Cjenik pčelarske opreme 003/2014
Košnice i nukleusi
1010011070
1010011075
1010011080
1010011090
1010011100
1010011110
1010011120
1010011060
1010011061
1010011200
1010010195
1010011360
Nastavak LR PIP
Nastavak LR
Nastavak LR s okvirima VK
Hranilica LR Milerova VK
Ventilacija LR VK
Poklopac LR lesonit VK
Krov LR VK
Podnica LR VK
Podnica LR s limom VK
Podnica LR s mrežicom VK
Hran. LR s plastičnim koritom
Bježalica LR PIP VK
J/M
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
1010011280
1010011340
1010010230
1010011270
1010011400
1010011500
Nukleus LR 5 VK
Nukleus LR 7 VK
Nastavak Farrar
Nastavak Fararov s okvirom VK
Polunastavak LR s okvirima VK
Polunastavak LR
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
179,99
214,99
69,99
104,99
104,99
69,99
1010011351
1010011350
1010011420
1010010140
1010010080
1010011430
Košnica AŽ 9 VK
Košnica AŽ 10 VK
Košnica AŽ 12 standard VK
Košnica AŽ grom 12
Nukleus AŽ 7 standard VK
Nukleus AŽ grom 7 VK
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
678,72
729,99
822,28
855,99
455,00
480,67
KOM
149,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
3,49
3,59
4,15
3,50
3,49
KOM
16,49
1010010110 Košnica pletara
MPC
75,99
59,99
104,99
44,99
39,99
20,99
59,99
44,99
72,99
66,99
73,99
42,99
Okviri i pribor za ožičavanje
1010011130
1010010250
1010010260
1010010280
1010011490
Okvir LR lipa VK
Okvir AŽ
Okvir AŽ grom
Okvir Farrar
Okvir za polunastavak VK
1010010310 Utezač AŽ 7
1010010320
1010010330
1010010340
1013040020
1013040021
1013040030
1013040910
Utezač AŽ 10
Utezač AŽ 11
Utezač AŽ 12
Šilo ručno Logar
Šilo ručno VK
Šilo polužno
Šilo polužno VK
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
16,99
16,49
16,49
11,99
4,98
199,99
51,60
1013040160
1013040163
1013040780
1013040781
Žica POCIN.0,4 na kolutu 100g
Žica POCIN.0,4 na kolutu 1000g
Žica INOX 0,40 na kolutu 1000g
Žica INOX 0,40 na kolutu 200g
KOM
KOM
KOM
KOM
7,49
59,99
149,99
38,99
1013040180
1013040310
1013040350
1013040430
1013040440
1013040450
1013040540
1013040920
1013040040
1013040570
1013040580
1013040581
Zatezač žice zupčasti
Trafo za utapanje s.o.
