhdija
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
800.00
Selman Nahid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
251.20
Selman Nahid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
335.52
Muškić Redžo
Živinice
A/2-8
F/1-1
241.90
ALEŠEVIĆ RAMIZA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
367.52
ALEŠEVIĆ RAMIZA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
343.84
ALEŠEVIĆ RAMIZA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
274.40
Lauš Ruža
Livno
A/1-1
F/1-1
286.88
Lauš Ruža
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Lauš Ruža
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
260.32
Lauš Ruža
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
340.32
Lauš Ruža
Livno
član 29.
A/2-1-1
118.08
ĆORDIĆ LATIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
262.56
Bećirspahić Sifet
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
825.00
Šehić Enver
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Husetić Mithat
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
197
1,800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dominković Mato
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
Brkić Milenko
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
2,168.50
675.00
Brkić Milenko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
2,303.60
Šimović Ante
Ljubuški
član 23
E/7
Pavlović Anka
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
9,515.70
Pavlović Anka
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
8,684.50
Kazić Mujo
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
360.96
Fuško Huso
Travnik
A/1-1
F/1-1
262.56
Fuško Huso
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
FUŠKO HUSO
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Fuško Huso
Travnik
član 29.
A/2-1-1
104.00
Hodžić Zahid
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Osmanović Sakib
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Osmanović Sakib
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
442.16
Osmanović Sakib
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
113.44
800.00
1,245.00
404.48
Ibralić Ramiz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
247.76
Ibralić Ramiz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
262.16
Sinanović Đemil
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
Sinanović Đemil
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
240.64
Sinanović Đemil
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
248.64
Sinanović Đemil
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
342.72
Sinanović Đemil
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
81.28
Sinanović Đemil
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Kvesić Boras
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Oršolić Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Glibanović Akif
Živinice
član 32
A/2-1-3
Glibanović Akif
Živinice
A/1-5
F/1-1
81.60
800.00
12,780.00
900.00
3,300.00
GLIBANOVIĆ AKIF
Živinice
A/1-1
F/1-1
1,588.64
Glibanović Akif
Živinice
član 30
A/2-1-2
1,200.00
GLIBANOVIĆ AKIF
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
1,717.12
GLIBANOVIĆ AKIF
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
1,716.80
GLIBANOVIĆ AKIF
Živinice
član 29.
A/2-1-1
534.08
GLIBANOVIĆ AKIF
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
1,559.36
GLIBANOVIĆ AKIF
ŽIVINICE
član 29.
A/2-1-1
TARAHIJA SUHAD
Vitez
A/1-5
F/1-1
Tarahija Suhad
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
198
453.60
2,400.00
586.88
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tarahija Suhad
Vitez
A/1-1
F/1-1
1,240.00
Tarahija Suhad
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
1,447.04
Tarahija Suhad
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
1,399.36
Tarahija Suhad
Vitez
član 29.
A/2-1-1
347.20
Tarahija Suhad
Vitez
član 29.
A/2-1-1
331.68
Bajrić Rešid
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Čaušević Zikret
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
272.96
Čaušević Zikret
Travnik
član 29.
A/2-1-1
84.48
SIVRO SUVADA
Vitez
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Mlivo Himzo
Bugojno
A/2-8
F/1-1
273.00
Omerbašić Šehida
Tešanj
A/1-1
F/1-1
360.96
Omerbašić Sehida
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
272.80
Omerbšić Sehida
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
278.24
SPAHIĆ SENIJA (ARIF)
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
638.08
SPAHIĆ SENIJA (ARIF)
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
532.96
Lucić Anto
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
1,760.00
Lucić Anto
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,980.00
Milak Mujo
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
301.28
Milak Mujo
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
269.28
Milak Mujo
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
279.04
Milak Mujo
Livno
član 29.
A/2-1-1
96.48
Milak Mujo
Livno
član 29.
A/2-1-1
Ćorić Fikret
Konjic
Odluka
E/6.1.
96.48
800.00
Goran Samira
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
347.92
Abazović Dževad
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
426.75
500.00
Muratspahić Nedžad
Goražde
Odluka
E/6.1.
KUKAVICA NEDŽAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
297.92
KUKAVICA NEDŽAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
270.88
KUKAVICA NEDŽAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
720.16
KUKAVICA NEDŽAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
181.28
Akšamović Vahid
Fojnica
član 23
E/7
Perić Mirko
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
Jamaković Emira
Jablanica
Odluka
E/6.1.
199
800.00
3,560.50
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Slišković Toni
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
Sejdić Rašid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
386.40
302.88
Sejdić Rašid
Travnik
A/1-1
F/1-1
Sejdić Rašid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
436.00
Sejdić Rašid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
185.92
Sejdić Rašid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
138.08
Majdančić Dragan
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
10,185.00
Majdančić Dragan
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Majdančić Dragan
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
143.52
Majdančić Dragan
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
104.16
Begić Irma
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
Jović Đurađ
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,650.00
Grgić Marko
Usora
član 23
E/7
800.00
Kamenčić Hasan
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
252.96
KAMENČIĆ HASAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
274.24
KAMENČIĆ HASAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
MAKIĆ HASAN
Bužim
A/1-1
F/1-1
261.28
MAKIĆ HASAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
261.92
297.44
Barać Zlata
Livno
A/1-1
F/1-1
Barać Zlata
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
283.84
Barać Zlata
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
261.60
105.60
Barać Zlata
Livno
član 29.
A/2-1-1
Barać Zlata
Livno
član 29.
A/2-1-1
Drinić Hasnija
Fojnica
Odluka
E/6.1.
82.24
800.00
Hasanović Mehmed
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Kuralić Fikret
Kalesija
Odluka
E/6.1.
500.00
SULJIĆ ATIF
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
314.40
Milinko Andžić
Centar
A/1-1
F/1-1
94.40
MEŠTROVAC RAMIZ
Jajce
član 29.
A/2-1-1
95.20
MEŠTROVAC RAMIZ
Jajce
član 29.
A/2-1-1
82.88
Vinković Ivo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,380.00
Kahvedžić Hava
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
95.52
Kahvedžić Hava
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
HALILOVIĆ IZET
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
242.56
HALILOVIĆ IZET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
129.12
200
80.96
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HALILOVIĆ IZET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
100.00
Maksumić Šaban
Grad Mostar
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Memić Senad
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Vatrić Omer
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
795.00
MAMELEĐIJA ZAHID
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Bašić Adil
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
KOVAČEVIĆ HAZIM
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
KOVAČEVIĆ HAZIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
484.64
KOVAČEVIĆ HAZIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
116.80
2,250.00
274.56
KOVAČEVIĆ HAZIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
301.92
KOVAČEVIĆ HAZIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
126.40
Žunić Asima
Gračanica
član 23
E/7
800.00
HAMULIĆ FERIDA
Cazin
A/1-1
F/1-1
294.08
Hamulić Ferida
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
130.00
HAMULIĆ FERIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
264.64
HAMULIĆ FERIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
257.12
HAMULIĆ FERIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
124.48
HAMULIĆ FERIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
273.60
HAMULIĆ FERIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
130.40
Kovač Petar
Livno
A/1-1
F/1-1
411.20
Kovač Petar
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
856.80
Kovač Petar
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
598.24
Kovač Petar
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
707.36
Kovač Petar
Livno
član 29.
A/2-1-1
187.52
Kovač Petar
Livno
član 29.
A/2-1-1
149.92
Kovač Petar
Livno
Odluka
E/6.1.
500.00
Hakalović Selmo
Konjic
A/2-7
F/1-1
2,300.00
Hakalović Selmo
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,000.00
Hakalović Selmo
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,245.00
Kahriman Suvad
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Kahriman Sejad
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Vejzović Alija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
333.04
Vejzović Alija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
244.40
Vejzović Alija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
102.40
Vejzović Alija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
201
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Šarić Fahira
Zenica
član 23
E/7
Mulahusejnović Osman
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
800.00
Mulahusejnović Osman
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Podgorčević Fikreta
Živinice
A/1-1
F/1-1
276.96
Hrnjić Rukija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
387.68
Hrnjić Rukija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
276.16
Hrnjić Rukija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
348.48
290.08
Hrnjić Rukija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Mujarić Idriz
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Iriškić Fazila
Tešanj
A/1-1
F/1-1
422.24
Iriškić Fazila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
496.16
Iriškić Fazila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
616.96
Iriškić Fazila
Tešanj
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Pandžo Senad
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
320.00
Pandžo Senad
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Pandžo Senad
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
81.12
Suljić Zahida
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
SULJIĆ ZAHIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
141.76
SULJIĆ ZAHIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
246.88
SULJIĆ ZAHIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
109.76
Porić Hasaga
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
1,200.00
Porić Hasaga
Bužim
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Čaktaš Anto
Odžak
A/1-7
F/1-1
3,135.00
Čaktaš Anto
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
6,490.00
Čaktaš Anto
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Škoro Marijan
Livno
A/1-1
F/1-1
1,418.88
Škoro Marijan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
2,845.12
Škoro Marijan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,807.52
Škoro Marijan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
2,487.52
Škoro Marijan
Livno
član 29.
A/2-1-1
688.80
Škoro Marijan
Livno
član 29.
A/2-1-1
470.08
Mehanović Hadžiba
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Halilović Hrusto
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
328.32
Hallilović Hrusto
Sapna
A/1-1
F/1-1
240.32
Halilović Hrusto
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
391.20
Babić Goran
Vitez
član 23
E/7
800.00
202
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mišković Joso
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
900.00
Čeliković Suvad
Teočak
A/1-15
A/2-4-10
3,030.00
Hodžić Nedžad
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Hodžić Nedžad
Živinice
član 29.
A/2-1-1
132.16
85.92
JAŠARAGIĆ MUHAMED (AHMET)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
147.20
Jašaragić Muhamed
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
JAŠARAGIĆ MUHAMED (AHMET)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
465.60
JAŠARAGIĆ MUHAMED (AHMET)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
196.80
Grabus Zikret
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
271.04
Opardija Samir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
97.36
Opardija Samir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
102.88
216.50
Ćehić Adile
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Kraljević Slaven
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
JAŠARAGIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
300.00
JAŠARAGIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
142.56
JAŠARAGIĆ FIKRET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
113.60
JAŠARAGIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
211.68
JAŠARAGIĆ FIKRET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
117.60
800.00
Huseljić Ekrem
Visoko
član 23
E/7
Hodžić Emir
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
360.00
SADIKOVIĆ AHMET (OMER)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
351.04
SADIKOVIĆ AHMET (OMER)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
91.20
SADIKOVIĆ AHMET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
113.28
Marić Andrija
Usora
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Antunović Kata
Kiseljak
član 23
E/7
Kurtić Asmir
Srebrenik
član 30
A/2-1-2
2,100.00
3,000.00
800.00
Kurtić Asmir
Srebrenik
A/1-5
A/2-1-2
HERCEG ZIKRET
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Herceg Zikret
Novi Travnik
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Habibija Anita
Visoko
član 23
E/7
CINAC ENES
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
1,107.20
800.00
Cinac Enes
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
1,350.00
CINAC ENES
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,863.36
CINAC ENES
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,746.72
CINAC ENES
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
549.76
CINAC ENES
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,752.80
203
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Cinac Enes
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
CINAC ENES
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
1,800.00
438.72
JUSIĆ KEMAL
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
420.48
JUSIĆ KEMAL
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
286.56
JUSIĆ KEMAL
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
310.40
800.00
Buza Admir
Visoko
član 23
E/7
MURATOVIĆ ARIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
86.72
Mujić Nijaz
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,800.00
MUJIĆ NIJAZ
Cazin
član 29.
A/2-1-1
145.60
MUJIĆ NIJAZ
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
385.60
MUJIĆ NIJAZ
Cazin
član 29.
A/2-1-1
208.16
Kožul Iva
Široki Brijeg
A/2-6
F/1-1
217.80
Marić Vlatko
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Paradžiković Anto
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
KVRGIĆ FIKRETA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
286.40
KVRGIĆ FIKRETA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
258.24
KVRGIĆ FIKRETA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
97.60
KVRGIĆ FIKRETA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
356.00
Islamović Bećir
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,035.00
Omerović Hamdija
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
455.20
Omerović Hamdija
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
406.88
Omerović Hamdija
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
472.80
Omerović Hamdija
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
520.16
Omerović Hamdija
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
118.56
Omerović Hamdija
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Omerović Hamdija
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
Kelava Anđelko
Ilidža
član 23
E/7
98.56
800.00
Padalović Džemal
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
Huskić Mina
Gračanica
A/2-8
F/1-1
229.50
285.44
Huskić Mina
Gračanica
A/1-1
F/1-1
Huskić Mina
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Huskić Mina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
114.08
246.40
Mina Huskić
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Huskić Mina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
SALKIĆ ISMET
Kalesija
A/1-1
F/1-1
449.28
SALKIĆ ISMET
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
268.64
204
81.60
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Salkić Ismet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
114.08
Salkić Ismet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
257.12
Salkić Ismet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Alidžanović Huso
Kalesija
A/1-1
F/1-1
98.72
248.08
Alidžanović Huso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
246.64
Alidžanović Huso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
242.80
Alidžanović Huso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
120.96
Alidžanović Huso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
336.56
Alidžanović Huso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
82.32
JULARDŽIJA ZLATA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
315.36
474.08
JULARDŽIJA ZLATA
Jajce
A/1-1
F/1-1
JULARDŽIJA ZLATA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
498.56
JULARDŽIJA ZLATA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
182.72
JULARDŽIJA ZLATA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
204.16
Zvizdić Sabahudin
Vitez
A/1-1
F/1-1
375.20
116.96
Zvizdić Sabahudin
Vitez
član 29.
A/2-1-1
Zvizdić Sabahudin
Vitez
član 29.
A/2-1-1
Huskić Hedija
Gračanica
A/2-8
F/1-1
Huskić Hedija
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Husić Šefik
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
80.16
218.60
Barišić Anto
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
900.00
Sinanović Besim
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
252.80
Sinanović Besim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
276.48
Sinanović Besim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
396.96
110.72
Sinanović Besim
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Sinanović Besim
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
90.40
Oršolić Ivan
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
660.00
SABELJA ANTO
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
500.00
Čaušević Azijada
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
443.04
Čaušević Azijada
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Omahić Fatima
Tešanj
A/1-1
F/1-1
81.44
646.88
Omahić Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
633.12
Omahić Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
483.52
Omahić Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
341.12
ĆEHIĆ MUJO
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
456.32
205
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ćehić Mujo
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,350.00
ĆEHIĆ MUJO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
908.80
ĆEHIĆ MUJO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
617.76
ĆEHIĆ MUJO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
369.60
ĆEHIĆ MUJO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
559.84
ĆEHIĆ MUJO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
192.00
Kahrić Nusret
Tuzla
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Garaplija Senad
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
825.00
Ljubunčić Mesud
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
1,200.00
Orahovčić Asim
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
2,000.00
Fejzić Samir
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
3,750
Bilić Mladen
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
1,305.00
Ahmić Amira
Tešanj
A/1-1
F/1-1
627.20
Ahmić Amira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
514.40
Ahmić Amira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
438.40
Ahmić Amira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
748.80
Sinanović Ermina
Kalesija
Odluka
E/6.1.
800.00
Živković Pave Marijan
Orašje
A/2-5
F/1-1
2,341.50
Živković Marijan
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
3,967.50
Vukojević Milena
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Haskić Elvir
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Mamela Muamera
Breza
član 23
E/7
BABALUK VEJSIL
Kiseljak
član 32
A/2-1-3
800.00
1,800.00
Sirčić Husein
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
Kovačević Rasim
Gračanica
Odluka
E/6.1.
500.00
800.00
Gabela Hifzo
Jablanica
Odluka
E/6.1.
Alaim Rasim
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
960.00
Refik Pedljić
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
339.04
Refik Pedljić
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
327.68
Refik Pedljić
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
353.44
Pedljić Refik
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
187.68
Pedljić Refik
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
388.32
Pedljić Refik
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
176.80
BURKIĆ SAFET
Livno
A/1-10
A/2-2-5
3,000.00
Burkić Safet
Livno
član 32
A/2-1-3
2,250.00
206
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Fejzić Hasan
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Subašić Kemal
Hadžići
A/1-1
F/1-1
2,565
192.32
Subašić Kemal
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
263.20
Subašić Kemal
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
520.96
Subašić Kemal
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Čemer Hikmet
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
80.96
900.00
Brkić Emsud
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
BRKIĆ EMSUD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
87.36
Vilić Zijo
Ilidža
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Kožulj Velimir
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
500.00
Ilić Ivan
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
975.00
NUHANOVIĆ SEAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
Nuhanović Sead
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
432.16
1,500.00
Nuhanović Sead
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
150.00
NUHANOVIĆ SEAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
520.64
NUHANOVIĆ SEAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
213.44
NUHANOVIĆ SEAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
157.12
Mujdanović Mevludin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
290.48
Vrebac Silvana
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
VUKALIĆ ESMIRA (KASIM)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
673.76
VUKALIĆ ESMIRA (KASIM)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
328.80
VUKALIĆ ESMIRA (KASIM)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
654.56
VUKALIĆ ESMIRA (KASIM)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
296.80
VUKALIĆ ESMIRA (KASIM)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
Ruvić Nermin
Maglaj
B/1-5.
F/1-1
1,700.00
367.20
800.00
Čule Dragan
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Balhođić Mirsada
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
451.12
Balhođić Mirsada
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
481.36
Balhođić Mirsada
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
407.28
Balhođić Mirsada
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
109.28
Kopić Zihnija
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Bašić Mihret
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
MALKOČ ENES
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
821.60
Malkoč Enes
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
900.00
MALKOČ ENES
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
837.44
MALKOČ ENES
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
712.00
207
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MALKOČ ENES
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
162.24
MALKOČ ENES
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
622.40
MALKOČ ENES
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
178.24
Mešić Muharema/Muris
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
244.32
Mešić Muharema
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
Čuljak Andrija
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
243.60
Čuljak Andrija
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
10,259.40
Karić Faruk
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Jašarević Nihad
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
JAŠAREVIĆ NIHAD
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Arežina Petar
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
1,000.00
ISAKOVIĆ ŠEFKET
Bužim
A/1-1
F/1-1
403.68
ISAKOVIĆ ŠEFKET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
286.08
389.76
7,078.30
ISAKOVIĆ ŠEFKET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
ISAKOVIĆ ŠEFKET
Bužim
član 29.
A/2-1-1
80.32
ISAKOVIĆ ŠEFKET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
331.52
NURKIĆ MUHAREM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
262.24
NURKIĆ MUHAREM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
265.76
NURKIĆ MUHAREM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
87.36
MEHINA HAJRIJA
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
275.20
MEHINA HAJRIJA
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
333.12
Mehmedović Azra
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
100.00
Mehmedović Azra
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Musa Gordana
Ljubuški
član 23
E/7
80.32
800.00
DIVLJANOVIĆ SAMIRA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
243.36
DIVLJANOVIĆ SAMIRA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
DIVLJANOVIĆ SAMIRA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
248.32
Poško Mersiha
Jajce
Odluka
E/6.1.
500.00
800.00
Bulić Amel
Kiseljak
član 23
E/7
MERDANOVIĆ EMIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Mate Bilić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Petrović Marinko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Ramić Đulsa
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Jurić Mara
Konjic
član 23
E/7
800.00
Hadžihajdarević Adem
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
208
80.00
800.00
1,297.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ante Mijoč
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
HUSKIĆ MUSTAFA
Cazin
A/1-1
F/1-1
500.00
976.32
Huskić Mustafa
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
HUSKIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
786.88
HUSKIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,023.36
HUSKIĆ MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
276.32
HUSKIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
751.20
HUSKIĆ MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
262.24
Rožnjaković Ramo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
136.32
253.76
Rožnjaković Ramo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Rožnjaković Ramo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
90.40
Marić Milorad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
350.16
148.16
Marić Milorad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Marić Milorad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
MILJKOVIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
81.52
426.08
MILJKOVIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
285.92
MILJKOVIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
124.96
MILJKOVIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
MILJKOVIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Soldo Ivan
Čitluk
član 23
E/7
800.00
524.48
80.80
HUKIĆ MEJRA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
HUKIĆ MEJRA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
487.68
HUKIĆ MEJRA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
516.00
HUKIĆ MEJRA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
280.48
Duvnjak Marinko
Glamoč
A/1-1
F/1-1
426.88
319.68
Duvnjak Marinko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
Duvnjak Marinko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
350.72
Duvnjak Marinko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
443.52
Duvnjak Marinko
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Duvnjak Marinko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
152.96
Duvnjak Marinko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
117.12
Ćatić Eleonora
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
HANDŽIĆ ZILKO
Kreševo
član 32
A/2-1-3
900.00
ČOSIĆ ZURIJETA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
395.84
ČOSIĆ ZURIJETA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
289.28
Rubanović Ismedina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
80.32
209
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ibrahimović Adil
Gračanica
Odluka
E/6.1.
500.00
ŠEHIĆ REĐO
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
247.04
Numanović Taib
Gradačac
član 23
E/7
Karahasanović Zuhdija
Srebrenik
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,065.00
RAMIĆ TAHIRA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
286.88
RAMIĆ TAHIRA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
311.84
471.00
Joldić Vahid
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
Brkić Ivo
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
600.00
KURBEGOVIĆ HAMDIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
315.76
KURBEGOVIĆ HAMDIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
99.20
KURBEGOVIĆ HAMDIJA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
268.64
Stipić Bože
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Željka Dujak
Zenica
član 23
E/7
800.00
Ajeti Seada
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Ereš Marica
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Kadić Muhamed
Hadžići
A/2-9.
A/1-1-4.
600.00
Mate Pavlović
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Pavlović Mate
Ljubuški
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Huskić Vahida
Gradačac
A/2-8
F/1-1
552.70
DERVIĆ HAZIM
Bužim
A/1-1
F/1-1
446.88
DERVIĆ HAZIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
473.28
DERVIĆ HAZIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
399.36
DERVIĆ HAZIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
196.64
DERVIĆ HAZIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
552.48
DERVIĆ HAZIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
259.68
Keren Hajrudin
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
262.40
Keren Hajrudin
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
247.68
Keren Hajrudin
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
160.00
Keren Hajrudin
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
353.12
Keren Hajrudin
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
117.20
Keren Hajrudin
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
DEDIĆ SEAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
89.60
407.84
DEDIĆ SEAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
453.60
DEDIĆ SEAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
528.00
DEDIĆ SEAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
159.52
DEDIĆ SEAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
342.24
210
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DEDIĆ SEAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
224.00
Sijamija Emir
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
500.00
Šabić Hasan
Travnik
A/1-1
F/1-1
256.64
Šabić Hasan
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
278.40
Šabić Hasan
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
300.24
Šabić Hasan
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
2,790.00
107.84
Šabić Hasan
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Šabić Hasan
Travnik
član 29.
A/2-1-1
84.24
Prgić Drago
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Prgić Drago
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
890.00
Mulić Safer
Živinice
član 32
A/2-1-3
1,350.00
DURAKOVIĆ IZET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
127.20
DURAKOVIĆ IZET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
115.20
DURAKOVIĆ IZET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
126.72
Mujkić Admir
Gračanica
A/1-1
F/1-1
255.36
Mujkić Admir
Gračanica
član 30
A/2-1-2
1,500.00
1,095.00
Prijić Slobodan
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
Martinović Marin
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
BEGIĆ MIRELA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
104.48
BEGIĆ MIRELA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
96.96
Đerzić Sabira
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
256.48
Đerzić Sabira
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
307.36
Čubela Tomislav
Kreševo
član 23
E/7
800.00
Kozić Amar
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Klico Kenan
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Miličević Meri
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
MULAOMEROVIĆ HAZIM
Gradačac
A/1-1
F/1-1
2,265.44
MULAOMEROVIĆ HAZIM
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
2,823.52
MULAOMEROVIĆ HAZIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
2,516.96
MULAOMEROVIĆ HAZIM
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
724.00
Mulaomerović Hazim
Gradačac
član 32
A/2-1-3
1,800.00
MULAOMEROVIĆ HAZIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
2,515.20
MULAOMEROVIĆ HAZIM
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
631.52
Halilović Latif
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Seferović Hasan
Tomislavgrad
A/1-5
A/2-1-2
211
1,500.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Seferović Hasan
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
7,200.00
Jusić Bego
Čelić
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Jusić Bego
Čelić
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Jusić Bego
Čelić
član 30
A/2-1-2
3,000.00
Kopić Jose Marko
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,824.00
Kopić Marko
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
3,115.50
Abdić Sebiha
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Vukadin Ivan
Livno
A/1-1
F/1-1
303.84
Vukadin Ivan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
358.56
Vukadin Ivan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
424.64
VUKADIN IVAN
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Kovačević Jelena
Kakanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Šošić Alikavaz
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
Šošić Alikavaz
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
254.72
Šošić Alikavaz
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
400.00
Šošić Alikavaz
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
581.12
Šošić Alikavaz
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
784.48
Šošić Alikavaz
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
279.20
Šošić Alikavaz
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
188.80
Smajović Sead
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Ćizmić Nijaz
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
Klinić Šefika
Vogošća
član 23
E/7
800.00
Isaković Esveda
Glamoč
A/1-1
F/1-1
451.52
Isaković Esveda
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
701.76
Isaković Esveda
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
490.40
Isaković Esveda
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
795.68
Isaković Esveda
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
281.44
Isaković Esveda
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
189.92
Čosić Herman
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
Varenikić Halil
Jajce
Odluka
E/6.1.
500.00
Kozina Dušan
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
6,117.90
212
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kozina Dušan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
2,264.50
Bošković Boro
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
1,200.00
BEŠIREVIĆ SADO (MURAT)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
362.08
BEŠIREVIĆ SADO (MURAT)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
421.60
BEŠIREVIĆ SADO (MURAT)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
284.64
BEŠIREVIĆ SADO (MURAT)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
175.36
Beširević Sade
Sanski Most
A/1-10
A/2-2-5
1,425.00
BEŠIREVIĆ SADO (MURAT)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
536.48
BEŠIREVIĆ SADO (MURAT)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
100.48
Skopljak Agan
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
470.40
Sofić Tufik
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
257.28
122.08
Sofić Tufik
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Sofić Tufik
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Mekanović Omer
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Kasumović Hatiđa
Travnik
član 29.
A/2-1-1
87.52
Geko Nurka
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
264.80
Geko Nurka
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
350.40
Geko Nurka
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
309.28
Geko Nurka
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
115.68
Geko Nurka
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
133.60
KADRIĆ ELVEDIN
Travnik
A/1-1
F/1-1
288.16
86.24
468.90
KADRIĆ ELVEDIN
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
352.00
Budimir Mila
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
249.44
Džihanović Nusret
Kalesija
Odluka
E/6.1.
ČUTURIĆ ANĐELKO
Fojnica
A/1-5
A/2-1-2
500.00
1,800.00
Hajder Sabahudin
Jajce
Odluka
E/6.1.
CRNKIĆ BEŠIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
800.00
886.88
CRNKIĆ BEŠIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
377.44
CRNKIĆ BEŠIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
170.72
CRNKIĆ BEŠIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
672.48
CRNKIĆ BEŠIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
125.92
Vujičević Darijo
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
213
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
TOPALOVIĆ EDIN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
TOPALOVIĆ EDIN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
1,753.60
647.68
TOPALOVIĆ EDIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,490.24
TOPALOVIĆ EDIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,097.12
Kišija Čamil
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
Kišija Čamil
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
245.28
Kišija Čamil
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
Kišija Čamil
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
249.28
800.00
Topalović Bojan
Novi Travnik
član 23
E/7
MELKIĆ EDIN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MELKIĆ EDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
56.00
200.00
MELKIĆ EDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
210.08
MELKIĆ EDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
108.00
Skopljak Agan
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
470.40
Omeragić Alaga
Srebrenik
član 23
E/7
800.00
Germić Ahmo
Srebrenik
A/1-10
A/2-2-5
465.00
Germić Ahmo
Srebrenik
A/1-10
A/2-2-5
960.00
800.00
Đerić Đorđo
Kladanj
Odluka
E/6.1.
Kadrić Fikret
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
500.00
Lupčević Vejsil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
328.88
Lupčević Vejsil
Travnik
A/1-1
F/1-1
321.12
Lupčević Vejsil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
517.84
Lupčević Vejsil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
519.68
Lupčević Vejsil
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,095.00
125.12
Lupčević Vejsil
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Lupčević Vejsil
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Muhić Himzo
Zavidovići
član 23
E/7
86.80
800.00
Ganić Hajrija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
308.64
Ganić Hajrija
Travnik
A/1-1
F/1-1
350.72
Ganić Hajrija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
125.44
Ganić Hajrija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
120.08
DRAŽETIĆ FRANKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
680.32
DRAŽETIĆ FRANKA
Jajce
A/1-1
F/1-1
571.36
DRAŽETIĆ FRANKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
949.28
DRAŽETIĆ FRANKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
1,553.28
DRAŽETIĆ FRANKA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
266.72
214
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DRAŽETIĆ FRANKA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
275.52
Gasal Šaćir
Travnik
član 29.
A/2-1-1
92.64
Gasal Šaćir
Travnik
član 29.
A/2-1-1
MUHERINA HAĐIJA
Ključ
A/1-1
F/1-1
82.16
329.76
MUHERINA HAĐIJA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
340.80
MUHERINA HAĐIJA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
294.56
Majetić Nerzija
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Zelenika Radoslav
Široki Brijeg
A/1-10
A/2-2-5
1,080.00
Janjić Frano
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
700.00
Ikanović Đulka
Banovići
A/1-1
F/1-1
274.56
Iveljić Ivica
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Milan Šimić
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
1,094.72
Milan Šimić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,176.80
Milan Šimić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
704.80
Milan Šimić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,118.56
ŠIMIĆ MILAN
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Milan Šimić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
317.44
Milan Šimić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
214.40
ŠEKELJA BLAŽ
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Šekelja Blaž
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
274.24
Šekelja Blaž
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
264.48
Brkić Pavao
Ljubuški
član 23
E/7
Vincetić Jose Marija
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,711.50
800.00
1,140.00
Rujević Slavko
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
Kasalo Božana
Livno
Odluka
E/6.1.
800.00
Ivanko Veselko
Jablanica
A/2-9.
A/1-1-4.
550.00
Ivanko Veselko
Jablanica
Javni poziv
D/1-1
Vidačković Dinko
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Čolak Jasna
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
1,000.00
Kolar Vlatko
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
Milak Edin
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
706.24
Milak Edin
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
611.36
Milak Edin
Livno
član 29.
A/2-1-1
153.76
Milak Edin
Livno
član 29.
A/2-1-1
171.52
BABIĆ RISTO
Glamoč
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Belenzada Aćim
Glamoč
A/1-1
F/1-1
270.40
215
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Belenzada Aćim
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
321.28
Belenzada Aćim
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
398.56
Belenzada Aćim
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Belenzada Aćim
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
104.00
Pranjga Nejir
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Mlakić Zdravko
Novi Travnik
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Imamović Remzo
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Seferović Feriz
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
350.24
Seferović Feriz
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
526.08
Seferović Feriz
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
536.96
Seferović Feriz
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
411.68
Seferović Feriz
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
126.40
Seferović Feriz
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
134.88
Muminović Mirsada
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
364.16
Muminović Mirsada
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
Muminović Mirsada
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
81.44
Muminović Mirsada
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
IBRADŽIĆ FERID (ŠERIF)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
81.28
266.72
IBRADŽIĆ FERID (ŠERIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
353.92
IBRADŽIĆ FERID (ŠERIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
394.40
IBRADŽIĆ FERID (ŠERIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
278.24
Dolić Osman
Cazin
A/2-8
F/1-1
503.05
Džinalić Eniz
Visoko
član 23
E/7
800.00
Tučić Hebiba
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Vidović Frano
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Pašalić Katica
Kupres
član 32
A/2-1-3
900.00
Melić Ibrahim
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Rošić Arif
Cazin
A/2-8
F/1-1
1,017.00
Pašić Mugdim
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
GORETIĆ BEKIR
Bihać
A/1-1
F/1-1
1,015.84
GORETIĆ BEKIR
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,069.28
GORETIĆ BEKIR
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
992.32
GORETIĆ BEKIR
Bihać
član 29.
A/2-1-1
316.96
216
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
GORETIĆ BEKIR
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
GORETIĆ BEKIR
Bihać
član 29.
A/2-1-1
1,160.96
238.56
Macanović Safeta
Cazin
A/2-8
F/1-1
416.45
Barun Anđelko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
364.48
Barun Anđelko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
310.24
Barun Anđelko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
277.44
Rujanac Salih
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
240.32
Rujanac Salih
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
Rujanac Salih
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
249.76
Tahirović Hajrudin
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
JAPIĆ SAMIR (MUSTAFA)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
160.64
Šeljmo Sedina
Tešanj
A/1-1
F/1-1
260.96
Šeljmo Sedina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
348.48
Šeljmo Sedina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
535.84
Šeljmo Sedina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
270.08
Zahirović Mehmed
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Mujkanović Almir
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
Šehić Mevludin
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
578.60
1,500.00
Šehić Mevludin
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
Babić Slađana
Vitez
član 23
E/7
Srdić Rajko
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
2,205.00
Srdić Rajko
Glamoč
B/1-3
E/6.1.
5,175.00
Sekulić Vidosav
Tuzla
član 23
E/7
800.00
BABIĆ MIRSAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
291.52
800.00
BABIĆ MIRSAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
249.76
BABIĆ MIRSAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
117.44
BABIĆ MIRSAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
140.64
MUSTEDANAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
462.24
MUSTEDANAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
844.80
MUSTEDANAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
295.20
MUSTEDANAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
208.96
MUSTEDANAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
608.16
MUSTEDANAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
179.20
Ajanović Amina
Zenica
član 23
E/7
800.00
Odobašić Larisa
Zenica
član 23
E/7
800.00
Enver Ribo
Kupres
A/1-3
F/1-1
252.00
217
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kraljević Jure
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Papić Ljuba
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
800.00
387.04
Papić Ljuba
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
354.72
Šehić Fadil
Hadžići
A/1-1
F/1-1
122.24
Šehić Fadil
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
402.30
Kajtazović Ismaila
Cazin
A/2-8
F/1-1
M.Halilović Hasib
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Klopić Alija
Živinice
Odluka
E/6.1.
500.00
Šarić Stipan
Livno
A/1-1
F/1-1
1,250.72
Šarić Stipan
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,585.28
Šarić Stipan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,314.40
Šarić Stipan
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,576.16
Šarić Stipan
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
383.52
Šarić Stipan
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
432.80
Bagarić Ivan
Jajce
A/1-10
A/2-2-5
2,700.00
Mišković Drago
Vitez
član 23
E/7
800.00
Milan Jukić
Posušje
Odluka
E/6.1.
500.00
LEHIĆ ADILA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
257.92
LEHIĆ ADILA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
90.24
LEHIĆ ADILA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
93.44
Bilić Anica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
254.08
Bilić Anica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
250.08
DELIĆ REŠID
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
247.20
Ribo Enver
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
2,730.00
Nasić Kemija
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
2,880.00
Musafagić Nazif
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
3,536.00
REKIĆ AJIŠA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
252.96
Subašić Junuz
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
AJDANOVIĆ ISMET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Hasančević Muhidin
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
272.16
Hasančević Muhidin
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
249.12
Hasančević Muhidin
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
113.28
Hasančević Muhidin
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
900.00
Hasančević Muhidin
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
413.12
Hasančević Muhidin
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
80.32
REDŽIĆ MEHMED
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
218
51.36
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
REDŽIĆ MEHMED
Jajce
A/1-1
F/1-1
296.32
REDŽIĆ MEHMED
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
270.88
Selimović Hamo
Bihać
B/1-7
E/6.1.
4,200.00
BEHRIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
1,338.88
BEHRIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,426.56
BEHRIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,128.80
BEHRIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
518.56
BEHRIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,257.92
BEHRIĆ ZEMINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
512.16
Mihaljević Zorica
Livno
A/1-1
F/1-1
273.28
Mihaljević Zorica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Tomas Boro
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
1,977.70
Martinović Marka Ivo
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,672.50
Martinović Ivo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
4,512.00
Šakić Suad
Travnik
A/2-8
F/1-1
2,819.00
Šakić Suad
Travnik
Odluka
E/6.1.
Čalić Frano
Usora
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
800.00
Čuljak Ivica
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,475.10
Makić Nisveta
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MAKIĆ NISVETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
MAKIĆ NISVETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
97.60
MAKIĆ NISVETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
101.28
207.20
240.48
78.40
MAKIĆ NISVETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
MAKIĆ NISVETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Raguž Miro
Stolac
Odluka
E/6.1.
Fejzić Nezir
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
5,505
KEŠKO NESIB
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
338.88
88.00
800.00
KEŠKO NESIB
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
330.56
Matić Draško
Drvar
Odluka
E/6.1.
500.00
243.04
IBRAHIMOVIĆ SELIM
Gradačac
A/1-1
F/1-1
IBRAHIMOVIĆ SELIM
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
341.12
IBRAHIMOVIĆ SELIM
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
117.60
280.80
IBRAHIMOVIĆ SELIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
IBRAHIMOVIĆ SELIM
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
81.92
Malanović Mevludin
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,530.00
Hadžić Redžo
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
219
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HADŽIĆ REDŽO (REDŽEP)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
429.12
HADŽIĆ REDŽO (REDŽEP)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
266.40
HADŽIĆ REDŽO (REDŽEP)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
198.72
HADŽIĆ REDŽO (REDŽEP)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
692.16
180.80
HADŽIĆ REDŽO (REDŽEP)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
ČAUŠEVIĆ SENAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Dumančić Vjekoslav
Vitez
član 23
E/7
99.36
800.00
RAMIĆ ENES
Travnik
A/1-1
F/1-1
412.64
RAMIĆ ENES
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
380.96
Ramić Enes
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,440.00
Palić Selvedina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
118.88
Palić Selvedina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
107.36
Šahinović Mirza
Visoko
član 23
E/7
800.00
Majić Josipa
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Azemović Armin
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Pero Mikulić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Silajdžija Asim
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Šabanović Enver
Goražde
Odluka
E/6.1.
1,125
800.00
Ibrahimović Bajro
Ilidža
Odluka
E/6.1.
Šehić Refik
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
6,000.00
800.00
Šehić Refik
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Žuža Jelica
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
Mehić Havka
Gradačac
A/2-5
F/1-1
589.50
Mehić Havka
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
690.00
Hopić Osman
Doboj-Jug
Odluka
E/6.1.
800.00
750.00
Kobaš Ivo
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
UNKIĆ ZEJNA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
424.32
UNKIĆ ZEJNA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
398.88
800.00
Čolaković Mirsad
Konjic
Odluka
E/6.1.
SUŠIĆ SULEJMAN
Bihać
A/1-1
F/1-1
429.44
SUŠIĆ SULEJMAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
749.28
412.16
SUŠIĆ SULEJMAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
SUŠIĆ SULEJMAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
127.84
SUŠIĆ SULEJMAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
628.96
SUŠIĆ SULEJMAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
172.80
220
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
RUŽA DRMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
336.16
RUŽA DRMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
281.76
331.52
RUŽA DRMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
RUŽA DRMIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
82.56
Peci Aslan
Ilidža
A/1-10
A/2-2-5
915.00
DIZDAREVIĆ MEHRISAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
242.40
DIZDAREVIĆ MEHRISAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
302.88
DIZDAREVIĆ MEHRISAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
110.24
DIZDAREVIĆ MEHRISAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
496.64
DIZDAREVIĆ MEHRISAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Kamberović Bajro
Živinice
A/2-8
F/1-1
93.44
546.00
Vrdoljak Ivica
Livno
A/1-1
F/1-1
391.68
Vrdoljak Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
448.32
Vrdoljak Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
531.68
Vrdoljak Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
395.36
VUKOVIĆ OSMAN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
991.20
VUKOVIĆ OSMAN
Jajce
A/1-1
F/1-1
448.16
VUKOVIĆ OSMAN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
VUKOVIĆ OSMAN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
690.72
VUKOVIĆ OSMAN
Jajce
član 29.
A/2-1-1
168.32
1,024.00
VUKOVIĆ OSMAN
Jajce
član 29.
A/2-1-1
133.12
Duranović Senad
Jajce
Odluka
E/6.1.
500.00
Živković Dragan
Orašje
A/1-7
F/1-1
Živković Dragan
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
15,455.00
Živković Dragan
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
3,120.00
Živković Dragan
Orašje
članak 38.
A/2-3-6
5,500.00
Lovrić Ivo
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
4,605.00
Alibegović Derviš
Konjic
član 23
E/7
BAJRIĆ MIDHAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,913.76
Bajrić Midhad
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
BAJRIĆ MIDHAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
3,759.36
BAJRIĆ MIDHAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,203.52
BAJRIĆ MIDHAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
1,253.92
BAJRIĆ MIDHAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
4,169.60
Bajrić Midhad
Cazin
član 30
A/2-1-2
1,500.00
BAJRIĆ MIDHAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
1,283.04
221
1,705.00
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dragaš Nemanja
Drvar
Odluka
E/6.1.
Efendić (Ramo)Zajko
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
500.00
Anić Violeta
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Emić Kemal
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
Maksumić Halil
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
MUHERINA AJIZ
Ključ
A/1-1
F/1-1
555.84
MUHERINA AJIZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
305.44
4,170
800.00
3,000.00
800.00
MUHERINA AJIZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
378.72
MUHERINA AJIZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
172.96
MUHERINA AJIZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
523.36
MUHERINA AJIZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
150.08
Hodžić Mehić Ramiz
Odžak
A/1-1
F/1-1
346.08
HodŽić Mehić Ramiz
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
529.28
900.00
Hodžić Mehić Ramiz
Odžak
član 32
A/2-1-3
Hodžić Mehić Ramiz
Odžak
član 29.
A/2-1-1
135.68
Hodžić Mehić Ramiz
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
468.80
Hodžić Mehić Ramiz
Odžak
član 29.
A/2-1-1
162.88
Boškailo Halil
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
2,025.00
Kovač Ramiz
Kakanj
Odluka
E/6.1.
Hajro Uzejr
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
Pekić Mladen
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Guberac Marko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
Mihaljević Jure
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
425.28
Mihaljević Jure
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
383.04
Mihaljević Jure
Livno
član 29.
A/2-1-1
159.84
BAJRAMOVIĆ OSMAN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
308.32
430.08
BAJRAMOVIĆ OSMAN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
Husanović Ramiz
Zavidovići
A/1-10
A/2-2-5
Crnalić Ahmet
Grad Mostar
član 23
E/7
500.00
4,500.00
1,500
800.00
Husić Mujo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Pruzan Emin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,590.00
255.76
Pruzan Emin
Travnik
A/1-1
F/1-1
331.44
Pruzan Emin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
508.72
Pruzan Emin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
614.16
Pruzan Emin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
138.88
Pruzan Emin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
106.48
222
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Alkić Mehmed
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Alkić Mehmed
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
302.32
248.08
Alkić Mehmed
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
137.20
Alkić Mehmed
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
126.80
Alajbegović Fadil
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Kasumović Smail (Nisveta)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
629.76
Kasumović Smail (Nisveta)
Travnik
A/1-1
F/1-1
583.20
Kasumović Smail (Nisveta)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
842.24
Kasumović Smail (Nisveta)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
684.96
Kasumović Smail (Nisveta)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
163.04
Kasumović Smail (Nisveta)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
116.64
800.00
Redžić Riza
Cazin
Odluka
E/6.1.
Bistrović Zlatka
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Marinko Škegro
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
ĆATIĆ KASIM
Lukavac
A/1-1
F/1-1
Ćatić Kasim
Lukavac
A/1-10
A/2-2-5
245.12
Trešnjo Muharem
Hadžići
član 32
A/2-1-3
900.00
Čvorak Enes
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
1,500.00
Bungurać Mahmut
Donji Vakuf
Član 23
E/7
800.00
Selava Zahid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
463.20
444.48
Selava Zahid
Travnik
A/1-1
F/1-1
Selava Zahid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
85.60
Špionjak Marko
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
850.00
ATLAGIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
492.64
ATLAGIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
648.32
ATLAGIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
552.48
ATLAGIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
161.60
ATLAGIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
617.12
ATLAGIĆ MIRA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
152.32
Šarić Faik
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
299.36
Solak Meho
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
223
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Osmanbegović Šefik
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Osmanbegović Šefik
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
293.20
294.16
Osmanbegović Šefik
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
400.24
Osmanbegović Šefik
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
133.76
Osmanbegović Šefik
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
272.00
Osmanbegović Šefik
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
97.68
KAMETOVIĆ TIFUNA
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
296.80
KAMETOVIĆ TIFUNA
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
KAMETOVIĆ TIFUNA
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
272.64
Halilović Suvada
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
Halilović Suvada
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
250.72
Đulović Mujo
Donji Vakuf
A/1-10
A/2-2-5
1,095.00
Sulejmanagić Sifet
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
361.20
Starćević Fatima
Tešanj
A/1-1
F/1-1
308.16
Starćević Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
274.72
Starćević Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
326.08
Starćević Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
259.20
Čičko Esma
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
330.72
Čičko Esma
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
Halilović Omer
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Bašić Bakir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
252.24
Bašić Bakir
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
245.44
Bašić Bakir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
251.60
Bašić Bakir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
82.56
Bašić Bakir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
90.40
Marić Meho
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
2,175.00
Fuško Zijaf
Travnik
A/1-1
F/1-1
280.16
Fuško Zijaf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
Fuško Zijaf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
288.64
Fuško Zijaf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Fuško Zijaf
Travnik
član 29.
A/2-1-1
122.88
Fuško Zijaf
Travnik
član 29.
A/2-1-1
112.32
1,500.00
Šahman Munib
Jajce
A/1-5
A/2-1-2
HATIĆ HUSEIN (HASAN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
660.32
HATIĆ HUSEIN (HASAN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
273.92
HATIĆ HUSEIN (HASAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
111.52
224
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čeliković Zekerijah
Teočak
Odluka
E/6.1.
800.00
Bajrić Fahrudin
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
4,800.00
Lučić Marko
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
HODŽIĆ SALKO
Ključ
član 29.
A/2-1-1
311.84
HODŽIĆ SALKO
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
497.12
HODŽIĆ SALKO
Ključ
član 29.
A/2-1-1
264.80
Ćehić Mesud
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Ćehić Mesud
Bosanska Krupa
Član 14.
A/1-1-1.
1,500.00
400.00
Ćehić Mesud
Bosanska Krupa
Član 16.
A/1-1-1a
ĆEHIĆ MESUD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
98.56
Ćehić Mesud
Bosanska Krupa
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Ćehić Mesud
Bosanska Krupa
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Silić Ismet
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
Mezit Ekrem
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Ćutuk Nikica
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,426.40
Dilaver Salih
Zenica
B/1-5.
F/1-1
6,120.00
Tale Ugarak
Kupres
A/1-1
F/1-1
Ugarak Tale
Kupres
Član 14.
A/1-1-1.
452.48
3,250.00
Tale Ugarak
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
282.40
UGARAK TALE
Kupres
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Tale Ugarak
Kupres
član 29.
A/2-1-1
318.08
Tale Ugarak
Kupres
član 29.
A/2-1-1
243.84
Smajić Mirsada
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
319.00
KAJTEZOVIĆ FADILA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
1,326.08
KAJTEZOVIĆ FADILA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,468.32
KAJTEZOVIĆ FADILA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
854.72
KAJTEZOVIĆ FADILA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
362.72
KAJTEZOVIĆ FADILA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,086.08
KAJTEZOVIĆ FADILA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
428.64
Spahić Nijaz
Gračanica
Odluka
E/6.1.
500.00
Subašić Sejad
Konjic
A/2-7
F/1-1
1,800.00
Subašić Sejad
Konjic
A/2-8
F/1-1
1,500.00
Subašić Sejad
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
2,350.60
Bejzić Husein
Maglaj
član 23
E/7
800.00
Kutlić Mato
Usora
član 23
E/7
800.00
225
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kutlić Mato
Usora
Odluka
E/6.1.
800.00
SALKO DILAVER
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
727.36
SALKO DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
405.44
SALKO DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
715.20
SALKO DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
469.76
SALKO DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
226.08
SALKO DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
213.28
Trako Halid
Visoko
član 23
E/7
800.00
AVDIĆ MEVLUDIN
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
MURTIĆ FATIMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
314.40
MURTIĆ FATIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
244.96
Leko Zoran
Grude
A/2-6
F/1-1
405.00
Mujak Kemal
Konjic
A/2-7
F/1-1
1,000.00
Mujak Kemal
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,000.00
Krdžić Ramo
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
753.00
Bajrić Aljo
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
780.00
8,100.00
Pandža Martin
Grad Mostar
član 32
A/2-1-3
Hamzić Amir
Kalesija
Odluka
E/6.1.
Beganović Azrudin
Čelić
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
500.00
Skopljak Bahrudin
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Skopljak Bahrudin
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
85.44
Skopljak Bahrudin
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
KEŠKIĆ ŠEMSO
Bihać
A/1-1
F/1-1
355.84
83.52
Keškić Šemso
Bihać
A/1-9
A/2-1-3
900.00
KEŠKIĆ ŠEMSO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
534.24
KEŠKIĆ ŠEMSO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
587.52
KEŠKIĆ ŠEMSO
Bihać
član 29.
A/2-1-1
113.76
KEŠKIĆ ŠEMSO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
490.56
KEŠKIĆ ŠEMSO
Bihać
član 29.
A/2-1-1
SULJANOVIĆ SUAD
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
284.96
425.92
98.56
SULJANOVIĆ SUAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
SULJANOVIĆ SUAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
364.32
SULJANOVIĆ SUAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
207.20
SULJANOVIĆ SUAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
615.20
SULJANOVIĆ SUAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
127.68
SIVIĆ ALMIRA
Cazin
A/1-1
F/1-1
251.84
226
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
SIVIĆ ALMIRA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
430.88
SIVIĆ ALMIRA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
113.44
346.08
SIVIĆ ALMIRA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
SIVIĆ ALMIRA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Beganović Rahmane
Cazin
A/2-8
F/1-1
93.28
208.85
Gašparević Zlatko
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Jurić Marko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,080.00
850.00
Guberac Dragan
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
1,980.00
Omerović Sejo
Konjic
A/2-7
F/1-1
1,200.00
Omerović Sejo
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,000.00
Pamić Nihad
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
2,055.00
Ramić Munevera
Živinice
A/2-8
F/1-1
Herceg Fail
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
330.10
479.68
Herceg Fail
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
441.60
Herceg Fail
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,215.00
HERCEG FAIL
Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Herceg Fail
Travnik
član 29.
A/2-1-1
ISAKOVIĆ EDIN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
99.68
510.56
Isaković Edin
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
1,800.00
ISAKOVIĆ EDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
430.88
ISAKOVIĆ EDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
428.64
ISAKOVIĆ EDIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
272.64
ISAKOVIĆ EDIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
565.12
ISAKOVIĆ EDIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
226.24
Šormaz Stevan
Bosansko Grahovo
član 23
E/7
800.00
Talić Suada
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
TALIĆ SUADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
625.52
TALIĆ SUADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
606.96
TALIĆ SUADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
398.08
TALIĆ SUADA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
82.40
Zukić Huso
Čelić
član 29.
A/2-1-1
Zukić Huso
Čelić
A/1-1
F/1-1
95.68
241.12
Mehmedović Hajrudin
Gračanica
A/2-8
F/1-1
149.90
BEGIĆ MUJAGA
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,669.12
BEGIĆ MUJAGA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,194.56
227
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEGIĆ MUJAGA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
BEGIĆ MUJAGA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
2,365.92
646.24
BEGIĆ MUJAGA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,276.96
BEGIĆ MUJAGA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
578.88
BEGIĆ MUJAGA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
732.96
Bogdan Dalibor
Široki Brijeg
A/1-10
A/2-2-5
2,700.00
Imamović Nasir
Hadžići
A/1-1
F/1-1
531.20
Imamović Nasir
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
243.36
Imamović Nasir
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
389.28
Imamović Nasir
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Imamović Nasir
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Efendić Hidajet
Žepče
A/1-1
F/1-1
269.76
Omerović Mujo
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
6,120.00
MAŠIĆ ERMIN
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
MAŠIĆ ERMIN
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
HUSKIĆ RASIMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
81.28
308.00
92.80
303.04
HUSKIĆ RASIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
721.12
HUSKIĆ RASIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
489.60
HUSKIĆ RASIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
Ahmetašević Fadil
Gračanica
A/2-8
F/1-1
384.32
Ahmetašević Fadil
Gračanica
Član 19.
A/1-1-3.
Husić Elvedin
Travnik
A/1-1
F/1-1
421.12
Rubanović Alija
Travnik
A/1-1
F/1-1
245.60
463.20
22,281.00
5,193.90
Husić Elvedin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Dolamić Jusuf
Tešanj
A/1-10
A/2-2-5
Brkić Senad
Kakanj
član 23
E/7
Perković Robert
Vitez
član 23
E/7
800.00
Sinanović Edina
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
1,920
800.00
Herić Džemil
Ilijaš
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Hero Hidajet
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Husić Elvedin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
494.40
Husić Elvedin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
257.60
MEHULIĆ JASMINKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
261.76
Haseljić Neđad
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
291.68
Haseljić Neđad
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
272.64
Marić Dario
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
228
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jelić Josipa
Usora
član 23
E/7
800.00
Orenčuk Emilija
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Blagojević Đorđe
Gradačac
A/2-4
F/1-1
5,213.90
Blagojević Đorđe
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5a.
5,547.10
Berberović Amgijad
Cazin
Odluka
E/6.1.
Milišić Sulejman
Ilidža
A/1-10
A/2-2-5
500.00
1,125.00
Ćehić Hasan
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Omeradžić Meho
Bihać
A/1-5
F/1-1
3,300.00
Karić Zehra
Gračanica
A/1-1
F/1-1
241.92
Karić Zehra
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
523.68
Karić Zehra
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
301.92
Karić Zehra
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
181.76
Karić Zehra
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
558.24
Karić Zehra
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
131.20
Svrzo Fikreta
Tešanj
A/1-1
F/1-1
294.72
Svrzo Fikreta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
278.88
Svrzo Fikreta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
314.72
Svrzo Fikreta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
396.80
750.00
Ismić Ibrahim
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
Vrljičak Pero
Kiseljak
A/1-10
A/2-2-5
915.00
Zolota Hazim
Travnik
Odluka
E/6.1.
500.00
Mulaosmanović Muhamed
Ilidža
član 29.
A/2-1-1
90.40
Mulaosmanović Muhamed
Ilidža
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Pjević Sakib
Srebrenik
A/1-10
A/2-2-5
1,005.00
Rizvić Atif
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
TATAR MEHO
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Stanić Niko
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Stanić Niko
Livno
A/1-1
F/1-1
388.32
Stanić Niko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
477.44
Stanić Niko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
370.40
Stanić Niko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
561.28
Stanić Niko
Livno
član 29.
A/2-1-1
207.68
Stanić Niko
Livno
član 29.
A/2-1-1
Udvinčić Šukrija
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
130.40
5,600.00
Delić Mehmed
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
252.16
Delić Mehmed
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
250.24
229
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jozipović Ljiljana
Novi Travnik
Član 23
E/7
Skenderović Sabahudin
Novi Grad
A/1-10
A/2-2-5
800.00
KOLJIĆ FUAD
Ključ
član 29.
A/2-1-1
112.32
KOLJIĆ FUAD
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
529.76
KOLJIĆ FUAD
Ključ
član 29.
A/2-1-1
151.52
Sablja Rasim
Pale-Prača
A/1-10
A/2-2-5
780.00
1,200.00
BOTONJIĆ SAJIM
Ključ
A/1-1
F/1-1
268.48
BOTONJIĆ SAJIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
273.44
Krekić Rasim
Kladanj
B/1-5.
F/1-1
SOFTIĆ HANIFICA
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
352.96
SOFTIĆ HANIFICA
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
259.04
SOFTIĆ HANIFICA
SREBRENIK
Članak 28.
A/2-1-1
SOFTIĆ HANIFICA
SREBRENIK
član 29.
A/2-1-1
ĆATIĆ IRFET
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
1,500.00
87.52
848.16
ĆATIĆ IRFET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
334.08
ĆATIĆ IRFET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
276.16
ĆATIĆ IRFET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
301.28
Ćatić Irfet
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
ĆATIĆ IRFET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,204.48
ĆATIĆ IRFET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
217.92
DOLOVIĆ MEHO
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
298.88
245.28
Velagić Naza
Livno
A/1-1
F/1-1
Velagić Naza
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
771.68
Velagić Naza
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
247.84
Velagić Naza
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
954.88
Velagić Naza
Livno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Velagić Naza
Livno
član 29.
A/2-1-1
274.88
Velagić Naza
Livno
član 29.
A/2-1-1
224.00
ŠEHIĆ SEAD
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
549.76
ŠEHIĆ SEAD
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
289.28
Šehić Sead
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
103.20
ŠEHIĆ SEAD
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
314.88
Šehić Sead
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
81.60
JOKIĆ DUŠAN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
100.80
JOKIĆ DUŠAN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
94.96
Husnija Feriz
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
2,550.00
230
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Begović Vejsil
Visoko
B/1-5.
F/1-1
1,768.00
Begović Vejsil
Visoko
B/1-5.
F/1-1
750.00
Zahirović Mesud
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
800.00
Bašić Marinko
Tešanj
član 23
E/7
Šarčević Ivan
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
4,425.00
Bešić Ishak
Srebrenik
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Omanović Suad Halila
Čapljina
A/2-6
F/1-1
2,568.60
Omanović Suad
Čapljina
Član 22.
A/1-1-5c.
1,805.40
Padalović Zijo
Konjic
Odluka
E/6.1.
TOPIĆ MERIM
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Goruždić Nezir
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
800.00
Hasanović Zaim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
653.92
Hasanović Zaim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
617.28
749.12
Hasanović Zaim
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Hasanović Zaim
Kalesija
Član 14.
A/1-1-1.
750.00
Hasanović Zaim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
225.12
Hasanović Zaim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
641.76
Hasanović Zaim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
231.52
Pračalić Said
Jajce
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
HRNIĆ RAMIZ
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
268.80
HRNIĆ RAMIZ
Cazin
član 29.
A/2-1-1
106.88
HRNIĆ RAMIZ
Cazin
član 29.
A/2-1-1
111.20
SALKIĆ AJKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
345.92
SALKIĆ AJKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
305.28
SALKIĆ AJKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
253.92
Vidović Nada
Bosansko Grahovo
član 23
E/7
800.00
Musić Ramiz
Gračanica
A/2-8
F/1-1
137.50
Islamović Senad
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
BAŠIĆ JASMINKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
253.28
REKIĆ JASMINKA (RAMO)
Bihać
A/1-1
F/1-1
276.80
REKIĆ JASMINKA (RAMO)
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
464.96
REKIĆ JASMINKA (RAMO)
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
317.12
REKIĆ JASMINKA (RAMO)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
96.32
REKIĆ JASMINKA (RAMO)
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
352.48
Skenderović Sejida
Bihać
A/1-5
A/2-1-2
3,600.00
231
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Skenderović Sejida
Bužim
član 30
A/2-1-2
1,800.00
Bilalić Husejin
Teočak
B/1-5.
F/1-1
3,264.00
MEHMEDOVIĆ HAZIM (RAMADAN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
424.32
MEHMEDOVIĆ HAZIM (RAMADAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
142.56
MEHMEDOVIĆ HAZIM (RAMADAN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
339.52
Kozina Ivica
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Čaušević Fikra
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
279.52
ČAUŠEVIĆ FIKRA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
343.84
ČAUŠEVIĆ FIKRA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
246.88
ČAUŠEVIĆ FIKRA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
248.80
ČAUŠEVIĆ FIKRA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Bučo Samira
Livno
A/1-1
F/1-1
81.60
621.76
Bučo Samira
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
708.64
Bučo Samira
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
391.36
Bučo Samira
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
800.48
Bučo Samira
Livno
član 29.
A/2-1-1
236.64
Bučo Samira
Livno
član 29.
A/2-1-1
191.84
ORAŠČANIN HATO
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
393.60
ORAŠČANIN HATO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
358.72
ORAŠČANIN HATO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
393.28
ORAŠČANIN HATO
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
95.68
ORAŠČANIN HATO
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
91.68
Kopačević Anto
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
3,000.00
Kopačević Anto
Odžak
član 30
A/2-1-2
1,500.00
KRNJIĆ NERMINA
Novi Travnik
A/1-5
A/2-1-2
4,500.00
KRNJIĆ NERMINA
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
4,050.00
Avdagić Muhamed
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
257.60
Avdagić Muhamed
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Mraković Elvir
Ilidža
Odluka
E/6.1.
Tahirović Sabahudin
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
825.00
MUSTAFIĆ SAMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
275.84
245.12
96.96
800.00
OMERAGIĆ DŽEMAL (HAŠIM)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
OMERAGIĆ DŽEMAL (HAŠIM)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
264.00
BERONJA GORDANA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
326.24
232
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BERONJA GORDANA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
402.08
BERONJA GORDANA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
274.56
BERONJA GORDANA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
320.96
Karić Mirela
Zenica
član 23
E/7
800.00
Ković Damjan
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
975.00
Dumančić Emilija
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
4,065.00
Puljić Mirko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Kamarić Selma
Visoko
član 23
E/7
800.00
Bukmir Anica
Ljubuški
član 23
E/7
Boškailo Sule Salke
Stolac
A/2-6
F/1-1
1,827.00
800.00
Boškailo Sule
Stolac
Član 22.
A/1-1-5c.
3,414.60
Đurić Đurđijana
Breza
član 23
E/7
Vujinović Bore
Ključ
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,575.00
ANĐA PAVIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
357.92
ANĐA PAVIĆ
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
438.08
ANĐA PAVIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
ANĐA PAVIĆ
Livno
član 29.
A/2-1-1
109.44
ANĐA PAVIĆ
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
100.80
460.80
Vukoja Ferdo
Široki Brijeg
A/2-6
F/1-1
NUHANOVIĆ HASIB
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
108.80
NUHANOVIĆ HASIB
GRAČANICA
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
212.40
Suljić Abdugafar
Sapna
A/2-8
F/1-1
Spahić Đula
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Spahović Halim
Goražde
Odluka
E/6.1.
500.00
Maksimović Vidosav
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
500.00
Zahirović Muhamed
Gračanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Sinanović Semiz
Zavidovići
A/1-10
A/2-2-5
DŽAFIĆ ESAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
1,095
316.16
Džafić Esad
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
DŽAFIĆ ESAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
375.20
DŽAFIĆ ESAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
257.20
DŽAFIĆ ESAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
142.88
DŽAFIĆ ESAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
404.16
Karajbić Ahmet
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Alić Mehdin
Sapna
A/1-1
F/1-1
253.28
Čolaković Omer Ahmeta
Čapljina
A/2-6
F/1-1
2,937.60
233
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jahić Muharem
Hadžići
A/1-1
F/1-1
365.44
Jahić Muharem
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
347.20
Jahić Muharem
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
427.68
Jahić Muharem
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
156.16
Jahić Muharem
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
308.00
Jahić Muharem
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
124.00
Nožić Saja
Grad Mostar
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Delić Mujo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
331.84
Delić Mujo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
246.72
261.28
Delić Mujo
Živinice
A/1-1
F/1-1
Delić Mujo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
112.48
Delić Mujo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
394.24
Delić Mujo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Ćorluka Smilja
Grude
A/2-6
F/1-1
80.80
Suljić Sabit
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
SULJIĆ SABIT
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
387.04
SULJIĆ SABIT
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
132.16
Suljić Sabit
Bosanski Petrovac
A/1-10
A/2-2-5
5,175.00
SULJIĆ SABIT
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
352.64
1,785.60
SULJIĆ SABIT
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
127.84
Brkić Mustafa
Travnik
A/1-1
F/1-1
266.40
AHMIĆ FILDESA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
336.48
AHMIĆ FILDESA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
261.28
Kliko Čazim
Jajce
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
Hodžić Ibrahim
Gračanica
A/2-8
F/1-1
394.50
Isović Ramiz
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
Sedić Ramiz
Bosanska Krupa
Član 16.
A/1-1-1a
300.00
SEDIĆ RAMIZ
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
554.40
SEDIĆ RAMIZ
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
515.36
SEDIĆ RAMIZ
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
340.32
DURAKOVIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
437.44
DURAKOVIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
234
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠAPINA BRANKO
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
Smajić Đevad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
4,095.00
251.92
Smajić Đevad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
273.52
Smajić Đevad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
368.80
Smajić Đevad
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
128.96
Selimović Mejra
Gračanica
A/2-8
F/1-1
246.40
MEHIĆ NURFET
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
992.16
MEHIĆ NURFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,348.32
MEHIĆ NURFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,324.00
MEHIĆ NURFET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
604.48
MEHIĆ NURFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,432.64
MEHIĆ NURFET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
510.72
Ramić Suvad
Sanski Most
član 30
A/2-1-2
2,400.00
NASIĆ ASIM
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
253.28
Mehic Hamdija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
247.20
Mehic Hamdija
Travnik
A/1-1
F/1-1
310.00
Mehic Hamdija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
427.92
388.72
Mehic Hamdija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Mehic Hamdija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
94.64
Mehic Hamdija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
125.60
Ezić Vejsil
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
Lukač Božo
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Odobašić Suvad
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
Muhić Began
Živinice
Odluka
E/6.1.
1,800.00
800.00
Suljanović Mejra
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
542.40
SULJANOVIĆ MEJRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
SULJANOVIĆ MEJRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
396.64
SULJANOVIĆ MEJRA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
123.52
SULJANOVIĆ MEJRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
321.76
SULJANOVIĆ MEJRA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
107.20
800.00
Suljanović Meira
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
ŠKROBO SPOMENKA
Široki Brijeg
A/1-1
F/1-1
240.48
Mujčinović Hamed
Sapna
A/2-8
F/1-1
219.95
Lukač Džavid
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
DERVIŠIĆ ZEJNA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
2,512.64
DERVIŠIĆ ZEJNA
Jajce
A/1-1
F/1-1
2,715.36
235
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DERVIŠIĆ ZEJNA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
Dervišić Zejna
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
DERVIŠIĆ ZEJNA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
Dervišić Zejna
Donji Vakuf
Član 23
E/7
DERVIŠIĆ ZEJNA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
4,956.96
200.00
4,465.12
800.00
1,217.76
DERVIŠIĆ ZEJNA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
790.08
MUHAREMOVIĆ HALIME
Cazin
član 29.
A/2-1-1
110.88
MUHAREMOVIĆ HALIME
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Hodžić Damir
Kladanj
Odluka
E/6.1.
89.28
500.00
Hodjić Suada
Travnik
A/1-1
F/1-1
251.04
Mekić Fatka
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
437.92
Mekić Fatka
Travnik
A/1-1
F/1-1
360.00
Mekić Fatka
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
576.64
Mekić Fatka
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
487.52
MEKIĆ FATA
Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Mekić Fatka
Travnik
član 29.
A/2-1-1
136.16
Mekić Fatka
Travnik
član 29.
A/2-1-1
113.76
Bajrić Sabahudin
Bugojno
Član 19.
A/1-1-3.
7,050.00
Bajrić Sabahudin
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
4,800.00
Pandurević Mijo
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Pandurević Mijo
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
6,100.00
Zlatić Akif
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,095.00
PAJIĆ RAJIF (Husein)
Ključ
A/1-1
F/1-1
Pajić Rajif
Ključ
član 32
A/2-1-3
985.60
1,800.00
PAJIĆ RAJIF (Husein)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
978.72
PAJIĆ RAJIF (Husein)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
412.16
PAJIĆ RAJIF (Husein)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
443.52
Pajić Rajif
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
300.00
PAJIĆ RAJIF (Husein)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,404.96
PAJIĆ RAJIF (Husein)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
400.48
NESIMOVIĆ AMIR (HILMIJA)
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
96.32
NESIMOVIĆ AMIR (HILMIJA)
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
86.88
Muharemović Hašida
Cazin
A/2-8
F/1-1
Bajrektarević Samir
Bužim
A/1-10
A/2-2-5
334.75
1,560.00
SADIKOVIĆ EDINA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
Bašić Amra
Tešanj
član 23
E/7
800.00
236
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Grbovac Josip
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Hrnjičević Asmer
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Voloder Alma
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Malkočević Ermin
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Okić Mustafa
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
DELIĆ HUSE
Bihać
A/1-1
F/1-1
1,134.72
DELIĆ HUSE
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,558.08
4,480.00
DELIĆ HUSE
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
984.48
DELIĆ HUSE
Bihać
član 29.
A/2-1-1
257.44
DELIĆ HUSE
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
955.84
DELIĆ HUSE
Bihać
član 29.
A/2-1-1
157.12
Okanović Sulejman
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
Međić Salih
Zenica
član 23
E/7
800.00
Tepeluk Đuro
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
500.00
3,128.00
Tepeluk Đuro
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
600.00
Salkić Bakija
Čelić
Odluka
E/6.1.
800.00
Junuzović Mehmedalija
Čelić
B/1-5.
F/1-1
2,040.00
Junuzović Mehmedalija
Čelić
B/1-5.
F/1-1
1,824.00
Junuzović Mehmedalija
Čelić
Odluka
E/6.1.
500.00
Alilović Mate
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
KLIČIĆ ASIMA (Mehmed)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
275.68
Mustafić Alija
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
425.70
DELIĆ IBRAHIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
87.20
DELIĆ IBRAHIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
92.16
Kovačević Branko
Bosanski Petrovac
A/1-5
F/1-1
Delić Smajl
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
114.08
Delić Smajl
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
419.68
3,000.00
Delić Smajl
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
96.96
Klinac Mujo
Livno
A/1-10
A/2-2-5
465.00
Zucić Augustin
Grude
A/2-6
F/1-1
1,045.80
Ramić Mirsad
Kladanj
A/1-10
A/2-2-5
3,075.00
Lazić Kosta
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
2,450.00
KASUMOVIĆ FATIMA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.36
Dobrijević Drago
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
237
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Baotić Ivo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
994.50
ASIM DILAVER
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
837.60
ASIM DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
622.24
ASIM DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
862.72
ASIM DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
549.60
ASIM DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
206.40
ASIM DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
266.56
Obradović Ahmet
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Omerović Najfa
Sapna
A/2-8
F/1-1
Džepić Mato
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
4,200.00
290.95
Džepić Mato
Odžak
član 30
A/2-1-2
900.00
Džepić Mato
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehić Salih
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Arnautović Akif
Travnik
A/1-1
F/1-1
298.88
2,055
Arnautović Akif
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
244.00
Arnautović Akif
Travnik
član 29.
A/2-1-1
107.36
Arnautović Akif
Travnik
član 29.
A/2-1-1
80.32
HODŽIĆ ĆAMKA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
250.08
MIDŽAN HASIBA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
274.24
MIDŽAN HASIBA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
391.36
Smajić Zilha
Glamoč
A/1-1
F/1-1
Raguž Nikola
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
304.64
Raguž Nikola
Stolac
član 32
A/2-1-3
3,150.00
Kopačević Juro
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
28,000.00
Kopačević Juro
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
10,800.00
Husić Džemal
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Musić Ibro
Tuzla
Odluka
E/6.1.
