Parking rampe
Tau RBLO
Tau brza verzija parking rampe za prolaze širine do 4m
Tau RBLOX
Tau parking rampa sa osvetljenom rukom za prolaze širine do 4m
Tau CITY/O
Tau parking rampa za prolaze širine do 6m
AH-PR206-TI
Baisheng parking rampa sa zglobnom rukom za prolaze širine 5m
Čuvar parking mesta
Tau PARK
Tau automatski čuvar parking mesta
Parking rampe
Parking rampe namenjene su za kontrolu prolaska vozila, na ulazima u poslovne objekte, javne i
privatne parking prostore, javne garaže, na stanicama za naplatu putarine, autobuskim
stanicama, pružnim prelazima i mnogim drugim mestima. U zavisnosti od širine prolaza i
fekvencije prolaska vozila treba izabrati adekvatnu rampu.
U našoj bogatoj ponudi proizvoda nalaze se automatske parking rampe za prolaze različite
širine i frekvencije prolaska vozila. Za najzahtevnije situacije preporučujemo Tau automatske
rampe koje odlukuje izuzetna brzina podizanja, učestalost korišćenja 100%, vrhunski kvalitet
završne obrade i veoma široka paleta dodatne opreme.
Čuvari parking mesta namenjeni su za sprečavanje neovlašćenog parkiranja na privatnom ili
rezervisanom parking mestu Pogodni su kako za parkinge poslovnih objekata tako i za parkinge
stambenih zgrada.
Tau T-ONEKIT3BT
Tau komplet sa DC motorom za klizne kapije težine do 300kg.
Tau T-ONEKIT5E
Tau ekonomični komplet sa motorom za klizne kapije težine do 500kg.
Tau T-ONEKIT5BT
Tau komplet sa DC motorom za klizne kapije težine do 500kg.
Tau T-ONEKIT5T
Tau komplet sa AC motorom za klizne kapije težine do 500kg.
Tau T-ONEKIT8T
Tau komplet sa AC motorom za klizne kapije težine do 800kg.
Tau T-ONEKITXL
Tau komplet sa AC motorom za klizne kapije težine do 1200kg.
Tau MASTER12Q
Tau DC motor MASTER serije za klizne kapije težine do 1200kg.
Tau BIG40Q
Tau trofazni motor BIG serije za klizne kapije do 4000kg težine.
Motori za klizne kapije
Motori za klizne kapije su namenjeni automatskom otvaranju i zatvaranju kliznih kapija.
Izrađuju se za klizne kapije različite težine i frekvencije otvaranja/zatvaranja.
Motori u našoj ponudi su najkvalitetniji motori za klizne kapije na tržištu!
Predstavljaju skup vrhunskih detalja - poseduju optički enkoder za detekciju prepreke i
sprečavanje oštećenja, domet daljinskih upravljača je do impozantnih 200m, poseduju pravi
personalizovani ključ za deblokadu motora u slučaju nestanka napajanja, sva elektronika u
motorima i dodatnoj opremi dvostruko zaštićena posebnim unutrašnjim kućištem, poseduju
integrisan relej preko koga se može upravljati drugim uređajima, odlikuje ih vrhunski italijanski
dizajn.
Imamo motore za klizne kapije težine do 300kg, 500kg, 800kg, 1200kg, 2000kg pa sve do
4000kg i učestalost korišćenja do 40% - pogodni za privatne kuće ili do 100% - pogodni za
poslovne objekte i stambene zgrade. Takođe, u našoj ponudi je bogata paleta prateće opreme od zupčaste letve i dodatnih daljinskih upravljača do stubića za fotoćelije i osetljivih ivica.
Motori za krilne kapije
ECOSWING
Ekonomični komplet za automatizaciju dvokrilnih kapija.
KARM2000BT
Osnovni komplet za automatizaciju dvokrilnih kapija.
KARM270BT
Napredni komplet za automatizaciju dvokrilnih kapija.
INSIDEKIT04T
Komplet motora za podzemnu montažu za dvokrilne kapije.
AH-PK05
Osnovn komplet za automatizaciju dvokrilnih kapija.
AH-PK06
Komplet motora za automatizaciju dvokrilnih kapija.
Razni motori za vrata i prozore
Motori za garažna vrata
Tau SKY
Tau SKY motor za segmentna vrata standardnih dimenzija
Tau SKY1
Tau SKY1 motor za segmentna vrata većih dimenzija
AH-G8800
Ekonomični Baisheng motor za segmentna vrata
Tau SPIN
Tau SPIN motor za "kip" garažna vrata
Motori za industrijska vrata
Tau B12ENC
Tau B12ENC motor za preklopna industrijska vrata
Tau SPEED2CTN
Tau SPEED2CTN motor za klizna industrijska vrata
Tau F10
Tau F10 motor za klizna industrijska vrata
Prozori i roletne
Tau T-WIN
Tau T-WIN serija motora za roletne težine do 320kg
Tau MRC-M
Tau MRC-M serija motora za tende i roletne
Tau MRC
Tau MRC serija motora za unutrašnje roletne
Tau SCUBA
Tau SCUBA serija motora za spoljašnje drvene prozore
Automatska vrata
Tau BRINK
Tau BRINK serija motora za automatizaciju jednokrilnih vrata
Tau DOOR
Tau DOOR kompleti za automatska klizna vrata
Tau BLOW
Tau BLOW kompleti za automatska teleskopska klizna vrata
Dodatna oprema
Daljinski upravljač 250K-SLIMRP
Dvokanalni daljinski upravljač za Tau motore, 433,92MHz, plivajući kod, elegantno kućište, domet do
200m.
