ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İB - 201
İLLER BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI VE TEKNİK UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI
13 EYLÜL 2014 – Cumartesi 10.00
BİRİNCİ OTURUM
TEST GRUBUNUZ
A
CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
ADAYIN
SOYADI : .................................................................................................................................................
ADI : ........................................................................................................................................................
TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................
SINAV SALON NO: ....................................................... SIRA NO: .....................................................
Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Testin Adı
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soru
Sayısı
30
50
Sayfa
No
2
10
Sınav süresi 100 dakikadır.
Cevaplamaya istediğiniz testin, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
cümlelerin
hangisinde
3. Aşağıdaki
“kesilmek” sözcüğü “durmak, dinmek”
anlamında kullanılmıştır?
1. (I) Geçtiğimiz günlerde Necdet Yaşar’la, Niyazi
Sayın’ın
seksenli
yılların
başında
gerçekleştirdiği kayıtları yayımlandı. (II) İki
büyük ustanın yaptıkları işe saygıları, her türlü
övgünün ötesini hak ediyor. (III) Kayıtlar,
geleneğin damıtılarak kristalize olmuş hali olan
klasiği tadımlık bir miktarda beğenimize
sunuyor. (IV) Klasik müziğe onlarla başlamadık
ama bunaldığımız her aşamada ustalarımızı
dinleyerek ses, zaman ve mekândaki
konumumuzu
yeni
baştan saptayabilir,
kendimizi düzeltip, doğrultabiliriz. (V) Necdet
Yaşar’ın tamburundan billur damlalarla
ferahlayabilir, Niyazi Sayın’ın neyinden göksel
nağmelerle kanatlanabiliriz.
A) Rüzgâr da birden kesilince sıcaktan iyice
bunaldık.
B) Derdimiz yokmuş gibi bir de şu başımıza
aslan kesildi.
C) Ne yazık ki kazadan sonra bacağı kesildi.
D) Taze diye aldığım süt kaynayınca kesildi.
E) Zavallı çocuk üzüntüsünden yiyip içmeden
kesildi.
Yukarıdaki
parçada
numaralandırılmış
cümlelerin
hangilerinde
yorum
yapılmamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
III ve V
II, IV ve V
4. Trafik çok yoğun olduğu için ……………... .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
toplantıya mutlaka katılması gerekiyor.
işe geç kaldım.
yürümeyi tercih ediyorum.
okula tramvayla gidiyorum.
sabahki sınavı kaçırdım.
cümlelerin
hangisinde
5. Aşağıdaki
“gerçekleşmek
üzereyken
son anda
gerçekleşmeyen” bir durum anlatılmıştır?
A) Yazları sık sık bize gelirdi.
B) Biz onu akıllı uslu biri zannederdik, meğer
delinin biriymiş.
C) Yolun çok kötü olmasına karşın, arabayla
ilerlemeye çalıştık.
rıhtım
boyunca
kimseye
D) Limanda,
rastlamadım.
E) Önüne
baksana,
az
kalsın
bana
çarpıyordun!
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin
yazımı yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Akşamki davete katılamadım.
Şuna inan ki başaracaksın.
Kasadaki parayı iyi say ki sorun çıkmasın.
Evdeki ışıkların hepsini söndürdüm.
Niçin sizinle gelecekmişki?
2
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
6. Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanının halk
tarafından seçilmesine olanak tanıyan
anayasa değişikliği ile ilgili referandum kaç
yılında yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
8. TBMM’nin bilgi edinme ve denetim
yollarından hangisi başbakan ve bakanların
görevleri sırasında ve görevleriyle ilgili
cezai
sorumluluklarının
araştırılması
amacıyla TBMM üye tam sayısının en az
onda birinin önergesiyle istenebilir?
1961
1982
1988
2007
2010
A)
B)
C)
D)
E)
9. Türkiye’nin tütün kontrolünde dünyanın en
ileri ülkesi olarak nitelendirildiği ve diğer
ülkelere örnek gösterildiği 2013 Küresel
Tütün
Kontrol
Raporu
aşağıdaki
uluslararası örgütlerden hangisi tarafından
yayınlanmıştır?
7. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne
üye olmadığı halde Birliğin ortak para
birimi olan Euro’yu kullanan ülkelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Soru
Meclis araştırması
Gensoru
Meclis soruşturması
Genel görüşme
A) Gıda ve Tarım Örgütü
B) Dünya Sağlık Örgütü
Andorra
Monako
Lihtenştayn
San Marino
Vatikan
C) Uluslararası Af Örgütü
D) Uluslararası Çalışma Örgütü
E) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
10. Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı
görevini 1 Ocak 2014’de, altı ay süreyle
devralan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hane Halkı
İşgücü İstatistikleri verilerine göre, 2014
Mayıs döneminde, ekonomik faaliyete göre
istihdam edilenlerde en fazla artışın
yaşandığı
sektör
aşağıdakilerden
hangisidir?
Hırvatistan
Finlandiya
Yunanistan
Macaristan
Çek Cumhuriyeti
A)
B)
C)
D)
E)
finansal
sistemle
ilgili
11. Uluslararası
konularda görüş alışverişinde bulunmak
amacıyla toplanan G-20 Zirvesine 2014
yılında
ev
sahipliği
yapan
ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. 12 Haziran-13 Temmuz 2014 tarihleri
arasında Brezilya’da düzenlenen Dünya
Futbol
Şampiyonasını
hangi
ülke
kazanmıştır?
Güney Kore
Avustralya
ABD
Meksika
Kanada
A)
B)
C)
D)
E)
12. Türkiye’de ilk kez 2016 yılında Antalya’da
düzenlenmesi planlanan, dünyanın en
büyük uluslararası organizasyonlarından
biri olarak kabul edilen EXPO’nun konusu
nedir?
A)
B)
C)
D)
Sağlık
Tarım
Sanayi
Eğitim
Hizmet
Brezilya
Arjantin
Kosta Rika
Almanya
Hollanda
15. Aşağıdakilerden hangisi 2014 yılında
UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne
alınan Türkiye’deki yerleşim yerlerinden
biridir?
Denizcilik
Botanik
Turizm
A)
B)
C)
D)
E)
İnşaat
E) Sivil Toplum
4
Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı
Niğde’nin Tarihi Anıtları
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
17. Perşembe günü staja gitme olasılığı olan
kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
16 - 18. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİYE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A)
B)
C)
D)
E)
K, L, M, N, P ve S adlı kişiler haftanın farklı
günlerinde bir fabrikada staja gitmektedirler. Bu
kişilerin staj programları ile ilgili bilinenler
şunlardır:




K ve S
K ve L
M ve P
M ve S
P ve S
Pazar günü fabrika kapalıdır.
N, staja cuma günü gitmektedir.
K’nın staj günü, M’nin staj gününden
bir gün sonradır.
P’nin staj günü, L’nin staj gününden
bir gün öncedir.
bilgilere
göre
aşağıdaki
18. Yukarıdaki
ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
16. Staja gittiği gün kesinlikle bilinen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
S’nin stajı cumartesi günüdür.
L’nin stajı çarşamba günüdür.
M’nin stajı pazartesi günüdür.
K’nın stajı, L’nin stajından daha önceki bir
gündür.
E) L’nin stajı, M’nin stajından daha sonraki bir
gündür.
A)
B)
C)
D)
K
L
M
P
S
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
20. X ve Y ürünlerinin beş aylık satış miktarları
toplamı kaçtır?
19 - 21. SORULARI AŞAĞIDAKİ GRAFİĞE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki grafikte X ve Y ürünlerinin aylara
göre satış miktarı verilmiştir.
Adet
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
250
200
150
100
X
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
0
Ekim
50
Aylar
Y
miktarlarıyla
ilgili
21. Satış
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ürününün satış miktarının en düşük olduğu
ay Ağustos ayıdır.
B) Temmuz ve Ağustos aylarında Y ürününün
satış miktarları aynıdır.
C) X ürününün Temmuz ayı satış miktarı, Y
ürününün Eylül ayı satış miktarına eşittir.
D) X ürününün Ekim ayı satış miktarı Temmuz
ayı satış miktarının 2 katıdır.
E) Ağustos ayında, Y ürününün satış miktarı X
ürününün satış miktarının 4 katıdır.
19. X ve Y ürünlerinin toplam satış miktarının
en düşük olduğu ay aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdaki
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
6
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
22. 100 sorunun yer aldığı bir sınavda her
doğru cevap için 1 puan kazanılıyor. Her
yanlış cevap için 0,25 puan kaybediliyor.
