RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GIMNAZIJA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Kozlica Amina
ENGLESKI JEZIK
18.12. u 19:10 (1 čas)
Šehović Selma
1.Kozlica Amina
NJEMAČKI JEZIK
24.12. u 19:10 (1 čas)
Muratović Dahija
Ervina
1.Kozlica Amina
SPORT
10.12. u 19:10 (1 čas)
Mušić Alma
1.Kozlica Amina
MUZIČKA
KULTURA
05.12. u 19:10 (1 čas)
Zejnilagić Lejla
1.Kozlica Amina
FIZIKA
03.12. u 19:10 (1 čas)
Bajrić Jazid
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GIMNAZIJA
RAZRED: ČETVRTI (IV)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
26.11. u 19:10 (2 časa)
Šeremet Jasmina
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
ENGLESKI JEZIK
03.12. u 19:10 (2 časa)
Matić Stanislava
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
NJEMAČKI JEZIK
01.12. u 19:10 (2 časa)
Ruhotina Sabina
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
LATINSKI JEZIK
11.12. u 19:10 (1 čas)
Đogović Ana
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
SPORT
19.12. u 19:10 (2 časa)
Begić Selman
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
MATEMATIKA
22.12. u 19:10 (2 časa)
Đogić Elma
HISTORIJA
10.12. u 19:10 (2 časa)
Katana Rasim
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
GEOGRAFIJA
24.12. u 19:10 (2 časa)
Haskić Lamija
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
SOCIOLOGIJA
12.12. u 19:10 (2 časa)
Šarenac Ljiljana
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
FILOZOFIJA
08.12. u 19:10 (2 časa)
Šarenac Ljiljana
1.Hadžović Haris
2.Porić Denis
ISLAMSKA
VJERONAUKA
09.12. u 19:10 (1 čas)
Zukić Melisa
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GIMNAZIJA
RAZRED: TREĆI (III)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Čolo Mirza
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
21.11. u 19:10 (1 čas)
Gušo Tabaković
Nermina
1.Čolo Mirza
ENGLESKI JEZIK
02.12. u 19:10 (1 čas)
Hamzagić Semiha
1.Čolo Mirza
NJEMAČKI JEZIK
03.12. u 19:10 (1 čas)
Ruhotina Sabina
1.Čolo Mirza
LATINSKI JEZIK
09.12. u 19:10 (1 čas)
Đogović Ana
1.Čolo Mirza
GRAĐANSKO
OBRAZOVANJE ZA
DEMOKRATIJU I
LJUDSKA PRAVA
17.12. u 19:10 (1 čas)
Turčinović Ifeta
1.Čolo Mirza
SPORT
22.12. u 19:10 (1 čas)
Hadžić Muhidin
1.Čolo Mirza
MATEMATIKA
12.12. u 19:10 (1 čas)
Bašić Admir
1.Čolo Mirza
HISTORIJA
05.12. u 19:10 (1 čas)
Katana Rasim
1.Čolo Mirza
GEOGRAFIJA
27.11. u 19:10 (1 čas)
Haskić Lamija
1.Čolo Mirza
SOCIOLOGIJA
20.11. u 19:10 (1 čas)
Šarenac Ljiljana
1.Čolo Mirza
PSIHOLOGIJA
18.12. u 19:10 (1 čas)
Ibrica Jasmina
1.Čolo Mirza
ISLAMSKA
VJERONAUKA
30.12. u 19:10 (1 čas)
Zukić Melisa
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA TEHNIČKA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Kozić Haris
2.Omerović Samir
HEMIJA
27.11. u 19:10 (2 časa)
Pezo Jasmina
1.Kozić Haris
2.Omerović Samir
TEHNIČKO
CRTANJE S
NACRTNOM
GEOMETRIJOM
03.12. u 19:10 (2 časa)
Hodžić Hanka
1.Kozić Haris
2.Omerović Samir
TEHNOLOGIJA
OBRADE
09.12. u 19:10 (2 časa)
Bajrić Halid
1.Kozić Haris
2.Omerović Samir
