ELEKTRIJADA 2014
MeĊunarodni susreti studenata elektrotehnike, poznatiji kao Elektrijada, održani su ove godine na jezeru Balaton
(MaĊarska) u periodu od 7-12. maja. Studenti, predstavnici našeg fakulteta, plasirali su se na treće mjesto u nauci,
što je do sada najbolji ostvareni rezultat . Ostvareni su slijedeći rezultati u nauĉnim disciplinama:
MATEMATIKA 2
Takmičar
Osvojeno mjesto
Tim
Merzić Hamza
1
1
Mina Ferizbegović
2
1
Zlatan Tucaković
4
1
Jasmina Zubaĉa
2
1
Amina Šljivo
6
1
Adha Hrusto
20
1
Ekipno
1
TEK
2
AUTOMATIKA
Mina Ferizbegovic
6
2
Jasmina Zubaĉa
14
2
Zlatan Tucaković
15
2
Amina Šljivo
8
1
Adha Hrusto
11
1
Lamija Vuković
17
1
Mina Ferizbegovic
2
1
Zlatan Tucakovic
14
1
Esma Mujkić
31
1
Naida Đozić
10
2
Dženan Lapandić
11
2
23
2
Ilma Karaman
2
1
Orhan Ljubunĉić
8
1
Hadzem Hadzic
40
1
3
5
MATEMATIKA 1
Hadžem Hadžić
4
6
ENGLESKI JEZIK
4
ELEKTRONIKA 1
Takmičar
Osvojeno mjesto
Merzic Hamza
Tim
2
1
Arman Hasanbegovic
21
1
Kemal Korjenic
22
1
Ekipno
5
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE
Dejan Azinovic
4
1
Orhan Ljubunĉić
5
1
Ajdin Mujezinovic
42
1
Bojan Lazic
17
1
Dzenan Lapandic
22
1
Ahmed Karic
33
1
8
1
Tarik Hubana
16
1
Naida Djozic
25
1
Vahid Helac
19
2
Nadja Hodzic
20
2
Sidik Hodzic
21
2
6
1
Bojan Lazic
14
1
Kemal Korjenic
22
1
Dzenan Lapandić
20
2
Ahmed Karić
25
2
Esma Mujkić
32
2
Dejan Azimovic
17
1
Hadžem Hadžić
29
1
Orhan Ljubunĉić
42
1
5
OET
6
ANALIZA EES
Elma Begic
6
7
FIZIKA
Benjamin Ćerimagić
6
7
INFORMATIKA
10
U oblasti sporta osvojena su dva pehara:
1. Šah-srebreni pehar
2. Stolni tenis-srebreni pehar
Ĉestitamo još jednom svim takmiĉarima na zavidnim rezultatima!
Download

ELEKTRIJADA 2014