Матична библиотека
„Вук Караџић“
Пријепоље
Билтен приновљених издања
Децембар 2010.
Матична библиотека „Вук Караџић“ :: Санџачких бригада 2 :: 31300 Пријепоље
Тел. 033 712 960 :: Факс 033 711 146
www.biblioteka-prijepolje.com :: [email protected]
Радно време 8-18 ч :: Дечије одељење 8-14 ч.
Поштовани читаоци,
•
У „Билтену приновљених издања“ пронаћи ћете списак књига које су
набављене у децембру 2010. године. Књиге су класификоване према
стручним областима, а унутар сваке области организоване су
азбучно - према презимену аутора.
Регистар наслова, именски и предметни регистар налезе се у другој
половини Билтена. Бројеви поред јединица у регистру упућују на редни
број оригиналне каталошке јединице.
Ову публикацију можете преузети и у електронском облику са
интернет страна Библиотеке (www. biblioteka-prijepolje.com).
•
•
•
•
•
•
•
•
Садржај:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Документација
(сакупљање, сортирање, уређење) ............................ 1
Цивилизација. Култура. Напредак .............................. 1
Библиотекарство. Библиотеке .................................... 1
Новине. Штампа. Новинарство ................................... 1
Филозофија ................................................................... 1
Психологија .................................................................. 2
Религија. Теологија....................................................... 3
Женске студије ................................................................ 3
Социологија .................................................................. 3
Политика ..................................................................... 4
Економске науке ..... ........................................................5
Право ............................................................................. 5
Васпитање. Образовање. Настава .............................. 6
Етнологија. Фолклор. Обичаји .................................... 6
Наука о животној средини .......................................... 6
Математика .................................................................. 7
Астрономија. Астрофизика.......................................... 7
Биологија. Биолошке науке ........................................ 7
Ботаника ........................................................................ 7
Психијатрија. Психопатологија .................................... 7
Грађевинско инжењерство .......................................... 7
Рачуноводство. Књиговодство ..................................... 8
Реклама. Оглашавање
Односи са јавношћу .................................................... 8
Архитектура. ................................................................ 8
Ликовне уметности ..................................................... 8
•
•
Примењене уметности................................................. 8
Карикатура. Стрип ....................................................... 9
Сликарство ................................................................. 9
Фотографија ............................................................... 9
Музика ........................................................................ 9
Филм .......................................................................... 10
Позориште ................................................................
10
Спорт ........................................................................... 10
Лингвистика и књижевност. Филологија ................. 10
Светска књижевност. Антологије ........................... 11
Енглеска књижевност .............................................. 12
Остале књижевности на енглеском језику ........... 13
Америчка књижевност ........................................... 14
Аустралијска књижевност на енглеском .............. 17
Немачка књижевност ............................................ 17
Аустријска књижевност ....................................... 18
Норвешка књижевност......................................... 18
Шведска књижевност........................................... 18
Латинска књижевност ....................................... 18
Италијанска књижевност ....................................... 18
Француска књижевност ....................................... 19
Шпанска књижевност ....................................... 20
Португалска књижевност ..................................... 21
Латиноамеричке књижевности ............................. 21
Румунска књижевност ....................................... 21
Грчка књижевност ................................................. 21
Руска књижевност ................................................. 22
Пољска књижевност ............................................ 22
Књижевност у Босни и Херцеговини .................. 22
Српска књижевност ........................................... 23
Хрватска књижевност ............................................. 28
Оријенталне књижевности ..................................... 29
Мађарска књижевност ........................................ 29
Мађарска књижвност у Србији .............................. 29
Јапанска књижевност ............................................. 29
Кинеска књижевност .............................................. 29
Биографије. Генеалогија. Хералдика ........................... 29
Историја. Историографија ............................................. 30
РЕГИСТАР НАСЛОВА ............................................. 32
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР ............................................. 38
ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР ........................................ 50
002 ДОКУМЕНТАЦИЈА (СКУПЉАЊЕ,
СОРТИРАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ)
1
МЕГИЛ, Кенет А.
Korporativna memorija : upravljanje
dokumentima i informacijama u doba znanja /
Kenet A. Megil ; [prevela Vesna Gluščević]. Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2007 (Beograd
: Original). - 171 str. ; 22 cm. - (Edicija Savremena
biblioteka / [Narodna biblioteka Srbije] ; knj. 12)
a) Документација b) Информатика
COBISS.SR-ID 143810060
008 ЦИВИЛИЗАЦИЈА. КУЛТУРА. НАПРЕДАК
Savremena biblioteka / [Narodna biblioteka Srbije]
; knj. 16)
a) Народне библиотеке - Рад са омладином b)
Дечје библиотеке
COBISS.SR-ID 169884684
14 А/Ж ФИЛОЗОФИ
4
ISTRAŽIVAČKO novinarstvo : kontekst i praksa
/ priredio Hjugo de Berg ; preveli sa engleskog
Đorđe Trajković, Jelena Petrović i Lazar Pašćanović.
- Beograd : Clio, 2007 (Beograd : Taš). - 516 str. ; 22
cm. - (Biblioteka Multimedia)
a) Новинарство b) Масовни медији c) Масовне
комуникације
COBISS.SR-ID 141509132
5
КРЕЈГ, Ричард
Onlajn novinarstvo : izveštavanje, pisanje i
uređivanje za novi medij / Ričard Krejg ; prevela s
engleskog Nela Britvić. - Beograd : Clio, 2010
(Beograd : DMD). - 386 str. : ilustr. ; 23 cm. (Biblioteka Multimedia / [Clio])
a) Цивилизација b) Културна историја
COBISS.SR-ID 243151623
a) Новинарство - Интернет b) Масовни медији
COBISS.SR-ID 174540556
3
ХИГИНС, Сјузан И.
Javne biblioteke i službe za mlade / Sjuzan I.
Higins ; prevela s engleskog Vesna Gluščević ;
redaktorka prevoda Vesna Injac. - Beograd :
Narodna biblioteka Srbije, 2009 (Beograd :
Original). - 138 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Edicija
a) Ксенофонт (430-354 пре н. е.) b) Филозофија
COBISS.SR-ID 257448711
070 НОВИНЕ. ШТАМПА. НОВИНАРСТВО
2
ХЕНКОК, Грејам
Ogledalo neba : potraga za izgubljenom
civilizacijom / Grejem Henkok i Santa Faija ;
[prevod s engleskog Tatjana Milosavljević]. - 1. izd.
- Novi Sad : Stylos art, 2009 (Novi Sad : AMB
grafika). - 332 str. : ilustr. ; 26 cm
02 БИБЛИОТЕКАРСТВО. БИБЛИОТЕКЕ
131 str. ; 18 cm
1 ФИЛОЗОФИЈА
6
КСЕНОФОНТ
Gozba / Ksenofont ; sa starogrčkog prevele i
komentare sačinile Danijela Jevtić, Slađana
Milinković ; predgovor Irina Deretić. - Novi Sad :
Akademska knjiga, 2010 (Novi Sad : Budućnost). -
7
АРИСТОТЕЛ, 384пне-322пне
O nebu I-IV ; O postajanju i propadanju I-II /
Aristotel ; prevod, komentari i napomene Slobodan
Blagojević. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2009
(Valjevo : Topalović). - 428 str. ; 21 cm. - (Izabrana
dela / Aristotel ; kolo 1, tom. 4) (Biblioteka Paideia)
a) Аристотел (384пне-322пне) b) Космологија
COBISS.SR-ID 172276492
8
ВУЧИЋЕВИЋ, Бранко, 1934Neobični doživljaji gospodina Benjamina u
zemlji boljševika / montaža Branko Vučićević. Beograd : Fabrika knjiga, 2009 (Beograd : Standard
2). - 124 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Dan i noć ;
knj. 41)
a) Бењамин, Валтер (1892-1940) - Биографије
COBISS.SR-ID 169801228
9
МАРИЋ, Сретен, 1903-1992
О Монтењу / Сретен Марић. - Београд :
Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник). 120 стр. : ауторова слика ; 18 cm. - (Библиотека
Раскршћа ; 6)
a) Монтењ, Мишел де (1533-1592)
COBISS.SR-ID 154914572
10
ФЕРАРИС, Маурицио, 1956Goodbye Kant! : šta danas ostaje od Kritike
čistog uma / Mauricio Feraris ; preveo s italijanskog
Ivo Kara-Pešić. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2010
(Valjevo : Topalović). - 205 str. ; 17 cm. - (Džepna
knjiga / [Paideia]. Biblioteka Eseji)
COBISS.SR-ID 172775692
11
ХАЈДЕГЕР, Мартин, 1889-1976
Niče. Tom 1 / Martin Hajdeger ; s nemačkog
preveo Božidar Zec. - Beograd : Fedon, 2009
(Subotica : Rotografika). - 619 str. ; 21 cm. - (Edicija
Daimon)
14
ЕДИНЏЕР, Едвард Ф.
Anatomija psihe : alhemijski sibolizam u
psihoterapiji / Edvard F. Edindžer ; prevela s
engleskog Milana Vujkov. - Novi Sad : Akademska
knjiga, 2010 (Novi Sad : Budućnost). - 325 str. ; 22
cm. - (Biblioteka Psyche / Akademska knjiga, Novi
Sad)
a) Ниче, Фридрих (1844-1900) - "Воља за моћ"
COBISS.SR-ID 169681932
a) Психологија
COBISS.SR-ID 257450503
12
ХАЈДЕГЕР, Мартин, 1889-1976
Niče. Tom 2 / Martin Hajdeger ; s nemačkog
preveo Božidar Zec. - Beograd : Fedon, 2009
(Subotica : Rotografika). - 471 str. ; 21 cm. - (Edicija
Daimon)
15
ЈУНГ, Карл Густав, 1875-1961
Човек и душа / Карл Густав Јунг ; из
целокупног дела 1905-1961. одабрала Јоланда
Јакоби ; [са немачког превеле Босиљка
Милакара и Ана Милакара]. - Нови Сад :
Прометеј, 2009 (Нови Сад : Будућност). - 523 стр.
: ауторова слика ; 19 cm. - (Едиција Антологије.
Свет)
a) Ниче, Фридрих (1844-1900) - Нихилизам Метафизика
COBISS.SR-ID 169684748
141 ФИЛОЗОФСКИ СИСТЕМИ
13
ДЕЛЕЗ, Жил, 1925-1995
Razlika i ponavljanje / Žil Delez ; s francuskog
preveo Ivan Milenković. - Beograd : Fedon, 2009
(Subotica : Rotografika). - 506 str. ; 25 cm. (Daimon)
a) Делез, Жил (1925-1995) b) Разлика
(филозофија) c) Понављање (филозофија)
COBISS.SR-ID 170480652
159.92 ПСИХИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И РАЗВОЈ.
КАРАКТЕРОЛОГИЈА. СТВАРАЛАШТВО
159.9 ПСИХОЛОГИЈА
a) Јунг, Карл Густав (1875-1961) b) Дубинска
психологија c) Аналитичка психологија
COBISS.SR-ID 237644295
16
СИРИЛНИК, Борис
Autobiografija jednog strašila / Boris Sirilnik ;
preveo s francuskog Dušan Janić. - Novi Sad :
Akademska knjiga, 2010 (Novi Sad : Budućnost). 215 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Psyche / Akademska
knjiga, Novi Sad)
17
ШАХЕ, Ридигер, 1966Tajna magneta srca / Ridiger Šahe ; preveo s
nemačkog Nebojša Barać. - 2. izd. - Beograd :
Laguna, 2010 (Subotica : Rotografika). - 203 str. :
ilustr. ; 20 cm
a) Међуљудски односи - Психолошки аспект Пруручници b) Успех - Приручници
COBISS.SR-ID 175822348
159.922.1 СЕКСУАЛНА ПСИХОЛОГИЈА
18
КАР, Брет, 1960Seks i psiha : istina o našim najskrivenijim
fantazijama / Bret Kar ; prevela s engleskog Ksenija
Vlatković. - Beograd : Clio, 2009 (Beograd : DMD). 489 str. ; 23 cm. - (Imago ; 05)
a) Кар, Брет (1960-) - "Секс и психа" b)
Сексуалност - Психоанализа c) Сексуални живот
- Фантазије
COBISS.SR-ID 170438668
159.923 ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ
19
a) Психофизиологија
COBISS.SR-ID 255897863
IDENTITET(I) : pojedinac, grupa, društvo /
priredili Katrin Halpern, Žan-Klod Ruano-Borbalan ;
preveo s francuskog Stanko Džeferdanović. Beograd : Clio, 2009 (Kragujevac : Grafostil). - 463
str. ; 21 cm. - (Agora / [Clio])
a) Идентитет - Зборници
COBISS.SR-ID 170316556
159.93/.94 ЧУЛНО ОПАЖАЊЕ. НИЖИ
МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ
20
ДАРВИН, Чарлс, 1809-1882
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja /
Čarls Darvin ; uvod, pogovor i komentari Pol Ekman
; esej o istorijatu ilustracija Filip Prodžer ;
predgovor srpskom izdanju Žarko Trebješanin ;
prevod Nevena Mrđenović. - Beograd : Dosije
studio, 2009 (Beograd : Dosije studio). - 461 str. :
ilustr. ; 21 cm
a) Дарвин, Чарлс Роберт (1809-1882) "Изражавање емоција код човека и животиња"
b) Емоције c) Инстинкт d) Компаративна
психологија
COBISS.SR-ID 170690572
Jozef Šeling ; prevela s nemačkog Olga Kostrešević ;
predgovor Sreten Petrović. - Sremski Karlovci ; Novi
Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića,
2010 (Novi Sad : Sajnos). - 668 str. ; 20 cm. (Biblioteka Graditelji filozofske misli)
2-58 КОНТЕМПЛАЦИЈА И РЕФЛЕКСИВНА
РЕЛИГИЈА. МИСТИЦИЗАМ
23
ТОЛ, Екарт
Nova zemlja / Ekart Tol ; prevod Danijela
Mihić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2007 (Beograd :
Publish). - 215 str. : vinjete ; 24 cm
COBISS.SR-ID 143159564
27-72 ЦРКВА. СВЕШТЕНСТВО
COBISS.SR-ID 176370183
22
ШЕЛИНГ, Фридрих Вилхелм Јозеф фон, 17751854
Uvod u filozofiju mitologije / Firdrih Vilhelm
271.2 ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА. ИСТОЧНО
ПРАВОСЛАВЉЕ. РУСКА И ГРЧКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА
a) Шелинг, Фридрих Вилхелм Јозеф фон (17751854) b) Филозофија религије c) Митологија
COBISS.SR-ID 256634375
2 РЕЛИГИЈА. ТЕОЛОГИЈА
21
РУ, Жан-Пол
Religija Turaka i Mongola / Žan-Pol Ru ; prevela
s francuskog Mirjana Perić-Marjanov. - Sremski
Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, 2002 (Novi Sad : Budućnost). - 379 str.
; 20 cm. - (Istorijska biblioteka)
сабори - Историја d) Православна догматика
COBISS.SR-ID 169196812
24
КАРТАШЕВ, Антон Владимирович, 1875-1960
Васељенски сабори / Антон Владимирович
Карташов ; превод и поговор Мира Лалић ;
предговор еп. Атанасије (Јевтић). - Београд :
Српска књижевна задруга : Универзитет,
Православни богословски факултет, Институт за
теолошка истраживања, 2009 (Нови Сад :
Будућност). - XVI, 621 стр., [16] стр. с таблама :
ауторова слика ; 24 cm. - (Велики поучник /
Српска књижевна задруга. Нова серија ; 2)
a) Хришћанска црква - 4-9в b) Карташов, Антон
Владимирович (1875-1960) c) Васељенски
25
ЕВДОКИМОВ, Павел Николаевич, 1901-1970
Pravoslavlje / Pavel Evdokimov ; preveo sa
francuskog Pavle Rak. - Beograd : Službeni glasnik,
2009 (Beograd : Glasnik). - 369 str. ; 23 cm. (Biblioteka A) (Peščana knjiga)
a) Православље
COBISS.SR-ID 171289612
26
САНДЛЕР, Егон, 1923Икона - слика невидљивог : елементи
богословља, естетике и технике иконописа /
Егон Сендлер ; превео Југослав Оцокољић. Београд : Јасен, 2009 (Бачки Петровац : Култура).
- 206 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Библиотека
Православно искуство)
a) Православна иконографија b) Иконописање Техника
COBISS.SR-ID 169489420
305-055.2 ЖЕНСКЕ СТУДИЈЕ
27
ЕВРОПСКА слика балканске жене / уредник
Ђорђе С. Костић. - Крагујевац : Центар за научна
истраживања Српске академије наука и
уметности и Универзитета, 2009 (Крагујевац :
Светлост). - 147 стр. : илустр. ; 24 cm. -
(Библиотека Лицеум ; књ. 12)
COBISS.SR-ID 158099212
316 СОЦИОЛОГИЈА
28
БАУМАН, Зигмунт, 1925Fluidna ljubav : o krhkosti ljudskih veza /
Zigmunt Bauman ; sa engleskog preveli Nataša
Mrdak i Siniša Božović. - Novi Sad : Mediterran
publishing, 2009 (Novi Sad : Art print). - 178 str. ;
21 cm. - (Biblioteka Arhipelag ; knj. 12)
a) Међуљудски односи b) Међуполни односи
COBISS.SR-ID 244370183
316.35 ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ. СОЦИОЛОГИЈА
ПОРОДИЦЕ. РАСЕ. НАЦИЈЕ
29
СЕГАЛАН, Мартин, 1940Sociologija porodice / Martin Segalan ; preveli
sa francuskog Nataša Ikodinović, Bojan Đorđević. Beograd : Clio, 2009 (Kragujevac : Grafostil). - 538
str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm
a) Социологија породице
COBISS.SR-ID 157902604
316.7 СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ. КУЛТУРНИ
КОНТЕКСТ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА
30
БОЖИЛОВИЋ, Никола, 1951Izvan glavnoga toka : sociologija muzičkih
potkultura / Nikola Božilović. - 1. izd. - Niš : Niški
kulturni centar, 2009 (Niš : Cmyk). - 193 str. :
autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Vertikala /
[Niški kulturni centar])
a) Музика - Поткултура
COBISS.SR-ID 169507340
31
БОЖОВИЋ, Ратко Р., 1941Život kulture / Ratko R. Božović. - Beograd :
"Filip Višnjić", 2009 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 356
str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / ["Filip
Višnjić", Beograd])
32 ПОЛИТИКА
33
УЕРТАС, Пилар
Fidel Kastro / Pilar Uertas ; [prevod Jelena
Plavšić] : [život u slikama]. - 1. izd. - Beograd : IPS
Media : Rad, 2009 (Lazarevac : Elvod print). - 312
str. : ilustr. ; 24 cm
a) Кастро, Фидел (1926-) b) Куба
COBISS.SR-ID 170877964
a) Социологија културе
COBISS.SR-ID 158464012
316.77 ДРУШТВЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ.
СОЦИОЛОГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ
32
ХИЛ, Мајкл В.
Uticaj informacije na društvo : ispitivanje njene
prirode, vrednosti i upotrebe : prevod drugog
prerađenog i dopunjenog izdanja / Majkl V. Hil ;
[prevela sa engleskog Ana Savić]. - Beograd :
Narodna biblioteka Srbije, 2008 (Beograd :
Original). - 350 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Edicija
Savremena biblioteka / [Narodna biblioteka Srbije]
; knj. 13)
321 ОБЛИЦИ ПОЛИТИЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА.
ДРЖАВА КАО ПОЛИТИЧКА ВЛАСТ. НАСТАНАК
ДРЖАВЕ И ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ
34
ТАГИЈЕФ, Пјер-Андре
Kako odoleti stalnoj pokretljivosti? : snažna
demokratija protiv tehno-trgovačke mondijalizacije
/ Pjer-Andre Tagijef ; preveo s francuskog Marko
Božić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010 (Novi Sad :
Sajnos). - 211 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Elementi ;
98)
a) Демократија b) Глобализација
COBISS.SR-ID 256696071
a) Информационо друштво b) Масовне
комуникације - Информациона технологија
COBISS.SR-ID 147003404
321.6/.8 САВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ
35
BALKANSKI diktatori : diktatori i autoritarni
vladari jugoistočne Evrope / priredio Bernd J. Fišer ;
prevod Mirko Rajić. - 1. izd. - Beograd : IPS Media :
Prosveta, 2009 (Beograd : Elvod). - 557 str. : ilustr. ;
20 cm
a) Диктатори - Балканске државе - 20в -
Биографије
COBISS.SR-ID 169410316
36
ЛОПАНДИЋ, Душко, 1957Ликови и приче из српског средњег века : у
потрази за потомством Немањића / Душко
Лопандић. - 1. Деретино изд. - Београд : Дерета,
2009 (Београд : Дерета). - 212, XVI стр. : илустр. ;
24 cm. - (Библиотека Историјска мерења)
a) Владари - Србија b) Србија - Историја Средњи век
COBISS.SR-ID 167265292
a) Срби - Хрватска b) Српска књижевност - 20-21.
в.
COBISS.SR-ID 237607687
Ješić. - 1. izd. - Smederevo : Heliks, 2009 (Novi Sad :
Artprint). - XXVIII, 290 str. ; 21 cm
a) Филозофија политике b) САД - Спољна
политика - 21в
COBISS.SR-ID 169934860
323.1 НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ. НАЦИОНАЛНО
ПИТАЊЕ. НАРОДНОСТИ
39
ДЕРЕНС, Жан-Арно, 1968Kosovska zamka : Kosovo, godina nulta / ŽanArno Derens ; s francuskog prevela Olja Petronić ;
[predgovor Marek Antoni Novicki]. - 1. izd. Beograd : HISPERIAedu, 2009 (Beograd : Draslar
partner). - 286 str. : geogr. karte ; 24 cm. - (Edicija
Libri plus)
42
МИНКЛЕР, Херфрид, 1951Imperije : logika vladavine svetom : od starog
Rima do Sjedinjenih Država / Herfrid Minkler ; sa
nemačkog preveo Slobodan Damnjanović. Beograd : Albatros plus : Službeni glasnik, 2009
(Beograd : Glasnik). - 260 str. : geogr. karte ; 25 cm.
- (Biblioteka Evropa)
a) Империјализам
COBISS.SR-ID 170309132
321.7 ДЕМОКРАТИЈА
a) Косовско питање b) Косово - Историја
37
СИМИЋ, Перо, 1946Тито, тајна века / Перо Симић. - 2. допуњено
изд. - Београд : Компанија "Новости" АД, 2009
(Београд : МН штампарија). - 397 стр. : илустр. ;
24 cm
a) Тито, Јосип Броз (1892-1980) - Биографије b)
Југославија - Политичке прилике - 1945-1980
COBISS.SR-ID 517405847
323 УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА
38
ДЕВЕТАК, Небојша, 1955Непристајање на понуђено / Небојша
Деветак. - Врбас : Народна библиотека "Данило
Киш", 2009 (Нови Сад : Будућност). - 139 стр. ; 21
cm. - (Библиотека Есеј и критика)
COBISS.SR-ID 169942028
327 МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ.
СВЕТСКА ПОЛИТИКА. СПОЉНА ПОЛИТИКА
40
АВИЈУЦКИ, Вјачеслав
Kontinentalne geopolitike : svet u XXI veku /
Vjačeslav Avijucki ; prevela s francuskog Olja
Petronić. - Beograd : Clio, 2009 (Kragujevac :
Grafostil). - 596 str. : ilustr. ; 21 cm
a) Међународни односи b) Спољна политика c)
Геополитика
COBISS.SR-ID 169783564
41
ЗАКАРИЈА, Фарид, 1964Postamerički svet / Farid Zakarija ; prevod Ana
329 ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОКРЕТИ
43
МИШЛЕ, Жил, 1798-1874
Jovanka Orleanka / Žil Mišle ; preveo sa
francuskog Milan Komnenić. - Čačak : Gradac K ;
Beograd : B. Kukić, 2009 (Beograd : Zuhra). - 82 str.
; 23 cm. - (Alef / urednik Branko Kukić ; knj. 70)
COBISS.SR-ID 170130700
330 ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ УОПШТЕ. ПОЛИТИЧКА
ЕКОНОМИЈА
44
ВЕСЕЛИНОВ, Драган, 1950Muhamed na Isusovom krstu : politička
ekonomija islama / Dragan Veselinov. - Beograd :
Čigoja štampa, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). -
157 str. ; 24 cm
343 КРИВИЧНО ПРАВО
a) Политичка економија - Ислам
COBISS.SR-ID 171882252
336 ФИНАНСИЈЕ. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ.
БАНКАРСТВО И НОВЧАРСТВО
45
МИХАЈЛОВ, Душан
Rečnik bankarskih, berzanskih i
računovodstvenih termina : nemačko-srpski :
srpsko-nemački / Dušan Mihajlov. - Beograd :
Građevinska knjiga, 2007 (Novi Sad : AMB Grafika).
- 727 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Stručni rečnici /
[Građevinska knjiga, Beograd])
a) Банкарство - Немачко-српски речници,
терминолошки b) Рачуноводство - Немачкосрпски речници, терминолошки
COBISS.SR-ID 143072012
342 ЈАВНО ПРАВО. УСТАВНО ПРАВО. УПРАВНО
ПРАВО
46
КАУТИЉА, 350-283пне
Арташастра / од Каутиље ; [превод са
енглеског Наталија Живковић]. - Крагујевац :
Кораци, 2009 (Крагујевац : Графостил). - 706 стр.
