RED.BR.
ID
6-REZULTATI
7-REZULTATI
8-REZULTATI
9-REZULTATI
PREZIME
IME_ROD
IME
MJESTO
1 71101
ABDIĆ
ŠEMSUDIN
MERSIHA
SARAJEVO
2 61009
ADŽOVIĆ
IBRO
MEDINA
SARAJEVO
3 41077
AGANOVIĆ
MEHMED
EDITA
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
4 51072
AHMETOVIĆ HADŽIĆ
SULEJMAN
DALIDA
SARAJEVO
NP
NP
5 81105
AHMIĆ
ZIJAD
EDINA
SARAJEVO
NP
NP
6 51035
AKELJIĆ
IBRAHIM
JASMINA
SARAJEVO
7 81026
ALIĆ
IZET
AMRA
SARAJEVO
8 71153
ALIĆ
JUSUF
MELIHA
MOSTAR
9 61142
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-FIN2-05-12
NP
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-FIN2-05-12
NP
ALIĆ
IZET
ZLATA
SARAJEVO
10 81035
ALIJEVIĆ
EMRUŠ
ELVEDIN
SARAJEVO
11 11084
ALJOŠEVIĆ
UZEIR
AZRA
SARAJEVO
NP
12 308
ANTIĆ-PUŠONJIĆ
NEDJELJKO
NEDJELJKA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
13 71155
ANTUNOVIĆ
PERO
SANJA
MOSTAR
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
14 51112
AVDIĆ
HASAN
ALMA
SARAJEVO
15 71017
BABIĆ
MUHAMED
ADIS
SARAJEVO
16 71167
BAGARIĆ
BONAVENTURA
IVAN
MOSTAR
17 81094
BAJRIĆ
ENES
ALDIN
SARAJEVO
18 41056
BAJRIĆ
SULEJMAN
DARIO
SARAJEVO
19 41081
BALIĆ
LUTVO
DAMIR
SARAJEVO
20 81036
BALIĆ
ENES
AMELA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
21 51110
BALIĆ
DŽEVAD
AMILA
SARAJEVO
NP
22 51036
BANDIĆ
EKREM
ELMINA
SARAJEVO
23 61073
BAŠIĆ
SEAD
ALMA
SARAJEVO
24 71126
BEĆIRAGIĆ
ASIM
MELITA
SARAJEVO
25 51116
BEĆIROVIĆ
SELIM
SENAHID
SARAJEVO
26 71087
BEGIĆ
ESAD
SANELA
SARAJEVO
27 71135
BEGIĆ
RASIM
DINO
SARAJEVO
28 81000
BEGIĆ
PAŠAGA
ELDIN
SARAJEVO
29 81104
BEGOVIĆ
FERID
FUAD
SARAJEVO
30 367
BERBIĆ
ENVER
EDIN
SARAJEVO
31 61111
BEŠIĆ
ARIF
MELISA
SARAJEVO
32 71123
BIČAKČIĆ
FUAD
AIDA
SARAJEVO
33 61090
BIHORAC
MUSTAFA
ANISA
SARAJEVO
34 71098
BIJEDIĆ
FIKRET
ALISA
SARAJEVO
35 41169
BILAĆ
MARINKO
STANISLAV
MOSTAR
36 71137
BISTRIČIĆ
ETHEM
EMINA
SARAJEVO
37 71026
BLAŽEVIĆ
EMRO
NIHAD
SARAJEVO
38 71150
BLAŽEVIĆ
VINKO
IGOR
39 81009
BOJIĆ
MEHMED
ELMA
40 41100
BOJIĆ
ZAGORKA
EDNA
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
NP
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-FIN2-05-12
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-REV-05-12
NP
NP
P-PUR-05-12
NP
P-FIN2-05-12
P-FIN2-05-12
P-PUR-05-12
P-FIN2-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
NP
P-(PUR+PFM)-05-12
NP
NP
P-(PUR+PFM)-05-12
MOSTAR
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-PFM-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-PFM-05-12
41 81051
BORIŠIĆ
AZIZ
NEDŽAD
SARAJEVO
42 51031
BOŠNJAK
NIJAZ
NERMINA
SARAJEVO
43 41173
BOZIĆ
MILJENKO
ANA
MOSTAR
44 41179
BRAJIĆ
IBRAHIM
EDIM
SARAJEVO
45 61019
BRANKOVIĆ
HAMDIJA
EDIN
SARAJEVO
P-PUR-05-12
46 71005
BRKAN
ADEM
ADENA
SARAJEVO
NP
47 61153
BRKIĆ
SAUDIN
AMELA
SARAJEVO
48 81080
BRKIĆ
MUJO
JUSUF
SARAJEVO
49 81053
BUČAN
AVDO
MERSIDA
SARAJEVO
50 61004
BUČUK ŠIMLEŠA
EDHEM
SANELA
SARAJEVO
51 51025
BURDŽOVIĆ
ELMEDIN
EMA
SARAJEVO
52 61066
ČAMDŽIĆ
HASAN
ALMEDINA
SARAJEVO
53 71090
ČANIĆ
ISMET
MAJDA
SARAJEVO
NP
NP
54 61048
ČAUŠEVIĆ
ŠEMSO
ANIS
SARAJEVO
P-PUR-05-12
NP
55 41084
ČAUŠEVIĆ
RAHMO
ADNAN
SARAJEVO
NP
NP