Boş bırakılan sorular için herhangi bir
işlem yapılmıyor. 20 soruyu boş bırakan bir
kişinin doğru cevaplandırdığı soru sayısı
yanlış cevaplandırdığı soru sayısının dört
katı ise, bu kişi sınavdan kaç puan almıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
25.
12
20
?
30
Yukarıdaki şekiller ve içlerindeki
arasında belirli bir ilişki vardır.
sayılar
Buna göre, son şekilde "?" yerine aşağıdaki
sayılardan hangisi gelmelidir?
56
60
64
68
72
A)
B)
C)
D)
E)
36
40
42
44
48
23. %15 kârla satılıyorken, %25 kârla satılmaya
başlanan bir malda bu fark nedeniyle 50 Türk
Lirası daha fazla kazanılıyor.
Buna göre, bu malın alış fiyatı kaç Türk
Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
500
525
550
575
625
24. Bir fabrikada çalışan tüm işçiler mesai
saati sonunda 12 servis aracına eşit sayıda
biniyor. 3 servis aracı arızalanınca bu
araçlara
binen işçiler diğer servis
araçlarına eşit olarak dağıtılıyor. Her servis
aracındaki işçi sayısı 10 kişi arttığına göre,
bu fabrikada toplam kaç işçi çalışmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
26. Aşağıdaki sayı dizisi belirli bir kurala göre
oluşturulmuştur.
16, 23, 28, 38, 49, 62, ?
Buna göre, "?" yerine aşağıdaki sayılardan
hangisi gelmelidir?
300
320
360
380
400
A)
B)
C)
D)
E)
7
70
72
73
74
77
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
28.
27.
5
2
18
4
4
19
7
7
?
6
6
26
8
3
23
5
9
Yukarıdaki tabloda sayılar arasında belirli
bir ilişki vardır. Buna göre, "?" yerine
aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
20
21
22
24
25
Yukarıda açınımı verilmiş olan küpün kapalı
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
30.
29.
Başlangıç
1. Adım
2. Adım
3. Adım
Yukarıdaki şekilde başlangıçta bir kare
çizilmiştir. 1. adımda başlangıçta çizilmiş olan
kare dörde bölünerek dört tane yeni kare elde
edilmiştir. Sağ üst ve sol alttaki kareler atılarak
kalan iki kare taranmıştır. Her adımda taranmış
olan her kareye tek tek aynı kural sonsuz kere
uygulanmıştır.
?
Buna göre, 9. adımda taranmış toplam birim
kare sayısı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
256
384
448
512
636
Yukarıdaki şekil matrisinde "?" yerine
aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
9
İzleyen sayfaya geçiniz.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
1. Bernoulli denklemine göre, bir boru
akımında her zaman …………………………
Yukarıdaki boşluğa en uygun seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Şekilde verilen sistem için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
Hız azalırsa aynı düzlemde basınç artar.
Debi artarsa potansiyel enerji artar.
Boru kotu yükselince hız azalır.
Debi arttıkça hız parabolik olarak artar.
Basınç, akım hızının karesi ile doğru
orantılıdır.
A)
B)
C)
D)
E)
DCA = DAB
DCA > DAB
DCA = 0
DCB = 0
DCA < DAB
5. Pürüzlü boruda türbülanslı akım için
sürekli yük kayıpları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
2. Piyezometre çizgisi …………………………
Yukarıdaki boşluğa en uygun seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her zaman akım doğrultusunda yukarı doğru
eğimlidir.
B) Serbest yüzey ile örtüşmez.
C) Enerji çizgisinin üzerinde yer alır.
D) Her zaman boru kotunun üzerindedir.
E) Basınç ve potansiyel enerji toplamlarını ifade
eder.
3. Hidrolik ile ilgili
hangisi doğrudur?
Reynolds sayısına göre değişir.
Akım hızının karesi ile doğru orantılıdır.
Boru boyu arttıkça artar.
Boru çapı arttıkça artar.
Rölatif pürüzlülüğe göre değişir.
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
prensiplerine uygun değildir?
hidrolik
A) Bir dolu savak modeli için Froude benzeşimi
kullanılmalıdır.
