DANI BHAAAS U BIH – TUZLA 2010
20-22. oktobar 2010.
ORGANIZACIONI ODBOR:
1. Aleksandar Hemon – predsjednik BHAAAS
2. Kenan Arnautovic – prvi podpredsjednik BHAAAS
3. Mirsad Hadzikadic – program coordinator (interdisciplinarne nauke)
4. Eldin Karaikovic - program coordinator (medicinske nauke)
5. Ermina Iljazovic – tuzlanski clan BHAAAS
6. Emir Hodzic - blagajnik BHAAAS
7. Indira Arnautovic - tehnicki sekretar
8. Adnan Karaikovic – predstavnik za BiH
PROGRAM:
Utorak (19. oktobar 2010) – Genetika u medicini (8-12) – BMI i Klinicki centar
Univerzitata Sarajevo, Institut za naucnoistrazivacki rad Sarajevo
Srijeda (20. oktobar 2010)
1. Opsti medicinski dio (8.30 – 13.30) – Klinicki centar Tuzla
2. Mini Simpozijum: Prezentacije clanova BHAAAS iz BiH (14.00-15.20)
Cetvrtak (21. oktobar 2010)
1. BH ICU kurs (10.00 -17.30) – Klinicki centar Tuzla
2. Neurohirurgija i spinalna hirurgija (8.00-14.00) –Amfiteatra Interne Klinike
UKC Tuzla
Petak (22. oktobar 2010)
1. Opsta ortopedija i traumatologija (8.00-12.30) – Klinicki centar
2. Genetika u medicini (8.00-12.00) – Klinicki centar Tuzla
3. Interdisciplinarna predavanja (8.30-13.45) – Multimedijalna sala,
Elektrotehnickog fakulteta (zgrada Gimnazije), Tuzla
4. Koncert: Solisti Denis Azabagic (gitara) i Eugenia Moliner (flauta) sa
orkestrom Sarajevske filharmonije, Dirigent Diane Wittry, SAD, Bosanski
kulturni centar, Tuzla, pocetak 19.00.
Utorak, 19.10.10.
Genetika u medicinskoj praksi simpozijum
Organizacioni odbor:
BHAAAS: Dušica Babovic-Vuksanovic, Gordan Srkalovic
BMI: Lilijana Oruč, Semir Vranic
Datum: 19.10.10.
Mjesto odrzavanja: Sala Instituta za naucnoistrazivacki rad i razvoj, Klinicki centar
Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
09:00 – 09:05 Uvodna riječ Gordan Srkalovic, Lansing, Michigan
Ismet Gavrankapetanovic, Sarajevo, BiH
09:05 - 09:25 Osnove kliničke genetike sa familijarnim malignim sindromima
Dušica Babovic-Vuksanovic, Rochester, Minnesota
09:25 – 09:45 Razvoj citogenetike i molekularne dijagnostike u BIH
Amina Kozaric, Sarajevo, BiH
09:45 – 10:05 Klinička primjena psihijatrijske genetike
Lilijana Oruč, Sarajevo, BiH
10:30 – 10:55 Genetika neuromuskularnih oboljenja
Osman Sinanovic, Tuzla, BiH
10:55 – 11:15 Genetika u ortopediji: nova saznanja
Eldin Karaikovic, Chicago, Illinois
11:15 – 11:35 Molekularna patologija karcinoma dojke
Semir Vranic, Sarajevo, BiH
11:35 – 11:55 Molekularna genetika malignih oboljenja krvi
Gordan Srkalovic, Lansing, Michigan
11:55 – 12:15 Molekularno-biološki aspekti dijagnostike u mikrobiologiji
Rijad Konjhodžic
13:00 – 14:00 Workshop “Praktični pristup genetici”
Dušica Babovic-Vuksanovic, Rochester, Minnesota
Srijeda, 20.10.10.