56 81120
ČAVAR
MIRKO
DRAGO
MOSTAR
NP
NP
57 61068
ČELEBIĆ
MEHMED
NERMINA
SARAJEVO
58 31067
ČELEBIĆ
ENVER
AMRA
SARAJEVO
59 61034
ČIČIĆ-ČELIGIJA
NEDIM
ELZANA
SARAJEVO
60 61151
ČOLAK
MARINKO
IVANA
MOSTAR
P-FIN2-05-12
61 61030
ČOMAGA
AHMET
ALMA
SARAJEVO
NP
62 71147
ĆAVAR
ILIJA
MARIJO
MOSTAR
63 81091
ĆERIMAGIĆ
EDAH
AIDA
SARAJEVO
64 71072
ĆIRIĆ
EKREM
AMRA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
65 71144
ĆORIĆ
SLAVKO
JASNA
MOSTAR
NP
66 11046
DAUTOVIĆ-MUMINOVIĆ
ISMET
SIHAMA
SARAJEVO
67 81037
DELIBAŠIĆ
AGAN
DŽENANA
SARAJEVO
68 81056
DELIBAŠIĆ
NEDIM
IRMA
SARAJEVO
NP
NP
69 71058
DELIĆ
MIRZET
MIRNESA
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
70 41122
DELIĆ - IBUKIĆ
SEAD
DINO
SARAJEVO
NP
NP
71 51081
DEMIĆ
KASIM
HATIDŽA
SARAJEVO
72 71046
DERVIŠEVIĆ
DŽEMAL
NERMINA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
73 81016
DIZDAREVIĆ
SAKIBA
DAMIRA
SARAJEVO
NP
NP
74 81017
DUKIĆ
SAFET
SAMIRA
SARAJEVO
NP
NP
75 81023
DURAKOVIĆ
REDŽEP
MERISA
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
76 71070
DŽAKMIĆ
HUSEIN
MIRZA
SARAJEVO
77 81020
DŽAMBIĆ
AVDO
ALMA
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
78 71124
DŽAMPO
MURIS
IRINA
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
79 81039
DŽANANOVIĆ
OSMAN
SAMIR
SARAJEVO
P-PUR-05-12
80 71001
DŽEKO
ZAHID
AZRA
SARAJEVO
81 81088
DŽOMBIĆ
ZLATKO
IVANA
SARAJEVO
NP
NP
NP
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
NP
NP
P-FIN2-05-12
NP
NP
P-PUR-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
NP
P-PUR-05-12
NP
NP
NP
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-PUR-05-12
NP
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
82 71022
ĐEDOVIĆ
IBRAHIM
DŽENANA
SARAJEVO
83 71084
ĐUKANOVIĆ
DRAGUTIN
DRAGANA
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
84 61074
ĐULOVIĆ
HAMID
SAMID
SARAJEVO
NP
NP
85 71062
EL CHEKH
NIHAD
ERDINA
SARAJEVO
NP
86 11068
FAZLIĆ
SAMED
ALENKA
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
87 61027
FEJZIĆ
MUJO
ADISA
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
88 81012
FERHATOVIĆ
AHMED
AHMEDINA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
89 5101
FETAHOVIĆ
MIRSAD
MIRELA
SARAJEVO
90 71108
FETIĆ
KEMAL
EDIN
SARAJEVO
91 81029
FILIPOVIĆ
JOSO
INA
SARAJEVO
92 81082
FORTO
MUSTAFA
EMINA
SARAJEVO
93 61002
FRANKIĆ
RANKO
ANTONIO
SARAJEVO
94 51140
FRANKOVIĆ
MARKO
MARTIN
SARAJEVO
NP
NP
95 71040
GAČANOVIĆ
AKIF
SENKA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
96 71127
GANIĆ
NUSRET
LEJLA
SARAJEVO
NP
NP
97 61016
GANJGO
IZUDIN
ERMIN
SARAJEVO
98 71125
GAZIĆ
HUSEJIN
BERINA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-REV-05-12
NP
P-REV-05-12
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
NP
NP
P-PUR-05-12
NP
NP
99 31057
GAZIJA
MURAT
S A NEL
SARAJEVO
NP
100 61156
GLOGIĆ
AHMO
EDIN
MOSTAR
P-FIN2-05-12
101 41054
GRABUS
JAZID
SABIT
SARAJEVO
102 61059
GRAPKIĆ
ŠERIF
AIDA
SARAJEVO
103 71166
GRUBEŠA
STIPAN
ANA
MOSTAR
NP
NP
104 71089
H.AVDIĆ
ABDURAHMAN
ERNA
SARAJEVO
NP
NP
105 81011
HADŽALIĆ
EJUB
EVELDIN
SARAJEVO
NP
NP
106 61058
HADŽIBEGIĆ