Šuplje zakovice za okvire 100g
Čavli 1,6x35mm
Čavli 1,4x25mm
Čavli 1,2x15mm
Kotačić američki VK
Perforator za bušenje ok. VK
Perforator za bušenje okvira
Kružni nož za rezanje osnove
Bokses za med u saću PVC
Kutijica za med u saću PVC
KOM
KOM
KOM
KG
KG
KG
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
59,78
424,99
40,26
21,99
22,20
28,77
23,18
159,99
285,48
47,58
1,25
4,87
Sitni dijelovi i oprema za košnice
1010010203
1010010700
1010011040
1010010740
1010010760
1010010990
1010011000
1013041060
Hranilica PVC
Hranilica PVC 1l VK
Hranilica PVC 2l VK
Bježalica LR PVC
Bježalica za hranilicu LR PIP
Bježalica LR PVC 8
Bježalica LR PVC 2
Higijenska pojilica
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
13,99
13,88
39,99
9,99
54,90
15,99
21,23
429,99
1010010400
1010010410
1010010420
1010010430
1010010450
1010010451
1010010460
1010010470
1010010480
1010010490
1010011180
Matična rešetka AŽ 10 žičana
Matična rešetka AŽ 11 žičana
Matična rešetka AŽ 12 žičana
Matična rešetka LR žičana
Matična rešetka LR PVC
L Matič.reš.špric. PVC LR
Matična rešetka DB žičana
Matična rešetka mala žičana
Matična rešetka hnman. limena
Nosač matične rešetke AŽ
Matična reš. LR ž. s okviromVK
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
32,94
35,26
37,82
23,99
21,96
21,49
40,62
25,86
21,96
3,49
49,99
1010010620
1010010630
1010010640
1010010840
1010011140
1010011230
1010010645
1010011480
1010010300
1010011020
1010011150
1010011160
1010011472
Vratašca jednodjelna 240mm
Vratašca jednodjelna 150mm
Vratašca dvodjelna 170mm
Vratašca dvodjelna 240mm
Vratašca dvodjelna 185mm
Vratašca jednodjelna PVC 190mm
L Zatvarač za leto fi 50
Stenglerova daska
Mreža skidača peluda 275mm
Mreža skidača peluda 325mm
Mreža skidača peluda 263 mm
Mreža skidača peluda 350 mm
Mreža za propolis 425x510
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
10,55
9,74
9,74
10,55
4,99
4,29
4,39
42,99
20,99
66,99
4,49
4,99
27,99
1010010670
1010010950
1010010960
1010010680
Pletivo pocinčano 7
Pletivo pocinčano 9
Pletivo pocinčano 12
Istegnuti metal
M2
M2
M2
M2
51,61
53,50
52,46
159,39
1010011450
1010011470
1010010850
1010011471
Skidač peluda PVC 350mm
Skidač peluda RSF 355mm
Skidač peluda 325
Skidač propolisa
KOM
KOM
KOM
KOM
95,99
89,99
229,99
9,10
1010010350
1010010360
1010010370
1010010380
1010010390
1010010500
1010010510
1010010540
1010010560
1010010570
1010010580
1010010590
1010010600
1010010610
1010010660
1010010860
1010010910
1010010940
1010010930
1010010970
1010010520
1010010530
Razmak AŽ 7
Razmak AŽ 10
Razmak AŽ 11
Razmak AŽ 12
Razmak američki
Zapor za nukleus
Kutni okov AŽ br. 3
Pant 30x30
Rajber br. 4
Rajber br. 6
Rajber br. 8
Rajber br. 10
Podloška rajbera
Vijak s očicom
Spojka australska LR
Spojka perna LR
Razmak LR
Razmak LR PVC
Oplodnjak Segeberger
Oplodnjak mini plus
Brojevi za košnicu Al
Brojevi za košnicu PVC
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
1,82
2,22
2,39
2,81
0,46
6,88
2,99
2,19
1,89
1,94
2,29
2,64
1,19
5,98
6,83
5,08
3,05
1,10
88,50
143,05
2,04
1,29
1013040110
1013041020
1013040250
1010011010
1010011030
1010011029
Hvatač roja (na letu)
Hvatač roja drveni
Vaga za ispod košnice do 150kg
Bio lazurna boja
Zaštita za košnice 500ml
Kist 50x15
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
295,99
214,99
2.899,99
82,96
149,00
14,99
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KOM
79,99
79,99
79,99
79,99
79,99
79,99
79,99
339,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
9.399,99
10.399,99
10.899,99
56,99
75,15
36,80
25,99
614,99
191,73
9,99
290,36
64,99
249,99
118,34
31,11
101,84
31,71
11,29
18,61
19,99
20,68
36,05
1013040140 Ometač pčela električni 12V
KOM
4.269,99
1013040790 Dlijeto INOX
1013041050 Dlijeto s podizačem RSF
KOM
KOM
47,58
85,99
Satna osnova
1015000001
1015000002
1015000003
1015000004
1015000005
1015000006
1015000007
1015000012
Satna osnova LR
Satna osnova AŽ
Satna osnova AŽ grom
Satna osnova DB
Satna osnova Farrar
Satna osnova rola
Satna osnova 30x40
Satna os. LR a'20 - EKO
Pčelarski pribor
1013050001
1013050002
1013050003
1013040150
1013040151
1013040070
1013040090
1013040093
1013040940
1010010650
1013040720
1013041040
1013040210
1013040730
1013040810
1013040870
1013040500
1013040510
1013040520
1013040900
1013040120
1013040130
Kalup za izradu satne os. LR
Kalup za izradu satne os. DB
Kalup za izradu satne os. AŽ
Kliješta za okvire
Kliješta za okvire sa dlijetom
Strugač podnice
Sipaonik AŽ drveni VK
Sipaonik Stojkovič Zn za AŽ
Sipaonik lim. lijevak + držač
Ručka za košnicu LR
Nosila za košnicu LR
Strugač mat. reš. RSF
Šablona za sastavljanje AŽ ok
Ručke za pr. LR koš. za traku
Traka sa zatez. za vez. koš.