; 21 cm. - (Библиотека Атанасијевић ; књ. 2)
a) Каутиља (350-283пне) b) Државно уређење Индија - Стари век
COBISS.SR-ID 170070796
47
НАПОЛЕОНИ, Лорета, 1955Ološ ekonomija : tamna strana novog svetskog
poretka / Loreta Napoleoni ; sa italijanskog prevela
Alenka Zdešar Ćirilović. - Beograd : HESPERIAedu,
2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 355 str. ; 21 cm. (Edicija NeWave / HESPERIAedu)
a) Привредни криминал b) Сиво тржиште
COBISS.SR-ID 170381580
343.1 КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
48
ЧИВИКОВ, Жерминал, 1945Srebrenica : krunski svedok / Žerminal Čivikov ;
prevod sa nemačkog jezika Života Ivanović. Beograd : Albatros plus, 2009 (Beograd : Draslar
partner). - 198 str. : faks. ; 20 cm. - (Biblioteka
Chronogram)
a) Међународни кривични трибунал за бившу
Југославију (Хаг) - Сведочење b) Ратни злочини Сребреница - 1995
COBISS.SR-ID 169709068
37 ВАСПИТАЊЕ. ОБРАЗОВАЊЕ. НАСТАВА.
УПОТРЕБА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА
49
БЕГЛИН, Марта
Akademsko pisanje : korak po korak : od haosa
ideja do strukturisanog teksta / Martha Boeglin ;
prevela sa španskog Vera Naumović Boeglin. - Novi
Sad : Akademska knjiga, 2010 (Novi Sad :
Budućnost). - 183 str. : tabele ; 23 cm
a) Учење - Студенти - Приручници b)
Интелектуални рад - Методика - Приручници
COBISS.SR-ID 256421895
371.3 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ПОСТУПЦИ.
ОБЛИЦИ НАСТАВЕ
50
ПАСТЕРНАК, Биљана
Интерпретација епске народне поезије у
средњој школи / Биљана Пастернак. - Нови Сад :
Академска књига, 2010 (Нови Сад : Будућност). 173 стр. ; 23 cm
a) Српска народна поезија, епска - Настава Методика
COBISS.SR-ID 256416263
39 ЕТНОЛОГИЈА. ЕТНОГРАФИЈА. ОБИЧАЈИ.
ФОЛКЛОР
51
ГАВРИЛОВИЋ, Дарко, 1966Приче из српске старине / Дарко
Гавриловић. - Сремски Карловци : Каирос, 2009
(Нови Сад : Будућност). - 253 стр. ; 21 cm. (Библиотека "Знакови" ; књ. 5)
a) Митологија - Срби b) Српска народна
књижевност - Мотиви c) Србија - Културна
историја - 14-15. в.
COBISS.SR-ID 243292423
52
КОВАЧЕВИЋ, Иван, 1952Urbane legende : ogledi iz američkog folklora /
Ivan Kovačević. - Beograd : Srpski genealoški centar
: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog
fakulteta, 2009 (Beograd : Srpski genealoški
centar). - 152 str. ; 17 cm. - (Etnološka biblioteka /
[Srpski genealoški centar] ; knj. 39)
a) Фолклор - САД - 20-21в b) Амерички фолклор Србија - 20-21в c) Антропологија фолклора d)
урбана антропологија e) легенде
COBISS.SR-ID 168753676
502/504 НАУКА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ.
ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
53
ГИДЕНС, Ентони, 1938Klimatske promene i politika / Entoni Gidens ;
preveo s engleskog Đorđe Trajković. - Beograd :
Clio, 2010 (Novi Sad : Artprint). - 303 str. : ilustr. ;
23 cm. - (Opstanak / Clio)
englesko-srpski : 40.000 terminoloških jedinica /
Dimitrije Pešić ... [et al.]. - Beograd : Građevinska
knjiga, 2006 (Novi Sad : AMB Grafika). - 941 str. ; 21
cm. - (Biblioteka Stručni rečnici / [Građevinska
knjiga])
57 БИОЛОГИЈА. БИОЛОШКЕ НАУКЕ
a) Екологија - Енглеско-српски речници b)
Животна средина - Енглеско-српски речници
COBISS.SR-ID 132692748
51 МАТЕМАТИКА
56
ТОМАС, Џорџ Б., млађи
Tomasova matematička biblija : veština
računanja : jedanaesto izdanje : zasnovan na
originalnom radu Džordža B. Tomasa, mlađeg /
knjigu preuredili Moris D. Veir, Džoel Has, Frenk R.
Đordano ; [prevod Ibrahim Begović]. - Beograd :
Građevinska knjiga, 2007 (Novi Sad : AMB grafika).
- 1 knj. (razl. pag.) : ilustr. ; 26 cm
a) Математика
COBISS.SR-ID 143846924
a) Климатске промене - Политички аспект b)
Глобално загревање c) Еколошка политика
COBISS.SR-ID 174532876
54
МИЧЕЛ, Алана
Muke svetskog mora : skrivena ekološka kriza
svetskog mora / Alana Mičel ; s engleskog prevela
Marija Asanović. - Beograd : Geopoetika
izdavaštvo, 2010 (Novi Sad : Art print). - 176 str. ;
22 cm. - (Edicija Ekopoetika)
a) Море - Загађење
COBISS.SR-ID 178610956
55
REČNIK ekologije i zaštite životne sredine :
a) Космологија
COBISS.SR-ID 168488972
52 АСТРОНОМИЈА. АСТРОФИЗИКА.
ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА
57
ГРИН, Брајан, 1963Elegantni kosmos : superstrune, skrivene
dimenzije i potraga za konačnom teorijom / Brajan
Grin ; prevod Ana Ješić, Aleksandar Dragosavljević.
- 1. izd. - Smederevo : Heliks, 2009 (Novi Sad :
Artprint). - XVI, 420 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Dela
Brajana Grina)
58
БИБИ, Алан
Основе екологије : еколошки принципи и
проблеми заштите животне средине /
приредили Алан Биби, Ен-Марија Бренан ;
превод са енглеског Обрад Полић, Ивана
Чорбић. - Београд : Clio, 2008 (Суботица :
Ротографика). - 684 стр. : илустр. ; 21 cm. (Опстанак)
a) Екологија b) Животна средина - Заштита
COBISS.SR-ID 148000268
59
ДОКИНС, Ричард, 1941Najveća predstava na Zemlji : dokaz za
evoluciju / Ričard Dokins ; prevod Aleksandra
Dragosavljević ... [et al.]. - 1. izd. - Smederevo :
Heliks, 2009 (Novi Sad : Artprint). - IX, 452 str., 32
str. s tablama : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Dela Ričarda
Dokinsa ; knj. 4)
a) Еволуционизам
COBISS.SR-ID 170503436
60
ПОНТИНГ, Клајв, 1947Ekološka istorija sveta : životna sredina i
propast velikih civilizacija / Klajv Ponting ; preveo
Dragan Simić. - Beograd : Odiseja, 2009 (Beograd :
Zuhra). - 479 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka
Buvlja pijaca)
a) Екологија - Историја
COBISS.SR-ID 168733964
a) Конструкције од стакла
COBISS.SR-ID 133324044
58 БОТАНИКА
61
ПЕЛТ, Жан-Мари, 1933Tajni govor prirode : komunikacija kod biljaka i
životinja / Žan-Mari Pelt u saradnji sa Frankom
Stefanom ; sa francuskog prevela Una Mirković. Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2010 (Novi Sad :
Art-print). - 156 str. ; 22 cm. - (Edicija Ekopoetika)
a) Биљке b) Животиње
COBISS.SR-ID 177736204
616.89 ПСИХИЈАТРИЈА. ПСИХОПАТОЛОГИЈА
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДА. САНИТАРНИ
УРЕЂАЈИ. КЛИМАТИЗАЦИЈА. ТЕХНИКА РАСВЕТЕ
64
СТАНОЈЕВИЋ, Миодраг, 1947Tretman pijaće vode / Miodrag Stanojević. Beograd : Građevinska knjiga, 2009 (Zrenjanin :
Budućnost). - 492 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka
hidrotehnika)
659 РЕКЛАМА. ОГЛАШАВАЊЕ. ОДНОСИ СА
ЈАВНОШЋУ
66
БОСХАРТ, Дејвид
Jeftino!? : kako želja za popustima menja
privredu i društvo / David Boshart ; prevela s
nemačkog Ljiljana Labus. - Beograd : Clio, 2008
(Novi Sad : Artprint). - 182 str. : graf. prikazi, tabele
; 21 cm. - (Marketing)
a) Потрошачи - Понашање - Анализа b) Куповина
c) Тржиште - Конкуренција
COBISS.SR-ID 153373196
a) Пијаћа вода - Пречишћавање b) Вода Карактеристике
COBISS.SR-ID 168698124
72 АРХИТЕКТУРА
62
КЕЦМАНОВИЋ, Душан, 1942Očima psihijatra / Dušan Kecmanović. Beograd : Clio, 2010 (Beograd : DMD). - 196 str. ;
22 cm. - (Biblioteka Imago ; 6)
a) Ментално здравље b) Психијатрија Филозофија c) Национализам - Психолошки
аспект
COBISS.SR-ID 178293516
624 ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
63
ЧИКИЋ, Јасна
Стакло и конструктивна примена у
архитектури / Јасна Чикић. - Београд :
Грађевинска књига, 2007 (Нови Сад : АМБ
графика). - 224 стр. : илустр. ; 31 cm
657 РАЧУНОВОДСТВО. КЊИГОВОДСТВО
65
ДРАГОЈЕВИЋ, Драгутин П.
Rečnik osnovnih termina računovodstva,
revizije i informatike : englesko-srpski, srpskoengleski / Dragutin P. Dragojević. - 2. izd. - Beograd
: Građevinska knjiga, 2007 (Novi Sad : AMB
Grafika). - 460 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Stručni
rečnici / [Građevinska knjiga])
a) Рачуноводство - Енглеско-српски речници b)
Рачуноводство - Српско-енглески речници c)
Информатика - Енглеско-српски речници d)
Информатика - Српско-енглески речници
COBISS.SR-ID 142218252
67
АЈЗИНБЕРГ, Александар
Stilovi : arhitektura, enterijer, nameštaj :
terminološki rečnik / Aleksandar Ajzinberg. Beograd : Prosveta, 2007 (Novi Sad : Budućnost). 318 str. : ilustr. ; 27 cm
a) Архитектура - Лексикони b) Унутрашња
архитектура - Лексикони c) Намештај Лексикони
COBISS.SR-ID 143659276
68
ДЕПЛАЗЕС, Андреа
Arhitektonske konstrukcije : od sirovine do
građevine : priručnik / Andrea Deplazes ;
[prevodioci Nataša Nikolić, Milojko Stanišić,
Milanka Dimitrijević]. - Beograd : Građevinska
knjiga, 2008 (Novi Sad : AMS Grafika). - 515 str. :
ilustr. ; 30 cm
a) Архитектонске конструкције b) Грађевински
материјали c) Грађевински елементи
COBISS.SR-ID 150477836
69
НОЈФЕРТ, Ернст, 1900-1986
Arhitektonsko projektovanje : osnove, norme,
propisi o lokaciji, građenju, oblikovanju, potrebnom
prostoru, odnosu prostorija, merama za zgrade,
prostorije, opreme i pribore sa čovekom kao
merilom i ciljem : priručnik za građevinske
stručnjake, investitore, predavače i studente : sa
preko 6900 slika i tabela / Ernst Nojfert ;
rukovođenje nastavlja dalje Peter [i] Kornelijus
Nojfert, Ludvig Nef, Korina Franken ; 37. prošireno i
prerađeno izd. [[preveli] Verka Jovanović, Milojka
Stanišić, Ljubica Lotomerski ; redaktor Ranko
Trbojević]. - Beograd : Građevinska knjiga, 2003
(Novi Sad : ABM grafika : Stylos group). - XII, 652
str. : ilustr. ; 30 cm
a) Архитектонско пројектовање - Приручници b)
Грађевинарство - Приручници
COBISS.SR-ID 110834700
70
TEORIJA arhitekture XX veka : antologija /
[priredio] Miloš R. Perović ; [prevod Mirjana
Mihajlović-Ristivojević ... et al.]. - Beograd :
Građevinska knjiga, 2009 (Novi Sad : AMB grafika).
- XLIII, 732 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Agora)
a) Архитектура - 20в - Зборници
COBISS.SR-ID 167198220
a) Ивањицки, Оља (1931-2009) - Слике Каталози
COBISS.SR-ID 158436364
74 ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ. УМЕТНИЧКИ
ЗАНАТИ
72
The HUMAN figure : a source book for artists
and designers = Der menschliche Körper : Studien
für Künstler und Designer = La silhouette humaine :
ressources pour artistes et créateurs = La figura
humana : un libro de referencia para artistas y
diseñadores = Postać ludzka : materialy ala
artystów i projektantów = Figura čeloveka : zbornik
materialov dlja chudožnikov i dizajnerov = A figura
humana : livro de referências para artistas e
designers = La figura umana : un libro risorsa per
artisti e designer / [text Inge Stevens]. - Amsterdam
; Singapore : The Pepin Press, cop. 2008. - 216 str. :
ilustr. ; 28 cm + CD-ROM
a) рисање b) фигура c) људска фигура
COBISS.SR-ID 2166384
75 СЛИКАРСТВО
74
ЈОВАНОВИЋ, Миодраг, 1932Три века српског сликарства / Миодраг
Јовановић ; [translated by Aleks Todorović]. - 1.
Деретино изд. - Београд : Дерета, 2009 (Београд
: Дерета). - 261 стр. : репродукције ; 31 cm
a) Сликарство - Србија - 18-20в - Албуми b)
Сликари - Србија - 18-20в - Биографије
COBISS.SR-ID 167418380
77 ФОТОГРАФИЈА
75
МАЛИЋ, Горан, 1947Летопис српске фотографије : 1839-2008 /
догађаје изабрао, податке прикупио, обрадио и
за штампу приредио Горан Малић [и
сарадници]. - 1. изд. - Београд : Фотограм, 2009
(Београд : Академија). - 239 стр. : фотогр. ; 21
cm. - (Недоглед)
a) Фотографија - Србија - 1839-2008
COBISS.SR-ID 172254732
741.5 КАРИКАТУРА. СТРИП
73/76 ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
71
ИВАЊИЦКИ, Оља, 1931-2009
Olja Ivanjicki : očekivanje nemogućeg /
[predgovor] Sue Hubbard ; priredila Merima
Ranković ; [prevod uvoda sa engleskog Lola Ćirović
; fotografije Miodrag Đorđević ... et al.]. - Beograd :
Službeni glasnik, 2009 (Trento : Trento). - 289 str. :
reprodukcije ; 30 cm
73
АЈЗНЕР, Вил, 1917-2005
Ugovor s Bogom : [trilogija] : grafički roman.
Knj. 1 / Will Eisner ; [prevod Jasenka Majpruz]. Beograd : Samizdat B92, 2010 (Lazarevac : Elvodprint). - 198 str. : ilustr. ; 25 cm
COBISS.SR-ID 172439564
78 МУЗИКА
76
БОРТВИК, Стјуарт, 1970Popularni muzički žanrovi / Stjuart Bortvik i
Ron Moj ; prevele s engleskog Aleksandra Čabraja,
Vesna Mikić. - Beograd : Clio, 2010 (Novi Sad :
Artprint). - 319 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ars musica)
a) Популарна музика b) Поткултура
COBISS.SR-ID 177993228
77
СТЕФАНОВИЋ, Павле, 1901-1985
Putevima simfonije : radijska predavanja /
Pavle Stefanović. - 1. izd. - Beograd : Radiotelevizija Srbije, 2009 (Beograd : RTS). - 271 str. ; 19
cm. - (Edicija Opredmećeni zvuk) (Biblioteka Knjiga
eseja)
a) Путевима симфоније (радио-емисија) b)
Симфонија - Историја
COBISS.SR-ID 170509580
78
ШНАЈДЕР, Марсел, 1913-2009
Vagner / Marsel Šnajder ; sa francuskog
prevela Ivana Utornik. - Novi Sad : Kiša : Prometej,
2009 (Novi Sad : Prometej). - 260 str. ; 18 cm. (Edicija Međučin)
a) Вагнер, Рихард (1813-1883)
COBISS.SR-ID 241036551
791 ФИЛМ
79
ЖОЛИ, Мартина
Slika i njeno tumačenje / Martina Žoli ; preveo
s francuskog Aleksandar-Luj Todorović. - Beograd :
Clio, 2009 (Beograd : Compact Druck). - 256 str. :
ilustr. ; 22 cm. - (Ars cinema)
a) Визуелне комуникације b) Филм - Естетика
COBISS.SR-ID 170452492
80
KOMPLETT Media GmbH
Kikladi [DVD] : sunčani arhipelag. - [b.m.] : De
Agostini Hellas, 2010 ([b.m. : b.i.]). - 1 DVD : zvuk,
boja ; 12 cm + brošura. - (Kolekcija Oko sveta :
očaravajuća putovanja na DVD-ju ; 16)
a) Киклади - Водичи - ДВД
COBISS.SR-ID 1024218271
81
KOMPLETT Media GmbH
Sicilija [DVD] : tajanstveno ostrvo. - [b.m.] : De
Agostini Hellas, 2010 ([b.m. : b.i.]). - 1 DVD : zvuk,
boja ; 12 cm + brošura. - (Kolekcija Oko sveta :
očaravajuća putovanja na DVD-ju ; 17)
a) Сицилија - Водичи - ДВД
COBISS.SR-ID 1024218527
82
KOMPLETT Media GmbH
Tibet [DVD] : na krovu sveta. - [b.m.] : De
Agostini Hellas, 2010 ([b.m. : b.i.]). - 1 DVD : zvuk,
boja ; 12 cm + brošura. - (Kolekcija Oko sveta :
očaravajuća putovanja na DVD-ju ; 18)
a) Тибет - Водичи - ДВД
COBISS.SR-ID 1024218783
83
СИМОНОВИЋ, Јован
Kroz Srbiju [Video snimak] = Through Serbia /
[režija] Jovan Simonović ; [scenario i kamera] Jovan
Simonović. - Beograd : Gold Audio Video, 2010
(Beograd : Grand production). - 1 DVD : zvuk, boja ;
12 cm
Titlovi na engl. jeziku. - Tiraž 20.000. - Sadrži:
Okolina Čente ; Vršac ; Beograd ; Svrljig ; Vojvodina
; Nacionalni park Tara ; Specijalni rezervat prirode
Uvac ; Ečka - Jezero Joca ; Grocka ; Nacionalni park
Đerdap ; Valjevo - Divčibare ; Zrenjanin - jezero
Cepel ; Stara Planina ; Apatinski rit ; Specijalni
rezervat prirode Zasavica.
DVD 349
COBISS.SR-ID 178181132
84
СИМОНОВИЋ, Јован
U svetu [Video snimak] = In the World / [režija]
Jovan Simonović ; [scenario i kamera] Jovan
Simonović. - Beograd : Gold Audio Video, 2010
(Beograd : Grand production). - 1 DVD : zvuk, boja ;
12 cm
Titlovi na engl. jeziku. - Tiraž 20.000. - Sadrži:
Mongolija ; Norveška ; Rumunija ; Egipat ; Island ;
Slovačka ; Okolina Šipova ; Češka - Prag ; Donja
Austrija ; Slovenija - Logarska dolina ; Island 2 ;
Grenland ; Norveška 2 ; Crna Gora ; Šipovo 2.
DVD 348
COBISS.SR-ID 178181900
792 ПОЗОРИШТЕ. ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ
85
РОЛАН, Ромен, 1866-1944
Pozorište za narod : ogled o estetici jednog
novog pozorišta / Romen Rolan ; prevod Dragoslav
Ilić. - Beograd : D. Ilić, 2009 (Beograd : Standard 2).
- 209 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Edicija Studio
Lirica)
a) Позориште - Француска - 20в
COBISS.SR-ID 169838860
86
ЧАВИЋ, Дејан, 1934Upotreba glasa : od umeća govorenja ka
umetnosti glume / Dejan Čavić. - Beograd : Altera,
2009 (Beograd : Altera). - 194 str. : ilustr. ; 20 cm
a) Сценски говор b) Позоришна глума
COBISS.SR-ID 170158604
796/799 СПОРТ
87
СКЕМБЛЕР, Грејам
Sport i društvo : istorija, moć i kultura / Grejam
Skembler ; preveo s engleskog Goran Erdei. Beograd : Clio, 2007 (Beograd : Grafolik). - 346 str. :
ilustr. ; 21 cm. - (Agora / [Clio])
a) Спорт - Друштвени аспект b) Спорт Социолошки аспект c) Спорт - Историја d)
Социологија спорта
COBISS.SR-ID 144257548
80 ЛИНГВИСТИКА И КЊИЖЕВНОСТ.
ФИЛОЛОГИЈА
88
ЧУКОВСКИ, Корнеј
Od druge do pete / Kornej Čukovski. - [1. izd.].
- Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
1986. - 355 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Predškolska
pedagogija ; 3)
a) Говор - Предшколска деца
COBISS.SR-ID 28639751
811.163.4 СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК
89
РЕЧНИК српскохрватског књижевног и
народног језика. Књ. 18, оповргавање оцарити. - 1. изд. - Београд : Институт за српски
језик САНУ, 2010 (Београд : Издавачки фонд
Српске православне цркве Архиепископије
београдско-карловачке). - VII, 800 str. ; 30 cm
a) Српскохрватски језик - Речници
COBISS.SR-ID 175954956
811.163.41'35 ОРТОГРАФИЈА И ПРАВОПИС
СРПСКОГ ЈЕЗИКА
90
СТИЈОВИЋ, Рада, 1954Српски језик : норма и пракса : прилози
писаној и говорној комуникацији / Рада
Стијовић. - Београд : Чигоја штампа, 2009
(Београд : Чигоја штампа). - 202 стр. ; 21 cm
a) Српски језик - Правопис b) Српски језик Стилистика
COBISS.SR-ID 167183372
82 КЊИЖЕВНОСТ
91
ТУМАЧЕЊЕ књижевног дела и методика
наставе. Део 2 / приређивач Оливера Радуловић
; сарадник за наставу Вукосава Живковић. - 1.
изд. - Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за
српску књижевност и језик : Orpheus, 2009 (Нови
Сад : Верзал). - 587 стр. ; 24 cm. - (Библиотека
Methodos)
a) Књижевно дело - Естетска анализа Хрестоматије b) Књижевност - Настава Методика - Зборници c) Српски језик - Настава Методика - Зборници
COBISS.SR-ID 234805511
82.09 КЊИЖЕВНА КРИТИКА И СТУДИЈЕ
92
ЂУРИЋ, Дубравка, 1961Poezija teorija rod : moderne i postmoderne
američke pesnikinje / Dubravka Đurić. - Beograd :
Orion art, 2009 (Bor : Tercije). - 437 str. ; 21 cm. (Edicija Savremena teorija / [Orion atr])
a) Књижевна критика, феминистичка b) Поезија Постмодернизам
COBISS.SR-ID 168888332
93
МЕЛЕТИНСКИЙ, Елеазар Моисеевич, 1918-2006
Увод у историјску поетику епа и романа /
Јелеазар М. Мелетински ; са руског превела
Радмила Мечанин. - Београд : Српска књижевна
задруга, 2009 (Нови Сад : Будућност). - 478 стр. ;
21 cm. - (Књижевна мисао / [Српска књижевна
задруга] ; 19)
a) Књижевност - Поетика b) Књижевност Митологија c) Народна поезија - Поетика
COBISS.SR-ID 168778508
821 СВЕТСКА КЊИЖЕВНОСТ. АНТОЛОГИЈЕ.
ЧИТАНКЕ
94
МАГАРАШЕВИЋ, Мирко
Европски песници / Мирко Магарашевић. Нови Сад : Академска књига, 2010 (Нови Сад :
Будућност). - 341 стр. ; 23 cm. - (Библиотека
Хоризонти)
a) Европска књижевност - Поезија b) Хомер (око
800пне) - Одисеја c) Данте Алигијери (12651321) - Божанствена комедија d) Шекспир,
Вилијам (1564-1616) - Бура e) Јејтс, Вилијам
Батлер (1865-1939) - Дугонога мува f) Езра,
Паунд (1885-1972) - Поетика g) Елиот, Томас
Стернс (1888-1965) h) Кавафи, Константин (18631933) i) Лоренс, Дејвид Херберт (1885-1930) Поезија j) Одн, Вистан Хју (1907-1973) - Спомен
на В. Б. Јејтса k) Одн, Вистан Хју (1907-1973) Спомен на В. Б. Јејтса l) Милош, Чеслав (19112004) - Поезија m) Хјуз, Тед (1930-1998) - Поезија
n) Марто, Робер (1925-) - Поезија o) Спендер,
Стивен (1909-1995) p) Спендер, Стивен (19091995)
COBISS.SR-ID 257328903
БЪлгарите / [сЪставили] АлександЪр ДЪнков,
Иван Иванов = Strune lire : antologija poezije
Bugara / [priredili] Aleksandar Dankov, Ivan Ivanov.
Žuta dunja na ormaru : antologija poezije
Bunjevaca / [priredila] Ana Popov. Ноћ као
изнудица : антологија поезије Влаха /
[приредио] Ристо Василевски ; поговор Радомир
Андрић. Напукнати лафој = Напрсле речи :
antologija poezije Goranaca i Našinaca / [priredio]
Uzeir Ajradini. Zeleno u jeseni žutoj : antologija
poezije Jevreja / [priredila] Tatjana Cvejin.
COBISS.SR-ID 157399052
ravnice : antologija poezije Rumuna / [priredila]
Ileana Ursu. Жовта причасц = Žuta pričest :
antologija poezije vojvođanskih Rusina / [priredio]
Vladimir Kočiš. Príliv drene = Plima srži : antologija
poezije Slovaka u Srbiji / [priredio] Adam Svetik. Biz
köprüyüz = Mi smo most / [priredio] Nusret Dişo
Ülkü ; prepevao Risto Vasilevski. Не шукай
милосердя = Ne traži milosrđe : antologija poezije
Ukrajinaca / [priredio] Eugen Koleba. Poetika
hrvatskog ruba na prijelazu tisućljeća : antologija
poezije Hrvata / [priredio] Tomislav Žigmanov. Što
je java tako kivna : antologija poezije pesnika
cincarskog porekla.