B) Bir borunun tanka bağlandığı durumdaki
yersel yük kaybı, hız yüküne eşittir.
C) Boru pürüzlülüğü arttıkça enerji kayıpları
artar.
D) Reynolds sayısı 5000 olan bir akım
türbülanslıdır.
Atalet
kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere oranı,
E)
laminer akımlarda, türbülanslı akımlara göre
daha fazladır.
aşağıdaki ifadelerden
A) Dik enerji çizgisi eğimleri boru boyunca birim
boyda daha az enerji kaybı anlamına gelir.
B) Akımda toplam enerji kaybı sürekli ve yersel
kayıpların farkına eşittir.
C)
V
 0 ifadesi, permanan olmayan akım
t
anlamına gelmektedir.
D) İki rezervuarı bağlayan bir borudaki toplam
enerji kayıpları, reservuarlardaki serbest
yüzey kotlarının farkına eşittir.
E) Üniform açık kanalda özgül enerji akım
doğrultusunda azalır.
korunumu
ilkesine
göre
7. Momentum
……………………………………………...
Yukarıdaki boşluğa en uygun seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akımın hızı değişse de boruya yük gelmez.
B) Boru basıncı değişmez.
C) Akım doğrultusu değişirse boruya kuvvet etki
eder.
D) Boru çapı azalırsa akım hızı azalır.
E) Basınç, akım hızının küpü ile doğru
orantılıdır.
10
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
8. Su yapılarının tasarlandığı süreçte genelde
yer almayan aşama
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
12. Şekilde verilen zemin profiline göre A
noktası için efektif gerilme nedir?
3
(γ SU: 1,00 t/m )
Hidrolojik tasarım
Hidrolik tasarım
Nüfus tahmini
Yapısal tasarım
Mimari tasarım
9. Kanal tasarımında en uygun kesit hidrolik
kaygılara göre .……………………………..
Yukarıdaki boşluğa en uygun seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Hidrolik yarıçapın en büyük olduğu kesittir.
Her zaman en az maliyetli olan kesittir.
Islak çevrenin en büyük olduğu kesittir.
Her zaman üçgen kesittir.
Her zaman kompozit kesittir.
13. Yüzeysel bir temel için taşıma gücü hesabı
yapılırken aşağıda verilenlerden hangisine
ihtiyaç duyulmaz?
10. Permanan bir akım içerisinde akıma dik bir
kesitte basınç ………………………………
Yukarıdaki boşluğa en uygun seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Kohezyon
B) İçsel sürtünme açısı
C) Temel genişliği
D) Konsolidasyon katsayısı
E) Temel derinliği
Kesit ortasında en yüksek değerini alır.
Kesit boyunca sabit bir değer alır.
Derinlikle lineer olarak artar.
Debi arttıkça parabolik olarak artar.
Akım hızının karesi ile doğru orantılıdır.
14. Kumlu bir zeminde 5,00 metrelik yarma için
betonarme istinad duvarı inşa edilecektir.
Duvarın arkasındaki dolgunun üzerinde
1,60 t/m 2 lik sürşarj yükü (ilave) vardır.
Kaymaya ve dönmeye karşı güvenlik sayısı
1,5 olarak tasarım yapılacaktır. Pasif basınç
hesaplarda ihmal edilecektir. İnşa bölgesi
için donma derinliği 1,00 metredir.
Verilenlere
göre
minimum
gövde
uzunluğunu kaç metredir?
11. Bir kuru kum şevin, şev açısı 25 oC dir.
Şevin yüksekliği 6 metredir ve zemin
üzerinde yapılan deneylerden kumun içsel
sürtünme açısı 32 oC ve özgül ağırlığı 2,65
bulunmuştur. Şev hesaplarında güvenlik
sayısı 1,35 olarak hesap edilmiştir. Eğer
şev yüksekliği 8 metre olursa güvenlik
sayısı ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
9,75 t/m2
10,50 t/m2
11,50 t/m2
12,75 t/m2
15,50 t/m2
1,00
1,15
1,35
1,55
1,70
A)
B)
C)
D)
E)
11
4,00
5,00
6,00
7,50
9,00
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
hangisi
zemin
etüt
15. Aşağıdakilerden
çalışmaları sırasında
araziden alınan
yalnızca örselenmemiş numuneler üzerinde
yapılan deneylerden biridir?