Ručke prijenos LR koš. za pod.
Stega s trakom vezanje LR koš.
Stega bez trake
Traka za vezivanje košnice LR
Metlica mala VK
Metlica mala
Metlica velika
1013041051
1013041100
1013040230
1013040232
1010011210
1013040100
1013041000
Dlijeto masivno 25cm
Cjev. za vađe. peluda iz saća
Stalak za 10 AŽ okvira VK
Stalak za 11 AŽ okvira
Multibox
Skidač roja (vreća)
Skidač roja VK
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
62,99
71,99
72,99
229,99
88,00
166,90
86,18
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
70,00
649,99
369,99
229,99
2,29
331,84
2,44
2,44
0,50
3,49
19,99
149,99
23,34
1,95
12,99
33,99
25,99
11.499,99
54,53
39,99
30,50
33,99
38,99
14,99
91,99
28,99
31,49
154,99
19,99
35,99
49,53
81,99
99,99
KOM
KOM
162,00
127,99
Matice i pribor za matice
1020000001
1014040700
1014040980
1014040990
1014040995
1014040800
1014040830
1014040840
1014040850
1014040860
1014040870
1014040880
1014020970
1014040380
1014040420
1014040330
1014041030
1014040430
1014040460
1014040465
1014040480
1014040600
1014040601
1014040750
1014020570
1014040620
1014040621
1014040630
1014040640
1014040650
1014040340
1014040610
1012060220
Matice selekcionirane oz.
Jenter set za uzgoj matica
Djelovi za jenter set komplet
Matič. i nos. matič. Je a'100
Podloga nosača mat. Jenter
Nicot set za uzgoj matica
Podloga nosača matičnjaka
Nosač matičnjaka francuski
Matičnjak PVC francuski
Zaštita PVC za mat. francuski
Matičnjak PVC (30kom)
Šablona za matičnjake
Blokada za maticu na okv. PVC
Kavez za dod. i tr. mat. šiber
Kavez za matičnjak
Matična kliješta metalna
Matična kliješta PVC
Inkubator za proiz.mat.dig.150
Igla RSF presađivanje ličinki
Kineska igla za pres.ličinki
Tuljak-pribor za označ. matica
Mrežica za označavanje matica
Mrežica za ozn.mat. s nog.
Igla PVC za presađ. ličinki
Oz. za matice 5x50 s ljepilom
Brojevi za označ. matica 1-100
Brojevi za ozn.matica 1-100N
Brojevi za označ. mat. 5x1-100
Ljepilo brojeva za matice
Flomaster za označavanje mat.