FARUK
MIRZA
SARAJEVO
107 81027
HADŽIĆ
MEHMED
MIRZA
SARAJEVO
NP
NP
108 81099
HADŽIĆ
AID
AMNA
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
109 71083
HADŽIĆ
SMAJIL
AMAR
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
110 81030
HADŽIĆ
MUHAMED
DŽENANA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
111 11045
HADŽIĆ
FADIL
MIRSAD
SARAJEVO
112 81068
HADŽIĆ
MEHO
ENISA
SARAJEVO
113 71182
HADŽIĆ-ABAZOVIĆ
SALIH
ĐEVADA
SARAJEVO
114 61010
HADŽIEFENDIĆ
KEMAL
ELDAR
SARAJEVO
115 71164
HAKALOVIĆ
ALIJA
AIDA
MOSTAR
116 71032
HALILČEVIĆ
FEHIM
EDINA
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
117 81086
HALILČEVIĆ
HASAN
HAJRIJA
SARAJEVO
NP
NP
118 71016
HALILOVIĆ
MAHMUT
FATA
SARAJEVO
NP
119 322
HAMIDOVIĆ
ASIM
MINELA
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
120 71029
HAMULIĆ
SENAD
SENADA
SARAJEVO
121 81028
HARBINJA
SELIM
JASENKA
SARAJEVO
122 41035
HASANOVIĆ
HIMZO
ADISA
SARAJEVO
NP
NP
NP
P-REV-05-12
NP
P-FIN2-05-12
P-PUR-05-12
NP
P-FIN2-05-12
NP
NP
NP
NP
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
123 71047
HASIĆ
ALIJA
LEJLA
SARAJEVO
124 41117
HAVERIĆ
ŠEMSUDIN
NEDIM
SARAJEVO
125 11001
HEBRATOVIĆ
HUSO
MUNEVERA
SARAJEVO
126 81101
HEĆIMOVIĆ
SELIM
MENSUR
SARAJEVO
127 71121
HERIĆ
DŽAFER
AIDA
SARAJEVO
128 71141
HIDOVIĆ
HAMZA
ELVIRA
MOSTAR
129 61094
HINDIĆ
ABAZ
AMRA
SARAJEVO
130 81085
HODŽIĆ
MEVLUDIN
MIRZA
131 41000
HODŽIĆ
AZEM
132 71038
HODŽIĆ
133 61017
HODŽIĆ
134 5034
135 8009
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
NP
P-PUR-05-12
NP
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
ADIS
SARAJEVO
NP
NP
ALIJA
MUAMER
SARAJEVO
P-PUR-05-12
AMIR
NADINA
SARAJEVO
HODŽIĆ
HIDAJET
ALMA
SARAJEVO
HODŽIĆ
SEAD
EMINA
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
136 21044
HOROZIĆ
AMIR
ALEKSANDRA
SARAJEVO
NP
137 81054
HRENOVICA
VUKAN
GORDANA
SARAJEVO
138 71093
HRGIĆ
BORISLAV
ANA
SARAJEVO
139 71037
HRNJIČIĆ
SMAJIL
AIDA
SARAJEVO
140 31122
HUJDUR
ĐULEJMAN
ELMA
SARAJEVO
141 81045
HUREMOVIĆ
ISMET
ERNA
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
142 81014
HUSEINAGIĆ
ESAD
ELMA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
143 21095
HUSEINOVIĆ
HAMED
SULEJMAN
SARAJEVO
144 81044
HUSIĆ
HAJRUDIN
EDVIN
SARAJEVO
145 71006
HUSIĆ
AZEM
ELVIS
SARAJEVO
146 71043
HUSIĆ
ADEM
ADISA
SARAJEVO
147 81004
HUSKIĆ
NUSRET
NIHAD
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
148 81050
IBRAHIMBEGOVIĆ
ALJO
SAFET
SARAJEVO
NP
NP
149 71109
IBRAHIMOVIĆ
BEJAZET
KENAN
SARAJEVO
NP
NP
150 21003
IBRAHIMOVIĆ
MAHMUT
ĐULA
SARAJEVO
151 71088
IBRAHIMOVIĆ
NOVALIJA
NEDIM
SARAJEVO
152 81096
IKANOVIĆ
SUAD
ERNA
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
153 81095
IKANOVIĆ
HASAN
MALIK
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
154 81084
IMAMOVIĆ
SUAD
DARIO
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
155 81072
IMŠIROVIĆ
HAMDIJA
ADMIR
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
156 41109
INSANIĆ
SAFET
EMINA
SARAJEVO
NP
157 71018
ISIĆ
IBRAHIM
SUAD
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
158 81019
ISIĆ DURGUTOVIĆ