98
COBISS.SR-ID 167634444
95
САН о плавој светлости : светске љубавне
приче : антологија Драгана Лакићевића /
преводиоци Никола Алексић ... [и др.]. - Београд
: Српска књижевна задруга, 2010 (Нови Сад :
Будућност). - 664 стр. ; 17 x 16 cm
COBISS.SR-ID 178834700
96
SLOBODA : kratke priče napisane u čast Opšte
deklaracije o ljudskim pravima / prevela Vanja
Smoje-Glavaški. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad
: Artprint). - 461 str. : ilustr. ; 20 cm
Sadrži i: Opšta deklaracija o ljudskim pravima.
COBISS.SR-ID 176087052
97
TRAJNIK : antologija poezije pesnika
nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Republici
Srbiji. Tom 1 / priredio Risto Vasilevski. - 1. izd. Smederevo : Arka, 2009 (Smederevo : Arka Press). 582 str. : slike autora ; 22 cm. - (Biblioteka
Antologije / [Arka])
Sadržaj: Ti kangë, ti zog i largët = Ti pesmo, ti
daleka ptico : antologija poezije Albanaca sa
Kosova. Otisci začaranih ogledala : antologija
poezije Bošnjaka / [priredio] Rasim Ćelahmetović.
Струните на лирата : антология на поезия на
TRAJNIK : antologija poezije pesnika
nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Republici
Srbiji. Tom 2 / priredio Risto Vasilevski. - 1. izd. Smederevo : Arka, 2009 (Smederevo : Arka Press). 508 str. : slike autora ; 22 cm. - (Biblioteka
Antologije / [Arka])
Sadržaj: Januári borostyán = Januarski ćilibar :
antologija poezije Mađara / [priredio] Arpad Vicko.
Душевни свечености : антологија на поезијата
на Македонците / [приредио] Ристо Василевски
= Duševne svečanosti : antologija poezije
Makedonaca / [priredio] Risto Vasilevski. Bi
kheresko bi limoresko = Bez doma bez groba : izbor
poezije Roma / [priredio] Dragoljub Acković.
Laptele verde al câmpiei = Zeleno mleko ravnice :
antologija poezije Rumuna / [priredila] Ileana Ursu.
100
HOROR priče. - Beograd : Otvorena knjiga,
2009 (Beograd : Otvorena knjiga). - 450 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 170678284
821.111 ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ
101
АЛИ, Тарик, 1943Noć zlatne leptirice / Tarik Ali ; prevela Senada
Kreso. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad :
Artprint). - 362 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 174711052
COBISS.SR-ID 157401612
99
TRAJNIK : antologija poezije pesnika
nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Republici
Srbiji. Tom 3 / priredio Risto Vasilevski. - 1. izd. Smederevo : Arka, 2009 (Smederevo : Arka Press). 552 str. : slike autora ; 22 cm. - (Biblioteka
Antologije / [Arka])
Sadržaj: Laptele verde al câmpiei = Zeleno mleko
102
АЛИ, Тарик, 1943Sultan u Palermu / Tarik Ali ; prevela Maja
Kaluđerović. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd :
Margo-art). - 279 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 173628940
103
БЕНЕТ, Алан, 1934Kraljevski čitalac / Alan Benet ; prevod Tijana
Parezanović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2009
(Beograd : Publish). - 122 str. ; 20 cm. - (Biblioteka
Odraz stvarnosti)
COBISS.SR-ID 170313228
Filipović. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd :
Margo-art). - 616 str. ; 20 cm
104
БЕРЏЕР, Џон, 1926Tri života Lusi Kabrol / Džon Berdžer ; s
engleskog prevela Slavica Miletić. - Beograd :
Fabrika knjiga, 2010 (Beograd : Standard 2). - 243
str. ; 21 cm. - (Edicija Dan i noć ; knj. 48)
108
ГРЕГСОН, Џулија, 1947Istočno od sunca / Džulija Gregson ; preveo
Vlajko Glušica. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art). - 572 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 172061708
COBISS.SR-ID 178515724
109
ЛЕВИЦКА, Марина, 1946Dve prikolice / Marina Levicka ; preveo Nenad
Dropulić. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art). - 310 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 154670092
105
БОРН, Сем, 1967Poslednji obračun / Sem Born ; prevela Eli
Gilić. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margoart). - 432 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 175772940
106
ВЕЛС, Стенли, 1930Šekspir i družina : Kristofer Marlou, Tomas
Dekar, Ben Džonson, Tomas Midlton, Džon Flečer i
ostali likovi u njegovoj priči / Stenli Vels ; preveo s
engleskog Marko Denić. - Beograd : Clio, 2009
(Beograd : Apollo GP). - 329 str. : ilustr. ; 19 cm. (Klepsidra / [Clio])
a) Шекспир, Вилијам (1564-1616) b) Марлоу,
Кристофер (1564-1593) c) Декер, Томас (15721632) d) Џонсон, Бен (1572-1637) e) Мидлтон,
Томас (1580-1627) f) Флечер, Џон (1579-1625) g)
Вебстер, Џон (1580-1634) h) Позориште Енглеска - 16-17в
COBISS.SR-ID 170738700
107
ВИНЋЕНЦИ, Пени
Skandal / Peni Vinćenci ; prevela Žermen
COBISS.SR-ID 177804812
110
ЛЕВИЦКА, Марина, 1946Svi smo mi od istog lepka / Marina Levicka ;
preveo Nenad Dropulić. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 408 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 175916300
111
МАРИЈАНИ, Скот
Alhemičareva formula / Skot Marijani ; prevela
Dubravka Srećković Divković. - Beograd : Laguna,
2010 (Beograd : Margo-art). - 384 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 175309324
112
НАПИЈЕР, Вилијам, 1965Atila / Vilijem Nejpijer ; prevela Tatjana Bižić. Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). 400 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 171980812
113
О'ФАРЕЛ, Меги, 1972-
Ruka koja je prva držala moju : tvoj prvi dodir /
Megi O'Farel ; prevela Branislava RadevićStojiljković. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd :
Margo-art). - 344 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 178523404
114
ПАРСОНС, Тони, 1953Ljudi i dečaci / Toni Parsons ; preveo Nenad
Dropulić. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd :
Margo-art). - 356 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 177228044
115
ПАРСОНС, Тони, 1953Novi početak / Toni Parsons ; preveo Nenad
Dropulić. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art). - 246 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 168741644
116
ПОТЕР, Александра, 1970Nisi onaj koga želim / Aleksandra Poter ;
prevela Magdalena Reljić. - 1. izd. - Beograd :
Alnari, 2010 (Beograd : Plavo slovo). - 335 str. ; 21
cm
COBISS.SR-ID 178114572
117
СКОТ, Пол, 1920-1978
Dan sa škorpijom / Pol Skot ; prevela Dubravka
Srećković Divković. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 582 str. ; 21 cm. - (Radž ;
knj. 2)
COBISS.SR-ID 172503564
118
СКОТ, Пол, 1920-1978
Kule tišine / Pol Skot ; prevela Dubravka
Srećković Divković. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 465 str. ; 21 cm. - (Radž ;
knj. 3)
385 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 175915276
COBISS.SR-ID 173209100
119
СКОТ, Пол, 1920-1978
Podela plena / Pol Skot ; prevela Dubravka
Srećković Divković. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 696 str. ; 21 cm. (Tetralogija Radž ; knj. 4)
COBISS.SR-ID 176700684
120
СМИТ, Том Роб, 1979Dete 44 / Tom Rob Smit ; preveo Nikola
Pajvančić. - Beograd : Laguna, 2009 (Novi Sad :
Artprint). - 429 str. ; 20 cm
124
ХОРНБИ, Ник, 1957Džulijet / Nik Hornbi ; prevela Magdalena
Reljić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd :
Plavo slovo). - 285 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 174620428
125
ЏЕЈМС, Филис Дороти, 1920Prekrijte joj lice / P. D. Džejms ; prevela
Branislava Radević-Stojiljković. - Beograd : Laguna,
2009 (Beograd : Margo-art). - 282 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 172069388
COBISS.SR-ID 169441292
121
ТРЕМЕЈН, Роуз, 1943Putovanje kući / Rouz Tremejn ; prevela
Aleksandra Čabraja. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 440 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 173678604
122
ХАРДИ, Томас, 1840-1928
Песме / Томас Харди ; избор, превод,
предговор и коментари Борис Хлебец. - 1. изд. Београд : Паидеиа, 2010 (Ваљево : Топаловић). 156 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Поезија /
[Паидеиа])
a) Харди, Томас (1840-1928) - Поезија
COBISS.SR-ID 178600972
123
ХЕЈДЕР, Мо, 1962Tokio / Mo Hejder ; preveo Nenad Dropulić. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). -
prevela Slobodanka Glišić. - Beograd : Fabrika
knjiga, 2010 (Beograd : Standard 2). - 246 str. ; 21
cm. - (Edicija Dan i noć ; knj. 49)
COBISS.SR-ID 178403340
129
КИЗ, Маријан, 1963Taj šarmantni gospodin / Marijana Kiz ; prevela
Biljana Kukoleča. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi
Sad : Artprint). - 789 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 178212876
130
КУЦИ, Џон Мајкл, 1940Letnje doba : scene iz provincijskog života / Dž.
M. Kuci ; prevod s engleskog Arijana Božović. - 1.
izd. - Beograd : Paideia, 2010 (Valjevo : Topalović). 213 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije)
COBISS.SR-ID 178865164
821.111(...) ОСТАЛЕ КЊИЖЕВНОСТИ НА
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
126
ВИЛИЈАМС, Најл, 1958Samo reci reč / Najl Vilijams ; prevod Andrijana
Mandić. - Beograd : Okean, 2009 (Beograd :
Rubikon). - 300 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Kalipsa)
COBISS.SR-ID 170024972
127
ДИБДИН, Мајкл, 1947-2007
Krvava kiša / Majkl Dibdin ; s engleskog prevela
Slobodanka Glišić. - Beograd : Fabrika knjiga, 2009
(Beograd : Standard 2). - 286 str. : ilustr. ; 21 cm. (Edicija Dan i noć ; knj. 38)
COBISS.SR-ID 169456140
128
ДИБДИН, Мајкл, 1947-2007
Povratak u Bolonju / Majkl Dibdin ; s engleskog
131
МЕКОЛ Смит, Александар, 1948Čaj za tradicionalno građene / Aleksandar
Mekol Smit ; s engleskog prevela Tanja
Milosavljević. - Beograd : Samizdat B92, 2010
(Užice : Grafičar). - 211 str. ; 20 cm. - (Edicija Busola
; knj. 68)
COBISS.SR-ID 178184716
132
ФРЕНЧ, Тана
U šumi / Tana Frenč ; prevela Nela Ivanović. Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). 527 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 171349772
821.111(73) АМЕРИЧКА КЊИЖЕВНОСТ
133
БЕРИ, Стив, 1955Aleksandrijska veza / Stiv Beri ; prevela
Jasmina Đorđević. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2008
(Beograd : Plavo slovo). - 426 str. : autorova slika ;
21 cm
COBISS.SR-ID 151424012
134
ВАЈСБЕРГЕР, Лорин, 1977Đavo želi slavu / Lorin Vajsberger ; prevela
Nataša Andrić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010
(Beograd : Plavo slovo). - 310 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 179027212
135
ВРИЛАНД, Сузан
Izlet / Suzan Vriland ; prevela Bojana Ilić. Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). 443 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 168281868
136
ГИЛБЕРТ, Елизабет
Jedi, moli, voli / Elizabet Gilbert ; sa engleskog
prevela Magdalena Reljić. - 1. izd. - Beograd :
Alnari, 2008 (Beograd : Plavo slovo). - 308 str. ; 21
cm
COBISS.SR-ID 147407884
137
ГЛЕДСТОН, Вилијам
Dvanaesti dan : 12.21.12 - novi početak /
Vilijam Gledston ; preveo Miroslav Bašić Palković. 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd : Plavo
slovo). - 282 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 177592588
138
ГОШ, Амитав, 1956Gladna plima / Amitav Goš ; prevela Dijana
Radinović. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd :
Margo-art). - 447 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 175771916
139
ГУЛРИК, Роберт
Pouzdana supruga / Robert Gulrik ; preveo Igor
Adžić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010 (Beograd :
Publish). - 266 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 177132812
140
ДАЈАМАНТ, Анита, 1951Poslednji dani / Anita Dajamant ; preveo
Nenad Dropulić. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd
: Margo-art). - 267 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 174669580
141
ДЕЈВИДСОН, Мери Џенис
Nemrtva i neudata / Meri Džejms Dejvidson ;
prevela Eli Gilić. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad
: Art-print). - 327 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 177923340
142
ДЕЛИЛО, Дон, 1936Tačka Omega : roman / Don DeLilo ; preveo sa
engleskog Zoran Paunović. - Beograd : Geopoetika
izdavaštvo, 2010 (Novi Sad : Art print). - 129 str. ;
20 cm. - (Edicija Svet proze)
COBISS.SR-ID 178083084
143
ДЕСЕН, Сара, 1970Samo slušaj / Sara Desen ; prevela Sandra
Nešović. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art). - 349 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 171243788
144
ЗИНК, Мишел
Proročanstvo sestara / Mišel Zink ; preveo
Srđan Ajduković. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010
(Beograd : Plavo slovo). - 254 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 177591308
145
КАБОТ, Мег, 1967Brbljivica u velikom gradu / Meg Kabot ;
prevela Slađana Trninić. - 1. izd. - Beograd : Alnari,
2009 (Beograd : Plavo slovo). - 272 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 170665740
146
КАСЛЕР, Клајв, 1931Konovo blago / Klajv Kasler i Dirk Kasler ;
preveli Slavica Bogić-Mijović, Nikola Jordanov. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 590 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 175313164
147
КВИК, Аманда, 1948Ponoć u ćilibaru / Amanda Kvik ; preveli Vladan
Stojanović i Maja Savić. - 1. izd. - Beograd : Alnari,
2010 (Beograd : Plavo slovo). - 283 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 176543500
148
КВИК, Аманда, 1948Randevu / Amanda Kvik ; prevela Slađana
Trninić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010 (Beograd :
Plavo slovo). - 336 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 178467340
149
КИНГ, Стивен, 1947-
Zelena milja / Stephen King ; [prevela Ana
Drenjanin]. - 2. izd. - Beograd : Alnari, 2010
(Beograd : Plavo slovo). - 332 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 178115340
150
КИНГ, Стивен, 1947Uporište. Deo 1 / Stephen King ; prevod sa
engleskog Goran Skrobonja. - 1. izd. - Beograd :
Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo). - 415 str. ; 21
cm
COBISS.SR-ID 170733836
151
КОБЕН, Харлан, 1962Nevin / Harlan Koben ; prevela Milica
Cvetković. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art). - 422 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 156651788
152
КОБЕН, Харлан, 1962Šuma / Harlan Koben ; prevela Dubravka
Srećković Divković. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 438 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 178365196
153
КОСТОВА, Елизабет, 1964Kradljivci labudova / Elizabet Kostova ; preveo
Vladan Stojanović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010
(Beograd : Plavo slovo). - 430 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 176238604
154
ЛАВКРАФТ, Хауард, 1890-1937
Reanimator / H. F. Lavkraft ; [preveo sa
engleskog Tihomir Jovanović]. - Sremska Mitrovica :
Tabernakl, 2009 (Beograd : Hektor print). - 210 str.
: ilustr. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 170519820
155
LEGENDE / Stiven King ... [et al.] ; priredio
Robert Silverberg ; [preveli Goran Skrobonja ... et
al.]. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margoart). - 635 str. : ilustr. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 168491276
156
ЛИХЕЈН, Денис, 1965Zatvoreno ostrvo / Denis Lihejn ; preveli Tijana
Parezanović i Milan Marković. - Beograd : Čarobna
knjiga, 2010 (Beograd : Rubikon). - 303 str. ; 21 cm.
- (Biblioteka Žestina)
COBISS.SR-ID 173319692
157
МАКГАУАН, Кетлин
Knjiga ljubavi / Ketlin Mekgovan ; prevela Maja
Kostadinović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009
(Beograd : Plavo slovo). - 400 str. ; 21 cm
B92, 2010 (Lazarevac : Elvod-print). - 222 str. ; 20
cm. - (Edicija Busola ; knj. br. 62)
COBISS.SR-ID 172694284
161
ОСТЕР, Пол, 1947Nevidljivi / Pol Oster ; prevod sa engleskog
Ivana Đurić-Paunović. - Beograd : Geopoetika
izdavaštvo, 2010 (Novi Sad : Art-print). - 231 str. ;
21 cm. - (Edicija Svet proze / [Geopoetika
izdavaštvo])
COBISS.SR-ID 178662668
162
ОУТС, Џојс Керол, 1938Crna voda / Džojs Kerol Outs ; prevela Tijana
Parezanović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Rubikon). - 151 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Avantura reči)
COBISS.SR-ID 170741260
COBISS.SR-ID 177298700
158
НАБОКОВ, Владимир Владимирович, 1899-1977
Laurin original : (umiranje je zabavno) /
Vladimir Nabokov ; [prevod s engleskog Veljko
Nikitović]. - 1. izd. - Beograd : NNK Internacional,
2009 (Beograd : Kum). - XXI, 277 str. : ilustr. ; 25 cm
163
ОУТС, Џојс Керол
Zombi / Džojs Kerol Outs ; preveo Milan
Marković. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Rubikon). - 205 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Odraz stvarnosti)
COBISS.SR-ID 169931276
COBISS.SR-ID 176747020
159
НИН, Анаис, 1903-1977
Venerina delta / Anais Nin ; prevela Eli Gilić. Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). 284 str. ; 20 cm
164
ПАТЕРСОН, Џејмс, 1947Potraga za lasicom / Džejms Paterson ; prevela
Milica Cvetković. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 407 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 155142412
160
ОЛАФСОН, Олаф, 1962Iskupljenje : priče / Olaf Olafson ; s engleskog
prevela Mina Krsmanović. - Beograd : Samizdat
COBISS.SR-ID 175829516
165
ПИНЧОН, Томас, 1937-
V. / Tomas Pinčon ; prevela s engleskog Nina
Ivanović Muždeka. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Publish). - 510 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Avantura reči)
Alnari, 2010 (Beograd : Plavo slovo). - 287 str. ; 21
cm
a) Пинчон, Томас (1937-)
171
РОБИНС, Харолд, 1916-1997
Park Avenija 79 / Harold Robins ; prevela
Magdalena Reljić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010
(Beograd : Plavo slovo). - 332 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 177920268
COBISS.SR-ID 176428812
166
ПЛАТ, Силвија, 1932-1963
Rani odlazak / Silvija Plat ; prevela s engleskog
Ljiljana Đurđić. - Beograd : Paideia, 2010 (Valjevo :
Topalović). - 253 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka
Poezija / [Paideia])
COBISS.SR-ID 177197324
167
РЕДФИЛД, Џејмс
Celestinsko proročanstvo / Džejms Redfild ;
prevela Jasmina Đorđević. - 1. izd. - Beograd :
Alnari, 2010 (Beograd : Plavo slovo). - 271 str. ; 21
cm
COBISS.SR-ID 176532492
168
РОБЕРТС, Нора, 1950Rođena u čežnji / Nora Roberts ; prevela
Ljiljana Petrović Vesković. - 1. izd. - Beograd :
Alnari, 2010 (Beograd : Plavo slovo). - 319 str. ; 21
cm
COBISS.SR-ID 177589516
169
РОБЕРТС, Нора, 1950Severna svetlost / Nora Robers ; prevela
Magdalena Reljić. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010
(Beograd : Plavo slovo). - 398 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 179022092
170
РОБИНС, Харолд, 1916-1997
Krv i čast / Harold Robins i Džunijus Podrug ;
prevela Jasmina Đorđević. - 1. izd. - Beograd :
COBISS.SR-ID 173101836
COBISS.SR-ID 172814348
176
СЕБОЛД, Алис
Skoro pun mesec / Alis Sebold ; prevod
Danijela Mihić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2008
(Beograd : Publish). - 301 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Odraz savremenog)
COBISS.SR-ID 150343180
172
РОБИНСОН, Мерилин, 1943Galad / Merilin Robinson ; prevela Nina Ivana
Muždeka. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Rubikon). - 261 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Avantura reči)
COBISS.SR-ID 178315532
177
СМИТ, Мартин Круз, 1942Stanica "Tokio" / Martin Kruz Smit ; prevela
Dragana Brajović. - Beograd : Laguna, 2009
(Beograd : Margo-art). - 381 str. ; 20 cm
173
РУЖДИ, Салман, 1947Satanski stihovi / Salman Rušdi ; [prevod sa
engleskog Branislav J. Grujić]. - Beograd : Feniks
libris, 2009 (Bački Petrovac : Kultura). - 620 str. ; 21
cm
COBISS.SR-ID 170083340
178
СТИЛ, Данијела, 1947Dan po dan / Danijela Stil ; s engleskog preveo
Srđan Petković. - Beograd : Evro-Giunti, 2010 (Novi
Sad : Budućnost). - 281 str. ; 20 cm. - (Edicija
Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br.
91)
174
САСОН, Џин
Ljubav u ranjenoj zemlji : hrabro bekstvo jedne
žene iz Iraka / Džin Sason ; prevod Vera Krmpot. 1. izd. - Beograd : Alnari, 2008 (Beograd : Plavo
slovo). - 303 str., [8] str. s tablma ; 21 cm
COBISS.SR-ID 178586892
COBISS.SR-ID 150579468
175
СЕБОЛД, Алис, 1963Divne kosti / Alis Sebold ; prevod Tijana
Parezanović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Rubikon). - 301 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Avantura reči)
COBISS.SR-ID 153670668
179
СТИЛ, Данијела, 1947Kaleidoskop / Danijela Stil ; s engleskog preveo
Srđan Petković. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti,
2010 (Novi Sad : Budućnost). - 358 str. ; 20 cm. (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ;
knj. br. 82)
COBISS.SR-ID 176339468
180
СТИЛ, Данијела, 1947Lepe stvari / Danijela Stil ; s engleskog prevela
Jana Tufegdžić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti,
2010 (Novi Sad : Budućnost). - 430 str. ; 20 cm. (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ;
knj. br. 83)
COBISS.SR-ID 176338956
181
СТОКЕТ, Кетрин
Služavke / Ketrin Stoket ; preveo Igor Adžić. Beograd : Čarobna knjiga, 2010 (Beograd : Publish).
- 463 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 173983244
182
ФОРТИЈЕ, Ен, 1971Julija / En Fortije ; preveo Marko Mladenović. Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad : Artprint). - 543
str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 177955852
183
ХАЏИ, Нафиса
Molitva moje majke / Nafisa Hadži ; prevela
Ljiljana Petrović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2009
(Beograd : Plavo slovo). - 286 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 169430028
184
ХЈОРТСБЕРГ, Вилијам, 1941Anđeosko srce / Vilijam Hjortsberg ; preveo
Igor Adžić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Rubikon). - 270 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Horor)
COBISS.SR-ID 175373324
prevela Ljiljana Petrović. - 1. izd. - Beograd : Alnari,
2010 (Beograd : Plavo slovo). - 412 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 172328460
nemačkog Mirjana V. Popović. - Beograd : Laguna,
2010 (Beograd : Margo-art). - 521 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 173645324
821.111(94) АУСТРАЛИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ НА
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
191
ФРАНК, Јулија, 1970Poludnica / Julija Frank ; s nemačkog prevela
Hana Ćopić. - Beograd : Samizdat B92, 2010
(Lazarevac : Elvod-print). - 359 str. : ilustr. ; 20 cm. (Edicija Busola ; knj. 64)
187
ОЛДЕРСОН, Меги
Slušaj šta ti srce kaže / Megi Olderson ; prevela
Aleksandra Jovanović. - 1. izd. - Beograd : Alnari,
2010 (Beograd : Plavo slovo). - 335 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 174148876
COBISS.SR-ID 173303564
192
ХАГЕНА, Катарина, 1967Ukus koštica jabuke / Katarina Hagena ;
prevela Lena Kabić. - Beograd : Čarobna knjiga,
2010 (Beograd : Rubikon). - 220 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 178857740
821.112.2 НЕМАЧКА КЊИЖЕВНОСТ
188
ANTOLOGIJA nemačkog eseja / izbor i
pogovor Dragan Stojanović. - Beograd : Službeni
glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 419 str. ; 23 cm.
