Dostala se Vám do rukou nabídka Prázdnin s Brontosaurem
a sami se nemůžete táborů zúčastnit?
Chtěli byste aktivity Hnutí Brontosaurus podpořit jinak?
ADOPTUJTE BRONTOSAURA!
Brontosaurus už téměř 40 let pomáhá přírodě, památkám
i lidem. Teď je čas pomoci Brontosaurovi.
I dobrovolnická práce nás něco stojí, ale podpořit ji stojí za to!
Staňte se drobným dárcem Hnutí Brontosaurus.
Dárcovskou návratku i informace najdete na webu
adopce.brontosau r us.cz
Za Vaši podporu Vám děkujeme my i vyčištěná chráněná území,
stále stojící hrady, čisté prameny, naučné stezky, pokosené louky…
Vybral/a sis nějaký tábor?
Tak vezmi své kamarády a pojeďte si s námi užít kus léta.
Brožurku s nabídkou akcí, prosíme, předej dál některému
ze svých známých, kamarádů, do knihovny, nebo jinam,
kde by si z ní mohl vybrat někdo další. Díky!
Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00 Brno
tel: 544 215 585 | e-mail: [email protected]
http://www.facebook.com/hnutibrontosaurus | http://prazdniny.brontosaurus.cz
2013
28. 6.–7. 7.
Tradiční desetidenní zážitkový kurz,
který v sobě snoubí akci s romantikou,
zamyšlení s napětím a hru s kreativitou.
Kde čekají hvězdy, dobrodružství
a nespoutanost. To je Hodinový Hotel...
Místo: Rychlebské hory | Věk: 18-30 let
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Kontakt: [email protected]
SUDETSKÉ HRY
28. 6.–6. 7. Web: hodHotel.zde.cz | Cena: 2990 Kč
Cítíš tu vůni letních nocí a průzračných
dálek, bratříčku? Pojď s námi hrát VODÁCKÝ PUŤÁK
21. 7.–27. 7.
hru na veselou skromnost, pocestnou OHŘE
radost a hvězdný širák na hřebenech Klasický vodácký puťák po Ohři z Chebu
do Klášterce n/O na plastových kánoích.
Rychlebských hor.
Táboření ve stanech každý den na jiném
Místo: Rychlebské hory
místě, poznávání okolí řeky a večerní
Kontakt: [email protected]
Web: sites.google.com/site/sudetskehry ohně s kytarou.
Místo: Cheb – Klášterec nad Ohří
Věk: 18–30 let | Cena: 1200 Kč
Kontakt: delfi[email protected]
Web: delfin.brontosaurus.cz
Věk: od 18 let | Cena: 1410 Kč
PRO RODIČE S DĚTMI
DIVOTVORNÉ ÚDOLÍ 7.–14. 7.
Tvořivě zaměřený tábor pro děti
a jejich rodiny, který proběhne
v malebném údolí Moravského krasu.
Zde malí i velcí budeme rozvíjet
přirozenou kreativitu a netradičním
způsobem poznáme pohádky.
Místo: Švýcárna | Věk: od 6 let
Kontakt: [email protected]
Web: svycarna.eu
Cena: od 2650 Kč
VODÁCKÝ PUŤÁK
LUŽNICE
14. 7.–20. 7.
Klasický vodácký puťák po Lužnici na
plastových kánoích pro děti, rodiče s dětmi
i dospěláky. Táboření ve stanech, poznávání
okolí řeky a večerní ohně s kytarou.
Místo: Suchdol n. L. - Bechyně
Kontakt: delfi[email protected]
Web: delfin.brontosaurus.cz
Věk: od 4 let
Cena: 1400 Kč
PRO DĚTI
VESMÍRNEJ KŠEFT
ANEB KDYSI DÁVNO V JEDNÉ
1. 7.–14. 7.
VZDÁLENÉ GALAXII
Připravena je celotáborová hra,
která děti zavede hluboko do
vesmíru. Do časů budoucích, plných
dobrodružství, vesmírných lodí,
vzdálených planet a tajuplných měst
obývaných neznámými civilizacemi.
Místo: Horní Lhotice u Náměště Nad Oslavou
Kontakt: [email protected]
Věk: 8–14 let | Cena: 3300Kč
Co pro Tebe znamená Brontosaurus?
… překonávání vlastních hranic, jiný pohled na věc. (Anežka, 21)
ZAHRANIČNÍ
Dobrovolnické tábory, které se
odehrávají v zahraničí. Bývají rovněž
pracovně-prožitkové, ačkoliv poměr
práce-zábava se může od klasických
PsB lišit.
MALÉ ČESKO
ZA DUNAJEM
24. 6.–3. 7.
