OBSAH
Aluflex® MI .............................. 1178
Aluflex® MO ............................ 1178
Termoflex® MI ......................... 1178
Termoflex® MO........................ 1178
Sonoflex® MI ........................... 1179
Sonoflex® MO ......................... 1179
Greyflex®................................. 1179
Kombiflex ................................ 1179
Semiflex® ................................ 1180
Semiflex® SONO..................... 1180
Semiflex® TERMO .................. 1180
Metalflex®................................ 1180
SPIRO .................................... 1182
Tvarovky ................................. 1184
Montážní materiál ................... 1194
Tvarovky lisované................... 1196
73
PŘÍSLUŠENSTVÍ, OHEBNÉ HADICE, TVAROVKY
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1177
1177
8.11.2008 16:03:11
Vzduchovody a tvarovky
Ohebné hadice
ALUFLEX® MI
Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma
vrstvami několikavrstvého Al laminátu.
Výpočet poloměru ohybu (mm):
R = 0,6 D
(mm)
• nízký tlak
• větrání, klimatizace
• standardní délka 10 m, (v kartonu stlačeno
na 0,5 m)
• průměr: 82–508 mm
• max. rychlost vzduchu 20 m/s
• tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
82
102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630
ALUFLEX® MO
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice
s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou
mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu.
Výpočet poloměru ohybu (mm):
R = 0,6 D
(mm)
• střední a vysoký tlak
• větrání, klimatizace
• standardní délka 10 m, (pro balení stlačeno
na 0,5 m)
• průměr 76–637 mm
• max. rychlost vzduchu 25 m/s
• tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
76
82
102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630
TERMOFLEX® MI
Ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním jako Aluflex MI, s tepelnou izolací
z vrstvy minerální vaty tloušky 25 mm,
16 kg/ m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.
Výpočet poloměru ohybu (mm):
R = 0,6 D
• snížení orosení a tepelných ztrát
• standardní délka 10 m, (v kartonu stlačeno
na 1,15 m)
• průměr 76–637 mm
• max. rychlost vzduchu 20 m/s
• tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
(mm)
Řada průměrů [mm]
82
73
102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630
TERMOFLEX® MO
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice
s vnitřním uspořádáním jako Aluflex MO,
s tepelnou izolací z vrstvy minerální vaty
tloušky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.
Výpočet poloměru ohybu (mm):
R = 0,6 D
• snížení orosení a tepelných ztrát
• standardní délka 10 m, (v kartonu stlačeno
na 1,15 m)
• průměr 82–637 mm
• max. rychlost vzduchu 25 m/s
• tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
(mm)
Řada průměrů [mm]
82
1178
katalog_07_03.indd 1178
102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:12
Vzduchovody a tvarovky
Ohebné hadice
SONOFLEX® MI
Ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním jako Aluflex MI, s tepelnou a hlukovou
izolací z vrstvy minerální vaty tloušky 25 mm,
16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát.
Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
Výpočet poloměru ohybu (mm):
R = 0,6 D
(mm)
Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu
k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
• silné snížení hlučnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel
• standardní délka 10 m, (v kartonu stlačeno
na 1,15 m)
• průměr 76–637 mm
• max. rychlost vzduchu 9 m/s
• tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• útlum hluku viz konec této kapitoly
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
82
102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630
SONOFLEX® MO
Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice
s vnitřním uspořádáním jako Aluflex MO,
s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální
vaty tloušky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana –
zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
Výpočet poloměru ohybu (mm):
R = 0,6 D
(mm)
Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu
k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
• silné snížení hlučnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel
• standardní délka 10 m, (v kartonu stlačeno
na 1,2 m)
• průměr 82–637 mm
• max. rychlost vzduchu 15 m/s
• tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• útlum hluku viz konec této kapitoly
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
82
102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630
GREYFLEX®
Ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálovitě
vinutou kostrou z ocelového drátu.
Výpočet poloměru ohybu (mm):
R = 0,6 D
(mm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pro mechanická větrací a klimatická vedení
pro odtahy kouře a prachu
silně mechanicky odolná
barva standardně šedá
standardní délka 6 m (v kartonu stlačeno
na 0,4 m)
průměr 51–508 mm
provozní teplota -18 až +75 ˚C
max. rychlost vzduchu 25 m/s
tlakové ztráty viz konec této kapitoly
příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
51
63
76
82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508
KOMBIFLEX
Ohebná hadice z vrstvy PVC s polyamidovou
tkaninou na vrchní straně a Al laminátem na
vnitřní straně, zpevněná spirálovitě vinutou
kostrou z ocelového drátu.
Výpočet poloměru ohybu (mm):
R = 0,6 D
(mm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
pro mechanická větrací a klimatická vedení
pro odtahy kouře a prachu
silně mechanicky odolná
barva standardně šedá
standardní délka 6 m (v kartonu stlačeno
na 0,4 m)
průměr 102–508 mm
provozní teplota -18 až +75 ˚C
max. rychlost vzduchu 25 m/s
tlakové ztráty viz konec této kapitoly
příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
73
Řada průměrů [mm]
–
102 127
152
160
180
203
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1179
229
254
305
315
356
406 457
508
–
1179
8.11.2008 16:03:12
Vzduchovody a tvarovky
Ohebné hadice
SEMIFLEX®
Polotuhá ohebná hadice z Al folie o síle
0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“.
