PE3 2014 2015
p.
zadatak
(15)
koncept
(o)
Adrijana Marinković
10
6
9
2
6.1
15.25
3
36.25
Aleksandar Komadina
15
8
12
8
5
8
20
5
60
Aleksandar Mišić
10
6.4
9.6
5
3
6
15
4
Aleksandra Gajić
15
6.1
9.15
10
5
8.4
21
Aleksandra Pavlović
15
9
13.5
8.9
2
9.6
Ana Marčeta
10
9
13.5
2
Anja Palavestra
15
7.4
11.1
7.4
3
Branka Pelemiš
15
9.6
14.4
7
Danijela Vulović
14
7
10.5
9
Dario Perić
15
0
6.4
Dunja Đunić
12
9
8
Đorđe Mitrović
10
0
6
Emir Ljajić
15
8.1
12.15
7.6
Goran Vukčević
14
7.6
11.4
Igor Radović
14
0
6
Irma Ćurkić
15
9.4
14.1
9
Ivana Andrić
10
9
13.5
Ivana Balović
14
6
Jelena Radovanović
12
7
Jovana Ilić
12
9.4
Katarina Ivanović
12
Kristina Bunda
ukupno
(100)
ocena
27
63.25
6
28
88
9
42.6
17
59.6
6
4
60.15
28
88.15
9
24
5
63.4
5.6
14
4
39.5
8.1
20.25
5
56.75
4
9.9
24.75
5
65.15
5
9.6
24
5
62.5
8.4
21
5
42.4
3
7
17.5
5
49.5
2
7
17.5
3
35.5
28
63.5
6
5
8.6
21.5
5
61.25
30
91.25
9
8.1
20.25
5
45.65
2
7
17.5
2
39.5
4
9
22.5
5
64.6
7.4
4
8
20
5
54.9
9
8
4
9
22.5
5
57.5
17
74.5
8
10.5
6
0
7
17.5
5
46
26
72
7
14.1
5
0
7.4
18.5
3
49.6
22
71.6
7
7
10.5
5.4
2
6
15
4
44.9
25
69.9
7
6
9
*
#VALUE!
3
#VALUE!
6
koncept
osvetljenje
detalj (10)
(15)
(5)
elaborat
(ocena)
elaborat
predispit
prisustvo
ispit (30)
(25)
ne (70)
63.4
39.5
22
78.75
8
65.15
24
86.5
9
42.4
49.5
45.65
39.5
30
94.6
10
54.9
#VALUE!
Ljubomir Stalević
13
8.6
12.9
7.4
9.1
22.75
5
56.05
Maja Urban
15
8
12
10
5
9.9
24.75
5
66.75
30
96.75
10
Marina Daniček
15
5.6
8.4
6.4
4
6
15
5
48.8
22
70.8
7
Marina Marinkov
15
7.6
11.4
8
5
8.9
22.25
5
61.65
23
84.65
9
Marta Bolok
15
0
8
2
5
12.5
3
37.5
Marta Lalićević
12
6
9
5.4
1
6
15
5
42.4
18
60.4
6
Mihajlo Čukanović
15
8.4
12.6
10
3
9
22.5
5
63.1
30
93.1
9
Milica Filipović
12
0
6
2
6.6
16.5
4
36.5
Milica Stajić
15
8.4
12.6
10
5
9
22.5
5
65.1
28
93.1
9
Miloje Krunić
15
8.6
12.9
10
4
9.4
23.5
5
65.4
28
93.4
9
Mladen Čolić
12
Nataša Ljubojević
10
6.4
9.6
7
5.4
13.5
4
40.1
Nenad Lukić
15
7
10.5
6
2
7.6
19
5
52.5
Nermina Halilović
15
8
12
7
2
6.6
16.5
5
52.5
30
82.5
8
Nevena Marić
15
7
10.5
5
8
20
5
50.5
30
80.5
8
Nikola Sekulić
15
8
12
6
7.6
19
5
52
28
80
8
Nikolina Stanišljević
15
8
12
9.4
4
7.1
17.75
5
58.15
25
83.15
8
Slobodan Gmijović
15
7.6
11.4
8.6
2
8
20
5
57
18
75
8
Tamara Budinčić
10
0
7
8.6
21.5
3
38.5
18
56.5
6
Toni Trutanić
10
12
7
6.4
16
5
49
30
79
8
Višnja Pilipović
10
0
7
8
20
3
37
28
65
7
Vladislav Mišić
14
10
15
10
10
25
5
66
Zdenko Vasić
10
0
2
10
10
Zorica Ćosović
10
7.6
11.4
5.4
13.5
4
42.3
42.3
0
8
0
4
2
0
7.4
56.05
37.5
36.5
12
12
26
66.1
7
52.5
66
Download

PE3 2014 2015 2