Vůdcovské kurzy
Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka
Krátce:
Nabízíme tým skautských i civilních odborníků, kvalitní přípravu na čekatelské zkoušky s převahou interaktivních programů,
přátelskou a pohodovou atmosféru, spoustu praktických činností a zajímavých her, možnost setkat se s zajímavými hosty a
mnoho dalšího. Programové bloky nejsou striktně rozděleny, přizpůsobujeme se aktuálním potřebám účastníků.
Termíny:
11. - 13. 4. 2014
Orlovy u Humpolce
30. 7. - 10. 8. 2014
Telecí u Poličky
3. - 5. 10. 2014
Telecí u Poličky
Termín pro odeslání přihlášek: 28. 2. 2014
Cena: 2 000,URL: http://kurzy.stribrnareka.cz/
Vůdcovský kurz Gemini Castor
Krátce:
Startujeme víkendy, na kterých získáš první inspiraci, zkušenosti i vědomosti, které můžeš uplatnit třeba na táborech. Druhou
částí je „letní běh“, který je na dva týdny a na jehož konci se skládají zkoušky. Ideální, pokud chceš od září vést oddíl!
Potkáš spoustu instruktorů a vždy najdeš odborníka na téma, které tě pálí, a který ti ochotně poradí. Vídat se budeš také s
budoucími instruktory – účastníky Gemini Pollux a samozřejmě s ostatními Castory.
Gemini ti nabídne nejen programy, které ti poskytnou vědomosti ke složení vůdcovské zkoušky, ale i volitelné bloky programu.
Ty si volíš ty sám podle toho, co tebe baví, zajímá, nebo se v tom chceš zdokonalit.
Termíny:
11. - 13. 4. 2014
Pardubice
30. 4. - 4. 5. 2014
Hostinné
1. - 17. 8. 2014
Orlovy
Termín pro odeslání přihlášek: 28. 2. 2014
Cena: 2 990,URL: http://verejnost.gewiki.cz/
Vůdcovský kurz JASAN
Krátce:
Zimní vůdcovský lesní kurz JASAN 2014. Kurz je koncipován, aby frekventanti získali vůdcovské dekrety již před letními tábory
2014. Při kurzu chceme být víc v kontaktu s přírodou, v našem případě zimní, běžky, sněžnice, zimní táboření apod.
Termíny:
10. -12. ledna 2014
zimní táborová část
14. - 23.února 2014
táborový víkend
březen 2014
duben 2014
Praha
Termín pro odeslání přihlášek: 31. 12. 2013
Cena: 2 200,URL: http://jasan.parvula.cz/
Vypracovali: Tomáš Bartek – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Vůdcovský kurz OIKOS
Krátce:
Oikos je vůdcovský lesní kurz zaměřený na týmové vedení oddílu. Je určen pro skupinky oddílových rad (nebo jejich částí) od 2 do
4 lidí. Hlavními tématy kurzu je kromě Týmu také Metodika, Plánování a Pedopsycho.
Termíny:
11. - 13. 04. 2014
15. - 24. 08. 2014
07. - 09. 11. 2014
Termín pro odeslání přihlášek: neznámo
Cena: neznámo
URL: http://oikos.skauting.cz/
Vůdcovský kurz URSUS
Termíny:
25. - 27. 4. 2014
základna Bělice, Kaliště u Humpolce
14. - 24. 8. 2014
základna Maděra u Poličky
26. - 28. 9. 2014
Nymburk
Termín pro odeslání přihlášek: od 13. 1. 2014
Cena: 2300,URL: http://ursus.skauting.cz/
Lesní škola Jiráskovi oblasti
Krátce:
Oikos je vůdcovský lesní kurz zaměřený na týmové vedení oddílu. Je určen pro skupinky oddílových rad (nebo jejich částí) od 2 do
4 lidí. Hlavními tématy kurzu je kromě Týmu také Metodika, Plánování a Pedopsycho.
Termíny:
17. - 19. 1. 2014
Jičín
21. -23. 2. 2014
Hradec Králové - klubovna střediska sv. Jiří
14. - 16. 3. 2014
Trutnov – Hájenka
Termín vůdcovské zkoušky:
11. - 13. 4. 2014
Hradec Králové
Termín pro odeslání přihlášek: 20. 12. 2013
Cena: 1500,URL: http://www.wabanak.cz/
Vypracovali: Tomáš Bartek – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Download

Vůdcovské kurzy