• pro mechan. větrací a klimatická vedení
• pro odtahy kouře a prachu
• silně mechanicky odolná
• barva přírodní Al
• standardní délka 3 nebo 5 m (stlačená na 1/3
délky, od Ø 355 mm se hadice nestlačují a
dodávají se jen v délce 3 m), rychlým zatáhnutím za oba konce se potrubí natáhne
•
•
•
•
•
•
průměr 80–450 mm
provozní teplota -30 až +200 ˚C
max. rychlost vzduchu 25 m/s
max. tlak 2 kPa
tlakové ztráty viz konec této kapitoly
hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů
a pro odtah spalin
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
80
90
100 110 125 140 150 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500
SEMIFLEX® SONO
Polotuhá hadice z Al folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. Hadice je izolovaná vrstvou
minerální vaty tl. 25 mm, vnější pláš z hadice
Semiflex. Hadice neobsahuje parotěsnou
zábranu.
• pro mechan. větrací a klimatická vedení
• pro odtahy kouře a prachu
• silně mechanicky odolná
• barva přírodní Al
• dodávají se v nataženém stavu v délce 1 m
nebo podle dohody
• průměr 102–406 mm
• provozní teplota -30 až +200 ˚C
• max. rychlost vzduchu 25 m/s
• max. tlak 2 kPa
• tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
–
–
100
–
125 140
–
160 180 200 225 250 280 315 355 400
SEMIFLEX® TERMO
Polotuhá hadice z Al folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. Hadice je izolovaná vrstvou
minerální vaty tl. 25 mm, vnější pláš z hadice
Semiflex. Hadice neobsahuje parotěsnou
zábranu.
• pro mechan. větrací a klimatická vedení
• pro odtahy kouře a prachu
• silně mechanicky odolná
• barva přírodní Al
–
–
• dodávají se v nataženém stavu v délce 1 m
nebo podle dohody
• průměr 102–406 mm
• provozní teplota -30 až +200 ˚C
• max. rychlost vzduchu 25 m/s
• max. tlak 2 kPa
• tlakové ztráty viz konec této kapitoly
• příslušenství na konci kapitoly a dále ceník
Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
80
73
–
100
–
125 140
–
160 180 200 225 250 280 315
–
–
450
–
300 350 400 450
–
METALFLEX®
Polotuhá ohebná hadice z korozivzdorné oceli
1.4404 (ČSN 10088-1) AISI 316L.
• pro mechan. větrací a klimatická vedení
• pro odtahy kouře a prachu
• jako komínové vložky
• silně mechanicky odolná
• barva přírodní
• příslušenství – nerezová spojka METAL ve
stejných rozměrech, viz. ceník Elektrodesign
Řada průměrů [mm]
80
1180
katalog_07_03.indd 1180
–
100
–
125
–
150 160 180 200
–
250
–
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:13
Vzduchovody a tvarovky
Ohebné hadice
Vložený útlum v dB
vztaženo na 1 m hadice typ SONOFLEX, síla izolace 25 mm
Frekvence Hz
Ø mm
63
125
250
500
1000
2000
4000
80
13,5
22,5
29,0
24,0
19,0
14,0
17,5
8000
11,0
102
12,5
21,0
27,0
22,5
17,5
13,0
16,5
10,0
127
11,5
19,0
25,0
20,5
16,0
12,0
15,0
9,0
152
10,5
17,5
23,0
19,0
15,0
11,0
14,0
8,5
160
10,5
17,5
23,0
19,0
15,0
11,0
14,0
8,5
203
9,0
16,0
21,0
17,5
13,5
10,0
12,5
8,0
254
8,5
15,0
19,0
16,0
12,5
9,0
11,5
7,0
315
7,5
13,5
17,5
14,5
11,0
8,0
10,5
6,0
406
7,0
12,0
15,5
13,0
10,0
7,5
9,5
5,0
508
6,5
10,5
14,0
11,5
9,0
6,5
8,0
5,0
Toleranční pole: ±5 dB
Tlakové ztráty hadic ALUFLEX
tlakové ztráty jsou vztaženy na 1 m hadice, hodnoty jsou orientační, platí pro nataženou hadici
73
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1181
1181
8.11.2008 16:03:13
Vzduchovody a tvarovky
Spiro potrubí
SPIRO
Falcované potrubí vyrobené z pozinkovaného
plechu.
• pro mechan. větrací a klimatická vedení
• pro odtahy kouře a prachu
• silně mechanicky odolná
• barva přírodní pozink
Upozornění:
potrubí je vyráběno lokálními výrobci, proto
jsou možné drobné odchylky ve specifikaci.
