MODUL 4: Stereometrija
Nastavna oblast: Mjerne jedinice za dužinu, površinu i zapreminu
tehničke škole
Zadaci za prvu pismenu provjeru znanja
I. Koliko centimetara ima u :
1. Yds 4,,6,,7
2. Yds 6,,2,,10
3. Yds 5,,1,,8
4. 1093 jarda
Koliko Yds ima u:
5. 8450 inča
6. 4496 inča
7. 4091 inča
Koliko inča ima u:
8. Yds 124,,2,,6
9. Yds 24,,3,,10
10. Yds 14,,12,,11
II. Dužinu pretvoriti u jarde:
1. 1828,8cm 
2. 1371,6cm 
3. 1920,24cm  =
4. 914,4cm 
5. 822,96 cm 
6. 731,52cm 
7. 3km 
8. 12km 
9. 425m 
10. 138dm 
III. Zapreminu pretvoriti u litre:
3dm 3 
a)
4dam 3 
b)
c)
500cm3 
3
3
c) 6l  16dm  0,000066 hm
3hm 3 
3
3
d) 5l  15dm  0,0005dam
4dam 3 
e) 12dm3  0,00001hm3  550mm3
3
f) 800l  14dm3  0,009dam 3
0,0006hm 
3
e)
a) 5l  12dm3  3000cm3
b) 125dm3  0,02dam 3  3m3
0,12m3 
120cm3 
d)
Sabrati zapreminu u m 3 :
g) 4000000m3  2l  8000cm3
12 dam 
6 mm 3 
Predavači matematike JU II SREDNJA ŠKOLA, Velika Kladuša
1
MODUL 4: Stereometrija
Nastavna oblast: Mjerne jedinice za dužinu, površinu i zapreminu
tehničke škole
Zadaci za prvu pismenu provjeru znanja
IV. U sljedećim zadacima zadane veličine izraziti u naznačenim:
cm
km2
dam
4 hm
7 mm
9 cm
3 dm
5 dam
11 km
1 nm
dm2
2
14 hm
8 mm2
12 cm2
11 dm2
3 dam2
14 km2
7 nm2
dm3
km3
3
2 hm
3 mm3
10 cm3
6 dm3
5 dam3
12 km3
11 nm3
V. Izračunati:
1. Na tri parcele veličine 876m 2 , 90ara i 1,24dam 2 , seljak je usijano kukuruz. Na
koliko dunuma je seljak usijano kukuruza?
2. Prilikom kooperacije krastavaca, kooperant je usijano različite sorte na sljedeće
parcele: 1,26a , 0,06ha i 3 dunuma. Koliko je m 2 kooperirano krastavaca?
3. Na tri parcele veličine 328m 2 , 31,3a i 5,42dam 2 , kooperant je usijano krompir. Na
koliko dunuma je usijano krompira?
4. Kooperacija je usijala jagode na prostorima površina 150 a , 12000m 2 , 30dam 2 .
Koliko hektara je usijano?
5. Voćnjak u obliku pravougaonika ima dimenzije 3hm i 400 dm . Izračunaj površinu u
arima i u dunumima.
6. Voćnjak u obliku pravougaonika ima dimenzije 100 dam i 2000cm . Izračunaj
površinu u hetarima i u dunumima.
7. Saberite kolika je površine u arima:
a) 300m 2  2ha  103dam 2 
b) 3ha  20a  50000 dm 2 
8. Saberite kolika je površine u arima:
a) 30m 2  0,01ha  2000cm 2 
b) 300dam 2  200a  0,5ha 
9. Prilikom kooperacije kikirikija, kooperant je usijano različite sorte na parcele od:
0,12ha , 6 a i 1 dunum. Koliko je m 2 kooperirano kikirikija?
10. Kooperant je usijao jagode na parcele površina: 2a, 1200 m 2 i 0,08ha . Da bi
ostvario pravo na premiju mora imati više od 2 dunuma. Da li će ostvariti pravo na
premiju?
Predavači matematike JU II SREDNJA ŠKOLA, Velika Kladuša
2
Download

Zadaci za prvu pismenu provjeru znanja