KEMAL
DINKA
SARAJEVO
159 81112
IVANKOVIĆ
ZDRAVKO
ŽELJKA
MOSTAR
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
160 11072
IVANKOVIĆ
JOSIP
IVANA
MOSTAR
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
161 81006
JAHIĆ
HASAN
ALDIJANA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
NP
162 81070
JAHIĆ
MUJO
ESMIRA
SARAJEVO
NP
NP
163 81015
JAHIĆ
ŠEMSUDIN
SANJA
SARAJEVO
P-PFM-05-12
NP
NP
P-PUR-05-12
NP
P-PFM-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
NP
NP
NP
NP
NP
NP
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-PFM-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
164 71055
JAKUBOVIĆ
MEHMED
JASMINA
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
165 71142
JERKIĆ
STJEPAN
ANKICA
MOSTAR
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
166 31125
JUNUZOVIĆ
MEHMED
MIRSAD
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
167 51013
KADRIBAŠIĆ
HAJRUDIN
SAMIR
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
168 41107
KADRIĆ
IZET
IRMELA
SARAJEVO
169 71128
KAMBEROVIĆ
EKREM
BELMA
SARAJEVO
170 41153
KAPO
ŠAĆIR
SEIDA
SARAJEVO
171 71096
KARAHODŽIĆ
HAJRUDIN
ELDIN
SARAJEVO
172 81007
KARALIĆ
NESIB
MAHIR
SARAJEVO
173 41164
KARIĆ
ISMET
EDIN
SARAJEVO
174 61131
KATURA
LJUBO
BLAGICA
MOSTAR
NP
NP
175 51020
KAVAZOVIĆ
HUSEJIN
ALMA
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
176 61023
KLEPIĆ
MOMIR
ANDRIJANA
SARAJEVO
NP
NP
177 51152
KNEŽEVIĆ
MATKO
MOSTAR
178 71151
KORDIĆ
CVITAN
MIA
MOSTAR
NP
P-REV-05-12
179 71103
KORIĆ
SULEJMAN
SABAHETA
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
180 81083
KORJENIĆ
SULJO
MERSIHA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
NP
181 81013
KOVAČ
HASAN
FARUK
SARAJEVO
NP
NP
182 81059
KOVAČ
SAFET
ALEM
SARAJEVO
183 51010
KOVAČEVIĆ
NEŠET
AIDA
SARAJEVO
184 61109
KOVAČEVIĆ
SEID
ESMA
SARAJEVO
185 71170
KRALJEVIĆ
DARGANA
JOSIP
MOSTAR
186 81081
KRAŠIĆ
JAKUB
MUAMER
SARAJEVO
187 71188
KRHAN
RAMO
SEMIR
MOSTAR
188 81122
KRNJIC
REDE
BORIS
MOSTAR
189 309
KRUNIĆ
BOŽO
SUZANA
SARAJEVO
NP
NP
190 41062
KULO
DINA
AMMAR
SARAJEVO
NP
NP
191 71091
KUNOSIĆ
NISIM
NELA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
192 71068
KURSPAHIĆ
NUSRET
JASNA
SARAJEVO
193 71014
KURTIĆ
HAKIJA
EDHEM
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
194 41124
KURTOVIĆ
ASIM
SELMAN
SARAJEVO
NP
NP
195 71085
KVOCO
EMIR
LEJLA
SARAJEVO
196 310
LAKIĆ
VEDRAN
SARAJEVO
197 61149
LASIĆ
VELIMIR
DANIJELA
MOSTAR
198 81110
LEKO
BRANKO
IVAN
MOSTAR
199 51097
LEMEŠEVIĆ
DŽEVAD
DINKA
SARAJEVO
200 71067
LENDO
AZIZ
SENAIDA
SARAJEVO
201 61122
LONČAR
ŽARKO
IVANA
MOSTAR
202 81066
LONČARIĆ HONDO
ISMAIL
AIDA
SARAJEVO
203 61072
LOVRIĆ
SLAVKO
IGOR
SARAJEVO
204 61126
LUBINA
DRAGO
ROBERT
MOSTAR
NP
NP
P-PFM-05-12
NP
P-REV-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-PFM-05-12
P-REV-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-PUR-05-12
NP
P-PFM-05-12
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-REV-05-12
P-PUR-05-12
NP
P-PUR-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-FIN2-05-12
NP
NP
205 51003
MACIĆ
MUMIN
EDINA