500.00
2,250.00
Husić Hafa
Srebrenik
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Bošnjak Vlasta
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Suljanović Šaban
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Kljajić Hasan
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
KLJAIĆ HASAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Mujić Sejfudin
Doboj-istok
B/1-7
E/6.1.
4,950.00
Špago Halil
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
4,230.00
Petrović Jusuf
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
238
547.75
1,350.00
82.72
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sikirić Vinko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
991.04
Sikirić Vinko
Travnik
A/1-1
F/1-1
836.32
Sikirić Vinko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
763.52
Sikirić Vinko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
845.60
Sikirić Vinko
Travnik
član 29.
A/2-1-1
234.40
Sikirić Vinko
Travnik
član 29.
A/2-1-1
170.88
Sikirić Vinko
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Kožarević Juro
Odžak
B/1-5.
F/1-1
1,440.00
Kožarević Juro
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
KAZIĆ AHMO
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
1,333.28
Kazić Ahmo
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
Kazić Ahmo
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,350.00
211.00
KAZIĆ AHMO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,469.28
KAZIĆ AHMO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,453.76
KAZIĆ AHMO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
538.40
KAZIĆ AHMO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,574.08
422.40
KAZIĆ AHMO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Čajlaković Rasim
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
4,050
Topalović Ilija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
723.36
Topalović Ilija
Travnik
A/1-1
F/1-1
Topalović Ilija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
974.24
Topalović Ilija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,289.12
TOPALOVIĆ ILIJA
Travnik
član 32
A/2-1-3
1,350.00
1,195.04
Topalović Ilija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
478.72
Topalović Ilija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
368.48
800.00
Topalović Ilija
Travnik
Odluka
E/6.1.
Mihaljević Zvjezdana
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Ćizmić Husejin
Žepče
A/1-1
F/1-1
813.92
Ćizmić Husejin
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
1,140.16
Ćizmić Husejin
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
1,463.36
Ćizmić Husejin
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
1,046.56
Čizmić Husein
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Čizmić Husein
Žepče
B/1-5.
F/1-1
9,500.00
Bajrić Suad
Lukavac
A/1-5
A/2-1-2
3,300.00
Bajrić Suad
Lukavac
član 30
A/2-1-2
2,400.00
Barić Lucija
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
3,015.00
239
2,745
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Omić Nermin
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Babajić Nermin
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Mehić Ekrem
Bosanska Krupa
B/1-5.
F/1-1
1,000.00
RAMIĆ RAZIJA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
267.20
RAMIĆ RAZIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
375.52
291.04
RAMIĆ RAZIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
RAMIĆ RAZIJA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
122.08
RAMIĆ RAZIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
413.60
RAMIĆ RAZIJA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
100.32
SMLATIĆ FIKRETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
251.52
Dedić Mufida
Tešanj
A/1-1
F/1-1
465.44
Dedić Mufida
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
298.88
Dedić Mufida
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
508.16
Dedić Mufida
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
348.80
Trivunović Branko
Glamoč
A/2-7
F/1-1
3,500.00
Trivunović Branko
Glamoč
A/2-8
F/1-1
4,800.00
Trivunović Branko
Glamoč
A/1-1
F/1-1
424.00
Trivunović Branko
Glamoč
A/2-7
F/1-1
36,000.00
Trivunović Branko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
Trivunović Branko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
460.96
Trivunović Branko
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
11,100.00
Trivunović Branko
Glamoč
Član 19.
A/1-1-3.
20,970.00
Trivunović Branko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
712.96
Trivunović Branko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
156.00
733.44
Trivunović Branko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
119.04
Kelić Anđa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
265.92
Kelić Anđa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
283.20
Kelić Anđa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
324.80
Kelić Anđa
Livno
član 29.
A/2-1-1
102.40
Kurbegović Eniz
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
ŠEHIĆ NERMIN
Travnik
A/1-1
F/1-1
249.92
ŠEHIĆ NERMIN
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
408.80
ŠEHIĆ NERMIN
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
504.00
Kerić Igbala
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
290.72
Kerić Igbala
Travnik
A/1-1
F/1-1
355.68
240
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kerić Igbala
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
261.36
Kerić Igbala
Travnik
član 29.
A/2-1-1
82.16
FRMIĆ ENVER
Ključ
član 29.
A/2-1-1
84.80
FRMIĆ ENVER
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
288.48
MUJADŽIĆ MINKA
Cazin
A/1-1
F/1-1
368.16
MUJADŽIĆ MINKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
714.40
MUJADŽIĆ MINKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
440.96
MUJADŽIĆ MINKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
161.76
MUJADŽIĆ MINKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
537.92
MUJADŽIĆ MINKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
211.84
AVDIĆ SIFET
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
554.40
Avdić Sifet
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
120.00
AVDIĆ SIFET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
477.76
CIVIĆ AMIR
Cazin
A/1-1
F/1-1
828.64
748.48
CIVIĆ AMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
CIVIĆ AMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
687.04
CIVIĆ AMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
212.80
CIVIĆ AMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
741.12
CIVIĆ AMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
196.16
CIVIĆ AMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
235.05
GANIJA MUAMER
Kiseljak
član 32
A/2-1-3
900.00
Glavaš Nenad
Grad Mostar
član 23
E/7
Vidić Stjepan
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
2,460.00
800.00
Lale Radovan
Trnovo
A/2-9.
A/1-1-4.
1,850.00
Tabaković Zineta
Lukavac
B/1-5.
F/1-1
1,700.00
Hodžić Zineta
Lukavac
B/1-5.
F/1-1
1,496.00
ALIHODŽIĆ MUSTAFA
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
ALIHODŽIĆ MUSTAFA
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
94.08
Adžem Fehrat
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
750.00
118.72
BRKANOVIĆ OSMAN
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
113.44
BALTIĆ HASAN
Bužim
A/1-1
F/1-1
458.24
BALTIĆ HASAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
258.56
BALTIĆ HASAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
308.96
BALTIĆ HASAN
Bužim
član 29.
A/2-1-1
146.24
BALTIĆ HASAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
401.44
BALTIĆ HASAN
Bužim
član 29.
A/2-1-1
108.96
241
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KULANIĆ ŠABAN
Kalesija
A/1-1
F/1-1
KULANIĆ ŠABAN
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
353.92
KULANIĆ ŠABAN
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
Kulanić Šaban
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
123.68
Kulanić Šaban
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
433.76
Kulanić Šaban
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
309.92
Mujić Muharem
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
810.00
Hopić Ibrahim
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Zukić Mehmed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
488.48
Zukić Mehmed
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
498.56
292.64
Zukić Mehmed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Čajlaković Alija
Teočak
član 32
A/2-1-3
900.00
PROŠIĆ HASAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
446.88
634.40
PROŠIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
PROŠIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
486.08
PROŠIĆ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
192.00
PROŠIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
485.28
PROŠIĆ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
173.60
DREK FATIMA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
269.92
DREK FATIMA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
255.04
DREK FATIMA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
304.16
Pejković Emin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
392.00
Pejković Emin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
358.96
Majdančić Omer
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
262.40
Majdančić Omer
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
340.16
Majdančić Omer
Kalesija
A/1-1
F/1-1
249.44
Majdančić Omer
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
90.72
Majdančić Omer
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
297.12
Majdančić Omer
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Tantula Fadila
Ilidža
član 23
E/7
80.48
800.00
Jusupović Duda
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Jašić Amir
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
307.52
Jašić Amir
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
81.44
Jašić Amir
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
271.20
SUBAŠIĆ MEHMED (IBRAHIM)
Ključ
A/1-1
F/1-1
387.36
242
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
SUBAŠIĆ MEHMED (IBRAHIM)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
893.76
SUBAŠIĆ MEHMED (IBRAHIM)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
259.84
SUBAŠIĆ MEHMED (IBRAHIM)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,028.48
SUBAŠIĆ MEHMED (IBRAHIM)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
202.88
Dervišević Derviš
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
263.04
Mačković Nezir
Maglaj
A/1-1
F/1-1
Mačković Nezir
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
361.76
Mačković Nezir
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
358.88
Mačković Nezir
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
249.76
Iličković Ilija
Tuzla
član 23
E/7
800.00
500.00
Škiljo Taib
Doboj-Jug
Odluka
E/6.1.
Terzo Ramiz
Hadžići
A/1-1
F/1-1
149.28
Mehić Ramiz
Kalesija
A/1-1
F/1-1
283.04
Mehić Ramiz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
242.64
Mehić Ramiz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
325.92
Mehić Ramiz
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
186.24
Mehić Ramiz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
296.80
Mehić Ramiz
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
114.40
MARKOVIĆ FRANJO
Kreševo
Članak 39.
A/2-3-7
675.00
Merdić Mehmed
Kakanj
član 23
E/7
Velić Fikret
Bosanska Krupa
A/1-5
A/2-1-2
800.00
1,500.00
Starćević Rezija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Starćević Rezija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
744.80
882.08
Starćević Rezija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
953.92
Starćević Rezija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
740.96
Tabak Nezifa
Hadžići
A/1-1
F/1-1
121.12
Karkić Hazim
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Nuker Zineta
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Nuker Zineta
Bugojno
A/1-1
F/1-1
289.44
Nuker Zineta
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
278.56
Nuker Zineta
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
263.20
Nuker Zineta
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
95.20
Kahriman Ramo
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Barać Ana
Livno
A/1-1
F/1-1
Barać Ana
Livno
član 29.
A/2-1-1
Malanović Farid
Kupres
A/2-7
F/1-1
243
250.40
82.40
1,800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MALANOVIĆ FERID
Travnik
Članak 34.
A/2-2-4
MALANOVIĆ FARID
Travnik
Članak 34.
A/2-2-4
3,684.00
3,984.00
Malanović Farid
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
4,455.00
MALANOVIĆ FARID
Kupres
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Jojić Jovo
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
1,230.00
TOMISLAV PERKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
ZDRAVKO ŠIMUNAC
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
264.00
ADAMOVIĆ DUŠKO
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
280.64
ADAMOVIĆ DUŠKO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
419.04
ADAMOVIĆ DUŠKO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
296.16
ADAMOVIĆ DUŠKO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
344.96
Čegar Radovan
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,080.96
Čegar Radovan
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
2,070.56
ČEGAR RADOVAN
Glamoč
član 32
A/2-1-3
3,150.00
CEGAR DJURADJ RADOVAN
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
207.52
CEGAR DJURADJ RADOVAN
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
284.00
Sablje Nedjeljko
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
5,804.50
Pivić Izudin
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Mustafić Nijaz
Konjic
A/2-7
F/1-1
Mustafić Nijaz
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,000.00
Mustafić Nijaz
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,050.00
1,680
2,000.00
MASLIĆ SABIHA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
272.32
Grbić Muris
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
550.00
440.48
Seferović Vedad
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
Seferović Vedad
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
729.44
Seferović Vedad
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
579.52
Seferović Vedad
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
636.96
SEFEROVIĆ VEDAD
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Seferović Vedad
Tomislavgrad
B/1-2
F/1-1
3,882.66
Seferović Vedad
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
117.60
Seferović Vedad
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
123.36
Hodžić Hakija
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
244
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bajrić Suljo
Živinice
član 23
E/7
800.00
Vuković Senad
Zenica
član 23
E/7
800.00
800.00
Arfadžan Sabaheta
Jablanica
Odluka
E/6.1.
Penjić Nihad
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Smajilović Ševal
Jablanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Grabus Ale
Travnik
član 29.
A/2-1-1
105.60
Rahmanović Husein
Bihać
Odluka
E/6.1.
500.00
Željko Nikić
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Nedić Đure Joso
Orašje
A/2-5
F/1-1
2,977.50
Nedić Joso
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
3,424.50
Duraković Nezir
Vogošća
A/1-10
A/2-2-5
1,080.00
PERVIZ HASAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
PERVIZ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,117.92
PERVIZ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,113.92
PERVIZ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
160.96
PERVIZ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
803.20
PERVIZ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
98.24
SILIĆ AJKO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
97.92
Tabak Samir
Visoko
A/1-10
A/2-2-5
Hušidić Šerif
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
362.95
924.96
900
HUŠIDIĆ ŠERIF (ZARIF)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
2,193.92
HUŠIDIĆ ŠERIF (ZARIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
2,247.52
HUŠIDIĆ ŠERIF (ZARIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
2,300.00
HUŠIDIĆ ŠERIF (ZARIF)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
496.80
HUŠIDIĆ ŠERIF (ZARIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,451.84
516.48
HUŠIDIĆ ŠERIF (ZARIF)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Redžić Jusuf/Merhunisa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
670.24
Redžić Jusuf/Merhunisa
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
674.88
Redžić Jusuf/Merhunisa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
1,177.92
Redžić Jusuf/Merhunisa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
912.64
Redžić Jusuf/Merhunisa
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
296.32
Redžić Jusuf/Merhunisa
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
256.00
Dedić Mevludin
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
129.12
Dedić Mevludin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
431.36
Dedić Mevludin
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
86.24
Mišković Mladen
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,400.00
245
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mišković Mladen
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
ELVIRA BUKVIC
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
435.52
ELVIRA BUKVIC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
657.44
ELVIRA BUKVIC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
265.28
ELVIRA BUKVIC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
760.00
ELVIRA BUKVIC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
200.80
ELVIRA BUKVIC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
133.28
BAHIĆ MIRSADA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
303.52
BAHIĆ MIRSADA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
387.20
BAHIĆ MIRSADA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
632.00
BAHIĆ MIRSADA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
82.24
BAHIĆ MIRSADA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
157.28
BOŠNJAKOVIĆ SABAHETA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
248.32
BOŠNJAKOVIĆ SABAHETA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
105.60
BOŠNJAKOVIĆ SABAHETA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
80.64
Mekić Duda
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
244.96
PEHLIĆ FADIL
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
371.36
PEHLIĆ FADIL
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
472.32
PEHLIĆ FADIL
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
455.36
PEHLIĆ FADIL
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
208.00
PEHLIĆ FADIL
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
445.12
PEHLIĆ FADIL
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
216.32
HANDANAGIĆ ZEKIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Barić Slađana
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
80.00
800.00
Asim Mostić
Visoko
član 23
E/7
800.00
Hođić Muhamed
Žepče
A/1-1
F/1-1
442.24
Hođić Muhamed
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
397.44
Hođić Muhamed
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
558.72
Hođić Muhamed
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
285.60
Bašić Anesa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
296.64
304.96
Bašić Anesa
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Bašić Anesa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
413.52
Bašić Anesa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
286.00
Bašić Anesa
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
96.32
Bašić Anesa
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
110.96
Ćališ Stipo
Prozor-Rama
Javni poziv
D/1-1
246
1,000.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Markić Toni
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Šabanović Asmir
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
500.00
Tomić Tomislav
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Muslić Asim
Čelić
A/2-8
F/1-1
533.10
Muslić Asim
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
510.88
Muslić Asim
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
441.28
Muslić Asim
Čelić
član 29.
A/2-1-1
206.08
Muslić Asim
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
533.76
Muslić Asim
Čelić
član 29.
A/2-1-1
Jevtić Milenko Pere
Čapljina
A/2-6
F/1-1
201.12
1,423.80
Kustura Dervo
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
Čorić Salih
Tešanj
A/1-1
F/1-1
1,311.52
Čorić Salih
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Čorić Salih
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
853.60
539.36
Čorić Salih
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
1,314.40
Šogorović Mehmedalija
Odžak
B/1-5.
F/1-1
1,440.00
Đonlagić Sadija
Tešanj
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Hodžić Avdo
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
3,412.50
Trejić Kadija
Bihać
Odluka
E/6.1.
500.00
BEŠIĆ OSMAN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
159.84
BEŠIĆ OSMAN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
434.40
BEŠIĆ OSMAN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
100.16
Šarić Zulfo
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
138.56
Šarić Zulfo
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
366.40
Šarić Zulfo
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
102.88
Šehić Fehim
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
Trivunović Stevo
Glamoč
A/1-1
F/1-1
315.52
Trivunović Stevo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
592.80
Trivunović Stevo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
269.76
Trivunović Stevo
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
840.00
Trivunović Stevo
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
367.36
Trivunović Stevo
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Trivunović Stevo
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Ćolić Mehmedalija
Žepče
A/1-1
F/1-1
268.64
Ćolić Mehmedalija
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
303.84
247
96.96
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Banjac Nevenka
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
Mulalić Irfan
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
855.00
Musa Latif
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
337.53
Vrdoljak Dragica D
Livno
A/1-1
F/1-1
486.88
14,400.00
Vrdoljak Dragica D
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
265.60
Vrdoljak Dragica D
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
288.64
Vrdoljak Dragica D
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
442.56
Vrdoljak Dragica D
Livno
član 29.
A/2-1-1
166.56
Vrdoljak Dragica D
Livno
član 29.
A/2-1-1
158.72
Stjepanović Jovo
Lukavac
A/1-1
F/1-1
212.00
Stjepanović Jovo
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
Stjepanović Jovo
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
776.64
Stjepanović Jovo
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
153.12
1,101.44
Stjepanović Jovo
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
557.76
Stjepanović Jovo
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
174.40
Hadžić Ševal
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
80.80
Hadžić Ševal
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
330.24
800.00
Stipe Crnjac
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
KEKIĆ SEDIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
Smajlović Sejad
Travnik
A/1-1
F/1-1
282.56
Smajlović Sead
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
247.04
Smajlović Sead
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
404.48
Smajlović Sead
Travnik
član 29.
A/2-1-1
110.08
PUZIĆ BEGZADA
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
473.44
PUZIĆ BEGZADA
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
660.64
Fajić Sejda
Tešanj
A/1-1
F/1-1
423.84
Fajić Sejda
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
392.00
Fajić Sejda
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
449.92
Fajić Sejda
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
381.44
Islamović Nasir
Teočak
član 23
E/7
800.00
Parić Said
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
282.96
Islamović Sead
Bihać
član 23
E/7
800.00
800.00
Čović Sejdalija
Srebrenik
član 23
E/7
Odobašić Refik
Zenica
član 23
E/7
800.00
BEGIĆ VAIZ
Cazin
A/1-1
F/1-1
275.84
248
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEGIĆ VAIZ
Cazin
član 29.
A/2-1-1
167.36
BEGIĆ VAIZ
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
374.56
BEGIĆ VAIZ
Cazin
član 29.
A/2-1-1
181.12
Mandić Marina
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Peratović Šefket
Zenica
član 23
E/7
800.00
Melić Jasmin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
281.28
111.76
Melić Jasmin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Melić Jasmin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Ćubela Dragan
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
92.64
Halak Elvedina
Glamoč
A/1-1
F/1-1
358.40
Halak Elvedina
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
256.00
Halak Elvedina
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
486.88
Halak Elvedina
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
153.12
Halak Elvedina
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
143.68
Mihić Duško
Stolac
Članak 39.
A/2-3-7
750.00
ĆEHIĆ OMER
Cazin
A/1-1
F/1-1
750.88
ĆEHIĆ OMER
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
661.60
ĆEHIĆ OMER
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
792.32
ĆEHIĆ OMER
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
515.04
ĆEHIĆ OMER
Cazin
član 29.
A/2-1-1
293.60
ĆEJVANOVIĆ EMIN (FEHIM)
Cazin
A/1-1
F/1-1
674.08
ĆEJVANOVIĆ EMIN (FEHIM)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
ĆEJVANOVIĆ EMIN (FEHIM)
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
467.84
ĆEJVANOVIĆ EMIN (FEHIM)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
174.72
1,017.60
ĆEJVANOVIĆ EMIN (FEHIM)
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
888.96
ĆEJVANOVIĆ EMIN (FEHIM)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
129.76
1,880.00
Jakešić Senad
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
Slipčević Mirsad
Visoko
član 23
E/7
800.00
Imširević Saima
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Imširević Saima
Ključ
A/1-10
A/2-2-5
1,410.00
Dedić Suad
Bihać
član 23
E/7
800.00
Dedić Suad
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
LATINOVIĆ BOSILJKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
Benković Dragan
Orašje
B/1-5.
F/1-1
Marić Tea
Grad Mostar
član 23
E/7
249
255.52
1,344.00
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
TURKEŠ MIHRET
Tešanj
A/1-1
F/1-1
513.60
TURKEŠ MIHRET
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
282.72
TURKEŠ MIHRET
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
367.04
TURKEŠ MIHRET
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
425.60
Osmanović Samir
Tuzla
član 23
E/7
800.00
KOVAĆEVIĆ SENAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
373.12
308.48
KOVAĆEVIĆ SENAD
Jajce
A/1-1
F/1-1
KOVAĆEVIĆ SENAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
248.96
KOVAĆEVIĆ SENAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
453.44
KOVAĆEVIĆ SENAD
Jajce
član 29.
A/2-1-1
145.44
KOVAĆEVIĆ SENAD
Jajce
član 29.
A/2-1-1
124.96
Dominković Alije Zlata
Orašje
A/2-5
F/1-1
Dominković Zlata
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Dominković Zlata
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
2,062.50
840.00
2,332.50
Mujanović Saudin
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Čaušević Emsudin
Cazin
A/2-8
F/1-1
961.20
Pehar Ivan
Konjic
član 23
E/7
Tomašević Vinko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
9,145.00
800.00
Gutlić Osman
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
GUTLIĆ OSMAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
300.00
GUTLIĆ OSMAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
116.00
GUTLIĆ OSMAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
134.88
Fazlibašić Kasim
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
1,350.00
Samardžić Tera
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
6,750.00
Šečibović Ismet
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Žarko Rašević
Centar
A/1-1
F/1-1
191.84
Rašević Žarko
Centar
A/1-10
A/2-2-5
855.00
VEREGET HALIL
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
307.84
VEREGET HALIL
Jajce
A/1-1
F/1-1
480.16
Solo Secera
Tešanj
A/1-1
F/1-1
406.88
Solo Secera
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
244.00
Solo Secera
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
260.16
Solo Secera
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
399.36
250
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pranjić Ilija
Usora
Odluka
E/6.1.
500.00
Kušljugić Sabahudin
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Rašidović Ramo
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
795.00
MUSTEDANAGIĆ ALE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
131.20
MUSTEDANAGIĆ ALE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Jašarević Sabir
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
2,040.00
266.56
87.20
KEKIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
KEKIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
244.64
KEKIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
421.44
KEKIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
135.68
KEKIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
338.24
KEKIĆ RAMIZA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
158.56
Solo Delva
Tešanj
A/1-1
F/1-1
454.24
Solo Delva
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
304.16
Solo Delva
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
304.80
Gadžić Pavo
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Stipe Barišić
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
296.64
Stipo Barišić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
386.40
Stipo Barišić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
122.40
Stipo Barišić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Bradvica Milenko
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
265.76
92.32
RAHMANOVIĆ SULEJMAN
Kiseljak
A/1-1
F/1-1
Mahovkić Enes
Lukavac
Odluka
E/6.1.
800.00
Previšić Marica
Stolac
A/2-6
F/1-1
2,095.20
Previšić Marica
Stolac
Član 22.
A/1-1-5c.
1,920.60
LUPČEVIĆ MUNIR
Travnik
Odluka
E/6.1.
Fadil Purić
Zenica
član 23
E/7
800.00
Sejdić Našid
Travnik
A/1-1
F/1-1
284.16
800.00
Sejdić Našid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
330.56
Sejdić Našid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
305.28
Burdalić Zumreta
Zenica
član 23
E/7
Kesedžić Saif
Ključ
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,485.00
ŠABANAGIĆ ZUHDIJA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
ŠABANAGIĆ ZUHDIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
741.44
ŠABANAGIĆ ZUHDIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
500.32
ŠABANAGIĆ ZUHDIJA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
202.40
251
437.44
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠABANAGIĆ ZUHDIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
759.84
ŠABANAGIĆ ZUHDIJA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
160.80
Bećir Čerkezović
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
256.32
Bećir Čerkezović
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
273.68
251.20
Čerkezović Bećir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Novalić Ferid
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
1,245
Đelilović Muharem
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,080.00
Hodžić Eniz
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
245.60
Salkić Ferid
Srebrenik
Član 14.
A/1-1-1.
590.00
DŽELALAGIĆ RASIM
Cazin
A/1-1
F/1-1
629.60
DŽELALAGIĆ RASIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
855.84
DŽELALAGIĆ RASIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
661.76
DŽELALAGIĆ RASIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
204.16
Dželalagić Rasim
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
DŽELALAGIĆ RASIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
853.92
DŽELALAGIĆ RASIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
156.00
Jusufović Sead
Zenica
član 23
E/7
800.00
HADŽIPAŠIĆ ZUHDIJA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
475.04
HADŽIPAŠIĆ ZUHDIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
275.36
HADŽIPAŠIĆ ZUHDIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
338.88
HADŽIPAŠIĆ ZUHDIJA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
149.12
HADŽIPAŠIĆ ZUHDIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
547.68
HADŽIPAŠIĆ ZUHDIJA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
131.84
Valjevac Ćaza
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
120.48
Valjevac Ćaza
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
564.32
Valjevac Ćaza
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Valjevac Ćaza
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
94.08
Hirkić Mejro
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Mahović Esad
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Mahović Esad
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
500.00
SILAJDŽIJA SABAHUDIN
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
Kaniža Fahrija
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
316.64
Kaniža Fahrija
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
272.00
Kaniža Fahrija
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
426.88
Kaniža Fahrija
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
375.84
Kaniža Fahrija
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
128.96
252
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kaniža Fahrija
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
124.64
Lavić Fatima
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
ŠAKANOVIĆ EMINA (ALE)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
MIDžAN SAFET
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
1,481.92
93.92
Midžan Safet
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,800.00
MIDžAN SAFET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,470.40
MIDžAN SAFET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
979.04
MIDžAN SAFET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
618.40
MIDžAN SAFET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,672.16
MIDžAN SAFET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
604.00
Marojević Lovro
Srebrenik
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
Lelić Ramo
Cazin
A/2-8
F/1-1
200.79
Žunić Selma
Livno
A/1-1
F/1-1
353.76
Žunić Selma
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
553.92
Žunić Selma
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
416.32
Žunić Selma
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
519.36
Žunić Selma
Livno
član 29.
A/2-1-1
164.16
Žunić Selma
Livno
član 29.
A/2-1-1
Ibrahimović Muris
Tešanj
B/1-5.
F/1-1
170.24
2,000.00
Džananović Hanifa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
104.16
Stjepan Šarić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
500.00
NALIĆ ELVIN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
256.80
NALIĆ ELVIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
356.48
NALIĆ ELVIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
100.80
NALIĆ ELVIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
258.56
NALIĆ ELVIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
89.76
Jović Marko
Odžak
član 30
A/2-1-2
3,300.00
ŠABIĆ MUSTAFA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,700.00
ŠABIĆ MUSTAFA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
729.44
ŠABIĆ MUSTAFA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
1,483.04
ŠABIĆ MUSTAFA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,146.56
ŠABIĆ MUSTAFA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,772.32
ŠABIĆ MUSTAFA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
1,563.04
Silić Rifet
Cazin
A/2-8
F/1-1
204.85
Đulić Lejla
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Mešić Muhamed
Čelić
A/1-1
F/1-1
279.04
253
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Đulić Nijaza
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
324.80
HUSIĆ MERSUD
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
729.92
Husić Mersud
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
900.00
HUSIĆ MERSUD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
394.56
HUSIĆ MERSUD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
491.52
HUSIĆ MERSUD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
206.08
HUSIĆ MERSUD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
593.76
HUSIĆ MERSUD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
176.16
Karadža Nadžid
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,155.00
Zećirević Šemsada
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Hođić Zihnija
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
443.04
Hođić Zihnija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
378.56
894.24
Hodžoć Zihnija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Hodžoć Zihnija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
334.88
Hodžoć Zihnija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
458.72
Hođić Zihnija
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
428.80
Hodžoć Zihnija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
704.80
Trifković Saša
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Durić Aiša
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
800.00
Čajdo Alma
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
Spahić Mustafa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
258.48
Kahrimanović Raša
Sapna
član 32
A/2-1-3
900.00
Aruković Osman
Novi Grad
A/1-10
A/2-2-5
1,050.00
Barišić Željko
Livno
Član 20.
A/1-1-4.
500.00
Željko Barišić
Livno
Član 14.
A/1-1-1.
805.00
800.00
Jašarević Halim
Travnik
Odluka
E/6.1.
TUFEK LATIF
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
507.36
TULEK LATIF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
TULEK LATIF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
437.28
TUFEK LATIF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
115.04
TUFEK LATIF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
149.92
Garibović Hajrudin
Sapna
A/2-8
F/1-1
208.30
IMAMOVIĆ MUHAMED
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
337.76
Imamović Muhamed
Jajce
Član 16.
A/1-1-1a
300.00
IMAMOVIĆ MUHAMED
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
Velagić Sakib
Livno
A/1-1
F/1-1
555.68
254
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Velagić Sakib
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Velagić Sakib
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,219.04
337.44
Velagić Sakib
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,666.08
Velagić Sakib
Livno
član 29.
A/2-1-1
668.96
Velagić Sakib
Livno
član 29.
A/2-1-1
628.80
248.48
Novokmet Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Novokmet Branka
Livno
član 29.
A/2-1-1
Džino Mehmed
Konjic
A/2-7
F/1-1
89.76
4,000.00
Kargić Merzuk
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
391.84
Kargić Merzuk
Travnik
A/1-1
F/1-1
301.52
SARAJLIJA UMIHANA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
2,280.96
SARAJLIJA UMIHANA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
2,397.12
SARAJLIJA UMIHANA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
2,473.60
SARAJLIJA UMIHANA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
604.00
SARAJLIJA UMIHANA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,708.00
SARAJLIJA UMIHANA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
615.68
Pejić Boris
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Germić Halil
Zavidovići
A/1-10
A/2-2-5
Mujezinović Mensur
Foča-Ustikolina
član 23
E/7
800.00
800.00
1,365
Anadolac Edis
Ljubuški
član 23
E/7
TERZIĆ ASIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
88.32
TERZIĆ ASIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Jusufbegović Muharem
Konjic
član 23
E/7
800.00
RAMIĆ SENAID
Kreševo
Odluka
E/6.1.
500.00
NADAREVIĆ ISMETA
Cazin
A/1-1
F/1-1
349.12
NADAREVIĆ ISMETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
497.28
NADAREVIĆ ISMETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
591.52
NADAREVIĆ ISMETA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
157.44
NADAREVIĆ ISMETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
418.24
NADAREVIĆ ISMETA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
133.28
Cokoja Enid
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
2,300.00
Džankić Mujesira
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Mezetović Esed
Kladanj
član 23
E/7
800.00
Hardauš Nezir
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Karašin Emsada
Bugojno
A/1-1
F/1-1
242.40
Bošković Vide
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
840.00
255
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pajalić Fuad
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Sadić Jasminka
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
243.84
Sadić Jasminka
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
SADIĆ JASMINKA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
306.88
OSMIČEVIĆ HUSEIN
Cazin
A/1-1
F/1-1
654.40
OSMIČEVIĆ HUSEIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
596.48
OSMIČEVIĆ HUSEIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
700.32
OSMIČEVIĆ HUSEIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
323.20
OSMIČEVIĆ HUSEIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
771.68
OSMIČEVIĆ HUSEIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
181.28
Čomor Ševko
Ilidža
A/1-10
A/2-2-5
4,320.00
Mešić Sadmir
Čelić
Odluka
E/6.1.
800.00
Zulum Mina
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
444.80
Zulum Mina
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
683.84
Zulum Mina
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
397.12
Zulum Mina
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
98.56
Zulum Mina
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Noro Sandra
Zenica
član 23
E/7
81.44
800.00
Raič Ante
Stolac
A/2-7.
A/1-1-3.
499.90
HADŽIPAŠIĆ AJKA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
467.20
HADŽIPAŠIĆ AJKA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
579.36
HADŽIPAŠIĆ AJKA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
470.88
HADŽIPAŠIĆ AJKA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Hadžiosmanović Zana
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Čosić Harun
Breza
član 23
E/7
800.00
Dolić Amela
Zenica
član 23
E/7
800.00
Karić Samir
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Čusto Alija
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Sulejmanagić Mevlida
Velika Kladuša
član 23
E/7
Pehlić Hasan
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Tešanović Dražen
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Pilavdžić Mehmed
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
3,128.00
256
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Buntić Anica
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
Šahović Meho
Grad Mostar
član 23
E/7
5,760.00
800.00
Macić Ramo
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
BEGOVIĆ ĐULSA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
211.20
BEGOVIĆ ĐULSA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
460.00
BEGOVIĆ ĐULSA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
207.52
Lukačević Jakob
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
2,250.00
Bećirović Ibrahim
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Kulović Mejra
Kalesija
A/1-1
F/1-1
286.80
Kulović Mejra
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
433.84
BEGIĆ ESED
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
288.00
BEGIĆ ESED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
709.60
BEGIĆ ESED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
809.92
BEGIĆ ESED
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
339.52
Pranjić Kaja
Usora
Članak 28.
A/2-1-1
251.68
Hodžić Halida
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
MUJKANOVIĆ EDIB
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
263.20
MUJKANOVIĆ EDIB
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
248.32
ČAMDŽIĆ MINA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
736.16
ČAMDŽIĆ MINA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
376.48
Kenjić Gospava
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Bavrk Fikret
Odžak
član 29.
A/2-1-1
255.84
Bavrk Fikret
Odžak
član 30
A/2-1-2
4,200.00
Bavrk Fikret
Odžak
član 29.
A/2-1-1
254.56
Spajić Hrvoje
Grude
A/2-6
F/1-1
765.00
Vukojević Gojko
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
2,306.50
Vukojević Gojko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,430.90
Čičko Sejad
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Delić Mevludin
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
356.80
Delić Mevludin
Sapna
A/1-1
F/1-1
313.60
Delić Mevludin
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
471.68
Mevludin Delić
Sapna
član 29.
A/2-1-1
259.84
Delić Mevludin
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
323.68
Delić
Sapna
član 29.
A/2-1-1
150.08
BRANKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
1,834.08
BRANKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,236.96
257
Mevludin
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BRANKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,243.04
BRANKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,016.32
Ivančić Branko
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
BRANKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
725.92
BRANKA IVANČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
505.28
IBRIŠEVIĆ SEAD
Gradačac
A/1-1
F/1-1
340.16
IBRIŠEVIĆ SEAD
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
544.00
IBRIŠEVIĆ SEAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
417.12
IBRIŠEVIĆ SEAD
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
192.32
IBRIŠEVIĆ SEAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
497.60
800.00
Čepo Danko
Grude
član 23
E/7
MAJETIĆ NAZIF
Cazin
A/1-1
F/1-1
680.64
Majetić Nazif
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
MAJETIĆ NAZIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,531.68
MAJETIĆ NAZIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,112.32
MAJETIĆ NAZIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
332.80
MAJETIĆ NAZIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,000.16
MAJETIĆ NAZIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
315.68
Šehić Hrustan
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
3,105.00
1,500.00
Repuh Hasib
Breza
A/1-5
A/2-1-2
Samir Djerzić
Živinice
A/1-1
F/1-1
245.84
Đerzić Samir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
103.60
246.88
Đerzić Samir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Đerzić Samir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
80.88
MARIJANA JURIČ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
295.36
Jurič Marijana
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
MARIJANA JURIČ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
87.04
MARIJANA JURIČ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
KLIČIĆ NURIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
80.80
262.88
KLIČIĆ NURIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
KLIČIĆ NURIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
252.00
1,050.00
Kazaz Nermin
Vogošća
A/2-9.
A/1-1-4.
Dukić Ibrahim
Kalesija
A/2-8
F/1-1
Hajadrević Fikret
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
2,280.00
JOLDIĆ ZIJADA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
327.68
258
210.60
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
JOLDIĆ ZIJADA
Jajce
A/1-1
F/1-1
264.80
VLADIMIR PROPADALO
Livno
A/1-1
F/1-1
967.04
VLADIMIR PROPADALO
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
516.16
VLADIMIR PROPADALO
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
981.60
VLADIMIR PROPADALO
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
916.96
VLADIMIR PROPADALO
Livno
član 29.
A/2-1-1
297.92
VLADIMIR PROPADALO
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
320.96
Prskalo Vanja
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Kurtović Emsud
Bihać
član 23
E/7
800.00
Kovaćević Benjamin
Zenica
A/1-1
F/1-1
451.68
Kovaćević Benjamin
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
384.96
Kovaćević Benjamin
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
572.64
1,605.00
Hodžić Šaban
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Murtić Nurija
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
VELIĆ ADMIR
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
263.36
VELIĆ ADMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
246.72
800.00
VELIĆ ADMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Stanić Željko
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Stanić Željko
Odžak
Član 16.
A/1-1-1a
Stanić Željko
Odžak
član 30
A/2-1-2
1,200.00
500.00
Stanić Željko
Odžak
član 30
A/2-1-2
1,200.00
IBRADŽIĆ SANEL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
292.48
IBRADŽIĆ SANEL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
333.76
IBRADŽIĆ SANEL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,076.48
IBRADŽIĆ SANEL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
332.80
Čolaković Amra
Zenica
član 23
E/7
800.00
Škrobo Jure
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Beganović Anel
Visoko
član 23
E/7
800.00
Šahman Mehmedalija
Maglaj
Odluka
E/6.1.
500.00
CERIĆ LOKMAN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
259.52
CERIĆ LOKMAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
260.00
CERIĆ LOKMAN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Hadžihasanović Ismet
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
Čulo Stipe
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Bralo Franjka
Livno
A/1-1
F/1-1
322.72
Bralo Franjka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
462.24
259
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bralo Franjka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
328.00
Bralo Franjka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
400.64
Bralo Franjka
Livno
član 29.
A/2-1-1
111.04
Bralo Franjka
Livno
član 29.
A/2-1-1
107.36
296.96
STANA PERKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
STANA PERKOVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
80.80
ŠAHINOVIĆ FATA (LJ) (ARIF)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
311.68
Bogdan Pero
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Kukić Mehmed
Bugojno
A/2-8
F/1-1
242.00
Nurikić Hadžib
Gračanica
član 32
A/2-1-3
Ćosić Halima
Ilijaš
A/1-5
F/1-1
1,500.00
241.92
900.00
Delić Hamed
Živinice
A/1-1
F/1-1
Delić Hamed
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Delić Hamed
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
244.48
Horosković Fahira
Odžak
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Smajić Emina
Livno
Odluka
E/6.1.
800.00
Gasal Avdija
Travnik
A/1-1
F/1-1
264.96
Gasal Avdija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
365.84
Gasal Avdija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
92.72
Mujetekić Muhamed
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Hadžić Mehmedalija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
1,350
517.60
Hadžić Mehmedalija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
401.28
Hadžić Mehmedalija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
421.76
Hadžić Mehmedalija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
323.36
Joldić Muhamed
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
744.72
Joldić Muhamed
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Joldić Muhamed
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
644.40
1,104.24
Joldić Muhamed
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
Joldić Muhamed
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
1,071.92
400.00
Joldić Muhamed
Bugojno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Joldić Muhamed
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
241.60
Joldić Muhamed
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
162.64
Malešević Nadežda
Glamoč
A/1-1
F/1-1
528.48
Malešević Nadežda
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
637.60
Malešević Nadežda
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
517.44
Malešević Nadežda
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
536.64
260
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Malešević Nadežda
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
204.16
Malešević Nadežda
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
232.48
Selimović Bego
Tuzla
član 23
E/7
800.00
GRBIĆ VLADE
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
300.80
Grbić Vlade
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
GRBIĆ VLADE
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
259.04
GRBIĆ VLADE
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
126.40
GRBIĆ VLADE
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
582.88
GRBIĆ VLADE
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
Pavković Danica
Posušje
A/1-1
F/1-1
99.20
337.60
Pavković Danica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
349.76
Pavković Danica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
427.04
Pavković Danica
Posušje
član 29.
A/2-1-1
89.92
Pavković Danica
Posušje
član 29.
A/2-1-1
KERANOVIĆ HAZIM
Cazin
A/1-1
F/1-1
83.20
354.88
KERANOVIĆ HAZIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
891.68
KERANOVIĆ HAZIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
440.48
KERANOVIĆ HAZIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
174.40
KERANOVIĆ HAZIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
688.16
KERANOVIĆ HAZIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
159.36
Suša Nail
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
Knežević Jadranko
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
Junuzović Zejnil
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
870.08
Junuzović Zejnil
Sapna
A/1-1
F/1-1
262.24
1,275.00
Junuzović Zejnil
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
573.84
Junuzović Zejnil
Sapna
član 29.
A/2-1-1
121.44
Junuzović Zejnil
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
690.64
Junuzović Zejnil
Sapna
član 29.
A/2-1-1
103.20
JAŠAREVIĆ HUSEIN (JUSUF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Grgić Dragica
Odžak
A/1-7
F/1-1
243.36
2,035.00
Vranješ Olga
Grude
član 23
E/7
800.00
Duvnjak Zorka
Livno
A/1-1
F/1-1
414.24
261
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Duvnjak Zorka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
309.60
Duvnjak Zorka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
364.00
BUREKOVIĆ ESAD
Fojnica
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Bureković Esed
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
1,995.00
Marković Pero
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
950.00
Marković Pero
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,800.00
Softić Hasan
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
Mujezinović Edhem
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
500.00
6,750.00
TRGIĆ HASAN (IBRAHIM)
Cazin
A/1-1
F/1-1
MUŠIĆ ESMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
417.60
Mumović Milomir
Goražde
član 23
E/7
800.00
800.00
17.44
Buljubašić Ivica
Čapljina
Odluka
E/6.1.
Tomašević Vidan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
850.00
Dizdar Fuad
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Alić Rasim
Tešanj
B/1-5.
F/1-1
2,720.00
Palalić Sefir
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
282.24
Palalić Sefir
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
263.20
Palalić Sefir
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Bebek Ivan
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
3,290.50
241.44
Bebek Ivan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
9,774.70
KASUPOVIĆ MUSTAFA (HUSEIN)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
KASUPOVIĆ MUSTAFA (HUSEIN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
361.92
KASUPOVIĆ MUSTAFA (HUSEIN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
257.92
435.04
KASUPOVIĆ MUSTAFA (HUSEIN)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
108.80
KASUPOVIĆ MUSTAFA (HUSEIN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
363.84
Pašić Hajrudin
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Delija Hasan
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
960.00
Duranović Rasim
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
780.00
Hafizović Habiba
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
703.04
2,220.00
Galić Slobodan
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
Hafizović Habiba
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
549.44
Hafizović Habiba
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
729.12
Hafizović Habiba
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
561.60
Hafizović Habiba
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
243.20
Hafizović Habiba
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
222.72
262
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hamzić Ismet
Stolac
A/2-7
F/1-1
1,218.00
Hamzić Ismet
Stolac
A/2-7.
A/1-1-3.
1,117.00
Mešanović Razija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
433.76
Mešanović Razija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
399.84
Mešanović Razija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
280.00
OBIĆ HASNIJA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
260.80
ŽUNIĆ JASMINKA
Livno
A/1-5
F/1-1
2,700.00
869.12
Žunić Jasminka
Livno
A/1-1
F/1-1
Žunić Jasminka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
337.12
Žunić Jasminka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
762.08
JASMINKA ŽUNIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
1,904.80
JASMINKA ŽUNIĆ
Livno
član 29.
A/2-1-1
415.36
JASMINKA ŽUNIĆ
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
492.96
HARBAŠ ŠERIF
Cazin
A/1-1
F/1-1
249.28
900.00
Harbaš Šerif
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
HARBAŠ ŠERIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
377.44
HARBAŠ ŠERIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
592.64
HARBAŠ ŠERIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
81.76
HARBAŠ ŠERIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
280.00
125.76
HARBAŠ ŠERIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Đambas Mevludin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
LULIĆ MUJO
Cazin
A/1-1
F/1-1
81.12
520.32
LULIĆ MUJO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
618.88
LULIĆ MUJO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
562.40
LULIĆ MUJO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
162.72
LULIĆ MUJO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
621.28
KRLIČEVIĆ ENVER
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
300.64
Džafić Sanel
Gračanica
A/1-1
F/1-1
680.96
Džafić Sanel
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Džafić Sanel
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
2,350.00
Džafić Sanel
Gračanica
Član 17.
A/1-1-2.
1,140.00
Džafić Sanel
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
689.44
Džafić Sanel
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
555.68
Džafić Sanel
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
344.16
Džafić Sanel
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
852.16
Džafić Sanel
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
323.36
263
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ĆORALIĆ ZENIJAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
318.88
ĆORALIĆ ZENIJAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
190.72
ĆORALIĆ ZENIJAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
611.20
ĆORALIĆ ZENIJAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
171.20
DOLIĆ ABID
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
476.16
DOLIĆ ABID
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
315.52
DOLIĆ ABID
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
159.04
DOLIĆ ABID
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
343.84
DOLIĆ ABID
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
131.52
MIZIĆ BESIMA (REDŽEP)
Cazin
A/1-1
F/1-1
332.32
282.72
MIZIĆ BESIMA (REDŽEP)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
MIZIĆ BESIMA (REDŽEP)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
202.08
MIZIĆ BESIMA (REDŽEP)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
207.52
800.00
Mašić Nedim
Kakanj
Odluka
E/6.1.
Marinović Perica
Grude
Članak 34.
A/2-2-4
365.10
Perica Marinović
Grude
Članak 34.
A/2-2-4
1,484.10
Marinović Perica
Grude
A/1-10
A/2-2-5
2,550.00
Perica Marinović
Grude
Članak 35.
A/2-2-4
351.90
Purić Vedina
Zenica
član 23
E/7
800.00
Gavran Vesna
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Ostojić Stipan
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,800.00
Hajrić Salko
Foča-Ustikolina
A/1-1
F/1-1
BURZIĆ IBRAHIM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
323.36
91.52
BURZIĆ IBRAHIM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
132.48
Misilo Mara
Kreševo
član 23
E/7
800.00
Ikanović Abdulah
Teočak
član 23
E/7
800.00
Dragić Nada
Travnik
član 23
E/7
Malešaković Mustafa
Gradačac
A/2-5
F/1-1
1,230.00
Malešaković Mustafa
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
1,342.50
Kurjaković Ramo
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
4,069.50
Šljivo Kasim
Centar
Odluka
E/6.1.
Kolar Ivo
Novi Travnik
A/2-1.
A/1-1-1.
4,500.00
Kolar Ivo
Novi Travnik
A/2-7.
A/1-1-3.
3,300.00
Kolar Ivo
Novi Travnik
član 23
E/7
Kolar Ivo
Novi Travnik
B/1-5.
F/1-1
Hodžić Zuhdo
Bugojno
član 32
A/2-1-3
264
800.00
800.00
800.00
3,375.00
900.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hodžić Zuhdo
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,020.00
Bašić Milorad
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
1,905.00
Bebek Grgo
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
2,128.10
OSMANAGIĆ ZEMKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
OSMANAGIĆ ZEMKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
564.16
OSMANAGIĆ ZEMKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
225.60
700.48
OSMANAGIĆ ZEMKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
623.20
Tomić Marko
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
500.00
LATIĆ FATA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
179.20
LATIĆ FATA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
274.08
LATIĆ FATA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
242.40
REKIĆ SENAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
258.56
REKIĆ SENAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
256.64
REKIĆ SENAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
324.80
REKIĆ SENAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
84.00
Radovac Milovan
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
260.00
Radovac Milovan
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
9,420.00
Brnić Ivica
Livno
A/1-1
F/1-1
Brnić Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
304.64
1,064.00
Brnić Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
355.04
Brnić Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,119.04
205.76
Brnić Ivica
Livno
član 29.
A/2-1-1
Brnić Ivica
Livno
član 29.
A/2-1-1
270.40
Galić Zdravka
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
900.00
Šabotić Bajro
Ilidža
A/1-9
A/2-1-3
OSMANAGIĆ LATIF
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
243.68
OSMANAGIĆ LATIF
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
OSMANAGIĆ LATIF
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
Simišić Miroslav
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
885.00
Akmadžić Vesna
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Čehaja Jasmin
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,275.00
Šogorović Ahmet
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
346.08
Šogorović Ahmet
Odžak
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Šogorović Ahmet
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
301.44
Đozić Rešid
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Mekić Muhamed
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
265
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Arapović Hasib
Cazin
A/2-8
F/1-1
HADŽIĆ SEAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
203.70
327.52
HADŽIĆ SEAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
538.56
FAJIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
48.00
FAJIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
126.72
GALIĆ BLAŽAN
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
263.36
GALIĆ BLAŽAN
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
99.52
GALIĆ BLAŽAN
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
80.00
Muharemović Rahman
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
98.88
Muharemović Rahman
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
271.04
Skopljak Suada
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
298.56
Skopljak Suada
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
368.96
Skopljak Suada
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
318.40
Skopljak Suada
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
390.72
127.52
Skopljak Suada
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Skopljak Suada
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
SADIKOVIĆ AZEMIR
Ključ
A/1-1
F/1-1
86.40
1,190.08
SADIKOVIĆ AZEMIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
856.00
Lukač Stevica
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
2,535.00
Kazagić Mirzeta
Goražde
član 23
E/7
800.00
Medić Vesna
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Begić Edina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
338.80
Begić Edina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
120.16
Begić Edina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
93.92
Makitan Jasminko
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
2,910.00
ĆEHIĆ FADIL
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
342.72
ĆEHIĆ FADIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
413.28
ĆEHIĆ FADIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
378.08
ĆEHIĆ FADIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
435.84
267.12
Grabus Edita
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
SUBAŠIĆ SALIME
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
85.60
TIJANOVIĆ SEBINA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
339.36
TIJANOVIĆ SEBINA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
281.92
Šabić Mihret
Zenica
član 23
E/7
Lučkin Munib
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
Džaferagić Amena
Zavidovići
član 23
E/7
266
800.00
3,720.00
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Smajić Rasim
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
6,225.00
DILBER KRISTIJAN
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
4,185.00
Ćosić Boris
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
HASANAGIĆ HARIS
Cazin
A/1-1
F/1-1
525.60
HASANAGIĆ HARIS
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
386.40
HASANAGIĆ HARIS
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
416.80
HASANAGIĆ HARIS
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
338.88
Bundić Elvedin
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Rašić Nenad
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Bajrić Maida
Breza
član 23
E/7
800.00
711.36
Mešinović Hasan
Zenica
A/1-1
F/1-1
Mešinović Hasan
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
496.00
Mešinović Hasan
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
658.24
Mešinović Hasan
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
778.56
Miletić Darko
Breza
član 23
E/7
800.00
Krbuljić Avdo
Živinice
A/1-1
F/1-1
304.00
Krbuljić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
326.00
Krbuljić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
271.36
Krbuljić Avdo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
127.68
480.40
Krbuljić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Krbuljić Avdo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Udovčić Nikola
Odžak
Odluka
E/6.1.
500.00
311.44
82.56
Trakić Ševket
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Trakić Ševket
Živinice
član 29.
A/2-1-1
86.08
Trakić Ševket
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
273.36
100.08
Trakić Ševket
Živinice
član 29.
A/2-1-1
ŠUMAR AJKO
Cazin
A/1-1
F/1-1
838.72
ŠUMAR AJKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
567.68
ŠUMAR AJKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
798.56
ŠUMAR AJKO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
383.36
ŠUMAR AJKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
731.68
ŠUMAR AJKO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
293.28
Mehić Ismet
Centar
Odluka
E/6.1.
500.00
Ilija Antunović
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Ramić Uzeir
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
810.00
Ramić Uzeir
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
375.00
267
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Fuško Mustafa
Vareš
A/1-5
A/2-1-2
Fuško Mustafa
Vareš
A/1-10
A/2-2-5
Fuško Mustafa
Vareš
Odluka
E/6.1.
4,200.00
2,070
500.00
Brkić Pejo
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
975.00
Musić Smajl
Gračanica
A/2-1-3
900.00
član 32
Duratbegović Sulejman
Bugojno
A/2-8
F/1-1
450.94
Haračić Hajrija
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
HAŠIĆ ISMET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
HAŠIĆ ISMET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
88.48
Mujkanović Behija
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
95.68
Alimanović Fikret
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
320.80
Ramić Avdo
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
349.92
ŠUVIĆ RASEMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
ŠUVIĆ RASEMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
637.44
ŠUVIĆ RASEMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
376.48
112.00
ŠUVIĆ RASEMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
ŠUVIĆ RASEMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
379.84
Ćatić Hasan
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
602.80
Ćatić Hasan
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
144.00
Ćatić Hasan
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
533.28
REKIĆ HILMIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
96.00
REKIĆ HILMIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
116.32
84.80
AHMETOVIĆ MUNIB
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
AHMETOVIĆ MUNIB
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
57.60
Mulabdić Muharem
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
365.60
272.48
Mulabdić Muharem
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Aličković Sedija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
670.72
Perić Vlado
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Pavlović Miroslav
Vitez
član 23
E/7
800.00
Mulaosmanović Sabiha
Hadžići
A/1-1
F/1-1
108.72
Mulaosmanović Sabiha
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
290.48
Mulaosmanović Sabiha
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
444.64
Mulaosmanović Sabiha
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
101.36
Mulaosmanović Sabiha
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
125.76
Musić Fatima
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
268
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HANDANAGIĆ NEDŽAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
302.56
IKANOVIĆ FERIDA
Cazin
A/1-1
F/1-1
411.20
Ikanović Ferida
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
200.00
IKANOVIĆ FERIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
504.00
IKANOVIĆ FERIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
293.12
IKANOVIĆ FERIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
268.64
IKANOVIĆ FERIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Cokoja Almir
Konjic
A/2-7
F/1-1
3,080.00
112.80
Cokoja Almir
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,400.50
Kordić Jozo
Grude
član 23
E/7
800.00
Pamuković Melisa
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
Mujezinović Džana
Tuzla
član 23
E/7
800.00
NOVOKMET BRANKA
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Kusur Avdo
Maglaj
A/1-5
F/1-1
2,400.00
ESAD ĐUGUM
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
284.16
ESAD ĐUGUM
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
525.60
ESAD ĐUGUM
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
527.04
314.56
ESAD ĐUGUM
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
ESAD ĐUGUM
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
108.64
Kraljević Iva
Grude
A/2-6
F/1-1
898.20
Bajramović Ramiz
Stolac
Odluka
E/6.1.
Kozarac Mehmed
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
800.00
IBRIŠIMOVIĆ MEHO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
270.72
KRASIĆ ANA
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
1,800.00
SARAJLIĆ EŠEF
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
512.00
SARAJLIĆ EŠEF
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
576.96
SARAJLIĆ EŠEF
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
482.56
SARAJLIĆ EŠEF
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
561.60
SARAJLIĆ EŠEF
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
148.80
SARAJLIĆ EŠEF
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
128.00
Terzić Mustafa
Bugojno
Odluka
E/6.1.
Nakičević Sejid
Teočak
član 30
A/2-1-2
800.00
1,500.00
Halilović Rašid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
322.72
Halilović Rašid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
535.28
Halilović Rašid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
355.52
Halilović Rašid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
105.92
269
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Halilović Rašid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
ISAKOVIĆ ASIM
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
88.56
998.40
ISAKOVIĆ ASIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
530.56
ISAKOVIĆ ASIM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
2,028.32
ISAKOVIĆ ASIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
138.72
ISAKOVIĆ ASIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
187.52
Đozlić Denijal
Grad Mostar
A/2-7.
A/1-1-3.
4,970.70
MEMIĆ ZARIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
87.04
VIDOVIĆ BOŽO
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Avdić Muhamed
Ključ
Odluka
E/6.1.
800.00
Jeleč Kemal
Livno
A/1-1
F/1-1
490.40
Jeleč Kemal
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Jeleč Kemal
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
779.36
Jeleč Kemal
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
587.52
Jeleč Kemal
Livno
član 29.
A/2-1-1
Karić Fikret
Ilidža
B/1-5.
F/1-1
1,096.80
108.00
1,440.00
Vinovrški Ivica
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Mušić Zehta
Živinice
A/1-1
F/1-1
264.80
Mušić Zehta
Živinice
član 29.
A/2-1-1
102.72
Nurković Murat
Ilidža
član 23
E/7
800.00
Karadža Vehab
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
Husetić Husein
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
1,200.00
Bandić Muksim
Hadžići
član 30
A/2-1-2
2,400.00
Čomor Murat
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Živković Joso
Orašje
B/1-5.
F/1-1
Ramulj Čerim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Ramulj Ćerim
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
130.00
290.56
1,344.00
501.44
1,221.76
Ramulj Čerim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Ramulj Čerim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
491.68
282.72
Ramulj Čerim
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
131.20
Ramulj Čerim
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
190.24
Haskić Redžo
Vitez
A/2-7
F/1-1
700.00
Samardžić Asim
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Samardžić Asim
Cazin
član 32
A/2-1-3
1,800.00
HADŽIĆ FERIDA (SEJDO)
Cazin
A/1-1
F/1-1
456.48
HADŽIĆ FERIDA (SEJDO)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
305.92
270
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HADŽIĆ FERIDA (SEJDO)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
523.36
HADŽIĆ FERIDA (SEJDO)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
219.36
HADŽIĆ FERIDA (SEJDO)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
HADŽIĆ FERIDA (SEJDO)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
208.16
Mihaljević Nada S.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
293.76
Čolakhodžić Huso
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Tokmo Halid
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Halač Kasim
Vogošća
član 32
A/2-1-3
900.00
Polutan Saima
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
1,230.00
Humić Izet
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
269.28
Humić Izet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
300.88
Husanović Mihret
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Marković Ivan
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
285.12
Marković Ivan
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Paštar Ana
Glamoč
A/1-1
F/1-1
447.68
Paštar Ana
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
Paštar Ana
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
704.80
Paštar Ana
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
555.52
900.00
1,002.56
Paštar Ana
Glamoč
član 32
A/2-1-3
Paštar Ana
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
KEHONJIĆ ZIJAD
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Rahimić Zineta
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
Purišević Enes
Visoko
član 23
E/7
800.00
Imamović Mugdim
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
431.52
91.68
251.36
1,830.00
PAOČIĆ ENES
Tuzla
A/1-1
F/1-1
PAOČIĆ ENES
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
469.60
PAOČIĆ ENES
TUZLA
Članak 28.
A/2-1-1
256.48
PAOČIĆ ENES
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
82.40
PAOČIĆ ENES
TUZLA
Članak 28.
A/2-1-1
406.40
PAOČIĆ ENES
TUZLA
član 29.
A/2-1-1
80.48
Kopić Mato
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,695.00
Kopić Mato
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,800.00
Memić Ahmo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,095.00
Šipčić Kadir
Tešanj
član 23
E/7
Kokić Dino
Jajce
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Dahić Enes
Gradačac
A/2-5
F/1-1
970.50
271
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dahić Enes
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
Avdić Zijad
Bugojno
Odluka
E/6.1.
1,822.50
KANJEŠIĆ OSMAN
Ključ
A/1-1
F/1-1
521.92
KANJEŠIĆ OSMAN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
296.16
800.00
KANJEŠIĆ OSMAN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
504.96
Kanješić Osman
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
190.00
KANJEŠIĆ OSMAN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
159.20
Radić Dragan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
4,966.60
Grubišić Marinko
Posušje
Odluka
E/6.1.
800.00
Nuhanović Šefik
Cazin
A/2-8
F/1-1
376.80
SEVDA BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
364.16
Rašević Snježana
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
HAŠIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
264.96
HAŠIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
50.08
HAŠIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
221.12
HAŠIĆ ASIMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Andrić Janja
Žepče
član 23
E/7
Halilović Šefika
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Dedić Malik
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
325.76
Dedić Malik
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
281.60
90.56
800.00
1,260.00
Dedić Malik
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
351.44
Dedić Malik
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
298.96
Dedić Malik
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
172.16
Dedić Malik
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
154.00
Alijagić Esma
Cazin
A/2-8
F/1-1
339.05
Bešić Esad
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
MAHMIĆ ŠABAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
593.28
MAHMIĆ ŠABAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
564.64
MAHMIĆ ŠABAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
916.96
MAHMIĆ ŠABAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
136.48
MAHMIĆ ŠABAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
422.08
MAHMIĆ ŠABAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
138.24
LJUTIĆ ZUHDIJA
Ključ
A/1-1
F/1-1
374.24
LJUTIĆ ZUHDIJA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
615.52
Ljutić Zuhdija
Ključ
član 32
A/2-1-3
1,350.00
LJUTIĆ ZUHDIJA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
412.48
272
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
LJUTIĆ ZUHDIJA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
BAJRIĆ HASAN
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
80.80
347.84
BAJRIĆ HASAN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
738.40
BAJRIĆ HASAN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
448.96
BAJRIĆ HASAN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
88.00
BAJRIĆ HASAN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
442.88
BAJRIĆ HASAN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
93.12
GUTLIĆ MELIKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
121.60
GUTLIĆ MELIKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
386.72
GUTLIĆ MELIKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
Mahalbašić Nihada
Tešanj
A/1-1
F/1-1
97.28
249.92
IKANOVIĆ AMIR
Živinice
A/1-1
F/1-1
303.68
MUJKIĆ ISMET
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
371.04
MUJKIĆ ISMET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
678.08
MUJKIĆ ISMET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
759.20
MUJKIĆ ISMET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
423.04
Meštrovac Dževad
Jajce
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehić Zaim
Travnik
A/1-1
F/1-1
258.64
Mehić Zaim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
440.24
Mehić Zaim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
136.64
Mehić Zaim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
104.64
PORIĆ SEBINA
Bužim
A/1-1
F/1-1
389.44
PORIĆ SEBINA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
497.28
PORIĆ SEBINA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
488.00
PORIĆ SEBINA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
668.32
800.00
Stupar Sumedina
Zenica
član 23
E/7
BAJRIĆ FADILA
Cazin
A/1-1
F/1-1
Bajrić Fadila
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
502.08
2,700.00
BAJRIĆ FADILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
521.76
BAJRIĆ FADILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
409.12
BAJRIĆ FADILA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
154.72
BAJRIĆ FADILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
441.12
BAJRIĆ FADILA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
141.28
Lučkin Emin
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
1,035.00
273
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Omerović Sakib
Živinice
A/1-1
F/1-1
Omerović Sakib
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
762.64
879.28
Omerović Sakib
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
774.08
Omerović Sakib
Živinice
član 29.
A/2-1-1
285.60
Omerović Sakib
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
764.48
Omerović Sakib
Živinice
član 29.
A/2-1-1
265.68
Jukić Ivica
Busovača
član 23
E/7
800.00
Muratović Amel
Travnik
A/1-1
F/1-1
259.68
Muratović Amel
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
260.48
Muratović Amel
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
343.84
Muratović Amel
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
85.92
Muratović Amel
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
90.08
Tahirović Saliha (Husein)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
294.24
281.28
Tahirović Saliha (Husein)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Tahirović Saliha (Husein)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Uzunović Arijana
Goražde
Odluka
E/6.1.
Abadžić Elvis
Živinice
Odluka
E/6.1.
Topolovac Blaž
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
84.64
800.00
800.00
1,000.00
Keljalić Nedžad
Jajce
Odluka
E/6.1.
800.00
Halvadžija Omer
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Krasić Ana
Glamoč
A/1-1
F/1-1
475.68
Krasić Ana
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
380.16
307.52
Krasić Ana
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
Krasić Ana
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
541.60
Krasić Ana
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
210.72
Krasić Ana
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
191.68
Kolak Stjepan
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
309.00
800.00
Raguž Spasoje
Čapljina
Odluka
E/6.1.
Gotić Akif
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.12
Gotić Akif
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.28
Kovač Šefkija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
572.48
Kovač Šefkija
Ilidža
Članak 28.
A/2-1-1
651.20
Kovač Šefkija
Ilidža
član 29.
A/2-1-1
143.84
Kovač Šefkija
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
258.08
Kovač Šefkija
Ilidža
član 29.
A/2-1-1
178.24
Krbuljić Abduselam
Kladanj
A/1-10
A/2-2-5
1,035.00
274
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Salkić Munib
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
3,765.00
1,320.00
Jakobović Mijo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Vrtić Himzo
Konjic
član 23
E/7
800.00
Sendić Izeta
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Vukoja Gordana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
Sušić Slavko
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
Buljubašić Avdo
Ilidža
član 23
E/7
Živković Ive Drago
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,383.00
800.00
Živković Drago
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
1,366.50
Kajtezović Esad
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Radoš Jakov
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
634.24
Radoš Jakov
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
977.28
Radoš Jakov
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
739.84
Radoš Jakov
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
764.16
RADOŠ JAKOV
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Radoš Jakov
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
213.76
Radoš Jakov
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
234.40
Mumić Hajrudin
Živinice
član 23
E/7
Bureković Ibrahim
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
Šakić Đevad
Travnik
Odluka
E/6.1.
Tadić Ivan
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,395.00
500.00
1,800.00
Garanović Ramo
Zenica
A/1-1
F/1-1
291.04
Garanović Ramo
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
381.92
Garanović Ramo
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
407.52
Bešir Ramiza
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
452.88
426.80
Bešir Ramiza
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
Bešir Ramiza
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
Odak Ante
Čitluk
Odluka
E/6.1.
500.00
Butković Ibro
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
3,735.00
Velić Samir
Bosanska Krupa
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Smajić Ramiz
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
1,845.00
ČANDIĆ ENES
Gradačac
A/1-1
F/1-1
ČANDIĆ ENES
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
515.20
ČANDIĆ ENES
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
434.40
ČANDIĆ ENES
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
95.68
275
296.32
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ČANDIĆ ENES
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
ČANDIĆ ENES
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
371.68
80.64
BOSNIĆ SABINE
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
173.28
Barišić Pavo
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,850.00
Barišić Pavo
Odžak
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Barišić Pavo
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Bejić Teklja
Usora
član 23
E/7
800.00
Mlačo Amir
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
Mlaćo Amir
Bugojno
član 32
A/2-1-3
900.00
MLAĆO AMIR
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
235.52
MLAĆO AMIR
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
239.84
687.52
KOLAKOVIĆ HUSNIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
KOLAKOVIĆ HUSNIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
491.52
KOLAKOVIĆ HUSNIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
576.16
KOLAKOVIĆ HUSNIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
375.36
KOLAKOVIĆ HUSNIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,051.20
KOLAKOVIĆ HUSNIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
272.64
Šahman Hasib
Jajce
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
ŠAHMAN HASIB
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
248.64
ŠAHMAN HASIB
Jajce
A/1-1
F/1-1
287.36
ŠAHMAN HASIB
Jajce
član 29.
A/2-1-1
SOLDO DRAŽAN
Široki Brijeg
A/1-1
F/1-1
296.96
416.00
82.88
SOLDO DRAŽAN
Široki Brijeg
Članak 28.
A/2-1-1
SOLDO DRAŽAN
Široki Brijeg
Članak 28.
A/2-1-1
367.84
Soldo Dražan
Široki Brijeg
član 29.
A/2-1-1
292.64
236.64
Soldo Dražan
Široki Brijeg
član 29.
A/2-1-1
Soldo Dražan
Široki Brijeg
Članak 28.
A/2-1-1
653.44
Miličević Mate
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
1,275.00
Fuško Tufik
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
3,030.00
Halak Nihad
Glamoč
A/2-7
F/1-1
1,600.00
Halak Nihad
Glamoč
A/1-1
F/1-1
306.08
Halak Nihad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
445.12
Halak Nihad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
Halak Nihad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
494.40
Halak Nihad
Glamoč
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Halak Nihad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
127.04
276
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Halak Nihad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
111.52
Hamidović Vehida
Sapna
A/2-8
F/1-1
202.80
Tumbić Alen
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Đedović Meho
Kalesija
A/1-1
F/1-1
564.40
ĐEDOVIĆ MEHO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
584.80
Đedović Meho
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
270.40
Đedović Meho
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
853.20
Đedović Meho
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
150.40
Đedović Meho
Kalesija
Odluka
E/6.1.
Burzić Amir
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
500.00
1,365.00
Smajic Remzada
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Smajic Remzada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
316.32
611.68
Smajic Remzada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
438.08
Smajic Remzada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
451.04
Mrndžić Ismet
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
3,600.00
Toni Galić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
500.00
DIZDAREVIĆ SUADA (ŠEFIK)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
743.20
DIZDAREVIĆ SUADA (ŠEFIK)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
396.32
DIZDAREVIĆ SUADA (ŠEFIK)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
263.84
256.00
DIZDAREVIĆ SUADA (ŠEFIK)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
DIZDAREVIĆ SUADA (ŠEFIK)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
604.48
DIZDAREVIĆ SUADA (ŠEFIK)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
228.96
AVDIĆ ASMIR (SAFET)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Avdić Asmir
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
1,141.92
Avdić Asmir
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,800.00
AVDIĆ ASMIR (SAFET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,672.16
AVDIĆ ASMIR (SAFET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,304.16
AVDIĆ ASMIR (SAFET)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
328.80
AVDIĆ ASMIR (SAFET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,653.92
243.00
AVDIĆ ASMIR (SAFET)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
295.20
Omerović Amra
Srebrenik
Član 14.
A/1-1-1.
700.00
800.00
Rašić Ljubo
Grude
Odluka
E/6.1.
Nikšić Jasmina
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Đolo Antonija
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Hadžić Alija
Tuzla
Odluka
E/6.1.
500.00
OSMIĆ FEHIM
Kiseljak
A/1-1
F/1-1
862.40
277
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
OSMIĆ FEHIM
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
OSMIĆ FEHIM
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
1,078.88
913.28
OSMIĆ FEHIM
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
1,417.12
OSMIĆ FEHIM
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
422.88
OSMIĆ FEHIM
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
324.96
Džinović Muhamed
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
500.00
BAJRIĆ MUSTAFA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
478.88
BAJRIĆ MUSTAFA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
81.28
BAJRIĆ MUSTAFA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
394.56
Martinović Mara
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
ĆEMAL ISAK (Ibrahim)
Ključ
A/1-1
F/1-1
350.56
ĆEMAL ISAK (Ibrahim)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
246.40
ĆEMAL ISAK (Ibrahim)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
166.72
ĆEMAL ISAK (Ibrahim)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
384.96
ĆEMAL ISAK (Ibrahim)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
120.80
Pušeljić Mato
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Čato Marko
Vitez
F/1-1
B/1-5.
600.00
5,899.13
ALIBEGOVIĆ SMAIL
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
247.20
ALIBEGOVIĆ SMAIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
244.48
Lukenda Sofija
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Hodjić Hazim
Travnik
A/1-1
F/1-1
395.20
Hađić Hazim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Hadjić Hazim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
415.52
Hadjić Hazim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
156.80
Salkičević Almas
Tešanj
član 23
E/7
800.00
301.20
Mujaqić Sinan
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Mujaqić Sinan
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
253.44
Mujaqić Sinan
Živinice
član 29.
A/2-1-1
152.64
Mujaqić Sinan
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
250.88
Mujaqić Sinan
Živinice
član 29.
A/2-1-1
140.64
242.72
Ibraković Galib
Travnik
A/1-1
F/1-1
Ibraković Galib
Travnik
član 29.