PREDAVANJA IZ OBLASTI MEDICINSKIH
NAUKA – plenarna sjednica
Organizacioni odbor: Eldin Karaikovic (BHAAAS) i Enver Zerem (UKC Tuzla)
Mesto odrzavanja: Amfiteatar Klinike za plućne bolesti UKC Tuzla
8.30-8.50 8.50-9.10 9.10-9.30 -
9.30-9.50 -
Eldin Karaikovic i Enver Zerem: Otvaranje sastanka i uvodna rijec
Enes Kanlic (El Paso, TX): Edukacija i organizacija a ne tehnologija su
garancija kvalitetnog zbrinjavanja povrijedjenih
Eldin Karaikovic (Chicago, IL): Greske u lijecenju koje se ne smiju
desavati
Diskusija
9.50-10.10 -
Ognjen Gajic (Rochester, MN): Informacijka tehnologija u
zbrinjavanju kriticno oboljelih
10.10-10.30 - Dusica Babovic Vuksanovic (Rochester, MN): Nasljedna predispozicija
za tumore (hereditary tumor syndromes)
10.30-10.50 - Gordan Srkalovic, MD, PhD (Lansing, MI): Plucni maligni tumori:
dijagnoza, tretman, prevencija i posebno: uloga multidisciplinarne klinike.
10.50-11.10 - Diskusija
11.10-11.30 - Pauza
11.30-11.50 - Emir Festic (Jacksonville, FL): Portabilni ultrazvuk-stetoskop 21.
stoljeca (Portable ultrasound-stethoscope of the 21st century).
11.50-12.10 – Namik Haveric (Florida): MRI pretrage tankog crijeva (MRI
enterography of the small bowel).
12.10-12.30 - Kenan Arnautovic (Memphis, TN): Tumori kicmene mozdine: pregled i
vlastita iskustva tretmana
12.30-12.50 Mirzada Kurbasic (Louiseville, KY): Rizici za dijete u okolini – Sta
roditelji treba da znaju (Environmental Hazards - How to Advise Parents)
12.50-13.50
Rucak
MINI SIMPOZIJUM: presentacija clanova BHAAAS iz BiH
13.50-14.10 - Zlata Kundurovic (Sarajevo, BH): Ponasanje odredjenih apoptotickih
regulatora u farmakoloskom eksperimentalnom modelu Alzheimerove
bolesti
14.10-14.30 - Zarema Obradovic (Sarajevo, BH): Zaštita zdravlja putnika u
međunarodnom saobraćaju
14.30-14.50 - Belma Pojskic (Zenica, BH): Pojava akutne koronarne bolesti i plucne
embolije u Kantonalnoj bolnici Zenica
14.50-15.10 - Azijada Suljak-Loncarevic (Sarajevo, BH): Disfunkcije
temperomandibularlnog zgloba kao posljedica posttraumatskog stres
syndroma (PTSD)
15.10-15.30
Diskusija
Cetvrtak, 19.10.10.
Specijalizovani kursevi
1. BH-ICU: Savremeni pristup problemima intenzivne
medicine, Internacionalni Seminar iz Intenzivne Medicine
Direktori kursa: Emir Festic i Ognjen Gajic (BHAAAS); Samir Husic (UKC Tuzla)
Jednodnevni kurs intenzivne njege sa akcentom na savremena saznanja o intenzivnoj
njezi medicinskih i hirurskih urgentnih stanja.
Polaznici: Kurs je namijenjen ljekarima specijalistima i specijalizantima intenzivne
njege, anesteziologije i hurugije koji su ukljuceni u treatman ovih pacijenata, kao I
studentima medicine i Vise mediciske skole. Broj polaznika nije ogranicen
Lokacija: bice naknadno objavljen
Kotizacija: besplatan pristup
Program:
10:00-10:05
10:05-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
Thiery/Festic/Gajic: Introduction
Gajic (Rochester, USA): Approach to critically ill patient
Festic (Jacksonville, USA) Focused ultrasound in the ICU
Peters (Rochester, USA): Noninvasive ventilation
Johnson (Jacksonville, USA): Contemporary management of severe
sepsis
Garland (Jacksonville, USA): Infection control in the ICU
Kashani (Rochester, USA): Acute kidney injury: a new paradigm
13:00-14:00
BREAK
14:00-14:30
14:30-15:00
Kojicic (Kamenica, Srbija): COPD and hypercapnic respiratory failure
Sustic (Rijeka, Hrvatska): Approach to difficult airway, the role of
ultrasound