- (Peščana knjiga) (Biblioteka A)
COBISS.SR-ID 169416972
185
ШЕЛДОН, Сидни, 1917-2007
Gnev anđela / Sidni Šeldon ; prevela Maja
Kostadinović. - 1. izd. - Beograd : Alnari, 2010
(Beograd : Plavo slovo). - 365 str. ; 21 cm
COBISS.SR-ID 179088652
189
БУРГЕР, Адолф, 1917Đavolja radionica : najveći poduhvat
falsifikovanja novca u istoriji sveta / Adolf Burger ; s
nemačkog preveo Nebojša Barać. - Beograd :
Samizdat B92, 2009 (Lazarevac : Elvod-print). - 279
str. : ilustr. ; 24 cm
a) Бургер, Адолф (1917-) b) Концентрациони
логори - Други светски рат 1939-1945 - У
успоменама
COBISS.SR-ID 171439628
186
ШЕЛДОН, Сидни, 1917-2007
Gospodarica igre / Sidni Šeldon i Tili Bagšo ;
190
ПРАНГЕ, Петер, 1955Poslednji harem / Peter Prange ; prevela s
193
ХЕСЕ, Херман, 1877-1962
Мале радости / Херман Хесе ; превод са
немачког Јасмина Буројевић. - Београд : "Филип
Вишњић", 2009 (Београд : "Филип Вишњић"). 200 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Други поглед ; 4)
COBISS.SR-ID 170692620
194
ШЕНКЕЛ, Андреа Марија
Taned / Andrea Marija Šenkel ; prevod Lana
Kabić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2007 (Beograd :
Publish). - 148 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Odraz
savremenog)
COBISS.SR-ID 143065868
821.112.2(436) АУСТРИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ
195
OSAM savremenih austrijskih pjesnika = Acht
zeitgenössische österreichische Dichter / Paul
Celan...[ et all.] ; izbor, predgovor i prevod Zlatko
Krasni. - Banja Luka ; Beograd : Zadužbina Petar
Kočić, 2009 (Grude : Grafotisak). - 215 str. ; 21 cm. (Biblioteka Prevodi)
Potrošni / Nini Holmkvist ; sa švedskog preveo
Dorijan Hajdu. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Rubikon). - 264 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Odraz savremenog)
COBISS.SR-ID 178130188
a) Аустријска поезија - Антологија
COBISS.SR-ID 176384268
Rotografika). - 303 str. : autorov portret ; 20 cm
a) Цицерон, Марко Тулије (106пне-43пне) Преписка b) Цицерон, Марко Тулије (106пне43пне) - "Писма Атику" - Језик
COBISS.SR-ID 158035980
821.124 ЛАТИНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.131.1 ИТАЛИЈАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.113.5 НОРВЕШКА КЊИЖЕВНОСТ
200
196
ЈАКОБСЕН, Рој, 1954Drvoseče / Roj Jakobson ; prevela Mirna
Stevanović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Rubikon). - 174 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Avantura reči)
COBISS.SR-ID 174249996
821.113.6 ШВЕДСКА КЊИЖЕВНОСТ
197
МАНКЕЛ, Хенинг, 1948Pogrešan trag / Hening Mankel ; preveli
Dorijan Hajdu i Željko Ćirikovački. - Beograd :
Čarobna knjiga, 2010 (Beograd : Rubikon). - 446 str.
; 21 cm. - (Biblioteka Žestina)
COBISS.SR-ID 173052172
198
СЕМ-Сандберг, Стив, 1958Ubogi u Lođu / Stiv Sem-Sandberg ; sa
švedskog preveli Danijela i Dorijan Hajdu. - Beograd
: Čarobna knjiga, 2010 (Beograd : Rubikon). - 591
str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Avantura reči)
COBISS.SR-ID 178888972
199
ХОЛМКВИСТ, Нини, 1958-
ГУНЂАЛО : касноантичка римска комедија /
превод, предговор и коментари Горан Видовић.
- Београд : Српска књижевна задруга, 2010
(Нови Сад : Будућност). - LV, 102 стр. ; 19 cm. (Српска књижевна задруга ; коло 102, књ. 684)
COBISS.SR-ID 175697676
201
ЈУВЕНАЛ, Децим Јуније, око60-око130
Satire / Decim Junije Juvenal ; s latinskog
prevela Marjanca Pakiž. - Beograd : Fedon, 2009
(Subotica : Rotografika). - 214 str. ; 20 cm
a) Јувенал, Децим Јуније (око 60-око130) Сатире b) Римска сатира
COBISS.SR-ID 170256396
202
ПЛАУТ, Тит Макције, око 250пне-184пне
Blizanci : (Menehmi) / Tit Makcije Plaut ; s
latinskog prevela i napomene napisala Jelena
Todorović. - Beograd : Fedon, 2009 (Subotica :
Rotografika). - 186 str. ; 20 cm. - (Fontes / [Fedon])
204
БАРИКО, Алесандро, 1958Varvari : ogled o preobražaju / Alesandro
Bariko ; prevela sa italijanskog Ana Srbinović. - 1.
izd. - Beograd : Paideia, 2010 (Valjevo : Topalović). 179 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Eseji / [Paideia])
COBISS.SR-ID 173401868
205
ДЕБИКЕ ван дер Нот, Патриција, 1942Zlato Medičijevih / Patricija Debike van der Not
; prevela s italijanskog Gordana Breberina. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 380 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 173203980
206
МОЋА, Федерико
Tri metra iznad neba / Federiko Moća ; prevela
Tatjana Arsić-Milanović. - Beograd : Okean, 2005
(Beograd : Rubikon). - 365 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Delfin / [Okean, Beograd])
COBISS.SR-ID 120483084
a) Плаут, Тит Макције (око 250пне-184пне)
COBISS.SR-ID 170422284
821.133.1 ФРАНЦУСКА КЊИЖЕВНОСТ
203
ЦИЦЕРОН, Марко Тулије, 106пне-43пне
Pisma Atiku. 1 / Marko Tulije Ciceron ; s
latinskog preveli Jelena Savić, Milica Kisić, Noel
Putnik. - Beograd : Fedon, 2009 (Subotica :
207
БАРБЕРИ, Мјуриел, 1969Poslastica / Mjuriel Barberi ; prevod Melita
Logo-Milutinović. - Beograd : Čarobna knjiga, 2009
(Beograd : Publish). - 152 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Avantura reči)
COBISS.SR-ID 170395660
Првовенчани", 2009 (Краљево : Анаграф). - 157
стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека
Засебне књиге)
COBISS.SR-ID 171621900
208
БОБЕН, Кристијан, 1951Svenižnji / Kristijan Boben ; prevod sa
francuskog Ana Moralić. - 1. izd. - Beograd :
Paideia, 2008 (Valjevo : Topalović). - 111 str. ; 18
cm. - (Biblioteka Maštarije / [Paideia])
COBISS.SR-ID 154702860
213
ИГО, Виктор, 1802-1885
Bog / Viktor Igo ; preveo s francuskog Nikola
Bertolino. - Beograd : Paideia, 2010 (Valjevo :
Topalović). - 234 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija /
[Paideia])
209
БОДЛЕР, Шарл, 1821-1867
Из "Цвећа зла" / Шарл Бодлер ; изабрао и
превео Леон Којен. - 3., допуњено изд. - Београд
: Чигоја штампа, 2010 (Београд : Чигоја штампа).
- 206 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Арахна)
a) Иго, Виктор (1802-1885) - "Бог"
COBISS.SR-ID 173299212
a) Бодлер, Шарл (1821-1867) - "Цвеће зла"
COBISS.SR-ID 174670604
214
ЛЕ КЛЕЗИО, Жан-Мари Гистав, 1940Oniča / Ž. M. G. Le Klezio ; preveo sa
francuskog Miloš Konstantinović. - 1. izd. - Beograd
: IPS Media : Prosveta, 2009 (Beograd : Colorgrafx).
- 204 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 170650892
210
ГАВАЛДА, Ана, 1970Poslednji nestašluk / Ana Gavalda ; prevela s
francuskog Zlata Muratbegović. - 1. izd. - Beograd :
Paideia, 2010 (Beograd : BIGZ). - 109 str. ; 21 cm. (Biblioteka Maštarije / [Paideia])
COBISS.SR-ID 175671308
215
ЛЕ Клезио, Жан-Мари Гистав, 1940Tužbalica o gladi / Ž. M. G. Le Klezio ; prevela
sa francuskog Ljiljana Prošić-Kraković. - 1. izd. Beograd : IPS Media : Prosveta, 2009 (Beograd :
Colorgrafx). - 172 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 170634508
211
ДАРЈЕСЕК, Мари, 1969Beba / Mari Darjesek ; prevela s francuskog
Ana A. Jovanović. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2010
(Valjevo : Topalović). - 125 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Maštarije / [Paideia])
COBISS.SR-ID 178053132
216
ЛЕ Клезио, Жан-Мари Гистав, 1940Uranija / Ž. M. G. Le Klezio ; preveo Miloš
Konstantinović. - 1. izd. - Beograd : IPS Media :
Prosveta, 2009 (Beograd : Colorgrafx). - 226 str. :
ilustr. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 170491916
212
ЖАКОТЕ, Филип, 1925У зимској светлости ; Мисли под облацима /
Филип Жакоте ; с француског Дејан Илић. Краљево : Народна библиотека "Стефан
217
МАРИЋ, Сретен, 1903-1992
О Вијону и Хелдерлину / Сретен Марић. Београд : Службени гласник, 2009 (Београд :
Гласник). - 175 стр. ; 18 cm. - (Библиотека
Раскршћа / [Службени гласник] ; 8)
a) Вијон, Франсоа (1431-1463) - Поезија b)
Хелдерлин, Фридрих (1770-1843) - Поезија c)
Марић, Сретен (1903-1992) - "О Вијону и
Хелдерлину"
COBISS.SR-ID 155549708
218
МАРИЋ, Сретен, 1903-1992
О Рембоу / Сретен Марић. - Београд :
Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник). 109 стр. : ауторова слика ; 18 cm. - (Библиотека
Раскршћа / [Службени гласник] ; 9)
a) Рембо, Артур (1854-1891)
COBISS.SR-ID 158168076
219
МАРИЋ, Сретен, 1903-1992
О Сартру / Сретен Марић. - Београд :
Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник). 131 стр. : слика С. Марића ; 18 cm. - (Библиотека
Раскршћа / [Службени гласник] ; 10)
a) Сартр, Жан-Пол (1905-1980)
COBISS.SR-ID 168831244
220
МАРИЋ, Сретен, 1903-1992
О Стендалу / Сретен Марић. - Београд :
Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник). 121 стр. : ауторова слика ; 18 cm. - (Библиотека
Раскршћа / [Службени гласник] ; 7)
a) Стендал (1783-1842) b) Марић, Сретен (19031992) - "О Стендалу"
COBISS.SR-ID 154896652
221
МИШОН, Пјер, 1945Majušni životi / Pjer Mišon ; prevela s
francuskog Ana Moralić. - 1. izd. - Beograd :
Paideia, 2009 (Valjevo : Topalović). - 149 str. ; 21
cm. - (Biblioteka Maštarije / [Paideia])
COBISS.SR-ID 170782220
222
МУСО, Гијом, 1974Kako bih bez tebe / Gijom Muso ; prevela s
francuskog Danijela Martinović. - 1. izd. - Beograd :
Alnari, 2010 (Beograd : Plavo slovo). - 251 str. ; 21
cm
COBISS.SR-ID 176806156
223
МУСО, Гијом, 1974Samo budi ovde / Gijom Muso ; prevela s
francuskog Danijela Martinović. - 1. izd. - Beograd :
Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo). - 286 str. ; 21
cm
globalizacije / Erik Orsena ; preveo s francuskog
Ivan Šepić. - 1. izd. - Beograd : Paidea, 2010
(Valjevo : Topalović). - 194 str. : ilustr. ; 21 cm. (Biblioteka Eseji / Paideia)
a) Памук
COBISS.SR-ID 175555084
231
РУИС Сафон, Карлос, 1964Igra anđela / Karlos Ruiz Safon ; prevod Marina
Marković. - Beograd : Čarobna knjiga, 2008
(Beograd : Publish). - 501 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Avantura reči)
227
ПРЕВЕР, Жак, 1900-1977
Barbara i druge pesme / Žak Prever ; izabrao i
preveo Radivoje Konstantinović. - 1. izd. - Beograd :
Paideia, 2008 (Valjevo : Topalović). - 222 str. ; 18
cm. - (Biblioteka Poezija / [Paideia]) (Džepna knjiga
/ [Paideia])
COBISS.SR-ID 154701836
COBISS.SR-ID 153626380
COBISS.SR-ID 171610892
821.134.2 ШПАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
COBISS.SR-ID 167504908
224
НЕЏМА
Putanja čula / Nedžma ; prevela Biljana
Kukoleča. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art). - 221 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 169449484
225
НОТОМБ, Амели, 1967Zimsko putovanje / Ameli Notomb ; prevela s
francuskog Sanja Žiro Pantelić. - Beograd : Paideia,
2010 (Valjevo : Topalović). - 95 str. ; 21 cm. (Biblioteka Maštarije / [Paideia])
COBISS.SR-ID 178886412
226
ОРСЕНА, Ерик, 1947Putovanje u zemlju pamuka : kratak pregled
232
РУИС Сафон, Карлос, 1964Marina / Karlos Ruis Safon ; prevela sa
španskog Jasmina Nikolić. - Beograd : Čarobna
knjiga, 2009 (Beograd : Publish). - 302 str. ; 21 cm
228
ГОЈТИСОЛО, Хуан, 1931Znaci identiteta / Huan Gojtisolo ; preveo
Dalibor Soldatić. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd
: Margo-art). - 414 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 170308364
229
КАБРЕРА Инфанте, Гиљермо, 1929-2005
Knjiga o gradovima / Giljermo Kabrera Infante ;
sa španskog prevela Ljiljana Popović-Anđić. Beograd : Geopoetika, 2010 (Novi Sad : Artprint). 159 str. ; 24 cm. - (Edicija Pisac i grad)
COBISS.SR-ID 175036684
230
МОРО, Хавијер, 1955Crveni sari / Havijer Moro ; prevela sa
španskog Milica Maletić. - 1. izd. - Beograd : Alnari,
2010 (Beograd : Plavo slovo). - 510 str., [16] str. s
tablama ; 21 cm
COBISS.SR-ID 178769420
233
РУИС Сафон, Карлос, 1964Ponoćna palata / Karlos Ruis Safon ; prevela
Jasmina Nikolić. - Beograd : Čarobna knjiga, 2010
(Beograd : Publish). - 263 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Čarobna knjiga)
COBISS.SR-ID 179008012
234
РУИС Сафон, Карлос, 1964Princ magle / Karlos Ruis Safon ; prevela sa
španskog Jasmina Nikolić. - Beograd : Čarobna
knjiga, 2010 (Beograd : Publish). - 202 str. ; 21 cm. (Biblioteka Čarobna knjiga)
COBISS.SR-ID 178228236
235
РУИС Сафон, Карлос, 1964Septembarska svetla / Karlos Ruis Safon ;
prevela sa španskog Jasmina Nikolić. - Beograd :
Čarobna knjiga, 2010 (Beograd : Publish). - 271 str.
; 21 cm. - (Biblioteka Čarobna knjiga)
COBISS.SR-ID 178982924
236
СИЈЕРА, Хавијер, 1971Napoleonova egipatska tajna / Havijer Sijera ;
prevela sa španskog Jelena Pavlović. - Beograd :
Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). - 278 str. ; 20
cm
COBISS.SR-ID 176088844
237
ФАЛКОНЕС, Илдефонсо, 1958Fatimina ruka. Tom 1 / Ildefonso Falkones ;
prevela sa španskog Dragana Bajić-Nikolić. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 480 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 178568972
238
ФАЛКОНЕС, Илдефонсо, 1958Fatimina ruka. Tom 2 / Ildefonso Falkones ;
prevela sa španskog Dragana Bajić-Nikolić. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 344 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 178569484
239
ХУАН де ла Круз, свети, 1542-1591
Поезија / Свети Јован од Крста ; превела са
шпанског Нина Мариновић. - Сремски Карловци
; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2009 (Нови Сад : Sajnos). - 197 стр. ;
18 cm. - (Библиотека Елементи ; 79)
COBISS.SR-ID 237753351
821.134.3 ПОРТУГАЛСКА КЊИЖЕВНОСТ
240
ТАВАРЕШ, Гонсало М., 1970Jerusalim : crne knjige : roman / Gonsalo M.
Tavareš ; prevela sa portugalskog Jasmina
Nešković. - 1. izd. - Beograd : Treći Trg, 2009
(Beograd : Čigoja štampa). - 193 str. ; 21 cm. (Biblioteka Desant ; knj. 10)
COBISS.SR-ID 171942668
821.134(7/8) ЛАТИНОАМЕРИЧКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ
241
АЉЕНДЕ, Изабела, 1942Ishod naših dana / Isabel Aljende ; sa španskog
prevela Aleksandra Mačkić. - 1. izd. - Beograd :
Evro-Giunti, 2009 (Novi Sad : Budućnost). - 373 str.
; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [EvroGiunti] ; knj. br. 62)
821.135.1 РУМУНСКА КЊИЖЕВНОСТ
244
СОРЕСКУ, Марин, 1936-1996
Младост Дон Кихота : изабране песме /
Марин Сореску ; избор и превод са румунског
Адам Пуслојић. - Београд : Српска књижевна
задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност). - XXXVI,211
str. : илустр. ; 19 cm. - (Српска књижевна задруга
; коло 102, књ. 686)
COBISS.SR-ID 174483980
821.14 ГРЧКА КЊИЖЕВНОСТ (КЛАСИЧНА,
ВИЗАНТИЈСКА, САВРЕМЕНА)
COBISS.SR-ID 169890060
242
РУДУРЕДА, Марсе, 1908-1983
Ulica kamelija / Merse Rudureda ; s
katalonskog preveo Igor Marojević. - Beograd :
Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). - 216 str. ; 20
cm
COBISS.SR-ID 170304268
243
SPOMENIK kiseoniku : deset brazilskih pesnika
/ priredila i prevela s portugalskog Jasmina
Nešković. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2009 (Valjevo
: Topalović). - 152 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija
/ [Paideia])
COBISS.SR-ID 172357132
245
РИЦОС, Јанис, 1909-1990
Грчка и друге песме / Јани Рицо ; избор и
превод са грчког Иван Гађански, Ксенија
Марицки Гађански ; предговор Ксенија Марицки
Гађански. - Београд : Танеси, 2009 (Лазаревац :
Елвод-принт). - 133 стр. ; 20 cm. - (Библиотека
Хиперион / [Танеси])
a) Рицос, Јанис (1909-1990) - Поезија
COBISS.SR-ID 170229516
246
РИЦОС, Јанис, 1909-1990
Мртва кућа : поема / Јани Рицо ; превод с
грчког Ксенија Марицки Гађански, Иван
Гађански ; предговор Ксенија Марицки
Гађански. - Београд : Танеси, 2009 (Лазаревац :
Елвод-принт). - 48 стр. ; 20 cm. - (Библиотека
Хиперион / [Танеси])
a) Рицос, Јанис (1909-1990) - Поезија
COBISS.SR-ID 169527564
247
ТЕРЗАКИС, Ангелос, 1907-1979
Теофано / Ангелос Терзакис ; превела са
грчког Ирена Богдановић. - 1. изд. - Београд :
Паидеиа, 2010 (Ваљево : Топаловић). - 118 стр. ;
21 cm. - (Библиотека Маштарије / [Паидеиа])
COBISS.SR-ID 173999116
821.161.1 РУСКА КЊИЖЕВНОСТ
248
АЙТМАТОВ, Чингиз, 1928-2008
Бели облак Џингис-Кана и друге приповетке
/ Чингиз Ајтматов ; превели с руског Мирјана
Грбић ... [и др.]. - Београд : Логос, 2009 (Ужице :
Графичар). - 656 стр. ; 22 cm. - (Изабрана дела
Чингиза Ајтматова ; књ. 6) (Библиотека
Космополис)
(Valjevo : Topalović). - 815 str. ; 21 cm. - (Sabrana
dela / Konstantin Leontjev)
COBISS.SR-ID 176779276
251
ЛЕСКОВ, Николай Семенович, 1831-1896
Запечаћени анђео : хришћанске приче и
легенде / Николај Семјонович Љесков ; превели
Владимир Јагличић и Петар Митропан, [белешку
о писцу превео Ранко Гојковић] ; приредио
Никола Дробњаковић. - Стари Бановци ; Београд
: Бернар, 2009 (Врњачка Бања : Интерклима
графика). - 249 стр. : ауторова слика ; 21 cm. (Библиотека Чисти понедељак)
a) Љесков, Николај Семјонович (1831-1895)
COBISS.SR-ID 169681676
252
МИЛОШЕВИЋ, Никола, 1929-2007
Буктиње : есеји о античким и руским темама
и о Ничеу / Никола Милошевић ; приредио
Мило Ломпар. - [Београд] : Задужбина Милош
Црњански ; Нови Сад : Orpheus, 2009 (Ужице :
Графичар). - 580 стр. ; 21 cm. - (Библиотека
Колеса)
COBISS.SR-ID 169517068
249
БУЛГАКОВ, Михаил АфанасЬевич, 1891-1940
Белогардејци / Михаил Афанасјевич
Булгаков ; превод Милан Чолић. - Београд :
Центар за изучавање Традиције Укронија, 2009
(Београд : Зухра). - 235 стр. ; 21 cm. (Библиотека Роман / [Центар за изучавање
традиције Укронија] ; 6)
COBISS.SR-ID 154268428
250
ЛЕОНТЬЕВ, Константин Николаевич, 1831-1891
Odisej Polihronijades : uspomene zagorskog
Grka / Konstantin Leontjev ; preveo s ruskog Duško
Paunković. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2010
a) Љермонтов, Михаил Јурјевич (1814-1841) b)
Толстој, Лав Николајевич (1828-1910) c)
Достојевски, Фјодор Михајлович (1821-1881) d)
Бахтин, Михаил Михајлович (1895-1975) e)
Берђајев, Николај Александрович (1874-1948) f)
Шестов, Лав Исакович (1866-1938) g) Соловјев,
Владимир Сергејевич (1853-1900) h) Ниче,
Фридрих (1844-1900) i) Палах, Јан (1948-1969) j)
Руска књижевност - 19-20. в. k) Руска
филозофија - 19-20. в. l) Грчка филозофија,
античка - Онтологија
Trinaest godina kasnije : ljutite beleške u
trinaest glava / Maja Plisecka ; prevela s ruskog
Zagorka Zečević ; fotografije, kolaži, crteži Vladimir
Šahmejster. - Beograd : Paideia, 2010 (Beograd :
BIGZ). - 253 str. : fotogr., ilustr. ; 21 cm. (Biblioteka Prizma)
COBISS.SR-ID 512158884
254
ПОЛЯКОВ, Юрий Михаилович, 1954Апотегеј или Вртоглавица од успеха / Јуриј
М. Пољаков ; превод са руског и предговор
Радмила Мечанин. - Београд : Српска књижевна
задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност). - XX, 152
стр. ; 19 cm. - (Српска књижевна задруга ; коло
102, књ. 688)
COBISS.SR-ID 177630476
255
УЗВОДНО од суза : једанаест руских
песникиња / избор и превод Драгиња
Рамадански. - Нови Сад : Академска књига, 2009
(Нови Сад : Будућност). - 279 стр. : илустр. ; 21
cm. - (Библиотека Мозаик)
COBISS.SR-ID 242380551
256
ЧАЯНОВ, Александр ВасилЬевич, 1888-1937
Romantične priče botaničara X / Aleksandar
Čajanov ; preveo s ruskog Zorislav Paunković. - 1.
izd. - Beograd : Paideia, 2009 (Valjevo : Topalović). 157 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije / [Paideia])
COBISS.SR-ID 172205068
821.162.1 ПОЉСКА КЊИЖЕВНОСТ
COBISS.SR-ID 240954631
253
ПЛИСЕЦКАЈА, Маја Михајловна
257
ТОКАРЧУК, Олга, 1962Beguni / Olga Tokarčuk ; prevela s poljskog
Milica Markić. - Beograd : Paideia, 2010 (Valjevo :
Topalović). - 258 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije
/ [Paideia])
COBISS.SR-ID 177197580
821.163.4(497.6) КЊИЖЕВНОСТ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
258
BEGAGIĆ, Lamija
Jednosmjerno / Lamija Begagić. - Beograd :
Fabrika knjiga, 2010 (Beograd : Standard 2). - 100
str. ; 21 cm. - (Edicija Dan i noć / Fabrika knjiga ;
knj. 46)
COBISS.SR-ID 178401548
821.163.41 СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ
821.163.41.09 А/Ж ДЕЛА ОДРЕЂЕНОГ АУТОРА
261
НЕГРИШОРАЦ, Иван, 1956Лирска аура Јована Дучића / Иван
Негришорац. - 1. изд. - Београд : Завод за
уџбенике, 2009 (Београд : Скенер студио Лазић).
- 399 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Тумачење
књижевности / [Завод за уџбенике] ; књ. 20)
a) Дучић, Јован (1871-1943) - Поетика
COBISS.SR-ID 170936844
262
ПЕТКОВИЋ, Новица, 1941-2008
Софкин силазак : Нечиста крв Боре
Станковића / Новица Петковић. - Лесковац :
Задужбина Николај Тимченко ; Београд : Алтера,
2009 (Београд : Алтера). - 207 стр. ; 21 cm. (Награда Николај Тимченко ; 1)
Краљево : Народна библиотека "Стефан
Првовенчани", 2009 (Краљево : Анаграф). - 185
стр. ; 21 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека
Посед поетике ; књ. 2)
a) Српска поезија - 20-21в
COBISS.SR-ID 169124108
265
ПЕШИКАН-Љуштановић, Љиљана, 1954Усмено у писаном / Љиљана ПешиканЉуштановић. - Београд : Београдска књига, 2009
(Нови Сад : Будућност). - 194 стр. : ауторкина
слика ; 20 cm. - (Библиотека Од злата јабука ; књ.
4)
a) Српска књижевност - Фолклорни мотиви - 1920в b) Српска књижевност - Митолошки мотиви
- 19-20в c) Српска народна предања
COBISS.SR-ID 156526604
a) Станковић, Борисав (1876-1927) - "Нечиста
крв"
COBISS.SR-ID 171806220
259
IZVAN koridora / Vladimir Arsenijević ... [et
al.]. - 1. izd. - Podgorica : Sibila, 2009. - 248 str. :
fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Bez velikih riječi,
molim!)
