ZPRAVODAJ
II. homeopatický slunovrat
LETNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA
HOMEOPATIE A DIETY
Ostravice 20. – 22. 6. 2014
Hotel Zlatý orel
Úvodní přednáška byla věnována problematice
diet. Účastníci pracovali se základními pojmy
a seznamovali se s podstatou diet navázaných na
zdravotní problémy, jakými jsou například Crohnova
nemoc, laktózová intolerance, celiakie, diabetes,
pankreatitida, alkoholismus a jiné. Opomenuty nebyly ani
diety motivované náboženskými důvody, etickými důvody
a life-stylovými trendy.
Představená byla také typologie stravovacích typů
vycházející z jedinečných genetických znaků a unikátní
biochemie různých etnik. Při výkladu byly také užívány
zvířecí archetypy, které sloužily jako mnemotechnická
pomůcka a zároveň pomáhaly účastníkům v pochopení
různých stravovacích návyků napříč populací.
Příjezd a páteční přednáška
Už podruhé se konal homeopatický seminář
při příležitosti letního slunovratu. Loňské setkání ozářil
úplněk, a proto bylo věnováno astro-homeopatii a vlivu
Měsíce, Slunce a dalších kosmických těles na zdraví
člověka. Z podobné konstelace astronomických jevů se
letos účastníci těšit nemohli, ale seminář byl zaměřený na
neméně zajímavé téma – vztah homeopatie a diet.
Protože letní slunovrat je časem vrcholného
rozkvětu přírody, je setkání příznivců homeopatie také
skvělou příležitostí ke studiu léčivek a bylin, ze kterých
jsou vyráběny homeopatické léky. I z toho důvodu se
II. homeopatický slunovrat konal v samotném srdci
Beskyd, když zázemí poskytl účastníkům hotel Zlatý orel
v Ostravici. V něm probíhala odborná část programu a
sloužil i jako základna pro výlety do okolní krajiny.
Společenský večer
První den homeopatického slunovratu byl
zakončený grilováním, které bylo pro řadu účastníků
příjemným odreagováním po náročném týdnu. Akce se
odbývala v hotelové restauraci a na verandě. Obě místa
v momentě vyplnilo cinkání příborů a přátelský hovor.
Venkovní grill obsluhovali kuchaři hotelu Zlatý orel, díky
kterým mohli hosté ochutnat grilované steaky, ryby, sýry
a zeleninu.
Zábava pokračovala do pozdních hodin. I během
přátelských setkání se řeč nad talíři a sklenicemi občas
stočila k homeopatii, homeopatickým archetypům, dietám
a stravování. S postupujícím časem se příjemně unavení
Díky možnosti „odstřihnout se“ od civilizačního
šumu měl II. homeopatický slunovrat příjemnou atmosféru.
Stejně jako v loňském roce byli vítanými účastníky
akce také rodinní příslušníci, přátelé a domácí mazlíčci
všech zúčastněných. Všichni zmínění se do Ostravice
dopravili v odpoledních hodinách auty nebo vlakem. Po
registraci zahájil MUDr. Alexander Fesik odborný program
první přednáškou. Ve vyhrazeném salónku přivítal
účastníky semináře a poděkoval jim za to, že vyrazili
homeopatii vstříc.
MUDr. Jaroslava Andresová
(Velká Bystřice)
Gabriela Čapková
(Hradec Králové)
„Celý víkend uběhl strašně
rychle, i když jsem měla pocit, že
tak nabitý program by nám mohl
vydržet i pět dní. Úvodní přednáška MUDr. Fesika byla pojatá
možná moc zeširoka, ale následně do sebe všechno zapadlo tím
správným způsobem. Líbilo se mi
i prostředí hotelu Zlatý orel, které
přispívalo k poklidné rodinné
atmosféře.“
„Jsem nadšená a plná emocí.
Odborný program byl pro mě
velice přínosný, protože stravovací návyky jsou důležitým faktorem při určování konstitučního
typu. Nově budu moci zdravotní problémy nejen vztáhnout
k nevhodnému stravování, ale
i předvídat, jak mohou některé
typy diet ovlivnit zdraví lidí.“
Jana Sikytová (Plzeň)
„Seminář mě ve studiu homeopatie posunul zase dále. Přicházejí za mnou rodiče s dětmi, které
nejsou přímo nemocné, ale některé potraviny jejich stav zlepšují a
jiné ne. Když jsem si uvědomila
řadu souvislostí mezi genetickou
výbavou člověka a jeho stravováním, lépe chápu, jak jsou reakce
na potraviny navázány na přirozenost konstitučního typu.“
návštěvníci odebírali do svých pokojů, aby si odpočinuli
před následujícím dnem, který vedle výuky zahrnoval i
výlet do beskydské přírody.