A/2-1-1
86.40
BEČIĆ SAKIB
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
541.12
Mihaljević Anđa
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
840.00
Cmiljan Lovrić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
500.00
278
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Karić Vahid
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Fejzić Sabaheta
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
332.32
Fejzić Sabaheta
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
265.92
PAJAZETOVIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
247.52
PAJAZETOVIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
309.92
PAJAZETOVIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
108.80
274.56
PAJAZETOVIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
PAJAZETOVIĆ ŠIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Pirija Šefik
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Lendo Semija
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Duhandžić Hamdija
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
Hodžić Enez
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
87.20
Bajramović Diana
Zenica
član 23
E/7
800.00
Jerković Marinko
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
243.44
Spahić Habiba
Travnik
A/1-1
F/1-1
Spahić Habiba
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.16
ĆERIMOVIĆ SAĆA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
116.16
ĆERIMOVIĆ SAĆA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
64.80
ĆERIMOVIĆ SAĆA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Rašo Stjepan
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
85.12
800.00
OMERADŽIĆ MEHMED
Ključ
A/1-1
F/1-1
513.92
OMERADŽIĆ MEHMED
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
517.76
Đorđevski Mirjana
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Imamović Meliha
Fojnica
član 23
E/7
800.00
Seferović Sakib
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
Andrić Rado
Tuzla
A/1-10
A/2-2-5
800.00
Mehmedović Zijad
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Milišić Žarko
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
1,575.00
2,025.00
BEGOVIĆ MIRSAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
303.84
Dugonjić Anto
Čelić
član 23
E/7
800.00
Maglić Eniz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
297.12
Maglić Eniz
Travnik
A/1-1
F/1-1
245.92
Maglić Eniz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
574.88
Maglić Eniz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
429.84
Maglić Eniz
Travnik
član 29.
A/2-1-1
88.32
279
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Maglić Eniz
Travnik
član 29.
A/2-1-1
95.92
ODOBAŠIĆ SEIDA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
164.80
ODOBAŠIĆ SEIDA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
62.08
ODOBAŠIĆ SEIDA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
153.28
MELKIĆ ARIFA (ŠERIF)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
250.72
MELKIĆ ARIFA (ŠERIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
287.20
MELKIĆ ARIFA (ŠERIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
MELKIĆ ARIFA (ŠERIF)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
250.72
261.76
Bukvić Nermin
Livno
A/1-1
F/1-1
Bukvić Nermin
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
605.92
Bukvić Nermin
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
391.84
Bukvić Nermin
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
452.32
Bukvić Nermin
Livno
član 29.
A/2-1-1
112.00
Bukvić Nermin
Livno
član 29.
A/2-1-1
Majdančić Samir
Kalesija
Odluka
E/6.1.
97.76
800.00
Ramić Hasib
Konjic
A/2-7
F/1-1
300.00
Ramić Hasib
Konjic
A/2-8
F/1-1
2,000.00
800.00
ARNAUTOVIĆ ESMA
Travnik
Odluka
E/6.1.
Sinanović Aljo
Tešanj
A/1-10
A/2-2-5
990
Alić Hazim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
388.48
MEHANOVIĆ SEFIR
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Besim Hardauš
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Krišto Ivica
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
ĆATIĆ ALEM
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
340.00
376.64
ĆATIĆ ALEM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
ĆATIĆ ALEM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Maslać Vlatko
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Lisičić Hajrudin
Zavidovići
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Lisičić Hajrudin
Zavidovići
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
ČUTURIĆ SENAD (OSMAN)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
301.12
ČUTURIĆ SENAD (OSMAN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
319.52
ČUTURIĆ SENAD (OSMAN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
317.60
ČUTURIĆ SENAD (OSMAN)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
286.40
99.68
DŽIZIĆ ASMIR
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
Pavlović Veso
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
1,656.70
Sefer Merisa
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
280
251.20
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Proleta Damjan
Stolac
B/1-5.
F/1-1
Karamustafić Samra
Visoko
Odluka
E/6.1.
2,520.00
500.00
Ašćerić Zehrudin
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
250.88
Ašćerić Zehrudin
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
299.68
VELAGIĆ NEZIR
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
483.52
VELAGIĆ NEZIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
586.40
VELAGIĆ NEZIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
547.84
201.60
VELAGIĆ NEZIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
VELAGIĆ NEZIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
693.12
VELAGIĆ NEZIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
207.52
Ajanović Jasna
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,935.00
Baltić Admir
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
Hadžić Abdulah
Vogošća
A/1-5
F/1-1
4,500.00
Hadžić Abdulah
Vogošća
A/1-9
A/2-1-3
4,500.00
Hadžić Abdulah
Vogošća
A/1-10
A/2-2-5
1,545.00
Crnjak Nebojša
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
Jure Filipović
Prozor-Rama
A/1-1
F/1-1
406.56
Jure Filipović
Prozor-Rama
Članak 28.
A/2-1-1
393.12
Filipović Jure
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
3,375.00
Tule Ćamil
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
500.00
Omerika Ibro
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
900.00
800.00
Krvavac Hajro
Hadžići
A/1-1
F/1-1
316.48
Krvavac Hajro
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Krvavac Hajro
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
141.44
Krvavac Hajro
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
403.04
Krvavac Hajro
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
126.08
SADIKOVIĆ AZIZ
Ključ
A/1-1
F/1-1
421.76
SADIKOVIĆ AZIZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
379.84
SADIKOVIĆ AZIZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
482.24
SADIKOVIĆ AZIZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
155.20
Selava Salih
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Biberkić Muharem
Gradačac
Odluka
E/6.1.
91.52
500.00
Alispahić Edib
Zenica
Odluka
E/6.1.
Smajić Meho
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,635.00
Žetica Alija
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
1,185.00
Perković Željka S.
Livno
A/1-1
F/1-1
281
500.00
352.32
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Perković Željka
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
ŠEHOVIĆ RASIM
Gradačac
A/1-1
F/1-1
415.04
ŠEHOVIĆ RASIM
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
580.48
ŠEHOVIĆ RASIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
755.20
ŠEHOVIĆ RASIM
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
211.36
ŠEHOVIĆ RASIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
500.00
ŠEHOVIĆ RASIM
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
Hođić Ramzija
Doboj-Jug
A/1-1
F/1-1
3,552.96
191.84
Hođić Ramzija
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
3,900.00
Hođić Ramzija
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
4,141.28
Hođić Ramzija
Doboj-Jug
Članak 28.
A/2-1-1
3,614.88
Konta Branka
Livno
A/1-1
F/1-1
Konta Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
369.92
Konta Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
288.48
244.96
Konta Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
319.84
Konta Branka
Livno
član 29.
A/2-1-1
115.68
Konta Branka
Livno
član 29.
A/2-1-1
Jogunica Mato
Neum
Odluka
E/6.1.
89.76
800.00
Sando Jovo
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
7,050.00
Sando Jovo
Ilijaš
B/1-3
E/6.1.
6,315.15
Džolan Ivan
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
4,410.00
Selimović Idriz
Vogošća
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Manojlović Goran
Visoko
član 23
E/7
Fišić Emir
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
2,500.00
Oraščanin Nurija
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
Stojak Božo
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Duranović Ahmet
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
Porčić Said
Cazin
član 23
E/7
800.00
Fazlagić Aras
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
AHMIĆ ESED
Tešanj
A/1-1
F/1-1
636.00
AHMIĆ ESED
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
990.72
AHMIĆ ESED
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
1,093.12
AHMIĆ ESED
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
398.24
Omerdić Edin
Zenica
član 23
E/7
800.00
Musulin Branka
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Ahmetagić Mujo
Gračanica
A/1-1
F/1-1
769.76
282
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ahmetagić Mujo
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
Ahmetagić Mujo
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
1,800.00
119.84
Ahmetagić Mujo
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
404.80
Ahmetagić Mujo
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
138.40
Grizelj Stjepan
Grude
A/1-10
A/2-2-5
1,275.00
675.00
Blaško Budić
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
Čomor Meho
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
900.00
Bašić Rasim
Čelić
član 32
A/2-1-3
900.00
Redžić Fuad
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Numić Jasmina
Tešanj
A/1-1
F/1-1
625.44
Numić Jasmina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
504.16
Numić Jasmina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
468.96
Brandolik Saša
Tešanj
član 23
E/7
BEGANOVIĆ SMAIL
Cazin
A/1-1
F/1-1
2,131.04
Beganović Smail
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
2,700.00
BEGANOVIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
3,380.48
BEGANOVIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,040.16
BEGANOVIĆ SMAIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
930.88
Beganović Smail
Cazin
član 32
A/2-1-3
1,800.00
BEGANOVIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
3,140.48
BEGANOVIĆ SMAIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
767.04
Artuković Smail
Tešanj
A/1-1
F/1-1
577.12
393.44
800.00
Artuković Smail
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Artuković Smail
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
435.52
Artuković Smail
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
731.52
800.00
Džedović Vahida
Sarajevo
član 23
E/7
REKIĆ SENAD
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
514.24
REKIĆ SENAD
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
293.60
REKIĆ SENAD
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
390.24
Damir Mikulić
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
KRŽALIĆ NISVET
Bihać
A/1-1
F/1-1
349.44
Kržalić Nisvet
Bihać
A/1-9
A/2-1-3
900.00
KRŽALIĆ NISVET
Bihać
član 29.
A/2-1-1
129.92
KRŽALIĆ NISVET
Bihać
član 29.
A/2-1-1
102.40
Mustafić Nihad
Sapna
A/2-8
F/1-1
351.40
Raguž Ivica
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
283
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Prijić Edin
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
312.16
Prijić Edin
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
245.12
Prijić Edin
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
248.80
Prijić Edin
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
BEGIĆ FUAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
270.24
BEGIĆ FUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
266.56
BEGIĆ FUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
BEGIĆ FUAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
163.20
BEGIĆ FUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
422.72
BEGIĆ FUAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
148.80
Ferizović Aida
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
308.16
Ferizović Aida
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
608.80
Ferizović Aida
Živinice
A/1-1
F/1-1
241.60
Ferizović Aida
Živinice
član 29.
A/2-1-1
182.72
Ferizović Aida
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
524.00
Ferizović Aida
Živinice
član 29.
A/2-1-1
144.80
Ljubas Ivan
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
500.00
Rizvić Sanela
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
370.50
Debelac Belmin
Visoko
član 23
E/7
800.00
Lauša Muhamed
Kalesija
A/1-1
F/1-1
576.16
Lauša Muhamed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
352.16
Lauša Muhamed
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
455.04
Lauša Muhamed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
305.12
Lauša Muhamed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
740.00
Lauša Muhamed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Cvjetković Stojadin
Čelić
B/1-5.
F/1-1
5,168.00
2,400.00
227.84
Cvjetković Stojadin
Čelić
B/1-5.
F/1-1
Cvjetković Stojadin
Čelić
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehanović Ferhat
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
481.92
729.12
Mehanović Ferhat
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
Mehanović Ferhat
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
431.84
Mehanović Ferhat
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
429.76
284
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mehanović Ferhat
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
268.00
Mehanović Ferhat
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
268.32
GENJGA ŠAĆIR
Travnik
Odluka
E/6.1.
500.00
BAPIĆ SMAILA
Bužim
A/1-1
F/1-1
1,448.16
BAPIĆ SMAILA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
1,733.12
BAPIĆ SMAILA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
1,132.00
BAPIĆ SMAILA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
502.88
BAPIĆ SMAILA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
595.20
BAPIĆ SMAILA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
382.24
Stojanović Dario
Fojnica
Odluka
E/6.1.
800.00
Duraković Aldin
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Kraljević Željko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Vidačak Marija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Čičković Spasenija
Ravno
Odluka
E/6.1.
800.00
Salihović Abdulah
Sapna
Odluka
E/6.1.
800.00
Knežević Jela
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Živković Ambro
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
615.00
Ibrulj Mirsad
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Kosić Đuro
Orašje
A/1-7
F/1-1
3,355.00
Kosić Đuro
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
4,675.00
Kosić Đuro
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Kosić Đuro
Orašje
članak 38.
A/2-3-6
3,960.00
Galić Ankica
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
Jarić Niko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
850.00
Suljkanović Mehmed
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
900.00
Suljkanović Mehmed
Gradačac
član 32
A/2-1-3
Kadrič Sabiha
Breza
član 32
A/2-1-3
900.00
JODANOVIĆ RAMO (Ramo)
Ključ
A/1-1
F/1-1
871.68
JODANOVIĆ RAMO (Ramo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,448.64
JODANOVIĆ RAMO (Ramo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
770.40
JODANOVIĆ RAMO (Ramo)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
347.52
Jodanović Ramo
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
200.00
JODANOVIĆ RAMO (Ramo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,374.08
JODANOVIĆ RAMO (Ramo)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
294.40
SELAKOVIĆ MILE
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
303.52
285
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
SELAKOVIĆ MILE
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
349.28
SELAKOVIĆ MILE
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
146.24
SELAKOVIĆ MILE
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
412.64
SELAKOVIĆ MILE
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
123.52
Topić Refik
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
Piragić Rasim
Gračanica
A/2-8
F/1-1
167.20
Klarić Marijan
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Lugušić Šaćir
Ilidža
A/1-10
A/2-2-5
Vućina Srećko
Stolac
A/2-7
F/1-1
1,213.00
Vučina Srečko
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
1,473.50
Mujanović Esed
Čelić
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehić Husein
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
1,320.00
765.00
MULALIĆ KASIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
100.32
Šabanović Atif
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
BEĆIREVIĆ SABIHA
Cazin
A/1-1
F/1-1
338.24
BEĆIREVIĆ SABIHA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
431.52
415.52
BEĆIREVIĆ SABIHA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
BEĆIREVIĆ SABIHA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
81.76
KANTAREVIĆ EMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
273.28
KANTAREVIĆ EMINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
105.44
KANTAREVIĆ EMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
331.20
KANTAREVIĆ EMINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Šehić Munib
Livno
A/1-1
F/1-1
1,574.88
Šehić Munib
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
2,004.32
Šehić Munib
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,465.92
Šehić Munib
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
2,047.20
ŠEHIĆ MUNIB
Livno
A/1-10
A/2-2-5
4,425.00
Šehić Munib
Livno
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Šehić Munib
Livno
član 29.
A/2-1-1
675.84
Šehić Munib
Livno
član 29.
A/2-1-1
612.96
Selimović Asim
Gradačac
A/2-5
F/1-1
Selimović Asim
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
286
107.36
927.00
3,015.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Orenčuk Romeo
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Arnautović Sevleta
Čelić
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Selimović Safija
Živinice
A/2-8
F/1-1
214.80
ČOVIĆ SUBHIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,224.00
ČOVIĆ SUBHIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,035.84
ČOVIĆ SUBHIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,159.20
ČOVIĆ SUBHIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
170.24
ČOVIĆ SUBHIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
956.96
ČOVIĆ SUBHIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
167.36
Medžid Lepić
Visoko
član 23
E/7
800.00
Kojadin Anđa
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
Jahić Fatima
Živinice
A/1-1
F/1-1
419.76
Jahić Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
258.56
Jahić Fatima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
333.04
Jahić Fatima
Živinice
član 29.
A/2-1-1
131.60
Jahić Fatima
Živinice
član 29.
A/2-1-1
132.80
ABDULAHOVIĆ ALIJA
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
NEŠUST MIRHAT
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
280.00
NEŠUST MIRHAT
Jajce
A/1-1
F/1-1
534.08
NEŠUST MIRHAT
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
446.56
323.68
NEŠUST MIRHAT
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
NEŠUST MIRHAT
Jajce
član 29.
A/2-1-1
161.76
NEŠUST MIRHAT
Jajce
član 29.
A/2-1-1
164.80
Bajrić Safet
Bosanska Krupa
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Hrnjčić Sulejman
Doboj-Istok
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Hrnjičić Sulejman
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
711.68
Hrnjičić Sulejman
Doboj-Istok
Član 14.
A/1-1-1.
879.50
Hrnjičić Sulejman
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
847.04
Hrnjičić Sulejman
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
570.40
Hrnjičić Sulejman
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
518.72
Hrnjičić Sulejman
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Hrnjičić Sulejman
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
1,326.24
Hrnjičić Sulejman
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
Prkačin Anica Anđelka
Stolac
A/2-6
F/1-1
2,084.40
412.00
DŽAJA MIDHET
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
245.76
BAJRAMOVIĆ SAFETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
287
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEŠO HUSEIN
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Bešo Husein
Vitez
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
VEREGET ADEM
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
307.84
VEREGET ADEM
Jajce
član 29.
A/2-1-1
135.68
VEREGET ADEM
Jajce
član 29.
A/2-1-1
148.32
Zovko Dobro
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
282.72
Brljak Abaz
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
Brljak Abaz
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
319.36
Brljak Abaz
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
130.08
Brljak Abaz
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Kocić Anto
Odžak
Odluka
E/6.1.
80.16
800.00
ZUKIĆ ASIM
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Fuško Fuad
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
855.00
Ćorić Marina
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Raič Mile
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Raič Mile
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
1,440.00
Hušidić Zlata
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
HUŠIDIĆ ZLATA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
372.48
HUŠIDIĆ ZLATA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
104.96
287.99
HUŠIDIĆ ZLATA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
402.56
DELIĆ ELVIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
312.32
271.84
DELIĆ ELVIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
DELIĆ ELVIR
Ključ
član 29.
A/2-1-1
80.64
DELIĆ ELVIR
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
360.32
DELIĆ ELVIR
Ključ
član 29.
A/2-1-1
Halilović Samira
Gradačac
A/2-8
F/1-1
RIZVANOVIĆ FIKRET
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
280.64
RIZVANOVIĆ FIKRET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
259.84
80.64
471.60
RIZVANOVIĆ FIKRET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
380.64
KOLAKOVIĆ HASIBA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
127.52
KOLAKOVIĆ HASIBA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
86.40
Fejzić Munib
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
2,820
Marin Crnogorac
Posušje
Odluka
E/6.1.
800.00
Ivica Sabljo
Posušje
Odluka
E/6.1.
800.00
IČANOVIĆ MEHO
Bužim
A/1-1
F/1-1
431.68
IČANOVIĆ MEHO
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
388.00
288
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
IČANOVIĆ MEHO
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
519.68
IČANOVIĆ MEHO
Bužim
član 29.
A/2-1-1
168.16
IČANOVIĆ MEHO
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
651.20
IČANOVIĆ MEHO
Bužim
član 29.
A/2-1-1
182.40
Hadžić Hilmo
Zenica
član 23
E/7
800.00
Melić Mirzad
Bosanski Petrovac
A/1-5
F/1-1
5,700.00
Melić Mirzad
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
4,050.00
Berislav Draškić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Pustahija Husein
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
SEFIĆ HUSE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
256.64
Sefer Smajil
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Imamović Šefket
Kalesija
A/1-1
F/1-1
378.08
Imamović Šefket
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
105.44
Imamović Šefket
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Imamović Šefket
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Đerzić Mujo
Banovići
Odluka
E/6.1.
CVIJETIĆ RADOVAN
Glamoč
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Rašević Danica
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
840.00
Jusić Juso
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
253.04
Ismet Smajić
Živinice
A/1-1
F/1-1
261.68
92.96
800.00
Ismet Smajić
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
256.24
Ismet Smajić
Živinice
član 29.
A/2-1-1
145.68
Ismet Smajić
Živinice
član 29.
A/2-1-1
175.36
Šehić Husen
Lukavac
A/1-10
A/2-2-5
4,110.00
Efendić Fejzo
Žepče
A/1-1
F/1-1
457.44
Efendić Fejzo
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
828.64
Efendić Fejzo
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
733.92
Efendić Fejzo
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
488.64
Đogić Sedika
Cazin
A/2-8
F/1-1
205.65
Omazić Anto
Livno
A/1-1
F/1-1
312.96
Omazić Anto
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
651.84
Omazić Anto
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
401.44
Omazić Anto
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
632.96
Omazić Anto
Livno
član 29.
A/2-1-1
168.16
Omazić Anto
Livno
član 29.
A/2-1-1
106.88
289
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Avdić Hazim
Gradačac
Odluka
E/6.1.
500.00
Šabanović Atif
Živinice
član 29.
A/2-1-1
274.24
Šabanović Atif
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
399.68
Šabanović Atif
Živinice
član 29.
A/2-1-1
233.12
Bajić Zdenka
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Kabarić Hatidža
Živinice
A/1-1
F/1-1
304.72
Kabarić Hatidža
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
372.64
Kabarić Hatidža
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
469.36
247.36
Kabarić Hatidža
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Kabarić Hatidža
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Mikulić Ivica
Tešanj
Odluka
E/6.1.
800.00
426.24
91.52
Mulalić Džafer
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
Mulalić Džafer
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
259.60
Mulalić Džafer
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
326.88
Mulalić Džafer
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
113.52
Kurbašić Senaid
Gradačac
A/2-5
F/1-1
535.50
Đelilbašić Sadik
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
372.08
Đelilbašić Sadik
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
507.60
Đelilbašić Sadik
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
375.28
Begić Sevleta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
101.52
Begić Sevleta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Kapo Nermina
Visoko
član 23
E/7
83.84
800.00
Rizvanović Suljo
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Husak Sead
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Mešukić Hamdo
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Šljivić Emina
Živinice
A/1-1
F/1-1
146.72
Šljivić Emina
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
85.60
Šljivić Emina
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
121.04
Bašimamović Nermin
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Misaljević Hazim
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
BEGIĆ DŽEVAD (NURIJA)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
514.72
BEGIĆ DŽEVAD (NURIJA)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
139.04
BEGIĆ DŽEVAD (NURIJA)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
552.64
BEGIĆ DŽEVAD (NURIJA)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
118.88
Šeketa Edhem
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
327.36
290
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mehmedagić Mirsad
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
252.80
Mehmedagić Mirsad
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
413.44
Mehmedagić Mirsad
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
139.20
Mehmedagić Mirsad
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
119.52
Zovko Draženka
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Čajdo Nedžad
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
HALILOVIĆ FIKO (MESUD)
Ključ
A/1-1
F/1-1
2,069.12
HALILOVIĆ FIKO (MESUD)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
2,745.44
HALILOVIĆ FIKO (MESUD)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
3,329.28
HALILOVIĆ FIKO (MESUD)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
980.64
Halilović Fiko
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
380.00
HALILOVIĆ FIKO (MESUD)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
2,899.20
Halilović Fiko
Ključ
član 30
A/2-1-2
3,000.00
HALILOVIĆ FIKO (MESUD)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
964.80
ŠABIĆ IZET
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
241.28
243.84
ŠABIĆ IZET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
ŠABIĆ IZET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Miličević Nevenka
Posušje
A/1-1
F/1-1
Miličević Nevenka
Posušje
član 29.
A/2-1-1
80.16
Hrnjičić Senad
Maglaj
A/1-10
A/2-2-5
2,640
80.64
252.64
DŽAFEROVIĆ DŽEVAD (HUSEIN)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
144.32
DŽAFEROVIĆ DŽEVAD (HUSEIN)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
107.52
Ahmetašević Fatima
Gračanica
A/1-1
F/1-1
707.04
Ahmetašević Fatima
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
544.64
Ahmetašević Fatima
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
500.80
Ahmetašević Fatima
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
313.12
Ahmetašević Fatima
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,154.56
Ahmetašević Fatima
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Terko Azer
Stolac
A/2-7
F/1-1
2,824.70
214.56
Terko Azer
Stolac
A/2-7.
A/1-1-3.
1,667.00
ŠAKANOVIĆ OMER
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
ŠAKANOVIĆ OMER
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
166.40
ŠAKANOVIĆ OMER
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
328.80
287.04
ŠAKANOVIĆ OMER
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
124.64
RAMIĆ MUJO
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
KRANTIĆ ENVER (HAMID)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
429.44
291
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jamaković Mithat
Visoko
član 23
E/7
Mrđa Miroslav
HADŽAN MELIHA
Šagovnović Duško
800.00
Bosanski Petrovac
član 32
A/2-1-3
Tešanj
A/1-1
F/1-1
267.52
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
1,350.00
MUSIĆ ADIS
Travnik
A/1-1
F/1-1
671.36
MUSIĆ ADIS
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
252.00
MUSIĆ ADIS
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
344.96
PEHLIĆ SAFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
251.20
PEHLIĆ SAFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
332.96
Martinović Ante
Široki Brijeg
A/2-6
F/1-1
203.40
Jahjefendić Ešref
Livno
Odluka
E/6.1.
800.00
Škobo Stjepan
Neum
Odluka
E/6.1.
800.00
975.00
Kadić Mustafa
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
Čolaković Halil
Grad Mostar
A/2-7.
A/1-1-3.
900.00
Duvnjak Milica
Glamoč
A/1-1
F/1-1
312.32
Duvnjak Milica
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
449.60
Duvnjak Milica
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
626.72
Duvnjak Milica
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
165.60
Duvnjak Milica
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Skopljak Hava
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
116.96
2,516.00
Muratović Salih
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
500.00
Selimović Džemal
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
500.00
Zahirović Rezija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
262.08
Zahirović Rezija
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
242.72
Baković Šefik
Stari Grad
A/1-10
A/2-2-5
Marušić Marinko
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Lepić Edhem
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Mujčić Alija
Vitez
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Lokmić Pero
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Okić Mehmed
Gračanica
član 32
A/2-1-3
3,600.00
1,755.00
1,035.00
800.00
Džafić Dževad
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
Mujezinović Sead
Zenica
član 23
E/7
Jakupović Smail
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Omeragić Muazem
Odžak
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Omeragić Muazem
Odžak
A/1-1
F/1-1
658.24
292
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Omeragić Muazem
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
933.44
Omeragić Muazem
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
965.76
Omeragić Muazem
Odžak
Član 16.
A/1-1-1a
Omeragić Muazem
Odžak
član 32
A/2-1-3
500.00
1,350.00
Omeragić Muazem
Odžak
član 29.
A/2-1-1
178.40
Omeragić Mazem
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
798.40
Omeragić Mazem
Odžak
član 29.
A/2-1-1
215.84
Mašić Zelmin
Kladanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Duraković Hadžib
Gračanica
A/1-1
F/1-1
1,496.48
Duraković Hadžib
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
659.36
Duraković Hadžib
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
632.48
Duraković Hadžib
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
397.28
Duraković Hadžib
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Duraković Hadžib
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,256.32
Duraković Hadžib
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
362.72
Mularifović Sulejman
Tešanj
A/1-10
A/2-2-5
Nakičević Zedin
Teočak
Odluka
E/6.1.
800.00
Korugić Senad
Donji Vakuf
A/1-5
F/1-1
5,100.00
Korugić Senad
Donji Vakuf
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Hamidović Rizo
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Ahmetagić Džemila
Gračanica
A/1-1
F/1-1
274.24
Ahmetagić Džemila
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
118.88
Ahmetagić Džemila
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
542.72
Ahmetagić Džemila
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
152.64
Čolak Sejid
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
1,515.00
1,470
Javrić Emina
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
345.76
Javrić Emina
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
372.48
Javrić Emina
Kalesija
A/1-1
F/1-1
330.40
Javrić Emina
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
580.96
Javrić Emina
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
187.20
320.48
DIZDAREVIĆ FERIDA
Bihać
A/1-1
F/1-1
DIZDAREVIĆ FERIDA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Mujan Azem
Centar
Odluka
E/6.1.
Halač Fikret
Vogošća
član 32
A/2-1-3
900.00
Softić Iidajet
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
ŠAKANOVIĆ KADIRA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
252.32
293
93.76
500.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠAKANOVIĆ KADIRA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Knezović Nevenka
Široki Brijeg
član 23
E/7
84.48
800.00
MAJETIĆ ASIM
Cazin
A/1-1
F/1-1
316.16
MAJETIĆ ASIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
255.04
118.40
MAJETIĆ ASIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
MAJETIĆ ASIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Harbaš Ahmet
Cazin
A/2-8
F/1-1
92.16
535.00
Murtić Ismet
Cazin
A/2-8
F/1-1
332.35
Tuholjak Mustafa
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
700.00
Mušija Salih
Kakanj
član 23
E/7
800.00
BOSNIĆ JUSO
Bihać
A/1-1
F/1-1
130.88
Velić Dževad
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
Velić Dževad
Bugojno
A/1-1
F/1-1
294.24
Velić Dževad
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
377.92
Velić Dževad
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
242.56
Velić Dževad
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
80.64
Velić Dževad
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
Duraković Munib
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
85.60
800.00
Duraković Munib
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
Tahirović Mirsad
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
810.00
Barzut Mara
Ravno
Odluka
E/6.1.
800.00
Bilić Dragan
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
750.00
606.56
OMANOVIĆ RAMIJA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
OMANOVIĆ RAMIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
945.92
OMANOVIĆ RAMIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
666.72
OMANOVIĆ RAMIJA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
347.04
OMANOVIĆ RAMIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
831.84
OMANOVIĆ RAMIJA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
256.64
Galić Petar
Čitluk
Odluka
E/6.1.
500.00
HADŽIĆ ALMEDINA
Ključ
A/1-1
F/1-1
248.80
Kelava Danijel
Zenica
član 23
E/7
800.00
606.15
Šuvić Elvir
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Fetić Jasmina
Zenica
član 23
E/7
800.00
Duvnjak Zoran
Livno
A/1-1
F/1-1
387.36
Duvnjak Zoran
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
307.52
Duvnjak Zoran
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
294
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Duvnjak Zoran
Livno
član 29.
A/2-1-1
Rašić Mile
Ljubuški
A/2-6
F/1-1
Bogojević Aleksandar
Grad Mostar
član 23
E/7
OSMIĆ FERID
Kiseljak
član 32
A/2-1-3
86.08
572.40
800.00
1,800.00
Ćoralić Jusuf
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
Karahodžić Rahmanija
Glamoč
A/1-1
F/1-1
272.16
Karahodžić Rahmanija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
401.28
Karahodžić Rahmanija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
303.84
Karahodžić Rahmanija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
388.16
Karahodžić Rahmanija
Glamoč
član 32
A/2-1-3
1,800.00
108.64
Karahodžić Rahmanija
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Karahodžić Rahmanija
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
81.28
Karlović Filip
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
5,000.00
1,500.00
Karlović Filip
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
KURBEGOVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
409.76
KURBEGOVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
472.72
KURBEGOVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
373.52
KURBEGOVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
133.76
KURBEGOVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
345.60
KURBEGOVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
120.32
KUKURUZOVIĆ SENAHID
Gradačac
A/1-1
F/1-1
664.32
KUKURUZOVIĆ SENAHID
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
831.68
KUKURUZOVIĆ SENAHID
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
719.84
KUKURUZOVIĆ SENAHID
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
191.68
KUKURUZOVIĆ SENAHID
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
649.28
KUKURUZOVIĆ SENAHID
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
223.84
Ćerić Husein
Tešanj
A/1-5
F/1-1
Mojević Lenka
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
Mojević Lenka
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
318.72
Mojević Lenka
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
112.29
242.40
1,500.00
355.04
BURNIĆ FADIL
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Burnić Fadil
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
BURNIĆ FADIL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
158.08
BURNIĆ FADIL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
324.64
BURNIĆ FADIL
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
139.04
Karić Šahbaz
Lukavac
B/1-7
E/6.1.
295
6,300.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čolo Osman
Goražde
Odluka
E/6.1.
Lučkin Ramiz
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
800.00
268.00
Lučkin Ramiz
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
291.36
Spahija Rabija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
204.72
Ljubunčić Bečir
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
289.44
Ljubunčić Bečir
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
249.60
Ljubunčić Bečir
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
248.80
Ljubunčić Bečir
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
283.36
Ljubunčić Bečir
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
153.28
Ljubunčić Bečir
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
157.60
ZUKAN MINET
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Medić Nijaz
Ključ
Odluka
E/6.1.
Osmanović Sejad
Tuzla
A/1-10
A/2-2-5
2,220.00
500.00
Bužimkić Zumra
Bosanska Krupa
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Ćosić Muharem
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Hadžimejlić Zijada
Zenica
član 23
E/7
800.00
Ahmetović Mehmed
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Ferhatović Adil
Olovo
Odluka
E/6.1.
500.00
Keško Fatima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
300.64
Mujaković Mevludin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
580.96
Mujaković Mevludin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
321.12
Mujaković Mevludin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
80.48
Mujaković Mevludin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
Mujaković Mevludin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
112.72
Halilović Fehmo
Bugojno
A/1-1
F/1-1
241.92
Halilović Fehmo
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
Halilović Fehmo
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Gerin Hurija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Mehić Ramiz
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
256.75
BEĆIROVIĆ HASIJA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Mehanović Faruk
Čelić
B/1-5.
F/1-1
1,275.00
Herić Mevludin
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
1,470.00
296
393.60
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kobilica Fazila
Kakanj
Članak 28.
A/2-1-1
MEHMEDOVIĆ ABAZ
Cazin
A/1-1
F/1-1
2,771.20
437.60
Mehmedović Abaz
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
2,250.00
Mehmedović Abaz
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
MEHMEDOVIĆ ABAZ
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,029.44
MEHMEDOVIĆ ABAZ
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,416.00
MEHMEDOVIĆ ABAZ
Cazin
član 29.
A/2-1-1
361.28
MEHMEDOVIĆ ABAZ
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
828.00
MEHMEDOVIĆ ABAZ
Cazin
član 29.
A/2-1-1
352.16
DIZDAREVIĆ MIDHAD
Bužim
A/1-1
F/1-1
263.52
DIZDAREVIĆ MIDHAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
366.40
DIZDAREVIĆ MIDHAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
316.48
Aliomerović Senad
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
Dizdar Nedžad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
186.40
Dizdar Nedžad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
284.00
BURNIĆ EMIRA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
282.56
Džafica Amir
Bihać
član 23
E/7
800.00
Čurt Mubina
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Cigale Branimir
Usora
Odluka
E/6.1.
Memić Amela
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Tiganj Esmeralda
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Spahić Bahrudin
Vitez
član 23
E/7
800.00
Bojka Mijo
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
510.40
Iljazagić Nazif
Lukavac
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehić Adem (S)
Zenica
A/1-1
F/1-1
605.12
757.76
Mehić Adem (S)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
Mehić Adem (S)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
449.60
Mehić Adem (S)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
716.48
Vučić Iva
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Hadžić Nuraga
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
293.92
491.68
Hadžić Nuraga
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Hadžić Nuraga
Živinice
član 29.
A/2-1-1
90.88
Hadžić Nuraga
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
284.64
Živković Marko
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
Blažanović Mato
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
500.00
297
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Blažanović Mato
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Sivić Hasan
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
800.00
Kožul Dragica
Široki Brijeg
A/2-6
F/1-1
774.00
RADIĆ JOVO
Kalesija
A/1-1
F/1-1
14,037.60
Radić Jovo
Kalesija
član 32
A/2-1-3
Radić Jovo
Kalesija
Član 17.
A/1-1-2.
9,000.00
RADIĆ JOVO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
13,914.72
RADIĆ JOVO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
14,104.96
Radić Jovo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
1,920.00
RADIĆ JOVO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
11,862.08
1,861.60
Radić
Jovo
1,020.00
5,400.00
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Hujdur Marta
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Delić Mehmed
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
800.00
Manđuka Hasija
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
256.64
Fazlagić Ferid
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Imamović Hajrudin
Stari Grad
A/1-10
A/2-2-5
840.00
Imamović Hajrudin
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
KADIRIĆ FUAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
KADIRIĆ FUAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,113.60
932.48
KADIRIĆ FUAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,264.00
KADIRIĆ FUAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
391.04
KADIRIĆ FUAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,032.80
KADIRIĆ FUAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
283.52
Jahić Muhidin
Gračanica
A/2-8
F/1-1
296.10
SADIKOVIĆ HAJRUDIN
Ključ
A/1-1
F/1-1
437.60
SADIKOVIĆ HAJRUDIN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
587.52
SADIKOVIĆ HAJRUDIN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
257.60
SADIKOVIĆ HAJRUDIN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
131.04
SADIKOVIĆ HAJRUDIN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
461.76
SADIKOVIĆ HAJRUDIN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
107.52
Franjić Anto
Žepče
A/1-7
A/2-3-6
2,750.00
Franjić Anto (II turnus)
Žepče
A/1-7
A/2-3-6
1,980.00
Franjić Anto
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
525.00
Franjić Anto
Žepče
članak 38.
A/2-3-6
3,025.00
Franjić Anto
Žepče
Odluka
E/6.1.
298
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUJEZINOVIĆ AMRA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
MUJEZINOVIĆ AMRA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
1,099.84
272.16
GRBIĆ MUHAMED
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
307.68
GRBIĆ MUHAMED
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
84.32
GRBIĆ MUHAMED
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
DELIBAŠIĆ MEVLUDIN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
DELIBAŠIĆ MEVLUDIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
HEKIĆ SENAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
402.56
HEKIĆ SENAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
273.92
HEKIĆ SENAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
181.44
HEKIĆ SENAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
537.92
HEKIĆ SENAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
145.60
Klišanin Zoran
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
3,645.00
Radoja Gojko
Glamoč
A/1-1
F/1-1
311.84
Radoja Gojko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
712.64
Radoja Gojko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
384.16
Radoja Gojko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
903.52
1,350.00
RADOJA GOJKO
Glamoč
član 32
A/2-1-3
Radoja Gojko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
252.80
Radoja Gojko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
206.08
Nadarević Sead
Cazin
član 23
E/7
800.00
Mamić Milan
Livno
A/1-1
F/1-1
878.88
760.32
Mamić Milan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Mamić Milan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
740.64
Mamić Milan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
826.72
301.28
Mamić Milan
Livno
član 29.
A/2-1-1
Mamić Milan
Livno
član 29.
A/2-1-1
314.24
Papac Božo
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Bagić Jozo
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
Begović Dževad
Jablanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Salkić Besim
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
Kristijan Crnjac
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Čehić Avdaga
Zenica
član 23
E/7
800.00
Vatrić Lejla
Fojnica
član 23
E/7
800.00
ŠARIĆ SUAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
Šarić Suad
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
299
1,800.00
1,618.72
900.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠARIĆ SUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,588.48
ŠARIĆ SUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,155.04
ŠARIĆ SUAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
708.32
ŠARIĆ SUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,017.44
ŠARIĆ SUAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
717.44
Bučo Safet
Livno
A/1-1
F/1-1
333.60
Bučo Safet
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
321.12
Bučo Safet
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
320.64
Bučo Safet
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
365.92
Bučo Safet
Livno
član 29.
A/2-1-1
152.48
Bučo Safet
Livno
član 29.
A/2-1-1
121.12
Šabić Ismail
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
1,005.00
Terko Azer
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
4,181.70
DIZDAREVIĆ ĐULA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
DIZDAREVIĆ ĐULA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
388.00
DIZDAREVIĆ ĐULA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
498.72
386.72
Zahirović Suad
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Musić Mejra
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
305.92
Musić Mejra
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
Omerčević Esmir
Cazin
A/2-8
F/1-1
342.60
Hurem Nermin
Vitez
član 23
E/7
800.00
Gadara Elvedin
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Vincetić Manda
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Vincetić Manda
Orašje
B/1-5.
F/1-1
660.00
2,200.00
Ređić Amela
Zenica
član 23
E/7
800.00
Bošnjak Nikola
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
808.32
BOSNJAK ZDRAVKO NIKOLA
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
157.28
BOSNJAK ZDRAVKO NIKOLA
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
175.04
Galić Tomislav
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Petrović Ivan
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Kvakić Midhat
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Peraica Ilija
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
249.12
Veladžić Fikret
Bužim
Odluka
E/6.1.
500.00
Tešić Branko
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
ŠEHIĆ IBRO (IBRAHIM)
Ključ
A/1-1
F/1-1
300
1,350.00
241.60
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pobrić Safet
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
630.00
JAPIĆ RASIMA (HASAN)
Cazin
A/1-1
F/1-1
417.76
JAPIĆ RASIMA (HASAN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
JAPIĆ RASIMA (HASAN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
276.48
JAPIĆ RASIMA (HASAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
177.76
Trivunović Ilija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
520.00
Trivunović Ilija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
305.44
Trivunović Ilija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
316.96
Trivunović Ilija
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Trivunović Ilija
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
199.84
Hebib Smail
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Musić Ilijaz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
280.80
Musić Ilijaz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
253.12
Musić Ilijaz
Travnik
član 29.
A/2-1-1
104.64
Šehić Muharem
Livno
A/1-1
F/1-1
372.48
Šehić Muharem
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Šehić Muharem
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
741.76
Šehić Muharem
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,229.28
1,228.80
Šehić Muharem
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Šehić Muharem
Livno
član 29.
A/2-1-1
399.52
Šehić Muharem
Livno
član 29.
A/2-1-1
314.72
Arnautović Ibrahim
Čelić
A/1-1
F/1-1
351.84
Arnautović Ibrahim
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
359.52
Arnautović Ibrahim
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
519.36
Arnautović Ibrahim
Čelić
član 29.
A/2-1-1
121.44
Arnautović Ibrahim
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
488.80
Arnautović Ibrahim
Čelić
član 29.
A/2-1-1
87.84
ZAHIROVIĆ MEHMED
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Hođić Mustafa
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
340.64
Hođić Mustafa
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
Hođić Mustafa
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
300.96
Mujić Hadžira
Žepče
A/1-1
F/1-1
545.12
Mujić Hadžira
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
683.84
Mujić Hadžira
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
792.64
Mujić Hadžira
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
659.04
Nuhanović Sefer
Živinice
član 29.
A/2-1-1
110.88
301
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Nuhanović Sefer
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
413.60
Nuhanović Sefer
Živinice
član 29.
A/2-1-1
104.16
Puškar Hajrudin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
262.08
Puškar Hajrudin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
351.68
Huskanović Mevludin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
255.04
Prnjavorac Fuad
Tešanj
Odluka
E/6.1.
800.00
KARAJKOVIĆ SENIJA (AHMET)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
392.32
KARAJKOVIĆ SENIJA (AHMET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
342.08
KARAJKOVIĆ SENIJA (AHMET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
KARAJKOVIĆ SENIJA (AHMET)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
130.08
272.96
KARAJKOVIĆ SENIJA (AHMET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
KARAJKOVIĆ SENIJA (AHMET)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
PEČENKOVIĆ JASMINKA
Bihać
A/1-1
F/1-1
1,511.04
PEČENKOVIĆ JASMINKA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,097.44
PEČENKOVIĆ JASMINKA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,734.56
PEČENKOVIĆ JASMINKA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
470.56
PEČENKOVIĆ JASMINKA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,342.40
83.84
PEČENKOVIĆ JASMINKA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
484.64
NEZIĆ EKREM
Ključ
A/1-1
F/1-1
301.60
NEZIĆ EKREM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
255.52
NEZIĆ EKREM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
410.56
NEZIĆ EKREM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
81.28
NEZIĆ EKREM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
91.68
Stipić Milan
Posušje
A/1-7
A/2-3-6
3,300.00
STIPIĆ MILAN
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
348.00
MUSTEDANAGIĆ RUBIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
301.60
MUSTEDANAGIĆ RUBIJA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
115.52
Ibrišević Hamdija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
247.68
Stipanović Miroslav
Jablanica
Odluka
E/6.1.
500.00
ANĐA BOŠNJAK
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
324.32
351.80
Mehić Sulejman
Bosanska Krupa
A/2-8
F/1-1
Gulamić Huso
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
DEDIĆ MIRZETA
Ključ
A/1-1
F/1-1
Dedić Mirzeta
Ključ
član 32
A/2-1-3
1,350.00
DEDIĆ MIRZETA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
339.84
DEDIĆ MIRZETA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
560.64
302
3,000
962.56
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DEDIĆ MIRZETA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
376.00
DEDIĆ MIRZETA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,253.28
DEDIĆ MIRZETA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
279.52
Sejfić Nijaz
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
377.28
Hodžić Azra
Livno
A/1-1
F/1-1
Hodžić Azra
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
369.12
HODŽIĆ AZRA
Livno
A/1-10
A/2-2-5
2,205.00
Hodžić Azra
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Hodžić Azra
Livno
član 29.
A/2-1-1
116.64
ŽELJKO PAVIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
244.48
Hrnjica Ermin
Bihać
član 23
E/7
800.00
Begić Antonija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
KOKIĆ MEVLIDA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
324.16
KOKIĆ MEVLIDA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
339.20
KOKIĆ MEVLIDA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
364.32
PROŠIĆ JASMIN
Cazin
A/1-1
F/1-1
325.28
PROŠIĆ JASMIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
354.88
PROŠIĆ JASMIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
258.40
PROŠIĆ JASMIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Bukvić Teufika
Ključ
A/1-5
F/1-1
109.28
2,400.00
BUKVIĆ TEUFIKA (Teufik)
Ključ
A/1-1
F/1-1
617.92
Bukvić Teufika
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
BUKVIĆ TEUFIKA (Teufik)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
468.16
BUKVIĆ TEUFIKA (Teufik)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
505.76
BUKVIĆ TEUFIKA (Teufik)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
386.24
BUKVIĆ TEUFIKA (Teufik)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
901.44
BUKVIĆ TEUFIKA (Teufik)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
363.20
Marić Kemal
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
270.72
Duraković Jasmin
Travnik
A/1-1
F/1-1
Duraković Jasmin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
259.76
Duraković Jasmin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
110.88
Duraković Jasmin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
100.48
Dedić Hanifa
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
362.88
Dedić Hanifa
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
237.76
Dedić Hanifa
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
704.64
Dedić Hanifa
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
192.00
303
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Baćevac Selma
Vogošća
član 23
E/7
800.00
Ivan Marić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
500.00
Džino Ragib
Konjic
A/2-7
F/1-1
4,400.00
Sivro Nezir
Vitez
A/1-1
F/1-1
272.16
Sivro Nezir
Vitez
član 29.
A/2-1-1
Sivro Nezir
Vitez
Odluka
E/6.1.
91.84
800.00
Bulić Haša
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Pero Perić
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
930.00
Avdibegović Osman
Kladanj
Odluka
E/6.1.
800.00
BIŠČEVIĆ HUSEIN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
2,250.56
Bašić Rasema
Livno
A/1-1
F/1-1
288.16
Bašić Rasema
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
726.88
Članak 28.
A/2-1-1
400.64
Bašić Rasema
Livno
Pezo Esad
Stolac
Odluka
E/6.1.
Bebek Mijo
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Hadžimehić Suvada
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
Zukić Zijad
Vogošća
A/2-9.
A/1-1-4.
800.00
4,427.50
800.00
1,150.00
Melić Akif
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
252.32
Melić Akif
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
400.32
Melić Akif
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
293.60
Ćurović Sinan
Foča-Ustikolina
A/1-10
A/2-2-5
1,155.00
Ćurović Sinan
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
289.44
Ajkić Bejza
Cazin
A/2-8
F/1-1
207.50
Stipić Željko
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
780.00
Kujundžić Luka
Foča-Ustikolina
Odluka
E/6.1.
800.00
562.88
DURMIŠEVIĆ ĐEMALUDIN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
DURMIŠEVIĆ ĐEMALUDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
394.08
DURMIŠEVIĆ ĐEMALUDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
445.12
DURMIŠEVIĆ ĐEMALUDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
748.48
DURMIŠEVIĆ ĐEMALUDIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
217.60
Durić Mirsad
Fojnica
član 23
E/7
800.00
BEČIĆ FATE
Ključ
A/1-1
F/1-1
409.28
BEČIĆ FATE
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
262.56
BEČIĆ FATE
Ključ
član 29.
A/2-1-1
155.04
BEČIĆ FATE
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
432.96
BEČIĆ FATE
Ključ
član 29.
A/2-1-1
109.60
304
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sović Mujo
Bihać
član 23
E/7
800.00
Prgić Mato
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
550.00
Prgić Mato
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,080.00
Dajić Nasiha
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Šljivić Jusuf
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
420.80
Šljivić Jusuf
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
342.08
Šljivić Jusuf
Živinice
A/1-1
F/1-1
496.96
Šljivić Jusuf
Živinice
član 29.
A/2-1-1
315.20
Šljivić Jusuf
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Šljivić Jusuf
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
269.76
Šljivić Jusuf
Živinice
član 29.
A/2-1-1
199.36
Tuco Smajil
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Džafo Adem
Gračanica
A/2-7
F/1-1
1,738.60
Džafo Adem
Gračanica
Član 19.
A/1-1-3.
1,718.70
Husanović Hanifa
Gračanica
A/2-8
F/1-1
2,798.00
Husanović Hanifa
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
5,400.00
Husanović Hanifa
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
1,150.00
Husanović Hanifa
Gračanica
Član 19.
A/1-1-3.
7,291.80
Islamović Mensur
Teočak
B/1-5.
F/1-1
1,836.00
Sažić Lutvo
Kakanj
A/1-10
A/2-2-5
ISAKOVIĆ ISMET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
72.16
Stanić Luka
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
2,695.00
1,365
Rašić Jadranka
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
ŠIMIĆ ZORAN
Kreševo
Članak 39.
A/2-3-7
800.00
375.00
RADMILA PAVIĆ
Livno
A/1-1
F/1-1
347.36
RADMILA PAVIĆ
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
348.96
KAZIĆ FIKRET
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
276.80
Saračević Sabahudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
871.36
Saračević Sabahudin
Kalesija
A/1-1
F/1-1
742.56
Saračević Sabahudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
797.36
Saračević Sabahudin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
283.52
Saračević Sabahudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,095.52
Saračević Sabahudin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
200.64
Hasanović Asim
Sapna
A/2-8
F/1-1
201.80
Šehić Amir
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
1,000.00
305
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sultanović Mina
Travnik
A/2-7.
A/1-1-3.
5,350.00
HUSIĆ BEHIĆ MEDIHA
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
312.32
HUSIĆ BEHIĆ MEDIHA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
83.52
HUSIĆ BEHIĆ MEDIHA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
Dedić Safet
Zenica
Odluka
E/6.1.
Jusić Minhad
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
Talić Mehmed
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
Alkaz Adem
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
331.04
Alkaz Adem
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
265.28
82.72
800.00
3,000.00
800.00
VIOLETA MILOLOŽA
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
256.16
VIOLETA MILOLOŽA
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
284.16
VIOLETA MILOLOŽA
Livno
član 29.
A/2-1-1
ŠAKONJIĆ IBRAHIM
Bužim
A/1-1
F/1-1
80.96
Šakonjić Ibrahim
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
ŠAKONJIĆ IBRAHIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
783.68
ŠAKONJIĆ IBRAHIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
861.92
ŠAKONJIĆ IBRAHIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
187.52
928.16
ŠAKONJIĆ IBRAHIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
488.32
ŠAKONJIĆ IBRAHIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
191.52
Runić Stojan
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
1,815.00
Šabanović Remzudin
Visoko
član 23
E/7
MELKIĆ SENADA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MELKIĆ SENADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
MELKIĆ SENADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
72.16
MELKIĆ SENADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
137.76
243.68
800.00
19.20
131.52
GUTLIĆ MEHRIJA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
Miro Primorac
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Keško Edina
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
326.72
Đogić Rifet
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
502.95
Hejub Senid
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Brezonjić Nikola
Odžak
A/1-7
F/1-1
715.00
Breznjić Nikola
Odžak
Odluka
E/6.1.
500.00
Jurkić Ivo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
660.00
Makan Salko
Konjic
E/6.1.
500.00
306
Odluka
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Lukić Slavko
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
900.00
Taletović Ahmet
Tuzla
E/6.1.
800.00
Odluka
Sefer Muhamed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
270.48
Sefer Muhamed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
318.24
Sefer Muhamed
Travnik
član 29.
A/2-1-1
CEROVAC ADEM
Tešanj
A/1-1
F/1-1
83.12
240.00
Softić Osman
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
460.32
Softić Osman
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
519.84
292.48
Softić Osman
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Softić Osman
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
108.80
Softić Osman
Kalesija
član 32
A/2-1-3
1,350.00
310.08
Softić Osman
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Softić Osman
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Čović Ismeta
Cazin
A/1-5
F/1-1
92.80
1,500.00
Bašić Šukrija
Foča-Ustikolina
Odluka
E/6.1.
800.00
Bešlić Vlatka
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Mlinarević Zdenko
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
Šumar Fikret
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
241.12
Šumar Fikret
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Šumar Fikret
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
80.64
Kobaš Janja
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,440.00
Kobaš Janja
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
4,504.50
Špionjak Ivo
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
550.00
Špionjak Ivo
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
450.00
Špionjak Ivo
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
1,475.00
Špionjak Ivo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,500.00
SELIMOVIĆ VAHIDA
Cazin
A/1-1
F/1-1
272.64
Ljevo Šaćira
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
3,628.00
RIĐIĆ MEHMED
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Tekešić Safet
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
307
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sučić Anđa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
358.08
Sučić Anđa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
433.92
Hodžić Nezir
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
270.56
Hodžić Nezir
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
671.20
Zelenika Ivan
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Janjić Pero
Odžak
član 32
A/2-1-3
800.00
1,350.00
Begović Sabrija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Begović Sabrija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
710.56
325.28
Begović Sabrija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
304.80
Begović Sabrija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
501.92
Ivan Martinović
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Ilija Miletić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Mušanović Hurija
Kalesija
A/1-1
F/1-1
240.96
Topić Gordana
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
2,750.00
Topić Gordana
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
4,430.00
Topić Gordana
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
Topić Gordana
Orašje
članak 38.
A/2-3-6
2,750.00
VUKOVIĆ SABAHUDIN (HUSELJA)
Jajce
A/1-1
F/1-1
MILOŠ ZORAN
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
254.88
293.12
MILOŠ ZORAN
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
247.20
116.80
Zoran Miloš
Posušje
član 29.
A/2-1-1
Zoran Miloš
Posušje
član 29.
A/2-1-1
89.92
Miloš Zoran
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
495.36
MEHTIĆ HASAN
Bihać
A/1-1
F/1-1
Mehtić Hasan
Bihać
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Mehtić Hasan
Bihać
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
1,978.24
MEHTIĆ HASAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,710.56
MEHTIĆ HASAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
2,234.72
MEHTIĆ HASAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
738.40
MEHTIĆ HASAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
2,431.20
MEHTIĆ HASAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
939.20
MEHIĆ MUNEVER
Teočak
A/1-1
F/1-1
250.56
MEHIĆ MUNEVER
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
397.76
MEHIĆ MUNEVER
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
532.64
Mehić Munever
Teočak
član 32
A/2-1-3
900.00
308
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MEHIĆ MUNEVER
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
Filipović Borka
Vitez
član 23
E/7
800.00
Gazić Salih
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Smailbegović Teufik
Breza
član 23
E/7
800.00
BAJRAKTAREVIĆ MERSIHA
Bužim
A/1-1
F/1-1
240.32
106.08
BAJRAKTAREVIĆ MERSIHA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
BAJRAKTAREVIĆ MERSIHA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
Vranešić Almir
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Šagolj Vanja
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Živković Kata
Orašje
član 23
E/7
800.00
80.48
800.00
Sućić Anto
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
427.04
Sućić Anto
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
327.36
Sučić Anto
Tešanj
A/1-1
F/1-1
443.84
Sućić Anto
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
316.00
Lukač Jakov
Livno
A/1-1
F/1-1
354.08
Lukač Jakov
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
541.76
243.84
Lukač Jakov
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Lukač Jakov
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
647.04
Lukač Jakov
Livno
član 29.
A/2-1-1
173.60
Lukač Jakov
Livno
član 29.
A/2-1-1
129.92
Ćukas Uzeir
Hadžići
A/1-1
F/1-1
311.36
Ćukas Uzeir
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Ćukas Uzeir
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
328.00
Ćukas Uzeir
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
120.64
Ćukas Uzeir
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Ćukas Uzeir
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
89.44
Murtić Mehmed
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
243.84
Ivić Pejo
Domaljevac-Šamac Odluka
E/6.1.
800.00
Stanić Augustin
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Lepić Šefik
Visoko
član 23
E/7
800.00
Kuduzović Fatima
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Radanović Boško
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
361.12
Radanović Boško
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
433.12
Radanović Boško
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
108.64
Ivanković Kemal
Stolac
Odluka
E/6.1.
500.00
309
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Grbavac Mate
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Osmić Osman
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
183.68
Osmić Osman
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
340.64
Osmić Osman
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
390.72
Osmić Osman
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
116.80
Osmić Osman
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
348.16
318.40
Brčić Ante
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Brčić Ante
Livno
član 29.
A/2-1-1
Livnjak Boško
Žepče
Odluka
E/6.1.
Hukić Ramo
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
Mulaomerović Mujo
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
302.40
Mulaomerović Mujo
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
359.84
80.16
800.00
2,100.00
Dautbegović Sulejman
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Đanan Sulejmen (Senada)
Zenica
A/1-1
F/1-1
266.72
Đanan Sulejmen (Senada)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
253.92
Đanan Sulejmen (Senada)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
261.92
Čule Andrija
Čapljina
A/1-7
F/1-1
2,200.00
BRKIĆ NEŠAD
Tuzla
A/1-1
F/1-1
1,967.84
BRKIĆ NEŠAD
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
3,411.52
BRKIĆ NEŠAD
TUZLA
Članak 28.
A/2-1-1
2,481.28
BRKIĆ NEŠAD
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
824.96
BRKIĆ NEŠAD
TUZLA
Članak 28.
A/2-1-1
2,826.08
BRKIĆ NEŠAD
TUZLA
član 29.
A/2-1-1
728.48
Abdić Fadil
Cazin
B/1-5.
F/1-1
800.00
LENDO ESAD
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
244.48
LENDO ESAD
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
375.68
LENDO ESAD
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
324.00
LENDO ESAD
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
265.12
KRAK SABIT
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
279.68
KRAK SABIT
Jajce
A/1-1
F/1-1
405.28
KRAK SABIT
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
323.52
KRAK SABIT
Jajce
član 29.
A/2-1-1
136.64
KRAK SABIT
Jajce
član 29.
A/2-1-1
Ljevo Omer
Grad Mostar
član 23
E/7
82.56
800.00
Kauković Hasan
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
252.64
Kauković Hasan
Bužim
A/1-1
F/1-1
299.52
310
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kauković Hasan
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
680.00
Kauković Hasan
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
506.56
Hodžić Hazim
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
Kevrić Đemo
Vareš
Odluka
E/6.1.
500.00
Muhamedbegović Ramiz
Sapna
član 32
A/2-1-3
900.00
JAŠAREVIĆ ASIM
Travnik
A/1-1
F/1-1
245.28
Jusufspahić Hamdija
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Jusufspahić Hamdija
Bugojno
A/1-1
F/1-1
240.48
240.64
Jusufspahić Hamdija
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
Jusufspahić Hamdija
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
Morača Mićo
Drvar
Odluka
E/6.1.
500.00
Osmanović Redžep
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,400.00
Osmanović Redžep
Gradačac
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Suljić Ibro
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
Vincetić Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
720.00
RAMIĆ EMINA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
247.84
RAMIĆ EMINA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
RAMIĆ EMINA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
Gazić Muhamed
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
440.32
275.68
Gazić Muhamed
Bugojno
A/1-1
F/1-1
Gazić Muhamed
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
263.84
Gazić Muhamed
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
323.20
Gazić Muhamed
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
98.88
Gazić Muhamed
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
ARAPOVIĆ RABIJA
Jajce
A/1-1
F/1-1
307.84
80.64
Handanagić Ramo
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
MAŠINOVIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
616.80
MAŠINOVIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
658.40
MAŠINOVIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
717.60
MAŠINOVIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
115.52
MAŠINOVIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
405.60
Arnautović Muhamed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
933.28
Arnautović Muhamed
Travnik
A/1-1
F/1-1
834.72
Arnautović Muhamed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Arnautović Muhamed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
821.28
Arnautović Muhamed
Travnik
član 29.
A/2-1-1
189.76
311
1,023.20
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Arnautović Muhamed
Travnik
član 29.
A/2-1-1
184.32
Aganović Osman
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
254.88
1,440.00
Mustajbegović Ehlimana
Novi Grad
A/1-10
A/2-2-5
MURATOVIĆ ILFAD
Bužim
A/1-1
F/1-1
610.88
MURATOVIĆ ILFAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
566.40
MURATOVIĆ ILFAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
534.72
MURATOVIĆ ILFAD
Bužim
član 29.
A/2-1-1
330.24
MURATOVIĆ ILFAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
690.88
MURATOVIĆ ILFAD
Bužim
član 29.
A/2-1-1
190.72
Jovanović Milenko
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
1,455.00
Hajdarović Esad Osmana
Stolac
A/2-6
F/1-1
1,497.60
Hajdarović Esad
Stolac
Član 22.
A/1-1-5c.
2,401.20
Dajdžić Himzo
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
251.36
Alaim Senad
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
RODIĆ SEFIR
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
SARAJČIĆ EDIB
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
122.72
Jelavić Tomislav
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
4,209.40
Jelavić Tomislav
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
4,582.30
Petrović Marijan
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
3,600.00
KOVAČEVIĆ ZEMKA
Cazin
A/1-1
F/1-1
357.12
KOVAČEVIĆ ZEMKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
373.28
418.08
KOVAČEVIĆ ZEMKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
KOVAČEVIĆ ZEMKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
99.04
KOVAČEVIĆ ZEMKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
KOVAČEVIĆ ZEMKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Čomor Omer
Hadžići
A/1-1
F/1-1
168.32
82.40
Kuralić Alija
Kalesija
Odluka
E/6.1.
800.00
SELMAN ŠEFIK
Ključ
A/1-1
F/1-1
284.64
BUDIMLIĆ HASNIJA (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
280.48
Hasanović Hasiba
Tuzla
Odluka
E/6.1.
500.00
Handanović Asim
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
Handanović Asim
Bihać
Član 20.
A/1-1-4.
2,250.00
Mario Jukić
Posušje
Odluka
E/6.1.
500.00
Ramić Akif
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
BEGANOVIĆ MUJAGA
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,362.88
BEGANOVIĆ MUJAGA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,051.04
312
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEGANOVIĆ MUJAGA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
881.76
BEGANOVIĆ MUJAGA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
323.84
Beganović Mujaga
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
BEGANOVIĆ MUJAGA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
805.44
BEGANOVIĆ MUJAGA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
362.72
Ćorić Edin
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
337.92
Bešlija Ejub
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Duvnjak Zlata
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
446.88
Duvnjak Zlata
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
354.24
Duvnjak Zlata
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
947.84
Duvnjak Zlata
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
474.56
Duvnjak Zlata
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
193.76
Duvnjak Zlata
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Hođić Sabahudin
Žepče
A/1-1
F/1-1
81.76
242.08
Džebo Mujo
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
126.56
Džebo Mujo
Gračanica
član 32
A/2-1-3
2,250.00
106.08
Džebo Mujo
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Mandić Katica
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Kobilica Sead
Kakanj
Članak 28.
A/2-1-1
382.72
Kobilica Sead
Kakanj
Članak 28.
A/2-1-1
302.72
KRUPIĆ EKREM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
359.68
418.08
KRUPIĆ EKREM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
KRUPIĆ EKREM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
120.48
KRUPIĆ EKREM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
449.92
KRUPIĆ EKREM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
117.76
Imamović Eldin
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
5,955.00
Gudić Edin
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
2,835.00
Kahrić Samira
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.84
Kahrić Samira
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
375.60
Kahrić Samira
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
396.80
Balkić Hanifa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
384.32
313
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Balkić Hanifa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
320.80
Balkić Hanifa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
132.48
Balkić Hanifa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
295.52
Balkić Hanifa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
100.40
MEŠTROVAC FAHRUDIN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
359.20
MEŠTROVAC FAHRUDIN
Jajce
A/1-1
F/1-1
304.00
MEŠTROVAC FAHRUDIN
Jajce
član 29.
A/2-1-1
93.92
MEŠTROVAC FAHRUDIN
Jajce
član 29.
A/2-1-1
120.96
Janjić Srećko
Orašje
A/1-5
A/2-1-2
6,000.00
Janjić Srećko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
2,000.00
Janjić Srećko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
2,760.00
Zurovac Vojkica
Grad Mostar
član 23
E/7
MURATOVIĆ DŽEVAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Jusić Rasim
Sarajevo
član 23
E/7
Šehović Adis
Trnovo
A/2-9.
A/1-1-4.
Čorbeg Semir
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
Ibradžić Suad
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
800.00
95.20
800.00
1,450.00
244.40
1,800.00
Dedić Admir
Visoko
član 23
E/7
800.00
Beganović Hasan
Cazin
A/2-8
F/1-1
272.90
Ivetić Ilija
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
RAMIĆ RASIM
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
375.36
RAMIĆ RASIM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
310.56
RAMIĆ RASIM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
112.80
RAMIĆ RASIM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
247.68
Neralić Mile
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
500.00
Zahirović Sefir
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
534.08
Zahirović Sefir
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
797.76
Zahirović Sefir
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
622.88
Zahirović Sefir
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
573.92
Zahirović Sefir
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
222.88
Zahirović Sefir
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
237.76
Bašanović Zuhdija
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
Kelić Stipo
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
310.72
Kelić Stipo
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
292.16
Jašarević Asim
Breza
A/1-1
F/1-1
309.76
Jašarević Asim
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
270.24
314
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jašarević Asim
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
302.24
Đoković Dane
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
MUSIĆ HAZIM
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
253.76
Ćeman Muma
Tešanj
A/1-1
F/1-1
473.92
Ćeman Muma
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
310.72
Ćeman Muma
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
325.44
1,185.00
Mujezinović Safet
Foča-Ustikolina
A/1-10
A/2-2-5
Sakic Hilmo
Kalesija
A/1-1
F/1-1
240.64
Sakić Hilmo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
123.52
Sakić Hilmo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
100.16
Sakic Hilmo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
358.56
Ohran Hidajet
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
1,830.00
Hadžić Enver
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
900.00
Fazlibašić Omer
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
2,265.00
FAZLIBAŠIĆ OMER
Kreševo
član 32
A/2-1-3
900.00
Muratović Mustafa
Živinice
A/1-1
F/1-1
242.40
Muratović Mustafa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
698.56
Muratović Mustafa
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
275.68
Muratović Mustafa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
172.80
Muratović Mustafa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
530.88
Muratović Mustafa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
124.64
Parić Ramiz
Živinice
A/1-1
F/1-1
971.20
Parić Ramiz
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Parić Ramiz
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
752.72
Parić Ramiz
Živinice
član 29.
A/2-1-1
119.12
1,021.28
Parić Ramiz
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
522.72
Parić Ramiz
Živinice
član 29.
A/2-1-1
115.36
Perko Ante
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Sadiković Zijad
Bugojno
Odluka
E/6.1.
500.00
NESIMOVIĆ MIRZAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
298.08
NESIMOVIĆ MIRZAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
421.76
Muminović Resim
Tešanj
A/1-1
F/1-1
250.08
Muminovic Resim
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
276.48
Muminovic Resim
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
474.88
Muminovic Resim
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
345.44
315
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bibić Ramiz
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
5,000.00
Furundžija Anto
Vitez
A/1-10
A/2-2-5
3,825.00
Odžaković Adil
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
OMIĆ ADIS
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
2,166.40
Omić Adis
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
2,700.00
OMIĆ ADIS
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
4,848.48
OMIĆ ADIS
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
2,484.00
OMIĆ ADIS
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
1,550.72
Omić Adis
Sanski Most
A/1-10
A/2-2-5
2,475.00
OMIĆ ADIS
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
4,780.80
OMIĆ ADIS
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
1,266.24
MALIĆ AGAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
3,594.72
Malić Agan
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
MALIĆ AGAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
3,348.96
MALIĆ AGAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
3,192.96
MALIĆ AGAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
1,204.16
MALIĆ AGAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
3,737.44
1,168.00
MALIĆ AGAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
MUJANOVIĆ OSMAN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
425.12
MUJANOVIĆ OSMAN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
537.60
MUJANOVIĆ OSMAN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
534.88
MUJANOVIĆ OSMAN
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
307.68
MUJANOVIĆ OSMAN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
455.20
MUJANOVIĆ OSMAN
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
259.20
Žuljko Enisa
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
246.08
Žuljko Enisa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
322.72
Žuljko Enisa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
352.00
Žuljko Enisa
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
100.96
Žuljko Enisa
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Hodo Šemsudin
Goražde
član 23
E/7
Kontić Vlado
Usora
Odluka
E/6.1.
Trešnjo Adem
Trnovo
član 32
A/2-1-3
92.64
800.00
800.00
1,350.00
Horman Fikreta
Hadžići
A/1-1
F/1-1
267.52
Horman Fikreta
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
277.44
Ćasurović Senaid
Živinice
A/1-1
F/1-1
2,193.36
Ćasurović Senaid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,967.12
316
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ćasurović Senaid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Ćasurović Senaid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
464.72
Ćasurović Senaid
Živinice
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Ćasurović Senaid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,463.76
Ćasurović Senaid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Bašić Senada
Tešanj
B/1-5.
F/1-1
Sofić Aida
Srebrenik
član 23
E/7
Jukić Ivan
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
Skejić Suad
Zavidovići
A/1-10
A/2-2-5
Mahmutović Mina
Tešanj
član 23
E/7
2,918.56
443.68
2,000.00
800.00
1,065.00
1,275
800.00
Mešanović Fahir
Živinice
A/1-1
F/1-1
252.96
Mušanović Fahir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
393.36
Mešanović Fahir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
334.64
Mešanović Fahir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
118.08
Mešanović Fahir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
442.64
Mešanović Fahir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
122.88
Mešanović Fahir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
134.56
BILJAKA IVANA
Travnik
član 32
A/2-1-3
3,150.00
OBIĆ SAMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
299.52
Ličina Elvin
Visoko
član 23
E/7
800.00
Šišman Elma
Zenica
član 23
E/7
800.00
Putica Ana
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Erceg Ivo
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Lujinović Slobodan
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
500.00
Papić Jela
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Huskić Omer
Tešanj
A/1-1
F/1-1
82.40
259.84
Huskić Omer
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Huskić Omer
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
294.24
Huskić Omer
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
246.88
Miloš Živko
Grude
A/2-6
F/1-1
772.20
Hećimović Tahir
Orašje
Odluka
E/6.1.
500.00
Maslać Mato
Čapljina
A/2-7
F/1-1
1,420.30
Živković Tunje Ilija
Orašje
A/2-5
F/1-1
Živković Ilija
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
Čosić Sulejman
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
317
4,389.00
11,418.00
1,785.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Nuhić Muhamed
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
Hadžić Mehmed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
900.00
366.00
Hadžić Mehmed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
274.96
FAJIĆ AZEM
Lukavac
A/1-1
F/1-1
257.92
Fajić Azem
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
715.52
FAJIĆ AZEM
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
272.00
Fajić Azem
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
666.72
Fajić Azem
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
328.32
Fajić Azem
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
505.76
Junuz Jahić
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
354.40
Junuz Jahić
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
378.40
Junuz Jahić
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
343.20
Jahić Junuz
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
133.60
Jahić Junuz
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
418.24
Jahić Junuz
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
155.52
Čerkezović Džemal
Živinice
B/1-5.
F/1-1
1,360.00
Huseinbegović Ahmo
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,950.00
RAMIĆ FATIMA
Kiseljak
A/1-1
F/1-1
251.68
RAMIĆ FATIMA
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
246.40
RAMIĆ FATIMA
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
259.84
Martić Grgo
Neum
Odluka
E/6.1.
800.00
Nišić Meho
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,875.00
SELAVA ABDULAH
Travnik
Članak 34.
A/2-2-4
2,817.00
SELAVA ABDULAH
Travnik
Članak 34.
