ПРИНЦИПИ КОНСТРУИСАЊА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА
ОПШТИ УСЛОВИ РАДА НА ВЕЖБАМА:
Предмет се слуша и вежба у II семестру са фондом часова 1+2.
Редовно праћење предавања је обавезно и представља основни услов за успешан рад на вежбама.
Вежбе се могу похађати само код асистента код којег је студент распоређен.
Студенти који вежбају смеју имати највише три недоласка у току семестра.
За време вежби студенти, после краћег објашњења, раде на часу задатак који предају на крају вежбања.
Само студенти који су самостално, на вежбама урадили и предали текућу вежбу добијају 1 поен за
присуство. Ако је вежба урађена тачно добијају још 1 поен, и вежба је примљена. Елаборат садржи
укупно 13 вежби, и студенти могу добити до 26 поена. Ако део вежбе није урађен, или није тачан, вежба
се враћа на дораду. Студент може накнадно предати исправљену и допуњену вежбу у договору са
својим асистентом. Ако се не присуствује вежби не добија се први поен. Ако се пропусте
термини за накнадну предају поправљене вежбе, не добија се други поен. У току
семестра студенти бране елаборат кроз два ОБАВЕЗНА теста. На сваком тесту може се
добити по 12 поена. Елаборат је одбрањен ако је студент скупио у току вежби и на
тестовима минимум 25 поена ( од укупно 26 + 2·12 = 50 ). Студент који сакупи мање од 25
поена, или има више од три изостанка без лекарског оправдања уписаног у књигу
болесних, није испунио предиспитне обавезе и вежба поново.
Предаја: Завршену вежбу студент предаје у фасцикли са овим листом, на коме је читко написано име
и презиме студента, број индекса, име и презиме асистента код кога вежба, број сале
вежбања.
и термин
Елаборат без овог листа неће бити примљен И ПОЕНИ НЕЋЕ БИТИ ЗАВЕДЕНИ.
(ПИСМЕНИ ИСПИТ НОСИ ЈОШ 50 ПОЕНА. Потребно је минимум 51 поен за положен испит.)
број
Име и презиме
индекса:
студента:
Сала:
вежба
датум
термин :
асистент :
област
1.
18.02.2013. Aнализа оптерећeња
2.
25.02.2013. Стамбена зграда: Позиционирање
3.
4.
04.03.2013. Прихватање оптерећења.
Плоче.
11.03.2013. Степенишна плоча .
5.
18.03.2013. Свођење оптерећења греда, стуб зид
6.
25.03.2013. Континуална плоча.
7.
01.04.2013. Континуална плоча.
8.
08.04.2013. Континуална греда.
9.
15.04.2013. Анвелопа континуалне плоче.
10.
22.04.2013. Хала: позиционирање.
11.
I ТЕСТ
29.04.2013. Анализа оптерећења крова. Рожњача.
Статички прорачун.
13.05.2013. Рам на 3 зглоба: Анализа оптерећења
и реакције ослонаца
20.05.2013. Рам на 3 зглоба: Пресечне силe у
средњем раму. Кос штап
1.04.2013. постигнут број поена на I тесту
II ТЕСТ
27.05.2013. постигнут број поена на I I тесту
12.
13.
КОНАЧАН РОК ЗА ПРЕДАЈУ КОМПЛЕТНОГ ЕЛАБОРАТА ЈЕ:
3. 06. 2013. ДО ТАДА СКУПЉЕН УКУПАН БРОЈ ПОЕНА:
А /присуство
Б/ примљено
Download

принципи конструисања архитектонских објеката општи услови