Thiery (Paris, France; Sarajevo, BiH): Invasive mechanical ventilation
for severe acute respiratory failure: experience with novel influenza
epidemics in Sarajevo
Kovacevic (Banja Luka, BiH): Multidisciplinary ICU in Banja Luka: one
year experience
Mladina (Tuzla, BiH): Toxic shock in children
Vidovic (Banja Luka, BiH): Sedation during mechanical ventilation
Husic (Tuzla, BiH): Integrating Paliative Care into Treatment of
Critically Ill Patients
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
2. Neurohirurgija i spinalna hirurgija
Direktori kursa: Kenan Arnautovic (BHAAAS, Memphis) i Mirsad Hodžić (UKC
Tuzla)
Mjesto odrzavanja: Klinicki centar Univerzitata u Tuzli
7:30-8:00
Registracija predavaca i kontinentalni dorucak
8:00-8:10
Uvodna rijec i pozdrav (Kenan Arnautovic i Mirsad Hodzic)
8:10
Sesija I-Kranijum
Moderatori: Kenan Arnautovic (Memphis, USA), Harun Brkic (Tuzla,
BiH) i Zivko Gnjidic (Zagreb, HR)
8:10-8:25
Bruno Splavski (Osijek, HR) Upotreba Transkranijalnog Doplera za
procjenu ICP nakon traume mozga
Eldin Burazerovic (Sarajevo, BiH) Nasa iskustva u tretmanu aneurizmi
prednje komunikantne arterije
Zivko Gnjidic (Zagreb, HR) PROLAKTINOMI- medikamentozno ili
kirurško liječenje
Rasim Skomorac, Aldin Jusic, Hakija Beculic (Zenica, BiH) Hirurgija
kranijalnih meningeoma- 10 godisnje iskustvo Kantonalne Bolnice u
Zenici
Bato Hasanagic (Sarajevo, BiH) Petroklivalni meningeomi
Kenan Arnautovic (Memphis, USA) Ventralni meningeomi foramena
magnuma
8:25-8:40
8:40-8:55
8:55-9:10
9:10-9:25
9:25-9:40
9:40-9:55
9.55-10.10
10:10-10:30
Dr Zeljko Vidakovic, Dr B. Milanov, Dr A. Livaja (Mostar, BiH)
Intrakranijalni meningeomi- petogodisnje iskustvo Klinike za
neurohirurgiju Univerzitetske bolnice Mostar
Harun Brkic (Tuzla, BiH) Sudskomedicinska forenzika kraniocerebralne
ozljede
Pauza
10:30
Sesija II-Cervikalna kicma i tumori.
Moderatori: Mirsad Hodzic (Tuzla, BH), Aida Sehic (Louisville, USA), Bruno
Splavski (Osijek, HR)
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
Aida Sehic (Louisville, USA) Intraoperativni neuromonitoring u
neurohirurgiji i ortopedskoj hirurgiji
Djelil Korkut (Tuzla, BiH) Cervikalna diskus hernija
Mirsad Fazlic (Tuzla, BiH) Prijelomi cervikalne kicme
Mirsad Hodzic (Tuzla, BiH) Tumori spinalnog kanala
Aldin Jusic, Rasim Skomorac, Hakija Beculic (Zenica, BiH) Tumori
kicmene mozdine- 10 godisnje iskustvo Kantonalne bolnice u Zenici
11:45-12:00
Pauza
12:00
Sesija III-Torakalna, Lumbalna i Sakralna Kicma
Moderatori: Eldin Karaikovic (Chicago, USA), Zlatko Ercegovic (Tuzla,
BiH) i Adisa Kursumovic (Deggendorf, GE)
12.00-12:15
12:15-12:30
13-45-14:00
Asmir Hrustic (Tuzla, BiH) Prijelomi torakolumbalne kicme
Mirza Biscevic (Sarajevo, BiH) Augmentacija kraljezaka kostanim
cementom- minimalno invazivni pristup
Eldin Karaikovic (Chicago, USA) Hirurski tretman idiopatskih
adolescentnih skolioza kratkom prednjom fiksacijom i fuzijom
Kresimir Rotim, Dr Bozic, Dr Gordan Lakicevic (Zagreb, HR)
Selektivna endoskopska discektomija
Adisa Kursumovic (Deggendorf, GE) Novi implantat "Barricaid" za
prevenciju rehernijacije diskusa nakon limitirane diskektomije
Zlatko Ercegovic (Tuzla, BiH) Spondilolisteza lumbalne kicme
Aleksandar Vujadinovic (Tuzla, BiH) Operativno lijecenje istmicne
spondilolisteze
Bruno Zamboni (Umag, HR) Osteopatija i sakroilijakalni zglob
14:00-15:00
Rucak
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
Petak, 22.10.10.