73
1182
katalog_07_03.indd 1182
d
mm
O
m
A
m2
t
mm
l
mm
ml
kg/m
63
0,198
0,003
0,5
3000
0,89
80
0,251
0,005
0,5
3000
1,01
100
0,314
0,008
0,45
3000
1,14
112
0,352
0,010
0,5
3000
1,42
125
0,393
0,012
0,45
3000
1,41
140
0,440
0,015
0,5
3000
1,76
150
0,471
0,018
0,5
3000
1,89
160
0,503
0,020
0,5
3000
2,02
180
0,565
0,025
0,5
3000
2,26
200
0,628
0,031
0,5
3000
2,56
224
0,704
0,039
0,6
3000
3,42
250 *
0,785
0,049
0,5
3000
3,18
280
0,880
0,062
0,6
3000
4,28
300 *
0,942
0,071
0,6
3000
4,58
315 *
0,990
0,078
0,6
3000
4,81
355 *
1,115
0,099
0,6
3000
5,41
400 *
1,257
0,126
0,6
3000
6,56
450 *
1,414
0,159
0,7
3000
9,83
500 *
1,571
0,196
0,7
3000
9,54
560 *
1,759
0,246
0,8
3000
12,2
600 *
1,885
0,283
0,7
3000
13,1
630 *
1,979
0,312
0,7
3000
12,0
710 *
2,231
0,396
0,8
3000
15,5
800 *
2,513
0,503
0,8
3000
17,4
900 *
2,827
0,636
0,9
3000
21,7
1000 *
3,142
0,785
0,9
3000
24,1
1120 *
3,519
0,985
0,9
3000
27,0
1250 *
3,927
1,227
0,9
3000
30,2
1400 *
4,398
1,539
1,25
2400
38,4
1500 *
4,712
1,767
1,25
2400
41,1
1600 *
5,027
2,011
1,25
2400
43,8
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:13
Vzduchovody a tvarovky
Spiro potrubí
tlakové ztráty SPIRO potrubí
73
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1183
1183
8.11.2008 16:03:14
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
Oblouk segmentový OS 90˚
d1 <_ 125 mm } 3 segmenty
d1 > 125 mm } 4 segmenty
r = 1x d1
Na vyžádání s přírubami
Objednávání
d1 = 160 mm
„Oblouk segmentový OS 90˚ 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
d1 (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
r (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
80
100
100
m (kg)
0,4
0,6
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,6
2
2,5
3
4,3
5,3
7
8,6 10,4
800
12,9 18,7 24,1 30,1
Oblouk segmentový OS 60˚
3 segmenty
r = 1x d1
Na vyžádání s přírubami
Objednávání
d1 = 160 mm
„Oblouk segmentový OS 60˚ 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
d1 (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
r (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
800
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
80
100
100
m (kg)
0,3
0,4
0,5
0,5
0,7
0,8
1,0
1,2
1,5
1,9
2,3
3,1
3,9
5,2
6,3
7,6
9,4 13,4 17,5 21,6
Oblouk segmentový OS 45˚
d1 ≤ 125 mm } 2 segmenty
d1 > 125 mm } 3 segmenty
r = 1x d1
73
Na vyžádání s přírubami
Objednávání
d1 = 160 mm
„Oblouk segmentový OS 45˚ 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
d1 (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
r (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
80
100
100
m (kg)
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,2
1,6
1,9
2,6
3,2
4,3
5,2
6,2
7,7 10,9 14,0 17,2
1184
katalog_07_03.indd 1184
800
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:14
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
Oblouk segmentový OS 30˚
2 segmenty
r = 1x d1
Na vyžádání s přírubami
Objednávání
d1 = 160 mm
„Oblouk segmentový OS 30˚ 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
d1 (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
r (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
80
100
100
m (kg)
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,3
1,5
2,0
2,4
3,4
4,1
4,8
5,8
8,2 10,9 13,2
Oblouk segmentový OS 15˚
2 segmenty
r = 1x d1
Na vyžádání s přírubami
Objednávání
d1 = 160 mm
„Oblouk segmentový OS 15˚ 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
d1 (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
r (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
80
100
100
m (kg)
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
2,6
3,0
3,5
4,2
5,8
7,6
8,9
Kalhotový kus KKS 45˚
Na vyžádání:
úhel rozevření 30˚, 60˚, 90˚, 120˚
s přírubami
73
Objednávání
d1 = 160 mm
„Kalhotový kus 45˚ 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
d1 (mm)
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
d3 (mm)
80
90
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
300
355
400
450
500
560
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
l3 (mm)
160
170
185
195
215
230
255
280
310
335
365
400
430
490
550
610
670
740
1
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,2
3
3,5
4,2
5,2
6,1
7,2
10,6
12,5
15,6
18,7
22,7
m (kg)
40 60-40 60-40 60-40 80-60 80-60 80-60
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1185
80
80 100-80 100-80 100-80
1185
8.11.2008 16:03:15
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
Odbočka jednostranná OBJ 90˚
Odbočka oboustranná OBD 90˚
Na vyžádání s přírubami
Objednávání:
d1 = 315 mm ; d3 = 160 mm
„Odbočka jednostranná OBJ 315 - 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
73
1186
katalog_07_03.indd 1186
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:16
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
d1-d3(mm)
80-80
100-80
100-100
112-80
112-100
112-112