A)
B)
C)
D)
zemin
numunesi
için
bulunan
18. Bir
karakteristik değerleri aşağıda verilmiştir.
Verilen değerlere göre zeminin kuru birim
hacim ağırlığı nedir?
Elek analizi testi
Kıvam limitleri testleri
Serbest basınç testi
3
Zemin numunesinin hacmi: 150 cm
Numunenin ağırlığı: 350 gr (etüve konmadan
önce tartım) 250 gr (etüvde bekletildikten sonra
tartım)
Özgül Ağırlık: 2,69
Özgül ağırlık testi
E) Hidrometre testi
16.
Zemin
Örneği
A)
B)
C)
D)
E)
Çakıl
(%)
Kum
(%)
Silt ve
Kil
(%)
LL
PL
Cu
Cc
31
65
4
---
---
5,4
3,6
1,54 gr/cm3
1,67 gr/cm3
1,77 gr/cm3
1,95 gr/cm3
2,15 gr/cm3
Yukarıda karakteristik özellikleri sıralanan
zemin örneği için en doğru tanımlama
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Şekilde verilen kazık için sürtünme direnci
60 ton olarak hesaplanmışken uç direnci
ise 150 ton olarak bulunmuştur. Tasarım
için
güvenlik
sayısının
3
alınması
belirtildiğine
göre
kazık
için
projelendirmeye esas tasarım direnci ve
minimum kazık yerleşim aralığı nedir?
CL
SP
MH
CH
ML
17. Aşağıdakilerden hangisi konsolidasyon
deneyi
sonucunda
çizilen
e-logP
grafiğinden elde edilebilir?
A) Kohezyon değeri
B) Konsolidasyon katsayısı
C) Ön konsolidasyon basıncı
D) Konsolidasyon derecesi
E) İçsel sürtünme açısı
A)
B)
C)
D)
E)
12
60 ton; 2,5 metre
70 ton; 1,5 metre
70 ton; 2,5 metre
80 ton; 1,5 metre
80 ton; 2,0 metre
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
zemin
numunesi
için
bulunan
20. Bir
karakteristik değerleri aşağıda verilmiştir.
Verilen değerlere
göre
zeminin su
muhtevası yüzde kaçtır?
Zemin numunesinin hacmi: 180 cm 3
Numunenin ağırlığı: 240 gr (etüve konmadan
önce tartım) 200 gr (etüvde bekletildikten sonra
tartım)
Özgül Ağırlık: 2,69
A)
B)
C)
D)
E)
23. İnşaat projelerinin maliyet ve bütçe
ölçeğinde plana ne kadar uygun gittiğini
ölçen analiz yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
12
16
20
24
28
Kazanılmış değer analizi
Değer mühendisliği
Tedarik zinciri yöntemi
Kaynak dengeleme yöntemi
Risk yönetimi
24. Uluslararası inşaat projelerinde FIDIC
tarafından hazırlanan Sarı Kitap hangi tip
sözleşmelerde kullanılmaktadır?
A) İşveren tarafından planlanan bina
mühendislik sözleşmeleri
B) Anahtar teslimi proje sözleşmeleri
C) İşveren/Müşavir hizmet anlaşmaları
ve
D) Tesis ve tasarım yapım sözleşmeleri
E) Tasarım, yapım, işletim projelerine yönelik
sözleşmeler
21. Bir inşaat projesinde birden fazla kritik
yörünge bulunuyor ise, bu proje için
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Risk, yörüngeler arasında bölündüğü için
daha azdır.
B) Risk, kritik yörüngenin nasıl hesaplandığına
bağlıdır.
C) Yörüngeler birbirini elediği için risk yoktur.
D) Gecikme riski daha fazla olduğu için risk
daha fazladır.
E) Risk, yörünge sayısına bağlı değildir.
25. İnşaat proje planlamasında kendisi için
ardıl olan görev gecikmeden önce bir
görevin gecikebileceği süreyi ifade eden
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
22. Bir inşaat projesinin performans verimliliği
hesaplamasında,
zaman
çizelgesi
performans endeksi 1’den büyük bulunmuş
ise, bu proje için aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Toplam bolluk
Kazanılmış değer
Aktivite süresi
Serbest bolluk
Program varyansı
26. Betonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Su/çimento oranı artıkça beton basınç
dayanımı azalır.
