Izdavanje digitalnog sertifikata
Windows XP, Vista ili Windows 7 + Internet Explorer
eBanking
v1.1 ©2009-2013
Eurobank eBanking
Digitalni sertifikat
Di
Digitalni
sertifikat služi za digitalno potpisivanje naloga za plaćanje. Digitalni sertifikat se
upisuje na ’Smart’ karticu.
Za izdavanje digitalnog sertifikata na ’Smart’ karticu potrebno je sledeće:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Smart kartica
Čitač smart kartica
Internet konekcija
Validan PIN Mailer [Koverta sa šiframa]
Perso tool
Axalto CSP programski paket
Internet Explorer1 6 ili noviji
Podešavanje računara i priprema kartice
Pre
Pr izdavanja digitalnog sertifikata potrebno je pripremiti računar i smart karticu. Pre svega
potrebno je proveriti da li su instalirani drajveri2 za čitač smart kartica, a zatim je potrebno
instalirati Axalto programski paket koji u sebi sadrži ’Axalto Cryptographic Service Provider’
i ’Certificate Propagation Tool’.
1. Ubacite CD koji ste dobili uz eBanking paket u Vaš CD ROM
2. Pokrenite CD [Autoplay]
[A op y]
3. Kliknite na Operativni sistem koji koristite
4. Axalto programski paket se nalazi na koraku 4.
1
2
Radi efikasnijeg i sigurnijeg rada savetujemo Vam da koristite Internet Explorer 8
Drajvere, Axalto instalaciju kao i Perso Tool možete preuzeti i sa oficijelnog sajta Banke – www.eurobank.rs
Stranica | 1
Eurobank eBanking
5. Kliknite na instalaciju u zavisnosti da li je Vaš operativni sistem 32bit ili 64bit
6.
7.
8.
9.
10.
Kliknite na dugme ’Next’
Obeležite ’I accept the terms in the licence agreement’
Obeležite ’Typical’
Kliknite na dugme ’Install’ kako biste započeli instalaciju
Nakon zavrsene instalacija kliknite na ’Finish’ i restartujte računar
Nakon instalacije Axalto programskog paketa, potrebno je pripremiti ’Smart’ karticu. Kartica
se priprema koristeći alat ’Perso Tool’ .
Stranica | 2
Eurobank eBanking
1. Posetite adresu http://www.eurobank.rs/upload/PripremaKartice/Index.htm
uputstva na ekranu.
i pratite
Internet Explorer – izdavanje sertifikata3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ulogujte se u FC@ aplikaciju na adresi https://ebank.eurobankefg.rs/netbanking/
Izaberite opciju ’Korisnički servisi’
Izaberite opciju ’Digitalni sertifikat’
Izaberite opciju ’Izdavanje sertifikata’
U polje ’Lozinka za generisanje sertifikata’ upišite ’Certificate Password’ sa Vašeg PIN
Mailer-a (Ukoliko ovu lozinku niste izmenili prilikom inicijalnog prijavljivanja na sistem)
U polje ’Ime sertifikata’ možete uneti bilo šta kao ime sertifikata koje će se kasnije
pojavljivati prilikom plaćanja.
Kao kriptografski servis izaberite ’Axalto Cryptographic Service Provider’
Kliknite na ’Izdavanje sertifikata’
Potvrdite sa ’YES’ poruku o izdavanju sertifikata
Unesite PIN4 kod Vaše ’Smart’ kartice: ’00000000’
Sacekajte da aplikacija generiše Vaš digitalni sertifikat
Potvrdite sa ’YES’ ukoliko program od Vas bude tražio dozvolu za upis sertifikata
na ’Smart ’karticu.
Upravo ste izvršili uspešno izdavanje Vašeg digitalnog sertifikata. Digitalni sertifikat je sada
upisan na ’Smart’ karticu validan je godinu dana a možete ga upotrebiti i koristeći Mozilla
Firefox na bilo kojem računaru koji poseduje instaliran čitac smart kartica.
Hvala Vam što koristite Eurobank eBanking usluge.
3
4
Izdavanje sertifikata na ’Smart’ karticu se vrši isključivo na Internet Explorer -u.
Standardni PIN kod kartice je 00000000. Ukoliko želite, radi Vaše bezbednosti, ovaj kod možete izmeniti.
Stranica | 3
Download

Izdavanje digitalnog sertifikata