Čekatelské kurzy
Čekatelský lesní kurz Rozrazil
Krátce:
Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme
si, že čekatelé by měli mít jasno především sami v sobě.
Nebojíme se experimentovat. Nespokojíme se s tím, co máme a umíme, budeme prošlapávat nové cesty a cestičky ve výchově a
pedagogice. Pochopitelně i ty slepé :) Vše testujeme na lidech.
Termíny:
04. - 06. 04. 2014
Základna JMK
16. - 18. 05. 2014
Základna JMK
20. - 30. 08. 2014
Domašov
10. - 12. 10. 2014
Kaprálův mlýn
Termín pro odeslání přihlášek: 31. 1. 2014
Cena: 2 900,- bez vůdcovských zkoušek (max + 300,-)
URL: http://clkrozrazil.skauting.cz/web/
Čekatelský lesní kurz CORDA
Krátce:
:: inspirace :: poznání :: společenství :: přátelství :: dobrodružství :: putování :: vzdělání :: zkušenosti :: tradice ::
Termíny:
01. - 04. 05. 2014
01. - 10. 08. 2014
26. - 28. 09. 2014
Termín pro odeslání přihlášek: 28. 02. 2014
Cena: 1900,URL: http://www.corda.cz/
Vypracovali: Tomáš Bartek – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Čekatelský kurz Velká Morava
Krátce:
Čekatelský kurz pro skauty a skautky z
celé republiky. Pravá velkomoravská
atmosféra
slouží
účastníkům
pro
načerpání nové inspirace a navázání
skautských
přátelství.
Jedinečné
propojení s vůdcovským kurzem v rámci
kurzovních oddílových rad umožňuje
vyzkoušení skautské praxe. Přijeďte se k
nám nabít do další činnosti!
Termíny:
16. - 18. 05. 2014
14. - 23. 08. 2014
Nová Ves(Brno venkov)
07. - 09. 11. 2014
Modrá (Uherské Hradiště)
Termín pro odeslání přihlášek:
15. 02. 2014
Cena: 2250,URL: http://velkamorava.skauting.cz/
Vůdcovský kurz Velká Morava
Termíny:
11. – 13. 4. 2014
jarní víkend VLK
12. – 23. 8. 2014
Nová Ves (okres Brno-venkov)
3. – 5. 10. 2014
Vracov (okres Hodonín)
7. – 9. 11. 2014
Modrá (okres Uherské Hradiště)
Cena: 2450,-
Vypracovali: Tomáš Bartekk – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Čekatelský lesní kurz SURSUM
Krátce:
Potřebuješ získat energii a nápady do další skautské a roverské činnosti? Chceš zažít nezapomenutelné chvíle v přátelském
společenství? Toužíš po novém pohledu na přírodu? Jsi rover, kterému není služba cizí? Nevíš, o čem je duchovní život rovera,
nebo jak jej obohatit? Nebojíš se nových a netradičních věcí? Hledáš podobné lidi jako jsi Ty? Chceš složit čekatelskou zkoušku za
pomoci zkušených a kvalifikovaných instruktorů? Sursum je pro tebe správná volba.
Termíny:
30.4. - 4.5.2014
Bartošovice v O.H.
8. - 17.8.2014
oblast Bílých Karpat/Beskyd
16. - 19.10.2014
Dobrá Voda (Třebíčsko)
Termín pro odeslání přihlášek: od 12.12.2013
Cena: 2000,URL: http://sursum.webnode.cz/
Jesenická lesní škola - JeČLK
Krátce:
Potřebuješ získat energii a nápady do další skautské a roverské činnosti? Chceš zažít nezapomenutelné chvíle v přátelském
společenství? Toužíš po novém pohledu na přírodu? Jsi rover, kterému není služba cizí? Nevíš, o čem je duchovní život rovera,
nebo jak jej obohatit? Nebojíš se nových a netradičních věcí? Hledáš podobné lidi jako jsi Ty? Chceš složit čekatelskou zkoušku za
pomoci zkušených a kvalifikovaných instruktorů? Sursum je pro tebe správná volba.
