“TREPCA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”
Industrijski krug Trepča, Zvečan
Tel. +381 (0)28 665 208, Br. biznisa: 70331094
e-mail: [email protected]
www.trepca.biz
objavljuje:
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Broj javne nabavke: TP 001 / 2013
Predmet javne nabavke: Nabavka guma za jamsku,utovarno-trasportnu mehanizaciju i
putnicka vozila
Datum zakljucenja ugovora: 21.10.2013
Naziv ponudjaca kojem je dodeljen ugovor : P.P."Toshiba torth" Zvečan
Vrednost dodeljenog ugovora: 147.644,80 €.
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Broj javne nabavke: TP 003 / 2013
Predmet javne nabavke: Nabavka Sina i Veznog pribora za rudnike Crnac i Belo Brdo
Datum zakljucenja ugovora: 21.10.2013
Naziv ponudjaca kojem je dodeljen ugovor : P.P. "Dynamic Trade " Zvecan
Vrednost dodeljenog ugovora: 104.922,00 €.
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Broj javne nabavke: TP 004 / 2013
Predmet javne nabavke: Nabavka gradje za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo
Datum zakljucenja ugovora: 22.10.2013
Naziv ponudjaca kojem je dodeljen ugovor : P.P. "Evro-Katic" Leposavic
Vrednost dodeljenog ugovora: 284.200,00 €
“TREPČA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”
Industrijski krug Trepča, Zvečan
Tel. +381 (0)28 665 208, Br. biznisa: 70331094
e-mail: [email protected]
www.trepca.biz
publication :
CONTRACT AWARD NOTICE
Number of procurement: TP 001 / 2013
Subject of procurement: Purchase of tires for this mine,loading and transportation machinery
and passenger cars
Date of signing the contract: 21.10.2013
Name of the bider which has been awarded a contract: P.P."Toshiba torth" Zvecan
Value of contract award: 147.644,80 €.
CONTRACT AWARD NOTICE
Number of procurement: TP 003 / 2013
Subject of procurement: Purchase of supplies rails and coupling for mining Crnac and Bello
Brdo.
Date of signing the contract: 21.10.2013
Name of the bider which has been awarded a contract: P.P. "Dynamic Trade " Zvecan
Value of contract award: 104.922,00 €.
CONTRACT AWARD NOTICE
Number of procurement: TP 004 / 2013
Subject of procurement: Purchase of timber – Crnac, Belo Brdo
Date of signing the contract: 22.10.2013
Name of the bider which has been awarded a contract: P.P. "Evro-Katic" Leposavic
Value of contract award: 284.200,00 €
Download

“TREPCA” ENTERPRISE – PREDUZEĆE “TREPČA”