COBISS.SR-ID 14071568
260
ПОЛОВИНА, Наташа
Топос путовања у српским биографијама XIII
века : (Доментијан и Теодосије) / Наташа
Половина. - Нови Сад : Академска књига, 2010
(Нови Сад : Будућност). - 280 стр. ; 18 cm
821.163.41.09 КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ
263
ЛОМПАР, Мило, 1962Његошево песништво / Мило Ломпар. Београд : Српска књижевна задруга, 2010 (Нови
Сад : Будућност). - 438 стр. ; 19 cm. - (Српска
књижевна задруга ; коло 102, књ. 687)
COBISS.SR-ID 178377740
COBISS.SR-ID 256417543
264
ПАНТИЋ, Михајло, 1957Други свет иза света / Михајло Пантић. -
821.163.41(091) ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
266
ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе, 1934Стара српска књижевност : основи / Ђорђе
Трифуновић. - 3., проширено изд. - Београд :
Чигоја штампа, 2009 (Београд : Чигоја штампа). 363 стр., [1] пресавијен лист са геогр. картом ; 24
cm
a) Српска књижевност - Средњи век
COBISS.SR-ID 169006604
821.163.41-1 ПОЕЗИЈА
267
АЛЕЧКОВИЋ, Мира, 1924-2008
Порука једне сенке : избор класичне поезије
/ Мира Алечковић. - 1. изд. - Београд :
Мирослав, 2009 (Београд : Космос). - 243 стр. :
ауторкина слика ; 25 cm. - (Библиотека Сабрана
дела Мире Алечковић)
a) Алечковић, Мира (1924-2008) - Поезија
COBISS.SR-ID 170757900
268
АНТОЛОГИЈА српске лирике : 1900-1914 /
[приредио] Леон Којен. - 2. изд. - Београд :
Чигоја штампа, 2010 (Београд : Чигоја штампа). LI, 157 стр. ; 21 cm
a) Српска поезија, лирска - 1900-1914
COBISS.SR-ID 177092620
269
ВУЈЧИЋ, Никола, 1956Расути звук : изабране старе и нове песме /
Никола Вујчић ; [поговор Михајло Пантић]. Чачак : Градска библиотека "Владислав
Петковић ДИС", 2009 (Београд : Чигоја штампа).
- 94 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Дисово
пролеће ; 46) (Библиотека Књига госта / књ. 35)
a) Вујчић, Никола (1956-) - "Расути звук"
COBISS.SR-ID 158458636
270
ЖИВАНОВИЋ, Никола, 1979Астапово / Никола Живановић. - Краљево :
Народна библиотека "Стефан Првовенчани",
2009 (Краљево : Анаграф). - 59 стр. ; 20 cm. (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ;
књ. 62)
COBISS.SR-ID 167630092
стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека
Засебне књиге)
COBISS.SR-ID 156828172
271
ZVEZDE su lepe, ali nemam kad da ih gledam :
antologija srpske urbane poezije / [priredila]
Radmila Lazić. - Beograd : Samizdat B92, 2009
(Lazarevac : Elvod-print). - 300 str. : ilustr. ; 20 cm. (Edicija Busola ; knj. br. 59)
COBISS.SR-ID 169911564
272
IZ muzeja šumova : antologija novije srpske
poezije : (1988-2008) / [priredio] Nenad Milošević.
- Beograd : V.B.Z., 2009 (Zagreb : [s. n.]). - 303 str. ;
25 cm. - (Biblioteka Tridvajedan. Pjesništvo ; knj.
14)
a) Српска поезија - 20в
COBISS.SR-ID 172189708
273
КОМИНАЦ, Радослав, 1967Zamoliću te da se iseliš --- : herc roman / Raša
Kominac Radoslav. - Beograd : Fabrika knjiga, 2010
(Beograd : Standard 2). - 94 str. ; 20 cm. - (Edicija
Dan i noć / Fabrika knjiga ; knj. 44)
276
ЛИВАДА, Раша, 1948-2007
Још једино ти можеш : поеме / Раша Ливада
; приредили Слободан Зубановић и Дејан
Михаиловић. - Краљево : Народна библиотека
"Стефан Првовенчани", 2009 (Краљево :
Анаграф). - 83 стр. ; 21 cm. - (Едиција Повеља.
Библиотека Поезија, данас ; књ. 66)
a) Ливада, Раша (1948-2007) - Поезија
COBISS.SR-ID 170446092
277
МАРКОВИЋ, Славољуб, 1952Probudi me da se igram / Slavoljub Marković. Zaječar : Matična biblioteka "Svetozar Marković",
2009 (Kragujevac : Impres). - 117 str. ; 18 cm. (Edicija Исток zapad)
COBISS.SR-ID 171151116
278
МАТИЋ, Душан
Будна ноћ / Душан Матић ; приредио Леон
Којен. - Београд : Чигоја штампа, 2005 (Београд :
Чигоја штампа). - 126 стр. ; 23 cm. - (Библиотека
Арахна)
COBISS.SR-ID 175871500
274
ЛАЗИЋ, Радмила
Magnolija nam cveta itd. / Radmila Lazić. Zaječar : Matična biblioteka "Svetozar Marković",
2009 (Kragujevac : Impres). - 102 str. ; 18 cm. (Edicija Исток zapad)
COBISS.SR-ID 171148812
275
ЛАТИНОВИЋ, Милош, 1963Седам малих књига / Милош Латиновић. Краљево : Народна библиотека "Стефан
Првовенчани", 2009 (Краљево : Анаграф). - 85
a) Матић, Душан (1898-1980) - Поезија
COBISS.SR-ID 119636492
279
МАТИЋ, Душан
Мутан лов у бистрој води : (надреалистичка
поезија, 1927-1933) / Душан Матић, Марко
Ристић, Александар Вучо ; приредио Леон Којен.
- Београд : Чигоја штампа, 2007 (Београд : Чигоја
штампа). - 110 стр. ; 23 cm. - (Библиотека
Арахна)
a) Српска поезија - Надреализам - 20в
COBISS.SR-ID 142592012
280
МАТОВИЋ, Петар, 1978Кофери Џима Џармуша / Петар Матовић. Краљево : Народна библиотека "Стефан
Првовенчани", 2009 (Краљево : Анаграф). - 67
стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека
Поезија, данас ; књ. 59)
COBISS.SR-ID 156822028
281
МИНИЋ, Снежана, 1958Злато и сребро / Снежана Минић. - Краљево
: Народна библиотека "Стефан Првовенчани",
2009 (Краљево : Анаграф). - 45 стр. ; 20 cm. (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ;
књ. 63)
COBISS.SR-ID 167626508
282
МЛАДЕНОВИЋ, Драгана, 1977Rodbina / Dragana Mladenović. - Beograd :
Fabrika knjiga, 2010 (Beograd : Standard 2). - 77
str. ; 20 cm. - (Edicija Dan i noć / Fabrika knjiga ;
knj. 43)
COBISS.SR-ID 175873292
283
НЕДЕЉКОВИЋ, Живорад, 1959Овај свет / Живорад Недељковић. - Београд
: Архипелаг, 2009 (Нови Сад : Артпринт). - 117
стр. ; 21 cm. - (Библиотека Елемент /
[Архипелаг])
COBISS.SR-ID 168531468
284
ОРЛИЋ, Милан, 1962Жудња за целином / Милан Орлић. Панчево : Mali Nemo, 2009 (Панчево : Mali
Nemo). - 83 стр. : ауторова слика ; 22 cm. (Библиотека Orbis terrarum)
COBISS.SR-ID 170502668
285
ПОЕЗИЈА и последњи дани : три деценије
новије српске поезије : 1977.-2007. : цветорама /
[приредио] Добривоје Станојевић. - Београд :
Сербика, 2009 (Крушевац : Сиграф). - 249 стр. ;
21 cm
a) Српска поезија - 1977-2007
COBISS.SR-ID 157750540
286
ПОПА, Васко
Споредно небо / Васко Попа. - Београд :
Чигоја штампа, 2004 (Београд : Чигоја штампа). 91 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Арахна)
a) Попа, Васко (1922-1991) - "Споредно небо"
COBISS.SR-ID 117140748
287
РИСТОВИЋ, Ана, 1972P.S. / Ана Ристовић. - Краљево : Народна
библиотека "Стефан Првовенчани", 2009
(Краљево : Анаграф). - 155 стр. ; 21 cm. - (Едиција
Повеља. Библиотека Поезија, данас ; књ. 65)
a) Ристовић, Ана (1972-) - Поезија
COBISS.SR-ID 169856012
288
СМИЉАНИЋ, Доброслав, 1933Искушења у невидљивом : изабране и нове
песме / Доброслав Смиљанић ; избор и поговор
Бојана Стојановић Пантовић. - Краљево :
Народна библиотека "Стефан Првовенчани",
2009 (Београд : Анаграф). - 191 стр. ; 21 cm. (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ;
књ. 64)
стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека
Поезија, данас ; књ. 60)
COBISS.SR-ID 156825868
290
ТАДИЋ, Новица, 1949Изабране песме / Новица Тадић ; избор и
пропратни текстови Радивоје Микић. - 1. изд. Београд : Завод за уџбенике, 2009 (Београд :
Скенер студио Лазић). - 295 стр. ; 20 cm. (Библиотека Избор / Завод за уџбенике,
Београд)
a) Тадић, Новица (1949-) - Поезија
COBISS.SR-ID 170597388
291
ХОРВАТ, Ото, 1967Изабране & нове песме / Ото Хорват. - Нови
Сад : Културни центар Новог Сада, 2009
(Петроварадин : Футура). - 129 стр. ; 22 cm. (Едиција Антићеви дани ; књ. 1)
a) Хорват, Ото (1967-)
COBISS.SR-ID 244077575
292
ГРУЈИЧИЋ, Ненад, 1954Дарови : изабране и нове песме / Ненад
Грујичић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2009
(Нови Сад : Верзал). - XII, 330 стр. ; 17 cm. (Панонска светла)
a) Грујичић, Ненад (1954-)
COBISS.SR-ID 239742471
a) Смиљанић, Доброслав (1933-) - Поезија
COBISS.SR-ID 169851404
289
СТЕФАНОВИЋ, Верослав, 1951Посед година / Верослав Стефановић. Краљево : Народна библиотека "Стефан
Првовенчани", 2009 (Краљево : Анаграф). - 51
821.163.41-2 ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ
293
КОВАЧЕВИЋ, Синиша, 1954-
Драме. [1] / Синиша Ковачевић. - Београд :
Српска књижевна задруга, 2009 (Нови Сад :
Будућност). - 368 стр. ; 20 cm. - (Посебна издања
/ Српска књижевна задруга) (Изабране драме IIII / Синиша Ковачевић)
COBISS.SR-ID 168826892
294
КОВАЧЕВИЋ, Синиша, 1954Драме. [2] / Синиша Ковачевић. - Београд :
Српска књижевна задруга, 2009 (Нови Сад :
Будућност). - 374 стр. ; 20 cm. - (Посебна издања
/ Српска књижевна задруга) (Изабране драме IIII / Синиша Ковачевић)
Садржај са насл. стр.:
Српска драма
Зечији насип
Ђенерал Милан Недић
Јанез.
COBISS.SR-ID 168830476
295
КОВАЧЕВИЋ, Синиша, 1954Драме. [3] / Синиша Ковачевић ; поговор
Мирко Жарић. - Београд : Српска књижевна
задруга, 2009 (Нови Сад : Будућност). - 270 стр. ;
20 cm. - (Посебна издања / Српска књижевна
задруга) (Изабране драме I-III / Синиша
Ковачевић)
Садржај са насл. стр.:
Вирус
Последња рука пред фајронт
Хотел Европа.
a) Ковачевић, Синиша (1954-) - Драме
COBISS.SR-ID 168827148
296
ЛЕБОВИЋ, Ђорђе, 1928-2004
Светлости и сенке : радио бајке / Ђорђе
Лебовић. - 1. изд. - Београд : Радио-телевизија
Србије, Центар за истраживање јавног мнења,
програма и аудиторијум, 2009 (Београд : РТС). 263 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Едиција
Опредмећени звук) (Библиотека Уметност звука.
Нова серија ; књ. 9)
a) Лебовић, Ђорђе (1928-2004) - Радио-драме
COBISS.SR-ID 168485388
297
ОЈДАНИЋ, Мирјана
Pobedničke bajke : ovo nisu bjke o pobedi,
nisu ni bajke pobednika, to su prosto - bajke
pobednice / Mirjana Ojdanić. - Beograd : Krug,
2001 (Beograd : Standard 2). - 112 str. ; 22 cm. (Edicija Moguće ; knj. 2)
COBISS.SR-ID 169103879
298
ПЕТРОВИЋ, Александар
Pseće srce : dramatizacija po romanu "Pseće
srce" ; Majstor i Margarita : dramatizacija po
romanu "Majstor i Margarita" ; Purpurno ostrvo :
adaptacija i dijalozi po dramskom pamfletu
"Purpurno ostrvo" Mihaila Afanasijeviča Bulgakova
/ Aleksandar Petrović. - Beograd : Paideia, 2007
(Lazarevac : "Janko Stajčić"). - 320 str. : slika M. A.
Bulgakova ; 21 cm
COBISS.SR-ID 144586764
821.163.41-3 ПРОЗА
299
ИЛИЋ, Саша, 1972Pad Kolumbije / Saša Ilić. - Beograd : Fabrika
knjiga, 2010 (Beograd : Standard 2). - 240 str. ; 21
cm. - (Edicija Dan i noć ; knj. 47)
COBISS.SR-ID 178404620
821.163.41-31 РОМАНИ
300
БАЧИЋ Алимпић, Јелена, 1969Ringišpil / Jelena Bačić Alimpić. - 10. izd. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 396 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 179994380
301
БЈЕЛИЦА, Исидора, 1966Dama iz Santorinija / Isidora Bjelica. - Beograd
: Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). - 176 str. ; 20
cm
COBISS.SR-ID 175113484
302
ДЕДИЋ-Милојевић, Весна, 1967Zauvek u srcu / Vesna Dedić-Milojević. - 10.
izd. - Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margoart). - 243 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 178253068
303
ЂОРЂЕВИЋ, Милан, 1954Ruševina : antiistorijska fantazmagorija / Milan
Đorđević. - Zaječar : Matična biblioteka "Svetozar
Marković", 2009 (Kragujevac : Impres). - 159 str. ;
18 cm. - (Edicija Исток zapad)
COBISS.SR-ID 171151372
304
КАПОР, Весна
Три самоће или мјесто недовршених ствари
/ Весна Капор. - Београд : Српска књижевна
задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност). - 171 стр. ;
19 cm. - (Савременик. Нова Серија ; 110)
COBISS.SR-ID 178266892
305
МАРОЈЕВИЋ, Игор, 1968Parter / Igor Marojević. - 2. izd. - Beograd :
Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). - 262 str. ; 20
cm
COBISS.SR-ID 172025612
Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 112 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 176697612
306
МИКЉА, Душан, 1934Potapanje velikog ratnog ostrva / Dušan
Miklja. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margoart). - 269 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 167752204
312
РАДУСИНОВИЋ, Весна, 1963Srbija ubija / Vesna Radusinović. - 2. izd. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 323 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 177679116
307
МИТРОВИЋ, Мирјана, 1961Mesečari iz Marguma / Mirjana Mitrović. Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). 190 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 171633676
313
РЕБИЋ, Маша, 1975Cvet mog života / Maša Rebić. - 2. izd. Beograd : Laguna, 2010 (Beograd : Margo-art). 214 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 178967308
317
ЋОСИЋ, Добрица, 1921Бајка / Добрица Ћосић ; предговор Марко
Крстић ; поговор Ана Ћосић-Вукић. - Београд :
Српска књижевна задруга, 2010 (Нови Сад :
Будућност). - XXIII, 384 стр. ; 19 cm. - (Српска
књижевна задруга ; коло 102, књ. 689)
COBISS.SR-ID 177020684
821.163.41-32 ПРИПОВЕТКЕ
COBISS.SR-ID 178973196
308
МОКРАЊАЦ, Александра
Опсенарење : роман за поподне /
Александра Мокрањац. - Београд : Српска
књижевна задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност).
- 315 стр. ; 19 cm. - (Савременик. Нова Серија ;
109)
COBISS.SR-ID 177021708
309
ОЛТВАЊИ, Ото, 1971Kičma noći / Oto Oltvanji. - Beograd : Samizdat
B92, 2010 (Lazarevac : Elvod-print). - 523 str. ; 20
cm. - (Edicija Busola ; knj. 65)
COBISS.SR-ID 174249484
310
ПЕТРОВИЋ, Миомир, 1972Bakarni bubnjevi / Miomir Petrović. - Beograd :
Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). - 304 str. :
ilustr. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 169721612
311
РАДУСИНОВИЋ, Весна, 1963Grand show Srbija / Vesna Radusinović. -
314
СТЕВАНОВИЋ, Видосав, 1942Demoni / Vidosav Stevanović. - Kragujevac :
Koraci, 2009 (Kragujevac : Grafostil). - 354 str. ; 22
cm. - (Sabrana dela / [Vidosav Stevanović] ; tom 12)
318
АЛБАХАРИ, Давид, 1948Nema pesma : izabrane priče / David Albahari.
- Beograd : Stubovi kulture, 2009 (Beograd : AMD
sistem). - 243 str. : autorova slika ; 19 cm. (Biblioteka Izbor ; knj. 8)
COBISS.SR-ID 170244364
COBISS.SR-ID 167714060
315
ТОХОЉ, Мирослав, 1957Звона за Тројицу : хумска рапсодија /
Мирослав Тохољ ; предговор Јован Делић. Београд : Српска књижевна задруга, 2010 (Нови
Сад : Будућност). - XXIV, 316 стр. ; 19 cm. (Српска књижевна задруга ; коло 102, књ. 690)
a) Тохољ, Мирослав (1957-) - "Звона за Тројицу"
319
ВЕЛИЧКОВИЋ, Душан, 1947Srbija hardcore / Dušan Veličković. - Beograd :
Laguna, 2009 (Novi Sad : Artprint). - 203 str. ; 20
cm
COBISS.SR-ID 178879244
316
ТУШЕВЉАКОВИЋ, Дарко, 1978Senka naše želje / Darko Tuševljaković. Beograd : Čarobna knjiga, 2010 (Beograd :
Rubikon). - 267 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 44°N i
20°E)
COBISS.SR-ID 168926476
320
ВУКСАНОВИЋ, Дивна, 1965Okultno krvarenje / Divna Vuksanović. Zaječar : Matična biblioteka "Svetozar Marković",
2009 (Kragujevac : Impres). - 91 str. ; 18 cm. (Edicija Исток zapad)
COBISS.SR-ID 171149836
321
ДОМАНОВИЋ, Радоје, 1873-1908
Сабрана дела Радоја Домановића. Књ. 2 /
[приређивачи Малиша Станојевић, Татјана
Јовићевић, Видосав Стевановић]. - Крагујевац :
Кораци, 2009 (Крагујевац : Графостил). - 348 стр.
: ауторова слика ; 24 cm
a) Домановић, Радоје (1873-1908)
COBISS.SR-ID 158236172
322
ДОМАНОВИЋ, Радоје, 1873-1908
Сабрана дела. Књ. 1 / Радоје Домановић ;
[приређивачи Малиша Станојевић, Татјана
Јовићевић, Видосав Стевановић]. - Крагујевац :
Кораци, 2009 (Крагујевац : Графостил). - 480 стр.
; 24 cm
a) Домановић, Радоје (1873-1908)
COBISS.SR-ID 155039500
326
САМАРЏИЋ, Горан, 1961Leteći Beograđanin / Goran Samardžić. Beograd : Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). 206 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 170180876
327
ЋИРЈАНИЋ, Гордана, 1957Каприци и дуже приче / Гордана Ћирјанић. Београд : Народна књига - Алфа, 2009 (Београд :
Алфа). - 204 стр. ; 22 cm. - (Дела Гордане
Ћирјанић) (Библиотека Дело / [Народна књига Алфа])
COBISS.SR-ID 157388812
323
ISTINITE laži : priče o urbanim legendama /
priredio Goran Skrobonja. - Beograd : Paladin, 2009
(Novi Sad : AMB Grafika). - 394 str. ; 20 cm. (Biblioteka Fraktali ; knj. 4)
COBISS.SR-ID 169628428
324
ЛАКАС, Гордин
Spidijeva filozofija / Gordin Lakas. - 1. izd. Beograd : Paideia, 2010 (Beograd : BIGZ). - 141 str.
; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije / [Paideia])
Pravo ime autora: Dragan Lakićević. COBISS.SR-ID
175565324
325
ЛЕНГОЛД, Јелена, 1959Pretesteriši me / Jelena Lengold. - Beograd :
Arhipelag, 2009 (Novi Sad : Artprint). - 179 str. ; 22
cm. - (Biblioteka Zlatno runo)
821.163.41-9 ОСТАЛЕ ВРСТЕ КЊИЖЕВНОСТИ
COBISS.SR-ID 168930572
821.163.41-36 КРАТКЕ ПРИЧЕ. АНЕГДОТЕ. ШАЛЕ
328
ДИМИЋ, Ивана, 1957Попис имовине : кратке приче и једна
драма / Ивана Димић. - Београд : Профил књига,
2009 (Београд : Profil International). - 161 стр. ; 19
cm. - (Библиотека Телескоп)
COBISS.SR-ID 170119692
329
ЂОКИЋ, Ана, 1965Recepti za sreću / Ana Đokić. - Beograd :
Laguna, 2009 (Beograd : Margo-art). - 229 str. ; 20
cm
COBISS.SR-ID 158055436
330
РАДОВИЋ, Надежда
Švapčići iz poslednjeg transporta / Nadežda
Radović. - Sremski Karlovci : Nemačko udruženje za
dobrosusedske odnose Karlowitz, 2006
(Petrovaradin : Maxima graf). - 88 str. : fotogr. ; 21
cm
COBISS.SR-ID 214357511
821.163.41-92 ПЕРИОДИЧНА ЛИТЕРАТУРА.
ПОЛЕМИКЕ. ПОЛИТИЧКИ СПИСИ
331
АРСЕНИЈЕВИЋ, Владимир, 1965Jugolaboratorija / Vladimir Arsenijević. Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2009
(Beograd : Čigoja štampa). - 236 str. ; 17 cm. (Biblioteka XX vek ; 180)
COBISS.SR-ID 169584908
821.163.42 ХРВАТСКА КЊИЖЕВНОСТ
332
DEŽULOVIĆ, Boris, 1964Zločin i kazna / Boris Dežulović. - Beograd :
V.B.Z., 2010 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). 252 str. : autorova slika ; 24 cm. - (Biblioteka
Ambrozija / [V.B.Z., Beograd] ; knj. 19)
COBISS.SR-ID 178724364
333
ZVUČNI zid / ur. Arsen Oremović i Borivoj
Radaković. - Beograd : V.B.Z., 2009 (Zagreb :
Grafički zavod Hrvatske). - 178 str. ; 20 cm. (Biblioteka Posebna izdanja / [V.B.Z., Beograd])
COBISS.SR-ID 170904844
334
IVANČIĆ, Viktor, 1960Planinski zrak / Viktor Ivančić. - Beograd :
Fabrika knjiga, 2009 (Beograd : Standard 2). - 112
str. ; 20 cm. - (Edicija Dan i noć / Fabrika knjiga ;
knj. 40)
COBISS.SR-ID 169458700
335
KOVAČ, Mirko, 1938Ruže za Nives Koen : pripovetke / Mirko Kovač.
- Beograd : Samizdat B92, 2010 (Lazarevac : Elvodprint). - 363 str. ; 20 cm. - (Edicija Busola ; knj. 63)
COBISS.SR-ID 172760332
336
MATVEJEVIĆ, Predrag
Mediteranski brevijar / Predrag Matvejević ;
[ilustracije na ovitku Zvonimir Mihanović]. - Zagreb
: V. B. Z., 2007. - 224 str. : ilustr. ; 23 cm. (Biblioteka Ambrozija ; knj. br. 187)
339
STANKOVIĆ, Aleksandar, 1970Igor Mandić na mjesecu / Aleksandar
Stanković. - Beograd : V.B.Z., 2010 (Zagreb :
Grafički zavod Hrvatske). - 217 str. ; 20 cm. (Biblioteka Posebna izdanja / [V.B.Z., Beograd])
COBISS.SR-ID 178354700
343
340
FURLAN, Mira, 1955Totalna rasprodaja / Mira Furlan. - Beograd :
Samizdat B92, 2010 (Sevojno : Grafičar). - 203 str. ;
22 cm. - (Edicija Samizdat ; knj. br. 61)
COBISS.SR-ID 178903308
344
СЕРБ, Антал, 1901-1945
Putnik i mesečina / Antal Serb ; s mađarskog
preveo Arpad Vicko. - Beograd : Stubovi kulture,
2009 (Beograd : AMD sistem). - 261 str. : autorova
slika ; 21 cm. - (Biblioteka "Peščanik" / [Stubovi
kulture] ; knj. 109)
COBISS.SR-ID 168669452
821.21/.41 ОРИЈЕНТАЛНЕ КЊИЖЕВНОСТИ.
СЕМИТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
345
ФИШТ, Милан, 1888-1967
Povest o mojoj ženi : beleške kapetana Štera /
Milan Fišt ; prevela s mađarskog Maria Toth
Ignjatović. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art). - 410 str. ; 20 cm
341
ПЕТРОВИЋ, Светозар
Književnosti starog Orijenta / Svetozar
Petrović. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2009 (Novi
Sad : Budućnost). - 229 str. : ilustr. ; 23 cm
МОЈЕ новеле : антологија мађарске новеле
/ [изабрао и превео] Сава Бабић. - Нови Сад :
Прометеј, 2009 (Нови Сад : Прометеј). - 318 стр. ;
21 cm. - (Мађарска књижевност : (по Сави
Бабићу))
COBISS.SR-ID 243305479
COBISS.SR-ID 158024460
COBISS.SR-ID 1024001425
337
RUDAN, Vedrana, 1949Dabogda te majka rodila / Vedrana Rudan. Beograd : V.B.Z., 2010 (Zagreb : GZH). - 229 str. :
autorkina slika ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija /
[VBZ, Beograd] ; knj. 280)
a) Оријентална књижевност - Стари век b)
Египатска књижевност - Стари век c) Кинеска
књижевност - Стари век
COBISS.SR-ID 242202119
821.511.141 МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ
COBISS.SR-ID 173606156
338
SAVIČEVIĆ-Ivančević, Olja, 1974Adio, kauboju / Olja Savičević-Ivančević. Beograd : Samizdat B92, 2010 (Lazarevac : Elvodprint). - 206 str. ; 20 cm. - (Edicija Busola ; knj. 67)
COBISS.SR-ID 175724044
342
ЛОВАШ, Илдико, 1967Španska nevesta : (devojački, roman) / Ildiko
Lovaš ; s mađarskog preveo Arpad Vicko. - Beograd
: Fabrika knjiga, 2009 (Beograd : Standard 2). - 277
str. ; 21 cm. - (Edicija Dan i noć ; knj. 39)
COBISS.SR-ID 169455628
821.511.141(497.11) МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ У
СРБИЈИ
346
ФЕЊВЕШИ, Ото, 1954Anđeo haosa : izabrane i nove pesme / Oto
Fenjveši ; priredili Oto Horvat i Vladimir Kopicl ; s
mađarskog preveo Oto Horvat. - 1. izd. - Novi Sad :
Orpheus, 2009 (Novi Sad : Verzal). - XIV, 143 str. ;
17 cm. - (Panonska svetla)
a) Фењвеши, Ото (1954-)
COBISS.SR-ID 242214151
821.521 ЈАПАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
347
350
ДЕТЛЕФ, Гиртлер, 1964Milijarderi : svetska istorija bogatstva - od
Kreza do Bila Gejtsa / Detlef Girtler ; prevela Irena
Lea Janković. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo art). - 299 str. ; 20 cm
930 ИСТОРИОГРАФИЈА. ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ
НАУКЕ
354
КАВАБАТА, Јасунари, 1899-1972
Играчица из Изуа ; Месец на води / Јасунари
Кавабата ; превела са јапанског Љиљана
Марковић. - Београд : Либер : Логос, 2009
(Београд : Зухра). - 103 стр. : фотогр. ; 17 cm
a) Кавабата, Јасунари (1899-1972)
COBISS.SR-ID 154486540
821.581 КИНЕСКА КЊИЖЕВНОСТ
348
СА, Шан, 1972Zaverenici / Šan Sa ; prevela s francuskog
Gordana Breberina. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art). - 208 str. ; 20 cm
COBISS.SR-ID 175112972
929 БИОГРАФИЈЕ. ГЕНЕАЛОГИЈА. ХЕРАЛДИКА
349
АЛЕКСИЋ, Бранко, 1951Kazanovistička erotika = (Erotica casanoviana) :
književni ogled / Branko Aleksić. - Beograd :
Službeni glasnik, 2009 (Beograd : Glasnik). - 264 str.
; 23 cm. - (Biblioteka Književne novine. Kolekcija
Presek)
a) Казанова, Ђакомо (1725-1798) b) Књижевност
- Ликови - Казанова
COBISS.SR-ID 172155660
a) Богаташи - У свету
COBISS.SR-ID 157612812
351
СИБАГ Монтефјоре, Сајмон, 1965101 heroj svetske istorije / Sajmon Sibag
Montefjore sa Denom Džonsom i Klodijom Renton ;
preveo Dejan Ćirić. - Beograd : Laguna, 2009
(Subotica : Rotografika). - 320 str. : ilustr. ; 31 cm
ИСТОРИЈА : лексикон појмова / приредио
Рихард ван Дилмен ; превела са немачког Ранка
Гашић. - Београд : Цлио, 2010 (Суботица :
Ротографика). - 538 стр. ; 25 cm. - (Polis / Clio)
a) Историографија - Зборници
COBISS.SR-ID 174537996
a) Знамените личности - У свету - Биографије
COBISS.SR-ID 168892428
352
ЋИРКОВИЋ, Симо Ц., 1951Ко је ко у Недићевој Србији : 1941-1944 :
лексикон личности : слика једне забрањене
епохе / Симо Ц. Ћирковић. - Београд : ИПС
Медиа : Просвета, 2009 (Лазаревац : Елвод). - IX,
559 стр. : илустр. ; 24 cm
a) Знамените личности - Србија - 1941-1944 Биографије - Лексикони
COBISS.SR-ID 170123788
353
ЧЕЗАРЕТИ, Паоло
Ana Vizantijska / Paolo Čezareti ; prevela s
italijanskog Jovana Radosavljević. - 1. izd. - Beograd
: Alnari, 2009 (Beograd : Plavo slovo). - 416, [10]
str. s tablama ; 21 cm
a) Ана, византијска царица (1171-око 1220) Биографије b) Византија - Историја - 12-13в
COBISS.SR-ID 168725516
930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
355
ISTORIJA čovečanstva. [5], Srednji vek / [sa
španskog prevela Gordana Marjanović ; urednici
Vojin V. Ančić, Aleksandar Jerkov, Tatjana Bižić]. Beograd : Mono i Manjana, 2009 (Beograd : Knjiga
komerc). - [8], 384 str. : ilustr. ; 30 cm
a) Цивилизација - Средњи век
COBISS.SR-ID 155062284
356
ISTORIJA čovečanstva. [8], Začeci modernog
sveta / [sa španskog prevela Nataša Gačić ; urednici
Vojin V. Ančić, Aleksandar Jerkov, Tatjana Bižić]. Beograd : Mono i Manjana, 2009 (Beograd : Knjiga
komerc). - [8], 384 str. : ilustr. ; 30 cm
a) Цивилизација - 16-18в b) Европа - Културна
историја - 16-18в
COBISS.SR-ID 157389324
357
ISTORIJA čovečanstva. [9], XIX vek / [sa
španskog prevela Vesna Stamenković ; urednici
Vojin V. Ančić, Aleksandar Jerkov, Tatjana Bižić]. Beograd : Mono i Manjana, 2009 (Beograd : Knjiga
komerc). - [8], 384 str. : ilustr. ; 30 cm
a) Цивилизација - 19в b) Европа - Културна
историја - 19в
COBISS.SR-ID 168427788
Лексикон српског просветитељства /
Мирјана Д. Стефановић. - Београд : Службени
гласник, 2009 (Београд : Гласник). - 326 стр. :
илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Lexis / [Службени
гласник]. Едиција Речници и енциклопедије)
рат 1939-1945
COBISS.SR-ID 168495884
a) Просветитељство - Србија - Лексикони
COBISS.SR-ID 169097228
94(3) ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА
358
ЛИКОВИ романтизма / приредио Франсоа
Фире ; превеле са француског, немачког,
енглеског и италијанског Вера Павловић ... [и
др.]. - Београд : Clio, 2009 (Београд : Compact
Druck). - 330 стр. ; 22 cm
a) Романтизам b) Европа - Цивилизација - 19в c)
Европа - Цивилизација - 18в
COBISS.SR-ID 170596620
359
ПАПАЗОГЛУ, Фанула, 1917-2001
Историја хеленизма : ауторизована скрипта
/ Фанула Папазоглу ; [приређивач Жарко
Петковић]. - Београд : Српска књижевна задруга,
2010 (Нови Сад : Будућност). - 444 стр. ; 24 cm. (Велики поучник / Српска књижевна задруга.
Нова серија ; 3)
94(=1/=8) ИСТОРИЈА ПОЈЕДИНИХ НАРОДА
362
ГАВРИЛОВИЋ, Славко, 1924-2008
О Србима Хабзбуршке монархије / Славко
Гавриловић ; предговор и приређивање
Василије Крестић. - Београд : Српска књижевна
задруга, 2010 (Нови Сад : Будућност). - XIII, 418
стр. ; 19 cm. - (Српска књижевна задруга ; коло
102, књ. 685)
COBISS.SR-ID 176048652
94(100)"1939/1945" ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 19391945
a) Хеленизам - Историја
COBISS.SR-ID 178838028
360
РОБЕР, Жан-Ноел, 1952Стари Рим / Жан-Ноел Робер ; превела с
француског Мима Алексендрић. - Београд : Clio,
2009 (Нови Сад : Артпринт). - 281 стр., [16] стр. с
таблама : илустр. ; 25 cm. - (Polis / Clio)
a) Цивилизација - Римска држава b) Римска
држава - Културна историја
COBISS.SR-ID 170481676
361
СТЕФАНОВИЋ, Мирјана Д., 1950-
363
ФРИМАН, Грегори А.
500 заборављених : неиспричана прича о
људима који су све ризиковали у највећој
мисији спасавања у Другом светском рату /
Грегори А. Фриман ; с енглеског превеле
Љиљана Недељковић и Снежана Радошевић. - 1.
изд. - Београд : Evro-Giunti, 2009 (Суботица :
Ротографика). - 364 стр. : фотогр. ; 23 cm. (Едиција Траг у времену ; књ. бр. 6)
a) Михаиловић, Дража (1893-1945) b) Операција
"Халјард" - Други светски рат 1939-1945 Југославија c) Амерички пилоти - Други светски
364
БИТЕН, Ан-Мари
Стара Грчка / Ан-Мари Битен ; превео с
француског Бојан Савић Остојић. - Београд : Clio,
2010 (Суботица : Ротографика). - 269 стр. :
илустр. ; 24 cm. - (Polis / Clio)
омотом)
a) Цивилизација - Грчка - Стари век b) Грчка Историја - Стари век
COBISS.SR-ID 177926668
365
МИЧЕЛ, Стивен, 1948Историја позног Римског царства : 284-641. :
преображај античког света / Стивен Мичел ;
превео с енглеског Урош Миливојевић. Београд : Clio, 2010 (Суботица : Ротографика). 622 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Polis / Clio)
a) Римска држава - Историја - 284-641
COBISS.SR-ID 178640908
94(4) ИСТОРИЈА ЕВРОПЕ
366
KRATKA istorija Nemačke / Ulf Dirlmajer ... [et
al.] ; s nemačkog preveli Jelena Tanasković ... [et
al.]. - Beograd : Albatros plus, 2009 (Beograd :
Čugura print). - 350 str. ; 24 cm. - (Biblioteka
Istorija država i naroda)
a) Немачка - Историја
COBISS.SR-ID 170373900
краљ (1888-1934) b) Југославија - 1918-1920 Историјска грађа
COBISS.SR-ID 171619596
367
ХОФБАУЕР, Ханнес
Eksperiment Kosovo : povratak kolonijalizma /
Hannes Hofbauer ; prevod sa nemačkog jezika
Života Ivanović. - Beograd : Albatros plus, 2009
(Beograd : Zuhra). - 308 str. ; 20 cm. - (Библиотека
Chronogram)
a) Косово - Историја b) Косово - Државно-правни
положај
COBISS.SR-ID 155440140
94(497.1) ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ
a) Други светски рат 1939-1945 - Југославија 1941-1945
РЕГИСТАР НАСЛОВА
COBISS.SR-ID 170374668
a) Карађорђевић, Александар I, југословенски
Apatinski rit 83
Апотегеј или Вртоглавица од успеха 254
Арташастра 46
Arhitektonske konstrukcije 68
Arhitektonsko projektovanje 69
Астапово 270
Atila 112
Autobiografija jednog strašila 16
Acht zeitgenössische österreichische
Dichter 195
•
•
•
•
•
•
•
Бајка 317
Bakarni bubnjevi 310
Balkanski diktatori 35
Barbara i druge pesme 227
Beba 211
Beguni 257
Бели облак Џингис-Кана и друге
приповетке 248
Белогардејци 249
Bi kheresko bi limoresko 98
Biz köprüyüz 99
Blizanci 202
Bog 213
Brbljivica u velikom gradu 145
Брезице моја у црвеној марами 248
Будна ноћ 278
Буктиње 252
•
•
•
•
•
•
•
•
•
368
ПАВЛОВИЋ, Стеван К., 1933Хитлеров нови антипоредак : Други светски
рат у Југославији / Стеван К. Павловић ; превео с
енглеског Ђорђе Трајковић. - Београд : Clio, 2009
(Нови Сад : Артпринт). - 321 стр. ; 24 cm. - (Полис
/ Clio)
369
СТРУГАР, Владо, 1922Владар Краљевства Срба, Хрвата и
Словенаца : студије и грађа / Владо Стругар. Београд : Српска књижевна задруга, 2009 (Нови
Сад : Будућност). - 636 стр. : геогр. карте, факс. ;
23 cm. - (Посебна издања / Српска књижевна
задруга)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adio, kauboju 338
Akademsko pisanje 49
Aleksandrijska veza 133
Alhemičareva formula 111
Ana Vizantijska 353
Anatomija psihe 14
Anđeo haosa 346
Anđeosko srce 184
Antologija nemačkog eseja 188
Антологија српске лирике 268
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V. 165
Vagner 78
Valjevo - Divčibare 83
Varvari 204
Васељенски сабори 24
Велика драма 293
Venerina delta 159
Вирус 295
Владар Краљевства Срба, Хрвата и
Словенаца 369
Vojvodina 83
Vršac 83
•
Galad 172
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gladna plima 138
Gnev anđela 185
Gozba 6
Goodbye Kant! 10
Gospodarica igre 186
Grand show Srbija 311
Grenland 84
Grocka 83
Грчка и друге песме 245
Гунђало 200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dabogda te majka rodila 337
Dama iz Santorinija 301
Dan po dan 178
Dan sa škorpijom 117
Дарови 292
Dvanaesti dan 137
Dve prikolice 109
Demoni 314
Dete 44 120
Divne kosti 175
Donja Austrija 84
Драме. [1] 293
Драме. [2] 294
Драме. [3] 295
Drvoseče 196
Други свет иза света 264
Duševni svečenosti 98
•
•
•
Đavo želi slavu 134
Đavolja radionica 189
Ђенерал Милан Недић 294
•
•
•
•
•
•
•
•
Европска слика балканске жене 27
Европски песници 94
Egipat 84
Ekološka istorija sveta 60
Eksperiment Kosovo 367
Elegantni kosmos 57
(Erotica casanoviana) 349
Ečka - Jezero Joca 83
•
Život kulture 31
•
•
•
Жовта причасц 99
Жудња за целином 284
Žuta dunja na ormaru 97
•
•
•
•
•
•
Zaverenici 348
Zamoliću te da se iseliš --- 273
Запечаћени анђео 251
Zatvoreno ostrvo 156
Zauvek u srcu 302
Zvezde su lepe, ali nemam kad da ih
gledam 271
Звона за Тројицу 315
Zvučni zid 333
Zelena milja 149
Zeleno u jeseni žutoj 97
Зечији насип 294
Zimsko putovanje 225
Злато и сребро 281
Zlato Medičijevih 205
Zločin i kazna 332
Znaci identiteta 228
Zombi 163
Zrenjanin - jezero Cepel 83
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Igor Mandić na mjesecu 339
Igra anđela 231
Играчица из Изуа 347
Identitet(i) 19
Iz muzeja šumova 272
Из "Цвећа зла" 209
Изабране & нове песме 291
Изабране песме 290
Izvan glavnoga toka 30
Izvan koridora 259
Izlet 135
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja
20
Икона - слика невидљивог 26
Imperije 42
In the World 84
Интерпретација епске народне поезије
у средњој школи 50
Iskupljenje 160
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Искушења у невидљивом 288
Island 84
Island 2 84
Istinite laži 323
Историја 354
Историја позног Римског царства 365
Историја хеленизма 359
Istorija čovečanstva. [5], Srednji vek 355
Istorija čovečanstva. [8], Začeci modernog
sveta 356
Istorija čovečanstva. [9], XIX vek 357
Istočno od sunca 108
Istraživačko novinarstvo 4
Ishod naših dana 241
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Javne biblioteke i službe za mlade 3
Јанез 294
Januári borostyán 98
Jedi, moli, voli 136
Jednosmjerno 258
Jerusalim 240
Jeftino!? 66
Jovanka Orleanka 43
Још једино ти можеш 276
Jugolaboratorija 331
Julija 182
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Кад бајка нестане (бели брод) 248
Kazanovistička erotika 349
Kako bih bez tebe 222
Kako odoleti stalnoj pokretljivosti? 34
Kaleidoskop 179
Камиље око 248
Каприци и дуже приче 327
Kičma noći 309
Klimatske promene i politika 53
Knjiga ljubavi 157
Knjiga o gradovima 229
Književnosti starog Orijenta 341
Ко је ко у Недићевој Србији 352
Konovo blago 146
Kontinentalne geopolitike 40
Korporativna memorija 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kosovska zamka 39
Кофери Џима Џармуша 280
Kradljivci labudova 153
Kraljevski čitalac 103
Kratka istorija Nemačke 366
Krv i čast 170
Krvava kiša 127
Kroz Srbiju 83
Kule tišine 118
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laptele verde al cjampiei 98 , 99
Laurin original 158
Legende 155
Лексикон српског просветитељства 361
Lepe stvari 180
Leteći Beograđanin 326
Letnje doba 130
Летопис српске фотографије 75
Ликови и приче из српског средњег века
36
Ликови романтизма 358
Лирска аура Јована Дучића 261
Лицем у лице 248
•
•
Ljubav u ranjenoj zemlji 174
Ljudi i dečaci 114
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Magnolija nam cveta itd. 274
Majstor i Margarita 298
Majušni životi 221
Мале радости 193
Marina 232
Материнско поље 248
Mediteranski brevijar 336
Der menschliche Körper 72
Месец на води 347
Mesečari iz Marguma 307
Milijarderi 350
Мисли под облацима 212
Младост Дон Кихота 244
Моје новеле 343
Molitva moje majke 183
Mongolija 84
•
•
•
•
Мртва кућа 246
Muke svetskog mora 54
Мутан лов у бистрој води 279
Muhamed na Isusovom krstu 44
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
На виђење са сином 248
Najveća predstava na Zemlji 59
Napoleonova egipatska tajna 236
Napuknati lafoj 97
Nacionalni park Đerdap 83
Nacionalni park Tara 83
Не шукай милосердя 99
Nevidljivi 161
Nevin 151
Nema pesma 318
Nemrtva i neudata 141
Neobični doživljaji gospodina Benjamina u
zemlji boljševika 8
Непристајање на понуђено 38
Nisi onaj koga želim 116
Niče. Tom 1 11
Niče. Tom 2 12
Nova zemlja 23
Novi početak 115
Ново је доба 293
Norveška 84
Norveška 2 84
Noć zlatne leptirice 101
Noć kao iznudica 97
•
Његошево песништво 263
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
О Вијону и Хелдерлину 217
О Монтењу 9
O nebu I-IV 7
O postajanju i propadanju I-II 7
О Рембоу 218
О Сартру 219
О Србима Хабзбуршке монархије 362
О Стендалу 220
Овај свет 283
Ogledalo neba 2
Od druge do pete 88
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odisej Polihronijades 250
Kikladi 80
Okolina Čente 83
Okolina Šipova 84
Okultno krvarenje 320
Ološ ekonomija 47
Olja Ivanjicki 71
Oniča 214
Onlajn novinarstvo 5
Опсенарење 308
Opšta deklaracija o ljudskim pravima. 96
Osam savremenih austrijskih pjesnika 195
Основе екологије 58
Otisci začaranih ogledala 97
Očima psihijatra 62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P.S. 287
Pad Kolumbije 299
Park Avenija 79 171
Parter 305
Пегави пас који трчи обалом мора 248
Песме 122
500 заборављених 363
Pisma Atiku. 1 203
Planinski zrak 334
Pobedničke bajke 297
Poveravanje voljenoj 78
Povest o mojoj ženi 345
Povratak u Bolonju 128
Pogrešan trag 197
Podela plena 119
Поезија 239
Поезија и последњи дани 285
Poezija teorija rod 92
Poetika hrvatskog ruba na prijelazu
tisućljeća 99
Pozorište za narod 85
Poludnica 191
Ponoć u ćilibaru 147
Ponoćna palata 233
Попис имовине 328
Popularni muzički žanrovi 76
Порука једне сенке 267
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Посед година 289
Poslastica 207
Последња рука пред фајронт 295
Poslednji dani 140
Poslednji nestašluk 210
Poslednji obračun 105
Poslednji harem 190
Postamerički svet 41
Postać ludzka 72
Potapanje velikog ratnog ostrva 306
Potraga za lasicom 164
Potrošni 199
Pouzdana supruga 139
Pravoslavlje 25
Prekrijte joj lice 125
Pretesteriši me 325
Príliv drene 99
Princ magle 234
Приче из српске старине 51
Probudi me da se igram 277
Proročanstvo sestara 144
Pseće srce 298
Purpurno ostrvo 298
Putanja čula 224
Putevima simfonije 77
Putnik i mesečina 344
Putovanje kući 121
Putovanje u zemlju pamuka 226
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Razlika i ponavljanje 13
Randevu 148
Рани ждралови 248
Rani odlazak 166
Расути звук 269
Reanimator 154
Religija Turaka i Mongola 21
Recepti za sreću 329
Rečnik bankarskih, berzanskih i
računovodstvenih termina 45
Rečnik ekologije i zaštite životne sredine
55
Rečnik osnovnih termina računovodstva,
revizije i informatike 65
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Речник српскохрватског књижевног и
народног језика. Књ. 18, оповргавање оцарити 89
Ringišpil 300
Rodbina 282
Rođena u čežnji 168
Romantične priče botaničara X 256
Ruže za Nives Koen 335
Ruka koja je prva držala moju 113
Rumunija 84
Ruševina 303
Сабрана дела Радоја Домановића. Књ. 2
321
Сабрана дела. Књ. 1 322
Samo budi ovde 223
Samo reci reč 126
Samo slušaj 143
Сан о плавој светлости 95
Satanski stihovi 173
Satire 201
Svenižnji 208
Свети Мануел добри мученик 239
Светлости и сенке 296
Svi smo mi od istog lepka 110
Svrljig 83
Severna svetlost 169
Седам малих књига 275
Seks i psiha 18
Senka naše želje 316
Septembarska svetla 235
La silhouette humaine 72
Син ратника 248
Sicilija 81
Skandal 107
Skoro pun mesec 176
Slika i njeno tumačenje 79
Sloboda 96
Slovačka 84
Slovenija - Logarska dolina 84
Služavke 181
Slušaj šta ti srce kaže 187
Софкин силазак 262
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sociologija porodice 29
Specijalni rezervat prirode Zasavica 83
Specijalni rezervat prirode Uvac 83
Spidijeva filozofija 324
Spomenik kiseoniku 243
Споредно небо 286
Sport i društvo 87
Srbija ubija 312
Srbija hardcore 319
Srebrenica 48
Српска драма 294
Српски језик 90
Стакло и конструктивна примена у
архитектури 63
Stanica "Tokio" 177
Стара Грчка 364
Stara Planina 83
Стара српска књижевност 266
Стари Рим 360
Stilovi 67
101 heroj svetske istorije 351
Strunite na lirata 97
Sultan u Palermu 102
Taj šarmantni gospodin 129
Tajna magneta srca 17
Tajni govor prirode 61
Taned 194
Tačka Omega 142
Teorija arhitekture XX veka 70
Теофано 247
Ti kangë, ti zog i largët 97
Tibet 82
Тито, тајна века 37
Tokio 123
Tomasova matematička biblija 56
Топос путовања у српским
биографијама XIII века 260
Totalna rasprodaja 340
Trajnik. Tom 1 97
Trajnik. Tom 2 98
Trajnik. Tom 3 99
Tretman pijaće vode 64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Три века српског сликарства 74
Tri života Lusi Kabrol 104
Tri metra iznad neba 206
Три самоће или мјесто недовршених
ствари 304
Trinaest godina kasnije 253
Tužbalica o gladi 215
Тумачење књижевног дела и методика
наставе. Део 2 91
Through Serbia 83
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
У зимској светлости 212
U svetu 84
U šumi 132
Ubogi u Lođu 198
Увод у историјску поетику епа и романа
93
Uvod u filozofiju mitologije 22
Ugovor s Bogom. Knj. 1 73
Узводно од суза 255
Ukus koštica jabuke 192
Ulica kamelija 242
Uporište. Deo 1 150
Upotreba glasa 86
Uranija 216
Urbane legende 52
Усмено у писаном 265
Uticaj informacije na društvo 32
•
•
•
•
•
•
•
•
Fatimina ruka. Tom 1 237
Fatimina ruka. Tom 2 238
La figura umana 72
La figura humana 72
A figura humana 72
