Integralna logistika
Gebrüder Weiss –
kvalitetom i brzinom postaje
lider u međunarodnom
zbirnom transportu u Srbiji
U poslovanju savremenog preduzeća tranzitno vreme
transporta robe sve viže ima odlučujuću ulogu. Transportne kompanije koje mogu da ponude konstantan
kvalitet transportne mreže, brzinu i jasno definisane
rokove isporuke osvajaju sve veći deo srpskog tržišta.
Zbog toga sve više do izražaja dolaze logističke firme
koje nude konstatan kvalitet i brzinu bez velikih oscilacija.
Gebrüder Weiss mnogo pažnje i napora ulaže u
održavanje kvaliteta zbirnih linija koje su najkompleksniji deo transportnog lanca.
Izuzetno dobro pozicionirana mreža poslovnica i
partnerskih organizacija omogućuje da se roba u bilo
kom delu Evrope preuzme najviće 24 sata po dobijanju naloga. Nas stručni tim individualnim rešenjima
omogućava svakom klijentu da pronadje najoptimalniji
vid transporta za svoju robu.
Gebrüder Weiss transportna mreža povezuje sve evropske destinacije sa Srbijom.
TABELA TRANZITNOG VREMENA ZA
DOPREMU ROBE DO BEOGRADA*
Zemlja utovara
Nemačka
Poljska
Holandija
Belgija
Tranzitno vreme
96 sati
96 sati
96 sati
96 sati
Tranzitno vreme
4 dana
4 dana
4 dana
4 dana
Švajcarska
Česka
Slovačka
Hrvatska
Slovenija
Rumunija
Bugarska
72 sata
72 sata
72 sata
72 sata
72 sata
72 sata
72 sata
3 dana
3 dana
3 dana
3 dana
3 dana
3 dana
3 dana
Austrija
BiH
Makedonija
48 sati
48 sati
48 sati
2 dana
2 dana
2 dana
Mađarska
24 sata
1 dan
Španija
Francuska
Švedska
Finska
Estonija,
Litvanija, Letonija
Irska
144 sata
144 sata
144 sata
144 sata
144 sata
6 dana
6 dana
6 dana
6 dana
6 dana
144 sata
6 dana
Italija
Velika Britanija
120 sati
120 sati
5 dana
5 dana
*tranzitno vreme se računa od trenutka kada roba krene sa date destinacije
*cena podrazumeva transport robe do carinskog skladišta ECGW u DobanovcimaBeograd
Poslovna LOGISTIKA 21
Download

GEBRÜDER WEISS –