Specijalizovani kursevi
1. Opsta ortopedija i traumatologija
Direktori kursa:
Enes Kanlic (BHAAAS) i Hajrudin Kacar (UKC Tuzla)
Mjesto odrzavanja: Klinicki centar Univerzitat u Tuzli
Moderatori: Kacar i Kanlic
08:00 - 08:15: Moderatori: Otvaranje sastanka
08:15 - 08:30: Enes Kanlic (El Paso): Kompjuterska navigacija u kostanoj traumatologiji:
manje zracenja, veca preciznost, krace operacije
08:35 - 08:50: Ismet Gavrankapetanovic (Sarajevo): Segmentalni prijelom tibije; prikaz
slucaja
08:55 - 09:10: Emir Arnautalic: Prijelomi proksimalnog femura I intramedularna
osteosinteza
09:15 - 09:30: Hajrudin Kacar (Tuzla): Nestabilnosti casice, originalna tehnika,
kombinacija artroskopski i otvoreno
09:35 - 09:50: Sukrija Djozic (Sarajevo): Straznje dislokacije ramena, dijagnoza I
Terapija
09:55 - 10:10: Enes Kanlic: "Compartment syndrome" natkoljenice, prikaz 26 slucajeva
10:15 - 10:30
PAUZA
Moderatori: Arnautalic i Gavrankapetanovic
10:30 - 10:45: Sahmir Sadic (Tuzla): Prijelomi dijafize femura, intramedularna fiksacija
(TARGON)
10:50 - 11:05: Enes Kanlic: Zakljucane ploce, indikacije u kostanoj traumatologiji
11:10 - 11:25: H. Kacar: Artrodeza koljena cavlom poslije odstranjenja proteze; prikaz
slucaja
11:30 - 11:40: Eldin Karaikovic (Chicago): Materijali za treatiranje kostanih defekata (A)
11:40 – 11:55: Zoran Hadziahmetovic (Sarajevo): Klinicka iskustva u tretiranju kostanih
defekata (B)
12:00 - 12:15: Enes Kanlic: Prijelomi djecijeg femura lijeceni elasticnom fiksacijom
plocama, iskustvo sa 65 pacijenata
12:20 - 12:30 ZAVRSNA RIJEC: Arnautalic i Gavrankapetanovic
12.30-13.30 Rucak
2. Genetika u medicinskoj praksi
Kurs se organiziju u saradnji sa Klinickim centrom u Ljubljani i Univerzitetskim
klinickim centrom Tuzla a u okviru: II internacionalnog znanstvenog simpozijuma
"Molekularno-genetička istraživanja danas i mogučnosti njihove aplikacije".
BHAAAS clanovi:
Gordan Srkalovic i Dusica Babovic-Vuksanovic
Mjesto odrzavanja: Univerzitetski klinicki centar Tuzla, vrijeme i tacno mjesto
odrzavanja je objavljeno u programu ove manifestacije.
