Potvrđena lista škola, tabela Kanjiža
red.
Grad, opština
Br.
Naziv škole
Adresa
Telefon
e-mail adresa
Broj učenika
VII
VIII
PO tim
Rada Čelebid-pedagog
1
SUBOTICA
OŠ "ĐURO SALAJ"SUBOTICA
24000 Subotica,PETEFI ŠANDORA
19
024-525-743
[email protected]
50
55
2
SUBOTICA
OŠ ''VUK KARADŽID''
BAJMOK, TRG MARŠALA TITA 1
024/762-013
[email protected]
63
86
3
SUBOTICA
OŠ "JOVAN MIKID"
Subotica,Save kovačevida16
024-548-092
[email protected]
92
81
4
BAČKA TOPOLA
OŠ "ČAKI LAJOŠ"
Bačka Topola, Svetosavska 9.
024/715-433
[email protected]
72
106
5
SUBOTICA
OŠ " Pionir "
Stari Žednik, Vladimira Nazora 15
024-787-016
[email protected]
16
13
6
SUBOTICA
OŠ "BOSA MILIDEVID"
24223 NOVI ŽEDNIK, Teslina 1.
024/785-026
[email protected]
22
18
7
NOVI KNEŽEVAC
OŠ ''Jovan Jovanović Zmaj''
Novi Kneževac, Kralja Petra 1.
Karađorđevida br.13
0230/81490
[email protected]
98
110
8
ADA
OŠ ,,Čeh Karolj"
24430 Ada,Trg osl.19
024-852-534
[email protected]
95
103
9
SUBOTICA
OŠ "Majšanski put"
24000 Subotica,Majšanski put 87
024/576-700
[email protected]
86
103
10
SUBOTICA
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj"
24000 Subotica, Trg Jakaba
iKomora 22
024/556-735
[email protected]
71
71
Ljupka Belčovska-nastavnik
Rajka Tomanovid Tokovid
Olja Zelid
Jadranka Tomid
Ljiljana MokanBogdanovid
Lbiljana Pavlovid
Horvat Rice Valerija
Kovač Silvia - psiholog
Vrkid Maja - pedagog
Tot Išasegi Nada - o.s. 8. r.
Otaševid Slavica
Kapor Rada
Davidovid Vladan
Ivana Meandžija
Snežana Šijan
Miškovid Jelena
Mojsin Vladimir
Siveri Andrijana
Antal Melinda
Molnar Edit
Boros Monika
Stojilkovid Gordana
Kopunovid Sonja
Miškolci Njilaš Izabela
Pap Dragica
Dupurdija Dragana
Blagojevid Tanja
Download

spisak osnovnih škola