Hvatač matice-lulica staklena
Stakl.cjevčica za ozn.matica
Feromon sprej 500ml
Dimilice
1012030210 Dimilica RSF velika
1012030260 Dimilica RSF velika VK
1016030350
1012030065
1012030200
1012060210
Dimilica za listiće VK
Dimilica Al
Dimak
Apifuge sprej 500 ml
KOM
KOM
KOM
KOM
44,99
374,99
85,99
85,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
37,99
49,99
129,99
119,99
199,99
299,99
49,99
53,99
126,99
59,99
79,99
39,99
89,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
2.959,99
5.749,99
3.099,99
3.679,99
6.429,99
3.699,99
4.079,99
5.799,99
6.829,99
4.999,99
5.369,99
7.999,99
7.899,99
19.699,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
10.749,99
15.299,99
13.499,99
19.299,99
14.399,99
20.599,99
21.999,99
Zaštitna odjeća
1012030070
1012030080
1012030090
1012030100
1012030110
1012030120
1012030130
1012030140
1012030150
1012030270
1012030330
1012030340
1012030360
Šešir obični
Šešir specijal
Jakna sa šeširom
Jakna sa šeširom dječja
Jakna sa šeširom keper
Kombinezon pčelarski
Rukavice kožne
Rukavice skaj
Hlače pčelarske-keper
Rukavice kožne VK
Jakna sa šeširom VK
Šešir specijal VK
Jakna + šešir specijal VK
Vrcaljke
Tangencijalne vrcaljke Logar
1011020034
1011020035
1011020080
1011020036
1011020037
1011020090
1011020039
1011020560
1011020038
1011020091
1011020040
1011020092
1011020093
1011020046
L vrc.3s rp 26,5x46 PVC sl.
L vrc.3s em 80w 26,5x46
L Vrcaljka RSF AŽ/LR 3 rp
L vrc. 3s rp univ.37x46
L vrc.3s em 80w univ.37x46
L Vrcaljka RSF AŽ/LR 4 rp
L vrc.4s rp bez osi 30x46
L Vrcaljka RSF AŽ/LR 4 em
L vrc.4s em 80w bez osi.30x48
L Vrc. RSF univerzalna 4 rp
L vrc.4s univ.bez osi 37x46
L Vrc. RSF uni. 4 sa em 80W
L Vrc. 4 80W uni.pos.63 bez os
L vrc.8s 2K 26x46 aut. 180W
Samookretne vrcaljke Logar
1011020142
1011020044
1011020140
1011020041
1011020042
1011020043
1011020150
L Vrcaljka RSF LR 4 so s em.
L vrc.4s so auto.110W M
L Vrcaljka RSF AŽ/LR 4 so aut.
L vrc.4s so autom.180W
L vrc.4s so em 110W V 29
L vrc.4s so auto. 180W V 29
L Vrcaljka RSF AŽ/LR 6 so s em
1011020154
1011020045
1011020153
1011020162
1011020161
1011020160
1011020130
L Vrc. 6 so.em.110W pos.76-M
L vrc.6s so auto.82 250W S
L Vrcaljka RSF uni. 6 so s em.
L Vrc. RSF 24x40 8 so aut.250W
L Vrc. RSF AŽ/LR 8 so aut.
L Vrc.samookret.12 okv.s aut.
L Vrc.samookret.16 okv.s aut.
