MP / DIN / Ruma, Novi Sad, Beograd, Kraljevo, Niš / (MAJ 2010.)
CENOVNIK DUŠEKA BEZ ŽIČANOG JEZGRA- Ruma, Beograd, Nis
DIMENZIJE
DUSEKA
NATURAL LATEKS
NATURAL
COCO
MEMORY
MP
MP
FLEKS
MP
21.004,00
22.184,00
16.136,00
21.004,00
22.184,00
16.136,00
37.251,00
38.940,00
28.805,00
37.251,00
38.940,00
28.805,00
80X190
80X200
90X190
90X200
140x190
140x200
160X190
160X200
Napomena: -Dimenziju 180x200 sm zamenuti sa dva puta 90x200cm.
SASTAV DUŠEKA NATURAL LATEKS
Osnova: Lateks blok visine 14 sm
Navlaka:Od visoko kvalitetnog platna odrađenog po Nemačkoj tehnologiji, proštepana sa
koflinom I reteksom. Platno zadovoljava Oeko-Tex Standard 100. Platno na Natural lateksu ima I posebnu karakteristiku da tokom sna održava temperaturu tela u optimalnom
opsegu. U prilogu dat opis funkcije pomenutog platna.
Visina:16 cm
SASTAV DUŠEKA NATURAL COCO
Osnova: Sunđer visine 5 sm
Punjenje:Gumirani kokos 2 sm
Lateks tabla 3,5sm
Navlaka: Od visoko kvalitetnog platna odrađenog po Nemačkoj tehnologiji, proštepana sa
koflinom I reteksom. Platno zadovoljava Oeko-Tex Standard 100.
Visina : 18 cm
SASTAV DUŠEKA MEMORY FLEKS
Osnova: HR-pena-10 sm
Punjenje:Memory pena-2 sm
Navlaka: Od visoko kvalitetnog platna odrađenog po Nemačkoj tehnologiji, proštepana sa
koflinom I reteksom. Platno zadovoljava Oeko-Tex Standard 100.
Visina: 16 cm
-Sve tri kategorije dušeka imaju rajfešlus sa tri bočne strane.
Cenovnik MP / DIN / Ruma, Beograd,Novi Sad, Kraljevo, Niš / (MAJ 2010)
Dušeci sa žičanim jezgrom
DIMENZIJE
DUŠEKA
ECONOMIK
STANDARD
LUX
DELUX
ANTIALERGICO
ORTOPEDICO
MP
MP
MP
MP
MP
MP
60 x 120
2382
2808
3324
4131
4958
7133
65 x 135
3240
3847
4548
5584
6702
9645
70 x 130
3240
3847
4548
5584
6702
9645
70 x 140
3240
3847
4548
5584
6702
9645
80 x 190
5028
5920
7015
8636
10366
14916
80 x 200
5293
6231
7385
9094
10915
15693
90 x 190
5655
6685
7912
9749
11702
16827
90 x 200
5953
7021
8309
10242
12293
17667
100 x 190
6273
7401
8769
10820
12987
18670
100 x 200
6611
7792
9227
11396
13677
19657
120 x 190
7541
8885
10515
12987
15590
22403
120 x 200
7943
9354
11071
13673
16409
23583
140 x 190
8797
10370
12279
15143
18177
26122
140 x 200
9259
10919
12924
15984
19183
27575
150 x 190
9425
11105
13157
16216
19455
27973
150 x 200
9915
11693
13844
17057
20470
29426
160 x 190
10054
11862
14033
17285
20743
29823
160 x 200
10577
12497
14762
18204
21847
31407
180 x 190
11308
13337
15798
19468
23355
33576
180 x 200
11904
14040
16633
20498
24601
35358
Šifra
Tip kreveta
KE
KE
KE
KE
KE
KE
KE sa fijokom
KE sa fijokom
KE sa fijokom
KE sa fijokom
KE sa fijokom
KE sa fijokom
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KL
KL
KL
KL
KL
KL
KDL
KDL
KDL
L - sa latofleks
16051 letvicama
L - bez latofleks
lestvica
L - sa latofleks
16050 letvicama
L - bez latofleks
lestvica
16023
16024
16025
16026
16027
16028
16029
16030
16031
16032
16033
16034
16035
16036
16037
16038
16039
16040
16041
16042
16043
16044
16045
16406
16047
16048
16049
Tip uzglavlja
Deminzije
MP
UE
US
UL
UE
US
UL
UE
US
UL
UE
US
UL
US
UL
UDL
US
UL
UDL
US
UL
UDL
US
UL
UDL
US
UL
UDL
90x200
L
90x200
48510
L
90x200
46150
L
160x200
75657
L
160x200
70582
90x200
160x200
90x200
160x200
160x200
90x200
160x200
160x200
15935
18885
24315
27740
35055
42255
20540
23490
24520
38360
52877
52864
20891
26320
30924
38478
45678
59723
44969
50399
55001
72470
79670
93716
93598
100798
114843
Download

DIMENZIJE DUSEKA 80X190 80X200 21.004,00 22.184,00 16.136