Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Primena programskog paketa OmniTRANS u
modeliranju javnog transporta putnika
Čolović Milan dis
[email protected]
Međunarodno savetovanje TES
X Savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja
Subotica, 17.-18. maj 2012. godine
Programski paket OmniTrans
¾ Paket za planiranje i modeliranje transporta
¾ Obezbeđen širok spektar alata
¾ Olakšana upotreba preko korisničkog
interfejsa
¾ Struktura mreže podržava modeliranje
različitih vidova transporta
[Javni prevoz, motorna vozila, bicikl, pešačenje]
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
Modeliranje javnog transporta putnika
OtTransit
Dva osnovna zadatka:
Opterećenje mreže i Formiranje Skim matrica
¾ Najkompleksniji zadatak:
• Zahteva najveći broj ulaznih parametara i inicijalnih
podešavanja
• Pored osnovnih postavki zahteva i dodatna podešavanja
(osobine mreže linija i stajališta javnog prevoza, sistem
naplate, podvidovi sistema javnog prevoza, putnici i dr.)
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
INICIJALNA PODEŠAVANJA
ULAZNI PARAMETRI
¾ Vidovi/podvidovi javnog prevoza
¾ Vremenski periodi
¾ Vidovi pristupa/izlaska iz sistema
¾ Osobine linija i stajališta
(brojevi, imena, grupe, vremena čekanja . . .)
¾ Formiranje sistema naplate
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
INICIJALNA PODEŠAVANJA ; ULAZNI PARAMETRI
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
FORMIRANJE PROGRAMSKIH SINTAKSI
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
FORMIRANJE PROGRAMSKIH SINTAKSI
¾ Odabir matrice opterećenja
¾ Izbor vidova javnog prevoza
¾ Izbor vremenskih perioda
¾ Izbor vidova pristupa/izlaska iz sistema
¾ Odabir stajališta
¾ Uticaj zagušenja
¾ Definisanje generalnog troška
¾ Odabir sistema naplate
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
PRIKAZ REZULTATA
¾Prikaz opterećenja mreže
¾Skim matrice
¾Izveštaji
¾Grafici
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
OPTEREĆENJE MREŽE
A
B
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
SKIM MATRICE
• Generalni trošak
• Ukupna udaljenost
• Ukupno vreme putovanja
• Ukupno vreme čekanja
• Ukupno dodatno izgubljeno vreme
• Naplata
• Prosečan broj transfera
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
IZVEŠTAJ
• Ime
• Tip
• Broj
• Dužina
• Vreme
• Ukrcavanje
• Iskrcavanje
• Transfer
• Itd.
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
GRAFICI
Podaci o ukupnom broju putnika na
liniji; Broj ukrcavanja/iskrcavanja na
svakom od stajališta.
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
ZAKLJUČAK
• Pogodan za mlade inženjere
• Jednostavna upotreba
• Širok spektar parametara vezanih za javni transport
• Složeniji rad sa sintaksama programa
• Raznovrsnost mogućnosti / dostupnih opcija
• Kvalitetan prikaz izlaznih rezultata
X Međunarodno savetovanje TES 2012.
Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Čolović Milan dis
[email protected]
H V A L A NA P A Ž Nj I
Međunarodno savetovanje TES
X Savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja
Subotica, 17.-18. maj 2012. godine
Download

Primena programskog paketa OmniTRANS u modeliranju javnog