SARAJEVO
NP
NP
206 71113
MAHMUTOVIĆ
SADIJA
VILDANA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
207 81129
MANDURIĆ
FILIP
MONIKA
MOSTAR
208 71194
MARILOVIĆ
SEAD
MAJA
SARAJEVO
209 51088
MARKOVIĆ
MARKO
MARIJA
SARAJEVO
NP
NP
210 41078
MASTALIĆ-PRAZINA
ENES
MELIHA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
211 81061
MAŠIĆ
MUHAREM
ALMIN
SARAJEVO
212 11023
MEHIČIĆ
BISERA
LEJLA
SARAJEVO
NP
NP
213 81002
MEHIĆ
HUSO
MEHMED
SARAJEVO
NP
214 81008
MEHIĆ
MUSTAFA
RAMO
SARAJEVO
NP
215 51014
MEHIĆ
ENIS
AMRA
SARAJEVO
216 81048
MEJRIĆ
FIKRET
ELVIS
SARAJEVO
217 71162
MELHER
RADIVOJE
MIRJANA
MOSTAR
NP
NP
218 81090
MEMIĆ
SUAD
AIDA
SARAJEVO
NP
NP
219 51060
MERDŽAN
ILIJA
IVICA
MOSTAR
220 41055
MEŠAN
IMŠIR
JASMIN
SARAJEVO
221 71183
MEŠTROVAC-ERKOČEVIĆKADRO
EDINA
SARAJEVO
222 41204
MIHALJ
JASNA
DANIJEL
MOSTAR
NP
P-REV-05-12
223 41171
MIHIĆ
SLOBODAN
ALISON
MOSTAR
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
224 81118
MILIĆEVIĆ
LJUBO
MATILDA
MOSTAR
225 81034
MILOŠEVIĆ
MIRKO
KRISTINA
SARAJEVO
NP
NP
226 81124
227 7
MISIR
MUCIĆ
BOŽO
PAVAO
JOSIP
IVONA
MOSTAR
MOSTAR
228 51154
MUDŽELET
IZET
ARMIN
SARAJEVO
229 81046
MUHAREMAGIĆ
REUF
EMINA
SARAJEVO
230 41019
MUHAREMAGIĆ
EKREM
AMINA
SARAJEVO
231 81018
MUHAREMOVIĆ
AZEM
ADMIR
SARAJEVO
232 71057
MUHIĆ
HASAN
LEJLA
SARAJEVO
233 61062
MUJANOVIĆ
REŠAD
LARISA
SARAJEVO
234 31004
MUJANOVIĆ
IBRAHIM
IRVIN
235 71023
MUJANOVIĆ
ŠEVKET
236 81069
MUJČIN
FAHRUDIN
237 61079
MUJIĆ
238 71028
239 71064
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-REV-05-12
P-PUR-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
NP
NP
NP
NP
NP
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
ŠUHRETA
SARAJEVO
NP
MILADA
SARAJEVO
SEJFUDIN
BELMA
SARAJEVO
MUJKANOVIĆ
ELDAR
EMIR
SARAJEVO
MUJKANOVIĆ
SULEJMAN
SABINA
SARAJEVO
240 81089
MUJKIĆ
REFIK
MELIKA
SARAJEVO
241 81022
MULAVDIĆ
SEJFUDIN
ELDINA
SARAJEVO
242 81025
MUMIĆ
NIZAM
JASMIRA
SARAJEVO
243 61053
MUMINOVIĆ
SEAD
NEDIM
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
244 41182
MURATSPAHIĆ
SALKO
FATIMA
MOSTAR
P-(FIN2+REV)-05-12
245 81005
MURIĆ
FAHRO
MELISA
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
P-PFM-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-PUR-05-12
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
246 71094
MURTIĆ
ZIJAD
VERNES
SARAJEVO
247 51139
MUSA
BLAGO
ANTONIJA
MOSTAR
248 81073
MUSTAFIĆ
FIKRET
MIRELA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
NP
249 71021
MUSTAFIĆ
SABIT
ARNELA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
NP
250 81003
MUŠINBEGOVIĆ
HASIB
ESMER
SARAJEVO
NP
NP
251 61081
MUŠINOVIĆ
ATIF
MIRELA
SARAJEVO
252 51022
NEIMARLIJA
SENAD
SENKA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
253 71012
NIŠIĆ
ISMET
ENISA
SARAJEVO
NP
254 71110
NUHANOVIĆ
MIRSAD
SELMIR
SARAJEVO
255 61025
ODOBAŠIĆ
ENES
FARUK
SARAJEVO
256 61000
OMERAGIĆ
MIDHAT
TAMARA
SARAJEVO
257 71134
OMERČEVIĆ
NERMIN
ELVEDINA
SARAJEVO
258 71078
OMERČEVIĆ
AMIR
MIRHA
259 71187
OMERIKA
ŠEFKO
260 31016
OPARIĆ
261 51006
OPIJAČ
262 21117
NP
NP
NP
NP
NP
NP