Daljinski upravljač 250T-4RP
Četvorokanalni daljinski upravljač za Tau motore, 433,92MHz, plivajući kod, držač za auto, domet do
200m..
Taster brava 300TKEY + TSL
Električna taster brava za pokretanje motora za kapije od spolja pomoću ključa. Za sve tipove motora.
Plastificirana zupčasta letva
Plastificirana zupčasta letva 22x22, modul4. Čelično jezgro, plastifikacija ojačana ugljeničnim vlaknima..
Daljinski upravljač AH-T15
Četvorokanalni daljinski upravljač za Baisheng motore, 433,92MHz, plivajući kod, slajder kućište.
Daljinski upravljač AH-ST
Jednokanalni sobni daljinski upravljač za Baisheng motore, 433,92MHz, plivajućim kod, zidni nosač.
RF prijemna jedinica AH-REC2
Eksterna dvokanalana prijemna jedinica. Mogućnost kodiranja 100 daljinskih upravljača po kanalu.
Signalna lampa AH-FL01
Signalna lampa sa antenom, neupadljivog dizajna dostupna u varijantama 24V i 220V.
Čelična zupčasta letva
Čelična zupčasta letva 10x20, modul 4, komplet sa distancerima. Odgovara za većinu motora za kapije na
tržištu.
Fotoelektrična barijera AH-IR30
Fotoelektrična barijera stabilnog dometa 10m sa mogućnošću rada u NO ili NC režimu.
Fotoelektrična barijera AH-TF50F
Fotoelektrična barijera stabilnog dometa 20m, napajanja 12-240V i NO i NC izvodima.
Antena AH-ANT1
Dodatna antena za poboljšanje dometa daljinskih upravljača.
Ugradnja motora za klizne kapije
Tehnički preduslovi
Pre samog postavljanja opreme za automatsko pokretanje kapije potrebno je stvoriti tehničke
preduslove za ugradnju. Preduslovi se ogledaju u postavljanju potrebnih instalacionih kablova i
prilagođavanju konstrukcije same kapije.
Nepostojanje tehničkih uslova otežava i poskupljuje sam postupak ugradnje opreme.
Instalacioni kablovi
Pre betoniranja ili popločavanja prilaza za automobile treba postaviti instalacione kablove za
napajanje motora i povezivanje dodatne opreme sa motorom. Pobrojaćemo sve pozicije i
instalacione kablove koje treba postaviti do njih:
•
Motor: od spratne table do mesta postavljanja motora treba postaviti napojni kabl PPY 3x1,5.
•
Fotoćelije: od motora do mesta postavljanja fotoćelija treba postaviti kabl J-Y(St)Y 2x2x0,8.
•
Signalna lampa sa antenom: od motora do mesta postavljanja signalne lampe sa antenom
treba postaviti kabl RG59 + 2x0,75.
•
Eksterna antena: od motora do mesta postavljanja antene treba postaviti kabl RG59.
•
Zidni prekidač: od motora do mesta postavljanja prekidača treba postaviti kabl J-Y(St)Y
2x0,8.
•
Eksterna prijemna jedinica: od motora da mesta postavljanja prijemne jedinice treba postaviti
kabl J-Y(St)Y 3x2x0,8.
Napomena: Sve instalacione kablove postavljati kroz instalaciona creva. Na strani periferija
ostaviti rezervu u kablu od 25cm a na strani motora 60cm.
Mera kvaliteta poslovanja
Najbitniji segment u poslovanju svake ozbiljne firme jeste kvalitetna tehnička
podrška. I u ovom segmentu pomeramo granice izlazeći u susret kako našim
tako i mušterijama drugih firmi.
Kod naše tehničke podrške možete obezbediti:
•
Servis motora iz naše i ponude drugih firmi
•
Dokumentaciju za motore iz naše i ponude drugih firmi
•
Savete za prilagođavanje kapija automatskom otvaranju
•
Savete za postavljanje motora i prateće opreme
•
Odgovore na nedoumice u vezi izbora opreme
Sa našom tehničkom podrškom nikad više nećete robovati prodavcima
opreme, plaćati nepristojno visoku cenu održavanja i servisa kupljene
opreme i osećati se prevarenim. Sada imate izbor.
Primer ugradnje motora za klizne kapije sa instalacionim kablovima
Kontrukcija kapije i stopa za motor
Prilikom izrade same kapije i betoniranja ili popločavanja prilaza za automobile treba voditi
računa o nekoliko stvari koje se tiču ugradnje motora za kapije:
•
Čitavom dužinom kapije treba da postoji profil na koji će biti pričvršćena zupčasta letva.
•
Dužina krila kapije treba da bude bar 25cm veća od dužine prolaza koji zatvara.
•
Između krila kapije i metalnog stuba koji nosi kapiju mora da postoji prostor od minimum
4cm sa strane krila na koju se postavlja zupčasta letva i 2cm sa suprotne strane.
•
Ukoliko su na krajevima kapije metalni stubovi treba predvideti postavljanje eventualne
dodatne opreme na iste.
•
Na mestu postavljanja motora treba ubetonirati postolje motora. Ukoliko se oprema nabavlja
za automatizaciju već postavljane kapije, na mestu postavljanja motora izbetonirati stopu
40x40cm.
Naša preporuka je nabavka opreme za automatsko otvaranje kapije pre izrade i postavljanja
same kapije i koordinacija svih angažovanih izvođača radova. Direktnim probnim postavljanjem
opreme i u komunikaciji između izvođača radova mogu se precizno odrediti mesta postavljanja
postolja motora, konstruktivnog elementa na krilu koji nosi zupčastu letvu itd.
Download

brosura tau - WordPress.com