125-80
125-100
125-112
125-125
140-80
140-100
l1 (mm)
170
170
190
170
190
200
170
190
200
215
170
190
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
l3 (mm)
85
95
95
100
100
100
110
110
110
110
115
115
m (kg)
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
*
*
*
*
*
d1-d3(mm)
140-112
140-125
140-140
160-80
160-100
160-112
160-125
160-140
160-160
180-80
180-100
180-112
l1 (mm)
200
215
240
170
190
200
215
240
260
170
190
200
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
l3 (mm)
115
115
120
125
125
125
125
130
130
135
135
135
m (kg)
0,9
1
1,1
0,9
1
1
1,1
1,2
1,3
1
1,1
1,1
*
*
d1-d3(mm)
*
*
180-125
180-140
180-160
180-180
200-80
200-100
200-112
200-125
200-140
200-160
200-180
200-200
l1 (mm)
215
240
260
280
170
190
200
215
240
260
280
330
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
l3 (mm)
135
140
140
140
145
145
145
145
150
150
150
165
m (kg)
1,2
1,3
1,4
1,5
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,9
*
*
d1-d3(mm)
*
*
224-80
224-100
224-112
224-125
224-140
224-160
224-180
224-200
224-224
250-80
250-100
l1 (mm)
170
190
200
215
240
260
280
330
355
170
190
200
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60-40
60-40
60-40
l3 (mm)
160
160
160
160
165
165
165
180
180
170
170
170
m (kg)
1,2
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
2
2,1
2,2
1,5
1,6
1,7
*
*
d1-d3(mm)
250-112
250-125
250-140
250-160
250-180
250-200
250-224
250-250
280-80
280-100
280-112
280-125
l1 (mm)
215
240
260
280
330
355
380
170
190
200
215
240
l2 (mm)
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
l3 (mm)
170
170
175
175
190
190
190
185
185
185
185
190
m (kg)
1,8
2
2,1
2,2
2,5
2,6
2,8
1,7
1,8
1,9
2
2,2
315-160
*
d1-d3(mm)
*
*
280-140
*
280-160
280-180
280-200
280-224
280-250
280-280
315-80
315-100
315-112
315-125
315-140
l1 (mm)
260
280
330
355
380
430
170
190
200
215
240
260
l2 (mm)
60-40
60-40
60-40
60-40
60
60
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
l3 (mm)
190
190
205
205
205
215
205
205
205
205
210
210
m (kg)
2,3
2,5
2,8
2,9
3,2
3,5
2,2
2,4
2,5
2,7
2,9
3,1
*
*
d1-d3(mm)
*
*
315-180
315-200
315-224
315-250
315-280
315-315
355-100
355-112
355-125
355-140
355-160
l1 (mm)
280
330
355
380
430
465
190
200
215
240
260
280
l2 (mm)
60-40
60-40
60-40
60
60
60
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
l3 (mm)
210
225
225
225
235
235
225
225
225
230
230
230
m (kg)
3,3
3,7
3,9
4,2
4,6
4,9
2,7
2,9
3,0
3,3
3,5
3,7
400-180
*
d1-d3(mm)
*
355-180
73
*
355-200
355-224
355-250
355-280
355-315
355-355
400-100
400-112
400-125
400-140
400-160
l1 (mm)
330
355
380
430
465
525
190
200
215
240
260
280
l2 (mm)
80-40
80-40
80-60
90-60
80
80
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
l3 (mm)
245
245
245
255
255
265
245
245
245
250
250
250
m (kg)
4,1
4,4
4,7
5,2
5,6
6,1
3,3
3,5
3,7
4,0
4,2
4,4
*
*
*
* …upřednostňované rozměry
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1187
1187
8.11.2008 16:03:18
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
d1-d3(mm)
400-200
400-224
400-250
400-280
400-315
400-355
400-400
450-125
450-140
450-160
450-180
l1 (mm)
330
355
380
430
465
525
570
215
240
260
280
330
l2 (mm)
80-40
80-40
80-60
80-60
80-60
80
80
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
l3 (mm)
265
265
265
275
275
285
285
270
275
275
275
290
m (kg)
4,9
5,2
5,6
6,1
6,5
7,1
7,8
4,1
4,4
4,7
5,0
5,5
500-200
*
d1-d3(mm)
*
*
450-200
*
450-224
450-250
450-280
450-315
450-355
450-400
450-450
500-125
500-140
500-160
500-180
l1 (mm)
355
380
430
465
525
570
620
215
240
260
280
330
l2 (mm)
80-40
80-60
80-60
80-60
80
80
80
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
l3 (mm)
290
290
300
300
310
310
310
295
300
300
300
315
m (kg)
5,8
6,3
6,8
7,3
8,0
8,7
9,3
4,5
4,9
5,2
5,5
6,1
560-280
*
d1-d3(mm)
*
500-224
500-250
500-280
500-315
500-355
500-400
500-450
500-500
560-200
560-224
560-250
l1 (mm)
355
380
430
465
525
570
620
680
300
355
380
430
l2 (mm)
80-40
80-60
80-60
80-60
80
80
80
80
80-40
80-40
80-60
80-60
l3 (mm)
315
315
325
325
335
335
335
340
345
245
345
355
m (kg)
6,5
6,9
7,6
8,1
8,8
9,6
10,3
11,1
6,8
7,2
7,7
8,4
630-400
*
d1-d3(mm)
*
*
*
560-315
560-355
560-400
560-450
560-500
560-560
630-200
630-224
630-250
630-280
630-315
l1 (mm)
465
525
570
620
680
740
330
355
380
430
465
570
l2 (mm)
80-60
80
80
80
80
80
100-40
100-40
100-60
100-60
100-60
100-80
l3 (mm)
355
365
365
365
370
370
280
380
380
390
390
400
m (kg)
9,0
9,8
10,7
11,5
12,6
13,2
8,9
9,4
10,1
11,0
11,9
14,0
*
*
800-355
*
d1-d3(mm)
*
630-500
630-630
710-250
710-315
710-400
710-500
710-630
710-710
800-250
800-280
800-315
l1 (mm)
680
810
38
465
570
680
810
890
380
430
465
525
l2 (mm)
100-80
100
100-60
100-60
100-80
100-80
100
100
100-60
100-60
100-60
100-80
l3 (mm)
405
405
420
430
440
445
445
445
465
475
475
485
m (kg)
16,2
18,6
11,9
13,8
16,3
18,8
21,6
23,6
13,4
14,6
15,5
17,0
*
