SOUE - Organizace školního roku 2014/15
Podzimní ZZ
2. 9. 2014 písemné 3. - 4. 9. 2014 praktické
Podzimní maturity
1. - 5. 9. 2014
8. 9. 2014
16. 9. 2014
společná část – písemné práce, didaktické testy
písemné a praktické profilové
společná část – ústní, profilová část – ústní
Prázdniny
Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní
27. - 29. 10. 2014 (pondělí - středa)
22. 12. 2014 (pondělí) - 2. l. 2015 (pátek)
30. 1. 2015 (pátek)
9. 3. (pondělí) - 15. 3. 2015 (neděle)
2. 4. (čtvrtek) - 3. 4. 2015 (pátek)
1. 7. (středa) – 31. 8. 2015 (pondělí)
Dny otevřených dveří 7. 11. 2014 (pátek)
12. 12. 2014 (pátek)
30. 1. 2015 (pátek)
11. 9. - 12. 9. 2014 ústní
12,00 – 17,00
12,00 – 17,00 13. 12. 2014 (sobota) 8,00 - 12,00
8,00 - 14,00
Výchovné komise
1. čtvrtletí
1. pololetí
3. čtvrtletí
2. pololetí
10. 11. 2014 (pondělí)
27. 1. 2015 (úterý dopoledne)
30. 3. 2015 (pondělí)
24. 6. 2015 (středa)
Klasifikační porady
1. čtvrtletí
1. pololetí
3. čtvrtletí
2. pololetí
10. 11. 2014 (pondělí)
27. 1. 2015 (úterý dopoledne)
31. 3. 2015 (pondělí)
28. 4. 2015 (úterý) ME4, MM4, TM4, IT4, IS4, PN2, PE3,PT3
27. 5. 2015 (středa) EM3, ER3, ES3, DR1A, DR1B, DR1C,MM3
24. 6. 2015 (středa) ostatní třídy
Rodičovské aktivy
29. 9. 2014 16,00 (pondělí) - pouze 1. ročníky (kromě PN1)
10. 11. 2014 16,00 – 18,00 (pondělí)
30. 3. 2015 16,00 – 18,00 (pondělí)
Vydání vysvědčení
29. 1. 2015 (čtvrtek)
29. 4. 2015 (středa) ME4, MM4, TM4, IT4, IS4, PN2, PE3,PT3
29. 5. 2015 (pátek) EM3, ER3, ES3, DR1A, DR1B, DR1C, MM3
30. června 2015 (úterý) ostatní třídy
Vánoční turnaj
Sportovní kurz
15. - 19. 12. 2014
22. - 26. 6. 2015
Filmové představení
27. 1. 2015 od 11:00 hodin, program bude upřesněn
Odborná praxe
1. - 19. 6. 2015 ME2, MI2, TI2, IS2, MT3, IT3, IS3, PN1
Maturity
11. - 22. 5. 5. 2015
25. 5. - 5. 6. 2015
písemné a praktické profilové zkoušky
společná část – ústní, profilová část – ústní
Studijní volno
30. 4. 2015, květen
Závěrečné zkoušky
Studijní volno
8. - 12. 6. 2015
1. 6. 2015
2. - 5. 6. 2015
12. 6. 2015
15. - 18. 6. 2015
písemné
praktické
oznámení výsledků písemné a praktické ZZ
ústní
Organizace školního roku je vždy rozpracována příslušným měsíčním plánem.
Přesné termíny maturitních a závěrečných zkoušek budou upřesněny.
Download

SOUE - Organizace školního roku 2014/15