FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Upravljanje projektima
- Metoda kritičnog puta -
Analiza vremena obuhvata procenu i utvrñivanje vremena potrebnog za
izvršenje pojedinih aktivnosti i realizaciju projekta u celini.
Neke od metoda mrežnog planiranja koje se
koriste u analizi vremena su:
1. CPM (Critical Path Method),
2. PERT (Program Evalution and Review
Technique),
3. Prioritetna metoda.
U CPM metodi se za grafičko prikazivanje strukture projekta koriste mrežni
dijagrami orijentisani aktivnostima, tzv. “i-j” mrežni dijagrami.
Postupak:
1. Odrediti vremena pojedinih aktivnosti u projektu,
2. Izračunati ukupno vreme za realizaciju projekta,
3. Odrediti najduži put realizacije aktivnosti u mrežnom dijagramu (kritičan
put),
4. Izračunati vremenske rezerve za aktivnosti koje nisu na kritičnom putu.
Metoda kritičnog puta (CPM) se primenjuje onda kada je vreme trajanja
pojedinih aktivnosti u projektu poznato i može se jednoznačno odrediti.
Metoda kritičnog puta se oslanja na deterministički pristup i na relativno
čvrste procene vremena trajanja aktivnosti.
U analizi vremena CPM metodom, razlikuju se sledeći vremenski parametri:
toi - najraniji početak aktivnosti - vreme kada aktivnost može najranije
početi,
t1i - najkasniji početak aktivnosti - vreme kada aktivnost može najkasnije
početi,
toj - najraniji završetak aktivnosti - vreme kada aktivnost može najranije da
se završi,
t1j - najkasniji završetak aktivnosti - vreme kada aktivnost mora da se
završi.
Izmeñu najranijeg početka aktivnosti toi i najkasnijeg završetka aktivnosti
t1j nalazi se raspoloživi vremenski period u kome se mora izvršiti
posmatrana aktivnost.
Proračun navedenih vremenskih parametara vrši se postupkom:
1. progresivnog i
2. retrogradnog izračunavanja vremena.
Kritične aktivnosti se moraju izvršiti u predviñenom vremenu, jer prekoračenje
vremena završetka kritičnih aktivnosti dovodi do prekoračenja planiranog roka
završetka projekta.
U okviru analize vremena posebno se vrši analiza vremenskih rezervi koje
postoje kod aktivnosti koje nisu kritične. U okviru CPM metode razmatraju se 3
vremenske rezerve.
1. Ukupna vremenska rezerva
2. Slobodna vremenska rezerva
3. Nezavisna vremenska rezerva
Zadatak 1.
U zadatku je dat mrežni dijagram sa numerisanim dogañajima i vremenom
trajanja za svaku aktivnost u projektu.
Odrediti kritičan put i trajanje projekta i izračunati vremenske rezerve za
aktivnosti G i K.
Zadatak 1. - rešenje
KP: A-D-I-M
T=47 dana
Vremenske rezerve za aktivnost G:
St=35-16-3=16
Ss=34-16-3=15
Sn=34-19-3=12
Vremenske rezerve za aktivnost K:
St=47-34-10=3
Ss=47-34-10=3
Sn=47-35-10=2
Zadatak 2.
U zadatku je dat mrežni dijagram sa numerisanim dogañajima i vremenom
trajanja za svaku aktivnost u projektu.
Odrediti kritičan put i trajanje projekta i izračunati vremenske rezerve za
aktivnosti I i J.
Zadatak 2. - rešenje
KP: A-B-C-D-F-K-N
T=55 dana
Vremenske rezerve za aktivnost I:
St=45-25-18=2
Ss=43-25-18=0
Sn=43-27-28=-2
Vremenske rezerve za aktivnost J:
St=45-30-1=14
Ss=43-30-1=12
Sn=43-44-1=-2
Zadatak 3. - Vežba
U zadatku je dat mrežni dijagram sa vremenom trajanja svake aktivnosti u
projektu. Numerisati dogañaje i odrediti kritičan put i trajanje projekta.
Izračunati vremenske rezerve za aktivnosti E, J i K.
A5
4
G
C
7
Rešenje: KP: A-D-G-I-L
T=33 dana
Download

Metoda kritičnog puta