Oberbank eBanking s xTAN-autorizáciou
Jednoducho. Bezpečne. Rýchlo. Vyskúšajte to!
eBanking Oberbanky je vďaka xTAN (autorizácia pomocou SMS) ešte komfortnejší!
Vaše výhody na prvý pohľad!
 vysoká flexibilita
 vyššia bezpečnosť, zobrazené sú aj údaje príkazu na úhradu
 platnosť je ohraničená 5 minútami
 vždy a všade celosvetovo k dispozícii
 žiadne dodatočné náklady
Ako funguje xTAN?
 Pri prvom vstupe do Oberbank eBankingu je nutná zmena PIN kódu.
 Na túto zmenu obdržíte na Vami zaregistrovaný mobilný telefón uvítaciu SMS
s xTANom na autorizáciu zmeny Vášho PIN kódu.
 Na podpísanie príkazov na úhradu obdržíte v priebehu niekoľkých sekúnd
SMS s detailmi Vášho príkazu.
 Po skontrolovaní zadáte xTAN do pripravenej masky a pošlete údaje
Oberbanke.
Máte záujem o eBanking s xTANom?
Obráťte sa, prosím, na Vášho poradcu a informujte sa o eBankingu s xTANautorizáciou. Rád Vám osobne vysvetlí ako jednoducho a rýchlo môžete získať Váš
e-Banking produkt.
Potrebujete ďalšie Informácie?
V prípade že máte záujem o tento produkt alebo potrebujete telefonickú podporu
ohľadne eBanking, obráťte sa, prosím, na eBanking Support:
Telefón: +421 (0) 2 581068 - 88 alebo pošlite Vašu žiadosť e-mailom na:
[email protected]
Február 2015
Zmena vyhradená
Prehľad všetkých funkcií Vášho eBankingu!
verzia private
rozšírenie pre verziu
business
informácie o účte
prehľad o účtoch
výpisy z účtu
informácie o priebežných
položkách
prehľad obratov
vyhľadávanie obratov
finančný status
export výpisu z účtu
- MT 940
- CAMT 053
platobný styk
SEPA platobný styk
- platobné príkazy
 príkaz na úhradu
 hromadný príkaz na úhradu
 periodický príkaz na úhradu
 termínovaný príkaz
 predlohy
SEPA platobný styk
- inkasá
- XML-súbory
- SKI-súbory (do 31.1.2016)
 import
cezhraničný platobný styk
 príkaz na úhradu
 hromadný príkaz na úhradu
 periodický príkaz na úhradu
 termínovaný príkaz
 predlohy
cezhraničný platobný styk
- príkaz na úhradu - urgentný
- SKA-súbory
 import
prevody na vlastné účty
prehľad príkazov
status príkazov
podpisovanie
 xTAN
zaslané príkazy
administrácia
pomocné databázy


príkazca
príjemca
používateľ
 profil používateľa
 zmena PIN
 zablokovanie prístupu
bankové správy
prijímanie správ
spoločný podpis
Download

Oberbank eBanking s xTAN