*
d1-d3(mm)
*
800-400
800-450
800-500
800-560
800-630
800-800
l1 (mm)
570
620
680
740
810
980
l2 (mm)
100-80
100-80
100-80
100-80
100
100
l3 (mm)
485
485
490
490
490
490
m (kg)
18,3
19,6
21,1
22,6
24,3
28,6
*
*
*
*
*
*
73
* …upřednostňované rozměry
1188
katalog_07_03.indd 1188
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:18
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
Protidešová stříška RH
Na vyžádání lze dodat s ochranou síkou,
přírubové profily
Objednávání
d = 160 mm
„Protidešová stříška RH 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
d1 (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
D (mm)
120
140
160
180
200
250
250
300
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900 1000 1120
710
800
h (mm)
77
82
95
106
118
148
148
177
193
210
236
265
295
330
370
410
470
530
570
650
H (mm)
65
70
75
80
90
100
110
120
135
150
165
180
200
220
250
270
300
330
370
420
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
100
100
100
m (mm)
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,3
2,5
2,8
3,2
3,6
4,6
5,4
6,5
7,8
10,6
12,5
17,9
21,9
27,1
36,3
Výfuková hlavice VHO, VHS, VHC
VHS – povrchová úprava světle šedý komaxit
VHC – povrchová úprava černý komaxit
Na vyžádání s přírubou
Objednávání
d1 = 160 mm
„Výfuková hlavice VHO 160“
„Výfuková hlavice VHS 160“
„Výfuková hlavice VHC 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
Typ (mm)
100
125
140
160
180
200
225
250
280
315
D1 (mm)
97
122
137
157
177
197
222
247
277
312
D2 (mm)
270
290
310
330
350
370
395
420
450
485
D3 (mm)
230
240
270
290
310
330
355
380
410
445
A (mm)
130
150
150
150
200
200
200
250
250
250
B (mm)
125
150
150
150
150
200
200
200
200
200
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1189
73
1189
8.11.2008 16:03:19
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
OBJ 45˚ – odbočka jednostranná
úhel rozevření 30˚, případně 60˚
Objednávání
d1 = 315 mm; d2 = 160 mm
„Odbočka jednostranná OBJ 45˚ 315 - 160“
označení x – upřednostňované rozměry
Na vyžádání s přírubami
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
d1-d3
(mm)
80-80
112-80
112-100
112-112
l1
(mm)
250
250
280
250
280
295
250
280
295
315
280
l2
(mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
l3
(mm)
165
180
190
190
200
205
200
210
215
220
210
220
m
(kg)
0,7
0,8
0,9
0,9
1,0
1,1
0,9
1,1
1,2
1,3
1,0
1,2
*
*
*
*
*
160-80 160-100
160-112 160-125 160-140 160-160
140-112 140-125 140-140
100-80 100-100
125-112 125-125
180-80 180-100
140-80 140-100
305
180-112 180-125 180-140
320
340
365
280
305
320
340
365
390
280
305
320
340
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
225
230
250
220
230
240
245
265
270
235
245
250
260
280
1,3
1,4
1,6
1,1
1,3
1,4
1,5
1,7
1,9
1,2
1,4
1,5
1,6
1,9
*
*
180-160 180-180
200-80 200-100
*
365
*
200-112 200-125 200-140 200-160 200-180 200-200
224-80 224-100
224-112 224-125
390
420
280
305
320
340
365
390
420
450
280
305
320
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
290
300
250
260
265
270
395
305
315
325
265
275
285
290
2,1
2,3
1,3
1,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
1,5
1,7
1,8
1,9
*
*
*
224-140 224-160 224-180 224-200 224-224
73
125-80 125-100
340
*
250-80 250-100
250-112 250-125 250-140 250-160 250-180 250-200 250-224
365
3690
420
450
480
280
305
320
340
365
390
420
450
480
40
40
40
40
40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
310
320
330
340
350
285
295
300
310
330
340
350
360
370
2,2
2,4
2,7
3,0
3,2
1,8
2,1
2,2
2,3
2,6
2,8
3,0
3,4
3,6
*
*
250-250
280-80 280-100
*
*
*
280-112 280-125 280-140 280-160 280-180 280-200 280-224 280-250 280-280
315-80 315-100
520
305
335
350
370
390
420
445
475
510
545
590
305
335
60
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60
60
60-40
60-40
385
305
315
320
330
350
360
370
380
390
405
435
330
340
4,1
2,8
2,2
2,5
2,7
2,9
3,0
3,1
3,8
4,0
4,5
5,1
2,6
2,9
*
*
*
* …upřednostňované rozměry
1190
katalog_07_03.indd 1190
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:19
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
d1-d3
(mm)
l1
(mm)
315-112 315-125 315-140 315-160 315-180 315-200 315-224 315-250 315-280 315-315 355-100
350
370
390
420
445
475
510
545
590
640
335
350
l2
l3
(mm)
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60
60
60
80-40
80-40
(mm)
345
335
375
385
395
405
415
430
460
480
370
375
m
(kg)
3,0
3,1
3,8
4,1
4,4
4,9
5,2
5,8
6,5
7,3
3,2
3,4
400-112 400-125
400-140
*
*
*
*
355-112
*
355-125 355-140 355-160 355-180 355-200 355-224 355-250 355-280 355-315 355-355 400-100
370
390
420
445
475
510
545
590
640
695
335
400
370
390
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
80-60
80-60
80
80
80-40
80-40
80-40
80-40
380
405
415
425
435
445
460
490
505
525
400
112
415
435
3,6
4,0
4,5
4,8
5,4
5,6
6,3
7,1
7,8
8,8
3,8
4,0
4,3
4,8
*
*