A/2-2-4
3,939.00
Selava Avdulah
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
4,305.00
Selava Avdulah
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
ALIBAŠIĆ HANKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
418.88
ALIBAŠIĆ HANKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
911.52
ALIBAŠIĆ HANKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
384.48
ALIBAŠIĆ HANKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
691.04
LJUBIJANKIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
290.72
299.52
LJUBIJANKIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
LJUBIJANKIĆ ALE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
188.48
LJUBIJANKIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
574.88
LJUBIJANKIĆ ALE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Salkić Avdo
Gradačac
A/2-7
F/1-1
318
158.88
1,558.20
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ljubijankić Hamdija
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
Mujčić Ramo
Cazin
A/2-8
F/1-1
371.15
Hrvić Zijad
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Mulabdić Nedžad
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
108.48
Stefanija Papić
Kupres
član 29.
A/2-1-1
Stefanija Papić
Kupres
član 29.
A/2-1-1
84.48
Husanović Pašana
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
1,095.00
GRGIĆ SENAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
642.24
GRGIĆ SENAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
416.00
GRGIĆ SENAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
230.08
GRGIĆ SENAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
680.80
GRGIĆ SENAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
114.08
HODŽIĆ EMINA
Kalesija
A/1-1
F/1-1
247.52
Hodžić Emina
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
392.00
Hodžić Emina
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
265.28
Hodžić Emina
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
98.88
Hodžić Emina
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
356.00
Hodžić Emina
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
93.12
Behaderović Mehmed
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
83.84
Behaderović Mehmed
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
Behaderović Mehmed
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Grgić Kaja
Usora
član 23
E/7
92.96
800.00
Kuštro Ilija
Kupres
član 32
A/2-1-3
900.00
Čakić Fadil
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,560.00
Omerefendić Asim
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
TERZIĆ ŠEĆIRA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
285.92
TERZIĆ ŠEĆIRA
Jajce
A/1-1
F/1-1
327.20
TERZIĆ ŠEĆIRA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
268.80
IKANOVIĆ NERMIRA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
103.52
Ilić Ilija
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
16,500.00
Ilić Ilija
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
7,000.00
Ilić Ilija
Odžak
članak 38.
A/2-3-6
19,415.00
Bešo Bajro
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Živković Franjo
Orašje
član 23
E/7
800.00
Mustafić Muška
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
487.90
Tasliđan Mirzeta
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
248.80
319
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tasliđan Mirzeta
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
266.80
LJUBAS TONKA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
ĆORALIĆ ISMET (HUSNIJA)
Cazin
A/1-1
F/1-1
ĆORALIĆ ISMET (HUSNIJA)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
406.56
1,053.28
ĆORALIĆ ISMET (HUSNIJA)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
648.80
ĆORALIĆ ISMET (HUSNIJA)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,129.76
Ćoralić Ismet
Cazin
član 11.
E/1
190.59
ĆORALIĆ ISMET (HUSNIJA)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
291.20
Franjčević Ivica
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
MURIĆ AZRA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
329.12
900.00
Mahmutović Elvir
Teočak
član 32
A/2-1-3
Mahmutović Elvir
Teočak
A/1-10
A/2-2-5
780.00
Galić Mario
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Čusto Čazim
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
Tatar Ali
Visoko
član 23
E/7
800.00
Lemeš Fatima
Visoko
A/1-1
F/1-1
252.80
1,080.00
Lemeš Fatima
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
Lemeš Fatima
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
251.68
Lemeš Fatima
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
251.04
Jozić Dalibor
Zenica
član 23
E/7
800.00
Malešević Dragan
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
390.00
Bilić Elvira
Zenica
član 23
E/7
800.00
Geko Nure
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Geko Nure
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
244.16
Kapković Muhamed
Čelić
Odluka
E/6.1.
500.00
Andačić Marko
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
660.00
Knežević Manda
Tuzla
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Knežević Manda
Tuzla
A/1-7
A/2-3-6
1,925.00
Knežević Manda
Tuzla
A/1-7
A/2-3-6
2,200.00
Knežević Manda
Tuzla
članak 38.
A/2-3-6
3,850.00
Vujnović Blaž
Stolac
Odluka
E/6.1.
500.00
Mujkanović Ibrahim
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
473.20
Bešić Mustafa
Gračanica
član 32
A/2-1-3
Gračanin Rasim
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
383.45
Jelić Krunoslav
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
320
1,350.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Spahić Halid
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
Čelebić Mersad
Bihać
Odluka
E/6.1.
MUŠIĆ ARIFA (OSMAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Ravlić Luka
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
542.40
1,980.00
800.00
85.60
KUKURUZOVIĆ DERVIŠA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
Kukuruzović Derviša
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
KUKURUZOVIĆ DERVIŠA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
1,408.00
KUKURUZOVIĆ DERVIŠA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
553.12
KUKURUZOVIĆ DERVIŠA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
420.48
KUKURUZOVIĆ DERVIŠA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,375.68
KUKURUZOVIĆ DERVIŠA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
369.44
Mujetekić Refik
Žepče
A/1-1
F/1-1
440.00
Mujetekić Refik
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
468.64
Mujetekić Refik
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
508.48
240.32
Mujetekić Refik
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
Halilović Fikret
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Herco Čamil
Breza
A/1-1
F/1-1
795
250.40
Herco Čamil
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Herco Čamil
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
260.96
Herco Čamil
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
260.32
Vesnić Muhidin
Vareš
Odluka
E/6.1.
800.00
AHMETOVIĆ FERID
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
123.04
AHMETOVIĆ FERID
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
407.04
AHMETOVIĆ FERID
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
95.84
Lukačević Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,380.00
Bjelić Emin
Zavidovići
član 23
E/7
Osmanović Salim
Travnik
član 32
A/2-1-3
800.00
2,250.00
ŠIDO REŠIDA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
ŠIDO REŠIDA
Jajce
A/1-1
F/1-1
356.16
321.44
ŠIDO REŠIDA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
ŠIDO REŠIDA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
98.72
ŠIDO REŠIDA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
104.00
MIRA ĆURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
317.12
MIRA ĆURIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
140.96
MIRA ĆURIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
105.92
321
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Avdić Ševko
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
1,768.00
Softić Ibro
Kalesija
A/1-1
F/1-1
247.36
Softić Ibro
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
84.96
Softić Ibro
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
246.24
Softić Ibro
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Osmančević Fikret
Cazin
A/2-8
F/1-1
643.15
Eminagić Nihad
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Kadrić Jahja
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
391.36
95.36
Lukač Đuro
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
700.00
Mehić Anisa
Velika Kladuša
F/1-1
207.80
A/2-8
Bektić Namka
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
378.40
Bektić Namka
Bugojno
A/1-1
F/1-1
316.16
343.84
Bektić Namka
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
Bektić Namka
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
356.48
Bektić Namka
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
141.12
Bektić Namka
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
81.44
NESIMOVIĆ EMINA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
107.36
NESIMOVIĆ EMINA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
290.72
NESIMOVIĆ EMINA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
112.80
Grbavac Ivan
Ljubuški
član 23
E/7
Bristrić Midhat
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
2,720.00
800.00
1,140.00
Šutalo Marinko
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
Šutalo Marinko
Stolac
Odluka
E/6.1.
500.00
Bašimamović Zekija
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Cvitković Ivan
Posušje
Odluka
E/6.1.
800.00
ZUKIĆ FIKRET (Salko)
Ključ
A/1-1
F/1-1
530.24
Zukić Fikret
Ključ
član 32
A/2-1-3
ZUKIĆ FIKRET (Salko)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
861.44
ZUKIĆ FIKRET (Salko)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,046.08
1,350.00
ZUKIĆ FIKRET (Salko)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
188.96
Zukić Fikret
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
280.00
ZUKIĆ FIKRET (Salko)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
599.52
ZUKIĆ FIKRET (Salko)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
168.96
Dakić Miladin
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
500.00
Župarić Petar
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
835.00
322
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Alić Šefija
Lukavac
A/1-1
F/1-1
1,098.40
Alić Šefija
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
1,005.28
Alić Šefija
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
984.80
Alić Šefija
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
268.48
Alić Šefija
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
743.52
Alić Šefija
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
152.64
HODŽIĆ AMIR
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
323.84
HODŽIĆ AMIR
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
326.56
Kukuruz Hajrudin
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
Krpić Zijad
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Medin Senedin
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,000.00
Smajlović Zekerijah
Sapna
Odluka
E/6.1.
800.00
RADOŠEVIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
400.32
Radošević Goran
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
2,250.00
RADOŠEVIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
526.08
RADOŠEVIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
251.52
RADOŠEVIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
124.16
RADOŠEVIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
416.48
RADOŠEVIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
108.32
Zuparević Mirzad
Travnik
A/1-1
F/1-1
252.80
Zuparević Mirzad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
369.12
Zuparević Mirzad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
268.00
382.56
Zuparević Mirzad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Zuparević Mirzad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
BEGIĆ HAŠIM (ŠABAN)
Cazin
A/1-1
F/1-1
467.84
829.12
94.72
BEGIĆ HAŠIM (ŠABAN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
BEGIĆ HAŠIM (ŠABAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
222.40
BEGIĆ HAŠIM (ŠABAN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
535.84
BEGIĆ HAŠIM (ŠABAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
192.32
Hibić Šejla
Zenica
član 23
E/7
800.00
Tufo Adis
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
288.96
323
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tufo Adis
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
301.92
Tufo Adis
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
116.32
Tufo Adis
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
421.76
Tufo Adis
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
129.60
Omerović Semir
Olovo
član 23
E/7
800.00
Bečirović Medina
Visoko
član 23
E/7
800.00
Ahmetbegović Avdo
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
Miličević Milivoje
Sapna
Odluka
E/6.1.
500.00
500.00
Jarak Damjan
Čapljina
Odluka
E/6.1.
Hamzić Ramo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Hamzić Ramo
Kalesija
Odluka
E/6.1.
500.00
Vukoja Drago
Grude
A/2-6
F/1-1
289.80
Vujnović Ivan
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
433.28
BEGIĆ REDŽEP
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
BEGIĆ REDŽEP
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
371.04
BEGIĆ REDŽEP
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
324.96
BEGIĆ REDŽEP
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
142.08
BEGIĆ REDŽEP
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
489.28
BEGIĆ REDŽEP
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
101.92
Šukan Boja
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
251.68
Dedić Habiba
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
ČAKIĆ FEHIM
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
286.88
ČAKIĆ FEHIM
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
561.60
ČAKIĆ FEHIM
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
255.84
ČAKIĆ FEHIM
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
198.08
800.00
Ćoralić Šemsudin
Bihać
Odluka
E/6.1.
Nurikić Mehmed
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
333.44
Nurikić Mehmed
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
368.80
Nurikić Mehmed
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Nurikić Mehmed
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
261.12
Nurikić Mehmed
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
90.24
Kusur Zijad
Odžak
član 32
A/2-1-3
5,400.00
Kusur Zijad
Odžak
A/1-1
F/1-1
1,844.64
Kusur Zijad
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,933.28
Kusur Zijad
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
2,097.76
Kusur Zijad
Odžak
član 29.
A/2-1-1
649.92
324
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kusur Zijad
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
Kusur Zijad
Odžak
član 29.
A/2-1-1
1,972.16
682.08
Pirić Safija
Novi Grad
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćehajić Avdo
Živinice
A/2-8
F/1-1
260.50
Ćehajić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
279.44
Ćehajić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
277.84
Ćehajić Avdo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
180.80
Ćehajić Avdo
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćehajić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
309.04
Ćehajić Avdo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Kazaferović Enida
Visoko
član 23
E/7
DEDIĆ MUHAMED
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
536.96
Muhamed Dedić
Bihać
Odluka
E/6.1.
800.00
94.16
800.00
BRADARIĆ AVDO
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
126.24
BRADARIĆ AVDO
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
292.48
BRADARIĆ AVDO
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
Bećirović Hazim
Maglaj
A/1-5
F/1-1
106.88
1,800.00
Pirner Ivica
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.64
Pirner Ivica
Travnik
A/1-1
F/1-1
298.24
PIRNER IVICA
Travnik
član 32
A/2-1-3
MAJDANČIĆ ASIM
Kalesija
A/1-1
F/1-1
240.48
MAJDANČIĆ ASIM
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
2,250.00
MAJDANČIĆ ASIM
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
MAJDANČIĆ ASIM
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
288.16
Bašić Kemal
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
375.04
Bašić Kemal
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
266.72
Bašić Kemal
Živinice
A/1-1
F/1-1
360.96
Bašić Kemal
Živinice
član 29.
A/2-1-1
158.40
Bašić Kemal
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
287.52
Bašić Kemal
Živinice
član 29.
A/2-1-1
BRITVAREVIĆ ŠERIFA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
88.00
269.76
BRITVAREVIĆ ŠERIFA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
Medo Dragica
Livno
A/1-1
F/1-1
364.48
314.08
Medo Dragica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Medo Dragica
Livno
član 29.
A/2-1-1
Bojčić Šemsa
Stolac
Odluka
E/6.1.
325
83.04
81.76
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bernatović Zvonko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
JAŠAREVIĆ AMIR
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,380.00
251.84
Bojić Asim
Živinice
A/1-1
F/1-1
488.80
Bojić Asim
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
316.80
Škiljo Husein
Doboj-Jug
Odluka
E/6.1.
800.00
Kaurinović Marko
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
2,925.00
Kurinović Marko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
7,250.00
Markota Ivanka
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
307.20
Markota Ivanka
Posušje
član 29.
A/2-1-1
105.28
Markota Ivanka
Posušje
član 29.
A/2-1-1
83.68
Tokić Nevres
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,250.00
Tokić Nevres
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
TOKIĆ NEVRES
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
Milić Katica
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Dautović Husein
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
512.80
Dautović Husein
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.28
DAUTOVIĆ HUSEIN
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Dautović Husein
Travnik
član 29.
A/2-1-1
98.24
Dautović Husein
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Hafizović Asima
Bosanska Krupa
A/1-5
F/1-1
84.64
2,100.00
HAFIZOVIĆ ASIMA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
614.24
HAFIZOVIĆ ASIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
582.72
HAFIZOVIĆ ASIMA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
100.48
Baotić Ilije Pavo
Orašje
A/2-5
F/1-1
949.50
Baotić Pavo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
Kopić Manda
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
Krneta Željko
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
1,350.00
2,509.50
Krneta Željko
Bosansko Grahovo
Odluka
E/6.1.
800.00
Moro Ševko
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
399.76
Ćatić Izudin
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Ćatić Izudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
555.76
Ćatić Izudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
393.12
Ćatić Izudin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
246.72
Ćatić Izudin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
368.16
Škoro Zdenko
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
326
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pilavić Munir
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
HABIBOVIĆ ŠEFIKA
Kalesija
A/1-1
F/1-1
385.28
Habibović Šefka
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
387.68
Habibović Šefka
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
Habibović Šefka
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
97.60
Habibović Šefka
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
419.52
Habibović Šefka
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
82.24
Nedić Mato
Orašje
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Nedić Mato
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
750.00
Nedić Mato
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
2,520.00
Kosić Vlado
Orašje
članak 38.
A/2-3-6
2,695.00
Zulum Hanaz
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
GROMILIĆ EMIRA (Rahmo)
Ključ
A/1-1
F/1-1
481.28
Gromilić Emira
Ključ
član 32
A/2-1-3
900.00
GROMILIĆ EMIRA (Rahmo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
344.00
GROMILIĆ EMIRA (Rahmo)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
168.80
GROMILIĆ EMIRA (Rahmo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
327.04
GROMILIĆ EMIRA (Rahmo)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
98.88
Avdić Salim
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Spajić Željko
Odžak
Odluka
E/6.1.
BEGIĆ HARIS
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.48
BEGIĆ HARIS
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
BEGIĆ HARIS
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Porčić Hajrudin
Cazin
član 23
E/7
800.00
750.00
4,815
800.00
84.32
Bošnjak Dobro
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
Sarač Avdo
Kakanj
Odluka
E/6.1.
800.00
MUJIĆ ZINAJDA
Cazin
A/1-1
F/1-1
757.28
MUJIĆ ZINAJDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
MUJIĆ ZINAJDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
874.24
MUJIĆ ZINAJDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
185.12
782.72
1,018.08
MUJIĆ ZINAJDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
MUJIĆ ZINAJDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
83.20
MUHAREMOVIĆ NISVET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
464.80
MUHAREMOVIĆ NISVET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
151.52
MUHAREMOVIĆ NISVET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
601.76
327
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Peco Besim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
274.80
Peco Besim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
99.20
Peco Besim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Vuleta Marijana
Busovača
B/1-5.
F/1-1
89.60
2,880.00
TIRIĆ ASMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
322.56
TIRIĆ ASMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
184.80
TIRIĆ ASMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
532.48
TIRIĆ ASMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
123.84
Bilušić Željko
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Husić Selvedina
Travnik
A/1-1
F/1-1
288.64
Husić Selvedina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
521.76
Husić Selvedina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
471.36
Husić Selvedina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
330.88
Husić Selvedina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
101.28
800.00
Šušac Marijo
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Ramić Muamer
Živinice
A/2-8
F/1-1
388.30
Djak Ana
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Skoko Mate
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Zaimović Muhamed
Goražde
Odluka
E/6.1.
Bošković Anta
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
4,522.70
1,100.00
2,378.10
500.00
Vincetić Ivo
Orašje
A/1-7
F/1-1
Grbić Jozo
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
Ćehić Muradif
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
800.00
Šeta Mujo
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Fale Huso
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
MEMIĆ ABID (ZARIF)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
247.68
Ćeman Sabiha
Tešanj
A/1-1
F/1-1
243.04
Ćeman Sabiha
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
Ćeman Sabiha
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
243.84
Hodžić Ilduza
Busovača
B/1-5.
F/1-1
Božić Rado
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
Zeljković Ismeta
Glamoč
A/1-1
F/1-1
278.56
Zeljković Ismeta
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
438.72
Zeljković Ismeta
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
330.72
Zeljković Ismeta
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
275.84
Zeljković Ismeta
Glamoč
član 32
A/2-1-3
1,350.00
328
1,425.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Zeljković Ismeta
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Hrusto Mustafa
Kakanj
Odluka
E/6.1.
92.80
800.00
Patković Esnaf
Vitez
A/1-1
F/1-1
262.40
Patković Esnaf
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
436.64
Patković Esnaf
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
305.28
Stojić Jago
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Neretljak Manda
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
Memić Dževad
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,760.00
900.00
Bedić Omer
Živinice
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Alihodžić Isen
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Smajić Sadik
Visoko
član 23
E/7
800.00
Stanić Mato
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
1,575.00
Perenda Nesad
Novi Travnik
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Peco Zekijad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
296.64
Viković Sala
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Hodžić Hakim
Maglaj
Odluka
E/6.1.
500.00
Numanović Derva
Živinice
A/1-1
F/1-1
250.48
Numanović Derva
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
303.92
Numanović Derva
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
254.72
Numanović Derva
Živinice
član 29.
A/2-1-1
151.84
Numanović Derva
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
364.56
Numanović Derva
Živinice
član 29.
A/2-1-1
103.76
Grabovac Zoran
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Husić Suvada
Travnik
A/1-1
F/1-1
250.24
Brkan Sejo
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Balihođić Bakir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Mahmutović Naza
Živinice
A/1-1
F/1-1
3,120.00
86.40
241.20
Mahmutović Naza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
244.56
Mahmutović Naza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
245.84
Mahmutović Naza
Živinice
član 29.
A/2-1-1
KARAHODŽIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
85.68
812.80
KARAHODŽIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
785.28
KARAHODŽIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
605.60
KARAHODŽIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
194.88
KARAHODŽIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
824.64
KARAHODŽIĆ SULEJMAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
186.24
329
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mahovac Sead
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
500.00
Ćoso Muhamed
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
1,200.00
OSMANOVIĆ ENES
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
OSMANOVIĆ ENES
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
333.60
83.84
Alić Nazif
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Alić Nazif
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
900.00
Matanović Srećko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
10,000.00
4,620.00
Matanović Srećko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Mazić Omer
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
HALKIĆ SALIH
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
1,099.84
HALKIĆ SALIH
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,897.92
HALKIĆ SALIH
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,497.76
HALKIĆ SALIH
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
533.60
HALKIĆ SALIH
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,895.36
885.00
HALKIĆ SALIH
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
421.44
Jurišić Bariša
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
4,455.00
Jurišić Bariša
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Mešić Ajdin
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Islamović Hasan
Hadžići
A/1-1
F/1-1
217.44
Islamović Hasan
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
284.80
Šehić Pašan
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
1,500.00
Omanović Senad
Bugojno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Ahmetbegović Ahmet
Maglaj
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
SOFTIĆ NAMIK
Fojnica
A/1-5
F/1-1
2,100.00
HUSEINBAŠIĆ NERMIN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
312.80
HUSEINBAŠIĆ NERMIN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
248.80
HUSEINBAŠIĆ NERMIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
283.36
HUSEINBAŠIĆ NERMIN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
334.40
HUSEINBAŠIĆ NERMIN
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
141.60
BAŠANOVIĆ FATIMA
Bihać
A/1-1
F/1-1
666.08
BAŠANOVIĆ FATIMA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,248.32
BAŠANOVIĆ FATIMA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
837.28
BAŠANOVIĆ FATIMA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
156.32
Bašanović Fatime
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
BAŠANOVIĆ FATIMA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
730.88
BAŠANOVIĆ FATIMA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
160.16
330
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Poparić Akif
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,500.00
IBRAŠIMOVIĆ JASMINKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
277.60
Noćajević Senada
Živinice
A/1-1
F/1-1
578.88
Noćajević Senada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
718.72
Noćajević Senada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
674.72
Noćajević Senada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
497.92
KEKIĆ SAMIR
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
386.40
KEKIĆ SAMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
667.84
KEKIĆ SAMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
582.88
KEKIĆ SAMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
303.36
KEKIĆ SAMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
693.28
KEKIĆ SAMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
266.88
ŠKORO BILJANA
Kiseljak
A/1-1
F/1-1
328.96
ŠKORO BILJANA
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
768.00
ŠKORO BILJANA
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
770.56
ŠKORO BILJANA
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
582.08
Kadrić Mersed
Zenica
član 23
E/7
800.00
Kokorović Oliver
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Čavarkapa Milena
Kreševo
član 23
E/7
800.00
Fafulović Mirsad
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Mehanović Admira
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Živković Luja
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Bralo Marjan
Livno
A/1-1
F/1-1
828.16
Bralo Marjan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
877.76
Bralo Marjan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
832.00
744.00
Bralo Marjan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Bralo Marjan
Livno
član 29.
A/2-1-1
203.20
Bralo Marjan
Livno
član 29.
A/2-1-1
148.64
2,580.00
Stanić Kata
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Hadžiselimović Saud
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
RIZVIĆ ĆETIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
271.52
264.80
RIZVIĆ ĆETIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Mahmutović Azem
Vareš
član 23
E/7
800.00
Križanac Ruža O.
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
255.20
Križanac Ruža O.
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
248.00
331
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Križanac Ruža O.
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Križanac Ruža O.
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
99.20
90.40
Mešić Ibro
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
261.92
Mešić Ibro
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
253.12
Mešić Ibro
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
566.88
Mešić Ibro
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
790.56
Mešić Ibro
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
162.08
Mešić Ibro
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
109.52
Hadžić Ramiz
Gračanica
A/1-1
F/1-1
317.44
Hadžić Ramiz
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
94.72
Hadžić Ramiz
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
289.92
Hadžić Ramiz
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
HALILKANOVIĆ FEHIM
Gradačac
A/1-1
F/1-1
Halilkanović Fehim
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
Halilkanović Fehim
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
HALILKANOVIĆ FEHIM
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
764.16
83.84
393.76
1,545.00
HALILKANOVIĆ FEHIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
517.92
HALILKANOVIĆ FEHIM
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
168.16
HALILKANOVIĆ FEHIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
786.56
HALILKANOVIĆ FEHIM
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
122.72
Šetka Mustafa
Stolac
A/2-7
F/1-1
3,350.00
Šetka Mustafa
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
3,295.00
Čaušević Zineta
Bugojno
Odluka
E/6.1.
Tolo Niko
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
4,305.00
Marković Anđelko
Stolac
A/2-7.
A/1-1-3.
1,476.10
Čolan Izeta
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Haznadarević Islam
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Đelibašić Habiba
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
290.32
Đelibašić Habiba
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
310.56
Đelibašić Habiba
Travnik
član 29.
A/2-1-1
87.36
MIFTAREVIĆ VAHID
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
487.04
Miftarević Vahid
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,665.00
Stanić Marija
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
274.88
Bebek Miroslav
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
683.00
Bebek Miroslav
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Hajro Badema
Hadžići
A/1-1
F/1-1
332
800.00
2,320.30
123.68
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hatić Nijaz
Zenica
Odluka
E/6.1.
KURTOVIĆ SEJFULAH
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
800.00
363.04
Delalić Suada
Livno
A/1-10
A/2-2-5
2,025.00
Banožić Slavica
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Čokić Enes
Živinice
A/1-1
F/1-1
287.36
Čokić Enes
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
528.96
Čokić Enes
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
505.12
Čokić Enes
Živinice
član 29.
A/2-1-1
168.96
Čokić Enes
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
433.60
Čokić Enes
Živinice
član 29.
A/2-1-1
104.32
Bagarić Jure
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
2,835.00
Mrkonja Abid
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
245.76
Mrkonja Abid
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
ALIBABIĆ MEHO O.
Bihać
član 29.
A/2-1-1
82.88
ALIBABIĆ MEHO O.
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
343.20
Vranić Sead
Visoko
član 23
E/7
800.00
Jašarević Fikret
Travnik
A/1-1
F/1-1
240.16
Jašarević Fikret
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
BEGIĆ MUHAREM
Cazin
A/1-1
F/1-1
2,156.96
244.48
BEGIĆ MUHAREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,639.36
BEGIĆ MUHAREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,070.72
BEGIĆ MUHAREM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
766.56
Begić Muharem
Cazin
član 32
A/2-1-3
1,800.00
BEGIĆ MUHAREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,494.24
BEGIĆ MUHAREM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
813.60
Melić Indir
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,920.00
MEMIĆ SAMIR
Cazin
A/1-1
F/1-1
455.52
MEMIĆ SAMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
357.76
MEMIĆ SAMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
412.80
MEMIĆ SAMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
102.72
MEMIĆ SAMIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
356.32
MEMIĆ SAMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
112.16
Galić Olivera
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Kahrić Edin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
388.32
Kahrić Edin
Travnik
A/1-1
F/1-1
256.08
Kahrić Edin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
427.20
333
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kahrić Edin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
342.96
Kahrić Edin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
100.24
Klapić Mirsada
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
266.56
Klapić Mirsada
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
300.16
Klapić Mirsada
Banovići
A/1-1
F/1-1
Klapić Mirsada
Banovići
član 29.
A/2-1-1
85.92
Klapić Mirsada
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
313.76
Klapić Mirsada
Banovići
član 29.
A/2-1-1
Ramić Šerifa
Tešanj
A/1-1
F/1-1
95.52
336.00
Ramić Šerifa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
923.68
Ramić Šerifa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
572.16
Ramić Šerifa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Begluk Mustafa
Konjic
A/2-7
F/1-1
2,500.00
602.72
Begluk Mustafa
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
2,500.00
BARUČIJA ENES
Busovača
član 32
A/2-1-3
900.00
Memić Samir
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
BAŠIĆ NIHAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
130.24
BAŠIĆ NIHAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
156.80
Bulić Šemso
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
HADŽIĆ DAMIR
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
108.80
HADŽIĆ DAMIR
SREBRENIK
član 29.
A/2-1-1
Knezović Daliborka
Grude
član 23
E/7
99.04
800.00
MUSTEDANAGIĆ DENIS
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
135.52
MUSTEDANAGIĆ DENIS
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
287.36
MUSTEDANAGIĆ DENIS
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
101.12
Mehmedović Azra
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
320.48
Sejdinović Faruk
Gračanica
član 23
E/7
800.00
Šujić Enisa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
330.40
Đurić Tanja
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
Mašić Edisa
Vogošća
član 23
E/7
800.00
Mujezinović Senad
Zenica
član 23
E/7
800.00
800.00
7,600.00
Stojanović Josip
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Katić Mato
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
920.00
Katana Abid
Trnovo
Odluka
E/6.1.
800.00
Sudar Smiljan
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
Marinko Salavarda
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
334
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Erceg Hrvoje
Livno
Odluka
E/6.1.
800.00
Halep Mehmed
Tešanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Marić Ilija
Grad Mostar
član 32
A/2-1-3
900.00
Kličić Muharem
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Križan Ivanka
Livno
Odluka
E/6.1.
Čović Dominik
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
800.00
Grgić Luca
Fojnica
Odluka
E/6.1.
800.00
489.60
Jašarević Suvada
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Jusubašić Mujo
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
820.00
Jusubašić Mujo
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
803.36
Jusufbašić Mujo
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
170.00
Jusubašić Mujo
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
905.44
Jusubašić Mujo
Bugojno
član 32
A/2-1-3
900.00
Jusubašić Mujo
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
344.64
Jusubašić Mujo
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
304.32
Bešić Adem
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Sinanović Hamdija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
406.24
Sinanović Hamdija
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
322.40
Sinanović Hamdija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
276.96
Lujić Mato
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
2,145.00
2,500.00
Lujić Mato
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
Pušćul Began
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
Brkić Sead
Živinice
A/1-1
F/1-1
406.80
Brkić Sead
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Brkić Sead
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
296.08
150.80
Brkić Sead
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Brkić Sead
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Brkić Sead
Živinice
član 29.
A/2-1-1
117.20
Husarić Hamzalija
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
221.35
Arifović Nijaz
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Jusić Zikreta
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
556.48
Jusić Zikreta
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
412.80
800.00
Vojić Hasan
Bihać
Odluka
E/6.1.
Kobaš Đuro
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
960.00
HADŽIĆ SULEJMAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
259.04
335
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Gurić Nihad
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
302.24
Gurić Nihad
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
341.60
Gurić Nihad
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
246.40
Gurić Nihad
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
249.28
Gurić Nihad
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
Gurić Nihad
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
86.56
Gurić Nihad
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
119.68
Bunbul Vahid
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
466.30
BEĆIREVIĆ ALIJE
Cazin
A/1-1
F/1-1
450.56
BEĆIREVIĆ ALIJE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
264.00
Herić Ejub
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
DAUTOVIĆ AMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Spahić Amira
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Spahić Amira
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Spahić Amira
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
583.36
Spahić Amira
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
302.96
90.08
743.68
1,094.80
Spahić Amira
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Spahić Amira
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,150.48
Spahić Amira
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
196.00
Mujić Aid
Gračanica
A/1-1
F/1-1
646.88
Mujić Aid
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
995.36
Mujić Aid
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
789.92
Mujić Aid
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
200.00
Mujić Aid
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
740.64
Mujić Aid
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
242.24
Čosić Edina
Breza
član 23
E/7
800.00
MEHTIĆ HAJRUDIN
Kiseljak
A/1-1
F/1-1
424.48
MEHTIĆ HAJRUDIN
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
356.48
MEHTIĆ HAJRUDIN
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
485.44
MEHTIĆ HAJRUDIN
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
309.28
336
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MEHTIĆ HAJRUDIN
Kiseljak
član 32
A/2-1-3
Mehtić Hajrudin
Kiseljak
član 23
E/7
1,350.00
MEHTIĆ HAJRUDIN
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
94.88
MEHTIĆ HAJRUDIN
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
116.00
800.00
800.00
MEHTIĆ HAJRUDIN
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
Arapović Asmir
Cazin
A/2-8
F/1-1
431.35
Mizdrak Fehim
Trnovo
Odluka
E/6.1.
500.00
800.00
Kobilica Sebina
Zenica
Odluka
E/6.1.
Ridžal Amel
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
476.00
Ridžal Amel
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
537.76
800.00
Hujdur Jusuf
Grad Mostar
član 23
E/7
ĆEHIĆ ALIJA
Bihać
A/1-1
F/1-1
406.56
Žilić Mato
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
700.00
Đukić Ivo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,500.00
Tanović Nijaz
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Alihodžić Ifet
Visoko
Odluka
E/6.1.
Džafić Mustafa
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Džafić Mustafa
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
2,420.00
Džafić Mustafa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
242.56
Džafić Mustafa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
300.64
Džafić Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
89.12
Džafić Mustafa
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
500.00
800.00
Džafić Mustafa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
265.28
Džafić Mustafa
Gračanica
član 30
A/2-1-2
2,400.00
Džafić Mustafa
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
8,000.00
Džafić Mustafa
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
102.24
Silajdžić Seid
Breza
Odluka
E/6.1.
500.00
279.52
Hadžić Hanka
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Hadžić Hanka
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
96.80
Hadžić Hanka
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
531.52
Deljković Eniz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
511.04
Deljković Eniz
Travnik
A/1-1
F/1-1
326.08
Imamović Ahmet
Zavidovići
član 32
A/2-1-3
900.00
Dodig Milan
Drvar
Odluka
E/6.1.
500.00
HAŠIĆ FIKRETA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
253.60
337
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HAŠIĆ FIKRETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
295.04
Fejzić Salih
Zenica
A/1-1
F/1-1
423.36
Fejzić Salih
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
444.16
Fejzić Salih
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
405.28
Fejzić Salih
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
426.24
Mahalbašić Fadil
Tešanj
A/1-1
F/1-1
426.24
Mahalbašić Fadil
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
518.88
Mahalbašić Fadil
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
382.88
Mahalbašić Fadil
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
618.56
Kenjić Mirko
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
3,390.00
Kenjić Mirko
Trnovo
Odluka
E/6.1.
500.00
Selimović Salih
Kalesija
A/2-8
F/1-1
207.60
ĆUFUROVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
286.56
ĆUFUROVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
330.72
ĆUFUROVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
180.96
ĆUFUROVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
459.36
224.48
ĆUFUROVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Sefić Edin
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
PEZER HAZIMA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
375.36
Marković Vide
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Marković Vide
Stolac
član 32
A/2-1-3
2,700.00
VELIĆ ESAD
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
1,614.72
Velić Esad
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Velić Esad
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
1,800.00
VELIĆ ESAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
946.08
VELIĆ ESAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,454.88
VELIĆ ESAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
506.88
VELIĆ ESAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
985.44
VELIĆ ESAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
571.04
Dervišević Mujo
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
257.76
Berbić Faruk
Stari Grad
Odluka
E/6.1.
500.00
Ahmedbegović Asim
Kalesija
A/1-1
F/1-1
356.64
AHMETBEGOVIĆ ASIM
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
409.76
Ahmetbegović Asim
Kalesija
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Ahmetbegović Asim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Ljubičić Ljubo
Busovača
B/1-5.
F/1-1
338
368.24
3,840.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tanasić Zoran
Busovača
A/1-10
A/2-2-5
Sejdić Jahija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
3,060.00
300.80
Sejdić Jahija
Travnik
A/1-1
F/1-1
331.68
Sejdić Jahija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
341.28
Sejdić Jahija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
102.88
KRANTIĆ JASMINKA (Ahmo)
Ključ
A/1-1
F/1-1
441.28
KRANTIĆ JASMINKA (Ahmo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
484.16
KRANTIĆ JASMINKA (Ahmo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
348.96
KRANTIĆ JASMINKA (Ahmo)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
101.76
KRANTIĆ JASMINKA (Ahmo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
298.40
KRANTIĆ JASMINKA (Ahmo)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
119.04
Malanović Smajo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
291.36
Muhić Namzija
Vareš
Odluka
E/6.1.
800.00
PEHLIVANOVIĆ SEMIRA (Mustafa)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
PEHLIVANOVIĆ SEMIRA (Mustafa)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
251.04
Kokić Galib
Tešanj
A/1-1
F/1-1
493.60
Kokić Galib
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
569.12
Kokić Galib
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
540.64
Kokić Galib
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
479.20
Vasilj Ivanka
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
Đerzić Nusret
Banovići
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Đerzić Nusret
Banovići
A/1-1
F/1-1
257.76
Kamenica Mehmedalija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
361.12
SOVIĆ HALIDA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
321.12
SOVIĆ HALIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
342.56
SOVIĆ HALIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
80.32
SOVIĆ HALIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
272.16
Mušanović Nermina
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Husejnagić Sejad
Čelić
A/1-1
F/1-1
1,068.64
Husejnagić Sejad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
657.28
Husejnagić Sejad
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
722.24
Husejnagić Sejad
Čelić
član 29.
A/2-1-1
356.00
Husejnagić Sejad
Čelić
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Husejnagić Sejad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
832.00
Husejnagić Sejad
Čelić
član 29.
A/2-1-1
395.20
339
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Fazlić Emina
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
332.88
Fazlić Emina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
117.12
Fazlić Emina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Pajazetović Natko
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
88.56
312.00
Hero Đemal
Prozor-Rama
A/2-7
F/1-1
2,730.00
Skopljak Suad
Srebrenik
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Skopljak Suad
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
243.68
Skopljak Suad
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
246.40
Skopljak Suad
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
114.72
Skopljak Suad
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
620.16
Skopljak Suad
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
Skopljak Suad
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
4,216.00
102.24
Kelava Damir
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
Džananović Nevres
Živinice
A/2-8
F/1-1
302.00
Džananović Nevres
Živinice
A/1-1
F/1-1
247.84
Džananović Nevres
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
243.36
Filan Samira
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
274.88
Filan Samira
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
296.48
Filan Samira
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Dizdarević Amir
Velika Kladuša
član 23
E/7
81.12
800.00
Lehić Meho
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
840.00
PETRIĆ IVAN
Kreševo
A/1-7
A/2-3-6
2,365.00
PETRIĆ IVAN
Kreševo
Članak 39.
A/2-3-7
1875.00
Petrić Ivan
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
1,815.00
Boban Frano
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Mikić Marko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
840.00
Kovačević Berislav
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Stojan Šarac
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
ĆENANOVIĆ RASIMA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
274.08
HUSKIĆ OSMAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
311.20
HUSKIĆ OSMAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Pjaca Mara(Voislav)
Čapljina
A/2-6
F/1-1
125.60
2,133.00
SALKANOVIĆ IRFAN
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Tekešić Salih
Bugojno
A/2-7
F/1-1
700.00
340
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tekešić Salih
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
555.04
Tekešić Salih
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
870.00
Tekešić Salih
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Smajilbašić Fatima
Doboj-Istok
B/1-5.
F/1-1
1,360.00
152.72
800.00
Feriz Jelena
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Meškić Vezir
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
273.12
Meškić Vezir
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
245.92
Martinović Toma
Grad Mostar
član 23
E/7
REMZIJA BUKVIC
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
1,078.72
800.00
REMZIJA BUKVIC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,126.24
REMZIJA BUKVIC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
681.12
REMZIJA BUKVIC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,118.24
REMZIJA BUKVIC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
240.96
REMZIJA BUKVIC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
185.60
Jakovljević Blagica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
Kenović Fatima
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
3,740.00
490.08
Radojko Nižić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
HODŽIĆ ABAZ
Ključ
A/1-1
F/1-1
618.56
HODŽIĆ ABAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
713.12
HODŽIĆ ABAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
552.96
HODŽIĆ ABAZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
152.00
HODŽIĆ ABAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
331.20
HODŽIĆ ABAZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
190.56
800.00
Kondić Milena
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
Mehić Mevčud
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
KOVAČEVIĆ IZET
Cazin
A/1-1
F/1-1
275.04
KOVAČEVIĆ IZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
656.96
KOVAČEVIĆ IZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
255.20
KOVAČEVIĆ IZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
183.68
KOVAČEVIĆ IZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
787.84
KOVAČEVIĆ IZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
142.24
Ramić Ismet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
405.84
Ramić Ismet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
Ramić Ismet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
330.40
Bajo Ivica
Travnik
član 29.
A/2-1-1
99.60
Bajo Ivica
Travnik
član 29.
A/2-1-1
86.24
341
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kauković Enes
Bužim
Odluka
E/6.1.
800.00
JAKUPOVIĆ BEŠIR
Cazin
A/1-1
F/1-1
465.44
JAKUPOVIĆ BEŠIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
621.76
JAKUPOVIĆ BEŠIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
444.32
JAKUPOVIĆ BEŠIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
134.24
JAKUPOVIĆ BEŠIR
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
426.40
JAKUPOVIĆ BEŠIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
95.84
Osmić Semira
Jajce
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Lovrić Gordana
Fojnica
član 23
E/7
800.00
Propadalo Doroteja
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
315.20
Karabegović Amir
Cazin
A/2-8
F/1-1
218.30
Hozić Adnan
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Ramčić Vid
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
NESIMOVIĆ SUVAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
NESIMOVIĆ SUAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
6,000.00
23.68
134.24
NESIMOVIĆ SUAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
116.48
Silić Asim
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Buljubašić Osman
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
340.48
Buljubašić Osman
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
92.00
Buljubašić Osman
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
80.96
Obradović Zihno
Stolac
A/2-7.
A/1-1-3.
2,298.50
4,086.50
Obradović Zihno
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
Mušanović Aziz
Jablanica
Odluka
E/6.1.
500.00
Galić Ivo
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
ŠAHINOVIĆ EDIN
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
ŠAHINOVIĆ EDIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
123.20
ŠAHINOVIĆ EDIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
136.80
ŠAHINOVIĆ EDIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
Kovačević Salih
Zenica
A/1-5
F/1-1
2,700.00
Kovačević Salih
Zenica
A/1-5
F/1-1
8,100.00
Račić Sedina
Cazin
A/2-8
F/1-1
332.50
Čeliković Ismet
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
899.50
Beronja Boško
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
900.00
24.80
21.92
BERONJA BOŠKO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
452.16
BERONJA BOŠKO
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
104.00
342
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BERONJA BOŠKO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
Brkić Dragan
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
2,286.50
371.52
Brkić Dragan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
3,994.00
Akšamović Fedin
Fojnica
Odluka
E/6.1.
Hajdarević Enes
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
1,245.00
1,000.00
800.00
Stanić Tihomir
Fojnica
Javni poziv
D/1-1
Mareš Veljko
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
Perko Ivan
Posušje
A/1-1
F/1-1
590.88
Perko Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
667.36
945.00
Perko Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
425.28
Perko Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
728.48
Perko Ivan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
221.44
Perko Ivan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
191.04
408.48
TORIĆ DANIJEL
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
TORIĆ DANIJEL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
307.84
TORIĆ DANIJEL
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
415.84
TORIĆ DANIJEL
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
112.80
TORIĆ DANIJEL
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
169.60
Pavić Sunčica
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Alibašić Alem
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Odobašić Fatima
Zenica
član 23
E/7
800.00
Brkić Hasan
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
Dobrila Đokanović
Centar
A/1-1
F/1-1
Jahić Ćerima
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
1,545.00
11.68
181.12
Jahić Ćerima
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Jahić Ćerima
Gračanica
A/1-1
F/1-1
99.52
Jahić Ćerima
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
298.56
Jahić Ćerima
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
418.72
800.00
417.92
Perić Nevenka
Travnik
Odluka
E/6.1.
Mehmedović Ahmet
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
241.68
Mehmedović Ahmet
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
276.56
Mehmedović Ahmet
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
354.00
Remić Ivo
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
HADŽIPAŠIĆ FATIMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
298.88
HADŽIPAŠIĆ FATIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
343
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HADŽIPAŠIĆ FATIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
HADŽIPAŠIĆ FATIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Ivković Drago
Livno
A/1-1
F/1-1
240.32
90.72
276.00
Ivković Drago
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
646.08
Ivković Drago
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
313.44
Ivković Drago
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
531.04
Ivković Drago
Livno
član 29.
A/2-1-1
167.20
Ivković Drago
Livno
član 29.
A/2-1-1
156.32
Radoš Mirko
Žepče
Odluka
E/6.1.
500.00
MULALIĆ SELIME
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
290.24
MULALIĆ SELIME
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
258.08
Mujetekić Huso
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
3,630
HARČEVIĆ SEIDA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
20.00
ALAGUŠIĆ ANTE
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Zolotić Nedžad
Odžak
A/1-1
F/1-1
486.08
Zolotić Nedžad
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
659.52
Zolotić Nedžad
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
409.28
Zolotić Nedžad
Odžak
član 32
A/2-1-3
2,700.00
Zolotić Nedžad
Odžak
član 29.
A/2-1-1
301.92
Zolotić Nedžad
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
830.08
Zolotić Nedžad
Odžak
član 29.
A/2-1-1
322.56
BEGIĆ ANTON (Božo)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
630.08
BEGIĆ ANTON (Božo)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
492.64
BEGIĆ ANTON (Božo)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
598.72
BEGIĆ ANTON (Božo)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
97.76
BEGIĆ ANTON (Božo)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
334.40
BEGIĆ ANTON (Božo)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Katava Žarko
Busovača
član 23
E/7
800.00
HALKIĆ SENAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
387.20
HALKIĆ SENAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
320.48
HALKIĆ SENAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
87.36
HALKIĆ SENAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
118.88
1,020.00
86.08
MARIĆ ANTE
Livno
A/1-10
A/2-2-5
Ivan Zeljko
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Huskić Sulejman
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
570
Huskić Sulejman
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
870
344
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Krišto Ivica
Livno
A/1-1
F/1-1
2,719.84
Krišto Ivica
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,984.16
Krišto Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,607.36
Krišto Ivica
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
3,541.44
Krišto Ivica
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
3,150.00
Krišto Ivica
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
1,077.44
Krišto Ivica
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
857.76
Trako Hajrida
Visoko
član 23
E/7
800.00
VUKALIĆ FADIL
Cazin
A/1-1
F/1-1
287.52
VUKALIĆ FADIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
273.76
VUKALIĆ FADIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
418.72
VUKALIĆ FADIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
164.64
VUKALIĆ FADIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
161.92
Džinović Dervo
Zavidovići
član 32
A/2-1-3
900.00
JANJA KULIŠ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
249.76
KARAJČIĆ RAZIJA
Jajce
A/1-1
F/1-1
350.72
KARAJČIĆ RAZIJA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
252.80
HALKIĆ AHMET
Cazin
A/1-1
F/1-1
885.44
HALKIĆ AHMET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
442.08
HALKIĆ AHMET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
672.16
HALKIĆ AHMET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
235.84
HALKIĆ AHMET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
318.72
HALKIĆ AHMET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
271.04
456.96
BEGIĆ ŠERIFA (MUHAMED)
Cazin
A/1-1
F/1-1
BEGIĆ ŠERIFA (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
589.28
BEGIĆ ŠERIFA (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
578.40
BEGIĆ ŠERIFA (MUHAMED)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
192.32
BEGIĆ ŠERIFA (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
428.16
BEGIĆ ŠERIFA (MUHAMED)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
219.52
Noćajević Amir
Živinice
A/2-8
F/1-1
333.10
Kunjadić Dario
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
4,020.00
Musić Jasmin
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Šahinović Mirhad
Bužim
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Saličević Saudin
Cazin
A/2-8
F/1-1
546.00
Musić Indira
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Knežević Mirjana
Fojnica
Odluka
E/6.1.
800.00
345
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čomor Alen
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
780.00
Bajramović Azra
Zenica
član 23
E/7
800.00
Jure Pralas
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Lubina Juro
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Đulić Šaha Ibre
Stolac
A/2-6
F/1-1
1,510.20
Karić Omer
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
900.00
Bobarić Tenzila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
Bobarić Tenzila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
404.16
Čosić Fatima
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
ČAUŠEVIĆ MUSTAFA
Cazin
A/1-1
F/1-1
2,165.12
Čaušević Mustafa
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
ČAUŠEVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,413.92
ČAUŠEVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,479.84
ČAUŠEVIĆ MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
585.76
Čaušević Mustafa
Cazin
član 32
A/2-1-3
1,350.00
ČAUŠEVIĆ MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,212.96
ČAUŠEVIĆ MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
702.40
Žilić Safija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
331.84
500.00
Žilić Safija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
400.48
Žilić Safija
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
265.60
900.00
Omeragić Fehim
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
Popović Murat
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Keranović Ljubica
Kupres
A/1-1
F/1-1
240.56
SAŽIĆ HALIL
Travnik
A/1-1
F/1-1
240.48
SAŽIĆ HALIL
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.28
900.00
SAŽIĆ HALIL
Travnik
član 32
A/2-1-3
Bekric Mejra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
336.00
Bekric Mejra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
423.04
Bekric Mejra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
552.00
Ferhatović Hasan
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
Sarkić Fikreta
Cazin
A/2-8
F/1-1
440.40
DELIBAŠIĆ SADIJA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
247.68
DELIBAŠIĆ SADIJA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
141.12
DELIBAŠIĆ SADIJA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
243.04
DELIBAŠIĆ SADIJA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
112.48
Buharalija Hidajeta
Fojnica
član 23
E/7
800.00
346
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Đogaš Anto
Odžak
A/1-7
F/1-1
1,595.00
Đogaš Anto
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
2,350.00
RAMIĆ NUSRETA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
258.72
RAMIĆ NUSRETA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
258.88
1,500.00
Šehić Sead
Banovići
član 30
A/2-1-2
Vukoja Željka
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Čakal Asim
Tuzla
A/1-1
F/1-1
406.64
Čakal Asim
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
285.36
Čakal Asim
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
417.92
Čakal Asim
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
182.80
Čakal Asim
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
404.08
Čakal Asim
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
187.44
Sinanović Sabina
Sapna
A/2-8
F/1-1
202.30
Kalem Almir
Hadžići
A/1-1
F/1-1
272.96
DURAK NERMIN
Busovača
Odluka
E/6.1.
500.00
Zelić Glorija
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Brkić Mirzeta
Kalesija
A/2-8
F/1-1
212.80
Džinić Adila
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Šehović Nadina
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
Jozić Jelena
Zenica
član 23
E/7
Kusur Zijad
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
3,300.00
800.00
Mustafić Mehmed
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,150.00
Bašić Darinka
Ravno
Odluka
E/6.1.
800.00
Topalović Tomislav
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Blažević Nikola
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Dizdar Jusuf
Glamoč
A/1-1
F/1-1
615.84
Dizdar Jusuf
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
658.24
Dizdar Jusuf
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
754.56
DIZDAR JUSUF
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Mustafica Salih
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Đoković Božo
Foča-Ustikolina
Odluka
E/6.1.
800.00
BOTONJIĆ SENIJA
Ključ
A/1-1
F/1-1
270.88
BOTONJIĆ SENIJA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
327.04
BOTONJIĆ SENIJA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
854.72
BOTONJIĆ SENIJA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
290.08
Džafić Ahmet
Gračanica
A/2-8
F/1-1
347
85.40
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hadžić Šećira
Ključ
A/1-5
F/1-1
Kadić Emin
Hadžići
Odluka
E/6.1.
1,500.00
800.00
ĆIVIĆ RASEMA
Kalesija
A/1-1
F/1-1
441.60
Ćivić Alija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
384.24
ĆIVIĆ RASEMA
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
332.00
Ćivić Alija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
406.00
ĆIVIĆ RASEMA
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
422.88
Čivić Rasema
Kalesija
član 32
A/2-1-3
1,350.00
ĆIVIĆ RASEMA
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
400.16
Ahmić Suljo
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Borogovac Akif
Kalesija
Odluka
E/6.1.
1,770
500.00
Mujić Safet
Cazin
član 30
A/2-1-2
Dedić Muhamed
Hadžići
A/1-1
F/1-1
1500.00
100.16
Hadžić Sidik
Prozor-Rama
A/2-7
F/1-1
2,995.00
500.00
Turudija Nusret
Ilidža
Odluka
E/6.1.
Mamić Mirko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
600.00
Isabegović Mubera
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
ŠAHINOVIĆ RASIM
Bužim
A/1-1
F/1-1
315.68
ŠAHINOVIĆ RASIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
296.96
285.44
ŠAHINOVIĆ RASIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
ŠAHINOVIĆ RASIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
80.80
Potur Aziz
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
2,130.00
Hrnjica Fadila
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
DRAGANOVIĆ FEHIM (Himzo)
Ključ
A/1-1
F/1-1
1,372.16
DRAGANOVIĆ FEHIM (Himzo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,484.16
DRAGANOVIĆ FEHIM (Himzo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,691.36
DRAGANOVIĆ FEHIM (Himzo)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
142.24
DRAGANOVIĆ FEHIM (Himzo)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
876.48
DRAGANOVIĆ FEHIM (Himzo)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
117.28
GVOZDENOVIĆ MILKA
Drvar
član 32
A/2-1-3
900.00
JUKIĆ AJŠA
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
465.92
JUKIĆ AJŠA
GRAČANICA
Članak 28.
A/2-1-1
305.44
Šišman Zuhdija
Zenica
član 23
E/7
800.00
Jurčević Vinko
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Patković Šerifa
Zenica
A/1-1
F/1-1
288.32
Patković Šerifa
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
335.20
348
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hukara Armina
Ilidža
član 23
E/7
Turković Adem
Konjic
A/2-7
F/1-1
3,360.00
800.00
Turković Adem
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
6,480.00
Grabus Ekrem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
418.00
Grabus Ekrem
Travnik
član 29.
A/2-1-1
103.68
Grabus Ekrem
Travnik
član 29.
A/2-1-1
DERVIŠEVIĆ HUŠID
Ključ
A/1-1
F/1-1
413.28
99.28
Dervišević Hušid
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
DERVIŠEVIĆ HUŠID
Ključ
član 29.
A/2-1-1
96.80
DERVIŠEVIĆ HUŠID
Ključ
član 29.
A/2-1-1
Markić Slobodan
Ljubuški
B/1-5.
F/1-1
Tapalović Ivan
Neum
Odluka
E/6.1.
HUREM ALIJA
Fojnica
član 32
A/2-1-3
90.40
1,344.00
800.00
1,350.00
Sejdić Hilmo
Ilidža
član 23
E/7
800.00
Pajić Fikret
Cazin
A/2-8
F/1-1
440.70
Ćutuk Damir
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Halilović Rahima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
19.92
KUKAVICA ARIF
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
254.08
KUKAVICA ARIF
Ključ
član 29.
A/2-1-1
91.68
Mašetić Enes
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
IBRAHIMAGIĆ EKREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
IBRAHIMAGIĆ EKREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
305.60
HODŽIĆ HATIDŽA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
660.00
2,999.20
HODŽIĆ HATIDŽA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
488.64
HODŽIĆ HATIDŽA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
171.68
566.24
HODŽIĆ HATIDŽA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
HODŽIĆ HATIDŽA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
101.92
Čusto Senad
Bugojno
član 32
A/2-1-3
900.00
Čusto Senad
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
2,355.00
Tarakćija Zahid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
308.96
Tutnjić Talib
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
506.56
Tutnjić Talib
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
437.76
Tutnjić Talib
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
314.56
BEGOVIĆ IRFET
Bužim
A/1-1
F/1-1
420.32
BEGOVIĆ IRFET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
729.92
349
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEGOVIĆ IRFET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
388.48
BEGOVIĆ IRFET
Bužim
član 29.
A/2-1-1
192.48
BEGOVIĆ IRFET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
507.52
BEGOVIĆ IRFET
Bužim
član 29.
A/2-1-1
180.48
OGREŠEVIĆ VESNA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
128.00
OGREŠEVIĆ VESNA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
47.36
OGREŠEVIĆ VESNA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
59.68
HUŠIDIĆ DŽANAN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
94.40
HUŠIDIĆ DŽANAN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
88.16
Muratspahić Mesud
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
583.12
260.00
Muratspahić Mesud
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Muratspahić Mesud
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
431.52
Muratspahić Mesud
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
397.20
163.44
Muratspahić Mesud
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Muratspahić Mesud
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
KADIĆ MENSURA
Cazin
A/1-1
F/1-1
84.00
558.24
KADIĆ MENSURA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
606.56
KADIĆ MENSURA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
351.52
KADIĆ MENSURA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
86.72
KADIĆ MENSURA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
445.28
KADIĆ MENSURA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
101.60
Potur Mirsad
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,275.00
ĐOGIĆ FATIMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
453.12
ĐOGIĆ FATIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
470.88
ĐOGIĆ FATIMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
615.20
ĐOGIĆ FATIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
109.28
ĐOGIĆ FATIMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
89.76
Marić Pejo
Usora
Članak 39.
A/2-3-7
525.00
Macić Šeho
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Subhija Smolo
Visoko
član 23
E/7
800.00
Adamčević Pavo
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
1,045.00
Adamčević Pavo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,200.00
Adamčević Pavo
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
1,430.00
Macić Ekrem
Konjic
A/2-2-5
1,485.00
350
A/1-10
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEGIĆ REDŽO
Cazin
A/1-1
F/1-1
579.68
BEGIĆ REDŽO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
510.24
BEGIĆ REDŽO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
750.56
BEGIĆ REDŽO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
114.72
BEGIĆ REDŽO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
313.44
BEGIĆ REDŽO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
197.12
HASANOVIĆ NERMIN
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
Muharemović Ahmed
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
846.00
Džogić Lejla
Tuzla
Odluka
E/6.1.
Macić Elvedin
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Omerhodžić Amina
Breza
član 23
E/7
Karić Fikret
Busovača
A/2-1.
A/1-1-1.
800.00
4,380.00
800.00
2,250.00
Karić Fikret
Busovača
A/2-7.
A/1-1-3.
6,000.00
Raštegorac Frano
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
6,990.00
Mulamujčinović Ševal
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Čepo Miljenko
Grude
član 23
E/7
Brkić Dominik
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
1,446.60
Brkić Dominik
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
5,410.60
Henjaković Jusuf
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
3,060.00
Mujkić Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
275.20
TOPČAGIĆ SALIH
Gradačac
A/1-1
F/1-1
641.76
706.88
800.00
TOPČAGIĆ SALIH
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
TOPČAGIĆ SALIH
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
505.92
TOPČAGIĆ SALIH
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
128.96
TOPČAGIĆ SALIH
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
541.76
Zahirović Suljo
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
813.28
925.76
Zahirović Suljo
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
Zahirović Suljo
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
625.28
Zahirović Suljo
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,087.84
ZAHIROVIĆ SULJO
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Zahirović Suljo
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
387.20
Zahirović Suljo
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
384.96
Hajdarbegović Halid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
249.60
Hajdarbegović Halid
Živinice
A/1-1
F/1-1
379.84
Hajdarbegović Halid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Zolota Bagrem
Vitez
član 23
E/7
351
81.28
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Halilović Muharem
Bosanska Krupa
A/2-8
F/1-1
260.35
Ćorić Bećir
Tešanj
A/1-1
F/1-1
363.84
Ćorić Bećir
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
317.12
Ćorić Bećir
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
473.76
Ćorić Bećir
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
510.56
Žilić Franjo
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
500.00
Voljevica Merka
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
540.00
SULJKANOVIĆ OMER
Gradačac
A/1-1
F/1-1
245.44
SULJKANOVIĆ OMER
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
376.80
SULJKANOVIĆ OMER
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
256.64
SULJKANOVIĆ OMER
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
83.84
SULJKANOVIĆ OMER
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
267.04
SULJKANOVIĆ OMER
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
MUSTAJBEGOVIĆ DŽEVAD
Busovača
A/1-1
F/1-1
81.12
451.68
MUSTAJBEGOVIĆ DŽEVAD
Busovača
Članak 28.
A/2-1-1
714.08
MUSTAJBEGOVIĆ DŽEVAD
Busovača
Članak 28.
A/2-1-1
539.04
MUSTAJBEGOVIĆ DŽEVAD
Busovača
Članak 28.
A/2-1-1
524.32
MUSTAJBEGOVIĆ DŽEVAD
Busovača
član 29.
A/2-1-1
91.04
MUSTAJBEGOVIĆ DŽEVAD
Busovača
član 29.
A/2-1-1
Kuruzović Ferik
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
SAMARDŽIĆ OSMAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
83.20
Hankušić Fatima
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
168.16
98.24
800.00
Hankušić Fatima
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
117.92
Hankušić Fatima
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
800.00
Petrović Tihomir
Ljubuški
član 23
E/7
Kazazović Šefik
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Marinović Radoslav
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Alić Fahra
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
800.00
MISKIĆ HASAN
Bihać
A/1-1
F/1-1
453.76
MISKIĆ HASAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
387.36
355.04
MISKIĆ HASAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
MISKIĆ HASAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
139.52
MISKIĆ HASAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
115.84
Bebić Ante
Ljubuški
član 23
E/7
Ivić Bogdan
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
352
800.00
1,965.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Topić Mujaga
Cazin
A/2-8
F/1-1
Kadrić Ševko
Breza
član 23
E/7
Mutapčić Pejo
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
220.15
800.00
2,700.00
Perko Katica
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
Spahić Zumreta
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
246.08
Spahić Zumreta
Travnik
A/1-1
F/1-1
272.48
Spahić Zumreta
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Spahić Zumreta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
87.36
Spahić Zumreta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Pripo Muharem
Konjic
Odluka
E/6.1.
Milanović Mirsad
Gornji VakufUskoplje
A/2-7
F/1-1
413.60
Omerović Sejdalija
Sapna
A/2-8
F/1-1
204.40
800.00
Vrtagić Muhamed
Živinice
Odluka
E/6.1.
Muflizović Faik
Kakanj
član 23
E/7
Ivić Bogdan
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
81.28
800.00
800.00
7,650.00
AHMETAGIĆ EMIRA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
286.64
AHMETAGIĆ EMIRA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
127.20
AHMETAGIĆ EMIRA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
520.80
AHMETAGIĆ EMIRA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
128.80
Karić Huso
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
404.16
Karić Huso
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
674.40
Karić Huso
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
685.12
Karić Huso
Travnik
član 29.
A/2-1-1
197.28
Karić Huso
Travnik
član 29.
A/2-1-1
155.20
Hatić Irfeta
Cazin
A/2-8
F/1-1
225.35
Janjić Goran
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
915.00
VRŽINA MILE
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
1,875.36
Vržina Mile
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
2,700.00
VRŽINA MILE
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
1,160.80
VRŽINA MILE
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
1,028.48
VRŽINA MILE
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
722.40
353
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
VRŽINA MILE
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
2,318.08
Vržina Mile
Bosanska Krupa
član 30
A/2-1-2
2,400.00
VRŽINA MILE
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
608.48
Jarekula Radomir
Glamoč
A/1-1
F/1-1
297.76
Radomir Jarekula
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
Branimir Šego
Posušje
Odluka
E/6.1.
6,000.00
Lemeš Ishak
Ilijaš
A/1-9
A/2-1-3
1,800.00
1,560.00
500.00
Knežević Bartol
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Djedović Husein
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Begić Alija
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Malić Ale
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
247.04
Mešić Kemal
Tešanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Salihović Sulejman
Živinice
A/1-1
F/1-1
257.36
Salihović Sulejman
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
329.28
Salihović Sulejman
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
243.68
Salihović Sulejman
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Musić Mehmedalija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
89.44
Musić Mehmedalija
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
253.76
Masleša Zulfo
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,275.00
Rašić Ivan
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Husić Salih Alaga
Travnik
A/1-1
F/1-1
332.48
Husić Alaga
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
345.44
Husić Alaga
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
322.08
250.56
Husić Alaga
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Husić Alaga
Travnik
član 29.
A/2-1-1
MUMINOVIĆ LATIF
Bužim
A/1-1
F/1-1
1,124.16
MUMINOVIĆ LATIF
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
1,798.56
MUMINOVIĆ LATIF
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
1,375.20
MUMINOVIĆ LATIF
Bužim
član 29.
A/2-1-1
444.32
MUMINOVIĆ LATIF
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
1,371.52
86.24
MUMINOVIĆ LATIF
Bužim
član 29.
A/2-1-1
497.28
Stanić Zdravko
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
960.00
Bećirović Atija
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
Mucić Ranko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Bajrić Fikret
Živinice
član 23
E/7
800.00
354
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Djedović Husein
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
311.84
Selimić Hakija
Stolac
Član 19.
A/1-1-3.
3,805.00
Babić Niko
Livno
Odluka
E/6.1.
500.00
Suljkanović Džemail
Kalesija
A/1-1
F/1-1
266.16
Suljkanović Džemail
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
413.84
Suljkanović Džemail
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
260.08
Suljkanović Džemail
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
103.76
Suljkanović Džemail
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
447.28
Suljkanović Džemail
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
100.24
Kazić Husejn
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
250.56
708.96
Kazić Husejn
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
Kazić Husejn
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
623.68
Kazić Husejn
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
136.00
Kazić Husejn
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
552.96
Kazić Husejn
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
131.20
Husić Đulafera
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
385.20
Huskanović Aiša
Gračanica
A/1-1
F/1-1
242.24
290.56
Huskanović Aiša
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Huskanović Aiša
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Balihodžić Faim
Donji Vakuf
B/1-5.
F/1-1
Kresić Ljuba
Žepče
A/1-7
A/2-3-6
Hrsto Kata
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Lutvikadić Sabaheta
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Alić Mirsada
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Mušić Abid
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
Huskić Azijada
Tešanj
A/1-1
F/1-1
637.12
Huskić Azijada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
312.16
Huskić Azijada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
477.60
81.92
800.00
2,200.00
Huskić Azijada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
444.32
Bašić Sabira
Breza
A/1-1
F/1-1
248.64
Bašić Sabira
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Bašić Sabira
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
253.12
Bašić Sabira
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
260.96
Kujadin Marko
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
600.00
Jahić Rabija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
106.88
355
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jahić Rabija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Jahić Rabija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Gojak Munir
Ilidža
član 23
E/7
800.00
Macanović Razim
Cazin
A/2-8
F/1-1
840.25
800.00
Mijić Luka
Domaljevac-Šamac Odluka
E/6.1.
ŠEKIĆ MIRSADA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
Maglica Mile
Livno
Odluka
E/6.1.
295.36
83.20
51.68
800.00
Husić Enes
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Konjevod Zdravko
Neum
Odluka
E/6.1.
1,140.00
Topalović Enes
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
Topalović Enes
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
Matanović Milidrsg
Orašje
A/1-5
A/2-1-2
3,300.00
Matanović Milidrag
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
2,250.00
Tomić Nenad
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
1,800.00
800.00
Milan Miličević
Posušje
Odluka
E/6.1.
800.00
Lemeš Isak
Visoko
A/1-1
F/1-1
3,489.60
Lemeš Isak
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
2,749.60
Lemeš Isak
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
3,297.60
Lemeš Isak
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
3,021.60
Mujkić Mustafa
Zavidovići
B/1-7
E/6.1.
6,100.00
Mujkić Mustafa
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Spahić Šefik
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
BEŠIREVIĆ RAMO
Gradačac
A/1-1
F/1-1
375.04
BEŠIREVIĆ RAMO
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
272.64
BEŠIREVIĆ RAMO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
427.36
BEŠIREVIĆ RAMO
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
140.00
BEŠIREVIĆ RAMO
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
126.56
Matijević Drago
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
600.00
Matijević Drago
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
Tabak Almasa
Hadžići
A/1-1
F/1-1
195.36
Tabak Almasa
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
251.68
Tabak Almasa
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
151.20
Tabak Almasa
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
455.20
Tabak Almasa
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
169.28
OMERAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
317.44
356
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
OMERAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
OMERAGIĆ AMIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
102.40
84.96
Harčević Rahila
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
80.96
Šeper Muharem
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Hadžić Samir
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
Eniz Smaka
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Jusufović Alija
Travnik
A/1-1
F/1-1
260.16
Babić Draženko
Vitez
A/1-10
A/2-2-5
1,065.00
Hukić Šema
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
1,050.00
Maglić Dževad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
358.48
Maglić Dževad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
472.00
Maglić Dževad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
312.96
Palić Sanela
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Halilović Rasima
Sanski Most
A/1-10
A/2-2-5
930.00
Halilović Rasima
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Duvnjak Husein
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
247.20
Duvnjak Husein
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
332.32
Duvnjak Husein
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Delić Husejn
Gračanica
A/1-1
F/1-1
839.04
Delić Husejn
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
894.72
Delić Husejn
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
842.88
Delić Husejn
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
199.84
Delić Husejn
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
672.80
Delić Husejn
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
164.16
Omerspahić Nedim
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Mišković Zlatko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
DIDOVIĆ SENAD
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
DIDOVIĆ SENAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
364.00
DIDOVIĆ SENAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
520.32
81.44
9,540.00
476.96
DIDOVIĆ SENAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
166.40
DIDOVIĆ SENAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
401.76
DIDOVIĆ SENAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
123.84
Kurtović Alen
Ilidža
A/1-10
A/2-2-5
2,685.00
Obradović Dževad
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
3,570.00
357
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Obradović Dževad
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
Porčić Jusuf
Cazin
A/2-8
F/1-1
2,775.00
387.60
Perić Martina
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Begić Enver
Visoko
A/1-1
F/1-1
245.12
Begić Enver
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
242.56
Begić Enver
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
262.08
Begić Enver
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
257.28
Kaplan Hamzo Ibre
Stolac
A/2-6
F/1-1
3,142.80
Križanac Ruška
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
244.32
Križanac Ruška
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
328.48
Križanac Ruška
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
305.92
Križanac Ruška
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
308.80
KRIŽANAC RUŽA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Ramić Ismet
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,442.88
RAMIĆ ISMET
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
457.12
Ramić Ismet
Bosanska Krupa
Član 16.
A/1-1-1a
460.00
Ramić Ismet
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
Ramić Ismet
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,121.44
RAMIĆ ISMET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
234.24
Ramić Ismet
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
217.12
Ramić Ismet
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
179.04
Gudelj Petar
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
KAJTEZOVIĆ NURIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
258.56
Huskić Ago
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,499.50
Hodžić Suad
Visoko
član 23
E/7
KLIČIĆ ASIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
800.00
84.16
Hakalović Fikret
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,485.00
MAHMUTOVIĆ HIDAJET
Vitez
član 32
A/2-1-3
900.00
Dević Šaban
Vogošća
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
Dević Šaban
Vogošća
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Dević Šaban
Vogošća
A/1-5
A/2-1-2
4,500.00
Zulić Izet
Bihać
A/2-8
F/1-1
312.47
Mahović Hata
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
H.Selimović Midhat
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Džajić Vido
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
2,388.10
Džajić Vido
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
2,514.90
358
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Zukanović Renata
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Krnjić Agan
Lukavac
Odluka
E/6.1.
500.00
Jurić Petar
Srebrenik
član 23
E/7
800.00
Preljević Mirza
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Fazlić Esed
Srebrenik
A/1-10
A/2-2-5
MAKIĆ SALIH
Jajce
A/1-1
F/1-1
246.72
MAKIĆ SALIH
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
308.64
305.60
MAKIĆ SALIH
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
MAKIĆ SALIH
Jajce
član 29.
A/2-1-1
Kunić Muhamed
Gračanica
A/2-8
F/1-1
2,040.00
99.84
245.80
Oršolić Marko
Orašje
Odluka
E/6.1.