B) En büyük agrega boyutu artıkça belirli bir
işlenebilirlik için su miktarı artar.
C) Betonda puzolanik malzeme kullanılması
genel olarak sülfat dayanımını arttırır.
D) Soğuk iklim koşullarında beton üretiminde
inceliği
daha
fazla
olan
çimento
kullanılmalıdır.
E) Betonda alkali-silika reaksiyonu, agregadaki
aktif silis ve çimentodaki Na2O ve K2O
bileşenleri nedeniyle meydana gelir.
A) Gerçekleşen işin maliyeti bütçelenen
maliyete eşittir.
B) Fiziksel gelişmenin maliyeti, planlanan
bütçenin üstünde gerçekleşmiştir.
C) Gerçekleşen işin maliyeti planlanmış işin
bütçelenen maliyetine eşittir.
D) Fiziksel gelişme, planlanandan daha hızlı
gerçekleşmektedir.
E) Fiziksel gelişme, planlanandan daha yavaş
gerçekleşmektedir.
13
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
çeliğin
elastisite
27. Yapısal
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
modülü
31. Aşağıda kesit boyutları ve donatı miktarı
verilen betonarme kesitin sünek bir
davranış sergilediği biliniyor. Bu durumda,
kesitin güvenle taşıyabileceği maksimum
moment
kapasitesi
nedir? (Malzeme
sınıfları: C30, S420; Pas payı 50 mm)
20 MPa
200 MPa
2000 MPa
20000 MPa
200000 MPa
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
puzolanik
28. Aşağıdakilerden
(puzolan) malzemelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Uçucu kül
Silis dumanı
Tras
Yüksek fırın cürufu
Kireç
146 kN.m
169 kN.m
186 kN.m
195 kN.m
204 kN.m
29. Aşağıdakilerden hangisi esas olarak
betonun basınç
dayanımını etkileyen
faktörlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
En küçük agrega çapı
Çimento dozajı
Çimento inceliği
Yükleme hızı
Numune boyutu
32. Aşağıda görüldüğü gibi uç noktasından 10
kN eksenel yüke maruz bırakılan çubuğun
2
kesit alanı 200 mm ise, birim şekil
değiştirmesi () nedir?
Eksenel yüke bağlı boy değişimi için,
 = (P.L)/(A.E) (E = 50 GPa)
30. Çimento ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Çimento miktarı arttıkça erken yaş dayanımı
artar.
B) Çimento inceliği arttıkça belirli bir kıvam için
su ihtiyacı artar.
C) Çimento özgül yüzey alanı arttıkça
hidratasyon ısısı azalır.
D) Çimento özgül ağırlığı arttıkça taze betonda
su kusma olayı artar.
E) Çimento özgül yüzey alanı arttıkça priz
süresi artar.
10 kN
A
B
3m
A)
B)
C)
D)
E)
14
0,001
0,003
0,005
0,010
0,015
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
33. Aşağıda verilen kafes sistemin köşeleri
düğüm noktalarını simgelediğine göre, bu
sistem kaçıncı dereceden hiperstatiktir?
A)
B)
C)
D)
E)
35.
Eksenel
yük
durumu
basınç
çekme
1
2
3
4
5
P1
P2
P3
P4
-0.010
-0.003
-0.008
0.002
-0.002
0.010
-0.004
0.006
Yukarıda verilen birim şekil değiştirme
değerleri, aynı dikdörtgen kesite sahip bir kirişin
yukarıda verilen farklı eksenel yük (P) ve
moment (M) etkileri altında, en dış yüzeyde
elde edilen basınç ve çekme durumlarına
karşılık gelmektedir.