400-160 400-180 400-200 400-224 400-250 400-280 400-315 400-355 400-400 450-125 450-140 450-160 450-180
450-200
420
445
475
510
545
590
640
695
760
370
390
420
445
475
80-40
80-40
80-40
80-40
80-60
80-60
80-60
80
80
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
445
455
465
475
490
520
535
555
580
450
470
480
490
500
5,3
5,6
6,2
6,5
7,1
8,0
8,8
9,8
11,2
4,7
5,3
5,7
6,3
6,9
450-224 450-250 450-280 450-315 450-355 450-400 450-450 500-125 500-140 500-160 500-180 500-200 500-224
500-250
*
*
*
*
*
510
545
590
640
695
760
830
370
390
420
445
475
510
545
80-40
80-60
80-60
80-60
80
80
80
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
80-40
80-60
510
525
555
570
590
615
640
485
505
515
525
535
550
560
7,2
7,9
8,7
9,6
10,6
12,1
13,5
5,2
5,2
6,2
6,6
7,5
7,8
8,6
*
500-280 500-315 500-355 500-400 500-450 500-500 560-200 560-224 560-250 560-280 560-315 560-355 560-400
560-450
*
*
*
590
640
695
760
830
900
530
565
600
640
690
750
810
80-60
80-60
80
80
80
80
80-40
80-40
80-60
90-60
80-60
80
80
80
590
610
630
650
675
700
580
590
605
630
650
670
690
715
9,5
10,4
11,5
13,0
14,5
16,1
8,1
9,2
10,0
10,8
11,8
13,0
14,5
16,1
560-500 560-560 630-200 630-224 630-250 630-280 630-315 630-400 630-500 630-630 710-250 710-315 710-400
710-500
*
*
880
*
950
1040
530
565
600
640
690
810
950
1140
600
690
810
950
80
80
100-40
100-40
100-60
100-60
100-60
100-80
100-80
100
100-60
100-60
100-80
100-80
740
800
630
340
655
680
700
740
790
885
710
755
800
850
17,8
20,4
10,5
10,8
11,8
14,0
15,1
18,7
22,7
29,2
13,7
17,4
21,0
25,4
*
*
*
*
*
*
73
710-630 710-710 800-250 800-280 800-315 800-355 800-400 800-450 800-500 800-560 800-630 800-800
1140
1250
600
640
690
750
810
880
950
1040
1140
1380
100
100
100-60
100-60
100-60
100-80
100-80
100-80
100-80
100-80
100
100
940
980
775
800
820
840
860
885
910
970
1005
1090
32,2
36,7
15,2
16,9
19,2
21,0
23,1
25,4
27,7
31,2
34,9
45,0
*
*
*
*
*
*
*
Nad Ø 500 lze
tvarovky zhotovit
pouze s přírubou PR,
dodávky pouze po
předchozí konzultaci.
* …upřednostňované rozměry
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1191
1191
8.11.2008 16:03:19
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
PRO, PRR – přechod osový, pravoúhlý
Na vyžádání s přírubami
Objednávání
d1 = 315 mm; d2 = 160 mm
„Přechod osový PRO 315 - 160“
„Přechod pravoúhlý PRR 315 - 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
PRR – přechod pouze po konzultaci s výrobcem.
PRO
PRR
d1-d2
(mm)
100-80
112-80
112-100
l1
(mm)
57
74
112
92
64
48
112
85
68
51
140
l2
(mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
m
(kg)
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,5
0,4
160-112 160-125 160-140 180-100
125-80 125-100
125-112
180-112 180-140 180-160 200-100
140-80 140-100
140-112 140-125
160-80 160-100
112
200-112 200-125 200-140 200-160 200-180 224-125
96
78
57
140
123
85
57
167
151
133
112
85
57
166
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,8
224-140 224-160 224-180 224-200 250-125 250-140 250-160 250-180 250-200 250-224 280-160 280-180 280-200 280-224
145
118
90
63
202
181
154
126
99
66
195
167
140
107
40
40
40
40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
0,7
0,7
0,6
0,5
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
1,1
1,1
1,0
0,9
280-250 315-160 315-180 315-200 315-224 315-250 315-280 355-200 355-224 355-250 355-280 355-315 400-200 400-224
71
243
215
188
155
60
60-40
60-40
60-40
60-40
0,9
1,7
1,6
1,5
1,4
119
78
243
210
174
133
85
310
277
60
60
80-40
80-40
80-60
80-60
80-60
80-40
80-40
1,4
1,2
2,0
1,9
1,8
1,7
1,4
2,7
2,6
400-250 400-280 400-315 400-355 450-250 450-280 450-315 450-335 450-400 500-250 500-280 500-315 500-355 500-400
73
241
200
152
97
310
269
220
160
109
378
337
289
234
80-60
80-60
80-60
80
80-60
80-60
80-60
80
80
80-60
80-60
80-60
80
80
2,6
2,4
2,2
1,9
3,3
3,1
2,9
2,6
2,4
4,0
3,9
3,6
3,3
3,1
500-450
177
560-400 560-450 560-500 630-450 630-500 630-560 710-500 710-560 710-630 800-560 800-630 800-710
109
260
191
122
287
219
136
333
251
155
375
279
174
80
80
80
80
100-80
100-80
100-80
100-80
100-80
100-80
100-80
100
100
2,6
4,1
3,7
3,1
5,8
5,2
4,3
7,5
6,6
5,5
9,1
7,9
6,8
1192
katalog_07_03.indd 1192
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:20
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky
MSK, MSKM – Škrtící klapka
s kovovým ručním ovládáním nebo s přípravou
na servopohon Belimo
Objednávání
d1 = 160 mm
„Klapka škrticí MSK 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
Celý sortiment klapek viz kap. 7.1
MSK
MSKM
d1 (mm)
80
90
100
125
140
150
160
180
200
225
250
l1 (mm)
120
120
120
120
120
120
170
170
170
130
130
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
d1 (mm)
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
l1 (mm)
230
230
190
440
440
440
440
400
600
600
l2 (mm)
60
60
80
80
80
80
80
100
100
100
Nad Ø 355 lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem.