O dietách, alkoholu a závislostech
Sobotní program zahájila v 9 hodin druhá
přednáška MUDr. Fesika. Ten stručně shrnul probranou
látku, což uvítalo několik účastníků, kterým kvůli potížím
s dopravou utekla část pátečního programu. Následný
výklad shrnoval homeopatická pozorování o intoxikaci
organismu alkoholem, zejména reakce homeopatických
konstitučních typů na podání alkoholu, příznivý nebo
negativní účinek na jejich zdravotní stav a jejich náchylnost
k závislostem.
zdolání Lysé hory, svítilo jim nad hlavami slunce. Vydali
se nejprve k přehradě Šance, po cestě se skupina začala
trhat podle toho, jak se různily nadšení a kondice všech
zúčastněných. Protože MUDr. Fesik koordinoval výšlap
tak, aby skupina držela tempo méně zdatných chodců,
nezdolali nakonec vrchol Lysé hory všichni. Na své cestě
však potkávali řadu homeopaticky významných rostlin
jako vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kýchavici bílou
(Veratrum album), oměj (Aconitum) a zatavili se také u
keřů rulíku zlomocného (Atropa belladonna) využívaných
k výrobě léků z řady Česká homeopatie AKH. Po návratu
na hotel zorganizoval MUDr. Fesik krátké opakování, na
kterém popisoval vztah mezi léčivými účinky viděných
bylin a indikacemi homeopatických léků z nich vyráběných.
Den mnozí účastníci kurzu zakončili využitím
wellness služeb hotelu a po výšlapu relaxovali ve finské
sauně, ve vířivce nebo v šungitově jeskyni.
Konstituční typy a diety
V
průběhu
závěrečného
semináře
se
MUDr. Alexander Fesik podrobněji zabýval jídelními
návyky a nesnášenlivostí různých druhů potravin u
pacientů náležejících k homeopatickým typům Silicea,
Calcarea Carbonica, Lycopodium, Arsenicum album,
Natrium muriaticum aj. Účastníkům tak předával souhrn
znalostí excerpovaných z homeopatické literatury
i získaných z vlastní dlouholeté praxe lekáře-homeopata.
Podobně se MUDr. Fesik ve své přednášce
věnoval také tomu, jakým způsobem ovlivňuje zdravotní
stav různých konstitučních typů vegetariánství nebo
konzumace mléka, mléčných výrobků a cukru.
Výlet aneb homeopatika a byliny
Součástí odborného programu byl i výlet
do
beskydské
přírody
ozvláštněný
výkladem
MUDr. Alexandra Fesika o tom, jak správně identifikovat
byliny, a o jejich toxických účincích a léčivých vlastnostech
využívaných v lidovém léčitelství a bylinkářství.
Počasí tomuto praktickému cvičení v přírodě přálo,
a když se účastníci kurzu v 15 hodin sešli ke společnému
Mgr. Daniela Havlíková
(Ostrava)
„Ocenila jsem detailní vysvětlení toho, jaký je vztah některých
konstitučních typů k alkoholu.
Výklad o stravovacích návycích
vyrůstal z historie, ale zjistila jsem, že ho lze snadno aplikovat v praxi, která často nutí
lékárníka, aby pacienta rychle
odhadnul. Atmosféra akce byla
příjemná, a pokud budu mít možnost, ráda bych příště navštívila
letní seminář i se svou rodinou.“
MUDr. Hana Pavlíčková
(Opava)
„Byla jsem letos na letním semináři poprvé a nadchl mě jeho
program i příjemné prostředí.
Trochu mě mrzí, že se mi nepodařilo zdolat vrchol Lysé hory.
O přátelské atmosféře akce
krásně vypovídá, že se vždy
našel někdo, kdo nám pomalejším
převyprávěl
výklad
MUDr. Fesika o viděných bylinách
i léčivkách. Chvílemi jsem měla
pocit, že jsem si z denního kolotoče odskočila na dovolenou!“
MUDr. Marta Štecová (Opava)
„Líbila se mi komplexnost sdělení. K řadě informací se dá propracovat jen studiem velkého
množství knih, na přednášce
však byly podáné srozumitelně,
což umožňuje rychlé osvojení
nových poznatků a jejich použití v
praxi. Akce jako je tato mě motivují k dalšímu studiu homeopatie
a ukazují mi nové pohledy na ni,
ať už formou diferenciálních diagnostik nebo poznáváním bylin
přímo v přírodě.“
II. homeopatický slunovrat se následně uzavřel
závěrečnou diskuzí. Protože letní seminář zaštítila
akreditací Profesní a odborová unie zdravotnických
pracovníků, měli účastníci sobotního a nedělního
programu možnost přihlásit se o potvrzení zajišťující zisk
8 kreditů. Po diskuzi následovalo loučení, když se část
návštěvníků vydala na dlouhou cestu do svých domovů,
zatímco zbytek si ještě krátký čas povídal nad nedělním
obědem.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME TAKÉ NA…
II. homeopatické kazuistiky
věnované tématu „Homeopatická léčba alergií“
27. a 28. září 2014
Ostrava, Mamaison Imperial Hotel
IV. homeopatický kongres
11. a 12. dubna 2015
Ostrava, Mamaison Imperial Hotel
Kontakty:
AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE, spol. s r.o.
Hašlerova 674/9
Ostrava − Stará Bělá
724 00 Ostrava, Česká republika
telefon: 596 113 330
GSM: 776 879 799
www.budtezdravi.cz
e-mail: [email protected]
Závěrem…
Tři dny vyhrazené vzdělávání a relaxaci v srdci
Beskyd utekly jako voda. O vztahu homeopatie a stravování
jistě nebylo o řečeno vše. Letní seminář byl potřebným
impulsem k přemýšlení nad tématem, jehož výsledkem
možná bude obsáhlejší brožura. Všem účastníkům bychom
rádi touto formou poděkovali za jejich přízeň. Pokud jste
se z nějakého důvodu nemohli akce zúčastnit, doufáme,
že se přidáte k našemu výšlapu na homeopatický vrchol
třeba příští rok.
Download

Stáhnout - Česká homeopatie