800.00
Trogrlić Mileva
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Mamić Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
332.16
Mamić Branka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
317.28
Gonđo Elvedin
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
1,395.00
Selman Mustafa
Bihać
A/1-3
F/1-1
5,968.50
SELMAN MUSTAFA
Bihać
A/1-1
F/1-1
467.20
SELMAN MUSTAFA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
405.92
SELMAN MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
160.00
Selman Mustafa
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
Selman Mustafa
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
14,865.00
SELMAN MUSTAFA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
336.96
SELMAN MUSTAFA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Hasanagić Smail
Cazin
A/2-8
F/1-1
490.30
80.00
ŠAKANOVIĆ MUNIR
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
295.04
ŠAKANOVIĆ MUNIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
419.20
ŠAKANOVIĆ MUNIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
256.64
ŠAKANOVIĆ MUNIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
92.00
ŠAKANOVIĆ MUNIR
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
347.68
ŠAKANOVIĆ MUNIR
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Rekić Emin
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
500.00
102.40
87.04
Brdar Branka
Livno
član 29.
A/2-1-1
Brdar Branka
Livno
član 29.
A/2-1-1
Pavlović Zlatan
Tuzla
član 23
E/7
Memić Esim
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,140.00
Muratović Jasmina
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
431.52
359
85.12
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Muratović Jasmina
Sapna
A/1-1
F/1-1
Muratović Jasmina
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
317.12
340.96
Muratović Jasmina
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
256.64
Jurković Dragan
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Tursunović Mediha
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
274.08
Tursunović Mediha
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Subašić Sulejman
Gračanica
A/2-8
F/1-1
Jeleč Anto
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
78.90
1,705.00
Jeleč Anto
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
MUMINOVIĆ HUSEIN
Bužim
A/1-1
F/1-1
280.48
MUMINOVIĆ HUSEIN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
400.16
MUMINOVIĆ HUSEIN
Bužim
član 29.
A/2-1-1
100.80
277.76
MUMINOVIĆ HUSEIN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
Hadžić Nedžmiha
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
Hodžić Ramo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
2,415.00
MUSIĆ ELVIS
Ključ
A/1-1
F/1-1
490.40
MUSIĆ ELVIS
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
642.24
MUSIĆ ELVIS
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
378.88
MUSIĆ ELVIS
Ključ
član 29.
A/2-1-1
154.08
MUSIĆ ELVIS
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
497.92
MUSIĆ ELVIS
Ključ
član 29.
A/2-1-1
224.16
Vulić Filip
Čapljina
član 23
E/7
800.00
ŠAKANOVIĆ SEAD (JASMINKO)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
478.56
ŠAKANOVIĆ SEAD (JASMINKO)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
316.48
ŠAKANOVIĆ SEAD (JASMINKO)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
266.88
500.00
Vrco Izet
Donji Vakuf
A/2-9.
A/1-1-4.
Vrco Izet
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
110.00
Bajramović Mead
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Petrović Ivana
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
ISAKOVIĆ MUSTAFA-KEMAL
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
305.76
Bosnić Boško
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
900.00
Barišić Anto
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,100.00
Begović Mustafa
Gračanica
A/2-8
F/1-1
151.60
ABDIJANOVIĆ MEHMED
Bihać
A/1-1
F/1-1
343.04
ABDIJANOVIĆ MEHMED
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
574.24
ABDIJANOVIĆ MEHMED
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
428.16
360
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ABDIJANOVIĆ MEHMED
Bihać
član 29.
A/2-1-1
116.96
ABDIJANOVIĆ MEHMED
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
546.24
ABDIJANOVIĆ MEHMED
Bihać
član 29.
A/2-1-1
145.44
Kešetović Sakib
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
506.70
ATAJIĆ HAMID
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
602.08
ATAJIĆ HAMID
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
272.16
BEGIĆ ZULEJHA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
260.32
BEGIĆ ZULEJHA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
247.36
BEGIĆ ZULEJHA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
106.24
BEGIĆ ZULEJHA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
289.28
BEGIĆ ZULEJHA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
125.76
Lukač Mato
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
1,350.00
Lukač Mato
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,680.00
BAJRIĆ SMAIL
Cazin
A/1-1
F/1-1
318.88
BAJRIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
348.32
BAJRIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
400.64
BAJRIĆ SMAIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
104.00
BAJRIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
293.76
BAJRIĆ SMAIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
111.84
Krčalo Vejsil
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
299.84
Glogić Ahmo
Kalesija
A/2-8
F/1-1
212.00
HASIČIĆ IBRAHIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
Mirković Milka
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
MIRKOVIĆ MILKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
542.72
MIRKOVIĆ MILKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
443.04
MIRKOVIĆ MILKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
154.56
MIRKOVIĆ MILKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
300.16
MIRKOVIĆ MILKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
198.40
Mrakić Ahmet
Travnik
A/1-1
F/1-1
252.00
Mrakić Ahmet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
274.96
361
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čamdžić Sabrija
Kladanj
Odluka
E/6.1.
Delić Avdo
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Jukić Slavka
Livno
A/1-1
F/1-1
408.64
Jukić Slavka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
378.08
Jukić Slavka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
347.52
Jukić Slavka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
756.16
Jukić Slavka
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Jukić Slavka
Livno
član 29.
A/2-1-1
205.60
Jukić Slavka
Livno
član 29.
A/2-1-1
200.16
BRKOVIĆ RAMIZ
Ključ
A/1-1
F/1-1
663.84
Rošić Hašim
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
578.45
Tabaković Melča
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
Kujundžić Jozo
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Hodžić Delibeg
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
262.32
Hodžić Delibeg
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
335.44
Hodžić Delibeg
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
254.08
Hodžić Delibeg
Travnik
član 29.
A/2-1-1
KARIĆ MILICA (LAZAR)
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
243.20
305.44
96.08
KARIĆ MILICA (LAZAR)
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
KARIĆ MILICA (LAZAR)
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
92.00
KARIĆ MILICA (LAZAR)
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
268.64
Bilobrk Anđelko
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
3,330.00
TALETOVIĆ NIHADA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
268.96
TALETOVIĆ NIHADA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
242.56
TALETOVIĆ NIHADA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
242.56
TALETOVIĆ NIHADA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
167.52
TALETOVIĆ NIHADA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
139.84
Zelkanović Smajo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
306.56
Zelkanović Smajo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
258.24
Helda Mustafa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
550.56
Helda Mustafa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
377.84
110.56
Helda Mustafa
Travnik
član 29.
A/2-1-1
SKENDEROVIĆ MUHIBA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
64.00
SKENDEROVIĆ MUHIBA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
144.32
Zdravka Suša
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
348.16
Zdravka Suša
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
256.00
362
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Šabović Suad
Visoko
član 23
E/7
800.00
MAJETIĆ IBRAHIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
150.56
Šabić Šahza
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
ŠABIĆ ŠAHZA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
352.48
ŠABIĆ ŠAHZA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
270.40
MANDURIĆ LJUBA
Posušje
A/1-1
F/1-1
303.36
240.80
MANDURIĆ LJUBA
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
Ljuba Mandurić
Posušje
član 29.
A/2-1-1
Memić Ferzad
Lukavac
Odluka
E/6.1.
94.56
500.00
Starčević Hidajet
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
500.00
BRKIĆ ŠEMSA (Safet)
Ključ
A/1-1
F/1-1
345.60
Brkić Šemsa
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
BRKIĆ ŠEMSA (Safet)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
138.24
180.00
Brkić Šemsa
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
BRKIĆ ŠEMSA (Safet)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
381.12
BRKIĆ ŠEMSA (Safet)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
206.40
Lauc Mario
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Merdžanić Ibrahim
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
780.00
HALKIĆ FATIME
Cazin
A/1-1
F/1-1
362.88
HALKIĆ FATIME
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
382.24
HALKIĆ FATIME
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
403.04
Raspudić Vlado
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Lučkin Fadil
Ilidža
Odluka
E/6.1.
500.00
Mustafić Sabaheta
Bosanski Petrovac
član 32
A/2-1-3
900.00
Šantić Ivan
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
659.84
ABDIĆ DERVIŠ
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
ABDIĆ DERVIŠ
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
824.16
ABDIĆ DERVIŠ
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
796.80
ABDIĆ DERVIŠ
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
297.44
ABDIĆ DERVIŠ
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
716.32
ABDIĆ DERVIŠ
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Razić Vahidin
Stolac
A/2-7
F/1-1
Smajlović Senada
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
363
336.96
1,469.00
246.24
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ĆEMAL ZUHRA (Junuz)
Ključ
A/1-1
F/1-1
460.00
ĆEMAL ZUHRA (Junuz)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
674.56
ĆEMAL ZUHRA (Junuz)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
435.04
ĆEMAL ZUHRA (Junuz)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
217.92
ĆEMAL ZUHRA (Junuz)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
702.72
ĆEMAL ZUHRA (Junuz)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
204.80
ŠAKANOVIĆ MIRZETA - ARIF
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
244.80
ŠAKANOVIĆ MIRZETA - ARIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
379.04
ŠAKANOVIĆ MIRZETA - ARIF
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
104.64
ŠAKANOVIĆ MIRZETA - ARIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
326.88
ŠAKANOVIĆ MIRZETA - ARIF
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
90.72
Baković Tomislav
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
800.00
Baković Tomislav
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
Čaušević Izet
Živinice
A/2-8
F/1-1
208.30
Šehić Hasib
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
421.20
Kunić Safet
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Gojčić Nevzet
Kalesija
A/2-8
F/1-1
283.20
249.52
Gojčin Nevzet
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Gojčić Nevzet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
254.40
Gojčić Nevzet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
257.04
Gojčić Nevzet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
81.52
Gojčić Nevzet
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
264.96
Gojčić Nevzet
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
HALILOVIĆ ELVEDINA
Ključ
A/1-1
F/1-1
81.36
1,448.32
HALILOVIĆ ELVEDINA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
881.60
HALILOVIĆ ELVEDINA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,247.04
HALILOVIĆ ELVEDINA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
312.48
Halilović Elvedina
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
300.00
HALILOVIĆ ELVEDINA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
HALILOVIĆ ELVEDINA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
282.40
Ušanović Selim
Goražde
član 23
E/7
800.00
1,024.00
Ljubičić Anto
Livno
A/1-1
F/1-1
625.76
Ljubičić Anto
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
659.20
Ljubičić Anto
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
740.80
Ljubičić Anto
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
482.88
Ljubičić Anto
Livno
član 29.
A/2-1-1
153.60
364
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ljubičić Anto
Livno
član 29.
A/2-1-1
144.00
Čizmo Enes
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Vuković Adnan
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
Bogdan Tomislav
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Husić Mejra
Livno
A/1-1
F/1-1
Husić Mejra
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
591.20
1,394.40
Husić Mejra
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
855.52
Husić Mejra
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
887.36
Husić Mejra
Livno
A/1-10
A/2-2-5
1,215.00
HUSIĆ MEJRA
Livno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Husić Mejra
Livno
član 29.
A/2-1-1
126.72
Husić Mejra
Livno
član 29.
A/2-1-1
168.48
Velagić Almir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
378.40
Velagić Almir
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
348.88
Velagić Almir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
Velagić Almir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
93.28
Velagić Almir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
84.56
Vejsil Ohran
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
800.00
Drpić Selvedin
Gornji VakufUskoplje
član 32
A/2-1-3
900.00
Drpić Selvedin
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
2,295.00
BAJRAKTAREVIĆ NUSMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
Zeljković Izet
Glamoč
A/1-1
F/1-1
490.56
Zeljković Izet
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
414.40
Zeljković Izet
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
302.40
Zeljković Izet
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
654.40
Zeljković Izet
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
201.92
Zeljković Izet
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Mrkonjić Alen
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
90.88
148.16
5,440.00
Jahić Rahman
Visoko
član 23
E/7
800.00
Babić Ana
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Kovačević Nurija
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
Vrčić Stana
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Omić Razija
Breza
član 23
E/7
Tadić Šimo
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
365
800.00
2,805.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Tadić Šimo
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
Tomić Niko
Odžak
Odluka
E/6.1.
2,500.00
500.00
Čolić Enver
Banovići
A/1-1
F/1-1
416.96
Čolić Enver
Banovići
član 29.
A/2-1-1
132.80
Čolić Enver
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
472.48
Musić Ferid
Kladanj
A/1-10
A/2-2-5
2,115.00
Dražetić Ivka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
268.48
Ibralić Ferid
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
257.12
HADŽIPAŠIĆ MIRSADA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
291.04
HADŽIPAŠIĆ MIRSADA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
800.00
Ivan Pehar
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Fetić Nijaz
Zenica
član 23
E/7
800.00
Kusur Fatima
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
326.24
Kusur Fatima
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Kevrić Hadžo
Jablanica
Odluka
E/6.1.
500.00
Sefić Hasib
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
Selimović Asim
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
6,000.00
800.00
Selimović Asim
Gradačac
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Kozlić Fadil
Zenica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Kadrić Sadeta
Breza
A/1-1
F/1-1
244.32
Kadrić Sadeta
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
Kadrić Sadeta
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
256.16
Kadrić Sadeta
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
Nedić Peje Anto
Orašje
A/2-5
F/1-1
Nedić Anto
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Nedić Anto
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
3,958.50
600.00
5,185.50
Trakić Sadik
Živinice
A/1-1
F/1-1
Trakić Sadik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
480.80
Trakić Sadik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
281.68
280.16
Trakić Sadik
Živinice
član 29.
A/2-1-1
221.12
Trakić Sadik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
466.08
Trakić Sadik
Živinice
član 29.
A/2-1-1
217.28
Jurina Branko
Gornji VakufUskoplje
Članak 39.
A/2-3-7
450.00
Rezo Ante
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
1,582.72
Rezo Ante
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
454.08
366
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ante Rezo
Posušje
Odluka
E/6.1.
Rezo Ante
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
500.00
1,128.80
Rezo Ante
Posušje
član 29.
A/2-1-1
228.48
Rezo Ante
Posušje
član 29.
A/2-1-1
100.96
Pekarić Sadik
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
PEKARIĆ SADIK
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
273.76
PEKARIĆ SADIK
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
100.80
PEKARIĆ SADIK
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
800.00
Stanković Sanja
Ljubuški
član 23
E/7
Mehičić Huso
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
99.68
Mehičić Huso
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
84.32
Mehičić Huso
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Salkanović Ramo
Živinice
A/2-8
F/1-1
Opardija Rasema
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Okić Kadira
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
92.00
556.20
267.04
1,350.00
OKIĆ KADIRA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
318.88
OKIĆ KADIRA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
130.24
OKIĆ KADIRA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
431.20
OKIĆ KADIRA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
149.12
TURBIĆ MIRSAD
Gradačac
A/1-1
F/1-1
320.64
TURBIĆ MIRSAD
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
428.32
TURBIĆ MIRSAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
409.28
TURBIĆ MIRSAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
264.64
TURBIĆ MIRSAD
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
MERDANIĆ IRFAN
Bihać
A/1-1
F/1-1
340.96
522.24
91.52
MERDANIĆ IRFAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
MERDANIĆ IRFAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
498.40
MERDANIĆ IRFAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
128.16
MERDANIĆ IRFAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
533.12
MERDANIĆ IRFAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
203.20
Horić Ajka
Travnik
član 29.
A/2-1-1
82.40
Husejnović Suvad
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
1,770
Babić Gojko
Glamoč
A/1-1
F/1-1
457.44
Babić Gojko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
624.00
Babić Gojko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
536.64
Babić Gojko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
514.40
367
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Babić Gojko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
171.84
Babić Gojko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
128.48
Menzilović Vesjil
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Begić Jasna
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
Jeličić Dragan
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
Jeličić Dragan
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
JELIČIĆ DRAGAN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
280.80
1,380
800.00
1,350.00
JELIČIĆ DRAGAN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
256.00
JELIČIĆ DRAGAN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
712.32
JELIČIĆ DRAGAN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
233.60
Karić Almin
Fojnica
Odluka
E/6.1.
800.00
Šimić Ranko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Halilović Mustafa
Maglaj
član 23
E/7
800.00
KUKURUZOVIĆ SEAD
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
266.56
Kukuruzović Sead
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
Mutapčić Almira
Srebrenik
član 23
E/7
800.00
Čović Iva
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Suljević Ibrahim
Čelić
B/1-5.
F/1-1
600.00
Mikić Marko
Orašje
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Mikić Marko
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
750.00
Mikić Marko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
2,820.00
AHMETAŠEVIĆ SAFER
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
130.72
AHMETAŠEVIĆ SAFER
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
269.28
TALETOVIĆ BEGO
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
334.40
TALETOVIĆ BEGO
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
183.52
TALETOVIĆ BEGO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
409.44
TALETOVIĆ BEGO
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
112.00
Mahmutović Jusuf
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
500.00
Muharemović Ćamil
Olovo
A/2-10
E/6.1.
1,500.00
Hazim Alispahić
Olovo
član 23
E/7
Ahmić Huso
Vitez
B/1-5.
F/1-1
800.00
Dautović Zuhdija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
261.92
Dautović Zuhdija
Travnik
A/1-1
F/1-1
244.96
Džanić Begajeta
Gračanica
A/2-8
F/1-1
195.20
Latić Alaga
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
800.00
Nurkić Teufik
Živinice
A/2-8
F/1-1
654.50
368
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ćatić Ismet
Velika Kladuša
Član 14.
A/1-1-1.
Ćupo Rasim
Livno
Odluka
E/6.1.
1,000.00
TOLO MATO
Fojnica
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Hođić Bajro
Zenica
A/1-1
F/1-1
249.44
259.20
800.00
RUŽNIĆ IBRAHIM (MUHAMED)
Cazin
A/1-1
F/1-1
RUŽNIĆ IBRAHIM (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
463.20
RUŽNIĆ IBRAHIM (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
641.12
RUŽNIĆ IBRAHIM (MUHAMED)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
411.20
RUŽNIĆ IBRAHIM (MUHAMED)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
160.00
Numić Enisa
Tešanj
A/1-1
F/1-1
320.80
Numić Enisa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
500.48
Numić Enisa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
725.76
Morić Evica
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Đulić Mujo
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
1,590.00
Salibašić Muharem
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
2,448.00
KARO ŠABAN
Kiseljak
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Ibričić Fadil
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
Langić Vejsil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
416.72
Langić Vejsil
Travnik
A/1-1
F/1-1
318.40
800.00
Langić Vejsil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
462.00
Langić Vejsil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
250.32
Ibrahimkadić Enisa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
Ibrahimkadić Enisa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
267.36
garib Ešref
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
800.00
DRUŠKO FADIL
Kupres
član 32
A/2-1-3
900.00
Hodžić Osman
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Varupa Hamza
Travnik
A/1-1
F/1-1
243.68
Varupa Hamza
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
525.44
Varupa Hamza
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
242.56
Varupa Hamza
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
394.24
Varupa Hamza
Vitez
član 29.
A/2-1-1
104.64
Varupa Hamza
Vitez
član 29.
A/2-1-1
144.64
Kadrić Munir
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
Obić Zlata
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
212.35
Andrijanić Marko
Odžak
A/1-7
F/1-1
3,465.00
369
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Andrijanić Marko
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
6,380.00
Andrijanić Marko
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
1,200.00
Andrijanić Marko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,400.00
Andrijanić Marko
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Kadrić Ahmet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
937.60
Kadrić Ahmet
Travnik
A/1-1
F/1-1
Kadrić Ahmet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,027.20
743.68
Kadrić Ahmet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
443.20
KADRIĆ AHMET
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Kadrić Ahmet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
236.64
Hadžizukić Slađana
Konjic
član 23
E/7
800.00
Milićević Marijana
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
ALAGIĆ MIRVET
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
1,103.52
ALAGIĆ MIRVET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,592.16
ALAGIĆ MIRVET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,628.16
ALAGIĆ MIRVET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
157.60
ALAGIĆ MIRVET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
739.36
ALAGIĆ MIRVET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
156.80
Pezić Vitko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Jahić Mirsada
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
103.20
Jahić Mirsada
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
80.64
Mišković Iljo
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
2,585.00
Crnkić Nevzeta
Bosanska Krupa
A/2-8
F/1-1
Lindov Jasmin
Trnovo
A/2-9.
A/1-1-4.
451.06
4,050.00
HADŽIPAŠIĆ SUADA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
599.52
HADŽIPAŠIĆ SUADA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
434.40
HADŽIPAŠIĆ SUADA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
385.28
MUŠIĆ MERSUDIN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
301.28
Mušić Meksudin
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
MUŠIĆ MERSUDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
440.32
MUŠIĆ MERSUDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
311.36
MUŠIĆ MEKSUDIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
162.40
MUŠIĆ MERSUDIN
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
494.40
MUŠIĆ MEKSUDIN
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
179.36
Kehonjić Fatima
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
257.44
Kehonjić Fatima
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
320.32
370
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kehonjić Fatima
Kalesija
A/1-1
F/1-1
KEHONJIĆ FATIMA
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
345.28
191.52
KEHONJIĆ FATIMA
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
278.56
KEHONJIĆ FATIMA
KALESIJA
član 29.
A/2-1-1
147.52
Ćurić Adnan
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Šestan Ramiz
Gračanica
A/2-8
F/1-1
845.30
Šestan Ramiz
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
693.28
Šestan Ramiz
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
628.64
Šestan Ramiz
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
128.16
Šestan Ramiz
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
142.24
Mehić Merzuk
Travnik
A/1-1
F/1-1
247.68
500.00
Šogolj Meho
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
DIZDAREVIĆ KASIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
Zorić Slavo
Grude
član 23
E/7
62.40
800.00
Popaja Džemal
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Miličević Blagica
Posušje
A/1-1
F/1-1
364.16
Miličević Blagica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
251.68
Križanac Ljubica
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
266.24
Križanac Ljubica
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
296.64
Križanac Ljubica
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
476.32
Križanac Ljubica
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
118.72
Križanac Ljubica
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
102.72
Šimić Kata
Domaljevac-Šamac član 30
A/2-1-2
4,800.00
Buljubašić Ifeta
Hadžići
A/1-1
F/1-1
220.48
Junuzović Hamdija
Travnik
Odluka
E/6.1.
500.00
Krehmić Uzeir
Žepče
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Krehmić Uzeir
Žepče
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Krehmić Uzejr
Žepče
A/1-1
F/1-1
601.28
Krehmić Uzejr
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
468.32
Krehmić Uzejr
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
663.20
Agić Meho
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
Topić Janja
Orašje
A/1-7
F/1-1
Topić Janja
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
440.00
1,870.00
Topić Janja
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
525.00
Topić Janja
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
660.00
371
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Josić Perica
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
600.00
HUSEJNOVIĆ ŠEFKIJA
Kalesija
F/1-1
277.28
A/1-1
Turić Zahid
Travnik
A/1-1
F/1-1
323.68
Turić Zahid
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
314.56
Turić Zahid
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
327.36
Turić Zahid
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
448.80
Turić Zahid
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
131.04
Turić Zahid
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
147.52
240.00
Bukvar Salkan
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Bukvar Salkan
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
107.76
Bukvar Salkan
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
300.08
Bukvar Salkan
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
161.68
Ramić Sadeta
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
258.56
255.04
Ramić Sadeta
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
Ramić Sadeta
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
275.68
Ćupo Emira
Livno
A/1-1
F/1-1
308.48
346.08
Ćupo Emira
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Ćupo Emira
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
318.24
Ćupo Emira
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
500.00
Marčinko Ilija
Neum
Odluka
E/6.1.
BAJRAKTAREVIĆ HASIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
568.48
BAJRAKTAREVIĆ HASIBE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
130.72
703.20
BAJRAKTAREVIĆ HASIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
BAJRAKTAREVIĆ HASIBE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Đugumović Esad
Glamoč
A/1-1
F/1-1
Đugumović Esad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,034.56
Đugumović Esad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,189.44
Đugumović Esad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,202.72
Đugumović Esad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
398.24
Đugumović Esad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
479.04
855.00
81.28
927.20
Šakota Milan
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
Kozarević Ibrahim
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
343.04
Omanović Husnija
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
316.45
AMBROZIJE BEKAVAC
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
543.68
AMBROZIJE BEKAVAC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
725.12
372
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
AMBROZIJE BEKAVAC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
664.32
AMBROZIJE BEKAVAC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
497.92
Bekavac Ambrozije
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
AMBROZIJE BEKAVAC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
239.84
AMBROZIJE BEKAVAC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
395.20
Hamzić Selim
Trnovo
Odluka
E/6.1.
500.00
Kmetaš Zaim
Kupres
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Kmetaš Zaim
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
3,570.00
Kmetaš Zaim
Kupres
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Kasumović Nijaz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
271.52
Raguž Vinko
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Kokorović Ivica
Vareš
Odluka
E/6.1.
800.00
Imširović Murat
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
342.56
Imširović Murat
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
247.68
Imširović Murat
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
303.68
Imširović Murat
Čelić
član 29.
A/2-1-1
Šehić Izet
Ilijaš
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Šehić Izet
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Muratović Amir
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
Fuško Semir
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,755.00
Ćurić Džemal
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Šistek Enes
Ključ
Odluka
E/6.1.
800.00
Omerčević Abid
Cazin
A/2-8
F/1-1
209.85
80.96
204.00
KALENDER FIKRET
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
251.20
KALENDER FIKRET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
212.80
KALENDER FIKRET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
702.88
KALENDER FIKRET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
174.88
1,800.00
Pušeljić Mijo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Hasanović Suvad
Sapna
A/2-8
F/1-1
315.47
Baltić Džemal
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Sefer Igbal
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Harbaš Mirsad
Cazin
A/2-8
F/1-1
550.30
512.32
Hamzić Ferid
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Hamzić Ferid
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
901.60
Hamzić Ferid
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
380.48
373
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hamzić Ferid
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
134.08
Hamzić Ferid
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
290.08
Hamzić Ferid
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
83.36
VUKALIĆ SAMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
Vukalić Samir
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Hamzić Azemina
Kalesija
A/1-1
F/1-1
421.76
Hamzić Azemina
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
242.80
Hamzić Azemina
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
162.56
Hamzić Azemina
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
151.20
DURIĆ ISMETA
Bužim
A/1-1
F/1-1
862.72
DURIĆ ISMETA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
884.48
DURIĆ ISMETA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
633.44
DURIĆ ISMETA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
136.16
DURIĆ ISMETA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
837.60
DURIĆ ISMETA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
147.36
Slišković Mario
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
243.20
Zulum Saliha
Bugojno
A/1-1
F/1-1
RAHIĆ SEMINA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
297.12
RAHIĆ SEMINA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
253.60
Adžamija Erna
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Bradarić Edin
Maglaj
Odluka
E/6.1.
800.00
PROŠIĆ DŽEVAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
259.20
DURAKOVIĆ SAMIR
Bužim
A/1-1
F/1-1
363.84
DURAKOVIĆ SAMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
DURAKOVIĆ SAMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
282.72
158.08
DURAKOVIĆ SAMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
DURAKOVIĆ SAMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
384.80
DURAKOVIĆ SAMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
122.08
Gačić Sanela
Travnik
član 23
E/7
800.00
Bulić Sead
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Đurić Saša
Breza
član 23
E/7
800.00
Horoz Denisa
Zenica
član 23
E/7
800.00
Čugelj Marijo
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Kordić Dragica
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Hodžić Mumin
Ključ
Odluka
E/6.1.
500.00
Batarilo Petar
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
450.00
374
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Emić Safet
Gradačac
član 23
E/7
Živković Mike Marko
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,672.50
800.00
Živković Marko
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
2,310.00
Smajević Ekrem
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
113.60
Smajević Ekrem
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
413.60
Smajević Ekrem
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
108.00
Solak Rezija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
413.28
Solak Rezija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
319.04
Solak Rezija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
312.00
Solak Razija
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Gerin Ćamila
Grad Mostar
A/1-15
A/2-4-10
100.32
3,000.00
NIKOLA PETROVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
142.88
Bukić Krešo
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
2,753.90
Čurt Enver
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
Dizdarević Nevzeta
Zenica
A/1-1
F/1-1
549.28
Dizdarević Nevzeta
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
361.28
Dizdarević Nevzeta
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
449.12
Dizdarević Nevzeta
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
512.32
Ćosić Mato
Livno
A/1-1
F/1-1
327.20
Ćosić Mato
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
580.64
Ćosić Mato
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
697.28
Ćosić Mato
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
897.60
Ćosić Mato
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
170.88
Ćosić Mato
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
115.84
VERA VELIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
278.88
VERA VELIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
255.36
Mirsad Omanović
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
TREJIĆ IZET
Bihać
A/1-1
F/1-1
741.92
TREJIĆ IZET
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
TREJIĆ IZET
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
739.68
TREJIĆ IZET
Bihać
član 29.
A/2-1-1
618.56
TREJIĆ IZET
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,741.92
TREJIĆ IZET
Bihać
član 29.
A/2-1-1
549.60
Sakic Muharem
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
252.16
Sakić Muharem
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
91.92
Sakić Muharem
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
89.44
375
1,720.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sakic Muharem
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
357.52
Semić Džulaga
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
670.24
Semić Džulaga
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
775.36
Semić Džulaga
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
654.72
Semić Džulaga
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
548.64
Semić Džulaga
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
143.36
Semić Džulaga
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
151.52
Konjić Abdulah
Doboj-Istok
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
KONJIĆ AB DULAH
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
331.20
KONJIĆ AB DULAH
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
512.16
KONJIĆ ABDULAH
DOBOJ-ISTOK
Članak 28.
A/2-1-1
266.40
KONJIĆ ABDULAH
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
196.00
1,800.00
Konjć Abdulah
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
KONJIĆ AB DULAH
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
481.60
Konjić Abdulah
Doboj-Istok
član 30
A/2-1-2
3,000.00
KONJIĆ ABDULAH
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
118.40
Nasić Bahrija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
140.00
Nasić Behija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
140.00
Mulaomerović Osman
Gračanica
A/2-8
F/1-1
132.90
MUŠIĆ VELIDA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
324.32
MUŠIĆ VELIDA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
261.92
MUŠIĆ VELIDA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
323.84
MUŠIĆ VELIDA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
174.88
MUŠIĆ VELIDA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
341.92
MUŠIĆ VELIDA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
112.00
885.00
Langić Muharem
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Langić Muharem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
379.12
Langić Muharem
Travnik
A/1-1
F/1-1
283.68
Langić Muharem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
348.16
Langić Muharem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
258.00
Žerić Jasmin
Bihać
član 23
E/7
800.00
NUHANOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
251.04
376
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
NUHANOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
267.84
NUHANOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
NUHANOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
103.04
NUHANOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
246.08
NUHANOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
100.16
Anđić Ivo
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
650.00
Ahmetagić Enes
Novi Grad
E/6.1.
800.00
Odluka
KAZIĆ MIDHO
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
257.12
Kazić Midho
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
KAZIĆ MIDHO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
326.40
Mustačević Amir
Tuzla
član 23
E/7
800.00
253.92
Starčević Hajra
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Starčević Hajra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
333.76
Muhić Abid
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,020.00
Bećirović Kemal
Gračanica
A/2-8
F/1-1
189.70
BEĆIROVIĆ KEMAL
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
435.68
287.52
BEĆIROVIĆ KEMAL
SREBRENIK
Članak 28.
A/2-1-1
BEĆIROVIĆ KEMAL
SREBRENIK
Članak 28.
A/2-1-1
243.36
Jelica Zdravko
Jajce
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
BEGIĆ EMINA
Cazin
A/1-1
F/1-1
416.16
BEGIĆ EMINA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
346.88
BEGIĆ EMINA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
443.52
BEGIĆ EMINA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
235.68
BEGIĆ EMINA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
225.28
Sučić Blaškan
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
310.08
Sučić Blaškan
Livno
član 29.
A/2-1-1
87.84
GRACIJA PAVIĆ
Livno
član 29.
A/2-1-1
Marold Slaven
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
277.44
93.12
Miličević Iva
Posušje
A/1-1
F/1-1
Miličević Iva
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
546.40
Miličević Iva
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
361.60
Miličević Iva
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
508.00
Miličević Iva
Posušje
član 29.
A/2-1-1
167.04
Miličević Iva
Posušje
član 29.
A/2-1-1
120.80
KIČIN EMIR
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
525.12
377
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KIČIN EMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
497.76
KIČIN EMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
404.96
KIČIN EMIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
162.56
KIČIN EMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
440.80
KIČIN EMIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
97.28
KIČIN EMIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
145.76
Ibreljić Nihad
Fojnica
Javni poziv
D/1-1
Porčić Zekija
Cazin
A/2-8
F/1-1
716.30
Mujagić Senad
Živinice
A/1-1
F/1-1
316.40
Bajrović Mevludin
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
ČATAKOVIĆ RASIM
Cazin
A/1-1
F/1-1
316.80
ČATAKOVIĆ RASIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
329.92
ČATAKOVIĆ RASIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
92.00
ČATAKOVIĆ RASIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
378.72
1,000.00
1,170.00
Selimović Almir
Zenica
član 23
E/7
800.00
Sarajlić Ramiz
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
363.84
329.92
Sarajlić Ramiz
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
Sarajlić Ramiz
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
254.24
HAJDAREVIĆ HATE
Ključ
A/1-1
F/1-1
681.92
Hajdarević Hata
Ključ
član 32
A/2-1-3
HAJDAREVIĆ HATE
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
584.96
HAJDAREVIĆ HATE
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
864.64
HAJDAREVIĆ HATE
Ključ
član 29.
A/2-1-1
96.64
HAJDAREVIĆ HATE
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
315.20
172.96
1,350.00
HAJDAREVIĆ HATE
Ključ
član 29.
A/2-1-1
Klapić Alima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
51.04
Klapić Alima
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
18.72
Kordić Darko
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
707.10
Hušidić Katka
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
251.40
Lulić Semir
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Halilović Adis
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
293.44
Halilović Adis
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
417.44
1,890.00
Halilović Adis
Goražde
član 29.
A/2-1-1
154.40
Halilović Adis
Goražde
Članak 28.
A/2-1-1
390.24
Halilović Adis
Goražde
član 29.
A/2-1-1
143.04
378
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bulajić Dragan
Bosanski Petrovac
A/1-5
F/1-1
1,800.00
BULAJIĆ DRAGAN (MILORAD)
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
505.76
Bulajić Dragan
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
BULAJIĆ DRAGAN (MILORAD)
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
482.88
BULAJIĆ DRAGAN (MILORAD)
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
563.04
BULAJIĆ DRAGAN (MILORAD)
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
187.36
BULAJIĆ DRAGAN (MILORAD)
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
620.48
BULAJIĆ DRAGAN (MILORAD)
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
136.32
Mikulić Frano
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Musić Husein
Bužim
Odluka
E/6.1.
500.00
Ćehajić Abdulah
Čelić
B/1-5.
F/1-1
3,400.00
Ćehajić Abdulah
Čelić
B/1-5.
F/1-1
1,632.00
Vincetić Jakob
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,180.00
Bilbija Veselin
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Šešlija Jovo
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
2,085.00
Ibrahimbegović Meliha
Visoko
A/1-1
F/1-1
243.04
Ibrahimbegović Meliha
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
243.04
Ibrahimbegović Meliha
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Ibrahimbegović Meliha
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
257.76
437.40
Marjanović Slobodan
Grude
A/2-6
F/1-1
Tolimir Slobodan
Glamoč
A/1-1
F/1-1
458.40
Marko Jurčić
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
482.85
Mujagić Asima
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Čičko Alija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
109.76
Somun Osman
Goražde
Odluka
E/6.1.
500.00
900.00
PERKOVIĆ SLAVA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
Pezo Murat
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
915.00
Mulać Meho
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Debelac Asima
Visoko
član 23
E/7
800.00
379
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kasumović Behadil
Travnik
A/1-1
F/1-1
Kasumović Behadil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.84
344.16
Kasumović Behadil
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
450.08
Mihaljević Mila S.
Livno
A/1-1
F/1-1
266.88
Mihaljević Mila S.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
496.00
Mihaljević Mila S.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
396.80
Mihaljević Mila S.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
308.80
Mihaljević Mila S.
Livno
član 29.
A/2-1-1
115.68
DERVIŠEVIĆ RASIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
243.36
DERVIŠEVIĆ RASIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
272.00
DERVIŠEVIĆ RASIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
364.64
Čičković Tado
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
735.00
Kubat Ljubomir
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
2,280.00
Soldo Berislav
Jablanica
A/1-10
A/2-2-5
435.00
Poljaković Salim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
315.04
Poljaković Salim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
403.84
290.40
Poljaković Salim
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Poljaković Salim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
113.28
Poljaković Salim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
264.96
Poljaković Salim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
82.56
BAHTAGIĆ HAJRA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
305.12
1,008.48
BAHTAGIĆ HAJRA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
BAHTAGIĆ HAJRA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
174.24
Glavurda Ankica
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
ADAMOVIĆ MILOVAN
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
455.52
ADAMOVIĆ MILOVAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
379.36
ADAMOVIĆ MILOVAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
320.00
ADAMOVIĆ MILOVAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
180.32
ADAMOVIĆ MILOVAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
631.84
ADAMOVIĆ MILOVAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
105.28
380
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Buturović Abdurahman
Živinice
Odluka
E/6.1.
Butković Faketa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
800.00
240.16
Butković Faketa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
246.24
Butković Faketa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
156.32
Butković Faketa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
386.48
Butković Faketa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Džafić Husejn
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
121.60
6,664.00
MARIJAN BAKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
491.68
MARIJAN BAKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
304.48
443.36
MARIJAN BAKOVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
MARIJAN BAKOVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
81.12
Ikanović Nura
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
278.56
269.60
Ikanović Nura
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
Ikanović Nura
Banovići
član 29.
A/2-1-1
91.68
Ikanović Nura
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
283.36
Dilberović Zahir
Hadžići
A/1-1
F/1-1
294.56
Dilberović Zahir
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
250.24
Nenadić Branka
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
Ević Anđa
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
800.00
2,805.00
Musić Salih
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Kahrić Muharem
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
ABAZOVIĆ DŽEVAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
811.52
ABAZOVIĆ DŽEVAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
325.12
ABAZOVIĆ DŽEVAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
622.56
ABAZOVIĆ DŽEVAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
176.00
ABAZOVIĆ DŽEVAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
153.60
ČIZMIĆ SAFET
Cazin
A/1-1
F/1-1
260.80
ČIZMIĆ SAFET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
276.64
ČIZMIĆ SAFET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
478.24
230.56
ČIZMIĆ SAFET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
ČIZMIĆ SAFET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
372.80
ČIZMIĆ SAFET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
126.88
Džeko Luca
Livno
A/1-1
F/1-1
301.60
Džeko Luca
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
262.72
Hasanović Omer
Sapna
A/2-8
F/1-1
202.25
Mandić Zdenko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
381
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ivica Milićević
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Haseljić Fahrudin
Jajce
Odluka
E/6.1.
800.00
VELIĆ SEJAD
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
194.88
Velić Sejad
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
438.08
VELIĆ SEJAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
75.84
VELIĆ SEJAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
112.48
282.56
VELIĆ SEJAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
VELIĆ SEJAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
99.52
Mitrović Ivo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
885.00
Mitrović Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
HALILOVIĆ MUHAMED
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
729.92
HALILOVIĆ MUHAMED
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
271.36
HALILOVIĆ MUHAMED
Bihać
član 29.
A/2-1-1
266.24
HALILOVIĆ MUHAMED
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
548.80
HALILOVIĆ MUHAMED
Bihać
član 29.
A/2-1-1
176.00
Salčinović Osman
Fojnica
član 23
E/7
800.00
Letica Ivanka
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
MAKIĆ ENISA (ĐEMIL)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
467.04
Rizvanović Rahman
Tešanj
A/1-1
F/1-1
432.64
Rizvanović Rahman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
443.84
Rizvanović Rahman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
525.60
Rizvanović Rahman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
516.80
Hrnjica Ermin
Bihać
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
DIZDAREVIĆ ĐEMKA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
PEHLIĆ RASEMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
419.36
900.00
87.20
Pehlić Rasema
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
PEHLIĆ RASEMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
PEHLIĆ RASEMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
298.08
PEHLIĆ RASEMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
144.80
PEHLIĆ RASEMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
274.72
PEHLIĆ RASEMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Avdagić Madžid
Visoko
Odluka
E/6.1.
81.44
500.00
Arlović Ilija
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
550.00
Imrek Janja
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
720.00
MIRO MARINČIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
293.76
MIRO MARINČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
466.08
382
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MIRO MARINČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
598.88
Marinčić Miro
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
MIRO MARINČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
139.36
MIRO MARINČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
154.24
BAJRIĆ JUSUF
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
233.76
BAJRIĆ JUSUF
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
444.80
BAJRIĆ JUSUF
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
352.64
BAJRIĆ JUSUF
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
223.52
BAJRIĆ JUSUF
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
92.64
Musić Ramo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
3,795.00
3,900.00
Šaldić Sead
Odžak
član 30
A/2-1-2
Đurić Vanja
Breza
član 23
E/7
800.00
Širić Tadija
Žepče
Odluka
E/6.1.
500.00
Mašić Emina
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
Studenović Jozo
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
2,090.00
800.00
Studenović Jozo
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,100.00
Kovačević Alaga
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
254.08
Plazibat Ivan
Livno
Odluka
E/6.1.
800.00
Jović Mika
Bosansko Grahovo
član 23
E/7
800.00
Đević Slavica
Foča-Ustikolina
Odluka
E/6.1.
800.00
Đević Slavica
Foča-Ustikolina
Odluka
E/6.1.
800.00
Krešić Vicko
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
PORIĆ MUHAREMA
Bužim
A/1-1
F/1-1
241.44
PORIĆ MUHAREMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
401.44
660.64
PORIĆ MUHAREMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
PORIĆ MUHAREMA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
Bijedić Selva Salke
Čapljina
A/2-6
F/1-1
2,412.00
Bjedić Sevda
Čapljina
Član 22.
A/1-1-5c.
1,904.40
Brajko Ivo
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
930.00
Škiljan Sulejman
Jajce
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
330.56
143.52
AHMIĆ KASIM
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
AHMIĆ KASIM
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
315.36
AHMIĆ KASIM
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
353.60
Rezo Iva
Posušje
A/2-7
F/1-1
300.00
Begović Fata
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
378.32
383
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Begović Fata
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
252.56
Omerović Kasim
Živinice
član 29.
A/2-1-1
90.24
Omerović Kasim
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Šahinović Nihad
Visoko
član 23
E/7
82.72
800.00
Leovac Marko
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
635.00
Sučić Ruža
Livno
A/2-1-1
253.12
Članak 28.
HUSAREVIĆ HASNIJA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
378.72
HUSAREVIĆ HASNIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
427.52
HUSAREVIĆ HASNIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
274.88
HUSAREVIĆ HASNIJA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
103.68
HUSAREVIĆ HASNIJA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
87.52
Čičković Ivo
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
750.00
Samardžić Luka
Odžak
A/2-3-7
375.00
Članak 39.
Samardžić Luka
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
750.00
Bečar Mustafa
Visoko
član 23
E/7
800.00
Živković Jadranko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
635.00
Živković Jadranko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,020.00
Dogdić Nazifa
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
254.88
Aganović Fata
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
1,860.00
Delić Mensud
Zenica
A/1-1
F/1-1
Delić Mensud
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
314.72
242.56
Delić Mensud
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
258.88
Delić Mensud
Zenica
član 23
E/7
800.00
Halilović Senad
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
780.00
BAJRAMOVIĆ ĆAMILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
256.00
Spahić Husein
Zenica
Odluka
E/6.1.
500.00
BILAJAC HAJRA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
Gavran Ante
Posušje
član 23
E/7
91.36
800.00
Avdić Mirsad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
681.60
Avdić Mirsad
Sapna
A/1-1
F/1-1
375.20
Avdić Mirsad
Sapna
član 32
A/2-1-3
900.00
Avdić Mirsad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
272.16
Avdić Mirsad
Sapna
član 29.
A/2-1-1
133.76
Avdić Mirsad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
667.04
384
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Avdić Mirsad
Sapna
član 29.
A/2-1-1
125.44
Bagarić Zoran
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
500.00
Šehović Hasan
Ilidža
A/1-10
A/2-2-5
Alić Suad
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
119.36
Alić Suad
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
403.68
3,060.00
Alić Suad
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
165.44
Keranović Senad
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
1,350.00
ALEŠEVIĆ VAHID
Bužim
A/1-1
F/1-1
2,711.20
Alešević Vahid
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
3,150.00
Alešević Vahid
Bužim
član 32
A/2-1-3
2,250.00
ALEŠEVIĆ VAHID
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
1,819.52
ALEŠEVIĆ VAHID
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
2,257.44
ALEŠEVIĆ VAHID
Bužim
član 29.
A/2-1-1
763.20
ALEŠEVIĆ VAHID
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
1,178.72
ALEŠEVIĆ VAHID
Bužim
član 29.
A/2-1-1
598.72
Sejdić Zahid
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
4,455.00
Kličić Mirsad
Cazin
A/1-5
F/1-1
2,400.00
Kličić Mirsad
Cazin
Član 16.
A/1-1-1a
500.00
Lulić Zejna
Cazin
A/2-8
F/1-1
306.00
Suljić Abid
Travnik
A/1-1
F/1-1
317.44
Jašarević Munever
Travnik
član 29.
A/2-1-1
101.44
Osmanović Halida
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Čaušević Ermin
Cazin
A/2-8
F/1-1
659.35
285.60
ŠABIĆ MIRELA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
ŠABIĆ MIRELA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
Šakanović Fata
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
211.10
HUREMOVIĆ ADNAN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,091.68
Huremović Adnan
Gradačac
član 32
A/2-1-3
1,350.00
HUREMOVIĆ ADNAN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
706.56
HUREMOVIĆ ADNAN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,000.00
HUREMOVIĆ ADNAN
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
388.96
HUREMOVIĆ ADNAN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,040.64
96.96
Delić Armin
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Delić Armin
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Ferhatović Alma
Visoko
član 23
E/7
800.00
Džolan Anto
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
800.00
385
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Razić Đulsa
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
1,785.00
Sarajlić Enver
Konjic
A/2-7
F/1-1
2,000.00
Sarajlić Enver
Konjic
A/2-8
F/1-1
1,850.00
Sarajlić Enver
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
9,100.00
Koturić Ivo
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
975.00
Puzić Rifat
Odžak
A/2-1-2
4,800.00
član 30
Sinanović Naza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
638.80
Sinanović Naza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
721.68
Sinanović Naza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
314.56
MANDŽUKA SAKIB
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
Gagro Marijofil
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
840.00
Matanović Zvonko
Zenica
član 23
E/7
800.00
ŠKRGIĆ ALAGA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
110.56
Sejfić Murat
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
1,365.00
Okerić Omer
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Šarić Smail
Cazin
A/2-8
F/1-1
344.15
Selman Besim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
306.96
Selman Besim
Travnik
A/1-1
F/1-1
334.96
Selman Besim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
247.36
Rekanović Ferid
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Kopić Pejo
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
2,585.00
Kopić Pejo
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Kopić Pejo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,500.00
DELANOVIĆ ŠAHA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
Delanović Šaha
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
1,350.00
699.52
395.36
DELANOVIĆ ŠAHA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
DELANOVIĆ ŠAHA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
707.52
DELANOVIĆ ŠAHA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
122.56
DELANOVIĆ ŠAHA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Teklić Mirko
Livno
A/1-1
F/1-1
1,008.96
Teklić Mirko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,436.32
Teklić Mirko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,510.08
Teklić Mirko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,370.88
Teklić Mirko
Livno
član 32
A/2-1-3
900.00
Teklić Mirko
Livno
član 29.
A/2-1-1
473.12
386
141.44
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Teklić Mirko
Livno
član 29.
A/2-1-1
399.36
Fazlić Fadil
Gračanica
član 23
E/7
800.00
Mastić Salem
Visoko
član 23
E/7
800.00
DIZDAREVIĆ MEHO (DERVIŠ)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
251.52
DIZDAREVIĆ MEHO (DERVIŠ)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
150.08
DIZDAREVIĆ MEHO (DERVIŠ)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
103.20
NURKIĆ MEVLIJA
Tuzla
A/1-1
F/1-1
249.28
JOJIĆ ŽELJKO
Bosansko Grahovo
član 32
A/2-1-3
Alihodžić Miralem
Vareš
Odluka
E/6.1.
500.00
HOTIĆ ŠUKRIJA
Ključ
A/1-1
F/1-1
444.48
1,350.00
HOTIĆ ŠUKRIJA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
491.68
HOTIĆ ŠUKRIJA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
588.00
HOTIĆ ŠUKRIJA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
282.88
Vrdoljak Mladenka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
291.52
Kujraković Safet
Gradačac
član 32
A/2-1-3
900.00
Medija Edina
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Marijo Vlašić
Grude
Odluka
E/6.1.
Nurkić Omer
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Nurkić Omer
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Mališević Derviša
Hadžići
A/1-1
F/1-1
96.72
86.16
316.80
Mališević Derviša
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
455.84
Mališević Derviša
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
405.92
Mališević Derviša
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
152.16
Mališević Derviša
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
439.04
Mališević Derviša
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
107.36
Dumančić Ante
Posušje
A/1-1
F/1-1
809.60
Dumančić Ante
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
730.56
Dumančić Ante
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
878.72
Dumančić Ante
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
630.24
Dumančić Ante
Posušje
član 29.
A/2-1-1
188.16
Dumančić Ante
Posušje
član 29.
A/2-1-1
184.64
Tozo- Osmanović Mersiha
Breza
član 23
E/7
800.00
Kahvedžić Edis
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
137.92
Kahvedžić Edis
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Kahvedžić Edis
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
120.00
387
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Zejnić Mirza
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
415.52
Zejnić Mirza
Travnik
član 29.
A/2-1-1
192.64
Zejnić Mirza
Travnik
član 29.
A/2-1-1
162.40
Jusić Anel
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Sinanović Ibrahim
Tešanj
A/1-1
F/1-1
407.20
Sinanović Ibrahim
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
265.76
Sinanović Ibrahim
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
275.20
Sinanović Ibrahim
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
256.00
Kapo Hamdo
Vogošća
Odluka
E/6.1.
Janja Kopić
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
Koso Hamdija
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Osmanović S.Asim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
396.00
1,020.00
Osmanović Asim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
340.32
HODžIĆ RASMA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
303.20
Kukarić Slavojka
Tuzla
A/1-1
F/1-1
Kukarić Slavojka
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
273.12
Kukarić Slavojka
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
491.84
139.04
Kukarić Slavojka
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
Kukarić Slavojka
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
259.04
Kukarić Slavojka
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
100.16
Ćosić Muhamed
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
3,180
Marić Milovan
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Pavlović Božica
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
101.12
99.44
Mrgan Fatima
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Mrgan Fatima
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Čatić Nezir
Hadžići
A/1-1
F/1-1
1,640.64
Čatić Nezir
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
1,173.12
Čatić Nezir
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
1,684.16
Čatić Nezir
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
547.04
Čatić Nezir
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
1,565.28
80.80
Čatić Nezir
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
515.68
VARUPA EKREM
Vitez
A/1-5
A/2-1-2
3,300.00
241.92
JUSIĆ AHMET
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
Pašalić Ahmet
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
271.20
Kobaš Ilija
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,080.00
Mašić Hazim
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
248.32
388
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Trepanić Muharem
Gračanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Gušo Mirsad
Goražde
Odluka
E/6.1.
500.00
Alić Vehid
Kalesija
Član 14.
A/1-1-1.
950.00
KAHRIĆ HUSEIN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
339.20
KAHRIĆ HUSEIN
Jajce
A/1-1
F/1-1
400.64
KAHRIĆ HUSEIN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
400.80
KAHRIĆ HUSEIN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
284.32
KAHRIĆ HUSEIN
Jajce
član 29.
A/2-1-1
140.80
800.00
Mujezinović Redžep
Foča-Ustikolina
Odluka
E/6.1.
Babić Zoran
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
811.04
Babić Zoran
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
895.00
Babić Zoran
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,002.56
Babić Zoran
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
185.60
Babić Zoran
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
118.56
Avdić Hata
Travnik
A/1-1
F/1-1
248.64
Vidačak Branka
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Hodžić Izet
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Valentić Agan
Zenica
Odluka
E/6.1.
1,245.00
800.00
Milanović Saliha
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
502.10
Milanović Saliha
Gornji VakufUskoplje
A/2-7
F/1-1
952.74
MASLIĆ NIHAD (Šerif)
Ključ
A/1-1
F/1-1
259.84
MASLIĆ NIHAD (Šerif)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
129.92
MASLIĆ NIHAD (Šerif)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
123.04
Jusufović Safer
Živinice
Odluka
E/6.1.
500.00
Vukadin Kristina
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
Tursunović Halid
Živinice
A/1-1
F/1-1
519.68
Tursunović Halid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
418.24
Tursunović Halid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
478.88
Tursunović Halid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
202.88
Tursunović Halid
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Tursunović Halid
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
616.16
Tursunović Halid
Živinice
član 29.
A/2-1-1
138.72
Tutmić Zikret
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
294.72
Tutmić Zikret
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
343.20
Begović Sinan
Travnik
član 29.
A/2-1-1
92.96
389
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
TOKIĆ SEJFUDIN
Gradačac
A/1-1
F/1-1
247.36
Matić Veselko
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Mikić Ljubiša
Centar
Odluka
E/6.1.
800.00
Pejzić Salih
Živinice
A/1-1
F/1-1
615.28
Pejzić Salih
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
761.20
Pejzić Salih
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
681.84
Pezić Salih
Živinice
član 29.
A/2-1-1
488.16
Pezić Salih
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,373.20
Pezić Salih
Živinice
član 29.
A/2-1-1
469.84
Mešić Saliha
Čelić
A/1-1
F/1-1
311.36
Babić Stevan
Glamoč
A/1-1
F/1-1
402.08
Babić Stevan
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
351.20
Babić Stevan
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
409.28
Babić Stevan
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
124.64
Babić Stevan
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Selimović Dževad
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
385.60
97.76
ĆEHAJIĆ ĐEVDET (HASAN)
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
ĆEHAJIĆ ĐEVDET (HASAN)
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
132.00
ĆEHAJIĆ ĐEVDET (HASAN)
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
136.00
MEHMEDOVIĆ SMAIL
Cazin
A/1-1
F/1-1
579.04
MEHMEDOVIĆ SMAIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
273.44
MEHMEDOVIĆ SMAIL
Cazin
član 29.
A/2-1-1
108.16
Sakić Meho
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
5,000.00
HODŽIĆ ELVIR (RIFET)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
499.20
HODŽIĆ ELVIR (RIFET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
504.16
481.44
HODŽIĆ ELVIR (RIFET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
HODŽIĆ ELVIR (RIFET)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
107.36
HODŽIĆ ELVIR (RIFET)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
407.52
HODŽIĆ ELVIR (RIFET)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
142.72
DURAKOVIĆ SAFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
283.52
Duraković Safet
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
800.00
SPAHIĆ ŠAHBAZ
Gradačac
A/1-1
F/1-1
292.96
SPAHIĆ ŠAHBAZ
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
315.04
SPAHIĆ ŠAHBAZ
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
121.76
SPAHIĆ ŠAHBAZ
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
Čuljak Mladenka
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
390
143.52
3,273.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Malkić Daut
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
Kolak Anto
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Čelik Rusmir
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
900.00
241.76
Fuško Murat,Ramo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Fuško Murat,Ramo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Frljak Hamdija
Breza
A/1-1
F/1-1
800.00
81.44
244.32
Frljak Hamdija
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Frljak Hamdija
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Frljak Hamdija
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
259.20
Hećimović Esad
Orašje
Odluka
E/6.1.
800.00
Obradović Nikola
Neum
Odluka
E/6.1.
800.00
Mahmutović Galib
Gračanica
A/1-1
F/1-1
286.72
Mahmutović Galib
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
316.64
Mahmutović Galib
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
84.96
Mahmutović Galib
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
88.64
Župarić Anto
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,200.00
Đulić Zejna
Ljubuški
član 23
E/7
Hodžić Mujo
Čelić
Član 14.
A/1-1-1.
1,500.00
800.00
Hodžić Mujo
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
404.48
Hodžić Mujo
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
319.84
Hodžić Mujo
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
479.84
Hodžić Mujo
Čelić
član 29.
A/2-1-1
105.92
Duvnjak Ismet
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Maljić Miralem
Hadžići
A/1-1
F/1-1
391.20
Maljić Miralem
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
253.76
Maljić Miralem
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
126.72
Maljić Miralem
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
118.88
VOKIĆ MEJRA
Kalesija
A/1-1
F/1-1
285.92
Bećirbašić Hurija
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Babić Ruža
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
550.00
SAFIJA RAMIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
509.92
SAFIJA RAMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
603.68
SAFIJA RAMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
487.36
SAFIJA RAMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
731.20
SAFIJA RAMIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
231.84
SAFIJA RAMIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
171.36
391
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Marković Mato
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
ZLATA -MARA JURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
292.64
ZLATA -MARA JURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
284.48
800.00
Jurić Mara
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
ZLATA -MARA JURIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Padalo Esada
Grad Mostar
član 23
E/7
1,690.00
82.88
800.00
Muharemović Ramo
Sapna
A/2-8
F/1-1
235.90
Muharemovć Ramo
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
410.72
275.12
Muharemović Ramo
Sapna
A/1-1
F/1-1
Muharemovć Ramo
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
248.24
Muharemovć Ramo
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
387.68
ĆORDIĆ AJKA
Bužim
A/1-1
F/1-1
ĆORDIĆ AJKA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
1,119.84
696.48
ĆORDIĆ AJKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,139.52
ĆORDIĆ AJKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
296.16
ĆORDIĆ AJKA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
695.04
ĆORDIĆ AJKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
267.68
Mladen Soldo
Široki Brijeg
članak 38.
A/2-3-6
1,650.00
Divković Krunoslav
Kreševo
Odluka
E/6.1.
AKŠAMOVIĆ SABIT
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
800.00
616.00
AKŠAMOVIĆ SABIT
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
295.20
AKŠAMOVIĆ SABIT
Ključ
član 29.
A/2-1-1
203.52
AKŠAMOVIĆ SABIT
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
883.68
AKŠAMOVIĆ SABIT
Ključ
član 29.
A/2-1-1
149.60
Latić Sabaheta
Gornji VakufUskoplje
A/2-7
F/1-1
1,050.00
Miličević Jure
Posušje
A/1-1
F/1-1
323.04
Miličević Jure
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
500.32
Miličević Jure
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
473.28
Markota Anica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
829.60
Miličević Jure
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
457.28
Markota Anica
Posušje
član 29.
A/2-1-1
238.40
Miličević Jure
Posušje
član 29.
A/2-1-1
162.40
Markota Anica
Posušje
član 29.
A/2-1-1
145.60
Miličević Jure
Posušje
član 29.
A/2-1-1
123.04
Vukelja Ilija
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
2,100.00
392
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Vrdoljak Nikola
Livno
A/1-1
F/1-1
Vrdoljak Nikola
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
300.96
Čalaga Marijan
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
4,710.00
Ljubičić Milenko
Busovača
član 23
E/7
800.00
Oreč Ivica
Posušje
Odluka
E/6.1.
800.00
LOKMIĆ IZET
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
144.16
LOKMIĆ IZET
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
601.12
Krištić Pero
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
950.00
Krištić Pero
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,080.00
Karađuz Remzo
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
1,110.00
Husić Hamo
Grad Mostar
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
IBRIŠEVIĆ MUSTAFA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
246.40
IBRIŠEVIĆ MUSTAFA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
411.36
IBRIŠEVIĆ MUSTAFA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
497.92
IBRIŠEVIĆ MUSTAFA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
129.60
IBRIŠEVIĆ MUSTAFA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
320.00
Porča Hidajeta
Visoko
član 23
E/7
800.00
Salihović Bajro
Živinice
A/1-1
F/1-1
292.16
Salihović Bajro
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
241.52
Salihović Bajro
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Međugorac Ljuba
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
1,084.48
86.80
OSMANAGIĆ IZETA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
OSMANAGIĆ IZETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
OSMANAGIĆ IZETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
832.48
OSMANAGIĆ IZETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
198.24
510.56
754.08
OSMANAGIĆ IZETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
OSMANAGIĆ IZETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
133.12
BAČIĆ MERSUD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
167.52
BAČIĆ MESUD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
216.00
BAČIĆ MESUD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
109.76
BAČIĆ MESUD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
202.40
Stupar Iso
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
593.44
Stupar Iso
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
263.36
Stupar Iso
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
578.88
Čustović Fatima
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Zahirović Ado
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
393
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Odžaković Arnel
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Puškar Nermina
Cazin
A/2-8
F/1-1
835.30
Pranjga Amel
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Arnautović Sandin
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
LJUBIJANKIĆ SIFETA (SAFET)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
264.00
LJUBIJANKIĆ SIFETA (SAFET)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
130.08
LJUBIJANKIĆ SIFETA (SAFET)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
252.00
LJUBIJANKIĆ SIFETA (SAFET)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.80
Macić Azem
Grad Mostar
A/1-10
A/2-2-5
3,150.00
Dodig Zvonko
Čapljina
Odluka
E/6.1.
Hamidović Džemil
Sapna
član 32
A/2-1-3
800.00
900.00
Mujak Sabit
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
BALČINOVIĆ ESAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
448.64
BALČINOVIĆ ESAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
110.88
BALČINOVIĆ ESAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
417.76
BALČINOVIĆ ESAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
108.96
KOVAČEVIĆ MILAN
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
449.60
KOVAČEVIĆ MILAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
625.60
KOVAČEVIĆ MILAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
448.64
KOVAČEVIĆ MILAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
193.12
KOVAČEVIĆ MILAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
142.88
Oroz Stjepan
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
NIKOLIĆ RATKO
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
Bešić Hasan
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Hadžić Sulejman
Tešanj
A/1-1
F/1-1
492.00
Hadžić Sulejman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
417.44
Hadžić Sulejman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
422.88
Hadžić Sulejman
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
458.40
Đedović Salih
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
87.60
Đedović Salih
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
258.88
Đedović Salih
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
121.60
Đedović Salih
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
415.92
394
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Sakić Salih
Kalesija
član 32
A/2-1-3
SALKIĆ ZEHIDA
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,350.00
260.80
SALKIĆ ZEHIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
116.80
SALKIĆ ZEHIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
165.44
Jakubović Jusuf
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
105.68
Jakubović Jusuf
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Bukić Mirsad
Visoko
B/1-5.
F/1-1
102.96
1,360.00
Selava Besima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Selava Besima
Travnik
član 29.
A/2-1-1
274.08
Kecman Veselin
Drvar
Odluka
E/6.1.
800.00
81.12
Jahić Ahmet
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
Hodžić Fikreta
Livno
A/1-1
F/1-1
438.56
Hodžić Fikreta
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
680.80
Hodžić Fikreta
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
603.52
Hodžić Fikreta
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
692.16
Hodžić Fikret
Livno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Hodžić Fikreta
Livno
član 29.
A/2-1-1
254.40
Hodžić Fikreta
Livno
član 29.
A/2-1-1
215.84
Huseinović Hasan
Kalesija
A/1-1
F/1-1
315.20
245.76
Huseinović Hasan
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Huseinović Hasan
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
91.68
VUKOVIĆ RASIMA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
383.84
VUKOVIĆ RASIMA
Jajce
A/1-1
F/1-1
253.12
Nešust Ramiz
Jajce
Odluka
E/6.1.
800.00
PIVAČ MAKSIM
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Džebo Rasema
Livno
A/1-1
F/1-1
253.60
Džebo Rasema
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
401.76
Marić Ahmet
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Mucić Stjepan
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
2,434.80
Soldo Mirjana
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
PERVIĆ BESIM (Saif)
Ključ
A/1-1
F/1-1
263.68
PERVIĆ BESIM (Saif)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
245.92
Suša Zoran
Livno
Odluka
E/6.1.
800.00
576.32
Šišić Sajda
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Šišić Sajda
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
364.32
Šišić Sajda
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
360.96
395
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Šišić Sajda
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
708.64
Sokić Šaćir
Breza
član 23
E/7
800.00
900.00
Oraščanin Ekrem
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
ORAŠČANIN EKREM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
152.64
Petar Čutura
Posušje
Odluka
E/6.1.
500.00
ČUTURIĆ JANJKO
Fojnica
Odluka
E/6.1.
800.00
Mešanović Nedžad
Hadžići
A/1-1
F/1-1
348.80
Mešanović Nedžad
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
392.32
Mešanović Nedžad
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
291.20
Mešanović Nedžad
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
95.20
Mešanović Nedžad
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
325.60
Mešanović Nedžad
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
114.56
Kovačević Hamdija
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
800.00
Redžić Samir
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
HAMULIĆ SAFET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
85.12
HAMULIĆ SAFET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
HAMULIĆ SAFET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Salčin Samir
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
233.30
80.96
Džinić Azemina
Živinice
A/2-8
F/1-1
Džinić Azemina
Živinice
član 29.
A/2-1-1
SULJIĆ MIRZET
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,703.04
Suljić Mirzet
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
2,700.00
SULJIĆ MIRZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,947.04
SULJIĆ MIRZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,324.96
SULJIĆ MIRZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
568.80
SULJIĆ MIRZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,704.16
SULJIĆ MIRZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
467.68
Hujdur Damir
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Josipović Anto
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
1,629.00
Josipović Anto
Gradačac
Član 17.
A/1-1-2.
1,380.00
Josipović Anto
Gradačac
član 30
A/2-1-2
5,700.00
JOZO ŠARAC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Mehić Adem
Zenica
A/1-1
F/1-1
82.40
85.60
247.04
Memić Asim
Bosanska Krupa
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
BOSNIĆ SABINA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
102.40
Gulamić Edin
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
1,200
396
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ante Braovac
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
Čoban Muharem
Livno
Odluka
E/6.1.
3,420.00
500.00
Šutalo Lovro
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Buntić Bože
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
Mehić Suljo
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Soldo Danica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
335.04
Soldo Danica
Posušje
član 29.
A/2-1-1
90.24
Soldo Danica
Posušje
član 29.
A/2-1-1
Kapić Smajil
Cazin
Odluka
E/6.1.
3,705.00
82.56
500.00
OMERAGIĆ FATA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
265.44
OMERAGIĆ FATA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
277.44
Omerdić Ismet
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Delalić Meho
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Delalić Meho
Travnik
član 29.
A/2-1-1
82.56
Delalić Meho
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Tričić Ferid
Cazin
A/2-8
F/1-1
81.28
207.45
Ramić Salih
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Akmadžić Ibrahim
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Delić Suljo
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
Delić Suljo
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
466.08
Mešanović Sadik
Živinice
A/1-1
F/1-1
Mešanović Sadik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
404.40
Mešanović Sadik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
330.00
Mešanović Sadik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
457.44
Martinović Milena
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Tanjo Ferida
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
Duranović Safet
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
1,904.00
930.00
Bećirović Asim
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
1,080.00
Alić Hajrudin
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
ADILOVIĆ ALADIN
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
397.92
ADILOVIĆ ALADIN
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
253.76
800.00
IBRAHIMOVIĆ ZIJAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
Kličić Remzo
Cazin
A/2-8
F/1-1
265.93
Brainović Ferdinand
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,250.00
Brainović Ferdinand
Odžak
član 30
A/2-1-2
2,100.00
397
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Knežević Slavko
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
1,100.00
SULJIĆ MIRSAD
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,702.08
SULJIĆ MIRSAD
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
5,270.08
SULJIĆ MIRSAD
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
541.92
SULJIĆ MIRSAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,488.00
SULJIĆ MIRSAD
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
612.48
MULALIĆ ZIJAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
253.12
MULALIĆ ZIJAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
276.64
MULALIĆ ZIJAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
131.52
MULALIĆ ZIJAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
362.56
MULALIĆ ZIJAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
132.96
Krajina Drago
Žepče
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Krajina Drago
Žepče
članak 38.
A/2-3-6
1,650.00
Dubravac Mara
Odžak
član 32
A/2-1-3
900.00
Dubravac Mara
Odžak
član 29.
A/2-1-1
299.52
477.76
Dubravac Mara
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
Dubravac Mara
Odžak
član 29.
A/2-1-1
334.56
Sabljo Branko
Posušje
A/1-1
F/1-1
328.00
Sabljo Branko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
347.04
Sabljo Branko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
439.04
Sabljo Branko
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
499.52
Sabljo Branko
Posušje
član 29.
A/2-1-1
147.20
Sabljo Branko
Posušje
član 29.
A/2-1-1
161.44
Mulavdić Hamdo
Živinice
Odluka
E/6.1.
500.00
Horo Midheta
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
271.36
Duraković Nermin
Bugojno
A/2-1.
A/1-1-1.
3,750.00
Duraković Nermin
Bugojno
Član 16.
A/1-1-1a
110.00
KAJTEZOVIĆ ATIF
Cazin
A/1-1
F/1-1
567.04
KAJTEZOVIĆ ATIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
922.40
KAJTEZOVIĆ ATIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
139.20
KAJTEZOVIĆ ATIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
Hasić Ibrahim
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
268.00
6,664.00
Musa Danko
Široki Brijeg
član 23
E/7
Devedžić Fikret
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
2,040.00
Mulahusejnović Sulejman
Gračanica
A/1-1
F/1-1
308.48
398
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mulahusejnović Sulejman
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
Mulahusejnović Sulejman
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
298.40
Mulahusejnović Sulejman
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
122.88
Mulahusejnović Sulejman
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
317.76
Mulahusejnović Sulejman
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
108.16
Zenunović Nusreta
Živinice
A/1-1
F/1-1
320.80
736.00
Zenunović Nusreta
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Zenunović Nusreta
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
656.00
Zenunović Nusreta
Živinice
član 29.
A/2-1-1
105.76
560.00
Zenunović Nusreta
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Zenunović Nusreta
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Krešo Jure
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
ABDIJANOVIĆ EDVARD
Bihać
A/1-1
F/1-1
Abdijanović Edvard
Bihać
član 32
A/2-1-3
1,800.00
81.28
800.00
777.12
ABDIJANOVIĆ EDVARD
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,540.00
ABDIJANOVIĆ EDVARD
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,094.88
ABDIJANOVIĆ EDVARD
Bihać
član 29.
A/2-1-1
489.60
Abdijanović Edvard
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
100.00
ABDIJANOVIĆ EDVARD
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
ABDIJANOVIĆ EDVARD
Bihać
član 29.
A/2-1-1
1,714.56
484.16
Čaušević Enes
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
HRNJIĆ SEFIR (SULEJMAN)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
261.28
HRNJIĆ SEFIR (SULEJMAN)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
243.84
Ajanović Nedim
Zenica
član 23
E/7
Karagić Đenan
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
2,000.00
800.00
256.00
HALKIĆ EMIR (OSMAN)
Cazin
A/1-1
F/1-1
HALKIĆ EMIR (OSMAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
HALKIĆ EMIR (OSMAN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Pajić Tajma
Grad Mostar
član 23
E/7
Korać Samra
Čapljina
A/2-7.
A/1-1-3.
3,220.00
Marković Marko
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
1,500.00
Himzo Kehić
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Jusić Sakib
Teočak
B/1-5.