SV – vnitřní spojka
SN – vnější spojka
ke spojování spiro potrubí, tvarovek
a ohebných hadic
Objednávání
d1 = 160 mm
„Spojka vnitřní SV 160“
„Spojka vnější SN 160“
Nad Ø 500 lze zhotovit pouze po předchozí
konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti
jsou pouze orientační.
SV
SN
d1 (mm)
80
100
112
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
b (mm)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
25
25
l2 (mm)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
80
80
80
80
80
100
100
100
m (kg)
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,6
0,7
0,9
1,0
1,5
1,7
1,8
2,1
2,7
3,8
4,3
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1193
800
73
1193
8.11.2008 16:03:20
Vzduchovody a tvarovky
Montážní materiál
RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
Spona z nerezavějící oceli o šíři 9 mm
umožňující snadné a rychlé spojení
ohebných hadic s ostatními montážními
částmi. Dodává se v balení po
30 metrech, šroubové svorky v balení
po 50 kusech.
SV – SPOJKA NA FLEXO HADICE
Slouží k propojení flexohadic navzájem,
číslo v označení znamená průměr hadice.
Podrobnosti viz katalog Tvarovek.
NYLONOVÁ SPONA
Rychloupínací spona z nylonu, velikosti
Ø 102, 133, 140, 210, pro větší průměry
je nutno spojit 2 spony za sebou.
ZÁVITOVÉ TYČE A MATICE
Slouží k zavěšení objímek na stropní
konstrukce. Provedení M4, M6, M8
a M10, délka 1 m.
TĚSNÍCÍ PÁSKA
Těsnící páska Vitolen, 3x 9 mm nebo
4x 9 mm, délka 100 m.
TMELY
Tmely akrylátové 310 ml.
Tmely silikonové 310 ml.
KOUŘOVÉ PATRONY
Miniaxsmoke 40, emise kouře 40 s, balení
10 ks.
Miniaxsmoke 65, emise kouře 65 s, balení
10 ks.
TRNY
Jsou opatřené samolepicí základnou,
slouží jako nosič izolace a izolačních
desek na potrubí apod.
SKLOPNÁ HMOŽDINKA
Slouží k zavěšení objímek na podhledové
konstrukce.
SVORKA STAHOVACÍ CS
Svorka slouží ke stažení přírubových
spojů větších rozměrů.
PVC lepící páska
Lepící páska o rozměrech 20 m x 50 mm
ke spojování ohebných hadic s ostatními
montážními díly.
Al páska
rozměr je 50 mm x 50 m nebo
75 mm x 50 m
OSR
Ocelová spona v roli 30 m
KRUHOVÉ OBJÍMKY
Provedení je s gumovou podložkou nebo
bez ní, slouží k upevnění kruhového
potrubí a flexohadic.
PÁKA KLAPKY PLASTOVÁ PKP
Slouží k ovládání škrtících a těsných
klapek pro kruhové potrubí.
QUICK
Slouží k jednoduchému a rychlému
připevnění náběhových plechů ve
čtyřhranném potrubí
73
OSV
Svorka ke sponám 50 ks
NOSNÍKOVÁ SVORKA NSM
Vhodná k montáži všech závěsných
systémů pomocí závitových tyčí na
ocelové nosníky bez vrtání.
Samovrtný šroub – PAN HEAD
Ocelový šroub ke spojování vzduchotechnických dílů
1194
katalog_07_03.indd 1194
RYCHLOSTAVITELNÉ ZÁVĚSY RSZ
Variabilní délka umožňuje rychlou montáž
vzduchovodu případně distribučních
elementů.
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:21
Vzduchovody a tvarovky
Montážní materiál
ISA Z
• montážní úhelníky ISA pro zavěšení
ventilátorů, přívodních a rekuperačních
jednotek, příslušenství na závitové
tyče, podrobnosti viz ceník
• vhodné pro ventilátory ILB, ILT CVB,
CVT, CAB, RM, MIXVENT, CVAB,
CVAT apod.
• vhodné pro příslušenství IFL, MFL,
MBE, IBE apod.
• vyrobeno z ocelového galvanicky
pokoveného plechu
• s antivibrační vložkou
ISA L
• montážní úhelníky ISA pro zavěšení
ventilátorů, přívodních a rekuperačních
jednotek, příslušenství na závitové
tyče, podrobnosti viz ceník
• vhodné pro ventilátory ILB, ILT CVB,
CVT, CAB, RM, MIXVENT, CVAB,
CVAT apod.