P-REV-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
MEHMED
MOSTAR
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
ZUHDIJA
SAMIR
SARAJEVO
NP
NP
ENES
NEJRA
SARAJEVO
ORUČ
BEĆIR
SALKO
MOSTAR
263 81127
OSMANBAŠIĆ
HAJRUDIN
EMIR
SARAJEVO
264 71053
OSMANBEGOVIĆ
ALIJA
ELMEDIN
SARAJEVO
265 81062
OSMANLIĆ
ESAD
AIDA
SARAJEVO
NP
NP
266 81058
OŽEGOVIĆ
MUJO
MIRZA
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
267 31010
PAČARIZ
FARUK
NIZARA
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
268 51123
PAJIĆ
FIKRET
BELMA
SARAJEVO
NP
NP
269 31111
PAJT
NAZIF
ALMA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
270 41118
PALATA
MUSTAFA
ELDAR
SARAJEVO
NP
271 5037
PANDŽIĆ
NIKOLA
TEOFIL
MOSTAR
272 71066
PARGAN
HAMDIJA
VILDANA
SARAJEVO
NP
NP
273 71049
PAŠIĆ
EMIN
EDITA
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
274 81116
PAVIĆ
ANTE
VALERIJA
MOSTAR
NP
NP
275 71148
PEJIĆ
JAGO
MARTINA
MOSTAR
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
276 51067
PEKO-KRTALIĆ
ANTE
DRAGANA
MOSTAR
277 81114
PERIĆ
VINKO
MATEA
MOSTAR
NP
278 71161
PERIĆ
KAŽIMIR
PAULINA
MOSTAR
P-PUR-05-12
279 71165
PETKOVIĆ
ŽIVKO
SMILJANA
MOSTAR
NP
280 61033
PETROVIĆ
MARKO
VEDRANA
SARAJEVO
NP
281 21067
PETROVIĆ
IVICA
SUZANA
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
282 71186
PLANINIĆ
ZVONKO
ZVONIMIR
MOSTAR
NP
283 5062
PLANINIĆ
LOVRO
IVANA
MOSTAR
P-FIN2-05-12
284 41004
POBRKLIĆ
ISMET
MERIMA
SARAJEVO
285 71004
POLIĆ
SAKIB
EDINA
SARAJEVO
286 81111
POSAVAC
SLAVKO
ANITA
MOSTAR
NP
NP
P-PFM-05-12
P-PFM-05-12
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
NP
P-(PUR+PFM)-05-12
NP
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
NP
P-REV-05-12
NP
P-REV-05-12
NP
NP
NP
P-REV-05-12
287 81119
PRALJAK
BLAGO
MILA
MOSTAR
288 71050
PROLAZ
ENVER
AZEMINA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
289 81092
PROSJANOVIĆ
SALIH
SAUDIN
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
NP
290 61117
PRUSINA
NENAD
MAJA
MOSTAR
P-FIN2-05-12
NP
291 71177
RADIĆ
MLADEN
DAMIR
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
292 71071
RAHMAN
ŠAĆIR
ADIS
SARAJEVO
NP
P-REV-05-12
293 71044
RAMADANI
IRFAN
ERMINA
SARAJEVO
NP
NP
294 61089
RAMIĆ
BINAS
MEDIHA
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
295 81063
REDŽIĆ
SULEJMAN
SELMA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
NP
296 81098
RISTIĆ
PETAR
BILJANA
SARAJEVO
NP
NP
297 61105
ROMIĆ
SLAVKO
VANJA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
298 71079
ROŽNJAKOVIĆ
ABDULAH
ASMIR
SARAJEVO
NP
299 81130
RUŽNIĆ
MUHAREM
NEJRA
SARAJEVO
NP
300 403
SABLJIĆ
IVANKO
MARIJA
MOSTAR
301 51122
SADADINOVIĆ
FAIK
AZRA
SARAJEVO
302 61143
SADIKOVIĆ
EDIB
ALMIRA
SARAJEVO
303 71002
SALIHBAŠIĆ
ŠABAN
ARNELA
SARAJEVO
304 41102
SALIHOVIĆ
DŽEMAIL
AMEL
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
305 81043
SALIHOVIĆ
MIRSAD
MIRSADA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
NP
306 71059
SALIHOVIĆ
OSMAN
RAŠIDA
SARAJEVO
307 81010
SARAJLIĆ
ŠEFKET
ALMA
SARAJEVO
NP
P-PFM-05-12
308 71195
SAVIĆ
NENAD
DRAGANA
SARAJEVO
NP
NP
309 61152
SEFEROVIĆ
ENVER
