Vůdcovské kurzy
Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka
Krátce:
Nabízíme tým skautských i civilních odborníků, kvalitní přípravu na čekatelské zkoušky s převahou interaktivních programů,
přátelskou a pohodovou atmosféru, spoustu praktických činností a zajímavých her, možnost setkat se s zajímavými hosty a
mnoho dalšího. Programové bloky nejsou striktně rozděleny, přizpůsobujeme se aktuálním potřebám účastníků.
Termíny:
11. - 13. 4. 2014
Orlovy u Humpolce
30. 7. - 10. 8. 2014
Telecí u Poličky
3. - 5. 10. 2014
Telecí u Poličky
Termín pro odeslání přihlášek: 28. 2. 2014
Cena: 2 000,URL: http://kurzy.stribrnareka.cz/
Vůdcovský kurz Gemini Castor
Krátce:
Startujeme víkendy, na kterých získáš první inspiraci, zkušenosti i vědomosti, které můžeš uplatnit třeba na táborech. Druhou
částí je „letní běh“, který je na dva týdny a na jehož konci se skládají zkoušky. Ideální, pokud chceš od září vést oddíl!
Potkáš spoustu instruktorů a vždy najdeš odborníka na téma, které tě pálí, a který ti ochotně poradí. Vídat se budeš také s
budoucími instruktory – účastníky Gemini Pollux a samozřejmě s ostatními Castory.
Gemini ti nabídne nejen programy, které ti poskytnou vědomosti ke složení vůdcovské zkoušky, ale i volitelné bloky programu.
Ty si volíš ty sám podle toho, co tebe baví, zajímá, nebo se v tom chceš zdokonalit.
Termíny:
11. - 13. 4. 2014
Pardubice
30. 4. - 4. 5. 2014
Hostinné
1. - 17. 8. 2014
Orlovy
Termín pro odeslání přihlášek: 28. 2. 2014
Cena: 2 990,URL: http://verejnost.gewiki.cz/
Vůdcovský kurz OIKOS
Krátce:
Oikos je vůdcovský lesní kurz zaměřený na týmové vedení oddílu. Je určen pro skupinky oddílových rad (nebo jejich částí) od 2 do
4 lidí. Hlavními tématy kurzu je kromě Týmu také Metodika, Plánování a Pedopsycho.
Termíny:
11. - 13. 04. 2014
15. - 24. 08. 2014
07. - 09. 11. 2014
Termín pro odeslání přihlášek: neznámo
Cena: neznámo
URL: http://oikos.skauting.cz/
Vypracovali: Tomáš Bartek – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Vůdcovský kurz URSUS
Termíny:
25. - 27. 4. 2014
základna Bělice, Kaliště u Humpolce
14. - 24. 8. 2014
základna Maděra u Poličky
26. - 28. 9. 2014
Nymburk
Termín pro odeslání přihlášek: od 13. 1. 2014
Cena: 2300,URL: http://ursus.skauting.cz/
VLK Velká Morava
Krátce:
Co ti může Velká Morava nabídnout?
novou vůdcovskou a čekatelskou zkoušku,
vzdělávání, zážitky, sebepoznání
atmosféru Velké Moravy na vlastní kůži
praxi a spolupráci v oddílových radách
inspiraci do vedení oddílu a družiny
motivaci do další skautské činnosti
navázání nových přátelství
Termíny:
11. – 13. 4. 2014 jarní víkend VLK
12. – 23. 8. 2014 letní běh VLK Nová Ves (okres Brno-venkov)
3. – 5. 10. 2014 podzimní víkend VLK (VZ) Vracov (okres Hodonín)
7. – 9. 11. 2014 závěrečný víkend ČLK a VLK Modrá (okres Uherské Hradiště)
Cena: 2450,Termín odeslání přihlášek: do naplnění kapacity
URL: http://velkamorava.skauting.cz/
VLK Gubbio
Chceš si složit vůdcovské zkoušky? Věnuješ se vlčatům? Rád si hraješ? Pak právě pro Tebe je určena tato nabídka
lesního kurzu pro rok 2014 s možnosti složeni vůdcovských zkoušek.
Vůdce vlčat musí být sám trochu vlčetem, aby jim mohl porozumět. Musí se na svět dívat očima hravého vlčete, ale
zároveň si musí být vědom mezí, za které při vlčích hrátkách jít nesmí. K tomu jsou v programu zařazeny teoretické
přednášky a diskuze o odborných tématech pedagogických, ale i praktické činnosti, které si užíváme v rolích vlčat.
Termíny kurzu:
1. termín: 11.-13.dubna 2014
2. termín: 2.-10.srpna 2014
3. termín: 26.-28.září 2014
Závěrečný víkend 24.-28.října 2014
Přihlašování: Přihlášky na kurz v elektronické podobě posílejte na mail [email protected]
Přihláška v papírové podobě se odevzdává na prvním víkendu. Termín pro přihlašování je do konce února 2014
URL: https://www.facebook.com/lkgubbio
Vypracovali: Tomáš Bartek – Šíp a Jan Tesařík - Brouček
Download

Vůdcovské kurzy