• vhodné pro příslušenství IFL, MFL,
MBE, IBE apod.
• vyrobeno z ocelového galvanicky
pokoveného plechu
• s antivibrační vložkou
ISA V, ISA R
• montážní úhelníky ISA pro zavěšení
ventilátorů, přívodních a rekuperačních
jednotek, příslušenství na závitové
tyče, podrobnosti viz ceník
• vhodné pro ventilátory ILB, ILT CVB,
CVT, CAB, RM, MIXVENT, CVAB,
CVAT apod.
• vhodné pro příslušenství IFL, MFL,
MBE, IBE apod.
• vyrobeno z ocelového galvanicky
pokoveného plechu
• s antivibrační vložkou
ISA V rovná křídla, ISA R prolomená křídla
ZT – závitové tyče
• používají se pro zavěšení vzduchotechnických zařízení na konstrukce
a stripy
• vyrobené z oceli bez povrchové úpravy
• rozměry jsou M4 x 1000 mm ,
M6 x 1000 mm, M8 x 1000 mm
a M10 x 1000 mm
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1195
73
1195
8.11.2008 16:03:23
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky lisované
OL 90° – oblouk lisovaný
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
ø přip.
OL 90-80
80
OL 90-100
100
OL 90-125
125
OL 90-150
150
OL 90-160
160
OL 90-180
180
OL 90-200
200
na vyžádání
OLG 90° – oblouk lisovaný s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
ø přip.
OLG 90-80
80
OLG 90-100
100
OLG 90-125
125
OLG 90-150
150
OLG 90-160
160
OLG 90-180
180
OLG 90-200
200
na vyžádání
OL 60° – oblouk lisovaný
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
7
3
ø přip.
OL 60-80
80
OL 60-100
100
OL 60-125
125
OL 60-150
150
OL 60-160
160
OL 60-180
180
OL 60-200
200
na vyžádání
OLG 60° – oblouk lisovaný s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
1196
katalog_07_03.indd 1196
ø přip.
OLG 60-80
80
OLG 60-100
100
OLG 60-125
125
OLG 60-150
150
OLG 60-160
160
OLG 60-180
180
OLG 60-200
200
na vyžádání
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:24
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky lisované
OL 45° – oblouk lisovaný
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
ø přip.
OL 45-80
80
OL 45-100
100
OL 45-125
125
OL 45-150
150
OL 45-160
160
OL 45-180
180
OL 45-200
200
na vyžádání
OLG 45° – oblouk lisovaný s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
ø přip.
OLG 45-80
80
OLG 45-100
100
OLG 45-125
125
OLG 45-150
150
OLG 45-160
160
OLG 45-180
180
OLG 45-200
200
na vyžádání
OL 30° – oblouk lisovaný
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
ø přip.
OL 30-80
80
OL 30-100
100
OL 30-125
125
OL 30-150
150
OL 30-160
160
OL 30-180
180
OL 30-200
200
na vyžádání
73
OLG 30° – oblouk lisovaný s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
ø přip.
OLG 30-80
80
OLG 30-100
100
OLG 30-125
125
OLG 30-150
150
OLG 30-160
160
OLG 30-180
180
OLG 30-200
200
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1197
na vyžádání
1197
8.11.2008 16:03:26
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky lisované
OJLG 90° – odbočka jednostranná
s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
100
•
•
–
–
–
125
•
•
•
–
–
140
•
•
•
•
–
160
•
•
•
•
•
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
180
200
225
250
280
315
200
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
225
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
315
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na vyžádání
ODLG 90° – odbočka oboustranná
s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
100
•
•
–
–
–
125
•
•
•
–
–
140
–
•
•
•
–
160
–
–
–
•
•
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
180
200
225
250
280
315
200
–
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
225
–
–
•
•
•
•
•
•
–
–
–
250
–
–
•
•
•
•
•
•
•
–
–
315
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na vyžádání
73
1198
katalog_07_03.indd 1198
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:27
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky lisované
SK – sedlový kus
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
100
•
•
–
–
–
125
•
•
•
–
–
140
•
•
•
•
–
160
•
•
•
•
•
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
180
200
225
250
280
315
200
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
225
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
315
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na vyžádání
SKG – sedlový kus s těsněním
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
100
•
•
–
–
–
125
•
•
•
–
–
140
•
•
•
•
–
160
•
•
•
•
•
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
180
200
225
250
280
315
200
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
225
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
315
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na vyžádání
73
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_07_03.indd 1199
1199
8.11.2008 16:03:27
Vzduchovody a tvarovky
Tvarovky lisované
OBR – odbočka na čtyřhranné potrubí
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Typ
ø přip.
OBR 80
80
OBR 100
100
OBR 125
125
OBR 150
140
OBR 160
160
OBR 200
180
OBR 250
250
OBR 315
315
na vyžádání
PROL – přechod osový krátký
• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání,
klimatizace • spojení s potrubím samořeznými
šrouby •
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
100
•
•
–
–
–
125
•
•
•
–
–
140
•
•
•
•
–
160
•
•
•
•
•
Ød Ø D:
80
100
125
140
160
180
200
225
250
280
315
200
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
–
225
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
250
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
315
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na vyžádání
73
1200
katalog_07_03.indd 1200
www.elektrodesign.cz
[email protected]
8.11.2008 16:03:28
Download

příslušenství, ohebné hadice, tvarovky