Bu kirişin, dikkate alınan beş durumda da
aynı moment etkisinde olduğu kabul
edilirse, kesite etkiyen basınç kuvveti P
değerleri
sırasıyla
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
P1>P2>P3>P4
P4>P3>P1>P2
P2>P1>P3>P4
P1>P2>P4>P3
P2>P3>P4>P1
36. Betonarme bir kirişin, maksimum yük
taşıma kapasitesine ulaşmış herhangi bir
kesitine ait olası birim şekil değiştirme
grafiklerinden hangisi sünek bir betonarme
kesit davranışına aittir? (c:betonun birim
şekil
değiştirme
değeri;
cu:betonun
maksimum birim şekil değiştirme değeri;
s:çeliğin birim şekil değiştirme değeri;
y:çelik akma durumu için birim şekil
değiştirme değeri)
34. Aşağıda verilen kompozit kesit, çelik ve
alüminyum
malzemelerin
birbirine
bağlanması sonucu elde edilmiştir. Verilen
kesitin sadece basit eğilmeye maruz
bırakıldığı kabül edilise, A ve B noktalarında
sırasıyla çelik ve alüminyum elemanlarda
oluşacak normal gerilmelerin birbirine
oranı (A/   nedir?
(Çeliğin elastisite modülü, Eç = 210 GPa,
alüminyumun elastisite modülü Ea = 70
GPa)
c =cu
s =y
(1)
A)
B)
C)
D)
E)
A = B
3.A = B
A = 3.B
A = 9.B
9.A = B
A)
B)
C)
D)
E)
15
c =cu
c =cu
s =0
s >y
(2)
(3)
c =cu
s <y
(4)
c <cu
s =y
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
verilen
sürekli
kirişin C
39. Yukarıda
noktasındaki mesnedde oluşacak düşey
doğrultudaki reaksiyon kuvveti için tesir
çizgisi aşağıdakilerden hangisidir?
37. Aşağıda verilen beş farklı kiriş kesitlerine
ait geometrik özellikler verilmiştir. Bu
kirişlerin hepsinin denge durumunda
olduğu kabul edilirse, bu kesitlerde olması
gereken
donatı
miktarlarının
(Asb)
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
(Not: Bütün kesitler için C30, S420 sınıfı
beton ve çelik kullanılmıştır.)
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
E)
E)
Asb4 > Asb2 > Asb5 > Asb3 > Asb1
Asb3 > Asb2 > Asb5 > Asb4 > Asb1
Asb1 = Asb3 = Asb5 > Asb4 > Asb2
Asb1 > Asb3 > Asb5 > Asb2 > Asb4
Asb2 = Asb4 > Asb1 = Asb3 = Asb5
şekilde
görülen
çubuğun
38. Aşağıdaki
sıcaklığı 30 oC’den -50 oC’ye düşürülüyor ve
daha sonra P=10 kN’luk eksenel yük
uygulanıyor. Çubuğun boyundaki toplam
değişim kaç mm’dir?
Sıcaklık değişimine bağlı boy değişimi için,
T.L ( = 11.7x10 -6 /oC)
Eksenel yüke bağlı boy değişimi için,
 = (P.L)/(A.E) (E = 200 GPa, A = 300 mm 2)
40. Şekilde verilen basit mesnetli izostatik
kirişin 40 oC sıcaklık altında ölçülen kesit
alanı boyutları 30cmx60cm’dir. Eğer kirişin
bulunduğu ortamın sıcaklığı 100 oC’ye
çıkartılırsa kiriş kesitine etki edecek normal
gerilme ne olur?
Sıcaklık değişimine bağlı boy değişimi,
T.L ( = 11.7x10 -6 /oC)
Eksenel yüke bağlı boy değişimi için,
 = (P.L)/(A.E) (E = 200 GPa)
10 kN
A
B
5m
3m
A)
B)
C)
D)
E)
-0,26
-1,5
-2,3
-3,1
2,1
A) 180 MPa
B) 140 MPa
C) 28 MPa
D) 14 MPa
0 MPa
E)
16
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
44 ve 45 numaralı soruları aşağıdaki şekile
göre cevaplayınız.
41 ve 42 numaralı soruları aşağıdaki şekile
göre cevaplayınız.
H
G
3 kN
J
2m
L
M
3 kN
K
I
3 kN
3 kN
F
E
2m
D
C
2m
B
A
2m
2m
2m
2m
44. Yukarıda verilen şekilde kesit boyutları
40cmx40cm olan kare bir kolon aşağıda
gösterildiği gibi 10 kN’luk bir yüklemeye
maruz bırakılıyor. Bu yükleme altında,
kolonun tepe noktasındaki deplasman kaç
mm’dir?