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
15.499,99
27.269,99
29.599,99
28.499,99
30.599,99
35.999,99
51.999,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
3.999,99
6.999,99
12.899,99
6.199,99
9.149,99
6.299,99
9.199,99
11.699,99
17.699,99
23.749,99
24.299,99
34.199,99
49.999,99
Radijalne vrcaljke Logar
1011020032
1011020047
1011020050
1011020033
1011020910
1011020048
1011020049
1011020030
1011020051
1011020031
1011020052
1011020053
1011020054
L Vrc. 9S rad. ručna
L vrc.9s rad.em 80W 52
L vrc.12s rad.em,110w,/63s
L Vrc. 12/8S rad. ručna
L Vrc RSF LR/Far. 8/12 rad. em
L vrc.20/8s rad.rp 63
L vrc.20/8s rad.em.80W/63
L Vrc. RSF univ. 24 rad. em
L vrc.24/12s rad.autom.76 180W
L Vrcaljka 32S rad. sa em
L vrc.40s rad.autom.95 370W
L vrc.48s rad.autom.110 750W
L vrc.56s rad.autom.125 750W
Oprema i dijelovi za vrcaljke Logar
1011020200
1011020210
1011020240
1011020250
1011020212
1011020255
1011020281
1011020282
1011020284
1011020260
1011020262
1011020511
1011020512
1011020242
1011020263
1011020283
1011020288
L Koš za vrcaljku RSF AŽ/LR 3
L Koš za vrcaljku RSF AŽ/LR 4
L Koš za vrcaljku RSF DB 3
L Koš za vrcaljku RSF uni. 4
Os koša 4S nehrđajuča
L Mreža za radialni koš
L Motor za vrcaljku 140W/230V
L Motor vrc.80W/230V sa preč
L Motor 110W/230V s spojkom
L Ručni pogon za vrcaljku
L Pleksi staklo za vrcaljku 4S
Slavina RSF fi38
Tef. brt. za slavinu fi38 RSF
L Gum. za noge vrc. s vijk.
L Prečka za vrc. 52cm za mot.
L M-Automatika za vrcaljku
Pretvarač 12VDC-230VAC 300W
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOMPL
KOM
KOM
KOM
749,99
889,99
659,99
1.219,99
104,99
199,99
5.599,00
3.499,99
3.169,99
554,99
139,99
199,99
15,59
84,99
414,99
5.399,99
799,99
KOM
KOM
1.599,99
1.099,99
Ostale vrcaljke, oprema i dijelovi
1011020020 Vrcaljka RSF AŽ/LR 4 rp VK
1011020810 Vrcaljka RSF AŽ/LR 3 rp VK
1011020100 Vrcaljka RSF AŽ/LR 6 rp VK
1011020660 Slavina PVC duža
1011020800 Ručni pogon za vrcaljku VK
KOM
KOM
KOM
1.999,99
39,99
319,00
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
4.149,99
4.339,99
2.239,99
2.669,99
2.619,99
2.299,99
8.999,99
549,99
689,99
139,99
1.189,99
279,99
1.389,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
1.599,99
3.579,99
3.499,99
3.999,99
374,44
1.372,87
32.399,99
379,99
289,99
2.629,99
3.049,99
2.674,99
2.999,99
1.199,99
3.939,99
5.349,99
19,99
254,99
56,99
244,99
283,99
109,99
9.499,99
Topionici voska
1013040290
1013040295
1013040990
1013040993
1013040297
1013040296
1013040291
1013040880
1013040991
1013040992
1013040300
1013040301
1013040302
Parni top. RSF bez gr.
Par.top./korito za raskužbu
Parni top. RSF okrugli bez gp
Parni topionik s gen. pare
Parni top.RSF okrugli.s g.p.
Par.top.okrugli s čep.bez g.p.
L Par.top. 63/2,5kW/230V izo.
Generator pare 1950W/230V
Plinski plam. 8 kW s upaljačem
Cijev za plin.plam.1,5m+reg.
Sunčani topionik saća
Stalak za sunčani topionik
Sunčani topionik sa stalkom
Oprema i pribor za otklapanje saća
1011020330
1011020331
1011020350
1011020351
1011020750
1011020770
1011020353
1011020300
1011020670
1011020308
1011020307
1011020310
1011020311
1011020305
1011020306
1011020309
1011020320
1011020360
1011020380
1011020391
1011020671
1011020245
1013040994
L Korito PVC za otkl.stal. RSF
L Koriti za otkl. 100cm, lež.
