ЕДУКАТИВНИ КУРС
Нови Сад, Србија
14 – 15. септембар 2013.
I
INTERNATIONAL SCHOOL
OF OBSTETRIC ANESTHESIA
HIGH RISK PARTURIENT
COURSE SCHEDULE
NEONATAL
ADVANCED LIFE SUPPORT (NALS)
COURSE SCHEDULE
Novi Sad, Serbia
14–15. September 2013.
14. С Е П Т Е М Б А Р/14. S E P T E M B E R
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
I INTERNATIONAL SCHOOL OF OBSTETRIC
ANESTHESIA- HIGH RISK PARTURIENT
COURSE SCHEDULE
07:30-08:00
Регистрација учесника – Registration
08:00-08:15
Отварање скупа – Opening remarks
Теоретска предавања – Lectures
Прим. Др сц. мед Борислава Пујић
Borislava Pujic, MD, PhD Gyn.& Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
08:15-08:30
УЛАЗНИ ТЕСТ  Pre- MCQ test
08:30-08:45
Светска анестезиолошка федерација
– глобални напори у едукацији у анестезиологији
“WFSA – The Global Anaesthesia
Educational Effort”
Др Миодраг Миленовић
Miodrag Milеnovic, MD, anesthesiologist
Member of the Education Committee
08:45-09:00
Модификована техника за царски рез по Вејновићу
Surgical Technique for Cesarean Section Modified by
Vejnovic
Проф. Др Тихомир Вејновић
Prof. Tihomir Vejnovic, MD, PhD, obstetrician
Novi Sad University, Serbia
Professor of Gynecology and Obstetrics
09:00-09:30
Смањење матерналног морталитета у
опстетричкој анестезији
Decreasing Maternal Mortality
in Obstetric Anesthesia
Dr Gurinder Vasdev
Gurinder Vasdev, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Assistant Professor of Anesthesiology
09:30-10:00
Компликације у породиљству
Complications in Obstetric Anesthesia
Dr Adam D. Niesen
Adam D. Niesen, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Assistant Professor of Anesthesiology
Пауза за кафу / Coffee break
10:30-11:00
Антикоагулантна терапија и регионална анестезија
Anticoagulation and Regional Anesthesia
Dr Sandra L. Kopp
Sandra L. Kopp, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Associate Professor in Anesthesiology
11:00-11:30
Стратегија за постоперативни бол
Strategies to Improve Post Operative Pain Control
Dr Christopher Duncan
Christopher Duncan, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Instructor in Anesthesiology
11:30-12:00
Мучнина и повраћање везане за гинеколошке и
операције у породиљству
Antiemetic Strategies in Obstetric and Gynecology
Dr Particia L. Dalby
Patricia L. Dalby, MD, anesthesiologist
MAGEE-Womens Hospital of UPMC Pittsburgh,PA, USA
12:00-12:30
Пауза за кафу / Coffee break
12:30-13:00
Šta možemo naučiti od novorođenčeta?
Lessons Learned from the Newborn
Dr Leal G. Segura
Leal G. Segura, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA,
Associate Professor in Anesthesiology
13:00-13:30
Интратекални опиоиди у породиљској анестезији
Neuraxial Opioids in Obstetric Anesthesia
Dr Curtis Baysinger
Curtis Baysinger, MD, anesthesiologist
Vanderbilt Hospital, Neshville, TE, USA
13:30-14:00
Главобоље у трудноћи
Headache and Pregnancy
Dr Julie E. Hammack, USA
Julie E. Hammack, MD
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Assistant Professor of Neurology
14:00-15:00
Пауза за ручак / Lunch
Теоретска предавања – Lectures
10:00-10:30
Теоретска предавања – Lectures
15:00-16:30
Модератор сесије: Проф. др Јасна Јевђић
15:00-15:30
Перипартална миокардиопатија
Peripartum Cardiomyopathy
Др Иван Величковић
Ivan Velickovic, MD, anesthesiologist
SUNY Downstate Hospital, NY, USA
15:30-15:45
Проблематични случајеви - дискусија
Problem based learning discussion
Прим. др Борислава Пујић
Borislava Pujic, MD, PhD
Gyn.&Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
15:45-16:00
Проблематични случајеви - дискусија
Problem based learning discussion
Др Лидија Јовановић
Lidija Jovanovic, MD, anesthesiologist
Gyn.&Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