Termíny:
přelom května a června 2014
15. – 24. 8. 2014
(Olšanské hory, okr. Šumperk)
říjen 2014
Přihlášky:
775 570 804 či mail: [email protected]
Cena: 2000,URL: http://jels.skauting.cz/
Čekatelský lesní kurz Stříbrná řeka
Krátce:
Nabízíme tým skautských i civilních odborníků, kvalitní přípravu na čekatelské zkoušky s převahou interaktivních programů,
přátelskou a pohodovou atmosféru, spoustu praktických činností a zajímavých her, možnost setkat se se zajímavými hosty a
mnoho dalšího. Programové bloky nejsou striktně rozděleny, přizpůsobujeme se aktuálním potřebám účastníků.
Termíny:
11. - 13. 4. 2014
Orlovy u Humpolce
30. 7. - 10. 8. 2014
Telecí u Poličky
Termín pro odeslání přihlášek: 28. 2. 2014
Cena: 2 000,URL: http://kurzy.stribrnareka.cz/
Vypracovali: Tomáš Bartek – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Čekatelský kurz PoKrok
Krátce:
…pohodovou přípravu na čekatelky, sebepoznávací programy, kvalitní vzdělávací programy, zážitkové programy, praktické věci
použitelné v programu, tvorba her s určitým zaměřením, použití moderních technologií v činnosti oddílu (GPS, digitální foťáky,
kamery, PC...), skauting jako životní styl, outdoor, bezpečnost a právní odpovědnost...
Nauč se také lépe prezentovat sebe i svůj oddíl!
Termíny:
21. 2. - 23. 2. 2014
Slivice
4. 4. - 6. 4. 2014
Plzeň
25. 4. - 27. 4. 2014
Tábor
Termín pro odeslání přihlášek: 20. 1. 2014
Cena: 900,URL: http://pokrok.info/
Čekatelský kurz NABOSO
Krátce:
Čekatelský kurz NABOSSO je skautská vzdělávací akce zaměřená na inviduální přístup, praktické znalosti a dovednosti.
do
Našim
cílem je poskytnout skautské vzdělání tak, aby žádné výstupy kurzu nebyly zbytečné, a vždy se daly použít při praktické činnosti
činno v
oddílech. Lektorský tým je složen nejenom ze zkušených skautských vedoucích, ale i z odborníků na personalistiku,
personalist
pedagogiku,
psychologii, management a dalších dovednosti.
Čekatelský kurz probíhá vždy formou tří seminářů a závěrečného víkendu se zkouškami, a to každý podzim nebo v případě
velkého zájmu i na jaře. Kurz slouží k nabytí znalostí pro působení ve vedení
vedení oddílu motivační a zábavnou formou.
Termíny:
Víkend 21.-23.3.2014
Semináře (zřejmě Ostrava)
čtvrtek 27.2.2014
úterý 4.3.2014
středa 12.3.2014
Termín pro odeslání přihlášek: 31.. 1. 2014
Cena: 250,- (kurz je dotován)
URL: http://www.nabosso.cz/
Čekatelský kurz ZVOSTRA
Krátce:
Zvostra! je kurz určený lidem od 18let, kteří z různých důvodů neprošli čekatelským vzdělávání v tom "správném" věku a jsou v
situaci, kdy ho nyní potřebují.
Zvostra!
ostra! nechce konkurovat tradičním čekatelským kurzům, naopak se hlásí do rodiny ČLK Odyssea, se kterým spolupracuje.
Termíny:
7. - 9. března 2014
4. - 6. dubna 2014
Asi 16. - 18. května 2014
2. 2013
Termín pro odeslání přihlášek: 31. 12.
Cena: 1500,URL: http://zvostra.skauting.cz/
Vypracovali: Tomáš Bartekk – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Čekatelský lesní kurz OHITIKA
Krátce:
Ukázka toho jak se dá skauting
zabalit do symbolického rámce.
svět přírodního národa
odolávajícího tvrdým životním
podmínkám. hra, která tě bude
unášet nástrahami i problematikou
čekatelských znalostí.
kurz, kde zkoušky složíš během
programu. akce, která využívá
metody aktivního učení a kritického
myšlení. o tom to prožít!
Termíny:
8. – 11. května 2014
Posekanice
1. – 10 srpna 2014
Johnyho louka u Kamenice nad
Lipou
Termín pro odeslání přihlášek:
31. 3. 2014
Cena: 2000,-
URL: http://www.vmls.cz/?page_id=29
Vypracovali: Tomáš Bartek – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Download

Čekatelské kurzy - Skautské vzdělávací a jiné kurzy