Predmet: Javno nadmetanje br. PM-25-10-14
Predmet nadmetanja je snimanje postojećeg stanja bazenske tehnike u objektima LRH d.d.
Opatija, evidentiranje nedostataka i izrada projekata optimalnih rješenja, a sve prema važećoj
zakonskoj regulativi za bazensku tehniku u RH
Opseg radova koji su predmetom nadmetanja:
- obilazak svih objekata u kojima postoji bazenska tehnika,
- defektaža, odnosno snimanje postojećeg stanja tehnike,
- izrada detaljnog elaborata o stanju tehnike u svakom pojedinom objektu sa opisom ,
slikama i izradom troškovnika kao podloga za raspisivanje natječaja o izvođenju radova
- izrada novog troškovnika i sheme spajanja za bazensku tehniku, pratećih elektro
radova za bazene za koje je potrebna kompletna rekonstrukcija
- izrada Projekata izvedenog stanja (nakon izvršenih radova)
Svi ponuditelji dužni su obići lokacije koje su predmet nadmetanja uz prethodnu najavu
voditeljima tehničke službe:
-
hotel Belvedere (Franko Bernečić, 091/120-8616)
-
hotel Ambasador i vila Ambasador (Željko Crnojević, 091/126-0607)
-
hoteli Kvarner, Imperial i vila Amalia (Milan Srbljanin, 099/290-0654)
-
hoteli Palace-Bellevue (Nedeljko Kosić, 091/274-3846)
-
hoteli Kristal i Residenz (Robert Kusturin, 091/274-3874)
-
hotel Admiral (Nenad Mandekić, 091/274-3759)
-
hotel Istra (Edi Lanča, 091/274-3851)
-
hotel Excelsior (Boris Brajan, 091/174-3668)
-
hotel Bristol (Adam Mijatović, 091/274-3817)
-
AC Medveja (Goran Grl, 091/274-3797)
-
hoteli Marina i Mediteran (Darko Filipaš, 091/274-3813)
Osoba za kontakt:
Mladen Pujić 091/15-16-710, 051/710-415,
E-mail:[email protected]
Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija
str. 2 | 2
Download

Predmet: Javno nadmetanje br. PM-25-10