KATALOG PREZENTOVANÝCH
ORGANIZACÍ
Rychloseznamka4inovace
pro obor: EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE
Olomouc, Jeremenkova 40a
Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje
21. května 2014
SEZNAM PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ
ABO Valve s.r.o.
Okresní hospodářská komora Olomouc
CAZER s.r.o.
PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
cine4net, s.r.o.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
EGLIN, a.s.
Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií
EnviWeb
Vědecko-technický park Univerzity Palackého v Olomouci
IDOP Olomouc a.s.
VŠB-TU Ostrava, IT4Innovations
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Masarykova univerzita
Vysoká škola logistiky
Mendelova univerzita v Brně, Centrum transferu technologií
Vzdělávací středisko Olomouc
MM publishing, s.r.o.
ZdravýPodnik, s.r.o.
OK4Inovace
ABO Valve s.r.o.
Nabízíme
• Spolupráci v oblasti vývoje,
výroby a modernizace
potrubních armatur
Kontakt: Miloslav Magdon
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 739 321 365
Web: www.abovalve.com
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________ _______________
CAZER s.r.o.
Nabízíme
•
Kusovou, malosériovou i velkosériovou výrobu
rozličných strojních součástí i velmi složitých tvarů
v oblasti jemné mechaniky
•
Chytré řešení a výrobní zařízení na míru zákazníkovým
potřebám
•
Spolupráci se společností, která je zaměřena na vývoj
a výrobu plně automatizovaných výrobních linek a má
vlastní vývojovou, konstrukční a programátorskou
kancelář, kde pracují zaměstnanci na předních
technologiích
Poptáváme
•
Partnery pro spolupráci na poli průmyslové
automatizace
•
Partnery v oblasti vývoje, vědy a výzkumu i v samotné
výrobě
•
Nové projekty v automatizaci výrobních procesů
Kontakt: Martin Sabol
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 775 729 135
Web: www.cazer.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Centrum výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.
Nabízíme
• Expertízy
• Přístup k infrastruktuře
• Spolupráci na společných projektech
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Poptáváme
• Partnery pro společnou účast
v projektech (TAČR, FP7, inovační
vouchery apod.)
• Inovace v oblasti globální změny
a adaptace
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kontakt: Ondřej Zmeškal
E-mail: [email protected]
Telefon: + 420 511 192 229
Web: www.czechglobe.cz
_________________________________
_________________________________
cine4net, s.r.o.
Nabízíme
• propagace projektů, produktů
a služeb formou
dokumentárních filmů nebo
videospotů
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kontakt: Milan Kýr
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 582 330 903
Mobil: +420 737 338 344
Web: www.cine4net.eu
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
EGLIN, a.s.
Nabízíme
• Komplexní řízení investičních projektů
od developmentu po provozování
Poptáváme
• Fungující technologie na zpracování
odpadů (waste to energy)
• Nové zajímavé nápady na zpracování
odpadů
• Experty, kteří rozumí slovům jako
pyrolýza, depolymerizace apod.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kontakt: Jakub Schneider
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 602 183 081
Web: www.eglin.cz
_________________________________
_________________________________
EnviWeb s.r.o.
Nabízíme
• Prezentace environmentálních
výrobků a služeb na
nejnavštěvovanějším oborovém
portálu
• Marketingové služby
• Mobilní aplikace a web
www.ZmapujTo.cz pro monitoring
a prezentaci jeho výsledků nejen
v oblasti životního prostředí
_________________________________
Kontakt: Radek Janoušek
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 777 176 675
Web: www.enviweb.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________ _______________
IDOP Olomouc a.s.
Nabízíme
• Know how
• Spolupráci a kooperaci
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Poptáváme
• Spolupráci a kooperaci
_________________________________
Kontakt: Ladislav Janeček
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 585 706 111
Web: www.idop.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Koyo Bearings
Česká republika s.r.o.
Nabízíme
• Zkušenosti se snižováním nákladů
na energie
• Zkušenosti s komplexním
odpadovým hospodářstvím
Poptáváme
• Inovace v oblasti využívání energií
a odpadů
Kontakt: Jiří Novák
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 724 015 510
Web: www.koyobearings.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________ _______________
Masarykova univerzita
Nabízíme
•
Vědecko-výzkumnou infrastrukturu pro potřeby
environmentálních věd se špičkovým vybavením
•
Rozsáhlé databáze s environmentální tématikou
•
Dlouhodobé zkušenosti v oblasti ekologie
a environmentálních technologií
_________________________________
Poptáváme
•
Zájemce o spolupráci s univerzitou
•
Partnery pro vědecko-výzkumné projekty
•
Příležitosti pro transfer know-how, technologií
a pro licencování
_________________________________
Kontakt: Jan Brulík
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 549 496 506
Mobil: +420 737 211 271
Web: www.muni.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Mendelova univerzita v Brně,
Centrum transferu technologií
Nabízíme
•
Spolupráci s naším CTT, které je specializované
celoškolské pracoviště, starající se o ochranu duševního
vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního
potenciálu duševního vlastnictví univerzity
•
Prostřednictvím univerzity nabízíme profesionální
obchodní a partnerskou komunikaci
s představiteli průmyslu
Poptáváme
•
Firmy a instituce, které mají zájem:
o
o
o
o
o
o
Získat licence na vybrané výsledky výzkumu MENDELU
Objednat zakázkový výzkum dle vlastního zadání
Využít odborných služeb nad přístrojovým a laboratorním
vybavením
Využít poradenské, znalecké či lektorské služby MENDELU
Získat již hotové studie, analýzy a metodiky
Navázat partnerskou spolupráci na společném výzkumu
a vývoji
Kontakt: Václav Trojan
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 545 133 389
Mobil: +420 736 487 911
Web: www.mendelu.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
MM publishing, s.r.o.