L Korito RSF za otkl sa st.RSF
L Korito RSF za otkl.st.i krov
Korito RSF otkl. malo stal. VK
Korito RSF otkl. vel. stal. VK
L Stroj za otkl.saća sa vibr.n
L Taca PVC za otklapanje sa st
L Ocjeđivač RSF za tacu PVC
L taca RSF za otkl.70cm AŽ
L taca RSF otkl.70cm AŽ pok.
L taca za otkl.70cm RSF
L taca otkl.70cm RSF pokl.
L Taca za otkl. AŽ ljest.+odlg
L taca 100cm AŽ s poklop. RSF
L taca otkl.125cm pok.RSF
Vilica PVC za otklapanje VK
Nož pila za otklapanje
Vilica PVC za otklapanje
Vilica RSF za otkl. s nožem
L Stalak RSF za otklapanje
L Vreća za vrc.voš.pokl.
Steril.izo vosak 35L 3kW
Sita i grijači za med
1011020340
1011020480
1011020481
1011020482
1011020485
1011020490
1011020491
1011020492
1011020483
1011020700
1011020710
1013040220
1013040221
1013040222
1013040680
1013040760
1013040951
1013040950
Sito RSF dvodijelno VK
Sito RSF dvodijelno
Sito RSF dvodijelno visoko
Sito PVC fino
Nosač za sito RSF
Sito PVC sa stalkom
Sito PVC
Stalak za sito PVC
Sito RSF dvodijelno nisko
Sito RSF jednodijelno VK
Grijač meda - za sito
Grijač za med masivni
Držač grijača
Grijač dna fi 75cm s term.
Grijač RSF med 530x1000 1500W
Grijač INOX za med 330x800
Grijač meda 42cm 1kW/230V L100
Grijač meda 53cm 1500W L=100
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
129,99
329,99
414,99
134,99
96,99
274,50
129,00
89,99
299,99
59,99
1.329,80
1.959,99
433,99
3.629,99
3.899,99
3.198,29
3.539,99
3.899,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
30.799,99
18.899,99
1.439,99
499,99
844,99
549,99
889,99
1.459,99
1.269,99
1.999,99
2.279,99
2.049,99
2.059,99
2.459,99
2.999,00
3.629,99
179,99
209,99
249,99
274,99
339,99
434,99
279,99
584,99
614,99
Posude za med
1011020652
1011020650
1011020454
1011020410
1011020415
1011020420
1011020462
1011020431
1011020430
1011020450
1011020465
1011020459
1011020456
1011020460
1011020451
1011020458
1011020452
1011020453
1011020455
1011020457
1011020466
1011020463
1011020461
1011020590
1011020600
L Kružni stol za punjenje meda
Dozator za med
Posuda RSF 30 kg sa sitom
Posuda RSF 35 sa slavinom PVC
Posuda RSF 35 sa slavinom RSF
Posuda RSF 50 sa slavinom PVC
Posuda RSF 50 sa sl. RSF
Posuda RSF 90 sa slavinom RSF
Posuda RSF 100 slavina met.
Posuda RSF 170 sa slav. met.
Posuda RSF 200kg sa sl. RSF
Posuda RSF 270kg sa slavinom
Skladišna posuda RSF 280 kg
Posuda RSF 280 sa sl. RSF
Posuda RSF 430kg
Posuda RSF 750 kg sa slavinom
Stalak za posudu fi 31 cm
Stalak za posudu fi 37 cm
Stalak za posudu fi 47 cm
Stalak za posudu fi 52 cm
Stalak za posudu fi 63 cm
Stalak za posudu fi 76 cm
Poklopac 570mm (200,250)
Posuda RSF 35 kg transportna
Posuda RSF 50 kg transportna
1011020640
1011020680
1011020830
1011020352
1011020464
Nosač posude INOX
Nosač posude masivni INOX
Posuda PVC za med 50 kg transp
Poklopac za RSF posudu
Vijak za slavinu M6x7
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
59,99
99,99
264,99
469,99
16,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
6.499,99
163,99
414,99
13.399,99
699,99
2.919,99
15.249,99
KOM
KOM
KOM
KOM
PAK
PAK
KOM
KOM
KOM
KOM
1,69
1,50
0,94
0,46
12,49
54,99
0,61
0,71
44,59
14,99
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
39,99
10,89
11,39
6,99
299,75
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
39,99
199,99
124,30
139,99
74,99
35,00
45,00
11,84
85,99
Oprema za pakiranje i obradu
1011020651
1011020520
1011020521
1011021010
1013040710
1010011451
1011020653
Mješalica za med
Lopatica RSF za med
Lopatica za krem med
Crpka za med 1500kg/h
Refraktometar
Mlinac za cvjetni prah
Homogenizator 100kg sa mješ.