F/1-1
1,360.00
80.64
80.64
800.00
Alić Alija
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
240.24
Alić Alija
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
MALANOVIĆ FERID
Travnik
A/1-1
F/1-1
350.72
399
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MALANOVIĆ FERID
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
339.20
Malanović Ferid
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
2,625.00
MALANOVIĆ FERID
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Mević Zuhra
Tešanj
A/1-1
F/1-1
372.80
Mević Zuhra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
442.72
Mević Zuhra
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
327.04
Vehabović Hadžib
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Brković Hanifa
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
248.96
Halilović Adem
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
Lalić Dževad
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
7,120.00
Katić Smiljena
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
2,560.00
2,015.00
Katić Smiljena
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
Katić Smiljena
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Katić Smiljena
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćordić Sejfulah
Bosanski Petrovac
A/1-10
A/2-2-5
1,515.00
Stoisavljević Jovanka
Glamoč
A/1-1
F/1-1
584.00
Stoisavljević Jovanka
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
824.32
Stoisavljević Jovanka
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
652.48
Stoisavljević Jovanka
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
768.64
Stoisavljević Jovanka
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
146.40
Stoisavljević Jovanka
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
149.60
Husić Neđib
Grad Mostar
A/1-5
A/2-1-2
8,700.00
Arnaut Azema
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
386.88
Arnaut Azema
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
320.48
Arnaut Azema
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
258.08
ROŠIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
298.56
ROŠIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
287.04
ROŠIĆ ZUHRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
285.76
Jašarević Sakib
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
7,200.00
Bikić Omer
Čelić
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Bikić Omer
Čelić
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Bikić Omer
Čelić
Član 14.
A/1-1-1.
1,250.00
Bikić Omer
Čelić
član 30
A/2-1-2
1,800.00
Bikić Omer
Čelić
A/1-1
F/1-1
451.20
Bikić Omer
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
776.00
400
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bikić Omer
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
712.96
Bikić Omer
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
771.52
Bikić Omer
Čelić
član 29.
A/2-1-1
Sinanović Ševal
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
130.88
2,040.00
Kurdić Nisveta
Tešanj
A/1-1
F/1-1
401.60
Kurdić Nisveta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
409.28
Kurdić Nisveta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
488.16
Orahović Emina
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
290.24
Orahović Emina
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
284.96
Orahović Emina
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
289.04
Orahović Emina
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
141.12
Orahović Emina
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
132.64
BEGIĆ VAHIDA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
BEGIĆ VAHIDA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
895.52
BEGIĆ VAHIDA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
796.48
1,355.52
BEGIĆ VAHIDA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
539.20
BEGIĆ VAHIDA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,466.24
BEGIĆ VAHIDA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
464.16
Ištuk Katarina
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Brčina Blaško
Čelić
član 23
E/7
800.00
MURIĆ ENES
Cazin
član 29.
A/2-1-1
132.48
MURIĆ ENES
Cazin
član 29.
A/2-1-1
117.92
Oruć Mirsada
Zenica
A/1-1
F/1-1
576.00
Oruć Mirsada
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
711.20
Oruć Mirsada
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
646.40
936.16
Oruć Mirsada
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
Tole Ivica
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Bebek-Radalj Danica
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
613.30
Jerković Stjepan
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
272.16
Ćibo Kemo
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
MANDIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
373.92
MANDIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
MANDIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
244.16
401
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MANDIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
117.76
MANDIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
405.60
MANDIĆ GORAN
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
Ivan Primorac
Grude
Odluka
E/6.1.
82.08
800.00
Čolić Midhat
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
397.12
Čolić Midhat
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
375.52
Čolić Midhat
Banovići
A/1-1
F/1-1
458.08
Čolić Midhat
Banovići
član 29.
A/2-1-1
111.52
404.00
Čolić Midhat
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
Čolić Midhat
Banovići
član 29.
A/2-1-1
Džoić Đure Dragica
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,060.50
Džoić Dragica
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
1,092.00
DOLIĆ EDHAM
Cazin
A/1-1
F/1-1
480.00
DOLIĆ EDHAM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
788.64
95.04
DOLIĆ EDHAM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
718.72
DOLIĆ EDHAM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
131.68
DOLIĆ EDHAM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
511.20
Knežević Zdravko
Prozor-Rama
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
307.52
Zdravko Knežević
Prozor-Rama
Članak 28.
A/2-1-1
Aščerić Tenzila
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
438.24
Aščerić Tenzila
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
295.12
Aščerić Tenzila
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
90.24
KLIČIĆ ESMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
310.88
KLIČIĆ ESMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
Šehić Muhamed
Maglaj
A/1-1
F/1-1
4,207.52
Šehić Muhamed
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
5,177.60
Šehić Muhamed
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
4,927.20
Šehić Muhamed
Maglaj
Članak 28.
A/2-1-1
4,331.68
Seferović Jasminka
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
Seferović Jasminka
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Soldo Mladen
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
2,903.30
Duvnajk Izedin
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
2,550.00
VOLIĆ DŽEVADA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
265.28
VOLIĆ DŽEVADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
314.24
402
349.60
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
VOLIĆ DŽEVADA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
104.00
VOLIĆ DŽEVADA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
272.64
Đelilović Emir
Bugojno
A/2-8
F/1-1
350.00
HUŠIDIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
261.92
HUŠIDIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
783.36
HUŠIDIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
725.28
HUŠIDIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
241.92
HUŠIDIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
571.04
HUŠIDIĆ ŠEMSA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
203.84
Drndić Vedin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
308.00
Drndić Vedin
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
125.44
Drndić Vedin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
385.76
Drndić Vedin
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
101.12
Ožegović Suad
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Kantarević Alvira
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Husičić Ismail
Tešanj
A/1-1
F/1-1
209.50
260.32
Husičić Ismail
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
266.56
Husičić Ismail
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
359.52
Husičić Ismail
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
318.72
Duraković Salim
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
PAJALIĆ EKREM
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
310.88
PAJALIĆ EKREM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
317.76
PAJALIĆ EKREM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Mirnes Ugarak
Kupres
član 29.
A/2-1-1
88.64
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
644.16
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
996.80
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
569.12
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
172.48
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
697.60
211.52
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
HALKIĆ REFIKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.48
Akeljić Miralem
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
403
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čaušević Alen
Cazin
A/2-8
F/1-1
Kamarić Asmir
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
285.85
6,290.90
Perić Marijo
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
Vukoja Dobroslav
Široki Brijeg
A/2-6
F/1-1
255.60
Čajlaković Ibro
Teočak
B/1-5.
F/1-1
1,360.00
Brica Ilija
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
Zeherović Begija
Čelić
A/1-1
F/1-1
550.00
258.24
ZEHEROVIĆ BEGIJA
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
369.44
Zeherović Begija
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
344.80
Duraković Muhamed
Gračanica
A/1-1
F/1-1
285.60
286.88
Duraković Muhamed
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
Duraković Muhamed
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
249.44
Husejnović Asim
Zenica
A/1-1
F/1-1
313.60
Šehić Đevad
Ključ
Odluka
E/6.1.
500.00
Arlović Marko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
840.00
Arlović Marko
Orašje
B/1-5.
F/1-1
2,880.00
Ibranović Muhamed
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
3,128.00
Vrtagić Abdulah
Živinice
A/1-1
F/1-1
298.96
Vrtagić Abdulah
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
401.28
376.24
Vrtagić Abdulah
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Vrtagić Abdulah
Živinice
član 29.
A/2-1-1
88.48
Vrtagić Abdulah
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
322.32
Vrtagić Abdulah
Živinice
član 29.
A/2-1-1
82.24
Mrakić Rašid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
466.64
Mrakić Rašid
Travnik
A/1-1
F/1-1
399.92
Mrakić Rašid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
678.16
Mrakić Rašid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
642.88
Mrakić Rašid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
121.36
Mrakić Rašid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Hodžić Smail
Cazin
Odluka
E/6.1.
82.16
500.00
Krajina Alija
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
Rebihić Šefik
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
3,450.00
240.32
Rebihić Šefik
Vitez
A/1-1
F/1-1
255.04
Rebihić Šefik
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
244.80
Rebihić Šefik
Vitez
član 29.
A/2-1-1
90.88
Rebihić Šefik
Vitez
član 29.
A/2-1-1
81.12
404
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Oručević Mara
Živinice
član 23
E/7
800.00
Baotić Marijan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
880.00
Baotić Marijan
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Baotić Marijan
Orašje
B/1-5.
F/1-1
600.00
3,744.00
ĆEHIĆ ISMET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
ĆEHIĆ ISMET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
88.48
STIPIĆ KATA
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
3,075.00
Fejzić Našid
Fojnica
član 23
E/7
Belegić Hasiba
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
295.84
800.00
88.64
Kesić Marko
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Stanić Ivica
Livno
A/1-1
F/1-1
2,032.64
600.00
Stanić Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
3,227.84
Stanić Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,264.48
Stanić Ivica
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
3,254.40
Stanić Ivica
Livno
član 32
A/2-1-3
3,600.00
Stanić Ivica
Livno
član 29.
A/2-1-1
947.68
Stanić Ivica
Livno
član 29.
A/2-1-1
695.68
Kucalović Nedžad
Čelić
B/1-5.
F/1-1
900.00
Zahida Dizdar
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Džafić Dževahira
Visoko
Odluka
E/6.1.
800.00
IDRIZ RAŠKOVIĆ
Livno
A/1-1
F/1-1
625.44
Rašković Idriz
Livno
A/1-5
A/2-1-2
2,100.00
IDRIZ RAŠKOVIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
1,948.48
IDRIZ RAŠKOVIĆ
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,005.92
IDRIZ RAŠKOVIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
1,549.28
IDRIZ RAŠKOVIĆ
Livno
član 29.
A/2-1-1
337.76
IDRIZ RAŠKOVIĆ
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
260.16
Žigić Esma
Živinice
A/1-1
F/1-1
Žigić Esma
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Žigić Esma
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
87.84
MUJANOVIĆ RASIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
247.68
25.92
200.80
Pepić Seudin
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Bevanda Ante
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
2,115.00
Hodžić Teufik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
117.28
Hodžić Teufik
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
109.60
405
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mujić Suad
Živinice
A/1-1
F/1-1
Mujić Suad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
411.12
361.20
Mujić Suad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
356.40
Mujić Suad
Živinice
član 29.
A/2-1-1
148.72
Mujić Suad
Živinice
član 32
A/2-1-3
3,600.00
Mujić Suad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
484.00
Mujić Suad
Živinice
član 29.
A/2-1-1
160.72
ŽUŽO HUSEIN
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
328.16
FAZLIHODŽIĆ MIRSAD
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
561.12
FAZLIHODŽIĆ MIRSAD
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
331.04
Pajić Dženan
Konjic
član 23
E/7
800.00
Šarić Sedina
Cazin
A/2-8
F/1-1
460.65
Vulić Stjepan
Grude
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Vulić Stjepan
Grude
A/1-10
A/2-2-5
3,015.00
Klarić Jela
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,250.00
Gazija Jusuf
Visoko
A/1-1
F/1-1
Gazija Jusuf
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
Gazija Jusuf
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
282.40
Gazija Jusuf
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
252.00
LONČAR PERKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
321.12
355.52
LONČAR PERKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
269.76
Gavran Mladen
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Korjenić Alija
Stolac
član 23
E/7
800.00
HADŽISELIMOVIĆ SALIHA
Fojnica
član 32
A/2-1-3
900.00
Šabić Fatima
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
99.84
Šabić Fatima
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
307.04
Šabić Fatima
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
81.12
Halilović Adem
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Aščić Šimun
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
7,860.00
Telalović Mehmed
Zenica
član 23
E/7
Taletović Kemal
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Huskić Suljo
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
268.00
Huskić Suljo
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
MODRIĆ KASIM
Banovići
A/1-1
F/1-1
Modrić Kasim
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
406
800.00
318.40
1,292.64
652.80
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MODRIĆ KASIM
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
272.00
Modrić Kasim
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
563.20
Fejzić Hazim
Zenica
A/1-1
F/1-1
271.84
Fejzić Hazim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
475.20
Fejzić Hazim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
284.96
Fejzić Hazim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
583.36
MAJETIĆ SMAJIL
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
305.12
Jasna Hodžić
Kakanj
član 23
E/7
800.00
800.00
Čilić Suad
Jablanica
Odluka
E/6.1.
Čolić Sead
Žepče
član 23
E/7
800.00
Skoko Marinko
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Sinanović Zejnil
Živinice
A/1-10
A/2-2-5
Orkić Marka Nada
Orašje
A/2-5
F/1-1
2,944.50
795.00
Orkić Nada
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
3,531.00
BEGIĆ SAFET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
Omerović Omer
Kalesija
A/1-1
F/1-1
3,144.00
Omerović Omer
Kalesija
A/1-5
A/2-1-2
3,600.00
Omerović Omer
Kalesija
član 32
A/2-1-3
8,550.00
Omerović Omer
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
5,988.16
Omerović Omer
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
4,663.36
Omerović Omer
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
1,039.84
OMEROVIĆ OMER
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
4,660.32
Omerović Omer
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
1,054.08
Latić Sejad
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
1,575.00
Džananović Emira
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
584.05
Miljko Dalibor
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
HANDANAGIĆ SAID
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
HANDANAGIĆ SAID
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
SENAD SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
240.48
85.44
80.80
760.00
SENAD SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
871.52
SENAD SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
822.56
SENAD SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
499.20
Seferović Senad
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
SENAD SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
118.40
Gojčić Avdan
Kalesija
A/2-8
F/1-1
557.70
407
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ĆOSIĆ AMIRA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
337.12
ĆOSIĆ AMIRA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
528.64
ĆOSIĆ AMIRA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
567.68
ĆOSIĆ AMIRA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
187.84
574.56
ĆOSIĆ AMIRA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
ĆOSIĆ AMIRA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
Tajar Sabahudin
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
Nevenović Elmir
Jablanica
član 23
E/7
Kapidžić Fahreta
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
95.36
800.00
800.00
2,700.00
Muratović Ema
Tešanj
A/1-1
F/1-1
374.72
Muratović Ema
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
378.08
Muratović Ema
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
457.44
Muratović Ema
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
1,064.00
Župarić Dražen
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,400.00
Radić Marko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,150.00
Lončar Boja
Glamoč
A/1-1
F/1-1
245.12
Lončar Boja
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
339.68
Lončar Boja
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
307.04
TOPOLJAK REĐIB
Vitez
Odluka
E/6.1.
500.00
Vuković Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Škokan Šerif
Tešanj
A/1-10
A/2-2-5
Karić Jusuf
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
1,560.00
2,655
6,732.00
KASUM ZAHID
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
298.88
KASUM ZAHID
Jajce
A/1-1
F/1-1
278.56
KASUM ZAHID
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
312.96
KASUM ZAHID
Jajce
član 29.
A/2-1-1
83.36
Prijić Kemal
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
246.24
Prijić Kemal
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
269.60
Prijić Kemal
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
272.00
Prijić Kemal
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
313.44
Prijić Kemal
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
181.76
Prijić Kemal
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
109.92
408
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BOŠNJAK SLAVKO
Fojnica
Odluka
E/6.1.
500.00
Mrkonja Bajrama
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
358.00
750.00
Mrkonja Bajrama
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
Mrkonja Bajrama
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
105.12
Mrkonja Bajrama
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Balkić Ibrahim
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
304.00
Balkić Ibrahim
Banovići
A/1-1
F/1-1
315.20
Balkić Ibrahim
Banovići
član 29.
A/2-1-1
107.04
Balkić Ibrahim
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
271.68
Balkić Ibrahim
Banovići
član 29.
A/2-1-1
91.04
MIHALJEVIĆ ANTO
Kiseljak
A/1-7
A/2-3-6
2,200.00
MIHALJEVIĆ ANTO
Kiseljak
A/1-7
A/2-3-6
2,200.00
Duraković Mehmed
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Kahrimanović Senaid
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
276.96
Kahrimanović Senaid
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
245.60
Kahrimanović Senaid
Banovići
A/1-1
F/1-1
293.76
Kahrimanović Senaid
Banovići
član 29.
A/2-1-1
161.44
Kahrimanović Senaid
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
257.28
Kahrimanović Senaid
Banovići
član 29.
A/2-1-1
138.08
Jurić Mirko
Kakanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Stevanović Jovo
Srebrenik
član 30
A/2-1-2
2,400.00
Sarić Zejnil
Banovići
član 29.
A/2-1-1
105.76
Sarić Zejnil
Banovići
član 29.
A/2-1-1
Mulaomerović Osman
Gračanica
A/2-8
F/1-1
178.10
1,500.00
Mišković Pero
Orašje
A/1-5
F/1-1
Mišković Pero
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
Mijić Krunislav
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
97.28
995.00
1,375.00
Mijić Krunislav
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
3,245.00
Sadžak Edin
Grad Mostar
A/2-1-3
4,500.00
član 32
Sađak Edin
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Mahmutović Mirsad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
812.08
Mahmutović Mirsad
Sapna
A/1-1
F/1-1
433.28
Mahmutović Mirsad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
516.64
Mahmutović Mirsad
Sapna
član 29.
A/2-1-1
202.48
Mahmutović Mirsad
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
677.04
409
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mahmutović Mirsad
Sapna
član 29.
A/2-1-1
118.48
HAŠIĆ MUJO (AHMED)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
319.04
HAŠIĆ MUJO (AHMED)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
327.04
HAŠIĆ MUJO (AHMED)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
353.28
HAŠIĆ MUJO (AHMED)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
194.40
HAŠIĆ MUJO (AHMED)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
580.64
HAŠIĆ MUJO (AHMED)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
161.28
Pranjić Vilma
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Halilović Sanija
Živinice
član 23
E/7
800.00
JULARDŽIJA ZLATKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
247.20
JULARDŽIJA ZLATKA
Jajce
A/1-1
F/1-1
263.20
JULARDŽIJA ZLATKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
534.24
JULARDŽIJA ZLATKA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
672.16
JULARDŽIJA ZLATKA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
146.56
113.44
JULARDŽIJA ZLATKA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
OSMANAGIĆ SAMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
305.44
Đozo Sakib
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Palalić Senada
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
367.68
Palalić Senada
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
620.16
Palalić Senada
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
444.96
Palalić Senada
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
227.68
Palalić Senada
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
222.72
DIZDAREVIĆ ISMET
Bužim
A/1-1
F/1-1
350.88
DIZDAREVIĆ ISMET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
384.48
DIZDAREVIĆ ISMET
Bužim
član 29.
A/2-1-1
106.24
DIZDAREVIĆ ISMET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
280.00
DIZDAREVIĆ ISMET
Bužim
član 29.
A/2-1-1
113.44
Kurbegović Nermin
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
356.16
Kurbegović Nermin
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
402.40
Kurbegović Nermin
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
323.52
Kurbegović Nermin
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
346.24
Kurbegović Nermin
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
117.60
410
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kurbegović Nermin
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
84.80
Barukčić Juro
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
4,000.00
KOLUPČIĆ NERMIN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
KOLUPČIĆ NERMIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,186.72
610.08
KOLUPČIĆ NERMIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,096.48
KOLUPČIĆ NERMIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
222.40
KOLUPČIĆ NERMIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
472.96
KOLUPČIĆ NERMIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
290.56
Mojević Dalibor
Hadžići
A/1-1
F/1-1
142.80
HASANBAŠIĆ ELVEDINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
111.52
RAMIĆ AMIRA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
339.84
RAMIĆ AMIRA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
372.16
RAMIĆ AMIRA
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Prskalo Zvonimir
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
Hasić Muharem
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Hasić Muharem
Donji Vakuf
A/2-9.
A/1-1-4.
1,000.00
269.28
2,000.00
Hasić Muharem
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
300.00
Ramić Bahrudin
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
5,000.00
Ramić Bahrudin
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
289.76
Ramić Bahrudin
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Ramić Bahrudin
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
103.36
Žunić Sanel
Cazin
A/2-8
F/1-1
737.30
Bubalo Marija
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
ILIJA BERIĆ
Livno
A/1-1
F/1-1
511.36
ILIJA BERIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
996.80
ILIJA BERIĆ
LIVNO
Članak 28.
A/2-1-1
924.16
ILIJA BERIĆ
Livno
član 29.
A/2-1-1
261.28
ILIJA BERIĆ
LIVNO
član 29.
A/2-1-1
238.40
Jure Sušac
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Pejičić Ilija
Orašje
A/1-7
F/1-1
495.00
Zubac Jakov
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Krmek Nikola
Neum
Odluka
E/6.1.
500.00
Gerin Halil
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Gerin Halil
Stolac
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Alić Omer
Banovići
član 32
A/2-1-3
1,350.00
411
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ursa Jozo
Livno
Odluka
E/6.1.
Hanić Rajif
Gradačac
A/1-5
A/2-1-2
800.00
1,800.00
HANIĆ RAIF
Gradačac
A/1-1
F/1-1
585.60
HANIĆ RAIF
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
874.08
HANIĆ RAIF
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
638.08
HANIĆ RAIF
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
354.88
HANIĆ RAIF
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,120.00
HANIĆ RAIF
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
225.60
Halilović Zehrid
Živinice
A/1-1
F/1-1
298.88
Handžić Salko
Visoko
član 23
E/7
800.00
Pehlić Rasim
Bužim
član 32
A/2-1-3
900.00
Dautović Mujo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.04
Hađić Zarfa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
244.16
241.44
TRIČIĆ GOSPE
Cazin
A/1-1
F/1-1
TRIČIĆ GOSPE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
259.52
TRIČIĆ GOSPE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
357.44
TRIČIĆ GOSPE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.16
TRIČIĆ GOSPE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
Bradvica Željko
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
Bradvica Željko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
2,215.30
Brezar Nada
Ilidža
član 23
E/7
800.00
Sinanović Kasim
Konjic
član 23
E/7
800.00
765.50
Biber Nezir
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
810.00
Đelalić Đemil
Zenica
Odluka
E/6.1.
500.00
Musić Tima
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
107.04
Musić Tima
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
251.20
Musić Tima
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
87.52
Mešanović Safer
Gradačac
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Mešanović Safer
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
9,200.00
Bevrnja Hajrudin
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,050.00
SLIPAC MIRKO
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
MAHMUTOVIĆ FIKRET
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,398.08
MAHMUTOVIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,614.56
MAHMUTOVIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,419.36
MAHMUTOVIĆ FIKRET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
445.28
MAHMUTOVIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,310.56
412
900.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MAHMUTOVIĆ FIKRET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
373.44
Mujabašić Biljana
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Kurbašić Šemsija
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
Aščić Hasan
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Baotić Mate Marijan
Orašje
A/2-5
F/1-1
457.50
Sadiković Jusuf
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
329.12
Sadiković Jusuf
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
361.12
Sadiković Jusuf
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
369.12
Sadiković Jusuf
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
367.20
Sadiković Jusuf
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
160.80
Sadiković Jusuf
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
81.28
ĆATIĆ RIFET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
119.52
247.36
2,641.50
ĆATIĆ RIFET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
ĆATIĆ RIFET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
89.44
Papac Nikica
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
2,700.00
Butković Džemila
Živinice
A/1-1
F/1-1
Butković Džemila
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
938.72
1,029.28
Butković Džemila
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
452.16
Butković Džemila
Živinice
član 29.
A/2-1-1
324.64
526.24
Butković Džemila
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Butković Džemila
Živinice
član 29.
A/2-1-1
TOPALOVIĆ ALMIR
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
347.68
TOPALOVIĆ ALMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
401.60
TOPALOVIĆ ALMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
430.08
TOPALOVIĆ ALMIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
Džanko Ibrahim
Novi Grad
A/1-10
A/2-2-5
900.00
88.08
Rizvić Abida
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Gasal Refija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.12
Čujić Ante
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
500.00
RAMIĆ DURSUM
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
690.40
RAMIĆ DURSUM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
357.92
RAMIĆ DURSUM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
528.96
413
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
RAMIĆ DURSUM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
165.28
RAMIĆ DURSUM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
567.36
RAMIĆ DURSUM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
106.56
Halilović Mahira
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
241.12
Halilović Mahira
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
101.12
Halilović Mahira
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Fejzić Zehrudin
Zenica
Odluka
E/6.1.
Živković Ilija
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
Živković Ilija
Orašje
članak 38.
A/2-3-6
2,200.00
Nikšić Sabahudin
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
2,520.00
96.00
800.00
1,925.00
Pandža Slavica
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Tole Antoni
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Kopić Mate Marko
Orašje
A/2-4
F/1-1
15,089.20
Kopić Marko
Orašje
Član 22.
A/1-1-5a.
25,256.90
Račić Zuhdija
Cazin
A/2-8
F/1-1
Primorac Zorka
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Zuka Salko
Fojnica
B/1-5.
F/1-1
800.00
MAJETIĆ ALEMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
67.20
MAJETIĆ ALEMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
100.64
500.00
800.00
364.15
Peljto Hajrudin
Goražde
Odluka
E/6.1.
Nedžada Bukurević
Visoko
član 23
E/7
800.00
Grgić Ilija
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Ibrahimović Adem
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Kosovac Tahir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
546.88
Kosovac Tahir
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
522.16
Kosovac Tahir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
206.32
Kosovac Tahir
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
149.44
Tomić Milan
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
750.00
320.32
ČOVIĆ EKREM
Cazin
A/1-1
F/1-1
ČOVIĆ EKREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
454.24
ČOVIĆ EKREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
381.60
ČOVIĆ EKREM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
89.12
ČOVIĆ EKREM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
486.08
Čajić Hamid
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
414
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Čajić Hamid
Ilidža
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Krtalić Franca
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Mrkonjić Azem
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Sinanović Frano
Žepče
Članak 39.
A/2-3-7
825.00
461.44
Vujeva Klara
Livno
A/1-1
F/1-1
Vujeva Klara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
654.08
Vujeva Klara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
556.80
Vujeva Klara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
462.56
Vujeva Klara
Livno
član 29.
A/2-1-1
145.12
Vujeva Klara
Livno
član 29.
A/2-1-1
109.44
Jure Jurić
Prozor-Rama
A/1-1
F/1-1
324.80
Jure Jurić
Prozor-Rama
Članak 28.
A/2-1-1
660.80
Jure Jurić
Prozor-Rama
Članak 28.
A/2-1-1
344.00
Jurić Jure
Prozor-Rama
član 32
A/2-1-3
3,600.00
Jure Jurić
Prozor-Rama
Članak 28.
A/2-1-1
674.56
Jure Jurić
Prozor-Rama
član 29.
A/2-1-1
156.80
Jure Jurić
Prozor-Rama
član 29.
A/2-1-1
112.00
Milak Mirsad S.
Livno
A/1-1
F/1-1
567.84
Milak Mirsad S.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Milak Mirsad S.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
785.60
Milak Mirsad S.
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,353.44
1,194.40
Milak Mirsad S.
Livno
član 29.
A/2-1-1
415.52
Milak Mirsad S.
Livno
član 29.
A/2-1-1
431.04
Crnica Idriz
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
500.00
MAGANOVIĆ ZLATKO
Cazin
A/1-1
F/1-1
608.80
MAGANOVIĆ ZLATKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
797.60
1,017.12
MAGANOVIĆ ZLATKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
MAGANOVIĆ ZLATKO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
309.44
MAGANOVIĆ ZLATKO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
881.28
MAGANOVIĆ ZLATKO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Džafić Alija
Gračanica
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Adžem Eniz
Bugojno
član 30
A/2-1-2
3,300.00
Kamarić Hazim
Gračanica
član 30
A/2-1-2
3,000.00
Đuran Uroš
Bosansko Grahovo
Odluka
E/6.1.
Subašić Senad
Kakanj
A/1-10
A/2-2-5
415
252.00
800.00
840
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Halilović Edina
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
1,290.00
Garanović Šerif
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
387.68
Gadžić Mina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
88.00
Gadžić Mina
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
247.68
Gadžić Mina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Petrović Ivica
Busovača
Odluka
E/6.1.
Mešanović Haris
Bihać
član 23
E/7
Mujaković Refik
Gračanica
član 32
A/2-1-3
80.80
800.00
800.00
1,350.00
ŠKRGIĆ ALE
Cazin
A/1-1
F/1-1
672.48
ŠKRGIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
291.36
ŠKRGIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
624.16
ŠKRGIĆ ALE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
161.60
ŠKRGIĆ ALE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
113.44
Musić Avdo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
425.92
Musić Avdo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
326.40
Musić Avdo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
111.52
BLAGICA KOTARAC
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
1,481.60
BLAGICA KOTARAC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,507.84
1,314.40
BLAGICA KOTARAC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
BLAGICA KOTARAC
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
884.16
BLAGICA KOTARAC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
253.60
BLAGICA KOTARAC
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
281.92
Malkić Omer
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Alić Amir
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Kuljanin Ognjen
Konjic
član 23
E/7
800.00
274.40
ŠABIĆ IBRAHIM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
ŠABIĆ IBRAHIM
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
105.28
Ivica Pokrajčić
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
655.36
Đugum Sanita
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
548.64
Đugum Sanita
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
814.56
Đugum Sanita
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
595.68
Đugum Sanita
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
631.20
1,350.00
Đugum Sanita
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
Đugum Sanita
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
164.32
Đugum Sanita
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
146.88
JOJIĆ SEMKA
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
273.28
416
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
JOJIĆ SEMKA
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
JOJIĆ SEMKA
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
JELA BAĆAK
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
254.24
89.92
491.20
JELA BAĆAK
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
244.16
JELA BAĆAK
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
407.04
BAĆAK JELA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,700.00
JELA BAĆAK
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
103.04
JELA BAĆAK
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
112.32
Imamović Ibrahim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
266.56
Imamović Ibrahim
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
VELIĆ AGAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
386.40
VELIĆ AGAN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
244.80
HANDANAGIĆ DŽEMAL
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
Bajbutović Adnan
Bihać
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Bajbutović Adnan
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
2,010.00
Bajbutović Adnan
Bihać
Odluka
E/6.1.
500.00
Osmančević Atif
Busovača
B/1-5.
F/1-1
3,360.00
BURZIĆ SUAD (OSMAN)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
477.92
BURZIĆ SUAD (OSMAN)
Bužim
član 29.
A/2-1-1
120.16
BURZIĆ SUAD (OSMAN)
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
421.92
BEGIĆ BENHIN (ALE)
Cazin
A/1-1
F/1-1
259.20
BEGIĆ BENHIN (ALE)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
386.88
ZRNO RAIF
Kiseljak
A/1-1
F/1-1
458.88
ZRNO RAIF
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
698.88
ZRNO RAIF
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
469.92
772.48
ZRNO RAIF
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
ZRNO RAIF
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
233.60
ZRNO RAIF
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
195.04
Mahmutović Nermin
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Isaković Irma
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
ŠEHIĆ SAKIB
Travnik
A/1-1
F/1-1
247.52
ŠEHIĆ SAKIB
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
267.84
Čović Damir
Cazin
A/2-8
F/1-1
Delić Hadžija
Foča-Ustikolina
A/1-10
A/2-2-5
1,125.00
Fazlić Avdo
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
1,035.00
Smajić Šahim
Živinice
član 32
A/2-1-3
1,350.00
417
519.73
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Turčinović Fejzo
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
318.40
Turčinović Fejzo
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
355.84
263.20
Hamidović Hamid
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Hamidović Hamid
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
365.76
Hamidović Hamid
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
242.40
Hamidović Hamid
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
176.16
Hamidović Hamid
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
362.40
Hamidović Hamid
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
99.52
Šečić Nasib
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,410.00
243.36
Andabak Ivka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Andabak Ivka
Livno
član 29.
A/2-1-1
Žabarkić Jusuf
Čelić
A/2-8
F/1-1
97.12
426.20
Makalić Ćazim
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
Kosić Andrije Pero
Orašje
A/2-5
F/1-1
11,793.00
2,670.00
Kosić Pero
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
13,782.00
KAJA IVANČIĆ(NINE)
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
449.60
KAJA IVANČIĆ(NINE)
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
288.32
Zovko Pavo
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
KRUPIĆ ENES
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
378.24
KRUPIĆ ENES
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
587.20
KRUPIĆ ENES
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
390.24
KRUPIĆ ENES
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
90.24
KRUPIĆ ENES
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
416.32
Halilović Vahid
Zavidovići
član 23
E/7
Pavić Ante
Livno
A/1-1
F/1-1
1,581.92
Pavić Ante
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
2,312.48
Pavić Ante
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,782.56
Pavić Ante
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,467.84
PAVIĆ ANTE
Livno
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Pavić Ante
Livno
član 29.
A/2-1-1
343.84
Pavić Ante
Livno
član 29.
A/2-1-1
320.96
Opanović Mirzeta
Zenica
član 23
E/7
800.00
Pokvić Ramiz
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
BIKIĆ AMIR
Odžak
A/1-1
F/1-1
1,593.28
BIKIĆ AMIR
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,589.44
418
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BIKIĆ AMIR
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
BIKIĆ AMIR
Odžak
član 29.
A/2-1-1
1,229.60
161.12
BIKIĆ AMIR
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,160.64
BIKIĆ AMIR
Odžak
član 29.
A/2-1-1
175.68
Ana Brajko
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
674.88
Brajko Ana
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,675.68
Brajko Ana
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,054.24
Brajko Ana
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,642.56
Brajko Ana
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
563.04
Brajko Ana
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
407.20
Šabić Munir
Visoko
član 23
E/7
Omerdić Fikret
Gračanica
A/1-5
F/1-1
800.00
1,800.00
Begić Adis
Glamoč
A/1-1
F/1-1
280.00
Begić Adis
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
292.32
269.28
Begić Adis
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
Begić Adis
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
338.72
Begić Adis
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
114.08
121.12
Begić Adis
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Škrabo Mira
Livno
član 29.
A/2-1-1
81.28
Helja Naima
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
279.68
Bečić Hazim
Gračanica
A/2-8
F/1-1
185.10
Avdić Musema
Gračanica
A/2-8
F/1-1
122.90
Hasić Asmir
Tuzla
član 23
E/7
Suljkanović Mirza
Srebrenik
član 30
A/2-1-2
800.00
1,500.00
Vučić Daniel
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Kraljević Ana
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Mulić Azrina
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Šahinović Husein
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
900.00
ŠAHINOVIĆ HUSEIN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
112.00
ŠAHINOVIĆ HUSEIN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
116.00
Klarić Ilija
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
1,150.00
Marić Nikola
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
1,830.00
600.00
Vorgić Marko
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Josipović Vinko
Novi Travnik
Član 23
E/7
800.00
Poljaković Šaćir
Sapna
A/2-8
F/1-1
484.65
419
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HALILAGIĆ MEDINA
Bihać
A/1-1
F/1-1
276.64
HALILAGIĆ MEDINA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
278.24
HALILAGIĆ MEDINA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
109.92
HALILAGIĆ MEDINA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
396.16
MEŠTROVAC OMER
Jajce
A/1-1
F/1-1
323.52
MEŠTROVAC OMER
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
MEŠTROVAC OMER
Jajce
član 29.
A/2-1-1
89.12
BEGIĆ RAMO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
245.60
414.20
Salkić Ferida
Cazin
A/2-8
F/1-1
Mikić Ivo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
705.00
Arifović Mevludin
Kalesija
A/1-1
F/1-1
244.32
Markota Ivan
Posušje
A/1-1
F/1-1
376.48
Markota Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
324.16
Markota Ivan
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
362.40
Markota Ivan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
139.84
Markota Ivan
Posušje
član 29.
A/2-1-1
152.32
NUHANOVIĆ HANČE
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
293.76
NUHANOVIĆ HANČE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
406.56
NUHANOVIĆ HANČE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
308.16
275.36
NUHANOVIĆ HANČE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
NUHANOVIĆ HANČE
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
98.88
Muratović Sabrija
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
627.36
Muratović Sabrija
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
482.56
Muratović Sabrija
Čelić
član 29.
A/2-1-1
139.36
Muratović Sabrija
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
569.12
Muratović Sabrija
Čelić
član 29.
A/2-1-1
123.04
Kosić Ivo
Orašje
A/1-5
F/1-1
6,000.00
Kosić Ivo
Orašje
A/1-7
F/1-1
1,045.00
Kosić Ivo
Orašje
A/1-5
A/2-1-2
4,800.00
Kosić Ivo
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
12,100.00
Kosić Ivo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,450.00
Kosić Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,440.00
Kosić Ivo
Orašje
član 30
A/2-1-2
1,500.00
REDŽIĆ SENAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
253.28
REDŽIĆ SENAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
248.96
Galić Marinko
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
420
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Marković Nikola
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
SMLATIĆ IZET
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,000.00
272.96
SMLATIĆ IZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
417.28
SMLATIĆ IZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
93.12
SMLATIĆ IZET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
407.68
Smlatić Izet
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
SMLATIĆ IZET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
108.80
Bukva Fahrudin
Vogošća
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Lazić Duško
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Horosković Zemir
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Barišić Anica -Gara
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,045.76
Barišić Anica -Gara
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,360.80
Barišić Anica -Gara
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
1,697.12
Barišić Anica-Gara
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
364.96
Barišić Anica-Gara
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
247.52
KADIĆ REDŽO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
315.36
KADIĆ REDŽO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
258.24
Salčinović Enes
Fojnica
A/1-10
A/2-2-5
795.00
240.48
Horman Midho
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Horman Midho
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
91.68
Horman Midho
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
350.24
Horman Midho
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
84.80
Grubor Tatjana
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
3,210.00
Velagić Ekrema
Cazin
A/2-8
F/1-1
328.68
Pilav Fadila
Tešanj
A/1-1
F/1-1
261.44
406.88
Pilav Fadila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Pilav Fadila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
362.24
Pilav Fadila
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
497.44
BIŠKO HRVOJE
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
351.36
BIŠKO HRVOJE
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
298.40
Hrvoje Biško
Posušje
član 29.
A/2-1-1
133.44
Biško Hrvoje
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
452.96
RADOŠEVIĆ STEVO
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
484.64
RADOŠEVIĆ STEVO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
262.56
421
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
RADOŠEVIĆ STEVO
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
351.68
BEŠIĆ EDHEM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
299.84
DURAKOVIĆ SENAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
519.68
DURAKOVIĆ SENAD
Bužim
član 29.
A/2-1-1
104.96
DURAKOVIĆ SENAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
484.16
Skalonjić Adis
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Šišić Mustafa
Tešanj
član 23
E/7
800.00
NADAREVIĆ MIRALEM (ZLATKO)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
474.88
NADAREVIĆ MIRALEM (ZLATKO)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
Muhibić Edin
Konjic
član 23
E/7
800.00
Mujić Arnel
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Popović Igor
Zenica
član 23
E/7
855
800.00
Kraljević Ilija
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Rako Damir
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
LJUBICA ANDRIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
243.36
Mešić Mehmed
Usora
Odluka
E/6.1.
500.00
Vilić Ćamila
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Skrobo Jusuf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
376.08
Skrobo Jusuf
Travnik
A/1-1
F/1-1
248.32
3,030.00
Skrobo Jusuf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
270.08
Skrobo Jusuf
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Skrobo Jusuf
Travnik
član 29.
A/2-1-1
121.20
Hatibović Hamzalija
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Jurković Milan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Milan Jurković
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Mališević Hrustem
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
DJEDOVIĆ SULEJMAN
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
481.92
DJEDOVIĆ SULEJMAN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
325.92
DJEDOVIĆ SULEJMAN
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
95.36
DJEDOVIĆ SULEJMAN
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
352.80
DJEDOVIĆ SULEJMAN
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
96.96
Fetić Salih
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
1,515
5,299.10
Džajić Husein
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
800.00
Hrnjica Šaban
Konjic
A/2-7
F/1-1
1,000.00
Hrnjica Šaban
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,000.00
422
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Smajilbašić Ševal
Gračanica
član 32
A/2-1-3
Trapo Smail
Gornji VakufUskoplje
3,150.00
Odluka
E/6.1.
800.00
KOLAKOVIĆ ZUHDIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
101.12
KOLAKOVIĆ ZUHDIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.00
ALIBAŠIĆ ARIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
51.52
ALIBAŠIĆ ARIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
88.00
ALIBAŠIĆ ARIF
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
124.32
Hamzić Malka
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
274.24
Hamzić Malka
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Hamzić Malka
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
82.08
Hamzić Malka
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
82.40
Delić Zineta
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
263.84
Delić Zineta
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
120.64
Delić Zineta
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
251.36
Delić Zineta
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
90.56
Fuško Avdo
Vareš
A/1-10
A/2-2-5
1,560
Talić Kemal
Sanski Most
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Bukvarević Suljo
Kalesija
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Duvnjak Sanija
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
Alilović Frano
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Kamenica Nazif
Tešanj
A/1-1
F/1-1
312.64
800.00
Kamenica Nazif
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
605.28
Kamenica Nazif
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
517.44
Kamenica Nazif
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
649.12
Salihović Omer
Živinice
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Ahmetović Osman
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Mrakić Haris
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
287.04
322.00
Mrakić Hariz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Mrakić Hariz
Travnik
član 29.
A/2-1-1
91.68
BOŠNJAK ANKICA
Prozor-Rama
Članak 28.
A/2-1-1
394.56
Alić Mehemed
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
765.60
Alić Mehemed
Sapna
A/1-1
F/1-1
578.08
Alić Mehemed
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
685.28
Alić Mehemed
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
785.12
Alić Mehemed
Sapna
član 29.
A/2-1-1
176.96
423
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Omerćehajić Hamdija
Bosanska Krupa
Član 16.
A/1-1-1a
Bukvarević Ševal
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Bukvarević Ševal
Kalesija
A/1-1
F/1-1
280.00
96.00
241.28
Bukvarević Ševal
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
438.56
Bukvarević Ševal
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
437.20
Bukvarević Ševal
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
134.40
Bukvarević Ševal
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
406.88
MAŠINOVIĆ ŠEFIK (HASIB)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
271.52
BOŠNJAK MEHMED
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
316.48
BOŠNJAK MEHMED
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Žilić Fadil
Kiseljak
A/2-7.
A/1-1-3.
3,514.20
Pašanović Safet
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
268.64
Pašanović Safet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
295.68
131.36
Pašanović Safet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Pašanović Safet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
108.80
Vukoja Gojko
Široki Brijeg
A/2-6
F/1-1
192.60
Bulić Mirsad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
288.64
Bulić Mirsad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
733.60
456.16
Bulić Mirsad
Živinice
A/1-1
F/1-1
Bulić Mirsad
Živinice
član 29.
A/2-1-1
232.64
Bulić Mirsad
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
812.96
Bulić Mirsad
Živinice
član 29.
A/2-1-1
195.04
Ćutuk Zlatenko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,600.00
Pranjga Hidajet
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
JUŠIĆ ĐULA
Cazin
A/1-1
F/1-1
878.08
596.64
JUŠIĆ ĐULA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
JUŠIĆ ĐULA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
664.48
JUŠIĆ ĐULA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
255.36
JUŠIĆ ĐULA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
779.68
JUŠIĆ ĐULA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
248.80
Bešo Rasema
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
OSMANČEVIĆ MUMIN
Kalesija
A/1-1
F/1-1
328.96
Osmančević Mumin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
591.76
OSMANČEVIĆ MUMIN
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
332.16
OSMANČEVIĆ MUMIN
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
Osmančević Mumin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
98.24
424
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Osmančević Mumin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
256.64
Osmančević Mumin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
131.28
425.28
Poljić Zihnija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
POLJIĆ ZIHNIJA
ŽIVINICE
A/1-1
F/1-1
244.96
HARČEVIĆ MAHMUT
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
242.72
900.00
Harčević Mahmut
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
HARČEVIĆ MAHMUT
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
178.24
HARČEVIĆ MAHMUT
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
138.56
254.72
HUŠIĆ FIKRET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
HUŠIĆ FIKRET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
56.00
HUŠIĆ FIKRET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
228.48
800.00
Jurilj Stanko
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
BIOGRADLIJA MUZAFER
Busovača
Odluka
E/6.1.
Dautović Sejdo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
4,800.00
Sefer Jakub
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
2,310.00
Sefer Jakub
Travnik
Odluka
E/6.1.
MUHAREMOVIĆ ŠEVALA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Rošić Enver
Cazin
A/2-8
F/1-1
621.90
Stanić Tunjo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Pjević Behader
Srebrenik
član 23
E/7
800.00
Isabegović Amir
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
291.04
500.00
800.00
1,680.00
HARBAŠ ZUHRA
Cazin
A/1-1
F/1-1
HARBAŠ ZUHRA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
262.72
HARBAŠ ZUHRA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
378.88
Bekrić Munib
Tešanj
A/1-1
F/1-1
376.00
Bekrić Munib
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
320.48
Bekrić Munib
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
534.40
Bekrić Munib
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
414.72
2,565.00
Bešo Ismet
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
Vrtagić Mehmed
Živinice
A/1-1
F/1-1
Vrtagić Mehmed
Živinice
član 32
A/2-1-3
240.96
1,350.00
Đogić Avdo
Živinice
A/1-1
F/1-1
Đogić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
671.12
435.84
Đogić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
446.40
Đogić Avdo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
387.04
Đogić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,065.52
425
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Đogić Avdo
Živinice
član 29.
A/2-1-1
325.92
Vehabović Bego
Maglaj
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Vehabović Bego
Maglaj
A/1-10
A/2-2-5
Halilović Fahir
Živinice
A/1-1
F/1-1
915
253.12
Halilović Fahir
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Halilović Fahir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
ŠARČEVIĆ RAZIM
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Vatrić Zijo
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
342.24
2,400.00
Hodžić Mehmed
Živinice
A/1-1
F/1-1
Hodžić Mehmed
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
374.96
272.32
Hodžić Mehmed
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
334.88
Hodžić Mehmed
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Čaušević Mevludin
Živinice
A/2-8
F/1-1
244.20
90.80
Čaušević Mevludin
Živinice
A/1-1
F/1-1
254.08
Čaušević Mevludin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
244.88
Čaušević Mevludin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
449.76
Huremović Refik
Zenica
A/1-1
F/1-1
380.32
342.40
Huremović Refik
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
Huremović Refik
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
274.72
Zulić Rukija
Kalesija
A/1-1
F/1-1
242.24
Zulic Rukija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
BRKIĆ ADEM
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
264.80
2,069.12
Brkić Adem
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Brkić Adem
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
3,150.00
BRKIĆ ADEM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
2,551.84
BRKIĆ ADEM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,950.08
BRKIĆ ADEM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
820.00
BRKIĆ ADEM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
2,647.04
BRKIĆ ADEM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
705.28
Bešić Safet
Čelić
A/2-8
F/1-1
308.60
Korajkić Mirsad
Teočak
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Korajkić Mirsad
Teočak
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Korajkić Mirsad
Teočak
A/1-10
A/2-2-5
1,680.00
Zulić Rukija
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
87.28
Zulic Rukija
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
277.04
Masleša Meho
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
1,770.00
426
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MOSTIĆ EŠREF.NERMINA
Visoko
A/1-1
F/1-1
261.28
MOSTIĆ EŠREF.NERMINA
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
424.80
MOSTIĆ EŠREF.NERMINA
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
249.60
MOSTIĆ EŠRE-NERMINA
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
339.20
Podgorica Samir
Hadžići
A/1-1
F/1-1
303.68
Podgorica Samir
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
457.60
Podgorica Samir
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
293.60
392.88
Podgorica Samir
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
Podgorica Samir
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
HRNČIĆ MEHMED
Gradačac
A/1-1
F/1-1
Hrnčić Mehmed
Gradačac
član 32
A/2-1-3
HRNČIĆ MEHMED
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
558.88
HRNČIĆ MEHMED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
349.44
97.28
665.44
1,350.00
HRNČIĆ MEHMED
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
282.88
HRNČIĆ MEHMED
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
776.00
HRNČIĆ MEHMED
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
215.20
Hrnčić Mehmed
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Mustedanagić Sead
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
MUHELJIĆ RAMIZ
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
638.40
MUHELJIĆ RAMIZ
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
544.16
MUHELJIĆ RAMIZ
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
625.76
MUHELJIĆ RAMIZ
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
193.28
MUHELJIĆ RAMIZ
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
636.00
MUHELJIĆ RAMIZ
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
176.64
Džafić Isma
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
KUDIĆ MEDO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
298.40
KUDIĆ MEDO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
231.36
Muratović Almir
Živinice
A/1-1
F/1-1
Muratović Almir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,414.32
868.64
Muratović Almir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,255.28
Muratović Almir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
397.28
Muratović Almir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,176.88
Muratović Almir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
418.08
Mujić Safet
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
MUJIĆ SAFET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
566.08
MUJIĆ SAFET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
142.72
427
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUJIĆ SAFET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
383.52
MUJIĆ SAFET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
104.00
Alijagić Hata
Cazin
A/2-8
F/1-1
421.95
ALIJAGIĆ HATA
Cazin
A/1-1
F/1-1
278.56
ALIJAGIĆ HATA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
709.76
ALIJAGIĆ HATA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
480.16
450.56
Rizvanović Ibrahima
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Rizvanović Ibrahima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
451.04
Rizvanović Ibrahima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
377.60
Rizvanović Ibrahima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Kočić Ibrahim
Čelić
B/1-5.
F/1-1
4,352.00
554.08
Murtić Sejad
Teočak
B/1-5.
F/1-1
3,600.00
PUŠKAR SAFETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
Lipovac Amir
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
4,000.00
Selimović Samir
Gračanica
A/2-8
F/1-1
195.70
Hindić Idriz
Jablanica
Odluka
E/6.1.
800.00
315.68
ĆEHIĆ RAZIJA (MEHMED)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
ĆEHIĆ RAZIJA (MEHMED)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
286.88
ĆEHIĆ RAZIJA (MEHMED)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
308.00
ĆEHIĆ RAZIJA (MEHMED)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Muratovič Adisa
Breza
A/1-1
F/1-1
97.92
248.48
Muratovič Adisa
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
243.36
Muratovič Adisa
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
249.28
Muratovič Adisa
Breza
Članak 28.
A/2-1-1
176.00
RAMLJAK FAHRUDINA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
248.80
102.40
RAMLJAK FAHRUDINA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
Dević Anđelko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
287.36
Dević Anđelko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
281.92
Dević Anđelko
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,230.00
Dević Anđelko
Travnik
Odluka
E/6.1.
Alić Mevlo
Zavidovići
A/1-10
A/2-2-5
600
Alić Mevlo
Zavidovići
A/1-10
A/2-2-5
1,560
Tihak Selvedina
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
Jašarević Alem
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
1,400.00
TOPALOVIĆ MARIO
Travnik
A/1-7
A/2-3-6
1,815.00
428
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Lozo Fehret
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
312.64
Lozo Fehret
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
484.72
Lozo Fehret
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
421.52
Lozo Fehret
Travnik
član 29.
A/2-1-1
105.12
Terzić Salih
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Marić Ivan
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Gašparević Josip
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
Andrić Marko
Žepče
Odluka
E/6.1.
1,020.00
800.00
Tucaković Mustafa
Neum
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Miletić Jozo
Fojnica
član 23
E/7
Gocić Hašim
Čelić
A/1-1
F/1-1
297.44
Gocić Hašim
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
553.28
Gocić Hašim
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
357.28
Gocić Hašim
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
600.96
Smajlović Husejin
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
241.20
Smajlović
Husejin
Sapna
A/1-1
F/1-1
248.16
Samjlović Husejn
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
245.84
Efendić Fadil
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Efendić Fadil
Kalesija
Odluka
E/6.1.
Sažić Himzo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,260.00
500.00
Džafić Latif
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
1,450.00
Džafić Latif
GRačanica
član 30
A/2-1-2
9,600.00
Kruškić Esad
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Solo Mina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
384.64
HEĆIMOVIĆ MUSTAFA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
287.52
HEĆIMOVIĆ MUSTAFA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
303.84
HEĆIMOVIĆ MUSTAFA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
246.40
Halilović Ahmet
Sapna
A/1-10
A/2-2-5
2,565.00
Kuralić Hariz
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Skokić Sadija
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Omeragić Mevludin
Gradačac
član 32
A/2-1-3
1,800.00
OMERAGIĆ MEVLUDIN
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
104.32
OMERAGIĆ MEVLUDIN
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
KOVAČEVIĆ MEVLIDA
Cazin
A/1-1
F/1-1
388.00
KOVAČEVIĆ MEVLIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
501.76
429
98.56
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KOVAČEVIĆ MEVLIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
KOVAČEVIĆ MEVLIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
529.76
92.80
KOVAČEVIĆ MEVLIDA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
352.16
KOVAČEVIĆ MEVLIDA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
117.76
Šijak Rifet
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
2,250.00
Balta Nazif
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
780.00
Mehić Nahid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
292.88
Mehić Nahid
Travnik
A/1-1
F/1-1
301.68
Mehić Nahid
Travnik
A/2-9.
A/1-1-4.
500.00
Mehić Nahid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
265.92
Mehić Nahid
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
476.64
Mehić Nahid
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
8,490.00
Mehić Nahid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
155.36
Mehić Nahid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
118.64
Cvitanović Ante
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
3,045.00
Redžić Hasan
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
AVDIĆ EMSUD (Jusuf)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
3,045
328.48
AVDIĆ EMSUD (Jusuf)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
269.44
AVDIĆ EMSUD (Jusuf)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
112.00
AVDIĆ EMSUD (Jusuf)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
292.00
AVDIĆ EMSUD (Jusuf)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
111.36
500.00
Kerić Muhamed
Travnik
Odluka
E/6.1.
MUHERINA IBRAHIM
Ključ
A/1-1
F/1-1
510.72
MUHERINA IBRAHIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
908.32
286.72
MUHERINA IBRAHIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
MUHERINA IBRAHIM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
179.52
MUHERINA IBRAHIM
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
629.92
MUHERINA IBRAHIM
Ključ
član 29.
A/2-1-1
Ravnjak Jozo
Žepče
Odluka
E/6.1.
86.24
500.00
Majić Dijana
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Mujanović Avdo
Kalesija
A/1-1
F/1-1
360.56
Mujanović Avdo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
245.76
Mujanović Avdo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
100.32
Osmić Hajrudin
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
Batlak Ibro
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
430
84.80
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Zdenko Primorac
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
ZEHEROVIĆ ZIJAD
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
288.80
Zeherović Zijad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
260.80
Zeherović Zijad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Zeherović Zijad
Čelić
član 29.
A/2-1-1
86.88
SALČINOVIĆ RASIM
Bihać
član 29.
A/2-1-1
128.96
SALČINOVIĆ RASIM
Bihać
član 29.
A/2-1-1
91.20
BEGIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
456.80
BEGIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
PEHLIĆ FIKRETA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
311.20
294.72
PEHLIĆ FIKRETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
PEHLIĆ FIKRETA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
81.44
PEHLIĆ FIKRETA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
372.00
Hasanspahić Fadil
Breza
Odluka
E/6.1.
800.00
Kenjić Mišo
Trnovo
Odluka
E/6.1.
500.00
Selman Zemka
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
316.88
Ćoralić Bećir
Cazin
A/2-8
F/1-1
205.30
Hodžić Mehmedalija
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
900.00
Čomor Ćamil
Grad Mostar
član 32
A/2-1-3
2,250.00
DRAGANOVIĆ HASAN
Ključ
A/1-1
F/1-1
358.72
DRAGANOVIĆ HASAN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
385.60
DRAGANOVIĆ HASAN
Ključ
član 29.
A/2-1-1
92.32
DRAGANOVIĆ HASAN
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
449.92
Jusufović Simbada
Tešanj
član 23
E/7
800.00
DURAKOVIĆ SEMKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
242.88
156.00
DURAKOVIĆ SEMKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
DURAKOVIĆ SEMKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
352.80
DURAKOVIĆ SEMKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
113.60
OMERAGIĆ ARIFA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
246.24
OMERAGIĆ ARIFA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
418.08
OMERAGIĆ ARIFA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
106.08
Mijo Jurič
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
288.80
Dedić Harun
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
Dedić Harun
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
593.76
Dedić Harum
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
101.28
Dedić Harum
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
641.60
431
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dedić Harum
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
Paponja Željko
Prozor-Rama
Odluka
E/6.1.
80.16
800.00
Junuzović Sulejman
Čelić
B/1-5.
F/1-1
975.00
Šećović Juso
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Alibašić Abdulah
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Jela Ćosić
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
82.40
800.00
Suljić Samira
Kladanj
član 23
E/7
800.00
MEHIĆ SENAD
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
Položan Fikret
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
591.44
Položan Fikret
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
525.12
Položan Fikret
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
342.00
HALILKANOVIĆ MUJO
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
119.04
HALILKANOVIĆ MUJO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
280.48
HALILKANOVIĆ MUJO
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
119.36
GRBIĆ NADA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
317.12
GRBIĆ NADA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
148.96
GRBIĆ NADA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
561.44
GRBIĆ NADA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
137.92
Šehić Asim
Gračanica
A/2-8
F/1-1
199.80
Đozo Admir
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Milišić Jure
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
1,602.08
Milišić Jure
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
1,871.84
Milišić Jure
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
1,898.24
Milišić Jure
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
2,068.16
Milišić Jure
Gornji VakufUskoplje
član 32
A/2-1-3
2,700.00
Milišić Jure
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
676.96
Milišić Jure
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
654.08
432
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Milišić Jure
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
Radoš Josip
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
500.00
2,565.00
AVDIĆ FIKRET
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
1,239.20
AVDIĆ FIKRET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,732.32
1,418.40
AVDIĆ FIKRET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
AVDIĆ FIKRET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
460.80
Avdić Fikret
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
AVDIĆ FIKRET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,434.56
AVDIĆ FIKRET
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
478.40
Ivanković Katica
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Sušac Nikica
Ljubuški
A/2-6
F/1-1
493.20
Mijanović Dalibor
Maglaj
član 23
E/7
800.00
Ahmić Jasmin
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Herić Ajša
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
729.76
Herić Ajša
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
795.84
Herić Ajša
Kalesija
A/1-1
F/1-1
448.80
Herić Ajša
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
134.08
Herić Ajša
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
618.08
Herić Ajša
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Mlinarić Merima
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
271.76
83.36
Bojagić Nasiha
Živinice
A/1-1
F/1-1
Bojagić Nasiha
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Bojagić Nasiha
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
271.04
373.12
DIDOVIĆ DENIS
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
DIDOVIĆ DENIS
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
359.20
DIDOVIĆ DENIS
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
605.92
DIDOVIĆ DENIS
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
144.32
DIDOVIĆ DENIS
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
440.48
DIDOVIĆ DENIS
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Jurišić Igor
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
242.48
80.00
Alibašić Abdulah
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Šakić Dajana
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Buljubašić Hajrudin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
562.56
Buljubašić Hajrudin
Travnik
A/1-1
F/1-1
Buljubašić Hajrudin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
433
635.36
1,121.92
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Buljubašić Hajrudin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
896.80
Buljubašić Hajrudin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
202.56
Buljubašić Hajrudin
Travnik
član 29.
A/2-1-1
184.16
Tarčin Adem
Foča-Ustikolina
A/1-10
A/2-2-5
2,235.00
Džojić Đuro
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
3,300.00
Džojić Đuro
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
525.00
Husejnović Ibrahim
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
2,310
Haznadarević Meho
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
765.00
Šebez Mara
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
248.48
Šebez Mara
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
253.12
4,665.00
Čolo Hadžo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Čolo Hađo
Travnik
Odluka
E/6.1.
MURANOVIĆ MUMIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
Hodžić Selim
Livno
A/1-1
F/1-1
1,044.16
Hodžić Selim
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
2,136.32
Hodžić Selim
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,237.76
Hodžić Selim
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,476.16
Hodžić Selim
Livno
član 29.
A/2-1-1
401.76
Hodžić Selim
Livno
član 29.
A/2-1-1
332.96
Dlakić Dževad
Visoko
Odluka
E/6.1.
500.00
Jašarević Salih
Zenica
član 23
E/7
800.00
Kajtazović Hasan
Cazin
član 23
E/7
800.00
800.00
800.00
13.28
Pekić Nikola
Konjic
Odluka
E/6.1.
Halkić Esad
Bihać
Odluka
E/6.1.
500.00
BEGANOVIĆ SULJO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
328.64
382.40
BEGANOVIĆ SULJO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
Hamzić Bilal
Kalesija
Član 14.
A/1-1-1.
950.00
Babić Taib
Doboj-Istok
A/2-8
F/1-1
350.00
BABIĆ TAJIB
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
407.20
BABIĆ TAJIB
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
375.36
BABIĆ TAJIB
DOBOJ-ISTOK
Članak 28.
A/2-1-1
355.52
BABIĆ TAJIB
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
272.48
Garanović Esad
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
252.96
Pezo Hamed
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
1,710.00
Čustović Mustafa
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
500.00
Kikanović Zihnija
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
434
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mikić Vehbija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
298.48
Mikić Vehbija
Travnik
A/1-1
F/1-1
345.92
Mikić Vehbija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
310.72
Mikić Vehbija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
104.32
Mikić Vehbija
Travnik
član 29.
A/2-1-1
100.72
Uzunalič Hakija
Visoko
A/1-1
F/1-1
261.92
Uzunalič Hakija
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
Uzunalič Hakija
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
262.08
Uzunalič Hakija
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
261.44
Hajvaz Grgo
Neum
Odluka
E/6.1.
800.00
Mihajlović Milan
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
Ramic Hanka
Tešanj
A/1-1
F/1-1
1,800.00
Ramic Hanka
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
457.12
Ramic Hanka
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
411.04
Ramic Hanka
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
331.20
Alić Esma
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
333.76
448.48
Alić Esma
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
385.76
Alić Esma
Kalesija
A/1-1
F/1-1
247.52
261.76
Alić Esma
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Alić Esma
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
89.76
Mujkić Mina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
120.00
Mujkić Mina
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
257.12
Džino Hanka
Konjic
član 23
E/7
800.00
Gale Ružica
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Bašić Nermina
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
720.00
Dominković Petar
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
Haračić Džemal
Teočak
A/1-10
A/2-2-5
795.00
Jusić Asim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
300.24
Jusić Asim
Travnik
A/1-1
F/1-1
329.20
Jusić Asim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Jusić Asim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
83.68
Jusić Asim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
MUHERINA RAMO
Ključ
A/1-1
F/1-1
919.36
MUHERINA RAMO
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
672.16
MUHERINA RAMO
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
598.08
MUHERINA RAMO
Ključ
član 29.
A/2-1-1
261.12
435
84.96
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUHERINA RAMO
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
445.92
MUHERINA RAMO
Ključ
član 29.
A/2-1-1
398.72
HODŽIĆ SUVAD
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
Hodžić Suvad
Doboj-Istok
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
947.52
HODŽIĆ SUVAD
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
1,162.72
HODŽIĆ SUVAD
DOBOJ-ISTOK
Članak 28.
A/2-1-1
874.24
HODŽIĆ SUVAD
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
315.04
Hodžić Suvad
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
900.00
HODŽIĆ SUVAD
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
1,121.28
HODŽIĆ SUVAD
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
231.04
RAMIĆ ZULFO
Kalesija
A/1-1
F/1-1
297.76
RAMIĆ ZULFO
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
722.56
RAMIĆ ZULFO
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
451.84
RAMIĆ ZULFO
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
134.40
RAMIĆ ZULFO
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
447.52
RAMIĆ ZULFO
KALESIJA
član 29.
A/2-1-1
99.04
Nezić Emsud
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
NEZIĆ EMSUD
Ključ
član 29.
A/2-1-1
126.88
NEZIĆ EMSUD
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
316.00
NEZIĆ EMSUD
Ključ
član 29.
A/2-1-1
163.20
EMRIĆ FIKRET
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
548.80
900.00
Emrić Fikret
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
EMRIĆ FIKRET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
245.12
EMRIĆ FIKRET
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
424.48
EMRIĆ FIKRET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
141.60
EMRIĆ FIKRET
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
135.84
SIVIĆ OSMAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
324.64
SIVIĆ OSMAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
675.68
SIVIĆ OSMAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
694.08
SIVIĆ OSMAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
111.68
SIVIĆ OSMAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
617.44
Jonuzović Adem
Cazin
A/2-8
F/1-1
293.00
Salić Osman
Gračanica
A/1-1
F/1-1
1,165.12
Salić Osman
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,396.16
Salić Osman
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,412.32
Salić Osman
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
366.24
436
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Salić Osman
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Salić Osman
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
1,047.36
Salić Osman
Gračanica
član 30
A/2-1-2
1,800.00
Salić Osman
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
322.40
Šandrk Dragan
Bugojno
Odluka
E/6.1.
800.00
Mujarić Senid
Zavidovići
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Beljan Mato
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Kordić Ivica
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Šokić Drago
Orašje
A/1-7
F/1-1
1,540.00
Šokić Drago
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
1,870.00
Dević Marko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Dević Marko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
253.68
800.00
Ikanović Abdulah
Kalesija
Odluka
E/6.1.
KOMIĆ HIMZO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
Alić Dževad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Husičić Fehim
Žepče
A/1-1
F/1-1
69.12
80.00
279.52
Husičić Fehim
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
836.48
Husičić Fehim
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
568.96
Husičić Fehim
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
546.40
MELKIĆ IZETA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
112.48
HADŽIĆ ZEKIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
429.60
HADŽIĆ ZEKIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
319.20
372.48
HADŽIĆ ZEKIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
HADŽIĆ ZEKIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
258.40
BAŠIĆ SAĆO
Cazin
A/1-1
F/1-1
300.16
Ohran Mirnes
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
900.00
Avdić Sanela
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
440.64
Avdić Sanela
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
426.40
Avdić Sanela
Živinice
član 29.
A/2-1-1
141.92
Avdić Sanela
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
404.80
Avdić Sanela
Živinice
član 29.
A/2-1-1
91.20
Grabus Zejnija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
408.16
Grabus Zejnija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
351.20
HAMULIĆ ŠEFIK
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
313.12
HAMULIĆ ŠEFIK
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
330.88
437
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HAMULIĆ ŠEFIK
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
404.16
HAMULIĆ ŠEFIK
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
256.80
HAMULIĆ ŠEFIK
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
555.52
HAMULIĆ ŠEFIK
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
191.52
Butković Emir
Živinice
A/1-1
F/1-1
298.56
Butković Emir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
271.68
Butković Emir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
149.60
Butković Emir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
242.80
105.92
Butković Emir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Rahmanović Arnel
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Begić Robert
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Hašimović Haris
Visoko
Odluka
E/6.1.
500.00
Isaković Jasmin
Velika Kladuša
A/1-5
F/1-1
1,500.00
ISAKOVIĆ JASMIN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
432.64
ISAKOVIĆ JASMIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
407.84
ISAKOVIĆ JASMIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
146.24
ISAKOVIĆ JASMIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
246.56
ISAKOVIĆ JASMIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
111.36
Škrgić Samin
Breza
član 23
E/7
800.00
500.00
Kajan Rezija
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Pezo Fatima
Goražde
član 23
E/7
Hasić Meho
Čapljina
A/2-7
F/1-1
7,870.50
Hasić Meho
Čapljina
Član 19.
A/1-1-3.
6,158.20
Aljović Esad
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Hodžić Hadžo
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
800.00
205.92
2,010.00
Slišković Juro
Žepče
Odluka
E/6.1.
800.00
Kumalić Muharem
Ključ
Odluka
E/6.1.
800.00
Matoruga Asim
Ilijaš
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Mrkonja Fatima
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
BEŠIREVIĆ AJKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
84.96
Dujak Juro
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
3,000.00
Ramić Imšir
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Hodžić Nevres
Lukavac
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Hodžić Nevres
Lukavac
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Dominković Ilija
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
550.00
Đug Safija
Glamoč
A/1-1
F/1-1
296.64
438
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Đug Safija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
417.60
Đug Safija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
352.80
Đug Safija
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
372.16
Đug Safija
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
121.44
Đug Safija
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
Slomić Galib
Čelić
Odluka
E/6.1.
83.52
500.00
DIZDAREVIĆ HUSNIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
149.76
DIZDAREVIĆ HUSNIJA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
190.08
SULJIĆ AKIF
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,291.84
SULJIĆ AKIF
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
889.44
SULJIĆ AKIF
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
HUSELJIĆ ESAD
Gradačac
A/1-1
F/1-1
1,007.36
HUSELJIĆ ESAD
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
1,044.00
HUSELJIĆ ESAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
1,253.28
Huseljić Esad
Gradačac
član 32
A/2-1-3
1,350.00
HUSELJIĆ ESAD
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
356.80
HUSELJIĆ ESAD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
936.00
HUSELJIĆ ESAD
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
341.12
Kanurić Adem
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
1,200.00
Đugum Ćetiba
Tomislavgrad
Član 14.
A/1-1-1.
2,425.00
ĐUGUM ĆETIBA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
2,700.00
Velagić Šefik
Livno
A/1-1
F/1-1
414.72
Velagić Šefik
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
482.08
Velagić Šefik
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
583.36
Velagić Šefik
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
544.96
Velagić Šefik
Livno
član 29.
A/2-1-1
85.60
Velagić Šefik
Livno
član 29.
A/2-1-1
111.84
454.24
Bašić Hatiđža
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Bašić Hatiđža
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
454.40
Bašić Hatiđža
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
438.72
Zukić Faik
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
3,740.00
TOPALOVIĆ HUSNIJA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
240.00
GRBIĆ TEHVID
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
242.08
GRBIĆ TEHVID
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
100.80
Duraković Hatidža
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
290.24
Duraković Hatidža
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
82.72
439
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Duraković Hatidža
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
Krdžić Mustafa
Hadžići
A/1-1
F/1-1
1,945.12
264.32
Krdžić Mustafa
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
1,538.56
Krdžić Mustafa
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
1,681.12
Krdžić Mustafa
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
549.92
Krdžić Mustafa
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
1,631.20
Krdžić Mustafa
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Krdžić Mustafa
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
564.64
SELIMOVIĆ SUBHIJA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
86.24
Trninić Perica
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
3,225.00
DOLIĆ REFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
252.96
Brašnić Marijan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
Fetić Suvad
Zenica
član 23
E/7
800.00
Jurić Željko
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
800.00
AVDIĆ SENAD (Šefko)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
499.52
AVDIĆ SENAD (Šefko)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
268.64
AVDIĆ SENAD (Šefko)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
148.16
AVDIĆ SENAD (Šefko)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
512.32
AVDIĆ SENAD (Šefko)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
119.20
Sarajlić Nesib
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Bukvar Besida
Kalesija
B/1-5.
F/1-1
1,312.50
Ćehajić Nermin
Bihać
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Ćehajić Nermin
Bihać
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
MUHIĆ HAMDIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
615.52
MUHIĆ HAMDIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
311.04
MUHIĆ HAMDIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
MUHIĆ HAMDIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
335.84
MUHIĆ HAMDIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
960.00
MUHIĆ HAMDIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
217.60
OMERAGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
255.84
OMERAGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
387.20
OMERAGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
112.00
OMERAGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
291.68
OMERAGIĆ ASIMA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
101.44
ZINETA BUKVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
404.48
HADŽIPAŠIĆ HAKIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
1,220.80
440
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hadžipašić Hakija
Cazin
član 32
A/2-1-3
900.00
HADŽIPAŠIĆ HAKIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,354.40
HADŽIPAŠIĆ HAKIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,271.68
HADŽIPAŠIĆ HAKIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
461.12
HADŽIPAŠIĆ HAKIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,380.64
HADŽIPAŠIĆ HAKIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
456.32
Džaja Marija
Livno
A/1-1
F/1-1
297.28
480.16
Džaja Marija
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Džaja Marija
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
414.40
Džaja Marija
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
458.88
Džaja Marija
Livno
član 29.
A/2-1-1
162.72
Džaja Marija
Livno
član 29.
A/2-1-1
146.08
Šahat Ševalija
Lukavac
B/1-5.