Rázovití lidé, drsné prostředí
a velkolepé zážitky – pojeďte s námi
za krajany do Srbska!
Místo: Srbský Banát, Češko Selo
Kontakt: [email protected]
Věk: 18–28 let
Cena: do 5000 Kč
jógou, tvořením v přírodě, řemesly,
divadlem, touláním…
Místo: Český Banát (Rumunsko)
Kontakt: [email protected]
Web: modrykamen.brontosaurus.cz
Cena: 3650 Kč +cesta
LETNÍ NÁVRAT 2013 23. 8.–1. 9.
Nadechni se pro hory, nové myšlenky
a dobrodružství. Letní kurz
v Roháčích pro všechny, kteří
nepřestávají objevovat nové
a inspirovat sebe i druhé.
Místo: Zuberec (Slovensko)
Kontakt: [email protected]
Web: organizatori.cz/letninavrat
Věk: 20–28 let
KRAJNÍ MEZE 13
5. 7.–5. 8. Cena: 2490 Kč
Tábor s prvky dobrovolnictví (výuka
dětí, oprava klášterů), nově doplněný VODÁCI A PTÁCI NA VISLE
o bohatší program zaměřený na 30. 7.–10. 8.
sebepoznání a osobní rozvoj v oblasti Dobrodružná, ale pohodová plavba
provoněné budhismem.
na kánoích po nejdelší Polské řece
Místo: Severní Indie (Ladhak, Malý Tibet) Visle. Koupání, táboření, pozorování
Kontakt: [email protected]
ptáků, večerní ohně s kytarou. I pro
Web: krajnimeze.svycarna.eu
vodáky začátečníky.
Cena: 40 000 Kč
Místo: Polsko
Kontakt: delfi[email protected]
ČESKÝ BANÁT ANEB NÁVRAT
Web: delfin.brontosaurus.cz
KE KOŘENŮM
23. 7.–3. 8. Věk: od 18 let
Tábor s prvky dobrovolnictví v drsné Cena: 1420 Kč
romantice Banátu. Vzduch bude
provoněn mystikou, meditacemi,
VZDĚLÁVACÍ
Jedná se o zážitkové tábory,
zaměřené na netradiční vzdělávání
v určité oblasti nebo vzdělávání
budoucích organizátorů.
16. 7.–27. 7.
CESTIČKY
Prožitkový organizátorský kurz.
Cestičky, co Tě přivedou k cestě,
po které budeš moci vést druhé.
Sebepoznání, dovídání se, setkávání
se. Otevři oči, mysl i srdce, a pak
teprve vykroč.
Místo: Horní Lhotice
Kontakt: [email protected]
Web: cesticky.cz
Věk: 17–28 let
Cena: 3600 Kč
Jaký byl letošní tábor?
… hřejivý od Slunce i od lidí. (Lenka, 21)
Prázdniny
s Brontosaurem
2013
OBRAŤ SVOJE PRÁZDNINY
VZHŮRU NOHAMA!
PROŽITKOVÉ A SPORTOVNÍ HODINOVÝ HOTEL
Jde o tábory s nepracovním programem
zážitkového či sportovního charakteru.
Zážitkové akce bývají zaměřené na
sebepoznání ve spojitosti se specifickými
tématy, často z oblasti společenského
života, kultury nebo ekologie.
prazdniny.brontosaurus.cz
PRACOVNĚ-PROŽITKOVÉ
Myslíš si, že dobrovolníci jsou padlí na hlavu? A proč by byli?
Nech se vyvést z omylu některým z našich letních táborů.
Prázdniny s Brontosaurem
Tě zavedou na místa, která jsou jedinečná a často nepřístupná.
Bude to akce nabitá zážitky, které jinak zkusíš jen těžko.
Můžeš se dozvědět něco nového o přírodě, ekologii nebo kultuře a historii.
Poznáš nové lidi svého věku a k tomu si zažiješ opravdu, na vlastní kůži,
jaké je to být dobrovolníkem.
To všechno za jeden nebo dva týdny prázdnin.
Vyber si některý z našich táborů a pojeď s námi.
Zkus to!
Pokud Tě některý tábor zaujme, podívej se na jeho web
nebo se ozvi organizátorům.
Více informací najdeš také na
prazdniny.brontosau rus.cz.
Co pro Tebe znamená Brontosaurus?
…staré zvíře s mladou duší. (Milan, 26)
Tábory zahrnují dobrovolnickou práci pro
přírodu nebo památky. Alespoň 40 % dnů
je pracovních, pracuje se alespoň 5 hodin
denně. Děti do 15-ti let se dobrovolnické
práce neúčastní. Součástí táborů je
zážitkový nebo vzdělávací program.
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
EKOKOKO
28. 6.–7. 7.
„Nadešel čas, aby každý z nás změnil
své stravovací návyky, tradice, životní
styl, módu a především své myšlení.“
Planeta Země je domovem zvířat, rostlin
a lidí. Pojďme se naučit spolu žít.
Místo: CHKO Kokořínsko | Věk: 16–30 let
Kontakt: [email protected]
Web: ekokoko.webnode.cz
Cena: 550 Kč
KULT BÝČKA
28. 6.–5. 7.
Vydej se do starých časů Kultu Býčka,
kdy lesy a skály Moravského krasu dávali
mužům odvahu a ženám citlivost. Nechť
vandry, staré řemesla, oheň a bubny,
roztodivné hry a tvoření Tě provází.
Místo: Prachaticko | Věk: 15–26 let
Kontakt: [email protected]
Web: svycarna.eu/node/414
Cena: 0 Kč
ROBIN HOOD: CHÁTRA
Z SHERWOODU
1. 7.–13. 7.
Ztemnělým hvozdem běží postava, na
hlavě má kápi, která jí zakrývá tvář.
V ruce má luk a připravený šíp. Je to
muž – říká si Robin Hood, ochránce
chudých a bezmocných.
Místo: Zákopy u Opatova | Věk: 15–26 let
Kontakt: [email protected]
Web: chatrazsherwoodu.cz
Cena: 0 Kč
Kontakt:[email protected]
Web: http://brdsky-masakr.webnode.cz/
Věk: 16–35 let | Cena: 500 Kč
ZASTÁVKA (STILLSTAND),
OŽIVOVÁNÍ ZANIKLÉ OSADY
11. 7.–21. 7.
Putování po lidech, vsích i cestách,
o pobývání pod stromy. Zaniklá horská
osada, do které se navrací život.
Místo: Zastávka v Rychlebských horách
Kontakt: [email protected]
Web: psb-zastavka-stillstand.webnode.cz
Věk: 15–33 let | Cena: 1100 Kč
POSLEDNÍ ÚTOČIŠTĚ 5. 7.–14. 7.
Konečně! Nalezli jsme místo, kde je
bezpečno. Ostrov v moři krve našich
bratří, poslední úkryt. Poslední útočiště.
Jen jedno mě tíží. Mám stále strach. Před
válkou totiž ještě nikdo nikdy neutekl...
Místo: Nasavrky | Věk: od 16 let
Kontakt: [email protected]
BESKYDSKÉ
Web: utociste.sportujeme.org
ŘEMESLNÉ SENOBRANÍ
Cena: 800 Kč
12. 7.–21. 7.
L.P. 2013
EXPEDICE
Léto se blíží... Je třaba nabrousit kosu,
8. 7.–21. 7. opravit hrábě, přiostřit vidle, natáhnout
DO NEZNÁMA
Kdo se vydá tou první, dojde k velkému osnovu, vyrovnat drát, oprášit hoblík, ať
bohatství a blahobytu. Druhá míří ke slávě můžeme začít.
a k úspěchu.” A ta třetí? Nevím, jste první, Místo: Kudlačena | Věk: 15–26 let
kdo se na to ptá.“ A skupina se vydala Kontakt: [email protected]
třetí cestou. Cestou do neznáma.
Web: kolovratek.brontosaurus.cz
Místo: Jeseníky | Věk: 16–26 let
Cena: 700 Kč
Kontakt: [email protected]
ŽÍTKOVSKÁ SENOSEČ 12. 7.–28. 7.
Cena: 600 Kč
Tradiční pracovně-vzdělávací tábor pro
BRDSKÝ MASAKR 8. 7.–19. 7. dospělé v PR Hutě na Žítkové v Bílých
Takže za prvé: musíte mi tykat. Protože Karpatech. Co děláme? Louky sečeme,
líp se kříčí: „Ty vole, zdrhej!!!“ než „Vy seno sušíme, pro dobytek odvezeme.
vole, zdrhejte!!!“ Takže, to bude masakr! Dřiny se nebojíme a všemu vás naučíme.
Takže, ha, ha!
Místo: Žítková – Bílé Karpaty
Místo: Mníšek pod Brdy
Kontakt: [email protected]
Jaký byl letošní tábor?
… bylo tu hodně práce, ale super hry a našel jsem si ještě suprovějšího kamaráda. (Filip, 15)
Web: brontosaurus.uh.cz
Věk: od 18 let | Cena: 0 Kč
EXPEDICE CIVILIZACE 12. 7.–21. 7.
Profesor Vorel vyráží na další pracovnězážitkově-vzdělávací expedici. Tentokrát
pronikne do hlubin pralesa a hlouběji
do historie, jen proto, aby skončil v nitru
naší vlastní civilizace.
Místo: Oucmanice | Věk: 15–25 let
Kontakt: [email protected]
Web: sup.ekoserver.cz/expedice
Cena: 400 Kč
16. 7.–27. 7.
DOBYTÍ RÁJE
1492, přístavní krčma: JEDNA RUNDA NA
MĚ!... Říká kdo?... KRYŠTOF KOLUMBUS.
SHÁNÍM POSÁDKU… Cíl?... POKLADY
INDIE… Zatracená štreka… ZNÁM ZKRATKU!
JE TO SICE DÁL, ZATO PROTI VĚTRU!…
Místo: Čáslavice | Věk: 15–30 let
Kontakt: [email protected]
Web: dobytiraje.wz.cz
Cena: 0 Kč
ZA TAJEMSTVÍM
FILIPOVA ÚDOLÍ II. 19. 7.–26. 7.
Hledáme mladé a aktivní lidi, kteří se
nebojí zažít něco nového.
Místo: Filipovo údolí – Javorník n.Veličkou
– Bílé Karpaty | Věk: 15–35 let
Kontakt: [email protected]
Web: chatakristyna.eu
Cena: od 0 do 350 Kč
DĚTI NOCI:
ROZEDNÍVÁNÍ
21. 7.–2. 8.
Zažij tábor kde být (NE)mrtvý je výhodou.
Pro odvážné upír(k)y a vlkodla(č)ky.
Místo: hrad Lukov u Zlína| Věk: 15–26 let
Kontakt: [email protected]
Web: lukov.brontosaurus.cz/tabory
Cena: 700Kč
Místo: Zašovice u Jihlavy | Věk: 15–26 let
Kontakt: [email protected]
Web: ekoparba.brontosaurus.cz
Cena: 1 000 Kč
HRANICE
2. 8.–11. 8.
Pojď s námi tvořit něco, co přetrvá. Změnit
kousek smutného světa na radostný
a zažít sebe i druhé trochu jinak.
Postavíme do týdne domek z přírodních
materiálů? Zve Tě tajemná Muna.
Místo: Mikulovice – Muna
Kontakt: [email protected]
Web: muna.wz.cz
Věk: 16–40 let | Cena: 1100 Kč
LETNÍ ŠKOLA ŽIVÉ
25. 7.–4. 8.
ARCHEOLOGIE
Když stojíme v krajině, jsme nazí a příroda
nás obléká svým životním poutem. Na
cestě za poznáním, co v lidech zůstalo
z těch jeskynních maleb našich předků.
Místo: EAC Křivolík | Věk: 17–26 let
3. 8.–11. 8.
NEZHASÍNEJ!
Kontakt: [email protected]
Setmělo
se.
Jdu
vpřed,
ale
těžko vidím
Web: homoactiv.cz | Cena: 680 Kč
před sebe, jdu vpřed a vůbec nevidím
TÝDEN PRO LES
kolem sebe. Když náhle spatřím něco
NA SMRKU
28. 7.–3. 8. zářit. Jdu blíž. Je to snad oheň, září to jako
Zapadající slunce, nádherné výhledy, čerstvý plamen. Začíná zhasínat... Nezhasínej!
vzduch, daleko od všeho, smysluplná práce. Místo: Chebzí | Věk: 16–26 let
To vše tě čeká, když přijedeš na jedinečný Kontakt: [email protected]
Týden pro les v Beskydech.
Web: zemechvaly.brontosaurus.cz
Místo: PR Smrk | Věk: od 15 let
Cena: 600 Kč
Kontakt: [email protected]
VOLÁNÍ NÁVU
5. 8.–18. 8.
Cena: 0 Kč
Koruny stromů skrývají světy, ve kterých
EKOPAŘBA ANEB CIRKUSOVÉ stále vládne Perun, Veles i Morana a lesy
VYLOMENINY
29. 7.–6. 8. obývají rusalky, strigy a běsové. Je to kraj
Znáte dobrovolnický tábor plný trávy, nebezpečný a opředený mocnými kouzly.
rosy, sena? A zároveň tábor, kde Uslyšíte jeho volání?
se žongluje,chodí po laně, jezdí na Místo: hrad Lukov u Zlína | Věk: 15–26 let
jednokolce? My ano... Vítejte na Ekopařbě! Kontakt: [email protected]
Co pro Tebe znamená Brontosaurus?
… fajn lidi se zájmy, jež ozdravují společnost. (Míra, 36)
Web: volani-navu.webnode.cz
Cena: 800 Kč
KIMURI
11. 8.–18. 8.
Prožij pár letních dní vyplněných
smysluplnou prací, pohodou a zážitky
s partou lidí na záchranné stanici volně
žijících zvířat Pasíčka
Místo: Záchranná stanice zvířat Pasíčka
Kontakt: [email protected]
Web: kimuri.cz
Věk: 15–30 let
Cena: 900 Kč
PRO RODIČE S DĚTMI
PRÁDELNÍCI – BĚHY I., II. A III.
29. 6.–6. 7., 6. 7.–14. 7., 14. 7.–21.7.
Pohodový týden pro rodiče s dětmi od
6 let ve vlastních stanech na samotě
Prádla pod zříceninou hradu. Pomoc při
opravě hradu, vaření na ohni, hry, skály,
rybník, výlety, táboráky.
Místo: hrad Lukov u Zlína | Věk: od 6 let
Kontakt: [email protected]
Web: lukov.brontosaurus.cz
Cena: 600 Kč
19. 8.–29. 8.
NARUBY
Obleč si ponožku naruby. Otiskni se do
Rychlebských hor. Pořádně vyplázni
jazyk. Rozchechtej se, zpívej, sni. Vnímej
sebe, seznam se s nimi.Hraj si a tvoř.
Překračuj hranice. Zkus to jinak, naruby!
Místo: Zastávka, Rychlebské hory
Kontakt: [email protected]
Věk: 16-26 let
Cena: 1100/1000 Kč
ZASTÁVKA MIMO ČAS 30. 6.–7. 7.
Pro rodiče, kteří hledají, jak skloubit
koncept líného rodiče, aktivní děti,
práci jako hru (a naopak). Práce ve
starých sadech, v opuštěné vsi Zastávka
v Rychlebských horách.
Místo: Zastávka v Rychlebských horách
Kontakt: [email protected]
Web: mimo-cas.webnode.cz
Věk: od 5 let | Cena: 1000/600 Kč
KOLONIZACE
NOVÉHO SVĚTA
25. 8.–1. 9.
Je ti mezi 18ti a 26ti ? Pojeď s námi do
jižních Čech na týdenní tábor, na kterém si
(krom pomoci přírodě) vyzkoušíš, jak těžké
to měli kolonizátoři v dávných dobách...
Místo: Staňkovský rybník, Chlum u Třeboně
Kontakt: [email protected]
Věk: 18 – 26 let
Cena: 500 Kč
POPLETOVO PUTOVÁNÍ
ZA PRAVĚKÝMI LIDMI 28. 7.–3. 8.
Profesor Popleta právě dokončil svůj
vynález – stroj času. Má ještě nějakou
tu mušku, ale do začátku tábora bude
prý už připravený přenést nás za
pravěkými obyvateli nedalekých jeskyní.
Místo: Kaprálův mlýn | Věk: od 6 let
Kontakt: [email protected]
Cena: 1980 Kč
POKLAD NA OSICE
PRO VELKÉ RODINY 11. 8.–17. 8.
Klání dvou týmů v různých disciplínách
o poklad ukrytý na Osice. Kdo vládne
silou, kdo si líznul vtipné kaše?
Olympiáda i pevnost Boyard. Výtvarné
aktivity i talentová show :-)
Místo: Alběř u Nové Bystřice
Kontakt: [email protected]
Věk: od 1 roku | Cena: 0Kč
POHÁDKA PRO MALÉ
I VELKÉ
18. 8.–24. 8.
Přijeď strávit s dětmi týden v prima
místě, poznat nové lidi a trochu si
máknout. Děti mají program a společně
s rodiči po práci legraci, hry, sport, po
okolí výlety na kolech...už se těšíš ?
Místo: Alběř u Nové Bystřice
Kontakt: [email protected]
Věk: od 1 roku | Cena: 900Kč
PRO RODIČE BEZ DĚTÍ
BRONTOSAUŘÍ PAMĚTNÍCI:
REVIVAL PRO CETI,
4. 8.–10. 8.
SÁTI LETÉ
Máš svůj věk, a ten se Ti dlouží - znáš
to sám, tak přidej se k nám... kdo tvrdí,
že si nemůžeme hrát, když jsme dospělí,
rodiče a prarodiče ? ...jo, a kolo s sebou.
Místo: Bartošovice u Studénky
Kontakt: [email protected]
Věk: od 25 let
Cena: 500 Kč
Jaký byl letošní tábor?
… seno, tráva, seno, seno, všude seno... a kráva Matylda. (Katka, 16)
Download

Prázdniny s Brontosaurem