SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
MODERN LANGUAGES DEPARTMENT
2014 – 2015 FALL TERM MIDTERM EXAM
08.11.2014
COURSE
ENG 101
08.45
SECTION(S)
19 - 34
01 - 28
20
23
31
14
06
21
07
30
26
24
13
15
16 - 27
10 - 12
18
04 - 17
11
29
09
33
08
02
ROOM
D 201
D 202
D 203
D 205
D 301
D 302
D 303
D 304
D 305
D 401
D 402
D 403
D 405
D 501
D 502
D 503
D 504
D 505
D 604
D 605
D 606
D 607
D 608
D 609
08.11.2014
COURSE
ENG 121
ENG 201
10.45
SECTION(S)
06 - 08
03 - 07
05
04
02
01
09
08
09
16
18
07
21
13 - 19
14 - 27
12 - 28
25
24
20
17
01
04
03
02
ROOM
D 201
D 202
D 203
D 205
D 301
D 302
D 303
D 304
D 305
D 401
D 402
D 403
D 405
D 501
D 502
D 503
D 504
D 505
D 604
D 605
D 606
D 607
D 608
D 609
08.11.2014
COURSE
ENG 111
ENG 211
ENG 311
ENG 301
13.15
SECTION(S)
04
06
07
02
04
05
06
01
02 - 03
05 - 15
09 - 11
02 - 14
06
03 - 04
Exam Durations:
ENG 101 – 90 minutes
ENG 201 – 90 minutes
ENG 301 – 90 minutes
ENG 121 – 60 minutes
ENG 111 – 60 minutes
ENG 211 – 60 minutes
ENG 311 – 60 minutes
ROOM
D 303
D 301
D 305
D 201
D 202
D 203
D 205
D 304
D 302
D 501
D 502
D 503
D 504
D 505
Sınav Süreleri:
ENG 101 – 90 dakika
ENG 201 – 90 dakika
ENG 301 – 90 dakika
ENG 121 – 60 dakika
ENG 111 – 60 dakika
ENG 211 – 60 dakika
ENG 311 – 60 dakika









Başlama saatinden 15 dakika önce
sınıflarınızda olun.
Sınavda kalem, silgi vb. paylaşmanız
yasaktır.
Sınavda sözlük kullanımı yasaktır.
ENG 101 – ENG 201 ve ENG 301 için ilk
30 dakika, diğer sınavlar için ilk 15
dakika sınav salonundan çıkamazsınız.
Sınav salonundan son 10 dakikada
çıkamazsınız.
Sınav sonunda cevaplarınızı optik
forma geçirmek için fazladan bir süre
tanınmaz.
Eğer geç gelirseniz, ENG 101 – ENG 201
ve ENG 301 için ilk 30 dakika, diğer
sınavlar için ilk 15 dakika içerisinde
sınava girebilirsiniz.
Eğer geç kalırsanız, size fazladan bir
süre tanınmaz.
Eğer optik cevap formu kullanılan bir
sınavdaysanız, optik formun doğru
doldurulması ile ilgili tüm sorumluluk
SİZE aittir.









Be in your room 15 minutes before the
starting hour.
You are not allowed to share stationery.
You are not allowed to use dictionaries.
You cannot leave the exam room within
the first 30 minutes (for ENG 101 – ENG
201 – ENG 301) and the first 15 minutes
(for all the other exams).
You cannot leave the room in the last 10
minutes.
You will not be given extra time to
transfer your answers to the optic sheet
at the end of the exam.
If you are late, you can enter the exam
room only in the first 30 minutes (for
ENG 101 – ENG 201 – ENG 301) and the
first 15 minutes (for all the other exams).
If you come late, you will not be given
any extra time.
If an optical answer sheet is being used,
it is YOUR responsibility to fill in the
optic correctly.
Download

08.11.2014 08.45 COURSE SECTION(S) ROOM ENG 101 19