(Kolonun yanal rijitliği, k = (3.E.I)/(L3); atalet
momenti, I=(b.h3)/12; elastisite modülü,
E = 200 GPa)
41. Yukarıda verilen sistemde GE elemanı
tarafından taşınan yükün miktarı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
15 kN
18 kN
21 kN
24 kN
28 kN
A)
B)
C)
D)
E)
0,21
0,45
0,65
0,98
1,20
42. Yukarıda verilen sistemde sıfır-kuvvet
elemanları aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
HF, CD
HF, CD, KL
JI, CD
JI, HF, CD
HF, CD, KL, JI
45. Yukarıda verilen şekilde kolonun inşaası
için tasarım aşamasında S420 çelik sınıfı
kullanılmasına rağmen şantiyede S220 sınıfı
çelik kullanılmıştır. Tek farklılığın çeliğin
akma dayanımındaki artış olduğu kabul
edilirse, verilen yükleme sonucunda elde
edilecek tepe deplasmanları D tasarım ve
Dinşaat arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir? (Not: verilen yükleme altında
kolonun
elastik
davrandığı
kabul
edilecektir.)
43. Aşağıdakilerden hangisi, betonarme bir
kesitte basınç donatısı kullanılmasının
sağladığı avantajlardan biri değildir?
Zamana bağlı deformasyonları azaltması
Gevrek bir davranışa sebep olması
Sünek bir davranışa sebep olması
Kesitin kırılma mekanizmasını basınçtan
çekmeye dönüştürmesi
E) Etriyelerin bağlanması sırasında kolay işçilik
sağlaması
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
E)
17
Dtasarım =D inşaat
Dtasarım =1.5xD inşaat
Dtasarım >D inşaat
Dtasarım <D inşaat
Dtasarım =1.9xDinşaat
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2014 İLLER BANKASI UZM. YRD. VE TEKNİK UZM. YRD. 201-A
46. Aşağıdakilerden hangisi demiryolu üst
yapısı
bileşenlerinden
olan
Balastın
görevlerinden biri değildir?
50. Aşağıdakilerden hangisi
projesi
boykesitinde
gerekenlerden biridir?
A) Travers altında oluşan düşey gerilmelere
karşı koyar.
B) Temel altında oluşan yatay gerilmelere karşı
koyar.
C) Üst yapıya esneklik kazandırır.
D) Travers altında oluşan boyuna gerilmelere
karşı koyar.
E) Üst yapıdaki enerjiyi sönümler.
A)
B)
C)
D)
E)
bir
karayolu
bulunması
Şerit genişliği
Dever
Kurplarda genişleme
Banket eğimi
Enine eğim
47. Asfalt çimentosunun sınıfını belirlemede
kullanılan
deney
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yumuşama noktası deneyi
Penetrasyon deneyi
Düktilite deneyi
Elek analizi deneyi
Geçirimlilik deneyi
hangisi
karayolu
48. Aşağıdakilerden
projelendirmesinde geometrik standartların
seçiminde etkili olan parametrelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Proje hızı
Arazi topoğrafyası
Yol kapasitesi
Yolun sınıfı
Yol üzerindeki sanat yapıları
49. Bir karayolu projesi üstyapı tabaka
kalınlıkları
hesaplanabilmesi
için,
aşağıdakilerden
hangisinin
bilinmesi
zorunlu değildir?
A)
B)
C)
D)
Yolun trafik hacmi
Dolgu ve yarma miktarı
Taban zemini özellikleri
İklim koşulları
E) Yoldaki trafik dağılımı
18
TEST BİTTİ.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili
kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.
2. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlikleri sınav
tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını
tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını
izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınmaz.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin size ait olup olmadığını kontrol
ediniz. Cevap kâğıdı size ait değilse, görevlileri uyarıp size ait olan cevap kâğıdını alınız. Daha
sonra cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numaranızı ve test grubunuzu
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
6. Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Varsa özürlü soru kitapçığını değiştirmesi için salon başkanına başvurunuz. Soru
kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve bu salonun
numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıksa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir
kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
8. Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan
dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
9. Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır.
10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak alfabetik tuş takımı (a, b, c, …. v, y, z) olan,
üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN
gibi tuşları bulunan hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür
davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak
üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.
12. Cevapların tümü cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.
13. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları
okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Download

İB - 201 - Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri