REPUBLIKA HRVATSKA
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO
VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
Klasa: 080-01/10-01/69
Urbroj: 437/1-10-01
Zagreb, 01. travnja 2010.
Na temelju članka 11. i 34. Statuta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje
obrazovanja («Narodne novine» 01/06) i članka 9. Pravilnika o normi rada
nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, ravnatelj donosi
ODLUKU
o naknadi stručnim suradnicima i/ili nastavnicima u privatnim
srednjoškolskim ustanovama s pravom javnosti koji su imenovani
ispitnim koordinatorima državne mature u školskoj godini 2009./2010.
I.
Ovom odlukom utvrđuje se visina i način isplate naknade za rad stručnih suradnika
i/ili nastavnika u privatnim srednjoškolskim ustanovama s pravom javnosti koji su
imenovani i obavljaju poslove ispitnih koordinatora državne mature.
II.
Popis srednjih škola i ispitnih koordinatora državne mature na koje se odnosi ova
odluka je u privitku i čini sastavni dio ove odluke.
III.
Visina bruto naknade se utvrđuje na način da se prosječna cijena odgojnoobrazovnog sata rada od 79,50 kuna bruto pomnoži sa brojem sati u školskoj godinu
2009./2010. kojima se vrednuje rad koordinatora državne mature prema članku 9.
Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoj školi.
IV.
Sa ispitnim koordinatorima državne mature sklapaju se ugovori o djelu.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Trg Marka Marulića 18, 10000 Zagreb • Tel.: +385 1 4501-800 • Fax.: +385 1 4501-801 • e-mail: [email protected] •
www.ncvvo.hr
Popis srednjih škola i ispitnih koordinatora
USTANOVA
IME ISPITNOG
KOORDINATORA
PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA U VARAŢDINU s pravom javnosti
ROMANA BUČELA
PRIVATNA VARAŢDINSKA GIMNAZIJA s pravom javnosti
MARTINA MRAK
PRIVATNA EKONOMSKO-POSLOVNA ŠKOLA VARAŢDIN s pravom javnosti
ROMANA BUČELA
OPĆA GIMNAZIJA RIJEKA s pravom javnosti
GORAN BOŽID
ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA s pravom javnosti
ZORAN ZORID
"GAUDEAMUS" PRVA PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA U OSIJEKU s pravom
javnosti
DANIJELA MOLNAR
ŠIBENSKA PRIVATNA GIMNAZIJA s pravom javnosti
ZVONKO PEŠID
SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ s pravom javnosti
IVICA ZELID
PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA "PITAGORA" SPLIT s pravom javnosti
LJUBICA BUČEVID
PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA Marko Antun de DOMINIS
SLAVICA RAGUŽ
GIMNAZIJSKI KOLEGIJ KRALJICE JELENE SPLIT s pravom javnosti
MAJA TUDID
SREDNJA ŠKOLA "MANERO" VIŠNJAN s pravom javnosti
MARINA ZEC
PRIVATNA GIMNAZIJA JURJA DOBRILE PULA s pravom javnosti
BRANIMIR ČERVAR
ZAGREBAČKA UMJETNIČKA GIMNAZIJA ZAGREB s pravom javnosti
EMINA DEBELJAČKI
GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA ZAGREB s
pravom javnosti
KREŠIMIR AČKAR
EKONOMSKA ŠKOLA "KATARINA ZRINSKI" ZAGREB
DRUGA OPĆA PRIVATNA GIMNAZIJA ZAGREB s pravom javnosti
IVANA SERTID
TRPIMIR-FRANE
SULID
MARIJAN GOREČAN
PRIVATNA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA "INOVA" ZAGREB s pravom
javnosti
DINKA SELAKOVID
PRIVATNA UMJETNIČKA GIMNAZIJA ZAGREB s pravom javnosti
TEA HOFMANN
PRIVATNA GIMNAZIJA "DR. ČASL" ZAGREB s pravom javnosti
MIROSLAV GRGEC
PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA "SVIJET" ZAGREB s
pravom javnosti
IVANČICA RUŽAK
PRIVATNA EKONOMSKO-INFORMATIČKA ŠKOLA s pravom javnosti
SANJA SRDELID
PRVA SREDNJA INFORMATIČKA ŠKOLA s pravom javnosti
POLI RADMANOVID
PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA ZAGREB
JAGODA DRAŽID
PRIVATNA KLASIČNA GIMNAZIJA ZAGREB s pravom javnosti
ZDENKA
MARJANOVID
PRVA PRIVATNA turističko-ugostiteljska srednja škola JURE KUPREŠAK
ELA IVANID
LINIGRA - PRIVATNA ŠKOLA ZAGREB s pravom javnosti
Trg Marka Marulića 18, 10000 Zagreb • Tel.: +385 1 4501-800 • Fax.: +385 1 4501-801 • e-mail: [email protected] •
www.ncvvo.hr
Download

Odluka o naknadi stručnim suradnicima i/ili nastavnicima u