F/1-1
Šehović Avdija
Kakanj
Članak 28.
A/2-1-1
4,080.00
344.80
Šehović Avdija
Kakanj
Članak 28.
A/2-1-1
301.12
Planinčić Miralem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
469.44
PLANINČIĆ MIRALEM
Travnik
A/1-1
F/1-1
319.04
Planinčić Miralem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
371.68
Čaušević Sakiba
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
272.32
Pobrić Refik
Breza
član 23
E/7
Tuholjak Suada
Gračanica
A/1-15
A/2-4-10
4,170.00
800.00
Hajder Mirko
Glamoč
Član 20.
A/1-1-4.
1,400.00
VODENICA JAMAKOVIĆ vl.
Jamaković Suad
Hadžići
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
VODENICA JAMAKOVIĆ vl.
Jamaković Suad
Hadžići
Javni poziv
D/1-1
2,000.00
Ćehajić Hasan
Živinice
A/2-8
F/1-1
584.80
Ćehajić M.Hasan
Živinice
A/1-1
F/1-1
244.16
Ćehajić M.Hasan
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
422.96
Ćehajić M.Hasan
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
316.40
Ćehajić M.Hasan
Živinice
član 29.
A/2-1-1
144.32
Ćehajić Hasan
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćehajić M.Hasan
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
344.16
Ćehajić M.Hasan
Živinice
član 29.
A/2-1-1
143.52
Šabanović Razija
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
233.75
441
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mijić Jozo
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
4,440.00
Grbavac Miroslav
Ljubuški
A/1-1-3.
2,052.30
A/2-7.
Garić Zehira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
374.08
Garić Zehira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
480.64
Hamzić Hazim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
243.04
Hođić Salko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
397.76
Hodjić Salko
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
353.12
Krnjić Amir
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
MALIĆ ŠEMSIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
717.28
MALIĆ ŠEMSIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
523.68
MALIĆ ŠEMSIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
607.52
MALIĆ ŠEMSIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
159.52
193.76
MALIĆ ŠEMSIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
ČAJIĆ HAJRA
Bihać
A/1-1
F/1-1
426.72
ČAJIĆ HAJRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
378.40
ČAJIĆ HAJRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
341.44
ČAJIĆ HAJRA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
215.04
ČAJIĆ HAJRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
359.20
ČAJIĆ HAJRA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
169.28
Oraščanin Edhem
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
900.00
VELAGIĆ RAMO
Cazin
A/1-1
F/1-1
465.76
VELAGIĆ RAMO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
333.60
VELAGIĆ RAMO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
442.08
VELAGIĆ RAMO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
182.56
VELAGIĆ RAMO
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
616.00
VELAGIĆ RAMO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
136.32
Ivanić Brankica
Bosanski Petrovac
A/1-5
F/1-1
1,500.00
IVANIĆ BRANKICA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
541.60
IVANIĆ BRANKICA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
371.68
IVANIĆ BRANKICA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
157.12
IVANIĆ BRANKICA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
526.72
442
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
IVANIĆ BRANKICA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
144.96
Dedić Sefer
Tešanj
A/1-1
F/1-1
290.72
Dedić Sefir
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
285.60
Dedić Sefir
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
422.88
Dedić Sefir
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
485.44
Spahić Osman
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
456.00
Spahić Osman
Travnik
član 29.
A/2-1-1
133.28
Spahić Osman
Travnik
član 29.
A/2-1-1
133.28
Đelilbašić Halid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
88.96
Đelilbašić Halid
Travnik
član 29.
A/2-1-1
84.88
Zelkanović Neđad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,378.40
Zelkanović Neđad
Travnik
A/1-1
F/1-1
Zelkanović Neđad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,689.12
Zelkanović Neđad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,074.72
Zelkanović Neđad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
241.12
Zelkanović Neđad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
230.72
500.00
832.00
Jašarević Mesud
Bugojno
Odluka
E/6.1.
ABDIĆ SEDMIRA
Bihać
A/1-1
F/1-1
438.88
ABDIĆ SEDMIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
426.24
ABDIĆ SEDMIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
336.32
ABDIĆ SEDMIRA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
273.28
ABDIĆ SEDMIRA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
126.08
Delić Senad
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
408.80
Delić Senad
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
566.40
Delić Senad
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
652.64
Delić Senad
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
116.32
Delić Senad
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
307.36
Delić Senad
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
112.96
Dalić Anđelko
Livno
A/1-1
F/1-1
392.48
528.16
Dalić Anđelko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Dalić Anđelko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
748.96
Dalić Anđelko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
309.60
Dalić Anđelko
Livno
član 29.
A/2-1-1
138.24
Dalić Anđelko
Livno
član 29.
A/2-1-1
104.96
Lučkin Džafer
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
750.00
443
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dizdarević Sead
Travnik
A/1-1
F/1-1
Dizdarević Sead
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,130.88
654.08
Dizdarević Sead
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,038.56
Dizdarević Sead
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
597.76
Dizdarević Sead
Zenica
član 29.
A/2-1-1
100.80
Dizdarević Sead
Zenica
član 29.
A/2-1-1
SARAJČIĆ EMZUDIN
Vitez
A/1-5
F/1-1
Hrvić Sabina
Gračanica
član 23
E/7
800.00
Gološ Đevada
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Jahić Mirsada
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
1,360.00
KALTAK EMSUD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
246.88
KALTAK EMSUD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
327.36
92.80
1,500.00
KALTAK EMSUD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
283.20
Humić Nataša
Posušje
član 23
E/7
800.00
Jahić Velkija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
304.96
ZIJAD RAMIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
724.32
ZIJAD RAMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
473.92
ZIJAD RAMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
721.92
ZIJAD RAMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
724.64
ZIJAD RAMIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
266.88
ZIJAD RAMIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
161.92
Husejinović Fatima
Živinice
A/2-8
F/1-1
361.00
Bukmir Jelena
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Dedić Aldijana
Visoko
član 23
E/7
800.00
Tuka Luka
Fojnica
član 23
E/7
800.00
ĆEMAL EMINA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
313.12
ĆEMAL EMINA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
303.04
ĆEMAL EMINA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
346.08
Huseinović Elma
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Hadžiselimović Selim
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Kadrić Sulejman
Trnovo
A/2-9.
A/1-1-4.
3,200.00
KESEDŽIĆ ŠEHRA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
245.60
Kadrić Naila
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
338.88
Kadrić Naila
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
343.36
Trogrlić Lucija
Žepče
član 23
E/7
800.00
Vatrić Ibro
Hadžići
A/1-1
F/1-1
244.96
444
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Vatrić Ibro
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
Alajbegović Haris
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
500.00
87.36
Džino Muharem
Konjic
A/2-7
F/1-1
4,000.00
Džino Muharem
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
4,000.00
Kesedžić Mesud
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
ZAKETOVIĆ MEHMED
Gračanica
A/1-1
F/1-1
256.00
Pintol Arif
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Dugandžić Mirko
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
Ramić Sadeta
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
Pervan Arif
Sarajevo
član 23
E/7
Karić Razija (Halil)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
255.04
Karić Razija (Halil)
Travnik
A/1-1
F/1-1
414.88
Karić Razija (Halil)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
315.20
KARIĆ RAZIJA
Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
2,077.50
800.00
Karić Razija (Halil)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
140.00
Karić Razija (Halil)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
109.28
Guska Mirjana
Konjic
član 23
E/7
Hodžić Mujo
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
1,020.00
800.00
Trako Jusuf
Vitez
član 29.
A/2-1-1
80.48
Trako Jusuf
Vitez
član 29.
A/2-1-1
81.12
Kaljković Rašid
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
2,250.00
KALJKOVIĆ RAŠID
Cazin
član 29.
A/2-1-1
128.96
BEHREM HASAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
312.00
BEHREM HASAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
128.16
Behrem Hasan
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
2,325.00
366.88
BEHREM HASAN
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
BEHREM HASAN
Bihać
član 29.
A/2-1-1
126.40
Hasanović Ibrahim
Sapna
Odluka
E/6.1.
800.00
900.00
Kokić Zahid
Travnik
član 32
A/2-1-3
Anić Vlado
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Burnić Dursum
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Džuzdanović Fadil
Teočak
član 32
A/2-1-3
900.00
Šakić Ifata
Travnik
A/1-1
F/1-1
240.48
Šakić Ifeta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
145.28
Šakić Ifeta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
114.00
DRECO RAMIZ
Jajce
A/1-1
F/1-1
305.76
445
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bokšić Mijo
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
KARABEGOVIĆ NIJAZ
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
290.08
KARABEGOVIĆ NIJAZ
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
285.92
KARABEGOVIĆ NIJAZ
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
343.36
Džambas Džafer
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
5,415.00
Beganović Džemal
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
262.56
Beganović Džemal
Travnik
A/1-1
F/1-1
301.60
Tadić Andrija
Žepče
B/1-5.
F/1-1
10,064.00
ČELIĆ SAFA (Mujaga)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
243.68
ČELIĆ SAFA (Mujaga)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
394.56
374.08
ČELIĆ SAFA (Mujaga)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
ČELIĆ SAFA (Mujaga)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
91.20
ČELIĆ SAFA (Mujaga)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
319.04
ČELIĆ SAFA (Mujaga)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Makić Fikret
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Pranjić Nedeljko
Usora
A/1-5
A/2-1-2
Pranjić Nedeljko
Usora
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Pranjić Nedeljko
Usora
član 32
A/2-1-3
1,350.00
500.00
Jurić Marijan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
Efendić Teofik
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
Šišljagić Marinko
Grad Mostar
član 23
E/7
93.92
306.10
1,500.00
1,875
800.00
Kolić Said
Ključ
A/1-10
A/2-2-5
Terzić Boris
Novi Travnik
član 23
E/7
2,835.00
800.00
GUČANIN GAZIBARIĆ MIROSLAV
Travnik
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Tokić Ankica
Posušje
Članak 28.
A/2-1-1
389.12
Elezović Nazif
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Elezović Nazif
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
99.36
352.72
Elezović Nazif
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
291.12
Šabanović Đemil
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
780.00
PUZIĆ ESAD
Odžak
član 29.
A/2-1-1
145.60
PUZIĆ ESAD
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
637.76
PUZIĆ ESAD
Odžak
član 29.
A/2-1-1
107.20
Memić Kadir
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Bajrić Šemsudin
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
DURAKOVIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
725.28
DURAKOVIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
488.32
446
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DURAKOVIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
308.64
DURAKOVIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
325.12
DURAKOVIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
892.00
DURAKOVIĆ FATIMA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
262.72
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
679.52
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
394.40
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
506.56
KECMAN LJILJANA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
137.28
BEGIĆ FATE
Cazin
A/1-1
F/1-1
249.60
BEGIĆ FATE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
339.04
BEGIĆ FATE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
163.68
BEGIĆ FATE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
385.44
BEGIĆ FATE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
127.20
654.20
Mahmutović Mujo
Cazin
A/2-8
F/1-1
Mušanović Meho
Visoko
član 23
E/7
800.00
Kurtović Murat
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
200.00
KURTOVIĆ MURAT
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
270.40
HASIČIĆ NUSRET
Gradačac
A/1-1
F/1-1
318.88
Hasičić Nusret
Gradačac
član 32
A/2-1-3
HASIČIĆ NUSRET
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
360.64
HASIČIĆ NUSRET
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
266.72
HASIČIĆ NUSRET
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
94.72
HASIČIĆ NUSRET
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
245.44
HASIČIĆ NUSRET
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
92.64
VELIĆ NAZIF
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
287.84
1,350.00
Čokić Nusret
Živinice
A/1-1
F/1-1
Čokić Nusret
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,434.56
928.96
Čokić Nusret
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
1,043.20
Čokić Nusret
Živinice
član 29.
A/2-1-1
329.60
Čokić Nusret
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1,146.40
Čokić Nusret
Živinice
član 29.
A/2-1-1
265.92
Čokić Nusret
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehić Mirsad
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
447
2,175.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hasanić Mihneta
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Hasanić Mihneta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
349.60
409.28
Hasanić Mihneta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
544.80
Hasanić Mihneta
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
539.84
Bašagić Salih
Cazin
Odluka
E/6.1.
500.00
Bašagić Salih
Cazin
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Ostojić Miroslav
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
Bilal Enver Mustafe
Stolac
A/2-6
F/1-1
3,967.20
Kurić Fatima
Prozor-Rama
član 23
E/7
800.00
Grgić Miro
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Muratović Omer
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
702.40
Muratović Omer
Sapna
A/1-1
F/1-1
714.72
Muratović Omer
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
410.40
Muratović Omer
Sapna
član 29.
A/2-1-1
291.04
Muratović Omer
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
953.44
Muratović Omer
Sapna
član 29.
A/2-1-1
231.36
Orkić Ruža
Orašje
B/1-5.
F/1-1
ALIBEGIĆ EKREM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
537.76
ALIBEGIĆ EKREM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
474.72
4,560.00
ALIBEGIĆ EKREM
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
345.76
Orlović Amir
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
Smajić Amir
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Hodjić Nadira
Travnik
A/1-1
F/1-1
255.68
Hodjić Nadira
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
312.64
Boškailo Almir
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
500.00
Kazić Dževad
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
RIZVIĆ NEDŽAD
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
RIZVIĆ NEDŽAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,242.56
RIZVIĆ NEDŽAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,148.96
RIZVIĆ NEDŽAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
249.12
RIZVIĆ NEDŽAD
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,132.64
821.12
RIZVIĆ NEDŽAD
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
213.28
Kovačević Adnan
Gračanica
član 23
E/7
800.00
MUJDŽIĆ NERMIN
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
262.72
Mehmedović Bešir
Kalesija
A/2-8
F/1-1
270.10
MEHMEDOVIĆ BEŠIR
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
258.40
448
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hercegovac Elvir
Živinice
član 23
E/7
800.00
Duraković Senahid
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
256.48
Duraković Senahid
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
139.04
Duraković Senahid
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
327.36
Duraković Senahid
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
142.72
BEGIĆ SENAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
99.04
BEGIĆ SENAD
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
105.44
AHMIĆ EMIRA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
483.36
AHMIĆ EMIRA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
635.84
432.64
AHMIĆ EMIRA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
AHMIĆ EMIRA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
657.92
Hasanović Zehrudin
Hadžići
A/1-1
F/1-1
447.04
Hasanović Zehrudin
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
679.52
Hasanović Zehrudin
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
792.00
Hasanović Zehrudin
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
192.96
Hasanović Zehrudin
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
3,150.00
Hasanović Zehrudin
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Hasanović Zehrudin
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Subašić Adnan
Konjic
A/2-7
F/1-1
1,970.00
Subašić Adnan
Konjic
A/2-8
F/1-1
1,500.00
Subašić Adnan
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
4,412.00
Fejzić Fahrudin
Fojnica
Odluka
E/6.1.
800.00
ĆUFUROVIĆ BEGO (HAŠIM)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
270.24
Kovačević Ana
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
1,760.00
Bristrić Sulejman
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
1,700.00
Crnkić Said
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
Stanić Branka
Livno
član 29.
A/2-1-1
104.64
4,000.00
Topalović Mustafa
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
Bašić Muhamed
Centar
Odluka
E/6.1.
Hadžić Kahro
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
474.56
Hadžić Kahro
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
493.12
240.48
500.00
Hadžić Kahro
Živinice
A/1-1
F/1-1
Hadžić Kahro
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
326.88
BAŠANOVIĆ HASEBA
Bihać
A/1-1
F/1-1
734.56
BAŠANOVIĆ HASEBA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
671.04
BAŠANOVIĆ HASEBA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
400.00
449
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BAŠANOVIĆ HASEBA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
189.12
BAŠANOVIĆ HASEBA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
515.36
BAŠANOVIĆ HASEBA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
163.84
BLAŽEVIĆ IVAN
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Kodro Salko
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Kolobarić Marko
Široki Brijeg
A/2-6
F/1-1
772.20
MULAIBRAHIMOVIĆ IZET
Gradačac
A/1-1
F/1-1
300.32
MULAIBRAHIMOVIĆ IZET
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
251.36
Nasić Hasan
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
507.68
Nasić Hasan
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
257.12
Nasić Hasan
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
81.28
Nasić Hasan
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
433.76
Nasić Hasan
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
Muslić Midhat
Zenica
A/1-1
F/1-1
88.48
350.88
Muslić Midhat
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
244.80
Muslić Midhat
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
398.40
Ilišević Adama Janja
Orašje
A/2-5
F/1-1
337.50
Muminović Ramiz
Doboj-Jug
A/1-1
F/1-1
264.64
HANDANOVIĆ ŠAHO
Bihać
A/1-1
F/1-1
612.64
HANDANOVIĆ ŠAHO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
904.48
HANDANOVIĆ ŠAHO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
742.56
HANDANOVIĆ ŠAHO
Bihać
član 29.
A/2-1-1
365.92
HANDANOVIĆ ŠAHO
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
662.56
HANDANOVIĆ ŠAHO
Bihać
član 29.
A/2-1-1
281.12
HASANOVIĆ ADIL
Teočak
A/1-1
F/1-1
247.84
HASANOVIĆ ADIL
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
303.52
HASANOVIĆ ADIL
Teočak
Članak 28.
A/2-1-1
243.20
Alić Avdugafar
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
624.16
Alić Avdugafar
Sapna
A/1-1
F/1-1
450.56
Alić Avdugafar
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
310.88
Alić Avdugafar
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
380.64
DOMAZET REFIK
Ključ
A/1-1
F/1-1
453.76
Domazet Refik
Ključ
član 32
A/2-1-3
900.00
DOMAZET REFIK
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
660.64
DOMAZET REFIK
Ključ
član 29.
A/2-1-1
238.24
DOMAZET REFIK
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
499.04
450
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
DOMAZET REFIK
Ključ
član 29.
A/2-1-1
167.04
Marijan Mara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
413.92
Marijan Mara
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
460.64
Marijan Mara
Livno
član 29.
A/2-1-1
95.20
Marijan Mara
Livno
član 29.
A/2-1-1
Hasičić Azem
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
85.92
4,080.00
Siočić Ariz
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
400.64
Siočić Ariz
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
332.72
Siočić Ariz
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
525.04
Hadžić Sulejman
Gračanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Zubac Nedjeljko
Čitluk
A/1-10
A/2-2-5
750.00
DELIĆ FAHRUDIN
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
BRKIĆ OSMAN
Odžak
A/1-1
F/1-1
1,359.36
BRKIĆ OSMAN
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,208.16
1,358.56
BRKIĆ OSMAN
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
BRKIĆ OSMAN
Odžak
član 29.
A/2-1-1
313.12
BRKIĆ OSMAN
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
1,067.84
BRKIĆ OSMAN
Odžak
član 29.
A/2-1-1
289.44
Hodžić Zuleha
Tešanj
A/1-1
F/1-1
571.52
Hodzic Zuleha
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
492.48
Hodzic Zuleha
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
562.56
Hodzic Zuleha
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
Ćutuk Marijan
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
1,470.10
313.92
Ćutuk Marijan
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
4,935.20
ALIVUK RASIM
Bihać
A/1-1
F/1-1
246.24
ALIVUK RASIM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
260.80
ALIVUK RASIM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
251.20
MARIJANOVIĆ ANTO
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
Trtić Anđelko
Bosansko Grahovo
A/1-10
A/2-2-5
Fazlić Izet
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
900.00
BEGIĆ ESMA
Cazin
A/1-1
F/1-1
364.32
1,200.00
BEGIĆ ESMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
524.80
BEGIĆ ESMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
225.12
Begić Esma
Cazin
član 32
A/2-1-3
1,350.00
BEGIĆ ESMA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
640.64
451
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BEGIĆ ESMA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Sejdić Fehim
Visoko
član 23
E/7
162.40
800.00
Bajramović Kasim
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
274.88
Bajramović Kasim
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
248.64
Bajramović Kasim
Banovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Lupčević Fuad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
301.52
Lupčević Fuad
Travnik
A/1-1
F/1-1
268.96
Lupčević Fuad
Travnik
član 29.
A/2-1-1
LJUBIJANKIĆ SENADA
Cazin
A/1-1
F/1-1
345.12
529.28
87.52
LJUBIJANKIĆ SENADA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
LJUBIJANKIĆ SENADA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
398.88
LJUBIJANKIĆ SENADA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
338.88
LJUBIJANKIĆ SENADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
158.38
Mujagić Zumro
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
624.50
Kobinović Rezak
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
Bećirević Munibe
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
BEĆIREVIĆ MUNIBA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
263.52
1,350.00
Bećirević Munibe
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
100.00
BEĆIREVIĆ MUNIBA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
564.80
BEĆIREVIĆ MUNIBA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
215.04
Alić Muharem
Kalesija
A/1-1
F/1-1
568.48
Alić Muharem
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
520.00
Alić Muharem
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
729.92
Alić Muharem
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
147.52
Alić Muharem
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
900.00
Bešlić Husejin
Kalesija
član 32
A/2-1-3
Alić Muharem
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
494.40
Alić Muharem
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
148.96
Ivanković Mato
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
601.28
Ivanković Mato
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
533.76
Ivanković Mato
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
1,025.12
Ivanković Mato
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
588.00
452
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ivanković Mato
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
123.52
Ivanković Mato
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
80.48
Stupar Ranko
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Mujić Šukrija
Doboj-Istok
Odluka
E/6.1.
800.00
240.00
Rahmanović Hasan
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Rahmanović Hasan
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Karadža Amina
Donji Vakuf
član 23
E/7
800.00
500.00
Čalija Ahmet
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
Odobašić Novalija
Srebrenik
član 23
E/7
800.00
Medić Emsud
Ključ
Odluka
E/6.1.
500.00
Hrnjičić Nihad
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
390.40
Hrnjičić Nihad
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
265.92
Hrnjičić Nihad
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
234.88
Hrnjičić Nihad
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
491.04
Hrnjičić Nihad
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
165.76
Đurasović Ivan
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
Mešković Esed
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
398.72
Mešković Esed
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
507.68
Beganović Esma
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,350.00
Beganović Esma
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Bošnjaković Željko
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Omerović Mirsad
Živinice
A/2-8
F/1-1
435.30
Avdić Mustafa
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
2,400.00
Avdić Mustafa
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
1,500.00
Avdić Mustafa
Gračanica
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Matić Stjepan
Čapljina
A/2-7
F/1-1
2,200.40
Pešorda Marija
Grude
A/2-6
F/1-1
716.40
Delić Said
Lukavac
Odluka
E/6.1.
800.00
Baltić Kadro
Travnik
A/2-7
F/1-1
550.00
Baltić Kadro
Travnik
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
PUŠKAR ENES
Cazin
član 29.
A/2-1-1
MURIĆ INDIRA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
90.08
611.04
MURIĆ INDIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
540.64
MURIĆ INDIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
304.48
453
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MURIĆ INDIRA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
190.40
MURIĆ INDIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
454.08
Murić Indira
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
900.00
MURIĆ INDIRA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
115.20
Puljić Ante
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Vukojević Zdenka
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
840.60
Beširović Amir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
252.48
Beširović Amir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
600.48
Beširović Amir
Živinice
A/1-1
F/1-1
255.84
Beširović Amir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
118.40
Beširović Amir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
590.88
Beširović Amir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
89.12
Smajić Kasema
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
280.32
271.04
Smajić Kasema
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Smajić Kasema
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
332.96
Smajić Kasema
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
220.00
Smajić Kasema
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
410.40
Smajić Kasema
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
86.24
Smajić Kasema
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Ibrahimović Fahir
Živinice
Odluka
E/6.1.
80.64
500.00
Sijamija Semin
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Sijamija Semin
Bugojno
A/1-1
F/1-1
241.44
BALČINOVIĆ DŽEVAD
Bužim
A/1-1
F/1-1
323.20
BALČINOVIĆ DŽEVAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
322.88
BALČINOVIĆ DŽEVAD
Bužim
član 29.
A/2-1-1
85.92
BALČINOVIĆ DŽEVAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
264.64
2,370.00
Jahić Ramiz
Busovača
A/1-10
A/2-2-5
Šahić Elvedina
Hadžići
A/1-1
F/1-1
131.52
Šahić Elvedina
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
Ćosić Tajib
Kakanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Bilajbegović Emelin
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
Bojagić Enes
Živinice
A/1-1
F/1-1
240.64
Bojagić Enes
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
421.60
Bojagić Enes
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Bojagić Enes
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
405.84
Piljug Redžo
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
454
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Omanović Adisa
Fojnica
član 23
E/7
800.00
Ahmetović Samir
Tuzla
Odluka
E/6.1.
500.00
800.00
Buza Hamida
Visoko
Odluka
E/6.1.
Kovačević Safet
Glamoč
A/1-1
F/1-1
700.96
Kovačević Safet
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
566.08
Kovačević Safet
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
477.12
Kovačević Safet
Glamoč
Član 14.
A/1-1-1.
9,000.00
Kovačević Safet
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,223.84
Kovačević Safet
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
348.32
Kovačević Safet
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
276.96
Crnalić Armin
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Salihović Nihada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
129.36
Salihović Nihada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
CINAC HASAN
Bužim
A/1-1
F/1-1
82.48
283.84
Matić Vide
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Umihanić Mustafa
Živinice
A/1-1
F/1-1
249.60
Umihanić Mustafa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
414.88
Umihanić Mustafa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
247.76
Umihanić Mustafa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
86.32
Umihanić Mustafa
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
330.80
Umihanić Mustafa
Živinice
član 29.
A/2-1-1
81.84
Abadžija Kasim
Ilijaš
A/1-10
A/2-2-5
840.00
Došlić Jozo
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
2,585.00
Došlić Jozo
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Šabić Muhamed
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Hasagić Šefik
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Dautović Mustafa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.04
Dautović Mustafa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Memić Besim
Travnik
A/1-1
F/1-1
270.40
89.12
Memić Besim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
256.48
Memić Besim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
314.72
Mularifović Adem
Tešanj
A/1-10
A/2-2-5
Kabarić Šaban
Živinice
A/1-1
F/1-1
1,860
247.04
Kabarić Šaban
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
241.52
Đulić Mesud
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
262.88
Đulić Mesud
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
261.76
455
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Đulić Mesud
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Bezdrob Izet
Goražde
Odluka
E/6.1.
93.28
500.00
ORUČEVIĆ EMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
244.80
ORUČEVIĆ EMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
188.32
ORUČEVIĆ EMINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
229.76
Marić Dervo
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
264.45
Hadžić Vasvija
Cazin
A/2-8
F/1-1
Seferović Ševala
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Džafić Džemil
Gradačac
A/2-5
F/1-1
937.50
419.52
ŠEVALA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
ŠEVALA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
313.12
ŠEVALA SEFEROVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
287.20
Mujić Ibrahim
Cazin
A/2-8
F/1-1
Čomaga Šerif
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
460.75
1,050.00
JOLDIĆ IBRAHIM
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
402.24
JOLDIĆ IBRAHIM
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
325.76
Budimlić Esad
Bihać
član 23
E/7
800.00
KARASALIHOVIĆ ESAD
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
240.48
KARASALIHOVIĆ ESAD
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
385.76
KARASALIHOVIĆ ESAD
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
108.00
Stupar Nesib
Zenica
A/1-1
F/1-1
249.76
Stupar Nesib
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
540.64
Stupar Nesib
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
407.20
Stupar Nesib
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
557.92
Dobrnjić Muhibija
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Rajič Marinko
Stolac
Odluka
E/6.1.
Pjević Džemil
Tuzla
A/1-1
F/1-1
534.96
Pjević Džemil
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
375.44
579.04
800.00
Pjević Džemil
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
Pjević Džemil
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
97.36
Pjević Džemil
Tuzla
član 29.
A/2-1-1
140.16
ZEĆIREVIĆ SENADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
91.36
ZEĆIREVIĆ SENADA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
259.68
ZEĆIREVIĆ SENADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
83.20
ZEĆIREVIĆ SENADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Lipovac Suad
Tuzla
Odluka
E/6.1.
456
86.85
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Topčagić Hava
Gračanica
A/1-1
F/1-1
275.04
Topčagić Hava
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
120.16
Topčagić Hava
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
273.28
Topčagić Hava
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
95.36
ŠARČEVIĆ ADEM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Bešić Kabil
Teočak
A/2-8
F/1-1
Smajlović Adem
Tuzla
A/1-10
A/2-2-5
BOLIĆ ZULFIJA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
Bolić Zulfija
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
2,700.00
BOLIĆ ZULFIJA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
301.60
BOLIĆ ZULFIJA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
143.52
BOLIĆ ZULFIJA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
571.04
82.40
435.60
4,155.00
534.24
BOLIĆ ZULFIJA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
92.32
Musa Rade
Široki Brijeg
A/1-7
A/2-3-6
1,100.00
Musa Rade
Široki Brijeg
A/1-7
A/2-3-6
1,650.00
Musa Rade
Široki Brijeg
članak 38.
A/2-3-6
1,650.00
Smajić Zakir
Visoko
član 23
E/7
800.00
Ivanović Marijan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Ivanović Marijan
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
900.00
HOZDIĆ MURADIF
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
261.60
Ivančić Anto
Odžak
A/1-5
F/1-1
3,600.00
Ivančić Anto
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
1,925.00
Ivančić Anto
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
2,250.00
Smailbegović Asim
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
339.36
Smailbegović Asim
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
269.44
800.00
Hodžić Ramzija
Cazin
Odluka
E/6.1.
Planjac Besima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
599.84
Planjac Besima
Tešanj
A/1-1
F/1-1
379.68
Planjac Besima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
569.28
Planjac Besima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
424.32
Planjac Besima
Tešanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Hodžić Hajrija
Živinice
A/1-1
F/1-1
734.72
457
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hodžić Hajrija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Hodžić Hajrija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
929.44
830.88
Hodžić Hajrija
Živinice
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Hodžić Hajrija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
300.32
Hodžić Hajrija
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
829.12
Hodžić Hajrija
Živinice
član 29.
A/2-1-1
268.00
Čorić Suvada
Tešanj
A/1-1
F/1-1
624.80
Čorić Suvada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
489.92
Čorić Suvada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
537.92
Čorić Suvada
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
384.16
Mešić Mujaga
Čelić
A/1-1
F/1-1
660.32
Perenda Abdulhair
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
PERENDA ABDULHAIR
Novi Travnik
član 32
A/2-1-3
900.00
Mustedanagić Aziz
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
241.60
2,610.00
Matić Pero
Odžak
Odluka
E/6.1.
800.00
Porčić Senad
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
MAKALIĆ ŠEMSO
Kalesija
A/1-1
F/1-1
241.76
MAKALIĆ ŠEMSO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
450.72
MAKALIĆ ŠEMSO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
388.32
MAKALIĆ ŠEMSO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
422.56
Mehić Sakib
Teočak
A/2-8
F/1-1
554.30
Mehić Sakib
Teočak
B/1-5.
F/1-1
4,000.00
Fatić Vahid
Tešanj
član 23
E/7
Muratović Suad
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
800.00
Muratović Suad
Gračanica
član 32
A/2-1-3
3,150.00
ALEŠEVIĆ IBRO
Bužim
A/1-1
F/1-1
257.76
Alešević Ibro
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Musić Mirnes
Sanski Most
A/1-3
F/1-1
4,710.00
Musić Mirnes
Sanski Most
A/1-10
A/2-2-5
6,090.00
Musić Mirnes
Sanski Most
Članak 35.
A/2-2-4
4,137.00
Ćoralić Ajaz
Cazin
A/2-8
F/1-1
769.40
Hodžić Samir
Kladanj
Odluka
E/6.1.
500.00
Mukić Edin
Jajce
Odluka
E/6.1.
500.00
Delić Haris
Gračanica
A/1-1
F/1-1
272.96
Delić Haris
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
263.84
Delić Haris
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
308.00
458
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Delić Haris
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Zahirović Jasmina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
361.44
95.20
Zahirović Jasmina
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
Zahirović Jasmina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
84.96
Sadiković Zijad
Tešanj
A/1-10
A/2-2-5
3,375
JAŠIĆ SENADA (NURIJA)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
110.40
Katić Ilija
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Katić Ilija
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
735.00
Čuljak Dražen
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Grbo Hašim
Novi Grad
Odluka
E/6.1.
800.00
Salihović Idriz
Živinice
A/2-8
F/1-1
445.50
750.00
TOPALOVIĆ MARIO
Travnik
Članak 39.
A/2-3-7
Šušak Ivana
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Neimarlija Šefkija
Kakanj
Odluka
E/6.1.
500.00
800.00
Gosto Arif
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Jašarević Hamdo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
98.08
Jašarević Hamdo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
111.52
Hamzić Redžo
Odžak
A/1-1
F/1-1
240.80
Hamzić Redžo
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
500.16
Hamzić Redžo
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
385.12
Hamzić Redžo
Odžak
član 29.
A/2-1-1
80.32
Hamzić Redžo
Odžak
član 29.
A/2-1-1
Vuk Hasan
Stolac
Odluka
E/6.1.
800.00
Vuk Hasan
Stolac
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Tihak Ibrahim
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
1,290.00
Ibrahimović Ibrahim
Srebrenik
član 23
E/7
Ibrahimović Ibrahim
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
80.32
800.00
5,600.00
Verunica Muharem
Glamoč
A/1-1
F/1-1
645.76
Verunica Muharem
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
758.56
577.28
Verunica Muharem
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
Verunica Muharem
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
691.04
Verunica Muharem
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
221.76
Verunica Muharem
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
179.68
Huremović Kadro
Teočak
član 32
A/2-1-3
900.00
MUJČIĆ ELVIS
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
517.12
459
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUJČIĆ ELVIS
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
856.00
Bašić Fikret
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Piskić Mina
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
249.44
Halimanović Hanka
Ilidža
član 23
E/7
800.00
Veispahić Esed
Kakanj
A/1-10
A/2-2-5
405
Tubić Esed
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
800.00
Sopa Hiba
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
Kosić Ivo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
600.00
Kosić Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,200.00
Osmo Ibrić
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
Ibrić Osmo
Srebrenik
Član 14.
A/1-1-1.
412.00
1,000.00
Osmo Ibrić
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
674.72
Osmo Ibrić
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
588.80
Osmo Ibrić
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
294.72
Osmo Ibrić
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
732.96
Osmo Ibrić
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
112.96
Ibrić Osmo
Srebrenik
Odluka
E/6.1.
800.00
PEJAZIĆ ILIJA (METODIJE)
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
479.52
PEJAZIĆ ILIJA (METODIJE)
Jajce
član 29.
A/2-1-1
279.84
PEJAZIĆ ILIJA (METODIJE)
Jajce
član 29.
A/2-1-1
295.84
Sedić Teufik
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
500.00
Divković Zlatica
Kreševo
član 23
E/7
800.00
Smajlović Senad
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
252.48
Pranjić Luka
Usora
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Pranjić Luka
Usora
Članak 39.
A/2-3-7
600.00
Pranjić Luka
Usora
član 32
A/2-1-3
900.00
Langić Nakib
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
397.92
Langić Nakib
Travnik
A/1-1
F/1-1
353.52
Langić Nakib
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
258.40
Langić Nakib
Travnik
član 29.
A/2-1-1
104.32
Langić Nakib
Travnik
član 29.
A/2-1-1
105.52
800.00
Mikulić Ivo
Domaljevac-Šamac Odluka
E/6.1.
KOVAČEVIĆ RATKO
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
Pušeljić Anto
Odžak
A/1-7
F/1-1
Pušeljić Anto
Odžak
A/1-7
A/2-3-6
460
84.80
880.00
3,135.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Pušeljić Anto
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
900.00
Bebek Lenka
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
636.40
Imamović Mirsad
Tuzla
B/1-5.
F/1-1
Radoja Pavao
Glamoč
A/1-1
F/1-1
1,680.00
338.56
Radoja Pavao
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
445.28
Radoja Pavao
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
386.72
Radoja Pavao
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
319.04
Radoja Pavao
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
129.92
LONČAR SLAVKA
Posušje
A/1-1
F/1-1
494.08
Ganić Kasim
Travnik
A/1-1
F/1-1
244.32
Ganić Kasim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
104.32
Ganić Kasim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
105.36
Šojko Ljerka
Zenica
član 23
E/7
800.00
Krešić Dragan
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
SOKOLOVIĆ NURIF
Kalesija
A/1-1
F/1-1
240.64
SOKOLOVIĆ NURIF
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
287.52
SOKOLOVIĆ NURIF
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
256.16
Sokolović Nurif
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
109.44
SOKOLOVIĆ NURIF
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
321.60
ORAŠČANIN SABIT
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
355.68
ORAŠČANIN SABIT
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
464.96
ORAŠČANIN SABIT
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
178.88
ORAŠČANIN SABIT
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
632.48
ORAŠČANIN SABIT
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
84.00
Bajrić Ismet
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
1,635.00
PAŠIĆ SEJAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
2,237.92
PAŠIĆ SEJAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,810.40
PAŠIĆ SEJAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,475.36
PAŠIĆ SEJAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
821.12
PAŠIĆ SEJAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
2,842.88
PAŠIĆ SEJAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
730.72
Hadžić Razija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
Hadžić Razija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
265.28
Smajić Rasim
Donji Vakuf
A/1-10
A/2-2-5
1,080.00
Kurbegović Fikreta
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
248.16
461
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kurbegović Fikreta
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
271.68
Kurbegović Fikreta
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
252.64
Kurbegović Fikreta
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
241.76
Kurbegović Fikreta
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
92.80
Kurbegović Fikreta
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
Đurić Subha
Fojnica
član 23
E/7
80.32
800.00
Okić Abdulah
Živinice
A/1-1
F/1-1
589.60
Okić Abdulah
Živinice
član 32
A/2-1-3
900.00
Okić Abdulah
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
724.64
Okić Abdulah
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
696.16
Okić Abdulah
Živinice
član 29.
A/2-1-1
399.36
Okić Abdulah
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
544.32
Okić Abdulah
Živinice
član 29.
A/2-1-1
306.56
Redžić Husein
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
738.40
Redžić Husein
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
855.36
Redžić Husein
Živinice
A/1-1
F/1-1
537.60
Redžić Husein
Živinice
član 29.
A/2-1-1
153.60
Redžić Husein
Živinice
član 32
A/2-1-3
1,350.00
Redžić Husein
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
428.64
Redžić Husein
Živinice
član 29.
A/2-1-1
120.64
Ahmetović Derviša
Sapna
A/2-8
F/1-1
236.50
Damjanović Darko
Odžak
A/1-7
F/1-1
1,925.00
Damjanović Darko
Odžak
Članak 39.
A/2-3-7
525.00
Muratović Enver
Živinice
A/1-1
F/1-1
270.32
Muratović Enver
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
242.16
Muratović Enver
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
395.92
Muratović Enver
Živinice
član 29.
A/2-1-1
80.24
ĐUZELIĆ SEAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Kudić Husnija
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
800.00
ŠOMIĆ SEDIJA
Bužim
A/1-1
F/1-1
312.48
ŠOMIĆ SEDIJA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
271.52
ŠOMIĆ SEDIJA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
113.44
462
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ŠOMIĆ SEDIJA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
ŠOMIĆ SEDIJA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
NADAREVIĆ REFIKA
Cazin
A/1-1
F/1-1
329.60
84.16
568.96
NADAREVIĆ REFIKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
504.00
NADAREVIĆ REFIKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
401.76
NADAREVIĆ REFIKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
134.08
NADAREVIĆ REFIKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
440.16
NADAREVIĆ REFIKA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
95.04
Okanović Husejn
Gradačac
Član 14.
A/1-1-1.
2,550.00
Pružan Kasim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
376.96
Pružan Kasim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
279.04
Husić Muhibija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
252.80
Husić Muhibija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
248.32
Karlić Božo
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
4,755.00
Deevišić Nisveta
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
244.08
Deevišić Nisveta
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
254.56
Dervišić Nisveta
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
103.68
KALJIKOVIĆ MIDHADA
Cazin
A/1-1
F/1-1
289.92
KALJIKOVIĆ MIDHADA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
601.44
KALJIKOVIĆ MIDHADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
189.76
KALJIKOVIĆ MIDHADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
112.96
HASIĆ ALMEDIN (VELID)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
261.28
HASIĆ ALMEDIN (VELID)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
365.76
Edin Kubat
Visoko
član 23
E/7
800.00
Garić Edina
Tešanj
A/1-1
F/1-1
365.60
Garić Edina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
688.64
Garić Edina
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
461.28
Halilović Zirafeta
Novi Grad
A/1-10
A/2-2-5
765.00
Islanović Vahidin
Teočak
član 23
E/7
800.00
Islamović Vahidin
Teočak
Odluka
E/6.1.
500.00
Mujić Amira
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
445.12
Mujić Amira
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
402.24
Mujić Amira
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
81.60
Mujić Amira
Gračanica
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Mujić Amira
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
94.08
Ferizović Ramzudin
Živinice
A/1-1
F/1-1
33.60
463
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Ferizović Ramzudin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
243.36
Muslić Mirsad
Foča-Ustikolina
Odluka
E/6.1.
500.00
KONJEVIĆ MERSIHA
Ključ
A/1-1
F/1-1
244.16
KONJEVIĆ MERSIHA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
248.32
800.00
Borčilo Esmin
Jajce
Odluka
E/6.1.
Šakić Krešimir
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Demirović Anel
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
ĆEHIĆ EMINA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
134.88
ĆEHIĆ EMINA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
249.92
ĆEHIĆ EMINA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
144.16
Elmir Kriko
Zenica
član 23
E/7
800.00
Musić Sejdina
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
342.96
Musić Sejdina
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
327.60
Musić Sejdina
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Dervišagić Adem
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
355.76
1,700.00
Nuić Ferdo
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Lauc Veselka
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
1,265.92
ĆEHIĆ JUSUF
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
ĆEHIĆ JUSUF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
902.24
ĆEHIĆ JUSUF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,262.40
ĆEHIĆ JUSUF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
416.32
ĆEHIĆ JUSUF
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,023.68
ĆEHIĆ JUSUF
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
366.88
Kahriman Agan
Vogošća
A/1-10
A/2-2-5
405.00
Nadarević Ale
Cazin
A/1-5
F/1-1
NADAREVIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
NADAREVIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
280.00
NADAREVIĆ ALE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
115.04
253.60
2,100.00
369.28
NADAREVIĆ ALE
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
NADAREVIĆ ALE
Cazin
član 29.
A/2-1-1
83.20
Brkić Manda
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
750.00
Nikšić Milan
Bihać
član 23
E/7
800.00
Duranović Avdo
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Duranović Avdo
Konjic
Javni poziv
D/1-1
1,000.00
Imamović Salko
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
418.88
Imamović Salko
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
595.20
464
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Imamović Salko
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Imamović Salko
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
382.40
166.40
Imamović Salko
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
690.56
Imamović Salko
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Mujak Sulejman
Konjic
A/2-7
F/1-1
2,500.00
157.60
Mujak Sulejman
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
3,000.00
Maskaljević Iljo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
1,813.50
Husić Zikret
Teočak
član 32
A/2-1-3
Musa Mustafa
Gornji VakufUskoplje
Javni poziv
D/1-1
Marić Marija
Vitez
član 23
E/7
800.00
Konjalić Suvad
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
900.00
1,000.00
Mehanović Fendija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
272.16
Mehanović Fendija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
304.96
Mehanović Fendija
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
97.92
Mehanović Fendija
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
80.16
VELIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
83.20
VELIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
BOSNIĆ HASNIJA
Bihać
A/1-1
F/1-1
BOSNIĆ HASNIJA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
ĐEVAT FADŽAN
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
44.16
342.56
92.32
373.60
ĐEVAT FADŽAN
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
458.72
ĐEVAT FADŽAN
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
363.20
ĐEVAT FADŽAN
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
301.12
Pavličević Toma
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
1,845.00
SAMARDŽIĆ BEJZO
Cazin
član 29.
A/2-1-1
114.08
DINDIĆ ŠEFIK
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
345.12
Madžarević Milko
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Čaluk Senad
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
251.60
PAJIĆ REZAK (Omer)
Ključ
A/1-1
F/1-1
293.76
Pajić Rezak
Ključ
A/1-9
A/2-1-3
900.00
PAJIĆ REZAK (Omer)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
801.60
PAJIĆ REZAK (Omer)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
412.32
PAJIĆ REZAK (Omer)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
296.80
Pajić Rezak
Ključ
Član 16.
A/1-1-1a
250.00
PAJIĆ REZAK (Omer)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
978.56
465
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
PAJIĆ REZAK (Omer)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
262.56
Spahić Đulejman
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
272.96
Spahić Đulejman
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
260.16
Kaurin Nikola
Glamoč
A/1-10
A/2-2-5
2,505.00
Snagić Mevlida
Gračanica
A/2-8
F/1-1
185.80
Mehanović Mirsad
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Muratović Mehdin
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
260.00
Muratović Mehdin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
110.08
Muratović Mehdin
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Muratović Mehdin
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
106.24
Murgić Izet
Lukavac
Odluka
E/6.1.
800.00
Mujkić Ekrem
Vitez
Članak 28.
A/2-1-1
450.56
Mujkić Ekrem
Vitez
A/1-1
F/1-1
536.48
FUŠKO FAHIRA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
267.20
244.32
FUŠKO FAHIRA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
HUSKIĆ FADIL (Ifet)
Ključ
A/1-1
F/1-1
805.44
HUSKIĆ FADIL (Ifet)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
840.80
HUSKIĆ FADIL (Ifet)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
994.72
HUSKIĆ FADIL (Ifet)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
199.68
HUSKIĆ FADIL (Ifet)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
711.84
HUSKIĆ FADIL (Ifet)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
172.48
Alić Bahrija (Ferid)
Tešanj
A/1-1
F/1-1
279.52
Dražena Brešić
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
483.36
Dražena Brešić
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
323.84
Dražena Brešić
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
267.20
243.52
DIZDAREVIĆ SEAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
DIZDAREVIĆ SEAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
80.00
DIZDAREVIĆ SEAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
257.44
Dizdarević Sead
Cazin
član 23
E/7
800.00
SKENDEROVIĆ HUSE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
436.32
SKENDEROVIĆ HUSE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
269.44
SKENDEROVIĆ HUSE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
325.76
Žunić Emina
Cazin
A/2-8
F/1-1
207.00
Ćurovac Benudin
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
GVERIĆ EKREM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
417.44
GVERIĆ EKREM
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
347.84
466
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Selimović Emir
Kalesija
A/1-5
F/1-1
2,100.00
Pandžo Salko
Bugojno
A/2-9.
A/1-1-4.
1,000.00
NIHAT TIRO
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
NIHAT TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
348.64
1,034.40
NIHAT TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
610.88
NIHAT TIRO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
693.44
119.68
NIHAT TIRO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
NIHAT TIRO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Abaz Senada
Konjic
član 23
E/7
800.00
Smajić Osman
Čelić
B/1-5.
F/1-1
600.00
Hajrić Nermin
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
523.80
Mustafića Asim
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
KARADŽA SUVAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
332.00
81.60
KARADŽA SUVAD
Jajce
A/1-1
F/1-1
493.12
KARADŽA SUVAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
397.28
KARADŽA SUVAD
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
692.48
KARADŽA SUVAD
Jajce
član 29.
A/2-1-1
177.92
KARADŽA SUVAD
Jajce
član 29.
A/2-1-1
138.56
Ibrić Ešefa
Srebrenik
A/1-1
F/1-1
248.32
325.28
Ibrić Ešefa
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
Ibrić Ešefa
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
80.32
Ibrić Ešefa
Srebrenik
Članak 28.
A/2-1-1
306.56
Ibrić Ešefa
Srebrenik
član 29.
A/2-1-1
Ibrić Ešefa
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
80.00
470.50
Malić Nedžad
Cazin
A/2-8
F/1-1
403.45
Rudić Simo
Glamoč
A/2-7
F/1-1
1,300.00
Žarko Galić
Posušje
Odluka
E/6.1.
500.00
OSMANČEVIĆ HARIZ
Kalesija
A/1-1
F/1-1
2,379.68
Osmančević Hariz
Kalesija
član 32
A/2-1-3
3,150.00
OSMANČEVIĆ HARIZ
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
3,338.08
OSMANČEVIĆ HARIZ
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
2,793.28
Osmančević Hariz
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
720.00
OSMANČEVIĆ HARIZ
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
2,274.88
Osmančević Hariz
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
711.04
Dervić Elvir
Travnik
B/1-5.
F/1-1
800.00
467
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
BURZIĆ MEDIHA (RAMO)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
162.72
Hamzić Halid
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
1,080.00
Arnautović Nedžad
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Dizdarević Mirzet
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
239.56
Zelenika Anita
Konjic
član 23
E/7
800.00
Halaba Nihad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
451.04
271.92
Halaba Nihad
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Halaba Nihad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
317.52
Halaba Nihad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
260.96
Halaba Nihad
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
83.68
Halaba Nihad
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Bauk ( Radislava) Goran
Drvar
Odluka
E/6.1.
800.00
367.36
96.16
BAŠIĆ SANELA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
BAŠIĆ SANELA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
816.64
BAŠIĆ SANELA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
303.52
BAŠIĆ SANELA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
123.20
BAŠIĆ SANELA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
327.52
BAŠIĆ SANELA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Bodulica Tomislav
Tešanj
član 23
E/7
Kelić Tasim
Donji Vakuf
A/1-5
A/2-1-2
Kelić Tasim
Donji Vakuf
Član 16.
A/1-1-1a
Kelić Tasim
Donji Vakuf
član 32
A/2-1-3
81.60
800.00
4,500.00
200.00
4,500.00
Kazazović Emir
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Ibrahimović Senudin
Gračanica
A/2-8
F/1-1
133.30
Behram Nermana
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Hodžić Sadija
Kalesija
Odluka
E/6.1.
500.00
LISIĆ BAJRO
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
Čeliković Alija
Čelić
Odluka
E/6.1.
PALIĆ ABDULAH
Travnik
član 32
A/2-1-3
Abdijanović Kadir
Bihać
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Abdijanović Kadir
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
1,380.00
Behram Esad
Stolac
Odluka
E/6.1.
500.00
Hadžihasanović Hasib
Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Ćelebić Šefik
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
427.20
Mehić Redžo
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
Jahić Avdo
Živinice
A/1-1
F/1-1
334.96
468
3,855.00
800.00
900.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jahić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
373.60
Jahić Avdo
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
437.12
Nurikić Hamdija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
275.04
Nurikić Hamdija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
253.60
Nurikić Hamdija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
137.60
Nurikić Hamdija
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
316.96
Nurikić Hamdija
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
118.40
Andrić Milorad
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
900.00
Mušanović Fadil
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
53.76
Mušanović Fadil
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Džino Himzo
Konjic
A/2-8
F/1-1
Džino Himzo
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
4,649.00
Šiljević Džemila
Novi Grad
A/1-10
A/2-2-5
5,250.00
34.48
2,000.10
Nurkić Muharem
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
273.36
Nurkić Muharem
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
326.88
Dizdarević Halid
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
Dizdarević Halid
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
298.72
Dizdarević Halid
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
459.36
Husanović Fata
Hadžići
A/1-1
F/1-1
340.48
Husanović Fata
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
244.80
Husanović Fata
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Husanović Fata
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
80.48
Husanović Fata
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
258.72
Husanović Fata
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
114.24
Zukanović Izedin
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Kržalić Husein
Bužim
B/1-5.
F/1-1
Harbaš Rifat
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Omanović Dika
Goražde
Odluka
E/6.1.
800.00
2,000.00
Jure Bunoza
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Mušić Mirsada
Živinice
A/1-1
F/1-1
274.80
Mušić Mirsada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
132.88
Mušić Mirsada
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
248.56
Talić Nihad
Zenica
član 32
A/2-1-3
900.00
Semanić Zuhdija
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Suljić Zlatan
Gračanica
Odluka
E/6.1.
Milišić Ejub
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
469
800.00
2,280.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Trešnjo Abdurahman
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
IVIC STANA
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
101.44
IVIC STANA
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
97.92
Kasumović Ibrahim,a.
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
304.80
BAJRIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
517.12
BAJRIĆ FIKRET
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
494.72
BAJRIĆ FIKRET
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Salihović Osman
Sapna
A/2-8
F/1-1
Selimović Hikmet
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
Đogo Ševko
Goražde
Odluka
E/6.1.
81.92
453.75
1,770.00
800.00
Iljazović Zvonko
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
1,200.00
BRITVAREVIĆ IBRAHIM
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
243.36
BRITVAREVIĆ IBRAHIM
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
89.44
Dizdarević Muris
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
339.20
Dizdarević Muris
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
Bašić Nisvet
Gračanica
B/1-5.
F/1-1
1,360.00
317.28
1,106.08
AVDIĆ SADIK (MUSTAFA)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
AVDIĆ SADIK (MUSTAFA)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
386.56
AVDIĆ SADIK (MUSTAFA)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
785.44
AVDIĆ SADIK (MUSTAFA)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
284.32
AVDIĆ SADIK (MUSTAFA)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
698.40
AVDIĆ SADIK (MUSTAFA)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
176.80
Mušanović Ismeta
Živinice
A/1-1
F/1-1
369.84
Mušanović Ismeta
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
23.36
Mušanović Ismeta
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
247.28
Mušanović Ismeta
Živinice
član 29.
A/2-1-1
92.96
Marković Ivo
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,000.00
Memić Džemo
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
417.84
Memić Džemo
Sapna
A/1-1
F/1-1
242.24
Memić Džemo
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
365.12
Memić Džemo
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
313.12
Kamber hamdija
Gornji VakufUskoplje
Odluka
E/6.1.
800.00
POPARIĆ IBRAHIM
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
544.00
Kasumović Ibrahim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
240.16
TORIĆ ISMETA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
722.88
470
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
TORIĆ ISMETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
405.12
TORIĆ ISMETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
200.16
TORIĆ ISMETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
585.92
TORIĆ ISMETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
138.08
Bešir Ševketa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
257.52
Bešir Ševketa
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
257.44
Bešir Ševketa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
569.04
Bešir Ševketa
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
569.04
123.04
Bešir Ševketa
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Bešir Ševketa
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
DURANOVIĆ SEMIRA
Bužim
A/1-1
F/1-1
97.92
338.88
DURANOVIĆ SEMIRA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
349.28
DURANOVIĆ SEMIRA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
375.04
DURANOVIĆ SEMIRA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
189.12
DURANOVIĆ SEMIRA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
276.16
231.52
DURANOVIĆ SEMIRA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
Mačkić Sabira
Livno
član 29.
A/2-1-1
83.52
Brkić Senad
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
292.32
Brkić Senad
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
346.08
Brkić Senad
Banovići
A/1-1
F/1-1
251.36
Brkić Senad
Banovići
član 29.
A/2-1-1
162.88
Brkić Senad
Banovići
Članak 28.
A/2-1-1
261.28
Mešković Mustafa
Čelić
B/1-5.
F/1-1
3,400.00
Mešković Mustafa
Čelić
B/1-5.
F/1-1
2,940.00
ŠEHIĆ ZEMINA
Travnik
A/1-1
F/1-1
Kovačević Asim
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
Bekavac Andrija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
CERIĆ FEHIM
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
528.08
260.16
5,700.00
CERIĆ FEHIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
550.56
CERIĆ FEHIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
409.28
CERIĆ FEHIM
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
909.28
CERIĆ FEHIM
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
366.24
Fejzić Hidajet
Žepče
Članak 34.
A/2-2-4
4,914.00
Fejzić Hidajet
Žepče
Članak 34.
A/2-2-4
5,013.00
Fejzić Hidajet
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
3,975
471
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Zec Mevludin
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
Porčić Suvad
Cazin
A/2-8
F/1-1
467.90
161.60
PORČIĆ SUVAD
Cazin
A/1-1
F/1-1
PORČIĆ SUVAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
60.80
PORČIĆ SUVAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
128.16
PORČIĆ SUVAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
GRAHOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
94.72
478.08
GRAHOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
808.16
GRAHOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
475.68
GRAHOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
124.96
GRAHOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
432.48
GRAHOVIĆ REFIKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
113.12
Teklić Petar
Livno
A/1-1
F/1-1
442.24
Teklić Petar
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
316.96
Teklić Petar
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
308.00
Teklić Petar
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
319.04
Teklić Petar
Livno
član 29.
A/2-1-1
101.28
Arlović Tunjo
Gradačac
A/2-4
F/1-1
13,368.80
Arlović Tunjo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5a.
21,559.40
Muharemović Samira
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
Muharemović Samira
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
266.80
244.08
Muharemović Samira
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
261.92
Đugum Merim
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
Đugum Merim
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
Đugum Merim
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
290.56
900.00
Đugum Merim
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
Đugum Merim
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
97.60
Miloloža Suzana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
254.72
Miloloža Suzana
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
545.92
Miloloža Suzana
Livno
član 29.
A/2-1-1
147.36
Miloloža Suzana
Livno
član 29.
A/2-1-1
118.72
Bokšić Vesna
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
Mehmedović Nijaz
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
205.28
Mehmedović Nijaz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
530.16
Mehmedović Nijaz
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
199.84
472
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Resić Amir
Živinice
A/1-1
F/1-1
462.96
Resić Amir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
430.00
Resić Amir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
447.52
Resić Amir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
138.88
325.60
Resić Amir
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Resić Amir
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Abdić Emir
Cazin
B/1-5.
F/1-1
Čajtinović Hariz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Čajtinović Hariz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
4,095.04
Čajtinović Hariz
Kalesija
A/1-1
F/1-1
2,787.68
Čajtinović Hariz
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
1,214.24
Čajtinović Hariz
Kalesija
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Čajtinović Hariz
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
3,182.24
Čajtinović Hariz
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
1,128.00
Hrustanović Kasim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
291.84
Hrustanović Kasim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
119.84
97.28
800.00
4,167.84
Hrustanović Kasim
Travnik
član 29.
A/2-1-1
106.88
ATAJIĆ SEDMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
292.80
ATAJIĆ SEDMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
254.56
Delić Mihajlo
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
Elezović Vahidin
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
Spahić Mirzeta
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Purić Elvedin
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
Kurbegović Emina
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
415.84
VIKIĆ ZIJAD (JUSO)
Bihać
A/1-1
F/1-1
269.12
352.80
1,680.00
VIKIĆ ZIJAD (JUSO)
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
VIKIĆ ZIJAD (JUSO)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
166.40
Vikić Zijad
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
350.00
VIKIĆ ZIJAD (JUSO)
Bihać
član 29.
A/2-1-1
131.20
Oršolić Marko
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
Matošević Tomislav
Usora
član 23
E/7
800.00
LATOVIĆ TAHIRA
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
294.88
1,800.00
LATOVIĆ TAHIRA
Travnik
član 32
A/2-1-3
Bulut Dženita
Kiseljak
Članak 28.
A/2-1-1
736.96
Bulut Dženita
Kiseljak
A/1-1
F/1-1
655.36
473
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Merima Dedić
Maglaj
član 23
E/7
800.00
Crnogorac Tomi
Grude
član 23
E/7
800.00
ADILOVIĆ RASIM
Travnik
A/1-5
A/2-1-2
Lendžer Fikrija
Visoko
A/1-10
A/2-2-5
1,500.00
1,575
BURZIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
315.20
Lujić Jozo
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
700.00
Lujić Jozo
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
600.00
343.04
Sivac Bahrudin
Zenica
A/1-1
F/1-1
Sivac Bahrudin
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
417.92
Sivac Bahrudin
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
339.36
Ijačić Danilo Danila
Čapljina
A/2-6
F/1-1
Šišljagagić Bogdan
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
Bernatović Ive Pavo
Orašje
A/2-5
F/1-1
Bernatović Pavo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
1,902.00
Rubanović Meho
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
4,800.00
LONIĆ STEVO
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
121.92
LONIĆ STEVO
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
438.56
2,113.20
550.00
823.50
LONIĆ STEVO
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
117.44
Hadžović Jakub
Ilidža
Odluka
E/6.1.
800.00
Selman Sakib
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
398.64
Selman Sakib
Travnik
A/1-1
F/1-1
392.32
Selman Sakib
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
457.36
Selman Sakib
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
375.12
Selman Sakib
Travnik
član 29.
A/2-1-1
110.88
Selman Sakib
Travnik
član 29.
A/2-1-1
106.24
Fuško Emina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
84.48
Fuško Emina
Travnik
član 29.
A/2-1-1
82.24
Fale Đume
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
ĆEHIĆ ŠUHRA (GARIB)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
745.92
763.20
ĆEHIĆ ŠUHRA (GARIB)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
ĆEHIĆ ŠUHRA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Muratović Safija
Ilidža
Odluka
E/6.1.
90.56
800.00
Kamenjaković Emin
Tuzla
član 23
E/7
800.00
Grgić Jozo
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
500.00
Aganović Džemail
Goražde
A/1-10
A/2-2-5
870.00
474
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hasić Ismet
Gračanica
A/1-1
F/1-1
516.16
Hasić Ismet
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
805.60
Hasić Ismet
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
739.20
Hasić Ismet
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
199.68
Hasić Ismet
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Hasić Ismet
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
758.88
Hasić Ismet
Gračanica
član 30
A/2-1-2
2,100.00
Hasić Ismet
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
246.72
Tucaković Mirsad
Konjic
član 23
E/7
800.00
JOLDIĆ NEĐIB
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
383.36
JOLDIĆ NEĐIB
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
388.64
276.16
KARAJIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
KARAJIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
575.20
KARAJIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
374.40
KARAJIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
109.44
KARAJIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
467.20
KARAJIĆ ZUMRETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
93.60
SAMARDŽIĆ MIRSADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
123.84
SAMARDŽIĆ MIRSADA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
346.08
SAMARDŽIĆ MIRSADA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
137.76
Barišić Dragutin
Glamoč
A/1-1
F/1-1
Barišić Dragutin
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
805.92
Barišić Dragutin
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
893.44
Barišić Dragutin
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
2,014.40
1,992.00
Barišić Dragutin
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
537.92
Barišić Dragutin
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
445.28
MAJETIĆ RAZIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
166.40
MAJETIĆ RAZIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
171.04
MAJETIĆ RAZIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
Darinko Bilać
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
500.00
Hujić Esma
Hadžići
A/1-1
F/1-1
219.04
Hujić Esma
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
120.96
Hujić Esma
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
112.48
Hurić Ibrahim
Tuzla
A/1-1
F/1-1
374.16
STANA KUTLEŠA
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
319.68
STANA KUTLEŠA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
251.04
475
8.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
STANA KUTLEŠA
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
Vukšić Mladen
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
2,908.50
316.80
Vukšić Mladen
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
3,296.30
Kadrić Nermin
Visoko
A/1-1
F/1-1
Kadrić Nermin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
242.72
Kadrić Nermin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
251.52
252.64
Kadrić Nermin
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
260.00
Fazlić Sulejman
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
389.20
615.84
Fazlić Sulejman
Travnik
A/1-1
F/1-1
Fazlić Sulejman
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
391.20
Fazlić Sulejman
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
POKRAJČIĆ IVANKA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Kraljević Marko
Srebrenik
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Koštić Bećir
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Halilović Zejnir
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Dević Mirjana
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
Karić Selima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
414.24
Karić Selima
Travnik
A/1-1
F/1-1
546.72
Karić Selima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
317.44
Karić Selima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
500.48
Karić Selima
Travnik
član 29.
A/2-1-1
124.16
Karić Selima
Travnik
član 29.
A/2-1-1
122.88
Kulić Jelica
Tešanj
član 23
E/7
LJUBIJANKIĆ SAFET
Bihać
A/1-1
F/1-1
800.00
1,348.00
Ljubijankić Safet
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
LJUBIJANKIĆ SAFET
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,545.92
200.00
LJUBIJANKIĆ SAFET
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,399.04
LJUBIJANKIĆ SAFET
Bihać
član 29.
A/2-1-1
462.08
LJUBIJANKIĆ SAFET
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
1,242.88
447.04
LJUBIJANKIĆ SAFET
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Čajlaković Zuhdija
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Rozić Darko
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
KAUKOVIĆ SAFET
Bužim
A/1-1
F/1-1
2,799.52
Kauković Safet
Bužim
Član 16.
A/1-1-1a
Kauković Safet
Bužim
član 32
A/2-1-3
1,800.00
KAUKOVIĆ SAFET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
2,939.36
476
1,185
350.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KAUKOVIĆ SAFET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
KAUKOVIĆ SAFET
Bužim
član 29.
A/2-1-1
3,065.12
896.48
KAUKOVIĆ SAFET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
2,467.04
KAUKOVIĆ SAFET
Bužim
član 29.
A/2-1-1
931.04
Lukač Zvonko
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
715.00
Lukač Zvonko
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
2,200.00
Lukač Zvonko
Domaljevac-Šamac Član 17.
A/1-1-2.
3,300.00
Muratović Elvedin
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Grubešić Željko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
756.96
Grubešić Željko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
729.60
Grubešić Željko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
198.88
Grubešić Željko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
123.84
REDŽIĆ ELVIRA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
86.88
REDŽIĆ ELVIRA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
Bičo Dženana
Vogošća
član 23
E/7
55.52
800.00
ŠEHIĆ TAHIR
Travnik
A/1-5
A/2-1-2
Šehić Tahir
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
3,000.00
536.96
Šehić Tahir
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
274.24
Šehić Tahir
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
888.80
ŠEHIĆ TAHIR
Travnik
član 32
A/2-1-3
4,500.00
Šehić Tahir
Travnik
član 29.
A/2-1-1
151.04
Šehić Tahir
Travnik
član 29.
A/2-1-1
160.64
363.52
Mujkić Refka
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Mujkić Refka
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
267.84
Sejdić Omer
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,800.00
SELIMOVIĆ SAFET (HUSEIN)
Cazin
A/1-1
F/1-1
366.08
SELIMOVIĆ SAFET (HUSEIN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
246.24
SELIMOVIĆ SAFET (HUSEIN)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
81.60
SELIMOVIĆ SAFET (HUSEIN)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
250.40
212.40
Kendić Mirsad
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
LATIĆ SEID
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
90.24
Kuburaš Elvis
Sanski Most
A/1-10
A/2-2-5
4,290.00
Pranić Gordana
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
2,250.00
Gačić Muhamed
Travnik
član 23
E/7
477
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
NADAREVIĆ JASMIN
Cazin
A/1-1
F/1-1
469.44
NADAREVIĆ JASMIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
506.72
NADAREVIĆ JASMIN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
272.48
NADAREVIĆ JASMIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
144.96
NADAREVIĆ JASMIN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
112.16
Ohran Fuad
Gornji VakufUskoplje
A/1-10
A/2-2-5
1,875.00
PROŠIĆ ĆAMKA
Cazin
A/1-1
F/1-1
319.36
PROŠIĆ ĆAMKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
280.64
Pejić Ranko
Ilijaš
A/2-9.
A/1-1-4.
3,750.00
Tadić Ivo
Živinice
član 23
E/7
800.00
Špago Hadžira
Konjic
član 23
E/7
800.00
Alikadić Faruk
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
MUMINOVIĆ RAMO
Gradačac
A/1-1
F/1-1
472.64
MUMINOVIĆ RAMO
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
648.00
MUMINOVIĆ RAMO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
475.20
MUMINOVIĆ RAMO
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
114.72
MUMINOVIĆ RAMO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
610.88
AGANOVIĆ MIRSAD
Busovača
Odluka
E/6.1.
Halilović Remzo
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,725.00
Omerović Omer
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Kanjiža Mehriđana
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
252.48
256.24
Trumić Salih
Živinice
A/1-1
F/1-1
Trumić Salih
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
246.96
Trumić Salih
Živinice
član 29.
A/2-1-1
105.04
252.96
Trumić Salih
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Trumić Salih
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Mehić Halil (Salih)
Zenica
A/1-1
F/1-1
83.92
293.12
Mehić Halil (Salih)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
339.36
Mehić Halil (Salih)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
461.44
Mehić Halil (Salih)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
302.72
Zelkanović Safija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
309.60
ZAHIROVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
427.84
Zahirović Muharema
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
330.00
ZAHIROVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
556.48
ZAHIROVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
179.36
478
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
ZAHIROVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
660.00
ZAHIROVIĆ MUHAREMA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
170.88
270.88
Čomor Adem
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Čomor Adem
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
83.84
Čomor Adem
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
298.88
Čomor Adem
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Maličbegović Dževad
Žepče
Odluka
E/6.1.
80.00
800.00
Delić Marko
Orašje
Odluka
E/6.1.
500.00
DIZDAREVIĆ MUHAMED
Bužim
A/1-1
F/1-1
469.12
DIZDAREVIĆ MUHAMED
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
489.92
DIZDAREVIĆ MUHAMED
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
404.48
DIZDAREVIĆ MUHAMED
Bužim
član 29.
A/2-1-1
106.88
DIZDAREVIĆ MUHAMED
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
355.52
DIZDAREVIĆ MUHAMED
Bužim
član 29.
A/2-1-1
80.80
Duraković Hanka
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Duvnjak Mirko
Glamoč
A/1-1
F/1-1
305.28
Duvnjak Mirko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
290.40
Duvnjak Mirko
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
360.48
Duvnjak Mirko
Glamoč
član 32
A/2-1-3
900.00
Duvnjak Mirko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
161.76
Duvnjak Mirko
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
122.88
250.88
Fuško Munib Meho
Travnik
A/1-1
F/1-1
Fuško M. Meho
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
306.72
Fuško Munib Meho
Travnik
član 29.
A/2-1-1
105.92
Fuško Munib Meho
Travnik
član 29.
A/2-1-1
KLJAJIĆ MUNIB
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
Kljajić Munib
Velika Kladuša
A/1-5
A/2-1-2
KLJAJIĆ MUNIB
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Bogoje Angelina
Neum
A/1-7
F/1-1
9,955.00
1,200.00
80.96
472.16
1,500.00
143.20
Bogoje Angelina
Neum
Članak 39.
A/2-3-7
Bogoje Angelina
Neum
Odluka
E/6.1.
Ahmuljić Mejra
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
85.12
Ahmuljić Mejra
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
242.88
800.00
800.00
Halilović Senaid
Živinice
član 23
E/7
Ilišević Mika
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
545.00
MUSTAFIĆ RASIM
Bužim
A/1-1
F/1-1
275.84
479
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MUSTAFIĆ RASIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
408.16
MUSTAFIĆ RASIM
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
289.76
117.28
MUSTAFIĆ RASIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
MUSTAFIĆ RASIM
Bužim
član 29.
A/2-1-1
80.80
AHMIĆ MIRSADETA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
395.04
AHMIĆ MIRSADETA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
AHMIĆ MIRSADETA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
270.56
Okerić Jasna
Sarajevo
član 23
E/7
Matić Jure
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
800.00
2,210.80
Topić Stanko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
600.00
OMERAGIĆ REŠIDA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
455.36
504.16
OMERAGIĆ REŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
OMERAGIĆ REŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
430.40
OMERAGIĆ REŠIDA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
115.36
OMERAGIĆ REŠIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
434.72
Karamuja Selver
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Hodžić Elvedin
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Osmančević Mufid
Busovača
A/1-10
A/2-2-5
855.00
Pelto Nedim
Ilijaš
član 30
A/2-1-2
1,500.00
4,245.00
Bajrić Amela
Zenica
član 23
E/7
800.00
Hamidović Alijadin
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
254.88
Pandžić Edin
Cazin
A/2-8
F/1-1
540.80
Haznadarević Hajrudin
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
885.00
Jerković Ivan
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Šakanović Jasmin
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
234.70
244.16
ŠAKANOVIĆ JASMIN (IDRIZ)
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
ŠAKANOVIĆ JASMIN (IDRIZ)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
ŠAKANOVIĆ JASMIN (IDRIZ)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
80.00
Ređić Mulija
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
324.64
Dizdarević Halid
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
Andrić Milorad
Kalesija
Odluka
E/6.1.