Nabízíme
• Platformu pro propagaci firem a jejich
výrobků prostřednictvím odborných
článků a inzerátů v časopise MM
Průmyslové spektrum a on-line médiích
Kontakt: Gabriela Jedličková
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 222 365 329
Mobil: +420 775 245 802
Web: www.mmspektrum.com
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
OK4Inovace
Nabízíme
•
Podporu v navazování kontaktů a spolupráce
s inovačními firmami
•
Spolupráci při vzniku výzkumných
konsorcií – firmy + výzkumné instituce
•
Pomoc s propagací výsledků výzkumného
a inovačního úsilí
Poptáváme
•
Firmy se zájmem o spolupráci s žáky všech
stupňů škol (praxe, exkurze, stipendia aj.)
•
Zájemce o využití vznikajících nástrojů pro
podporu vzniku a tržní realizace inovačních
produktů
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kontakt: Kamil Krč
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 587 432 018
Mobil: +420 725 468 700
Web: www.ok4inovace.cz
_________________________________
_________________________________
Okresní hospodářská
komora Olomouc
Nabízíme
• Služby pro export
• Rozhodčí řízení
• Výchova technických profesí
pro vás
Kontakt: Jaroslav Havelka
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 585 225 231
Mobil: +420 728 335 609
Web: www.hkol.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.
Nabízíme
• Spolupráci na vývoji a realizaci
potravinářských výrobků
• Zkušenost s realizací
a administrací výzkumných
a inovačních projektů
• Technologické zázemí
Kontakt: Karel Matěj
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 583 301 952
Mobil: +420 777 744 352
Web: www.probio.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
Nabízíme
• Zařízení pro úpravu a dezinfekci
pitných i průmyslových vod
(energetika, potravinářství)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Poptáváme
• Zpracování procesních technologií
úpravy a čištění vod v potravinářství
Kontakt: Vladimír Bubeníček
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 585 757 011
Mobil: +420 602 742 457
Web: www.prominent.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Nabízíme
• Nezávislé ověřování, testování, inspekce
a certifikace
• Odborné poradenství v oblasti
environmentálních technologií
zahrnující legislativní, technické
a environmentální požadavky
• Přidanou hodnotu výrobkům a službám:
Certifikační značky TÜV SÜD jsou
synonymem pro kvalitu a bezpečnost;
pro naše klienty jsou vynikajícím
marketingovým nástrojem
Kontakt: Soňa Hykyšová
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 602 389 354
Web: www.tuv-sud.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Univerzita Pardubice
Centrum transferu technologií
Nabízíme
• Spolupráci ve vědecké oblasti
• Spoluúčast na projektech
– TAČR
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kontakt: Jaromír Málek
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 466 036 109
Mobil: +420 602 594 508
Web: www.upce.cz/cttz/index.html
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Vědeckotechnický park
Univerzity Palackého v Olomouci
Nabízíme
• Moderní nanomateriály
• Technologie čistění vod a půdy
• Přístup k vědeckému potenciálu Univerzity
Palackého v Olomouci
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Poptáváme
• Firmy pro dlouhodobou spolupráci
• Partnery pro projekty
• Licenční partnery pro know-how
Univerzity Palackého v Olomouci
_________________________________
Kontakt: Petr Kubečka
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 585 631 449
Mobil: +420 734 265 043
Web: www.vtpup.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
VŠB-TU Ostrava, IT4Innovations
Nabízíme
• Modelování a simulace v oblasti
dopravy a hydrologie
• Sběr, zpracování a analýza
rozsáhlých dat
• Poskytování a integrace
superpočítání pro urychlení běhu
výpočetně náročných aplikací
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kontakt: Štěpán Kuchař
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 597 323 548
Web: www.floreon.eu
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze
Nabízíme
• Provádění výzkumu na zakázku (smluvní
výzkum)
• Spoluúčast ve výzkumných konsorcií
s firmami a dalšími výzkumnými
organizacemi
• Vysílání studentů na odborné stáže
• Konzultace
Poptáváme
• Firmy se zájmem o spolupráci ve výzkumu
a vývoji
• Firmy poskytující stáže pro studenty
Kontakt: Jan Kožíšek
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 220 444 451
Mobil: +420 724 961 814
Web: www.vscht.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Vysoká škola logistiky
Nabízíme
• Spolupráci na úkolech
v těchto oblastech:
o výrobní logistiky
o v oblasti distribučních sítí
o řízení a optimalizace
dopravy
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kontakt: Libor Kavka
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 581 259 125
Mobil: +420 724 542 232
Web: www.vslg.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Vzdělávací středisko Olomouc
Nabízíme
• Vzdělávání firem v evropských
směrnicích
• Spolupráce při zpracování
podkladů k výrobkům
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Kontakt: Zuzana Andělová
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 585 243 728
Mobil: +420 602 510 096
Web: www.andelova-kurzy.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ZdravýPodnik, s.r.o.
Nabízíme
• Budování lokálních komunit
podnikatelů pod značkou BforB
• Pilotní projekty podpory zdraví na
pracovišti
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Poptáváme
• Informace
• kontakty
Kontakt: Pavel Mráz
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 731 523 055
Web: www.zdravypodnik.cz
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Download

katalog účastníků