Ценовник | Март 2012
Слободан Гавриловић
директор и главни уредник
Београд
Јована Ристића 1
тел.: +381 11 36 44 401
факс: +381 11 36 40 656
e-mail: sgavrilovic@slglasnik.com
Служба малопродаје
и пословних центара
Београд,
Јована Ристића 1
тел.: + 381 11 30 60 536
факс: + 381 11 30 60 391
e-mail: osvilar@slglasnik.com
Продаја књига
Београд,
Јована Ристића 1
тел.: + 381 11 30 60 578
факс: + 381 11 30 60 391
e-mail: mkrejovic@slglasnik.com
e-mail: prodaja@slglasnik.com
Одељење претплате
Београд,
Јована Ристића 1
тел.: + 381 11 30 60 359,
30 60 369, 30 60 377
факс: + 381 11 30 60 571
e-mail: pretplata@slglasnik.com
Службена гласила
и електронске/онлајн
базе прописа
4
Лексикографска издања
5
Правна библиотека
8
Друштво и наука
24
сведоци епохе
45
Књижевне науке
50
САДРЖАЈ |
Уметност и култура
62
Књижевни гласник
80
Звучна књига
81
Посебна издања
83
Часописи
90
Издања Службеног листа
93
Продајна мрежа
96
Службена гласила
и електронске/онлајн базе прописа
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
за 2012.
Штампано издање:
360,00
32.500,00/год.
Електронско издање:
29.000,00/год.
АРХИВА СЛУЖБЕНИХ
ГЛАСИЛА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
‒ ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
за 2012.
Штампано издање:
1.390,00
12.500,00/год.
Електронско издање:
1.000,00/год.
Службени лист од 1945.
до 2006.
5.000,00/год.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
‒ МЕЂУНАРОДНИ
УГОВОРИ за 2012.
Штампано издање:
2.600,00
31.250,00/год.
Електронско издање:
20.000,00/год.
Међународни уговори
и други акти
од 1945. до 2011.
10.000,00/год.
РЕГИСТАР И ТЕКСТОВИ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И
ОПШТИХ АКАТА
Електронска база:
20.000,00/год.
Службени гласник
Републике Србије од 1945.
до 2011.
6.000,00/год.
Службени гласник
Републике Србије
‒ Просветни гласник
од 1990. до 2011.
4.000,00/год.
Цена целокупне архиве:
20.000,00/год.
ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОНСКИХ
СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
‒ БАЗА ПРОПИСА
Електронска ризница
прописа
Службени гласник Републике
Србије за 2012.
Службени гласник Републике
Србије ‒ Просветни гласник
за 2012.
Службени гласник Републике
Србије ‒ Међународни
уговори за 2012.
Регистар и текстови важећих
прописа и општих аката
Архива службених гласила
Републике Србије
74.000,00/год.
Лексикографска издања
уредник Милојко Кнежевић
Лексикони градова
Србије
НИШКИ ЛЕКСИКОН
уредник Драгица Јевтић
саиздаваштво
са Градом Нишом
прво издање, 2011.
19 х 26 цм, 660 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1010-7
цена: 6.000,00
шифра: 403010
Речници и
енциклопедије
КВАНТИТАТИВНИ ОПИС
СТРУКТУРЕ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА:
коло I: Српски језик
од XII до XVIII века
књига 4: ТЕОДОСИЈЕ
ХИЛАНДАРАЦ,
Живот Св. Саве
књиге 5 и 6:
АРХИЕПИСКОП ДАНИЛО II,
Животи краљева
и архиепископа српских
(фреквенцијски речник)
аутор Ђорђе Костић
приредио Александар Костић
прво издање, 2010.
20 х 27 цм, 3.300 стр.
у три књиге
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0601-8,
књига 4
ISBN 978-86-519-0617-9,
књига 5
ISBN 978-86-519-9618-6,
књига 6
цена: 14.580,00
шифра: 402601
КВАНТИТАТИВНИ ОПИС
СТРУКТУРЕ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА: Српски језик
од XII до XVIII века
‒ ДОМЕНТИЈАН
(фреквенцијски речник)
аутор Ђорђе Костић
приредио Александар Костић
прво издање, 2009.
20 х 27 цм, 3.000 стр.
у три књиге
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0346-8,
књига 1
ISBN 978-86-519-0349-9,
књига 2
ISBN 978-86-519-0350-5,
књига 3
цена: 13.500,00
шифра: 402350
ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ
РЕЧНИК МЕЂУНАРОДНОГ
ПРАВА И МЕЂУНАРОДНИХ
ОДНОСА
Борис Кривокапић
прво издање, 2010.
19 x 26 цм, 1.192 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0509-7
цена: 4.860,00
шифра: 402509
ЛЕКСИКОН МЕНИЧНОГ
ПРАВА
Александар Глогинић
прво издање, 2010.
15 x 24 цм, 328 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0364-2
цена: 982,80
шифра: 402364
РЕЧНИК ПСИХОЛОГИЈЕ
Артур Ребер и Емили Ребер
превели Даринка
Радивојевић и други
прво издање, 2010.
15 х 24 цм, 684 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-543-7
цена: 3.780,00
шифра: 400543
6
Лексикографска издања
СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
‒ свједочанство и
будућност прошлости
Бранислав Крстић
Заједничко издање аутора
и саиздавача: Synopsis
‒ Сарајево, Synopsis
‒ Загреб, Службени
гласник ‒ Београд
прво издање, 2010.
25 х 22 цм, 544 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-913469-0-4
цена: 3.060,00
шифра: 420099
ЛАТИНСКО-СРПСКИ,
СРПСКО-ЛАТИНСКИ
РЕЧНИК
Слађана Милошевић,
Пирошка Сегеди
и Владислав М. Тодоровић
прво издање, 2009.
15 х 24 цм, 440 стр.
тврд повез, латиница
и ћирилица
ISBN 978-86-519-0178-5
цена: 918,00
шифра: 400178
ЛЕКСИКОН СРПСКОГ
ПРОСВЕТИТЕЉСТВА
Мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2009.
15 х 24 цм, 328 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0203-4
цена: 1.728,00
шифра: 400203
ПРАВНИ РЕЧНИК
немачко-српски
Димитрије Павловић
саиздаваштво са
Српским удружењем
за кривичноправну
теорију и праксу
прво издање, 2009.
15 x 24 цм, 552 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-948-0
цена: 2.376,00
шифра: 400948
СКАНДИНАВСКА КЊИГА
у преводу на
српскохрватски језик:
грађа за библиографију
Љубиша Рајић
саиздаваштво са Народном
библиотеком Србије
прво издање, 2008.
16,7 х 24 цм, 137 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0096-2
цена: 594,00
шифра: 400096
Библиографије
Слово
БИБЛИОГРАФИЈА
ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА
Дејан Вукићевић
прво издање, 2010.
15 x 24 цм, 256 стр.
тврд повез, ћирилица
и латиница
ISBN 978-86-519-0647-6
цена: 1.674,00
шифра: 402647
МАРГИНАЛИЈЕ ‒ 1000
ИЗАБРАНИХ КОМЕНТАРА
О ТЕКСТОВИМА ЗА
ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ ЈЛЗ
Мирослав Крлежа
приредио Влахо Богишић
прво издање, 2011.
13,5 x 20,5 цм, 608 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0345-1
цена: 1.296,00
шифра: 403345
МИЛОВАН ЂИЛАС
БИБЛИОГРАФИЈА
са хронологијом
живота и рада
Добрило Аранитовић
прво издање, 2008.
15 x 24 цм, 384 стр.
+ 16 стр. илустрација
тврд повез, ћирилица
и латиница
ISBN 978-86-7549-969-5
цена: 1.620,00
шифра: 400969
ПРВИ СРПСКИ БУКВАР
ИНОКА САВЕ (1597)
приредио Михаило Блечић
саиздаваштво са Заводом
за уџбенике
прво издање, 2009.
19 х 27 цм, 112 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0250-8
цена: 1.458,00
шифра: 400250
7
Лексикографска издања
БИБЛИОТЕКА КАО
ОГЛЕДАЛО ВАСЕЉЕНЕ
приредио и превео
Добрило Аранитовић
саиздаваштво са Народном
библиотеком
„Др Ђорђе Натошевић“
прво издање, 2009.
13,5 х 20,5 цм, 564 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0246-1
цена: 1.458,00
шифра: 400246
Посебна издања
ИЗГУБЉЕНА РИЗНИЦА
МАНАСТИРА МИЛЕШЕВЕ
Драгиша Милосављевић
прво издање, 2010.
20 х 27 цм, 340 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0385-7
цена: 3.348,00
шифра: 400385
ЗНАМЕНИТИ ДОГАЂАЈИ
НОВИЈЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
Герасим Георгијевић
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са Музејом
рудничко-таковског краја,
Горњи Милановац
прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 288 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0554-7
цена: 972,00
шифра: 402554
НОВИ ТАЛАС ‒ ПОРТРЕТ
ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ
Антоан де Бек
превела Ирена Билић
прво издање, 2010.
22,5 х 27,5 цм, 128 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0468-7
цена: 1.296,00
шифра: 402468
СРБИЈЕ ЖАЛОСНО
ПОНОВНО ПОРОБЉЕЊЕ
1813.
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са Музејом
рудничко-таковског краја,
Горњи Милановац
прво издање, 2009.
11 х 17 цм, 250 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0265-2
цена: 756,00
шифра: 400265
Правна библиотека
уредник проф. др Јовица Тркуља
Устав и уставни
концепти
УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
друго издање, 2007.
12 x 17 цм, 132 стр.
кожни повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-591-8
цена: 756,00
шифра: 400587
КОЛЕКТИВНА ПРАВА
И ПОЗИТИВНА
ДИСКРИМИНАЦИЈА
У УСТАВНОПРАВНОМ
СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
приредио Миодраг Јовановић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2009.
13 х 20 цм, 164 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0292-8
цена: 453,60
шифра: 400292
УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ 1963‒2008
приредила Боса Ненадић
саиздаваштво са Уставним
судом Републике Србије
прво издање, 2009.
16 x 24 цм, 382 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0124-2
цена: 1.296,00
шифра: 420053
ЗАКОН О УСТАВНОМ СУДУ
предговор Боса Ненадић
саиздаваштво са Уставним
судом Републике Србије
прво издање, 2008.
13 x 20 цм, 150 стр.,
ћирилица
ISBN 978-86-519-0060-3,
броширан повез
ISBN 978-86-519-0071-9,
тврд повез
ISBN 978-86-519-0060-3,
кожни повез
цена: 432,00,
броширан повез
цена: 756,00,
тврд повез
цена: 972,00,
кожни повез
шифра: 400060,
броширан повез
шифра: 400071, тврд повез
шифра: 450071, кожни повез
Изворни закони
и прописи
ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ
ПОСТУПКУ
предговор Гордана
Станковић
друго издање, 2012.
13 х 20 цм, 400 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1116-6
цена: 864,00
шифра: 403116
ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ
И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
уредник Јовица Тркуља
друго издање, 2011.
13 х 20 цм, 192 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1111-1
цена: 432,00
шифра: 403111
ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ
предговор Бељански
Слободан и др.
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 408 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1105-0
цена: 864,00
шифра: 403105
ЗАКОН О РАДУ
предговор Зоран
М. Ивошевић
чeтврто издање, 2011.
13 х 20 цм, 192 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1087-7
цена: 486,00
шифра: 403078
ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ
ОДНОСИМА
са Регистром појмова
предговор Слободан
К. Перовић
двадесето издање, 2011.
13 х 20 цм, 636 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1086-2
цена: 1.404,00
шифра: 403086
ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 352 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0946-0
цена: 594,00
шифра: 402946
9
Правна библиотека
ЗАКОН О ЈАВНОМ
БЕЛЕЖНИШТВУ
предговор Дејан Б. Ђурђевић
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 120 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0917-0
цена: 324,00
шифра: 402917
ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ
И ИЗГРАДЊИ
четврто издање, 2011.
13 х 20 цм, 182 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0932-3
цена: 432,00
шифра: 402932
ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ
И ИНВАЛИДСКОМ
ОСИГУРАЊУ
предговор Весна Стојановић
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 168 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0566-0
цена: 432,00
шифра: 402566
ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ
ЗАШТИТИ
прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 168 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0712-1
цена: 432,00
шифра: 402712
ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ
Са кодексом
полицијске етике
предговор Слободан
Милетић
треће издање, 2010.
13 х 20 цм, 156 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0747-3
цена: 378,00
шифра: 402747
ЗАКОН О ЗАШТИТИ
ПОТРОШАЧА
прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 108 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0711-4
цена: 324,00
шифра: 402711
ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ
И ИЗГРАДЊИ
треће издање, 2009.
13 х 20 цм, 152 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0469-4
цена: 432,00
шифра: 402469
закон о спречаваЊу
злостављања на раду
предговор Никола Китаровић
прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 48 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0611-7
цена: 226,80
шифра: 402611
ЗАКОН О ОДГОВОРНОСТИ
ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА
КРИВИЧНА ДЕЛА
предговор Горан П. Илић
прво издање, 2009.
13 x 20 цм, 62 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0226-3
цена: 280,00
шифра: 400226
ЗАКОН О НАРОДНОЈ
СКУПШТИНИ СА УСТАВОМ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
прво издање, 2010.
12 х 19 цм, 80 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0535-6
цена: 194,40
шифра: 402535
Закон о управним
споровима
предговор Зоран Р. Томић
прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 84 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0475-5
цена: 324,00
шифра: 402475
Закон о безбедности
саобраћаја на
путевима
пето издање, 2010.
13 х 20 цм, 256 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0496-0
цена: 540,00
шифра: 402496
ЗАКОН О МЕЂУНАРОДНОЈ
ПРАВНОЈ ПОМОЋИ
У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА
предговор Миодраг Мајић
прво издање, 2009.
13 x 20 цм, 76 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0139-6
цена: 291,60
шифра: 400139
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
предговор Дамјан Татић
друго издање, 2007.
13 x 20 цм, 76 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-693-9
цена: 108,00
шифра: 400492
ЗАКОН О ДЕВИЗНОМ
ПОСЛОВАЊУ
предговор Лидија Смиљанић
прво издање, 2006.
13 x 20 цм, 63 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-530-7
цена: 270,00
шифра: 400530
10
Правна библиотека
ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИЈИ
предговор Јелисавета
Василић
прво издање, 2005.
13 x 20 цм, 78 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-432-7
цена: 270,00
шифра: 400432
ЗАКОН О ВЛАДИ
предговор Зоран Томић
прво издање, 2005.
13 х 20 цм, 42 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-428-9
цена: 205,20
шифра: 420428
Збирке закона
и прописа
ЗБИРКА ПРОПИСА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
предговор Слободан Илић
саиздаваштво са
Министарством финансија
Републике Србије
прво издање, 2009.
14 х 20 цм, 148 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0332-1
цена: 540,00
шифра: 400332
ЗБИРКА ПРОПИСА
О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА
са огледним примерима
образаца за спровођење
изборних радњи
приредили Тамара Стојчевић,
Марко Даниловић
и Миодраг Шупут
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 224 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-860-5
цена: 432,00
шифра: 400860
ЗБИРКА ПРОПИСА
О ИЗБОРУ НАРОДНИХ
ПОСЛАНИКА У НАРОДНУ
СКУПШТИНУ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
приредили Марко
Даниловић, Миодраг Шупут и
Тамара Стојчевић
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 208 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-871-1
цена: 324,00
шифра: 400871
Коментари закона
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ
Невена Петрушић
и Драгољуб Симоновић
прво издање, 2012.
16 х 24 цм, 912 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0982-8
цена: 3.780,00
шифра: 402982
КОМЕНТАР ЗАКОНИКА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Тихомир Васиљевић
и Грубач Момчило
саиздаваштво са Правним
факултетом
Универзитета Унион
дванаесто издање, 2011.
16 х 24 цм, 1096 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1014-5
цена: 3.780,00
шифра: 403435
КОМЕНТАР ЗАКОНИКА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Милан Шкулић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 1.356 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0681-0
цена: 4.320,00
шифра: 402681
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА
Богољуб Милосављевић
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 136 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0731-2
цена: 432,00
шифра: 402731
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ
Небојша Шаркић
и Младен Николић
треће издање, 2009.
16 х 24 цм, 720 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0420-5
цена: 2.160,00
шифра: 402420
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА
Милан Вујанић
и Крсто Липовац
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 460 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0348-2
цена: 2.160,00
шифра: 400348
11
Правна библиотека
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О МЕЂУНАРОДНОЈ
ПРАВНОЈ ПОМОЋИ
Момчило Грубач, Горан
П. Илић и Миодраг Мајић
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 476 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0347-5
цена: 1.620,00
шифра: 420347
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О ПОЛИЦИЈИ
Слободан Милетић
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 554 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0188-4
цена: 1.836,00
шифра: 420188
КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ
ЗАКОНИКА
Зоран Стојановић
треће допуњено издање,
2009.
16 x 24 цм, 886 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0179-2
цена: 3.240,00
шифра: 420112
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
Милан Влатковић
и Братислав Ђокић
прво издање, 2009.
16 x 24 цм, 363 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0142-6
цена: 864,00
шифра: 400142
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
Драган Јовашевић
и Зоран Стевановић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 311 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-728-8
цена: 1.080,00
шифра: 400728
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О ХИПОТЕЦИ
Александар Глогинић
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 108 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-605-2
цена: 486,00
шифра: 400605
КОМЕНТАР ЗАКОНА
О ПОСРЕДОВАЊУ
‒ МЕДИЈАЦИЈИ
Гордана Михаиловић
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 210 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-529-1
цена: 972,00
шифра: 400529
Примена прописа
‒ судска пракса
ПРАВНА СХВАТАЊА
И ИЗВОДИ ИЗ ПРЕСУДА
ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ,
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНЕ
ПОСЛАНИКЕ И ИЗБОРИ
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
РЕПУБЛИКЕ
приредили Тамара Стојчевић,
Марко Даниловић
и Миодраг Шупут
прво издање, 2008.
13 x 20 цм, 131 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-838-4
цена: 432,00
шифра: 400838
ЗБИРКА СУДСКИХ ОДЛУКА
ИЗ КРИВИЧНОПРАВНЕ
МАТЕРИЈЕ
књига 8
приредили Илија Симић
и Александар Трешњев
прво издање, 2008.
13 x 20 цм, 396 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-736-3
цена: 810,00
шифра: 400736
ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ
ПОСТУПКА
Сретко Јанковић
прво издање, 2005.
12 х 20 цм, 160 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-449-1
цена: 648,00
шифра: 400449
Правна читанка
ОБАВЕЗНА ОСИГУРАЊА
У САОБРАЋАЈУ
И НАКНАДА ШТЕТЕ
Здравко Петровић, Владимир
Чоловић и Наташа Мрвић
Петровић
саиздаваштво са
„Dis publik“-ом
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 366 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0687-2
цена: 1.404,00
шифра: 402687
ПРИЛОЗИ ЗА СТАМБЕНО
ПРАВО И ЕКОЛОГИЈУ
Жарко Анђелковић
прво издање, 2010.
16 x 24 цм, 368 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0632-2
цена: 972,00
шифра: 402632
ПРОЦЕСНИ ЗАКОНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Милутин Срдић и Мирјана
Прентовић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 696 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0587-5
цена: 1.728,00
шифра: 402587
12
Правна библиотека
КРИВИЧНА ДЕЛА
У СРПСКОЈ ЛЕГИСЛАТИВИ
Драгољуб Симоновић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 900 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0515-8
цена: 2.916,00
шифра: 402515
УГОВОРНА ЧИТАНКА III
+ CD
Драгољуб Симоновић
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 669 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-891-9
цена: 5.400,00
шифра: 400891
НАКНАДА ШТЕТЕ
Према Закону
о облигационим
односима
Драгољуб Симоновић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 820 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0356-7
цена: 5.400,00
шифра: 402356
УГОВОРНА ЧИТАНКА II
+ CD
Драгољуб Симоновић
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 640 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-861-2
цена: 5.400,00
шифра: 400861
РАДНОПРАВНА ЧИТАНКА
књига 1
Драгољуб Симоновић
прво издање, 2009.
17 x 24 цм, 573 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0018-4
цена: 5.400,00
шифра: 450018
РАДНОПРАВНА ЧИТАНКА
књига 2
Драгољуб Симоновић
прво издање, 2009.
17 x 24 цм, 600 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86519-0153-2
цена: 5.400,00
шифра: 400153
УГОВОРНА ЧИТАНКА IV
+ CD
Драгољуб Симоновић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 644 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0223-2
цена: 5.400,00
шифра: 400223
УГОВОРНА ЧИТАНКА I
+ CD
Драгољуб Симоновић
друго измењено и допуњено
издање, 2011.
17 х 24 цм, 688 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0808-1
цена: 5.400,00
шифра: 402808
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА
ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
Томица Делибашић
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 472 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-677-9
цена: 1.080,00
шифра: 400677
ЗАЛОЖНО ПРАВО
НА НЕПОКРЕТНИМ И
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И
ПРАВИМА И ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАЛОГЕ И ТРАЖБИНЕ
Данило П. Бабић
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 460 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-918-3
цена: 1.026,00
шифра: 400918
Међународни
прописи и европско
право
САВЕТОДАВНА МИШЉЕЊА
У МЕЂУНАРОДНОМ
ПРАВОСУЂУ
Славољуб Царић
саиздаваштво
са Правним факултетом
Универзитета Унион
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 192 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0421-2
цена: 464,40
шифра: 402421
ПОЈЕДИНАЦ ПРЕД СУДОМ
ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
Маја Станивуковић
друго издање, 2009.
16 х 24 цм, 328 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0190-7
цена: 864,00
шифра: 402190
ПРАВО НА СУЂЕЊЕ
У РАЗУМНОМ РОКУ
Славољуб Царић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 178 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-797-4
цена: 648,00
шифра: 400797
ЕВРОПСКИ СУД
ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Драгољуб Поповић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 158 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-873-5
цена: 540,00
шифра: 400873
13
Правна библиотека
ТРГОВИНА И ОБЛИГАЦИЈЕ
том I и II
Владимир Тодоровић
друго издање, 2004.
17 x 24 цм, 1.426 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-374-6, књига 1
ISBN 86-7549-380-0, књига 2
цена: 2.160,00
шифра: 400380
ТРГОВИНА И ОБЛИГАЦИЈЕ
књига 5, том III
Владимир Тодоровић
прво издање, 2004.
17 x 24 цм, 911 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-333-9
цена: 1.080,00
шифра: 400333
ЉУДСКЕ СЛОБОДЕ
И ПРАВА
књига 4, том III
Владимир Тодоровић
прво издање, 2003.
17 x 24 цм, 519 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-300-2
цена: 810,00
шифра: 400300
Речници и
енциклопедије
ЛЕКСИКОН
КРИВИЧНОГ ПРАВА
Драган Јовашевић
четврто измењено и
допуњено издање, 2011.
17 х 24 цм, 784 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0879-1
цена: 2.700,00
шифра: 402879
ЛЕКСИКОН
ОБЛИГАЦИОНОГ ПРАВА
Илија Бабић
треће измењено и допуњено
издање, 2008.
17 x 24 цм, 439 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-691-5
цена: 2.160,00
шифра: 400691
Изабрана дела
Сабрани списи
Михаила Ђурића
у 12 књига
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2009.
16 х 24 цм
тврд повез, ћирилица
цена: 12.000,00
шифра: 402280
ИЗ ИСТОРИЈЕ АНТИЧКЕ
ФИЛОЗОФИЈЕ
књига 1, 312 стр.
ISBN 978-86-519-0280-5
ХУМАНИЗАМ КАО
ПОЛИТИЧКИ ИДЕАЛ
књига 2, 360 стр.
ISBN 978-86-519-0198-3
ПРОБЛЕМИ
СОЦИОЛОШКОГ МЕТОДА
књига 3, 344 стр.
ISBN 978-86-519-0281-2
СОЦИОЛОГИЈА МАКСА
ВЕБЕРА
књига 4, 308 стр.
ISBN 978-86-519-0197-6
СТИХИЈА САВРЕМЕНОСТИ
књига 5, 300 стр.
ISBN 978-86-519-0268-3
УТОПИЈА ИЗМЕНЕ
СВЕТА ‒ МИТ, НАУКА,
ИДЕОЛОГИЈА
књига 6, 308 стр.
ISBN 978-86-519-0269-0
НИЧЕ И МЕТАФИЗИКА
књига 7, 308 стр.
ISBN 978-86-519-0282-9
ПУТЕВИ КА НИЧЕУ
књига 8, 356 стр.
ISBN 978-86-519-0283-6
ИЗАЗОВИ НИХИЛИЗМА
‒ ИСКУСТВО РАЗЛИКЕ
књига 9, 296 стр.
ISBN 978-86-519-0284-3
САВРЕМЕНА СРПСКА
ФИЛО3ОФИЈА
књига 10, 316 стр.
ISBN 978-86-519-285-0
О ПОТРЕБИ ФИЛОЗОФИЈЕ
ДАНАС
књига 11, 284 стр.
ISBN 978-86-519-0286-7
КРХКО ЉУДСКО ДОБРО
књига 12, 334 стр.
ISBN 978-86-519-0290-7
САБРАНА ДЕЛА
ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА
у 16 књига
саиздаваштво са Културом,
Правним факултетом
Универзитета у Београду,
Архивом Србије и Црне Горе
и ИП „Филип Вишњић“
прво издање, 2008.
16 x 24 цм
тврд повез, ћирилица
цена: 22.140,00
шифра: 400806
САБРАНА ДЕЛА
ДРАГОЉУБА
ЈОВАНОВИЋА I‒XII
ПОЛИТИЧКЕ УСПОМЕНЕ
цена: 16.200,00
шифра: 490003
14
Правна библиотека
САБРАНА ДЕЛА
ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА
XIII‒XVI МЕДАЉОНИ
цена: 5.940,00
шифра: 490004
ИЗАБРАНИ СПИСИ
МИОДРАГА ЈОВИЧИЋА
у шест књига
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2006.
17 x 24 цм
тврд повез, ћирилица
цена: 8.640,00
шифра: 400536
ДЕМОКРАТИЈА
И ОДГОВОРНОСТ
књига 1, 300 стр.
ISBN 86-7549-536-6
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
књига 2, 588 стр.
ISBN 86-7549-537-4
УСТАВ И УСТАВНОСТ
књига 3, 714 стр.
ISBN 86-7549-538-2
САВРЕМЕНИ
ФЕДЕРАЛИЗАМ
књига 4, 505 стр.
ISBN 86-7549-539-0
УСТАВ И ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМИ
књига 5, 811 стр.
ISBN 86-7549-540-4
СРБИЈА НА ПРЕЛОМУ
ВЕКОВА
књига 6, 622 стр.
ISBN 86-7549-541-2
Уџбеници
и приручници
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Предраг Димитријевић
и Дејан Вучетић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Нишу
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 296 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0947-7
цена: 648,00
шифра: 402947
ГРАЂАНСКО ПРАВО
Књига 1: Увод у
грађанско право
Илија Бабић
саиздаваштво са
Факултетом за европске
правно-политичке студије
Универзитета Сингидунум
у Новом Саду
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 296 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1028-2
цена: 864,00
шифра: 403028
МАЛОЛЕТНИЧКО
КРИВИЧНО ПРАВО
Милан Шкулић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 432 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1005-3
цена: 1.512,00
шифра: 403005
НАСЛЕДНО ПРАВО
Илија Бабић
саиздаваштво са
Факултетом за европске
правно-политичке студије
Универзитета Сингидунум из
Новог Сада
четврто измењено и
допуњено издање, 2011.
16 х 24 цм, 320 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1047
цена: 864,00
шифра: 403047
КРИВИЧНО ПРАВО
Бора Чејовић и Марко Кулић
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 612 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1034-3
цена: 1.404,00
шифра: 403034
ИНСТИТУЦИЈЕ
НАСЛЕДНОГ ПРАВА
Дејан Ђурђевић
треће издање, 2011.
16 х 24 цм, 356 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0936-1
цена: 918,00
шифра: 402936
ПРАВОСУДНЕ ПРОФЕСИЈЕ
Слободан Спасић, Небојша
Шаркић и Ђорђе Сибиновић
саиздаваштво са Агенцијом
за лиценцирање стечајних
управника
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 304 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0831-9
цена: 540,00
шифра: 420831
15
Правна библиотека
ЛАТИНСКИ ЗА ПРАВНИКЕ
Обрад Станојевић
и Милена Јовановић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
једанаесто издање, 2010.
17 х 24 цм, 240 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0744-2
цена: 648,00
шифра: 402744
Основи имовинског
права
Увод у грађанско
и стварно право
Илија Бабић
седмо измењено и допуњено
издање, 2010.
16 х 24 цм, 380 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0506-6
цена: 1.080,00
шифра: 402506
КРИВИЧНО
ПРОЦЕСНО ПРАВО
Станко Бејатовић
друго допуњено издање,
2010.
16 х 24 цм, 624 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0636-0
цена: 1.728,00
шифра: 402636
МЕЂУНАРОДНО
ЈАВНО ПРАВО
Родољуб Етински
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Новом Саду
четврто издање, 2008.
14 x 20 цм, 260 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-956-5
цена: 540,00
шифра: 400956
МЕДИЈСКО ПРАВО
Данило Николић
прво издање, 2010.
14 х 20 цм, 652 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0498-4
цена: 1.350,00
шифра: 402498
Међународно
приватно право
Општи део
Маја Станивуковић
и Мирко Живковић
четврто измењено и
допуњено издање, 2010.
16 х 24 цм, 516 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0422-9
цена: 1.242,00
шифра: 402422
СТРАНАЧКИ СПОРАЗУМ
О КРИВИЦИ
Данило Л. Николић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2009.
14 х 20 цм, 348 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0377-2
цена: 648,00
шифра: 402377
ПОРЕСКА УТАЈА
У ПОЛИЦИЈСКОЈ
И СУДСКОЈ ПРАКСИ
Миодраг Вуковић
прво издање, 2009.
14 x 20 цм, 230 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0087-0
цена: 540,00
шифра: 400087
ПРИРУЧНИК ЗА АУТОРСКО
И СРОДНА ПРАВА
са обрасцима и прописима
Бранислав Стојановић
саиздаваштво са
Правним факултетом
Универзитета Унион
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 260 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-956-5
цена: 540,00
шифра: 400956
COMPANY LAW
Мирко С. Васиљевић
превели на енглески језик
Ђурица Крстић
и Невена Недић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2006.
17 x 24 цм, 612 стр.
тврд повез
ISBN 86-7630-046-1
цена: 5.000,00
шифра: 420046
Приручници за
полагање правосудног
испита
у 14 књига
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
цена комплета: 14.040,00
УСТАВНО ПРАВО
књига 1
Ратко Марковић
друго осавремењено издање,
2009.
14 х 20 цм, 240 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0398-7
цена: 1.134,00
шифра: 402348
16
Правна библиотека
УВОД У ГРАЂАНСКО
И СТВАРНО ПРАВО
књига 2
Илија Бабић
друго измењено и допуњено
издање, 2010.
14 х 20 цм, 268 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0714-5
цена: 648,00
шифра: 402714
КРИВИЧНО ПРАВО
књига 3
Зоран Стојановић
друго измењено издање,
2011.
14 х 20 цм, 388 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0853-1
цена: 1.026,00
шифра: 402853
КРИВИЧНО
ПРОЦЕСНО ПРАВО
књига 4
Милан Шкулић
треће издање, 2010.
14 х 20 цм, 432 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0825-8
цена: 1.242,00
шифра: 402825
НАСЛЕДНО ПРАВО
књига 5
Оливер Антић
треће издање, 2010.
14 х 20 цм, 156 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0824-1
цена: 594,00
шифра: 402824
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
књига 6
Оливер Антић
треће издање, 2010.
14 х 20 цм, 452 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0826-5
цена: 1.404,00
шифра: 402826
ГРАЂАНСКО
ПРОЦЕСНО ПРАВО
књига 7
Ранко Кеча
четврто издање, 2011.
14 х 20 цм, 566 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0890-6
цена: 1.782,00
шифра: 402890
КОМПАНИЈСКО И
ТРГОВИНСКО ПРАВО
књига 8
Мирко Васиљевић
друго измењено и допуњено
издање, 2010.
14 х 20 цм, 380 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0655-1
цена: 1.350,00
шифра: 402655
УПРАВНО ПРАВО
књига 9
Зоран Томић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета у
Београду
четврто пречишћено издање,
2011.
14 х 20 цм, 296 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1135-7
цена: 1.404,00
шифра: 403135
РАДНО ПРАВО
књига 10
Боривоје Шундерић
четврто издање, 2011.
14 х 20 цм, 200 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0960-6
цена: 864,00
шифра: 402960
МЕЂУНАРОДНО
ПРИВАТНО ПРАВО
књига 11
Гашо Кнежевић
и Владимир Павић
друго издање, 2009.
14 х 20 цм, 115 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0336-9
цена: 702,00
шифра: 400336
ПРАКТИКУМ ЗА
ПРИПРЕМУ ПРАВОСУДНОГ
ИСПИТА
књига 12
Вида Петровић-Шкеро
и Новица Пековић
треће измењено издање,
2011.
14 х 20 цм, 272 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1137-1
цена: 1.188,00
шифра 403137
ПРАВОСУДНО
ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО
књига 13
Горан П. Илић
друго измењено издање,
2009.
14 x 20 цм, 110 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0384-0
цена: 432,00
шифра: 420060
ПОРОДИЧНО ПРАВО
књига 14
Слободан Панов
треће измењено и допуњено
издање, 2011.
14 х 20 цм, 148 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0779-4
цена: 648,00
шифра: 402779
17
Правна библиотека
Приручници за
полагање стручног
државног испита
у четири књиге
ПРИРУЧНИК ЗА
ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ
СТРУЧНОГ ИСПИТА
Игор Китаровић,
Никола Китаровић
и Милан Влатковић
прво издање, 2008.
14 x 20 цм
броширан повез, ћирилица
цена: 3.240,00
шифра: 400831
СИСТЕМ ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ, УПРАВНИ
ПОСТУПАК
И УПРАВНИ СПОР
књига 1, 382 стр.
ISBN 978-86-7549-821-6
РЕТОРИКА
Наука о беседништву
Бранислав Нушић
приредио Војислав Јелић
саиздаваштво
са „Чигоја штампом“
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 444 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1019-0
цена: 864,00
шифра: 403019
ЈЕДНО ОМИЛИТИЧКО
ТРАГАЊЕ
Оливер Б. Ињац
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 276 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0218-8
цена: 702,00
шифра: 400218
РАДНО ЗАКОНОДАВСТВО
књига 2, 238 стр.
ISBN 978-86-7549-831-5
Студије и
монографије
КАНЦЕЛАРИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ
књига 3, 214 стр.
ISBN 978-86-7549-833-9
ОФИЦИРСКА ЗАДРУГА
И СИСТЕМ ОСИГУРАЊА
ЖИВОТА У СРБИЈИ
И ЈУГОСЛАВИЈИ
(до 1941. године)
Милић Милићевић
и Здравко Петровић
прво издање,
16 х 24 цм, 152 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1027-5
цена: 486,00
шифра: 403027
УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ
књига 4, 377 стр.
ISBN 978-86-7549-912-1
Реторика
СРПСКИ ПОЛИТИЧКИ
ГОВОР МОДЕРНОГ ДОБА
Дејан Милић
саиздаваштво са Заводом
за уџбенике из Београда
друго издање, 2011.
16 x 24 цм, 772 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1045-9
цена: 1.944,00
шифра: 403045
АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ
МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА
Борис Кривокапић
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 756 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0977-4
цена: 1.728,00
шифра: 402977
СТРАТЕГИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ
Mихајло Рабреновић
саиздаваштво са Еуросфером
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 308 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0565-3
цена: 1.188,00
шифра: 402565
ДОСТУПНОСТ
ИНФОРМАЦИЈАМА
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
У СРПСКОМ И
ЕВРОПСКОМ ПРАВУ
Дијана Суботички
саиздаваштво са Банатским
културним центром
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 98 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0978-1
цена: 486,00
шифра: 403978
ЗЛОЧИН ПРОТИВ
ЧОВЕЧНОСТИ У
МЕЂУНАРОДНОМ
КРИВИЧНОМ ПРАВУ
Тијана Шурлан
саиздаваштво са Институтом
за упоредно право
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 408 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0948-4
цена: 756,00
шифра: 402948
ОГЛЕД О ГРАЂАНСКОЈ
НЕПОСЛУШНОСТИ
Александра Мировић
саиздаваштво са Институтом
за политичке студије
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 196 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0876-0
цена: 432,00
шифра: 402876
18
Правна библиотека
ПРАВНИ АСПЕКТИ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНОГ
ПРОМЕТА УСЛУГА
Дијана Марковић Бајаловић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Источном Сарајеву ‒ Пале
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 292 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0922-4
цена: 432,00
шифра: 402922
ОБЛИЦИ ПОВЕЗИВАЊА
ДРЖАВА ЧЛАНИЦА
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Јелена Ћеранић
саиздаваштво са Институтом
за упоредно право
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 324 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0875-3
цена: 918,00
шифра: 402875
ЗАШТИТА ЉУДСКИХ
ПРАВА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Дамјан Татић
саиздаваштво са Удружењем
дистрофичара Београда
друго допуњено издање,
2011.
16 х 24 цм, 256 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0835-7
цена: 648,00
шифра: 402835
ПРАВО АДВОКАТУРЕ
Ђорђе Д. Сибиновић
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 228 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0878-4
цена: 540,00
шифра: 402878
НЕУХВАТЉИВОСТ
НАЦИОНАЛНЕ МОЋИ
Милан Мијалковски
и Ивица Ђорђевић
у сарадњи са Protexi Group
System-ом, d. o. o.
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 300 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0715-2
цена: 540,00
шифра: 402715
ПРЕВЕНТИВНА
ДИПЛОМАТИЈА
Теоријски концепт,
нормативни оквири
и политичке контроверзе
Душан Васић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду, Заводом за
уџбенике и Институтом
за међународну
политику и привреду
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 388 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0595-0
цена: 918,00
шифра: 402595
ПРИВАТИЗАЦИЈА
ПОРОДИЦЕ
И ПОРОДИЧНОГ ПРАВА
Зоран Поњавић
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 200 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0435-9
цена: 486,00
шифра: 402435
ОВЛАШЋЕЊА ЈАВНОГ
БЕЛЕЖНИКА
Милена Трговчевић-Прокић
друго издање, 2009.
16 х 24 цм, 321 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0410-6
цена: 702,00
шифра: 402410
КРИВИЧНА ДЕЛА
КОРУПЦИЈЕ
Драган Јовашевић
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 268 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0333-8
цена: 648,00
шифра: 402333
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
У СРБИЈИ И БУГАРСКОЈ
(1878‒1914)
Мирослав Свирчевић
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 488 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0086-3
цена: 864,00
шифра: 400986
СУПРОТСТАВЉАЊЕ
ТРГОВИНИ ЉУДИМА
И КРИЈУМЧАРЕЊУ
МИГРАНАТА
Саша Мијалковић
саиздаваштво са Институтом
за упоредно право
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 571 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0088-7
цена: 864,00
шифра: 400088
ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНОГ
КРИВИЧНОГ ПРАВА
У НАЦИОНАЛНИМ
ПРАВНИМ СИСТЕМИМА
Миодраг Мајић
прво издање, 2009.
16 x 24 цм, 337 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0160-0
цена: 810,00
шифра: 400160
19
Правна библиотека
ПОДСТРЕКАВАЊЕ КАО
ОБЛИК САУЧЕСНИШТВА
И САМОСТАЛНО
КРИВИЧНО ДЕЛО
Недељко Јованчевић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 404 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-859-9
цена: 864,00
шифра: 400859
ИСТРАЖИВАЊЕ
ВИРТУЕЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
И ЈАВНОГ МЊЕЊА
НА ИНТЕРНЕТУ
Мирослав М. Радојичић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 242 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0069-6
цена: 540,00
шифра: 400069
ОРГАНИЗАЦИЈА ИСЛАМСКЕ
КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Оливер Потежица
саиздаваштво
са ИП „Филип Вишњић“
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 331 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0064-1
цена: 486,00
шифра: 400064
РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И САВРЕМЕНЕ ДРУШТВЕНЕ
ПРОМЕНЕ
Аца Алексић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 144 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0023-8
цена: 216,00
шифра: 400023
ФОКУС-ГРУПНИ ИНТЕРВЈУ
Слађана Ђурић
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 196 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-685-4
цена: 648,00
шифра: 400685
ЛОКАЛНА УПРАВА
У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ
Живка Ђурић
прво издање, 2005.
16 x 24 цм, 321 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-442-4
цена: 529,20
шифра: 400426
КРИВИЧНО ДЕЛО УБИСТВА
Драгана Коларић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 391 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-899-5
цена: 1.080,00
шифра: 400899
ДРЖАВА, ПРАВО, ПРАВДА,
ПРАВНИЦИ
Драган М. Митровић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2009.
16 x 24 цм, 352 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0207-2
цена: 939,00
шифра: 400207
МЕРЕ ОДБРАНЕ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ОД ПРЕУЗИМАЊА
КОНТРОЛЕ
Вук Радовић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 515 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-850-6
цена: 1.080,00
шифра: 400850
ПРИЛОЗИ НАСТАНКУ
ДРЖАВНО-ЦРКВЕНОГ
ПРАВА У СРБИЈИ
Сима Аврамовић
саиздаваштво са Правним
факултетом у Београду
и Православним
богословским факултетом
Универзитета у Београду
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 250 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-672-4
цена: 540,00
шифра: 400672
РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА
Ненад С. Тешић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 279 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-696-0
цена: 756,00
шифра: 400696
20
Правна библиотека
КРИТИКА ФУЛЕРОВОГ
СХВАТАЊА ПРИРОДНОГ
ПРАВА
Дејан Девић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 190 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-717-2
цена: 486,00
шифра: 400717
ПРАВНА ТЕОРИЈА
Драган М. Митровић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 235 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-661-8
цена: 540,00
шифра: 400661
НОВЕ МИРОВНЕ
МИСИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Бојан Милисављевић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 220 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-647-2
цена: 496,80
шифра: 400647
Политика и друштво
СТРАНАЧКИ ПЛУРАЛИЗАМ
ИЛИ МОНИЗАМ
Обнова и затирање
послератне опозиције
Коста Чавошки
и Војислав Коштуница
саиздаваштво са Досије
Студиом из Београда
треће издање, 2011.
12,5 х 18,5 цм, 444 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1022-0
цена: 756,00
шифра: 403022
МИСАО О ПРАВУ И
ДЕЛИМА СРПСКИХ
ПИСАЦА
Драгољуб Поповић
саиздаваштво са „Досије
студиом“ из Београда
прво издање, 2011.
12,5 х 18,5 цм, 116 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1023-7
цена: 432,00
шифра: 403023
самопоштовање и
пузавост 2
Новији текстови с поводом
Данило Баста
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2010.
12,5 x 18,5 цм, 280 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0499-1
цена: 626,40
шифра: 402499
Доба политичке
безначелности
Маринко М. Вучинић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2010.
12,5 x 18,5 цм, 300 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0454-0
цена: 594,00
шифра: 402454
СКИЦЕ ПРАВНИЧКИХ
ПОРТРЕТА
Драгољуб М. Поповић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Београду
прво издање, 2008.
12,5 x 18,5 цм, 166 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-778-3
цена: 432,00
шифра: 400778
МОЋ И ЛЕГИТИМНОСТ
Војислав Становчић
уредник Илија Вујачић
прво издање, 2006.
12,5 x 18,5 цм, 140 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-567-3
цена: 540,00
шифра: 400567
ПРАВО КАО УМЕЋЕ
СЛОБОДЕ
Коста Чавошки
друго допуњено издање,
2005.
12,5 x 18,5 цм, 199 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-418-1
цена: 529,20
шифра: 400418
21
Правна библиотека
НА ПУТЕВИМА КА
ЕВОЛУЦИОНОМ
СОЦИЈАЛИЗМУ
Александар А. Миљковић
прво издање, 2005.
12,5 x 18,5 цм, 147 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-420-3
цена: 529,20
шифра: 400420
У СЛУЖБИ ИСТИНЕ
И ДЕМОКРАТИЈЕ
Александар А. Миљковић
друго издање, 2005.
12,5 x 18,5 цм, 136 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-421-1
цена: 210,60
шифра: 400421
ИСКУШЕЊА ДЕМОКРАТИЈЕ
Милан Грол
друго издање, 2005.
12,5 x 18,5 цм, 218 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-422-Х
цена: 486,00
шифра: 400422
СРБОФОБИЈА И ЊЕНИ
ИЗВОРИ
Јеремија Д. Митровић
друго издање, 2005.
12,5 x 18,5 цм, 115 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-423-8
цена: 529,20
шифра: 400423
О ДЕМОКРАТИЈИ
Зборник радова
Божидар С. Марковић
и група аутора
друго издање, 2005.
12,5 x 18,5 цм, 272 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-426-6
цена: 529,20
шифра: 400424
О СУШТИНИ И ВРЕДНОСТИ
ДЕМОКРАТИЈЕ
Ханс Келзен
превео Данило Н. Баста
друго издање, 2005.
12,5 x 18,5 цм, 62 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-419-Х
цена: 210,60
шифра: 400419
Портрети
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
Илустрована монографија
Миодраг Јовичић
саиздаваштво са Фондом
„Миодраг Јовичић“
треће издање, 2011.
16 х 24 цм, 152 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0834-0
цена: 432,00
шифра: 402834
КНЕЗ АЛЕКСАНДАР
КАРАЂОРЂЕВИЋ
Миладин Стевановић
уредио Илија Вујачић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 220 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-631-1
цена: 648,00
шифра: 400631
Заштитник грађана
ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДЕ
ВЕРОИСПОВЕСТИ
И ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Ненад Ђорђевић
саиздаваштво са
Заштитником грађана
прво издање, 2009.
14 x 20 цм, 588 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0201-0
цена: 972,00
шифра: 400201
Зборници
LIBER AMICORUM
Добросав Митровић
уредио Илија Вујачић
саиздаваштво са
Привредном комором Србије
и Правним факултетом
Универзитета Унион
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 744 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-742-4
цена: 540,00
шифра: 400742
22
Правна библиотека
Посебна издања
ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ
ВИШЕСТРАНАЧЈА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Верица Михајловић
и Зоран Радоњић
прво издање, 2011.
15 x 23 цм, 404 стр.
ћирилица
ISBN 978-86-519-1136-4,
тврд повез
цена: 1.296,00,
тврд повез
шифра: 403136, тврд повез
ISBN 978-86-519-0567-0,
броширан повез
цена: 1.080,00,
броширан повез
шифра: 402567,
броширан повез
СПОМЕНИЦА ВАЛТАЗАРА
БОГИШИЋА
у две књиге
О стогодишњици
његове смрти
приредио Лука Бренеселовић
саиздаваштво са Правним
факултетом Универзитета
у Нишу и Институтом
за упоредно право
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 676 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0956-9
цена: 4.320,00
шифра: 403066
УСТАВ КАО СРЕДСТВО
АГИТАЦИЈЕ И
ПРОПАГАНДЕ
Коста Чавошки
саиздаваштво са Институтом
за савремену историју
у Београду
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 280 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1104-3
цена: 1.080,00
шифра: 403104
СУДСКОМЕДИЦИНСКО
ВЕШТАЧЕЊЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
Гаврило Шћепановић,
Зоран Станковић
и Здравко Петровић
саиздаваштво
са Правним факултетом
Универзитета Унион
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 616 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0775-6
цена: 2.700,00
шифра: 402775
СПОНЕ МЕЂУНАРОДНОГ
И УПОРЕДНОГ ПРАВА
Примери из области
људских права
Вида Чок
саиздаваштво са Центром
за унапређивање правних
студија и Београдским
центром за људска права
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 560 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0518-9
цена: 1.836,00
шифра: 402634
КРИТИКА
БАЛКАНИСТИЧКОГ
ДИСКУРСА
Богољуб Шијаковић
четврто издање, 2009.
10,5 х 17,5 цм, 96 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0267-6
цена: 324,00
шифра:400267
ЈУГОСЛОВЕНИ И ИРСКА
РЕВОЛУЦИЈА 1916‒1923
Александар Раковић
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 291 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0266-9
цена: 972,00
шифра: 400266
ДОБА ПРАВА
Норберто Бобио
превела Данијела
Максимовић
уредио Илија Вујачић
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 176 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-639-7
цена: 324,00
шифра: 400639
ПРАВНИ ОПУС: ИЗБОР ИЗ
РАДОВА 1957‒2007
Добросав Митровић
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 712 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-718-9
цена: 1.620,00
шифра: 400718
ПОРУКА ‒ ЛИСТ
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ
НАРОДНОГ ОДБОРА
приредили Јовица Тркуља
и Живота Лазић
репринт, 2007.
17,5 x 25 цм, 936 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-561-7
цена: 1.080,00
шифра: 400561
ПРАВО МЕЂУНАРОДНОГ
ФРАНШИЗИНГА
Милан С. Париводић
прво издање, 2003.
17 x 24 цм, 343 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-319-3
цена: 605,00
шифра: 400319
ОМБУДСМАН
И ИЗВРШНА ВЛАСТ
Драган Радиновић
саиздаваштво са Саветом
за државну управу Владе
Републике Србије
прво издање, 2001.
17 x 24 цм, 403 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-221-9
цена: 432,00
шифра: 400221
23
Правна библиотека
ОПШТИ ИМОВИНСКИ
ЗАКОНИК ЗА КЊАЖЕВИНУ
ЦРНУ ГОРУ
И ИЗАБРАНА ДЈЕЛА
Валтазар Богишић
приредила и предговор
написала Јелена Даниловић
саиздаваштво
са ИТП „Унирекс“
прво издање, 1998.
14 x 20 цм, 543 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-427-0627-9
цена: 378,00
шифра: 420001
Периодика
БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА
2/2009
саиздаваштво са Уставним
судом Републике Србије
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 692 стр.
тврд повез, ћирилица
ISSN 1821‒4320
цена: 540,00
шифра: 404502
БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА
1/2009
саиздаваштво са Уставним
судом Републике Србије
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 880 стр.
тврд повез, ћирилица
ISSN 1821-4320
цена: 540,00
шифра: 404503
СУДСКО-АДВОКАТСКИ
РОКОВНИК ЗА 2012.
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 492 стр.
тврд повез, ћирилица
ISSN 1452‒2411
цена: 756,00
шифра: 404093
СУДСКО-АДВОКАТСКИ
РОКОВНИК ЗА 2012.
прво издање, 2011.
12 х 17 цм, 232 стр.
тврд повез, ћирилица
ISSN 1452‒2411
цена: 540,00
шифра: 404094
Друштво и наука
уредници
проф. др Илија Вујачић
проф. др Тања Мишчевић
др Бошко Мијатовић
проф. др Радован Биговић
Синтезе
ЧЕКАЈУЋИ КАПИТАЛИЗАМ
Настанак нових класних
односа у Србији
Младен Лазић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 276 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0780-0
цена: 972,00
шифра: 402780
Уједињене нације
Између моћи и права
Обрад Рачић
саиздаваштво са Факултетом
политичких наука у Београду
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 236 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0455-7
цена: 918,00
шифра: 402455
ОБЛИЦИ ЛИЧНЕ ВЛАСТИ
Тодор Куљић
уредио Јовица Тркуља
друго допуњено издање,
2009.
17 х 24 цм, 409 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0109-9
цена: 1.404,00
шифра: 400109
ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА I
Војислав Становчић
друго поправљено
и допуњено издање, 2008.
17 х 24 цм, 870 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-949-7
цена: 1.944,00
шифра: 400949
Начела политике
РАСПРАВА
О ПРОСВЕТИТЕЉСТВУ,
ЛИБЕРАЛИЗМУ
И НАЦИОНАЛИЗМУ
У ПРУСИЈИ ‒ ИГРА
СВЕТЛОСТИ У РАЗУМУ
18. ВЕКА
књига 1
Александар Молнар
саиздаваштво са Институтом
за филозофију и друштвену
теорију и уз помоћ
Министарства науке
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 172 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1127-2
цена: 432,00
шифра: 403127
РАСПРАВА
О ПРОСВЕТИТЕЉСТВУ,
ЛИБЕРАЛИЗМУ
И НАЦИОНАЛИЗМУ
У ПРУСИЈИ ‒ АПОРИЈЕ
ПРОСВЕЋЕНОГ
АПСОЛУТИЗМА
ФРИДРИХА II
књига 2
Александар Молнар
саиздаваштво са Институтом
за филозофију и друштвену
теорију и уз помоћ
Министарства науке
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 152 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1132-6
цена: 432,00
шифра: 403132
САМООДРЕЂЕЊЕ НАРОДА
Антонио Касезе
превео Слободан Дивјак
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 432 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0910-1
цена: 1.620,00
шифра: 402910
СУНЦЕ МИТА И ДУГАЧКА
СЕНКА КАРЛА ШМИТА
Александар Молнар
саиздаваштво са Институтом
за филозофију
и друштвену теорију
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 340 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0588-2
цена: 648,00
шифра: 402588
ПРАВЕДНИ И НЕПРАВЕДНИ
РАТОВИ
Морални аргументи са
историјским примерима
Мајкл Волзер
превео Растко Јовановић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 420 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0568-4
цена: 1.242,00
шифра: 402568
25
Правна библиотека
Оглед о установама
слободе
Политичка филозофија
Фридриха фон Хајека
Драган Д. Лакићевић
друго допуњено издање,
2010.
15 х 23 цм, 220 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0193-8
цена: 540,00
шифра: 402193
ЉУДСКА ПРАВА
И ИМПЕРИЈА
Политичка филозофија
космополитизма
Костас Дузинас
превео Слободан Дивјак
саиздаваштво са
Албатросом Плус
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 420 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0415-1
цена: 1.512,00
шифра: 402415
ЧОВЕК И ДРУШТВО
Критичко испитивање
неких важних друштвених
и политичких теорија од
Макијавелија до Маркса
Џон Пламенац
превео Бранимир Глигорић
саиздаваштво са ЦИД-ом
из Подгорице
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 892 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0368-0
цена: 3.024,00
шифра: 402368
ТЕОРИЈЕ ДРЖАВЕ
Ендрју Винсент
превео Ђорђе Павићевић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 280 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-466-9
цена: 854,00
шифра: 402466
ДРУШТВЕНИ ПОКРЕТИ
И ПРОМЕНЕ
Вукашин Павловић
саиздаваштво са Заводом
за уџбенике
треће издање, 2009.
15 х 23 цм, 336 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0205-8
цена: 864,00
шифра: 400205
ЦИВИЛНО ДРУШТВО
И ДЕМОКРАТИЈА
Вукашин Павловић
саиздаваштво са Заводом
за уџбенике
треће издање, 2009.
15 х 23 цм, 249 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0204-1
цена: 756,00
шифра: 420204
ПОЛИТИЧКИ ЕСЕЈИ
Дејвид Хјум
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 444 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-762-2
цена: 976,00
шифра: 400762
ПАРТИЈСКИ СИСТЕМ
СРБИЈЕ
Зоран Стојиљковић
друго измењено и допуњено
издање, 2008.
15 х 23 цм, 531 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0009-2
цена: 918,00
шифра: 400009
У ОДБРАНУ
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Јагдиш Багвати
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 346 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-544-4
цена: 1.080,00
шифра: 400544
ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ
СРБИЈЕ
Између партократије
и демократије
Славиша Орловић
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 670 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-748-6
цена: 1.026,00
шифра: 400748
СТВАРАЊЕ НОВИХ
ДРЖАВА
Теорија и пракса
отцепљења
Александар Павковић
и Петар Радан
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 419 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-752-3
цена: 540,00
шифра: 400752
26
Правна библиотека
ЕПОХА С ОНЕ СТРАНЕ
ЛЕВИЦЕ И ДЕСНИЦЕ
О левици, десници
и центру у политичком
пољу Европе
О грађанском
и антиграђанском
схватању политике
О постидеолошкој
политици у 21. веку
Невен Цвјетићанин
саиздаваштво са Институтом
друштвених наука
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 703 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-937-4
цена: 1.404,00
шифра: 400937
У ПРЕДВОРЈУ ПОЛИТИКЕ
Мирјана Васовић
прво издање, 2007.
15 х 23 цм, 335 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-648-9
цена: 810,00
шифра: 400648
МИЛСОВА КРИТИКА
ДРУШТВА ОРГАНИЗОВАНЕ
НЕОДГОВОРНОСТИ
Божидар Јакшић
друго издање, 2007.
15 х 23 цм, 239 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-655-7
цена: 648,00
шифра: 400655
ДРЖАВА ИЗМЕЂУ
АНАРХИЈЕ
И УТОПИЈЕ
Етичке претпоставке
Мозикове теорије државе
Ненад Цекић
прво издање, 2007.
15 x 23 цм, 227 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-684-7
цена: 648,00
шифра: 400684
ПОЛИТИЧКА МИСАО
ЏОНА СТЈУАРТА МИЛА
Миша Ђурковић
прво издање, 2006.
15 х 23 цм, 462 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-501-7
цена: 1.296,00
шифра: 400505
КРАЈ СССР-a И РУСИЈА
Ново руско окружење
Срећко Ђукић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 556 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0690-2
цена: 1.188,00
шифра: 402690
САВРЕМЕНА ПОЛИТИЧКА
СОЦИОЛОГИЈА
Глобализација,
политика и моћ
Кејт Неш
превела Саша Вишацки
прво издање, 2006.
15 х 23 цм, 336 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-481-2
цена: 972,00
шифра: 400481
Свет без господара
Момчило Пудар
уредник Јовица Тргуља
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 308 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0503-5
цена: 432,00
шифра: 402503
Изазови 21. века
ЕЛИТА, ГРАЂАНСТВО
И СЛАБА ДРЖАВА
Србија после 2000.
Слободан Антонић
друго издање, 2009.
15 х 23 цм, 279 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0101-3
цена: 756,00
шифра: 400101
УСПОН КИНЕ
Фред Бергстен и др.
превела Јасмина Петровић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 324 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1063-3
цена: 1.404,00
шифра: 403063
НОВА ПАРАДИГМА
За боље разумевање
савременог друштва
Ален Турен
превела Милица Чечур
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 224 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0684-1
цена: 1.134,00
шифра: 402684
Став
ПОНОВЉЕНЕ МИСЛИ
Михајло Михајлов
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 223 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-764-6
цена: 432,00
шифра: 400764
ТРАНЗИЦИЈА
И ИНТЕГРАЦИЈА
Јован Теокаревић
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 224 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-765-3
цена: 864,00
шифра: 400765
27
Правна библиотека
ЖИВОТ, ПОЛИТИКА,
КОМЕНТАРИ
Душан Чкребић
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 465 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-810-0
цена: 864,00
шифра: 400810
ПОЛЕМИКЕ
Политичке и филозофске
Светлана Књазев-Адамовић
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 192 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-931-2
цена: 486,00
шифра: 400931
ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНЕ
ПРОШЛОСТИ И ЕВРОПСКЕ
БУДУЋНОСТИ
Владимир Вулетић
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 179 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-855-1
цена: 648,00
шифра: 400855
КОНСОЛИДАЦИЈА
ДЕМОКРАТСКИХ
УСТАНОВА
У СРБИЈИ ПОСЛЕ 2000.
ГОДИНЕ
Душан Павловић
и Слободан Антонић
прво издање, 2007.
15 х 23 цм, 310 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-708-0
цена: 864,00
шифра: 400708
ПРЕЖИВЕТИ ТРАНЗИЦИЈУ
Свакодневни
живот и насиље
у посткомунистичком
и постратном друштву
Весна Николић-Ристановић
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 215 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-857-5
цена: 756,00
шифра: 400857
КОНСОЛИДАЦИЈА
ДЕМОКРАТСКИХ
УСТАНОВА У СРБИЈИ
ПОСЛЕ 2000. ГОДИНЕ
‒ ГОДИНУ ДАНА ПОСЛЕ
приредио Душан Павловић
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 184 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-866-7
цена: 432,00
шифра: 400866
Европа ‒ Балкан
ИСТОРИЈА ЕВРОПСКОГ
МЕНТАЛИТЕТА
Главне теме
у појединачним
приказима
приредио Петер
Динцелбахер
превео Бранимир
Живојиновић
саиздаваштво са ЦИД-ом
из Подгорице
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 552 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0367-3
цена: 1.620,00
шифра: 402367
ТАЈНЕ БАЛКАНА
Чарлс Џозеф Вопицка
превео и приредио
Оливер Потежица
уредник Јовица Тркуља
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 396 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0293-5
цена: 1.404,00
шифра: 400293
ЕВРОПСКА
ЦИВИЛИЗАЦИЈА
Зборник
приредио Маћеј Кожмињски
превео Радослав Ђокић
прво издање, 2009.
15 x 23 цм, 462 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-679-3
цена: 2.052,00
шифра: 400679
БЕЗГРАНИЧНА ЗАБАВА:
УСПОН МАСОВНЕ КУЛТУРЕ
1850‒1970
Каспар Мазе
превела Нина Петровић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 224 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-673-1
цена: 1.080,00
шифра: 400673
Политичке фамилије
ТЕОРЕТИЧАРИ
ЛИБЕРАЛИЗМА
Драган Д. Лакићевић, Божо
Стојановић и Илија Вујачић
друго издање, 2008.
13 x 20 цм, 295 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-922-0
цена: 648,00
шифра: 400922
28
Правна библиотека
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА
И СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ
Брана Марковић
и Зоран Стојиљковић
прво издање, 2007.
13 x 20 цм, 123 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-681-6
цена: 432,00
шифра: 400438
КОНЗЕРВАТИВИЗАМ
И КОНЗЕРВАТИВНЕ
СТРАНКЕ
Миша Ђурковић
прво издање, 2007.
13 x 20 цм, 107 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-654-0
цена: 432,00
шифра: 400654
ЕКОЛОГИЗАМ И
ЕКОЛОШКЕ СТРАНКЕ
Дарко Надић
прво издање, 2007.