Figura čeloveka 72
Fidel Kastro 33
Fluidna ljubav 28
•
•
•
•
Хитлеров нови антипоредак 368
Horor priče 100
Хотел Европа 295
The human figure 72
•
•
•
•
•
Cvet mog života 313
Celestinsko proročanstvo 167
Crveni sari 230
Crna voda 162
Crna Gora 84
•
•
•
Čaj za tradicionalno građene 131
Češka - Prag 84
Човек и душа 15
•
•
Џамиља 248
Džulijet 124
•
•
•
•
•
•
Švapčići iz poslednjeg transporta 330
Šekspir i družina 106
Šipovo 2 84
Španska nevesta 342
Što je java tako kivna 99
Šuma 152
ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Авијуцки, Вјачеслав 40
Ајдуковић, Срђан (преводилац) 144
Ајзинберг, Александар 67
Ајзнер, Вил (1917-2005) 73
Айтматов, Чингиз 248
Айтматов, Чингиз (1928-2008) 248
Албахари, Давид (1948-) 318
Алексендрић, Мима (преводилац) 360
Алексић, Бранко (1951-) 349
Алексић, Никола (преводилац) 95
Ален, Кејт (аутор додатног текста) 96
Алечковић, Мира (1924-2008) 267
Али, Тарик (1943-) 101 , 102
Аљенде, Изабела (1942-) 241
Аман, Андрија (наратор) 330
Андрић, Наташа (преводилац) 134
Анчић, Војин В. (уредник, аутор
додатног текста) 355 , 356 , 357
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Аристотел (384пне-322пне) 7
Арсенијевић, Владимир (1965-) 331
Арсенијевић, Владимир (аутор) 259
Арсић-Милановић, Татјана
(преводилац) 206
Асановић, Марија (преводилац) 54
Аџић, Игор (аутор) 139 , 181 , 184
Бабић, Данијела (преводилац) 198
Бабић, Сава (1934-, уредник,
преводилац, аутор додатног текста) 343
Багшо, Тили (аутор) 186
Бајић-Николић, Драгана (преводилац)
237 , 238
Бакић, Јово (1970-, аутор додатног
текста) 19
Бараћ, Небојша (преводилац) 17 , 189
Барбери, Мјуриел (1969-) 207
Барико, Алесандро (1958-) 204
Бауман, Зигмунт (1925-) 28
Бачић Алимпић, Јелена (1969-) 300
Башић Палковић, Мирослав
(преводилац) 137
Begagić, Lamija 258
Беглин, Марта 49
Беговић, Ибрахим (преводилац) 56
Белтраме, Сара (аутор додатног текста)
204
Бенет, Алан (1934-) 103
Бењамин, Валтер (1892-1940,
библиографски претходник, особа или
установа којој је књига (рукопис)
посвећена) 8
Берг, Хјуго де (уредник) 4
Бери, Стив (1955-) 133
Бертолино, Никола (преводилац, аутор
додатног текста) 213
Берџер, Џон (1926-) 104
Бешић, Ален (аутор додатног текста)
287
Биби, Алан 58
Бижић, Татјана (преводилац) 112
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бижић, Татјана (уредник, аутор
додатног текста) 355 , 356 , 357
Бизари, Козимо (аутор додатног текста)
204
Битен, Ан-Мари 364
Бјелица, Исидора (1966-) 301
Благојевић, Слободан У. (преводилац,
уредник, аутор додатног текста) 7
Бобен, Кристијан (1951-) 208
Богдановић, Ирена (преводилац, аутор
додатног текста) 247
Богић-Мијовић, Славица (преводилац)
146
Бодлер, Шарл (1821-1867) 209
Божиловић, Никола (1951-) 30
Божић, Марко (преводилац) 34
Божовић, Аријана (преводилац) 130
Божовић, Ратко Р. (1941-) 31
Божовић, Синиша (преводилац) 28
Борн, Сем (1967-) 105
Бортвик, Стјуарт (1970-) 76
Босхарт, Дејвид 66
Брајовић, Драгана (преводилац) 177
Бреберина, Гордана (преводилац) 205 ,
348
Бренан, Ен-Марија (аутор) 58
Бритвић, Нела (преводилац) 5
Булатовић, Мирјана (аутор додатног
текста) 267
Булгаков, Михаил АфанасЬевич (18911940) 249
Булгаков, Михаил АфанасЬевич
(библиографски претходник) 298
Бургер, Адолф (1917-) 189
Буројевић, Јасмина (преводилац) 193
Vagner, Rihard (1813-1883) 78
Вајсбергер, Лорин (1977-) 134
Василевски, Ристо (уредник, аутор
додатног текста) 97 , 98 , 99
Веир, Морис Д. (уредник) 56
Величковић, Душан (1947-) 319
Велс, Стенли (1930-) 106
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Венсан, Жан-Пјер (аутор додатног
текста) 85
Веселинов, Драган (1950-) 44
Веселиновић, Драган (аутор) 55
Видовић, Горан (преводилац, аутор
додатног текста, коментатор) 200
Вилијамс, Најл (1958-) 126
Вилијемс, Тад (аутор) 155
Винћенци, Пени 107
Вицко, Арпад (преводилац) 342 , 344
Влатковић, Ксенија (преводилац) 18
Вриланд, Сузан 135
Вујанић, Милица (уредник) 89
Вујков, Милана (преводилац) 14
Вујчић, Никола (1956-) 269
Вуксановић, Дивна (1965-) 320
Вуксановић, Дивна (аутор додатног
текста) 4
Вучићевић, Бранко (1934-) 8
Вучо, Александар (аутор) 279
Гавалда, Ана (1970-) 210
Гавриловић, Дарко (1966-) 51
Гавриловић, Славко (1924-2008) 362
Гађански, Иван (преводилац) 246
Гађански, Иван (преводилац, уредник)
245
Гачић, Наташа (преводилац) 356
Гашић, Ранка (преводилац, аутор
додатног текста) 354
Гестрих, Андреас (аутор) 366
Гиденс, Ентони (1938-) 53
Гилберт, Елизабет 136
Гилић, Ели (преводилац) 105 , 141 , 159
Гледстон, Вилијам 137
Глишић, Слободанка (преводилац) 127 ,
128
Глишовић, Љиљана (1952-, преводилац)
366
Глушица, Влајко (преводилац) 108
Глушчевић, Весна (преводилац) 1 , 3
Гојковић, Ранко (преводилац) 251
Гојтисоло, Хуан (1931-) 228
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Гортан-Премк, Даринка (уредник) 89
Гош, Амитав (1956-) 138
Грбић, Мирјана (преводилац) 248
Грегсон, Џулија (1947-) 108
Грин, Брајан (1963-) 57
Грујић, Бранислав Ј. (преводилац) 173
Грујичић, Ненад (1954-) 292
Гудкајнд, Тери (аутор) 155
Гулрик, Роберт 139
•
•
Дајамант, Анита (1951-) 140
Дамњановић, Слободан (преводилац)
42
Дарвин, Франсис Ч. (аутор додатног
текста) 20
Дарвин, Чарлс (1809-1882) 20
Дарјесек, Мари (1969-) 211
De Agostini Hellas (дистрибутер) 80 , 81 ,
82
Дебике ван дер Нот, Патриција (1942-)
205
Деветак, Небојша (1955-) 38
Дедић-Милојевић, Весна (1967-) 302
Dežulović, Boris (1964-) 332
Дејвидсон, Мери Џенис 141
Делез, Жил (1925-1995) 13
ДеЛило, Дон (1936-) 142
Делић, Јован (аутор додатног текста)
315
Денић, Марко (преводилац) 106
Деплазес, Андреа 68
Деренс, Жан-Арно (1968-) 39
Деретић, Ирина (аутор додатног текста)
6
Десен, Сара (1970-) 143
Детлеф, Гиртлер (1964-) 350
Дибдин, Мајкл (1947-2007) 127 , 128
Димитријевић, Миланка (преводилац)
68
Димић, Ивана (1957-) 328
Димић, Ивана (аутор додатног текста)
86
Дирлмајер, Улф (аутор) 366
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Дистл, Антон (наратор) 330
Докинс, Ричард (1941-) 59
Домановић, Радоје (1873-1908) 321 ,
322
Драгојевић, Драгутин П. 65
Драгосављевић, Александар
(преводилац) 57
Драгосављевић, Александра
(преводилац) 59
Драшковић, Боро (аутор додатног
текста) 86
Дрењанин, Ана (преводилац) 149
Дробњаковић, Никола (уредник) 251
Дропулић, Ненад (преводилац) 109 ,
110 , 114 , 115 , 123 , 140
Дüлмен, Рицхард ван (1937-2004,
уредник, аутор додатног текста) 354
Дурбаба, Оливера (преводилац) 366
Ђилас, Гордана (1958-, аутор додатног
текста) 346
Ђилас, Гордана (аутор додатног текста)
292
Ђокић, Ана (1965-) 329
Ђордано, Френк Р. (уредник) 56
Ђорђевић, Бојан (преводилац) 29
Ђорђевић, Драгана (аутор) 55
Ђорђевић, Јасмина (преводилац) 133 ,
167 , 170
Ђорђевић, Милан (1954-) 303
Ђорђевић, Миодраг (фотограф) 71
Ђорђић, Стојан (аутор додатног текста)
308
Ђурђић, Љиљана (преводилац, аутор
додатног текста) 166
Ђурић Пауновић, Ивана (преводилац)
161
Ђурић, Дубравка (1961-) 92
Евдокимов, Павел Николаевич (19011970) 25
Единџер, Едвард Ф. 14
Екман, Пол (аутор додатног текста) 20
•
Ердеи, Горан (преводилац) 87
•
•
•
Жакоте, Филип (1925-) 212
Жарић, Мирко (аутор додатног текста)
295
Живановић, Никола (1979-) 270
Живковић, Вукосава (друго) 91
Живковић, Наталија (преводилац) 46
Жиро Пантелић, Сања (преводилац) 225
Жоли, Мартина 79
•
•
•
•
•
Закарија, Фарид (1964-) 41
Здешар Ћириловић, Аленка
(преводилац) 47
Зец, Божидар (преводилац) 11 , 12
Зинк, Мишел 144
Зубановић, Слободан (уредник, аутор
додатног текста) 276
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ивановић Муждека, Нина (преводилац)
172
Ивановић Муждека, Нина (преводилац,
аутор додатног текста) 165
Ивановић, Живота (преводилац) 48 ,
366 , 367
Ивановић, Нела (преводилац) 132
Ivančić, Viktor (1960-) 334
Ивањицки, Оља (1931-2009) 71
Игњатовић, Срба (аутор додатног
текста) 244
Иго, Виктор (1802-1885) 213
Икодиновић, Наташа (преводилац) 29
Илић, Бојана (преводилац) 135
Илић, Дејан (преводилац, аутор
додатног текста) 212
Илић, Драгослав (преводилац, издавач)
85
Илић, Саша (1972-) 299
Ињац, Весна (редактор превода) 3
Јагличић, Владимир (преводилац, аутор
додатног текста) 251
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Јакоби, Јоланда (уредник, аутор
додатног текста) 15
Јакобсен, Рој (1954-) 196
Јанић, Душан (преводилац) 16
Јанковић, Ирена Леа (преводилац) 350
Јарауш, Конрад Х. (аутор) 366
Јевтић, Атанасије (аутор додатног
текста) 24
Јевтић, Данијела (преводилац) 6
Јерков, Александар (1960-, уредник,
аутор додатног текста) 356
Јерков, Александар (аутор додатног
текста) 285
Јерков, Александар (уредник, аутор
додатног текста) 355 , 357
Јешић, Ана (преводилац) 41 , 57 , 59
Јешић, Катарина (преводилац) 59
Јовановић, Александра (преводилац)
187
Јовановић, Ана А. (преводилац) 211
Јовановић, Верка (преводилац) 69
Јовановић, Зоран Р. (преводилац) 366
Јовановић, Миодраг (1932-) 74
Јовановић, Теа (аутор додатног текста)
178 , 179 , 180
Јовановић, Теа (преводилац) 241
Јовановић, Тихомир (преводилац) 154
Јовићевић, Татјана (аутор додатног
текста) 322
Јовићевић, Татјана (уредник) 322
Јовићевић, Татјана (уредник, аутор
додатног текста) 321
Јорданов, Никола (преводилац) 146
Јувенал, Децим Јуније (око60-око130)
201
Јунг, Карл Густав (1875-1961) 15
Кабић, Лана (преводилац) 192 , 194
Кабот, Мег (1967-) 145
Кабрера Инфанте, Гиљермо (1929-2005)
229
Кавабата, Јасунари (1899-1972) 347
Калуђеровић, Маја (преводилац) 102
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Капор, Весна 304
Кар, Брет (1960-) 18
Кара-Пешић, Иво (преводилац) 10
Карташев, Антон Владимирович (18751960) 24
Каслер, Дирк (1961-, аутор) 146
Каслер, Клајв (1931-) 146
Каутиља (350-283пне) 46
Квик, Аманда (1948-) 147 , 148
Кецмановић, Душан (1942-) 62
Киз, Маријан (1963-) 129
Кинг, Стивен (1947-) 149 , 150
Кинг, Стивен (аутор) 155
Кисић, Милица (преводилац, аутор
додатног текста) 203
Клајсман, Кристоф (аутор) 366
Кобен, Харлан (1962-) 151 , 152
Kovač, Mirko (1938-) 335
Ковачевић, Иван (1952-) 52
Ковачевић, Синиша (1954-) 293 , 294 ,
295
Коен-Барзили, Веред (аутор додатног
текста) 96
Којен, Леон (1945-, аутор додатног
текста) 279
Којен, Леон (1945-, преводилац, аутор
додатног текста, уредник) 209
Којен, Леон (1945-, уредник) 279
Којен, Леон (1945-, уредник, аутор
додатног текста) 268
Којен, Леон (уредник, аутор додатног
текста) 278
Коковић, Драган (1948-, аутор додатног
текста) 87
Коминац, Радослав (1967-) 273
Комненић, Милан (преводилац) 43
Komplett Media GmbH 80 , 81 , 82
Константиновић, Милош (преводилац)
214 , 216
Константиновић, Радивоје (уредник,
преводилац, аутор додатног текста) 227
Копицл, Владимир (1949-, сакупљач,
аутор додатног текста) 346
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Копривица, Часлав (1970-, преводилац)
366
Костадиновић, Маја (преводилац) 157 ,
185
Костић, Ђорђе С. (уредник, аутор
додатног текста) 27
Костић, Јелена (преводилац) 358
Костова, Елизабет (1964-) 153
Кострешевић, Олга (преводилац) 22
Красни, Златко (1951-, прерађивач,
преводилац) 195
Крејг, Ричард 5
Кресо, Сенада (преводилац) 101
Крестић, Василије Ђ. (уредник, аутор
додатног текста) 362
Крешић, Мира (преводилац) 248
Крмпот, Вера (преводилац) 174
Крсмановић, Мина (преводилац) 160
Крстић, Драгица (преводилац) 248
Крстић, Марко (аутор додатног текста)
304 , 317
Кршљанин, Зоран (фотограф) 71
Ксенофонт 6
Куколеча, Биљана (преводилац) 129 ,
224
Куци, Џон Мајкл (1940-) 130
Лабус, Љиљана (преводилац) 66
Лавкрафт, Хауард (1890-1937) 154
Лазаревић, Радмила (преводилац) 358
Лазић, Радмила 274
Лазић, Радмила (уредник, аутор
додатног текста) 271
Лакас, Гордин 324
Лакићевић, Драган (уредник) 95
Лалић, Иван (аутор додатног текста) 286
Лалић, Мира (преводилац, аутор
додатног текста) 24
Латиновић, Милош (1963-) 275
Ле Клезио, Жан-Мари Гистав (1940-) 215
, 216
Ле КЛЕЗИО, Жан-Мари Гистав (1940-)
214
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Лебовић, Ђорђе (1928-2004) 296
Левицка, Марина (1946-) 109 , 110
Легвин, Урсула К. (аутор) 155
Ленголд, Јелена (1959-) 325
ЛеонтЬев, Константин Николаевич
(1831-1891) 250
Лесков, Николай Семенович (1831-1896)
251
Ливада, Раша (1948-2007) 276
Лихејн, Денис (1965-) 156
Ловаш, Илдико (1967-) 342
Лого-Милутиновић, Мелита
(преводилац) 207
Ломпар, Мило (1962-) 263
Ломпар, Мило (1962-, аутор додатног
текста) 252
Лопандић, Душко (1957-) 36
Лотомерски, Љубица (преводилац) 69
Магарашевић, Мирко 94
Мајпруз, Јасенка (преводилац) 73
Мајсторовић, Владимир (аутор
додатног текста) 66
Макгауан, Кетлин 157
Малетић, Милица (преводилац) 230
Малић, Горан (1947-) 75
Мандић, Андријана (преводилац) 126
Манкел, Хенинг (1948-) 197
Маријани, Скот 111
Маринковић, Соња (аутор додатног
текста) 77
Мариновић, Нина (преводилац, аутор
додатног текста) 239
Марић, Сретен (1903-1992) 9 , 217 , 218 ,
219 , 220
Марицки-Гађански, Ксенија
(преводилац, аутор додатног текста)
246
Марицки-Гађански, Ксенија
(преводилац, аутор додатног текста,
уредник) 245
Марјановић, Гордана (преводилац) 355
Маркић, Милица (преводилац) 257
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Марковић, Љиљана (преводилац, аутор
додатног текста) 347
Марковић, Марина (преводилац) 231
Марковић, Милан (преводилац) 156 ,
163
Марковић, Славољуб (1952-) 277
Маројевић, Игор (1968-) 305
Маројевић, Игор (преводилац) 242
Мартин, Џорџ Р. Р. (аутор) 155
Мартиновић, Данијела (преводилац)
222 , 223
Matvejević, Predrag 336
Матић, Душан 278 , 279
Матовић, Петар (1978-) 280
Мачкић, Александра (преводилац) 241
Мегил, Кенет А. 1
Мекафри, Ен (аутор) 155
Мекол Смит, Александар (1948-) 131
Мелетинский, Елеазар Моисеевич
(1918-2006) 93
Мечанин, Радмила (аутор) 254
Мечанин, Радмила (преводилац, аутор
додатног текста) 93
Микић, Весна (преводилац) 76
Микић, Радивоје (1950-, аутор додатног
текста) 290
Микић, Радивоје (1950-, уредник) 290
Микља, Душан (1934-) 306
Милајић, Александар (преводилац) 155
Милакара, Ана (преводилац) 15
Милакара, Босиљка (преводилац) 15
Миленковић, Иван (преводилац, аутор
додатног текста) 13
Милетић, Славица (аутор додатног
текста) 250
Милетић, Славица (преводилац) 104
Миливојевић, Урош (преводилац) 365
Милинковић, Слађана (аутор) 6
Милић, Анђелка (аутор додатног текста)
29
Милосављевић, Тања (преводилац) 131
Милосављевић, Татјана (преводилац) 2
Милошевић, Ненад (уредник) 272
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Милошевић, Никола (1929-2007) 252
Минић, Снежана (1958-) 281
Минклер, Херфрид (1951-) 42
Мирковић, Уна (преводилац) 61
Митровић, Мирјана (1961-) 307
Митропан, Петар (преводилац) 251
Михаиловић, Дејан (уредник, аутор
додатног текста) 276
Михајлов, Душан 45
Михајловић-Ристивојевић, Марија
(преводилац) 70
Mihanović, Zvonimir (илустратор) 336
Михић, Данијела (преводилац) 23 , 176
Мичел, Алана 54
Мичел, Стивен (1948-) 365
Мишле, Жил (1798-1874) 43
Мишон, Пјер (1945-) 221
Младеновић, Драгана (1977-) 282
Младеновић, Марко (преводилац) 182
Мој, Рон (1956-, аутор) 76
Мокрањац, Александра 308
Моралић, Ана (преводилац) 208 , 221
Моро, Хавијер (1955-) 230
Моћа, Федерико 206
Мрдак, Наташа (преводилац) 28
Мрђеновић, Невена (преводилац) 20
Мурадбеговић, Злата (преводилац) 210
Мусо, Гијом (1974-) 222 , 223
Набоков, Владимир Владимирович
(1899-1977) 158
Набоков, Димитри (аутор додатног
текста) 158
Напијер, Вилијам (1965-) 112
Наполеони, Лорета (1955-) 47
Настовић, Иван (аутор додатног текста)
15
Наумовић-Беглин, Вера (преводилац) 49
Негришорац, Иван (1956-) 261
Недељковић, Живорад (1959-) 283
Недељковић, Игор (преводилац) 155
Недељковић, Љиљана (преводилац) 363
Неф, Лудвиг (аутор) 69
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Неџма 224
Нешковић, Јасмина (преводилац) 240
Нешковић, Јасмина (преводилац, аутор
додатног текста) 243
Нешовић, Сандра (преводилац) 143
Никитовић, Вељко (преводилац) 158
Николић, Јасмина (преводилац) 232 ,
233 , 234 , 235
Николић, Милена (преводилац) 248
Николић, Наташа (преводилац) 68
Никчевић, Желидраг (аутор додатног
текста) 292
Нин, Анаис (1903-1977) 159
Новаковић, Јелена (1945-, аутор
додатног текста) 219
Новицки, Марек Антони (аутор
додатног текста) 39
Нојферт, Ернст (1900-1986) 69
Нојферт, Корнелијус (аутор) 69
Нојферт, Петер (аутор) 69
Носал, Златко (наратор) 330
Нотомб, Амели (1967-) 225
•
•
•
•
•
•
Ојданић, Мирјана 297
Олафсон, Олаф (1962-) 160
Олдерсон, Меги 187
Олтвањи, Ото (1971-) 309
Oremović, Arsen (уредник, аутор
додатног текста) 333
Орлић, Милан (1962-) 284
Орлова, Василина (аутор додатног
текста) 251
Орсена, Ерик (1947-) 226
Остер, Пол (1947-) 161
Оутс, Џојс Керол 163
Оутс, Џојс Керол (1938-) 162
О'Фарел, Меги (1972-) 113
Оцокољић, Југолсав (преводилац) 26
•
•
•
•
Павловић, Вера (преводилац) 358
Павловић, Јелена (преводилац) 236
Павловић, Небојша (аутор) 55
Павловић, Стеван К. (1933-) 368
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пајванчић, Никола (преводилац) 120 ,
155
Пакиж, Марјанца (преводилац, аутор
додатног текста) 201
Пантић, Борислав (аутор додатног
текста) 165
Пантић, Михајло (1957-) 264
Пантић, Михајло (аутор додатног текста)
269
Папазоглу, Фанула (1917-2001) 359
Парезановић, Тијана (преводилац) 103 ,
156 , 162 , 175
Парсонс, Тони (1953-) 114 , 115
Пастернак, Биљана 50
Патерсон, Џејмс (1947-) 164
Паунковић, Душан (преводилац) 250
Паунковић, Зорислав (преводилац) 256
Пауновић, Зоран (преводилац) 142
Пашћановић, Лазар (преводилац) 4
Пејчић, Јован (аутор додатног текста)
262
Пелт, Жан-Мари (1933-) 61
Перић-Марјанов, Мирјана (преводилац)
21
Перовић, Милош Р. (1939-, уредник,
аутор додатног текста) 70
Петковић, Жарко (1968, писац
рецензија) 365
Петковић, Жарко (уредник, аутор
додатног текста) 359
Петковић, Новица (1941-2008) 262
Петковић, Срђан (преводилац) 178 , 179
Петровић Весковић, Љиљана
(преводилац) 168
Петровић, Александар 298
Петровић, Јелена (преводилац) 4
Петровић, Љиљана (преводилац) 183 ,
186
Петровић, Миомир (1972-) 310
Петровић, Светозар 341
Петровић, Сретен (аутор додатног
текста) 22
Петронић, Оља (преводилац) 39 , 40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пешикан-Љуштановић, Љиљана (1954-)
265
Пешић, Димитрије (аутор) 55
Пинчон, Томас (1937-) 165
Плавшић, Јелена (преводилац) 33
Плат, Силвија (1932-1963) 166
Плаут, Тит Макције (око 250пне-184пне)
202
Плисецкаја, Маја Михајловна 253
Подруг, Џунијус (аутор) 170
Полић, Обрад (преводилац) 58
Половина, Наташа 260
Поляков, Юрий Михаилович (1954-) 254
Понтинг, Клајв (1947-) 60
Попа, Васко 286
Поповић, Владимир (фотограф) 71
Поповић, Јована (преводилац) 358
Поповић, Мирјана В. (преводилац) 190
Поповић, Радован (аутор додатног
текста) 9 , 217 , 218 , 219 , 220
Поповић-Анђић, Љиљана (преводилац)
229
Потер, Александра (1970-) 116
Пранге, Петер (1955-) 190
Прачет, Тери (аутор) 155
Превер, Жак (1900-1977) 227
Проџер, Филип (аутор додатног текста)
20
Прошић-Краковић, Љиљана
(преводилац) 215
Пуслојић, Адам (преводилац, аутор
додатног текста) 244
Путник, Ноел (преводилац, аутор
додатног текста) 203
Пфајфер, Андреас (наратор) 330
Пфајфер, Марија (наратор) 330
Radaković, Borivoj (уредник, аутор
додатног текста) 333
Радевић-Стојиљковић, Бранислава
(преводилац) 113 , 125
Радиновић, Дијана (преводилац) 138
Радичев, Радослав (фотограф) 71
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Радовић, Надежда 330
Радовић-Тешић, Милица (уредник) 89
Радосављевић, Душко (аутор додатног
текста) 47
Радосављевић, Јована (преводилац) 353
Радошевић, Снежана (уредник) 363
Радуловић, Оливера (1957-, уредник) 91
Радусиновић, Весна (1963-) 311 , 312
Рајић, Мирко (преводилац) 35
Рак, Павле (преводилац) 25
Рамадански, Драгиња (преводилац,
сакупљач) 255
Ранковић, Мерима (уредник) 71
Ребић, Маша (1975-) 313
Редфилд, Џејмс 167
Ређеп, Драшко (аутор додатног текста)
298
Рељић, Магалена (преводилац) 116
Рељић, Магдалена (преводилац) 124 ,
136 , 169 , 171
Рентон, Клодија (аутор) 351
Ристић, Марко (аутор) 279
Ристић, Стана (уредник) 89
Ристовић, Ана (1972-) 287
Рицос, Јанис (1909-1990) 245 , 246
Робер, Жан-Ноел (1952-) 360
Робертс, Нора (1950-) 168 , 169
Робинс, Харолд (1916-1997) 170 , 171
Робинсон, Мерилин (1943-) 172
Ројлеке, Јирген (аутор) 366
Ролан, Ромен (1866-1944) 85
Ру, Жан-Пол 21
Руано-Борбалан, Жан-Клод (аутор,
уредник) 19
Rudan, Vedrana (1949-) 337
Рудуреда, Марсе (1908-1983) 242
Ружди, Салман (1947-) 173
Руис Сафон, Карлос (1964-) 231 , 232 ,
233 , 234 , 235
Са, Шан (1972-) 348
Савић Остојић, Бојан (преводилац) 364
Савић, Ана (преводилац) 32
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Савић, Иво (аутор) 55
Савић, Јелена (преводилац, аутор
додатног текста) 203
Савић, Маја (преводилац) 147
Савић, Свенка (аутор предговора) 88
Savičević-Ivančević, Olja (1974-) 338
Самарџић, Горан (1961-) 326