87.20
91.84
800.00
Knezović Siniša
Grude
član 23
E/7
800.00
DURAKOVIĆ SALIH
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
109.12
973.28
Džananović Nerfid
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
Džananović Nerfid
Odžak
član 29.
A/2-1-1
174.56
MERSAD ŠLJIVO
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
565.60
480
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MERSAD ŠLJIVO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
167.52
MERSAD ŠLJIVO
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
128.64
Kartal Mahmut
Bosanski Petrovac
A/1-10
A/2-2-5
1,305.00
DURIĆ HALIL (MUSTAFA)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
374.72
DURIĆ HALIL (MUSTAFA)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
259.36
DURIĆ HALIL (MUSTAFA)
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
304.80
Čaušević Smajl
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
273.60
Čaušević Smajl
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
Čaušević Smajl
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
254.88
Čaušević Smajl
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
100.16
Čaušević Smajl
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
88.48
Knežević Mladinko
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
240.72
900.00
KNEŽEVIĆ MLADINKO
Kupres
član 32
A/2-1-3
Kneževic Mladenko
Kupres
član 29.
A/2-1-1
Lišnjić Suad
Zenica
A/1-1
F/1-1
99.28
259.20
Lišnjić Suad
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
391.68
Vrdoljak Martin
Livno
A/1-1
F/1-1
320.32
Vrdoljak Martin
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
609.44
Vrdoljak Martin
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
361.92
339.68
Vrdoljak Martin
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Vrdoljak Martin
Livno
član 29.
A/2-1-1
Padalo Salih
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
84.96
800.00
Islamović Ahmed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
305.44
Islamović Ahmed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
262.24
Islamović Ahmed
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
328.32
Lozo Mirjana
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Selimović Nuraga
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
93.52
Selimović Nuraga
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Selimović Nuraga
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
277.76
Tomić Radomir
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
1,290.00
Dupovac Šefkija
Hadžići
Odluka
E/6.1.
800.00
Šarifović Hasan
Čelić
član 29.
A/2-1-1
264.16
481
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Šerifović Hasan
Čelić
A/1-1
F/1-1
Šerifović Hasan
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
639.68
1,632.16
Šerifović Hasan
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
947.36
Šerifović Hasan
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
1,113.76
Šarifović Hasan
Čelić
član 29.
A/2-1-1
212.80
Čaušević Šemso
Kladanj
Odluka
E/6.1.
500.00
HODŽIĆ AJŠA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
469.92
HODŽIĆ AJŠA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
357.92
HODŽIĆ AJŠA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
101.60
HODŽIĆ AJŠA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
284.32
302.88
CINAC FATMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
CINAC FATMA
Bužim
član 29.
A/2-1-1
116.00
CINAC FATMA
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
246.40
Grabus Nihad
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
289.36
Sažić Nura
Travnik
član 29.
A/2-1-1
94.72
Sažić Nura
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Mizić Refik
Cazin
Odluka
E/6.1.
81.12
800.00
HUSIĆ DžEVAD
Travnik
A/1-1
F/1-1
329.92
HUSIĆ DžEVAD
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
289.92
HUSIĆ DžEVAD
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
306.88
KUBURIĆ BADEMA (Safet)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
509.76
KUBURIĆ BADEMA (Safet)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
426.24
KUBURIĆ BADEMA (Safet)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
466.24
KUBURIĆ BADEMA (Safet)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
186.88
KUBURIĆ BADEMA (Safet)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
152.16
BOLIĆ SABINA
Bosanski Petrovac
A/1-1
F/1-1
275.20
BOLIĆ SABINA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
265.92
BOLIĆ SABINA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
372.16
BOLIĆ SABINA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
80.16
248.16
BOLIĆ SABINA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
Rodić Senad
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
241.44
RODIĆ SENAD
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
247.52
482
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
RODIĆ SENAD
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
275.20
RODIĆ SENAD
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
86.40
RODIĆ SENAD
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Hujdur Edhem
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Hujdur Edhem
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Hujdur Edhem
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Hamidović Mina
Gračanica
A/1-1
F/1-1
83.84
262.56
81.44
81.60
336.16
Hamidović Mina
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
305.92
Hamidović Mina
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
317.44
Hamidović Mina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
138.88
Hamidović Mina
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
282.56
Hamidović Mina
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
100.96
Spahić Rukija
Tešanj
A/1-1
F/1-1
258.56
SPAHIC RUKIJA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
312.64
SPAHIC RUKIJA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
362.08
SPAHIC RUKIJA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
346.56
Milanović jasminka
Gornji VakufUskoplje
A/2-7
F/1-1
SMAJIĆ IFETA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
241.60
Velagić Ismet
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
253.29
1,200.00
Čoralić Samir
Zenica
član 23
E/7
800.00
Šunje Miralem
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
500.00
Petrović Toma
Čelić
član 23
E/7
800.00
Beganović Ibrahim
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
316.80
Beganović Ibrahim
Travnik
A/1-1
F/1-1
349.68
PERENDA JAHIJA
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Novalić Zaim
Konjic
Odluka
E/6.1.
REKIĆ ELVEDINA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
242.24
Jusić Mersija
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
244.96
118.16
Jusić Mersija
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
Jusić Mersija
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
81.60
Duran Ismet
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
2,265.00
Konjević Hajraga
Živinice
A/2-8
F/1-1
336.50
HABIBOVIĆ FADIL
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
416.32
PALALIĆ HASIBA
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
420.00
Pranjić Jozo
Usora
član 23
E/7
800.00
483
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bejtić Samira
Tešanj
A/1-1
F/1-1
433.92
Bejtić Samira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
266.08
Bejtić Samira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
258.40
Bejtić Samira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
348.32
Đukić Marko
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
825.00
Bajić Darko
Grad Mostar
E/7
800.00
član 23
Sefer Kenan
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
321.28
Sefer Kenan
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
250.24
316.48
Sefer Kenan
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Sefer Kenan
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
355.68
Sefer Kenan
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
780.00
Sefer Kenan
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
90.24
Sefer Kenan
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
81.44
Aljović Adis
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
343.76
Aljović Adis
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
535.76
ĆEHAJIĆ ERMINA
Ključ
A/1-1
F/1-1
315.68
ĆEHAJIĆ ERMINA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
397.44
ĆEHAJIĆ ERMINA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
798.24
Oto Herceg
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Mesić Derviš
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Halilović Džemil
Visoko
Odluka
E/6.1.
Mujanović Hajra
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
86.08
Kolobarić Marinko
Široki Brijeg
A/1-7
A/2-3-6
10,450.00
Kolobarić Milenko
Široki Brijeg
članak 38.
A/2-3-6
6,600.00
Mehanović Safet
Čelić
Odluka
E/6.1.
Baotić Mato
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
GERZIĆ ĆAMKA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
GERZIĆ ĆAMKA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
276.48
GERZIĆ ĆAMKA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
267.84
GERZIĆ ĆAMKA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
90.24
GERZIĆ ĆAMKA
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
131.04
1,410.00
800.00
2,049.00
439.84
Makan Alija
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
Đurić Ljubo
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Avrić-Suljkanovi Spasa
Gradačac
A/2-5
F/1-1
1,213.50
Avrić - Suljkanović Spasa
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
1,773.00
484
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Boras Antun
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Glavaš Izet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Kujundžić Behija
Ključ
član 32
A/2-1-3
900.00
SMAJIĆ HANKA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
375.84
SMAJIĆ HANKA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
448.16
SMAJIĆ HANKA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
358.40
SMAJIĆ HANKA
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
454.24
MUSTAFIĆ NIJAZ
Bužim
A/1-1
F/1-1
272.96
Mustafić Nijaz
Bužim
član 32
A/2-1-3
900.00
NADAREVIĆ MUJAGA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
112.16
NADAREVIĆ MUJAGA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
81.92
Ramić Esad
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Šišljagić Vesna
Grad Mostar
član 23
E/7
Murtić Kemal
Teočak
A/1-5
F/1-1
3,300.00
DERVIŠEVIĆ BESIMA
Ključ
A/1-1
F/1-1
240.80
DERVIŠEVIĆ BESIMA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
244.00
DERVIŠEVIĆ BESIMA
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
245.28
DERVIŠEVIĆ BESIMA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
153.76
95.84
800.00
DERVIŠEVIĆ BESIMA
Ključ
član 29.
A/2-1-1
133.44
DRAGANOVIĆ ILHAD (Hasan)
Ključ
A/1-1
F/1-1
722.24
DRAGANOVIĆ ILHAD (Hasan)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
523.84
DRAGANOVIĆ ILHAD (Hasan)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
566.08
DRAGANOVIĆ ILHAD (Hasan)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
337.60
DRAGANOVIĆ ILHAD (Hasan)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
629.44
DRAGANOVIĆ ILHAD (Hasan)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
Mikić Marka Petar
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,089.00
258.40
1,870.00
Mikić Petar
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
Mikić Petar
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
750.00
Mikić Petar
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,050.00
Mikić Petar
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
5,040.00
BEĆIREVIĆ ZAIM
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
409.28
BEĆIREVIĆ ZAIM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
262.24
BEĆIREVIĆ ZAIM
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
476.64
Bećirević Zaim
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
800.00
Obradović Mujo
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
Vukadin Marko
Bugojno
Odluka
E/6.1.
485
2,175.00
500.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kauković Remzija
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
Kukuruzović Reuf
Gradačac
Odluka
E/6.1.
2,130.00
800.00
Ajdamovski Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
500.80
Ajdamovski Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
389.28
Šujić Sajma
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
409.12
Vukšić Zlatan
Ljubuški
B/1-5.
F/1-1
Mrakić Fazlo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
342.64
Mrakić Fazlo
Travnik
A/1-1
F/1-1
331.44
353.36
2,400.00
Mrakić Fazlo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Mrakić Fazlo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
174.16
Mrakić Fazlo
Travnik
član 29.
A/2-1-1
128.72
Poplata Ermin
Konjic
član 23
E/7
800.00
Sesar Jadranka
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Marković Marijan
Orašje
A/1-7
F/1-1
3,850.00
Marković Marijan
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
3,850.00
Marković Marijan
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
840.00
Sejdinović Umihana
Gračanica
A/1-1
F/1-1
475.20
Sejdinović Umihana
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
361.28
Sejdinović Umihana
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Sejdinović Umihana
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
418.88
Sejdinović Umihana
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
101.60
Kraljević Merica
Kreševo
član 23
E/7
Šljivić Nedim
Živinice
B/1-5.
F/1-1
800.00
2,040.00
Pružan Izet
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Zečević Enisa
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Džafić Zijad
Kalesija
Član 14.
A/1-1-1.
Džafić Zijad
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Džafić Zijad
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
603.76
Džafić Zijad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
322.00
1,650.00
295.76
Džafić Zijad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
164.24
Džafić Zijad
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
460.32
Džafić Zijad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Džafić Zijad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
128.24
SMLATIĆ SADIKA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
317.92
SMLATIĆ SADIKA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
491.36
SMLATIĆ SADIKA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
280.00
486
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MEHIĆ FAJLA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
274.08
MEHIĆ FAJLA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
105.44
160.64
MEHIĆ FAJLA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
ĆEHAJA RAMIZA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
96.32
ĆEHAJA REMZIJA
Bugojno
član 29.
A/2-1-1
87.20
SAMARDŽIĆ ĆAZIM
Cazin
A/1-1
F/1-1
600.64
SAMARDŽIĆ ĆAZIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
296.00
SAMARDŽIĆ ĆAZIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
460.32
SAMARDŽIĆ ĆAZIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
399.36
SAMARDŽIĆ ĆAZIM
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
708.00
SAMARDŽIĆ ĆAZIM
Cazin
član 29.
A/2-1-1
327.04
Bukvar Mevlida
Kalesija
A/1-10
A/2-2-5
855.00
Sadiković Nihada
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
138.80
Mrakić Nura
Travnik
A/1-1
F/1-1
262.40
Vlašić Jerko
Grude
A/1-7
F/1-1
2,860.00
Vlašić Jerko
Grude
A/1-7
A/2-3-6
2,200.00
1,560.00
Malanović Zejnudin
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Nikić Tomislav
Grude
Odluka
E/6.1.
Babić Mirzet
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,680.00
Smlatić Samir
Cazin
A/2-8
F/1-1
757.30
ĆATIĆ ŠEJLA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
973.76
ĆATIĆ ŠEJLA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
852.32
ĆATIĆ ŠEJLA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,079.36
ĆATIĆ ŠEJLA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
257.76
ĆATIĆ ŠEJLA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
696.32
ĆATIĆ ŠEJLA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Redžepović Edin
Cazin
A/2-8
F/1-1
238.72
1,170.85
Fejzagić Anes
Konjic
član 23
E/7
800.00
Stanić Stjepana
Novi Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Marinković Jovica
Bosansko Grahovo
član 23
E/7
Dokara Osman Meše
Stolac
A/2-6
F/1-1
800.00
3,393.00
Čelan Marko
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
M.Halilović Nesib
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Herceg Dinko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
794.60
SELIMOVIĆ ŠEFIK
Fojnica
član 32
A/2-1-3
900.00
487
780.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
KRUPIĆ ŠEFKO
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
292.32
KRUPIĆ ŠEFKO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
352.16
KRUPIĆ ŠEFKO
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
95.20
KRUPIĆ ŠEFKO
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
474.88
Arnautović Miralem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
240.80
Arnautović Miralem
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
251.68
800.00
Tripković Tomislav
Čapljina
Odluka
E/6.1.
Tade Vico
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Repak Zejna
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Memić Fikret
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Ćufurović Šefik
Velika Kladuša
A/1-5
F/1-1
2,700.00
Halač Ferida
Ilidža
A/1-10
A/2-2-5
2,955.00
Velagić Salih
Kalesija
Odluka
E/6.1.
Mujčinović Ređib
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
Hamza Zlatka
Zenica
Odluka
E/6.1.
800.00
1,560
800.00
Martinović Anka
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Kriste Ružica
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
FRANJIĆ DRAGAN
Vitez
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
Tošić Radenko
Lukavac
A/1-10
A/2-2-5
930.00
172.48
ORAŠČANIN HUSEIN (BEĆO)
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
Ramiz Begović
Tešanj
Odluka
E/6.1.
800.00
Mušanović Rasim
Živinice
A/1-1
F/1-1
258.32
442.48
Mušanović Rasim
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
Mušanović Rasim
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
1.36
Mušanović Rasim
Živinice
član 29.
A/2-1-1
91.04
Mušanović Rasim
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
244.56
Šeketa Namik
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
Harbaš Šaćir
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
Džafić Mersad
Gradačac
A/2-5
F/1-1
1,062.00
Džafić Mersad
Gradačac
Član 22.
A/1-1-5b.
4,279.50
Nikšić Sanja
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Palalić Hasiba
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
98.88
Hercegovac Husnija
Kalesija
Član 14.
A/1-1-1.
4,000.00
800.00
AHMIĆ EJUB
Vitez
član 32
A/2-1-3
900.00
Stabanćić Besim (Mahira)
Zenica
A/1-1
F/1-1
240.16
488
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Livaja Marija
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Mamić Dražena
Livno
A/1-1
F/1-1
378.56
Mamić Dražena
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
251.04
Mamić Dražena
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
328.32
Mamić Dražena
Livno
član 29.
A/2-1-1
132.16
Mamić Dražena
Livno
član 29.
A/2-1-1
121.60
Bulić Hasib
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
88.64
Bulić Hasib
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
102.08
Baljić Džemal
Čapljina
A/2-7
F/1-1
3,706.20
Baljić Džemal
Čapljina
A/2-7.
A/1-1-3.
3,413.50
Međugorac Rade
Ljubuški
B/1-5.
F/1-1
1,344.00
Čović Samir
Cazin
A/1-5
F/1-1
1,800.00
ČOVIĆ SAMIR
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Kadrić Mensur
Goražde
Odluka
E/6.1.
500.00
HERCEGOVAC SENADA
Kalesija
A/1-1
F/1-1
1,141.12
Hercegovac Senada
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,690.72
HERCEGOVAC SENADA
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
1,533.12
Hercegovac Senada
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
455.04
Hercegovac Senada
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,446.88
83.84
Hercegovac Senada
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
537.04
Sinanović Alen
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Rapa Zana
Ilijaš
član 23
E/7
800.00
Šahinović Azra
Visoko
član 23
E/7
800.00
325.82
Velić Hasib
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Brdar Mato
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
600.00
Brdar Mato
Odžak
Član 17.
A/1-1-2.
840.00
Pudar Mirko Vlade
Čapljina
A/2-6
F/1-1
Vatrić Suljo
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
270.88
Vatrić Suljo
Trnovo
član 32
A/2-1-3
900.00
Vatrić Suljo
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
Salkić Fuad
Čelić
B/1-5.
F/1-1
600.00
2,338.20
80.48
Čuljak Krešimir
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
1,407.90
Čuljak Krešimir
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
1,640.00
Kadić Smail
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
500.00
Balić Avdo
Čelić
član 32
A/2-1-3
900.00
Klaić Zvonimir
Orašje
član 23
E/7
800.00
489
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Arapčić Jusuf
Lukavac
član 32
A/2-1-3
900.00
SOFTIĆ IBRAHIM
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
330.40
SOFTIĆ IBRAHIM
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
240.32
SOFTIĆ IBRAHIM
Živinice
član 29.
A/2-1-1
220.32
SOFTIĆ IBRAHIM
ŽIVINICE
Članak 28.
A/2-1-1
406.40
SOFTIĆ IBRAHIM
ŽIVINICE
član 29.
A/2-1-1
114.56
261.60
Turić Mustafa
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Turić Mustafa
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
158.88
Turić Mustafa
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
329.12
Turić Mustafa
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
103.20
MEHIĆ HUZEIR
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
891.04
Mehić Uzeir
Sanski Most
Član 16.
A/1-1-1a
230.00
MEHIĆ HUZEIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
997.44
MEHIĆ HUZEIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
687.04
MEHIĆ HUZEIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
781.76
MEHIĆ HUZEIR
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
1,598.08
MEHIĆ HUZEIR
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
641.60
Barać Karmela
Livno
A/1-1
F/1-1
267.68
Barać Karmela
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
256.80
SLAVKA BRIGIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
340.32
255.36
SLAVKA BRIGIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
BRIGIĆ SLAVKA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
SLAVKA BRIGIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
176.64
SLAVKA BRIGIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
139.52
SADIKOVIĆ ŠERIF
Cazin
A/1-1
F/1-1
935.68
Sadiković Šerif
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
900.00
SADIKOVIĆ ŠERIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,097.12
SADIKOVIĆ ŠERIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
956.80
SADIKOVIĆ ŠERIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
368.48
SADIKOVIĆ ŠERIF
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,192.64
SADIKOVIĆ ŠERIF
Cazin
član 29.
A/2-1-1
424.16
Murić Ahmet
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
500.00
Sučić Mijo
Tešanj
Odluka
E/6.1.
Mušanović Šefika
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
PERVIZ ESED
Cazin
A/1-1
F/1-1
827.20
PERVIZ ESED
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
827.04
490
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
PERVIZ ESED
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
PERVIZ ESED
Cazin
član 29.
A/2-1-1
1,198.56
324.64
PERVIZ ESED
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
1,092.32
PERVIZ ESED
Cazin
član 29.
A/2-1-1
437.76
PERVIZ ESED
Cazin
član 29.
A/2-1-1
388.03
MUSTEDANAGIĆ AZIZ
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
575.04
MUSTEDANAGIĆ AZIZ
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
114.40
MUSTEDANAGIĆ AZIZ
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
MAHIĆ ZUMRA
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
272.08
92.96
240.16
MAHIĆ ZUMRA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
MAHIĆ ZUMRA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
171.36
Mahić Zumra
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
900.00
MAHIĆ ZUMRA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
444.16
MAHIĆ ZUMRA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
199.20
Romić Marko
Livno
A/1-1
F/1-1
1,223.20
Romić Marko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,352.96
Romić Marko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
485.12
Romić Marko
Livno
Član 20.
A/1-1-4.
11,280.00
Romić Marko
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
1,628.00
Romić Marko
Livno
član 29.
A/2-1-1
424.16
Romić Marko
Livno
član 29.
A/2-1-1
363.68
Romić Marko
Livno
Javni poziv
D/1-1
Cagara Samir
Goražde
član 23
E/7
800.00
Ćoralić Asim
Cazin
Odluka
E/6.1.
800.00
1,000.00
KECMAN DRAGANA
Drvar
član 32
A/2-1-3
900.00
BAJRIĆ UMIJA (Safet)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
438.08
BAJRIĆ UMIJA (Safet)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
430.24
DIZDAREVIĆ SEJAD /T/
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
242.24
Husejnović Šerif
Zenica
A/1-10
A/2-2-5
BAŠANOVIĆ MIHANA
Bihać
A/1-1
F/1-1
2,235
468.32
BAŠANOVIĆ MIHANA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
503.04
BAŠANOVIĆ MIHANA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
473.12
264.96
BAŠANOVIĆ MIHANA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
BAŠANOVIĆ MIHANA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
Aljić Sabahudin
Ilidža
A/1-5
F/1-1
Čizmić Sinan
Žepče
A/1-10
A/2-2-5
491
80.32
1,500.00
1,980
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Amir Bradarić
Maglaj
član 23
E/7
800.00
Ivanković Zdravko
Široki Brijeg
A/1-3
F/1-1
619.80
Ivanković Zdravko
Široki Brijeg
Članak 34.
A/2-2-4
2,888.10
Ivanković Zdravko
Široki Brijeg
A/1-10
A/2-2-5
1,725.00
Zdravko Ivanković
Široki Brijeg
Članak 35.
A/2-2-4
142.50
Tolušić Danijela
Posušje
A/1-10
A/2-2-5
1,155.00
Hasanović Fahir
Ilijaš
Članak 28.
A/2-1-1
247.20
Hasanović Fahir
Ilijaš
član 32
A/2-1-3
900.00
Hasanović Fahir
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
Hasanović Fahir
Ilijaš
D/3-1
E/6.1.
2,998.20
Hasanović Fahir
Ilijaš
Odluka
E/6.1.
800.00
RIZVIĆ ZERINA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
283.68
247.04
RIZVIĆ ZERINA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
RIZVIĆ ZERINA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Brajković Marinko
Čapljina
Odluka
E/6.1.
800.00
765.00
83.20
Dumančić Miroslav
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
Garaplija Ifet
Goražde
član 23
E/7
Mujak Almis
Konjic
Član 19.
A/1-1-3.
6,000.00
110.72
800.00
GANIJA MUSTAFA
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
GANIJA MUSTAFA
Kiseljak
član 29.
A/2-1-1
Rašidović Samra
Visoko
član 23
E/7
Frljić Dragana
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Kvesić Tihomir
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
87.68
800.00
MEKIĆ ENVER
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
Čeliković Faruk
Zenica
član 23
E/7
800.00
397.21
Čaušević Adnan
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Spahić Hasib
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
900.00
SOFTIĆ ENIZ
Fojnica
član 32
A/2-1-3
900.00
800.00
Ligata Adil
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
Vincetić Joso
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
950.00
Ivičević Ivan
Kreševo
član 23
E/7
800.00
Čorbo Murat
Sarajevo
član 23
E/7
Kopilaš Stipo
Jablanica
A/2-1.
A/1-1-1.
800.00
1,500.00
Herić Haso
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Herić Haso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
94.08
Herić Haso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
257.28
492
255.84
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Herić Haso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Avdić Mirsad
Žepče
Odluka
E/6.1.
82.40
800.00
Medić Suno
Vogošća
A/1-9
A/2-1-3
Džiho Mirsad
Glamoč
član 23
E/7
5,400.00
800.00
Zuko Ramiz
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
840.00
Bešić Suljo
Teočak
B/1-5.
F/1-1
Brčaninović Ahmet
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Avdić Enver
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Bačić Bahrija
Tuzla
Odluka
E/6.1.
Dominković Pejo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
2,500.00
82.72
262.00
800.00
1,482.00
Mirko Lučić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Mustafić Kerim
Kalesija
A/1-1
F/1-1
581.44
Mustafić Kerim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
346.72
Mustafić Kerim
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
426.72
Mustafić Kerim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
277.92
Mustafić Kerim
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
587.84
Mustafić Kerim
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
270.08
Đorđevski Mile
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
246.56
TOMISLAV VUČEMIL
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
Bojić Smajil
Čelić
B/1-5.
F/1-1
840.00
Tursunović Sahba
Živinice
A/2-8
F/1-1
284.90
800.00
Imširović Nihad
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
SULJANOVIĆ ŠEFIKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
51.04
Oršolić Tado
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
1,335.00
Oršolić Tado
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
11,580.00
Nedić Ive Janja
Orašje
A/2-5
F/1-1
3,142.50
Nedić Janja
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
1,767.00
3,600.00
Baštijanović Ivan
Usora
A/1-5
F/1-1
Križan Vera
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
277.92
Križan Vera
Livno
član 29.
A/2-1-1
91.68
Križan Vera
Livno
član 29.
A/2-1-1
90.88
Selman Eniz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
859.52
Selman Eniz
Travnik
A/1-1
F/1-1
Selman Eniz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,290.32
701.28
Selman Eniz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
1,186.48
Selman Eniz
Travnik
član 29.
A/2-1-1
267.04
493
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Selman Eniz
Travnik
član 29.
A/2-1-1
267.68
FERHATOVIĆ MENSUD
Busovača
Odluka
E/6.1.
800.00
Grabus Ahmet
Žepče
A/1-1
F/1-1
376.32
Grabus Ahmet
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
688.48
Grabus Ahmet
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
655.84
Grabus Ahmet
Žepče
Članak 28.
A/2-1-1
487.20
Muharemović Meho
Sapna
A/2-8
F/1-1
208.35
Šečić Idriz
Bugojno
član 32
A/2-1-3
900.00
Šečić Idriz
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
Šečić Idriz
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
2,790.00
2,070.00
Vucelja Darko
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
Kruško Izudin
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Kruško Izudin
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
781.28
Kruško Izudin
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
337.12
716.48
Hađić Saliha
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
350.72
Hađić Saliha
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
281.68
Hađić Saliha
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
575.52
Hađić Saliha
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
412.64
Čorbeg Zekija
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
260.88
Čorbeg Zekija
Novi Travnik
A/1-1
F/1-1
288.48
Fafulović Began
Kiseljak
član 23
E/7
800.00
Hrustanović Fikret
Travnik
Odluka
E/6.1.
500.00
Zečević Stipan
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
Dujmović Sanja
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
VELADŽIĆ JASMIN
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
250.72
Martić Ivan
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Kožul Lidija
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Drina Amir
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
242.56
1,965.00
800.00
Sarajlić Samir
Visoko
član 23
E/7
800.00
Omerović Beriz
Hadžići
A/1-1
F/1-1
316.80
KASUMOVIĆ ALMIN
Travnik
član 32
A/2-1-3
ŠEMIĆ ZAHIDA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
ŠEMIĆ ZAHIDA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
296.64
Marijana Šimić
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
519.20
2,700.00
299.36
Marijana Šimić
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
675.68
ŠIMIĆ MARIJANA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
494
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Marijana Šimić
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
221.12
NUHANOVIĆ ELVIRA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
517.60
NUHANOVIĆ ELVIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
360.16
NUHANOVIĆ ELVIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
332.64
NUHANOVIĆ ELVIRA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
581.44
Redžić Edin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
314.88
Redžić Edin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
376.80
Redžić Edin
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
339.36
Selava Alija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
277.44
Selava Alija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
257.12
Rezić Mate
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Majić Marjan
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
JAPIĆ FUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
816.16
JAPIĆ FUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
329.76
JAPIĆ FUAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
158.24
JAPIĆ FUAD
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
603.84
126.08
JAPIĆ FUAD
Cazin
član 29.
A/2-1-1
Čorbić Nermin
Gračanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Soldo Mile
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Vidović Ivo
Vitez
član 23
E/7
800.00
Periša Ljuba G.
Livno
A/1-1
F/1-1
263.04
Periša Ljuba G.
Livno
član 29.
A/2-1-1
96.32
Terzo Suljo
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
136.64
Terzo Suljo
Trnovo
Odluka
E/6.1.
800.00
Mujakić Seka-sabirač
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
264.16
MUJAKIĆ SEKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
490.24
MUJAKIĆ SEKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
263.68
MUJAKIĆ SEKA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
95.20
MUJAKIĆ SEKA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
341.92
537.28
Humić Husein
Doboj-Istok
A/1-1
F/1-1
Humić Husein
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
571.36
Humić Husein
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
631.52
Humić Husejn
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
144.64
Humić Husein
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
453.76
Humić Husejn
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
135.36
Čelina Vinko
Bugojno
Članak 39.
A/2-3-7
375.00
495
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Boban Vlado
Grude
Odluka
E/6.1.
Bešić Ahmet
Čelić
B/1-5.
F/1-1
800.00
795.00
Bešić Ahmet
Čelić
Odluka
E/6.1.
800.00
Drndić Hava
Gračanica
A/2-8
F/1-1
192.30
Kvesić Drinka
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Jukić Tufo
Hadžići
član 23
E/7
800.00
Nuhanović Hasib
Cazin
A/2-8
F/1-1
213.20
LIPOVIĆ HASNIJA
Cazin
A/1-1
F/1-1
498.72
LIPOVIĆ HASNIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
378.88
LIPOVIĆ HASNIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
332.48
LIPOVIĆ HASNIJA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
101.28
LIPOVIĆ HASNIJA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
263.84
ŠAHINOVIĆ ISMET
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
498.56
Jovanović Željko
Grad Mostar
član 23
E/7
Živković Pero
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
800.00
2,100.00
Hrnjić Enes
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Čaušević Sulejman
Živinice
A/2-8
F/1-1
300.30
Tiro Muhamed
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
Turanović Fikret
Jajce
Odluka
E/6.1.
RADOŠ RUŽA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
RUŽA RADOŠ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
Kurić Edin
Donji Vakuf
A/2-7
F/1-1
2,250.00
500.00
1,350.00
96.80
1,452.20
Kurić Edin
Donji Vakuf
Član 23
E/7
800.00
Muratović Senad
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Džinović Denisa
Gradačac
Odluka
E/6.1.
800.00
Nasupović Selver
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Potur Mujo
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Lujić Veronika
Vitez
Odluka
E/6.1.
800.00
Ćatić Emsad
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
Alić Miralem
Bugojno
član 23
E/7
800.00
Suljić Asmir
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
Cetin Nihad
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
750.00
Botić Džemila
Tešanj
član 23
E/7
800.00
Kusur Bekrija
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
MIRKO MAMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
387.20
MIRKO MAMIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
281.28
496
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Lihovac Šaha
Hadžići
A/1-1
F/1-1
Lihovac Šaha
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
97.12
1,005.00
Spahić Ago
Bosanski Petrovac
A/1-10
A/2-2-5
Đulić Husein
Bužim
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Šajin Miroslav
Čitluk
Odluka
E/6.1.
800.00
264.80
MUJANOVIĆ ALIJA
Gradačac
A/1-1
F/1-1
MUJANOVIĆ ALIJA
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
500.32
MUJANOVIĆ ALIJA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
426.88
MUJANOVIĆ ALIJA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
84.96
MUJANOVIĆ ALIJA
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
372.64
MUJANOVIĆ ALIJA
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
98.72
Matanović Josip
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
500.00
Beganović Sulejman
Kakanj
član 23
E/7
800.00
UNKIĆ AVDO
Gradačac
A/1-1
F/1-1
632.64
UNKIĆ AVDO
Gradačac
Članak 28.
A/2-1-1
311.84
UNKIĆ AVDO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
527.52
UNKIĆ AVDO
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
174.08
UNKIĆ AVDO
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
431.36
UNKIĆ AVDO
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
133.12
Mušinović Šaban
Konjic
Odluka
E/6.1.
500.00
Smajlović Ibrahim
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
2,176.00
Žiga Memnum
Visoko
Odluka
E/6.1.
Galonja Petar
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
Kobilica Ševal
Zenica
član 23
E/7
800.00
Arnautović Suljo
Ilidža
član 23
E/7
800.00
260.80
DEDIĆ ZIJAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
Dedić Zijad
Sanski Most
član 32
A/2-1-3
Okanović Minka
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Omazić Mersed
Čelić
član 29.
A/2-1-1
Omazić Mersed
Čelić
B/1-5.
F/1-1
800.00
1,350.00
900.00
1,219.00
136.64
2,250.00
Omazić Mersed
Čelić
A/1-1
F/1-1
242.88
Omazić Mersed
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
295.04
Omazić Mersed
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
334.24
Omazić Mersed
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
336.16
Omazić Mersed
Čelić
član 29.
A/2-1-1
131.84
497
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Skrobo Nisveta
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
281.92
Skrobo Nisveta
Travnik
A/1-1
F/1-1
508.08
Skrobo Nisveta
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
394.56
Skrobo Nisveta
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
615.52
Skrobo Nisveta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
183.44
Skrobo Nisveta
Travnik
član 29.
A/2-1-1
133.92
Mujakić Zahid
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
258.25
Smajić Zijat
Glamoč
A/1-1
F/1-1
1,938.88
Smajić Zijat
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,832.80
Smajić Zijat
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,713.28
Smajić Zijat
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
1,732.96
SMAJIĆ ZIJAT
Glamoč
član 32
A/2-1-3
4,500.00
Smajić Zijat
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
630.88
Smajić Zijat
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
532.80
ALČEHAJIĆ ASIM
Zenica
A/1-1
F/1-1
410.24
ALČEHAJIĆ ASIM
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
430.72
ALČEHAJIĆ ASIM
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
500.80
ALČEHAJIĆ ASIM
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
717.60
Mušić Ferid
Gornji VakufUskoplje
B/1-5.
F/1-1
800.00
ĆERANIĆ MUHAMED
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
278.88
ĆERANIĆ MUHAMED
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
157.28
ĆERANIĆ MUHAMED
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
245.76
ĆERANIĆ MUHAMED
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
148.64
HUSIĆ ZILHAD
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
263.36
HUSIĆ ZILHAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
118.56
HUSIĆ ZILHAD
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
350.88
HUSIĆ ZILHAD
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
132.80
Pejičić Zvonko
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
1,760.00
375.00
Pejičić Zvonko
Orašje
Članak 39.
A/2-3-7
Pejičić Zvonko
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
575.00
Smaka Šemsudin
Kakanj
član 23
E/7
800.00
Softić Enes
Odžak
A/1-1
F/1-1
263.52
Softić Enes
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
246.08
Softić Enes
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
254.88
Softić Enes
Odžak
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
498
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Bašić Safet
Živinice
A/2-8
F/1-1
408.30
Mujić Azra
Gornji VakufUskoplje
A/2-8
F/1-1
547.80
Mujić Azra
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Mujić Azra
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
Mujić Azra
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
240.64
Garaplija Almedin
Vogošća
A/1-10
A/2-2-5
2,610.00
Kovačević Sejad
Glamoč
A/1-1
F/1-1
428.16
Kovačević Sejad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
777.76
Kovačević Sejad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
492.48
Kovačević Sejad
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
625.44
Kovačević Sejad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
198.88
Kovačević Sejad
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
109.28
Draškić Dušan
Tuzla
A/1-10
A/2-2-5
3,030.00
780.00
Draškić Dušan
Tuzla
A/1-10
A/2-2-5
Rajić -Mišković Mato
Vitez
A/1-10
A/2-2-5
840.00
PAJALIĆ ZIJAD
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
241.12
Lončar Mario
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Pilav Suad
Vogošća
Odluka
E/6.1.
800.00
Mešić Sedina
Čelić
B/1-5.
F/1-1
750.00
Mrkaljević Nermin
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
800.00
Biško Ante
Posušje
Odluka
E/6.1.
Mikara Adnan
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
241.36
Mikara Adnan
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
3,510.00
Novaković Mato
Srebrenik
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Kriko Suad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
312.32
Kriko Suad
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
305.28
Kriko Suad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
270.40
Kriko Suad
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
250.56
Kriko Suad
Donji Vakuf
član 29.
A/2-1-1
87.92
900.00
Brkić Dragan
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
Zadić Mirela
Zenica
član 23
E/7
800.00
Ramić Arnela
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
800.00
499
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Zadro Iva
Ljubuški
A/2-6
F/1-1
419.40
SALIH BUKVIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
392.00
SALIH BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
423.52
SALIH BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
486.24
SALIH BUKVIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
290.40
SALIH BUKVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
108.96
SALIH BUKVIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
97.60
Samardžić Marko
Odžak
Član 14.
A/1-1-1.
2,500.00
Meškić Rifat
Maglaj
Odluka
E/6.1.
Fazlić Mehmed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
500.00
246.88
Fazlić Mehmed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
385.28
Fazlić Mehmed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
95.04
Fazlić Mehmed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Dominković Marka Ambro
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,645.50
Dominković Ambro
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
2,952.00
MRKONJA GALIB
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
392.16
MRKONJA GALIB
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
488.64
90.08
MRKONJA GALIB
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
348.16
MRKONJA GALIB
Jajce
član 29.
A/2-1-1
173.60
MRKONJA GALIB
Jajce
član 29.
A/2-1-1
168.32
Kolak Ane
Zenica
član 23
E/7
800.00
Čataković Ale
Bosanska Krupa
Odluka
E/6.1.
Fazlić Rukib
Doboj-Istok
Član 14.
A/1-1-1.
800.00
3,400.00
FAZLIĆ RUKIB
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
348.80
FAZLIĆ RUKIB
Doboj-Istok
Članak 28.
A/2-1-1
346.24
Fazlić Rukib
Doboj-Istok
član 30
A/2-1-2
3,600.00
FAZLIĆ RUKIB
Doboj-Istok
član 29.
A/2-1-1
83.04
Lukić Anto
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
259.84
Alić Safet
Vogošća
član 32
A/2-1-3
Mutavčić Andrija
Gradačac
A/2-5
F/1-1
2,586.00
900.00
ŠERBEČIĆ ZINETA
Gračanica
A/1-1
F/1-1
288.96
ŠERBEČIĆ ZINETA
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
439.84
ŠERBEČIĆ ZINETA
GRAČANICA
Članak 28.
A/2-1-1
262.56
ŠERBEČIĆ ZINETA
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
80.80
ŠERBEČIĆ ZINETA
GRAČANICA
Članak 28.
A/2-1-1
261.60
Ljolje Mila
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
500
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
HAJDAREVIĆ SAKIB
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
429.28
Hajdarević Sakib
Bosanska Krupa
Član 16.
A/1-1-1a
220.00
HAJDAREVIĆ SAKIB
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
376.96
HAJDAREVIĆ SAKIB
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
336.64
HAJDAREVIĆ SAKIB
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
163.52
Hajdarević Sakib
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
1,350.00
HAJDAREVIĆ SAKIB
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
209.60
VLADE MILOLOŽA
Livno
A/1-1
F/1-1
382.72
VLADE MILOLOŽA
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
416.16
Halilović Velija
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
MEŠTROVAC LUTVIJA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
287.52
MEŠTROVAC LUTVIJA
Jajce
A/1-1
F/1-1
274.88
MEŠTROVAC LUTVIJA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
346.56
MEŠTROVAC LUTVIJA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
394.40
104.96
MEŠTROVAC LUTVIJA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
MEŠTROVAC LUTVIJA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
103.04
Milak Vediha
Livno
A/1-1
F/1-1
304.80
Milak Vediha
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
517.92
Milak Vediha
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
243.84
MILAK VEDIHA
Livno
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Milak Vediha
Livno
član 29.
A/2-1-1
275.52
Milak Vediha
Livno
član 29.
A/2-1-1
188.16
Palikuća Mevlida
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
KUBURIĆ SAID (ĐEMIL)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
277.28
KUBURIĆ SAID (ĐEMIL)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
243.52
KUBURIĆ SAID (ĐEMIL)
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
105.12
Iljazović Smajo
Gračanica
član 30
A/2-1-2
3,000.00
Kadrić Senahid
Kladanj
član 32
A/2-1-3
900.00
IVANKA SUČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
598.72
IVANKA SUČIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
480.48
SUČIĆ IVANKA
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
IVANKA SUČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
161.44
IVANKA SUČIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
169.28
500.00
Lapo Muhamed
Konjic
Odluka
E/6.1.
Salihović Muriz
Sapna
A/2-8
F/1-1
200.50
Željko Crnjac
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
501
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kahvedžić Kadira
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
92.80
Kahvedžić Kadira
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
264.48
Kelč Ervin
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
EMINIĆ ASMIR
Bužim
A/1-1
F/1-1
529.28
EMINIĆ ASMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
578.08
EMINIĆ ASMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
593.60
EMINIĆ ASMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
267.68
EMINIĆ ASMIR
Bužim
Članak 28.
A/2-1-1
752.96
EMINIĆ ASMIR
Bužim
član 29.
A/2-1-1
217.28
Bašanović Senad
Bihać
Član 16.
A/1-1-1a
300.00
Bašanović Senad
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
Keškić Sejad
Bihać
član 23
E/7
Novkinić Husein
Bosanska Krupa
član 32
A/2-1-3
2,340.00
800.00
1,350.00
NOVKINIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
743.84
NOVKINIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
276.64
NOVKINIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
322.72
NOVKINIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
839.04
NOVKINIĆ HUSEIN
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
330.56
LUKIĆ SLAVICA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
967.20
LUKIĆ SLAVICA
Jajce
A/1-1
F/1-1
1,170.56
LUKIĆ SLAVICA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
1,131.68
LUKIĆ SLAVICA
Jajce
Članak 28.
A/2-1-1
1,292.16
LUKIĆ SLAVICA
Jajce
član 29.
A/2-1-1
453.76
Mijić Magdalena
Orašje
A/1-7
A/2-3-6
3,135.00
Meškić Selma
Grad Mostar
član 23
E/7
Dizdarević Husein
Bihać
A/1-10
A/2-2-5
800.00
Međugorac Antonija
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Lalić Dragan
Kreševo
Odluka
E/6.1.
800.00
Halilović Haris
Breza
član 23
E/7
Huseinagić Ragib
Kreševo
A/1-10
A/2-2-5
Salčin Salih
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
800.00
Pandžić Husein
Gradačac
B/1-5.
F/1-1
3,060.00
2,370.00
800.00
1,020.00
Jurić Stipe
Bihać
Odluka
E/6.1.
500.00
Raković Dedo
Bihać
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Oršolić Pavo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
Grbavac Danica
Ljubuški
član 23
E/7
502
2,071.50
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Lapo Sulejman
Konjic
Odluka
E/6.1.
Mehmedagić Alija
Hadžići
A/1-1
F/1-1
500.00
398.48
Mehmedagić Alija
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
427.68
Mehmedagić Alija
Trnovo
A/1-10
A/2-2-5
1,335.00
Mehmedagić Alija
Trnovo
Članak 28.
A/2-1-1
637.36
Mehmedagić Alija
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
138.64
Mehmedagić Alija
Trnovo
član 29.
A/2-1-1
204.72
Oršolić Đure Ivo
Orašje
A/2-5
F/1-1
652.50
GROMILA MEHO
Jajce
član 29.
A/2-1-1
Kurspahić Juso
Novi Grad
B/1-5.
F/1-1
85.28
Dominković Ivo
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
1,680.00
Dominković Ivo
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
7,524.00
Čolak Mehmed
Donji Vakuf
A/1-1
F/1-1
Čolak Mehmed
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
251.20
Čolak Mehmed
Donji Vakuf
Članak 28.
A/2-1-1
241.20
800.00
256.56
Ante Grizelj
Grude
Odluka
E/6.1.
800.00
Čolo Zdravko
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
Šabić Omer
Ilijaš
član 29.
A/2-1-1
Tomašević Jozo
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
89.92
800.00
Radončić Ruždija
Zenica
član 23
E/7
Leko Mile
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
6,597.60
800.00
6,556.80
Leko Mile
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
Džajić Branko
Ljubuški
član 23
E/7
800.00
Fetahagić Jasna
Sarajevo
član 23
E/7
800.00
268.64
MILE ĆURIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
MUJAKIĆ HASIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
88.80
MUJAKIĆ HASIBE
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
100.16
499.04
Svrzo Fatima
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Svrzo Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
278.88
Svrzo Fatima
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
503.68
Galić Pero
Široki Brijeg
član 23
E/7
800.00
Mazalović Ilijas
Živinice
Odluka
E/6.1.
500.00
Mandalović Izeta
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
101.68
Mandalović Izeta
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
266.80
Pranjga Zahida
Travnik
Odluka
E/6.1.
800.00
Dautović Hanifa
Travnik
A/1-1
F/1-1
341.28
503
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Dautović Hanifa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
324.96
Dautović Hanifa
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
249.28
Dautović Hanifa
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
2,565.00
Dautović Hanifa
Travnik
član 29.
A/2-1-1
95.52
Dautović Hanifa
Travnik
član 29.
A/2-1-1
92.80
Beganović Vehbija
Cazin
A/1-10
A/2-2-5
1,275.00
DURIĆ SUTKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
398.40
DURIĆ SUTKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
339.20
369.92
DURIĆ SUTKA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
ALIČAJIĆ NEJILA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
92.16
ALIČAJIĆ NEJILA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
339.04
ALIČAJIĆ NEJILA
Cazin
član 29.
A/2-1-1
MUJKIĆ JUSO
Kalesija
A/1-1
F/1-1
83.20
860.64
MUJKIĆ JUSO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
942.08
MUJKIĆ JUSO
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
856.32
Mujkić Juso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
385.28
Mujkić Juso
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
Mujkić Juso
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
939.20
Mujkić Juso
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
226.24
Galijašević Arif
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
210.95
Okanović Fuad
Čelić
Članak 28.
A/2-1-1
244.48
Okanović Fuad
Čelić
član 29.
A/2-1-1
94.72
ROŠIĆ ZLATA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
309.28
Sofić Nermin
Srebrenik
A/2-8
F/1-1
654.10
Mrakanović Muhamed
Živinice
A/2-8
F/1-1
297.90
Hejub Šefik
Konjic
A/1-10
A/2-2-5
ĐONLIĆ SALIH
Gradačac
A/1-1
F/1-1
2,145.00
243.04
ĐONLIĆ SALIH
Gradačac
član 29.
A/2-1-1
165.28
ĐONLIĆ SALIH
GRADAČAC
član 29.
A/2-1-1
170.88
Ramić Muhamed
Cazin
A/2-8
F/1-1
466.25
Anić Stanko
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Kadić Senija
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
Jusufbašić Sead
Bugojno
B/1-5.
F/1-1
800.00
MAHMIĆ SAMIR
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
2,307.36
MAHMIĆ SAMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
2,150.56
MAHMIĆ SAMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,714.40
504
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
MAHMIĆ SAMIR
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
953.44
MAHMIĆ SAMIR
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
2,947.68
MAHMIĆ SAMIR
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
703.52
Mrakić Muhamed
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
243.44
Mrakić Muhamed
Travnik
A/1-1
F/1-1
301.76
Rizvanović Esad
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
311.52
SLAVKO ŠARIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
SLAVKO ŠARIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
246.24
ŠARIĆ SLAVKO
Tomislavgrad
član 32
A/2-1-3
900.00
Rajić Svjetlana
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
Nedić Milan
Lukavac
A/1-5
F/1-1
1,800.00
MUHERINA ILIJAZ
Ključ
A/1-1
F/1-1
774.88
MUHERINA ILIJAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
644.48
MUHERINA ILIJAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
676.32
MUHERINA ILIJAZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
174.72
MUHERINA ILIJAZ
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
492.48
MUHERINA ILIJAZ
Ključ
član 29.
A/2-1-1
115.68
Srdić Željko
Drvar
A/1-10
A/2-2-5
2,370.00
Petrović Đula
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
464.16
Petrović Đula
Gornji VakufUskoplje
A/1-1
F/1-1
309.76
Petrović Đula
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
502.24
Petrović Đula
Gornji VakufUskoplje
Članak 28.
A/2-1-1
418.72
Petrović Đula
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
177.92
Petrović Đula
Gornji VakufUskoplje
član 29.
A/2-1-1
132.32
Aldžić Midhet
Bužim
član 32
A/2-1-3
1,800.00
Nukić Edin
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Nukić Edin
Gračanica
član 32
A/2-1-3
Nižić Mate
Ljubuški
A/2-7
F/1-1
2,980.30
Mate Nižić
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
3,625.40
Fatmić Alma
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
80.16
Fatmić Alma
GraČanica
Članak 28.
A/2-1-1
247.36
Fatmić Alma
Gračanica
član 29.
A/2-1-1
80.32
505
900.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kurtović Bojan
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
Okić Hajro
Gračanica
član 32
A/2-1-3
1,350.00
800.00
Grgić Dragica
Tomislavgrad
A/1-10
A/2-2-5
3,660.00
Kajić Vladanka
Zenica
član 23
E/7
Gašparević Marko
Domaljevac-Šamac A/1-5
F/1-1
1,800.00
Gašparević Marko
Domaljevac-Šamac Član 14.
A/1-1-1.
1,100.00
Hidić Muhamed
Doboj-Jug
član 32
A/2-1-3
900.00
Ćenanović Jusuf
Ilidža
član 30
A/2-1-2
1,500.00
800.00
Kapetanović Stijepo
Breza
član 23
E/7
800.00
Neretljak Ivan
Orašje
Član 14.
A/1-1-1.
835.00
ĆATIĆ ASIJA (ZAIM)
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
927.04
ĆATIĆ ASIJA (ZAIM)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
382.72
ĆATIĆ ASIJA (ZAIM)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
574.24
ĆATIĆ ASIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
125.12
326.24
ĆATIĆ ASIJA (ZAIM)
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
ĆATIĆ ASIJA
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
Perković Nikola
Livno
A/1-1
F/1-1
97.76
254.24
Perković Nikola
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
335.84
Perković Nikola
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
439.52
Perković Nikola
Livno
član 29.
A/2-1-1
131.20
Perković Nikola
Livno
član 29.
A/2-1-1
115.52
Prajo Juro
Fojnica
Odluka
E/6.1.
800.00
Tokić Aziz
Gračanica
A/2-8
F/1-1
199.80
Begović Sejad
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
Begović Sejad
Travnik
Odluka
E/6.1.
Čoko Drago
Stolac
A/2-7.
A/1-1-3.
Bećirović Mubera
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
ODOBAŠIĆ HASAN
Cazin
A/1-1
F/1-1
131.52
147.68
2,235.00
800.00
1,860.00
ODOBAŠIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
ODOBAŠIĆ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
92.80
ODOBAŠIĆ HASAN
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
241.92
ODOBAŠIĆ HASAN
Cazin
član 29.
A/2-1-1
JOVANOVIĆ ZORAN
Čelić
A/1-1
F/1-1
Jovanović Zoran
Čelić
A/1-10
A/2-2-5
Vukoja Radmila
Široki Brijeg
član 23
E/7
506
80.80
259.52
1,410.00
800.00
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Surtov Marina
Zenica
član 23
E/7
Gerin Orhan
Stolac
A/1-10
A/2-2-5
800.00
1,050.00
Ređić Hasan (Hakija)
Zenica
A/1-1
F/1-1
Ređić Hasan (Hakija)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
290.40
309.44
Ređić Hasan (Hakija)
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
283.04
HODŽIĆ MUHAMED (Aziz)
Ključ
A/1-1
F/1-1
1,002.56
HODŽIĆ MUHAMED (Aziz)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,472.48
1,292.48
HODŽIĆ MUHAMED (Aziz)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
HODŽIĆ MUHAMED (Aziz)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
239.68
HODŽIĆ MUHAMED (Aziz)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
1,198.56
HODŽIĆ MUHAMED (Aziz)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
242.88
MILJKOVIĆ SABILA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
130.88
MILJKOVIĆ SABILA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
293.60
MILJKOVIĆ SABILA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
139.68
Masleša Safet
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
1,320.00
PORČIĆ AIŠA
Cazin
A/1-1
F/1-1
140.96
PORČIĆ AIŠA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
116.80
PORČIĆ AIŠA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
128.00
PORČIĆ AIŠA
Cazin
Članak 28.
A/2-1-1
224.00
Bilalić Muhamed
Teočak
B/1-5.
F/1-1
Akeljić Sedžida
Travnik
član 29.
A/2-1-1
4,420.00
80.96
Akeljić Sedžida
Travnik
član 29.
A/2-1-1
110.32
Mujčinović Mevsudin
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
287.84
Mijo Rašić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
500.00
Selman Hamid (Ragib)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
272.96
Selman Hamid (Ragib)
Travnik
A/1-1
F/1-1
456.96
Selman Hamid (Ragib)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
266.88
Selman Hamid (Ragib)
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
251.84
Selman Hamid (Ragib)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
122.08
Selman Hamid (Ragib)
Travnik
član 29.
A/2-1-1
115.68
Mehmedović Muhamed
Gračanica
A/1-5
A/2-1-2
3,000.00
Kurdić Sabira
Tešanj
A/1-1
F/1-1
Kurdic Sabira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
294.88
Kurdic Sabira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
479.36
Kurdic Sabira
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
464.32
507
342.24
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Mrđa Milka
Bosanski Petrovac
A/1-9
A/2-1-3
900.00
MRĐA MILKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
263.68
MRĐA MILKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
98.24
MRĐA MILKA
Bosanski Petrovac
Članak 28.
A/2-1-1
417.92
MRĐA MILKA
Bosanski Petrovac
član 29.
A/2-1-1
112.32
Sažić Šeksima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
253.44
Garibović Amira
Ključ
A/1-5
F/1-1
1,500.00
Galić Marija
Široki Brijeg
Odluka
E/6.1.
800.00
KUBURIĆ ERZUMANA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
273.28
KUBURIĆ ERZUMANA
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
243.68
KUBURIĆ ERZUMANE
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
196.48
KUBURIĆ ERZUMANE
Sanski Most
član 29.
A/2-1-1
218.88
SUŠIĆ ALIJA
Bihać
A/1-1
F/1-1
244.80
SUŠIĆ ALIJA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
440.48
242.08
SUŠIĆ ALIJA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
SUŠIĆ ALIJA
Bihać
član 29.
A/2-1-1
83.04
SUŠIĆ ALIJA
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
414.56
ZENKOVIĆ RIFETA (RIFET)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
138.88
ZENKOVIĆ RIFETA (RIFET)
Cazin
član 29.
A/2-1-1
125.44
800.00
Musić Jurica
Tomislavgrad
Odluka
E/6.1.
Rizvanović Fatima
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
265.20
Rizvanović Fatima
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
294.08
Rizvanović Fatima
Sapna
Članak 28.
A/2-1-1
284.72
Mulić Edin
Novi Travnik
član 23
E/7
800.00
Petrović Sanela
Busovača
član 23
E/7
800.00
Memić Sanela
Lukavac
A/1-1
F/1-1
361.92
Sanela Memić
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
422.88
Memić Sanela
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
116.48
Memić Sanela
Lukavac
Članak 28.
A/2-1-1
255.68
Memić Sanela
Lukavac
član 29.
A/2-1-1
161.12
RIZVIĆ NUSRET
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
246.88
Fuško Spahija
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,665.00
508
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Husilović Muamer
Ilidža
Odluka
E/6.1.
Čubro Ajdin
Breza
član 23
E/7
800.00
800.00
KURTOVIĆ HUSNIJA
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
286.08
KURTOVIĆ HUSNIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
388.96
KURTOVIĆ HUSNIJA
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
400.16
Šerifović Jusuf
Čelić
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Raič Janjko
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Kovač Osman
Srebrenik
A/1-5
F/1-1
1,800.00
Kovač Osman
Srebrenik
član 30
A/2-1-2
1,800.00
Kovač Osman
Srebrenik
B/1-5.
F/1-1
4,760.00
Suljkanović Muhibija
Gračanica
Član 14.
A/1-1-1.
600.00
Suljkanović Muhibija
Gračanica
član 30
A/2-1-2
1,500.00
Đukić Mato
Domaljevac-Šamac A/1-7
F/1-1
2,200.00
Đukić Mato
Domaljevac-Šamac A/1-7
A/2-3-6
3,630.00
Đukić Mato
Domaljevac-Šamac Članak 39.
A/2-3-7
900.00
Đukić Mato
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
2,970.00
Đukić Mato
Domaljevac-Šamac članak 38.
A/2-3-6
3,300.00
Mačić Duran
Konjic
član 23
E/7
800.00
Halilović Husein
Kalesija
A/1-1
F/1-1
735.68
Halilović Husein
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
1,697.28
Halilović Husein
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
1,114.24
Halilović Husein
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
315.36
Halilović Husejin
Kalesija
član 32
A/2-1-3
900.00
1,134.88
Halilović Husein
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Halilović Husein
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
337.12
Majdančić Ramo
Kalesija
A/1-1
F/1-1
272.16
Majdančić Ramo
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.96
Majdančić Ramo
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
241.28
Majdančić Ramo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
90.40
Majdančić Ramo
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
ČAMDŽIĆ HAJRA
Tešanj
A/1-1
F/1-1
272.64
JELIĆ IVO
Kupres
član 32
A/2-1-3
900.00
509
95.36
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Kraljević Zdenko
Široki Brijeg
član 23
E/7
Kasić Razim
Bosanska Krupa
A/1-5
F/1-1
1,500.00
800.00
800.00
Turalija Dragutin
Kupres
Odluka
E/6.1.
Đelilbašić Berzima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
286.96
Đelilbašić Berzima
Travnik
A/1-1
F/1-1
305.60
Đelilbašić Berzima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
338.72
Đelilbašić Berzima
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
506.80
Đelilbašić Berzima
Travnik
član 29.
A/2-1-1
145.76
Đelilbašić Berzima
Travnik
član 29.
A/2-1-1
121.04
Ćehajić Zlatko
Gračanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Gazibegović Edhem
Gračanica
Odluka
E/6.1.
800.00
Ljubijankić Rasima
Velika Kladuša
član 23
E/7
800.00
Ključanin Sead
Sanski Most
A/1-1
F/1-1
308.48
Bevrnja Šefik
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
300.48
Bevrnja Šefik
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
330.08
ČAUŠEVIĆ MEHO
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
247.04
BAŠIĆ ZINETA
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
1,529.60
BAŠIĆ ZINETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,493.76
BAŠIĆ ZINETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,272.96
BAŠIĆ ZINETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
524.32
BAŠIĆ ZINETA
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
975.52
BAŠIĆ ZINETA
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
396.96
Andrić Boško
Vareš
Odluka
E/6.1.
800.00
Paljanin Ekrem
Prozor-Rama
A/1-10
A/2-2-5
1,320.00
Memić Sakib
Cazin
A/1-5
F/1-1
4,200.00
Kličić Zuhdija
Cazin
A/2-8
F/1-1
Kličić Zuhdija
Cazin
A/1-9
A/2-1-3
1,800.00
309.60
506.40
ĐEMIL DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
ĐEMIL DILAVER
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
369.44
ĐEMIL DILAVER
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
100.96
POBRIĆ SEAD (Nurija)
Ključ
A/1-1
F/1-1
904.96
POBRIĆ SEAD (Nurija)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
867.04
896.32
POBRIĆ SEAD (Nurija)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
POBRIĆ SEAD (Nurija)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
292.32
POBRIĆ SEAD (Nurija)
Ključ
Članak 28.
A/2-1-1
880.80
POBRIĆ SEAD (Nurija)
Ključ
član 29.
A/2-1-1
320.80
510
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Hušidić Taha
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
Bečirbašić Nedim
Vitez
član 23
E/7
233.60
800.00
Bekrić Ajka
Tešanj
A/1-1
F/1-1
719.52
Bekrić Ajka
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
262.88
Bekrić Ajka
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
535.52
Bekrić Ajka
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
859.84
SULJKANOVIĆ MEVLUDIN
Kalesija
A/1-1
F/1-1
508.00
SULJKANOVIĆ MEVLUDIN
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
477.92
SULJKANOVIĆ MEVLUDIN
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
159.52
SULJKANOVIĆ MEVLUDIN
KALESIJA
Članak 28.
A/2-1-1
452.32
SULJKANOVIĆ MEVLUDIN
KALESIJA
član 29.
A/2-1-1
153.12
Crnkić Fuad
Bosanska Krupa
A/1-10
A/2-2-5
2,220.00
Hafizović Esmir
Bosanska Krupa
A/1-9
A/2-1-3
900.00
Deljak Anđelka
Glamoč
član 23
E/7
800.00
Husić Ramiza
Živinice
A/1-1
F/1-1
258.08
Husić Ramiza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
319.12
Husić Ramiza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
295.92
Husić Ramiza
Živinice
član 29.
A/2-1-1
95.12
Husić Ramiza
Živinice
Članak 28.
A/2-1-1
323.36
Husić Ramiza
Živinice
član 29.
A/2-1-1
Hatibović Nihad
Tešanj
B/1-5.
F/1-1
117.36
2,040.00
Masleša Derv o
Hadžići
A/1-10
A/2-2-5
2,100.00
Kobaš Marka Željko
Orašje
A/2-5
F/1-1
1,830.00
Kobaš Željko
Orašje
Član 22.
A/1-1-5b.
2,938.50
Beganović Enes
Zavidovići
B/1-5.
F/1-1
1,440.00
Galić Ivana
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
800.00
SMRIKO MAHIR-MUHAMED
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
379.20
Raić Ivan
Kupres
A/1-10
A/2-2-5
4,395.00
1,350.00
Sadiković Mirzet
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
SADIKOVIĆ MIRZET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
320.00
SADIKOVIĆ MIRZET
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,184.96
SADIKOVIĆ MIRZET
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
287.04
Imamović Fadil
Novo Sarajevo
Odluka
E/6.1.
800.00
Spahić Eldin
Tuzla
Odluka
E/6.1.
800.00
Muharemović Alem
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Halilović Osman
Doboj-Istok
član 32
A/2-1-3
900.00
511
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Variščić Esad
Konjic
član 23
E/7
800.00
MUKOVIĆ FERID
Travnik
Odluka
E/6.1.
500.00
Šuta Hasan
Čapljina
A/2-7
F/1-1
1,403.00
Šuta Hasan
Čapljina
A/2-7.
A/1-1-3.
1,315.80
Šuta Hasan
Čapljina
A/2-7.
A/1-1-3.
2,268.40
Pavlović Đorđo
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
311.04
Dizdarević Sefija
Velika Kladuša
A/2-8
F/1-1
353.31
Mrkonja Husein
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Mrkonja Husein
Hadžići
član 29.
A/2-1-1
Šabić Zumreta
Velika Kladuša
Odluka
E/6.1.
86.72
81.28
800.00
Aganović Fehim
Žepče
član 32
A/2-1-3
900.00
Dahić Hiba
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
397.76
Dahić Hiba
Hadžići
Članak 28.
A/2-1-1
Duraković Faruk
Bugojno
A/2-8
F/1-1
1,005.34
Arapović Ibrahim
Odžak
A/1-5
A/2-1-2
1,500.00
Arapović Ibrahim
Odžak
član 32
A/2-1-3
900.00
Vujeva Ivka
Livno
A/1-1
F/1-1
512.80
318.08
Vujeva Ivka
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
Vujeva Ivka
Livno
član 29.
A/2-1-1
Vučić Vlado
Kiseljak
Odluka
E/6.1.
281.44
89.92
800.00
Numanović Dragana
Visoko
član 23
E/7
800.00
Željko Petković
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
800.00
Pandžić Ksenija
Grude
A/2-7.
A/1-1-3.
Mujkanović Mustafa
Tešanj
Odluka
E/6.1.
Prošić Alija
Cazin
A/1-5
A/2-1-2
Čuljak Zdenko
Ljubuški
A/2-7.
A/1-1-3.
438.10
Dovođa Dragan
Travnik
A/1-10
A/2-2-5
990.00
Mate Rašić
Ljubuški
Odluka
E/6.1.
Isaković Mirveta
Velika Kladuša
član 32
A/2-1-3
5,804.60
500.00
1,500.00
500.00
2,250.00
Uzunalič Nihad
Visoko
A/1-1
F/1-1
Uzunalič Nihad
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
442.24
364.48
Uzunalič Nihad
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
676.64
Uzunalič Nihad
Visoko
Članak 28.
A/2-1-1
302.24
ČOVIĆ SAMIR
Bihać
Članak 28.
A/2-1-1
332.16
Jerlagić Mustafa
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
333.92
Jerlagić Mustafa
Livno
Članak 28.
A/2-1-1
367.04
512
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Jerlagić Mustafa
Livno
član 29.
A/2-1-1
130.72
Jerlagić Mustafa
Livno
član 29.
A/2-1-1
145.28
GRAHOVIĆ ESAD (MUJO)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
148.64
GRAHOVIĆ ESAD (MUJO)
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
284.32
GRAHOVIĆ ESAD (MUJO)
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
104.32
Trakić Adila
Zavidovići
član 23
E/7
800.00
744.48
MUSTEDANAGIĆ ERMIN
Velika Kladuša
A/1-1
F/1-1
MUSTEDANAGIĆ ERMIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
940.32
MUSTEDANAGIĆ ERMIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,284.16
MUSTEDANAGIĆ ERMIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
172.96
MUSTEDANAGIĆ ERMIN
Velika Kladuša
Članak 28.
A/2-1-1
1,175.52
MUSTEDANAGIĆ ERMIN
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
250.24
Bašić Emina
Zenica
član 23
E/7
800.00
259.20
Knežević Stana
Kupres
Članak 28.
A/2-1-1
Halilčević Himzo
Zavidovići
A/1-10
A/2-2-5
855
Ljubičić Iva
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
296.00
Ljubičić Iva
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
87.68
Spahić Sulejman
Gračanica
član 32
A/2-1-3
900.00
Bećirević Šefik
Bosanska Krupa
A/1-5
A/2-1-2
1,800.00
Ramić Muhamed
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,104.48
Ramić Muhamed
Bosanska Krupa
A/1-1
F/1-1
1,180.16
Ramić Muhamed
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,190.72
Ramić Muhamed
Bosanska Krupa
Članak 28.
A/2-1-1
1,099.68
Ramić Muhamed
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
333.76
Ramić Muhamed
Bosanska Krupa
član 29.
A/2-1-1
273.28
Đulmez Aiša
Stolac
A/2-7
F/1-1
3,571.50
Penava Drago
Bugojno
A/1-10
A/2-2-5
1,200.00
Kopić Marijan
Orašje
Član 17.
A/1-1-2.
960.00
Čizmo Hidajet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
303.76
274.88
Čizmo Hidajet
Travnik
A/1-1
F/1-1
Čizmo Hidajet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
385.92
Čizmo Hidajet
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
471.60
108.08
Čizmo Hidajet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
Čizmo Hidajet
Travnik
član 29.
A/2-1-1
83.28
TALIĆ IZET
Sanski Most
Članak 28.
A/2-1-1
247.84
Huskić Hasan
Tešanj
A/1-1
F/1-1
401.44
513
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Huskić Hasan
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
426.88
Huskić Hasan
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
846.24
Huskić Hasan
Tešanj
Članak 28.
A/2-1-1
654.08
ARNAUTOVIĆ MESUD
GRADAČAC
Članak 28.
A/2-1-1
320.48
500.00
Hamidović Sead
Čelić
Odluka
E/6.1.
Turić Rahima
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
Nurikić Hajrudin
Gračanica
A/1-1
F/1-1
241.12
Nurikić Hajrudin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
311.52
Nurikić Hajrudin
Gračanica
Članak 28.
A/2-1-1
Sedić Omer
Bosanska Krupa
A/1-5
F/1-1
Nenadić Nevenka
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
780.48
Nenadić Nevenka
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
273.28
Nenadić Nevenka
Glamoč
Članak 28.
A/2-1-1
651.52
Nenadić Nevenka
Glamoč
član 29.
A/2-1-1
136.16
97.28
258.56
1,500.00
Sarajlić Vahid
Travnik
A/1-1
F/1-1
676.48
Sarajlić Vahid
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
313.68
Sarajlić Vahid
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
479.36
Sarajlić Vahid
Novi Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
283.92
Sarajlić Vahid
Novi Travnik
A/1-10
A/2-2-5
1,800.00
Sarajlić Vahid
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
256.24
Sarajlić Vahid
Novi Travnik
član 29.
A/2-1-1
251.36
331.20
Fuško R. Ramiz
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
Čengić Nusret
Goražde
član 23
E/7
800.00
Alikadić Salko
Kladanj
član 23
E/7
800.00
Rubanović Alija
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
271.52
VREBO ADEM
Bugojno
Članak 28.
A/2-1-1
260.96
Karajbić Zejnil
Zavidovići
Odluka
E/6.1.
800.00
Hrvić Musija
Živinice
A/2-8
F/1-1
205.14
900.00
Sefić Ibrahim
Velika Kladuša
A/1-9
A/2-1-3
SEFIĆ IBRAHIM
Velika Kladuša
član 29.
A/2-1-1
Čugelj Toni
Grad Mostar
Odluka
E/6.1.
94.40
800.00
Husić Jusuf
Živinice
Odluka
E/6.1.
800.00
Đevenica Pero
Grad Mostar
član 23
E/7
800.00
Karić Ale
Travnik
Članak 28.
A/2-1-1
260.48
Nezirević Alija
Konjic
Odluka
E/6.1.
800.00
Numanović Hamdija
Visoko
član 23
E/7
800.00
514
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Služba za direktna plaćanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI
Garanović Fehim
Zenica
A/1-1
F/1-1
1,195.36
Garanović Fehim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
1,705.44
Garanović Fehim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
2,019.36
Garanović Fehim
Zenica
Članak 28.
A/2-1-1
1,088.32
Muminović Muhamed
Tuzla
Članak 28.
A/2-1-1
244.32
Muminović Muhamed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
129.84
474.32
Muminović Muhamed
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
Muminović Muhamed
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
Bećar salih
Donji Vakuf
Odluka
E/6.1.
500.00
300.48
80.08
Salkić Zijad
Kalesija
A/1-1
F/1-1
Salkić Zijad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
240.00
Salkić Zijad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
244.72
Salkić Zijad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
204.96
Salkić Zijad
Kalesija
Članak 28.
A/2-1-1
395.44
Salkić Zijad
Kalesija
član 29.
A/2-1-1
ILE ĆURIĆ
Tomislavgrad
A/1-1
F/1-1
2,577.12
168.24
ILE ĆURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
3,176.16
ILE ĆURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,147.20
ILE ĆURIĆ
Tomislavgrad
Članak 28.
A/2-1-1
2,821.76
ILE ĆURIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
876.32
ILE ĆURIĆ
Tomislavgrad
član 29.
A/2-1-1
737.92
Rekić Hajrudin
Sanski Most
Odluka
E/6.1.
800.00
Duraković Muharem
Bužim
Odluka
E/6.1.
800.00
436.70
Abdulahović Hasib
Teočak
A/2-8
F/1-1
Škorić Fikret
Kakanj
član 23
E/7
800
Download

hrv - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva