Adresa školy: ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
795 01 Rýmařov
www.zsrymarov.cz
Ředitel:
Mgr. Miloslav Horký, tel. 554 255 113,
Zástupci:
mail: [email protected]
mail: [email protected]
[email protected]
Mgr. Vlastimil Baran, tel. 554 255 114,
mail: [email protected]
Mgr. Jiří Gajdoš, zástupce pro 1.stupeň, tel 554 255 132, mail: [email protected]
Mgr. Jan Jablončík, zástupce pro 2.stupeň, tel 554 255 114 mail: [email protected]
Třídy, třídní učitelé, jejich telefon a email
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
Mgr. Dagmar Gajdošová
Mgr. Hana Mikulášková
Mgr. Helena Habartová
Mgr. Marcela Tauferová
Mgr. Jana Kroutilová
Mgr. Renata Baslarová
Mgr. Jana Moserová
Mgr. Jitka Tesařová
Mgr. Michaela Mezihoráková
Mgr. Naděžda Bučková
Mgr. Romana Furiková
Mgr. Pavla Sekaninová
Mgr. Ladislava Čajanová
Bc. Barbora Klesnilová
Mgr. Adéla Šenfeldrová
Mgr. Hana Hájková
Mgr. Lada Čiklová
Mgr. Olga Valová
Ing. Eva Pinďáková
Mgr. Petr Palla
Mgr. Ivo Janoušek
Mgr. Jan Jablončík
Mgr. Petr Brulík
Mgr. Markéta Míčková
Mgr. Karel Toman
Jiří Krupa
Mgr. Miloslav Slouka
Mgr. Kateřina Pallová
Mgr. Lukáš Krumpolec
554 255 158
554 255 157
554 255 160
554 255 159
554 255 155
554 255 170
554 255 171
554 255 179
554 255 172
554 255 181
554 255 182
554 255 176
554 255 183
554 255 173
554 255 175
554 255 174
554 255 178
554 255 177
554 255 116
554 255 116
554 255 123
554 255 114
554 255 116
554 255 125
554 255 117
554 255 121
554 255 117
554 255 123
554 255 122
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kancelář školy:
Marcela Kovářová
Irena Šubová
Fax :
Školní jídelna (ŠJ):
vedoucí ŠJ: Bc. Jana Egidová
Sborovna – 1.máje 32
Sborovna – 1.máje 30
Sborovna - Národní 15
Sborovna – Jelínkova 1
554 255 112
554 255 111
554 255 128
mail: [email protected]
mail: [email protected]
554 255 130
mail: [email protected]
tel.: 554255135
tel.: 554255141
tel.: 554255151
tel.: 554255119
Výdejna jídel – Národní 15 tel.: 554255150
Školní družina Národní 15
Naďa Bednářová
tel.: 554 255 152
Alena Tomešková
tel.: 554 255 152
[email protected]
[email protected]
Školní družina 1.máje 30
Miluše Podušelová
tel.: 554 255 131
Miroslava Dobrevová
tel.: 554 255 131
Růžena Drechslerová
te. : 554 255 131
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Výchovná poradkyně:
Mgr. Dagmar Galandrová
[email protected]
Ostatní učitelé:
Kristýna Baranová
Petra Mížová
Mgr.Jan Kučera
Mgr.Jana Pupíková
Bc.Miroslav Kůdela
Mgr.Věra Mořkovská
554 255 118
554 255 126
554 255 124
554 255 123
554 255 126
554 255 126
554 255 122
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pedagogické asistentky:
Jitka Ondráková
554 255 170 [email protected]
Gabriela Majerová
554 255 160 [email protected]
Zdeňka Köhlerová
554 255 159 [email protected]
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září
2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování
začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny 27. 2. - 4. 3. 2012
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
Zápis do 1. ročníku ZŠ:
10. – 11. 2. 2012
Termíny přijímacích zkoušek na SŠ – (termín stanoví ředitel SŠ)
Termíny výletů
28. 5. – 17. 6. 2012
Den ředitelského volna
18. 11. 2011; 30. 4. 2012; 7. 5. 2012
Pedagogické schůzky s rodiči
třídní schůzky s rodiči 1. ročníku: podle potřeby do 10.9.2010
21.9.2011 třídní schůzky s rodiči 2. - 5. ročníku
22.9.2011 třídní schůzky s rodiči 6. - 9. ročníku
15.11.2011 pedagogické odpoledne s rodiči 1. - 5. ročníku
16.11.2011 pedagogické odpoledne s rodiči 6. - 9. ročníku
25.4.2012 pedagogické odpoledne s rodiči 1. - 5. ročníku
26.4.2012 pedagogické odpoledne s rodiči 6. - 9. ročníku
Download

zobrazit - Web ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1