Сандлер, Егон (1923-) 26
Сасон, Џин 174
Себолд, Алис 176
Себолд, Алис (1963-) 175
Сегалан, Мартин (1940-) 29
Сем-Сандберг, Стив (1958-) 198
Серб, Антал (1901-1945) 344
Сибаг Монтефјоре, Сајмон (1965-) 351
Сијера, Хавијер (1971-) 236
Силверберг, Роберт (аутор) 155
Силверберг, Роберт (уредник, аутор
додатног текста) 155
Симић, Драган (преводилац) 60
Симић, Милорад (уредник) 89
Симић, Перо (1946-) 37
Симоновић, Јован 83 , 84
Сирилник, Борис 16
Скемблер, Грејам 87
Скот Кард, Орсон (аутор) 155
Скот, Пол (1920-1978) 117 , 118 , 119
Скробоња, Горан (преводилац) 150 , 155
Скробоња, Горан (уредник, аутор
додатног текста) 323
Смиљанић, Доброслав (1933-) 288
Смит, Мартин Круз (1942-) 177
Смит, Том Роб (1979-) 120
Смоје-Главашки, Вања (преводилац) 96
Солдатић, Далибор (1947-, преводилац)
228
Сореску, Марин (1936-1996) 244
Спасић, Сузана (фотограф) 71
Србиновић, Ана (преводилац) 204
Срећковић Дивковић, Дубравка
(преводилац) 111 , 117 , 118 , 119 , 152
Стаменковић, Весна (преводилац) 357
Станишић, Милојка (преводилац) 69
•
•
•
•
•
Станишић, Милојко (преводилац) 68
Stanković, Aleksandar (1970-) 339
Станојевић, Добривоје (1958-, уредник)
285
Станојевић, Малиша (уредник) 322
Станојевић, Малиша (уредник, аутор
додатног текста) 321
Станојевић, Миодраг (1947-) 64
Старчевић, Владан (аутор додатног
текста) 62
Стевановић, Видосав (1942-) 314
Стевановић, Видосав (уредник) 321
Стевановић, Видосав (уредник, аутор
додатног текста) 322
Стевановић, Мирна (преводилац) 196
Stevens, Inge (аутор додатног текста) 72
Стефан, Франк (аутор) 61
Стефановић, Верослав (1951-) 289
Стефановић, Мирјана Д. (1950-) 361
Стефановић, Мирјана Д. (1950-, аутор
додатног текста) 9 , 217 , 220
Стефановић, Мирјана Д. (аутор
додатног текста) 218
Стефановић, Павле (1901-1985) 77
Стијовић, Рада (1954-) 90
Стил, Данијела (1947-) 178 , 179 , 180
Стојановић Пантовић, Бојана (340, аутор
додатног текста) 288
Стојановић, Бојан (преводилац) 59
Стојановић, Владан (преводилац) 147 ,
153
Стојановић, Драган (уредник, аутор
додатног текста) 188
Стокет, Кетрин 181
Стругар, Владо (1922-) 369
•
•
•
•
•
•
•
Тавареш, Гонсало М. (1970-) 240
Тагијеф, Пјер-Андре 34
Тадић, Новица (1949-) 290
Танасковић, Јелена (преводилац) 366
Тарасев, Андрей (преводилац) 248
Терзакис, Ангелос (1907-1979) 247
Тешић, Милосав (уредник) 89
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Тишма, Слободан (1946-, аутор
додатног текста) 291
Тодоровић, Алекс (преводилац) 74
Тодоровић, Александар (преводилац)
79
Тодоровић, Јелена (преводилац) 202
Токарчук, Олга (1962-) 257
Тол, Екарт 23
Томас, Џорџ Б. (млађи) 56
Тот Ингњатовић, Марија (преводилац)
345
Тохољ, Мирослав (1957-) 315
Трајковић, Ђорђе (преводилац) 4 , 53
Трајковић, Ђорђе (преводилац, аутор
додатног текста) 368
Трбојевић, Ранко (редактор превода) 69
Требјешанин, Жарко (аутор додатног
текста) 20
Тремејн, Роуз (1943-) 121
Трифуновић, Ђорђе (1934-) 266
Трнинић, Слађана (преводилац) 145 ,
148
Туту, Дезмонд (аутор додатног текста)
96
Туфегџић, Јана (преводилац) 180
Тушевљаковић, Дарко (1978-) 316
•
•
•
•
•
•
•
•
Ћириковачки, Жељко (преводилац) 197
Ћирић, Дејан (преводилац) 351
Ћирјанић, Гордана (1957-) 327
Ћирковић, Симо Ц. (1951-) 352
Ћировић, Лола (преводилац) 71
Ћопић, Хана (преводилац) 191
Ћосић, Добрица (1921-) 317
Ћосић-Вукић, Ана (аутор додатног
текста) 317
•
•
•
Уертас, Пилар 33
Унамуно, Мигел де (1864-1936) 239
Уторник, Ивана (преводилац) 78
•
•
Фаија, Санта (аутор) 2
Фајст, Рејмонд Е. (аутор) 155
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Фалконес, Илдефонсо (1958-) 237 , 238
Фењвеши, Ото (1954-) 346
Ферарис, Маурицио (1956-) 10
Филиповић, Жермен (преводилац) 107
Фире, Франсоа (уредник, аутор
додатног текста) 358
Фишер, Бернд Ј. (уредник, аутор, аутор
додатног текста) 35
Фишт, Милан (1888-1967) 345
Флиноа, Пјер (аутор додатног текста) 78
Фортије, Ен (1971-) 182
Франк, Јулија (1970-) 191
Франкен, Корина (аутор) 69
Френч, Тана 132
Фриман, Грегори А. 363
Furlan, Mira (1955-) 340
Хабард, Су (аутор додатног текста) 71
Хагена, Катарина (1967-) 192
Хајдегер, Мартин (1889-1976) 11 , 12
Хајду, Доријан (преводилац) 197 , 198 ,
199
Хаксли, Томас Хенри (аутор додатног
текста) 20
Халперн, Катрин (аутор, уредник) 19
Харди, Томас (1840-1928) 122
Хас, Џоел (уредник) 56
Хаџи, Нафиса 183
Хејдер, Мо (1962-) 123
Хенкок, Грејам 2
Херман, Урлих (аутор) 366
Хесе, Херман (1877-1962) 193
Хигинс, Сјузан И. 3
Хигл, Матијас (наратор) 330
Хил, Мајкл В. 32
Хинрикс, Ернст (аутор) 366
Хјортсберг, Вилијам (1941-) 184
Хлебец, Борис (преводилац) 122
Холмквист, Нини (1958-) 199
Хорват, Марија (наратор) 330
Хорват, Ото (1967-) 291
Хорват, Ото (1967-, сакупљач,
преводилац) 346
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Хорнби, Ник (1957-) 124
Хофбауер, Ханнес 367
Христић, Јован (аутор додатног текста)
278
Хуан де ла Круз (свети 1542-1591) 239
Цветковић, Горан (аутор додатног
текста) 296
Цветковић, Милица (преводилац) 151 ,
164
Цветковска Оцокољић, Виолета (аутор
додатног текста) 26
Целан, Паул (аутор) 195
Цицерон, Марко Тулије (106пне-43пне)
203
•
•
•
•
•
•
Чабраја, Александра (преводилац) 76 ,
121
Чавић, Дејан (1934-) 86
Чаянов, Александр ВасилЬевич (18881937) 256
Чезарети, Паоло 353
Чивиков, Жерминал (1945-) 48
Чикић, Јасна 63
Чолић, Милан (преводилац) 249
Чорбић, Ивана (1971-, преводилац) 58
Чуковски, Корнеј 88
•
•
•
•
Џејмс, Филис Дороти (1920-) 125
Џефердановић, Станко (преводилац) 19
Џонс, Ден (1981-, аутор) 351
Џордан, Роберт (аутор) 155
•
•
•
Шахе, Ридигер (1966-) 17
Шелдон, Сидни (1917-2007) 185 , 186
Шелинг, Фридрих Вилхелм Јозеф фон
(1775-1854) 22
Шенкел, Андреа Марија 194
Шепић, Иван (преводилац) 226
Шехалић, Стана (аутор додатног текста)
56
Шиљкут, Драган (уредник) 251
Шнајдер, Марсел (1913-2009) 78
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agnesa francuska види Ана
Александар I Карађорђевић види
Карађорђевић, Александар
Алечковић, Мира - Поезија 267
Амерички пилоти - Други светски рат
1939-1945 363
Амерички фолклор - Србија - 20-21в 52
Ана - Биографије 353
Аналитичка психологија 15
Антропологија фолклора 52
Аристотел 7
Aristoteles види Аристотел
Архитектонске конструкције 68
Архитектонско пројектовање Приручници 69
Архитектура
• - 20в - Зборници 70
• - Лексикони 67
Аустријска поезија - Антологија 195
Банкарство - Немачко-српски речници,
терминолошки 45
Baudelaire, Charles види Бодлер, Шарл
Бахтин, Михаил Михајлович 252
Бахтин, Михаил Михайлович види
Бахтин, Михаил Михајлович
Бејл, Мари Анри види Стендхал
Беыле, Марие Хенры види Стендхал
Бењамин, Валтер - Биографије 8
Benjamin, Walter види Бењамин, Валтер
Бердяев, Николай Александрович види
Берђајев, Николај Александрович
Берђајев, Николај Александрович 252
Биљке 61
Богаташи - У свету 350
богати људи види Богаташи
Бодлер, Шарл - "Цвеће зла" 209
Броз, Јосип види Тито, Јосип Броз
Броз, Јосип-Тито види Тито, Јосип Броз
•
•
Броз-Тито, Јосип види Тито, Јосип Броз
Бургер, Адолф 189
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Вагнер, Рихард 78
Васељенски сабори - Историја 24
Вебстер, Џон 106
Византија - Историја - 12-13в 353
Визуелне комуникације 79
Вијон, Франсоа види Виллон, Франçоис
Виллон, Франçоис - Поезија 217
Висхнугупта види Каутиља
Вишнугупта види Каутиља
владаоци види Владари
Владари - Србија 36
Вода - Карактеристике 64
вода за пиће види Пијаћа вода
Вујчић, Никола - "Расути звук" 269
•
•
Геополитика 40
Girolamo, Giacomo види Казанова,
Ђакомо
Глобализација 34
Глобално загревање 53
Говор - Предшколска деца 88
Грађевинарство - Приручници 69
Грађевински елементи 68
Грађевински материјали 68
Грујичић, Ненад 292
Грчка - Историја - Стари век 364
Грчка филозофија, античка - Онтологија
252
грчка цивилизација види Цивилизација
•
•
•
Данте Алигијери - Божанствена
комедија 94
Дарвин, Чарлс Роберт - "Изражавање
емоција код човека и животиња" 20
Darwin, Charles Robert види Дарвин,
Чарлс Роберт
Декер, Томас 106
Dekker, Thomas види Декер, Томас
Делез, Жил 13
Deleuze, Gilles види Делез, Жил
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Демократија 34
Дечје библиотеке 3
Диктатори
• - Балкан види Диктатори
• - Балканске државе - 20в Биографије 35
• - Балканске земље види
Диктатори
Документација 1
Домановић, Радоје 321 , 322
Доментијан - "Житије Св. Саве" 260
Достоевский, Федор Михайлович види
Достојевски, Фјодор Михајлович
Достојевски, Фјодор Михајлович 252
Државно уређење - Индија - Стари век
46
Други светски рат 1939-1945 Југославија - 1941-1945 368
Дубинска психологија 15
Дучић, Јован - Поетика 261
душевно здравље види Ментално
здравље
•
Ђироламо, Ђакомо види Казанова,
Ђакомо
•
•
Еволуционизам 59
Европа - Културна историја
• - 16-18в 356
• - 19в 357
• - Цивилизација
• - 18в 358
• - 19в 358
Европска књижевност - Поезија 94
Египатска књижевност - Стари век 341
Езра, Паунд - Поетика 94
Екологија 58
• - Енглеско-српски речници 55
• - Историја 60
Еколошка политика 53
Елиот, Томас Стернс 94
Емоције 20
ентеријер види Унутрашња архитектура
•
•
•
•
•
•
•
•
Жан д'Арк види Јованка Орлеанка
Жене - Друштвени положај
• - Балкан види Жене
• - Балканске државе 19в-20в - Зборници 27
• - Балканске земље
види Жене
• - У литератури
• - Балкан види Жене
• - Балканске државе Зборници 27
• - Балканске земље
види Жене
Животиње 61
Животна средина
• - Енглеско-српски речници 55
• - Заштита 58
•
Знамените личности
• - Србија - 1941-1944 Биографије - Лексикони 352
• - У свету - Биографије 351
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ivanjicki, Olga види Ивањицки, Оља
Ивањицки, Оља - Слике - Каталози 71
Иго, Виктор - "Бог" 213
Идентитет - Зборници 19
иконопис види Иконописање
Иконописање - Техника 26
Империјализам 42
Инстинкт 20
Интелектуални рад - Методика Приручници 49
International Tribunal for the Prosecution
of Persons Responsible for Serious
Violations of International Humanitarian
Law Committed in the Territory of the
Former Yugoslavia since 1991 види
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Међународни кривични трибунал за
бившу Југославију
Информатика 1
• - Енглеско-српски речници 65
• - Српско-енглески речници 65
информатичко друштво види
Информационо друштво
информацијско друштво види
Информационо друштво
Информационо друштво 32
Историографија - Зборници 354
Iuuenalis, D. Junii види Јувенал, Децим
Јуније
јавне библиотеке види Народне
библиотеке
Јакопо, Ђовани види Казанова, Ђакомо
Jacopo, Giovanni види Казанова, Ђакомо
Jeanne d'Arc види Јованка Орлеанка
Јејтс, Вилијам Батлер - Дугонога мува 94
Јованка Орлеанка - Биографије 43
Johnson, Ben види Џонсон, Бен
Јувенал, Децим Јуније - Сатире 201
Juvenalis, Decimus Junius види Јувенал,
Децим Јуније
Југославија
• - 1918-1920 - Историјска грађа
369
• - Политичке прилике - 19451980 37
Јунг, Карл Густав 15
Jung, Carl Gustav види Јунг, Карл Густав
Кавабата, Јасунари 347
Кавафи, Константин 94
Казанова види Казанова, Ђакомо
Казанова, Ђакомо 349
Кант, Имануел - "Критика чистога ума"
10
Kant, Immanuel види Кант, Имануел
Кар, Брет - "Секс и психа" 18
Карађорђевић, Александар 369
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Карташев, Антон Владимирович види
Карташов, Антон Владимирович
Карташов, Антон Владимирович 24
Кастро Рус, Фидел види Кастро, Фидел
Кастро, Фидел 33
Kautilya види Каутиља
Каутиља 46
Kahr, Brett види Кар, Брет
Киклади - Водичи - ДВД 80
Кинеска књижевност - Стари век 341
Клима - Промене види Климатске
промене
Климатске промене - Политички аспект
53
Књижевна критика, феминистичка 92
Књижевно дело - Естетска анализа Хрестоматије 91
Књижевност
• - Ликови - Казанова 349
• - Митологија 93
• - Настава - Методика Зборници 91
• - Поетика 93
Ковачевић, Синиша - Драме 295
Компаративна психологија 20
Конструкције од стакла 63
Концентрациони логори - Други светски
рат 1939-1945 - У успоменама 189
Космологија 7 , 57
Косово
• - Државно-правни положај 367
• - Историја 39 , 367
Косовско питање 39
Ксенофонт 6
Куба 33
Културна историја 2
Куповина 66
Лебовић, Ђорђе - Радио-драме 296
легенде 52
Лермонтов, Михаил Юрьевич види
Љермонтов, Михаил Јурјевич
•
•
•
Лесков, Николай Семенович види
Љесков, Николај Семјонович
Ливада, Раша - Поезија 276
Лоренс, Дејвид Херберт - Поезија 94
•
•
•
Љермонтов, Михаил Јурјевич 252
Љесков, Николај Семјонович 251
људска фигура 72
•
Марић, Сретен - "О Вијону и
Хелдерлину" 217
Марић, Сретен - "О Стендалу" 220
Марлоу, Кристофер 106
Marlowe, Christopher види Марлоу,
Кристофер
Марто, Робер - Поезија 94
мас-медији види Масовни медији
Масовне комуникације 4
• - информатичка технологија
види Масовне комуникације
• - информацијска технологија
види Масовне комуникације
• - Информациона технологија 32
Масовни медији 4 , 5
mass media види Масовни медији
Математика 56
Матерњи језици - Почетна настава 88
Матић, Душан - Поезија 278
Међуљудски односи 28
• - Психолошки аспект Пруручници 17
међународна политика види
Међународни односи
Међународни кривични трибунал за
бившу Југославију - Сведочење 48
Међународни односи 40
Међународни трибунал за суђење
лицима која су одговорна за тешке
повреде хуманитарног права на
територији бивше Југославије од 1991.
године види Међународни кривични
трибунал за бившу Југославију
Међуполни односи 28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ментално здравље 62
Middleton, Thomas види Мидлтон,
Томас
Мидлтон, Томас 106
Милош, Чеслав - Поезија 94
Митологија 22
• - Срби 51
Михаиловић, Драгољуб-Дража види
Михаиловић, Дража
Михаиловић, Дража 363
Монголи - Религија 21
Монтаигне, Мицхел де 9
Монтењ, Мишел де види Монтаигне,
Мицхел де
Море - Загађење 54
Музика
• - Поткултура 30
• - субкултура види Музика
Намештај - Лексикони 67
Народна поезија - Поетика 93
народна предања, српска види Српска
народна предања
Народне библиотеке
• - рад са младима види Народне
библиотеке
• - Рад са омладином 3
Национализам - Психолошки аспект 62
недозвољена трговина види Сиво
тржиште
Немачка - Историја 366
Немци - Сремски Карловци - У
успоменама 330
Nietzsche, Friedrich види Ниче, Фридрих
Nietzsche, Friedrich Wilhelm види Ниче,
Фридрих
Ниче, Фридрих 252
Ниче, Фридрих - "Воља за моћ" 11
Ниче, Фридрих - Нихилизам Метафизика 12
•
•
Ниче, Фридрих Вилхелм види Ниче,
Фридрих
Новинарство 4
• - Интернет 5
•
Његош, Петар II Петровић види
Петровић Његош, Петар
•
Одн, Вистан Хју - Спомен на В. Б. Јејтса
94
Операција "Халјард" - Други светски рат
1939-1945 - Југославија 363
Оријентална књижевност - Стари век
341
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Палах, Јан 252
Palach, Jan види Палах, Јан
Памук 226
Петар II Петровић Његош види
Петровић Његош, Петар
Петровић Његош, Петар - Поезија 263
Пијаћа вода - Пречишћавање 64
Пинчон, Томас 165
Плат, Силвија - Поезија 166
Plath, Sylvia види Плат, Силвија
Плаут, Тит Макције 202
Plautus, Titus Maccius види Плаут, Тит
Макције
Плисецка, Маја види Плисецкая, Майя
Михайловна
Плисецкаја, Маја Михајловна види
Плисецкая, Майя Михайловна
Плисецкая, Майя Михайловна 253
Pynchon, Thomas види Пинчон, Томас
Поезија - Постмодернизам 92
Позоришна глума 86
Позориште
• - Енглеска - 16-17в 106
• - Француска - 20в 85
Политичка економија - Ислам 44
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
политичка филозофија види
Филозофија политике
Поляков, Юрий Михаилович види
Пољаков, Јуриј Михајлович
Пољаков, Јуриј Михајлович 254
Понављање (филозофија) 13
Попа, Васко - "Споредно небо" 286
Популарна музика 76
Поткултура 76
Потрошачи - Понашање - Анализа 66
Православље 25
Православна догматика 24
Православна иконографија 26
Привредни криминал 47
Просветитељство - Србија - Лексикони
361
Психијатрија - Филозофија 62
Психологија 14
Психофизиологија 16
Путевима симфоније 77
Разлика (филозофија) 13
Ратни злочини - Сребреница - 1995 48
Рачуноводство
• - Енглеско-српски речници 65
• - Немачко-српски речници,
терминолошки 45
• - Српско-енглески речници 65
Рембо, Артур 218
Рембо, Жан Артур види Рембо, Артур
Rimbaud, Arthur види Рембо, Артур
Rimbaud, Jean Arthur види Рембо, Артур
Римска држава
• - Историја - 284-641 365
• - Културна историја 360
Римска књижевност 200
Римска сатира 201
рисање 72
Ристовић, Ана - Поезија 287
Ritsos, Gianes види Рицос, Јанис
Ritsos, Janis види Рицос, Јанис
Рицо, Јани види Рицос, Јанис
Рицос, Јанис - Поезија 245 , 246
•
•
•
•
•
Романтизам 358
Ruz, Fidel Castro види Кастро, Фидел
Рус, Фидел Кастро види Кастро, Фидел
Руска књижевност - 19-20. в. 252
Руска филозофија - 19-20. в. 252
•
•
•
•
САД - Спољна политика - 21в 41
Сартр, Жан-Пол 219
Sartre, Jean-Paul види Сартр, Жан-Пол
Seingalt, Giacomo Girolamo Casanova de
види Казанова, Ђакомо
Сексуални живот - Фантазије 18
Сексуалност - Психоанализа 18
сива економија види Сиво тржиште
Сиво тржиште 47
Симфонија - Историја 77
Сицилија - Водичи - ДВД 81
Сликари - Србија - 18-20в - Биографије
74
Сликарство - Србија - 18-20в - Албуми 74
Смиљанић, Доброслав - Поезија 288
Соловьев, Владимир Сергеевич види
Соловјев, Владимир Сергејевич
Соловјев, Владимир Сергејевич 252
Социологија културе 31
Социологија породице 29
Социологија спорта 87
Спендер, Стивен 94
Спољна политика 40
Спорт
• - Друштвени аспект 87
• - Историја 87
• - Социолошки аспект 87
Срби
• - Аустрија - 15-19в 362
• - Хабзбуршка монархија види
Срби
• - Хрватска 38
Србија
• - Историја - Средњи век 36
• - Културна историја - 14-15. в.
51
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
средства масовних комуникација види
Масовни медији
Сремски Карловци 330
Српска биографија - Мотиви - Путовања
260
Српска књижевност
• - 13. в. 260
• - 20-21. в. 38
• - Митолошки мотиви - 19-20в
265
• - Средњи век 266
• - Фолклорни мотиви - 19-20в
265
Српска народна књижевност - Мотиви
51
Српска народна поезија, епска - Настава
- Методика 50
Српска народна предања 265
Српска поезија
• - 1977-2007 285
• - 20-21в 264
• - 20в 272
• - Надреализам - 20в 279
Српска поезија, лирска - 1900-1914 268
Српски језик
• - Настава - Методика Зборници 91
• - Правопис 90
• - Стилистика 90
Српскохрватски језик - Речници 89
стаклене конструкције види
Конструкције од стакла
Станковић, Борисав - "Нечиста крв" 262
Стендал види Стендхал
Стендхал 220
субкултура види Поткултура
Shakespeare, William види Шекспир,
Вилијам
Сценски говор 86
•
•
•
Тадић, Новица - Поезија 290
Теодосије - "Житије Св. Саве" 260
Тибет - Водичи - ДВД 82
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Тито, Јосип Броз - Биографије 37
Толстој, Лав Николајевич 252
Толстой, Лев Николаевич види Толстој,
Лав Николајевич
Тохољ, Мирослав - "Звона за Тројицу"
315
Тржиште - Конкуренција 66
Турци - Религија 21
•
Ћосић, Добрица - "Бајка" 317
•
Уједињене нације. Међународни суд за
гоњење особа одговорних за озбиљне
повреде међународног хуманитарног
права почињене на територији бивше
Југославије од 1991. године види
Међународни кривични трибунал за
бившу Југославију
Унутрашња архитектура - Лексикони 67
урбана антропологија 52
Успех - Приручници 17
Учење - Студенти - Приручници 49
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fenyvesi, Ottó види Фењвеши, Ото
Фењвеши, Ото 346
фигура 72
Fidel Alejandro Castro Ruz види Кастро,
Фидел
Филм - Естетика 79
Филозофија 6
Филозофија политике 41
Филозофија религије 22
Fletcher, John види Флечер, Џон
Флечер, Џон 106
Фолклор - САД - 20-21в 52
Фотографија - Србија - 1839-2008 75
Hardy, Thomas види Харди, Томас
Харди, Томас - Поезија 122
Хашки трибунал види Међународни
кривични трибунал за бившу Југославију
Хелдерлин, Фридрих види Хöлдерлин,
Фриедрицх
•
•
•
•
•
•
•
•
Хеленизам - Историја 359
Хјуз, Тед - Поезија 94
Хöлдерлин, Фриедрицх - Поезија 217
Хомер - Одисеја 94
Хорват, Ото 291
Horváth, Ottó види Хорват, Ото
Хришћанска црква - 4-9в 24
Hugo, Victor види Иго, Виктор
•
•
•
•
Casanova види Казанова, Ђакомо
Casanova de Seingalt, Jacques види
Казанова, Ђакомо
Casanova, Giacomo види Казанова,
Ђакомо
Цастро Руз, Фидел види Кастро, Фидел
Castro, Fidel види Кастро, Фидел
Цивилизација 2
• - 16-18в 356
• - 19в 357
• - Грчка - Стари век 364
• - Римска држава 360
• - Средњи век 355
Cicero, Marcus Tullius види Цицерон,
Марко Тулије
Цицерон, Марко Тулије - "Писма Атику"
- Језик 203
Цицерон, Марко Тулије - Преписка 203
Chanakya види Каутиља
•
Чанакја види Каутиља
•
Џонсон, Бен 106
•
•
Шаманизам 21
Шварцман, Иегуда Лейб види Шестов,
Лав Исакович
Шекспир, Вилијам 106
Шекспир, Вилијам - Бура 94
Шелинг, Фридрих Вилхелм Јозеф фон 22
Шестов, Лав Исакович 252
Шестов, Лев Исаакович види Шестов,
Лав Исакович
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wagner, Richard види Вагнер, Рихард
Webster, John види Вебстер, Џон
Download

Bilten prinovljenih izdanja - decembar 2010. (.PDF 471KB)