PREDAVANJA IZ OBLASTI INTERDISCIPLINARNIH
NAUKA DANI BHAAAS U BIH – TUZLA 2010
Direktor kursa:
Mirsad Hadzikadic
Mjesto odrzavanja: Elektrotehnicki fakulteta (zgrada Gimnazije), Multimedijalna sala,
Tuzla
8:30-8:35
8:35-8:45
Obracanje domacina programa – Rektor Halilovic
Obracanje predstavnika BHAAAS – Potpredsjednik Kenan Arnautovic
Sesija 1:
Kompleksni sistemi
8:45-9:05
Mirsad Hadzikadic (Charlotte, NC): Uvod u kompleksne sisteme:
primjena u medicini, odbrani i ekologiji
Diskusija
Amila Buturovic (Toronto): Kompleksni sistemi u humanistickim
naukama
Diskusija
Eldin Karaikovic (Chicago, IL): Pouke kompleksnih sistema za
obrazovanje studenata medicine
Diskusija
Pauza
Azra Terzich (Louiseville, KY): Kako napisati uspjesne aplikacije za
finansiranje naucnih projekata i poslovnih ideja
Diskusija
Mirsad Kulovic (Nashville, TN) Saobracajni problemi u Bosni i
Herzegovini
Diskusija
9:05-9:15
9:15-9:35
9:35-9:45
9:45-10:05
10:05-10:15
10:15-10:30
10:30-10:50
10:50-11:00
11:00-11:20
11:20-11:30
11:30-11:50
11:50-12:00
12:00-13:30
Dusica Babovic Vuksanovic (Rochester, MN): Genetika kao nauka
kompleksnih sistema
Diskusija
Rucak
Sesija 2:
Organizacioni, obrazovni i naucni aspekti medicine
13:30-13:50
13:50-14:00
14:00-14:20
Ognjen Gajic (Rochester; MN): Elektronski medicinski karton
Diskusija
Enes Kanlic (El Paso, TX): Obrazovanje i organizacija, a ne tehnologija,
unapredjuje brigu povrijedjenih pacijenata
Diskusija
Pauza
Gordan Srkalovic (Lansing, MI): Eticki pristup klinickom istrazivanju –
Diskusija
Eldin Karaikovic (Chicago): Kako objaviti clanak u indeksiranim
casopisima
Diskusija
14:20-14:30
14:30-14:45
14:45-15:05
15:05-15:15
15:15-15:35
15:35-15:45
Predavaci clanovi BHAAAS iz SAD:
Kenan Arnautovic MD, FACS
Assistant Professor of Neurosurgery
Semmes-Murphey Clinic and Department of Neurosurgery, University of Tennessee,
Memphis, TN
Dusica Babovic-Vuksanovic, MD
Professor of Medical Genetics and Pediatrics, Mayo College of Medicine
Chair of the Department of Medical Genetics, Mayo Clinic, Rochester, MN
Amila Buturovic, PhD
Associate Professor of Humanities at York University and the Director of the Religious
Studies Program, Toronto, Canada
Emir Festic, MD, FCCP
Assistant Professor, Mayo Clinic College of Medicine
Director, Surgical Intensive Care Unit, Mayo Clinic Florida
Ognjen Gajic, MD
Associate Professor of Medicine
Mayo Clinic, Rochester
Consultant in critical care and pulmonary medicine
Director, Critical Care Research
Mirsad Hadzikadic, Ph.D.
Director, Complex Systems Institute, Department of Software and Information Systems
College of Computing and Informatics, 343-A Woodward Hall
University of North Carolina Charlotte, Charlotte, NC
Namik Haveric, M.D.
Director, Section of Computed Tomography Imaging
Department of Radiology, Washington Hospital Center
Washington, DC
Enes M. Kanlic, MD, FACS
Professor of Othopaedic Surgery and Rehabilitation
Texas Tech University Health Sciences Center
El Paso, Texas, USA
Eldin Karaikovic, MD, PhD
Clinical assistant professor of Orthopaedic surgery, University of Chicago, USA
Instructor of Orthopaedic Surgery, University of Illinois, Chicago, USA
NorthShore University Health Systems, Evanston, IL USA
Director, NUHS Spine Center
Mirsad Kulovic, PhD
Program Manager, Department of Transportation, Nashville, TN
Dekan Saobrajanog Fakulteta u Travniku
Mirzada Pasic Kurbasic, MD, MSc, FAAP
Professor of Pediatrics, University of Louisville, Louisville, Kentucky, USA
Chair, International Health SIG, Academic Pediatric Association, USA
Aida Sehic Kantardzic MD D.ABNM
Sentient Medical Services,
Executive Staff Surgical Neurophysiologist, Sentient, Hunt Valey, MD
Gordan Srkalovic, MD, PhD, FACP
Director, Clinical Trials Office, Sparrow Cancer Center,
Clinical Associate Professor, Department of Medicine, College of Human Medicine,
Michigan State University, Lansing, MI
Azra Terzich, Ed.D.