16:00-16:15
Проблематични случајеви - дискусија
Problem based learning discussion
Проф. др Татјана Илић-Мостић
Prof. Tatjana Ilic-Mostic, MD, PhD, anesthesiologist
Belgrade University, Serbia
16:15-16:30
Проблематични случајеви - дискусија
Problem based learning discussion
Др Мирјана Кендришић
Mirjana Kendrisic, MD, anesthesiologist
Sremska Mitrovica Hospital, Serbia
16:30-17:30
Sala 1
максимално 30 учесника / number of participants
limited to 30
Station 1: Difficult Obstetric Airway Management
Dr Gurinder Vasdev
Gurinder Vasdev, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Assistant Professor of Anesthesiology
Station 2: Hands-On Ultrasound and Live Model
Regional Anesthesia
Dr Christopher Duncan
Christopher Duncan, MD, anesthesiologist
Mayo Clinic, Rochester, MN, USA
Instructor in Anesthesiology
17:30-17:45
ИЗЛАЗНИ ТЕСТ / Post-MCQ
17:45
ЗАВРШНА РЕЧ И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА
CLOSING REMARKS
Практичне вежбе – Workshop
РАДИОНИЦЕ / WORKSHOPS
15. С Е П Т Е М Б А Р/15. S E P T E M B E R
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
NEONATAL ADVANCED LIFE SUPPORT (NALS)
COURSE SCHEDULE
07:30–08:30
Регистрација учесника
Registration
08:30–08:45
Поздравна реч
Opening Remarks
Прим. др Борислава Пујић
Borislava Pujic, MD, PhD
Gyn.& Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
Теоретска предавања – Lectures
08:45–09:00
УЛАЗНИ ТЕСТ – Pre- MCQ
09:00–10:00
Преглед, физиологија и принципи реанимације
Overview, Physiology and Principles of
Resuscitation
Lawrence К. Fordjour, MD, neonatologist
Beth Israel Hospital, NY, USA
10:00–11:00
Реанимација: поступци, опрема, лекови и
специјална разматрања
Resuscitation: steps; equipment; medications;
special considerations
Lawrence К. Fordjour, MD
11:00–12:00
Megacode
Lawrence К. Fordjour, MD
12:00–13:00 Пауза за ручак / Lunch
РАДИОНИЦA / WORKSHOP
максимално 40 учесника / number of participants
limited to 40
Реанимациони сто I • Reanimation Table I
Др Тамара Грубор
Tamara Grubor, MD, anesthesiologist,
Gyn. & Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
Реанимациони сто II • Reanimation Table II
Доц. Др Душица Симић
Dusica Simic, MD, PhD, anesthesiologist, assistant professor,
Childrens Hospital, Belgrade University, Serbia
Реанимациони сто III • Reanimation Table III
Асист. Др Горан Ракић
Goran Rakic, MD, anesthesiologist
Childrens Hospital, Novi Sad University, Serbia
Реанимациони сто IV • Reanimation Table IV
Асист др Ивана Будић
Ivana Budic, MD, PhD, anesthesiologist
Childrens Hospital, Nis University, Serbia
16:00–16:15 ИЗЛАЗНИ ТЕСТ / PostMCQ
16:15
ЗАВРШНА РЕЧ И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА
CLOSING REMARKS
Прим. др Борислава Пујић
Borislava Pujic, MD, PhD
Gyn. & Ob. Hospital, Novi Sad, Serbia
Демонстрација на манекену – Workshop on manikin
13:00–16:00
Котизација /
Registration fee
специјалисти
Physicians
за/for 14.09.
5000 RSD
50 Eur
за/for 15.09.
3000 RSD
30 Eur
за/for 14. i 15.09.
7000 RSD
70 Eur
специјализанти
Residents
за/for 14.09.
2000 RSD
20 Eur
за/for 15.09.
1500 RSD
15 Eur
за/for 14. i 15.09.
3000 RSD
30 Eur
Котизација /
Registration fee
Курсеви су акредитовани од стране Здравственог Савета Србије као
домаћи курс I категорије под бројевима A-1-2320/13 и A-1-2319/13
ORGANIZATION COMMITTEE
Prim. dr sc. med Borislava Pujic
Dr Ivan Velickovic
Prim. dr Lidija Jovanovic
Dr Miodrag Milenovic
COURSE DIRECTOR
Prim. dr sc. med Borislava Pujic
KYBELE COURSE COORDINATOR
Dr Ivan Velickovic
TECHNICAL ORGANIZATOR:
PANACOMP, Novi Sad
Tel: +381 21 466 075; +381 21 466 076
CONTACT PERSON:
Ivana Petrović – MICE COORDINATOR
Daniel Pinku – MICE COORDINATOR
E-mail : info @ panacomp.net
http://www.panacomp.net
Download

NOVO saopstenje .indd