13 x 20 цм, 132 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-698-4
цена: 432,00
шифра: 400698
Публикус
АНАТОМИЈА
НАЦИОНАЛИСТИЧКОГ
МОРАЛА И ДРУГЕ
КОЛУМНЕ
Златко Паковић
прво издање, 2012.
14 х 20 цм, 364 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1206-4
цена: 810,00
шифра: 403206
REQUIEM РЕВОЛУЦИЈИ
Есеји 2000‒2010
Невен Цветићанин
уредио Петар В. Арбутина
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 328, стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0973-6
цена: 756,00
шифра: 402973
ПРАВНО, УСПРАВНО,
УПРАВНО
Понирања и продирања,
2006‒2010.
Зоран Томић
саиздаваштво са Досијеом
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 148 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0783-1
цена: 432,00
шифра: 402783
КИСЕЛО ДРВО
ЈЕДЕ СРБИЈУ
Водич кроз „нову“
Шумадију
Божидар Андрејић
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 296 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0817-3
цена: 702,00
шифра: 402817
МАРГИНА
У другом кругу
Мирослав Јосић Вишњић
прво издање, 2010.
14 х 20 цм, 372 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0569-1
цена: 756,00
шифра: 402569
Обрнута економија
2008‒2010
Драган Вујадиновић
прво издање, 2010.
14 х 20 цм, 268 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0550-9
цена: 648,00
шифра: 402550
РАТНА ПОШТА
И КОМЕНТАРИ
Мирослав Јосић Вишњић
прво издање, 2009.
14 х 20 цм, 440 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0397-0
цена: 918,00
шифра: 402397
РАФАЛИ У КАМЕНОЛОМУ
Зоран Пановић
саиздаваштво са Dan Graf-oм
прво издање, 2009.
14 х 20 цм, 536 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0295-9
цена: 1.188,00
шифра: 400295
ДРЖАВЕ, ДРЖАВНИЦИ
И СТРАДАЛНИЦИ
Мирко Тепавац
саиздаваштво
са Res Public-ом
прво издање, 2009.
14 х 20 цм, 328 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0306-2
цена: 810,00
шифра: 400306
ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ
ДЕБИЛИТЕТА
Светислав Басара
прво издање, 2009.
14 x 20 цм, 194 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0125-9
цена: 540,00
шифра: 400125
29
Правна библиотека
ТО ЧУДОВИШТЕ
Милка Лучић
прво издање, 2009.
14 x 20 цм, 139 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0135-8
цена: 216,00
шифра: 400036
ИД ЛИЦА С НАСЛОВНИЦА
Зоран Павић
и Зоран Товирац
приредио Славиша Лекић
саиздаваштво
са Статустимом
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 238 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0020-7
цена: 216,00
шифра: 400020
ХОЛДИНГ СРБИЈА
Зоран Павић
приредио Славиша Лекић
саиздаваштво
са Статустимом
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 184 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0021-4
цена: 216,00
шифра: 400021
6. ОКТОБАР
Михал Рамач
саиздаваштво са Dan Graf-oм
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 147 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-751-6
цена: 216,00
шифра: 400751
СЛАЂЕЊЕ ГОРЧИНОМ
Мирко Демић
саиздаваштво
са СКД Просвјетом
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 141 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-799-8
цена: 432,00
шифра: 400799
КРИТИКОМ КА
ПРОСВЕЋИВАЊУ
Десимир Тошић
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 209 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-804-9
цена: 540,00
шифра: 400804
ПОВРЕМЕНО
ЗАУСТАВЉАЊЕ ВРЕМЕНА
Горан Бабић
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 134 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-909-1
цена: 216,00
шифра: 400909
ОБРНУТА ЕКОНОМИЈА
2007‒2008
Драган Вујадиновић
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 235 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-968-8
цена: 486,00
шифра: 400968
ОБРНУТА ЕКОНОМИЈА
2004‒2006
Драган Вујадиновић
саиздаваштво са Dan Graf-oм
прво издање, 2007.
14 x 20 цм, 231 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-614-4
цена: 432,00
шифра: 400614
РЕЧИ У ВРЕМЕНУ
Скупштински говори
Драгољуб Мићуновић
прво издање, 2007.
14 x 20 цм, 456 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-653-3
цена: 756,00
шифра: 400653
ТИР(Н)АНИЈА
или Србија међу шљивама,
са кајмаком и ајваром,
2003‒2007
Богдан Тирнанић
саиздаваштво са НИН-ом
прво издање, 2007.
14 x 20 цм, 567 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-707-3
цена: 864,00
шифра: 400707
Студије безбедности
БОСАНСКИ РАТ И ТЕРОР
Босна, Ал Каида и успон
глобалног џихада
Џон Шиндлер
превео Растко Јовановић
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 284 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1102-9
цена: 972,00
шифра: 403102
БОСАНСКИ РАТ И ТЕРОР
Босна, Ал Каида и успон
глобалног џихада
Џон Р. Шиндлер
превео Растко Јовановић
друго издање, 2011.
16 x 24 цм, 312 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1101-2
цена: 972,00
шифра: 403101
30
Правна библиотека
ТРАНСФОРМАЦИЈА РАТА
Мартин ван Кревелд
превео Бранимир Глигорић
саиздаваштво са Факултетом
безбедности Универзитета
у Београду
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 232 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0695-7
цена: 1.026,00
шифра: 402695
ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА
КРИЗАМА
А. Болн, П. Харт и Е. Стерн
превела Даница Цветковић
саиздаваштво са Факултетом
безбедности Универзитета
у Београду
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 176 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0620-9
цена: 777,60
шифра: 402620
УМЕТНОСТ ПОБЕДЕ
Како друштва опстају
и пропадају
Грегори Р. Копли
превела Јасминка Бошњак
саиздаваштво са Факултетом
безбедности Универзитета
у Београду
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 201 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-817-9
цена: 972,00
шифра: 400817
ГЕОПОЛИТИКА СРБИЈЕ
Алексис Труд
превела Долорес
Калођера-Петровић
саиздаваштво са Факултетом
безбедности Универзитета
у Београду
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 220 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-666-3
цена: 972,00
шифра: 400666
Психе
ТЕЛО, ФАНАТИЗАМ,
СИМБОЛ
Петар Јевремовић
друго допуњено издање,
2012.
13 х 20 цм, 284 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1192-0
цена: 648,00
шифра: 403192
НЕПОЗНАТИ
Огледи из психологије
маргиналности
Милан Костић
прво издање, 2008.
13 x 20 цм, 177 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-953-4
цена: 540,00
шифра: 400953
Филозофија
ЕТИКА КЊИЖЕВНОСТИ
Радоман Кордић
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 376 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0896-8
цена: 918,00
шифра: 40289
СПЕКУЛАЦИЈА
И ФИЛОЗОФИЈА
ОД ФИХТЕА ДО МАРКСА
Милан Кангрга
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 472 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0541-7
цена: 1.512,00
шифра: 402541
За аутономију
уметности
Сретен Петровић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 412 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0522-6
цена: 1.296,00
шифра: 402522
РАСРЕДИШТЕНИ ЛОГОС
Милорад Беланчић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 248 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0521-9
цена: 810,00
шифра: 402521
О ТУМАЧЕЊУ
Оглед o Фројду
Пол Рикер
превео Радоман Кордић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 528 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0551-6
цена: 1.674,00
шифра: 402551
КЊИГА О ПОСТФИЛОЗОФУ
Варијације и белешке
о здрављу и болести
Ненад Даковић
прво издање, 2009.
14 x 20 цм, 359 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0121-1
цена: 1.188,00
шифра: 420121
ИСТОРИЈА ЕСТЕТИКЕ
том I
Радослав Ђокић
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 486 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-739-4
цена: 1.296,00
шифра: 400739
31
Правна библиотека
ИСТОРИЈА ЕСТЕТИКЕ
том II
Радослав Ђокић
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 420 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-966-4
цена: 1.080,00
шифра: 400966
БИТАК И ВРЕМЕ
Мартин Хајдегер
превео Милош Тодоровић
прво издање, 2007.
14 x 20 цм, 519 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-611-3
цена: 1.512,00
шифра: 400611
УЧЕЊЕ О НАУЦИ (1804)
Ј. Г. Фихте
превео Драго Ђурић
прво издање, 2007.
14 x 20 цм, 236 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-630-4
цена: 972,00
шифра: 400630
МОРАЛ И НАШЕ ВРЕМЕ
Јован Бабић
друго издање, 2005.
14 x 20 цм, 333 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-393-2
цена: 1.026,00
шифра: 400393
ТРИ ЛИЦА ЛЕПОТЕ
Мирко Зуровац
прво издање, 2005.
14 x 20 цм, 618 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-7549-400-9
цена: 1.836,00
шифра: 400400
Историја
Време Југославије
КРОЗ СТАРИ БЕОГРАД
Димитрије Ђорђевић
приредио Милорад Јовановић
прво издање, 2011.
19 х 25 цм, 316 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1149-4
цена: 1.512,00
шифра: 403149
Сећања и коментари
Драгослав Марковић
приредио Мирослав
Марковић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 148 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0491-5
цена: 432,00
шифра: 402491
ИЗ ИСТОРИЈЕ
СРЕДЊОВЕКОВНЕ БОСНЕ
Влајко Беговић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 116 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0984-2
цена: 378,00
шифра: 402984
Великани
економске мисли
ИСТРАЖИВАЊА О МЕТОДИ
ДРУШТВЕНИХ НАУКА
С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА ПОЛИТИЧКУ
ЕКОНОМИЈУ
Карл Менгер
превела Александра Костић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 221 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-729-5
цена: 540,00
шифра: 400729
ЦЕНЕ И ПРОИЗВОДЊА
Фридрих Фон Хајек
превео Иван Јанковић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 108 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-900-8
цена: 540,00
шифра: 400900
Сусрети и разговори
Венцеслав Глишић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 172 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0253-9
цена: 518,40
шифра: 402253
ПОГЛЕД ИСКОСА
Душан Чкребић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 460 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0167-9
цена: 918,00
шифра: 402167
ЕЛИТЕ РАСПАДА
Слободан Миладиновић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 292 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0274-4
цена: 864,00
шифра: 400274
СРБИЈА И СТВАРАЊЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Ђорђе Станковић
прво издање, 2009.
17 x 24 цм, 266 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0108-2
цена: 702,00
шифра: 400108
32
Правна библиотека
АЛБАНИЈА: ПРИЈАТЕЉ
И ПРОТИВНИК
Саша Мишић
прво издање, 2009.
17 x 24 цм, 261 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0074-0
цена: 216,00
шифра: 420074
МОЈ РАТ ПРОТИВ РАТА
Римски дневник
југословенског
амбасадора током
рата за Косово
Миодраг Лекић
превели Александар Леви
и Мирела Радисављевић
прво издање, 2007.
17 x 24 цм, 232 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-622-9
цена: 1.188,00
шифра: 400622
ВАТИКАН,
КАТОЛИЧКА ЦРКВА
И ЈУГОСЛОВЕНСКА
ВЛАСТ 1941‒1958
Драгољуб Р. Живојиновић
прво издање, 2007.
17 x 24 цм, 448 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-642-7
цена: 1.404,00
шифра: 400642
ИМПЕРИЈА НА ЈАДРАНУ
Мусолинијево освајање
Југославије 1941‒1943
Х. Џејмс Бергвин
превела Јасна Јанићијевић
прво издање, 2007.
17 x 24 цм, 269 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-686-1
цена: 972,00
шифра: 400686
VIII СЕДНИЦА ЦК СК
СРБИЈЕ
Нулта тачка
„народног покрета“
приредили Славиша Лекић
и Зоран Павић
саиздаваштво
са Статустимом
прво издање, 2007.
17 x 24 цм, 288 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-723-3
цена: 756,00
шифра: 400723
Култарт
МЕДИАЛА
са CD-ом
приредио Градимир
М. Маџаревић
саиздаваштво са Српским
културним клубом
прво издање, 2006.
22,5 x 32,5 цм, 386 стр.
тврд повез
ISBN 86-7549-550-1
(српски језик/ћирилица)
цена: 9.072,00
шифра: 400550
ISBN 86-7549-551-Х
(енглески језик)
цена: 7.776,00
шифра: 400551
ISBN 86-7549-552-9
(француски језик)
цена: 6.480,00
шифра: 400552
МАРКЕТИНШКА ЕТИКА
Џорџ Џ. Бренкерт
превела Марија Бабић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 348 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0254-6
цена: 918,00
шифра: 402254
АДВОКАТСКА ЕТИКА
Бредли Вендел
превео Новица Петровић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 648 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0361-1
цена: 1.728,00
шифра: 402361
КОМПЈУТЕРИ И ЕТИКА
САЈБЕР ДОБА
Д. Мика Хестер и Пол Џ. Форд
превели Милош Миленковић
и Машан Богдановски
прво издање, 2009.
15 x 23 цм, 616 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-885-8
цена: 1.404,00
шифра: 400885
Примењена етика
РАЗУМЕВАЊЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ЕТИКЕ
Марк Шеферс
и Мајкл Пакалук
превела Ива Василић
прво издање, 2009.
15 x 23 цм, 348 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-892-6
цена: 918,00
шифра: 400892
ЕТИКА У ИНЖЕЊЕРСТВУ
Мајк В. Мартин
и Роланд Шинцингер
превела Јелена Манић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 548 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0955-2
цена: 1.728,00
шифра: 402955
ЕТИКА И СТУДЕНТСКИ
ЖИВОТ
Кенет А. Страјк
и Памела А. Мос
превела Ивана Ивковић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 387 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-852-0
цена: 972,00
шифра: 400852
33
Правна библиотека
КЛИНИЧКА ЕТИКА
Алберт Р. Џонсен,
Марк Зиглер
и Вилијам Винслејд
превели Павле Миленковић
и Роксанда Стојановић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 279 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-883-4
цена: 864,00
шифра: 400883
МЕЂУНАРОДНА ЕТИКА
Марк Р. Амстуц
превео Растко Јовановић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 452 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-884-1
цена: 1.404,00
шифра: 400884
ЕТИКА И СЕКС
Игор Приморац
превела Ивана Ивковић
прво издање, 2007.
17 х 23 цм, 256 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-658-8
цена: 756,00
шифра: 402658
ЕКОЛОШКА ЕТИКА
Џозеф де Жарден
превео Александар
Добријевић
четврто издање, 2006.
15 x 23 цм, 464 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-528-4
цена: 810,00
шифра: 400528
Против корупције
ЕКОНОМИЈА КОРУПЦИЈЕ
Међународни зборник
сјузан Роуз Ејкерман
превели Александар
Стевановић
и Сандра Савановић
саиздаваштво са Фондом
за отворено друштво
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 646 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-680-9
цена: 1.620,00
шифра: 400680
Изабрана дела
ИЗАБРАНИ СПИСИ
Владимир Јовановић
приредио Бошко Мијатовић
прво издање, 2011.
15 x 23 цм, 564 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0869-2
цена: 1.296,00
шифра: 402869
ИЗАБРАНА
ПУБЛИЦИСТИКА
ПЕТРА ЛАЗИЋА
у шест књига
Петар Лазић
прво издање, 2009.
11,5 х 20,8 цм
тврд повез, латиница
цена: 2.700,00
шифра: 420085
ОБЕЋАНА ЗЕМЉА
књига 1, 284 стр.
ISBN 978-86-519-0227-0
цена: 918,00
шифра: 402227
БЕЛЕШКЕ
књига 2, 172 стр.
ISBN 978-86-519-0228-7
цена: 831,60
шифра: 402228
АТЕРИРАЊЕ НЕБЕСКОГ
НАРОДА I и II
књига 3, 256 стр.
књига 4, 196 стр.
ISBN 978-86-519-0277-5
цена: 1.836,00
шифра: 402277
НЕМА МАЛИХ УЛОГА
књига 5, 244 стр.
ISBN 978-86-519-0319-2
цена: 972,00
шифра: 402319
БИЛА ЈЕДНОМ ЈЕДНА
ЕМИСИЈА
књига 6, 328 стр.
ISBN 978-86-519-0320-8
цена: 972,00
шифра: 402320
ИЗАБРАНИ СПИСИ
ДРАГОЉУБА
ДРАГОЈЛОВИЋА
у четири књиге
прво издање, 2009.
13 х 20 цм
тврд повез, ћирилица
цена: 4.320,00
шифра: 400168
БОГОМИЛСТВО НА
БАЛКАНУ
И У МАЛОЈ АЗИЈИ
књига 1, 356 + 4 стр.
илустрација
ISBN 978-86-519-0171-6
шифра: 400171
КРСТЈАНИ И ЈЕРЕТИЧКА
ЦРКВА БОСАНСКА
књига 2, 416 + 12 стр.
илустрација
ISBN 978-86-519-0168-6
шифра: 400168
34
Правна библиотека
ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФСКЕ
МИСЛИ У СРБА ЕПОХЕ
ФЕУДАЛИЗМА
књига 3, 340 + 16 стр.
илустрација
ISBN 978-86-519-0169-3
шифра: 400169
ИСТОРИЈА СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ
БОСАНСКОЈ ДРЖАВИ
књига 4, 286 + 8 стр.
илустрација
ISBN 978-86-519-0170-9
шифра: 400170
ИЗАБРАНА ДЕЛА
ЗАГОРКЕ ГОЛУБОВИЋ
у шест томова
прво издање, 2007.
16 x 24 цм
тврд повез, латиница
цена: 8.640,00
шифра: 400711
том I, 574 стр.
ISBN 978-86-7549-711-0
том II, 513 стр.
ISBN 978-86-7549-712-7
том III, 506 стр.
ISBN 978-86-7549-713-4
том IV, 504 стр.
ISBN 978-86-7549-714-1
том V/VI, 429 стр.
ISBN 978-86-7549-715-8
ИЗАБРАНА ДЕЛА
ЉУБОМИРА ТАДИЋА
у седам томова
приредио Триво Инђић
саиздаваштво са Заводом
за уџбенике
ПОРЕДАК, АУТОРИТЕТ
И СЛОБОДА
том II
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 506 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-598-7
цена: 1.500,00
шифра: 400598
ТРАДИЦИЈА,
ЛЕГИТИМНОСТ
И РЕВОЛУЦИЈА
том III
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 319 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-597-0
цена: 1.000,00
шифра: 400597
Институције
и институционализам
приредили Петар Бојанић
и Иван Младеновић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 412 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0470-0
цена: 2.052,00
шифра: 402470
ЈАВНОСТ И РЕТОРИКА
том V
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 352 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-700-4
цена: 1.200,00
шифра: 400700
СЕЦЕСИЈА, ТРАНЗИЦИОНА
ПРАВДА И ПОМИРЕЊЕ
приредили Петар Бојанић
и Јован Бабић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 484 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0317-8
цена: 2.160,00
шифра: 402317
ФИЛОЗОФИЈА У ВРЕМЕНУ
И ЗАГОНЕТКА СМРТИ
том VI
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 358 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-720-2
цена: 1.200,00
шифра: 400720
КРИЗА И ВЕЛИКОСРПСКИ
ХЕГЕМОНИЗАМ
том VII
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 724 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-735-6
цена: 2.268,00
шифра: 400735
СВЕТСКА ВЛАСТ
приредили Петар Бојанић
и Јован Бабић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 420 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0318-5
цена: 1.890,00
шифра: 400318
ILECS
ХУМАНИТАРНЕ ВОЈНЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
приредили Јован Бабић
и Петар Бојанић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 325 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0008-5
цена: 864,00
шифра: 400008
ПОЛИТИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
приредили Петар Бојанић
и Иван Миленковић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 396 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0648-3
цена: 2.332,00
шифра: 402648
СУВЕРЕН И СУВЕРЕНОСТ
Између појма, фикције
и политичке емоције
приредили Петар Бојанић
и Иван Миленковић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 433 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0010-8
цена: 1.512,00
шифра: 400010
35
Правна библиотека
ОДГОВОРНОСТ
Индивидуална
и колективна
приредили Петар Бојанић
и Предраг Крстић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 440 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0078-8
цена: 972,00
шифра: 400078
Наука
ОГЛЕДИ ИЗ ИСТОРИЈЕ
АНТИЧКЕ ГЕОМЕТРИЈЕ
Зоран Лучић
прво издање, 2009.
17 x 24 цм, 348 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0117-4
цена: 756,00
шифра: 400117
ИСТОРИЈА ХИРУРГИЈЕ
Петар В. Симић
и Александар П. Симић
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 397 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-911-4
цена: 1.512,00
шифра: 400911
ИСКРА ЖИВОТА
Дарвин и прастара супа
К. Вилис и Џ. Бада
превео Вук Вујачић
прво издање, 2007.
15 x 23 цм, 333 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-476-8
цена: 864,00
шифра: 400476
Уџбеници
и приручници
ЕКОНОМСКИ ДИЈАЛОЗИ
приредила и превела
Светлана Адамовић
прво издање, 2008.
16 x 24 цм, 490 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0040-5
цена: 1.242,00
шифра: 420040
ДЕМОГРАФИЈА
И СОЦИОЛОГИЈА
Веза или синтеза
Мирјана Бобић
прво издање, 2007.
16 x 24 цм, 256 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-629-8
цена: 810,00
шифра: 400629
Избори
ПРЕДСЕДНИЧКИ
ИЗБОРИ 2008
приредио Срећко
Михаиловић
саиздаваштво са ЦЕСИД-ом
прво издање, 2008.
16,5 x 23 цм, 204 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-959-6
цена: 324,000
шифра: 400959
Европска униja
СПОРАЗУМ
О СТАБИЛИЗАЦИЈИ
И ПРИДРУЖИВАЊУ
Са праксом Суда
правде ЕУ
Владимир Медовић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 156 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0773-2
цена: 540,00
шифра: 402773
ГОДИШЊАК ФОРУМА ЗА
МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ
ЕВРОПСКОГ ПОКРЕТА
У СРБИЈИ
приредили Светлана
Ђурђевић-Лукић, Јован Илић
и Михајло Рамач
саиздаваштво са Европским
покретом у Србији
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 108 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0627-8
цена: 378,00
шифра: 402627
МЕЊАЊЕ ЕВРОПЕ
‒ ИСТОРИЈА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Дезмон Динан
превели Тања Мишчевић
и Душан Игњатовић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 344 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0583-7
цена: 1.458,00
шифра: 402583
Европски парламент
‒ актер у одлучивању
у Европској унији
Јасминка Симић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 244 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0501-1
цена: 648,00
шифра: 402501
ЕВРОПСКА УНИЈА ПОЛА
ВЕКА КАСНИЈЕ: СТАЊЕ
И СЦЕНАРИЈИ ОБНОВЕ
Мишел Фуше
превео Предраг Симић
саиздаваштво са ISAC
фондом
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 80 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0442-7
цена: 324,00
шифра: 402442
36
Правна библиотека
СРБИЈА У ПРОЦЕСУ
ПРИДРУЖИВАЊА
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
приредио
Слободан Самарџић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 292 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0407-6
цена: 756,00
шифра: 402407
КОНСОЛИДОВАНИ УГОВОР
О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
приредио и превео
Милутин Јањевић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 500 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0343-7
цена: 1. 080,00
шифра: 402343
ПРИДРУЖИВАЊЕ
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Тања Мишчевић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 200 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0264-5
цена: 648,00
шифра: 400264
ЕВРОПСКА УНИЈА ‒ УВОД
Мирослав Прокопијевић
друго допуњено издање,
2009.
17 х 24 цм, 735 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0090-0
цена: 1.620,00
шифра: 400090
МЕЂУНАРОДНИ
СПОРАЗУМИ
У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Владимир Медовић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 215 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0216-4
цена: 702,00
шифра: 400216
СВЕ БЛИЖА УНИЈА
Увод у европску
интеграцију
Дезмон Динан
превели М. Лазаревић,
И. Радић и В. Атељевић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 605 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-676-2
цена: 2.160,00
шифра: 400676
ОВОГ ПУТА ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ
Осам векова финансијске
неразборитости
Кармен Р. Рејнхарт
и Кенет С. Рогоф
превео Иван Рајић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 416 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0769-5
цена: 1.728,00
шифра: 402769
РЕФОРМСКИ УГОВОР ЕУ
ИЗ ЛИСАБОНА
приредио и превео
Милутин Јањевић
уредио Илија Вујачић
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 390 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-858-2
цена: 1.188,00
шифра: 400858
КРАТКА ЕКОНОМСКА
ИСТОРИЈА СВЕТА
Од палеолитског
доба до данас
Рондо Камерон и Лари Нил
превела Весна Петровић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 712 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0877-7
цена: 2.484,00
шифра: 402877
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Сајмон Хикс
превели Ивана Радић,
Милена Михајловић,
Владимир Атељевић,
Владимир Међак
прво издање, 2007.
17 х 24 цм, 473 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-507-9
цена: 1.296,00
шифра: 400507
Економска едиција
ЕКОНОМИЈА У ЈЕДНОЈ
ЛЕКЦИЈИ
Хенри Хазлит
превела Јулка Гајић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 196 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1131-9
цена: 594,00
шифра: 403131
ИСКУШЕЊА ЕКОНОМСКЕ
ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ
Љубомир Маџар
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 528 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0735-0
цена: 1.350,00
шифра: 402735
РУСКИ ГАС У ЕВРОПИ
Од детанта до Јужног тока
Срећко Ђукић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 184 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0909-5
цена: 540,00
шифра: 402909
37
Правна библиотека
КЕЈНЗ ПРОТИВ КЛАСИКА
Формална анализа
и поређење
Иван Вујачић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 132 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0774-9
цена: 432,00
шифра: 402774
НАДНИЦЕ У ЕКОНОМСКОЈ
ТЕОРИЈИ
Књига II: надница као
исход преговарања
Божо Стојановић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 624 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0766-4
цена: 1.566,00
шифра: 402766
УСПОН И СУМРАК НАРОДА
Економски раст,
стагфлација
и друштвена ригидност
Мансур Олсон
превео Никола Крзнарић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 300 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0307-9
цена: 1.242,00
шифра: 402307
СЕРБИЈА
Рај сиромашних
Херберт Вивијан
превела Весна Петровић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 292 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0659-9
цена: 1.188,00
шифра: 402659
ЖИВОТНИ ДУХ
Како психологија човека
покреће економију и због
чега је то значајно за
светски капитализам
Џорџ А. Акерлоф
и Роберт Џ. Шилер
превела Весна Петровић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 192 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0580-8
цена: 1.188,00
шифра: 402560
БАЛКАНСКЕ ПРИВРЕДЕ
ОКО 1800‒1914
Еволуција без развоја
Мајкл Паларе
превео Александар
Стевановић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 496 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0129-7
цена: 162,00
шифра: 402129
Социјално становање
у Србији
Борис Беговић, Гордана
Матковић, Бошко Мијатовић
и Марко Пауновић
саиздаваштво са Центром
за либерално-демократске
студије у Београду
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 164 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0524-0
цена: 486,00
шифра: 402524
Тржишно решење
Лазар Антонић, Жељка
Бутуровић, Сузана
Игњатовић, Александар
Стевановић, Иван Јанковић,
Марко Пауновић
и Славиша Тасић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 332 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0429-8
цена: 950,40
шифра: 402429
НАДНИЦЕ У ЕКОНОМСКОЈ
ТЕОРИЈИ
Књига 1: развој кључних
теорија
Божо Стојановић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 528 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0342-0
цена: 1.296,00
шифра: 402231
ИЗАБРАНИ СПИСИ
Велимир Бајкић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 530 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 987-86-519-0258-4
цена: 1.026,00
шифра: 400258
ЕКОНОМИЈА ЗДРАВОГ
РАЗУМА
Даница Поповић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 207 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0103-7
цена: 486,00
шифра: 400103
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
Ризик, неизвесност
и условна стабилност
Огњен Радоњић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 249 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0111-2
цена: 756,00
шифра: 420111
ДВА ВЕКА ДЕЧАНСКЕ
УЛИЦЕ
Бошко Мијатовић
прво издање, 2009.
20,5 х 27 цм, 155 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0081-8
цена: 1.512,00
шифра: 420081
38
Правна библиотека
ОД СИРОМАШТВА
КА ПРОСПЕРИТЕТУ:
ТРЖИШНА РЕШЕЊА
ЗА ПРИВРЕДНИ РАСТ
Борис Беговић,
Гордана Матковић,
Бошко Мијатовић
и Даница Поповић
саиздаваштво са Центром
за либерално-демократске
студије
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 212 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0134-1
цена: 453,60
шифра: 400134
FROM POVERTY
TO PROSPERITY:
FREE MARKET BASED
SOLUTIONS
Борис Беговић,
Гордана Матковић,
Бошко Мијатовић,
и Даница Поповић
превела Марија Росић
саиздаваштво са Центром
за либерално-демократске
студије
прво издање, 2008.
15 х 23 цм, 212 стр.
броширан повез,
енглески језик
ISBN 978-86-519-0062-7
цена: 216,00
шифра: 400062
КАПИТАЛИЗАЦИЈА
ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА
Бошко Мијатовић
саиздаваштво са Центром
за либерално-демократске
студије
прво издање, 2008.
16 x 23 цм, 100 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0031-3
цена: 378,00
шифра: 420031
Филозофско-теолошка едиција
ЕКУМЕНСКИ ОДНОСИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
И РИМОКАТОЛИЧКЕ
ЦРКВЕ
Марко Николић
у сарадњи са Министарством
за науку и технолошки развој
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 660 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0795-4
цена: 648,00
шифра: 402795
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
И УНИВЕРЗАЛНОСТ
Сан или јава
Георгије Мандзаридис
превео Илија Ромић
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 140 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0822-7
цена: 432,00
шифра: 402822
ОГЛЕДАЊЕ У КОНТЕКСТУ
Богољуб Шијаковић
саиздаваштво са Институтом
за теолошка истраживања
друго допуњено издање,
2011.
15 х 23 цм, 1.180 стр.
тврди повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0374-1
цена: 2.700,00
шифра: 403374
ХРИШЋАНСКО ПРЕДАЊЕ
том IV
Историја развоја догмата,
Реформација Цркве и догме
(1300‒1700)
Јарослав Пеликан
превела Андријана
Младеновић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 568 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0908-8
цена: 3.240,00
шифра: 402908
ХРИШЋАНСКО ПРЕДАЊЕ
том III
Развој средњовековне
теологије (од 600.
до 1300. године)
Јарослав Пеликан
превела Ана Новаковић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 408 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0603-2
цена: 2.160,00
шифра: 402963
ХРИШЋАНСКО ПРЕДАЊЕ
том II
Историја развоја догмата
Дух источног хришћанства
(од 600. до 1700. године)
Јарослав Пеликан
превео Новак Билић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 392 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0631-5
цена: 2.360,00
шифра: 402631
ХРИШЋАНСКО ПРЕДАЊЕ
том I
Историја развоја догмата
Појава католичанског
предања (од 100. до 600.
године после Христа)
Јарослав Пеликан
превео Бранко Босанчић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 428 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0104-4
цена: 1.836,00
шифра: 400104
ЗАШТО СЕ МОРАМО ЗВАТИ
ХРИШЋАНИ
Либерализам, Европа,
етика
Марчело Пера
превела
Дарјана Ранчић-Јерковић
прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 204 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0616-2
цена: 648,00
шифра: 402616
39
Правна библиотека
ЈУРИСДИКЦИЈА
КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ
У СРЕМУ
Ђорђе Бубало,
Катарина Митровић
и Радмила Радић
саиздаваштво
са Министарством вера
Републике Србије
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 372 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0571-4
цена: 756,00
шифра: 402571
Црква у савременом
свету
Радован Биговић
прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 188 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0526-4
цена: 410,40
шифра: 402526
ЕСТЕТИКА ОТАЦА ЦРКВЕ
Апологете, Блажени
Августин
Виктор Васиљевич Бичков
превео Радислав Маројевић
саиздаваштво са
Хришћанским културним
центром
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 704 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0217-1
цена: 1.944,00
шифра: 402217
И вера и разум
Владан Перишић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 216 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0432-8
цена: 432,00
шифра: 402432
ЉУДСКА ПРАВА
У ХРИШЋАНСКОЈ
ТРАДИЦИЈИ
саиздаваштво
са Хришћанским
културним центром
прво издање, 2009.
13 х 20 цм, 176 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0431-1
цена: 432,00
шифра: 402431
ПОКЛОНИЧКА ПУТОВАЊА
Верски туризам ‒
историјско-културолошки приступ
Карло Маца
превела Дарјана Ранчић
Јерковић
саиздаваштво са
Хришћанским културним
центром
прво издање, 2009.
15 x 23 цм, 201 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0144-0
цена: 648,00
шифра: 400144
Посебна издања
ЗАПИСИ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ
ДИПЛОМАТЕ
Неђељко Зорић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 564 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1006-0
цена: 1.404,00
шифра: 403006
ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ
ПСИХИЈАТРИЈЕ
Историја приступа душевно
поремећеном човеку
и схватања о душевној
болести кроз историју
и данас
Марко Муњиза
саиздаваштво са
Специјалном болницом
за психијатријске болести
„Др Лаза Лазаревић“
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 520 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0788-6
цена: 972,00
шифра: 403788
СОЦИОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА
Борислав Новаковић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 160 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1084-8
цена: 540,00
шифра: 403084
ЖИВОТ И ИСТРАЖИВАЊА
Споменица Дејану Јанчи
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 296 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0979-8
цена: 594,00
шифра: 402979
ПСИХОДИНАМИЧКА
ПСИХИЈАТРИЈА
том VI
Психодинамички приступ
у психотерапији
уредио Љубомир Ерић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 482 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0015-3
цена: 1.620,00
шифра: 402015
40
Правна библиотека
ПСИХОДИНАМИЧКА
ПСИХИЈАТРИЈА
том V
Соматоформни,
дисоцијативни
и поремећаји
расположења
уредио Љубомир Ерић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 460 стр.
ISBN 978-86-519-0781-7
тврд повез, латиница
цена: 1.620,00
шифра: 402781
СРБИЈА У ОГЛЕДАЛУ
НЕМАЧКЕ ШТАМПЕ
Љиљана Глишовић
прво издање, 2011.
16 х 24 цм, 336 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0940-8
цена: 788,40
шифра: 402940
STATE AND DEMOCRACY
уредио Милан Подунавац
превела Гордана Ристић
саиздаваштво са Факултетом
политичких наука
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 678 стр.
броширан повез,
енглески језик
ISBN 978-86-519-0949-1
цена: 1.836,00
шифра: 402949
ОСАМНАЕСТИ БРИМЕР
ЛУЈА БОНАПАРТЕ
Карл Маркс
превео Хуго Клајн
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 180 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0792-3
цена: 594,00
шифра: 402792
АНАЛЕКТА
‒ СОЦИОЛОШКИ ОГЛЕДИ
Аљоша Мимица
саиздаваштво са Институтом
за социолошка истраживања
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 332 стр.
броширан повез, латиница,
ISBN 978-86-519-0894-4
цена: 810,00
шифра: 402894
УВОД У ИСТОРИЈУ
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ ИСТОКА
И ЗАПАДА
Јан Кјењевић
превела Ивана Ђокић
Саундерсон
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 468 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0881-4
цена: 1.188,00
шифра: 402881
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ
КАПИТАЛ
Утицај на конкурентност
и економски раст
Милољуб Албијанић
прво издање, 2011.
16,5 х 24 цм, 496 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0967-5
цена: 648,00
шифра: 402967
ЗАВИЧАЈНИ ФОНДОВИ
Дејан Вукићевић
саиздаваштво са Народном
библиотеком „Др Ђорђе
Натошевић“
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 296 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0818-0
цена: 1.080,00
шифра: 402818
УПОТРЕБЕ ДРУГОГ
„Исток“ у формирању
европског идентитета
Ивер Нојман
превела Маја Данон
саиздаваштво са
Београдским центром
за безбедносну политику
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 292 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0827-2
цена: 648,00
шифра: 402827
РАДНО МЕСТО ПОД
СУНЦЕМ
приредио Небојша Попов
саиздаваштво са Res
Public-ом и Luxol-farmacijom
друго издање, 2011.
14 х 20 цм, 332 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0963-7
цена: 918,00
шифра: 402963
СРБИЈА У ЛАВИРИНТИМА
ТРАНЗИЦИЈЕ
Огледи из политичке
социологије савременог
друштва
Зоран Стојиљковић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 496. стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0816-6
цена: 1.296,00
шифра: 402816
ИСКУШЕЊА РАДИКАЛНОГ
ФЕМИНИЗМА
Моћ и границе
друштвеног инжењеринга
Слободан Антонић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 280 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0805-0
цена: 756,00
шифра: 402805
41
Правна библиотека
ПСИХОЛОШКЕ
ЕКСПЕРТИЗЕ
Милан Костић
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 212 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0782-4
цена: 594,00
шифра: 402782
ОДУМИРАЊЕ СЛОБОДНИХ
МЕДИЈА
Слободан Рељић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 160 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0772-5
цена: 432,00
шифра: 402772
ЕВРОПА И ЕВРОПСКА
УНИЈА
Вацлав Клаус
превео Александар Илић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 252 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0716-9
цена: 972,00
шифра: 402716
МЕДИЈСКИ СПЕКТАКЛ
И ДЕСТРУКЦИЈА
Естетика деструкције
и спектакуларизација
стварности: 11. септембар
као медијски феномен
Владислав Шћепановић
саиздаваштво са
Универзитетом уметности
у Београду
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 204 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0621-6
цена: 486,00
шифра: 402621
ПОСЛУЖИТИ СВОМЕ
ДРАГОМ ОТЕЧЕСТВУ
Из историје дипломатије
Србије (1804‒1914)
Душко Лопандић
прво издање, 2010.
19 х 25 цм, 212 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0590-5
цена: 648,00
шифра: 402590
У ПОТРАЗИ ЗА НОВОМ
МИСИЈОМ НАТО
и југословенска
криза 1990‒2001
Јасминка Симић
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 280 стр. + 16 стр.
илустрација
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0589-9
цена: 756,00
шифра: 402589
ПОЛИТИКОЛОШКИ
ОГЛЕДИ
Славиша Орловић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 376 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0651-3
цена: 972,00
шифра: 402651
ОГЛЕДИ О НАЦИОНАЛНОМ
И ДЕМОКРАТСКОМ
ПИТАЊУ
Миленко Марковић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 176 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0570-7
цена: 518,40
шифра: 402570
ДНЕВНИЦИ
Павле Паја Михајловић
приредила Јасмина
Милановић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 440 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0558-5
цена: 1.080,00
шифра: 402558
ДЕМОГРАФСКА
БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
Владимир Никитовић
саиздаваштво са Институтом
друштвених наука
у Београду
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 204 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0545-5
цена: 378,00
шифра: 402545
Биополитика
и политички
субјективитет
Богдана Кољевић
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 160 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0544-8
цена: 702,00
шифра: 402544
Крхкост доброте
Срећа и етика
у грчкој трагедији
и филозофији
Марта Нусбаум
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 536 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0132-7
цена: 2.052,00
шифра 402132
42
Правна библиотека
мирним средствима
до мира
Мир и сукоб, развој
и цивилизација
Јохан Галтунг
превела Лидија Кљакић
саиздаваштво са
Југоистоком XXI ‒ Центром
за евробалканску сарадњу
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 394 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0445-8
цена: 1.296,00
шифра: 402089
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
ДРУШТВЕНИХ НАУКА
у два тома
прво издање, 2009.
17 х 24 цм
I том, 930 стр.
II том, 774 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-468-3
(I том)
ISBN 978-86-7549-469-0
(II том)
цена: 6.480,00
шифра: 400468
ИДЕНТИТЕТ ЕВРОПЕ
Томас Мајер
превела Јелена Пржуљ
саиздаваштво
са Албатросом Плус
прво издање, 2009.
15,8 х 23,6 цм, 192 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0390-1
цена: 648,00
шифра: 400390
ИМПЕРИЈЕ
Херфрид Минклер
превео Слободан Дамјановић
саиздаваштво
са Албатросом Плус
прво издање, 2009.
15,8 х 23,6 цм, 264 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0389-5
цена: 756,00
шифра: 402389
ИЗ ЕМИГРАЦИЈЕ
Изабрани есеји, чланци,
интервјуи и документа
1980‒1990.
Алекса Ђилас
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 408 + 32 стр.
ислустрација
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0321-5
цена: 1.004,40
шифра: 400321
ВРЕМЕ ЕНЕРГИЈЕ
Више од дипломатије
Срећко Ђукић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 228 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0296-6
цена: 712,80
шифра: 402296
СРПСКЕ НОВИНЕ
ДИМИТРИЈА ДАВИДОВИЋА
Предраг Пејчић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 292 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0211-9
цена: 756,00
шифра: 400211
РАЗВОЈ ДУХОВНОГ
ЖИВОТА У БОСНИ ПОД
УТИЦАЈЕМ ТУРСКЕ
ВЛАДАВИНЕ
Иво Андрић
приредио
Драгољуб Драгојловић
прво издање, 2009.
16 х 23 цм, 188 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0199-0
цена: 648,00
шифра: 400199
ТЕХНОЛОГИЈА И
КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ
Триво Инђић
прво издање, 2009.
14 х 20 цм, 190 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0252-2
цена: 561,00
шифра: 400252
СЕЉАШТВО У СРБИЈИ
1918‒1941
књига 2
Момчило Исић
саиздаваштво са Институтом
за новију историју Србије
прво издање, 2009.
17 x 24 цм, 558 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0143-3
цена: 1.620,00
шифра: 420817
ПОТИСНУТЕ ИЛИ
САМОПРИТАЈЕНЕ
Жене у политици према
мишљењу политичке
елите у Србији
Ана Вуковић
прво издање, 2009.
16 х 24 цм, 115 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0133-4
цена: 378,00
шифра: 420133
Психодинамичка
психијатрија
том IV
Поремећаји личности
уредио Љубомир Ерић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 360 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0014-6
цена: 1.404,00
шифра: 402014
43
Правна библиотека
ПСИХОДИНАМИЧКА
ПСИХИЈАТРИЈА
том III
Хумана сексуалност,
сексуални и родни
поремећаји, контроверзе
хомосексуалности
уредио Љубомир Ерић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 376 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0013-9
цена: 1.404,00
шифра: 400013
ПСИХОДИНАМИЧКА
ПСИХИЈАТРИЈА
том II
Теорија страха и стање
страха
уредио Љубомир Ерић
прво издање, 2009.
17 x 24 цм, 347 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0012-2
цена: 1.566,00
шифра: 400012
ПСИХОДИНАМИЧКА
ПСИХИЈАТРИЈА
том I
Историја, основни
принципи, теорија
уредио Љубомир Ерић
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 302 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-929-9
цена: 1.512,00
шифра: 400929
СТВАРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Дневник 1993‒1995
у две књиге
Никола Кољевић
приредила Милица Кољевић
саиздаваштво са Службеним
гласником Републике Српске
прво издање, 2008.
17 x 24 цм
књига 1, 744 стр.
књига 2, 466 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-914-5,
књига 1
ISBN 978-86-7549-942-8,
књига 2
цена: 2.160,00
шифра: 400914
ДРУГИ ДВАДЕСЕТИ ВЕК
Никола Самарџић
прво издање, 2008.
16 x 23 цм, 408 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-760-8
цена: 1.080,00
шифра: 400760
ЕВРОПСКИ КУЛТУРНИ
ИДЕНТИТЕТ
Бранимир Стојковић
друго издање, 2008.
13 x 20 цм, 182 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-943-5
цена: 540,00
шифра: 400943
РАНО ХРИШЋАНСТВО
И ГРЧКА ПАИДЕЈА
Вернер Јегер
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2007.
15 x 23 цм, 90 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-493-5
цена: 432,00
шифра: 400493
ПОЈМОВНИК ЛИБЕРАЛНЕ
ДЕМОКРАТИЈЕ
Бошко Мијатовић, Илија
Вујачић и Танасије
Маринковић
саиздаваштво са Центром
за либерално-демократске
студије
прво издање, 2008.
16 x 23 цм, 219 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-856-8
цена: 756,00
шифра: 400856
СРПСКИ ЕКОНОМИСТИ
ДО 1914. ГОДИНЕ
Зборник текстова
приредио Бошко Мијатовић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 320 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-694-6
цена: 972,00
шифра: 400694
СРБИЈА И ЦАРСКА РУСИЈА
Никола Б. Поповић
друго издање, 2007.
16,5 x 24 цм, 344 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-640-3
цена: 864,00
шифра: 400640
ТЕОЛОГИЈА РАНИХ ГРЧКИХ
ФИЛОЗОФА
Вернер Јегер
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2007.
15 x 23 цм, 224 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-546-8
цена: 864,00
шифра: 400546
44
Правна библиотека
САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМИ ЗЕМАЉА
ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ
Зоран Крстић
прво издање, 2007.
17 x 24 цм, 266 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-635-9
цена: 1.080,00
шифра: 400635
ЛЕКСИКОН
ПСИХОАНАЛИЗЕ
Жарко Требјешанин
саиздаваштво
са Новом књигом
‒ Подгорица
прво издање, 2007.
15 x 23 цм, 306 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-610-6
цена: 1.620,00
шифра: 400610
КАКО ПИСЦИ ПИШУ
приредио Славиша Лекић
прво издање, 2006.
13 x 20 цм, 96 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-560-9
цена: 432,00
шифра: 400560
ПОСЛЕ ЛИБЕРАЛИЗМА
Имануел Валерштајн
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2005.
15 x 23 цм, 230 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-414-9
цена: 972,00
шифра: 400402
ГРЦИ И ИРАЦИОНАЛНО
Е. Р. Додс
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2005.
15 x 23 цм, 228 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-413-0
цена: 1.058,40
шифра: 400401
сведоци епохе
уредник Слободан Гавриловић
ИЗАБРАНА ДЕЛА
БОРИСЛАВА ПЕКИЋА
Некњижевна грађа
у 24 књиге
Борислав Пекић
прво издање, 2010/2012.
тврд повез, латиница
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА КАО
ЖИВОТ I
Преписка са пријатељима
17 х 24 цм, 488 стр.
ISBN 978-86-519-0653-7
цена: 1.404,00
шифра: 402653
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА КАО
ЖИВОТ II
Писма Љиљани и
Александри
17 х 24 цм, 352 стр.
ISBN 978-86-519-0677-3
цена: 1.080,00
шифра: 402677
сабрана ПИСМА
ИЗ ТУЂИНЕ
17 х 24 цм, 312 стр.
ISBN 978-86-519-0561-5
цена: 896,40
шифра: 402561
СЕНТИМЕНТАЛНА ПОВЕСТ
БРИТАНСКОГ ЦАРСТВА
17 х 24 цм, 244 стр.
ISBN 978-86-519-552-3
цена: 810,00
шифра: 402552
Године које су појели
скакавци
Успомене из затвора или
антропеја (1948‒1954)
књига 1
17 х 24 цм, 262 стр.
ISBN 978-86-519-0532-5
цена: 864,00
шифра: 402532
ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
Разговори
са истраживачима
и тумачима прошлости
књига 5, 804 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0736-7
цена: 1.512,00
шифра: 402736
Године које су појели
скакавци
Успомене из затвора или
антропеја (1948‒1954)
књига 2
17 х 24 цм, 320 стр.
ISBN 978-86-519-0531-8
цена: 939,60
шифра: 402531
РАДОСТ ЧИТАЊА
Разговори са песницима
књига 4, 580 стр.
ISBN 978-86-519-0786-2
цена: 1.296,00
шифра: 402786
Године које су појели
скакавци
Успомене из затвора или
антропеја (1948‒1954)
књига 3
17 х 24 цм, 396 стр.
ISBN 978-86-519-0530-1
цена: 1.080,00
шифра: 402530
ИЗАБРАНИ РАЗГОВОРИ
у 12 књига
Милош Јевтић
прво издање, 2010/2012.
15 х 23 цм, броширан повез,
ћирилица
ТАЧКЕ ОСЛОНЦА
Разговори са
историчарима
књижевности
књига 3, 592 стр.
ISBN 978-86-519-0683-4
цена: 1.296,00
шифра: 402683
ПОДНЕБЉЕ ДУХА
Разговори са мислиоцима
књига 2, 724 стр.
ISBN 978-86-519-0671-1
цена: 1.620,00
шифра: 402671
ЧУДО ЈЕЗИКА
Разговори с лингвистима
књига 1, 420 стр.
ISBN 978-86-519-352-9
цена: 1.080,00
шифра: 402352
46
Сведоци епохе
МИОДРАГ ИБРОВАЦ
И ЊЕГОВО ДОБА
приредио
Верољуб Вукашиновић
саиздаваштво са Народном
библиотеком „Јефимија“
Трстеник
прво издање, 2012.
17 х 24 цм, 236 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1246-0
цена: 756,00
шифра: 403246
КОЧА ПОПОВИЋ ‒ ДУБОКА
ЉУДСКА ТАЈНА
Душан Чкребић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 396 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0790-9
цена: 1.080,00
шифра: 402790
ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ
ШТАМПЕ
Димитрије Боаров
и Владимир Баровић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 298 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0905-7
цена: 972,00
шифра: 402905
ПРОТИВ ЗАБРАНА
Здравко Кучинар
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 272 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0903-3
цена: 1.080,00
шифра: 402903
ОДГОВОРИ
Политичке сукобице
Мирко Чанадовић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 128 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1082-4
цена: 540,00
шифра: 403065
ПРЕПИСКА 1991‒1999
Добрица Ћосић
и Мирослав Мајкл Ђорђевић
донација Мирослава
Мајкла Ђорђевића
прво издање, 2011.
16,5 х 23 цм, 200 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1083-1
цена: 540,00
шифра: 403083
СРПСКИ КЊИЖЕВНИ
ЗВЕРИЊАК ‒ КЊИЖЕВНИ
ЖИВОТ СРБИЈЕ 1944‒2000
Радован Поповић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 744 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1042-8
цена: 1.836,00
шифра: 403042
СТАРО СРПСКО
КЊИЖАРСТВО
Велимир Старчевић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 256 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0689-6
цена: 810,00
шифра: 402689
ДОСИЈЕ О БЛАГОЈУ
НЕШКОВИЋУ
Прилози за биографију
Венцеслав Глишић
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 192 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0813-5
цена: 648,00
шифра: 402813
ЧАРШИЈА ЊУЗ
Слободан Стојићевић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 324 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0883-8
цена: 702,00
шифра: 402883
СРПСКО ФИЛОЗОФСКО
ДРУШТВО
Кратка историја
Здравко Кучинар
саиздаваштво са Српским
филозофским друштвом
прво издање, 2011.
17 x 24 цм, 192 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0882-1
цена: 1.620,00
шифра: 402882
ДИПЛОМАТИЈА И ШАХ
Ни конфронтација
ни капитулација
Владислав Јовановић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 348 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0914-9
цена: 864,00
шифра: 402914
ВРЕМЕ ШПРИЦЕРА
Зоран Пановић
саиздаваштво са Dan Graf-ом
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 336 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0866-1
цена: 864,00
шифра: 402866
ДНЕВНИК САМОЋЕ
Видосав Стевановић
треће издање, 2011.
17 х 24 цм, 640 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0832-6
цена: 1.620,00
шифра: 402832
ТИТО ФЕНОМЕН 20. ВЕКА
Перо Симић
треће допуњено издање,
2011.
17 х 24 цм, 436 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0666-7
цена: 918,00
шифра: 402666
47
Сведоци епохе
ТИТО ФЕНОМЕН 20. ВЕКА
Перо Симић
треће допуњено издање,
2011.
17 х 24 цм, 420 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0666-7
цена: 918,00
шифра: 402717
ЦРТЕЖИ И ЗАПИСИ
‒ ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ
РУЈАНСКИ
приредио Слободан Радовић
саиздаваштво са
Библиотеком „Љубиша
Р. Ђенић“ из Чајетине
прво издање, 2011.
22 х 26 цм, 228 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0778-7
цена: 1.404,00
шифра: 402778
ПРИЈАТЕЉИ МОГА ВЕКА
Добрица Ћосић
друго издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 432 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1159-3
цена: 756,00
шифра: 403159
ВРЕМЕ ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ
Ђоко Стојичић, Мирослав
Марковић и Перо Симић
приредио Првослав Вучковић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 540 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0680-3
цена: 1.080,00
шифра: 402680
ДОК АНЂЕЛИ СПАВАЈУ
књига 3
Марина Рајевић-Савић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 464 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0517-2
цена: 1.890,00
шифра: 402517
ПОЛИТИЧКО ГРОБЉЕ
Славољуб Ђукић
треће издање, 2010.
17 х 24 цм, 652 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0729-9
цена: 1.458,00
шифра: 402729
БУРНЕ ЛИЧНЕ И
ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ
Небојша Попов
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 628 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0653-7
цена: 2.052,00
шифра: 402653
СТАЉИНИЈАДА
Јуриј Борјев
превео Зоран Божовић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 504 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0641-4
цена: 1.296,00
шифра: 402641
ПОЛИТИЧКИ ЛАВИРИНТ
ДЕВЕДЕСЕТИХ
Борисав Јовић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 220 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0633-9
цена: 648,00
шифра: 402633
СЛАВНИ ГОСТИ СРБИЈЕ
XX ВЕКА
Радован Поповић
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 392 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0510-3
цена: 1.296,00
шифра: 402510
ТИТО, СТРОГО
ПОВЕРЉИВО
Перо Симић
и Звонимир Деспот
друго издање, 2011.
17 х 24 цм, 628 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1106-7
цена: 1.350,00
шифра: 403106
ИСТОРИЈА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ
у четири тома
саиздаваштво са Институтом
за савремену историју
из Београда
друго издање, 2010.
тврд повез, ћирилица
цена: 8.100,00
шифра: 402330
ИСТОРИЈА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ 1919‒1928
Бранислав Глигоријевић
17 х 24 цм, 388 стр.
ISBN 978-86-519-0605-6
цена: 1.728,00
шифра: 404086
ИСТОРИЈА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ 1929‒1941
Коста Николић
17 х 24 цм, 344 стр.
ISBN 978-86-519-0606-3
цена: 1.620,00
шифра: 402357
ИСТОРИЈА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ 1941‒1952
Момчило Павловић
17 х 24 цм, 460 стр.
ISBN 978-86-519-0607-0
цена: 1.890,00
шифра: 402358
48
Сведоци епохе
ИСТОРИЈА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ 1989‒2009
приредили Коста Николић,
Бојан Б. Димитријевић,
Срђан Цветковић и Слободан
Гавриловић
17 х 24 цм, 796 стр.
ISBN 978-86-519-0608-7
цена: 3.348,00
шифра: 402359
Хуманизам и критичко
мишљење
Тако је говорио
Андрија Крешић
приредио Божидар Јакшић
саиздаваштво
са Res Public-ом
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 220 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0482-3
цена: 702,00
шифра: 402482
ЛИЧНА ИСТОРИЈА
ЈЕДНОГ ДОБА
Пишчеви записи
у седам књига
Добрица Ћосић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм
тврд повез, ћирилица
цена: 5400,00
шифра: 490016
ВРЕМЕ ИСКУШЕЊА:
1951‒1968
књига 1, 414 стр.
ISBN 978-86-519-0369-7
цена: 1.490,40
шифра: 402369
ВРЕМЕ ОТПОРА:
1969‒1980
књига 2, 364 стр.
ISBN 978-86-519-0370-3
цена: 1.460,00
шифра: 402370
ВРЕМЕ РАСПАДА:
1981‒1991
књига 3, 378 стр.
ISBN 978-86-519-0339-0
цена: 1.460,00
шифра: 402339
ВРЕМЕ МРЖЊЕ:
1992‒1993
књига 4, 352 стр.
ISBN 978-86-519-0340-6
цена: 1.460,00
шифра: 400340
ВРЕМЕ ПОРАЗА:
1993‒1999
књига 5, 272 стр.
ISBN 978-86-519-0301-7
цена: 1.450,00
шифра: 402301
ВРЕМЕ ЗМИЈА: 1999‒2000
књига 6, 286 стр.
ISBN 978-86-519-0302-4
цена: 1.450,00
шифра: 402302
СРПСКО ПИТАЊЕ
У XX ВЕКУ
књига 7, 336 стр.
ISBN 978-86-519-0371-0
цена: 1.500,00
шифра: 402371
ДОК АНЂЕЛИ СПАВАЈУ
у две књиге
Марина Рајевић-Савић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм
књига 1, 412 стр.
књига 2, 416 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0208-9
(књига 1)
ISBN 978-86-519-0209-6
(књига 2)
цена: 3.780,00
шифра: 400208
БОРИС ЈЕЉЦИН ‒ РУСИЈА
НА КРАЈУ 20. ВЕКА
Рој Медведев
превела Радмила Мечанин
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 324 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0308-6
цена: 918,00
шифра: 400308
Корени
ШУМАДИЈА, ШУМАДИЈСКА
КОЛУБАРА
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2011.
16,5 x 23,4 цм, 676 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1015-2
цена: 1.404,00
шифра: 403015
ВАЉЕВСКА ТАМНАВА
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2011.
16,5 x 23,4 цм, 528 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1030-5
цена: 1.296,00
шифра: 403030
СРБИЈА
Петар Влаховић
приређивач Борисав
Челиковић
саиздаваштво са
Етнографским музејем
у Београду
прво издање, 2011.
16,5 х 23,4 цм, 488 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-906-4
цена: 1.350,00
шифра: 402906
49
Сведоци епохе
НАСЕЉА СРПСКИХ
ЗЕМАЉА
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2011.
16,5 х 23,4 цм, 812 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0891-3
цена: 1.620,00
шифра: 402891
НАСЕЉАВАЊЕ СРБИЈЕ
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2011.
16,5 х 23,4 цм, 928 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0836-4
цена: 1.728,00
шифра: 402836
ОКОЛИНА БЕОГРАДА
И СМЕДЕРЕВА
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2011.
16,5 х 23,4 цм, 1.004 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0950-7
цена: 1.836,00
шифра: 402950
РУДНИЧКИ ОКРУГ,
РУДНИЧКА МОРАВА
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2011.
16,5 х 23,4 цм, 556 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0961-3
цена: 1.296,00
шифра: 402961
ЈАСЕНИЦА
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2011.
16,5 х 23,4 цм, 768 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0776-3
цена: 1.512,00
шифра: 402776
ГРУЖА
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2010.
16,5 х 23,4 цм, 848 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0612-4
цена: 1.674,00
шифра: 402612
КАЧЕР
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2011.
16,5 х 23,4 цм, 556 стр.
ISBN 978-86-519-0754-1
тврд повез, ћирилица
цена: 1.296,00
шифра: 402754
ТАКОВО
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2010.
16,5 х 23,4 цм, 612 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0668-8
цена: 1.458,00
шифра: 402668
ДРАГАЧЕВО
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2010.
16,5 х 23,4 цм, 436 стр.
ISBN 978-86-519-0718-3
тврд повез, ћирилица
цена: 1.188,00
шифра: 402718
УЖИЧКИ КРАЈ
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2010.
16,5 х 23,4 цм, 476 стр.
ISBN 978-86-519-0732-9
тврд повез, ћирилица
цена: 1.188,00
шифра: 402732
ЛЕПЕНИЦА
приредио Борисав Челиковић
саиздаваштво са САНУ
прво издање, 2010.
16,5 х 23,4 цм, 788 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0645-2
цена: 1.566,00
шифра: 402645
Спортске легенде
ЖЕРАВИЦА НАШЕ
КОШАРКЕ
Ранко Жеравица
приредио Милутин Лута
Павловић
саиздаваштво са Вишом
кошаркашком школом
прво издање, 2011.
19 х 24,5 цм, 300 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0888-3
цена: 2.700,00
шифра: 402888
БОГОМДАНИ МАРАТОНАЦ
‒ ПРИЧА О ФРАЊИ
МИХАЛИЋУ
Владета Недељковић
прво издање, 2011.
19 х 24,5 цм, 192 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0722-0
цена: 972,00
шифра: 402722
Књижевне науке
уредник проф. др Гојко Тешић
Основа
ФЕНОМЕНОЛОГИЈА
И ВИШЕЗНАЧНОСТ
КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
Драган Стојановић
прво издање, 2011.
15,7 х 23 цм, 232 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0927-9
цена: 864,00
шифра: 402927
ПЕРИОД, СТИЛ, ЖАНР
Александар Флакер
изабрао и приредио
Гојко Тешић
прво издање, 2011.
15,7 х 23 цм, 396 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0843-2
цена: 756,00
шифра: 402843
ПОЕТИКА СРПСКЕ
АВАНГАРДЕ
Радован Вучковић
прво издање, 2011.
15,7 х 23 цм, 392 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0821-0
цена: 864,00
шифра: 402821
ПОЕЗИЈА СРПСКЕ
АВАНГАРДЕ
Радован Вучковић
прво издање, 2011.
15,7 х 23 цм, 358 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0820-3
цена: 864,00
шифра: 402820
ПРОЗА СРПСКЕ
АВАНГАРДЕ
Радован Вучковић
прво издање, 2011.
15,7 х 23 цм, 264 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0797-8
цена: 756,00
шифра: 402797
УКУС, МИТОВИ И ПОЕТИКА
Миливој Солар
прво издање, 2010.
15,7 х 23 цм, 472 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0662-9
цена: 1.512,00
шифра: 402662
Теорија књижевне
историје
Клаус Улиг
превеле Душанка Марицки
и Мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2010.
15,7 х 23 цм, 240 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0456-4
цена: 842,40
шифра: 402456
СТОРИЈА СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
Петар Милошевић
саиздаваштво са
Радионицом „Венцловић“,
Српски културни
и документациони центар
у Мађарској
прво издање, 2010.
15,7x 23 цм, 860 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0448-9
цена: 1.620,00
шифра: 402448
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
Зденко Лешић
друго издање, 2010.
15,7 х 23 цм, 486 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0549-3
цена: 1.620,00
шифра: 402549
КЊИЖЕВНЕ ТЕОРИЈЕ
XX ВЕКА
Ана Бужињска
и Михал Павел Марковски
превела Ивана Ђокић
стручна редакција
проф. др Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2009.
15,7 x 23 цм, 660 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-678 -6
цена: 1.786,00
шифра: 400678
НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ
Изабрани списи
Светозар Петровић
приредио Зденко Лешић
прво издање, 2009.
15,7 х 23 цм, 496 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0373-4
цена: 1.404,00
шифра: 402373
ТЕОРИЈСКА ПОЕТИКА
Марија Рената Мајенова
превела Бисерка Рајчић
стручна редакција
проф. др Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2009.
15,7 x 23 цм, 464 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0221-8
цена: 1.620,00
шифра: 402221
51
Књижевне науке
Знак
ГОЛИ ПРИПОВЕДАЧ
Поетика
за екстрареалистичко
приповедање
Јовица Аћин
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 284 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1129-6
цена: 810,00
шифра: 403129
НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ
У РЕКОНСТРУКЦИЈИ
Марко Јуван
превела Миљенка Витезовић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 364 стр.
броширан повез, латиница
ISBN978-86-519-0803-6
цена: 1.188,00
шифра: 402803
БАХТИН, БАРТ,
СТРУКТУРАЛИЗАМ
Андреа Лешић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 372 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0931-6
цена: 756,00
шифра: 402931
MŐBIUSOVA VRPCA
Књига о просторима
Јосип Ужаревић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 432 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0798-5
цена: 1.080,00
шифра: 402798
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНО
ДЈЕЛО
Зденко Лешић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 332 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0430-4
цена: 1.080,00
шифра: 402430
ЗАДОВОЉСТВО У ТЕКСТУ
И варијације о писму
Ролан Барт
превео Јовица Аћин
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 164 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0737-4
цена: 594,00
шифра: 402737
СИМБОЛИЗАМ
И ТУМАЧЕЊЕ
Цветан Тодоров
превео Јовица Аћин
прво издање, 2010.
13,5 x 20 цм, 164 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0638-4
цена: 594,00
шифра: 402638
ЕНЕРГИЈА САКРАЛНОГ
У УМЕТНОСТИ
Драган Стојановић
саиздаваштво са Институтом
за теолошка истраживања
Православног богословског
факултета у Београду
прво издање, 2010.
13,5 x 20 цм, 364 стр. + 16
стр. илустрација
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0593-6
цена: 1.296,00
шифра: 402593
ПРИВЛАЧНА ФАТАЛНОСТ:
СУБЈЕКАТ И ТРАГЕДИЈА
Криштоф Јацек Козак
превела Роксанда Његуш
стручна редакција Јелена
Ковачевић
прво издање, 2010.
13,5 x 20 цм, 204 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0375-8
цена: 648,00
шифра: 402375
ХЕТЕРОКОСМИКА
Фикција и могући светови
Лубомир Долежел
превела Снежана Калинић
прво издање, 2008.
13,5 x 20 цм, 369 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-774-5
цена: 864,00
шифра: 400774
Појмовник
ПРИНЦИПИ СРПСКЕ
ВЕРСИФИКАЦИЈЕ
Светозар Матић
приредила Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2011.
11,5 х 19,5 цм, 272 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1128-9
цена: 864,00
шифра: 403128
ТРАГЕДИЈА
Сасвим кратак увод
Едријан Пул
превео Небојша Марић
прво издање, 2011.
11,5 х 19,5 цм, 168 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0992-7
цена: 540,00
шифра: 402992
НАРАТОЛОШКИ РЕЧНИК
Џералд Принс
превела Брана Миладинов
прво издање, 2011.
11,5 х 19,5 цм, 272 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0941-5
цена: 810,00
шифра: 402941
52
Књижевне науке
ОБЛИЦИ УСМЕНЕ ПРОЗЕ
Снежана Самарџија
прво издање, 2011.
11,5 х 19,5 цм, 496 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0760-2
цена: 702,00
шифра: 402760
КАД ЈЕ СВИЈЕТ БИО МЛАД
Зоран Кравар
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 180 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0649-0
цена: 486,00
шифра: 402649
Трагање за методом
Милосав Шутић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 232 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0437-3
цена: 540,00
шифра: 402437
ПОСТСТРУКТУРАЛИЗАМ
Сасвим кратак увод
Кетрин Белси
превео Зоран Милутиновић
прво издање, 2011.
11,5 х 19,5 цм, 120 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0700-8
цена: 442,80
шифра: 402700
КА ФИЛОЗОФИЈИ
ПОСТУПКА
Михаил Бахтин
превео Душан Радуновић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 88 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0615-5
цена: 356,40
шифра: 402615
Српски трохеј
Милан Ћурчин
приредила Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 124 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0462-5
цена: 410,40
шифра: 402462
УВОД У ФАНТАСТИЧНУ
КЊИЖЕВНОСТ
Цветан Тодоров
превела Александра Манчић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 180 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0691-9
цена: 540,00
шифра: 402691
ПОЕМА ИЛИ МОДЕРНИ ЕП
Тања Поповић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 120 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0591-2
цена: 345,60
шифра: 402591
О српском стиху
Кирил Тарановски
приредила Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 312 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0463-2
цена: 712,80
шифра: 402463
РАНИ СПИСИ
Михаил Михаилович Бахтин
превео Душан Радуновић
прво издање, 2010.
11,5 x 19,5 цм, 132 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0720-6
цена: 626,40
шифра: 402720
АУТОБИОГРАФИЈА
Мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 172 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0692-6
цена: 507,60
шифра: 402692
О НАДРЕАЛИЗМУ
Разговори на радију
(1913‒1952)
Андре Бретон
превела Јелена Новаковић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 168 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0514-1
цена: 799,20
шифра: 402514
УВОД У ТЕОРИЈУ ПРОЗЕ
Х. Портер Абот
превела Милена Владић
прво издање, 2009.
11,5 x 19,5 цм, 385 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-786-8
цена: 864,00
шифра: 400786
Антиципирани
плагијат
Пјер Бајар
превела Мира Поповић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 152 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0481-6
цена: 378,00
шифра: 402481
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
Сасвим кратак увод
Џонатан Калер
превео Драган Илић
прво издање, 2009.
11,5 х 19,5 цм, 169 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0159-4
цена: 426,00
шифра: 402159
53
Књижевне науке
КЊИЖЕВНА РЕТОРИКА
приредио Миодраг Радовић
превели П. Секеруш,
В. Гвозден, М. Шукало,
В. Гордић, А. Бешић,
и И. Живанчевић-Секеруш
прво издање, 2008.
11,5 x 19,5 цм, 183 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-784-4
цена: 486,00
шифра: 400784
ПИСАЦ, ДЕЛО, ЧИТАЛАЦ
О креативном
писању, читању
и интерпретацији
Радован Вучковић
прво издање, 2008.
11,5 x 19,5 цм, 269 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-906-0
цена: 648,00
шифра: 400906
Поетике & реторике
ПОЕТИКА
Фридрих Хелдерлин
избор, превод и поговор
Јовица Аћин
прво издање, 2009.
13 х 22 цм, 252 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0323-9
цена: 896,40
шифра: 400323
Интерпретације
СТРАТЕГИЈЕ
ПРИПОВЕДАЊА
Тања Поповић
прво издање, 2011.
20 х 24,5 цм, 284 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0986-6
цена: 1.188,00
шифра: 402986
СУСРЕТИ У ТАМИ
Увод у читање
Вирџиније Вулф
Биљана Дојчиновић
прво издање, 2011.
20 х 20,4 цм, 140 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0814-2
цена: 648,00
шифра: 402814
БЕКЕТ
приредио Предраг Тодоровић
прво издање, 2010.
20 х 24,5 цм, 420 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0006-1
цена: 2.376,00
шифра: 402006
Везе
РАЗМЕЂА КЊИЖЕВНИХ
ТОКОВА НА
СЛОВЕНСКОМ ЈУГУ
Станиша Тутњевић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 632 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1051-0
цена: 1.512,00
шифра: 403051
КАЈ СТЕ ПИСАЛИ БРЕ?
= ШТА СТЕ
НАПИСАЛИ БРЕ?
Игор Мандић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 448 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0985-9
цена: 1.080,00
шифра: 402985
МЕЂУКЊИЖЕВНЕ
РАСПРАВЕ
Поредбена и/или
интеркултурна повијест
књижевности
Зденко Ковач
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 436 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0911-8
цена: 2.160,00
шифра: 402911
Повесница
СРПСКА ПУТОПИСНА
КУЛТУРА 1914‒1940.
Владимир Гвозден
прво издање, 2011.
15,5 х 22 цм, 344 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0991-0
цена: 1.080,00
шифра: 402991
КРАТКИ УВОД У ИСТОРИЈУ
СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Између стварности
и традиције
Приручник за студенте
Мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2008.
15,5 x 22 цм, 127 стр.
+ четири табака илустрација
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-984-8
цена: 594,00
шифра: 400984
ПАГАНИЗАМ
И ХРИШЋАНСТВО У СРБА
Драгољуб Драгојловић
прво издање, 2008.
15,5 x 22 цм, 420 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-796-7
цена: 1.080,00
шифра: 400796
54
Књижевне науке
ЗАБОРАВЉЕНИ
БРАТСТВЕНИЦИ ПО ПЕРУ
Боривоје Маринковић
прво издање, 2008.
15,5 x 22 цм, 359 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-767-7
цена: 1.080,00
шифра: 400767
Наслеђе
ЦРЊАНСКИ,
МЕГАЛОПОЛИС
Слободан Владушић
прво издање, 2011.
15,5 х 22 цм, 364 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1090-9
цена: 864,00
шифра: 403090
ПРЕЛИСТАВАЊЕ
ЗАБОРАВА
Боривоје Маринковић
прво издање, 2011.
15,5 х 22 цм, 524 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0761-9
цена: 1.512,00
шифра: 402761
ЛАЗА КОСТИЋ
Поводом 80 година
од смрти Милана Савића
и 100 година од смрти
Лазе Костића
Милан Савић
приредили Миливој Ненин
и Зорица Хаџић
прво издање, 2010.
15,5 х 22 цм, 235 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0660-5
цена: 702,00
шифра: 402660
МЕАНДРИ
ПРОСВЕЋЕНОСТИ
Неколико лица српске
књижевности XVIII
и XIX века
Ненад Николић
прво издање, 2010.
15,5 х 22 цм, 302 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0548-6
цена: 810,00
шифра: 402548
ПОДРХТАВАЊЕ СМИСЛА
Милосав Шутић
прво издање, 2009.
15,5 х 22 цм, 308 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0401-4
цена: 1.620,00
шифра: 402401
СЕЋАЊЕ И РАТ
Милисав Савић
прво издање, 2009.
15,5 х 22 цм, 369 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0322-2
цена: 918,00
шифра: 402322
ПОЕТИКА БОРИСЛАВА
ПЕКИЋА
Преплитање жанрова
саиздаваштво са Институтом
за књижевност и уметност
у Београду
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 536 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0300-0
цена: 810,00
шифра: 402300
ТРАГОМ ДОСИТЕЈА
Боривоје Маринковић
прво издање, 2008.
15,5 x 22 цм, 322 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-955-8
цена: 702,00
шифра: 400955
КАНОН
Српски песници XX века
Александар Петров
прво издање, 2008.
15,5 x 22 цм, 367 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0022-1
цена: 702,00
шифра: 400022
Нова & модерна
традиција
ПЕСНИЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ
Милета Аћимовић Ивков
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 180 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1053-4
цена: 540,00
шифра: 403053
СТИЛСКА ПРЕПЛИТАЊА
Марко Недић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 340 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1052-7
цена: 756,00
шифра: 403052
ОРФЕЈ НА СТОЛУ
Огледи о савременим
српским песницима
Марко Паовица
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 372 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0952-1
цена: 756,00
шифра: 402952
55
Књижевне науке
ТРАГАЊА И СВЕДОЧЕЊА
Славко Гордић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 180 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0892-0
цена: 464,40
шифра: 402892
ЗАБЛУДЕ МОДЕРНИЗМА
Драган Бошковић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 156 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0719-0
цена: 486,00
шифра: 402719
СВЕТИ МИРИС ПАМТИВЕКА
Миливој Ненин
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 148 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0886-9
цена: 432,00
шифра: 402886
ПОЕТИКА ПРОЗЕ
БОРИСАВА СТАНКОВИЋА
Душан Маринковић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 304 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0663-9
цена: 756,00
шифра: 402663
ОТВАРАЊЕ ПОЕТСКОГ
ПРОСТОРА
Часлав Ђорђевић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 228 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0887-6
цена: 540,00
шифра: 402887
ПРЕЖИВЕТИ У ТЕКСТУ
Ђорђе Деспић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 244 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0841-8
цена: 540,00
шифра: 402841
АНАРХИЈА ТЕКСТА
Драгана Вукићевић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 212 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0800-5
цена: 540,00
шифра: 402800
ПЕСНИЦИ И ПОКЛОНИЦИ
Тања Поповић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 260 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0693-3
цена: 702,00
шифра: 402693
ЈОВАН ХРИСТИЋ, ИЗБЛИЗА
Портрет књижевног
пријатељства
Мирко Магарашевић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 388 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0573-8
цена: 918,00
шифра: 402573
ДРУГИ СВЕТ
Есеји о књижевности:
историја, теорија, критика
Гордана Раичевић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 276 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0592-9
цена: 702,00
шифра: 402592
ИСТОРИЈА,
ПСЕУДОЛОГИЈА, ФАМА
Студија о прози
Светислава Басаре
Маја Рогач
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 336 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0563-9
цена: 734,40
шифра: 402563
Песник тамних ствари
О поезији Новице Тадића
Радивоје Микић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 164 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0502-8
цена: 432,00
шифра: 402502
ГРАД И СТРАСТ
Натуралистички
елементи у српском
модернистичком роману
Јелена Панић-Мараш
прво издање, 2009.
13,5 х 20 цм, 200 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0423-6
цена: 432,00
шифра: 402423
ОД СЛИКА О ДРУГОМЕ
КА ПОЕТИЦИ
Стваралaштво
Драгутина Ј. Илића
Жељко Милановић
прво издање, 2009.
13,5 х 20 цм, 184 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0424-3
цена: 486,00
шифра: 402424
56
Књижевне науке
СТЕРИЈИНЕ ПАРОДИЈЕ
Искушења
(пост)модернистичког
читања
Драгана Белеслијин
прво издање, 2009.
13,5 х 20 цм, 260 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0425-0
цена: 486,00
шифра: 402425
ПАРОДИЈЕ СТАНИСЛАВА
ВИНАВЕРА
Милица Мирковић-Сељачки
прво издање, 2009.
13,5 х 20 цм, 260 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0402-1
цена: 486,00
шифра: 402402
КО ЈЕ УБИО МРТВУ ДРАГУ
Слободан Владушић
прво издање, 2009.
13,5 х 20 цм, 344 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0297-3
цена: 810,00
шифра: 402297
ОДЈЕЦИ РЕЧИ
Светозар Кољевић
прво издање, 2009.
13,5 х 22 цм, 386 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0329-1
цена: 918,00
шифра: 404329
НЕИЗГУБЉЕНО ВРЕМЕ
Михајло Пантић
прво издање, 2009.
13,5 х 20 цм, 228 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0299-7
цена: 540,00
шифра: 420299
СКИЦЕ РУБНИХ ПРОСТОРА
КЊИЖЕВНОГ НАСЛЕЂА
Радослав Ераковић
прво издање, 2009.
13,5 x 20 цм, 175 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0119-8
цена: 486,00
шифра: 400119
ПОДЗЕМНИ ТОК
Немања Радуловић
прво издање, 2009.
13,5 х 20 цм, 276 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0298-0
цена: 540,00
шифра: 400298
КЊИЖЕВНОСТ РАЗЛИКЕ
Друга књига о српским
писцима
Љубиша Јеремић
прво издање, 2009.
13,5 x 20 цм, 230 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0120-4
цена: 594,00
шифра: 400120
СТУДИЈЕ О ПОЕТИЦИ
ВАСКА ПОПЕ
Весна Цидилко
прво издање, 2008.
13,5 x 20 цм, 359 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-781-3
цена: 864,00
шифра: 400781
АПОКРИФНА ИСТОРИЈА
СРПСКЕ (ПОСТ)МОДЕРНЕ
Ново читање традиције II
Сава Дамјанов
прво издање, 2008.
13,5 x 20 цм, 223 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-904-6
цена: 540,00
шифра: 400904
ПЕСНИЧКА ПОСЛА
Радивоје Микић
прво издање, 2008.
13,5 x 20 цм, 219 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-960-2
цена: 540,00
шифра: 400960
НЕГДЕ НА ГРАНИЦИ
ФИЛОЗОФИЈЕ
И ЛИТЕРАТУРЕ
Мило Ломпар
прво издање, 2009.
11,7 х 19,7 цм, 235 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0180-8
цена: 702,00
шифра: 400180
ПОЕЗИЈА АПСУРДА
(ВАСКО ПОПА)
Петар Милошевић
прво издање, 2008.
11,7 х 19,7 цм, 163 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-773-8
цена: 324,00
шифра: 400773
ФИГУРАЛНОСТ
И ФИГУРАТИВНОСТ
У ТЕКСТОВИМА МОМЧИЛА
НАСТАСИЈЕВИЋА
Маја Рогач
прво издање, 2008.
11,7 х 19,7 цм, 127 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-975-6
цена: 400,00
шифра: 400975
ТЕКСТУАЛНО (НЕ)СВЕСНО
Гробница за Бориса
Давидовича
Драган Бошковић
прво издање, 2008.
11,7 х 19,7 цм, 171 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-938-1
цена: 324,00
шифра: 400938
57
Књижевне науке
Тема
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
И ЊЕГОВИ НАСТАВЦИ
Никола Јанковић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 176 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1054-1
цена: 432,00
шифра: 403054
УСАВРШАВАЊЕ
НЕСАВРШЕНОСТИ
О поезији Милосава
Тешића
Анђелка Петровић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 244 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0980-4
цена: 648,00
шифра: 402980
ПОЕТИКА ТАМНОГ
ВИЛАЈЕТА
Радомир Константиновић
о духу паланке у српској
књижевности
Александра Ђурић Боснић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 180 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0926-2
цена: 464,40
шифра: 402926
ЦАРСТВО ГРАНИЧНОГ
Василије Милновић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 276 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0842-5
цена: 648,00
шифра: 402842
МИЛАН ЋУРЧИН
У КОНТЕКСТУ СРПСКЕ
АВАНГАРДЕ
Стојанка Милановић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 300 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0925-5
цена: 648,00
шифра: 402925
КРЕАТИВНИ ХАОС
О конструисаној
деконструкцији
авангардног романа
Растка Петровића
Здравко Петровић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 184 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0885-2
цена: 464,40
шифра: 402885
АУТОБИОГРАФИЈА,
ФИКЦИЈА И ЈА
Жаклина Дувњак Радић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 200 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0951-4
цена: 594,00
шифра: 402951
СТОРИЈА О ЛУДИЛУ
У ДОБА АВАНГАРДЕ
Бранислава Васић Ракочевић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 172 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0799-2
цена: 432,00
шифра: 402799
АНДРИЋЕВО СВЈЕТЛО
ИЗНАД ПУТА
Анте Башић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 164 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0762-6
цена: 432,00
шифра: 402762
АХ, ТАЈ ИДЕНТИТЕТ!
Деконструкција
родних стереотипа
у стваралаштву
Дубравке Угрешић
Жарка Свирчев
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 126 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0644-5
цена: 432,00
шифра: 402644
Пресек/Велереч
ПРЕ ПРОШЛОСТИ
књига 2
Александар Петров
прво издање, 2011.
16 х 23 цм, 480 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1020-6
цена: 972,00
шифра: 403041
ПРЕ ПРОШЛОСТИ
књига 1
Александар Петров
прво издање, 2011.
16 х 23 цм, 524 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1041-1
цена: 1.080,00
шифра: 403020
58
Књижевне науке
МЕДИТЕРАНСКА
НАДАХНУЋА
Огледи и погледи
Пол Валери
избор и превод
Коља Мићевић
прво издање, 2010.
13 х 20,5 цм, 708 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0657-5
цена: 1.944,00
шифра: 402657
ГОЗБЕ I
Љубав између филозофије
и песништва. Време до
Платона
Новица Милић
прво издање, 2009.
16 x 23 цм, 185 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0118-1
цена: 648,00
шифра: 400118
Свеске
Пол Валери
избор и превод
Коља Мићевић
прво издање, 2010.
13 х 20,5 цм, 424 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0512-7
цена: 1.242,00
шифра: 402512
КРИЛО ВРЕМЕНА
СЕ СКЛАПА
Пригодни стихови
Стефана Малармеа
Коља Мићевић
прво издање, 2009.
13,5 x 20,5 цм, 334 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0200-3
цена: 972,00
шифра: 400200
Васељенска свест
и уметност
Радослав Војводић
прво издање, 2010.
16 х 23 цм, 576 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0500-4
цена: 1.296,00
шифра: 402525
РЕМБО ИЛИ ОБЈЕКТИВНА
ПОЕЗИЈА
Никола Бертолино
прво издање, 2009.
13,5 х 20,5 цм, 349 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0245-4
цена: 864,00
шифра: 400245
КАЗАНОВИСТИЧКА
ЕРОТИКА
Књижевни оглед
Бранко Алексић
прво издање, 2009.
16 х 23 цм, 268 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-822-3
цена: 691,20
шифра: 402822
ОСАМ ВЛАШИЋА
ФРАНЦУСКОГ
СИМБОЛИЗМА
Коља Мићевић
прво издање, 2009.
13,5 x 20,5 цм, 527 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0202-7
цена: 1.080,00
шифра: 420202
Антологија
СРПСКИ СОНЕТ
(1768‒2008: Избор,
типологија)
приредио Часлав Ђорђевић
прво издање, 2009.
15,5 х 22 цм, 408 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0262-1
цена: 918,00
шифра: 402262
Авангарда
ПОЉСКА КЊИЖЕВНА
АВАНГАРДА
књига 1
Бисерка Рајчић
прво издање, 2011.
20 х 24 цм, 512 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0577-6
цена: 4.320,00
шифра: 402577
ОД НАДРЕАЛИЗМА КА
МОДЕРНИЗМУ
Романи српске
авангарде (2)
приредио Гојко Тешић
саиздаваштво са
„Чигоја штампом“
прво издање, 2011.
23,8 х 28 цм, 652 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7558-788-0
цена: 2.700,00
шифра: 402788
59
Књижевне науке
У БЕСКРАЈНОМ ПЛАВОМ
КРУГУ МИЛОША
ЦРЊАНСКОГ
Романи српске
авангарде (1)
приредио Гојко Тешић
саиздаваштво
са Чигоја штампом
прво издање, 2010.
23,5 х 28 цм, 628 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-5198-0241-6
цена: 2.700,00
шифра: 402241
РУСКА АВАНГАРДА 2
Књижевност и сликарство.
Аутор, дјела, појаве
Александар Флакер
уредио Велимир Висковић
саиздаваштво
са Профилом из Загреба
прво издање, 2009.
20 х 27 цм, 311 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-519-0388-8
цена: 4.536,00
шифра: 420098
КАВЕЗ И СЛАВУЈ
Уметничка авангарда
и идеологија марксизма–
–лењинизма
Александар Илић
прво издање, 2009.
20 х 24,5 цм, 348 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0426-7
цена: 1.188,00
шифра: 402426
Авангардне свеске
Зенит и симултанизам
Лада Грдан
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 120 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0513-4
цена: 324,00
шифра: 402513
Нова српска
књижевност
18‒20. века
КРАТКОЈЕ НАПИСАНИЈЕ
О СПОКОЈНОЈ ЖИЗНИ
Алексије Везилић
приредила Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2011.
12 х 18 цм, 228 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1043-5
цена: 864,00
шифра: 403043
ЈЕСЕЊА КИШНА ПЕСМА
Стеван Луковић
приредио Гојко Тешић
прво издање, 2011.
12 х 18 цм, 180 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1050-3
цена: 810,00
шифра: 403050
НАРЕЧЕНнО
Кратке прозне форме
Ђорђе Марковић Кодер
приредили Сава Дамјанов
и Весна Малбашки Пуповац
прво издање, 2011.
12 х 18 цм, 144 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0721-3
цена: 734,40
шифра: 402721
Моје струне
Лукијан Мушицки
изабрала и приредила
Мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2010.
12 х 18 цм, 164 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0572-1
цена: 432,00
шифра: 402572
Сочињенија
песнословска
Јован Пачић
приредили Наташа Барбулов
и Сава Дамјанов
прво издање, 2010.
12 х 18 цм, 228 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0493-9
цена: 540,00
шифра: 402493
НАЧАЛА
Ђорђе Марковић Кодер
приредили Сава Дамјанов
и Весна Малбашки-Пуповац,
поговор Сава Дамјанов
прво издање, 2009.
12 х 18 цм, 256 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0341-3
цена: 648,00
шифра: 402341
МАЛИ БУКВАР
ЗА ВЕЛИКУ ДЕЦУ
Михаило Максимовић
приредила Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2009.
12 x 18 цм, 120 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0158-7
цена: 486,00
шифра: 400158
ТРГОВЦИ
Емануил Јанковић
приредила Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2008.
12 x 18 цм, 156 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-782-0
цена: 540,00
шифра: 400782
60
Књижевне науке
БОЈ ЗМАЈА С ОРЛОВИ
Јован Рајић
приредила Мирјана
Д. Стефановић
прво издање, 2008.
12 x 18 цм, 126 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-783-7
цена: 378,00
шифра: 400783
СЕПТИМЕ
Лаза Поповић
приредио Станиша Тутњевић
прво издање, 2008.
11,5 x 18 цм, 176 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-868-1
цена: 432,00
шифра: 400868
ВЕЛИКИ КОД ‒ ЂОРЂЕ
МАРКОВИЋ КОДЕР
Сава Дамјанов
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 274 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0653-7
цена: 648,00
шифра: 402653
ОДАБРАНА ДЕЛА
РАДОВАНА ПОПОВИЋА
у 21 књизи
Великани српске
књижевности
прво издање, 2009/2011.
17 х 23 цм
тврд повез, ћирилица
цена: 16.200,00
шифра: 490015
ЗЛАТНИ ДАСИ
и друге песме
Душан Срезојевић
приредили Миливој Ненин
и Зорица Хаџић
прво издање, 2008.
12 x 18 цм, 118 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-944-2
цена: 324,00
шифра: 400944
ИСИДОРИНА БРОЈАНИЦА
књига 1, 340 стр.
ISBN 978-86-519-0113-6
цена: 918,00
шифра: 400113
Низ
КНЕЗ СРПСКИХ ПЕСНИКА
(Истина о Дучићу)
књига 3, 228 стр.
ISBN 978-86-519-0230-0
цена: 874,80
шифра: 400230
СРПСКИ ЕРОТИКОН
Сава Дамјанов
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 308 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1120-3
цена: 648,00
шифра: 403120
ВРТОВИ НЕСТВАРНОГ
Огледи о српској
фантастици
Сава Дамјанов
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 400 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0953-8
цена: 972,00
шифра: 402953
ВОЋКА НА ДРУМУ
(Живот Вељка Петровића)
књига 2, 256 стр.
ISBN 978-86-519-0243-0
цена: 896,40
шифра: 400243
АНДРИЋЕВА
ПРИЈАТЕЉСТВА
књига 4, 392 стр.
ISBN 978-86-519-0184-6
цена: 950,40
шифра: 400184
БЕСКРАЈНИ ПЛАВИ КРУГ
(Милош Црњански)
књига 5, 376 стр.
ISBN 978-86-519-0241-6
цена: 928,80
шифра: 400241
ГРАЂАНИН СВЕТА
(Тодор Манојловић)
књига 6, 184 стр.
ISBN 978-86-519-0236-2
цена: 810,00
шифра: 400236
ИЗАБРАНИ ЧОВЕК
(Растко Петровић)
књига 7, 216 стр.
ISBN 978-86-519-0233-1
цена: 864,00
шифра: 400233
ПЕСНИКИЊА ДУШЕ
СРБИЈЕ
(Десанка Максимовић)
књига 8, 166 стр.
ISBN 978-86-519-0235-5
цена: 788,40
шифра: 400235
ПУТ ДО МОСТА
(Бранко Ћопић)
књига 9, 164 стр.
ISBN 978-86-519-0234-8
цена: 788,40
шифра: 400234
ДЕРВИШЕВА КОБНА
ПТИЦА
(Меша Селимовић)
књига 10, 152 стр.
ISBN 978-86-519-0259-1
цена: 777,60
шифра: 402185
ПРОПЛАНЦИ СРЕТЕНА
МАРИЋА
књига 11, 196 стр.
ISBN 978-86-519-0186-0
цена: 831,60
шифра: 402186
ВРЕМЕ ПИСЦА
(Добрица Ћосић)
књига 12, 328 стр.
ISBN 978-86-519-0115-0
цена: 918,00
шифра: 402115
61
Књижевне науке
ПРВИ ПИСАЦ ТРЕЋЕГ
МИЛЕНИЈУМА
(Милорад Павић)
књига 13, 244 стр.
ISBN 978-86-519-0244-7
цена: 885,60
шифра: 400244
КЊИГОЉУБАЦ
ИЗ МРАЧНОГ ДУЋАНА
(књига о Цвијановићу)
књига 20, 376 стр.
ISBN 978-86-519-0242-3
цена: 928,80
шифра: 400242
ВАСКО ПОПА, МИТ
И МАГИЈА
књига 14, 196 стр.
ISBN 978-86-519-0182-2
цена: 831,60
шифра: 402182
МИХИЗ
Одгонетање једног живота
књига 21, 172 стр.
ISBN 978-86-519-0852-4
цена: 756,00
шифра: 402852
ПРИНЦ ПЕСНИКА
(Бранко Миљковић)
књига 15, 144 стр.
ISBN 978-86-519-0183-9
цена: 766,80
шифра: 400183
АНТИЋ, ЊИМ САМИМ
књига 16, 152 стр.
ISBN 978-86-519-0240-9
цена: 777,60
шифра: 400240
РАЗНОСАЧ МЕСЕЧИНЕ
(Љубиша Јоцић)
књига 17, 168 стр.
ISBN 978-86-519-0237-9
цена: 788,40
шифра: 400237
ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ
БОЉШЕВИК
(Александар Поповић)
књига 18, 136 стр.
ISBN 978-86-519-0238-6
цена: 756,00
шифра: 400238
СЈАЈНО ДРУШТВАНЦЕ
(Надреалисти)
књига 19, 476 стр.
ISBN 978-86-519-0239-3
цена: 972,00
шифра: 400239
Портрети
РАДОВАН ПОПОВИЋ,
БИОГРАФ СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
приредио Миодраг Раичевић
прво издање, 2011.
17 х 23 цм, 144 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1168-5
цена: 486,00
шифра: 403168
Уметност и култура
уредници
Јовица Аћин
Бранко Кукић
проф. др Гојко Тешић
Петар В. Арбутина
Милојко Кнежевић
Горан Петровић
1001 књига
ЗА КИМ ЗВОНО ЗВОНИ
Медитације у кризним
тренуцима
Дон Џон
превео Милан Милетић
прво издање, 2012.
11 х 18 цм, 224 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0938-5
цена: 702,00
шифра: 402938
АНТИХРИСТ
Фридрих Ниче
превео Јовица Аћин
друго издање, 2011.
10,5 х 17,5 цм, 140 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0174-7
цена: 378,00
шифра: 400174
ПРЕДСКАЗАЊА
Леонардо да Винчи
превео Небојша Здравковић
друго издање, 2011.
10,5 х 17,5 цм, 136 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0999-6
цена: 432,00
шифра: 402999
ECCE HOMO
Како постајемо
оно што јесмо
Фридрих Ниче
превео Јовица Аћин
друго издање, 2011.
11 х 18 цм, 148 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0998-9
цена: 507,60
шифра: 402998
КЊИГА О ФИЛОЗОФУ
Фридрих Ниче
превео Јовица Аћин
друго издање, 2011.
11 х 18 цм, 144 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0997-2
цена: 464,40
шифра: 402997
О ГРЕХУ, ПАТЊИ, НАДИ
И ИСТИНСКОМ ПУТУ
Из оставштине
Франц Кафка
превео Јовица Аћин
друго издање, 2011.
10,5 х 17,5 цм, 128 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0995-8
цена: 432,00
шифра: 402995
ПЛАВЕ СВЕСКЕ
Франц Кафка
превео Јовица Аћин
друго издање, 2011.
10,5 х 17,5 цм, 248 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0996-5
цена: 788,40
шифра: 402996
О НАВИЦИ
Феликс Равесон
превео Зоран Миндеровић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 84 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0864-7
цена: 313,20
шифра: 402864
МРАЧНА САМИЦА
& КАД ЈЕ РЕЧ О ЖЕЂИ
Франц Кафка
превео Јовица Аћин
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 384 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0646-9
цена: 1.404,00
шифра: 402646
НЕОДОЉИВА ПОТРЕБА
Жан-Огист Доминик Енгр
превео Слободан Прошић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 124 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0707-7
цена: 410,40
шифра: 402707
ДНЕВНИК ПРВЕ ЉУБАВИ
& МИСЛИ
Ђакомо Леопарди
превела Нада Узелац
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 148 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0978-7
цена: 356,40
шифра: 402978
ТРИ БЕСЕДЕ
О ВЕЛИКАШИМА
Блез Паскал
превела Милица Стојковић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 60 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0391-8
цена: 280,80
шифра: 402391
63
Уметност и култура
ИСТИНА У СЛИКАРСТВУ
Пол Сезан
превела Мима Александрић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 152 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0414-4
цена: 378,00
шифра: 402414
О ЉУБАВИ
И други есеји
Перси Биш Шели
превео Милан Милетић
прво издање, 2011.
11 х 18 цм, 92 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0288-1
цена: 334,80
шифра: 402288
ТРАКТАТ О ПРАВИЛНОМ
ПИЋУ ВИНА И
ПАНТАГРУЕЛОВСКО
ПРЕДСКАЗАЊЕ
Франсоа Рабле
превела Александра Манчић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 144 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0613-1
цена: 324,00
шифра: 402613
Зен дух
Хунгбо Сјун
превео Небојша Здравковић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 160 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0413-7
цена: 410,40
шифра: 402413
Оглед о пословима
Данијел Дефо
превео Милан Милетић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 184 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0248-5
цена: 594,00
шифра: 402248
Сликање живота
Изабране странице
дневника
Ежен Делакроа
превела Елеонора Прохић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 104 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0386-4
цена: 334,80
шифра: 402386
Москва‒Петербург
Јевгениј Замјатин
превела Нада Узелац
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 88 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0289-8
цена: 313,20
шифра: 402289
АТЕЉЕ АЛБЕРТА
ЂАКОМЕТИЈА
Жан Жене
превео Милојко Кнежевић
прво издање, 2009.
10,5 х 17,5 цм, 76 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-982-4
цена: 216,00
шифра: 400982
ОГИСТ РОДЕН
Рајнер Марија Рилке
превео Небојша Здравковић
прво издање, 2009.
10,5 х 17,5 цм, 152 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0070-2
цена: 356,40
шифра: 402303
ДОСТОЈЕВСКИ
Владимир Соловјов
и Сергеј Булгаков
превела Нада Узелац
прво издање, 2009.
10,5 х 17,5 цм, 156 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0126-6
цена: 324,00
шифра: 400126
О УБИСТВУ КАО ЛЕПОЈ
УМЕТНОСТИ
Томас де Квинси
превео Милан Милетић
прво издање, 2009.
10,5 х 17,5 цм, 225 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0128-0
цена: 540,00
шифра: 400128
МИТ И ЗНАЧЕЊЕ
Клод Леви-Строс
превео Зоран Миндеровић
прво издање, 2009.
10,5 х 17,5 цм, 76 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0114-3
цена: 324,00
шифра: 400114
ОТАЦ ИБИ БИЦИКЛИСТА
Алфред Жари
превела Елеонора Прохић
прво издање, 2009.
10,5 х 17,5 цм, 92 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-971-8
цена: 270,00
шифра: 400971
ИЗВЕШТАЈ О КАРНЕВАЛУ
ЗЛОЧИНА
Марк Твејн
превела Ивана Миливојевић
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 177 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0147-1
цена: 432,00
шифра: 400147
АПОКАЛИПСА
Дејвид Херберт Лоренс
превео Јовица Аћин
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 184 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0156-3
цена: 486,00
шифра: 400156
64
Уметност и култура
О ГОВОРУ ТЕЛА
Хајнрих фон Клајст
Последње поглавље
Јовица Аћин
превео Небојша Здравковић
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 120 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0070-2
цена: 324,00
шифра: 420070
КАКО РЕЧИ
МЕЊАЈУ ЗНАЧЕЊЕ
Антоан Меје
превела
Сања Милутиновић-Бојанић
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 92 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0036-8
цена: 324,00
шифра: 400136
О УЖИВАЊУ У МРЖЊИ
Вилијам Хазлит
превео Милан Милетић
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 129 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-913-8
цена: 302,40
шифра: 400913
ПРВИ ДАН НА ИСТОКУ
Лафкадио Херн
превео Милан Милетић
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 296 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-932-9
цена: 540,00
шифра: 400932
ПОДСЕТНИК ЗА
ЖИВОТОПИС господина
Де Волтера
Волтер
превела Александра Манчић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 119 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-769-1
цена: 432,00
шифра: 400769
УМЕТНОСТ УБЕЂИВАЊА
Блез Паскал
превела Милица Стојковић
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 66 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-957-2
цена: 216,00
шифра: 400957
ПОТЧИЊЕНОСТ ЖЕНА
Џон Стјуарт Мил
превела Ивана Миливојевић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 194 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-801-8
цена: 432,00
шифра: 400801
ЕУРЕКА
Едгар Алан По
превео Милан Милетић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 184 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-770-7
цена: 540,00
шифра: 400770
ЧИСТО ПРОТИВРЕЧЈЕ
Писма Лу Андреас-Саломе
Рајнер Марија Рилке
превео Небојша Здравковић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 107 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-825-4
цена: 378,00
шифра: 400825
ШТА НЕ ВАЉА НА СВЕТУ
Г. К. Честертон
превео Милан Милетић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 237 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-771-4
цена: 648,00
шифра: 400771
МАЛИ ТРАКТАТ
У ПОХВАЛУ ДАНТЕУ
Ђовани Бокачо
превела Александра Манчић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 123 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-790-5
цена: 432,00
шифра: 400790
ЗАМАК ЛЕСЛИ
Џејн Остин
превела Ивана Миливојевић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 63 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-800-1
цена: 378,00
шифра: 400800
ИНТИМНИ ДНЕВНИК
Новалис
превео Небојша Здравковић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 91 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-826-1
цена: 270,00
шифра: 400826
ПРАВО НА ЛАГАЊЕ
Имануел Кант и Бенжамен
Констан
превео Небојша Здравковић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 98 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-827-8
цена: 378,00
шифра: 400827
ТАЈНИ ИЗВЕШТАЈ
ПЕНТАГОНА
О КЛИМИ
превео Милан Милетић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 83 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-870-4
цена: 324,00
шифра: 400870
65
Уметност и култура
СОДОМА И ГОМОРА
Курцио Малапарте
превела Бојана Живановић
прво издање, 2008.
10,5 x 17,5 цм, 170 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-928-2
цена: 432,00
шифра: 400928
Гласник
ИЗАБРАНА ДЕЛА
Књига 1
Валтер Бењамин
превео Јовица Аћин
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 384 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0579-0
цена: 756,00
шифра: 402579
ПОРОДИЧНИ РОМАН
НЕУРОТИЧАРА
И други списи
Сигмунд Фројд
изабрао и превео
Јовица Аћин
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 212 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0461-8
цена: 864,00
шифра: 402461
ВИЗИЈА И ИСКУСТВО
Марија Самбрано
изабрала и превела
Александра Манчић
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 432 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0709-1
цена: 648,00
шифра: 402709
ЛИТЕРАТУРОКРАТИЈА
Михаил Берг
превела Радмила Мечанин
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 528 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0534-9
цена: 1.836,00
шифра: 402534
ПАРАДОКСАЛНА ЉУБАВ
Нагони живота
Радмила Зигурис
превела Јелена Стакић
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 140 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0555-4
цена: 410,40
шифра: 402555
ПРСТОМ АНЂЕЛА
ПО СНЕГУ
Огледи из мистике
Александра Манчић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 200 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0723-7
цена: 540,00
шифра: 402723
ЖИВОТ ДУХА
Хана Арент
превеле Александра
Бајазетов и Адриана
Захаријевић
саиздаваштво са Alexandria
Press-ом и Центром за
женске студије
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 608 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0614-8
цена: 1.836,00
шифра: 402614
Камелеон
Како се мисли људска
животиња
Предраг Крстић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 160 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0480-9
цена: 432,00
шифра: 402480
КАБАЛА КОЊА
ПЕГАЗОВСКОГ
Филозофски дијалози
Ђордано Бруно
превела Александра Манчић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 172 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0460-1
цена: 540,00
шифра: 402460
Талмуд
Арсен Дарместетер
превео Слободан Прошић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 108 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0328-4
цена: 324,00
шифра: 402328
Чаробна врата
Артур Конан Дојл
превео Милан Милетић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 152 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0247-8
цена: 410,40
шифра: 402247
Шест прозора
и хоризонт
Саша Хаџи Танчић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 184 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0479-3
цена: 475,20
шифра: 402479
66
Уметност и култура
Невероватна потреба
да верујемо
Јулија Кристева
превео Зоран Миндеровић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 152 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0441-0
цена: 410,40
шифра: 402441
Секстант
Скице о духовним
темељима свијета
Марио Копић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 280 стр.
броширан повез, хрватски
језик, латиница
ISBN 978-86-519-0449-6
цена: 594,00
шифра: 402449
МИСТИЧКА ФАБУЛА
У XVI и XVII веку
Мишел де Серто
превела Александра Манчић
прво издање, 2009.
12 х 20 цм, 464 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-877-3
цена: 972,00
шифра: 402877
ХОМЕОПАТИЈЕ
Horror autotoxicus
Петар Бојанић
прво издање, 2009.
12 х 20 цм, 108 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0325-3
цена: 324,00
шифра: 400325
ИСТИНИТА УПУТСТВА
ЗА ТУМАЧЕЊЕ ПРИРОДЕ
Нови органон
& Велика обнова
Франсис Бекон
превео Милан Милетић
прво издање, 2009.
12 х 20 цм, 280 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0196-9
цена: 734,40
шифра: 402196
ШПАЊОЛКЕ
Салвадор де Мадаријага
превела Александра Манчић
прво издање, 2009.
12 х 20 цм, 232 стр. + 16
стр. илустрација
броширан повез, латиница
ISBN 987-86-519-0099-3
цена: 432,00
шифра: 400099
АЛХЕМИЈСКА БОРАВИШТА
и херметичка симболика
у Светој уметности
и езотерији Веледела
у два тома
Фулканели
превела Александра Манчић
прво издање, 2009.
12 х 20 цм
том I, 336 стр.
том II, 320 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-878-0, том I
ISBN 978-86-7549-990-9, том II
цена: 1.188,00
шифра: 400878, том I
шифра: 400990, том II
МОЈЕ ТЕЛО НИЈЕ
ОБМАНА МАШТЕ
Сервантесове вештице
Александра Манчић
прво издање, 2009.
12 х 20 цм, 328 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-979-4
цена: 756,00
шифра: 400979
МЕСЕЧАРИ И ДРУГИ ЕСЕЈИ
Џек Лондон
превео Милан Милетић
прво издање, 2009.
12 x 20 цм, 180 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0127-3
цена: 540,00
шифра: 420127
КАКО ДА ГОВОРИМО О
КЊИГАМА КОЈЕ НИСМО
ПРОЧИТАЛИ?
Пјер Бајар
превела Снежана Калинић
прво издање, 2009.
12 x 20 цм, 187 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-962-6
цена: 496,80
шифра: 400962
УМЕТНОСТ ПИСАЊА
и други есеји
Роберт Луис Стивенсон
превела Нада Узелац
прво издање, 2009.
12 x 20 цм, 221 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-917-6
цена: 594,00
шифра: 400917
ПУТ САВРШЕНСТВА
Тереза из Авиле
превела Александра Манчић
прво издање, 2008.
12 x 20 цм, 222 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-768-4
цена: 648,00
шифра: 400768
С ОНЕ СТРАНЕ ВИЗИЈЕ
Павел Флоренски
превела Нада Узелац
прво издање, 2008.
12 x 20 цм, 191 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-772-1
цена: 486,00
шифра: 400772
67
Уметност и култура
ДИЈАЛОЗИ О ЉУБАВИ
Лав Јеврејин
превела Александра Манчић
прво издање, 2008.
12 x 20 цм, 438 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-789-9
цена: 864,00
шифра: 400789
ARETAI и VIRTUTES
О вредносним
представама и идеалима
код Грка и Римљана
Карл Јоахим Класен
приредила Ксенија
Марицки Гађански
прво издање, 2008.
12 x 20 цм, 355 стр.
броширан повез, ћирилица
(два огледа латиницом)
ISBN 978-86-7549-805-6
цена: 972,00
шифра: 400805
СЛОВА И РЕЗОВИ
Расправа уз 200
илустрација
Френк Шуто Браун
превео Милан Милетић
прво издање, 2008.
12 x 20 цм, 128 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-812-4
цена: 594,00
шифра: 400812
ПРОВОКАЦИЈЕ
Provocatio: Vokativ lus
Revolucija
Петар Бојанић
прво издање, 2008.
12 x 20 цм, 107 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-862-9
цена: 432,00
шифра: 400862
НЕУТАЖИВА ЖЕЂ
СЕЋАЊА
Неохеленске теме
Ксенија Марицки Гађански
прво издање, 2008.
12 x 20 цм, 257 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-925-1
цена: 648,00
шифра: 400925
Трагови
ОТКУП СИРОВЕ КОЖЕ
Абдулах Сидран
друго издање, 2012.
12 х 20 цм, 464 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1113-5
цена: 648,00
шифра: 403113
КАД БИ СВЕТ ПРОПАО
О читању и други списи
Марсел Пруст
превео Јовица Аћин
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 144 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1118-0
цена: 432,00
шифра: 403118
СВЕСКЕ
у два тома
Леонардо да Винчи
превела Нада Узелац
прво издање, 2011.
15 х 22,5 цм, I том, 1000 стр.
II том, 668 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0418-2
(I том)
ISBN 978-86-519-0770-1
(II том)
цена: 3.780,00
шифра: 403037
Мој живот
Лу Андреас-Саломе
превео Слободан
Дамњановић
друго издање, 2011.
12 х 20 цм, 184 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1099-2
цена: 507,60
шифра: 403099
ВИЗИЈА
Вилијам Батлер Јејтс
превео Милан Милетић
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 328 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0787-9
цена: 1.026,00
шифра: 402787
КАМЕЊЕ ВЕНЕЦИЈЕ
Џон Раскин
превео Милан Милетић
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 248 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0553-0
цена: 648,00
шифра: 402553
ПИСМА МИЛЕНИ
Франц Кафка
превео Јовица Аћин
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 360 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0672-8
цена: 1.188,00
шифра: 402672
СЕНКА НА СУНЧАНИКУ
Емброуз Бирс
превела Љиљана Марковић
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 132 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0271-3
цена: 572,40
шифра: 402271
68
Уметност и култура
ПОРЕКЛО ПРАВЕ РЕЧИ
Џозеф Конрад
превео Милан Милетић
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 142 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0287-4
цена: 594,00
шифра: 402287
ГОЗБА УГЛЕДНИКА
Константино Бертоло
превела Александра Манчић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 188 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0412-0
цена: 529,20
шифра: 402412
Путовања у Венецију
и по Низоземљу
Албрехт Дирер
превела Нада Узелац
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 124 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0256-0
цена: 356,40
шифра: 402256
АГЕНТ ЦИКЦАК
Истинита ратна прича
о Едију Чепмену:
заводнику, издајнику,
хероју, шпијуну
Бен Макинтајер
превео Милан Милетић
прво издање, 2009.
12 x 20 цм, 383 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0011-5
цена: 756,00
шифра: 400011
НОА НОА ‒ ТАХИЋАНСКИ
ДНЕВНИК
са сликама
Пол Гоген
превео Небојша Здравковић
прво издање, 2008.
14 x 20,5 цм, 97 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-775-2
цена: 648,00
шифра: 400775
СРЕДЊИ ВЕК ЗА МОЈЕ
СИНОВЦЕ
Режин Перну
превела Сања Милутиновић
Бојанић
прво издање, 2009.
12 х 20 цм, 287 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-981-7
цена: 615,60
шифра: 400981
ДРВО ИСТОРИЈЕ
и други есеји
Светислав Басара
прво издање, 2008.
12 x 20 цм, 282 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-814-8
цена: 864,00
шифра: 400814
КЊИГА О УМЕТНОСТИ
за млад свет
Агнес и Мартин Конвеј
превео Милан Милетић
прво издање, 2008.
16,5 x 22 цм, 151 стр.
+ 16 илустрација у боји
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-823-0
цена: 756,00
шифра: 400823
Мозгалице
ИГРА ЛОГИКЕ
Шта је корњача
рекла Ахилу
Луис Керол
превела Милица Каранов
друго издање, 2011.
13,5 х 18 цм, 116 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1000-8
цена: 486,00
шифра: 403000
ЧУДОТВОРЦИ И ЊИХОВЕ
МЕТОДЕ
Хари Худини
превео Милан Милетић
прво издање, 2009.
12 x 18 цм, 179 стр.
француски повез, латиница
ISBN 978-86-7549-980-0
цена: 486,00
шифра: 400980
Пешчана књига
О СРЕЋИ
Ален
превео Иван Радосављевић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 200 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1033-6
цена: 540,00
шифра: 403033
ЉУБАВ И ЗАПАД
Дени де Ружмон
превео Милан Комненић
саиздаваштво са Карпосом
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 328 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0901-9
цена: 1.404,00
шифра: 402901
69
Уметност и култура
ТЕОРИЈА СТВАРАЛАЧКЕ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
Хосе Антонио Марина
превела Гордана Ћирјанић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 308 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0746-6
цена: 1.620,00
шифра: 402746
СТРИНДБЕРГ И ВАН ГОГ
Карл Јасперс
превео Бајрам Личина
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 156 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0874-6
цена: 864,00
шифра: 402874
ПОНЕШТО О ПЕСНИЦИМА
И О ПОЕЗИЈИ
Борислав Радовић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 260 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0833-3
цена: 918,00
шифра: 402833
АНТОЛОГИЈА
ФРАНЦУСКОГ ЕСЕЈА
приредио Милан Комненић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 516 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0557-8
цена: 2.052,00
шифра: 402557
ДЕТИЊСТВО НАРОДА
Војин Матић
изабрао и приредио Бојан
Јовановић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 520 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0543-1
цена: 1.512,00
шифра: 420543
МИСЛИТИ ЗАЈЕДНО
Преписка између Декарта
и Елизабете
приредила Јасна
Шакота-Мимица
превео Аљоша Мимица
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 152 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0574-5
цена: 864,00
шифра: 402574
Гете
Зоран Глушчевић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 164 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0337-6
цена: 432,00
шифра: 402337
ПРАВОСЛАВЉЕ
Павел Николаевич Евдокимов
превео Павле Рак
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 376 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0305-5
цена: 1.188,00
шифра: 402305
ЕРОТИЗАМ
Жорж Батај
превео Иван Чоловић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 264 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0260-7
цена: 918,00
шифра: 400260
АНТОЛОГИЈА
НЕМАЧКОГ ЕСЕЈА
приредио Драган Стојановић
прво издање, 2009.
15 х 23 цм, 424 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0067-2
цена: 1.674,00
шифра: 402067
АНТОЛОГИЈА
ПОЉСКОГ ЕСЕЈА
приредила и превела
Бисерка Рајчић
прво издање, 2008.
23 x 15 цм, 279 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-934-3
цена: 864,00
шифра: 400934
ПРЕПИСКА ИЗ ДВА УГЛА
са студијом Ернста
Роберта Курцијуса
Вјачеслав Иванов и Михаил
Гершензон
превели Петар Вујичић
и Раша Секуловић
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 115 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-999-2
цена: 432,00
шифра: 400999
ГОГОЉ И ЂАВО
Дмитриј С. Мерешковски
превела Лидија Суботин
прво издање, 2009.
10,5 х 17,5 цм, 174 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0164-8
цена: 648,00
шифра: 400164
ИЗНЕНАДНИ БЛЕСАК
Разговори
Нина Живанчевић
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 187 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0166-2
цена: 540,00
шифра: 400166
70
Уметност и култура
У ЗНАКУ ХАЛЕЈЕВЕ
КОМЕТЕ
Ернст Јингер
превео Божидар Зец
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 108 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0000-9
цена: 302,40
шифра: 400000
СУМРАК МАШИНА
Џон Зерзан
превео Алекса Голијанин
прво издање, 2009.
10,5 x 17,5 цм, 244 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0106-8
цена: 756,00
шифра: 400106
Nostra vita
ДНЕВНИК ПИСАН НОЋУ
Густав Херлинг-Груђињски
превела Бисерка Рајчић
прво издање, 2010.
14 х 19,5 цм, 576 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0490-8
цена: 1.944,00
шифра: 402490
РУСИЈА 1839
Маркиз де Кистин
приредио и превео
Милан Комненић
прво издање, 2009.
14 х 19,5 цм, 392 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0154-9
цена: 1.479,60
шифра: 400154
ЕМБАХАДЕ
Милош Црњански
приредио Борислав Радовић
прво издање, 2009.
14 х 19,5 цм, 916 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0027-6
цена: 1.296,00
шифра: 400027
ШЕКСПИР
Виктор Иго
превео Коља Мићевић
прво издање, 2009.
14 х 19,5 цм, 261 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-951-0
цена: 972,00
шифра: 400951
ЈУЧЕРАШЊИ СВЕТ
Штефан Цвајг
превео Александар Тишма
прво издање, 2009.
14 х 19,5 цм, 376 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0004-7
цена: 1.026,00
шифра: 400004
На путу
МЕДИТЕРАНСКА
ЦЕРЕМОНИЈА
Милка Лучић
прво издање, 2010.
12 х 20 цм, 240 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0724-4
цена: 810,00
шифра: 402724
ПРОКЛЕТИ ТОСКАНЦИ
Курцио Малапарте
превела Александра Лаловић
прво издање, 2009.
10 x 18 цм, 160 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0131-0
цена: 648,00
шифра: 402131
ЕКСЦЕНТРИЦИ И
АВАНТУРИСТИ РАЗНИХ
ЗЕМАЉА
Теодор де Визева
превела Олгица Стефановић
прво издање, 2009.
10 x 18 цм, 296 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0372-7
цена: 864,00
шифра: 402372
СЕДАМ ГОДИНА НА
ТИБЕТУ
Мој живот на двору
Далај-ламе
Хајнрих Харер
превео Раша Секуловић
прво издање, 2009.
10 x 18 цм, 465 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0149-5
цена: 1.296,00
шифра: 420149
Око уметности
СЕЋАЊА ИЗ МОГ ЖИВОТА
Ђорђо де Кирико
превео Милан Комненић
прво издање, 2009.
12 х 19,5 цм, 263 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0058-0
цена: 972,00
шифра: 400058
БОЕМИ
Авантуристи модерне
уметности 1900‒1930
Дан Франк
превео Милан Комненић
прво издање, 2008.
12 x 19,5 цм, 534 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-936-7
цена: 1.404,00
шифра: 400936
71
Уметност и култура
Речници и
енциклопедије
свакодневног
живота
РЕЧНИК ЗАЉУБЉЕНИКА
У МАЧКЕ
Фредерик Виту
превео Миодраг Марковић
друго издање, 2012.
12 х 20 цм, 524 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1226-2
цена: 1.566,00
шифра: 403226
РЕЧНИК КИШЕ
Патрик Боман
превела Зорана Ђаковић
прво издање, 2011.
14 х 24 цм, 336 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0740-4
цена: 1.188,00
шифра: 402740
РЕЧНИК ЗАЉУБЉЕНИКА
У ГРЧКУ
Жак Лакаријер
превео Милан Комненић
друго издање, 2011.
13 х 20 цм, 432 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1191-3
цена: 1.134,00
шифра: 403191
РЕЧНИК ЗАЉУБЉЕНИКА
У РУСИЈУ
Доминик Фернандес
превео Милан Комненић
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 576 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0957-6
цена: 1.944,00
шифра: 402957
РЕЧНИК ЗАЉУБЉЕНИКА
У СИТНА ЗАДОВОЉСТВА
Ален Шифр
превела Олгица Стефановић
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 296 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1008-4
цена: 1.026,00
шифра: 403008
РЕЧНИК ТЕЛА
Бернар Андрије и Жил Боеч
превела Олгица Стефановић
прво издање, 2010.
14 х 24 цм, 520 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0637-7
цена: 1.512,00
шифра: 402637
Речник заљубљеника
у Латинску Америку
Марио Варгас Љоса
превео Милан Комненић
друго издање, 2010.
12 х 20 цм, 480 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0704-6
цена: 1.490,00
шифра: 402704
речник заљубљеника
у вина
Бернар Пиво
превео Милојко Кнежевић
друго издање, 2010.
12 х 20 цм, 334 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0664-3
цена: 972,00
шифра: 402664
РЕЧНИК ПАКЛА
Колен де Планси
превео Иван Радосављевић
прво издање, 2009.
14 x 24 цм, 452 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0152-5
цена: 1.242,00
шифра: 404152
Изабрана дела
ИЗАБРАНА ДЕЛА СИМЕ
ТРОЈАНОВИЋА
у четири тома
Сима Тројановић
прво издање, 2008.
14,5 x 24 цм
тврд повез, ћирилица
цена: 3.780,00
шифра: 400830
том I, стр. 207
ISBN 978-86-7549-830-8
том II, стр. 368
ISBN 978-86-7549-835-3
том III, стр. 254
ISBN 978-86-7549-836-0
том IV, стр. 694
ISBN 978-86-7549-837-7
Српске
средњовековне
повеље
ПОВЕЉА КРАЉА
МИЛУТИНА МАНАСТИРУ
БАЊСКА
У две књиге
Светостефанска
хрисовуља
приредио Ђорђе Трифуновић
саиздаваштво са Музејем
у Приштини и и Центром
за очување наслеђа Косова
и Метохије ‒ Mnemosyne
прво издање, 2011.
24 х 34 цм
прва књига, 212 стр.
друга књига 268 стр.
тврди повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0839-5, прва
књига
ISBN 978-86-519-0840-1,
друга књига
цена: 9.800,00
шифра: 402839, прва књига
шифра: 402840, друга књига
72
Уметност и култура
En musica
ЛИРСКА ИСТОРИЈА
МУЗИКЕ ‒ ОД ПИТАГОРЕ
ДО БАХА
књига 1
Коља Мићевић
прво издање, 2011.
13 х 21 цм, 998 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0784-8
цена: 2.160,00
шифра: 403784
ЛИРСКА ИСТОРИЈА
МУЗИКЕ ‒ ОД ПИТАГОРЕ
ДО БАХА
књига 2
Коља Мићевић
прво издање, 2011.
13 х 21 цм, 956 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1056-5
цена: 2.052,00
шифра: 403056
ЛИРСКА ИСТОРИЈА
МУЗИКЕ ‒ ОД ПИТАГОРЕ
ДО БАХА
књига 3
Коља Мићевић
прво издање, 2011.
13 х 21 цм, 1000 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1074-9
цена: 2.160,00
шифра: 403074
ЛИРСКА ИСТОРИЈА
МУЗИКЕ ‒ ОД ПИТАГОРЕ
ДО БАХА
књига 4
Коља Мићевић
прво издање, 2011.
13 х 21 цм, 560 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1075-6
цена: 1.728,00
шифра 403075
МОЦАРТ
Злочин Марије Терезије
Коља Мићевић
прво издање, 2011.
13 х 20,5 цм, 340 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0804-3
цена: 702,00
шифра: 402804
Слика и реч
ВИЗАНТИНА У
САВРЕМЕНОЈ СРПСКОЈ
КЊИЖЕВНОСТИ
Зоран Јовановић
прво издање, 2011.
20 х 24,5 цм, 280 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1036-7
цена: 1.620,00
шифра: 403036
СНАТРЕЊА
Марио Лигуори
прво издање, 2010.
20 х 24,5 цм, 80 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0642-1
цена: 810,00
шифра: 402642
ПОСНЕ СЛИКАРСКЕ
ТЕХНИКЕ
Допуњене методе
иконописања
Југослав Оцокољић
прво издање, 2009.
21 x 27,5 цм, 208 стр. + CD
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-920-6
цена: 2.700,00
шифра: 400920
ЈУГОСЛОВЕНСКО
ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
‒ САМИМ СОБОМ
Драган С. В. Бабић
саиздаваштво
са Југословенским
драмским позориштем
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 204 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0406-9
цена: 1.404,00
шифра: 402406
СРПСКИ ПИСЦИ СЛИКАРИ
Радован Поповић
прво издање, 2008.
20,5 x 27 цм, 238 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-869-8
цена: 1.998,00
шифра: 400869
Отпори и забране
ВУНЕНА ВРЕМЕНА
у две књиге
приредили Бранка
и Гојко Ђого
прво издање, 2011.
15 х 23 цм
броширан повез, ћирилица
цена: 4.320,00
књига 1, 728 стр.
ISBN 978-86-519-0525-7
шифра: 402525
књига 2, 1.008 стр.
ISBN 978-86-519-0913-2
шифра: 402913
ЧАСОПИС ЈАВНОСТ ‒ 1980
Ана Ћосић Вукић
саиздаваштво са Институтом
за књижевност и уметност
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 320 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0383-3
цена: 864,00
шифра: 402383
73
Уметност и култура
БЕЛА КЊИГА ‒ 1984
Обрачун са „културном
контрареволуцијом“
у СФРЈ
приредили Коста Николић,
Срђан Цветковић
и Ђоко Трипковић
саиздаваштво са Институтом
за савремену историју
из Београда
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 292 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0708-4
цена: 756,00
шифра: 402708
МОЋ И СТРЕПЊЕ
Добрица Ћосић
прво издање, 2010.
15 х 22,5 цм, 144 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0699-5
цена: 432,00
шифра: 402699
ДРУШТВЕНИ СУКОБИ
‒ ИЗАЗОВ СОЦИОЛОГИЈИ
„Београдски јун“ 1968.
Небојша Попов
прво издање, 2008.
15 x 22,5 цм, 322 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-865-0
цена: 1.080,00
шифра: 400865
ИСПЉУВАК ПУН КРВИ
Дневник ’68
Живојин Павловић
предговор Чедомир Чупић
прво издање, 2008.
15 х 22,5 цм, 120 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-867-4
цена: 432,00
шифра: 400867
Наша стварност
Глечер у мрежи
Миленко Пајић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 372 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0464-9
цена: 864,00
шифра: 402464
Стих и смисао
Есеји о српским песницима
Васа Павковић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 276 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0465-6
цена: 594,00
шифра: 402465
КРИТИЧКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ
Славко Гордић
прво издање, 2008.
13,5 x 20 цм, 244 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-851-3
цена: 540,00
шифра: 400851
ОДБОР ЗА ОДБРАНУ
СЛОБОДЕ МИСЛИ
И ИЗРАЖАВАЊА
Саопштења и документи
приредио Коста Чавошки
прво издање, 2009.
15 х 22,5 цм, 520 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0324-6
цена: 1.890,00
шифра: 402324
Од поезије до случаја
Искуство једног
уредништва
Слободан Зубановић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 296 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0404-5
цена: 756,00
шифра: 402404
„СЛУЧАЈ“ СТУДЕНТ
приредио Илија Мољковић
предговор Небојша Попов
прво издање, 2008.
15 x 22,5 цм, 214 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-793-6
цена: 648,00
шифра: 400793
Пропланци есеја
Разлика
СНЕШКО У ТРОПИМА
Драгиња Рамадански
саиздаваштво са Академском
књигом из Новог Сада
прво издање, 2011.
13 x 20,5 цм, 296 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-86611-96-3
цена: 864,00
шифра: 403096
КЊИЖЕВНИ ИСТОРИЧАР
МИЛОШ САВКОВИЋ
Гвозден Ерор
прво издање, 2008.
11 x 17,7 цм, 167 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-792-9
цена: 540,00
шифра: 400792
ПЕСМА, ОБЛИК, ЗНАЧЕЊЕ
Милица Николић
прво издање, 2008.
13,5 x 20 цм, 227 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-897-1
цена: 540,00
шифра: 400897
74
Уметност и култура
Нови свет
ИГРАЊЕ С НИШТАВИЛОМ
Бојан Јовановић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 268 стр
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1122-7
цена: 594,00
шифра: 400122
РЕПЛИКАНТИ И ДРУШТВО
Есеји о друштвеној
психопатологији
Звонко Џокић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 124 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0974-3
цена: 432,00
шифра: 402974
МИРМЕКОЛОГИЈА
Еко-теолошке алегорије
и софиолошке параболе
Давид Перовић
саиздаваштво
са Хришћанским
културним центром
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 140 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1024-4
цена: 432,00
шифра: 403024
КОРПОРАТИВНА
НОСТАЛГИЈА
Александар Гајић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 264 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1025-1
цена: 594,00
шифра: 403025
СЕДМА РЕПУБЛИКА
Поп култура у ЈУ распаду
Анте Перковић
саиздаваштво са Новим
Либером из Загреба
прво издање, 2011.
14,5 х 22 цм, 200 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0959-0
цена: 756,00
шифра: 402959
КАТАЛОГ НОВОГ СВЕТА
Владимир Ђурић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 468 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0650-6
цена: 1.188,00
шифра: 402650
ЧИЧА ТОМЧЕВА КОЛИБА
Грегор Томц
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 428 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0537-0
цена: 1.188,00
шифра: 402537
NEW$ AGE
Зорица Томић
саиздаваштво
са Чигоја штампом
друго издање, 2009.
13,5 x 20 цм, 270 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-903-9
цена: 540,00
шифра: 400903
Сведочанства
ПИШЧЕВИ ЗАПИСИ
1993‒1999
књига 5
Време пораза
Добрица Ћосић
приредила Ана Ћосић-Вукић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 224 стр.
тврд повез, ћирилица
цена: 700,00
шифра: 450065
ПИШЧЕВИ ЗАПИСИ
1999‒2000
књига 6
Време змија
Добрица Ћосић
приредила Ана Ћосић-Вукић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 272 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-976-3
цена: 648,00
шифра: 400976
ШЕЗДЕСЕТ ОСМА ‒ ЛИЧНЕ
ИСТОРИЈЕ
80 сведочења
приредио Ђорђе Малавразић
саиздаваштво са РДУ РТС
‒ Радио Београд 2
прво издање, 2008.
17,5 x 25 цм, 839 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0072-6
цена: 1.620,00
шифра: 400072
Животопис
СРПСКА АТЛАНТИДА
Путописи
Мило Глигоријевић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 388 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0904-0
цена: 918,00
шифра: 402904
75
Уметност и култура
УЛИЦА КОЈУ ВОЛИМ
Александра Сања Марковић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 500 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0405-2
цена: 1.296,00
шифра: 402405
ЖИВОТИ БЕЗ ЛАЖИ
Радован Поповић
прво издање, 2008.
16 х 23,5 цм, 278 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-795-0
цена: 540,00
шифра: 400795
ЧИТАЊЕ ГРАДОВА
Радован Вучковић
прво издање, 2010.
15 х 23 цм, 468 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0466-3
цена: 1.0800,00
шифра: 402466
ГРАЂЕВИНА ЖИВОТОПИСА
Приче о писцима
Мило Глигоријевић
прво издање, 2008.
16 х 23,5 цм, 407 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-898-8
цена: 540,00
шифра: 400898
ЕМИГРАНТИ
Мило Глигоријевић
прво издање, 2009.
16 х 23,5 цм, 516 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0263-8
цена: 972,00
шифра: 400263
ЗАНИМЉИВА ВРЕМЕНА,
НЕМИРНА ВРЕМЕНА
књига 1
Лешек Колаковски
разговарао Збигњев Менцел
превела Бисерка Рајчић
прво издање, 2009.
16 х 23,5 цм, 195 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0025-2
цена: 576,72
шифра: 404025
ЗАНИМЉИВА ВРЕМЕНА,
НЕМИРНА ВРЕМЕНА
књига 2
Лешек Колаковски
разговарао Збигњев Менцел
превела Бисерка Рајчић
прво издање, 2009.
16 х 23,5 цм, 148 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0177-8
цена: 540,00
шифра: 400177
ТИН УЈЕВИЋ И БЕОГРАД
Недељко Јешић
прво издање, 2008.
16 x 23,5 цм, 277 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-985-5
цена: 756,00
шифра: 400985
Складиште
НЕКО ЈЕ ПРОШАО
ОВИМ ПУТЕМ
Желидраг Никчевић
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 156 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0694-0
цена: 486,00
шифра: 402694
ЧОВЕК У СЕНЦИ
Радомир Кањевац
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 126 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0600-1
цена: 356,40
шифра: 402600
Дервиш или човек,
живот и смрт
Религијски подтекст
романа Дервиш и смрт
Меше Селимовића
Надија Реброња
прво издање, 2010.
11,5 х 19,5 цм, 200 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0497-7
цена: 507,60
шифра: 402497
КРАЉЕУБИСТВА
Филип Делорм
превео Предраг Тодоровић
прво издање, 2011.
11,5 х 19,5 цм, 256 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0993-4
цена: 810,00
шифра: 402993
Руска археолошка
прича
Милица Николић
прво издање, 2010.
11 х 18,5 цм, 204 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0428-1
цена: 540,00
шифра: 402428
ПРИЧА О НАРЦИСУ
ЗЛОСТАВЉАЧУ
Злостављање
и књижевност
Јасмина Ахметагић
прво издање, 2011.
11,5 х 19,5 цм, 232 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0801-2
цена: 540,00
шифра: 402801
АРЕТЕЈЕВ ЛУК
Марко Паовица
прво издање, 2009.
11 х 18,5 цм, 64 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0403-8
цена: 259,20
шифра: 402403
76
Уметност и култура
САМА
Милка Жицина
прво издање, 2009.
11 х 18,5 цм, 132 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0261-4
цена: 378,00
шифра: 402261
СТИЛ СТАЉИН
Борис Гројс
превео Добрило Аранитовић
прво издање, 2009.
11 х 18,5 цм, 190 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0176-1
цена: 648,00
шифра: 400176
ПОЕЗИЈА, ТРЖИШТЕ,
ДРЖАВА
Мирослав Максимовић
и Бошко Мијатовић
прво издање, 2009.
11 x 18,5 цм, 111 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0229-4
цена: 399,60
шифра: 420063
ФОРМАТИРАЊЕ
Владислава Гордић-Петковић
прво издање, 2009.
11 x 18,5 цм, 135 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0141-9
цена: 432,00
шифра: 400141
ПАНКРТИ
У служби њеног
величанства
Петер Ловшин и Грегор Томц
превели Војислав Деспотов
и Миљенка Витезовић
прво издање, 2008.
11 x 18,5 цм, 177 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-930-5
цена: 540,00
шифра: 400930
СЕВДАЛИНКЕ
Народне бисер-песме
за певање
Јанко М. Веселиновић
приредио Миодраг Матицки
прво издање, 2008.
11 x 18,5 цм, 77 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-933-6
цена: 300,00
шифра: 400933
КОЈЕКУДЕ СРБИЈА
Миодраг Зупанц
прво издање, 2008.
11 x 18,5 цм, 179 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-894-0
цена: 432,00
шифра: 400894
Србија и коментари
БИТИ РОКЕНРОЛ
Улазак у харем
| Чудна шума
Петар Пеца Поповић
| Михајло Пантић
прво издање, 2011.
19 х 25 цм, 144 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0727-5
цена: 864,00
шифра: 400727
ЧИТАЊЕ ПРОРОЧАНСТВА
Изречено и проречено
или о предсказањима
креманских видовњака
| Утваре четвртог
пророштва
Бојан Јовановић
| Мирко Демић
прво издање, 2011.
19 х 25 цм, 88 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0899-9
цена: 864,00
шифра: 402899
СРЕДЊОВЕКОВНИ
ПУТОВОЂА
Путовати кроз Србију у
средњем веку | Путовање
или двосмисленост
Радивој Радић
| Радослав Петковић
прво издање, 2011.
19 х 25 цм, 128 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0981-1
цена: 864,00
шифра: 402981
КОД СРПСКОГ ПИСЦА
Кухињска дела
приредио Миодраг Раичевић
прво издање, 2011.
19 х 25 цм, 360 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0975-0
цена: 1.512,00
шифра: 402975
ЛЕКСИКОН БОЖЈИХ ЉУДИ
приредили
Славољуб Марковић
и Васа Павковић
иницијали Драган Пешић
прво издање, 2010.
19 х 25 цм, 184 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0670-4
цена: 864,00
шифра: 402670
РУКА, БОЈА, ХРАМ
Велико и мало: српско
монументално сликарство
13. века | На слику
целе земље
Светлана Пејић | Милета
Продановић
прво издање, 2010.
19 х 25 цм, 92 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0602-5
цена: 864,00
шифра: 402602
77
Уметност и култура
КУПИТЕ НЕШТО И ОВДЕ
Век рекламе | Инстант
митологизација
Миленка Тодић | Владимир
Пиштало
прво издање, 2010.
19 х 25 цм, 96 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0540-0
цена: 864,00
шифра: 402540
ЦРНО У КОЛОРУ
Црни хумор у српском
филму | Црни цитат
Срђан Вучинић | Владан
Матијевић
прво издање, 2010.
19 х 25 цм, 88 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0556-1
цена: 864,00
шифра: 402556
БОЖАНСКЕ СИТНИЦЕ
Човек и лептири | Опис
дневних лептира Србије
Васа Павковић | Милан Ђурић
прво издање, 2010.
19 х 25 цм, 88 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0564-6
цена: 864,00
шифра: 402564
Велики светски
музеји
БРИТАНСКИ МУЗЕЈ
Лондон
Лука Моцати
превеле
Данијела Максимовић
и Бојана Алексић
прво издање, 2012.
17 х 21 цм, 95 стр.
тврди повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1202-6
цена: 499,00
шифра: 403202
РЕЈКСМУЗЕУМ
Амстердам
Данијела Тарабра
превео Жељко Ђурић
прво издање, 2012.
17 х 21 цм, 96 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1221-7
цена: 499,00
шифра: 403221
СТАРА ПИНАКОТЕКА
Минхен
Лучија Импелузо
превео Жељко Ђурић
прво издање, 2012.
17 х 21 цм, 96 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1209-5
цена: 499,00
шифра: 403209
ГАЛЕРИЈА АКАДЕМИЈЕ
Венеција
Лучија Импелузо
превела Светлана Ђурић
прво издање, 2011.
17 х 21 цм, 96 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1201-9
цена: 499,00
шифра: 403201
ЛУВР
Париз
Алесандра Фреголент
превела Бојана Алексић
прво издање, 2011.
17 х 21 цм, 96 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1163-0
цена: 499,00
шифра: 403163
ЕРМИТАЖ
Санкт Петербург
Алесандра Фреголент
превела Данијела
Максимовић
прво издање, 2011.
17 х 21 цм, 96 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1162-3
цена: 499,00
шифра: 403162
Посебна издања
МИЛЕ ГРОЗДАНИЋ
Психологија симболичких
форми
Срето Бошњак и Миле
Грозданић
прво издање, 2011.
24 х 29 цм, 240 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1123-4
цена: 3.780,00
шифра: 403123
ГОЈА
Иво Андрић
прво издање, 2011.
18 х 26 цм, 136 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0929-3
цена: 1.080,00
шифра: 402929
ПЛАВА
Историја једне боје
Мишел Пастуро
превео Милан Комненић
прво издање, 2011.
23 х 24 цм, 208 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0793-0
цена: 2.160,00
шифра: 402793
78
Уметност и култура
ЖЕЉА ДА СЕ БУДЕ
БЕСКОРИСТАН
Сећања и размишљања
‒ Разговори са Домиником
Птифоом
Хуго Прат
превео Миодраг Марковић
друго издање, 2011.
19 х 24,5 цм, 304 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1169-2
цена: 2.160,00
шифра: 403169
МОДА И ОДЕВАЊЕ
Марина Коцарева
Ранисављев
прво издање, 2010.
21 х 26 цм, 338 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0667-4
цена: 2.376,00
шифра: 402667
ЦРНА
Историја једне боје
Мишел Пастуро
превео Драган С. В. Бабић
прво издање, 2010.
23 х 23,5 цм, 208 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0451-9
цена: 2.160,00
шифра: 402451
ФИЛМСКИ ЛЕТАК
Слободан Шијан
прво издање, 2009.
22 х 26 цм, 336 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0185-3
цена: 2.700,00
шифра: 400185
Раскршћа
О ЈЕЗИКУ
И ЈЕЗИКОСЛОВЉУ
Сретен Марић
друго издање, 2011.
11 х 18 цм, 160 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1100-5
цена: 356,40
шифра: 403100
О БАШЛАРУ И КАЈОАУ
Сретен Марић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 100 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0629-2
цена: 291,60
шифра: 402629
О ПРОШЛОСТИ
И РЕВОЛУЦИЈИ
Сретен Марић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 84 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0628-5
цена: 270,00
шифра: 402628
О прусту и фокнеру
Сретен Марић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 136 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0609-4
цена: 334,80
шифра: 402609
О бодлеру
и ЛоТреамону
Сретен Марић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 128 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0562-2
цена: 334,80
шифра: 402562
О шатобријану
и француској
књижевности
Сретен Марић
прво издање, 2010.
11 х 18 цм, 148 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0584-4
цена: 324,80
шифра: 402584
О САРТРУ
Сретен Марић
прво издање, 2009.
11 х 18 цм, 132 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-995-4
цена: 324,00
шифра: 400995
О РЕМБОУ
Сретен Марић
прво издање, 2009.
11 х 18 цм, 109 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-994-7
цена: 270,00
шифра: 400994
О МОНТЕЊУ
Сретен Марић
прво издање, 2009.
11 x 18 цм, 120 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-991-6
цена: 324,00
шифра: 400991
О СТЕНДАЛУ
Сретен Марић
прво издање, 2009.
11 x 18 цм, 123 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-992-3
цена: 324,00
шифра: 400992
79
Уметност и култура
О ВИЈОНУ И ХЕЛДЕРЛИНУ
Сретен Марић
прво издање, 2009.
11 x 18 цм, 180 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-993-0
цена: 432,00
шифра: 400993
О ТРАГИЧНОЈ ЛУДИ
Сретен Марић
прво издање, 2008.
11 x 18 цм, 116 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-846-9
цена: 270,00
шифра: 400846
О КРИТИЦИ
Сретен Марић
прво издање, 2008.
11 х 18 цм, 110 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-839-1
цена: 270,00
шифра: 400839
О СВИФТУ
Сретен Марић
прво издање, 2008.
11 x 18 цм, 111 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-847-6
цена: 270,00
шифра: 400847
О ТРАГЕДИЈИ
Сретен Марић
прво издање, 2008.
11 x 18 цм, 105 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-845-2
цена: 270,00
шифра: 400845
Књижевни гласник
уредници
Јовица Аћин
Бранко Кукић
Горан Петровић
Наташа Марковић
Гласови света
АЗИЈАТИ
Фредерик Прокош
превео Алекса Голијанин
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 319 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1009-1
цена: 1.080,00
шифра: 403009
ОГЊЕНИ АНЂЕО
Валериј Брјусов
превео Петар Вујичић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 428 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0935-4
цена: 702,00
шифра: 402935
МАШТОГЛАВИ ВИТЕЗ
ДОН КИХОТЕ ОД МАНЧЕ
у две књиге
Мигел де Сервантес
превела Александра Манчић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм
броширан повез, ћирилица
књига 1, 608 стр.
књига 2, 652 стр.
ISBN 978-86-519-0850-0
цена: 2.700,00
шифра: 402850
ПУСТОЛОВИНЕ
ХАКЛБЕРИЈА ФИНА
Марк Твејн
превео Милан Милетић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 344 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0860-9
цена: 756,00
шифра: 402860
ПРОЦЕС
Франц Кафка
превео Јовица Аћин
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 228 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0859-3
цена: 594,00
шифра: 402859
Један према један
МИЛИСАВ САВИЋ
Милисав Савић
прво издање, 2011.
13 х 21 цм, 208 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0930-9
цена: 756,00
шифра: 402930
ЗОРАН ЋИРИЋ
Зоран Ћирић
прво издање, 2011.
13 х 21 цм, 192 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0916-3
цена: 756,00
шифра: 402916
ЉУБИЦА АРСИЋ
Љубица Арсић
прво издање, 2011.
13 х 21 цм, 200 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0987-3
цена: 756,00
шифра: 402987
Сопствена соба
ГОВОР СТВАРИ
Анђелија Л. Лазаревић
приредила Зорица Хаџић
прво издање, 2011.
14 х 19,5 цм, 172 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1061-9
цена: 540,00
шифра: 403061
БУЂЕЊЕ
Кејт Шопен
превела Гордана Кораћ
прво издање, 2011.
14 х 19,5 цм, 180 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0857-9
цена: 648,00
шифра: 402857
Звучна књига
уредник Слободан Гавриловић
ВРЕМЕ СМРТИ
Избор текстова
Добрица Ћосић
говоре Добрица Ћосић
и Михаило Јанкетић
прво издање, 2012.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1175-3
цена: 499,00
шифра: 403175
МОЛИТВЕ НА ЈЕЗЕРУ
Николај Велимировић
говоре Петар Божовић
и Војислав Брајовић
прво издање, 2011.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-1109-8
цена: 499,00
шифра: 420108
БЛАГО ЦАРА РАДОВАНА
Јован Дучић
говоре Војислав Брајовић
и Вјера Мујовић
друго издање, 2011.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-1079-4
цена: 499,00
шифра: 403079
ЧУЈТЕ СРБИ!
Чувајте се себе
Арчибалд Рудолф Рајс
говоре Љубивоје Тадић
и Вера Мујовић
предговор Добрица Ћосић
друго издање, 2011.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-1081-7
цена: 499,00
шифра: 403081
ИЗАБРАНИ ТЕКСТОВИ
Иво Андрић
говоре Предраг Ејдус
и Вјера Мујовић
друго издање, 2011.
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-1080-0
цена: 499,00
шифра: 403080
БЕ(ИЈ)ОГРАД ‒ ИЗБОР ИЗ
ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ НА
ПОРТУГАЛСКОМ ЈЕЗИКУ
са CD-ом
приредили Ориана Алвеш,
Андре Куња, Маја Шпањевић
у сарадњи са издавачком
кућом BOCA из Лисабона
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 128 стр.
броширан повез, латиница
mp3 формат
ISBN 978-86-519-1062-6
цена: 432,00
шифра: 403062
АНТОЛОГИЈА ЛИРСКЕ
ПОЕЗИЈЕ
приредила Мирјана
Д. Стефановић
говоре Вјера Мујовић,
Војислав Брајовић, Радојка
Ђуричин Поповић, Петар
Краљ, Гојко Шантић,
Бранимир Брстина, Светлана
Бојковић, Марко Николић,
Небојша Дугалић, Предраг
Ејдус, Петар Божовић,
Михаило Јанкетић, Мирјана
Вукојчић, Бранислав
Петровић, Љубомир
Симовић, Матија Бећковић
прво издање, 2011.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-0849-4
цена: 499,00
шифра: 420106
АНТОЛОГИЈА
РОДОЉУБИВЕ ПОЕЗИЈЕ
приредила Мирјана
Д. Стефановић
говоре Војислав Брајовић,
Марко Николић, Петар
Божовић, Предраг Ејдус,
Небојша Дугалић, Вјера
Мујовић, Михаило Јанкетић,
Радојка Ђуричин Поповић,
Петар Краљ, Мирјана
Вукојчић, Љубомир Симовић,
Светлана Бојковић
прво издање, 2011.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-0848-7
цена: 499,00
шифра: 420107
82
Звучна књига
МАЛО ЈЕДРО
Избор из дечје поезије
Јован Јовановић Змај
приредио Јован Љуштановић
говоре Бранимир Брстина
и Вјера Мујовић
прво издање, 2011.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-0785-5
цена: 499,00
шифра: 402785
АНТОЛОГИЈА ЕПСКЕ
НАРОДНЕ ПОЕЗИЈЕ
приредила Снежана
Самарџија
говоре Гојко Шантић
и Љубивоје Тадић
прво издање, 2011.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-0756-5
цена: 499,00
шифра: 402756
МОЈЕ УСПОМЕНЕ
Војвода Живојин Мишић
говоре Михаило Јанкетић
и Maрко Николић
прво издање, 2010.
13,5 х 19,5 цм
тврд повез, ћирилица
mp3 формат
ISBN 978-86-519-0742-8
цена: 499,00
шифра: 420105
Посебна издања
БОСАНСКИ РАТ
Добрица Ћосић
приредила Ана Ћосић Вукић
прво издање, 2012.
13,5 х 20 цм, 280 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1255-2
цена: 400,00
шифра: 403255
ГИНКО
Златно дрво живота
Радиша Јанчић
прво издање, 2011.
17 х 21 цм, 184 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1003-9
цена: 249,00
шифра: 403003
ПРВА ПРОЛЕТЕРСКА
Челна колона НОБ-а
Богдан Зелић
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 1144 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1166-1
цена: 2.484,00
шифра: 403166
У ТУЂЕМ ВЕКУ
Добрица Ћосић
приредила Ана Ћосић Вукић
четврто издање, 2012.
13,5 х 20 цм, 232 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1158-6
цена: 399,00
шифра: 403158
ИЗ СНА КА ЧЕМУ
Нека места лакановске
психоанализе
Иштван Каић
саиздаваштво са Банатским
културним центром
Ново Милошево
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 248 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1021-3
цена: 648,00
шифра: 403021
ЛИЦА
Бранко Белић
превод на енглески Тимоти
Џон Бајфорд
превод на француски
Љиљана Остојић
саиздаваштво са С. Машићем
прво издање, 2011.
23,5 х 30 цм, 712 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1139-5
цена: 4.860,00
шифра: 403139
ТИТО‒ЛОВ‒ПОЛИТИКА
Тито у лову, лов
у политици
Данило Тодоровић
треће издање, 2011.
15 х 23 цм, 312 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1173-9
цена:540,00
шифра: 403173
СРПСКИ НАРОДНИ
КАЛЕНДАР ЗА ПРЕСТУПНУ
2012. ГОДИНУ
Драгомир Антонић
прво издање, 2011.
13,5 х 20 цм, 296 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1164-7
цена: 249,00
шифра: 403164
КАЗИВАЊЕ ЉУБАВИ
Приручник за удварање
Милован Витезовић
саиздаваштво
са Чигоја штампом
прво издање, 2012.
14 х 20,5 цм, 96 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1250-7
цена: 199,00
шифра: 403250
С ТИТОМ ПО СВЕТУ
Предраг Лалевић
друго издање, 2012.
15 х 23 цм, 204 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0791-6
цена: 594,00
шифра: 403079
БЕОГРАД ИСПОД
БЕОГРАДА
Зоран Љ. Николић
и Видоје Д. Голубовић
осмо допуњено и измењено
издање, 2011.
15,5 х 22 цм, 352 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1138-8
цена: 1.458,00
шифра: 403138
84
Звучна књига
ОБРАТНИ АСОЦИЈАТИВНИ
РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Од реакције ка стимулусу
Рајна Драгићевић,
Предраг Пипер
и Марија Стефановић
саиздаваштво
са Београдском књигом
прво издање, 2011.
16.5 х 23,5 цм, 722 стр.
тврди повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1072-5
цена: 2.700,00
шифра: 403072
ЛИКОВНИ ЛОГОС
Добросав Смиљанић
саиздаваштво
са „Албатрос плус“-ом
прво издање, 2011.
13 х 19,7 цм, 248 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-6081-064-1
цена: 864,00
шифра: 420006
ДОБА СЕКУЛАРИЗАЦИЈЕ
Чарлс Тејлор
превели Слободан
Дамњановић
и Слободан Дивјак
саиздаваштво са
„Албатрос плус“-ом
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 872 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1108-1
цена: 2.376,00
шифра: 403108
СЛОБОДАН МАРКОВИЋ
‒ ПЕСНИК, СЛИКАР
И НОВИНАР
приредила Ксенија
Шукуљевић Марковић
саиздаваштво са Градском
општином Врачар
прво издање, 2011.
18,5 х 26,5 цм, 312 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1112-8
цена: 648,00
шифра 403112
СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ
ПРИРУЧНИК
Павле Ивић, Иван Клајн,
Митар Пешикан
и Бранислав Брборић
саиздаваштво са
Београдском књигом
пето издање, 2011.
17 х 24 цм, 344 стр.
тврди повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1070-1
цена: 1.080,00
шифра: 403070
РЕЧНИК СЛЕНГА
Борис Хлебец
саиздаваштво
са Београдском књигом
треће допуњено издање,
2011.
17 х 24 цм, 280 стр.
тврди повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1071-8
цена: 1.080,00
шифра: 403071
5. ДЕЦЕМБАР
уредници
Владимир Кецмановић и др.
прво издање,
20 х 23 цм, 144 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1160-9
цена: 432,00
шифра: 403160
МЕНТАЛИТЕТИ
НАРОДА СВЕТА
Гачев Георги Димитриевич
превод Ана Ацовић
саиздаваштво са Логосом
из Београда
прво издање, 2011.
13 х 20,5 цм, 400 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1130-2
цена: 1.080,00
шифра: 403130
НЕООСМАНИЗАМ
Повратак Турске
на Балкан
Дарко Танасковић
друго допуњено издање,
2011.
14 х 20,4 цм, 164 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1110-4
цена: 540,00
шифра: 403110
ИЗМЕЂУ СРПА И ЧЕКИЋА II
Срђан Цветковић
саиздаваштво са Институтом
за савремену историју
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 708 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1064-0
цена: 1.512,00
шифра: 403064
ПОБУНИТЕ СЕ!
Стефан Хесел
превела Сања Кузељевић
саиздаваштво са Предузећем
за издаваштво и промет
књигама ВБЗ из Београда
прво издање, 2011.
12 х 20 цм, 48 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0968-2
цена: 149,00
шифра: 402222
ВЕЛИКЕ ПРИЧЕ МАЛОГ
МАНЧЕСТЕРА
Саша Стојановић
саиздаваштво са Benepharmом и Фестивалом
књижевности Think Tank
прво издање, 2011.
14,8 х 21 цм, 216 стр.
тврди повез, латиница
ISBN 978-86-88455-05-3
цена: 648,00
85
Звучна књига
ПРИЈАПОВ ПРОБЛЕМ
Игор Мандић
саиздаваштво са
Benepharmom и Фестивалом
књижевности Think
Tank Town
прво издање, 2011.
14,8 х 21 цм, 296 стр.
тврди повез, латиница
ISBN 978-86-88455-04-6
цена: 1.188,00
ДНЕВНИ ЛЕПТИРИ
ЗАСАВИЦЕ
Предраг Јакшић
и Ана Нахринић
саиздаваштво са
Специјалним резерватом
природе Засавица
прво издање, 2011.
16 х 22 цм, 104 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0971-2
цена: 864,00
шифра: 402971
ЗНАКОВИТО ТРИ
Алфабети, бројеви,
логотипи, пиктограми,
визуелни системи
приредио Радомир Вуковић
прво издање, 2011.
19 х 26 цм, 280 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1026-8
цена: 1.296,00
шифра: 403026
ГОЛИ ОТОК
књига 4
Драгослав Михаиловић
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 456 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0873-9
цена: 972,00
шифра: 402873
ВИМБЛДОНСКИ ДНЕВНИК
Живот је увек пун ироније
Мирoслав Радојчић
саиздаваштво са Удружењем
новинара Србије и Заводом
за уџбенике
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 224 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-81849-05-7
цена: 864,00
шифра: 420853
УЖИЦЕ И ОКОЛИНА
1842‒1914.
Стеван Игњић
саиздаваштво са Народним
музејом Ужице
прво издање, 2011.
17 х 24 цм, 696 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1017-6
цена: 1.620,00
шифра: 403017
ПРОСТОРНИ ПЛАН
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
2010‒2020.
приредио Борислав Стојков
саиздаваштво
са Републичком агенцијом
за просторно планирање
прво издање, 2011.
23,5 х 30 цм, 288 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0942-2
цена: 3.240,00
шифра: 402942
РАТНИ ДНЕВНИК
1941‒1945.
Коста Павловић
приредио Коста Ст. Павловић
саиздаваштво
са Откровењем
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 568 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0830-2
цена: 1.404,00
шифра: 402830
БОТАНИКА
ФАРМАЦЕУТИКА
Радиша Јанчић
четврто издање, 2011.
20 х 27 цм, 276 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0889-0
цена: 1.836,00
шифра: 402889
ТРАГОВИ СТРАХА
Рада Мичановић
саиздаваштво са Чигоја
штампом
прво издање, 2011.
12,8 х 20 цм, 276 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7558-790-3
цена: 972,00
шифра: 420035
МАСОНСКИ СИМБОЛИ
Зоран Љ. Николић
четврто издање, 2011.
13,5 х 22 цм, 300 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0969-9
цена: 1.425,60
шифра: 402969
ТРСТ
Милош Радовић
саиздаваштво
са Атељеом 212
прво издање, 2011.
14 х 20 цм, 112 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0933-0
цена: 291,60
шифра: 402933
86
Звучна књига
ЊЕГОВА СВЕТОСТ
ПАТРИЈАРХ СРПСКИ
ГОСПОДИН Г. ИРИНЕЈ
‒ ГОДИНА ПРВА
саиздаваштво са Српском
православном црквом
и Заводом за уџбенике
прво издање, 2011.
22,5 х 27,5 цм, 200 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0828-9
цена: 1.296,00
шифра: 402828
ЊЕГОВА СВЕТОСТ
ПАТРИЈАРХ СРПСКИ
ГОСПОДИН Г. ИРИНЕЈ
‒ ГОДИНА ПРВА
саиздаваштво са Српском
православном црквом
и Заводом за уџбенике
прво издање, 2011.
22,5 х 27,5 цм, 200 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0829-6
цена: 3.024,00
шифра: 402829
ДЛАНОМ О СТОПАЛО
Прикази џез издања
и есеји о музици
Милош Петровић
прво издање, 2010.
13,5 х 20 цм, 216 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0538-7
цена: 756,00
шифра: 402538
ОЛИМПИЈСКИ ВЕКОВНИК
приредио Чедомир Шошкић
прво издање, 2010.
23 х 30,7 цм
тврд повез, ћирилица
књига 1, 528 стр.
ISBN 978-86-519-0701-5
књига 2, 544 стр.
ISBN 978-86-519-0702-2
цена: 8.640,00
шифра: 402701
БИТЕФ ‒ ПОЗОРИШТЕ,
ФЕСТИВАЛ, ЖИВОТ
Наталија Вагапова
превео Новица Аничић
саиздаваштво са Битефом
и КИЗ Алтера
прво издање, 2010.
24 х 32 цм, 720 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-6007-054-0
цена: 7.020,00
шифра: 402665
НЕООСМАНИЗАМ
Повратак Турске
на Балкан
Дарко Танасковић
саиздаваштво са Службеним
гласником Републике Српске
прво издање, 2010.
14 х 20,4 цм, 112 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0596-7
цена: 200,00
шифра: 402596
ВЕРБАЛ ДРАЈВЕР
Бо Тоскић
прво издање, 2010.
12,6 х 17,7 цм, 162 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0576-9
цена: 756,00
шифра: 402576
ПЕТАР КРИЖАНИЋ ПЈЕР
приредио Радивоје Бојичић
прво издање, 2010.
20 х 28,5 цм, 256 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0447-2
цена: 1.296,00
шифра: 402447
СРПСКЕ НОВИНЕ У КРФУ
Предраг Пејчић
прво издање, 2010.
12 х 18 цм, 176 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0643-8
цена: 442,80
шифра: 402643
ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ
‒ ВЕЧИТИ САВРЕМЕНИК
Зборник радова
саиздаваштво са Удружењем
новинара Србије
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 272 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0355-0
цена: 432,00
шифра: 400355
ЗОРАН БЛАГОЈЕВИЋ:
ЗЕМАЉСКИ ВИР
уредио Бошко Мијатовић
саиздаваштво са Центром
за либерално-демократске
студије
прво издање, 2010.
20 х 24,5 цм, 80 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0622-3
цена: 864,00
шифра: 402622
СРЦЕ У КАМЕНУ
Саша Савовић
саиздаваштво са Музејом
рудничко-таковског краја
прво издање, 2009.
29,7 х 21 цм, 392 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0181-5
цена: 540,00
шифра: 400181
87
Звучна књига
ПРОЈЕКАТ КАКО СЕ
ДОГАЂАО НАРОД
„АНТИБИРОКРАТСКА
РЕВОЛУЦИЈА“ (1987‒1989)
са DVD-ом
приредили Бојана Лекић,
Зоран Павић
и Славиша Лекић
саиздаваштво
са Статустимом
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 276 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0304-8
цена: 1.188,00
шифра: 402305
АНТИЧКИ СВЕТ, ЕВРОПСКА
И CРПСКА НАУКА
Зборник радова
саиздаваштво са Друштвом
за античке студије Србије
прво издање, 2009.
16,5 х 24 цм, 432 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-910129-3-9
цена: 732,60
шифра: 400129
ОЉА ИВАЊИЦКИ
‒ ОЧЕКИВАЊЕ НЕМОГУЋЕГ
уредила Мерима Ранковић
копродукција са Gayo Gallery
и Philip Wilson Publishers Ltd.
прво издање, 2009.
27 х 30 цм, 289 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0151-8
(на срп. јез.)
ISBN 978-0-85667-663-5
(на енгл. јез.)
ISBN 978-9940-9074-4-0
(на рус. јез.)
цена: са кутијом 9.396,00
(на срп. јез.)
шифра: 420151
цена: без кутије 9.180,00
(на срп. јез.)
шифра: 420152
цена: 9.180,00
(на енгл. јез.)
шифра: 420153
цена: 9.180,00
(на рус. јез.)
шифра: 420154
ПРВИ ШЕМАТИЗАМ
ЕПАРХИЈЕ ОСЕЧКОПОЉСКЕ
И БАРАЊСКЕ
Душан Колунџић
прво издање, 2009.
24 х 30 цм, 252 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0219-5
цена: 1.080,00
шифра: 400219
ХРОНИКА УДРУЖЕЊА
НОВИНАРА СРБИЈЕ
1941‒2006
Миле Недељковић
саиздаваштво са Удружењем
новинара Србије
прво издање, 2009.
21 х 30 цм, 541 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0175-4
цена: 972,00
шифра: 420055
ИСТРАГА СЕ НАСТАВЉА
Народ ће бити пуштен на
слободу
Милинко Бујишић
саиздаваштво
са Откровењем и Dan Graf-ом
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 158 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-83353-58-3
цена: 216,00
шифра: 400107
ЂЕ ГОД САМ БИО МОГУ
ДА СЕ ВРАТИМ
Станоје Брајовић
саиздаваштво
са ИП „Филип Вишњић“
прво издање, 2008.
14 x 19,5 цм, 174 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-965-7
цена: 108,00
шифра: 420047
КРАЉЕВСТВО
БЕЛОГЛАВОГ СУПА
двојезично издање:
српско-енглеско
приредила Јелена Матијевић
саиздаваштво са Правним
факултетом у Београду
прво издање, 2008.
23 x 23 цм, 108 стр.
тврд повез,
ћирилица / енгл. јез.
ISBN 978-86-519-0080-1
цена: 1.296,00
шифра: 400080
АНТЕЈ ИЛИ АХАСФЕР
Слободан Дивјак
саиздаваштво са ИП „Филип
Вишњић“
прво издање, 2008.
14 х 20 цм, 216 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7519-936-7
цена: 216,00
шифра: 420045
БУДУЋНОСТ ПРОШЛОСТИ
Милинко Бујишић
саиздаваштво са
Откровењем
и Dan Graf-oм
прво издање, 2008.
14 x 20 цм, 300 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-83353-50-7
цена: 540,00
шифра: 400881
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ:
ПУТ КА ВЛАСТИ
група аутора
саиздаваштво са Институтом
за савремену историју,
Центром за проучавање
европског суседства
Универзитета Стирлинг
прво издање, 2007.
16 x 23 цм, 303 стр.
броширан повез, ћирилица/
латиница, срп., рус.,
енгл. јез.
ISBN 978-86-7403-131-5
цена: 540,00
шифра: 420002
88
Звучна књига
ПОЛИТИКА И ВИЗИЈА
Шелдон С. Волин
саиздаваштво са
ИП „Филип Вишњић“
проширено издање, 2007.
16,5 x 24,5 цм, 776 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-734-9
цена: 1.404,00
шифра: 420041
О ЧЕМУ ЈЕ ЗАПРАВО РЕЧ?
Врло кратак увод
у филозофију
Томас Нејгел
прво издање, 2005.
12,5 x 20 цм, 89 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7549-404-1
цена: 378,00
шифра: 400404
СПОЉНА ПОЛИТИКА
СРБИЈЕ У контроверзној
историографији
Андрија Раденић
прво издање, 2006.
17 x 24 цм, 636 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-482-3
цена: 1.296,00
шифра: 400482
СРПСКО-ШПАНСКИ
РЕЧНИК ПРАВНИХ
И ПОСЛОВНИХ ТЕРМИНА
Драгана Тошић
прво издање, 2005.
14 x 21 цм, 453 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-7549-376-2
цена: 1.188,00
шифра: 400376
БИБЛИЈА И ПРОПАГАНДА
Зоран Ђ. Славујевић
прво издање, 2006.
23 x 15 цм, 176 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-508-6
цена: 108,00
шифра: 400508
„УЗОР-КРАЉЕВИНА“
И ВЕЛИКА ИДЕЈА
Ели Скопетеа
саиздаваштво
са ИП „Филип Вишњић“
прво издање, 2005.
15,5 x 23,5 цм, 342 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-7363-453-9
цена: 756,00
шифра: 420033
ПОЛИТИЧКО ЈАВНО
МЊЕЊЕ И ДЕМОКРАТИЈА
Комнен Пијевац
прво издање, 2006.
13,5 x 20 цм, 166 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-7549-510-2
цена: 243,00
шифра: 400510
ПОЛИТИЧКИ СПИСИ
Макс Вебер
саиздаваштво
са ИП „Филип Вишњић“
прво издање, 2006.
16,5 x 24,5 цм, 505 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-7363-496-2
цена: 1.080,00
шифра: 420034
СМЕДЕРЕВСКИ САНЏАК
1476‒1560
Ема Миљковић-Бојанић
саиздаваштво
са Историјским институтом
прво издање, 2004.
17,5 x 24,5 цм, 355 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7743-045-8
цена: 561,50
шифра: 420029
С ЦАРЕМ И БЕЗ ЦАРА
В. Н. Војејков
прво издање, 2004.
14 x 20 цм, 478 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7549-355-Х
цена: 1.037,00
шифра: 400362
ТОМА ВУЧИЋ ПЕРИШИЋ
Радомир Ј. Поповић
саиздаваштво
са Историјским институтом
прво издање, 2003.
17,5 x 24,5 цм, 349 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7743-039-3
цена: 734,40
шифра: 420024
ПЛАНИРАНА ЕЛИТА
Љубинка Трговчевић
саиздаваштво
са Историјским институтом
прво издање, 2003.
17,5 x 24,5 цм, 316 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7743-040-7
цена: 777,60
шифра: 420025
СРБИЈА И БУГАРСКА
1886‒1896
Владимир Јовановић
саиздаваштво
са Историјским институтом
прво издање, 2002.
17,5 x 24,5 цм, 180 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7743-026-1
цена: 734,40
шифра: 420021
ПОРОДИЦА У СРБИЈИ
СРЕДИНОМ ХIХ ВЕКА
Александра Вулетић
саиздаваштво
са Историјским институтом
прво издање, 2002.
17,5 x 24,5 цм, 221 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7743-025-3
цена: 734,40
шифра: 420026
89
Звучна књига
СРПСКО ПРИВРЕДНО
ДРУШТВО „ПРИВРЕДНИК“
1897‒1918
Петар В. Крестић
саиздаваштво
са Историјским институтом
прво издање, 2002.
17,5 x 24,5 цм, 238 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7743-024-5
цена: 529,00
шифра: 420019
СТРУКТУРА ГРАДСКОГ
СТАНОВНИШТВА
СРЕДИНОМ
ХIХ ВЕКА
Бојана Миљковић-Катић
саиздаваштво
са Историјским институтом
прво издање, 2002.
17,5 x 24,5 цм, 221 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7743-028-8
цена: 777,60
шифра: 420023
ЧАРАПЕ КРАЉА ПЕТРА
Милован Витезовић
двојезично издање:
српско-италијанско
превео Драган Мраовић
прво издање, 2000.
16 x 24 цм, 221 стр.
тврд повез, ћирилица/
латиница
ISBN 86-7549-191-3
цена: 464,50
шифра: 400191
ДНЕВНИК БЕЊАМИНА
КАЛАЈА 1868‒1875
приредио Андрија Раденић
репринт, 2002.
17 x 24 цм, 887 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7549-227-8
цена: 993,50
шифра: 400227
САВРЕМЕНЕ ХАРТИЈЕ
ОД ВРЕДНОСТИ
Светислав Миловановић
прво издање, 1999.
17,5 х 24,5 цм, 325 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7549-115-8
цена: 432,00
шифра: 400115
Часописи
ЗИП ‒ Магазин
Закони и пракса
А4, 32 стр.
кламован повез, ћирилица
ISSN 1820-9998
цена: 80,00
700,00/год.
цена за 2012: 120,00
980,00/год.
БРОЈ 144, 32 стр.
цена: 120,00
шифра: 809542
БРОЈ 143, 32 стр.
цена: 120,00
шифра: 809541
БРОЈ 142, 32 стр.
цена: 120,00
шифра: 809540
БРОЈ 132, 2011.
цена: 120,00
шифра: 809532
БРОЈ 131, 2010.
цена: 120,00
шифра: 809531
БРОЈ 130, 2010.
цена: 120,00
шифра: 809530
БРОЈ 129, 2010.
цена: 120,00
шифра: 809529
БРОЈ 127‒128, 2010.
А4, 48 стр.
цена: 120,00
шифра: 809528
БРОЈ 141, 32 стр
цена: 120,00
шифра: 809539
БРОЈ 125‒126, 2010.
А4, 48 стр.
цена: 120,00
шифра: 809526
БРОЈ 139‒140, 48 стр.
цена: 120,00
шифра: 809538
БРОЈ 124, 2010.
цена: 120,00
шифра: 809524
БРОЈ 137‒138, 48 стр.
цена: 120,00
шифра: 809537
БРОЈ 123, 2010.
цена: 120,00
шифра: 809523
БРОЈ 136, 32 стр.
цена: 120,00
шифра: 809536
БРОЈ 122, 2010.
цена: 120,00
шифра: 809522
БРОЈ 135, 32 стр.
цена: 120,00
шифра: 809535
БРОЈ 121, 2010.
цена: 120,00
шифра: 809521
БРОЈ 134, 2011.
цена: 120,00
шифра: 809534
БРОЈ 120, 2010.
цена: 120,00
шифра: 809520
БРОЈ 133, 2011.
цена: 120,00
шифра: 809533
БРОЈ 119, 2009.
цена: 80,00
шифра: 809519
БРОЈ 118, 2009.
цена: 80,00
шифра: 809518
БРОЈ 117, 2009.
цена: 80,00
шифра: 809117
БРОЈ 115‒116, 2009.
А4, 48 стр.
цена: 100,00
шифра: 809515
БРОЈ 113‒114, 2009.
А4, 48 стр.
цена: 100,00
шифра: 809514
БРОЈ 112, 2009.
цена: 80,00
шифра: 809512
БРОЈ 111, 2009.
цена: 80,00
шифра: 809511
БРОЈ 110, 2009.
цена: 80,00
шифра: 809510
БРОЈ 109, 2009.
цена: 80,00
шифра: 809509
БРОЈ 108, 2009.
цена: 80,00
шифра: 809508
БРОЈ 107, 2008.
цена: 80,00
шифра: 809507
БРОЈ 106, 2008.
цена: 80,00
шифра: 809506
91
Часописи
Часопис ИЗАЗОВИ
ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
броширан повез, латиница
16,5 x 24 цм
ISSN 1820‒9459
цена за 2012: 350,00
1.400,00/год.
БРОЈ 18, 120 стр.
шифра: 404051
БРОЈ 17, 108 стр.
шифра: 404050
БРОЈ 16, 128 стр.
шифра: 404048
БРОЈ 15, 116 стр.
шифра: 404047
БРОЈ 14, 176 стр.
шифра: 404046
БРОЈ 13, 140 стр.
шифра: 404045
БРОЈ 12, 152 стр.
шифра: 404041
БРОЈ 11, 156 стр.
шифра: 404037
БРОЈ 10, 156 стр.
шифра: 404035
БРОЈ 9, 164 стр.
шифра: 404033
БРОЈ 8, 182 стр.
шифра: 404031
БРОЈ 7, 137 стр.
шифра: 404629
БРОЈ 6, 182 стр.
шифра: 404027
БРОЈ 3, 133 стр.
шифра: 404021
TFT
Часопис за театар,
филм и телевизију
20 х 27 цм
броширан повез, латиница
ISSN 1821‒0120
цена за 2012: 400,00
1.200,00/год.
БРОЈ 2, 148 стр.
шифра: 404018
БРОЈ 12, 128 стр.
шифра: 404058
БРОЈ 1, 143 стр.
шифра: 400018
БРОЈ 11, 136 стр.
шифра: 404057
ПРАВО И ДРУШТВО
Часопис за правну
и политичку културу
16,5 х 24 цм
броширан повез, латиница
ISSN 1821‒4118
цена за 2012: 450,00
1.300,00/год.
БРОЈ 10, 128 стр.,
саиздаваштво са
Радио-телевизијом Србије,
Југословенском кинотеком
и Народним позориштем
шифра: 404056
БРОЈ 5, 152 стр.
шифра: 404026
БРОЈ 4, 145 стр.
шифра: 404022
БРОЈ 2/2011, 268 стр.
шифра: 404045
БРОЈ 5, 312 стр.
шифра: 404044
БРОЈ 4, 288 стр.
шифра: 404042
БРОЈ 3, 236 стр.
шифра: 404039
БРОЈ 2, 292 стр.
шифра: 404036
БРОЈ 1, 376 стр.
шифра: 404032
БРОЈ 9, 148 стр.
шифра: 404043
БРОЈ 8, 136 стр.
шифра: 404040
БРОЈ 7, 132 стр.
шифра: 404038
БРОЈ 6, 144 стр.
шифра: 404034
БРОЈ 5, 136 стр.
шифра: 404030
БРОЈ 4, 148 стр.
шифра: 404027
БРОЈ 3, 144 стр.
шифра: 404024
БРОЈ 2, 124 стр.
шифра: 404022
БРОЈ 1, 95 стр.
шифра: 400019
92
Часописи
РАСКРШЋА
ГОДИНА VI, број 8
саиздаваштво са
Библиотеком Матице српске
Нови Сад и СО Косјерић
прво издање, 2011.
14 х 23,4 цм, 272 стр.
броширан повез, ћирилица
ISSN 1820-2780
цена: 378,00
шифра: 402884
РАСКРШЋА
ГОДИНА VI, број 7
саиздаваштво са
Библиотеком Матице српске,
Нови Сад и СО Косјерић
прво издање, 2009.
14 х 23 цм, 224 стр.
броширан повез, ћирилица
ISSN 1820-2780
цена: 378,00
шифра: 404055
РАСКРШЋА
ГОДИНА VI, број 6
група аутора
прво издање, 2008.
14 x 23 цм, 204 стр.
броширан повез, ћирилица
ISSN 1820-2780
цена: 378,00
шифра: 420036
ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ
Часопис за анализу
политике
саиздаваштво са Центром
за демократију Факултета
политичких наука
Универзитета у Београду
17 x 24 цм
броширан повез, латиница
ISSN 2217-7000
цена: 500,00
1.500,00/год.
БРОЈ 3/2011, 112 стр.
шифра: 405003
БРОЈ 2/2011, 120 стр.
шифра: 405000
Издања Службеног листа
Уџбеници и студије
из области права
„ТРЕЋИ СТУБ“
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Сарадња у области
правосуђа
и унутрашњих послова
Милутин Јањевић
прво издање, 2003.
17 x 24 цм, 341 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-355-0594-8
цена: 415,80
шифра: 643006
ДРЕВНОРУСКО
СЛОВЕНСКО ПРАВО
Драган Николић
прво издање, 2000.
14 x 20 цм, 326 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-355-0470-4
цена: 302,40
шифра: 641641
Уџбеници и књиге
из области науке и
технике
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Крсто Липовац
прво издање, 2008.
17 x 24 цм, 398 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-355-0747-7
цена: 2.711,92
шифра: 630995
ТИПИЧНИ ПРИМЕРИ
ЕКСПЕРТИЗА
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
НА ПУТЕВИМА
Радослав Драгач
и Мирјана Ђорђевић
треће измењено и допуњено
издање, 2007.
17 x 24 цм, 323 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-355-0736-1
цена: 2.300,40
шифра: 630994
УВИЂАЈ И ВЕШТАЧЕЊЕ
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
НА ПУТЕВИМА
прво издање, 2007.
17 x 24 цм, 560 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-355-0737-8
цена: 2.730,24
шифра: 630993
КАБЛОВСКА ТЕХНИКА
Стојан Николајевић
прво издање, 2007.
17 x 24 цм, 682 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-355-0729-3
цена: 1.750,00
шифра: 790010
МОЈА МАСЛИНА
Радиша Јанчић
саиздаваштво
са Драслар партнером
друго издање, 2007.
14 x 20 цм, 202 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-355-0735-4
цена: 499,00
шифра: 643280
ЗАЧИНИ У КУЛИНАРСТВУ
‒ ЗАЧИНСКЕ БИЉКЕ
СРБИЈЕ
Радиша Јанчић
и Радмило Анђелковић
прво издање, 2004.
15 x 21 цм, 160 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-355-0633-2
цена: 100,00
шифра: 630900
МИКРОБИ, ПУШКЕ
И ЧЕЛИК
Судбине људских
друштава
Џеред Дајмонд
превела Гордана Вучићевић
саиздаваштво са Досијеом
прво издање, 2004.
14 x 20,5 цм, 452 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-7738-009-4
цена: 972,00
шифра: 643046
ИСТОРИЈА СРПСКЕ
МЕДИЦИНЕ
Будимир Павловић
саиздаваштво
са Свентовидом
прво издање, 2002.
15 x 22 цм, 223 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-84117-02-6
цена: 302,40
шифра: 641914
94
Издања Службеног листа
Друштвено-политичке студије
ЛЕКСИКОН НАРОДА СВЕТА
Човечанство 2000.
Миле Недељковић
саиздаваштво са СКЗ-ом
прво издање, 2001.
20 x 27 цм, 376 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-355-099-2
цена: 476,28
шифра: 642850
Класици правне
мисли
ПЕТ ЛИКОВА СЛОБОДАНА
ЈОВАНОВИЋА
Данило Н. Баста
прво издање, 2003.
17 x 24 цм, 205 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-355-0570-0
цена: 362,88
шифра: 643009
ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО
И СЛОБОДА
Фридрих А. Хајек
превео Бранимир Глигорић
саиздаваштво са ЦИД-ом
прво издање, 2002.
17 x 24 цм, 476 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-495-0218-0
цена: 864,00
шифра: 641960
АДМИНИСТРАТИВНО
ПРАВО ФРАНЦУСКЕ
Ги Бребан
превела
Катарина Дамјановић
саиздаваштво са ЦИД-ом
прво издање, 2002.
17 x 24 цм, 472 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-495-0144-3
цена: 864,00
шифра: 641950
ПРИВРЕДА И
ПРАВО ‒ ПРЕМА
МАТЕРИЈАЛИСТИЧКОМ
СХВАТАЊУ ИСТОРИЈЕ
Рудолф Штамлер
превео Бранимир
Живојиновић
саиздаваштво са ЦИД-ом
прво издање, 2001.
17 x 24 цм, 570 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-495-0211-3
цена: 545,40
шифра: 641770
Историографија
МАТЕРИЈАЛНА
ЦИВИЛИЗАЦИЈА I‒III
Економија и капитализам
од XV до XVIII века
Фернан Бродел
превео Душан Јанић
саиздаваштво са Стилосом
прво издање, 2007.
17,5 x 24 цм
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-355-0743-9
цена: 8.000,00
шифра: 640700
СТРУКТУРЕ
СВАКОДНЕВИЦЕ: МОГУЋЕ
И НЕМОГУЋЕ
том I, стр. 560
ISBN 978-86-355-0741-5
ИГРЕ РАЗМЕНЕ
том II, стр. 612
ISBN 978-86-355-0744-6
ВРЕМЕ СВЕТА
том III, стр. 640
ISBN 978-86-355-0745-3
СВЕТАЦ И МАГЛЕ
Тито и његово време
у новим документима
Москве и Београда
Перо Симић
прво издање, 2005.
16 x 24 цм, 480 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-355-0673-1
цена: 150,00
шифра: 643052
КУЋА РОТШИЛДА
том I и II
Нил Фергусон
превела Невена Мрђеновић
саиздаваштво са Досијеом
прво издање, 2002.
17 x 24 цм
том I, 770 стр.
том II, 829 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-355-0551-4
цена: 3.261,60
шифра: 642907
Филозофија, језик
и књижевност
ШИР ХАШИРИМ ‒ ПЈЕСМА
НАД ПЈЕСМАМА
Шалом Алејхем
превео Миљенко Перић
прво издање, 2007.
12 x 17 цм, 128 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-355-0731-6
цена: 305,00
шифра: 643270
САВРЕМЕНОСТ
РУСКЕ РЕЛИГИОЗНЕ
ФИЛОСОФИЈЕ
Владета Јеротић
прво издање, 2006.
13 x 20 цм, 159 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-355-0725-8
цена: 378,00
шифра: 643260
95
Издања Службеног листа
ИЗАБРАНА ДЕЛА ВЕЉКА
РАДОВИЋА I‒III
Вељко Радовић
саиздаваштво са ЦИД-ом
прво издање, 2005.
13 x 20 цм
броширан повез, латиница
цена: 2.000,00
шифра: 643080
том I, 514 стр.
ISBN 86-355-0702-9
том II, 498 стр.
ISBN 86-355-0703-7
том III, 610 стр.
ISBN 86-355-0704-5
АСОЦИЈАТИВНИ РЕЧНИК
СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Предраг Пипер,
Рајна Драгићевић
и Марија Стефановић
саиздаваштво са
Филолошким факултетом
у Београду и Београдском
књигом
прво издање, 2005.
17 x 24 цм, 525 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-7590-132-1
цена: 1.058,40
шифра: 630960
ЗЛО ИЛИ ДРАМА СЛОБОДЕ
Ридигер Зафрански
превео Саша Радојчић
прво издање, 2005.
14 x 20 цм, 232 стр.
броширан повез, латиница
ISBN 86-355-0706-1
цена: 200,00
шифра: 643200
СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ
САВЕТНИК
Егон Фекете, Драго Ћупић
и Богдан Терзић
саиздаваштво са Српском
школском књигом
прво издање, 2005.
14 x 20 цм, 371 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-83565-23-8
цена: 415,80
шифра: 643055
ИСТОРИЈА ИТАЛИЈАНСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
Ђулио Ферони
превела група аутора
уредила Весна Килибарда
саиздаваштво са ЦИД-ом
прво издање, 2005.
17 x 24 цм
том I, 588 стр.
том II, 702 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-495-0273-3
цена: 3.402,00
шифра: 643056
ДОЖИВЉАЈ
И ПЕСНИШТВО
Лесинг ‒ Гете ‒ Новалис
‒ Хелдерлин
Вилхелм Дилтај
превео Саша Радојчић
саиздаваштво са Orpheus-ом
прво издање, 2004.
14 x 20 цм, 370 стр.
тврд повез, латиница
ISBN 86-83887-37-5
цена: 756,00
шифра: 643048
РЕЧНИК ГРЧКЕ И РИМСКЕ
МИТОЛОГИЈЕ
Драгослав Срејовић
и Александрина Цермановић
саиздаваштво са СКЗ-ом
шесто издање, 2004.
17 x 24 цм, 575 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 86-355-0657-Х
цена: 1.587,60
шифра: 641581
ИЗАБРАНА ДЕЛА НИКОЛE
МИЛОШЕВИЋA
у пет књига
приредио Мило Ломпар
прво издање, 2003.
14 x 20 цм
броширан повез, ћирилица
цена: 1.512,00
шифра: 643014
ФИЛОЗОФИЈА И
ДИФЕРЕНЦИЈЕ
том I, 368 стр.
ISBN 86-355-0609-Х
ПРИЛОЗИ ЗА
ФИЛОЗОФИЈУ ИСТОРИЈЕ
том II, 378 стр.
ISBN 86-355-0610-3
ПОРТРЕТИ
том III, 390 стр.
ISBN 86-355-0612-Х
КЊИЖЕВНОСТ
И МЕТАФИЗИКА
том IV, 368 стр.
ISBN 86-355-0611-1
УМЕТНИЧКА ПРОЗА
том V, 336 стр.
ISBN 86-355-0613-8
ПРЕД ЛИЦЕМ ДРУГОГ
Фуга у огледима
Богољуб Шијаковић
саиздаваштво са Јасеном
прво издање, 2002.
15 x 24 цм, 336 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-355-0563-8
цена: 100,00
шифра: 641906
Продајна мрежа
КЊИЖАРЕ
БЕОГРАД
Кнеза Милоша 16
+ 381 11 26 42 872
Булевар краља
Александра 85
+ 381 11 30 88 174
Житни трг 4
+ 381 21 52 80 34
МОКРА ГОРА ‒ ДРВЕНГРАД
+ 381 31 80 03 23
Јеврејска 10
+ 381 21 42 08 51, 42 08 36
НИШ
КРАГУЈЕВАЦ
Јована Цвијића 1
+ 381 34 30 00 10
Макензијева 26
+ 381 11 30 85 355
Николе Пашића 9
+ 381 34 35 56 58
Бранкова 16
+ 381 11 30 31 415
УЖИЦЕ
Војводе Степе 68
+ 381 11 30 95 174
Булевар деспота Стефана 1а
+ 381 11 30 31 903
Јове Илића 165
+ 381 11 30 92 907
Димитрија Туцовића 167
+ 381 31 50 03 07
ЧАЧАК
Жупана Страцимира 33
+ 381 32 34 82 04
ЛЕСКОВАЦ
Трг краља Александра 11
+ 381 18 455 81 01
ПОЖАРЕВАЦ
Дринска 2
+ 381 12 530 771
СОМБОР
Краља Петра Првог 11
+ 381 25 434 039
Суботица
Штросмајерова 9
+381 24 671 130
Вршац
Трг Саве Ковачевића 12
+381 13 839 036
Краља Милутина 27
+ 381 11 36 44 430
Булевар ослобођења 101
+ 381 16 21 83 58
Булевар Михајла Пупина 14
+ 381 11 30 17 878
КРУШЕВАЦ
ПОСЛОВНИ ЦЕНТРИ
Мирка Томића 37
+ 381 37 35 01 601
Нови Сад
Цара Душана 7
+ 381 11 30 31 410
Војске Југославије 33
+ 381 28 84 574
Јеврејска 13
тел.: + 381 21 42 18 59,
66 16 950, 42 27 211
факс: + 381 21 66 12 101
ВАЉЕВО
Чачак
Шумадијски трг 2, Чукарицa
+ 381 35 73 744
Војводе Мишића 29
+ 381 14 22 12 12
Мутапова 21
тел./факс: + 381 32 22 54 29
Косовска 6
+ 381 11 33 49 421
КИКИНДА
Ужице
Генерала Драпшина 2
+381 230 43 62 87
Доситејева 14
тел.: + 381 31 52 54 38
Немањина 22‒26
+ 381 11 36 31 049
Змај Јовина 21, Земун
+ 381 11 37 30 466
НОВИ САД
Јеврејска 13
+ 381 21 66 22 609
ЛЕПОСАВИЋ
Download

Untitled - Klub glasnik