PRAKTIČNA
NASTAVA
16.12. u 19:10 (2 časa)
Šehić Jasna
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA TEHNIČKA
RAZRED: ČETVRTI (IV)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
20.11. u 19:10 (3 časa)
Ćatić Tufo Nusreta
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
ENGLESKI JEZIK
17.12. u 19:10 (3 časa)
Hamzagić Semiha
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
SOCIOLOGIJA
01.12. u 19:10 (3 časa)
Šarenac Ljiljana
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
SPORT
09.12. u 19:10 (3 časa)
Mušić Alma
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
MATEMATIKA
26.11. u 19:10 (2 časa)
19.12. u 19:10 (2 časa)
Opardija Almira
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
TRANSPORTNI
UREĐAJI
15.12. u 19:10 (3 časa)
Ejubović Selver
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
KONSTRUKCIJA
ALATA
08.12. u 19:10 (2 časa)
22.12. u 19:10 (2 časa)
Ejubović Selver
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
TERMIČKA
OBRADA S
ISPITIVANJEM
MATERIJALA
02.12. u 19:10 (3 časa)
Slipac Halil
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
AUTOMATIZACIJA
PROIZVODNJE
03.12. u 19:10 (3 časa)
Bandić Jasmin
1.Hadžić Abdulah
2.Hasković Jakub
3.Kačar Sead
4.Smajlović Rijad
ISLAMSKA
VJERONAUKA
04.12. u 19:10 (3 časa)
Zukić Melisa
1.Hadžić Abdulah
2.Kačar Sead
3.Smajlović Rijad
ORGANIZACIJA
PROIZVODNJE
16.12. u 19:10 (2 časa)
Dupovac Edib
1.Hadžić Abdulah
2.Kačar Sead
KONSTRUISANJE I
CRTANJE PUTEM
RAČUNARA
18.12. u 19:10 (2 časa)
30.12. u 19:10 (2 časa)
Fejzić Elvedin
1.Hadžić Abdulah
2.Kačar Sead
3.Smajlović Rijad
CNC TEHNOLOGIJA 12.12. u 19:10 (2 časa)
23.12. u 19:10 (2 časa)
1.Hasković Jakub
OSNOVI
KONSTRUISANJA
29.12. u 19:10 (1 čas)
Bandić Jasmin
1.Hasković Jakub
ENERGETIKA
18.12. u 19:10 (1 čas)
Dupovac Edib
1.Hasković Jakub
OBRADA NA CNC
MAŠINAMA
30.12. u 19:10 (1 čas)
Slipac Halil
1.Smajlović Rijad
PROGRAMIRANJE
CNC MAŠINAMA
21.12. u 19:10 (2 časa)
Bandić Jasmin
Slipac Halil
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Mraković Edin
2.Šehović Benjamin
3.Raščić Asim
FIZIKA
17.12. u 19:10 (2 časa)
Bajrić Jazid
1.Mraković Edin
2.Šehović Benjamin
BIOLOGIJA
10.12. u 19:10 (2 časa)
Nizić Azra
1.Mraković Edin
2.Šehović Benjamin
3.Raščić Asim
NACRTNA
GEOMETRIJA
08.12. u 19:10 (4 časa)
Fejzić Kemal
1.Mraković Edin
2.Šehović Benjamin
3.Raščić Asim
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI
22.12. u 19:10 (2 časa)
Pljakić Bahtijarević
Jasmina
1.Mraković Edin
2.Šehović Benjamin
3.Raščić Asim
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
18.12. u 19:10 (4 časa)
Teskeredžić Senada
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: DRUGI (II)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Božović Kristina
BOSANSKI JEZIK
26.11. u 19:10 (1 čas)
Ćatić Tufo Nusreta
1.Božović Kristina
ENGLESKI JEZIK
27.11. u 19:10 (1 čas)
Hamzagić Semiha
1.Božović Kristina
HISTORIJA
01.12. u 19:10 (1 čas)
Kazazović Enes
1.Božović Kristina
SPORT
08.12. u 19:10 (1 čas)
Mušić Alma
1.Božović Kristina
MATEMATIKA
15.12. u 19:10 (2 časa)
Dželilović Majda
1.Božović Kristina
INFORMATIKA
22.12. u 19:10 (1 čas)
Šarić Alma
1.Božović Kristina
FIZIKA
29.12. u 19:10 (1 čas)
Bajrić Jazid
1.Božović Kristina
NACRTNA
GEOMETRIJA
23.12. u 19:10 (2 časa)
Masleša Suad
1.Božović Kristina
GRAĐEVINSKE
KONSTRKCIJE
16.12. u 19:10 (1 čas)
Teskeredžić Senada
1.Božović Kristina
GEODEZIJA
09.12. u 19:10 (1 čas)
Nukić Zijad
1.Božović Kristina
STATIKA I
OTPORNOST
MATERIJALA
OSNOVI
HIDROTEHNIKE
KULTURA
RELIGIJA
02.12. u 19:10 (1 čas)
Drkić Amra
03.12. u 19:10 (1 čas)
Drkić Amra
10.12. u 19:10 (1 čas)
Zukić Melisa
1.Božović Kristina
1.Božović Kristina
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: TREĆI (III)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
4.Ćeranić Sanita
5.Pendek Ismet
6. El Sawah Sarah
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
4.Ćeranić Sanita
5.Pendek Ismet
6. El Sawah Sarah
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
4.Ćeranić Sanita
5.Pendek Ismet
6. El Sawah Sarah
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
4.Ćeranić Sanita
5.Pendek Ismet
6. El Sawah Sarah
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
4.Ćeranić Sanita
5.Pendek Ismet
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
26.11. u 19:10 (3 časa)
18.12. u 19:10 (3 časa)
Šeremet Jasmina
ENGLESKI JEZIK
01.12. u 19:10 (3 časa)
29.12. u 19:10 (3 časa)
Matić Stanislava
SPORT
20.11. u 19:10 (3 časa)
12.12. u 19:10 (3 časa)
Hadžić Muhidin
OBRAZOVANJE ZA
DEOMKRATIJU I
LJUDSKA PRAVA
02.12. u 19:10 (3 časa)
24.12. u 19:10 (3 časa)
Turčinović Ifeta
MATEMATIKA
27.11. u 19:10 (2 časa)
10.12. u 19:10 (3 časa)
23.12. u 19:10 (3 časa)
Mujačić Vernesa
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
GEODEZIJA
21.11. u 19:10 (3 časa)
Nukić Zijad
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
OSNOVI
HIDROTEHNIKE
03.12. u 19:10 (3 časa)
Lučić Stjepan
ČELIČNE I DRVENE 09.12. u 19:10 (3 časa)
KONSTRUKCIJE
19.12. u 19:10 (3 časa)
Pljakić Bahtijarević
Jasmina
SAOBRAČAJNICE
16.12. u 19:10 (2 časa)
22.12. u 19:10 (2 časa)
Pljakić Bahtijarević
Jasmina
ORGANIZACIJA
GRAĐENJA
04.12. u 19:10 (3 časa)
Fejzić Kemal
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
4.Ćeranić Sanita
5.Pendek Ismet
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
4.Ćeranić Sanita
5.Pendek Ismet
STATIKA I
OTPORNOST
MATERIJALA
28.11. u 19:10 (3 časa)
11.12. u 19:10 (3 časa)
15.12. u 19:10 (3 časa)
Lučić Stjepan
1.Bešović Edvin
2.Hiroš Amer
3.Fazlić Kenan
4.Pendek Ismet
5.El Sawah Sarah
ISLAMSKA
VJERONAUKA
05.12. u 19:10 (3 časa)
Zukić Melisa
1.Ćeranić Sanita
KULTURA
RELIGIJA
17.12. u 19:10 (1 čas)
Zukić Melisa
1.Ćeranić Sanita
2.Pendek Ismet
3. El Sawah Sarah
HISTORIJA
ARHITEKTURE
21.11. u 19:10 (3 časa)
Teskeredžić Senada
1.Ćeranić Sanita
2.Pendek Ismet
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
03.12. u 19:10 (2 časa)
19.12. u 19:10 (2 časa)
Teskeredžić Senada
1.Ćeranić Sanita
2.Pendek Ismet
FIZIKA ZGRADE I
INSTALACIJE
16.12. u 19:10 (2 časa)
22.12. u 19:10 (2 časa)
Fejzić Kemal
1.Ćeranić Sanita
2.Pendek Ismet
PROJEKTOVANJE
04.12. u 19:10 (2 časa)
08.12. u 19:10 (2 časa)
Masleša Suad
BETON I ARMIRANI 19.11. u 19:10 (3 časa)
BETON
30.12. u 19:10 (2 časa)
Pljakić Bahtijarević
Jasmina
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: GRAĐEVINSKA TEHNIČKA
RAZRED: ČETVRTI (IV)
KANDIDATI
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4.Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
6.Jurčević Andre
7.Fejzagić Muhamed
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4.Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
6.Jurčević Andre
7.Fejzagić Muhamed
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4.Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
6.Jurčević Andre
7.Fejzagić Muhamed
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4.Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
6.Jurčević Andre
7.Fejzagić Muhamed
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4.Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
6.Jurčević Andre
7.Fejzagić Muhamed
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
03.12. u 19:10 (3 časa)
18.12. u 19:10 (3 časa)
Dupovac Majda
ENGLESKI JEZIK
01.12. u 19:10 (3 časa)
17.12. u 19:10 (3 časa)
Matić Stanislava
SOCIOLOGIJA
19.11. u 19:10 (3 časa)
12.12. u 19:10 (3 časa)
Abazović Jasmina
SPORT
27.11. u 19:10 (3 časa)
10.12. u 19:10 (3 časa)
Begić Selman
MATEMATIKA
20.11. u 19:10 (3 časa)
16.12. u 19:10 (3 časa)
30.12. u 19:10 (3 časa)
Đogić Elma
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4.Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
6.Jurčević Andre
7.Fejzagić Muhamed
1.Jurčević Andre
2.Fejzagić Muhamed
BETON I
ARMIRANI BETON
18.11. u 19:10 (3 časa)
08.12. u 19:10 (3 časa)
22.12. u 19:10 (4 časa)
24.12. u 19:10 (4 časa)
Lučić Stjepan
ORGANIZACIJA
GRAĐENJA
(građ. teh.)
26.11. u 19:10 (2 časa)
Masleša Suad
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4..Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4..Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4..Mujkanović Edin
5.Zornić Džemal
1.Jurčević Andre
2.Fejzagić Muhamed
1.Jurčević Andre
2.Fejzagić Muhamed
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE
21.11. u 19:10 (3 časa)
05.12. u 19:10 (3 časa)
Teskeredžić Senada
GEODEZIJA
04.12. u 19:10 (4 časa)
Nukić Zijad
PROJEKTOVANJE
28.11. u 19:10 (4 časa)
09.12. u 19:10 (4 časa)
19.12. u 19:10 (4 časa)
Masleša Suad
OSNOVI
HIDROTEHNIKE
SAOBRAČAJNICE
23.12. u 19:10 (2 časa)
Lučić Stjepan
02.12. u 19:10 (2 časa)
15.12. u 19:10 (2 časa)
Drkić Amra
1.Jurčević Andre
2.Fejzagić Muhamed
1.Letuka Haris
2.Livadić Jasmin
3.Mujkanović Edin
4.Zornić Džemal
1.Eminović Dženita
2.Jurčević Andre
3.Fejzagić Muhamed
1.Eminović Dženita
2.Letuka Haris
3.Livadić Jasmin
4.Mujkanović Edin
5.Zornić Džemil
MOSTOVI
09.12. u 19:10 (2 časa)
19.12. u 19:10 (3 časa)
11.12. u 19:10 (2 časa)
Drkić Amra
KULTURA
RELIGIJA
29.12. u 19:10 (2 časa)
Zukić Melisa
ORGANIZACIJA
GRAĐENJA
(arh.teh.)
02.12. u 19:10 (3 časa)
15.12. u 19:10 (3 časa)
23.12. u 19:10 (3 časa)
Fejzić Kemal
ISLAMSKA
VJERONAUKA
Zukić Melisa
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: TRGOVINSKA STRUČNA (PRODAVAČ)
RAZRED: TREĆI (III)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
BOSANSKI JEZIK
01.12. u 19:10 (2 časa)
Gušo Tabaković
Nermina
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
ENGLESKI JEZIK
18.12. u 19:10 (2 časa)
Muhibić Elma
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
GRAĐANSKO
OBRAZOVANJE ZA
DEMOKRATIJU I
LJUDSKA PRAVA
15.12. u 19:10 (2 časa)
Turčinović Ifeta
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
SPORT
22.12. u 19:10 (2 časa)
Hadžić Muhidin
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
PRIVREDNA
MATEMATIKA
29.12. u 19:10 (2 časa)
Rahmanović
Jasmina
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
MARKETING
09.12. u 19:10 (2 časa)
Rahmanović
Jasmina
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
16.12 u 19:10 (2 časa)
Bužo Mirela
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
EKONOMIKA
TRGOVINSKIH
PREDUZEĆA
POZNAVANJE
ROBE
17.12. u 19:10 (2 časa)
Bečarević Merima
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
PRAKTIČNA
NASTAVA
11.12 u 19:10 (2 časa)
24.12. u 19:10 (2 časa)
Topalović Minela
1.Hajrić Amina
2.Lihovac Ermina
ISLAMSKA
VJERONAUKA
18.12. u 19:10 (1 čas)
Zukić Melisa
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: MAŠINSKA STRUČNA (BRAVAR)
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Pamuk Zulfo
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
04.12. u 19:10 (1 čas)
Šehić Elma
1.Pamuk Zulfo
RUSKI JEZIK
01.12. u 19:10 (1 čas)
Vegara Sajto
1.Pamuk Zulfo
SPORT
27.11. u 19:10 (1 čas)
Mušić Alma
1.Pamuk Zulfo
HISTORIJA
03.12. u 19:10 (1 čas)
Kazazović Enes
1.Pamuk Zulfo
INFORMATIKA
26.11. u 19:10 (1 čas)
Šarić Alma
1.Pamuk Zulfo
MATEMATIKA
08.12. u 19:10 (1 čas)
Bašić Admir
1.Pamuk Zulfo
FIZIKA
09.12. u 19:10 (1 čas)
Bajrić Jazid
1.Pamuk Zulfo
TEHNIČKO
CRTANJE
15.12. u 19:10 (1 čas)
Bajrić Halid
1.Pamuk Zulfo
MAŠINSKI
MATERIJALI
18.12. u 19:10 (1 čas)
Bajrić Halid
1.Pamuk Zulfo
TEHNIČKA
MEHANIKA
22.12. u 19:10 (1 čas)
Dupovac Edib
1.Pamuk Zulfo
PRAKTIČNA
NASTAVA
01.12. u 19:10 (2 časa)
30.12. u 19:10 (2 časa)
Telarević Mirsad
1.Pamuk Zulfo
ISLAMSKA
VJERONAUKA
23.12. u 19:10 (1 čas)
Zukić Melisa
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI (FRIZER-VLASULJAR)
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Ploskić Mirza
HIGIJENA I PRVA
POMOĆ
17.12. u 19:10 (1 čas)
Murtić Mujić
Nirmela
1.Ploskić Mirza
TEHNOLOGIJA
ZANIMANJA
22.12. u 19:10 (1 čas)
Kurtanović Ljiljana
1.Ploskić Mirza
PRAKTIČNA
NASTAVA
03.12. u 19:10 (2 časa)
29.12. u 19:10 (2 časa)
Topalović Mediha
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: TEKSTILNA STRUČNA ŠKOLA (KONFEKCIONAR TEKSTILA – KROJAČ)
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Isufi Alma
INFORMATIKA
26.11. u 19:10 (1 čas)
Šarić Alma
1.Isufi Alma
TEKSTILNA
VLAKNA
10.12. u 19:10 (1 čas)
Demirović Elma
1.Isufi Alma
OSNOVI
TEKSTILNE
TEHNOLOGIJE
16.12. u 19:10 (1 čas)
Demirović Elma
1.Isufi Alma
PRAKTIČNA
NASTAVA
11.12. u 19:10 (2 časa)
23.12. u 19:10 (2 časa)
Kovačević Ramiza
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI (FRIZER-VLASULJAR)
RAZRED: TREĆI (III)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Nevesinjac Emina
TEHNOLOGIJA
ZANIMANJA
02.12. u 19:10 (1 čas)
Kurtanović Ljiljana
1.Nevesinjac Emina
TEHNOLOGIJA
MATERIJALA
09.12. u 19:10 (1 čas)
Bečarević Merima
1.Nevesinjac Emina
ESTETIKA
17.12. u 19:10 (1 čas)
Velić Aida
1.Nevesinjac Emina
PSIHOLOGIJA
22.12. u 19:10 (1 čas)
Ibrica Jasmina
1.Nevesinjac Emina
PRAKTIČNA
NASTAVA
10.12. u 19:10 (2 časa)
24.12. u 19:10 (2 časa)
Topalović Mediha
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: PREHRAMBENA TEHNIČKA
RAZRED: PRVI (I)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Vreto Ajdin
FIZIKA
19.12. u 19:10 (1 čas)
Bajrić Jazid
1.Vreto Ajdin
HIGIJENA I
KONTROLA
KVALITETA
17.12. u 19:10 (1 čas)
Murtić Mujić
Nirmela
1.Vreto Ajdin
MAŠINE I UREĐAJI
23.12. u 19:10 (1 čas)
Bandić Jasmin
1.Vreto Ajdin
PREHRAMBENA
TEHNOLOGIJA
09.12. u 19:10 (1 čas)
Kurtanović Ljiljana
1.Vreto Ajdin
LATINSKI JEZIK
18.12. u 19:10 (1 čas)
Đogović Ana
1.Vreto Ajdin
PRAKTIČNA
NASTAVA
02.12. u 19:10 (2 časa)
29.12. u 19:10 (2 časa)
RASPORED ODRŽAVANJA INSTRUKTIVNE NASTAVE
ZA JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
ŠKOLA: PREHRAMBENA TEHNIČKA
RAZRED: ČETVRTI (IV)
KANDIDATI
PREDMET
DATUM I VRIJEME
PROFESOR
1.Šarić Amela
BOSANSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
19.12. u 19:10 (1 čas)
Dupovac Majda
1.Šarić Amela
MATEMATIKA
17.12. u 19:10 (1 čas)
Bašić Admir
1.Šarić Amela
SOCIOLOGIJA
22.12. u 19:10 (1 čas)
Šarenac Ljiljana
1.Šarić Amela
SPORT
04.12. u 19:10 (1 čas)
Mušić Alma
1.Šarić Amela
HIGIJENA I
KONTROLA
KVALITETA
11.12. u 19:10 (1 čas)
Murtić Mujić
Nirmela
1.Šarić Amela
ISLAMSKA
VJERONAUKA
29.12. u 19:10 (1 čas)
Zukić Melisa
1.Šarić Amela
NJEMAČKI JEZIK
26.12. u 19:10 (1 čas)
Ruhotina Sabina
1.Šarić Amela
PREHRAMBENA
TEHNOLOGIJA
27.12. u 19:10 (1 čas)
Kurtanović Ljiljana
1.Šarić Amela
EKONOMIKA I
MENADŽMENT
08.12. u 19:10 (1 čas)
Rahmanović
Jasmina
1.Šarić Amela
PRAKTIČNA
NASTAVA
24.12. u 19:10 (3 časa)
1.Šarić Amela
BIOHEMIJA SA
30.12. u 19:10 (čas)
BIOTEHNOLOGIJOM
Kurtanović Ljiljana
Download

raspored održavanja instruktivno