ESL Teacher, Department Chair
Waggener Traditional High School, Louisville, KY
Predavaci clanovi BHAAAS iz BiH
Dr Sci med Ismet Gavrankapetanovic, Profesor, Klinicki centar Univerzitata u Sarajevu
Dr Sci med Ermina Iljazovic, Profesor, Šef Zavoda za patologiju, Poliklinika za
laboratorijsku dijagnostiku, JZU UKC Tuzla
Dr Sci med Pedja Kovacevic, Docent, Klinicki centar Banja Luka, Jedinica intenzivne
medicine
Dr Sci med Zlata Kundurovic, Profesor, Medicinski Fakultet Sarajevo
Dr Sci med Zarema Obradović, Profesor, Institut za Javno zdravstvo Kantona Sarajevo,
Fakultet za zdravstvene studije, Sarajevo
Prim dr sci med Belma Pojskic, Docent, Načelnica Službe za unutrašnje bolesti
Kantonalne bolnice Zenica
Dr Sci med Azijada Suljak-Loncarevic, Profesor, Stomatoloski Fakultet, Sarajevo
Ucesnici Neurohirusko-spinalnog simpozija:
Dr Beculic Hakija, Odjel za Neurohirurgiju, Kantonalna Bolnica, Zenica, BiH
Doc Dr Sci Mirza Biscevic, Klinika za Ortopediju, KCUS, Sarajevo, BiH
Dr.sci Boris Božić, primarijus, Klinika za Neurohirurgiju, Klinicka Bolnica Sestre
Milosrdnice, Zagreb, HR
Prof Dr Sci Harun Brkić, Klinika za Neurohirurgiju, UKC, Tuzla BiH
Dr Eldin Burazerovic, Klinika za Neurohirurgiju, KCUS, Sarajevo, BiHMr Sci dr
Zlatko Ercegović, Klinika za Neurohirurgiju, UKC, Tuzla, BiH – neurohirurg
Mr Sci dr Mirsad Fazlić, Klinika za Ortopediju, UKC, Tuzla, BiH
Dr Sci Zivko Gnjidic, Klinika za Neurohirurgiju, Klinicka Bolnica Sestre Milosrdnice,
Zagreb, HR
Dr Bato Hasanagic, Klinika za neurohirurgiju, KCUS, Sarajevo, BiH
Doc Dr Sci Mirsad Hodzic, Klinika za Neurohirurgiju, UKC, Tuzla, BiH
Mr Sci dr Asmir Hrustić, Klinika za Ortopediju, UKC, Tuzla, BiH
Dr Aldin Jusic, Sef Odjela za Neurotraumatologiju, Kantonalna Bolnica, Zenica, BiH
Dr Adisa Kursumovic, Klinika za Neurohirurgiju, Deggendorf, GERMr Sci dr Dželil
Korkut, Klinika za Neurohirurgiju, UKC, Tuzla, BiH
Mr.sci dr Goran Lakičević, Odjel za Neurohirurgiju, SKB, Mostar, BiH.
Dr A. Livaja, Odjel za Neurohirurgiju, SKB, Mostar, BiH
Dr B. Milanov, Odjel za Neurohirurgiju, SKB, Mostar, BiH
Prof.dr.sci Krešimir Rotim, Direktor, Klinika za Neurohirurgiju, Klinicka Bolnica
Sestre Milosrdnice, Zagreb, HR
Prim Dr Rasim Skomorac, Nacelnik Sluzbe za Neurohirurgiju, Kantonalna Bolnica,
Zenica, BiH
Doc Dr Sci Bruno Splavski, Klinika za Neurohirurgiju, KBC, Osijek, HR
Dr Zeljko Vidakovic, Sef Odjela Neurohirurgije, Sveucilisna Klinicka Bolnica, Mostar,
BiH
Mr Sci dr Aleksandar Vujadinović, Klinika za Ortopediju, UKC, Tuzla, BiH
Dr Sci Bruno Zamboni, Privatna Specijalisticka Ortopedska Ordinacija, Umag, HR
Sponzori i koorganizatori:
1. Grad Tuzla
2. Rektorat Univerziteta u Tuzli
3. Univerzitetski klinicki centar Tuzla
4. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
5. ANUBIH
6. US Ambasada u BiH
7. Zavod za zdravstvenu zastitu Kantona Sarajevo
8. Sanofi-Aventis
9. BH Telecom
10. Bosanski kulturni centar Tuzla
11. Fabrika d.o.o
Download

tuzla 2010