Ambalaža
1018080020
1018080030
1018080040
1018080050
1018080060
1018080061
1018080090
1018080100
1018080110
1018080120
Tegla staklena 720ml
Tegla staklena 370ml
Tegla staklena 210ml
Poklopac PVC twist off
Poklopac PVC twist off 1/20
Poklopac PVC twist off 1/100
Poklopac 66 zlatni
Poklopac 82 zlatni
Dozator za med kroz poklopac
Žlica za med - javor
Hrana za pčele
1016060320
1016060340
1016060350
1016060370
1016060360
Medopip peludal 1000g
Medopip standard 1000g
Medopip plus 1000g
Medopip nozepina 500g
Medopip invertni sirup 25kg
Preventiva i lijekovi za pčele
1016060010
1016060011
1016060020
1016060030
1016060031
1016060032
1016060033
1016060040
1016060060
Bayvarol 4 trake
CheckMite+ 10 traka
Perizin 10ml
BeeVital HiveClean (var) 500ml
BeeVital Mycostop Chalk. 250ml
EM Bees 500ml
EM Probiotic 500ml
Oksalna kiselina 100g
Mravlja kiselina 1000ml
1016060090
1016060100
1016060110
1016060120
1016060150
1016060220
1016060230
1016060250
1030000001
Protocera 125ml
Benzaldehid 1000ml
Benzaldehid 125ml
Askorbinska kiselina 100g
Ecocid 50g
Nozepip 100ml
Fortepip kobalt 15ml
Mliječna kis. p.a. 88% 1000ml
Fitopip 50ml
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
168,99
279,99
46,99
35,00
11,29
29,90
19,90
199,00
27,99
1016030250
1016030300
1016030305
1016060300
1016060660
Aplikator za mravlju kiselinu
Isparivač za oksalnu kiselinu
Igla za doz. oksalne kis.
Šprica automatska 5ml
Igla za automatsku špricu
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
23,69
999,99
71,99
199,99
29,89
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
40,95
38,85
52,50
85,05
42,27
50,40
94,50
199,50
120,00
367,50
Literatura
1017070010
1017070020
1017070030
1017070040
1017070090
1017070180
1017070190
1017070200
1017070210
1017070220
Knjiga "Obnova i razvoj..."
Knjiga "Temelji suvremenog pčelarenja"
Knjiga "Počeci uspješnog pčelarenja"
Knjiga "Prepoznavanje i suzbijanje pč.bolesti "
Knjiga "Pčelarstvo brodske .."
Knjiga "Pčelarstvo u Petrinji"
Knjiga "Pčelarski priručnik"
Knjiga Pč. - ilust. priručnik
DVD Edukativni film o pč.
Knjiga "Suvremeno pčelarstvo"
U cijene je uključen PDV.
Sve cijene su izražene u kunama.
Cijene su važeće na dan objave i podložne su promjenama bez prethodne najave.
Za potvrdu cijene i dostupnosti proizvoda, kontaktirajte nas.
Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.
Crvenom bojom su označeni artikli koji su trenutno u akciji.
U Pisarovini, 01.05.2014.
Download

Cjenik pčelarske opreme 003/2014 Košnice i nukleusi J/M MPC