SELMA
SARAJEVO
310 61110
SEJDINOVIĆ
ĐEMAL
FATA
SARAJEVO
311 71039
SEJDINOVIĆ
MUHAMED
ADEMIR
SARAJEVO
312 71112
SELESKOVIĆ
DŽEMALUDIN
REFIK
SARAJEVO
313 411
SELESKOVIĆ
HUSEJN
MELIHA
SARAJEVO
314 81093
SELIMANOVIĆ
FUAD
MIRZETA
SARAJEVO
315 31089
SELIMOVIĆ
RAMIZ
HAMZA
SARAJEVO
316 81071
SERTIĆ
BAHRIJA
SENJA
SARAJEVO
NP
317 21097
SKROBO
ZAHID
SAMIR
SARAJEVO
P-PUR-05-12
318 51142
SLIJPČEVIĆ
JOVAN
LUBICA
MOSTAR
319 71178
SMAJLOVIĆ
SALIH
FAHRUDIN
SARAJEVO
320 61021
SMILJANIĆ
DRAGAN
IVANA
SARAJEVO
NP
NP
321 61057
SMJEČANIN
SAFET
SELVEDINA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
322 71008
SOFIĆ
DŽEVAT
ARIJANA
SARAJEVO
323 61106
SOFIĆ
ABDURAHMAN
KANITA
SARAJEVO
324 61064
SOFTIĆ
NUSRET
ALMA
SARAJEVO
325 81075
SOKOLOVIĆ
IFET
DINA
SARAJEVO
326 71054
SPAHIĆ
ADEM
EDINA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
327 31084
SRABOVIĆ
MUSTAFA
ALMIRA
SARAJEVO
NP
NP
NP
NP
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
NP
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-PFM-05-12
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
NP
P-PUR-05-12
NP
P-FIN2-05-12
NP
NP
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
NP
NP
P-PFM-05-12
328 71172
STANIĆ
ANTO
SLAVICA
MOSTAR
NP
NP
329 71122
STEVANOVIĆ
STOJAN
HELENA
SARAJEVO
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
330 81115
STIPIĆ
ŽELJO
MARIJA
MOSTAR
NP
NP
331 71035
STIPIĆ
PETAR
ANITA
SARAJEVO
332 21084
SULJEVIĆ
ESAD
DŽANA
SARAJEVO
333 71009
SULJKANOVIĆ
MEVLUDIN
DŽENANA
SARAJEVO
334 81021
SUŠA
HALID
DŽENANA
SARAJEVO
335 81107
SUŠAC
SLAVKO
ANA
336 61077
ŠADIĆ
MIRKO
337 31003
ŠAKIĆ
338 71192
ŠAKOTA
339 81106
340 71060
P-PFM-05-12
NP
NP
MOSTAR
NP
NP
MIRNA
SARAJEVO
NP
NP
RAZIM
MUSTAFA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
BLAŽ
MARIJA
MOSTAR
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
ŠANTIĆ
NENAD
JOSIPA
MOSTAR
ŠARIĆ
HUSEJN
MIRSADA
SARAJEVO
341 81060
ŠARKIĆ
MUHAMED
ANISA
342 81076
ŠEHIĆ
MESUD
343 31023
ŠEHIĆ
VEHBIJA
344 51057
ŠIMIĆ-MIKULIĆ
345 71019
346 51130
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
NP
NP
SARAJEVO
NP
NP
EDIN
SARAJEVO
NP
AIDA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
GRGO
DANICA
MOSTAR
NP
NP
ŠIRBEGOVIĆ
HASIB
TARIK
SARAJEVO
ŠIŠIĆ
EDIB
ELMA
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
NP
347 81074
ŠKRIJELJ
MUSA
MIRSADA
SARAJEVO
348 81102
ŠPAGO
EMIR
LARISA
SARAJEVO
NP
NP
349 21122
ŠUNJIĆ
IVICA
NINA
MOSTAR
P-FIN2-05-12
350 61113
ŠUTALO
STIPE
LIDIJA
MOSTAR
NP
351 81031
TADIĆ
STJEPAN
BOJAN
SARAJEVO
NP
352 41130
TANJO
ZIJO
ENELA
SARAJEVO
353 51126
TARČIN
NAZIF
FADILA
SARAJEVO
354 71024
TERZIĆ
ZDRAVKO
DAMIR
SARAJEVO
355 51149
TOMIĆ
IVO
IVANKA
SARAJEVO
356 61063
TRAMPA
SAKIB
VEDRANA
SARAJEVO
357 81038
TUHOLJAK
ENES
JASMINA
SARAJEVO
358 61112
TUKULJ
ATAH
MOAMER
SARAJEVO
NP
359 71069
TURKOVIĆ
NIJAZ
ALEN
SARAJEVO
NP
360 41085
TURSUM
MIRALEM
ADNANA
SARAJEVO
361 71033
TUTUNDŽIĆ
ALIJA
AMELA
SARAJEVO
P-PUR-05-12
362 81128
UŠANOVIĆ
AGO
NEŠAD
SARAJEVO
NP
363 61012
UZUNOVIĆ
SADIK
MIRNESA
SARAJEVO
NP
364 51146
VALJEVAC
SAFET
MIRELA
SARAJEVO
