BLIZINA I DISTANCA
OSNOVE ESTETSKE MODERNE U AUSTRIJI s aspekta historije opažanja I NJENE KULTURNE IMPLIKACIJE
Znanstvena konferencija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
07-11. novembar 2012.
PROGRAM KONFERENCIJE
Srijeda, 07. novembar
Dolazak učesnika
Četvrtak, 08. novembar
14.00 Pozdravna obraćanja
Nj.E. dr. Donatus Köck, ambasador Republike Austrije
Prof.dr. Ivo Komšić, dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Prof.dr. Jasmin Džindo, prodekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu
Doc.dr. Vahidin Preljević
Moderacija: Vahidin Preljević
14.30 Clemens Ruthner (Dublin): Bliski stranci? Bosanci/ke u književnim tekstovima iz Austrije
nastalim oko 1900
15.15 Samir Arnautović: Utemeljenje fenomenologije kod Franza Brentana
16.00 Pauza za kafu
Moderacija: Stephanie Weismann
16.30 Naser Šečerović (Sarajevo): Distanca sna u Golemu Gustava Meyrinka
17.15 Judith Strobich: Borba između čovjeka i stroja i njihovo stapanje – Kako iščezava distanca
između čovjeka i stroja
19.00 Zajednička večera u Starom Gradu (na poziv Ambasade Republike Austrije u BiH)
Petak, 09. novembar
Moderacija: Clemens Ruthner
09.30 Wolfgang Müller-Funk (Beč): Prostor nije samo prostor. Refleksije o bliskom i dalekom. Uz
osvrt na Georga Simmela i Roberta Musila
10.15 Vahidin Preljević (Sarajevo): Približavanje stvarima. Intenziviranje opažanja u moderni i
poetika pozornosti Petera Altenberga
11.00 Pauza za kafu
Moderacija: Florian Haderer (Beč/Sarajevo)
11.30 Stephanie Weismann (Beč): Karneval, kostim, kulisa, društveni igrokazi pod maskama na
galicijskoj periferiji Leopolda von Sacher-Masocha
12.15 Asja Osmančević (Sarajevo): Prikazi tijela u romanima Hermanna Bahra Dobra škola (Die
gute Schule) i Pozorište (Das Theater)
13.00 Pauza za ručak
Moderacija: Irma Duraković
14.30 Marijan Bobinac (Zagreb): Medardus vs. Andreas Hofer. O mogućnostima oblikovanja
distance i blizine u povijesnim dramama Arthura Schnitzlera i Karla Schönherra
15.15 Almir Bašović (Sarajevo): Ponovljivost blizine u Reigenu Arthura Schnitzlera
16.00 Vedad Smailagić (Sarajevo): Jezička sredstva blizine i distance u Gospođici Else Arthura
Schnitzlera
16.45 Pauza za kafu
Moderacija: Naser Šečerović
17.15 Ivana Nevesinjac (Sarajevo): Umjetnost Oskara Kokoschke i „škola gledanja”
18.00 Napomene o pučkom komadu kod Ödona von Horvatha s aspekta povijesti opažanja
Subota, 10. novembar
Moderacija: Marijan Bobinac
9.00
Walter Schübler (Beč): Između znakova navoda ili averzija Antona Kuha prema „bastardima
ironije“
9.45
Irma Duraković (Beč/Sarajevo): Impresionističko rastvaranje subjekta u snu u Smrti Georga
(Der Tod Georgs) R. Beer-Hofmanna
10.30 Pauza
Moderacija: Wolfgang Müller-Funk
11.00 Daniela Strigl (Beč): Opasna blizina. Hofmannsthalova Priča o jahaču (Reitergeschichte) i
povećanje distance u približavanju moderni
11.45 Vikica Matić (Sarajevo): Estetska distanca kao izraz krize identiteta u Hofmannsthalovoj
Bajci 672. noći (Märchen der 672. Nacht) i Pismu lorda Chandosa (Chandos-Brief)
12.30 Jure Zovko (Zadar/Zagreb): Dimenzija šutnje u jeziku kod Huge von Hofmannsthala
13.30 Ručak (švedski stol) za učesnike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
19.30 Zajednička večera
Nedjelja, 11. novembar: odlazak učesnika
Organizator: Katedra za njemačku književnost i kulturu na Odsjeku za germanistiku Filozofskog
fakulteta u Sarajevu u saradnji sa Kolegijumom za doktorski studij Njemački jezik i književnost u
kontekstu medijske kulture i Austrijskom ambasadom u Sarajevu
Mjesto održavanja: Filozofski fakultet u Sarajevu, Mali amfiteatar
Kontakt i koordinacija projekta:
[email protected]
doc.dr.
Vahidin
Preljević,
[email protected]
i
Download

PROGRAM KONFERENCIJE