NP
365 31058
VATRENJAK
MEHMED
MUHAMED
SARAJEVO
NP
NP
366 81064
VATRIĆ
BEGO
EDINA
SARAJEVO
367 61080
VELAGIĆ
IBRO
JASMINA
SARAJEVO
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
368 71159
VIDAČKOVIĆ
IVANKO
MARIO
MOSTAR
NP
NP
NP
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
NP
NP
P-PFM-05-12
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
369 71027
VIDOVIĆ
RADO
DRAGANA
SARAJEVO
370 61092
VIDOVIĆ
MIRKO
MATO
SARAJEVO
371 61124
VLADIMIR
STIPAN
IVANKA
MOSTAR
372 51080
VRCE
HILMIJA
SELMA
SARAJEVO
373 51061
VUJNOVIĆ
LEONARD
KORNELIJE
MOSTAR
374 81041
VUK
HASAN
EDINA
SARAJEVO
375 61001
ZAGRLJAČA
ALIJA
AMIRA
376 21053
ZAIMOVIĆ
HAZIM
MEJREMA
377 51032
ZEBA
MESUD
IRMA
SARAJEVO
378 61036
ZEKIĆ
MARTIN
VEDRAN
SARAJEVO
379 71169
ZELJKO
MARKO
TIHANA
MOSTAR
380 11014
ZELJKOVIĆ
ALIJA
ANESA
SARAJEVO
381 71080
ZUKIĆ
ŠAHIM
EDINA
SARAJEVO
382 61154
ZUKIĆ
RIFET
ABDULAH
SARAJEVO
383 71152
ŽULJ
VINKO
JAKICA
MOSTAR
NP
384 21064
MIROJEVIĆ
ISMAIL
NIZAMA
SARAJEVO
NP
P-(PUR+PFM)-05-12
P-(PUR+PFM)-05-12
P-PFM-05-12
NP
P-PFM-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
P-(FIN2+REV)-05-12
SARAJEVO
P-FIN2-05-12
NP
SARAJEVO
NP
NP
NP
NP
P-FIN2-05-12
NP
NP
P-PFM-05-12
OZNAKA
ZNAČENJE
P-UFR-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 1
UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
P-TR-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 2
TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO
P-MGMT-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 3
MENADŽMENT
P-IT-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 4
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
P-PPP-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 5
POSLOVNO PRAVO I POREZI
P-PUR-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 6
PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA
P-FIN2-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 7
FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2
P-REV-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 8
REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE
P-PFM-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 9
PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA
P-NUR-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 10
NAPREDNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO
P-NR-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 11
NAPREDNA REVIZIJA
P-NFI-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 12
NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
P-NFM-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 13
NAPREDNI FINANSIJSKI MENADŽMENT
P-SM-05-12
POLOŽEN PREDMET BR. 14
STRATEŠKI MENADŽMENT
P-(PUR+PFM)-05-12
POLOŽEN ISPIT 2
PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA I PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA
P-(FIN2+REV)-05-12
POLŽEN ISPIT 1
FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE 2 I REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE
NP
NIJE POLOŽEN
NP
Download

Rezultati testiranja CR EK Fakultet 5/12